Zpět na úvodní stranu

Škoda 15 TrM ev.č. 467

Údaje
Typ :
Škoda 15 TrM (15 Tr 13/6 M)
Rok výroby :
1995
Do provozu zařazen :
1995
Z provozu vyřazen :
21.12.2011 (linka 16) resp. 12/2011
Modernizace, prohlídky :
???? , GO - 2007
Reklamy :
-------------------
Poznámky :
Vůz naposledy s cestujícími dne 21.12.2011 na 16. Vůz vyřazen 12/2011, nabídnut k odprodeji. Odkoupen společností Autobusy Jihlava s.r.o. V lednu 2012 deponován spolu s vozy 445 a 476 v Chválenicích v areálu bývalého JZD. Společností Autobusy Jihlava s.r.o dále odprodán spolu s vozem 465 do Ternopilu pro plánované posílení provozu v souvislosti s otevřením nové trolejbusové tratě v čtvrti Alaska (vedena sem linka č. 8). Před odprodejem drobné opravy v jihlavské trolejbusové vozovně (z soukromého stání sem přetažen 1.8.2012). Dne 14.8.2012 nakládány vozy 465 a 467 v Jihlavě na vagony. Do Ternopilu příjezd 25.8.2012, skládání z vagonů dne 29.8.2012. V Ternopilu (provozovatel Ternopilelektrotrans) pod ev.č. 152 (ex 465) a 153 (ex 467). 153 poprvé s cestujícími 12.9.2012 (na lince 2). Trolejbusu vyměněny sběrací hlavice (nyní starší výklopné), po několika dnech provozu s cestujícími demontovány BUSE panely a nahrazeny cedulemi (vůz poprvé vybaven cedulemi !).

Škoda 15 TrM ev.č. 153 (ex 467 PMDP) při objednané fotojízdě odpočívá na konečné AP3. - 6.10.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 153 pozuje na konečné AP3. - 6.10.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 153 (ex 467) zachycena v Ternopilu při objednané fotojízdě. Všimněte si zajímavě uchyceného trolejového vedení. - 6.10.2012 V blízkosti nádraží je při fotojízdě zachycena 153. - 6.10.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 153 při objednané jízdě pozuje u kostela svatého Petra. - 6.10.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 153 resp. bývalá plzeňská 467 pózuje při fotojízdě. - 6.10.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 153 při objednané fotojízdě pózuje v ulicích Ternopilu. - 6.10.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 153 v první den provozu trolejbusové tratě do čtvrti Alaska projíždí kolem kostela svatého Petra. - 23.9.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 153 (ex PMDP 467) zachycena v ulici Vasylya Symonenka. - 23.9.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 467 (resp. ternopilská 153) v první den provozu trolejbusové tratě na sídliště Alaska. - 23.9.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 153 v Ternopilu projíždí kruhovým objezdem u kostela svatého Petra. - 23.9.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 153 na nové trolejbusové trati v čtvrti Alaska. - 23.9.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 153 resp. bývalá 467 zachycena v provozu v Ternopilu. Všimněte si, že vozu zůstalo poptávkové otevírání dveří, které však v Ternopilu není používáno. - 23.9.2012 Bývalá plzeňská 15 TrM ev.č. 467 spolu s 465 (vpravo) připravena na vykládku v Ternopilu. - 27.8.2012 Bývalá plzeňská Škoda 15 TrM ev.č. 467 na ternopilském nádraží čeká na vykládku z vagonu. - 27.8.2012


Bývalé plzeňské vozy 465 a 467 (blíže k fotografovi) již dorazily do cíle své cesty, do Ternopilu. Na snímku zachyceny trolejbusy na nákladovém nádraží Bila. - 25.8.2012 Manipulace s navagonovanými trolejbusy 465 a 467 (v popředí) v stanici Jihlava město. - 14.8.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 467 naložená na vagon na jihlavském nádraží. - 14.8.2012 Bývalá plzeňská 467 tlačena Karosou B 732 na nakládací rampě. - 14.8.2012 Pohled do interiéru vozu 467. V zadní části si všimněte sundaných sběračů. - 14.8.2012 Pohled na zabalené sundané sběrače vozu 467. - 14.8.2012 Bývalá plzeňská 15 TrM ev.č. 467 opouští jihlavskou vozovnu. - 14.8.2012 Bývalá plzeňská 15 TrM ev.č. 467 spolu s jihlavskou 26 Tr ev.č. 71 zachycena v vozovně Dopravního podniku města Jihlavy. Zajímavostí je, že jak zelený kloubák není již v Jihlavě, tak i zelený Solaris brzy o svou zelenou reklamu přišel. - 4.8.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 467 najíždí ve vozovně své první a jediné kilometry v jihlavské trolejbusové síti. - 3.8.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 467 je z soukromého stání převážena do Jihlavy. - 1.8.2012 Polní otočka při přetahu 15 TrM ev.č. 467 z soukromého stání do Jihlavy. - 1.8.2012 Přestávka při přetahu 15 TrM ev.č. 467 na benzinové stanici na přivaděči u Jihlavy. - 1.8.2012 Při přetahu do Jihlavy je na přivaděči zachycena Škoda 706 MTS táhnoucí 15 TrM ev.č. 467. - 17.4.2012 Pohled na 15 TrM ev.č. 467 již bez sousední (odvezené) 476 v Chválenicích. - 27.1.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 467 v zemědělském areálu v Chválenicích. - 27.1.2012 Pohled na trolejbusy 15 TrM ev.č. 467 a 476 odstavené v areálu bývalého JZD v Chválenicích. - 15.1.2012 Bývalé plzeňské 15 TrM ev.č. 467 a 476 jsou odstaveny v bývalém chválenickém JZD. - 14.1.2012 Pohled na všechny tři vozy odstavené v Chválenicích (445, 467 a 476). - 14.1.2012 V zasněženém zemědělském areálu v Chválenicích jsou zachyceny Škody 15 TrM ev.č. 476 a 467. - 14.1.2012 Pohled na 15 TrM ev.č. 467 a 476 odstavené v Chválenicích. - 14.1.2012


Škoda 15 TrM ev.č. 467 v posledních týdnech provozu zachycena v Těšínské ulici. - 10.12.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 v posledních týdnech provozu opouští obratiště Doubravka, Zábělská. - 25.11.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 opouští obratiště Doubravka, Zábělská. - 25.11.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 v Masarykově ulici. - 18.11.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 odstavená v Černické ulici. - 15.11.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 odstavená v Černické ulici. - 15.11.2011 BUSE panel s inverzním nápisem autoškola. - 15.11.2011 Bližší pohled na sběrací botky vozu 467.- 15.11.2011 Vůz 467 odstavený v Černické ulici. - 15.11.2011 Vůz 467 odstavený v Černické ulici. - 15.11.2011 Pohled na nové Cardmany ve vozu 467. Nelogicky byly tomuto trolejbusu vyměněny Cardmany za nové, i když byl vůz za měsíc vyřazen. - 15.11.2011 Pohled na palubní počítač a klávesnici systému VETRA. - 15.11.2011 Prodej jízdenek u řidiče. - 15.11.2011 Pohled na venkovní amplion 15 Tr. - 15.11.2011 Pohled na tarifní informace. - 15.11.2011 Poptávkové otevírání dveří a piktogramy. - 15.11.2011 Městský znak a evidenční číslo. - 15.11.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 vracející se z cvičné jízdy zatáčí do Cukrovarské ulice. - 15.11.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 v Cukrovarské ulici. - 15.11.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 projíždí již opravenou zastávkou IV. poliklinika. - 11.11.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 projíždí již opravenou zastávkou IV. poliklinika. - 11.11.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 zatáčí z Těšínské do Masarykovy ulice. - 10.11.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 přijíždí na konečnou Božkov. - 7.7.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 odpočívá na točce Božkov. - 7.7.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 zatáčí k nástupní zastávce smyčky Božkov. - 7.7.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 na prázdninové lince 12 vyjíždí z obratiště Božkov. - 7.7.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 projíždí budoucí zastávku Šimerova. - 20.6.2011 Pohled na probíhající rekonstrukci Skupovy ulice s vozy 467 a 469. - 20.6.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 v Skupově ulici. - 20.6.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 opustila zastávku Ulice Družby. - 3.6.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 na Husově náměstí. - 24.4.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 vjíždí do zastávky CAN, Husova. - 24.4.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 odpočívá v zastávce CAN, Husova. - 24.4.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 odpočívá v zastávce CAN, Husova. - 24.4.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 jako velikonoční kloubová posila linky 11 projíždí kolem CAN. - 24.4.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 jako velikonoční kloubová posila na lince 11 v zastávce CAN, Husova. - 24.4.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 se otáčí na kruhovém objezdu u autobusového nádraží. - 24.4.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 na náměstí Emila Škody. - 24.4.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 na lince 12 vyjíždí z kruhového objezdu na Americké. - 31.1.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 jako kloubový trolejbus po dlouhé době na lince 12 v zastávce Mikulášská. - 31.1.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 zatáčí do Mikulášské ulice. - 31.1.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 v Mikulášské ulici. - 31.1.2011 Vozy 475 a 467 při odpočinku na konečné Doubravka, Zábělská. - 5.12.2010 Vozy 475 a 467 při odpočinku na konečné Doubravka, Zábělská. - 5.12.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 467 na 16 se mimořádně otáčí v Sirkové ulici. - 1.12.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 467 projíždí zastávku U Teplárny. - 12.10.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 467 v Heyrovského ulici. - 25.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 467 míří k zastávce Gambrinus. - 7.6.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 467 na odkloněné lince 16 v zastávce U Plynárny. - 6.5.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 467 v zastávce Jižní předměstí. - 13.1.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 467 v zastávce Koperníkova. - 3.12.2009 Škoda 15 TrM ev.č. 467 v Šumavské ulici. - 26.11.2009 Škoda 15 TrM ev.č. 467 projíždí již hotovou a k vrácení připravenou zastávku Hlavní nádraží ČD , Americká Škoda 15 TrM ev.č. 467 vjíždí do zastávky Hlavní nádraží ČD , Americká Škoda 15 TrM ev.č. 467 na Americké Škoda 15 TrM ev.č. 467 ve vozovně Cukrovarská  Škoda 15 Tr ev.č. 467 na kruhovém objezdu na Americké na CVIČNÉ JÍZDĚ Škoda 15 Tr ev.č. 467 na Borech Škoda 15 Tr ev.č. 467 v zastávce Šimerova Škoda 15 TrM ev.č. 467 v zastávce Muzeum. - 2.11.2008 Škoda 15 TrM ev.č. 467  na lince 15 přijíždí k zastávce U Teplárny . - 6.9.2008  Škoda 15 Tr ev.č. 467 v zastávce U Teplárny Škoda 15 Tr ev.č. 467 v zastávce Stavební stroje Škoda 15 TrM ev.č. 467 míří k zastávce Gambrinus Škoda 15 TrM ev.č. 467 míří k zastávce Gambrinus

Zpět Na typ 15 Tr + 15 TrM