Zpět na úvodní stranu

Škoda 27 Tr pro Ústí nad Labem

Typ:
Škoda 27 Tr Solaris
Pro město (stát):
Ústí nad Labem (CZ)
Termíny dodávek:
07,09,11/2014, 02,06/2015
Celkem vozů dodáno:
10
Nátěr:
červeno-bílý
Poznámky:
V provedení 27 Tr pro Ústí nad Labem poháněna střední náprava namísto zadní.

Popis typu

Škoda 27 Tr Solaris, může na první pohled připomínat Solaris Trollino 18. Není se, čemu divit, vždyť kromě elektro-výzbroje a pár detailů jsou stejné. Výroba 27 Tr probíhá tak, že polský Solaris vyrobí karoserii (III. generace), která putuje do Plzně, kde do ní Škoda Electric instaluje elektrovýzbroj. Kratší varianty 27 Tr jsou 26 Tr a 28 Tr - (26 Tr meří 12 m, 28 Tr měří 15 m a 27 Tr měří 18 metrů). Škoda 27 Tr má shodné prvky karoserie s autobusy Solaris Urbino 18.

Čtyřdveřové trolejbusy 27 Tr v provedení pro Ústí nad Labem pojmou 145 cestujících, z toho 50 sedících a zbytek, neboli 95 stojících. Oproti provedení pro jiná města dochází k navýšení počtu míst k sezení a to především v zadní části vozu nahrazením prostoru pro kočárky u třetích dveří dalšími sedačkami. Šířka trolejbusu činí 2,5 metru, délka je 18 metrů. Hmotnost činí 17 tun. Maximální rychlost je omezena na 65 km/h. Plně nízkopodlažní vozy mají v druhých dveřích vyklápěcí plošinu pro vozíčkáře, a dále se mohou pomocí funkce kneeling naklonit až k hraně chodníku. U druhých dveří je prostor pro kočárky a vozíčkáře rozšířen i na stranu dveří (do prostoru mezi 1. a 2. dveřmi). Ve vozech nalezneme kamerový systém. Vozy nejsou opatřeny parkovací kamerou. Trolejbusy jsou vybaveny klimatizací stanoviště řidiče, salón pro cestující klimatizován není. Vozy jsou vybaveny informačním systémem BUSTEC. Poprvé v České republice jsou na trolejbusech pro Ústí nad Labem použity barevné informační panely Bustec, které umožňují zobrazit na panelech různé barevné kombinace. Používat se bude především různobarevné označení čísla linky (případně zvýraznění volbou vhodné barvy pozadí). Ve vozech nalezneme plastové sedačky od výrobce Ster. Světla trolejbusů jsou řešena LED diodami. Na předním nárazníku jsou přidána spodní světla pro denní svícení. Manuální sběrače proudu jsou kombinací ESKO/Faiveley. Stahováky jsou značky RAILTECH. Trolejbusy nejsou vybaveny pomocným dieselagregátem.

Specifický kopcovitý ústecký terén klade velké nároky na trolejbusy, především v zimním období. Ústeckému dopravnímu podniku se osvědčily dvoumotorové trolejbusy (hnaná zadní a střední náprava u kloubových vozidel). Naopak nedávno dodávané trolejbusy 25 Tr s hnanou zadní nápravou se v zimě neukazují jako ideální. Proto byla snaha, aby nové kloubové trolejbusy byly dvoumotorové. Provedení 27 Tr s dvěmi motory by ale bylo velmi nákladné, a tak se DPMÚL a Škoda Electric dohodly na provedení 27 Tr, u které bude hnaná střední (druhá) náprava namísto zadní (třetí). Motor je dosazen klasický, o výkonu 240 kW. Poháněním střední nápravy namísto zadní by se měly zlepšit jízdní vlastnosti vozidla a lépe rozložit výkon motoru. Trolejbus se ve stoupání nebude křížit (vybočování zadního článku), jako tomu je u provedení se zadní nápravou. Ústecké provedení je zatím jediným, ve kterém je u 27 Tr hnaná střední náprava.

Popis dodávky

Prototyp trolejbusu Škoda 27 Tr Solaris byl vůz určený pro Ostravu (ev.č. 3802). Kromě Ústí nad Labem a Ostravy jsou 27 Tr dodávány také do Plzně, Zlína, bulharské Sofie či lotyšské Rigy. Cesta Ústí nad Labem k novým trolejbusům 27 Tr byl dosti komplikovaná.

Ústecký dopravní podnik by vozový park rád obnovoval ve větší míře, než jen dvěmi vozy 28 Tr financovanými z vlastních zdrojů, zakoupenými v roce 2011, proto od prosince 2010 probíhá zpracování dokumentu Integrovaného plánu rozvoje města – Mobilita, ve kterém se počítá s rozsáhlejším nákupem nových trolejbusů. Plán rozvoje je podmínkou pro čerpání dotací z fondů Evropské unie. V únoru 2011 (ještě před dodáním dvojice 28 Tr) schválil Regionální operační program (ROP) Severozápad poskytnutí dotace městu Ústí nad Labem ve výši 296 milionů Kč. Předložený projekt města (IPRM) zahrnuje pořízení 26 nových trolejbusů, vybudování nového odbavovacího systému, rekonstrukci 50 zastávek, instalaci informačního systému (na zastávky) nebo modernizaci trolejbusového obratiště Mírová a vybudování točny v centru města. Celkové předpokládané výdaje na projekt činí 514 milionů Kč. Smlouva o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města zaměřeného na městskou hromadnou dopravu byla podepsána v 28.6.2011. Výběrové řízení na nákup 26 nových trolejbusů (z toho 16x 15-metrové trolejbusy, 10x 18-metrové kloubové trolejbusy) vypisuje ústecký dopravník podnik v závěru roku 2011. Nabídky mohli zájemci podávat do 13.2.2012. Celková hodnota zakázky (bez DPH) činí 340 milionů Kč, z toho 40% (136 milionů Kč) bude financováno ze zmiňovaného projektu dotovaného ROP Severozápad, zbývající část zafinancuje město s využitím půjčky. První vysoutěžené trolejbusy by měly do Ústí dorazit v závěru roku 2012. Do výběrového řízení se přihlásil jen jeden uchazeč, společnost Škoda Electric s modely 27 Tr a 28 Tr. Tehdejší legislativa umožňovala platné vysoutěžení řízení i s jediným přihlášeným uchazečem.

Nákup nových trolejbusů ale komplikuje kauza ROP Severozápad, při které vyšlo najevo, že byly zneužívány peníze z dotačních programů (netransparentní rozdělování mezi subjekty). V červnu 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj zastavuje vyplácení dotací z fondů ROP Severozápad. V roce 2013 se vedení Ústí nad Labem rozhoduje, jestli projekt, který kromě nákupu 26 trolejbusů zahrnuje i modernizaci zastávek či odbavovacího systému, není zbytečný a nešlo by peníze z něj využít účelněji (samotný nákup trolejbusů zpochybňován není, ale řeší se struktura dodávky - počet a vhodnost typů dodávaných vozidel (především vhodnost a kapacita 15-metrových trolejbusů)). V dotační smlouvě z června 2011 je ale popsán celý projekt a v případě vynechání či změny některé jeho části by tak město nedostalo dotace žádné. Pokud by město dotaci nezískalo, je připraveno zakoupit část trolejbusů v hodnotě 60% původní zakázky (60% město financuje i v případě schválení dotace), tedy cca 15 vozů. Jako náhrada za průběžně dosluhující trolejbusy 15 Tr byly v letech 2010-2013 zakoupeny ojeté trolejbusy 15 Tr(M) (11 ks) a 21 Tr (3 ks) od jiných českých dopravních podniků. Ústí nad Labem je s průměrným stářím trolejbusů 18 let jednoznačně provozem s nejstarším trolejbusovým vozovým parkem v České republice.

V září 2013 je činnost ROP Severozápad obnovena. V prosinci 2013 hlasují zastupitelé města o uskutečnění investičních záměrů projektu IPRM - Mobilita (zmiňovaný projekt na nákup nových trolejbusů, modernizaci zastávek, odbavovacího systému,...). 18.12.2013 končí lhůta, ve které společnost může o dotaci požádat. Výběrové řízení na trolejbusy je podrobeno několika právním rozborům, ale všechny se vyjadřují pro uskutečnění nákupu. Projekt je vedením města schválen dne 5.12.2013. Pokud by bylo původní výběrové řízení zrušeno a o výrobce trolejbusů by se soutěžilo znovu, nepovedlo by se splnit podmínku, že všechny nově dodané trolejbusy musí v Ústí nad Labem jezdit do konce roku 2015 a město by o dotaci přišlo. Škoda Electric garantovala, že při původním výběrovém řízení, stihne všechny vozy do konce roku 2015 dodat (i přes komplikace při zmrazení financování z ROP SZ). Dne 13.2.2014 byla uzavřena se Škodou Electric smlouva na dodávku vozidel (10x 27 Tr, 16x 28 Tr). V dubnu 2014 schválil Výbor dotačního úřadu Severozápad financování části nákupu nových trolejbusů. Konečná částka za nákup nových trolejbusů 10x 27 Tr a 16x 28 Tr činí 333,8 milionu Kč (bez DPH), z toho je z fondů ROP SZ financováno 123 milionů Kč. Zbývající část uhradí město s pomocí desetiletého úvěru. Prvních šest trolejbusů bude dodáno v roce 2014, celá dodávka pak musí být splněna do konce roku 2015. Trolejbusy ve verzi pro Ústí nad Labem budou poprvé opatřeny střední hnanou nápravou (namísto zadní), aby lépe zvládaly ústecký kopcovitý terén, a to především v zimním období. Dodávka nových trolejbusů umožní masivnější vyřazení vozů starších sérií 15 Tr (ještě s cedulovými orientacemi).


10/2012-07/2014

Výroba prvního trolejbusu 27 Tr pro Ústí nad Labem byla ve Škodě Electric zahájena na podzim 2012. V prosinci 2012 trolejbus vyjíždí na zkušební jízdu. Vzhledem k zmrazení dotací kvůli kauze ROP Severozápad je trolejbus odstaven a čeká se na další vývoj. Po podepsání smlouvy a potvrzení dotace v prvním čtvrletí roku 2014 se na trolejbusu rozbíhají další práce. Na zkušebních jízdách se trolejbus objevuje v dubnu 2014. Vzhledem ke střední hnací nápravě se jedná o prototyp, který musí absolvovat více zkoušek. Výrobní číslo vozu Ústí nad Labem 1 (výr.č. 13687, VIN Solaris 11020) odkazuje na rok výroby 2012 (v roce 2014 se výrobní čísla Škody Electric pohybují v řadách 137xx - 140xx). Dne 7.6.2014 je trolejbus vystaven při dnu otevřených dveří ve Škodě Transportation. Jedná se o první představení ústecké verze 27 Tr. Po otestování a předání je trolejbus dne 11.7.2014 převezen na podvalníku do Ústí nad Labem. V Ústí nad Labem musí vůz absolvovat zkušební provoz kvůli hnané střední nápravě. První 27 Tr je stejně jako ostatní dříve dodané nové trolejbusy představen veřejnosti. Děje se tak 30.7.2014, kdy je vůz po celý den umístěn na Mírovém náměstí. Zástupci DP a města představují výhody nového trolejbusu, pro malé návštěvníky jsou připraveny soutěže. Trolejbus získal u ústeckého DP evidenční číslo 610 (navazuje na číslování kloubových trolejbusů 22 Tr a 25 Tr), do provozu s cestujícími je poprvé nasazen 1.8.2014, kdy obsluhuje linku 56. Ústecký dopravní podnik v září 2014 zahajuje novou tradici v pojmenovávání svých nově dodaných trolejbusů (po vzoru Pardubic či Hradce Králové). Nová vozidla budou pojmenována podle slavných ústeckých sportovců. Patronem vozu 610 se stal Jan Čaloun - olympijský vítěz a mistr světa v ledním hokeji. Trolejbus je pokřtěn dne 17.9.2014. Na pokřtěných vozidlech bude uvedeno jméno a podpis osobnosti, sportovní odvětví a dosažené úspěchy.

První 27 Tr pro Ústí nad Labem zachycena na náměstí Milady Horákové. - 3.4.2014 První 27 Tr pro Ústí nad Labem zachycena na náměstí Milady Horákové. - 3.4.2014 První Škoda 27 Tr pro Ústí nad Labem vystavená při dnu otevřených dveří v areálu Škody. - 7.6.2014 Škoda 27 Tr pro Ústí nad Labem. - 7.6.2014 Stanoviště řidiče v ústecké 27 Tr. - 7.6.2014 Prostor k odkládání zavazadel. - 7.6.2014 Prostor pro kočárky či vozíčkáře je umístěn i na straně dveří. - 7.6.2014 Pohled do interiéru ústecké 27 Tr. - 7.6.2014


07-09/2014

Výroba dalších trolejbusů 27 Tr už probíhá standardně. Škoda Electric vyrábí v roce 2014 s maximálním využitím svých kapacit. Společnost zažívá rekordní rok s velkým množstvím zakázek, celkový počet vyrobených trolejbusů za rok 2014 má atakovat 300 vozů. Na přelomu července a srpna jsou do Škody Electric přivezeny karoserie dvou ústeckých vozidel. Po namontování výzbroje vyjíždí trolejbusy na zkušební jízdy na začátku září. Například vůz Ústí nad Labem 2 (výr.č. 14000, VIN Solaris 13671) je testován 3.9.2014. Ústecké trolejbusy svým červenobílým nátěrem v ulicích Plzně silně připomínají plzeňské autobusy. Ze Škody Electric jsou obě 27 Tr expedovány 19.9.2014. Trolejbusy jsou do Ústí nad Labem dodány 22.9.2014. Vzhledem k nepravidelnosti ve výrobních číslech dostaly vozy ev.č. 611 a 613. Na přelomu září a října jsou dva nové trolejbusy nasazeny do ostrého provozu. Nové trolejbusy budou vypravovány na všechny ústecké linky vyjma linky 57 (obava z vandalismu). V ústeckém provozu se tak objevují nové trolejbusy s celobarevnými panely od společnosti BUSTEC (vůz #610 (první 27 Tr) do 05/2015 panely Buse)). Panely Bustec jsou v České republice použity poprvé právě na trolejbusech 27 Tr pro Ústí nad Labem. Dopravní podnik by chtěl barevně odlišit čísla jednotlivých linek, aby cestující už na dálku poznali dle barvy linku. Reakce u cestujících jsou ale rozporuplné. Část cestujících si na nové panely spíše stěžuje vzhledem k špatně zvolenému odstínu modré barvy (malý kontrast na původním černém pozadí (které lze změnit)). Číslice splývají a číslo linky je tak viditelné až při přiblížení trolejbusu.

Druhá ústecká 27 Tr při zkušební jízdě projíždí Folmavskou třídou. - 3.9.2014 Díky červenobílému schématu nátěru se ústecká 27 Tr velmi podobá plzeňským autobusům, jak dokazuje snímek z Tylovy ulice. - 3.9.2014 Ústecká 27 Tr zatáčí z Tylovy do Koperníkovy ulice. - 3.9.2014 Druhá Škoda 27 Tr pro Ústí nad Labem zachycena v Tylově ulici. - 3.9.2014 Škoda 27 Tr pro Ústí nad Labem projíždí zastávku CAN Tylova. - 3.9.2014 Druhá 27 Tr pro Ústí nad Labem zachycena na mostě Ivana Magora Jirouse. - 3.9.2014


09-11/2014

Další tři vozy 27 Tr budou dodány na podzim 2014. Karoserie jsou ze Solarisu do Škody Electric převáženy v polovině září. Na začátku října už se ústecké 27 Tr objevují v plzeňských ulicích na zkušebních jízdách. Do Ústí nad Labem jsou trolejbusy na podvalnících převáženy na začátku listopadu. Vozidla jsou očíslována 612, 614 a 615. Od 14. listopadu jsou vozy nasazovány do provozu s cestujícími. Vozy 611-615 jsou dne 17.12.2014 slavnostně pokřtěny v areálu ústecké vozovny. V rámci projektu „Hledáme patrony nových vozů“, tak vůz 611 získal jméno po Milanu Hejdukovi, lední hokej, olympijský vítěz, vítěz Stanley Cup, 612 - Silvie Netíková, tanec, skupina Freedom, mistr světa, 613 - Lukáš Konečný, box, profesionální mistr světa a Evropy, 614 - Martin Štěpánek, lední hokej, mistr světa a vůz 615 - Mgr. Josef Rajchert, karate, několikanásobný mistr republiky, držitel VI. DAN stylu Shotokan. Pojmenovávání nových vozů po sportovcích bude pokračovat i v roce 2015, kdy přijdou další čtyři vozy 27 Tr a deset vozů 28 Tr. V závěru roku 2014 zažívají ústecké trolejbusy 27 Tr první výraznější sněžení. Střední hnaná náprava očekávání bohužel nesplnila a trolejbusy 27 Tr ve stoupání uvízly obdobně jako 25 Tr (s hnanou zadní nápravou).

Karoserie 27 Tr pro Ústí nad Labem na podvalníku směřuje do Škody Electric. - 18.9.2014 Ústecká 27 Tr při zkušební jízdě projíždí po Domažlické třídě. - 2.10.2014 Ústecká 27 Tr při zkušební jízdě projíždí po Domažlické třídě. - 2.10.2014


01-02/2015

V roce 2015 musí být splněna celá ústecká dodávka, aby město nepřišlo o dotaci. Na začátku roku budou dodány 2 vozy 27 Tr a 5 vozů 28 Tr. Karoserie vozidel jsou do Škody Electric přiváženy v první polovině ledna. Trolejbusy 28 Tr se na zkušebních jízdách objevují od 22.1.2015. Vozidla jsou dokončována v tempu 1 vůz každý všední den. Vozy Ústí nad Labem 5 a 7 jsou 27 Tr, vozy 1-4, 6 pak 28 Tr. Po několika vozech 28 Tr vyjíždí první z dvojice 27 Tr (vůz Ústí 5) na zkušební jízdu 28.1., druhý vůz jej následuje 30.1.2015. Po předání jsou během února trolejbusy odváženy do Ústí. Nejprve je v rozmezí 13. - 23.2. provedena dodávka 5 vozů 28 Tr, dne 24.2. jsou pak v Ústí skládány 2 trolejbusy 27 Tr. Během března jsou trolejbusy zařazeny do provozu, 27 Tr pod ev.č. 616 a 617, 28 Tr pak pod čísly 412 - 416. Dne 30.4.2015 byly nové trolejbusy slavnostně pokřtěny v areálu vozovny svými patrony, 616 nese jméno Ladislava Husárika (box, světový medailista, mistr ČSSR, mistr sportu), 617 Bohumila Němečka st. (box, olympijský vítěz, mistr Evropy). U vozů 28 Tr je situace následující: 412 - Bohumil Němeček ml. (box, mistr ČSSR), 413 - Radovan Fořt (cyklistika, světový medailista, mistr ČR), 414 - Fabiána Bytyqi (box, kicbox, mistryně světa), 415 - Sebastian Bytyqi (box, kicbox, mistr ČR) a 416 - Sluneta (basketbalový tým).

Škoda 27 Tr pro Ústí nad Labem při zkušební jízdě projíždí Tylovou ulicí. - 28.1.2015 Škoda 27 Tr pro Ústí nad Labem při zkušební jízdě projíždí Tylovou ulicí. - 28.1.2015 Ústecká 27 Tr se po ukončení zkušebních jízd vrací do Škody Electric. - 3.2.2015


04-06/2015

Dodávka pokračuje v červnu 2015, kdy budou, stejně jako na začátku roku, dodány dvě 27 Tr (už poslední) a pět trolejbusů 28 Tr. Karoserie vozidel jsou do Škody Electric přivezeny v dubnu 2015, zakrátko na nich začínají práce na montáži elektrovýzbroje. Na zkušební jízdy vyráží jako první trolejbus 28 Tr (Ústí nad Labem 10) a to 7.5.2015. Oba dva trolejbusy 27 Tr (Ústí 8 a Ústí 9) jsou testovány dne 13.5.2015. Dne 15.5. končí testování jarní části ústecké dodávky vozem Ústí 13 (předposlední 28 Tr v této etapě). Vozidla (2x 27 Tr, 5x 28 Tr) jsou zástupcům DPMÚL, a.s. předána na přelomu května a června. Následně (v červnu) jsou pomocí kamionů 27 Tr převáženy do Ústí nad Labem. Dodávka 27 Tr je tímto u konce, do října 2015 bude celá ústecká zakázka splněna dodáním posledních šesti 28 Tr. Nově dodané 27 Tr v Ústí nad Labem obdržely ev. čísla 618 a 619, 28 Tr pak 417 až 421. Všech 10 ústeckých 27 Tr zaujímá čísla 610 - 619. I nejnovější vozy čekala milá tradice v podobě křtu sportovními osobnostmi. Dne 13.6.2015 byl pokřtěn vůz 619 Michalem Neuvirthem (lední hokej, vítěz Calder Cup) v rámci dne otevřených dveří v trolejbusové vozovně. Ostatní nově dodaná vozidla čekala na křest do 23.7.2015. V tento den bylo v trolejbusové vozovně Všebořice seřazeno všech 20 zatím dodaných trolejbusů 27 Tr a 28 Tr. Shromáždění všech vozů se povedlo díky dvoutýdenní kompletní výluce trolejbusů při výstavbě nového trolejbusového obratiště Panská v centru města. Na slavnostní pokřtění nově dodaných vozů byli pozváni i patroni dřívějších vozidel. Nová vozidla jsou pokřtěna následovně: 618 - Stanislav Pelc (fotbal, mistr ČSSR, vítěz ligového poháru), 417 - Shotokan klub Rajchert (karate), 418 - Miroslav Müller (judo, mistr republiky), 419 - Rudolf Myšák (judo, aikido, mistr republiky), 420 - HK Spartak (házená) a 421 - SC Blades (americký fotbal). Trolejbusy jsou do provozu zařazeny po skončení celosíťové výluky dne 29.7.2015.

Transport karoserie 27 Tr pro Ústí nad Labem na náměstí Milady Horákové. - 16.4.2015 Transport karoserie 27 Tr pro Ústí nad Labem na náměstí Milady Horákové. - 16.4.2015 Škoda 27 Tr pro Ústí nad Labem (vůz č. 8) opouští zastávku U Práce. - 13.5.2015 Ústecká 27 Tr zachycena v zastávce Průmyslová. - 13.5.2015 Škoda 27 Tr pro Ústí nad Labem projíždí Zborovskou ulicí. - 13.5.2015 Ústecká 27 Tr zatáčí do ulice Edvarda Beneše. - 13.5.2015 Škoda 27 Tr pro Ústí nad Labem (vůz č. 9) zatáčí z Révové do Zborovské ulice. - 13.5.2015 Škoda 27 Tr pro Ústí nad Labem ve Zborovské ulici. - 13.5.2015 Škoda 27 Tr pro Ústí nad Labem (č. 09) pózuje na obratišti Tyršův most. - 2.6.2015 Škoda 27 Tr pro Ústí nad Labem (č. 09) pózuje na obratišti Tyršův most. - 2.6.2015 Při předávání se na točně Tyršův most setkaly poslední dvě ústecké 27 Tr. - 2.6.2015 Škoda 27 Tr pro Ústí nad Labem (08) opouští obratiště Tyršův most. - 2.6.2015

Zpět na Zkoušené trolejbusy - typ 27 Tr

Zpět na Zkoušené trolejbusy