Zpět na úvodní stranu

Škoda 27 Tr pro Ostravu

Typ:
Škoda 27 Tr Solaris
Pro město (stát):
Ostrava (CZ)
Datumy dodávek:
02/2010, 03/2012, 05-06/2015
Celkem vozů dodáno:
9
Nátěr:
bílo-modro-žlutý
Poznámky:
Ostrava je prvním městem, kam jsou 27 Tr dodávány.

Popis typu

Škoda 27 Tr Solaris, může na první pohled připomínat Solaris Trollino 18. Výroba 27 Tr probíhá tak, že polský Solaris vyrobí karoserii (III. generace), která putuje do Plzně, kde do ní Škoda Electric instaluje elektrovýzbroj. Kratší varianty 27 Tr jsou 26 Tr a 28 Tr - (26 Tr meří 12 m, 28 Tr měří 15 m a 27 Tr měří 18 metrů). Škoda 27 Tr má shodné prvky karoserie s autobusy Solaris URBINO 18.

Čtyřdveřové trolejbusy pojmou 167 cestujících, z toho 50 sedících a zbytek, neboli 117 stojících. Šířka činí 2,5 metru, délka je 18 metrů. Hmotnost neobsazeného vozu činí 16,5 tun. Maximální rychlost je omezena na 65 km/h. Plně nízkopodlažní vozy mají v druhých dveřích vyklápěcí plošinu pro vozíčkáře, a dále se mohou pomocí funkce kneeling naklonit až k hraně chodníku. U všech dveří (kromě předních) jsou v interiéru umístěny zpětná zrcátka, aby řidič lépe viděl výměnu cestujících. Trolejbusy jsou vybaveny kamerovým systémem. Kabina řidiče je uzavřená, oddělená příčkou v polovině prvních dveří. Vozy mají velká, šoupací okna. Trolejbusy pro Ostravu jsou vybaveny klimatizací pro řidiče (Konvekta). Prototyp dodaný v roce 2010 je vybaven čalouněnými sedačkami, ostatní vozy pak plastovými sedačkami od výrobce Ster. Manuální sběrače proudu jsou kombinací Esko/Lekov (typ TSS5.3). Vozidla dodávaná v letech 2010 a 2012 jsou osazená informačním systémem od společnosti Buse, vozy dodávané v roce 2015 pak systémem od společnosti Bustec. Ostravské trolejbusy 27 Tr nejsou vybaveny dieselagregátem. Trolejbusy dodávané od roku 2015 jsou opatřené superkapacitory, které umožňují dojezd mimo trolejové vedení až 300 metrů.

Popis dodávky

Prototyp trolejbusu Škoda 27 Tr Solaris je vůz určený právě pro Ostravu (ev.č. 3802). Ostrava je prvním městem, kam jsou 27 Tr dodávány. Následují dodávky do Plzně, Zlína, či lotyšské Rigy. V květnu 2009 vyhlásil Dopravní podnik Ostrava, a.s. (DPO) výběrové řízení na dodávku tří 12-metrových a jednoho 18-metrového trolejbusu. Do výběrového řízení se přihlásila jen Škoda Electric, která 20.10.2010 výběrové řízení vyhrála (legislativa to tehdy umožňovala). Celková hodnota zakázky činí 42 660 000 Kč bez DPH. Z evropských strukturálních fondů ROP se podařilo získat podporu ve výši 40% ceny zakázky. Trolejbusy 26 Tr nahradí v Ostravě již dosluhující vozy 14Tr a 14 TrM, 27 Tr pak trolejbusy 15 TrM. Zajímavostí je, že v Ostravě je již jeden vůz, který je na první pohled 27 Tr velmi podobný. Jedna se o Solaris Trollino 18 AC (#3801). Do zahájení výroby 27 Tr se jedná o jediný kloubový trolejbus s karoserií Solaris v České republice. Největším rozdílem mezi oběma typy trolejbusů je elektrovýzbroj, zatímco v 27 Tr je výzbroj od Škody Electric, v Solarisu Trollino od společnosti Cegelec. Další odlišností je zakrytí výzbroje na střeše.


2009/2010

Karoserie prvního ostravského trolejbusu 27 Tr byla do Plzně dovezena na přelomu listopadu a prosince 2009. Po montáži elektrovýzbroje v průběhu prosince trolejbus na první zkušební jízdu v ulicích Plzně vyjel dne 22.12.2009. Vůz je označen Ostrava 1 (výr.č. 13497, VIN Solaris 8092). Vozidlo je opatřeno reklamními nápisy Škoda 27 Tr na bocích. Vzhledem k tomu, že se jedná o první trolejbus typu 27 Tr, musí vůz absolvovat zkoušky pro schválení typu. Větší část zkušebních jízd se odehrávala v Plzni, zbývající (například najíždění předepsaných kilometrů ve zkušebním provozu s cestujícími) pak přímo v Ostravě. Z Plzně do Ostravy byl trolejbus převezen na podvalníku dne 3.2.2010. Na první zkušební jízdě v Ostravě se trolejbus objevuje o den později, dne 4.2.2010. Zkušební provoz s cestujícími trolejbus zahájil dne 11.2.2010, kdy byl vypraven na linku 102. Vůz u ostravského dopravního podniku obdržel evidenční číslo 3802. Zajímavostí je, že trolejbus administrativně získal i výrobní číslo DPO 201. Takto jsou označeny trolejbusy, které byly montovány přímo v Dopravním podniku Ostrava, a.s. (v trolejbusové vozovně), jedná se například o trolejbusy 26 Tr pro Ostravu. Při ostravském zkušebním provozu s cestujícími je vůz 27 Tr ještě oficiálně v majetku Škody Electric. Zkušební provoz byl ukončen v závěru března 2010, kdy drážní úřad typ 27 Tr schválil. V tomto období byl také vůz zařazen do stavu DPO. Dne 8.4.2010 byl trolejbus 27 Tr spolu s dvěma trolejbusy 26 Tr (montovanými přímo v DPO) v ostravské trolejbusové vozovně oficiálně předán do provozu za účásti zástupců města, ostravského DP i Škody Electric. V dalších dnech se trolejbusy objevují v provozu s cestujícími.

Škoda 27 Tr pro Ostravu v první den zkušebních jízd tažena traktorem zpět do areálu Škody Electric. - 22.12.2009  Škoda 27 Tr pro Ostravu č. 1 (výr.č. 13497) vjíždí do zastávky Zimní stadion. - 13.1.2010 Škoda 27 Tr pro Ostravu v zastávce Zimní stadion. - 13.1.2010 Škoda 27 Tr pro Ostravu pozuje na točce Zátiší, Línská. - 13.1.2010 Škoda 27 Tr pro Ostravu č. 1 (výr.č. 13497) na točce Zátiší, Línská. - 13.1.2010 Škoda 27 Tr pro Ostravu pozuje na obratišti Čechurov, rozcestí. - 13.1.2010 První a zatím jediná Škoda 27 Tr pro Ostravu (výr.č. 13497) na obratišti Čechurov, rozcestí. - 13.1.2010 Škoda 27 Tr pro Ostravu pozuje na obratišti Čechurov, rozcestí. - 13.1.2010 Škoda 27 Tr na náměstí Milady Horákové. - 1.2.2010 Škoda 27 Tr na náměstí Milady Horákové. - 1.2.2010 Škoda 27 Tr na Nepomucké. - 1.2.2010 Škoda 27 Tr na Nepomucké. - 1.2.2010 Škoda 27 Tr projíždí zastávku U Kasáren. - 1.2.2010 Škoda 27 Tr na Nepomucké. - 1.2.2010


Další výběrové řízení na dodávku nových nízkopodlažních trolejbusů bylo ostravským dopravním podnikem vyhlášeno v dubnu 2010. Předmětem je dodávka dvou 18-metrových a čtyř 12-metrových trolejbusů. V říjnu 2010 je zakázka podstoupena Škodě Electric. Celková cena zakázky činí 65 940 000 Kč bez DPH. I tato zakázka je zčásti podporována z fondů ROP.


2012 (Ekova Electric a.s.)

Na základě smlouvy uzavřené v říjnu 2010 budou do Ostravy další dva trolejbusy 27 Tr dodány na začátku roku 2012. Trolejbusy nebudou montovány v Plzni ve Škodě Electric a.s., ale externě ve společnosti Ekova Electric a. s. (dceřiná společnost Dopravního podniku Ostrava) přímo v Ostravě. Karoserie obou trolejbusů 27 Tr byly do Ostravy dovezeny na přelomu ledna a února 2012. Na zkušebních jízdách se první dokončený trolejbus (budoucí ev.č. 3803, DPO resp. Ekova 257, Škoda výr.č. 13650 ) objevuje od 23.2.2012. Druhý vůz (budoucí ev.č. 3804, DPO resp. Ekova 258, Škoda výr.č. 13649) na zkušební jízdy vyjíždí dne 27.2.2012. Trolejbusy jsou v Ostravě testovány na okruhu v části Slezská Ostrava v trase: Důl Heřmanice - Důl Petr Bezruč - Sídliště Muglinov - Důl Heřmanice. Oba trolejbusy (ev.č. 3803, 3804) jsou do provozu s cestujícími zařazeny dne 2.4.2012. Od prototypu dodaného v roce 2010 se nové trolejbusy odlišují plastovými sedačkami od výrobce Ster (prototyp měl pohodlnější čalouněné).

Škoda 27 Tr (budoucí ev.č. 3803, Škoda výr.č. 13650) během zkušebních jízd po dokončení v Ekově Electric zachycena v Ostravě v Orlovské ulici. - 23.2.2012 Škoda 27 Tr budoucího ev.č. 3804 zachycena při zkušební jízdě v Slezské Ostravě. - 27.2.2012


V obnově vozového parku trolejbusů hodlá Dopravní podnik Ostrava, a.s. pokračovat i nadále, proto v listopadu 2013 vyhlašuje výběrové řízení na výrobce 10 trolejbusů (6 vozů 12-metrových, 4 vozy 18-metrové). Odhadovaná cena zakázky činí 113 milionů Kč, vozidla by byla dodávána od září 2014 do května 2015. Dne 23.1.2014 muselo být výběrové řízení zrušeno, protože se přihlásil jen jeden uchazeč (Škoda Electric, a.s.). Nové výběrové řízení je vyhlášeno 7.3.2015, oproti původnímu zadání je poptáváno více vozidel. Z celkem 12 vozidel je požádováno 6 v kategorii 12 metrů a 6 v kategorii 18 metrů. Dne 6.10.2014 je zakázka zadána společnosti Škoda Electric, která porazila ostatní dva uchazeče. Konečná hodnota zakázky (bez DPH) činí 144 750 000 Kč. Zakázku z 40 %spolufinancuje Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Vozidla musí být dodána do konce července 2015. Po dokončení dodávky a vyřazení starých trolejbusů bude 90 % vozového parku ostravských trolejbusů nízkopodlažních.

Od dříve dodávaných trolejbusů se nové budou odlišovat novou elektrovýzbrojí, superkapacitory a informačním systémem pro cestující. Informační systém dodává firma Bustec. Vnější panely jsou vybaveny oranžovými LED diodami, novinkou je malý panel s číslem linky na straně bez dveří (jako tomu je například u 25 Tr pro České Budějovice) a digitální zobrazovač kurzu vozidla. Boční panely (na straně dveří) jsou oboustranné, v interiérové části opatřené LCD obrazovkami. Druhou novinkou jsou superkapacitory. Vozidla budou vybavena sestavou superkapacitních kondenzátorů (s vloženou energií 0,42 kWh u 12-metrových vozů resp. 0,54 kWH u 18-metrových), do kterých bude ukládána energie vzniklá při brždění (rekuperaci), kterou nebude schopna pojmout síť. Uložená energie se použije při rozjezdu vozidla (tím se sníží odběr ze sítě), při krátké jízdě vozidla bez napájení z trolejí (výluka, objíždění překážky) či při manipulaci v depu. Dojezd trolejbusu napájeného jen ze superkapacitoru činí až 300 metrů. Drobnou odlišností je také vybavení nových trolejbusů LED diodami (pro denní svícení, pro osvětlení interiéru) a mlhovými světly v předním nárazníku. Stejně jako u trolejbusů dodávaných v roce 2012 i v nových 27 Tr nalezneme plastové sedačky.


2015

Z dvanácti sjednaných vozidel jich bude deset vyrobeno v ostravské společnosti Ekova Electric a.s. kvůli nedostatku volných výrobních kapacit ve Škodě Electric. V plzeňské Škodě Electric proběhne pouze výroba prototypů, tedy první 26 Tr a 27 Tr se superkapacitory. Karoserie vozidel jsou do Plzně dopraveny během začátku března. Po montáži elektrovýzbroje vyjíždí na testování dne 26.3.2015 první ostravská 26 Tr se superkapacitory (Ostrava 5 výr.č. 14115, VIN Solaris 14610). Dne 1.4.2015 začíná testování prototypu 27 Tr (Ostrava 1 výr.č. 14084, VIN Solaris 14528). Oba prototypy musí kvůli superkapacitorům absolvovat zkoušky pro schválení změny typu vozidla. Trolejbus 27 Tr je do Ostravy na podvalníku převezen v průběhu druhé poloviny května. Do provozu s cestujícími je zařazen 18.6.2015 pod číslem 3805. Zbývajících pět trolejbusů 27 Tr vyráběných v Ekově Electric (#3806 - 3810) je do provozu zařazeno v průběhu června (3806 - 3808) resp. srpna (3809, 3810). Jako první z nové dodávky 27 Tr vyrazil do provozu s cestujícími vůz 3806 dne 15.6.2015.

Škoda 27 Tr pro Ostravu při zkušební jízdě projíždí Doudleveckou ulicí. - 1.4.2015 Škoda 27 Tr pro Ostravu při zkušební jízdě projíždí Doudleveckou ulicí. - 1.4.2015 Škoda 27 Tr pro Ostravu projíždí Tylovou ulicí. - 3.4.2015 Škoda 30 Tr pro Bratislavu se na točně Borská pole setkala s ostravskou 27 Tr. - 3.4.2015 Škoda 27 Tr pro Ostravu odpočívá na obratišti Borská pole. - 3.4.2015 Setkání 27 Tr pro Ostravu s plzeňským autobusem Solaris Urbino 18. - 3.4.2015 Škoda 21 Tr ev.č. 489 míjí 27 Tr pro Ostravu. - 3.4.2015 Škoda 27 Tr pro Ostravu couvá na obratišti Borská pole. - 3.4.2015

Zpět na Zkoušené trolejbusy - typ 27 Tr

Zpět na Zkoušené trolejbusy