Zpět na úvodní stranu

Škoda 14 TrM

Na této stránce se dozvíte informace o plzeňských modernizovaných trolejbusech typu 14 TrM. V první části stránky naleznete stručný popis typu, pod ním se nachází tabulka mapující modernizace na 14 TrM a další "vychytávky" vozů (stahováky, klimatizace, ...) a v spodní části stránky naleznete odkazy na stránky jednotlivých vozů.

Popis typu

Plzeňské Městské Dopravní Podniky (PMDP) vlastní k dnešnímu dni celkem 9 trolejbusů typu Škoda 14 TrM. Vozy mají evidenční čísla 435, 437, 443, 444, 446, 450, 457, 459 a 460. V Plzni bylo provozováno celkem 42 vozů 14 TrM (ev.č. 403 - 405, 407, 409, 411, 412, 417, 420, 424 - 426, 428, 430, 433 - 460). Trolejbusy 14 TrM (označované také jako 14 TrR) jsou modernizovanou verzí legendární 14 Tr. Vozy mají i kloubovou verzi - 15Tr(M), která v Plzni také jezdí. Více o provozu 15 Tr(M) - ZDE. Škody 14 Tr i 15 Tr vyráběla Škoda v Ostrově nad Ohří ke konci minulého století. V současnosti se v Ostrově vyrábějí jen náhradní díly na starší typy vozů (tedy i na 14 Tr).

První trolejbus typu 14 TrM, který vznikl jako modernizace tehdy již pomalinku dosluhujících vozů 14 Tr byl vůz 457, jehož modernizace proběhla roku 1997. Tento vůz následovaly od roku 1999 další vozy. Roku 1999 byly zmodernizovány vozy 430, 434 a 436. Ty následovaly v roce 2000 vozy 441, 442, 445, 451, 454, 455, v roce 2001 vozy 428, 439, 440, 446, 447, 450, 456, 458. Roku 2002 byly modernizovány vozy 412, 417, 420, 424, 425, 426 a 460. Za zmínku stojí modernizace vozů 412 a 417. U těchto vozů bylo totiž k špatnému technickému stavu přístoupeno k zakoupení nových skeletů typu 14 TrM přímo od výrobce - z Škody Ostrov. Vozy pak byly osazeny těmito novými skelety, ale evidenční číslo jim zůstalo. Ale zpět k modernizacím, v roce 2003 proběhla modernizace na vozech 403, 404, 405, 407, 409, 411, 438 a 448. U všech vozů krom 448 bylo přistoupeno k zakoupení nových skeletů, u vozu 448 však proběhla modernizace klasicky, ale kromě předního neděleného skla mu bylo dosazeno i zadní nedělené sklo. Stejně tak bylo zadní nedělené sklo časem (při druhé modernizaci v roce 2006) dosazeno na vůz 457, kdy vůz obdržel nový skelet. Roku 2004 byly zmodernizovány vozy 433, 443, 444, 449, 452 a 453. Všechny již s použitím nového skeletu z Ostrova. Posledním rokem modernizací se stal rok 2005, kdy byly zmodernizovány vozy 435, 437 a 459. Všem těmto vozům byl dosazen nový skelet. Za zmínku stojí, že posledním modernizovaným trolejbusem nejen v roce 2005, ale celkově se stal vůz 435, jehož modernizace probíhala na přelomu let 2005 a 2006. I když úplně pravda to také ještě není, protože roce 2006 prošel vůz 457 svojí druhou modernizací, při které vůz obdržel nový skelet z Škody Ostrov. Nesmím však zapomenout ani na to, že plzeňské modernizace "byly tak zdařilé," že si u plzeňského DP objednal modernizaci (resp. Generální opravu) několika svých vozů i DP Pardubice. GO probíhaly v letech 2005 - 2007. GO podstoupilo celkem 7 vozů (DP Pardubice ev.č. 341 - 343, 345 - 348). Pod tímto odkazem naleznete jednu fotku z GO pardubické 14 Tr v Plzni.

Jak vyplývá z předešlého odstavce, modernizacemi prošlo v letech 1997 - 2005 (resp. 2006) celkem 42 vozů (403, 404, 405, 407, 409, 411, 412, 417, 420, 424, 425, 426, 428, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459 a 460). Postupem času však byly některé vozy pro nadbytečnost vyřazeny či odprodány. Osud odprodání potkal nejprve vozy 425 a 426, které byly roku 2007 prodány do bulharského města Ruse (Pyce), kde i nadále slouží v provozu, jak dokazují stránky vozů 425 a 426. Dalším trolejbusem vyřazeným v roce 2007 se stal vůz 428, který však již skončil na šrotišti. V roce 2008 byly vyřazeny vozy 420 a 436. Vůz 436 byl vyřazen po těžké nehodě s kamionem na Domažlické dne 13.10.2010, vůz 420 pak pro nadbytečnost na konci roku 2008. Původně měly být v roce 2008 vyřazeny vozy 420 a 424, ale těžká nehoda vozu 436 vůz 424 "zachránila" před vyřazením. Ne však nadlouho, protože hned v říjnu dalšího roku (v roce 2009) byl i vůz 424 vyřazen. Ještě před 424 však byl v květnu roku 2009 pro špatný technický stav vyřazen vůz 440. V provozu tak na začátku roku 2010 zbylo celkem 35 vozů 14 TrM (ev.č. 403 - 405, 407, 409, 411, 412, 417, 430, 433 - 435, 437 - 439, 441 - 460). Další mohutné vyřazování proběhlo na konci roku 2010 v souvislosti s plánovanou dodávku 26 Tr v roce 2011. Roku 2010 byly vyřazeno celkem 9 vozů 14 TrM - ev.č. 403, 405, 411, 412, 430, 434, 438, 441, 442. Za zmínku stojí vyřazení vozů 403, 405, 411, 412 a 438. Tyto vozy jsou totiž vyřazeny i přesto, že dostaly při modernizaci nový skelet z Škody Ostrov. Důvodem vyřazení těchto vozů byly problémy se statickými měniči DI-elcom. Vozy 403, 405, 411, 412, 434, 438 byly vyřazeny také i přesto, že v roce 2010 dostaly klimatizaci Inel. Vozy 405, 411, 412 a 438 odkoupilo Sdružení za záchranu historických trolejbusů a autobusů (ZHTA). Vůz 403 skončil v muzeu dopravy ve Strašicích. Původně měly být vyřazeny ještě vozy 404, 417 a 439, ale ty byly v souvislosti s posílením linky 18 ponechány. Přesněji řečeno, do provozu zasahovaly jen vozy 417 a 439, vůz 404 byl ponechán ve stavu PMDP, ale do provozu již pro poruchu nezasahoval. V červnu 2011 pak byl vůz č. 404 nabídnut k odprodeji. I přes nabídku odprodeje vůz ev.č. 404 spolu s dalším (v srpnu 2011) vyřazeným vozem ev.č. 447 skončí na šrotišti. Vůz 404 byl na šrotiště odvezen v září 2011, vůz 447 až v lednu 2012. V druhé polovině roku 2011 tak bylo provozních celkem 23 vozů 407, 409, 417, 433, 435, 437, 439, 443 - 446, 448 - 460. V listopadu 2011 byly vyřazeny vozy 417, 439 a 445. Vozy 417 a 439 jsou odprodány do Mariánských Lázní, kam byly přetaženy ve dnech 20.12. (417) a 21.12.2011 (439). Vozy zde obdržely ev.č. 47 (ex 417) a 48 (ex 439). S cestujícími se trolejbusy v Mariánských Lázních objevují v lednu 2012 (ev.č. 47 ex 417 od 18.1.2012, 48 ex 439 od 6.1.2012). Dne 11.1.2012 byl na šrotišti v Plzni - Křimicích sešrotován vůz 447, který byl odkoupen společností Autobusy Jihlava s.r.o. Touto společností byly odkoupeny i trolejbusy 445 (14 TrM); 465, 467, 474 a 476 (15 Tr(M)). V první polovině 2012 již trolejbusy s počtem 21 provozních vozů (407, 409, 433, 435, 437, 443 - 446, 448 - 460) nejsou nejrozšířenějším typem trolejbusů v Plzni, předčily je 24 Tr s 23 vozy (ev.č. 497 - 519). O víkendu je přednostní snaha vypravovat na linky nízkopodlažní trolejbusy, proto i dost (morálně zastaralých) 14 Tr zůstává ve vozovně. Ve všední dny však trolejbusy 14 Tr(M) stále ukazují, že ještě neřekly svoje poslední slovo. V srpnu 2012 přichází s blížící se dodávkou nových 26 Tr i další vyřazování 14 TrM. K odstavení jsou vybrány vozy 407, 409 (již od července 2012 odstavena pro závadu (poškozený diferenciál zadní osy)), 433 a 448. Tyto vozy jsou v srpnu nabízeny k odprodeji. Za povšimnutí stojí, že jsou vyřazovány trolejbusy, které dostaly při modernizaci nový skelet (především 407 a 433), zatímco v provozu jsou ponechány i další vozy bez nového skeletu. Za vším opět stojí poruchové statické měniče Di-elcom. Obzvláště překvapivé je vyřazení vozu 433, který prošel poslední dílenskou prohlídkou (VP) jen něco málo před rokem (v červnu 2012). S vyřazovaním vozů 407, 433 a 448 se čeká na zařazení čtyř nově dodaných 26 Tr (ev.č. 545 - 548). Jako první byl odstaven vůz 448, který se v provozu s cestujícími naposledy objevil dne 6.9.2012 na 10/4. V posledních zaříjových dnech jsou z provozu s cestujícími vyřazeny vozy 407 a 433. V druhé polovině roku 2012 v provozu s cestujícími zbývají vozy 435, 437, 443, 444, 446, 449 - 460 (celkem 17 vozů). I když se předpokládalo, že střední prohlídka na 14 TrM ev.č. 444 v létě 2012 bude poslední vyšší dílenská prohlídka vykonaná na trolejbusech 14 TrM (vzhledem k jejich blížícímu se konci), další vozy procházejí prohlídkami ještě v roce 2013, konkrétně 435 (VP - 08/2013), 437 (VP - 04/2013), 446 (10/2013), 450 (09/2013) a 460 (09/2013). Posledním vozem, na kterém byla dílenská prohlídka vykonána je tak 446. V únoru 2014 PMDP přebírají dva nové trolejbusy 26 Tr (č. 549, 550). Dodávka nových vozů znamená vyřazení 14 TrM ev.č. 454 a 456. Oba vozy se naposledy objevují v provozu s cestujícími v polovině února (454 - 14.2., 456 - 18.2.2014). Vyřazené trolejbusy čekají na odkoupení, v srpnu se stěhují do nového depa Karlově. V říjnu 2014 jsou odvezeny do ukrajinského města Žytomyr. Do tohoto města putuje také původně plzeňský vůz 439, který od roku 2011 jezdil v Mariánských Lázních pod ev.č. 48. Nové trolejbusy v Žytomyru obdržely čísla 077 (ex 439), 078 (ex 454) a 079 (ex 456). Vyřazování trolejbusů 14 Tr pokračuje i v roce 2015, kdy jsou dodány vozy 551 a 552 (první dvě 26 Tr s dieselagregátem). Již v listopadu 2014 je z provozu odstaven vůz 458. Dalšími kandidáty na vyřazení jsou 451 a 455. Vzhledem ke změně grafikonů od 28.2.2015 a navýšení výpravy o jeden vůz, dochází k vyřazení jen vozu 455. Vůz 451 je ponechán v provozu. Posledním dnem provozu 455 je úterý 3.3.2015, kdy je vůz vypraven na odpolední směnu 12/13. Definitivně naposledy 455 do ulic vyráží v sobotu 7.3., kdy si ji objednali němečtí fanoušci MHD na fotojízdu. Oba trolejbusy (455, 458) jsou nabídnuty k odprodeji. Dne 16.4.2015 probíhá transport trolejbusů z Plzně do jejich nového působiště, ukrajinského města Žytomyr, kam putovaly i trolejbusy vyřazené v roce 2014. Bez větších úprav jsou trolejbusy zařazeny do provozu. Vůz 455 je přeznačen na 094, 458 pak na 095. Další čtyři trolejbusy 14 TrM mizí z ulic Plzně v prosinci 2015. Konkrétně se jedná o vozy 449, 451, 452 a 453. Vyřazování souvisí s nákupem nových trolejbusů 26 Tr # 553 - 556. Výzva k podávání nabídek na koupi trolejbusů je PMDP, a.s. zveřejněna v říjnu 2015. Trolejbusy jsou vyřazeny a odvezeny v prosinci 2015. Vozidla jsou do provozu s cestujícími nasazena naposledy dne 16.12.2015, a to 449 na 12/10, 451 na 12/14 a 452 na 15/7. Vůz 453 zasáhl do provozu naposledy o den dříve, 15.12. na směně 12/13. Dne 17.12. vyjíždí do provozu nové 26 Tr. Z trolejbusů 14 Tr jsou po odstavení vyjmuty odbavovací systémy, radiostanice, tachografy a systém ovládání výhybek Vetra. Funkční systém BUSE je ponechán. Nakladání trolejbusů na podvalníky a odvoz probíhá dne 22.12.2015. Cílovou destinací nových trolejbusů je Ukrajina, konkrétně město Mykolajiv. V tomto městě už jezdí bývalé plzeňské tramvaje typu T3M. Trolejbusy do Mykolajiva dorazily 28.12.2015. Na konci roku 2015 tak v Plzni zbývá v provozu jen 9 trolejbusů 14 TrM (ev.č. 435, 437, 443, 444, 446, 450, 457, 459 a 460). V lednu 2016 vyjíždí do provozu s cestujícími vůz 14 TrM ev.č. 457 po vykonané střední dílenské prohlídce. Prohlídku vůz absolvoval od podzimu 2015 v areálu depa Karlov. Na trolejbusech typu 14 Tr byla jako poslední vykonána prohlídka na vozu 446 v říjnu 2013, od té doby se vzhledem k blížícímu konci tohoto typu dílenské prohlídky vyššího stupně na 14 Tr neprováděly. Vůz 457 se stal výjimkou, vzhledem k plánovanému zařazení trolejbusu do sbírky historických vozidel PMDP. I vzhledem k budoucímu uchování je vůz od roku 2014 stabilně nasazován na směnu 14/2, kde je menší kilometrický výkon a především nižší riziko vandalismu. Pravidelný provoz trolejbusů 14 TrM v Plzni dle všeho skončí s dodávkou nových trolejbusů 26 Tr na přelomu června a července 2016.

Při modernizaci získal trolejbus nové přední čelo typ 14 TrM (vozy 14 Tr měly přední i zadní sklo nedělené). Vozy, které získaly nový skelet z Škody Ostrov (403, 404, 405, 407, 409, 411, 412, 417, 435, 437, 438, 433, 443, 444, 449, 452, 453, 457, 459) a vůz 448 a mají i zadní sklo nedělené (také typ 14 TrM). Oproti tomu vozy 420, 424, 425, 426, 428, 430, 434, 436, 439, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 450, 451, 454, 455, 456, 458 a 460 mají zadní sklo z úsporných důvodu při modernizaci ponechané původní, nedělené. Rozdíl mezi děleným a neděleným zadním sklem přibližují následující dva obrázky - dělené X nedělené. Krom nových čel obdržely trolejbusy při modernizaci například i informační systém BUSE, nový (zeleno-bílý) nátěr, nové sběrače proudu, nové látkové sedačky, nové obložení bočnic v interéru (po modernizaci imitace mramoru, před modernizací imitace dřeva), některé vozy i poptávkové otevírání dveří.

Třídveřové středněpodlažní trolejbusy pojmou 80 cestujících z toho 29 sedících a zbytek neboli 51 stojících. Přední dveře jsou rozděleny příčkou s průhledným sklem na dvě částí, takže první část předních dveří je pouze pro řidiče (v horkých dnech můžeme vidět, že tyto "řidičovi" dveře jsou i za jízdy otevřené) - to však neplatí u vozů s klimatizací (viz níže). Hmotnost je kolem 10 tun. Šířka činí 2,5 metrů. Maximální rychlost je 65 km/h. Sběrače proudu jsou laminátové s hlavicemi ESKO. Stahováky jsou většinou klasické, na devítí vozech (409, 412, 417, 438, 443, 444, 450, 452 a 458) jsou však od prohlídek v letech 2008 - 2009 dosazeny stahováky RAILTECH.

Jak již bylo psáno na některých vozech jsou namontovány klimatizace. První klimatizace se objevila po modernizaci na voze 425 (typ KL1). Tuto klimatizaci následovala další klimatizace, typu DI-Elkom, která byla při modernizaci dosazena na vozy 433, 449 a 452. Vůz 433 o klimatizaci Dl-Elkom přišel při velké prohlídce v květnu 2011, vůz 449 pak při velké prohlídce v říjnu 2011. Od roku 2007 byla na voze č. 434 nainstalována klimatizace - "šedá bedna." Tato klimatizace mu byla demontována v červnu 2009. Od září 2009 pak jezdil vůz 434 s klimatizací Inel AC-01. Se stejnou klimatizací jezdil od září 2009 i vůz 405, který však vozil šedou neoznačenou klimatizaci Inel již od září 2008. Tato klimatizace mu však byla v červnu 2009 demontována, a jak již bylo psáno s bílou klimatizací Inel vyjíždí od září 2009. Klimatizace Inel AC-01 se na vozy rapidně rozšířily v prvním pololetí 2010, konkrétně od února do června - 02/2010 - 404, 458, 460; 04/2010 - 403, 411, 437, 438, 443, 444, 451; 05/2010 - 407, 417, 445, 447, 453, 456; 06/2010 - 409, 446. Na přelomu ledna a února 2011 se klimatizace Inel objevuje i na voze 454. Na tento vůz byla klimatizace umístěna z vyřazeného vozu 434. Dalšími vozy s klimatizací Inel se staly na začátku února 2011 vozy 450, 455 a 457, které v březnu 2011 následovaly vozy 435 a 459. Tyto vozy nesmějí mít při funkční klimatizaci otevřené "řidičovy" dveře. Klimatizace Inel se tak celkem objevila na 26 vozech: 403, 404, 405, 407, 409, 411, 417, 434, 435, 437, 438, 443, 444, 445, 446, 447, 450, 451, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459 a 460. V první polovině roku 2011 se tak v provozu v Plzni objevují pouze dva trolejbusy 14 TrM bez jakékoliv klimatizace. Jedná se o vozy 439 a 448, které budou dle všeho do konce roku 2011 vyřazeny. V červnu 2011 se však k vozům 439 a 448 přidává i vůz ev.č. 433, který o klimatizaci přišel Dl-Elkom v květnu 2011. O klimatizaci Dl-Elkom přišel při VP v 10/2011 také vůz 449. V provozu s touto klimatizací tak na začátku roku 2012 zbývá jen vůz ev.č. 452.

Trolejbusy typu 14 TrM jsou nejstarší provozní plzeňské trolejbusy - vždyť při roku výroby 1987 je již některým vozům i 24 let. I přes jejich věk stále tento typ tvoří s 23 provozními vozy spolu s 24 Tr nejrozšířenější typ provozovaný Plzni. Je tak jasné, že s vozy se můžeme setkat na všech linkách. Asi nejmenší pravděpodobnost na setkání s 14 TrM je ve všední den na linkách 14 a 16 a o víkendech na lince 13 (zde se 14 TrM o víkendu určitě neobjeví, neboť vozy na 13 zajíždějí na dieselagregát k nákupnímu centru Olympia a žádná 14 TrM dieselagregát nemá). Naopak např. na lince 12 ve všední den či na všech linkách krom 13 a 16 o víkendu se 14 TrM-ky cítí jako doma.

Tabulka modernizací na 14 TrM

V této tabulce je shrnuta modernizace vozů 14 Tr na typ 14 TrM. V tabulce naleznete v jakém roce byl vůz modernizován a zda vůz při modernizaci získal nový skelet z Škody Ostrov. V tabulce také najdete informace o stahovácích Railtech (resp. výčet vozů, které tyto stahováky mají) a o klimatizacích. Pod tabulkou naleznete několik poznámek. Je-li v jednom řádku napsáno několik evidenčních čísel, tak mají vozy stejný osud (stejný rok modernizace, vybavení klimatizací apod). Podrobnější info o každém voze na jeho stránce. Odkazy na stránky jednotlivých vozů se nacházejí pod touto tabulkou.

Škoda 14 TrM (tabulka modernizací a modifikací)
Evidenční číslo/a Rok modernizace Nový skelet Stahováky Klimatizace (řidiče)
(403), (404), (405), (407)
2003
ano
obyčejné
Inel
(409)
2003
ano
Railtech
Inel
(411)
2003
ano
obyčejné
Inel
(412 (*I))
2002
ano
Railtech
(417 (*I))
2002
ano
Railtech
Inel
(420), (424)
2002
ne
obyčejné
(425)
2002
ne
obyčejné
KL1
(426)
2002
ne
obyčejné
(428)
2001
ne
obyčejné
(430)
1999
ne
obyčejné
(433)
2004
ano
obyčejné
DI-Elkom (*II)
(434 (*III))
1999
ne
obyčejné
Inel
435
2005
ano
obyčejné
Inel
(436)
1999
ne
obyčejné
437
2005
ano
obyčejné
Inel
(438)
2003
ano
Railtech
Inel
(439), (440)
2001
ne
obyčejné
(441), (442)
2000
ne
obyčejné
443, 444
2004
ano
Railtech
Inel
(445)
2000
ne
obyčejné
Inel
446, (447)
2001
ne
obyčejné
Inel
(448 (*IV))
2003
ne
obyčejné
(449)
2004
ano
obyčejné
DI-Elkom (*V)
450
2001
ne
Railtech
Inel
(451)
2000
ne
obyčejné
Inel
(452)
2004
ano
Railtech
DI-Elkom
(453)
2004
ano
obyčejné
Inel
(454), (455)
2000
ne
obyčejné
Inel
(456)
2001
ne
obyčejné
Inel
457 (*VI)
1997, 2006
ano
obyčejné
Inel
(458)
2001
ne
Railtech
Inel
459
2005
ano
obyčejné
Inel
460
2002
ne
obyčejné
Inel
Celkem: 42 (vyř. 33)
1997 - 2006
nový skelet - 19
Railtech - 9
klim. - 29

Poznámky: Evidenční číslo(a) uvedené v závorce = vyřazený vůz (vozy),
*I - vozy 412 a 417 obdržely jako první nové skelety z Škody Ostrov ;
*II - klimatizace DI-Elkom na voze 433 od 2004 do 05/2011 ;
*III - vůz 434 obdržel postupně několik typů klimatizací, klimatizace Inel od 09/2009;
*IV - vůz 448 obdržel zadní nedělené sklo při modernizaci, nikoliv však nový skelet. Všechny vozy modernizované po tomto voze již získaly nový skelet z Škody Ostrov;
*V - klimatizace DI-Elkom na voze 449 od 2004 do 10/2011 ;
*VI - vůz 457 byl zmodernizován jako první trolejbus v Plzni, zadní nedělené sklo (resp. nový skelet) neobdržel při I.modernizaci (r. 1997), ale až při II. modernizaci (rok 2006, jako poslední trolejbus PMDP, který prošel modernizací), jedná se tak o první (v r. 1997) a zároveň i poslední (v r. 2006) modernizovaný vůz 14 Tr.

Stránky vozů

Vyřazené vozy jsou uvedeny v závorce.

(403)
(403)
(404)
(404)
(405)
(405)
(407)
(407)
(409)
(409)
(411)
(411)
(412)
(412)
 (417)
(417)
(420)
(420)
(424)
(424)
(425)
(425)
(426)
(426)
(428)
(428)
(430)
(430)
(433)
(433)
(434)
(434)
435
435
(436)
(436)
437
437
(438)
(438)
 (439)
(439)
(440)
(440)
(441)
(441)
(442)
(442)
443
443
444
444
(445)
(445)
446
446
(447)
(447)
(448)
(448)
(449)
(449)
450
450
(451)
(451)
(452)
(452)
(453)
(453)
(454)
(454)
(455)
(455)
(456)
(456)
457
457
(458)
(458)
459
459
460
460

Zpět Na Vozový park