Zpět na úvodní stranu

BredaMenarinibus AVANCITY +SF pro Řím

Typ :
BredaMenarinibus AVANCITY +SF
Pro město (stát) :
Řím (Itálie)
Termíny dodávek :
06/2010, 2.9.2010, 04/2011 - ...
Celkem vozů dodáno :
35
Nátěr:
šedý (resp. stříbrný)
Poznámky :

Popis typu

BredaMenarinibus AVANCITY +SF je kloubový trolejbus, na kterém se podílejí společnosti Škoda a italská firma BredaMenarinibus .Výroba probíhá tak, že BredaMenarinibus v Bologni v Itálii vyrobí karoserii (typ AVANCITY +S), která putuje do Plzně, kde do ní Škoda instaluje elektrovýzbroj. Škoda Electric měla s firmou BredaMenarinibus navázanou spolupráci již z minulosti.

Čtyřdveřové trolejbusy pojmou 146 cestujících, z toho 28 sedících a zbytek, neboli 118 stojících. Plně nízkopodlažní vozy mají v druhých dveřích elektronicky výsuvnou plošinu pro vozíčkáře. Zajímavostí je otevírání dveří, zatímco první dveře se otvírají dovnitř, ostatní se otvírají ven. Další zajímavostí je usměrňování výměny cestujících, kdy nástup je povolen pouze prvními a posledními dveřmi a naopak výstup je umožněn pouze druhými a třetími dveřmi (podobně jako u trolejbusů Solaris Trollino 12 pro Cagliari). Vozy jsou vybaveny velkými, šoupacími okny. Mimo to jsou vozy vybaveny i klimatizací ThermoKING (klimatizován je i salon pro cestující). Trolejbusy jsou vybaveny informačním systémem (obdobně jako Buse či EM-Test). Přibližně od 25. vyrobeného trolejbusu se v interiéru trolejbusu také objevují informační (příp. reklamní) obrazovky. Trolejbusy mají sběrače proudu LEKOV. Maximální rychlost je 55 km/h. Šířka činí 2, 5 metru, délka necelých 18 metrů. Hmotnost vozu dosahuje 20 tun. Hmotnost je včetně dieselagregátu, kterým jsou trolejbusy pro Řím vybaveny. Tento dieselagregát, zabral přibližně čtvrtinu až polovinu délky zadního článku vozu (viz foto). Mimo dieselagregátu je BredaMenarinibus AVANCITY + SF vybavena tzv. superkapacitory. Tato zařízení shromažďují energii při brzdění. Tato energie je pak využívána při rozjezdu vozidla, což výrazně ušetří odebíranou energii. Trolejbus tak díky superkacaitorům může krátkodobě vyjet i mimo trolejové vedení (nebo např. při výpadku proudu dojet do nejbližší zastávky). Jak dieselagregát, tak superkapacitory tak již trolejbus téměř oprošťují od nutnosti trolejového vedení .

První prototyp trolejbusu BredaMenarinibus AVANCITY +SF vyjel na své první zkušební jízdy v únoru 2010. V ulicích Plzně vzbudil tento vůz svým designem celkem rozruch. Tento vůz byl v Plzni zkoušen až do konce dubna 2010. Z Plzně byl první prototyp odvezen ve středu 28.4.2010. Vůz však nemířil do Říma, jak by se mohlo zdát, nýbrž do Českých Budějovic, kde tento vůz musí vykonat ještě nějaké zkoušky. Ptáte-li se proč tyto zkoušky nemohl vůz absolvovat v Plzni, odpověď je snadná. V Plzni je napětí v trolejích 600 Vss. V Římě je, ale napětí 750 Vss. Aby bylo zjištěno, jak se trolejbus bude chovat pod "římským" napětím a mohly být doladěny ještě nějaké "mouchy," byl převezen do již zmiňovaných Českých Budějovic, kde je napětí právě 750 Vss. Po několikatýdenním testování v tomto jihočeském městě byl vůz odvezen zpět do Plzně dne 21.5.2010, kde sme se s ním i nadále mohli setkat na zkušebních jízdách. V současnosti by první vůz měl být v Itálii, kam byl odvezen v červnu 2010. Vůz však nebyl dovezen přímo do Říma, ale k výrobci karoserie do Bologne.

V květnu 2010 na zkušební jízdy po Plzni vyjel také druhý prototyp, který se od prvního vozu rozlišuje např. piktogramy vozíčkáře na čelech či dalšími samolepkami, např. na dveřích. Dle vizualizace na stránkách výrobce karoserie se dá předpokládat, že monotónní šedou barvu "Bredy" oživí před uvedením do provozu v Římě červený pruh pod okny, tak se necháme překvapit. V blízké době (zima 2010) se začnou vyrábět další vozy z celkem 45-kusové dodávky. Dne 2.9.2010 byl do Itálie odvezen i druhý vůz. I když v Římě ještě tyto trolejbusy s cestujícími nejezdí, druhý vyrobený vůz už slouží i jako předváděcí vozidlo. Ke konci října 2010 se totiž vůz objevil v rámci předváděcích jízd v italském městě Parma, které uvažuje o nákupu sedmi nových kloubových trolejbusů. Je tak možné, že se dočkáme i "Bred" dodávaných pro Parmu. Po říjnových předváděčkách Bredy v Parmě následovaly od prosince 2010 do ledna 2011 předváděcí jízdy BredyMenarinibusu Avancity +SF v italském městě Ancona. Dne 8.12.2010 do Plzně dorazila na trajleru další, v pořadí třetí, karoserie Bredy pro Řím. Kvůli problémům s vjezdem způsobených nahrnutým sněhem zajel kamion do Škody Electric až v nočních hodinách. Dne 21.12.2010 byla do Škody Electric přivezena další kastle.

Další karoserie (pravděpodobně pátá) byla dovezena dne 4.1.2011. V polovině března 2011 je již dokončen třetí vůz a na čtvrtém a pátem voze se pracuje. Krom toho jsou do Škody Electric přiváženy další kastle vozů pro Řím a dodávka se tak naplno rozbíhá. Postupně jsou také odváženy již hotové trolejbusy, jako tomu bylo dne 26.5.2011 či 31.5.2011, kdy byly najednou na trajlerech odvezeny minimálně tři trolejbusy. Dne 15.6.2011 byly z Plzně odvezeny další dva hotové trolejbusy, které do Říma putovaly na trajlerech nezvykle "oklikou" přes České Budějovice. Dodávka průběžně pokračuje, například v červenci 2011 je dokončen 12.,13. či 16. trolejbus. V říjnu 2011 je pak dokončeno dalších 5 trolejbusů (například 19. vůz). Za zmínku stojí, že jeden z plechu na dokončeném trolejbusů je na straně bez dveří v přední části dole mírně promáčknutý (viz foto). Pro připomenutí do Říma bude dodáno celkem 45 vozů, z toho do října 2011 je vyrobeno 20 vozů. V listopadu a prosinci 2011 je dokončeno dalších pět trolejbusů (Řím č. 21 - 25). Přibližně od 25. vyrobeného trolejbusu se v interiéru trolejbusu objevují informační (příp. reklamní) obrazovky. V lednu 2012 je vyrobeno dalších pět vozů (č. 26 - 30). Zajímavostí je, že třicátý vůz se na zkušebních jízdách objevuje s předním čelem zakrytým ochrannou fólií (viz foto). V první polovině února 2012 jsou dokončeny ještě trolejbusy Řím č. 31 a 32. Výroba dalších vozů probíhá od první poloviny března do poloviny května 2012, kdy je vyrobeno dalších osm trolejbusů (č. 33 - 40). Dodávka pro Řím se tak již pomalu chýli ke konci (vyrobeno je již 40 trolejbusů z 45). Na konci června 2012 se na zkušebních jízdách objevují první trolejbusy z poslední pětice, trolejbusy Řím 41 a Řím 42. Některé trolejbusy jsou opět oblepeny ochrannými páskami (boční kryty, dieselagregát). V polovině července 2012 zkušební jízdy podstupují poslední vozy Řím 43-45. Zatím nejsou odváženy ani dříve vyrobené trolejbusy, například Řím č. 40 je v Škodě Electric ještě i v polovině července 2012. Ač se to zdá neuvěřitelné, i když byly trolejbusy odzkoušeny v červenci, ještě v říjnu 2012 jsou poslední trolejbusy Breda v Škodě Electric Plzni. Trolejbusy se občas objeví i na zkušební jízdě jako například dne 9.10.2012 vůz Řím 41.

Fotogalerie

Ještě v říjnu 2012 se Breda vyjímečně objeví na zkušební jízdě, jako i zachycený vůz Řím č. 41, který právě vyjíždí ze zastávky CAN, Husova. - 9.10.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 43 při zkušební jízdě vjíždí do zastávky Náměstí Milady Horákové. - 17.7.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 43 opouští zastávku Náměstí Milady Horákové. - 17.7.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím zachycena na Nepomucké. - 17.7.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 43 zatáčí z náměstí Milady Horákové do Malostranské ulice. - 17.7.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 43 na dieselagregát projíždí Malostranskou ulicí. - 17.7.2012 V koloně nehodou zastavených trolejbusů zůstal stát i trolejbus BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 44. Na snímku je tento předposlední vyrobený vůz zachycen po obnovení provozu. - 13.7.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 41 čeká u semaforu na Nepomucké. - 29.6.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 41 zachycena na náměstí Milady Horákové. - 29.6.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím zachycena na náměstí Milady Horákové. - 29.6.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím stahnula sběrače a nastartovala dieselagregát. - 29.6.2012 Pohled na zadní část trolejbusu BredaMenarinibus Avancity +SF, kterou z velké části zabírá dieselagregát. - 29.6.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 42 pozuje v Černické ulici. - 29.6.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF oblebená ochrannými páskami zachycena v Černické ulici. - 29.6.2012 Pohled na zadní část trolejbusu BredaMenarinibus Avancity +SF. Všimněte si velkého dieselagregátu i oblepení poklopů ochrannými páskami. - 29.6.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 42 odpočívá v Černické ulici. - 29.6.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 42 zatáčí z Černické do Cukrovarské ulice. - 29.6.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF čeká u semaforu v Cukrovarské ulici. - 29.6.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF č. 42 projíždí Tylovou ulicí. - 29.6.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF č. 42 na dieselagregát projíždí náměstí Emila Škody. - 29.6.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF č. 42 zachycena v Tylově ulici. - 29.6.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF č. 41 projíždí zastávku Skvrňany, Škoda VII. brána. - 29.6.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF zachycena na Domažlické třídě. - 29.6.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 42 na dieselagregát projíždí Domažlickou třídou. - 29.6.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 42 projíždí zastávku U Přejezdu. - 29.6.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 41 zachycena na Zátiší. - 29.6.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 41 na dieselagregát projíždí Domažlickou třídou. - 29.6.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF jedoucí na dieselagregát zachycena na Nepomucké. - 23.6.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 39 v Tylově ulici. - 2.5.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 39 zatočila do Tylovy ulice. - 2.5.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím na dieselagregát projíždí Tylovou ulicí. - 2.5.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 38 vracející se na dieselagregát do Škody Electric zachycena v Průmyslové ulici. - 26.4.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 38 v Průmyslové ulici. - 26.4.2012  BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím na dieselagregát zatáčí do Škody Electric. - 26.4.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 30 odpočívá v Černické ulici. - 31.1.2012 Čelní pohled na trolejbus BredaMenarinibus Avancity oblepený ochrannou fólií. - 31.1.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 30 s předním čelem zakrytým ochrannou fólií odpočívá v Černické ulici. - 31.1.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím odpočívá v Černické ulici. - 31.1.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím zatáčí z Černické do Cukrovarské ulice. - 31.1.2012 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 25 si nadjíždí k odbočení do Škody Electric. - 19.12.2011 Pohled na obrazovky v interiéru trolejbusu BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím. - 19.12.2011 Dvacátáčtvrtá BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím v Němejcově ulici čeká na odbočení do Borské ulice. - 9.12.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 24 na dieselagregát zatáčí nezvykle z Němejcovy do Borské ulice. - 9.12.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím projíždí zastávku Jižní předměstí, Borská. - 9.12.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 24 v Němejcově ulici. - 9.12.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 24 projíždí nádraží Jižní předměstí. - 9.12.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 24 projíždí Koperníkovou ulicí. - 9.12.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 24 projíždí Koperníkovou ulicí. - 9.12.2011 Dvacátáčtvrtá BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím projíždí Domažlickou třídou. - 9.12.2011 Dvacátáčtvrtá BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím projíždí Domažlickou třídou. - 9.12.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF č. 24 v Domažlické ulici. - 9.12.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF projíždí zastávku U přejezdu. - 9.12.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 22 v Průmyslové ulici. - 5.12.2011 Dvacatýdruhý trolejbus BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím zatáčí z Průmyslové ulice do Škody Electric. - 5.12.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím vjíždí do Škody Electric. - 5.12.2011 Kamion s 26. kastlí trolejbusu Breda přijel z Bologne do areálu přepravní firmy v Plzni. - 18.11.2011 Pohled na karoserii dvacátého šestého trolejbusu BredaMenarinibus Avancity +SF. pro Řím na trajleru v areálu přepravní firmy. - 18.11.2011 Pohled na karoserii dvacátého šestého trolejbusu BredaMenarinibus Avancity +SF. pro Řím na trajleru v areálu přepravní firmy. - 18.11.2011 Pohled na přední světla trolejbusu BredaMenarinibus Avancity +SF. - 18.11.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF projíždí mrazivým dopolednem Zborovskou ulicí (na boku bez dveří si vepředu dole všimněte malého promáčknutí). - 22.10.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF v Zborovské ulici. - 22.10.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím v Doudlevecké ulici. - 22.10.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím v Doudlevecké ulici. - 22.10.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím projíždí Černickou ulicí. - 22.10.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím projíždí Černickou ulicí. - 22.10.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím v Černické ulici. - 22.10.2011 Breda pro Řím zatáčí z Cukrovarské do Doudlevecké. - 22.10.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím zatáčí do Doudlevecké ulice. - 22.10.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím se otáčí na obratišti Tyršův most. - 22.10.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím v Průmyslové ulici. - 22.10.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF zatáčí do Průmyslové ulice. - 22.10.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím v Průmyslové ulici. - 22.10.2011 Devatenáctý trolejbus typu BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím zatáčí na dieselagregát do Škody Electric. - 13.10.2011 Čtrnáctá BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím v zastávce Mikulášská. - 15.8.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF č. 16 pro Řím v Borské ulici. - 2.8.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF č. 16 pro Řím zatáčí k nádraží Jižní předměstí. - 2.8.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF zatáčí k nádraží Jižní předměstí. - 2.8.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím v Borské ulici. - 2.8.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím v Borské ulici. - 2.8.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím v Borské ulici. - 2.8.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF v Tylově ulici. - 2.8.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF č. 16 pro Řím v Tylově ulici. - 2.8.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF č. 16 pro Řím stoupá k zastávce Zátiší, U panelárny. - 2.8.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF projíždí zastávku Zátiší, U panelárny. - 2.8.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF č. 16 pro italským Řím na Domažlické. - 2.8.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF č. 16 pro italským Řím na Domažlické. - 2.8.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 13 v Těšínské ulici. - 25.7.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 13 zatáčí z Těšínské do Masarykovy ulice. - 25.7.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím zastavila v zastávce IV. poliklinika. - 25.7.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 13 vyjíždí ze zastávky IV. poliklinika. - 25.7.2011 Breda pro Řím v Masarykově ulici. - 25.7.2011 Trolejbus Breda pro italský Řím v Doudlevecké ulici. - 17.6.2011 Trolejbus Breda pro italský Řím v Doudlevecké ulici. - 17.6.2011 Trolejbus Breda pro italský Řím v Doudlevecké ulici. - 17.6.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 7 zatáčí k zastávce Sokolská. - 17.6.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 7 projíždí zastávku Sokolská. - 17.6.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 7 projíždí zastávku Zimní stadion. - 17.6.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím zatáčí na dieselagregát do Škody Electric. - 17.6.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím zatáčí na dieselagregát do Škody Electric. - 17.6.2011 Pohled na jeden z dvou trajlerů s trolejbusy BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím projíždějících Českými Budějovicemi. - 15.6.2011 Římská Breda během zkoušek dieselagregátu v Průmyslové ulici. - 9.5.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF projíždí na dieselagregát po Mlýnském nábřeží, kde se s trolejbusy jinak nesetkáme. - 9.5.2011 Římská Breda v Průmyslové ulici. - 9.5.2011 Trolejbus BredaMenarinibus Avancity +SF pro italský Řím zatáčí do Škody Electric. - 9.5.2011 Dle všeho třetí trolejbus BredaMenarinibus Avancity +SF pro italský Řím v Průmyslové ulici. - 16.3.2011 Dle všeho třetí trolejbus BredaMenarinibus Avancity +SF pro italský Řím v Průmyslové ulici. - 16.3.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF jedoucí na dieselagregát si najíždí k odbočení do Škody Electric. - 16.3.2011 BredaMenarinibus Avancity +SF jedoucí na dieselagregát vjíždí do Škody Electric. - 16.3.2011 Další (pravděpodobně pátá) karoserie BredyMenarinibus Avancity +SF pro Řím v zasněženém areálu Škody Electric. - 6.1.2011 Kamion s karoserií třetí BredyMenarinibusu Avancity +SF pro Řím v Průmyslové ulici. - 8.12.2010 Kamion s karoserií třetí BredyMenarinibusu Avancity +SF pro Řím v Průmyslové ulici. - 8.12.2010 Kamion s karoserií třetí BredyMenarinibusu Avancity +SF pro Řím v Průmyslové ulici. - 8.12.2010 Kamion s karoserií třetí BredyMenarinibusu Avancity +SF pro Řím stojí před doudleveckou Škodou Electric kvůli problémům s vjezdem. - 8.12.2010 Kamion s karoserií třetí BredyMenarinibusu Avancity +SF pro Řím stojí před doudleveckou Škodou Electric kvůli problémům s vjezdem. - 8.12.2010 Pohled na karoserii třetí Bredy na trajleru. - 8.12.2010 Pohled na karoserii třetí Bredy na trajleru. - 8.12.2010 Pohled na karoserii třetí Bredy na trajleru. - 8.12.2010 Pohled na zadní část kasroserie Bredy na trajleru. - 8.12.2010 Kamion s karoserií třetí BredyMenarinibusu Avancity +SF pro Řím před doudleveckou Škodou Electric. - 8.12.2010 Kamion s karoserií třetí BredyMenarinibusu Avancity +SF pro Řím před doudleveckou Škodou Electric. - 8.12.2010 Kamion s karoserií třetí BredyMenarinibusu Avancity +SF pro Řím před doudleveckou Škodou Electric. - 8.12.2010 Kamion s karoserií třetí BredyMenarinibusu Avancity +SF pro Řím stojí před doudleveckou Škodou Electric kvůli problémům s vjezdem. - 8.12.2010 Kamion s karoserií třetí BredyMenarinibusu Avancity +SF pro Řím před doudleveckou Škodou Electric. - 8.12.2010 Kamion s karoserií třetí BredyMenarinibusu Avancity +SF pro Řím před doudleveckou Škodou Electric. - 8.12.2010 Kamion s karoserií třetí BredyMenarinibusu Avancity +SF pro Řím před doudleveckou Škodou Electric. - 8.12.2010 Kamion s karoserií třetí BredyMenarinibusu Avancity +SF pro Řím před doudleveckou Škodou Electric. - 8.12.2010 Tahač s kastlí třeba Bredy pro Řím odjíždí od Škody Electric. - 8.12.2010 Tahač s kastlí třeba Bredy pro Řím odjíždí od Škody Electric. - 8.12.2010 Tahač s kastlí třeba Bredy pro Řím odjíždí od Škody Electric. - 8.12.2010 Kamion s Bredou č. 2 na Nepomucké. - 2.9.2010 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 2 na Nepomucké. - 27.8.2010 BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 2 na náměstí Milady Horákové. - 27.8.2010 BredaMenarinibus Avancity +SF odpočívá na náměstí Milady Horákové (všimněte si, že řidičovy dveře se otevírají dovnitř, ostatní ven). - 27.8.2010 Římská Breda v Průmyslové ulici. - 26.8.2010 Breda obdjíždí 26 Tr pro Teplice v Průmyslové ulici. - 26.8.2010 Druhá BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím v Folmavské. - 4.8.2010 BredaMenarinibus Avancity + SF v zastávce Škoda, V.brána - 2.8.2010 BredaMenarinibus Avancity + SF v zastávce Borská Pole, Folmavská. - 2.8.2010 BredaMenarinibus Avancity +SF č. 2 na točce náměstí Milady Horákové. - 3.8.2010 BredaMenarinibus Avancity +SF č. 2 na točce náměstí Milady Horákové. - 3.8.2010 Druhá Breda pro Řím během zkoušek dieselagregátu odpočívá v zastávce Černice, K Cihelnám. - 3.8.2010 Druhá Breda pro Řím během zkoušek dieselagregátu odpočívá v zastávce Černice, K Cihelnám. - 3.8.2010 Druhá Breda pro Řím během zkoušek dieselagregátu odpočívá v zastávce Černice, K Cihelnám. - 3.8.2010 BredaMenarinibus Avancity + SF (vůz 2) v Doudlevecké ulici. - 13.7.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 441 spolu s Bredou na konečné Ústřední hřbitov. - 1.7.2010 BredaMenarinibus Avancity +SF na smyčce Ústřední hřbitov. - 1.7.2010 BredaMenarinibus Avancity + SF projíždí zastávku U Plynárny. - 1.7.2010 BredaMenarinibus Avancity + SF č. 2 zatáčí do Masarykovy ulice, kde se s trolejbusy jinak nesetkáme. - 23.6.2010 BredaMenarinibus Avancity + SF č. 2 v Masarykově ulici, kde se s trolejbusy jinak nesetkáme. - 23.6.2010 BredaMenarinibus Avancity + SF č. 2 na Rokycanské. - 23.6.2010 BredaMenarinibus Avancity + SF č. 2 projíždí zastávku U Plynárny. - 23.6.2010 BredaMenarinibus AVANCITY + SF přijíždí na kruhový objezd na Americké. - 6.6.2010 BredaMenarinibus AVANCITY + SF na kruhovém objezdu na Americké. - 6.6.2010 BredaMenarinibus AVANCITY + SF opouští kruhový objezd na Americké. - 6.6.2010 BredaMenarinibus Avancity + SF č. 1 v Doudlevcích. - 30.5.2010 BredaMenarinibus Avancity + SF č. 1 v Doudlevcích. - 30.5.2010 BredaMenarinibus Avancity + SF č. 1 v Doudlevcích. - 30.5.2010 BredaMenarinibus Avancity + SF č. 2 na náměstí Milady Horákové. - 24.5.2010 BredaMenarinibus Avancity + SF č. 2 na náměstí Milady Horákové. - 24.5.2010 BredaMenarinibus Avancity + SF č. 2 na náměstí Milady Horákové. - 24.5.2010 Breda + nízké KT8 ev.č. 291 na náměstí Milady Horákové. - 24.5.2010 BredaMenarinibus Avancity + SF č. 2 na náměstí Milady Horákové. - 24.5.2010 BredaMenarinibus Avancity + SF č. 2 na náměstí Milady Horákové. - 24.5.2010 První BredaMenarinibus Avancity + SF v Průmyslové ulici připravena na odvoz do Českých Budějovic. - 28.4.2010 První BredaMenarinibus Avancity + SF v Průmyslové ulici připravena na odvoz do Českých Budějovic. - 28.4.2010 První BredaMenarinibus Avancity + SF v Průmyslové ulici připravena na odvoz do Českých Budějovic. - 28.4.2010 První BredaMenarinibus Avancity + SF v Průmyslové ulici připravena na odvoz do Českých Budějovic. - 28.4.2010 První BredaMenarinibus Avancity + SF v Průmyslové ulici připravena na odvoz do Českých Budějovic. - 28.4.2010 První BredaMenarinibus Avancity + SF v Průmyslové ulici připravena na odvoz do Českých Budějovic. - 28.4.2010 První BredaMenarinibus Avancity + SF v Průmyslové ulici připravena na odvoz do Českých Budějovic. - 28.4.2010 BredaMenarinibus AVANCITY +SF na Americké. - 17.4.2010 BredaMenarinibus AVANCITY +SF na Americké. - 17.4.2010 BredaMenarinibus AVANCITY +SF na Americké. - 17.4.2010 BredaMenarinibus AVANCITY +SF na Nepomucké. - 29.3.2010 BredaMenarinibus AVANCITY +SF na Nepomucké. - 29.3.2010 BredaMenarinibus AVANCITY +SF v Doudlevecké ulici - 25.3.2010 BredaMenarinibus AVANCITY +SF v Doudlevecké ulici - 25.3.2010 BredaMenarinibus AVANCITY +SF v Doudlevecké ulici - 25.3.2010 BredaMenarinibus AVANCITY +SF v Průmyslové ulici - 25.3.2010 BredaMenarinibus AVANCITY +SF v Průmyslové ulici - 25.3.2010 BredaMenarinibus AVANCITY +SF na smyčce Ústřední hřbitov II. - 20.3.2010 BredaMenarinibus AVANCITY +SF na smyčce Ústřední hřbitov II. - 20.3.2010 BredaMenarinibus AVANCITY +SF na smyčce Ústřední hřbitov II. - 20.3.2010 BredaMenarinibus AVANCITY +SF na smyčce Ústřední hřbitov II. - 20.3.2010 BredaMenarinibus AVANCITY +SF míří k zastávce Doudlevce ETZ. - 15.2.2010 BredaMenarinibus AVANCITY +SF opustila zastávku Doudlevce ETZ. - 15.2.2010

Zpět na Zkoušené trolejbusy - další, neoznačené typy

Zpět na Zkoušené trolejbusy