Zpět na úvodní stranu

Škoda 26 Tr pro Varnu

Typ:
Škoda 26 Tr Solaris
Pro město (stát):
Varna (Bulharsko)
Termíny dodávek:
05-10/2014
Celkem vozů dodáno:
30
Nátěr:
bílo-modrý
Poznámky:

Popis typu

Škoda 26 Tr Solaris, může na první pohled připomínat Solaris Trollino 12. Není se čemu divit, vždyť kromě elektro-výzbroje a pár detailů jsou stejné. Výroba 26 Tr probíhá tak, že Solaris vyrobí karoserii (III.generace), která putuje do Plzně, kde do ní Škoda instaluje elektrovýzbroj. Delší varianty 26 Tr (délka 12 m) jsou 28 Tr (délka 15 m) a 27 Tr (délka 18 m). Škoda 26 Tr se také podobá autobusu typu Solaris URBINO 12 .

Třídveřové trolejbusy pojmou 77 cestujících, z toho 25 sedících a zbytek, neboli 52 stojících. Trolejbusy 26 Tr pro Varnu mají rozšířený prostor pro kočárky a vozíčkáře (kromě prostoru naproti prostředním dveřím ještě, úsek napravo od prostředních dveří). Šířka trolejbusu činí 2,5 metru, délka je 12 metrů. Maximální rychlost je 70 km/h. Plně nízkopodlažní vozy mají v prostředních dveřích vyklápěcí plošinu pro vozíčkáře a pro lepší nástup se vozidla mohou pomocí funkce kneeling naklonit až k hraně chodníku. U prostředních a zadních dveří jsou umístěny v interiéru zpětná zrcátka, aby řidič lépe viděl výměnu cestujících. Kromě toho je ve vozech instalován kamerový systém. Vozidla jsou vybavena informačním systémem od polské společnosti Sims. Salon pro cestující i stanoviště řidiče jsou klimatizovány (značka Konvekta). Manuální sběrače proudu jsou kombinací Esko/Faiveley. Stahováky nesou značku RAILTECH. Do trolejbusů pro Varnu je montován pomocný dieselagregát. Zajímavostí je, že ačkoliv jsou vozy vybaveny dieselagregátem, nalezneme na trolejbusech manuální sběrače (pro nasazení sběračů musí řidič vystoupit a nasadit je ručně). Za povšimnutí stojí i to, že trolejbusy pro Varnu jsou zároveň vybaveny dieselagregátem a klimatizací, protože v České republice legislativa neumožňuje, aby měl trolejbus tyto dvě rozšíření současně z důvodu velkého zatížení náprav. Nové bulharské trolejbusy jsou před zařazením do provozu opatřeny ozdobnými kryty kol.

Popis dodávky

Prototyp vozu Škoda 26 Tr Solaris byl vůz určený pro Jihlavu (ev.č. 68). Trolejbusy Škoda 26 Tr jsou mimo Varny, dodávány např. do Teplic, Plzně, Pardubic či bulharské Sofie. Trolejbusy do Varny jsou dodávány v rámci zakázky zastřešené městem Burgas. Po úspěšném jednání zástupců města Burgas, Pleven, Stara Zagora a Varna bylo v únoru 2013 vyhlášeno výběrové řízení na dodávku celkem 100 vozidel pro tato města. Zadavatelem dodávky je Burgasbus (provozovatel MHD v Burgasu). Z celkového počtu 100 trolejbusů je jich 22 určeno do Burgasu, 40 pro Pleven, 8 do Stare Zagory a 30 pro Varnu. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 6 firem (kromě Škody Electric ještě český Sor, dále pak výrobci trolejbusů z Bulharska, Polska, Ruska a Ukrajiny). Vítězem se stává Škoda Electric s trolejbusy 26 Tr. Po přezkoumání odvolání neúspěšné firmy Laz mohou být na začátku září 2013 uzavřeny smlouvy na dodávky vozidel. Na dodávku vozidel má Škoda Electric 12 měsíců. Do všech měst půjdou trolejbusy 26 Tr opatřené dieselagregátem. Trolejbusy pro jednotlivá města budou mít odlišné nátěry: Burgas a Varna bílomodré nátěry (mírně odlišné proužkem v horní části a použitým odstínem modré), Pleven žlutomodrý (téměř shodný s nátěrem 26 Tr pro Sofii) a Stara Zagora bílozelený. Nové 26 Tr nahradí nevyhovující ruské trolejbusy Ziu (města Pleven a Stara Zagora), trolejbusy 14 Tr z produkce Škody Ostrov ve městech Stara Zagora a Varna (zde v provozu i kloubová verze - 15 Tr) či ojeté švýcarské trolejbusy Berna 4GTP a Volvo B58 ve městě Burgas. Celková hodnota zakázky na 100 nových trolejbusů činí (bez DPH) 93 296 196 BGN (1,2 miliardy Kč). Na dodávku přispívá Evropská unie z fondů operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013. Pro Škodu Electric je tato dodávka další úspěch na bulharském trhu, v létě 2013 je podepsán kontrakt na dodávku 50 trolejbusů 27 Tr do Sofie. Celkově je rok 2013 pro Škodu Electric velice úspěšný, podařilo se ji uzavřít kontrakty za 5,4 miliardy Kč (kromě této dodávky na 100 vozidel a 50 vozů pro Sofii také dodávka 80 trolejbusů do Bratislavy či 125 vozidel do Rigy,..). V roce 2014 vyrobí Škoda Electric nejvíce trolejbusů v historii doudleveckého závodu, více než 300 nových vozů (pro srovnání obvyklá roční produkce se pohybuje mezi 50-130 vozidly). Škoda Electric se tak stává největším evropským výrobcem trolejbusů. Výrobní prostory továrny v Plzni-Doudlevcích musí být rozšířeny, v nejexponovanějším období bude každý všední den dokončen v průměru 1,5 trolejbusu.


03-05/2014

Po výrobě necelé desítky trolejbusů pro Pleven se začíná s výrobou prvních trolejbusů pro Varnu a Burgas. Karoserie trolejbusů jsou do Škody Electric přivezeny v březnu 2014. Trolejbusy pro Burgas a Varnu se od sebe liší jen minimálně. Bílo-modrý nátěr je takřka totožný, na vozidlech pro Varnu je použitý světlejší odstín modré. Trolejbusy pro Varnu mají modrý proužek v horní části karoserie vedený nad okny, trolejbusy pro Burgas mají proužek až na krytech výzbroje na střeše (viz foto Varna x Burgas). První trolejbusy pro tato města navíc na zkušební jízdy vyjíždí jen den po sobě. Jako první vyjíždí trolejbus pro Burgas 8.4., ve středu 9.4. se pak testuje trolejbus Varna 1(výr.č. 13896, VIN Solaris 13330). Po odzkoušení a převzetí zákazníkem opouští první varnský trolejbus na podvalníku plzeňskou Škodu Electric dne 7.5.2014. Do Varny transport přijíždí 12.5.2014. Hned o den později je trolejbus představen veřejnosti. V provozu s cestujícími se trolejbus objevuje jako ev.č. 300 cca od 6.6.2014.

První Škoda 26 Tr pro Varnu pózuje na obratišti Škoda VII. brána. - 9.4.2014 První Škoda 26 Tr pro Varnu pózuje na obratišti Škoda VII. brána. - 9.4.2014 Škoda 26 Tr pro Varnu na obratišti Škoda VII. brána. - 9.4.2014 Škoda 26 Tr pro Varnu na obratišti Škoda VII. brána. - 9.4.2014 Škoda 26 Tr pro Varnu pózuje na Selské návsi v Černicích. - 04/2014 Odvoz prvního trolejbusu pro Varnu. - 7.5.2014


04-08/2014

Od druhé poloviny dubna začíná sériová výroba dalších vozů pro Varnu. Na zkušební jízdy vyjíždí první z těchto vozů (Varna 2) cca 12.5.2014. Tempo dokončování trolejbusů je 1 vozidlo každý všední den (v prokladu dodávky pro města Varna, Pleven, Burgas). Například dne 16.5. probíhá testování vozu Varna 5 (výr.č. 13899, VIN Solaris 13333). Na začátku června probíhá první železniční transport čyř hotových trolejbusů do Varny. Spolu s čtyřmi trolejbusy do Varny jsou zároveň převáženy i čtyři trolejbusy pro Burgas. Na konci června je ve Varně už sedm vozů 26 Tr. Nově dodané trolejbusy jsou postupně zařazovány do provozu s cestujícími, číslování vozů navazuje na první dodaný (tj. 301 a výše). Dne 3.7.2014 Plzeň opouští další zásilka bulharských trolejbusů (2x Stara Zagora, 8x Varna). Ve Škodě Electric jsou mezitím intenzivně vyráběny další bulharské trolejbusy. Nový trolejbus pro Varnu opouští výrobní linku každý druhý všední den. Na druhé výrobní lince je každý všední den dokončen jeden vůz (převážně 31 Tr pro Bratislavu). Na začátku srpna je ve Varně v provozu už 22 nových trolejbusů.

Škoda 26 Tr pro Varnu č. 4 projíždí Doudlevcemi. - 15.5.2014 Škoda 26 Tr pro Varnu č. 4 projíždí Doudlevcemi. - 15.5.2014 Škoda 26 Tr pro Varnu č. 5 zachycena v zastávce Průmyslová. - 16.5.2014 V Průmyslové ulici se setkala plzeňská 21 Tr s 26 Tr pro Varnu. - 16.5.2014 Škoda 26 Tr pro Varnu projíždí Révovou ulicí. - 16.5.2014 Škoda 26 Tr pro Varnu č. 5 zachycena v Černicích. - 16.5.2014 Škoda 26 Tr pro Varnu na dieselagregát směřuje k cihelnám. - 16.5.2014 Škoda 26 Tr pro Varnu č. 8 projíždí na dieselagregát po Americké třídě. - 11.6.2014 Škoda 26 Tr pro Varnu č. 10 projíždí na dieselagregát po Americké třídě. - 13.6.2014 Škoda 26 Tr pro Varnu č. 11 na dieselagregát projíždí Štefánikovou ulicí v Černicích. - 16.6.2014 Škoda 26 Tr pro Varnu č. 11 na dieselagregát projíždí Štefánikovou ulicí v Černicích. - 16.6.2014 V zastávce CAN Husova se během zkušebních jízd setkaly bulharské trolejbusy Sofia 41 a Varna 19. - 30.6.2014 Škoda 26 Tr pro Varnu č. 19 zachycena na náměstí Emila Škody. - 30.6.2014 Škoda 26 Tr pro Varnu č. 19 zachycena na náměstí Emila Škody. - 30.6.2014 Škoda 26 Tr pro Varnu č. 20 projíždí křižovatkou Borská x Emilova. - 2.7.2014 Škoda 26 Tr pro Varnu v Borské ulici. - 2.7.2014 Škoda 26 Tr pro Varnu č. 21 projíždí náměstím Emila Škody. - 7.7.2014 Vůz 511 dojela testovaná 26 Tr pro Varnu. - 9.7.2014


07-10/2014

Posledních osm vozů bude vyrobeno během konce léta 2014. Karoserie trolejbusů jsou do Škody Electric přiváženy už v polovině července. Vlivem celozávodní dovolené ve Škodě Electric vyjíždí první trolejbus z poslední etapy dodávky (Varna 23) na zkušební jízdy až na začátku září. V průběhu září je dokončeno i zbývajících sedm vozů. Poslední trolejbus, Varna 30, se na zkušebních jízdách objevuje od cca 24.9.2014. Do Varny jsou trolejbusy přepravovány po železnici, vždy po čtyřech vozech. První transport probíhá na přelomu září a října (příjezd do Varny 3.10.), druhý transport do Varny dorazil 15.10.2014. Nově dodané trolejbusy obdržely ev.č. 322 - 329, celkově tak 26 Tr obsazují čísla 300 - 329. Ve Varně kvůli novým trolejbusům proběhla modernizace trolejového vedení i měnírny.

Karoserie trolejbusu Škoda 26 Tr pro Varnu směřuje do Škody Electric. - 11.7.2014 Karoserie trolejbusu Škoda 26 Tr pro Varnu směřuje do Škody Electric. - 11.7.2014 Poslední, 30., trolejbus pro Varnu při zkušební jízdě na dieselagregát zachycen v ulici U Nové Hospody. - 25.9.2014 Pohled zboku na trolejbus 26 Tr pro Varnu. - 25.9.2014 Škoda 26 Tr pro Varnu č. 30 projíždí Teslovou ulicí. - 25.9.2014

Zpět na Zkoušené trolejbusy - typ 26 Tr

Zpět na Zkoušené trolejbusy