Zpět na úvodní stranu

EX plzeňské trolejbusy v provozu

! STRÁNKA V ROZPRACOVANÉM STAVU !

Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Do severočeského města Ústí nad Labem, respektive zdejšímu DP (DPMÚL) byly v prosinci 2010 odprodány tři plzeňské trolejbusy. Jednalo se o vozy typu 15 TrM ev.č. 471, 475 a 477.

Všechny tři vozy byly z provozu v Plzni vyřazeny ke konci roku 2010 (471 - 11/2010; 475 + 477 - 12/2010). Pro ilustraci například trolejbus 475 měl před vyřazením najeto 556 000 km, vůz 477 pak 816 000 km. Jednalo se o první plzeňské vyřazené trolejbusy typu 15 TrM. Trolejbusy 15 TrM byly spolu s 14 TrM na konci listopadu 2010 nabídnuty k odprodeji na webových stránkách PMDP. Na nabídku prodeje 15 TrM zareagoval DPMÚL. U PMDP byla snaha prodat všechny vyřazené trolejbusy (14 TrM: 403, 405, 411, 412, 430, 434, 438, 441, 442; 15 Tr: 463; 15 TrM: 470, 471, 475, 477) v jednom balíčku, zájemci však měli zájem jen o vybrané trolejbusy a tak se přistoupilo k odprodeji po skupinkách. DPMÚL byla odprodána trojice 15 TrM (471, 475, 477). Do Ústí nad Labem byly trolejbusy dopraveny na trajlerech. Prvním vozem v ústecké vozovně Všebořice se stal vůz 471, který dorazil 19.1.2011. Po něm následoval vůz 475, který byl dovezen 20.1.2011 a jako poslední byl dne 21.1.2011 dovezen vůz 477.

Škoda 15 TrM ev.č. 475 ve společnosti ústeckých 15 Tr ve vozovně. - 20.1.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 475 ve vozovně Všebořice. - 20.1.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 471 v ústecké vozovně Všebořice. - 21.1.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 477 krátce po složení v ústecké vozovně Všebořice (vlevo si všimněte části dalšího zeleného trolejbusu přivezeného o den dříve - 475). - 21.1.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 471 v ústecké vozovně Všebořice. - 21.1.2011 Bývalé plzeňské trolejbusy 15 TrM ev.č. 471 a 475 ve vozovně v Ústí nad Labem. - 27.2.2011

Vozy ev.č. 471 a 477 před zařazením do provozu v Ústí nad Labem procházely jen drobnými úpravami. Krom samozřejmých úprav jako osazení ústeckými znaky, logy, evidenčním číslem, informacemi o tarifech a odbavovacím systém stojí za zmínku dosazení nového topení, upravení přístrojové desky, opravy nátěru, výměna pneumatik, oprava podvozku či dosazení stahováků Railtech (které mají v Ústí všechny 15 Tr, narozdíl od plzeňských 15 Tr, které Railtechy vybaveny nejsou). Zajímavostí je, že trolejbusům je ponecháno poptávkové otevírání dveří, které však v ústeckém provozu není používáno (tlačítka v interiéru jsou přelepena). Na plzeňský původ vozů také odkazují některé plzeňské samolepky v interiéru (o Plzeňské kartě) či střešní ampliony nad prvními dveřmi. Vůz 475, který je v nejhorším stavu ze tří plzeňských trolejbusů prochází od léta 2011 do začátku roku 2012 celkovou opravou. Trolejbusu byla například kvůli rezu měněna velká část plechů. Stroj měl také vadnou hnací nápravu. Vůz č. 475 při opravě také obdržel ústecký unifikovaný červeno-bílý nátěr. Po revizi musely trolejbusy čekat na schválení drážním úřadem. Jako první úpravami prošel vůz 477 v březnu 2011, kterého následoval v dubnu 2011 vůz 471 a již zmiňovaný vůz č. 475 procházel úpravami v dílnách od léta 2011 do ledna 2012.

Bývalá plzeňská 15 TrM ev.č. 477 již bez plzeňských znaků a evidenčních čísel, ale nově se stahováky Railtech v ústecké vozovně. - 27.2.2011 Bývalá plzeňská 15 TrM ev.č. 477 již bez plzeňských znaků a evidenčních čísel, ale nově se stahováky Railtech v ústecké vozovně. - 27.2.2011 Pohled na bývalý plzeňský vůz 477 již bez plzeňských znaků a evidenčních čísel v ústecké vozovně. - 27.2.2011 Pohled na bývalý plzeňský vůz Škoda 15 TrM ev.č. 475, který právě prochází úpravami ve vozovně Všebořice v Ústí nad Labem. - 23.4.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 569 alias EX PMDP ev.č. 471  již bez plzeňských znaků a evidenčních čísel, ale nově se stahováky Railtech v ústecké vozovně v trolejbusové vozovně v Ústí nad Labem. - 18.5.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 569 (PMDP ev.č. 471) spolu s modrým trolejbusem FBW z švýcarského města Lugano ev.č. 115 v trolejbusové vozovně v Ústí nad Labem. - 18.5.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 570 (ex PMDP ev.č. 475) v dílnách Dopravního podniku města Ústí nad Labem. - 24.9.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 570 odstavená v ústecké vozovně čeká po rozsáhlé opravě na zařazení do provozu. Nahoře v přední části trolejbusu si všimněte amplionu, kterým 15 TrM v Ústí vybaveny nejsou a u 570 tak dokazuje plzeňský původ. - 20.4.2012 Pohled na čelo vozu 570 (ex 475 PMDP), který prošel rozsáhlou opravou. - 20.4.2012 Pohled na vůz 570 v ústecké trolejbusové vozovně. - 20.4.2012 Pohled do interiéru vozu 570 (ex PMDP 475). V interiéru se toho moc nezměnilo, snad jen ústecké označovače jízdenek. - 20.4.2012 Pohled na zadní čelo vozu 570 vybaveného stahováky RAILTECH. - 20.4.2012

Vůz 471 dostal u DPMÚL evidenční číslo 569, 475 pak ev.č. 570 a vůz 477 ev.č. 571. Poslední zmiňovaný trolejbus (477 resp. 571) vyráží jako první z trojice trolejbusů do ulic Ústí nad Labem. Stalo se tak poprvé dne 29.4.2011, zatím v rámci zkušebních jízd. Od 2.5.2011, kdy byl nasazen na linku 56 (Všebořice - Pod Vyhlídkou) se pak již trolejbus ev.č. 571 objevuje v provozu s cestujícími. Vůz je už samozřejmě vybaven ústeckými logy, evidenčními čísly, informacemi o tarifu apod., ale zůstal mu plzeňský zeleno-bílý nátěr. Po schválení drážním úřadem vyjíždí dne 17.7.2011 do provozu s cestujícími i vůz ev.č. 569 (ex 471). Vůz je v první den provozu nasazen na linku 52 (Severní Terasa - Klíše Lázně). Vůz stejně jako 571 vyjíždí v původním plzeňském zeleno-bílém nátěru. Vůz 570 se v provozu objevuje až rok a půl od dodání do Ústí nad Labem. Poprvé je vypraven dne 13.5.2012 na linku 57.

V DPMÚL byla po dohodě s reklamní agenturou od začátku snaha o nainstalování celovozové reklamy na plzeňské trolejbusy, aby se trolejbusy neodlišovaly od ústeckých červeno-bílých trolejbusů svým zeleno-bílým nátěrem. Vůz 570 po rozsáhlejší opravě ústecký červeno-bílý unifik získal rovnou, vozy 569 a 571 byly v Ústí nad Labem do provozu uvedeny v zelenobílém nátěru, ale měly přednost pro polep CVR. Tak se na podzim 2011 i stalo. Jako první se CVR dočkal vůz 571 na konci října 2011. Jedná se o modro-bílou reklamu na SAPHO (vybavení koupelen). Tato reklama byla původně na trolejbusu 15 Tr ev.č. 531 (foto), který byl však na podzim 2011 vyřazen, a tak se CVR přesunula právě na vůz 571. V druhé polovině listopadu 2011 vyjíždí do ústeckých ulic i druhý plzeňský trolejbus s CVR (ev.č. 569 - ex 471). Reklama na tomto vozu však ještě dává tušit původní plzeňský nátěr, neboť byl jen bílý pruh na bocích nahrazen pruhem modrým a zelené pruhy zůstaly. Zbývá ještě dodat, že reklama je na projekt Civitas - Archimedes Free WiFi a v trolejbusu je opravdu realizováno internetové wifi připojení, které mohou cestující využít.

V ústeckém vozovém parku nalezneme ještě mnoho cedulových 15 Tr (viz stránka o provozu v Ústí nad Labem), takže mladší plzeňské vozy 15 TrM, lze brát jako relativně nové vozy, které zde pár let jistě sloužit budou. DPMÚL však svoje 15 Tr také modernizuje (např. v Zlineru či Acieru) a krom toho také DPMÚL v roce 2011 nakoupil i trolejbusy 15 TrM z Hradce Králové (celkem 7 vozů) a nelze opomenout ani dodávky nových 28 Tr probíhající taktéž od roku 2011.

Škoda 15 TrM ev.č. 571 (ex 477) v první dny provozu v Ústí nad Labem zachycena na točce Všebořice. - 5.5.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 571 v zastávce Divadlo. - 5.5.2011 Pohled do interiéru vozu 571 (ex PMDP 477). - 5.5.2011 Ústecká 15 TrM ev.č. 571 (ex PMDP ev.č. 477) odpočívá na konečné Globus. - 6.5.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 571 (ex PMDP 477) vyjíždí ze zastávky Mírové náměstí. - 31.5.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 571 (ex PMDP 477) opouští zastávku Mírové náměstí. - 31.5.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 571 v Hrnčířské ulici. - 31.5.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 571 (ex PMDP 477) stanicuje v zastávce Mírové náměstí. - 31.5.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 571 v Hrnčířské ulici. - 31.5.2011 Pohled do interiéru 15 TrM ev.č. 571 (ex PMDP 477).  Vpravo nahoře si všimněte přelepeného nepoužívaného tlačítka poptávkového otevírání dveří. - 31.5.2011 Pohled do zadní části trolejbusu 15 TrM ev.č. 571 (ex PMDP 477). - 31.5.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 571 (ex PMDP 477) odpočívá na obratišti Severní terasa. - 31.5.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 571 (ex PMDP 477) odpočívá na obratišti Severní terasa. - 31.5.2011 Setkání vozů 571 a 531 na obratišti Severní terasa. Na podzim 2011 byl vůz 531 vyřazen a modro-bílou CVR po něm převzal právě vůz 571. - 31.5.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 571 (bývalé plzeňské ev.č. 477) odpočívá na obratišti Severní Terasa. - 31.5.2011  Obratiště Severní terasa s vozy 571, 531 a 519. - 31.5.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 569 (ex PMDP 471) odpočívá na točce Všebořice. - 18.7.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 569 (ex PMDP 471) odpočívá na točce Všebořice. - 18.7.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 569 (ex PMDP 471) v druhý den provozu v Ústí nad Labem stanicuje v zastávce Beethovenova. - 18.7.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 569 (ex PMDP 471) v Revoluční ulici. - 18.7.2011 Setkání obou provozních plzeňských 15 TrM v Ústí nad Labem (ev.č. 571 a  569) v zastávce Divadlo. - 19.7.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 569 (ex PMDP ev.č. 471) již v provozu v Ústí nad Labem. - 27.7.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 569 (ex PMDP ev.č. 471) v Malé hradební v Ústí nad Labem. - 24.9.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 571 (ex PMDP ev.č. 477) v Masarykově ulici v Ústí nad Labem. - 24.9.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 569 (ex 471) zachycena v první dny provozu s novou reklamou. - 21.11.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 569 (ex 471 PMDP) již s reklamou vyjíždí ze zastávky Divadlo. - 2.1.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 571 (ex 477 PMDP) již s reklamou stanicuje v zastávce Revoluční. - 2.1.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 570 (alias bývalá plzeňská 475) zachycena v první dny provozu s cestujícími v Ústí nad Labem. - 15.5.2012 Pohled do interiéru vozu 570 (bývalé plzeňské ev.č. 475) . Všimněte si, že vůz je z Plzně vybaven poptávkovým otevíráním dveří (žluté tlačítko), které však v Ústí není využíváno. - 17.5.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 570 (ex PMDP 475) v provozu s cestujícími v Ústí nad Labem. - 21.5.2012 Na točně Mírová se setkaly všechny tři ex plzeňské trolejbusy 569, 570 a 571. Vůz 571 je však skryt za 570. - 29.5.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 569 (ex PMDP 471) v provozu v Ústí nad Labem. - 10/2012 Škoda 15 TrM ev.č. 571 (ex PMDP 477) zachycena s celovozovou reklamou na lince 55. Všimněte si, že vpředu na střeše jsou ještě pozůstatky zeleného plzeňského nátěru. - 10/2012 Škoda 15 TrM ev.č. 570 (bývalá plzeňská 475) projíždí Masarykovou ulicí. - 10.11.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 569 (ex PMDP 471) v provozu v Ústí nad Labem zachycena v Rooseveltově ulici. - 10.11.2012

Autobusy Jihlava s.r.o. › KP Ternopil'elektrotrans

Bývalé plzeňské 15 TrM ev.č. 467 a 476 jsou odstaveny v bývalém chválenickém JZD. - 14.1.2012 Pohled na všechny tři vozy odstavené v Chválenicích (445, 467 a 476). - 14.1.2012 V zasněženém zemědělském areálu v Chválenicích jsou zachyceny Škody 15 TrM ev.č. 476 a 467. - 14.1.2012 Pohled na 15 TrM ev.č. 467 a 476 odstavené v Chválenicích. - 14.1.2012 Pohled na trolejbusy 15 TrM ev.č. 467 a 476 odstavené v areálu bývalého JZD v Chválenicích. - 15.1.2012 Pohled na 15 TrM ev.č. 467 již bez sousední (odvezené) 476 v Chválenicích. - 27.1.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 467 v zemědělském areálu v Chválenicích. - 27.1.2012 Při přetahu do Jihlavy je na přivaděči zachycena Škoda 706 MTS táhnoucí 15 TrM ev.č. 467. - 17.4.2012 Škoda 15 Tr ev.č. 465 tažena Škodou 706 MTS pózuje v jihlavské ulici Telečská. - 24.4.2012 Přestávka při přetahu 15 TrM ev.č. 467 na benzinové stanici na přivaděči u Jihlavy. - 1.8.2012 Polní otočka při přetahu 15 TrM ev.č. 467 z soukromého stání do Jihlavy. - 1.8.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 467 je z soukromého stání převážena do Jihlavy. - 1.8.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 467 najíždí ve vozovně své první a jediné kilometry v jihlavské trolejbusové síti. - 3.8.2012 Škoda 15 Tr ev.č. 465 tažená Karosou B 732 pózuje v bráně jihlavské vozovny. - 3.8.2012 Bývalá plzeňská 15 TrM ev.č. 467 spolu s jihlavskou 26 Tr ev.č. 71 zachycena v vozovně Dopravního podniku města Jihlavy. Zajímavostí je, že jak zelený kloubák není již v Jihlavě, tak i zelený Solaris brzy o svou zelenou reklamu přišel. - 4.8.2012 Z vrat dílen jihlavské vozovny vykukuje 15 Tr ev.č. 465. - 7.8.2012 Škoda 15 Tr ev.č. 465 připravená na transport vlakem (sundané sběrače se stahováky) před odvozem na nádraží zachycena v jihlavské vozovně. - 14.8.2012 Pohled do interiéru vozu 465. V zadní části si všimněte zabalených sundaných sběračů. - 14.8.2012 Bývalá plzeňská Škoda 15 Tr ev.č. 465 zachycena na nádraží Jihlava město krátce před naložením na vagon. - 14.8.2012 Bývalé plzeňské vozy 419 (Karosa B 732) a 465 (15 Tr) na nádraží Jihlava město. - 14.8.2012 Po nakládací rampě stoupá 465 tlačená bývalou plzeňskou Karosou č. 419. - 14.8.2012 Bývalá plzeňská 15 TrM ev.č. 467 opouští jihlavskou vozovnu. - 14.8.2012 Pohled na zabalené sundané sběrače vozu 467. - 14.8.2012 Pohled do interiéru vozu 467. V zadní části si všimněte sundaných sběračů. - 14.8.2012 Bývalá plzeňská 467 tlačena Karosou B 732 na nakládací rampě. - 14.8.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 467 naložená na vagon na jihlavském nádraží. - 14.8.2012 Bývalé plzeňské trolejbusy 465 a 467 jsou naloženy na vagony a čeká je daleká cesta do Ternopilu. - 14.8.2012 Pohled na pokyny pro ukrajinské dráhy nalepené na vozidlech. - 14.8.2012 Manipulace s navagonovanými trolejbusy 465 a 467 (v popředí) v stanici Jihlava město. - 14.8.2012 Navagonované trolejbusy 15 Tr (resp. 15 TrM) ev.č. 465 (vpředu) a 467 před cestou do Ternopilu zachyceny na jihlavském hlavním nádraží. Z důvodu spadlého trakčního vedení zde trolejbusy neplánovaně strávily ještě celou noc. - 14.8.2012


Bývalé plzeňské vozy 465 a 467 (blíže k fotografovi) již dorazily do cíle své cesty, do Ternopilu. Na snímku zachyceny trolejbusy na nákladovém nádraží Bila. - 25.8.2012 Škoda 15 Tr ex PMDP ev.č. 465 do Ternopilu dorazila s poškozenými plechy mezi první nápravou a druhými dveřmi. Plechy byly poškozeny při překládání trolejbusu na širokorozchodné vagony v Čierné nad Tisou/Čopu. - 27.8.2012 Bývalá plzeňská Škoda 15 TrM ev.č. 467 na ternopilském nádraží čeká na vykládku z vagonu. - 27.8.2012 Pohled na poškozené plechy vozu 465 mezi první nápravou a druhými dveřmi. Všimněte si, že plechy jsou poškozeny i na druhé straně. Plechy byly poškozeny při překládání trolejbusu na širokorozchodné vagony v Čierné nad Tisou/Čopu. - 27.8.2012 Bývalá plzeňská 15 TrM ev.č. 467 spolu s 465 (vpravo) připravena na vykládku v Ternopilu. - 27.8.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 153 (ex PMDP 467) zachycena v ulici Vasylya Symonenka. - 23.9.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 467 (resp. ternopilská 153) v první den provozu trolejbusové tratě na sídliště Alaska. - 23.9.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 153 v Ternopilu projíždí kruhovým objezdem u kostela svatého Petra. - 23.9.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 153 na nové trolejbusové trati v čtvrti Alaska. - 23.9.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 153 resp. bývalá 467 zachycena v provozu v Ternopilu. Všimněte si, že vozu zůstalo poptávkové otevírání dveří, které však v Ternopilu není používáno. - 23.9.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 153 v první den provozu trolejbusové tratě do čtvrti Alaska projíždí kolem kostela svatého Petra. - 23.9.2012 Škoda 15 Tr ev.č. 152 (ex PMDP 465) v provozu v Ternopilu zachycena na lince 8. Všimněte si opravených bočních plechů po poškození při překládání. - 23.9.2012 Škoda 15 Tr ev.č. 152 opět s cedulovými orientacemi zachycena v Ternopilu. - 23.9.2012 Škoda 15 Tr ev.č. 152 v provozu na lince 8 v Ternopilu. Všimněte si, že vozu zůstalo poptávkové otevírání dveří, které však v Ternopilu není používáno. - 3.10.2012 Škoda 15 Tr ev.č. 152 resp. bývalá plzeňská 465 zachycena v provozu na lince 8 v ternopilské čtvrti Alaska. - 3.10.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 153 (ex 467 PMDP) při objednané fotojízdě odpočívá na konečné AP3. - 6.10.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 153 pozuje na konečné AP3. - 6.10.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 153 (ex 467) zachycena v Ternopilu při objednané fotojízdě. Všimněte si zajímavě uchyceného trolejového vedení. - 6.10.2012 V blízkosti nádraží je při fotojízdě zachycena 153. - 6.10.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 153 při objednané jízdě pozuje u kostela svatého Petra. - 6.10.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 153 resp. bývalá plzeňská 467 pózuje při fotojízdě. - 6.10.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 153 při objednané fotojízdě pózuje v ulicích Ternopilu. - 6.10.2012

Zpět Na Vozový park