Zpět na úvodní stranu

Škoda 31 Tr pro Brno

Typ:
Škoda 31 Tr Sor (SOR CITY TNB 18)
Pro město (stát):
Brno (CZ)
Termíny dodávek:
04-06/2015
Celkem vozů dodáno:
30
Nátěr:
červeno-bílo-černý
Poznámky:
Z 30 vozů 16 montováno externě v ostravské společnosti Ekova Electric a.s.

Popis typu

Škoda 31 Tr Sor, je na pohled téměř k nerozeznání od SOR CITY TNB 18. Trolejbusy se však liší elektrovýzbrojí. Zatímco Sor City TNB 18 má výzbroj od Cegelecu, v Škodě 31 Tr nalezneme výzbroj Škody Electric. Výroba 31 Tr probíhá tak, že Sor Libchavy vyrobí karoserii (typ NB - zcela nízkopodlažní), která putuje na podvalníku do Plzně, kde do ní Škoda Electric instaluje elektrovýzbroj. V případě trolejbusů pro Brno je montáž elektrovýzbroje z důvodu naplněné kapacity Škody Electric prováděna externě ve Zlíně ve společnost Zliner, s.r.o. (vyjma prototypu montovaného v Plzni). Škoda 31 Tr má také kratší verzi. Tou je Škoda 30 Tr. Škoda 31 Tr se také podobá autobusu typu SOR NB 18. Trolejbus Škoda 31 Tr i autobus SOR NB 18 jsou postaveny na stejné karoserii.

Trolejbusy typové řady 31 Tr jsou neobvykle vybaveny hned pěticí dveří. Výhoda pěti dveří je rychlejší výměna cestujících, nevýhodu pak měně prostoru pro cestující v interiéru. Trolejbus pojme 148 cestujících (42 sedících, 106 stojících). Šířka trolejbusu Škoda 31 Tr Sor činí 2,5 metru, výška 3,4 metru a délka činí 18,75 metru. Hmotnost trolejbusu se pohybuje kolem 15,8 tun. Maximální rychlost je 65 km/h. Plně nízkopodlažní vozy mají ve třetích dveřích manuálně vyklápěcí plošinu pro vozíčkáře (prostory pro kočárky příp. vozíčkáře jsou umístěny naproti třetím a čtvrtým dveřím) a také se mohou pomocí funkce kneeling naklonit až k hraně chodníku. Vozy jsou vybaveny informačním systémem od společnosti Bustec. V trolejbusech je instalován kamerový systém. V brněnských 31 Tr jsou použity plastové sedačky od výrobce Ster s protiskluzovou sedací plochou. Trolejbusy jsou vybaveny poptávkovým otevíráním dveří. Vozy mají malá, šoupací okna, vybaveny jsou jen klimatizací stanoviště řidiče (Eberspächer). Trolejbusy 31 Tr pro Brno nejsou vybaveny pomocným dieselagregátem. Sběrače proudu jsou manuální, od výrobců Esko a Faiveley (typ TSS 15.2 - poprvé použita nová generace sběračů Faiveley Transport Lekov). Použity jsou stahováky Railtech. U barevného provedení 31 Tr pro Brno došlo důmyslným použitím černé barvy k vyrovnání nepěkných „schodů“ nad 2. a 3. nápravou. Trolejbus tak navenek působí mnohem kompaktněji.

Popis dodávky

Škoda 31 Tr je po 30 Tr dalším důsledkem spolupráce firem Škoda Electric a Sor. Prototyp vozu Škoda 31 Tr Sor byl vůz určený pro Hradec Králové (ev.č. 61). Brno je druhým českým městem, do kterého 31 Tr poputují. Trolejbusy 31 Tr slouží také na Slovensku, konkrétně v Bratislavě, Prešově a Žilině. Obnova vozového parku v největším trolejbusovém provozu České republiky byla dlouho odkládána, poslední nové trolejbusy přišly v letech 2007 až 2009 (9x 25 Tr). V roce 2010 se v Brně v rámci prezentačních jízd krátce objevuje pardubický trolejbus 28 Tr. Od roku 2011 je neutěšená situace zastaralého vozového parku řešena nákupem ojetých trolejbusů Škoda 21 Tr z jiných trolejbusových provozů (Jihlava, Hradec Králové, České Budějovice). Ojeté trolejbusy absolvují před zařazením do provozu v Brně celkové opravy, které prodlouží jejich životnost. Dopravní podnik města Brna (DPMB, a.s.) tak získá s vynaložením minimálních nákladů (oproti nákupu nových trolejbusů) další nízkopodlažní ověřené trolejbusy. Nákup ojetých 21 Tr umožnil vyřešit nedostatek trolejbusů a také vyřadit některé starší trolejbusy 14 Tr. I přesto je před zahájením dodávky nových trolejbusů v roce 2015 Brno s počtem 63 vozů 14 Tr(M) zdaleka největším provozovatelem trolejbusů tohoto typu v České republice. Morální zastaralost těchto trolejbusů nezmění ani generální opravy, které DPMB, a.s. na vozech prováděl. Nové trolejbusy jsou nutné.

První výběrové řízení na dodávku sedmi nových nízkopodlažních kloubových trolejbusů musel v roce 2012 DPMB, a.s. zrušit z důvodu nedostatku financí. Dopravní podnik následně zvažoval výrobu nových trolejbusů vlastními silami (montáž výzbroje na zakoupenou karoserii). Dne 16.5.2013 brněnský dopravní podnik vyhlašuje výběrové řízení na dodávku až 30 nízkopodlažních kloubových trolejbusů v odhadované hodnotě až 420 milionů Kč (bez DPH). Ještě před ukončením lhůty pro podání nabídek (6.8.2013) je dne 18.6.2013 výběrové řízení zrušeno. Nové výběrové řízení vypisuje DPMB, a.s 17.7.2013, předmětem je opět dodávka až 30 kloubových trolejbusů v hodnotě 420 milionů Kč. Lhůta pro podání nabídek je z 8.10.2013 prodloužena na 31.10.2013. Ze tří nabídek, mezi kterými figuroval i ukrajinský výrobce, vítězí po velmi dlouhém vyhodnocování řízení dne 10.6.2014 Škoda Electric s modelem 31 Tr. Finální cena zakázky činí 395,4 milionů Kč (cca 13 milionů za každý vůz). Až 75% z ceny nových trolejbusů bude dotovat Regionální operační program Jihovýchod. Z fondů ROP bude DPMB čerpat také při nákupu 36 nových kloubových autobusů Solaris Urbino 18. Na základě rámcové smlouvy je dne 19.8.2014 mezi DPMB, a.s. a Škodou Electric, a.s. uzavřena kupní smlouva na 30 nových trolejbusů. Dodávka 30 trolejbusů měla probíhat v letech 2013 - 2015, vlivem průtahů při výběrovém řízení tak výrobce musí dodat všechny trolejbusy ani ne v polovičním čase. Pokud nebude všech 30 trolejbusů dodáno do konce června 2015, může DPMB přijít o dotace z fondů Evropské unie. Kromě dodávky nových trolejbusů probíhá v letech 2014 a 2015 v Brně masivní obnova vozového parku autobusů, zakoupeno je celkem 136 nových autobusů (6x Irisbus Citelis 12 CNG, 38x Sor NBG 12, 56x Iveco Urbanway 12, 36x Solaris Urbino 18). Většina autobusů je financována z Operačního programu Životní prostředí. Po zařazení všech nových trolejbusů 31 Tr v červenci 2015 mohou být vyřazeny nejstarší brněnské 14 Tr. Tyto trolejbusy neskončí ve šrotu, ale poputují na Ukrajinu, kde je čekají další léta provozu.


02-04/2015

Výroba brněnského prototypu 31 Tr probíhá v plzeňské Škodě Electric na začátku roku 2015. Karoserie je ve společnosti Sor vyrobena v závěru roku 2014, v únoru 2015 je karoserie převezena do Škody Electric, kde dojde k osazení elektrovýzroje. Technicko-bezpečnostní zkoušku absolvoval dokončený trolejbus (Brno 1 (výr.č. 14083, VIN Sor 5080)) v depu Karlov dne 12.3.2015. Vzhledem k tomu, že se jedná o prototyp s technickými inovacemi (např. změny v nabíjení baterie), musí vůz skládat typové zkoušky. Část zkoušek probíhá v nočních hodinách, za denního světla trolejbus do ulic Plzně vyjíždí opět 23.3.2015. Dne 16.4.2015 je prototyp naložen na podvalník a odvezen z Plzně, o den později je skládán v areálu brněnské trolejbusové vozovny Komín. Trolejbus v Brně čekají další zkoušky a zaškolování řidičů. Oproti vyráběným sériovým vozům 31 Tr pro Brno se prototyp liší umístěním levého zrcátka a sedačkami Ster, které nejsou opatřeny neklouzavou sedací částí, dochází ke sjednocení s ostatními vozy. Prototyp 31 Tr u DPMB obdržel ev.č. 3618 (navazuje na číslování 25 Tr), v brněnské síti se na zkušebních jízdách objevuje od začátku května. Do provozu s cestujícími je 3618 slavnostně zařazen dne 22.5.2015 ve 14:11, kdy za účasti novinářů probíhá v terminálu Nemocnice Bohunice symbolické střídání stráží - výměna 15 TrM #3507 na lince 25 právě za 31 Tr #3618.

Prototyp 31 Tr pro Brno zachycen při přestávce na obratišti Ústřední hřbitov. - 23.3.2015 Prototyp 31 Tr pro Brno zachycen při přestávce na obratišti Ústřední hřbitov. - 23.3.2015 První brněnská 31 Tr při prvních zkušebních jízdách projíždí po Rokycanské třídě. - 23.3.2015 První brněnská 31 Tr při prvních zkušebních jízdách projíždí po Rokycanské třídě. - 23.3.2015 První brněnská 31 Tr při prvních zkušebních jízdách projíždí po Rokycanské třídě. - 23.3.2015


04-06/2015

Zbývajících 29 trolejbusů musí být dodáno v rekordně krátké době do konce června 2015 (tj. jen dva a půl měsíce od dodání prototypu), jinak brněnský dopravní podnik přijde o dotace na nákup vozidel. Plzeňská Škoda Electric by kapacitně výrobu tolika vozidel v souběhu s mnoha dalšími dodávkami (Bratislava, Budapešť, Ústí nad Labem,..) neměla šanci zvládnout, proto bude část vozidel montována externě. Jednání byla nejprve vedena se společnosti Zliner s.r.o. (testování vozidel by probíhalo v síti zlínského dopravního podniku), nakonec byla ale uzavřena smlouva se společností Ekova Electric, a.s. (dceřiná společnost Dopravního podniku Ostrava). Z 30 trolejbusů jich bude 14 vyrobeno v Plzni (vozy Brno 1, 10 - 22), zbývajících 16 vozů (Brno 2 - 9, 23 - 30) bude montováno v ostravské Ekově.

Výroba sériových vozů začíná ve Škodě Electric v druhé polovině dubna 2015. Jako první vyjíždí do ulic Plzně vůz Brno 11 dne 18.5.2015. Vynechaný vůz Brno 10 absolvuje testy následně. Trolejbusy jsou testovány v tempu jeden vůz každý všední den. Poslední vůz vyráběný v Plzni, trolejbus Brno 22, skládá zkoušky dne 2.6.2015.

Škoda 31 Tr pro Brno č. 11 projíždí Zborovskou ulicí. - 18.5.2015 Škoda 31 Tr pro Brno č. 11 projíždí Zborovskou ulicí. - 18.5.2015 Škoda 31 Tr pro Brno zatáčí do ulice Edvarda Beneše. - 18.5.2015 Škoda 31 Tr pro Brno využívá běžně nepoužívanou trať v Cukrovarské ulici. - 28.5.2015 Škoda 31 Tr pro Brno č. 19 zatáčí z Cukrovarské do Doudlevecké. - 28.5.2015 Škoda 31 Tr pro Brno v Doudlevecké ulici. - 28.5.2015 Škoda 31 Tr pro Brno č. 22 projíždí ulicí U Nové Hospody. - 2.6.2015 Škoda 31 Tr pro Brno č. 22 využívá manipulační spojku z ulice U Nové Hospody do Folmavské. - 2.6.2015 Škoda 31 Tr pro Brno projíždí po Folmavské. - 2.6.2015

Zpět na Zkoušené trolejbusy - typ 31 Tr

Zpět na Zkoušené trolejbusy