Zpět na úvodní stranu

Škoda 30 Tr pro Bratislavu

Typ:
Škoda 30 Tr Sor (SOR CITY TNB 12)
Pro město (stát):
Bratislava (Slovensko)
Termíny dodávek:
04,08/2014; 04-06/2015
Celkem vozů dodáno:
30
Nátěr:
červeno-černý
Poznámky:
Společně s 30 Tr jsou do Bratislavy dodávány i 31 Tr.

Popis typu

Škoda 30 Tr Sor, je na pohled téměř k nerozeznání od SOR CITY TNB 12. Trolejbusy se však liší elektrovýzbrojí. Zatímco Sor City TNB 12 má výzbroj od Cegelecu, v Škodě 30 Tr nalezneme, jak již název napovídá, výzbroj Škody Electric. Výroba 30 Tr probíhá tak, že Sor Libchavy vyrobí karoserii (typ NB - zcela nízkopodlažní), která putuje do Plzně, kde do ní Škoda Electric instaluje elektrovýzbroj. Škoda 30 Tr má také delšího „bratříčka“. Tím je Škoda 31 Tr. Škoda 30 Tr se také podobá autobusu typu SOR NB 12. Trolejbus Škoda 30 Tr i autobus SOR NB 12 jsou totiž postaveny na stejné karoserii.

Trolejbusy 30 Tr mohou být na přání zákazníka buď třídveřové nebo čtyřdveřové. Zpravidla se však jedná o vozy čtyřdveřové, jak je tomu i u dodávky pro Bratislavu. Výhodou trolejbusů s čtveřicí dveří je rychlejší výměna cestujících. Na vytížených trolejbusových linkách v Bratislavě tak trolejbusy jistě své uplatnění najdou. Čtyřveřové provedení Škody 30 Tr pojme 94 cestujících, z toho 32 sedících a 62 stojících. V případě vybavení trolejbusu dieselagregátem se kapacita sníží na 60 cestujících - 28 sedících a 32 stojících. U provedení s dieselagregátem může být obsaditelnost uměle administrativně snížena pro dosažení nižších hmotností na jednotlivé nápravy. Šířka trolejbusu Škoda 30 Tr Sor činí 2,5 metru, výška 3,4 metru a délka je 12 metrů. Maximální rychlost je omezena na 65 km/h. Hmotnost činí 10,7 tun (resp. 12,7 tun u vozu s dieselagregátem). Plně nízkopodlažní vozy mají v třetích dveřích manuálně vyklápěcí plošinu pro vozíčkáře (prostor pro kočárky příp. vozíčkáře je umístěn naproti třetím dveřím) a také se mohou trolejbusy pomocí funkce kneeling naklonit až k hraně chodníku. Vozy jsou vybaveny informačním systémem od firmy BUSE. Neobvyklé je přidání malého panelu s číslem linky na stranu bez dveří za stanoviště řidiče. Trolejbusy jsou doslova prošpikovány kamerami, krom interiéru a dveří nalezneme kamery i na úrovni zpětných zrcátek na bočnicích vozu (pro sledování dopravní situace v blízkosti vozu) a také na sběračích. Obraz z kamer je přenášen na 2 LCD monitory na stanovišti řidiče a zároveň může být také archivován. Zajímavostí trolejbusů je vybavení systémem automatického počítání cestujících. To zajišťují čidla u každých dveří. Trolejbus je vybaven poptávkovým otevíráním dveří, tlačítka ale nejsou zevnitř umístěna přímo na dveřích, ale jen na tyčích u dveří (přitom zvenku jsou tlačítka i na dveřích). Vozy mají velká, šoupací okna, nicméně jsou vybaveny i klimatizací stanoviště řidiče i salonu pro cestující resp. klimatizační jednotkou salonu pro cestující s vývodem na stanoviště řidiče (klimatizace značky Eberspächer). Z celkového počtu 30 dodaných trolejbusů 30 Tr jich bude polovina vybavena dieselagregátem (značky Kirsch). Vozy 30 Tr opatřené dieselagregátem jsou vybaveny poloautomatickými sběrači, vozy bez dieselagregátu pak manuálními. Sběrače proudu jsou od výrobců Esko a Lekov (typ TSS 5.7 resp. TSS 10.5 u provedení s dieselagregátem), stahováky Railtech jsou ukryty v zadní části vozu.

Popis dodávky

Škoda 30 Tr je první důsledek spolupráce firem Škoda Electric a Sor. Prototyp vozu Škoda 30 Tr Sor byl vůz určený pro Banskou Bystrici (ev.č. 3001). Krom Banské Bystrice jsou 30 Tr dodávány na Slovensku také do Žiliny. V Čechách se s 30 Tr setkáme v Teplicích a Hradci Králové. Výběrové řízení na dodávku 30 sólo trolejbusů (z toho 15 vybavených dieselagregátem) a 50 kloubových trolejbusů vypsal Dopravný podnik Bratislava, a.s. v listopadu 2012. V lednu 2013 se objevily pochybnosti o spravedlivosti tendru a nastavených podmínkách. Například počet dveří (4 dveře u sólo vozu a 5 dveří u kloubového vozu) spolu s podmínkou předložení schválení trolejbusu pro provoz na Slovensku jednoznačně zvýhodňoval trolejbusy vyraběné společností Sor (vlastněnou skupinou J&T). Pochybnostem nasvědčovala i velmi krátká doba na zpracování nabídek (zveřejněno 13.11.2012, nabídky otevírány 7.12.2012). O ceně se sice mělo rozhodovat v elektronické aukci, ale na stejné úrovni jako ceny jsou i body právě za splnění technických kriterií. V březnu bylo výběrové řízení a jeho výsledky prohlášeno za neplatné kvůli diskriminaci a netransparentnosti (Škoda + Sor byly ve výběrovém řízení jediní). Druhé výběrové řízení bylo vyhlášeno v dubnu 2013. V cenové aukci porazilo v červnu spojení Škoda+Sor výrobce Solaris. Vysoutěžená cena je 41,62 milionů eur (cca 1,1 miliardy korun). Více než 80% je financováno z kohézního fondu Evropské unie. Součástí smlovy je opce na dalších 20 trolejbusů 30 Tr (bez dieselagregátu) a 20 31 Tr. Již nyní bude Bratislava největším odběratelem 30 Tr i 31 Tr. Jistým překvapením může být pořízení trolejbusů s dieselagregátem. DPB zvažuje zřízení nových trolejbusových linek vedoucích právě v úsecích bez trolejí, kde by 30 Tr našly využití. Krom dodání 80 nových trolejbusů bude Škoda Electric zároveň zajišťovat údržbu i těchto vozů po dobu osmi let nebo do najetí 560 000 km. Do Bratislavy byly už dříve dodány trolejbusy 25 Tr, provoz těchto vozů je ale doprovázen častými poruchami. Krom šesti vozů 25 Tr ale vozový park trolejbusů v Bratislavě nebyl téměř vůbec obnovován a tak v roce 2013 nastal kritický nedostatek trolejbusů, kdy jsou na některé linky krátkodobě vypravovány autobusy či jsou optimalizovány služby řidičů. Bratislavský dopravní podnik situaci přechodně řešíi pronájmem trolejbusů od firmy 4RAIL (pronajímány jsou i bývalé plzeňské trolejbusy 15 TrM). Masivní obnova trolejbusy Škoda-Sor by měla být východiskem. Stav MHD v Bratislavě před dodáním nových trolejbusů zachycují tyto fotografie. V Bratislavě jsou nyní provozovány autobusy Sor, díky unifikaci bude snadnější údržba. Plzeňská Škoda krátce po vyhrání tendru na trolejbusy pro Bratislavu vyhrává i dodávky tramvají pro tuto slovenskou metropoli (masivní obnova vozového parku bratislavské MHD probíhá díky eurofondům). V dubnu 2014 se bratislavský dopravní podnik rozhodl využít opci na dodávku nových trolejbusů a přiobjednal 20 vozů 30 Tr (bez dieselagregátu) a 20 vozů 31 Tr. Celkem tedy bude do slovenské metropole dodáno 50 30 Tr (35 bez agregátu, 15 s agregátem) a 70 31 Tr v celkové hodnotě 1,6 miliard korun. Nové trolejbusy tak umožní kompletně vyřadit původní bratislavské 14 Tr(M) a 15 Tr(M).


11/2013-04/2014

Dodávka trolejbusů pro Bratislavu začíná výrobou 15 vozidel 30 Tr bez pomocného agregátu. Na začátku roku 2014 je vyroben první vůz 30 Tr a 31 Tr. Karoserie trolejbusu je do Škody Electric přivezena v listopadu 2013. Po montáži elektrovýzbroje se na zkušebních jízdách trolejbus 30 Tr objevuje poprvé 8.1.2014. Jedná se o prototyp (výr.č. 13736, VIN Sor 5049). V lednu 2014 se naplno rozjíždí sériová výroba dalších vozů, ty na zkušební jízdy vyjíždějí od 4.2. (vůz Bratislava 3). Vynechané číslo Bratislava 2 patří první 31 Tr pro slovenskou metropoli. Tempo výroby a zkoušení je úctyhodný jeden trolejbus každý všední den. V úterý 11.2. vyjíždí na zkušební jízdy zatím poslední vyrobená 30 Tr (Bratislava 7, tj. šestá 30 Tr). Mezitím jsou samozřejmě z Libchav přiváženy další karoserie pro tyto trolejbusy. Zkoušení dalších budoucích bratislavských trolejbusů začíná 24.2.2014 vozem Bratislava 9. Vynechaný vůz Bratislava 8 bude první bratislavská 30 Tr s dieselagregátem. Výroba tohoto vozu bude probíhat později. Do první poloviny března je odzkoušeno všech 15 vozů 30 Tr (bez dieselagregátu) tj. vozy Bratislava 1, 3-7, 9-17. Na konci března probíhá v Plzni předání vozů bratislavskému dopravnímu podniku. Do Bratislavy je jako první na podvalníku převezen 4.4.2014 vůz Bratislava 7. V úterý 8.4. byly v bratislavské vozovně Hroboňova novinářům představeny první dva nové vozy 30 Tr. Nové trolejbusy se následně začínají objevovat v bratislavských ulicích jako zácvik řidičů. V průběhu dubna jsou postupně pomocí kamionů do Bratislavy dopravena všechna zbývající vozidla. Na konci dubna již tak je v Bratislavě všech 15 vozů 30 Tr bez dieselagregátu. Trolejbusy jsou u DPB označeny jako ev.č. 6001 - 6015 (vzestupně dle výr. čísel). 30 Tr měly být do provozu s cestujícími zařazeny už na začátku května, nicméně kvůli komplikacím s informačním systémem (od společnosti BUSE) vyjíždí do provozu až v červnu (konkrétně od 4.6.2014). V medializaci tohoto opožděného vyjetí nových trolejbusů zaniká informace, že podle původního harmonogramu měly být nové trolejbusy Škodou Electric dodány později (některé až v červnu) a díky předčasnému dodání tak vzniká rezerva právě i pro doladění informačního systému. Nové trolejbusy 30 Tr jsou přednostně nasazovány na linky k zdravotnickým zařízením (204, 206, 212) a na linku 210 spojující vlakové a autobusové nádraží. Vypravování 30 Tr na linky 207 a 209 brání obratiště Růžová dolina v Trenčianskej ulici. V prostoru původního obratiště by se nové trolejbusy obtížně vytáčely, nicméně v létě 2014 se buduje prodloužení trati o cca 400 metrů, kde bude již prostor pro otáčení nových trolejbusů dostatečný. K 1.2.2015 jsou trolejbusy 30 Tr redeponovány z vozovny Trnávka do vozovny Hroboňova, z důvodu převzetí údržby trolejbusů ve vozovně Hroboňova společností Škoda Electric. Ve vozovně Hroboňova budou deponovány všechny nové trolejbusy (25 Tr, 30 Tr, 31 Tr). Pro trolejbusy 14 TrM a 15 TrM je vyčleněna vozovna Trnávka.

Pohled zezadu na 30 Tr pro Bratislavu. - 8.1.2014 První 30 Tr pro Bratislavu zachycena při výjezdu ze zastávky CAN Husova. - 8.1.2014 Škoda 30 Tr pro Bratislavu zatáčí do Tylovy ulice. - 8.1.2014 Prototyp 30 Tr pro Bratislavu zachycen na kruhovém objezdu na Nové Hospodě. - 8.1.2014 Škoda 30 Tr pro Bratislavu projíždí po Folmavské třídě. - 8.1.2014 Škoda 30 Tr se v ulici U Nové Hospody míjí s vozem 24 Tr #516. Moc šancí setkat se s 24 Tr už prototyp pro Bratislavu mít nebude, tento typ ve slovenské metropoli nenalezneme, jen jeho kloubovou variantu 25 Tr. - 8.1.2014 Škoda 30 Tr pro Bratislavu zachycena na konečné Zátiší. - 8.1.2014 Škoda 30 Tr pro Bratislavu zachycena na konečné Zátiší. - 8.1.2014 První Škoda 30 Tr pro Bratislavu při zkušební jízdě pózuje na obratišti Zátiší. - 8.1.2014 První Škoda 30 Tr pro Bratislavu při krátké přestávce na obratišti Zátiší. - 8.1.2014 Venkovní reproduktor informačního systému BUSE. - 8.1.2014 Kromě zpětných zrcátek jsou trolejbusy vybaveny kamerovým systémem. - 8.1.2014 Pohled do interiéru 30 Tr. Všimněte si červených madel, pohodlných sedaček a na střeše vozidla také klimatizace. - 8.1.2014 Škoda 30 Tr pro Bratislavu v Línské ulici. - 8.1.2014 Druhá 30 Tr pro Bratislavu při zkušební jízdě projíždí Borskou ulicí. - 4.2.2014 Škoda 30 Tr pro Bratislavu čeká v zastávce Karlov. - 4.2.2014 Škoda 30 Tr pro Bratislavu č. 5 projíždí po Americké. - 7.2.2014 Čtvrtá Škoda 30 Tr pro Bratislavu (vůz č. 5) při zkušební jízdě projíždí po Domažlické. - 7.2.2014 Škoda 30 Tr pro Bratislavu při zkušební jízdě projíždí ulicí Edvarda Beneše. - 11.2.2014 Škoda 30 Tr pro Bratislavu na točce Sídliště Bory. - 11.2.2014 Škoda 30 Tr pro Bratislavu na točce Sídliště Bory. - 11.2.2014 Škoda 30 Tr pro Bratislavu (č. 7 - tj. šestý vůz 30 Tr) zachycena na točce Sídliště Bory. - 11.2.2014 Šestá 30 Tr pro Bratislavu vyjíždí z obratiště Sídliště Bory. - 11.2.2014 Karoserie 30 Tr pro Bratislavu na podvalníku směřuje do Škody Electric. - 18.2.2014 Karoserie třinácté 30 Tr pro Bratislavu na podvalníku směřuje do Škody Electric. - 18.2.2014 Osmá 30 Tr pro Bratislavu (vůz č. 9) zachycena na kruhovém objezdu na Nové Hospodě. - 24.2.2014 Osmou 30 Tr pro Bratislavu při průjezdu Folmavskou ulicí osvětluje zapadající slunce. - 24.2.2014 Jedenáctá 30 Tr pro slovenské hlavní město zachycena na Skvrňanech. - 27.2.2014 Škoda 30 Tr pro Bratislavu č. 12 zachycena v zastávce CAN Tylova. - 27.2.2014 Škoda 30 Tr pro Bratislavu se chystá odbočit z Doudlevecké do Presslovy. - 28.2.2014 Dvanáctá Škoda 30 Tr pro Bratislavu zatáčí z Cukrovarské do Doudlevecké ulice. - 28.2.2014


04-07/2014

V dubnu 2014 probíhá výroba prvního trolejbusu 30 Tr s pomocným dieselagregátem. Těchto vozů bude vyroben stejný počet jako 30 Tr bez dieselagregátu, tedy 15. Karoserie první bratislavské 30 Tr s prostorem pro dieselagregát je z Libchav do Plzně přivezena 3.4.2014. Trolejbus je dokončen za dva týdny, už 18.4.2014 vyjíždí na testování do ulic Plzně. Vůz nese označení Bratislava 8 (výr.č. 13859, VIN Sor 5064). Kromě zaslepeného prostoru mezi 3. a 4. dveřmi, kde je umístěn dieselagregát, se verze 30 Tr s pomocným pohonem odlišuje také jiným uspořádáním komponentů na střeše vozidla. První bratislavská 30 Tr je do slovenské metropole převezena 19.8.2014. Pro trolejbusy 30 Tr s dieselagregátem je u DPB vyčleněna nová číselná řada, první vůz obdržel číslo 6101. Vzhledem k tomu, že se jedná o první trolejbus 30 Tr opatřený dieselagregátem na území Slovenska, musí trolejbus skládat typové zkoušky. Zkušební provoz s cestujícími absolvuje trolejbus od 12.11.2014, kdy je vypraven na linku 33 (ostrovní trolejbusová trať na Dlhých Dielech). Vzhledem k nižší kapacitě oproti kloubovým trolejbusům (na 33) je ale jako lepší linka pro testování vyhodnocena autobusová linka 32 (prodlužená verze linky 33 - 30 Tr projíždí část trasy na dieselagregát).

Kamion s karoserií první bratislavské 30 Tr s dieselagregátem po dálnici D5 směřuje do Plzně. - 3.4.2014 Kamion s karoserií první bratislavské 30 Tr s dieselagregátem po dálnici D5 směřuje do Plzně. - 3.4.2014 Karoserie první bratislavské 30 Tr s dieselagregátem směřuje do Škody Electric na montáž výzbroje. - 3.4.2014 Karoserie 30 Tr pro Bratislavu vjíždí na podvalníku do Škody Electric. - 3.4.2014 Karoserie 30 Tr pro Bratislavu vjíždí na podvalníku do Škody Electric. - 3.4.2014 Karoserie 30 Tr pro Bratislavu vjíždí na podvalníku do Škody Electric. - 3.4.2014 Škoda 30 Tr pro Bratislavu č. 8 projíždí zastávku Doudlevce ETZ. - 18.4.2014 Trolejbusy s dieselagregátem jsou opatřeny poloautomatickými sběrači proudu. - 18.4.2014 První bratislavská 30 Tr vybavená dieselagregátem zachycena v zastávce Průmyslová. - 18.4.2014 První bratislavská 30 Tr vybavená dieselagregátem zachycena v zastávce Průmyslová. - 18.4.2014 První bratislavská 30 Tr vybavená dieselagregátem zachycena v zastávce Průmyslová. - 18.4.2014 Zaslepený prostor mezi 3. a 4. dveřmi patří dieselagregátu. - 18.4.2014 Vývod výfuku dieselagregátu skrz střešní kryt. - 18.4.2014 Škoda 30 Tr pro Bratislavu čeká v Průmyslové ulici. - 18.4.2014 První bratislavská 30 Tr opatřená dieselagregátem zachycena na obratišti Tyršův most. - 18.4.2014 Při bočním pohledu vynikne zaslepený prostor mezi 3. a 4. dveřmi, kde je umístěn dieselagregát. - 18.4.2014 Škoda 30 Tr pro Bratislavu č. 8 v deštivém odpoledni zachycena na běžně téměř nevyužívané konečné Tyršův most. - 18.4.2014 Škoda 30 Tr pro Bratislavu č. 8 opouští obratiště Tyršův most. - 18.4.2014 Škoda 30 Tr pro Bratislavu č. 8 opouští obratiště Tyršův most. - 18.4.2014 Škoda 30 Tr pro Bratislavu č. 8 opouští obratiště Tyršův most. - 18.4.2014


02-06/2015

Výroba sériových trolejbusů 30 Tr s dieselagregátem začíná v únoru 2015. Po dokončení sériových bratislavských trolejbusů 31 Tr (ze základní části smlouvy) je nyní na řadě 14 trolejbusů 30 Tr s pomocným dieselagregátem. Tím bude splněna základní část smlouvy, a na řadu přijde výroba opčních trolejbusů (20x 30 Tr (bez agregátu) , 20x 31 Tr). První sériové 30 Tr s dieselagregátem do ulic Plzně vyjíždí na začátku března (vozy Bratislava 67 a výše). Vozy jsou testovány v průměrném tempu jeden vůz každý všední den (střídavě trolejbusy pro Bratislavu a pro italskou Bolognu). Testování 30 Tr s dieselagregátem končí v druhé polovině dubna. Předání a převoz trolejbusů do Bratislavy probíhají od dubna do června. Trolejbusy u DPB obdržely ev.č. 6102 - 6115 (návaznost na číslování prototypu 6101). V provozu s cestujícími se první nové trolejbusy objevují od 20.5.2015. Od 1.6.2015 je v souvislosti se zařazením nových 30 Tr s DG prodloužena trasa linky 210 (Hlavná Stanica - Autobusová stanica) od autobusové stanice k obchodnímu centru Eurovea (Hlavná stanica - Autobusová stanica - Nové SND). Mezi zastávkami Autobusová stanica a Nové SND trolejbusy využívají pohon dieselagregátu. Provoz zajišťují výhradně nové trolejbusy 30 Tr s dieselagregátem. Na začátku července jsou (dle imhd.sk) z 15 trolejbusů 30 Tr s dieselagregátem provozuschopné pouze 3 vozy. Na linku 210 tak musí být nasazeny autobusy, případně trolejbusy bez dieselagregátu, které koncový úsek u Eurovey neobslouží.

Škoda 30 Tr pro Bratislavu (č. 70) zachycena v Tylově ulici. - 6.3.2015 Škoda 30 Tr pro Bratislavu (č. 70) zachycena v Tylově ulici. - 6.3.2015 Škoda 30 Tr pro Bratislavu s pomocným dieselagregátem (viz zaslepený prostor mezi III. a IV. dveřmi) zatáčí z Koperníkovy do Husovy ulice. - 6.3.2015 Škoda 30 Tr pro Bratislavu s pomocným dieselagregátem (viz zaslepený prostor mezi III. a IV. dveřmi) zatáčí z Koperníkovy do Husovy ulice. - 6.3.2015 Další karoserie bratislavské 30 Tr směřuje do Škody Electric. - 6.3.2015 Škoda 30 Tr pro Bratislavu č. 67 zachycena na Folmavské třídě. - 9.3.2015 Škoda 30 Tr pro Bratislavu č. 67 zachycena na Folmavské třídě. - 9.3.2015 Škoda 30 Tr pro Bratislavu ve verzi s dieselagregátem zatáčí do ulice U Letiště. - 9.3.2015 Škoda 27 Tr ev.č. 536 spolu s 30 Tr pro Bratislavu v Koperníkově ulici. - 31.3.2015 Škoda 30 Tr pro Bratislavu (č. 72) projíždí Koperníkovou ulicí. - 31.3.2015 Škoda 30 Tr pro Bratislavu (č. 72) projíždí Koperníkovou ulicí. - 31.3.2015 Škoda 30 Tr pro Bratislavu č. 72 zachycena v zastávce NC Borská pole. - 31.3.2015 U autobusového nádraží se setkal plzeňský autobus s trolejbusem pro Bratislavu. - 1.4.2015 Škoda 30 Tr pro Bratislavu projíždí Husovou ulicí. - 1.4.2015 Škoda 30 Tr pro Bratislavu (č. 75) na obratišti Borská pole. - 2.4.2015 Škoda 30 Tr pro Bratislavu (č. 75) pózuje s bratislavskou linkovou orientací na obratišti Borská pole. - 2.4.2015 Škoda 30 Tr pro Bratislavu č. 74 projíždí Folmavskou ulicí. - 3.4.2015 Škoda 30 Tr pro Bratislavu se na točně Borská pole setkala s ostravskou 27 Tr. - 3.4.2015 Škoda 30 Tr pro Bratislavu se na točně Borská pole setkala s ostravskou 27 Tr. - 3.4.2015 Škoda 30 Tr pro Bratislavu se na točně Borská pole setkala s ostravskou 27 Tr. - 3.4.2015 Pohled do interiéru bratislavské 30 Tr s dieselagregátem. - 3.4.2015 Umístění dieselagregátu mezi III. a IV. dveřmi. - 3.4.2015 Setkání ostravské 27 Tr a bratislavské 30 Tr v zastávce CAN Husova. - 3.4.2015 Škoda 30 Tr pro Bratislavu č. 76 zachycena v ulici U Letiště. - 7.4.2015 Škoda 30 Tr pro Bratislavu č. 76 zatočila na Folmavskou třídu. - 7.4.2015 Škoda 30 Tr pro Bratislavu č. 79 odjíždí od autobusového nádraží. - 16.4.2015 Škoda 30 Tr pro Bratislavu č. 79 odjíždí od autobusového nádraží. - 16.4.2015 Škoda 30 Tr pro Bratislavu č. 80 projíždí Koperníkovou ulicí. - 17.4.2015


06-09/2015

Celý bratislavský kontrakt uzavírá dodávka 20 opčních trolejbusů 30 Tr (bez dieselagregátu) v létě 2015. Výroba 30 Tr navazuje ve Škodě Electric na 20 opčních trolejbusů 31 Tr pro Bratislavu a dodávku Solarisů Trollino 12 pro Starou Zagoru. Jako první na zkušební jízdy vyráží 20.7. vůz Bratislava 101 (výr.č. 14045, VIN Sor 5083) tj. 31. vůz 30 Tr. Dalších pět vozů je testováno v následujících dnech. Po těchto vozech se v ulicích Plzně testují především trolejbusy Solaris Trollino 12 pro Budapešť, které jsou opatřeny velmi podobným červeným nátěrem. Další bratislavské vozy následují během srpna.

První z opčních 30 Tr pro Bratislavu zachycena v zastávce CAN Husova. - 20.7.2015 Porovnání autobusové a trolejbusové karoserie od Soru. - 20.7.2015 Škoda 30 Tr pro Bratislavu č. 101 zatáčí manipulační spojkou z náměstí Emila Škody do Tylovy ulice. - 20.7.2015

Zpět na Zkoušené trolejbusy - typ 30 Tr

Zpět na Zkoušené trolejbusy