Zpět na úvodní stranu

Rekonstrukce Wilsonova mostu

V letech 2013 a 2014 probíhá rekonstrukce Wilsonova mostu. Tato rekonstrukce se dotýká vedení většiny trolejbusových linek.

Průběh rekonstrukce:

Po kliknutí na název každé události se o dané události dozvíte více.

 • --.--.2013 - Fotky před zahájením rekonstrukce + informace o rekonstrukci
 • 15.7.2013 - Most se uzavírá pro chodce a auta
 • 19.7.2013 - Z chodníků na mostě jsou již vytrhané kostky
 • 24.7.2013 - Poslední den provozu trolejbusů po Wilsonově mostě
 • 25.7.2013 - Kompletní uzavírka Wilsonova mostu začíná
 • 26.7. - 31.8.2013 - Provoz odkloněných linek o prázdninách + stav prací na mostě
 • 1.9. - --.--.2013 - Práce na Wilsonově mostě během podzimu
 • 1.1. - --.--.2014 - Práce na mostě v roce 2014
 • 10.3. - 31.3.2014 - Uzavření předpolí Wilsonova mostu
 • 29.3.2014 - Natahování trolejí
 • 31.3.2014 - Poslední den odklonu trolejbusových linek
 • 1.4.2014 - Obnovení provozu trolejbusových linek po Wilsonově mostě
 • 1.5.2014 - Otevření prvního chodníku na mostě
 • Fotky před zahájením rekonstrukce + informace o rekonstrukci

  Podívejme se, jak vypadal Wilsonův most před zahájením rekonstrukce. Tento více než 100-letý kamenný most využívají denně tísíce aut, chodců a také většina trolejbusových linek. To se samozřejmě na stavu mostu podepisuje. Výstavba mostu započala 4.5.1912, slavnostní otevření proběhlo o rok později, 28.9.1913. Most, pojmenovaný po Františku Josefu I., byl postaven podle projektu Václava Mencla. Jako materiál posloužil převážně kámen, v základech pak i beton. Jedná se o poslední velký kamenný most postavený v Čechách. Most se pyšní klenbami o průměru 27,5 metrů. Při stavbě byly na vozovku mostu položeny koleje pro uvažovanou tramvajovou trať. Na tu nakonec nedošlo a tak byly při rekonstrukci v roce 1934 koleje odstraněny. První trolejbusy na most vyjely 28.10.1948. Most byl po první světové válce přejmenován na Wilsonův. Chvíli se jmenoval i Stalinův.

  K 100. letému výročí otevření dostala tato technická památka dárek v podobě kompletní rekonstrukce. Při ní by měl most získat svoji původní historickou podobu díky celkové renovaci, ale i opravě mýtných domků či instalaci dobového osvětlení. Most bude při rekonstrukci obnažen až na klenby. Následně budou klenby zasypány, odizolovány a odvodněny. Na vozovku i chodníky se po rekonstrukci vrátí klasické dlažební kostky. Chodníky budou rozšířeny na úkor vozovky (současné chodníky jsou velmi úzké vzhledem k množství lidí využívajících most). Kamenné bloky mostu budou očištěny, v případě potřeby vyměněny. Při rekonstrukci bude ale hlavně kompletně předělán kolektor vedoucí pod vozovkou mostu. V kolektoru vycházejícím z centrály PMDP na Denisově nábřeží je ukryto kolem 150 trakčních kabelů napájejících tramvajové a trolejbusové tratě v centru města. Nehoda v kolektoru by zastavila provoz MHD v centru města. Rekonstrukce mostu bude stát více než 50 milionů korun. Stavbu provádí sdružení firem Stavby mostů Praha a Eurovia CS. Oprava Wilsonova mostu by měla být u konce v květnu 2014.

  S rekonstrukcí Wilsonova mostu se pojí ještě jedna zajímavost. Při kompletní uzavírce spodní části Americké třídy budou sledovány dopady dopravy na křižovatky v okolí. V případě příznivého výsledku by i po zprovozoznění mostu mohla část Americké třídy (spíše v úseku od křižovatky U Práce ke kruhovému objezdu u Mrakodrapu) zůstat průjezdná jen pro MHD. Spoje MHD totiž na Americké třídě kvůli silné automobilové dopravě nabírají několikaminutová zpoždění a i při rekonstrukci horní části Americké třídy v roce 2008 bylo počítáno jen s provozem MHD.

  V prvních letech plzeňských trolejbusů byl provoz zajišťován výhradně trolejbusy 3 Tr. Dva z nich se právě míjí na dnešním Wilsonově mostě. - 1952 Trolejbus 3 Tr projíždí po tehdejším Stalinově mostě. - 1953 Celkový pohled na spodní část Americké třídy v popředí s Wilsonovým mostem a trolejbusem 7 Tr/8 Tr. - 1961 Trolejbus typu 7 Tr (resp. 8 Tr) zachytil fotograf na dnešním Wilsonově mostě. - 1965

  Škoda 25 Tr ev.č. 524 projíždí za plného provozu po Wilsonově mostě. - 4.7.2013 Pohled na kamenný Wilsonův most. - 4.7.2013 Pohled na Wilsonův most klenoucí se přes řeku Radbuzu. - 4.7.2013 Wilsonův most, pohled z Denisova nábřeží. - 7.7.2013 I o víkendu panuje na Wilsonově mostě čilý trolejbusový provoz. - 7.7.2013 Na most se vrátí původní osvětlení. - 7.7.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 485 projíždí po Wilsonově mostě. - 7.7.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 533 projíždí po Wilsonově mostě. - 7.7.2013 Vozy 534 a 500 projíždí po dlážděném Wilsonově mostě. - 7.7.2013 Pohled na Wilsonův most z křižovatky s Anglickým nábřežím. - 7.7.2013 Wilsonův most, pohled z Anglického nábřeží. - 7.7.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 533 zachycena na Wilsonově mostě. - 12.7.2013 Odpolední provoz na Wilsonově mostě zachycuje snímek vozu 496. - 12.7.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 507 projíždí po Wilsonově mostě. - 12.7.2013

  nahoru

  Most se uzavírá pro chodce a auta

  V pondělí 15.7.2013 se Wilsonův most uzavírá pro chodce a automobily. Během dopoledne jsou zákazové značky rozmístěny na oba konce mostu, kolem připravených značek u okrajů chodníků ale ještě auta mohla projíždět. Kolem 11:40 jsou značky přemístěny do vozovky, čímž uzavírka mostu začíná. Krom Wilsonova mostu bude neprůjezdné i Denisovo nábřeží u sídla PMDP. Na respektování zákazu vjezdu (i vstupu) na most od začátku dohlíží hlídky městské policie. Hned po uzavření se začalo s vytrháváním dlažebních kostek z levého chodníku mostu (ve směru od mrakodrapu k nádraží). Zákazové značky umístěné ve vozovce na obou koncích Wilsonova mostu, ale i na křižovatce Americká x Pařížská, komplikují provoz především ve špičce, kdy se protijedoucí vozy musí navzájem pouštět. Nejsložitější je situace přímo na mostě, kde vyhýbání komplikují ještě pracovní stroje. Dopravní značky upozorňující na neprůjezdný Wilsonův most nejsou jen na Americké, ale i na důležitých křižovatkách v okolí (u nádraží, u pivovaru), aby motoristě zbytečně nejezdili až k mostu.

  Wilsonův most se pro auta a chodce měl podle plánu uzavřít už o týden dříve, 8.7., stavební firmě ale chyběly dodatkové tabulky k dopravním značkám informující řidiče o uzavírce. Týdenní zpoždění, by ale na délku rekonstrukce nemělo mýt vliv. I když od 15.7.2013 dle dopravních značek na most mohou jen trolejbusy a linková doprava, skutečnost je jiná. Pokud na mostě nehlídkují policisté, chodci jej hojně využívají i nadále. Není se co divit, stavební ruch na mostě hned odpoledne ustal a chodci se také často řídí, že „když to unese trolejbus, unese to i mě.“ Náhradní trasa pro chodce je vedena po blízké lavce u Západočeského muzea.

  Dopoledne byly u mostu dopravní značky sice připraveny, auta ale ještě projížděla, jak dokumentuje i snímek vozu 529. - 15.7.2013 Oznámení o zahájení činnosti na Wilsonově mostě. - 15.7.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 492 projíždí kolem zákazové značky na Americké. - 15.7.2013 Dopravní značka informuje řidiče už na křižovatce s Pařížskou. Trolejbusy, jako i 537, mají vjezd prozatím dovolen. - 15.7.2013 Uzavřený Wilsonův most, pohled z Denisova nábřeží. - 15.7.2013 Na Wilsonův most smí jen trolejbusy a autobusy. - 15.7.2013 Škoda 21 Tr č. 493 vjíždí na Wilsonův most, kam kromě MHD nic nesmí. - 15.7.2013 Wilsonův most opouští 454. - 15.7.2013 Hned po uzavření se začalo s odstraňováním dlažebních kostek z chodníků. - 15.7.2013 Kolem prací na odstraňování dlažebních kostek projíždí 24 Tr č. 517. - 15.7.2013 Na Wilsonův most ode dneška mohou jen vozy MHD a linkové dopravy. Na dodržování zákazu dohlíží městská policie, jak dokazuje i snímek s vozem 508. - 15.7.2013 Vyhýbání vozidel je ztíženo dopravními značkami a pracovními stroji. - 15.7.2013

  nahoru

  Z chodníků na mostě jsou již vytrhané kostky

  Po čtyřech dnech od začátku uzavírky, v pátek 19.7.2013, jsou již z chodníků na Wilsonově mostě odstraněny dlažební kostky. Ani to ale nebrání chodcům, aby i přes zákaz chodili po mostu. Na křižovatkách Americká x Anglické nábřeží a Americká x Denisovo nábřeží probíhá montáž nosných lan pro uchycení rozpěrek ukončujících troleje na Americké před mostem. U mostu se objevuje i tabule informující o rekonstrukci mostu.

  Škoda 27 Tr ev.č. 541 projíždí po Wilsonově mostě. Z chodníků už byly odstraněny dlažební kostky, na mostě jsou zákazy vstupu, ale i tak chodci most dále používají. - 19.7.2013 Montážní věžka při instalaci lan pro chystané uchycení ukončených trolejí na křižovatce Americké a Denisova nábřeží. - 19.7.2013 Pohled na připravená lana pro uchycení ukončených trolejí. - 19.7.2013 Tabule informující o stavbě. - 19.7.2013

  nahoru

  Poslední den provozu trolejbusů po Wilsonově mostě

  Naposledy se trolejbusy na Wilsonově mostě před rekonstrukcí objevují 24.7.2013. V tu dobu jsou odstraňovány první dlažební kostky i z okrajů vozovky. Na chodnících vyrůstají dočasné dřevené konstrukce, v kterých budou vedeny napájecí kabely. Policisté už na „odhánění“ chodců z mostu rezignovali, po dobu úplné uzavírky by chodcům ve vstupu na most měl zabránit plot.

  Škoda 14 TrM ev.č. 443 v poslední den provozu trolejbusů před uzavírkou Wilsonova mostu. - 24.7.2013 Z chodníku a kraje vozovky již byly odstraněny dlažební kostky. - 24.7.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 443 najíždí na Wilsonův most. - 24.7.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 529 zachycena na Wilsonově mostě v poslední den provozu trolejbusů před uzavírkou mostu. - 24.7.2013

  nahoru

  Kompletní uzavírka Wilsonova mostu začíná

  Ve čtvrtek 25.7.2013 již na Wilsonův most nesmí ani trolejbusy. Uzavírka by pro trolejbusy měla, dle optimistických odhadů, skončit na samém konci roku 2013. Celkově by rekonstrukce mostu měla být hotova v květnu 2014. Ani zákaz vjezdu trolejbusů však neodradí chodce, aby most dále přecházeli. Proto jsou před polednem na most instalovány ploty. V podvečer jsou však již křídla plotu posunuta a lidé chodí po mostě opět. Na mostě se totiž pořád nepracuje.

  Trolejbusové linky 11, 15, 16 a 17 jsou odkloněny z Americké a Šumavské na Anglické nábřeží a do ulice U Prazdroje. Linka 12 ve směru Božkov využívá Anglické nábřeží a Sirkovou ulici. V Mikulášské ulici byla za křižovatkou s ulicí U Trati ve směru Božkov zřízena zastávka Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. Nejzajímavější je odklonová trasa linky 12 ve směru Nová Hospoda. Z Mikulášské ulice trolejbusy zatočí do Šumavské, po (kvůli tomuto odklonu) nedávno vybudovaném oblouku z Lobezské doleva do ulice U Prazdroje (viz ZDE), a dále již jako ostatní linky po Anglickém nábřeží. Na této trase obsluhují spoje mj. i zastávku Hlavní nádraží ČD, Šumavská. Linky 10 a 14 jsou v centru města otáčeny po trase Goethova - Kopeckého sady - Anglické nábřeží - most U Jána - Sirková - Mikulášská - U Trati (místo Wilsonova mostu tedy používají most Milénia). Bez obsluhy trolejbusových linek se ocitá zastávka Hlavní nádraží ČD, Americká, zastávka Šumavská je obsluhována jen linkou 12 a to jen ve směru Nová Hospoda. Naopak zastávka Anglické nábřeží se stává hlavním přestupním uzlem, nejen mezi trolejbusovými linkami, ale díky tramvajové výluce (od 3.8.) i mezi tramvajemi a náhradní dopravou za tramvaje. Informovanost o odklonu je díky papírovým upozorněním, namluveným hlášením, ale i upozornění na BUSE panelech vozů (vyjma linky 12, kam je upozornění doplněno až po několika dnech) či na panelech inteligentních zastávek, velmi dobrá.

  Pohled na Wilsonův most v první den úplné uzavírky. - 25.7.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 536 kvůli uzavřenému Wilsonovu mostu zatáčí na Anglické nábřeží. Jak vidno, chodci i přes zákazy most stále využívají. - 25.7.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 514 z Americké uhýbá na odklonovou trasu. - 25.7.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 512 z Anglického nábřeží zatáčí na Americkou. - 25.7.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 534 zatáčí z Anglického nábřeží na svoji původní trasu na Americkou. - 25.7.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 538 vypravená na odkloněné lince 16 je zachycena na Anglickém nábřeží v pozadí s budovou Západočeského muzea. - 25.7.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 548 na odkloněné lince 11 projíždí po Anglickém nábřeží. - 25.7.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 443 na odkloněné lince 12 projíždí po Anglickém nábřeží. Zajímavostí je, že tato linka nemá jako jediná na informačních panelech trolejbusů informace o vedení odklonem přes Anglické nábřeží, i když je vedena odklonem stejně jako ostatní. - 25.7.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 546 odkloněná na Anglické nábřeží, které se stává hlavní trolejbusovou spojnicí. - 25.7.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 543 na odkloněné lince 16 projíždí po Anglickém nábřeží. - 25.7.2013 Ze zastávky Anglické nábřeží se stává hlavní přestupní uzel. V zastávce je právě zachycen vůz 538. - 25.7.2013 Jízdní řády všech odkloněných linek by se na původní označník nevešly, proto byl přidán ještě přenosný. - 25.7.2013 Zastávka Hlavní nádraží ČD, Americká zůstala bez obsluhy. - 25.7.2013 Informace o vedení trolejbusových linek odklonem na panelu inteligentní zastávky. - 25.7.2013 U každého dotčeného spoje je uvedeno „přes Anglické nábřeží“. - 25.7.2013 Vstupu chodců na Wilsonův most už odpoledne brání plot. - 25.7.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 457 na lince 14 zatáčí z ulice U Trati na Doudleveckou kolem již zprůjezdněné Prokopovy ulice, kterou trolejbus využil při cestě do centra. - 25.7.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 518 čeká na zelenou na křižovatce U Prazdroje x Lobezská. - 25.7.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 518 na odkloněné lince 12 zatáčí z Lobezské do ulice U Prazdroje. - 25.7.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 500 na odkloněné lince 12 v Lobezské ulici. - 25.7.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 500 v Lobezské ulici čeká na odbočení do ulice U Prazdroje. - 25.7.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 500 zatáčí do ulice U Prazdroje. - 25.7.2013 Nový oblouk Lobezská - U Prazdroje využívají i spoje zatahující do vozovny. To je případ i 486. - 25.7.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 486 jako 12X v ulici U Prazdroje. - 25.7.2013

  nahoru

  Provoz odkloněných linek o prázdninách + stav prací na mostě

  Cestující si na odklonovou trasu přes Anglické nábřeží rychle zvyknuli a ze zastávky Anglické nábřeží se stává hlavní přestupní uzel nejen mezi trolejbusy, ale též tramvajemi. V noci z 25. na 26.7.2013 jsou z Wilsonova mostu odstraněny troleje. Ty jsou z obou stran ukončeny rozpěrkami před mostem. Po odstranění trolejí probíhají během pátku 26.7. první práce na stavbě konstrukce pro napájecí kabely. Ty budou z původního kolektoru vedoucím Denisovým nábřežím a útrobami Wilsonova mostu vyjmuty a vedeny provizorní konstrukcí. Následně se kolektor rozšíří. Přibližně 120 napájecích kabelů vedoucích z měnírny u ředitelství PMDP na Denisově nábřeží se přepojuje především v nočních hodinách, aby nebyl narušen provoz tramvají a trolejbusů v centru města výpadky napájení.

  Porouchaná 21 Tr ev.č. 496 odstavená v zastávce U Prazdroje. - 28.7.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 532 vypravená na odkloněnou linku 15 obsluhuje zastávku U Prazdroje. - 28.7.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 446 zatáčí z mostu U Jána na Anglické nábřeží. - 28.7.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 456 na lince 16 odkloněné na Anglické nábřeží. - 28.7.2013 Ukončení trolejí na křižovatce Americké s Anglickým nábřežím. - 29.7.2013 Troleje ukončené před Wilsonovým mostem. - 29.7.2013 V první dny kompletní uzavírky se pracuje na konstrukci v které budou vedeny napájecí kabely. - 29.7.2013 Škoda 27 Tr evč. 530 na odkloněné lince 16 opouští most U Jána. - 29.7.2013 Setkání vozů 539 a 291 v Pražské ulici. Zanedlouho začne i výluka tramvají, a to se z Anglického nábřeží stane ten pravý centrální přestupní uzel. - 29.7.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 482 na odkloněné lince 15 projíždí po mostu U Jána. - 29.7.2013

  Na začátku srpna 2013 je na informační BUSE panely trolejbusů doplněna informace o vedení odklonem přes Anglické nábřeží u spojů linky 12, u kterých toto značení od začátku nelogicky nebylo, i když odklonová trasa linky 12 přes Anglické nábřeží byla shodná s ostatními linkami (liší se až v Sirkové resp. Šumavské ulici).

  Škoda 14 TrM ev.č. 443 obsluhuje dočasnou zastávku Hlavní nádraží ČD, U Ježíška v Mikulášské ulici. - 1.8.2013 Na informační panely je doplněna informace o vedení linky 12 přes Anglické nábřeží. S doplněným cílem projíždí vůz 456 Sirkovou ulicí. - 3.8.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 519 s doplněnou informací o vedení linky 12 odklonem na BUSE panelu projíždí po Anglickém nábřeží. - 3.8.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 443 na odkloněné lince 16 projíždí po Anglickém nábřeží. - 3.8.2013

  Uzavírka Wilsonova mostu přinesla i několik zajímavostí na BUSE panelech trolejbusů. U linek 10 a 14 se jedná o cíl Goethova namísto obvyklého Hlavní nádraží ČD, Americká. Zajímavostí je, že linka 14 byla v této zastávce ukončena již dříve, do srpna 2010. Linka 10 má tento cíl poprvé. Informace o vedení spojů odklonem přes Anglické nábřeží se objevují i spojů vedených do vozovny, kdy je tak celý čelní panel vyvedený inverzně.

  Škoda 21 Tr ev.č. 479 přijela do průjezdné konečné stanice Goethova. Od srpna 2010 měly trolejbusy jako cílovou stanici na BUSE panelech uvedenou zastávku Hlavní nádraží ČD, Americká, při uzavírce Wilsonova mostu, ale opět „končí“ už v zastávce Goethova. - 19.8.2013 Informace o vedení spojů odklonem přes Anglické nábřeží nechybí ani u spojů zatahujících do vozovny, jak ukazuje i snímek 531. - 23.8.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 455 s nezvyklým cílem GOETHOVA odpočívá na konečné Černice. - 6.9.2013

  Do půlky srpna se toho na Wilsonově mostě na první pohled moc nezměnilo, práce totiž probíhají především na přemístění napájecích kabelů od ředitelství PMDP na Denisovo nábřeží přes Wilsonův most z původního kolektoru do dočasné konstrukce.

  Škoda 21 Tr ev.č. 494 na odkloněné lince 12 směřuje z Sirkové do Mikulášské. - 13.8.2013 Nový oblouk z Lobezské do ulice U Prazdroje využívají i kloubové trolejbusy, jako právě zachycená 27 Tr č. 529. - 15.8.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 455 zatáčí do ulice U Prazdroje. - 15.8.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 486 na dlouhodobě odkloněné lince 12 zatáčí z Lobezské do ulice U Prazdroje. - 15.8.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 511 na dlouhodobě odkloněné lince 12 zatáčí z Mikulášské do Šumavské. - 16.8.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 525 zatáčí z Mikulášské do Šumavské. - 16.8.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 528 na odkloněné lince 12 projíždí Sirkovou ulicí. - 16.8.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 486 na odkloněné lince 12 projíždí ulicí U Prazdroje. - 16.8.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 537 projíždí kolem uzavřeného Wilsonova mostu. - 16.8.2013 Na Wilsonově mostě se toho do poloviny srpna zatím moc nezměnilo, práce totiž probíhají především na přemístění napájecích kabelů na Denisově nábřeží. - 16.8.2013

  Škoda 14 TrM ev.č. 456 zatáčí z Lobezské do ulice U Prazdroje po nedávno vybudovaném oblouku. - 5.8.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 543 na odkloněné lince 16 přijíždí do zastávky Anglické nábřeží. - 7.8.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 494 na odkloněné lince 15 projíždí po Anglickém nábřeží. - 7.8.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 446 zatáčí do ulice U Prazdroje, do které je nyní odkloněna většina trolejbusových linek. - 7.8.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 511 obsluhuje dočasnou zastávku Hlavní nádraží ČD, U Ježíška zřízenou v Mikulášské ulici. - 8.8.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 503 na odkloněné lince 12, která je nyní jedinou linkou obsluhující zastávku Šumavská. - 8.8.2013 Pohled na označník zastávky Šumavská, která je nyní obsluhována jen 12. - 8.8.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 460 na odkloněné lince 12 obsluhuje zastávku Hlavní nádraží ČD, Šumavská. - 8.8.2013 Na probíhající odklony je potřeba dívat se s nadhledem, podobně jako na 529 odkloněnou na Anglické nábřeží :). - 8.8.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 529 přijiždí k zastávce Anglické nábřeží. - 8.8.2013 Pohled na Wilsonův most v první týdny rekonstrukce. - 8.8.2013 Škoda 25 Tr ev.č. 524 na odkloněné lince 17 obsluhuje zastávku Anglické nábřeží. - 12.8.2013

  V druhé polovině srpna 2013 jsou již napájecí kabely přemístěny do dočasného kabelovodu. Ten začíná v sídle PMDP na Denisově nábřeží a při kraji nábřeží směřuje k Americké. Zde jsou některé kabely přemostěny po dočasné konstrukci a dále vedeny po Wilsonově mostě (v konstrukcích při zábradlí). Za mostem jsou kabely svedeny pod zem. Na Denisově nábřeží před sídlem PMDP musel být kabelovod přemostěn dvěma mosty, aby byl zajištěn přístup k zákaznickému centru PMDP. Po skončení hlavního náporu cestujících nabíjejících si na začátku školního roku Plzeňskou kartu bude přístup do zákaznického centra možný jen spodem Pařížskou ulicí (Denisovo nábřeží bude uzavřeno od září do 10.12.2013).

  V dočasné náhradě kolektoru se objevují první napájecí kabely. - 10.8.2013 Kabely jsou přes most vedeny po dočasné konstrukci. - 19.8.2013 Kabely jsou vedeny po uzavřeném chodníku na Denisovo nábřeží. - 19.8.2013 Zasypaný výkop odhaluje trasu podzemního kolektoru na Denisově nábřeží. - 19.8.2013 Vyvedení kabelů ze sídla PMDP. - 19.8.2013 Dočasné přemostění kabelů, aby byl zajištěn přístup k PMDP z Americké. Od 9.9. až do prosince bude přístup možný jen spodem Pařížskou ulicí. Vlevo je znatelný výkop původního kolektoru. - 19.8.2013 Vyvedení kabelů před sídlem PMDP na Denisově nábřeží. - 19.8.2013 Vyvedení kabelů před sídlem PMDP na Denisově nábřeží. - 19.8.2013 Wilsonův most - stav k 23.8.2013 Hned za mostem jsou kabely vedeny opět v zemi. - 23.8.2013 Napájecí kabely jsou za Wilsonovým mostem svedeny pod povrch. - 23.8.2013 Kabely uložené v dočasných konstrukcích při zábradlích mostu. - 23.8.2013

  Škoda 21 Tr ev.č. 483 zatáčí na Americkou. - 23.8.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 492 v čele protesním průvodem zastavených trolejbusů na Anglickém nábřeží. - 24.8.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 531 je první z trolejbusů, kterým byl v 15:40 dovolen průjezd po Anglickém nábřeží před protestním pochodem. - 24.8.2013 Nashromážděným trolejbusům byl v 15:40 dovolen průjezd po Anglickém nábřeží. Další spoje se už točily na Americké (od Bor) či v Sirkové (od Doubravky).- 24.8.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 528 na odkloněné lince 16 projíždí křižovatkou U Prazdroje x Lobezská. - 30.8.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 486 lince 11 odkloněné do ulice U Prazdroje. - 30.8.2013

  nahoru

  Práce na Wilsonově mostě během podzimu

  Se začátkem školního roku naplno začínají i „viditelné“ práce na Wilsonově mostě. Pod polovinou mostu blíže Denisovu nábřeží vyrostlo lešení, z kterého je most postupně důkladně očišťován. Práce ale samozřejmě probíhají i na vozovce. V průběhu září zmizely, pro most typické, dlažební kostky a odstraňuje se podloží. Od 9.9.2013 mělo být uzavřeno Denisovo nábřeží u ředitelství PMDP, uzavírka začíná ale až v druhé polovině září. Celá stavba nabírá zpoždění kvůli překládkám dalších energetických kabelů. Od začátku září (po prázdninové přestávce) vyjíždí na svoji odklonou trasu do ulice U Trati linka 10.

  Pod polovinou Wilsonova mostu vyrostlo lešení. - 2.9.2013 Wilsonův most je postupně očišťován. - 14.9.2013 Z Wilsonova mostu je odstraňován povrch vozovky. - 14.9.2013 Většina dlažebních kostek z Wilsonova mostu už zmizela. - 20.9.2013

  Škoda 14 TrM ev.č. 459 na lince 10 zatáčí do ulice U Trati. - 2.9.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 459 v ulici U Trati. - 2.9.2013 Po prázdninové přestávce je linka 10 opět v provozu. Linka je i nadále vedena ulicí U Trati, kde je zachycen vůz 458. - 2.9.2013 Zastávku Hlavní nádraží ČD, U Ježíška opouští 14 TrM ev.č. 458. - 2.9.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 456 zatáčí z ulice U Trati do Doudlevecké. Linka 10 je poprvé vedena ulicí U Trati, i když je Prokopova ulice už průjezdná. - 2.9.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 531 zatáčí z ulice U Trati do Doudlevecké. - 6.9.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 496 projíždí ulicí U Trati. - 6.9.2013 Vůz 488 vypravený na linku 14 zachycen na křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova. - 6.9.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 444 nasazená na linku 10 projíždí ulicí U Trati. - 6.9.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 513 zachycena v ulici U Trati. - 6.9.2013

  Na začátku října je most postupně obnažován na kamenné klenby. Nejdříve se odkrývá pravá polovina mostu (ve směru k vlakovému nádraží). Čistění mostu se také blíží ke konci, novotou září 3/4 mostu.

  Čistění vrací mostu zašlou slávu. Porovnejte vyčištěnou polovinu s stávající zašlou. - 5.10.2013 Vůz 503 zatáčí na odklonovou trasu kvůli rekonstrukci Wilsonova mostu. - 5.10.2013 Wilsonův most je obnažován až na klenby. - 5.10.2013 Wilsonův most je obnažován až na klenby. - 5.10.2013 Rekonstrukce Wilsonova mostu - stav na začátku října. - 5.10.2013 Přístup na Denisovo nábřeží k zákaznickému PMDP z Americké není z této strany možný. - 5.10.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 544 zachycena na Americké v pozadí s rekonstruovaným Wilsonovým mostem. - 29.10.2013 Práce na rekonstrukci Wilsonova mostu jsou v plném proudu. - 29.10.2013

  V polovině listopadu 2013 je dokončeno jak očištění mostu, tak odstranění podloží až na klenby. Kolemjdoucím se naskýtá zajímavý pohled na původní kamennou konstrukci mostu s dvěma klenbami. Navenek už Wilsonův most po očištění přímo září. Naopak bez života se jeví Americká třídav úseku od křižovatky se Sirkovou. Kvůli uzavírce Wilsonova mostu je ulice pro automobily slepá a ani moc chodců tuto trasu nevyužívá. To je velká komplikace především pro obchodníky. Kvůli opožděné překládce energetických a telefonních kabelů navíc bude Wilsonův most pro MHD uzavřen minimálně až do 1.4.2014 (původně se trolejbusy měly na most vrátit už 1.1.2014). Protahuje se také uzavírka Denisova nábřeží u sídla PMDP. Namísto do poloviny prosince 2013 budou muset zákazníci využívat trasu Pařížskou ulicí až do konce května 2014. Termín celkového otevření mostu, přelom května a června 2014, by měl být zachován.

  Očištěný Wilsonův most znovu září. - 16.11.2013 Most je odhalen až na klenby. - 16.11.2013 Pohled na očištěný Wilsonův most. - 16.11.2013 Probíhající rekonstrukce Wilsonova mostu. - 16.11.2013

  Klenby mostu jsou už vyplněny a odizolovány. - 13.12.2013 V průběhu prosince je prostor klenb Wilsonova mostu zasypán materiálem a odizolován. Připraveny jsou vývody pro kanalizaci. Práce na mostě se díky mírné zimě téměř nemusí zastavovat.

  nahoru

  Práce na mostě v roce 2014

  V únoru 2014 jsou práce na Wilsonově mostě především ve znamení pokládky podkladových vrstev. Materiál je vrstven především v místě budoucích chodníků. Ve čtvrtek 13.2.2014 krátce po 15:45 strhl bagr pracující na Wilsonově mostě troleje vedoucí na most z Americké (troleje jsou ukončené na hranici mostu na křižovatce Anglické nábřeží x Americká). Nehoda zastavila všechny trolejbusové linky v odpolední špičce na přibližně 30 minut. Kolem 18.2. se začíná s pokládáním obrubníků a odvodnění. Obrubníky nasvědčují, že most bude zúžen. Z původního uspořádání celkem tří pruhů (jeden směr od mrakodrapu k nádraží, dva v opačném směru (resp. jeden odbočovací na Anglické nábřeží)) zůstane na mostě jeden pruh v každém směru. O co užší bude vozovka, o to širší budou chodníky. Původní úzké chodníky na mostě neodpovídaly velkému množství lidí, kteří most využívali. Objevují se obavy, zda-li vozovka mostu není zúžena až příliš, aby zde neměla protijedoucí vozidla MHD problémy s vyhýbáním. Především proto, že trolejbusy nemohou jet přímo u obrubníku (aby zrcátko nezranilo chodce). Při chybějícím odbočovacím pruhu mohou automobily odbočující doprava (na Anglické nábřeží) zdržovat vozidla jedoucí rovně. Na konci února probíhá hlasování městských zastupitelů, zda-li se mají na Wilsonův most po rekonstrukci vrátit i automobily. Návrh ponechat Wilsonův most průjezdný jen pro MHD neprošel, stejně tak jako varianta zklidnit horní část Americké třídy (mezi kruhovým objezdem a Škroupovou ulicí).

  Stavba Wilsonova mostu - stav v první polovině února 2014. - 7.2.2014 Montážní plošina upravuje troleje na začátku Wilsonova mostu po stržení druhého páru trolejí bagrem. - 13.2.2014 Stav prací na Wilsonově mostě v polovině února 2014. - 16.2.2014 Na Wilsonově mostě jsou už položené obrubníky a odvodnění. Oproti původnímu stavu dochází k zúžení vozovky. - 22.2.2014

  nahoru

  Uzavření předpolí Wilsonova mostu

  Postupující práce na Wilsonově mostě si vynutily uzavření předpolí mostu (tedy křižovatku Americká x Anglické nábřeží). Uzavírka probíhá od 10.3.2014 až do otevření mostu 1.4.2014. Křižovatku využívají trolejbusové linky 11, 12, 15, 16 a 17, pro které uzavírka znamená další odklon (odklon při odklonu). Veškerá doprava je z části Americké a Anglického nábřeží převedena do Goethovy ulice (dočasně zobousměrněna) a Kopeckého sadů. Uzavřena je Americká třída od kruhového objezdu k Wilsonovu mostu a Anglické nábřeží od Wilsonova mostu ke Kopeckého sadům (Západočeskému muzeu).

  Hned po uzavření se začíná bagrovat celý prostor křižovatky Americká x Anglické nábřeží. Pro bezpečnost práce jsou troleje v prostoru křižovatky odizolovány. V křižovatce se jednak bude upravovat připojení Wilsonova mostu (po rekonstrukci je užší vozovka) a také zde probíhá překládka plynovodu a další úpravy (např. kanalizce). Na samotném Wilsonově mostě se začíná s dlážděním vozovky. Na most se po rekonstrukci vrací původní dlažební kostky, které jsou pro most typické. Postupně se přepojují napájecí kabely pro MHD do nového kolektoru vedoucího útrobami mostu.

  Americká třída je uzavřena, troleje jsou odizolované. - 10.3.2014 Pohled na rozkopanou křižovatku Anglické nábřeží x Americká. - 12.3.2014 Uzavřená křižovatka Anglického nábřeží a Americké. - 14.3.2014 Wilsonův most je již zčásti vydlážděn. - 14.3.2014 Pohled na uzavřené předpolí Wilsonova mostu. - 15.3.2014 Vozovka Wilsonova mostu je již téměř celá vydlážděna. - 15.3.2014

  Po přepojení napájecích kabelů pro tramvaje a trolejbusy může být z předpolí na Denisovo nábřeží odstraněna dočasná kovová konstrukce. Její odstraňování probíhá přibližně od 20.3.2014. Na křižovatce Americká x Anglické nábřeží je v tuto dobu zpevněn povrch. Přibližně od 24.3. se na křižovatce začíná s pokládkou asfaltových vrstev. Naplno probíhají práce i na Denisovo nábřeží směrem k sídlu PMDP. Do otevření Wilsonova mostu pro MHD už zbývají jen několik dnů. Práce se musí stihnout, otevření Wilsonova mostu umožní spustit další opravy (výměny kolejových oblouků v křižovatce Sirková x Pražská x Tyršova x U Prazdroje a především zahájení výstavby provizorní tramvajové trati v lokalitě U Zvonu).

  Pohled na křižovatku Anglické nábřeží x Americká. - 22.3.2014 Do otevření Wilsonova mostu nezbývá už ani 10 dnů. - 22.3.2014 Do otevření Wilsonova mostu nezbývá už ani 10 dnů. - 22.3.2014 Z Denisovo nábřeží už byla odstraněna dočasná konstrukce pro napájecí kabely. - 22.3.2014 Na Denisovo nábřeží jsou práce stále v plném proudu. - 22.3.2014 Dláždění Wilsonova mostu. - 26.3.2014 Práce na vozovce Wilsonova mostu finišují. Na křižovatce Americká x Anglické nábřeží už jsou položeny spodní vrstvy asfaltu. - 27.3.2014

  Trolejbusové linky 11, 12, 15, 16 a 17 jsou stejně jako ostatní doprava odkloněny z křižovatky Americká x Anglické nábřeží do Goethovy ulice a Kopeckého sadů. Goethova ulice je úzká a na tak silný provoz není dimenzována (běžně vedena jako jednosměrná jen s obousměrným provozem trolejbusů). Provoz trolejbusů tak vyžaduje zvýšenou pozornost a ohleduplnost mezi řidiči. Zvláště problematické je zatáčení kloubových trolejbusů z Goethovy ulice do Kopeckého sadů, kde si musí nadjet do protisměru. Při silném provozu by tento manévr byl téměř nemožný, proto vyjíždění trolejbusů usnadňují ve špičce strážníci městské policie. Ti také dohlížejí na dodržování zákazu parkování (parkovací místa jsou vyblokována pro odstavení autobusů odkloněných linek 33 a 40). V odpolední špičce se v Goethově ulici před kruhovým objezdem na Americké tvoří nárazově kolony, v kterých trolejbusy nabírají do 5 minut zpoždění. Provozní zajímavostí je zastávka Muzeum, kterou obsluhuje jen linka 13, zatímco linky 11, 12, 15 - 17 ji projíždí. Čas od času tedy nastává situace, kdy stanicující trolejbus linky 13 zdrží odkloněný spoj.

  Škoda 27 Tr ev.č. 525 na odkloněné lince 16 zatáčí z Kopeckého sadů do Goethovy ulice. - 10.3.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 542 zatáčí do Kopeckého sadů. Obvykle by odkloněná linka 16 pokračovala rovně po Anglickém nábřeží, nyní zatáčí do Kopeckého sadů - 14.3.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 437 zatáčí z Anglického nábřeží do Kopeckého sadů. - 14.3.2014 Všechny trolejbusové linky odkloněné z Wilsonova mostu na Anglické nábřeží jsou nyní odkloněny ještě do Kopeckého sadů. To je i případ linky 15, kterou právě obsluhuje 486. - 14.3.2014 Ve špičce usnadňují strážníci městské policie výjezd kloubových trolejbusů z Goethovy ulice. Trolejbusy si potřebují najet do protisměru, což by bylo při nepřetržitém provozu aut takřka nemožné. - 14.3.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 450 míjí 459 v Goethově ulici. - 14.3.2014 Vůz 435 zatáčí z Kopeckého sadů do Goethovy ulice. - 14.3.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 435 kličkuje mezi autobusy v Goethově ulici. - 14.3.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 538 zatáčí do Goethovy ulice. - 14.3.2014 Goethova ulice v odpolední špičce. - 14.3.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 491 na lince 11 odkloněné do Goethovy ulice. - 14.3.2014 Úzká Goethova ulice při silném provozu vyžaduje vzájemné pouštění trolejbusů. - 14.3.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 537 zachycena v Goethově ulici. - 14.3.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 510 na odkloněné lince 16 vyjíždí z Goethovy ulice na Americkou. - 15.3.2014 Americká třída je uzavřena, proto musí 491 na kruhovém objezdu využít až další výjezd, do Goethovy ulice. - 15.3.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 534 odkloněná do Goethovy ulice. - 15.3.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 511 projíždí kolem zneplatněné zastávky Goethova. - 15.3.2014 V Goethově ulici se míjí vozy 532 a 501. - 15.3.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 450 zatáčí z Goethovy ulice do Kopeckého sadů. - 15.3.2014 Odkloněné linky 11, 12, 15, 16 a 17 neobsluhují zastávku Muzeum, jak dokazuje i snímek vozu 550. - 15.3.2014 Vůz 493 na odkloněné lince 11 zatáčí z Goethovy ulice do Kopeckého sadů. - 15.3.2014 Vůz 491 na odkloněné lince 11 zastávku Muzeum neobsluhuje a tak musí počkat, až stanicování ukončí 506 na 13. - 15.3.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 489 na odkloněné lince 15 projíždí kolem budovy Západočeského muzea. - 15.3.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 485 musí z Anglického nábřeží odbočit do Kopeckého sadů. - 15.3.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 547 v Kopeckého sadech. - 15.3.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 526 zachycena v Kopeckého sadech. - 18.3.2014 Škoda 25 Tr ev.č. 521 zatáčí do Goethovy ulice. - 24.3.2014 Vůz 524 zachycen v Goethově ulici na odkloněné lince 17. - 24.3.2014

  Pro lepší propustnost Goethovy ulice, do které je odkloněna veškerá doprava z Americké, bylo od 10.3. do 1.4. přistoupeno k přesunutí zastávky linek 10, 13 a 14 Goethova do Prokopovy ulice. Trolejbusy odbaví už v Prokopově ulici a nebudou obsluhou zastávky zdržovat provoz v Goethově. Dočasná zastávka je zřízena v Prokopově ulici v místě dřívější zastávky Prokopova (nyní manipulační) na úrovni domu č. 23. I když je na domě umístěn označník, je sem pro usnadnění orientace dodán ještě přenosný označník. V opačném směru nemusí být prováděna žádná opatření (zastávka Muzeum je provedena jako zastávkový záliv a zastávka Prokopova je už mimo exponovaný úsek).

  Škoda 24 Tr ev.č. 502 obsluhuje přesunutou zastávku Goethova. - 10.3.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 548 zachycena při obsluze zastávky Goethova dočasně přesunuté do Prokopovy ulice. - 24.3.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 501 projíždí dočasně zrušenou (resp. přesunutou) zastávku Goethova. - 15.3.2014

  nahoru

  Natahování trolejí

  Po vydláždění vozovky na mostě a vyasfaltování křižovatek na předpolích mostu už PMDP mohou začít s natahováním trolejí. Natahování trolejí probíhá během soboty 29.3.2014. Před samotným natažením trolejí musely být vyvěšeny převěsy. Jako první se natahují troleje ve směru od vlakového nádraží ke kruhovému objezdu, následně v opačném směru. K uchycení trolejí na mostě je nově využito delta závěsů. Ve směru ke kruhovému objezdu jsou už troleje na křižovatce Americká x Anglické nábřeží propojeny se stávající sítí, v opačném směru budou připojeny až v noci z 31.3. na 1.4. Během nedělního dopoledne (30.3.) probíhají na Wilsonově mostě finální úpravy převěsů.

  Natahování trolejí na Wilsonově mostě. - 29.3.2014 Montážní plošina pracuje na propojení trolejí na křižovatce Americká x Anglické nábřeží. - 29.3.2014 Na Wilsonově mostě jsou už natažené troleje. - 30.3.2014 Pohled na Denisovo nábřeží směrem k centrále PMDP. - 30.3.2014 Montážní věžka při pracech na převěsech na Wilsonově mostě. - 30.3.2014 V neděli dopoledne na Wilsonově mostě probíhají úpravy převěsů. - 30.3.2014 Nanášení dopravního značení na křižovatce Americká x Anglické nábřeží. - 30.3.2014 Pohled na Wilsonův most již s nataženými trolejemi. - 30.3.2014

  nahoru

  Poslední den odklonu trolejbusových linek

  Pondělí 31.3.2014 je posledním dnem vedení trolejbusových linek 10, 11, 12, 14, 15, 16 a 17 odklonem kvůli uzavření Wilsonova mostu. Na mostě už je vše připraveno pro obnovení provozu. Vozovka je vydlážděna, křižovatky na předpolích vyasfaltovány. V pondělí odpoledne probíhají na mostě očišťovací práce. Jakmile zmizel drátěný plot zamezující vstupu na most, začínají most opět využívat chodci (i když zde samozřejmě zákaz vstupu platí stále). Na dláždění chodníků se bude pracovat až za provozu MHD. Před spuštěním provozu trolejbusů budou v noci z 31.3. na 1.4.2014 propojeny troleje na křižovatce Americká x Anglické nábřeží směrem k nádraží.

  I když mají chodci na most vstup zakázán, už začínají po mostě „korzovat“. - 31.3.2014 Na Wilsonově mostě už vše připraveno k otevření pro MHD. - 31.3.2014 Křižovatka Na mostě jsou nově použity rychloprůjezdné delta závěsy. - 31.3.2014 Most bude otevřen jen pro MHD, chodníky budou dodělány později. - 31.3.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 516 vyjíždí z Goethovy ulice na kruhový objezd na Americké, aby z linky 12 zatáhla do depa. - 31.3.2014 Vůz 537 na odkloněné lince 16 odbočuje do Goethovy ulice. - 31.3.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 539 se chystá odbočit do Goethovy ulice. - 31.3.2014

  nahoru

  Obnovení provozu trolejbusových linek po Wilsonově mostě

  V úterý 1.4.2014 se zrekonstruovaný Wilsonův most po více než osmi měsících otevírá pro MHD. Jako první jej krátce po půlnoci využívají noční autobusové linky. Zahájení trolejbusového provozu po 4. hodině předchází ještě připojení trolejí na Americké třídě směrem na most. Znovuotevřený Wilsonův most využívají trolejbusové linky 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 a 18. Končí tak odklony linek přes Anglické nábřeží a v případě linek 10 a 14 také přes most Milénia. S návratem trolejbusových linek na Americkou a Šumavskou se pojí další provozní události. Začíná se obsluhovat zastávka s novým názvem Pařížská (do 15.12. Hlavní nádraží ČD, Americká). Plné využití nachází zastávka Hlavní nádraží zprovozněná u nově vybudovaného prodloužení nádražního podchodu do Šumavské ulice a také zastávka Železniční poliklinika.

  Před zahájením provozu MHD na mostě panovaly velké obavy, zda-li most není po rekonstrukci moc úzký (byl ubrán odbočovací pruh a rozšířeny chodníky) a protijedoucí vozidla MHD nebudou mít problémy s míjením. První den ostrého provozu naštěstí tyto obavy rozptýlil. Vozidla se míjí bez problémů, jediné co ztěžuje provoz jsou zákazové značky, které vozidla musí objíždět, a neukáznění chodci, kteří si i přes zákaz vstupu po mostě zkracují cestu. Protože chodníky nejsou dodělané, pohybují se chodci přímo ve vozovce. Po několika dnech byla situace na mostě neúnosná (takřka nepřetržité proudy chodců výrazně komplikovaly míjení vozů MHD), proto dění na mostě od pátku 4.4. intenzivně monitorují hlídky městské policie, které za vstup na most mohou udělit pokutu až dva tisíce Kč. Chodci se mohou mostu vyhnout po blízké lavce u Západočeského muzea, i když se objevily i návhy originálnějších řešení :). Automobilisté zákaz vjezdu na most dodržují. Jestli je most po rekonstrukci opravdu dostatečně široký můžeme definitivně posoudit až po plném zprovoznění mostu. Předpokládá se, že vozidla MHD nebudou moci jezdit až u kraje chodníku, aby zpětnými zrcátky neohrozily pěší na chodníku, což může znamenat ztížení míjení.

  Škoda 26 Tr ev.č. 533 projíždí po Wilsonově mostě v první den provozu trolejbusů na mostě po rekonstrukci. - 1.4.2014 I přes obavy o úzké vozovce probíhá míjení trolejbusů na zrekonstruovaném Wilsonově mostě bez problémů. - 1.4.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 531 v první den opětovného provozu trolejbusů po Wilsonově mostě. - 1.4.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 529 v první den opětovného provozu trolejbusů po zrekonstruovaném Wilsonově mostě. - 1.4.2014 Škoda 25 Tr ev.č. 520 vjíždí do zastávky Pařížská v první den opětovného provozu trolejbusů po Wilsonově mostě. - 1.4.2014 Vůz 490 směřuje do zastávky Pařížská. - 1.4.2014 Pohled na zastávku Pařížská po navrácení trolejbusových linek na Wilsonův most. - 1.4.2014 Vůz 492 míjí zákazovou značku na Americké třídě. - 1.4.2014

  Vozidla MHD měla most původně využívat už na začátku roku 2014, zpoždění otevření zapříčinily překládky energetických a telefonních kabelů vedených mostem. Na dlouhou uzavírku části Americké třídy doplatilo hned několik obchodů. Ty se pro velmi nízký zájem zákazníků ocitly před krachem. Další práce na rekonstrukci mostu budou probíhat už za provozu MHD. Především budou vydlážděny chodníky. Nově se použijí velké žulové dlažební desky. Na most bude doplněno dobové osvětlení. Chodci a automobily by se na most měli vrátit na přelomu května a června. V polovině dubna 2014 probíhají jednání, zda-li by se chodci a motoristé na Wilsonův most mohli vrátit už v polovině května vzhledem k velmi vysokému množství uzavírek plánovaných či už probíhajících v centru Plzně.

  Se zprovozněním Wilsonova mostu se objevuje nový cíl linek 10 a 14 - Pařížská. Tento cíl cestujícím moc neřekne o přítomnosti vlakového nádraží, to by vyřešil například přidaný piktogram lokomotivy na čelním panelu. - 1.4.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 549 spolu s dalšími vozy zachycena při obsluze zastávky Hlavní nádraží. - 4.4.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 485 na dieselagregát objíždí uvízlé trolejbusy na Wilsonově mostě. - 8.4.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 517 odstavená na Wilsonově mostě. - 8.4.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 517 v čele uvízlých trolejbusů na Americké třídě. - 8.4.2014 Krátce před obnovením provozu se na Wilsonově mostě setkala 25 Tr #520 jedoucí na dieselagregát s odstavenou 517. - 8.4.2014 Trolejbus vyhýbající se chodcům. I přes zákaz vstupu je tato situace na Wilsonově mostě celkem běžná (pokud na mostě zrovna nehlídkují strážníci). - 11.4.2014 Trolejbusy 26 Tr ev.č. 533 a 546 projíždí po Wilsonově mostě. - 11.4.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 479 na lince 13 odkloněné na Wilsonův most. - 11.4.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 534 projíždí kolem rozpracovaných chodníků na Wilsonově mostě. - 11.4.2014 Chodníky budou nově vydlážděny velkými kostkami. - 11.4.2014 Trolejbusy na zrekonstruovaném Wilsonově mostě. - 11.4.2014 Na Wilsonův most smí jen MHD a vozidla stavby. - 11.4.2014 Škoda 25 Tr ev.č. 522 objíždí zákazové značky na začátku Wilsonova mostu. - 11.4.2014 Práce pokračují na Denisovo nábřeží, které už je ale chodcům částečně přístupné. - 11.4.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 537 objíždí zákazovou značku na křižovatce Americká x Pařížská. - 11.4.2014

  nahoru

  Otevření prvního chodníku na mostě

  Velké množství uzavírek v centru města je hlavním důvodem pro co nejrychlejší otevření Wilsonova mostu pro veškerý provoz. Od 1.5.2014 je na mostě umožněn průchod po jednom chodníku (pravý chodník ve směru od nádraží k mrakodrapu). Končí tak „boj“ policistů a chodců. Strážníci mohli za vstup na most udělit neukázněným chodcům pokutu až dva tisíce Kč. Jakmile strážníci z mostu odešli, chodci se na most opět vrátili. Chodci jednak ohrožovali sami sebe, jednak komplikovali práci i stavbařům. Práce nyní probíhají ještě na předpolích mostu, kde probíhá dláždění druhého chodníku.

  Škoda 21 Tr ev.č. 487 projíždí po Wilsonově mostě, na kterém už je otevřen jeden chodník. - 3.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 510 projíždí po Wilsonově mostě, na kterém už je otevřen jeden chodník. - 3.5.2014 Otevřený chodník na Wilsonově mostě. - 3.5.2014 Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí po zrekonstruovaném Wilsonově mostě. - 3.5.2014

  nahoru

  Zpět do rubriky Tratě

  Zpět do rubriky Aktuálně