Zpět na úvodní stranu

Škoda 27 Tr pro Rigu

Typ:
Škoda 27 Tr Solaris
Pro město (stát):
Riga (Lotyšsko)
Datumy dodávek:
10-12/2014, 01/2016
Celkem vozů dodáno:
30
Nátěr:
modro-bílý
Poznámky:
Do Rigy byly dříve dodávány trolejbusy 24 Tr.

Popis typu

Škoda 27 Tr Solaris, může na první pohled připomínat Solaris Trollino 18. Není se, čemu divit, vždyť kromě elektro-výzbroje a pár detailů jsou stejné. Výroba 27 Tr probíhá tak, že polský Solaris vyrobí karoserii (III. generace), která putuje do Plzně, kde do ní Škoda Electric instaluje elektrovýzbroj. Kratší varianty 27 Tr jsou 26 Tr a 28 Tr - (26 Tr meří 12 m, 28 Tr měří 15 m a 27 Tr měří 18 metrů). Škoda 27 Tr má shodné prvky karoserie s autobusy Solaris URBINO 18.

Čtyřdveřové trolejbusy pojmou 164 cestujících, z toho 47 sedících a zbytek, neboli 117 stojících. Šířka vozidla činí 2,5 metru, délka je 18 metrů. Hmotnost činí 17 tun. Maximální rychlost je omezena na 65 km/h. Plně nízkopodlažní vozy mají v druhých dveřích elektricky ovládanou plošinu pro vozíčkáře, a dále se mohou pomocí funkce kneeling naklonit až k hraně chodníku. Trolejbusy jsou vybaveny kamerovým systémem, který sleduje jak interiér, tak situaci kolem vozu. Okna ve vozech jsou menší, protože jsou vozidla opatřena klimatizací (včetně salonu pro cestující) značky Konvekta. Zajímavostí je vybavení trolejbusů pro Rigu systémem pro zjišťování počtu cestujících. Informační systém dodává polská společnost Novamedia. Nezvyklý je velký boční panel za předními dveřmi zobrazující číslo linky. U trolejbusů pro Rigu jsou naproti nynějším trendům v podobě plastových sedaček (méně náročných na údržbu, ale také méně pohodlných) instalovány klasické čalouněné sedačky. U nových trolejbusů do Rigy nalezneme kartáče u kol. Kartáče mají zabránit špinění vozidla - foto. Světla trolejbusů jsou řešena LED diodami. Poloautomatické sběrače proudu jsou kombinací Esko/4RAIL. Zajímavostí sběračů jsou červená lana k navijákům. U dodávky trolejbusů 27 Tr pro Rigu se jedná o první masivní použití sběračů od společnosti 4RAIL (do té doby byly použity jen na dvou vozech 26 Tr v Plzni (#549, 550). Trolejbusy pro Rigu jsou vybaveny pomocným dieselagregátem pro jízdu mimo trolejové vedení.

Popis dodávky

Prototyp trolejbusu Škoda 27 Tr Solaris byl vůz určený pro Ostravu (ev.č. 3802). Kromě Rigy a Ostravy jsou 27 Tr dodávány také do Plzně, Zlína či bulharské Sofie. Výběrové řízení na dodávku 125 kloubových trolejbusů vypsal rižský dopravní podnik Rigas Satiksme v roce 2012. Vítězství Škody Electric s modelem 27 Tr bylo oznámeno dne 4.7.2014, smlouva byla podepsána o několik dnů později. Součástí smlouvy je opce na dalších 38 vozidel. Celková hodnota zakázky činí až 3,4 miliardy korun. Financování je řešeno osmiletým dodavatelským úvěrem, kterého se účastní Česká spořitelna a Exportní garanční a pojišťovací společnost. Jedná se o největší dodávku trolejbusů 27 Tr. Vozový park trolejbusů v Rize aktuálně čítá 250 vozů, z toho 150 trolejbusů 24 Tr (ze Škody Electric), 52 vozů Solaris Trollino 18 (s výzbrojí Ganz resp. Ganz-Škoda), 7 kloubových Belkommunmash BKM 333, jeden vůz Ganz-MAZ-103T, 33 15 Tr(M) a 7 14 Tr. Již nyní tak mají trolejbusy ze Škody Electric v Rize převahu a to díky masivní dodávce 150 24 Tr v letech 2007-2009. Po dodávce všech 27 Tr (do roku 2019) bude ve stavu dopravního podniku 275 (resp. při uplatnění opce až 313) trolejbusů jen ze Škody Electric (+ další vozy ST 18 s výzbrojí Ganz, příp. další typy). Rižský dopravní podnik se stane největším prozovatelem typů 24 Tr a 27 Tr. V Rize mají zkušenosti i s tramvajemi z plzeňské Škody, dodávány jsou sem 15T. Současně s dodávkami 27 Tr jsou do Rigy expedovány i vizuálně velmi podobné dieselové autobusy Solaris Urbino (115x 18-metrová verze, 60x 12-metrová verze). Dodávky trolejbusů pro Rigu jsou díky svému velkému rozsahu pro Škodu Electric velmi významné. I díky této dodávce zažívá v roce 2014 společnost Škoda Electric rekordní rok, kdy počet vyrobených trolejbusů přesahuje 300.


06-12/2014

V roce 2014 bude dodáno prvních 25 trolejbusů. Karoserie prvního vozu pro Rigu je do Škody Electric dovezena 30.6.2014. Po montáži elektrovýzbroje vyjíždí trolejbus na první zkušební jízdy na začátku září 2014. Prototyp absolvuje intenzivní testování. První sériový vůz (Riga 2 (výr.č. 13860, VIN Solaris 13863) do ulic Plzně vyjíždí 25.9.2014. Další sériové trolejbusy jsou dokončovány v tempu 1 vůz každý všední den (narušováno dodávkami 27 Tr pro Ústí, 31 Tr pro Bratislavu). Prototyp 27 Tr pro Rigu je ve Škodě Electric naložen na podvalník dne 11.10., Plzeň pak opouští v noci z 12. na 13.10.2014. Do Rigy transport dorazil 15.10. Do konce října jsou do lotyšské metropole dopravena další čtyři nová vozidla. Prototyp je označen jako ev.č. 27003 (poslední cifra je kontrolní číslice), další vozy 27014, 27025, 27036... Během října a listopadu jsou trolejbusy pro Rigu takřka jedinými trolejbusy testovanými v ulicích Plzně. Není výjimkou, že paralelně jezdí i tři vozy pro Rigu. Běžné trolejbusy testované Škodou Electric v ulicích Plzně najíždí 150 zkušebních kilometrů, u trolejbusů 27 Tr pro Rigu je to více než trojnásobek, rovných 500 km. Od druhé poloviny října jsou trolejbusy na kamionech postupně převáženy do Rigy. V polovině listopadu je v lotyšské metropoli už 17 nových 27 Tr. Dne 25.11.2014 probíhá v plzeňské Techmanii slavnostní představení 14 000. vyrobeného škodováckého trolejbusu, vystaven je vůz Riga 23 (výr.č. 13926, VIN Solaris 13885). Kromě zástupců Škody Electric se slavnostního představení účastnili i zástupci lotyšského dopravního podniku a představitelé města Plzně, včetně primátora Martina Baxy. Do konce roku 2014 je v Rize už všech 25 nových trolejbusů. Výroba dalších vozidel bude probíhat v roce 2015. Trolejbusy 27 Tr jsou do provozu s cestujícími v Rize zařazovány od 8.1.2015. Vozy z první etapy dodávky nesou ev.č. 27101 - 27341.

Karoserie trolejbusů 26 Tr pro Opavu a 27 Tr pro Rigu putující na montáž výzbroje do Škody Electric jsou odstaveny na koterovském překladišti. - 29.6.2014 První Škoda 27 Tr pro Rigu zachycena při jízdě na dieselagregát Průmyslovou ulicí. - 10.9.2014 První Škoda 27 Tr pro Rigu při návratu ze zkušebních jízd zatáčí do Škody Electric. - 10.9.2014 První Škoda 27 Tr pro Rigu při návratu ze zkušebních jízd zatáčí do Škody Electric. - 10.9.2014 První 27 Tr pro Rigu při zkušební jízdě zastavila na obratišti Tyršův most. - 15.9.2014 Škoda 27 Tr pro Rigu odstavená na točně Tyršův most. - 15.9.2014 Škoda 27 Tr pro Rigu odstavená na točně Tyršův most. - 15.9.2014 Prototyp 27 Tr pro Rigu odbočuje do Zborovské ulice. - 15.9.2014 Škoda 27 Tr pro Rigu č. 2 odpočívá v zastávce CAN Husova. - 25.9.2014 Škoda 27 Tr pro Rigu č. 2 odpočívá v zastávce CAN Husova. - 25.9.2014 Pohled na velký informační panel za předními dveřmi. Všimněte si také kartáčků u kol. - 25.9.2014 Pohled na zadní část trolejbusu. - 25.9.2014 Kamerový systém na 27 Tr pro Rigu. - 25.9.2014 Sběrače proudu od společnosti 4RAIL. - 25.9.2014 Škoda 27 Tr pro Rigu je opatřená červenými lany ke sběračům. - 25.9.2014 V zastávce CAN Tylova se setkal nejstarší plzeňský vůz 435 (rok výroby 1989) s 27 Tr pro Rigu dokončenou jen před několika hodinami. - 3.10.2014 Škoda 27 Tr pro Rigu č. 6 opouští zastávku CAN Tylova. - 3.10.2014 Škoda 27 Tr pro Rigu v Husově ulici následuje 14 Tr. - 3.10.2014 V Koperníkově ulici se setkala plzeňská 27 Tr s 27 Tr pro Rigu. - 10.10.2014 Škoda 27 Tr pro Rigu projíždí Koperníkovou ulicí. - 10.10.2014 Škoda 27 Tr pro Rigu č. 13 projíždí při zkušební jízdě Tylovo ulicí. - 17.10.2014 V zastávce CAN Husova se setkaly trolejbusy 27 Tr pro Rigu č. 18 a 20. - 24.10.2014 V zastávce CAN Husova se setkaly trolejbusy 27 Tr pro Rigu č. 18 a 20. - 24.10.2014 Škoda 27 Tr pro Rigu č. 25 odpočívá na obratišti Borská pole. - 12.11.2014 Škoda 27 Tr pro Rigu č. 25 odpočívá na obratišti Borská pole. - 12.11.2014


09/2015-03/2016

Dalších 25 trolejbusů poputuje do lotyšské metropole na přelomu let 2015 a 2016. Karoserie prvních vozidel jsou do Škody Electric přiváženy v září 2015. Na testování vyjíždí jako první vůz Riga 26 dne 8.10.2015. Další vozidla následují. Výrobní tempo Škody Electric je oproti roku 2014 nižší, do konce roku 2015 jsou dokončeny vozy Riga 26 - 36. Výroba pokračuje od začátku roku 2016, poslední vůz z této etapy dodávky (Riga 50), vyjíždí na zkušební jízdy 26.2.2016. Každý trolejbus musí v ulicích Plzně najezdit 500 km. Oproti trolejbusům dodávaným do Rigy v roce 2014 se nové trolejbusy odlišují umístěním loga Škoda na levé části předního čela (v předchozí dodávce bylo logo umístěno uprostřed). První dva trolejbusy z nové etapy dodávky jsou do Rigy přivezeny 14.1.2016. Dalších několik trolejbusů je přivezeno v příštích dnech. Evidenční čísla nových trolejbusů 27 Tr nenavazují na číslování 27 Tr z roku 2014, začínají ev.č. 17507 (vozy jsou přiděleny do první vozovny, proto ev.č. začíná jedničkou). Trolejbusy dodané v roce 2014 byly přiděleny do vozovny číslo 2.

Škoda 27 Tr pro Rigu č. 35 zachycena v Tylově ulici. - 10.12.2015 Škoda 27 Tr pro Rigu č. 29 zachycena v zastávce CAN Tylova. - 11.12.2015 Škoda 27 Tr pro Rigu č. 29 v Tylově ulici. - 11.12.2015 Škoda 27 Tr pro Rigu č. 38 opouští obratiště Tyršův most. - 14.1.2016 Škoda 27 Tr pro Rigu č. 37 zachycena v Tylově ulici. - 4.1.2016 Škoda 27 Tr pro Rigu zatáčí do Koperníkovy ulice. - 4.1.2016 Trolejbus Škoda 27 Tr pro Rigu v zasněžené Borské ulici. - 4.1.2016 Škoda 27 Tr pro Rigu č. 40 projíždí Doudleveckou ulicí. - 22.1.2016 Škoda 27 Tr pro Rigu č. 39 projíždí po Nepomucké. - 27.1.2016

Zpět na Zkoušené trolejbusy - typ 27 Tr

Zpět na Zkoušené trolejbusy