Zpět na úvodní stranu

Přejmenování zastávek 2013

V prosinci 2013 dochází v plzeňské MHD k přejmenování celkem 188 zastávek (z celkového počtu 341 zastávek). Ze zastávek obsluhovaných trolejbusy mění názvy 60 stanic, což z celkového počtu 91 trolejbusových zastávek znamená dvě třetiny. Pro cestující nastává výrazná změna.

Přejmenování zastávek se připravuje už několik let. Hlavním organizátorem je Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP), k změnám se vyjadřovaly jednotlivé městské části a samozřejmě také PMDP, a.s. Jednání byla často složitá a výsledné názvy zastávek jsou kompromisem. Hlavním cílem přejmenování je odstranit nejednoznačné či velmi podobné názvy zastávek, které komplikují orientaci mimoplzeňským, ale také například ztěžují vyhledávání spojení přes internet (viz ZDE). Názvy zastávek nebyly leckde měněny několik desítek let. Nové zastávky nebyly pojmenovávány systematicky. Dlouhá léta se tak v názvech zastávek dělal zmatek, který bude je SVSMP změněn, i když to mnoho Plzeňanů považuje za zbytečné. Změna mnoha názvů najednou oproti změně jen několika názvů přináší ušetření výdajů (tisk nových jízdních řádů, přelepování označníků, výměna štítků s Braillovým písmem,...). Celkem přejmenování zastávek vyjde na více než půl milionu Kč.

Odstraněny byly neurčité názvy zastávek pojmenované po jedné dlouhé ulici (př. U Prazdroje › Prazdroj) či nesystematické názvy s využitím názvů ulic (Ulice U Školky oproti Ke Špitálskému lesu). Zastávky jsou nyní ve větší míře pojmenovány podle nejbližší příčné ulice. Změny se také dočkaly názvy s jménem městské části u více zastávek (př. Černice, náves; Černice, K Plzenci; Černice, k Radyni; Černice;..). Jméno čtvrti nově zůstává jen u konečné stanice (př. Zátiší, Línská › Zátiší). V případě další konečné v této čtvrti je tato konečná doplněna přivlastkem (Bory, Sídliště Bory; Na Dlouhých, Doubravka). Nové názvy konečných jsou někdy až moc všeobecné (Sídliště Bory, Doubravka, Slovany). Názvy obsahující předložky byly sjednoceny po gramatické stránce (ve slově po předložce se vždy píše velké písmeno - př. U plynárny › U Plynárny; Na spojce › Na Spojce). Původní snahou bylo odstranit i názvy vycházející z již zaniklých objektů (U Práce, Stavební stroje), některé názvy jsou ale mezi lidmi tak rozšířené, že byly názvy ponechány. Důležitou změnou je odstranění podobných názvů zastávek lišících se jen čárkami či tečkami příp. zkratkou (U. Nové Hospody a U Nové Hospody). Zastávky v rámci přestupních uzlů tak jsou sjednoceny (Hl. nádr. ČD, Americká + Hl. nádr. ČD, Sirková + Hl. nádr. ČD, Šumavská › Hlavní nádraží; Náměstí M. Horákové + Nám. M. Horákové + Slovany, n.M. Horákové › Slovany). Při novém pojmenování byla snaha vyhnout se firemním a obchodním názvům (NC Černice). V některých názvech jsou ponovu zdůrazněny turistické cíle (Škoda V. brána › Techmania).

V názvu této zastávky bude změněno malé písmeno slova plynárny na velké. - 18.1.2013 Černý humor z tohoto označníku nezmizí, řadová číslovka II. však ano. - 8.2.2013 Z názvu této zastávky zmizí označení městské části Skvrňany. - 22.3.2013 Zastávka Zátiší, U panelárny se přejmenuje na Panelárna. - 24.8.2013 Postaru Čechurov, rozcestí, nově Čechurov. - 7.9.2013 Jednou ze změnou jmen zastávek na Doubravce je Na Dlouhých › Ke Kukačce. - 1.11.2013 Z názvu Doubravka, Na Dlouhých zmizí označení městské části. - 1.11.2013 Na této fotce se po 15.12. změní hned několik věcí. Název Doubravka, Na Dlouhých se mění jen na název Na Dlouhých, ani druhá cílová stanice Černice, K Cihelnám už v názvu nebude mít označení městské čtvrti. Navíc spoje linky 13 v zastávce K Cihelnám po změně jízdních řádů končit nebudou. - 1.11.2013 Který název řekne více? Doubravka nebo Doubravka, Zábělská? Od 15.12. ponese zastávka název, v kterém označení ulice není. - 1.11.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 540 v zastávce Stavební stroje, Rokycanská. - 2.11.2013 Název Stavební stroje, Rokycanská se brzy stane minulostí... - 2.11.2013 ...oproti tomu zastávka Stavební stroje zůstává, jen na označníku přibude místo pro více linek. - 2.11.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 493 obsluhuje nově zprovozněnou zastávku Škoda V. brána. - 23.10.2013 Zastávka Karlov, sedlárna se bude nově jmenovat podle blízké ulice Ke Karlovu. - 1.7.2013 NC, Folmavská se změní na NC Borská pole. - 4.10.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 409 vjíždí do zastávky Borská pole, Folmavská. Nově se zastávka bude jmenovat U Panasoniku. - 9.9.2011 Zatímco zastávka v jednom směru nese název U N. Hospody... - 7.10.2013 ...v druhém směru je název stanice U Nové Hospody. Právě tento název bude od 15.12. jediný správný. - 7.10.2013 Pro trolejbusy Náměstí M. Horákové, pro autobusy Nám. M. Horákové, pro tramvaje Slovany, n.M. Horákové. Přesto jsou od sebe zastávky vzdáleny jen pár metrů. - 11.10.2013 Tři označníky, jedno místo, tři názvy. - 11.10.2013 Zastávka U trati již brzy změní svůj název na U Radbuzy. - 22.11.2013 Zastávky v Koperníkově ulici sice měly stejný název, vzdáleny od sebe byly ale 200 metrů. To ukazuje i fotografie. V zastávce Koperníkova v opačném směru právě odbavuje trolejbus. - 16.11.2013 Ze zastávky Borská pole, Teslova se po přejmenování stane jen méně určující Borská pole. - 15.11.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 488 odpočívá v zastávce Černice, nákupní zóna. - 27.10.2013

Jak již bylo uvedeno, výsledné názvy jsou často kompromisem, proto nemusí předchozí pravidla platit všude. Ponechán byl například název U Kasáren (i když zde vojenské zařízení dávno není), zastávky Pietas a U Pietasu nebyly sjednoceny, obdobně Stavební stroje a Divadlo Alfa lze považovat za jeden přestupní uzel a přesto se i nadále liší názvy zastávek. Divadlo Alfa je od stejnojmenné zastávky vzdáleno více než 250 metrů. Názvy NC Černice, K Losiné či U Radbuzy na cílových panelech trolejbusů také moc informací nepoví. Za zcela nejhorší změněné názvy trolejbusových stanic lze považovat ty u kruhového objezdu u Makra na Nové Hospodě. Původní názvy Domažlická, ČETRANS a Folmavská, rondel se změnily na Domažlická rondel a Folmavská rondel (bez čárek mezi slovy !). Tyto názvy jsou nelogické a odporují i správnému pravopisu. Přesto lze přejmenování jako celek považovat za úspěšné. Přehled všech 60 změn u trolejbusových stanic naleznete v následující tabulce. Některé názvy jsou změněny jen minimálně. Pod tabulkou pak následují informace o průběhu přejmenování.

Změny názvů trolejbusových zastávek
Původní název Nový název Odkaz na stránku zastávky
Borská pole, Folmavská
U Panasoniku
Borská pole, Teslova
Borská pole
Bory, Heyrovského
Sídliště Bory
CAN, Husova
CAN Husova
CAN, Tylova
CAN Tylova
Částkova, Sušická
Částkova
Čechurov, rozcestí
Čechurov
Černice, K Cihelnám
K Losiné
Černice, K Plzenci
K Plzenci
Černice, k Radyni
K Radyni
Černice, nákupní zóna
NC Černice
Černice, náves
U Staré Kovárny
Domažlická, ČETRANS
Domažlická rondel
Doubravka, Na dlouhých
Na Dlouhých
Doubravka, Zábělská
Doubravka
Fakultní nemoc. Bory
Nemocnice Bory
Folmavská, rondel
Folmavská rondel
Gen. Lišky
Generála Lišky
Hl. nádr. ČD, Americká
Pařížská
Hl. nádr. ČD, Šumavská
Hlavní nádraží
Hl. nádr. ČD, U Ježíška
U Ježíška
III. br., Vejprnická
Škoda III. brána
IV. poliklinika
Poliklinika Doubravka
Jižní předměstí
Nám. Českých bratří (*I)
Jižní předm., Borská
Jižní předměstí
Karlov, sedlárna
Ke Karlovu
Koperníkova
Jižní předměstí/Tylova (*II)
Letkovská
K Bukové
Lobzy, Pod vrchem
Lobzy
Lodní
Karlov
Malostranská
Vodárna
Na dlouhých
Ke Kukačce
Na spojce
Na Spojce
Náměstí M. Horákové
Slovany
NC, Folmavská
NC Borská pole
Skvrňany, Škoda VII.b.
Škoda VII. brána
Sladkovského, HOSPIC
Petrohrad
Sladkovského
U Duhy
Stadion Lokomot.
Stadion Lokomotivy
Stav. stroje, Rokycanská
Divadlo Alfa
Šimerova
U Luny
Škoda V. brána
Techmania
Škoda VII. brána
U Dráhy
Šumavská
Hlavní nádraží/
Železniční poliklinika (*III)
U kasáren
U Kasáren
U N. Hospody
U Nové Hospody
U plynárny
U Plynárny
U Práce, Americká
U Práce
U Prazdroje
Prazdroj
U přejezdu
Škoda VII. brána (*IV)
U teplárny
U Teplárny
U trati
U Radbuzy
Ul. 17. listopadu
Adelova
Ul. Družby
Opavská
Ul. U školky
U Školky
Ústřední hřbitov I.
U Václava
Ústřední hřbitov II.
Ústřední hřbitov
Zátiší, Línská
Zátiší
Zátiší, U hřbitova
Hřbitov Zátiší
Zátiší, U panelárny
Panelárna
Poznámky : *I - zastávka přejmenována jen ve směru centrum (ve směru Bory zůstává název Jižní předměstí); *II - ve směru centrum zastávka přejmenována na Jižní předměstí, ve směru Bory na Tylova; *III - ve směru centrum zastávka přejmenována na Hlavní nádraží, ve směru na Doubravku na Železniční poliklinika, od 21.12.2013 zastávka směr Doubravka nahrazena nově vybudovanou stanicí blíže poliklinice; *IV - Zastávka přejmenována jen ve směru Zátiší. Ve směru centrum zastávka zrušena.

Po mnoha jednáních se finální verze přejmenování zastávek dostává na veřejnost v září 2013. Kompletní seznam změn je v tomto souboru. Svůj název mění celkem 188 stanic. Mezi Plzeňany je často celý projekt přejmenování považován za zbytečnost, proto jsou veřejnosti v masivní informační kamapani sdělovány důvody, které k změně názvů vedly. Tato hlavní informační kampaň se rozjíždí na začátku listopadu, tedy měsíc a půl před začátkem platnosti nových názvů. O změnách informují média, kompletní seznam zastávek s původními i novými názvy je přikládán do městských novin. Letáky ve vozidlech jsou samozřejmostí.

Na přelomu října a listopadu se začíná s přelepováním názvů zastávek na označnících. Jednou z prvních fyzicky přejmenovaných zastávek trolejbusů je Bory, Heyrovského resp. Sídliště Bory. V první polovině listopadu jsou přelepeny názvy zastávek v Černicích a dalších spíše okrajových čtvrtích. Krom názvu zastávky na označníku se mění také popisek pro nevidomé v Braillově písmu na boku označníku. Na začátku prosince je již na naprosté většině zastávek uveden nový název. Od 2.12. do 15.12.2013 probíhá duální hlášení názvů zastávek (ukázka). Hlášení probíhá jen u výraznějších změn (např. Malostranská › Vodárna). Hlášení menších změn (Černice, K Plzenci › Černice či U Prazdroje › Prazdroj) by cestující zbytečně rušilo.

Škoda 27 Tr ev.č. 537 stanicuje v jedné z prvních přejmenovaných zastávek - Sídliště Bory. - 1.11.2013 Zastávka Sídliště Bory je jednou z prvních přejmenovaných stanic. - 1.11.2013 Dříve Bory, Heyrovského, nyní Sídliště Bory. - 1.11.2013 Vůz 544 přijel do jedné z prvních přejmenovaných zastávek. Zatímco panel trolejbusu hlásá Bory, Heyrovského označník již nově oponuje názvem Sídliště Bory. - 1.11.2013 Do přejmenované zastávky U Luny (dříve Šimerova) přijel vůz 518. - 16.11.2013 Dříve Koperníkova, nyní Tylova. - 16.11.2013 V zastávce Koperníkova již přejmenované na Tylova odbavuje vůz 517. - 16.11.2013 Přejmenovaný označník dřívější zastávky Koperníkova (nyní Jižní předměstí). - 16.11.2013 Vůz 514 obsluhuje již přejmenovanou zastávku Koperníkova resp. Jižní předměstí. - 16.11.2013 Odstraňování původního názvu zastávky (Náměstí M. Horákové). - 28.11.2013 Přejmenovávání zastávky na náměstí Milady Horákové. - 28.11.2013 Z označníku byl odstraněn starý název zastávky a za chvilku už bude vylepen nový. - 28.11.2013 Z původního názvu zastávky CAN, Tylova zmizela čárka. - 29.11.2013 Panel trolejbusu oznamuje postaru CAN, Husova, zatímco na označníku už je nová verze bez čárky, tedy CAN Husova. - 29.11.2013 Zastávka Hlavní nádraží ČD, Šumavská je přejmenována na Hlavní nádraží. - 1.12.2013 Vůz 496 obsluhuje již přejmenovanou zastávku Hlavní nádraží. - 1.12.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 500 obsluhuje již přejmenovanou stanici U Duhy (dříve Sladkovského). - 6.12.2013 Přejmenovaná zastávka K Losiné (dříve Černice, K Cihelnám). - 6.12.2013 Dříve Černice, K Cihelnám, nyní K Losiné. - 6.12.2013 Vůz 508 odpočívá v konečné zastávce Černice, K Cihelnám (resp. K Losiné). - 6.12.2013 Vůz 547 obsluhuje zastávku U Prazdroje, i když označník už oznamuje nový název Prazdroj. - 8.12.2013 Vůz 451 v zastávce Náměstí Milady Horákové (nově Slovany). Již za dva dny bude cílový panel trolejbusů namísto Čechurov, rozcestí zobrazovat jen Čechurov. - 13.12.2013 Vůz 452 v poslední den starých názvů zastávek stanicuje v přejmenované zastávce Opavská (resp. Ulice Družby). - 14.12.2013 Pohled na nový rozšířený označník ve stanici Opavská. - 14.12.2013

V souvislosti s přejmenováním zastávek dochází u vybraných stanic také k výměně označníků. Jedná se o společné zastávky MHD a linkových autobusů. V těchto zastávkách většinou nyní nalezneme jeden označník pro spoje MHD a druhý pro spoje ČSAD a dalších dopravců, který je často umístěný až v polovině zálivu. Ponovu bude všem spojům sloužit jeden označník. Nově osazované označníky mají upravenou střední část, aby se sem vešlo více linek, a rozšířený prostor pro jízní řády. Nové širší označníky nalezneme například v zastávkách Pietas, Opavská (ex Ulice Družby), Domažlická rondel či Stavební stroje.

Vybraným označníkům je měněna střední část, aby v ní bylo místo pro více linek (i pro ČSAD). Jeden z takto měněných označníků je na náměstí Milady Horákové. - 23.11.2013 Nový, širší označník pro více jízdních řádů je zatím využíván jen JŘ MHD a tak je skoro prázdný. Po vylepení jízdních řádů ČSAD bude situace jiná. Rozšířena je i střední část (pro výlep linek), kde jsou chybně uvedeny linky 10 a 39. - 1.12.2013 Vůz 505 obsluhuje zastávku Stavební stroje, do které byl umístěn nový označník pro více linek. Při výměně označníku byla ale špatně nalepena čísla projíždějících linek do stavu v roce 2009. Marně bychom čekali na linku 10 či autobusovou 39. Naopak linku 13 nám označník zatajuje. - 1.12.2013 Vůz 503 obsluhuje zastávku Stavební stroje, i když na označníku zastávky tato linka kvůli chybnému výlepu není uvedena. - 1.12.2013 Vůz 493 obsluhuje zastávku Doudlevce ETZ, z které byl demontovaný označník. - 13.12.2013 Vyjmutý označník zastávky Doudlevce ETZ. - 13.12.2013

Nové názvy zastávek platí od celorepublikových změn jízdních řádů 15.12.2013. Změny názvů zastávek znamenají úpravy licencí linek. Ve vozech byla zaktualizována data v palubních počítačích, hlásí se už jen nové názvy stanic a změnily se cíle na BUSE panelech. Často jsou nové názvy cílových stanic kratší, což přispívá k lepší čitelnosti cílů z dálky (kratší nápis = větší písmo). Pro Plzeňany se toho moc nezměnilo, MHD stojí stále ve stejných zastávkách, jen se jinak jmenují. Přejmenování ocení především turisté a občasní návštěvníci města, kterým při vyhledávání spojení už nebudou bránit podobné názvy stanic. Je jen otázkou času, kdy se nové názvy stanic usadí a i Plzeňané si na ně zvyknou. Některé nové názvy stanic snad budou s příští změnou jízdních řádů vylepšeny (např. Folmavská rondel, NC Černice).

V první den platnosti nových názvů stanic obsluhuje vůz 509 zastávku Vodárna. - 15.12.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 498 v zastávce U Školky. - 15.12.2013 Původní název Částkova, Sušická se změnil na Částkova. - 15.12.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 512 v zastávce U Duhy. - 15.12.2013 Vyměněny byly i popisy zastávek pro nevidomé. - 15.12.2013 Přejmenována byla i osiřelá zastávka Pařížská (ex Hlavní nádraží ČD, Americká). - 15.12.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 540 obsluhuje zastávku Prazdroj. - 15.12.2013 Vůz 519 v zastávce Hlavní nádraží. - 15.12.2013 Přejmenovaný manipulační označník zastávky Čechurov. - 16.12.2013 Zcela nový název zastávky je Náměstí Českých bratří (původní název Jižní předměstí). - 18.12.2013 Ve stanici Náměstí Českých bratří zastavil vůz 529. - 18.12.2013 Vůz 536 s novým cílem U Radbuzy zachycen v počáteční zastávce Sídliště Bory. - 19.12.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 534 obsluhuje zastávku Škoda III. brána. - 20.12.2013 Zastávku U Dráhy obsluhuje 26 Tr #545. - 20.12.2013 Zastávka Škoda VII. brána změnila svůj název podle blízké ulice U Dráhy. - 20.12.2013 Původní název Borská pole, Teslova se změnil na Borská pole. - 23.12.2013 Název U Nové Hospody nově nese i zastávka ve směru Nová Hospoda. - 23.12.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 546 v zastávce Folmavská rondel. - 23.12.2013 Čárka měla v původním názvu zastávky Folmavská, rondel smysl. Při přejmenování byla bohužel vynechána... - 23.12.2013 Vůz 504 v zastávce Domažlická rondel. - 23.12.2013 Původní název Zátiší, U hřbitova se změnil na Hřbitov Zátiší. - 23.12.2013 Vůz 449 obsluhuje zastávku Hřbitov Zátiší. - 23.12.2013 Pod novým názvem Zátiší je zřetelný obrys původního názvu Zátiší, Línská. - 23.12.2013
Vůz 499 zachycen v zastávce Generála Lišky. - 25.12.2013 Vůz 512 v nástupní zastávce Na Dlouhých. - 27.12.2013 Zastávku Ke Kukačce obsluhuje 24 Tr# 509. - 27.12.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 494 v zastávce Divadlo Alfa. - 27.12.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 508 v zastávce Domažlická rondel. - 31.12.2013