Zpět na úvodní stranu

Škoda 26 Tr ev.č. 550

Údaje
Typ: Škoda 26 Tr Solaris
Rok výroby: 2013
Výrobní číslo: Škoda Electric: 13728
Solaris: ?
Do provozu zařazen: 19.2.2014 (linka 12/kurz 13)
Z provozu vyřazen: -------------------
Modernizace, prohlídky: -------------------
Reklamy: -------------------
Poznámky: Vůz není vybaven dieselagregátem. Vůz vybaven plastovými sedačkami. Spolu s vozem 549 první plzeňské trolejbusy vybavené sběrači proudu od 4RAIL. Od 05/2014 vůz pronajímán Škodě Electric za účelem testování nové elektrické výzbroje. Od 11.9.2014 zkušební provoz nové výzbroje na 550 s cestujícími.

Škoda 26 Tr ev.č. 550 v druhý den zkušebního provozu s cestujícími s novou výzbrojí Škody Electric zachycena v Borské ulici při výjezdu z depa na linku 10. - 12.9.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 550 odstavená na obratišti Slovany. - 28.7.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 550 při testech nové výzbroje pro Škodu Electric odstavená na obratišti Slovany. - 28.7.2014 Vůz 550 projíždí běžně nepoužívanou točku na náměstí Milady Horákové. - 28.7.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 550 opouští obratiště Slovany. - 28.7.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 550 při zkušební jízdě vjíždí do zastávky CAN Tylova. - 10.7.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 550 při testech nové výzbroje pro Škodu Electric zachycena v Tylově ulici. - 10.7.2014 Vůz 550 je vytahován traktorem ze Škody Electric. - 7.7.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 550 se v zastávce Průmyslová připravuje na zkušební jízdu. - 7.7.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 550 na odkloněné lince 12 projíždí křižovatkou U Teplárny přímo. - 6.5.2014 Nejnovější plzeňský trolejbus, 26 Tr ev.č. 550, zachycen v Sirkově ulici. - 21.3.2014 Odkloněné linky 11, 12, 15, 16 a 17 neobsluhují zastávku Muzeum, jak dokazuje i snímek vozu 550. - 15.3.2014 Vůz 550 zachycen v zastávce Čechurov. - 14.3.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 550 směřuje do Černic. - 14.3.2014 Zapadající slunce osvětluje 26 Tr ev.č. 550 projíždějící Malostranskou ulicí. - 11.3.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 550 ve slunečný podvečer obsluhuje zastávku Slovany. - 11.3.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 550 nasazená na linku 15 opouští kruhový objezd na Nové Hospodě. - 24.2.2014 Zapadající slunce se odráží od boku 550. - 24.2.2014

Zpět Na typ 26 Tr