Zpět na úvodní stranu

Trolejbusová trať v ulici U Trati a Koterovské

Stránka o výstavbě a provozu trolejbusové trati přes most Milénia v ulici U Trati. Součástí stavby byla i jednosměrná trolejbusová trať v Koterovské ulici a trolejové spojky na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. Na této stránce je také stručně zmapován důvod výstavby této trolejbusové trati - rekonstrukce železničních mostů přes Prokopovu ulici.

Průběh výstavby a zprovozňování:

 • Informace o trolejbusové trati v ulici U Trati
 • 1.9. - 10.12.1971 - První trolejbusová trať v Železniční a Koterovské
 • 15.2.2012 - Zahájení prací na TT v ulici U Trati
 • 20.2.2012 - Práce na převěsech a výložnících v ulici U Trati
 • 22.2.2012 - Práce na nosných lanech na Koterovské a u nádraží
 • 24.2.2012 - U Trati již háčky pro uchycení trolejí
 • 27.2.2012 - Další úchyty trolejí
 • 28.2.2012 - Troleje ve směru Doudlevecká už nataženy
 • 3.3.2012 - Natahování trolejí v ulici U Trati (směr Koterovská)
 • 8.3.2012 - Přípravné práce na křižovatce u nádraží
 • 10.3. - 11.3.2012 - Práce na tram. a trolejbusových kříženích u nádraží
 • 16.3.2012 - Připravené úchyty trolejí v Mikulášské ulici
 • 17.3. - 18.3.2012 - Práce na nových trolejích z Sirkové do ulice U Trati
 • 21.3.2012 - Trolejbusová trať přes most Milénia téměř hotova
 • 23.3. - 26.3.2012 - Trolejbusy na dieselagregát pod novou TT
 • 24.3. - 25.3.2012 - Práce na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova
 • 25.3.2012 - První zkušební jízda trolejbusu ulicí U Trati
 • 26.3. - 28.3.2012 - Trolejbusy v Doudlevecké po trolejích původně do ulice U Trati
 • 29.3.2012 - Odstřižení trolejí v Prokopově ulici + 2. zkušební jízda
 • 29.3.2012 - První den trolejbusového provozu s cestujícími
 • 30.3. - 29.4.2012 - Další dny trolejbusového provozu s cestujícími
 • 30.4. - --.6.2012 - Provoz odkloněných linek ulicí U Trati v květnu a červnu 2012
 • 27.6.2012 - Troleje opět v Prokopově ulici
 • 29.6.2012 - Poslední den odkloněných linek 10, 13 a 14
 • 30.6.2012 - Vrácení trolejbusových linek do Prokopovy ulice
 • 30.6. - 11.7., 13.7. - 15.7, 27.7. - 29.7.2012 - Odkloněná trolejbusová linka 12 v ulici U Trati
 • 30.6.2012 - 31.3.2013 - Nová trolejbusová trať bez trolejbusů
 • 31.3.2013 - Poslední den trolejbusů v Prokopově ulici
 • 1.4.2013 - Trolejbusy po roce opět v ulici U Trati
 • 3.4.2013 - Odstřižení trolejí v Prokopově ulici
 • 6.4.2013 - Odklon při odklonu
 • --.4.2013 - Provoz odkloněných trolejbusů a postup prací v dubnu 2013
 • --.5. - --.6.2013 - Květen a červen na odklonové trase
 • 19.6. - 1.7.2013 - Práce na izolačních deskách
 • 1.7. - 24.7.2013 - Odkloněné linky 13 a 14 + finišování v Prokopově ulici
 • 24.7.2013 - Poslední den odkloněné linky 13
 • 25.7.2013 - Otevření Prokopovy ulice
 • 25.7. - --.--.2013 - Odklon linek 10 a 14
 • 5.10. + 6.10.2013 - Finální práce na křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova
 • 15.11. - 22.11.2014 - Odklon linek 10 a 14
 • Informace o trolejbusové trati v ulici U Trati

  Po vybudování trolejbusové trati na Borská pole přichází na řadu další, dlouho odkládaný projekt na rozvoj trolejbusové sítě v Plzni. Jedná se otrolejbusovou trať v ulici U Trati (přesněji řečeno v ulici Lobezské (most přes hlavní nádraží), Železniční, na mostu Milénia, v ulici U Trati a v Borské ulici). Od dnešní křižovatky U Prazdroje x Lobezská budou trolejbusy pokračovat přes most nad nádražím ke křižovatce s Železniční ulicí. Po odbočení do Železniční ulice je čeká cesta přes most Milénia (ulice U Trati) a průjezd křižovatkou U Trati x Doudlevecká x Prokopova (odbočení k vozovně Cukrovarská). Dále trolejbusy budou moci pokračovat ulicí U Trati přes Belánku a Borskou ulici ke křižovatce s Němejcovou ulicí, kde se napojí na trolejbusovou trať na Borská pole či na Bory. Jak napodívá název ulice U Trati, silnice vede souběžně s železničními tratěmi na Cheb a Domažlice. Základy trolejbusové tratě (sloupy, napájecí kabely) jsou ve většině plánované trasy připraveny už od rekonstrukce ulic na konci 90. let. Sloupy jsou kombinovány s veřejným osvětlením. Nyní přichází na řadu již méně náročná část - natažení převěsů a trolejí. Stavba je rozdělena do několika etap. První fáze je výstavba trolejbusové trati v západním úseku ulice U Trati - od křižovatky U Trati x Doudlevecká x Prokopova směrem k Belánce (Klatovská x U Trati x Borská). Výstavbě této etapy a navazující připravované etapě v Borské ulici (od Belánky ke křižovatce s Němejcovou ulicí) se věnuje stránka TT U Trati a Borské. Výstavbu ve východní části ulice U Trati (směrem k Železniční ulici) mapuje tato stránka.

  Účel budované tratě, dlouhé (v jednom směru) přibližně 2,5 km, je především úspora počtu kilometrů při přesunech z/do vozovny a variantní trasa k Americké třídě. Vybudováním této trolejbusové tratě se totiž zmenší počet kilometrů při najíždění trolejbusů z depa na linku (jak z vozovny Cukrovarská, tak z nového depa Karlov (v provozu od 08/2014)). Například při vyjíždění z depa Cukrovarská na Borská pole by trolejbusy jedoucí po nové trolejbusové trati ušetřily 800 metrů jízdy (v současnosti při jízdě Prokopovou, Americkou, Tylovou a Koperníkovou najedou cca 2 km) a minimálně 5 minut času. Spojení ulicí U Trati je nesrovnatelně rychlejší s Americkou třídou. Při nehodě či uzavírce Americké třídy bude trať v ulici U Trati dobrou alternativou, která umožní zachovat provoz trolejbusů v celém městě. Díky hned čtyřem propojením se stávající trolejbusovou sítí (na křižovatkách U Prazdroje x Lobezská; Mikulášská x U Trati (resp. Koterovská x Železniční); Doudlevecká x U Trati x Prokopova; Borská x Němejcova) bude nová trolejbusová trať velmi dobře přístupná a umožní variabilní linkové vedení.

  S trolejbusovou tratí v ulicích U Trati, Železniční a Lobezské (most přes nádraží) se počítalo při rekonstrukci resp. výstavbě těchto ulic, které probíhaly v letech 1997 - 1999. Účelem výstavby ulice U Trati bylo rychlé spojení Jižního předměstí a Doubravky, které se vyhne středu města. Od začátku se počítalo, že tuto „rychlou spojku“ budou využívat i trolejbusy. V celém tomto přibližně dvoukilometrovém úseku jsou již usazeny všechny sloupy, nataženy napájecí kabely v zemi, připraveny vývody k úsekovým děličům, odpojovačům a napájení. V ulicích Železniční a U Trati jsou vybudovány i zastávkové zálivy. První dvojici zálivů nalezneme v Železniční ulici přibližně na úrovni křižovatky s ulici Božkovská. Zastávku neobsluhuje žádná linka, zatím v ní parkují auta. V blízké době by k zastávce měl vyústit podchod z hlavního vlakového nádraží. V zastávce nalezneme i označníky se symbolem trolejbusu a názvem zastávky Železniční. Aby optimistická „vize“ nezmátla cestující, jsou označníky zakryty černým igelitem. Další zastávka je zřízena v ulici U Trati u podzemních garáží. Zastávka U Ježíška (dříve Hlavní nádraží ČD, U Ježíška) je vybudována v obou směrech, trolejbusová trať ji využije jen ve směru k Doudlevecké ulici (v opačném směru nelze troleje napojit na křižovatce U Trati x Mikulášská). Dlouhý záliv je opatřen dvěma označníky (nástupní a výstupní zastávka, od 28.8.2010 využíváno linkou 35). Kromě autobusové linky 35 zastávku v obou směrech využívají linkové spoje ČSAD Autobusy Plzeň a.s. Další zastávkové zálivy jsou umístěny za křižovatkou ulice U Trati s Prokopovou a Doudleveckou. Tento záliv využívají autobusy ČSAD (linka 450170). Zastávka nese název Radobyčická podle nedaleké ulice. Poslední připravený zastávkový záliv se nachází v blízkosti křižovatky U Trati x Nemocniční (nedaleko obchodu Norma). Tento záliv je vybudován pouze ve směru k hlavnímu vlakovému nádraží, poněvadž v opačném směru vybudování není možné z důvodu blízké železniční tratě mezi hlavním nádražím a Jižní předměstím vedené v zářezu. Zde by se zastávka musela udělat buď vybudováním opěrné zdi nebo zabráním jednoho jízdního pruhu (směr Borská pole). Zastávkový záliv v opačném směru je uvažován až za křižovatkou U Trati x Klatovská x Borská (v místě kde je vybudována opěrná zeď). Natažení trolejí a převěsů v ulici U Trati je oproti vztyčování sloupů již menším výdajem, přesto se finance v řádech desítkách milionů shánějí těžko. V Borské ulici mezi křižovatkou Belánka a křižovatkou s Němejcovou ulicí se s výstavbou trolejbusové trati čeká na výstavbu zárubní zdi a rozšíření Borské ulice.

  Kromě výjezdů/zátahů z/do vozovny, které budou používat novou trolejbusovou trať v ulici U Trati jen nárazově, je v plánu také zavést „expresní“ trolejbusovou linku z Doubravky na Borská pole (dle všeho dnešní linka 17), která má význam především ve špičkách. V lokalitě ulice U Trati není moc velká frekvence cestujících, proto by zde byla vhodná linka s delšími intervaly (obdoba linky 14). V případě vybudování trolejí v Železniční ulici a dále by mohla být z Americké do ulice U Trati převedena například linka 15.

  Po dokončení trolejbusové trati na Borská pole v létě 2010 se PMDP snaží o úsporu manipulačních kilometrů při přesunech z vozovny na novou trať (a zpět), proto je po 10 letech „oživen“ projekt trolejbusové trati v ulici U Trati. SŽDC připravuje projekt Průjezd železničním uzlem Plzeň, který si vyžádá i dlouhodobé uzavírky komunikací. Trolejbusová trať v ulici U Trati může být dobrou objízdnou trasou. Ke konci roku 2010 (listopad - prosinec) je tak v I. etapě vybudován přibližně 500 metrový úsek od křižovatky U Trati x Prokopova x Doudlevecká ke křižovatce U Trati x Nemocniční. Trolejové vedení je ukončeno u zastávkového zálivu nedaleko obchodu Norma. Troleje tak zatím nikam nevedou a jsou zakončeny kotevní rozpěrkou. Prodloužení (resp. napojení na trolejbusovou trať na Borská pole) by se troleje měly dočkat v další etapě, která je však podmíněno rekonstrukcí Borské ulice. Více informací se dozvíte na stránce TT U Trati a Borské.

  V únoru 2012 se buduje trolejbusová trať ve východní části ulice U Trati (mostu Milénia). Děje se tak v rámci stavby Trolejbusová trať U Trati - Borská v Plzni II. etapa Doudlevecká - Sirkova. Zhotovitelem II. etapy stavby trolejbusové trati v ulici U Trati je na základě veřejné soutěže společnost Elektroline. Na stavbě spolupracuje s PMDP, a.s. Částku 11,6 milionu Kč (bez DPH) financovalo statutární město Plzeň. Trolejové armatury jsou výhradně od firmy Elektroline. Osazeno je celkem 6 výhybek (1x výhybka typu angličan, 2x rozjezdová, 3x sjízdná). Dále je osazeno několik křížení trolejí (tbus x tbus, tram x tbus). Pro věšení převěsů jsou využity existující trakční stožáry. Nově je postaveno 8 sloupů. Použité troleje jsou měděné, o průřezu 100 mm2. Celková délka nově natažených trolejí činí cca 760 metrů (ve směru od Doudlevecké k hlavnímu nádraží) a cca 500 metrů ve směru od nádraží k Doudlevecké. K uchycení trolejí v rovných úsecích slouží delta závěsy, v obloucích pak nalezneme klasické pružné zavěšení pomocí svorek. Trať je napájena z měnírny Hydro na Denisově nábřeží. V Železniční a Koterovské ulici vede nově budovaná trolejbusová trať v místech, kudy v minulosti vedla hned dvě trolejbusová provizoria (v letech 1971, 1994-1998).

  Při III. etapě by měla být trolejbusová trať postavena ve zbývajícím úseku Borské ulice (napojení trolejí z ulice U Trati s tratí na Borská pole). Třetí etapa je podmíněna rekonstrukcí a rozšířením Borské ulice. Poslední (IV.) etapa je plánována v Železniční a Lobezské ulici, tato stavba se ale v dohledné době neuskuteční.

  nahoru

  První trolejbusová trať v Železniční a Koterovské

  V místě nově vybudované trolejbusové trati vedla v minulosti hned dvě trolejbusová provizora. První z nich, trolejbusová trať v Železniční a Koterovské, bylo používáno v druhé polovině roku 1971. Důvodem byla oprava tramvajového tělesa na Mikulášské třídě, při které nová trolejbusová trať sloužila jako objízdná trasa uzavřené Mikulášské. Na stavbě nové trolejbusové trati v Železniční a Koterovské se pracovalo v srpnu 1971. Trolejbusy v pravidelném provozu trať využívaly od 1.9.1971, kdy tudy začaly jezdit trolejbusy linky 12 ve směru z Božkova do centra (po trase ...-Sladkovského-Koterovská-Železniční-...). Ve směru do Božkova ještě trolejbusy používaly trať po Mikulášské třídě, i když v Železniční ulici již byly troleje připraveny i pro tento směr. To se změnilo dne 6.9.1971, kdy trolejbusy začaly trať v Železniční a Koterovské využívat v obou směrech. Trolejbusová trať zatáčela z Mikulášské ulice za viadukty hlavního nádraží doleva, do Železniční ulice (v místech dnešní ulice U Trati resp. mostu Milénia ), kterou po cca 90-metrovém úseku opouštěla zatočením do Koterovské ulice. Koterovskou ulicí trolejbusy pokračovaly do Sladkovského ulice a dále do Božkova. V opačném směru měla trolejbusová trať stejný průběh

  Tramvajová trať na Mikulášské třídě byla opravována za částečného provozu tramvají, od 24.9.1971 tramvaje jezdily po jednokolejném provizoriu s povrchovými výhybkami. Přepojování jednokolejky probíhalo také ve dnech 17. a 19.11.1971. Při všech těchto pracích na přepojování jednokolejky jezdily trolejbusy jen od Nové Hospody k Mrakodrapu, dále na Božkov jezdily autobusy náhradní dopravy. Opravy tramvajové trati probíhaly až do prosince 1971. Večer a v noci z 10. na 11.12.1971 bylo přepojováno trolejbusové vedení z Koterovské a Železniční zpět na Mikulášskou třídu a Mikulášské náměstí (tehdejší náměstí Odborářů). Poslední trolejbusy po trati v Železniční a Koterovské ulici projely dne 10.12.1971 před 20. hodinou, poté jezdily do nočního ukončení provozu do Božkova autobusy. První trolejbusy vyjely Mikulášskou třídou v sobotu 11. prosince 1971 ráno. Trolejbusová trať v Koterovské a Železniční ulici byla poté snesena. To ještě nikdo netušil, že trolejbusy se sem po totožné trase vrátí v roce 1994.

  Škoda 9 Tr ev.č. 199 projíždí Mikulášskou ulicí, zatímco 8 Tr jedoucí opačným směrem (z Božkova) již využívá novou trolejbusovou trať v Železniční ulici (všimněte si, že troleje pro směr do Božkova jsou v Železniční ulici také již připraveny. - 09/1971 Pohled do Železniční ulice s trolejbusy směřujícími k nádraží. - 09/1971 Škoda 8 Tr ev.č. 187 zachycena v Železniční ulici. - 09/1971 Škoda 8 Tr ev.č. 187 zatáčí z Železniční ulice k vlakovému nádraží. - 09/1971

  nahoru

  Otevření Prokopovy ulice

  Ve čtvrtek 25.7.2013 se po téměř čtyřech měsících opět otevírá Prokopova ulice pro provoz. V noci před spuštěním provozu (z 24. na 25.7.2013) jsou v Prokopově ulici nataženy a uchyceny troleje (cca 120 metrů dlouhý úsek). Rekonstrukce železničních mostů je již u konce, proto může být finálně vyřešena trolejová situace na křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova. Troleje by ve finále měly troleje vést takto (obousměrně): Doudlevecká - Prokopova, U Trati přímo (Belánka - most Milénia), Doudlevecká - U Trati (most Milénia) a Doudlevecká - U Trati (Belánka). Plánové uspořádání trolejí může ještě změnit nová vozovna budovaná na Karlově (otevření v roce 2014). Jako nejpravděpodobnější se jeví nahrazení odboček z ulice U Trati (od Belánky) do Doudlevecké odbočkami z ulice U Trati (od Belánky) do Prokopovy. Doudlevecká ulice již po zrušení vozovny Cukrovarská nebude mít takový význam. Troleje v ulici U Trati ve směru Belánka jsou zatím slepě ukončeny na obou koncích, jejich připojení se předpokládá ještě v roce 2013.

  Ranní výpravou 25.7. Prokopovu ulici začínají využívat trolejbusové linky 13 a 14, ke kterým se od 2.9. přidá i linka 10. Trolejbusové linky 11, 12, 15, 16, 17 a 18 ulici používají při jízdě z vozovny na linku či naopak. Linka 13 (příp. 14) po otevření opět obsluhuje zastávky Goethova resp. Muzeum a Prokopova. Krom Prokopovy ulice se linka 13 vrací také na svoji původní trasu přes Anglické nábřeží a ulici U Prazdroje. Na této trase není sama, v den kdy se otevírá Prokopova ulice začíná i dlouhodobá rekonstrukce Wilsonova mostu na Americké třídě, která znamená odklonění většiny trolejbusových linek právě po Anglickém nábřeží a ulicí U Prazdroje. Linky 10 a 14 budou kvůli uzavírce Wilsonova mostu využívat i trať v ulici U Trati. Podrobnosti o vedení odkloněných linek 10 a 14 naleznete v článku výše, o rekonstrukci Wilsonova mostu pak na této stránce.

  Škoda 24 Tr ev.č. 519 na lince 14 směřuje do Prokopovy ulice. Zpět se bude vracet ulicí U Trati (na snímku zleva). - 25.7.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 519 se vrací ulicí U Trati. - 25.7.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 502 na lince 13 vrácené do Prokopovy ulice zachycena pod zrekonstruovanými železničními mosty. - 25.7.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 502 směřuje z Prokopovy do Doudlevecké. - 25.7.2013 Pohled na napojení trolejí v prostoru křižovatky Doudlevecká x Prokopova x U Trati. - 25.7.2013 Nové lesknoucí se troleje mezi železničními mosty v Prokopově ulici. - 25.7.2013 Troleje z Prokopovy ulice jsou už připojené k odbočce do ulice U Trati. - 25.7.2013 Nově natažené troleje v Prokopově ulici. - 25.7.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 505 projíždí Prokopovou ulicí. - 25.7.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 505 zachycena pod opravenými železničními mosty. - 25.7.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 507 v první den provozu linky 13 pod zrekonstruovanými mosty v Prokopově ulici. - 25.7.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 495 v první den provozu linky 13 pod zrekonstruovanými mosty v Prokopově ulici. - 25.7.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 532 odbočila do Prokopovy ulice. - 25.7.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 508 na lince 13 vrácené do Prokopovy ulice. - 25.7.2013

  nahoru

  Poslední den odkloněné linky 13

  Středa 24.7.2013 je posledním dnem odklonu trolejbusových linek kvůli uzavírce Prokopovy ulice. Z ulice U Trati tak zmizí linka 13 a spoje linek 11, 12, 15, 16, 17 a 18 směřující z vozovny na linku nebo naopak zatahující do vozovny. Pozornému čtenáři jistě chybí zmínka o linkách 10 a 14. Provoz linky 10 je o letních prázdninách pozastaven. Od 2.9.2013 bude v centru otáčena obdobně jako linka 14 od 25.7., která v ulici U Trati částečně zůstane. Podrobnosti o navazujícím odklonu linek 10 a 14 naleznete v článku výše.

  Prokopova ulice je už na otevření připravena, dodělávají se jen chodníky. Připraveny jsou všechny převěsy, i výložník na sloupu mezi mosty, v noci z 24. na 25.7. budou nataženy troleje. Rekonstrukce železničních mostů v Prokopově ulici probíhající s přestávkami od dubna 2012 a související opatření jsou tak u konce.

  Škoda 25 Tr ev.č. 524 směřující do vozovny využívá Sirkovou ulici. - 24.7.2013 Škoda 25 Tr ev.č. 522 jako 16X směřuje do vozovny. - 24.7.2013 Rozšíření Prokopovy ulice. - 24.7.2013 Sloup s novým výložníkem mezi mosty. - 24.7.2013 V ulici U Trati po rozšíření vznikl další plnohodnotný jízdní pruh. - 24.7.2013 V Prokopově ulici jsou připraveny úchyty trolejí. Pro tento převěs musely být instalovány dva nové sloupy. - 24.7.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 507 v ulici U Trati. - 24.7.2013 Vůz 21 Tr ev.č. 493 projíždí po mostu Milénia. - 24.7.2013 Linka 14 bude trolejbusovou trať v ulici U Trati využívat jen ve směru na Bory. Snímek vozu 493 by tak již o den později v tomto místě nebyl možný. - 24.7.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 479 v poslední den odklonu opouští most Milénia. - 24.7.2013 V poslední den odklonu linky 13 zatáčí 479 z ulice U Trati do Doudlevecké. V Prokopově ulici už je hotovo, v noci se budou natahovat troleje. - 24.7.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 489 projíždí ulicí U Trati. - 24.7.2013 V poslední den odklonu linky 13 stanicuje 24 Tr ev.č. 497 v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. Linka 13 už ani není uvedena na označníku. - 24.7.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 491 zatáčí do ulice U Trati v poslední den odklonu linky 13. - 24.7.2013

  nahoru

  Odkloněné linky 13 a 14 + finišování v Prokopově ulici

  Kromě fotografií běžného prázdninového provozu trolejbusů po odklonové trati se v tomto článku zaměříme i na dokončovací práce v Prokopově ulici. Železniční mosty jsou již takřka hotové, na začátku července se pracuje především na opěrné zdi mezi mosty. Krom toho se začíná pracovat na rozšíření Prokopovy ulice. Ta bude rozšířena pod zrekonstruovanými mosty a v ústí do ulice U Trati. Vybudován bude nový plnohodnotný jízdní pruh. To zlepší zatáčení autobusům linky 35 z ulice U Trati.

  V pátek 19.7.2013 jsou v nočních hodinách v Prokopově ulici nataženy první převěsy, a to v úseku mezi klatovským železničním mostem a ukončením trolejí v blízkosti křižovatky Prokopova x Purkyňova.

  Škoda 24 Tr ev.č. 503 v Sirkové ulici. - 22.7.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 451 přejíždí z Sirkové do Mikulášské. - 19.7.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 487 využívá spojku z Sirkové do Mikulášské. - 19.7.2013 Nově natažené převěsy v Prokopově ulici. - 19.7.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 519 následovaná 460 na mostě Milénia. - 19.7.2013 V horký letní den projíždí 14 TrM ev.č. 460 vypravená na linku 13 ulicí U Trati. - 19.7.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 519 projíždí ulicí U Trati. - 18.7.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 457 na odkloněné lince 13 projíždí ulicí U Trati. - 18.7.2013

  Kolem 13. července jsou do Prokopovy ulice mezi křižovatku s ulicí U Trati a železniční mosty usazeny dva nové sloupy, které budou sloužit novému převěsu pro troleje. Mezi zrekonstruované železniční mosty se na pravý chodník (ve směru od Americké k ulici U Trati) vrací sloup, na který bude připevněn výložník. Díky novému převěsu a sloupu s výložníkem už nemusí být troleje uchyceny k mostu. Ve středu 17.7.2013 se začíná s asfaltováním již rozšířené Prokopovy ulice.

  V této galerii je také zachycena zvláštnost v podobě kurzu 14/3. Linka 14 je ve všední dny obsluhována jedním vozem (14/1), v ranní a odpolední špičce pomáhá další vůz (14/2). Kvůli prodlouženým jízdním dobám na objízdné trase při uzavírce Prokopovy ulice je od 1.4. do 24.7.2013 zavedena ranní služba 14/3. Toto negarantované pořadí začíná v 4:55 u Zimního stadionu směr Bory. Odjezdy z konečné Bory, Heyrovského jsou v 5:13, 6:31 a 7:25, přičemž spoj v 7:25 končí v zastávce Zimní stadion. Více fotografií trolejbusů na kurzu 14/3 naleznete ZDE.

  Asfaltování Prokopovy ulice. - 18.7.2013 Pohled na dokončovací práce na zdi v Prokopově ulici. Vpravo si všimněte nového sloupu. - 17.7.2013 Na obě strany Prokopovy ulice jsou nainstalovány nové sloupy. - 17.7.2013 Nový sloup na křižovatce U Trati x Prokopova x Doudlevecká. - 17.7.2013 Nový sloup pro výložník mezi železničními mosty. - 17.7.2013 Do ulice U Trati zatáčí vůz 446 obsluhující oběh 14/3. - 16.7.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 446 vypravená na kurz 14/3, který vznikl kvůli uzavřené Prokopově ulici, zatočila na objízdnou trasu do ulice U Trati. - 16.7.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 487 zatáčí z Mikulášské do Šumavské. - 16.7.2013

  Škoda 27 Tr ev.č. 525 najíždějící z vozovny na linku 12 zatáčí z Koterovské do Barrandovy. - 9.7.2013 Vůz 452 najíždějící na linku 12 musí absolvovat dvoukilometrovou zajížďku k Mrakodrapu, aby se dostal do stejného místa, jako je nyní 451. Stačilo by přitom natáhnout krátký kus troleje přímo. - 9.7.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 548 v Koterovské ulici. - 8.7.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 502 projíždí kolem nového mostu v Prokopově ulici. - 7.7.2013 Ústí Prokopovy ulice do ulice U Trati bude rozšířeno. - 7.7.2013 Ústí Prokopovy ulice do ulice U Trati bude rozšířeno. - 7.7.2013 Přes Prokopovu ulici se opět klenou železniční mosty. - 7.7.2013 Opravený klatovský most. - 7.7.2013

  Vůz 527 zatahuje z linky 12 do vozovny. - 4.7.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 538 opouští zastávku Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 4.7.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 453 vyjíždějící z vozovny na linku 15 zatáčí z Koterovské do Barrandovy. - 1.7.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 489 v Koterovské ulici. - 1.7.2013

  nahoru

  Práce na izolačních deskách

  V druhé polovině června 2013 jsou již železniční mosty v Prokopově ulici těsně před dokončením, a proto začínají práce na trolejovém vedení. Přibližně od 19.6.2013 pracuje společnost Elektroline na montáži izolačních desek. Ty budou bránit kontaktu trolejí s mostní konstrukcí. Izolační desky nastálo nahradí i rozříznuté PVC trubky, které jako izolant sloužily pod prostředním mostem zrekonstruovaným v roce 2012. Práce na deskách končí začátkem července.

  Nové izolační desky pod zrekonstruovanými mosty v Prokopově ulici. - 7.7.2013 Nové izolační desky pod zrekonstruovanými mosty v Prokopově ulici. - 7.7.2013 Nové izolační desky zatím bez trolejí. - 7.7.2013 Montážní věžka PMDP při pracech před instalací dalších izolačních desek pod mostem v Prokopově ulici. - 1.7.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 437 projíždí kolem nového mostu v Prokopově ulici. - 1.7.2013 Na železničních mostech v Prokopově ulici probíhají finální práce. - 1.7.2013 Montážní věžka Elektroline zachycena pod mosty v Prokopově ulici při instalaci izolačních desek. - 24.6.2013 Na mostovce jsou připraveny úchyty pro izolační desky. - 22.6.2013

  nahoru

  Květen a červen na odklonové trase

  V květnu 2013 se v Prokopově ulici budují především základy pro oba dva nové železniční mosty. Nejrušněji je v ulici U Trati ve dnech 5. a 6.5.2013, kdy sem jsou odkloněny krom 10, 13 a 14 také linky 15 a 16 (linka 15 jen 6.5.). Linka 15 ulicí U Trati projíždí na dieselagregát, pokračuje ještě dále směrem k Belánce a Borské ulici, kde nejsou natažené troleje. Ve směru od Belánky nejedou trolejbusy linky 15 po horním mostu směrem k Koterovské, ale opět s pomocí dieselagregátu využívají spodní část ulice U Trati. Zde je i zřízena dočasná zastávka Hlavní nádraží ČD, U Ježíška ve směru od Doudlevecké. Ze zastávky pak trolejbusy zatáčí doleva přímo do Mikulášské ulice. Takto se při výstavbě trolejbusové trati troleje natáhnout nemohly, neboť by se další křížení (i s tramvajovými trolejemi) nevešla na již tak stísněný prostor křižovatky U Trati x Mikulášská.

  Především v přepravních špičkách se v Mikulášské ulici stále tvoří kolony (sahající v extrémech i na Slovanskou třídu k Jedlové), ve kterých trolejbusy nabírají i více než 10 minut zpoždění. Mnozí cestující, tak raději než absolvovat „okružní jízdu“ k Mikulášskému náměstí a pak ještě popojíždění v koloně vystoupí již v zastávce Prokopova a Harantovou ulicí, „myší dírou“ a Resslovou ulicí dojdou do centra města. Na horním mostu v ulici U Trati v květnu probíhá výměna několika sloupů.

  Největší koncentrace autobusů a trolejbusů v ulici U Trati je při výjezdu na ranní špičku, jak dokazuje i snímek vozu 499 po 5. hodině ranní. - 28.6.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 515 vyjíždějící na linku 11 projíždí ulicí U Trati. - 28.6.2013 Vozy 502 a 456 vyjíždějící z vozovny na svoje směny využívají ulici U Trati. - 28.6.2013 Vycházející slunce se odráží na čelním skle 26 Tr č. 548. - 28.6.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 518 stoupá v záři vycházejícího slunce na most Milénia. - 28.6.2013 Ranní prázdnou ulicí U Trati projíždí 24 Tr č. 499. - 28.6.2013 V časné sobotní ráno při cestě z vozovny na linku využívá ulici U Trati 21 Tr č. 495. - 22.6.2013 V Prokopově ulici se již rýsují nové mosty. - 22.6.2013

  Škoda 14 TrM ev.č. 452 projíždí Koterovskou. - 19.6.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 452 projíždí Koterovskou. - 19.6.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 452 zatáčí z Koterovské do Barrandovy ulice. - 19.6.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 485 na dlouhodobě odkloněné lince 14 v Koterovské ulici. - 19.6.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 531 zatáčí z ulice U Trati do Koterovské. - 19.6.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 486 jako 13X zachycena v Mikulášské ulici. - 19.6.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 528 Mikulášskou ulicí zatahuje do vozovny. - 19.6.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 528 v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 19.6.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 460 projíždí ulicí U Trati. - 19.6.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 503 v ulici U Trati. - 19.6.2013

  Na konci května 2013 se usazují jednotlivé nosníky železničního mostu nejblíže ulici U Trati. Úzké nosníky jsou usazovány postupně, proto nemusí být omezen okolní provoz (narozdíl od sundavání mostovky 6.4.2013). První červnový týden se na své místo dostává i mostovka klatovského mostu. Na první pohled to díky novému modrému nátěru není znatelné, ale „nová“ klatovská mostovka je mostovka, která se dříve nacházela nejblíže ulici U Trati (jak bylo uvedeno, snesena byla 6.4.2013).

  Práce na železničních mostech probíhají naplno. - 6.6.2013 Nově usazená mostovka klatovské trati se dříve nacházela nejblíže ulici U Trati. - 6.6.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 494 projíždí kolem prací na usazování nových nosníků. - 31.5.2013 Usazování nových nosníků mostu v Prokopově ulici probíhá i přes nepříznivé počasí. - 31.5.2013

  Škoda 27 Tr ev.č. 538 vyjíždí ulicí U Trati z vozovny na linku 16. - 21.5.2013 Škoda 25 Tr ev.č. 520 vyjíždějící z vozovny na linku 16 projíždí po mostě Milénia. Vpravo si všimněte nově vyměněného sloupu. - 21.5.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 516 zatáčí z ulice U Trati do Doudlevecké. - 20.5.2013 V Prokopově ulici se pracuje na základech nových mostů. - 20.5.2013

  Škoda 21 Tr ev.č. 490 v ulici U Trati. - 6.5.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 525 při odklonu zatáčí z ulice U Trati do Doudlevecké. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 488 při odklonu projíždí křižovatkou U Trati x Doudlevecká x Prokopova přímo, tedy pokračuje ulicí U Trati. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 488 projíždí ulicí U Trati. - 6.5.2013 Na křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova se setkaly vozy 492 a 500. - 6.5.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 540 na odkloněné lince 16 zachycena v ulici U Trati. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 482 stanicuje v dočasné zastávce v ulici U Trati. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 482 stanicuje v dočasné zastávce v ulici U Trati. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 482 pod mostem Milénia. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 482 při odklonu zatáčí z ulice U Trati do Mikulášské. Vyvěsit v tomto směru troleje namísto objíždění po Koterovské a Mikulášské neumožňoval již tak stísněný prostor této křižovatky a trolejí, kam by se další křížení nevešla. - 6.5.2013 Škoda 25 Tr ev.č. 524 na odkloněné lince 16 zatáčí z Mikulášské ulice zpět na svoji trasu do Šumavské. - 6.5.2013

  Škoda 21 Tr ev.č. 485 při odklonu projíždí Sirkovou ulicí. - 5.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 488 na odkloněné lince 16 zachycena v Mikulášské. - 5.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 488 zatáčí z Mikulášské do Šumavské ulice. - 5.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 491 při odklonu linky 16 zatáčí z Mikulášské ulice do ulice U Trati. - 5.5.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 453 na odkloněné lince 16 zachycena v ulici U Trati. - 5.5.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 453 na odkloněné lince 16 zatáčí do Doudlevecké ulice. - 5.5.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 531 na odkloněné lince 16 projíždí ulicí U Trati. - 5.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 492 na odkloněné lince 16 zachycena v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 5.5.2013

  Škoda 9 Tr ev.č. 323 při historické jízdě zachycena v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 4.5.2013 V zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška se setkaly vozy 506 a 323. - 4.5.2013 Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí Sirkovou ulicí. - 4.5.2013

  nahoru

  Provoz odkloněných trolejbusů a postup prací na mostech v dubnu 2013

  Krom prvních dnů s odklony je provoz trolejbusů po trati přes most Milénia v dubnu 2013 bez komplikací. Cestující si v paměti osvěžili omezení provozu shodná s loňským rokem. Trolejbusy jezdí spíše poloprázdné,„okružní jízda“ přes Mikulášské náměstí nikoho neláká. Odkloněné spoje nabírají v odpolední špičce zpoždění i 10 minut. Důvodem je hustý provoz na křižovatce Americká x Sirková x Mikulášská x Šumavská (kolony vznikají především kvůli neprůjezdné Prokopově ulici a uzavření jednoho pruhu na mostě přes Radbuzu v Tyršově ulici) - viz foto. Nejvíce kolony „odnáší“ polookružní linka 10 (příp. i 14). V černickém koncovém úseku jezdí vozy 10 i 13 za sebou, i když je v jízdním řádu dělí pět minut.

  Po odstranění mostovek jsou práce na železničních mostech především ve znamení bourání základů.

  O uzavírce Prokopovy ulice a odkloněných linkách informujeme také v rubrice Aktuálně.

  Škoda 14 TrM ev.č. 459 v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 26.4.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 484 stanicuje v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 26.4.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 450 na odkloněné lince 10 zachycena v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 26.4.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 458 se z odklonové trasy vrací zpět do Doudlevecké ulice. V pozadí si všimněte bourání základů původního mostu. 26.4.2013 Prokopova ulice bez krajního mostu. - 26.4.2013 Odstraňovány jsou také základy železničního mostu, protože Prokopova ulice bude v tomto místě rozšířena. - 26.4.2013 Z původně čtyř mostů zbyl nyní v Prokopově ulici jen jeden. - 26.4.2013 Z Prokopovy ulice zmizel most železniční trati na Klatovy. - 26.4.2013

  Škoda 24 Tr ev.č. 512 zatáčí z ulice U Trati do Doudlevecké. - 14.4.2013 Postupně se bourá původní konstrukce krajního mostu. - 14.4.2013

  Škoda 14 TrM ev.č. 446 zatáčí do ulice U Trati. - 12.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 516 v ulici U Trati. - 12.4.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 488 na odkloněné lince 10 projíždí ulicí U Trati. - 12.4.2013 Pohled na uzavřenou Prokopovu ulici bez krajní mostovky. - 12.4.2013 Výložník na tomto sloupu nahradil převěs, který lze na sloupu také rozpoznat (svinutý). - 12.4.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 548 projíždí po mostě přes Radbuzu. - 12.4.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 542 projíždí ulicí U Trati. - 12.4.2013 Ulicí U Trati projíždí 24 Tr ev.č. 501. - 12.4.2013 Podvečerní slunce nasvicuje trolejbusy projíždějící ulicí U Trati. - 12.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 503 přijíždí do zastávky Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 12.4.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 459 zatočila do ulice U Trati. - 12.4.2013 Ulicí U Trati projíždí 27 Tr ev.č. 544 zatahující do vozovny. - 12.4.2013

  nahoru

  Odklon při odklonu

  V první dny uzavírky Prokopovy ulice jsou odstraňovány původní mostovky obou krajních železničních mostů (most klatovské trati a most nejblíže ulici U Trati). Zatímco snášení klatovské mostovky ve čtvrtek 4.4. dopravu nijak neomezilo, u druhého mostu tomu je jinak. Kvůli manipulaci s mostovkou je v sobotu 6.4.2013 od 12:00 do cca 23:00 uzavřen most Milénia a ulice U Trati (v úseku mezi křižovatkami s Koterovskou/Mikulášskou a Doudleveckou). Trolejbusy linky 13 odkloněné z Prokopovy ulice do ulice U Trati tak musely být krátkodobě znovu odkloněny. Omezení se týkalo jen spojů směr Zimní stadion resp. Černice. Ve směru Doubravka jezdily trolejbusy ulicí U Trati bez omezení (resp. kvůli napěťové výluce při manipulaci s mostovkou na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova využívaly dieselagregát). Odklonová trasa vedla po Americké, Klatovské a ulicí U Trati v úseku Belánka (křižovatka s Borskou a Klatovskou) - křižovatka Doudlevecká x U Trati x Prokopova. Náhradou za zrušenou zastávku Hlavní nádraží ČD, U Ježíška byly obsluhovány zastávky Hlavní nádraží ČD, Americká a Mrakodrap. Na odklonové trase musely trolejbusy využívat dieselagregát (na Klatovské trolejbusové troleje nejsou, v části ulice U Trati blíže Borské ulici jou troleje na obou koncích slepě ukončeny a na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova již zmíněná napeťová výluka). Ulici U Trati kromě linky 13 využívají i všechny trolejbusové spoje jedoucí z/do vozovny. Kvůli předpokládanému ukončení odklonu až v nočních hodinách byla veškerá sobotní výprava zajišťěna trolejbusy s dieselagregátem. Na linku 16 byly vypraveny i kloubové trolejbusy (viz foto).

  Poslední trolejbus jedoucí původní trasou ulicí U Trati byl 499 v 11:54. Následně byla ulice ve směru od hlavního nádraží uzavřena a trolejbusy začaly využívat odklonovou trasu. Uzavřena byla také polovina křižovatky Doudlevecká x U Trati x Prokopova (polovina blíže k mostům). Pracovníci vrchního vedení PMDP odpojili napájení a odstřihli úchyty trolejí k výložníku v ulici U Trati (ve směru od nádraží) nejblíže křižovatce. V nočních hodinách z 3. na 4.4.2013 byl na tomto sloupu nahrazen převěs výložníkem právě kvůli manipulaci s mostovkou (viz foto). Po 13. hodině byl krátkodobě zastaven provoz v obou směrech z důvodu otáčení kamionu, kam bude následně mostovka usazena. Před 13:20 opouští mostovka svoje původní místo nad Prokopovou ulicí. Kolem 13:45 je již mostovka uložena na připravený podvalník. Zdálo-by se, že odklon trolejbusů již může skončit, ale to není zcela pravda. Nadměrný náklad mostovky v ulici U Trati čeká až do nočních hodin. Mostovka zabírá oba jízdní pruhy. Kolem 23. hodiny se transport dává do pohybu a odklon trolejbusů končí. Zajímavostí je, že snešená mostovka se nad Prokopovu ulici ještě vrátí, ale jako most pro železniční trať na Klatovy (tj. na druhou stranu). Most je totiž v dobrém stavu (snesen byl kvůli plánovanému rozšíření ústí Prokopovy ulice do ulice U Trati).

  Škoda 24 Tr ev.č. 499 projíždí kolem připrav na zvedání mostovky na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova. Jedná se o poslední trolejbus v ulici U Trati před uzavřením (resp. odklonem). - 6.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 512 projíždí kolem věžky PMDP při odpojování napájení. - 6.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 497 na dieselagregát projíždí kolem přípravných prací k zvedání mostovky. - 6.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 503 na odkloněné lince 13 v ulici U Trati. - 6.4.2013 Pracovníci horního vedení při odsřihnutí úchytů trolejí, které bylo vyžadováno pro bezpečnou manipulaci s mostovkou. Ze stejného důvodu byl na tomto sloupu v noci převěs nahrazen výložníkem (původní převěs i s úchyty trolejí je na sloupu). - 6.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 507 na dieselagregát projíždí ulicí U Trati. - 6.4.2013 Ve směru Mikulášská byl provoz ponechán. Trolejbusy ale musely využívat dieselagregát. - 6.4.2013 Otáčení tahače s podvalníkem si vyžádalo krátkodobé zastavení provozu. - 6.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 512 vyčkává v zastávce U Trati obnovení provozu. - 6.4.2013 Kvůli otáčení transporteru byl krátkodobě zastaven provoz na Doudlevecké. - 6.4.2013 Mostovka opouští svoji původní pozici nad Prokopovou ulicí. - 6.4.2013 Odstranění mostovky se zhostila firma APB Plzeň. - 6.4.2013 Odstraňování mostovky železničního mostu zabralo polovinu křižovatky Doudlevecká x U Trati x Prokopova. - 6.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 507 projíždí kolem mostovky ukládané na podvalník v ulici U Trati. - 6.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 500 z odklonové trasy zatáčí zpět na Doudleveckou. - 6.4.2013 Usazování mostovky na kamion. - 6.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 499 na lince 13 zatáčí z Sirkové na Americkou. - 6.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 499 na odkloněné lince 13 přijíždí do zastávky Hlavní nádraží ČD, Americká. - 6.4.2013 Pohled na uzavřenou ulici U Trati směrem k Doudlevecké. - 6.4.2013 Mostovka na podvalníku zabrala oba jízdní pruhy v ulici U Trati. - 6.4.2013 Nadměrný náklad mostovky čeká v ulici U Trati na noční jízdu. - 6.4.2013 Ulice U Trati zabraná pracovními mechanismy. - 6.4.2013 Vůz 503 na odkloněné lince 13 projíždí ulicí U Trati. - 6.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 507 v ulici U Trati. - 6.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 507 projíždí pod trolejbusovou tratí od nikud nikam. - 6.4.2013 Vůz 508 projíždí na dieselagregát po Klatovské třídě při odklonu linky 13. - 6.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 508 zachycena na křižovatce Belánka. - 6.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 508 na odkloněné lince 13 zatáčí z Klatovské do ulice U Trati. - 6.4.2013 Po Klatovské třídě byly kromě linky 13 odkloněny také spoje směřující do vozovny, jako i na snímku zachycená 482 na 11X. - 6.4.2013 Vůz 482 zatahující do vozovny zatáčí z Klatovské do ulice U Trati. - 6.4.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 482 zatahující do vozovny projíždí ulicí U Trati. - 6.4.2013 Vůz 497 projíždí při odklonu linky 13 po Klatovské třídě. - 6.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 497 na Klatovské. - 6.4.2013 Trolejbus na Klatovské třídě. I tento nezvyklý pohled nabídl odklon linky 13. - 6.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 500 na odkloněné lince 13 projíždí po Klatovské třídě. - 6.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 500 projíždí kolem tramvajové zastávky Masarykovo náměstí. - 6.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 512 na odkloněné lince 13 projíždí po Klatovské. - 6.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 512 na odkloněné lince 13 na Klatovské. - 6.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 503 na odkloněné lince 13 neobsluhuje zastávku U Práce, Americká. - 6.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 503 zatáčí na Klatovskou. - 6.4.2013

  nahoru

  Odstřižení trolejí v Prokopově ulici

  Zatímco odklon trolejbusů probíhá od 1.4.2013, Prokopova ulice je pro dopravu uzavřena od 2.4. V nočních hodinách z 2.4. na 3.4.2013 probíhá odstraňování trolejí v Prokopově ulici pod železničními viadukty. Troleje jsou rozpěrkami ukončeny na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova a z druhé strany železničních viaduktů končí troleje u křižovatky Prokopova x Purkyňova. Troleje jsou v Prokopově ulici ukončeny blíže než při loňském odklonu (v roce 2012 ukončeny až za křižovatkou Prokopova x Purkyňova - tj. blíže k železničním viaduktům). Převěsy v Prokopově ulici v úseku bez trolejí byly svěšeny a ponechány na sloupech. Zajímavé je ponechání převěsu s úsekovým děličem, ke kterému ale nevedou žádné troleje. Mezi klatovským železničním mostem a loni rekonstruovaným dvojkolejným mostem stál sloup s výložníkem, ten byl také odstraněn. Hned ve čtvrtek 4.4. byla odstraněna mostovka klatovského železničního mostu. V sobotu 6.4. firma APB Plzeň snesla i krajní most (nejblíže ulici U Trati). O této akci, která omezila i trolejbusy na odklonové trase, naleznete více v článku výše.

  Pohled na ukončené troleje do Prokopovy ulice na křižovatce s ulicí U Trati. - 5.4.2013 Mostovka klatovské trati byla již odstraněna. Mezi mosty stál na chodníku sloup s výložníkem, který byl také odstraněn.- 5.4.2013 Prokopova ulice bez trolejbusových trolejí a klatovského železničního mostu. - 5.4.2013 Pohled na uzavřenou Prokopovu ulici bez trolejbusových trolejí. - 5.4.2013 Pohled na svěšený převěs i s úchyty trolejí. - 5.4.2013 Prokopova ulice již bez trolejbusových trolejí. - 5.4.2013 Pohled na úsekový dělič bez trolejí v Prokopově ulici. - 5.4.2013 Prokopova ulice již s ukončenými trolejemi. - 5.4.2013

  nahoru

  Trolejbusy po roce opět v ulici U Trati

  Práce na železničních mostech přes Prokopovu ulici začínají i letos téměř na den přesně jako v roce 2012. V roce 2013 zbývá vyměnit dva krajní železniční mosty (most klatovské trati a jednokolejný most mezi hl. nádražím a Jižním předměstím). 2,5 měsíční odklon trolejbusů po trolejbusové trati v ulici U Trati začíná ranní výpravou 1.4.2013. První vozem odkloněným po této trolejbusové trati je 492 na 12/5 krátce před 4:15. Odklonu nepředcházely žádné úpravy trolejového vedení, trať byla připravena z roku 2012. I když je prvním dnem odklonu pondělí, jezdí trolejbusy podle nedělních jízdních řádů, protože pondělí 1.4.2013 je Velikonoční pondělí. Cestující si pří víkendovém provozu na odklon zvyknou lépe, než při „ostrém startu“ v ranní špičce pracovního dne.

  Změny v linkovém vedení jsou stejné jako v minulém roce, tzn. po trolejbusové trati jsou odkloněny linky 10, 13 a 14, využívají ji také všechny trolejbusy vyjíždějící z vozovny na linky 11, 12, 15, 16, 17 a 18 a samozřejmě také zátahy z linek do vozovny (11X, ...., 18X). Linky 10 a 14 jsou vedeny po zastávkách ... - U Trati - Mikulášská - Hl. nádr. ČD, Americká (průjezdná konečná) - Goethova - Anglické nábřeží - Hl. nádr. ČD, U Ježíška - U Trati - ..., linka 13 ve směru Doubravka po trase ... - U Trati - Mikulášská - Hl. nádr. ČD, Šumavská - Šumavská - Gambrinus - ... a v opačném směru ... - Gambrinus - U Prazdroje - Hl. nádr. ČD, U Ježíška - U Trati - .... Trasu zobrazuje také plánek odklonů z roku 2012.

  Odkloněn je i noční služební vůz trolejbusové vozovny, který obvykle využívá právě Prokopovu ulici. Při uzavírce Prokopovy ulice je trasa služebního vozu komplikovanější (Doudlevecká - U Trati - Klatovská - Americká - Mikulášská - U Trati - Doudlevecká). Viz podrobnosti v rubrice Aktuálně.

  Za zmínku stojí vedení trolejbusů linky 12 při přesunech z/do vozovny. Z vozovny trolejbusy manipulačně jedou přes most Milénia, Koterovskou, Barrandovou a Mikulášskou ulicí na Americkou, kde se otočí na kruhovém objezdu u mrakodrapu a od zastávky Hlavní nádraží ČD, Americká nabírají cestující do Božkova. Stačilo by natáhnout krátký kus trolejí rovně na křižovatce Koterovská x Barrandova a trolejbusy by po přejetí mostu Milénia mohly pokračovat Koterovskou ulicí rovnou do Sladkovského ulice a dále do Božkova a odpadla by jim tak více než 2 km dlouhá zajížďka. Obdobnou zajížďku absolvují trolejbusy i při zátahu do vozovny: Koterovská - Barrandova - Mikulášská - Americká (otočení na kruhovém objezdu) - Mikulášská - U Trati - Doudlevecká, s rozdílem, že cestující jsou přepravováni po celé trase. Fotografie z nájezdů a zátahů linky 12 naleznete v rubrice Aktuálně.

  Výměna mostů si narozdíl od minulého roku vyžádala i náhradní autobusovou dopravu za vlaky. Trať na Klatovy je jednokolejná a výměná mostů tak pro vlaky znamená neprůjezný úsek Plzeň hl. nádraží - Plzeň zastávka.

  Škoda 24 Tr ev.č. 507 zatáčí z Doudlevecké na odklonovou trasu do ulice U Trati. Na snímku si všimnětě ukončených trolejí do Prokopovy ulice. - 5.4.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 482 při zatáčení do Doudlevecké projíždí kolem již uzavřené Prokopovy ulice. - 5.4.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 533 v ulici U Trati. V pozadí si všimněte autobusů náhradní dopravy za vlak v úseku Plzeň hl. n. - Plzeň zastávka z důvodu sneseného klatovského mostu. - 5.4.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 479 zachycena v ulici U Trati. - 5.4.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 479 v ulici U Trati. Všimněte si zabrání krajního pruhu. - 5.4.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 456 na odkloněné lince 10 projíždí ulicí U Trati. - 5.4.2013 Vozy 537 a 457 směřují ulicí U Trati do vozovny. - 5.4.2013 Vozy 457 a 537 směřují ulicí U Trati do vozovny. - 5.4.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 490 po SP v provozu přijela do zastávky Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 5.4.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 490 v ulici U Trati. - 5.4.2013 Škoda 25 Tr ev.č. 520 zatahující jako 16X do vozovny přijíždí do zastávky Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 5.4.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 451 v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 5.4.2013

  Škoda 24 Tr ev.č. 503 zatáčí z ulice U Trati na svoji původní trasu do Doudlevecké ulice. Všimněte si, že Prokopova ulice je první den pro auta ještě průjezdná a ani v ní nebyly odstřiženy troleje. - 1.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 504 zatáčí do ulice U Trati. - 1.4.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 530 najíždějící z vozovny na linku 11 zatáčí z Koterovské do Barrandovy. - 1.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 501 opouští most Milénia. - 1.4.2013 Po roce se opět trolejbusy vrací do ulice U Trati. Na snímku zachycena 24 Tr ev.č. 510 v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 1.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 510 v ulici U Trati. - 1.4.2013

  nahoru

  Poslední den trolejbusů v Prokopově ulici

  Poslední den trolejbusů vedených Prokopovou ulicí v roce 2013 je neděle 31.3. Pro připomenutí Prokopovu ulici využívají linky 10, 13 a 14, plus také všechny linky při přesunech z/do vozovny. Provoz trolejbusů v Prokopově ulici je před rekonstrukcí mostů ukončen v noci z 31.3. na 1.4.2013. Následující fotogalerie zachycuje především původní krajní železniční mosty přes Prokopovu ulici a také loni měněný prostřední dvojkolejný most.

  Škoda 24 Tr ev.č. 512 v pozadí s původním krajním železničním mostem, který bude již velmi brzo rekonsruován. - 31.3.2013 V Prokopově ulici jsou od loňského odklonu celý rok připravena lana pro ukončení trolejí. - 31.3.2013 Železniční mosty v Prokopově ulici. Zadní most byl měněn v loňském roce, nyní přišla řada na krajní. - 31.3.2013 Porovnání nového mostu (vlevo) a původního. - 31.3.2013 Pohled na železniční most, kterým trať na Klatovy překonává Prokopovu ulici a který bude již brzy nahrazen novým. - 31.3.2013 Původní železniční most, pod kterým právě projíždí 509, se velmi brzy stane minulostí. - 31.3.2013 V poslední den provozu trolejbusů v Prokopově ulici projíždí pod železničním mostem trati na Klatovy vůz 454 vyjíždějící na odpolední část 16/16. - 31.3.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 505 v poslední den trolejbusů v Prokopově ulici před rekonstrukcí mostů. - 31.3.2013 Prokopova ulice s železničními mosty. Jeden most byl už vyměněn v roce 2012, zbývající dva přicházejí na řadu letos. - 31.3.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 507 v zastávce Prokopova. Od zítřka nebude tato zastávka na 2,5 měsíce obsluhována. - 31.3.2013

  nahoru

  Nová trolejbusová trať bez trolejbusů

  Pohled na označník zastávky Hlavní nádraží ČD, U Ježíška z kterého zmizely všechny trolejbusové linky (10, 13 a 14) a zůstala jen autobusová 35.V pozadí si všimnětě napájených trolejí. - 16.7.2012 Od 30.6.2012 zůstává trolejbusová trať v ulici U Trati a související úsek v Koterovské ulici bez využití. V průběhu července 2012 jsou zde sice odkloněny trolejbusy linky 12, ale ty využívají dieselagregát, protože jedou pod trolejemi jen krátký úsek. Po těchto odklonech však nedávno postavená trolejbusová trať zcela osiřela. Zastávku Hlavní nádraží ČD, U Ježíška obsluhuje jen autobusová linka 35. Z trolejbusových linek se k odklonu do ulice U Trati nabízí jen linka 14. Ta svým intervalem (60 minut sedlo, 20-30 minut špička) vyhovuje pro doplňkovou obsluhu této lokality a mírné prodloužení trasy by této lince také nevadilo. U ostatních linek (10, 13) by při jejich kratším intervalu (7,5 - 15 minut) docházelo k zbytečnému zdržování objížděním přes Koterovskou a Mikulášskou. Je škoda, že sem není odkloněná ani zmiňovaná linka 14 a po trati tak již několik měsíců neprojel ani jeden sběrač trolejbusu. Dalšího využití se tak trolejbusová trať dočká až při rekonstrukci zbývajících železničních mostů (most nejblíže křižovatce Doudlevecká x U Trati a most klatovské trati) v Prokopově ulici, která je naplánována na první pololetí roku 2013.

  nahoru

  Odkloněná trolejbusová linka 12 v ulici U Trati

  Červenec 2012 byl ve znamení prázdninových oprav Mikulášské ulice (více ZDE) , které znamenaly i odklon trolejbusové linky 12 do blízké ulice U Trati, v které vede nedávno vybudovaná trolejbusová trať. Odklony se konaly celkem tři, nejdelší od 30.6. do 11.7.2012, dále od 13.7. do 15.7. a od 27.7. do 29.7.2012. V článku jsou seřazeny od nejnovějšího (nahoře) po nejstarší (dole).

  Poslední odklon linky 12 probíhá od 27.7.2012 17:30 do ukončení provozu 29.7.2012. Důvodem je výměna povrchu v Mikulášské ulici mezi křižovatkami Mikulášská x Americká x Sirková x Šumavská a Mikulášská x U Trati. Průjezdnost ve směru Nová Hospoda byla ponechána, odkloněn byl naopak směr Božkov. Ze zastávky Mrakodrap trolejbusy jely Prokopovou ulicí, kde odbavily ve stejnojmenné zastávce a po odbočení pokračovaly ulicí U Trati, kde byla dočasně zřízena zastávka Hlavní nádraží ČD, U Ježíška (směr Božkov). Zastávka byla zřízena na úrovni stejnojmenné zastávky v protisměru v spodní ulici U Trati. Z ulice U Trati se trolejbusy vracely odbočením na svoji obvyklou trasu do Mikulášské ulice. Ačkoliv jsou v ulici U Trati nataženy troleje, trolejbusy projíždí spodní částí ulice U Trati, kudy troleje v tomto směru zčásti nevedou. Na linku 12 tak musely být nasazeny výhradně trolejbusy s dieselagregátem.

  Škoda 24 Tr ev.č. 506 na odkloněné lince 12 zatáčí do ulice U Trati. - 29.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 506 zatočila do ulice U Trati. - 29.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 500 na odkloněné lince 12 zachycena v ulici U Trati. - 29.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 500 na odkloněné lince 12 zachycena v ulici U Trati (všimněte si, že na horním mostu vedou troleje). - 29.7.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 488 na odkloněné lince 12 zachycena v ulici U Trati. - 29.7.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 488 na odkloněné lince 12 stanicuje v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 29.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 507 zatáčí z ulice U Trati na svoji obvyklou trasu do Mikulášské ulice. - 29.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 506 na odkloněné lince 12 zachycena v ulici U Trati. - 29.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 499 na odkloněné lince 12 projíždí pod horním mostem Milénia v ulici U Trati. - 29.7.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 488 stanicuje v dočasné zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 29.7.2012 Pohled na vznikající novou (modrou) mostní konstrukci železničního mostu přes Radbuzu. - 29.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 502 na odkloněné lince 12 projíždí na dieselagregát ulicí U Trati. - 27.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 502 na odkloněné lince 12 zachycena v ulici U Trati. - 27.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 502 stanicuje na odkloněné lince 12 v dočasné zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 27.7.2012 Pohled na dočasnou zastávku Hlavní nádraží ČD, U Ježíška ve směr Božkov. - 27.7.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 na odkloněné lince 12 projíždí na dieselagregát ulicí U Trati. - 27.7.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 495 stanicuje na odkloněné lince 12 v dočasné zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 27.7.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 494 na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova nezvykle zatáčí z Prokopovy do ulice U Trati. - 27.7.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 494 na odkloněné lince 12 zatáčí do ulice U Trati. - 27.7.2012


  Další odklon linky 12 je naplánován od 13.7.2012 17:30 do ukončení provozu 15.7.2012. Důvodem je výměna povrchu vozovky v Mikulášské ulici (mezi křižovatkou s ulicí U Trati a Mikulášským náměstím). Ve směru Nová Hospoda je tentokrát Mikulášská ulice průjezdná, omezen je proti předchozímu odklonu naopak směr Božkov. Trolejbusy linky 12 jsou v tomto směru odkloněny ze zastávky Hlavní nádraží ČD, Americká Šumavskou, Lobezskou a Železniční ulicí zpět na svoji trasu do Koterovské. Náhradou za neobsluhovanou zastávku Mikulášská stanicují trolejbusy v dočasné zastávce Železniční (zastávkový záliv je v Železniční ulici připraven pro budoucí trolejbusovou trať). Tato zastávka však nebyla vyblokována od stojících aut. Na odkloněné trase musely trolejbusy samozřejmě využívat dieselagregát. Pod novou trolejbusovou tratí z ulice U Trati projížděly trolejbusy na dieselagregát v Koterovské ulici v úseku mezi křižovatkami Koterovská x U Trati x Železniční a Koterovská x Barrandova.

  Škoda 24 Tr ev.č. 501 projíždí na dieselagregát na odkloněné lince 12 pod trolejbusovou tratí v Koterovské ulici. - 13.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 501 na odkloněné lince 12 projíždí Koterovskou ulicí. - 13.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 501 se vrací na svoji původní trasu v Koterovské ulici. - 13.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 503 projíždí na dieselagregát na odkloněné lince 12 pod trolejbusovou tratí v Koterovské ulici. - 13.7.2012


  První a nejdelší odklon linky 12 trvá od 30.6. do 11.7.2012. Důvodem je rekonstrukce tramvajové trati v Mikulášské ulici a s tím související dočasné zjednosměrnění Mikulášské ulice pro provoz jen ve směru Slovany (resp. Božkov). Trolejbusy ve směru z Božkova na Novou Hospodu byly odkloněny Koterovskou ulicí (pod novou trolejbusovou tratí v úseku od křižovatky U Trati x Koterovská x Železniční ke křižovatce Barrandova x Koterovská (vedoucí jen v protisměru) jezdily trolejbusy na dieselagregát), z Koterovské ulice sjely trolejbusy rampou na křižovatku U Trati x Mikulášská (rampa je jediný úsek odklonové trasy bez trolejbusových trolejí), odkud po stanicování v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška pod napájenými trolejemi nedávno vybudované trolejbusové tratě pokračovaly na dieselagregát ulicí U Trati ke křižovatce s Prokopovou a Doudleveckou ulicí, kde zatočily doprava do Prokopovy ulice, kde po nasazení sběračů pokračovaly na Americkou a dále po svojí trase. Na relativně krátký úsek (cca 300 metrů) pod napájenými trolejemi v ulici U Trati nemělo cenu nasazovat sběrače, když chybí trolejová odbočka pro odbočení z ulice U Trati (ve směru od mostu Milénia) do Prokopovy. Na linku 12 jsou nasazovány výhradně trolejbusy s dieselagregátem (21 Tr, 24 Tr, 25 Tr a 27 Tr). Zajímavostí je zatahování trolejbusů do vozovny ve směru z Božkova, kdy trolejbusy 12X pokračují ze zastávky Hlavní nádraží ČD, U Ježíška pod trolejbusovou tratí přímo do Doudlevecké ulice a dále do vozovny.

  Škoda 24 Tr ev.č. 497 objíždí práce na tramvajové trati v Mikulášské ulici. - 7.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 509 projíždí křižovatkou U Trati x Mikulášská. - 7.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 502 na dieselagregát projíždí křižovatkou U Trati x Mikulášská. - 5.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 498 na odkloněné lince 12 na dieselagregát projíždí ulicí U Trati. - 5.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 498 na odkloněné lince 12 na dieselagregát projíždí ulicí U Trati. - 5.7.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 na odkloněné lince 12 směřuje k zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 4.7.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 na odkloněné lince 12 na dieselagregát projíždí ulicí U Trati. - 4.7.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 na dieselagregát projíždí ulicí U Trati. - 4.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 506 na odkloněné lince 12 opouští zastávku Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 4.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 506 na dieselagregát projíždí pod trolejemi v ulici U Trati. - 4.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 504 na odkloněné lince 12 zatáčí z ulice U Trati do Prokopovy. - 4.7.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 540 při zátahu do vozovny jako linka 12X využívá na odklonové trase dieselagregát. Na snímku vůz zatáčí z ulice U Trati do Doudlevecké. - 4.7.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 527 na odkloněné lince 12 stanicuje v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 4.7.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 527 na odkloněné lince 12 na dieselagregát projíždí ulicí U Trati. - 4.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 499 na odkloněné lince 12 zatáčí z ulice U Trati do Prokopovy. - 4.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 506 nezvykle projíždí na křižovatce Koterovská x Barrandova přímo, obvykle by trolejbus zatočil (na snímku doprava). - 2.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 506 na dieselagregát projíždí Koterovskou ulicí. - 2.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 497 na odkloněné lince 12 zachycena v Koterovské ulici. Všimněte si trolejí v opačném směru. - 2.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 497 na odkloněné lince 12 zachycena v Koterovské ulici. Všimněte si trolejí v opačném směru. - 2.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 497 zatáčí z Koterovské do ulice U Trati. - 2.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 500 na odkloněné lince 12 sjíždí k křižovatce Mikulášská x U Trati. - 2.7.2012 Vůz 498 jedoucí na dieselagregát zatáčí z Koterovské do ulice U Trati, resp. její spodní rampy ke křižovatce s Mikulášskou. V Koterovské ulici si všimněte trolejí natažených v opačném směru. - 2.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 498 klesá ulicí U Trati ke křižovatce s Mikulášskou. - 2.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 511 na odkloněné lince 12 projíždí vyfrézovaným úsekem na křižovatce U Trati x Mikulášská. - 1.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 507 na odkloněné lince 12 zachycena v ulici U Trati. - 30.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 510 na odkloněné lince 12 zatáčí z ulice U Trati do Prokopovy. - 30.6.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 488 na dieselagregát směřuje k zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 30.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 505 jedoucí na dieselagregát na odkloněné lince 12 zachycena v ulici U Trati. - 30.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 505 jedoucí na dieselagregát zastavila v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 30.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 498 na dieselagregát projíždí Koterovskou třídou. Všimněte si trolejí v opačném směru. - 30.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 498 zatočila do ulice U Trati. - 30.6.2012

  nahoru

  Vrácení trolejbusových linek do Prokopovy ulice

  V sobotu 30.6.2012 se trolejbusové linky vrací zpět do Prokopovy ulice. Zprovoznění předcházela v nočních hodinách z 29. na 30.6.2012 zkušební jízda po nově natažených trolejích. Vzhledem k tomu, že platí prázdninové jízdní řády, se pod nový železniční most vrací jen linky 13 a 14, linka 10 se do Prokopovy ulice vrátí zpět až se začátkem školního roku v září 2012. Do Prokopovy ulice se také vrací spoje linek 11, 12, 15 a 16 vyjíždějící z vozovny nebo naopak spoje 11X, ..., 16X vracející se do vozovny. Trolejbusová trať přes most Milénia (ve směru od Doudlevecké k Koterovské) je i vlivem rekonstrukce Mikulášské ulice nyní nepoužitelná. V opačném směru je trať sice přístupná, ale též nepoužívaná. Další využití čeká trolejbusovou trať přes most Milénia pravděpodobně až při opravě dalšího železničního mostu v Prokopově ulici v roce 2013. Kvůli opravě tramvajové trati a uzavírce Mikulášské ulice je od 30.6.2012 odkloněna linka 12 ve směru z Božkova na Novou Hospodu právě ulicí U Trati a také Prokopovou ulicí. Trolejbusy však musí využívat dieselagregát. Více o odkloněných trolejbusech v sekci Aktuálně nebo také v článku výše.

  Škoda 24 Tr ev.č. 506 na lince 13 v znovuzprovozněné Prokopově ulici. - 30.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 506 zachycena pod železničními mosty v znovuzprovozněné Prokopově ulici. - 30.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 509 zachycena pod železničními mosty v Prokopově ulici. - 30.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 509 opouští znovuzprovozněnou Prokopovu ulici. - 30.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 507 na dieselagregát zachycena v Prokopově ulici. - 30.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 510 na odkloněné lince 12 zatáčí z ulice U Trati do Prokopovy. - 30.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 500 směřuje do Prokopovy ulice. - 30.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 504 opouští znovuzprovozněnou Prokopovu ulici. - 30.6.2012

  nahoru

  Poslední den odkloněných linek 10, 13 a 14

  Pátek 29.6.2012 je posledním dnem provozu odkloněných trolejbusových linek 10, 13 a 14 přes trolejbusovou trať v ulici U Trati. O den později, dne 30.6. se již linky vrací do znovuzprůjezdněné Prokopovy ulice již pod nový železniční most. Prokopova ulice byla pro automobily průjezdná už od 29.6.2012, pro trolejbusy bylo zprovoznění v plánu až na zmiňovanou sobotu 30.6.2012. Zprovoznění předcházela v nočních hodinách z 29. na 30.6.2012 zkušební jízda po nově natažených trolejích v Prokopově ulici. Z nové trolejbusové trati zmizí kromě linek 10, 13 a 14 také linky 11, 12, 15 a 16, které trať využívaly při přesunech z/do vozovny. Nedávno vybudovaná trolejbusová trať tak nyní zcela osiří. První prázdninové týdny nemůže být trať ve směru od Doudlevecké do Koterovské používána i kvůli uzavírce Mikulášské ulice, která na trolejbusovou trať z ulice U Trati navazuje, o tom však naleznete více v článku výše. Na konci června 2012 se také nad řekou Radbuzou objevuje první část konstrukce nového železničního dvojkolejného mostu.

  Škoda 14 TrM ev.č. 456 zatáčí z ulice U Trati do Doudlevecké v pozadí s již průjezdnou Prokopovou ulicí. - 29.6.2012 Prokopova ulice je již průjezdná i pod železničními mosty. Trolejbusy se sem vrátí až o den později. - 29.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 510 v poslední den odklonu zachycena v ulici U Trati. - 29.6.2012 Pohled na přípravu svahu pro nový železniční most. - 29.6.2012 Za mostem v popředí se již objevují základy nové mostní konstrukce. - 29.6.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 455 najíždí na horní most Milénia. - 29.6.2012 Škoda 26 Tr ev.č. 531 přijíždí k zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 29.6.2012 Škoda 26 Tr ev.č. 531 v poslední den odklonu zachycena v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 29.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 498 v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 29.6.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 496 přijíždí do zastávky Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 29.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 511 zatáčí do ulice U Trati. - 29.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 511 v poslední den odklonu směřuje k zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 29.6.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 455 míjí odpočívající autobus 451 na lince 35 v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 29.6.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 449 objíždí 451 v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 29.6.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 450 v poslední den odklonu zachycena v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 29.6.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 456 zatáčí z Koterovské do Barrandovy ulice v poslední den odklonu. - 29.6.2012

  nahoru

  Troleje opět v Prokopově ulici

  Na konci června 2012 je již železniční most přes Prokopovu ulici téměř dokončen a chystá se znovuzprůjezdnění ulice. Dne 27.6.2012 jsou v Prokopově ulici opět nataženy troleje (délka v jednom směru cca 80 metrů), které byly kvůli rekonstrukci mostu sneseny. Natažení trolejí předcházela instalace nového výložníku (před rekonstrukcí byl původní výložník ze sloupu odstraněn) na sloup mezi novým železničním mostem a původním mostem pro železniční trať č. 183. K tomuto novému výložníku jsou troleje ponovu uchyceny pomocí delta závěsu. Na ostatních převěsech budou troleje uchyceny klasicky pružně. Na provizorně uchycené troleje se 27.6.2012 začínají montovat pod novým železničním mostem chrániče trolejí (podélně rozpůlené PVC trubky). Chrániče jsou instalovány proti přenesení elektrického proudu z trolejí na konstrukci železničního mostu a také jako případná mechanická ochrana trolejí. PVC trubky nejsou finálním řešením. V roce 2013 budou rekonstruovány další mosty a až po rekonstrukci všech mostů budou do Prokopovy ulice nainstalovány finální izolanty, tj. izolační desky. Ty by bylo zbytečné instalovat už nyní, neboť by byly v březnu 2013 opět sundány. Práce na trolejích v Prokopově ulici zajišťuje kromě PMDP i Elektroline. Dne 28.6.2012 jsou již troleje v Prokopově ulici finálně uchyceny, připevněny jsou již také všechny chrániče trolejí pod novým železničním mostem (pod krajním původním mostem je ponechána deska, tento most se bude rekonstruovat příští rok). Troleje jsou už i propojeny s ostatní sítí a napájeny. Trolejbusy však tyto troleje zatím nevyužívají, i při případném manipulačním přesunu Prokopovou ulicí vůz využívá dieselagregát. Zkušební jízda po trolejích v Prokopově ulici proběhla v noci z 29. na 30.6.2012, kdy se do Prokopovy ulice vrací trolejbusy, o tom však již v článku výše. Dodejme, že při připojování trolejí z/do Prokopovy ulice na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova nebyly k síti připojeny troleje z/do ulice U Trati (směr Belánka, Borská). Jak již bylo v článku řečeno, na příští rok je naplánována rekonstrukce krajního mostu, která přinese opět snesení trolejí v Prokopově ulici, proto nebyla situace trolejí na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova finálně vyřešena. Stane se tak, až po dokončení zmiňované rekonstrukce mostu, poté povedou troleje přímo v ulici U Trati (od Belánky k mostu Milénia a naopak), z Prokopovy do Doudlevecké (a naopak) a pak ještě spojky z Doudlevecké ulice do obou směrů ulice U Trati (k Belánce i mostu Milénia, samozřejmě v obou směrech).

  Za křížením je patrné provizorní spojení nově natažených trolejí. - 27.6.2012 Pohled na nově natažené troleje do Prokopovy ulice. - 27.6.2012 Montážní věžka Elektroline při instalaci nových chráničů trolejí pod železničními mosty v Prokopově ulici. - 27.6.2012 Pohled na provizorní uchycení nových trolejí v Prokopově ulici. - 27.6.2012 Pohled na nově natažené troleje do Prokopovy ulice na křižovatce s ulicí U Trati. - 27.6.2012 Pohled na první nainstalované chrániče trolejí pod železničními mosty v Prokopově ulici. - 27.6.2012 Montážní plošina Elektroline po uchycení nových trolejí a instalaci korýtek pod železničním mostem v Prokopově ulici. - 27.6.2012 Montážní věžka Elektroline zachycena pod železničními mosty v Prokopově ulici. - 27.6.2012 Pohled na nově natažené troleje v Prokopově ulici. Na sloupech si všimnete nosných lan jako pozůstatku po úvodním ukončení trolejí. - 27.6.2012 Pohled na nově natažené troleje v Prokopově ulici. Na sloupech si všimnete nosných lan jako pozůstatku po úvodním ukončení trolejí kotevní rozpěrkou. - 27.6.2012 Bližší pohled na spojení původního a nového trolejového drátu v Prokopově ulici. - 27.6.2012 Pohled na znovunaistalovaný výložník, ke kterému jsou troleje nově uchyceny pomocí delta závěsů. - 28.6.2012 Pohled na nově natažené troleje v Prokopově ulici. - 28.6.2012 Ačkoliv by již byla Prokopova ulice průjezdná, 14 TrM ev.č. 458 směřuje na objízdnou trasu ulicí U Trati. - 28.6.2012 Pohled na korýtka chránící troleje pod železničním mostem v Prokopově ulici. - 28.6.2012 Pohled na již nainstalované chrániče trolejí pod železničním mostem v Prokopově ulici. - 28.6.2012 Pohled na nový železniční most v Prokopově ulici, vpravo v popředí si všimněte nenávaznosti na starý most. - 28.6.2012 Pohled na nově natažené troleje v Prokopově ulici. - 28.6.2012 Pohled na již propojené troleje do Prokopovy ulice (na snímku přímé) - 28.6.2012 Pohled na finálně uchycené troleje v Prokopově ulici. - 28.6.2012

  nahoru

  Provoz odkloněných linek ulicí U Trati v květnu a červnu 2012

  Odklony trolejbusových linek po trolejbusové trati v ulici U Trati pokračují také v květnu a červnu 2012. Odklony zůstavají nezměnné, nejcitelnější jsou změny linek 10, 13 a 14, ostatní linky jsou odkloněny jen při přesunech z/do vozovny. I když je Prokopova ulice už částečně průjezdná, trolejbusy se sem díky absenci trolejí nevracejí. I když by se sem mohla vrátit linka 13, na které jsou trolejbusy s dieselagregátem vypravovány kvůli zajíždění k černické nákupní zoně.

  A jak pokračují opravy resp. výměny železničních mostů? V Prokopově ulici se na začátku května 2012 pracuje na základech nového mostu, naopak železné konstrukce starých mostů přes Radbuzu jsou po částech odstraňovány. Kolem 20.května 2012 jsou již konstrukce prostředních mostů přes Radbuzu zcela odstraněny. Dne 29.5.2012 je již nad Prokopovou ulicí usazena nová mostní konstrukce, která se postupně upevňuje.

  Škoda 24 Tr ev.č. 517 zatáčí z ulice U Trati do Doudlevecké v pozadí s již novým mostem v Prokopově ulici. - 27.6.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 437 zachycena v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 27.6.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 409 zatahující do vozovny jako 15X zachycena v Sirkové ulici. - 28.6.2012 Ačkoliv by již byla Prokopova ulice průjezdná, 14 TrM ev.č. 458 směřuje na objízdnou trasu přes most Milénia. - 28.6.2012

  Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 najíždějící na linku 12 zatáčí z ulice U Trati do Koterovské. - 6.6.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 480 zachycena na mostu Milénia. - 6.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 518 v ulici U Trati před odbočením do Koterovské. - 6.6.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 535 najíždějící na linku 16 zatáčí z ulice U Trati do Koterovské. - 6.6.2012

  Pohled do Prokopovy ulice s novým (zadním) železničním mostem. - 29.5.2012 Pohled do Prokopovy ulice s novým mostem. V popředí si všimněte desek chránící troleje, které jsou však sneseny. - 29.5.2012 Pohled do Prokopovy ulice s novou mostní konstrukcí. - 29.5.2012 Pohled na nový budovaný železniční most křížící Prokopovu ulici. - 29.5.2012 Pohled na novou mostní konstrukci z úrovně budoucí železniční tratě. - 29.5.2012 Volný prostor mezi železničními mosty přes Radbuzu bude již zanedlouho patřit novému mostu. - 29.5.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 446 zatáčí z ulice U Trati do Prokopovy. - 29.5.2012 Pohled na pokračujcí práce na základech nového železničního mostu v Prokopově ulici. - 5.5.2012

  Pohled na železniční mosty přes Radbuzu s již částečně odstraněnými konstrukcemi prostředních mostů. - 12.5.2012 Pohled na volný prostor po již odstraněných železničních mostech přes Radbuzu. - 12.5.2012 Železné konstrukce původních dvou mostů přes Radbuzu jsou postupně rozebírány. - 12.5.2012 Pohled na svah v ulici U Trati. Původně se v těchto místech tyčil železniční viadukt. - 26.4.2012


  Ve dnech 5. a 6.5.2012 byl z důvodu Slavnostní svobody a souvisejících akcí (Convoy of Liberty, Pietní akt u památníku Díky Ameriko) omezen průjezd trolejbusů po Americké třídě. Trolejbusová linka 16 dne 5.5. a trolejbusové linky 12, 15 a 16 dne 6.5.2012 byly odkloněny do Prokopovy ulice pod rekonstruované železniční mosty. Troleje v Prokopově ulici pod železničními mosty samozřejmě ještě nejsou, takže trolejbusy musely využívat dieselagregát. Zúženým úsekem Prokopovy ulice pod železničními mosty projížděly trolejbusy kyvadlově řízené semafory. V neděli 6.5.2012 byly trolejbusy odkloněny také ulicí U Trati (od Doudlevecké ke Klatovské) a Borskou (viz též TT U Trati a Borská).

  Škoda 25 Tr ev.č. 520 projíždí kolem prací na rekonstrukci železničních viaduktů v Prokopově ulici. - 6.5.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 488 opouští zúžený úsek Prokopovy ulice pod železničními mosty. - 6.5.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 523 v Prokopově ulici čeká na zelenou. - 5.5.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 529 projíždí Prokopovou ulicí zúženou kvůli rekonstrukci železničních viaduktů. - 5.5.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 520 projíždí pod ukončením trolejí v Prokopově ulici. - 5.5.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 522 na odkloněné lince 16 na dieselagregát projíždí Prokopovou ulicí. - 5.5.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 482 projíždí pod železničními viadukty v Prokopově ulici. - 5.5.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 521 na odkloněné lince 16 na dieselagregát projíždí Prokopovou ulicí. - 5.5.2012


  Škoda 9 Tr ev.č. 323 na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova. - 6.5.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 při historických jízdách zatáčí z ulice U Trati do Doudlevecké. - 6.5.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 zachycena v ulici U Trati. - 5.5.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 najíždí na most Milénia v ulici U Trati. - 5.5.2012  Škoda 9 Tr ev.č. 323 využívá trolejí z Sirkové do Mikulášské. - 5.5.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 524 zatahující z linky 16 do vozovny zachycena v Sirkové ulici. - 5.5.2012

  Škoda 24 Tr ev.č. 513 na lince 14 zatáčí z ulice U Trati do Doudlevecké. Všimněte si, že po krajním železničním mostu je zachována doprava. - 30.4.2012  Škoda 15 TrM ev.č. 473 zatahující z ranní části směny do vozovny zatáčí z ulice U Trati do Doudlevecké. - 30.4.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 504 v ulici U Trati na mostě přes Radbuzu. - 30.4.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 437 na lince 10 najíždí na horní most v ulici U Trati. Vpravo si všimněte jeřábů pracujících na postupném odstraňování původních konstrukcí mostu. - 30.4.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 455 při nájezdu z vozovny na linku 12 zachycena v ulici U Trati. - 30.4.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 455 při nájezdu z vozovny na linku 12 zachycena v ulici U Trati. - 30.4.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 446 v ulici U Trati při výjezdu na odpolední část dělené směny linky 12. - 30.4.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 490 vyjíždějící z vozovny na linku 15 zachycena v ulici U Trati. - 30.4.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 535 vyjíždějící z vozovny na linku 16 využívá ulici U Trati. - 30.4.2012 Trolejbusy 21 Tr zachyceny v ulici U Trati. - 30.4.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 433 následovaná 24 Tr ev.č. 500 v ulici U Trati. - 30.4.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 500 následuje 433 v ulici U Trati. - 30.4.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 537 najíždějící na linku 16 zatočila do ulice U Trati. - 30.4.2012 Pohled do Prokopovy ulice s průjezdnou levou polovinou vozovky. - 30.4.2012

  nahoru

  Další dny trolejbusového provozu s cestujícími

  Jak si cestující přivykly na odklonové trasy trolejbusů přes most Milénia ? Když se v trolejbusu ozve hlášení o vedení spoje odklonem, většina cestujících z trolejbusu urychleně vystoupí. Mezi zastávkami U Trati a hlavním nádražím tak v trolejbusu jezdí minimum cestující (ve špičce cca 5 cestujících / spoj). Díky téměř žádným cestujícím by se teoreticky měly zkracovat i pobyty v zastávkách. Vzhledem k "vatě" (rezervě) v jízdních řádech však trolejbus snad na každé zastávce nové trolejbusové trati čeká na čas odjezdu. Pro cestující je časově výhodnější vystoupit v zastávce U Trati a do Prokopovy ulice projít "myší dírou" a Resslovou ulicí, než s trolejbusem zbytečně zajíždět k Mikulášskému náměstí. Nejvíce trolejbusů v ulici U Trati se ve směru od Doudlevecké k nádraží objevuje mezi 4. a 6. hodinou ráno a také mezi od 12:30 do 13:30, kdy vyjíždějí trolejbusy z vozovny na linky. V opačném směru je největší frekvence trolejbusů od 16. do 19. hodiny a pak také před ukončením provozu cca od 22. do 24. (resp. 0.) hodiny.

  Naplno také postupují práce na rekonstrukci železničních viaduktů. Na začátku dubna je demolována konstrukce prostředního železničního viaduktu v Prokopově ulici. Přibližně kolem 5. dubna 2012 jsou již pozůstatky prostřední železničního viaduktu odklizeny a v zářezu se pracuje na základech nového mostu. Od 20.4.2012 je již v Prokopově ulici umožněn provoz MHD. Trolejbusy se sem zatím nevracejí, Prokopova ulice je využívána jen autobusovou linkou 35 a autobusy při přesunech z vozovny na linku (33, 40) a naopak. Trolejbusové troleje v ulici zatím samozřejmě nejsou nataženy. Prokopova ulice je pro MHD průjezdná jen jednou polovinou vozovky kyvadlově. Průjezd ulicí je navíc komplikován pracovními mechanismy. Cestující si po necelém měsící už na odkloněné trolejbusové linky přes most Milénia zvyknuli, ale vozy po odklonové trase jezdí stále spíše prázdnější.

  Škoda 24 Tr ev.č. 510 na lince 13 v ulici U Trati. - 21.4.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 v ulici U Trati opouští most Milénia. - 21.4.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 při objednané jízdě zachycena v ulici U Trati. - 21.4.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 pozuje v ulici U Trati. - 21.4.2012

  Snímek zachycuje obsazenost trolejbusů v odpolední špičce na odklonové trase přes most Milénia. - 23.4.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 437 na lince 10 využívá trolejí z Sirkové do Mikulášské. - 20.4.2012  Škoda 25 Tr ev.č. 521 zatahující do vozovny využívá spojky z Sirkové do Mikulášské. - 20.4.2012  Škoda 25 Tr ev.č. 521 přejíždí do Mikulášské ulice. - 20.4.2012  Škoda 21 Tr ev.č. 489 na odkloněné lince 13 v Sirkové ulici míří do Mikulášské ulice. - 20.4.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 489 využívá nových trolejí do Mikulášské ulice. - 20.4.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 443 na 12X zachycena v ulici U Trati. - 20.4.2012 Prokopova ulice je již průjezdná pro MHD (resp. autobusy). V první den znovuzprovoznění Prokopovy ulice pod železničními viadukty projíždí Karosa B 732 ev.č. 413 na lince 35. - 20.4.2012 Průhledem staveništěm v Prokopově ulici na 457 zatáčející na odklonovou trasu do ulice U Trati. - 20.4.2012 Pohled na částečně zprůjezdněnou Prokopovu ulici již bez prostředního železničního viaduktu. - 20.4.2012 Pohled do Prokopovy ulice již bez prostředního železničního viaduktu. - 20.4.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 497 v Sirkové ulici využívá nových trolejí do Mikulášské. - 14.4.2012

  Škoda 26 Tr ev.č. 534 v ulici U Trati. - 13.4.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 535 na lince 16X zachycena v ulici U Trati. - 13.4.2012 Pohled do Prokopovy ulice bez prostředního železničního viaduktu. - 13.4.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 503 v ulici U Trati. - 13.4.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 489 zatahující z linky 12 do vozovny zachycena v ulici U Trati. - 13.4.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 518 opustila zastávku Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 13.4.2012 Škoda 26 Tr ev.č. 532 v ulici U Trati míří k mostu přes Radbuzu. - 13.4.2012 Na krajním mostu přes Radubuzu je stále ponechána železniční doprava. Prostřední mostní konstrukce jsou připravovány k snesení. - 13.4.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 459 v ulici U Trati s uzavřeným pruhem do Prokopovy ulice. - 13.4.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 542 stanicuje v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 13.4.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 542 směřující do vozovny zachycena v ulici U Trati. - 13.4.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 497 zatočila do ulice U Trati. - 13.4.2012

  Škoda 24 Tr ev.č. 506 při objíždění zásobování v Koterovské ulici. - 12.4.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 409 zachycena v Koterovské ulici v pozadí s katedrálou sv. Bartoloměje. - 12.4.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 409 v Koterovské ulici. - 12.4.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 409 pustila 458 v Koterovské ulici. - 12.4.2012 Škoda 26 Tr ev.č. 534 zatáčí z Koterovské do Barrandovy ulice. - 12.4.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 407 na lince 10 v Koterovské ulici. - 12.4.2012 Odstraňování zeminy po původním železničním viaduktu v Prokopově ulici. - 12.4.2012 Pohled do Prokopovy ulice bez prostředního železničního viaduktu. - 12.4.2012  Škoda 14 TrM ev.č. 446 na 12X zatáčí z ulice U Trati do Doudlevecké. - 12.4.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 490 zatáčí z ulice U Trati do Doudlevecké. - 12.4.2012

  Škoda 27 Tr ev.č. 544 najíždějící na linku 16 zachycena v ulici U Trati. - 5.4.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 459 najíždějící na linku 12 využívá novou trolejbusovou trať v ulici U Trati. - 6.4.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 490 v ulici U Trati. - 6.4.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 522 vyjíždějící na odpolední šejdr 16 zachycena v ulici U Trati. - 6.4.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 522 vyjíždějící na odpolední šejdr 16 zachycena v ulici U Trati. - 6.4.2012 V ulici U Trati jsou vyfoceny trolejbusy najíždějící z vozovny na svoje linky - 11, 12 a 15. - 6.4.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 407 vyjíždějící na linku 12 následovaná 503 směřující na linku 15 opouští most Milénia. - 6.4.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 503 najíždějící na linku 15 opouští most Milénia. - 6.4.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 541 na 16X přijíždí do zastávky Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 6.4.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 541 v ulici U Trati. - 6.4.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 541 najíždějící na linku 16 zachycena v Koterovské ulici. - 6.4.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 541 zatáčí z Koterovské do Barrandovy ulice. - 6.4.2012

  Pohled na přípravné práce před sundáním ocelové konstrukce železničních mostů přes Radubuzu. - 2.4.2012 V Prokopově ulici je postupně demolován železniční viadukt. - 1.4.2012

  Škoda 24 Tr ev.č. 516 zatáčí z ulice U Trati do Doudlevecké kvůli uzavřené Prokopově ulici (v pozadí). - 30.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 512 zatáčí z ulice U Trati do Doudlevecké. - 30.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 512 zatáčí z ulice U Trati do Doudlevecké. - 30.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 500 zatáčí do ulice U Trati na novou trolejbusovou trať. - 30.3.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 494 se zařazuje do pruhu k odbočení do Doudlevecké. - 30.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 500 na odkloněné lince 14 v ulici U Trati. - 30.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 500 v ulici U Trati čeká na odbočení do ulice Doudlevecké. - 30.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 505 projíždí po nové trolejbusové trati v ulici U Trati. - 30.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 519 zatáčí do ulice U Trati. - 30.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 519 opouští zastávku Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 30.3.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 483 přijíždí k zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 30.3.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 483 opustila zastávku Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 30.3.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 483 najíždí na most přes Radbuzu. - 30.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 503 na odkloněné lince 13 v ulici U Trati. - 30.3.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 479 na odkloněné lince 14 v ulici U Trati. - 30.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 516 stoupá po nové trolejbusové trati ulicí U Trati. - 30.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 516 v ulici U Trati. - 30.3.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 449 zachycena v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 30.3.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 stanicuje v nové zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 30.3.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 409 na odkloněné lince 10 projíždí po nové trolejbusové trati na mostě Milénia. - 30.3.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 409 v ulici U Trati. - 30.3.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 407 na 12X zatahující do vozovny přijíždí do zastávky Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 30.3.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 407 jako 12X zatahující do vozovny projíždí ulicí U Trati. - 30.3.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 479 na odkloněné lince 14 zatočila do ulice U Trati. - 30.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 516 zatáčí z Mikulášské do ulice U Trati. - 30.3.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 446 stoupá ulicí U Trati. - 30.3.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 446 projíždí po nové trolejbusové trati na mostě Milénia. - 30.3.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 494 zatáčí z ulice U Trati do Koterovské. - 30.3.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 450 využívá novou trolejbusovou trať v Koterovské ulici. - 30.3.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 450 zatáčí do Barrandovy ulice. - 30.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 505 na odkloněné lince 13 zatáčí do Barrandovy ulice. - 30.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 500 na lince 14 zatáčí z Koterovské do Barrandovy. - 30.3.2012

  nahoru

  První den trolejbusového provozu s cestujícími

  I přesto že v nočních hodinách dne 29.3.2012 probíhaly poslední úpravy trolejí na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova a proběhla také zkušební jízda, ten samý den od ranní výpravy trolejbusů po 4. hodině ranní je již trolejbusová trať využívána v pravidelném provozu s cestujícími. Prvním trolejbusem s cestujícími na nové trolejbusové trati se stal vůz 24 Tr ev.č. 502 na 12/1 v 4:08. I když se v médiích objevovaly zprávy o dřívějším zahájení odklonu trolejbusových linek (od 23.3.), stalo se tak až dne 29.3.2012. Důvodem je uzavírka Prokopovy ulice z důvodu rekonstrukce železničních viaduktů. Jako objízdná trasa je využívána právě nová trolejbusová trať v ulici U Trati přes most Milénia.

  Po trolejbusové trati jsou odkloněny linky 10, 13 a 14, využívají ji také všechny trolejbusy vyjíždějící z vozovny na linky 11, 12, 15, 16, 17 a 18 a samozřejmě také zátahy z linek do vozovny (11X, ...., 18X). Linky 10 a 14 jsou vedeny po zastávkách ... - U Trati - Mikulášská - Hl. nádr. ČD, Americká (průjezdná konečná) - Goethova - Anglické nábřeží - Hl. nádr. ČD, U Ježíška - U Trati - ..., linka 13 ve směru Doubravka po trase ... - U Trati - Mikulášská - Hl. nádr. ČD, Šumavská - Šumavská - Gambrinus - ... a v opačném směru ... - Gambrinus - U Prazdroje - Hl. nádr. ČD, U Ježíška - U Trati - .... Trasu zobrazuje také tento plánek. Bez obsluhy zůstaly zastávky U Prazdroje (směr Doubravka), Anglické nábřeží (směr Černice), Muzeum (směr Černice) a Prokopova (směr Černice). Spoje vyjíždějící z vozovny jedou po trase vozovna - U Trati - Mikulášská - Hl. nádr. ČD, Americká (příp. Hl. nádr. ČD, Šumavská) a dále po svoji trase k Mrakodrapu (příp. Šumavské). Zátahy do vozovny probíhají po obdobné trase, ve směru z Doubravky ... - U Prazdroje - Hl. nádr. ČD, U Ježíška - U Trati - vozovna, ve směru od Mrakodrapu - Hl. nádr. ČD, Americká - Hl. nádr. ČD, U Ježíška - U Trati - vozovna. Zajímavostí jsou zátahy linky 12 z Božkova, které ze zastávky Mikulášská pokračují do zast. Hl. nádr. ČD, Americká, odkud se jedou otočit na kruhový objezd na Americké, pak zpět do zastávky Hl. nádr. ČD, Americká a dále po trase přes zastávky Hl. nádr. ČD, U Ježíška a U Trati do vozovny. Na linku 14 je kvůli prodlouženým jízdním dobám vypravován v ranní špičce další trolejbus. Odkloněn je také noční služební vůz trolejbusové vozovny (místo trasy Doudlevecká - Prokopova - Doudlevecká je veden Doudlevecká - U Trati - Klatovská - Americká - Mikulášská - U Trati - Doudlevecká) účastnící se rozjezdu nočních linek v 3:40. O odklonu informujeme také v sekci Aktuálně.

  Nyní si trolejbusovou trať virtuálně projedeme. Naše cesta začíná v zastávce U Trati. Po upozornění o vedení linky odklonem většina cestujících vystoupí a trolejbus zůstane skoro prázdný. Komu by se také chtělo jet oklikou přes Petrohrad. Ale my se už rozjíždíme ze zastávky U Trati. V Doudlevecké ulici si ještě všimneme druhých trolejí do Prokopovy ulice, které jsou však na křižovatce ukončeny. Zatáčíme doprava do ulice U Trati. Rovná čtyř proudovka vábí k zvýšení rychlosti. Přeřazujeme se do levé pruhu, ne proto, abychom předjížděli pomalejší auta, ale abychom najeli na horní most Milénia. Všímáme si řeky Radbuzy, přes kterou se nalevo od nás klene hned trojice železničních mostů. My ale už stoupáme na horní most. Po tomto dvouproudovém mostě vedou troleje již jen v našem směru (k nádraží). Po vystoupání na most se nám naskytne zajímavý výhled na Plzeň. Vpravo se můžeme podívat i na "hřiště" trolejbusové vozovny, o kus dál také na vilky u Ježíška. Volné prostranství mezi řekou a vilkami je občas využíváno cirkusy. Most prochází i nad Mikulášskou ulici s tramvajovou tratí, kudy za chvíli zase pojedeme. Už se blížíme k semaforu na konci mostu Milénia, koukneme se ještě vlevo na hlavní vlakové nádraží, počkáme na zelenou na semaforu, přejedeme ke křižovatce Železiční x Koterovská x U Trati, kde zatočíme do Koterovské ulice. Spodní klesající ulice do Mikulášské nám přípomíná původní Železniční ulici. V plánu je vybudovat trolejbusovou trať přímo, dále Železniční (a Lobezskou přes most přes nádraží). V Koterovské ulici projíždíme kolem různých obchodů a heren, snad pokaždé musí trolejbus vjet do protisměru aby objel několik aut či zásobování stojící v druhé řadě. A už se blížíme ke křižovatce Koterovské s Barrandovou ulicí, kam zatáčíme. V další části Koterovské ulice jsou troleje trati do Božkova, i ty se stáčí do Barrandovy ulice. Tím nová trolejbusová trať končí, zastavíme na Mikulášském náměstí, projedeme pod mostem Milénia a nádražními viadukty a zatočíme do zastávky Hl. nádr. ČD, Americká nebo využijeme nové trolejové spojky do Šumavské ulice a zastavíme v jinak nepoužívané zastávce Hl. nádr. ČD, Šumavská. V opačném směru, při cestě do Doudlevec naše cesta začíná v Sirkové ulicí, kam náš trolejbus zatočil z ulice U Prazdroje nebo od mostu U Jána. Projíždíme souběžně s tramvajovou tratí a už se blížíme k rozjezdové výhybce, která nás nasměruje na levé troleje, do Mikulášské ulice. Vystojíme frontu u semaforu a přes křižovatku jedeme do Mikulášské ulice. Musíme zpomalit, jsou zde totiž trolejová křížení. Následuje výhybka typu angličan, která nás nasměruje do pravé stopy. Projíždíme pod železničními viadukty, vlevo si všimneme budovy nádraží s zelenou kupolí. Po projetí druhého viaduktu zatáčíme do ulice U Trati. Mineme vjezd do podzemních garáží a už vjíždíme do zastávky Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. Tuto zastávku dříve využívala linka 35. Vlevo si všimneme krytů podzemních garáží mezi pilíři horního mostu Milénia, po kterém jezdí trolejbusy ve směru k nádraží. Trolejbus v zastávce chvíli stojí, v jízdních řádech je totiž dost velká "vata." My se konečně rozjíždíme směrem k Doudlevcům. Projíždíme přes jednopruhový most, který nás přivádí k mostu přes Radbuzu, kde připojuje i horní most Milénia. Zatímco pozorujeme železniční viadukty přes Radbuzu, trolejbus se zařazuje do levého pruhu, aby mohl zatočit do Doudlevecké ulice, kde zastavením ve stanici U Trati naše projížďka končí.

  Škoda 24 Tr ev.č. 505 zatáčí do ulice U Trati v první den odklonu. - 29.3.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 536 zatahující z ranního šejdru 16 zachycena v ulici U Trati. - 29.3.2012 Pohled na práce na demontáži železničních mostů přes Radbuzu. - 29.3.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 480 zachycena na mostě přes Radbuzu. - 29.3.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 452 využívá nových trolejí z Doudlevecké do ulice U Trati. - 29.3.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 452 využívá nových trolejí z Doudlevecké do ulice U Trati. - 29.3.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 452 v ulici U Trati. - 29.3.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 480 projíždí po mostě Milénia. - 29.3.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 480 projíždí po mostě Milénia. - 29.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 512 projíždí po nové trolejbusové trati v ulici U Trati. - 29.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 512 najíždí na horní most v ulici U Trati. - 29.3.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 459 v první den provozu nové trolejbusové trati v ulici U Trati. - 29.3.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 482 stanicuje v nové trolejbusové zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 29.3.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 482 v ulici U Trati. - 29.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 512 na lince 14 zatáčí z Mikulášské do ulice U Trati. - 29.3.2012 Trolejbusy nahoře i dole aneb most Milénia vedoucí nad Mikulášskou ulicí. - 29.3.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 459 na odkloněné lince 10 využívá nových trolejí v Mikulášské ulici. - 29.3.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 459 zatáčí z Mikulášské do ulice U Trati. - 29.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 497 zatáčí z Mikulášské do Šumavské. - 29.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č 500 využívá nových trolejí z Sirkové do Mikulášské. - 29.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 500 přejíždí přes novou výhybku typu angličan v Mikulášské ulici. - 29.3.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 452 v první den provozu nové trolejbusové trati v ulici U Trati stanicuje v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 29.3.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 455 v první den provozu nové trolejbusové trati v ulici U Trati. - 29.3.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 455 v ulici U Trati. - 29.3.2012

  Informace o odklonech linek 10, 13 a 14

  nahoru

  Odstřižení trolejí v Prokopově ulici + 2. zkušební jízda

  Po ukončení provozu trolejbusů dne 29.3.2012 cca v 0:20 probíhaly při napěťové výluce práce na trolejovém vedení na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova. Pracovalo se na odstřižení trolejí z Doudlevecké do Prokopovy ulice. Troleje jsou na již zmiňované křižovatce ukončeny kotevní rozpěrkou. Troleje do Prokopovy ulice jsou v Doudlevecké stále propojeny s ostatní sítí výhybkami (troleje jsou ukončeny až za kříženími, jinak by nebylo možné výhybky a křížení na křižovatce vyvěsit). Ukončeny byly i troleje v Prokopově ulici ve směru od Americké. Zde jsou troleje ukončeny mezi křižovatkou Prokopova x Purkyňova a železničními viadukty. Právě pod železničními viadukty musely být troleje sneseny kvůli rekonstrukci mostů, která dne 29.3.2012 začíná. Mezi železničním mostem trati č. 183 a mostem, který se bude rekonstruovat byl ze sloupu odstraněn i výložník. Po nočních pracích na trolejovém vedení následovala dne 29.3. 2012 cca v 2:30 zkušební jízda trolejbusu po nové trolejbusové trati přes most Milénia. Noční zkušební jízda byla provedena 24 Tr ev.č. 498. Celkově se jedná o druhou zkušební jízdu po nové trolejbusové trati přes most Milénia (první provedena dne 25.3.2012 vozem 479 - viz níže), nynější zkušební jízda však byla provedena s již dokončeným napájením trolejbusové tratě (vůz nepoužívaldieselagregát).

  Pohled na ukončené troleje v Prokopově ulici. - 29.3.2012 Pohled na ukončené troleje v Prokopově ulici před železničními viadukty. - 29.3.2012 Pohled na ukončené troleje do Prokopovy ulice na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova. - 30.3.2012 Pohled do Prokopovy ulice bez trolejbusových trolejí pod železniční viadukty. - 30.3.2012 Pohled na postupně demolovaný železniční viadukt v Prokopově ulici bez trolejbusových trolejí. - 1.4.2012 V pravé části snímku je zachycen sloup, z které byl kvůli rekonstrukci odstraněn výložník. - 1.4.2012 Pohled na pružné závěsy jako pozůstatky po trolejích v Prokopově ulici. - 1.4.2012

  nahoru

  Trolejbusy v Doudlevecké po trolejích původně do ulice U Trati

  Po záměně trolejí v Doudlevecké ulici dne 25.3.2012 trolejbusy od 26. do 28.3.2012 využívají poprvé v pravidelném provozu troleje, které vedly původně do ulice U Trati směrem k Borské ulici. Tyto troleje byly vybudovány v listopadu 2010 v rámci stavby trolejbusové trati v ulici U Trati k Belánce. Nyní tyto troleje (v Doudlevecké ulici vlevo) vedou do Prokopovy ulice, troleje, které vedly původně do Prokopovy ulice (v Doudlevecké vlevo) vedou do ulice U Trati k Koterovské. Dny 26. až 28.3.2012 jsou také posledními dny provozu trolejbusů v Prokopově ulici před uzavřením ulice kvůli rekonstrukci železničních mostů. Proto se sluší dodat linkové vedení přes uzavírkou Prokopovy ulice. Linky 10 a 14 po trase .. - U Trati - Goethova - Anglické nábřeží - Hl. nádr. ČD, Americká (průjezdná konečná) - Prokopova - U Trati - ... Linka 13 na Doubravku .. - U Trati - Goethova - Anglické nábřeží - U Prazdroje - Gambrinus - ... a v opačném směru .. - Gambrinus - U Prazdroje - Anglické nábřeží - Prokopova - U Trati - ... Výjezdy z vozovny probíhají po trase vozovna - U Trati - Mrakodrap / Goethova / Hl. nádr. ČD, Americká, zátahy probíhají v opačném směru Mrakodrap / Muzeum / Hl. nádr. ČD, Americká - Prokopova - U Trati - vozovna.

  Přípravné práce k rekonstrukci mostů ve dnech 26. až 28.3.2012 vrcholí. Na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova a v Prokopově ulici (mezi železničními viadukty a křižovatkou s Purkyňovou ulicí) jsou již na sloupech připravena nosná lana, která budou sloužit k ukončení trolejí v Prokopově ulici před (a za) železničními viadukty. Trolejbusová trať v ulici U Trati, Koterovské a na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská je již finálně dokončena. Fotografie zachycují mj. provoz trolejbusů pod původními železničními viadukty v předposlední den provozu trolejbusů Prokopovou ulicí tj. 27.3.2012.

  Škoda 24 Tr ev.č. 516 v předposlední den provozu trolejbusů v Prokopově ulici projíždí pod železničními viadukty. - 27.3.2012 26 Tr ev.č. 534 pod železničními viadukty v Prokopově ulici. Na sloupech v popředí si všimněte připravených lan pro zakončení trolejí. - 27.3.2012 Bližší pohled na jedno z připravených lan pro zakončení trolejí v Prokopově ulici. - 27.3.2012 Pohled na připravené lano pro zakončení trolejí v Prokopově ulici. - 27.3.2012 Pohled na již zadrátovanou ulici U Trati s již dokončeným úsekovým děličem. - 27.3.2012 Pohled na připravená lana pro zakončení trolejí do Prokopovy ulice na sloupu v ulici U Trati. - 27.3.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 407 projíždí po trolejích původně do ulice U Trati (směrem k Belánce). - 27.3.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 489 v předposlední den provozu trolejbusů v Prokopově ulici zachycena pod železničními viadukty. - 27.3.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 433 využívá troleje vedoucí původně do ulice U Trati (směrem k Belánce). - 27.3.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 409 pod železničními viadukty v Prokopově ulici. - 27.3.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 409 projíždí křižovatkou Doudlevecká x U Trati x Prokopova v předposlední den trolejbusů v Prokopově ulici. - 27.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 503 vjíždí do Doudlevecké ulice. Sjezdová výhybka v horní části snímku dříve spojovala snesné troleje z ulice U Trati (zleva) s trolejemi z Prokopovy ulice. - 27.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 513 využívá troleje vedoucí původně do ulice U Trati (směrem k Belánce). - 27.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 513 využívá troleje vedoucí původně do ulice U Trati (směrem k Belánce). - 27.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 508 projíždí po trolejích původně do ulice U Trati (směrem k Belánce). - 27.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 508 projíždí po trolejích původně do ulice U Trati (směrem k Belánce). - 27.3.2012 Původně vedly pravé troleje (z našeho pohledu) do ulice U Trati (k Belánce) a nebyly používány. Levé troleje pak vedly do Prokopovy ulice. Po prohození trolejí vedou levé troleje do ulice U Trati (ke Koterovské) a pravé troleje se pak využívají do Prokopovy ulice. - 27.3.2012 Pohled na pokračující práce na demolici prostředních železničních mostů přes Radbuzu. - 27.3.2012

  nahoru

  První zkušební jízda trolejbusu ulicí U Trati

  Škoda 21 Tr ev.č. 479 se při první zkušební jízdě po nové trolejbusové trati po projetí nové trolejové spojky z Sirkové do Mikulášské otáčí z důvodu havárie vodovoduv Mikulášské ulici. - 25.3.2012 V odpoledních hodinách dne 25.3.2012 byla již trolejbusová trať přes most Milénia včetně propojení s ostatní sítí prakticky dokončena a tak přišla na řadu zkušební jízda. Zkušební jízdu provedl vůz 21 Tr ev.č. 479 dne 25.3.2012 po 17. hodině. Trolejbus projížděl po nové trolejbusové trati s nasazenými sběrači, ale na dieselagregát (zkouška trolejí, ještě bez napájení). V rámci zkušební jízdy musely být kromě trati přes Milénia projety také nové spojky na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Prokopova (spojky z Mikulášské do Šumavské a z Sirkové do Mikulášské). Kvůli uzavírce Mikulášské ulice z důvodu prasklého vodovodního potrubí však trolejbus nemohl projet z Sirkové Mikulášskou ulicí do ulice U Trati. Vůz se tak v Mikulášské ulici (mezi křižovatkou s Americkou, Šumavskou a Sirkovou a železničními viadukty) musel otáčet a uzavřené ulici se na dieselagregát vyhnout.

  nahoru

  Práce na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova

  Víkend 24. a 25.3.2012 byl posledním víkendem prací na nové trolejbusové tratě v ulici U Trati (směr Železniční). Troleje na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská, v Koterovské ulici a v velké části ulice U Trati jsou již dokončeny, o tomto víkendu zbývá dodělat propojení nové trolejbusové tratě s tratí v Doudlevecké ulici. Práce začaly s ukončením trolejbusového provozu dne 24.3.2012 cca v 0:30, kdy začala napěťová výluka. Od trolejí v Doudlevecké ulici byly nejprve odstřiženy troleje do ulice U Trati (k Belánce). Tato trolejbusová trať byla budována v listopadu a prosinci 2010 (viz více ZDE). Snesena byla sjezdová výhybka v Doudlevecké ulici a křížení trolejí Prokopova - Doudlevecká s trolejí Doudlevecká - U Trati (k Belánce). Kvůli snesení sjezdové výhybky v Doudlevecké ulici byly drobně přesunuty troleje z Prokopovy do Doudlevecké v Doudlevecké ulici. Troleje v ulici U Trati (směrem k Borské) jsou zakončeny kotevní rozpěrkou v blízkosti zastávkového zálivu Radobyčická (cca 40 metrů za křižovatkou Doudlevecká x U Trati x Prokopova). V Plzni tak vznikla zajímavost. Trolejbusová trať, která je na obou svých koncích slepě ukončena. Trať je ale napájena. Trolejbusová trať v ulici U Trati (směrem k Borské ulici) však takto odříznutá na obou stranách dlouho nebude. Připojení k trolejím na Doudlevecké a finální vyřešení trolejového vedení na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova je naplánováno po dokončení rekonstrukce železničních viaduktů v Prokopově ulici a navrácení trolejbusových linek do Prokopovy ulice (cca červen 2012). Na opačném konci (u Belánky) však trolejbusová trať zůstane odříznuta do doby, než se místo železničního valu mezi Borskou ulicí a železniční tratí u nádraží Jižní předměstí zbuduje opěrná zeď, na které se však už také začíná pracovat. Ale zpět k víkendovým pracem na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova. Rozjezdová výhybka oddělující troleje do Prokopovy ulice a do ulice U Trati (k Borské) byla ponechána. Jen byly troleje "prohozeny." Trolej do Prokopovy byla původně vpravo, odbočení do ulice U Trati (k Borské) vlevo. Po změně trolejového vedení byla levá trolej propojena do Prokopovy ulice, pravá trolej pak vede do ulice U Trati (k Železniční). Fyzicky však troleje nebyly zcela prohozeny. Původní trolej byla snesena, v oblouku z Doudlevecké do ulice U Trati (k Železniční) byla natažena nová trolej. Úsek s nově nataženými trolejemi ve směru od Doudlevecké k mostu Milénia činí cca 100 metrů. V ulici U Trati jsou od úsekového děliče (cca 60 metrů od křižovatky U Trati x Doudlevecká x Prokopova) již troleje finálně uchyceny, proto zbývalo propojit jen tento krátký úsek. V opačném směru (od nádraží k Doudlevecké) bylo nataženo cca 120 metrů nových trolejí (od úsekového děliče k sjezdové výhybce). Nově byla instalována sjezdová výhybka v Doudlevecké ulici (spojující troleje z Prokopovy ulice a z ulice U Trati (od Mikulášské)) a tahové křížení trolejbusových trolejí (z ulice U Trati (od Mikulášské) s trolejemi z Doudlevecké do Prokopovy. V průběhu dne 24.3.2012 byly finálně uchycovány troleje v obloucích z Doudlevecké do ulice U Trati. Také se dokončoval úsekový dělič v ulici U Trati.

  Dne 25.3.2012 se pracovalo na křížení trolejí Doudlevecká - Prokopova s trolejemi U Trati (od nádraží) - Doudlevecká a také se na všech třech nových úsekových děličích nové trolejbusové trati (v Koterovské ulici (směr k nádraží), v ulici U Trati v blízkosti zastávky Hlavní nádraží ČD, U Ježíška (směr od nádraží) a také v ulici U Trati cca 60 metrů za křižovatkou Doudlevecká x U Trati x Prokopova (oba směry)) objevily značky úsekových děličů (zelené kosočtverce s čtyřmi bílými kruhy). Na stavbě se o víkendu 24. a 25.3.2012 vystřídalo až pět montážních plošin (dvě PMDP, tři Elektroline). Plošiny Elektroline byly mezi jednotlivými víkendovými pracemi odstaveny v tramvajové vozovně Slovany. Stavba TT byla dokončena v podvečerních hodinách dne 25.3.2012. Trolejbusová trať z Doudlevecké přes most Milénia a ulici U Trati do Mikulášské, spojky z Mikulášské do Šumavské a z Sirkové do Mikulášské a konečně trolejbusová trať z Mikulášské ulicí U Trati do Doudlevecké tak jsou již finálně dokončeny a napojeny na trolejbusovou síť. Večerní nedělní zátah trolejbusů do vozovny probíhal již po dokončených trolejích na křižovatce Doudlevecká x Prokopova x U Trati. Dne 25.3.2012 se také uskutečnila první zkušební jízda po nové trolejbusové trati (viz více ). Po víkendu 24. a 25.3.2012 byly také již propojeny nové výhybky na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x U Trati (rozjezdová v Mikulášská, rozjezdová v Sirkové, angličan v Mikulášské) s ukazateli směru, které nyní již ukazují směr přehození výhybky. Výhybky už lze také přehodit elektronicky.

  Pohled na přerušené troleje v Doudlevecké ulici. - 24.3.2012 Montážní plošina Elektroline při pracích na nosném laně v Doudlevecké ulici. - 24.3.2012 Pohled na provizorně uchycené nově natažené troleje v ulici U Trati. - 24.3.2012 Pohled na provizorní spojení trolejí v místě budoucího úsekového děliče. - 24.3.2012 Pohled na troleje v ulici U Trati s již propojeným napájením. - 24.3.2012 Montážní plošina PMDP při finálním uchycování trolejí v oblouku z Doudlevecké do ulice U Trati. - 24.3.2012 Pohled na provizorní překřížení trolejí na křižovatce Doudlevecká x U Trati. - 24.3.2012 Montážní plošiny Elektroline a PMDP při pracích na trolejovém vedení v Doudlevecké ulici. - 24.3.2012 Montážní plošiny Elektroline a PMDP při pracích na sjezdové výhybce v Doudlevecké ulici. - 24.3.2012 Pohled na ukončení trolejí trolejbusové trati v ulici U Trati v blízkosti zastávky Radobyčická. - 24.3.2012 Pohled na háčky úchytů trolejí, které zbyly po sneseném úseku trolejbusové trati. - 24.3.2012 Pohled na ukončení trolejí trolejbusové trati v ulici U Trati směrem k Belánce. - 24.3.2012 Montážní plošina PMDP při pracích na úsekovém děliči v ulici U Trati. - 24.3.2012 Pohled na zatím nepropojený úsekový dělič. - 24.3.2012 Pohled na zatím nepropojený úsekový dělič. - 24.3.2012 Pohled na již finálně uchycené troleje v ulici U Trati. - 24.3.2012 Pohled na finálně uchycené troleje v oblouku z Doudlevecké do ulice U Trati. - 24.3.2012 Pohled na finálně uchycené troleje v oblouku z Doudlevecké do ulice U Trati. - 24.3.2012 Pohled na již finálně uchycené troleje v oblouku z ulice U Trati do Doudlevecké. Chybí dodělat křížení trolejí. - 24.3.2012 Pohled na již dokončenou sjezdovou výhybku v Doudlevecké ulici. - 24.3.2012 Pohled na přerušené a od napájení odpojené troleje v Doudlevecké ulici. - 24.3.2012 Úsekový dělič v Koterovské ulici je již osazen značkou úsekového děliče. - 25.3.2012 Bližší pohled na značku sekčního děliče. - 25.3.2012 Úsekový dělič v blízkosti zastávky Hlavní nádraží ČD, U Ježíška je již opatřen značkou úsekového děliče. - 25.3.2012 Pohled na již dokončený úsekový dělič již i se značkou ús. děliče. - 25.3.2012 Montážní plošiny PMDP a Elektroline zachyceny při pracích na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova. - 25.3.2012 Montážní plošiny PMDP a Elektroline při pracích na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova. - 25.3.2012 Pohled na ukončení trolejí kotevní rozpěrkou v ulici U Trati. - 25.3.2012 Pohled na nové křížení trolejí na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova. Na trolejích v popředí si všimněte spojení kvůli předchozímu (nyní odstraněnému) křížení. - 25.3.2012 Montážní plošiny Elektroline při pracích na trolejích na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova. - 25.3.2012 Pohled na finálně uchycené troleje v Doudlevecké ulici. - 25.3.2012 Pohled do Doudlevecké ulice s již finálně uchycenými a napojenými trolejemi. - 25.3.2012 Montážní plošina PMDP při pracích na trolejovém vedení pod železničním mostem v Prokopově ulici. - 25.3.2012 Pohled na již funkční ukazatel směru výhybky angličan v Mikulášské ulici. - 26.3.2012 Pohled na již funkční ukazatel směru rozjezdové výhybky v Sirkové ulici. - 26.3.2012 Pohled na již funkční ukazatel směru rozjezdové výhybky v Mikulášské ulici. - 27.3.2012

  Napěťová výluka ve dnech 24. a 25.3.2012 byla opět důvodem k vypravení výhradně trolejbusů s dieselagregátem. Všechny trolejbusy najíždějící na linky (vyjma třech prvních ranních spojů linky 13) musí při cestě z vozovny projet křižovatkou Doudlevecká x U Trati x Prokopova. Na této křižovatce kvůli pracím na trolejích trolejbusy musely využívat dieselagregát. U linek 11, 15 a 16 byla potřeba dieselagregátu jen na výjezdy/zátahy z/do vozovny, linka 12 dieselagregát používala pro objízdnou trasu kvůli havárii vodovodu v Mikulášské ulici a linka 13 přes křižovatku Doudlevecká x U Trati x Prokopova projíždí na své trase celý den. Trolejbusy dieselagregát využívaly mezi zastávkami Zimní stadion - Goethova (resp. vozovna - Mrakodrap / Hl. nádr. ČD, Americká v případě výjezdu z vozovny) a v opačném směru Prokopova - Zimní stadion (resp. Prokopova - vozovna při zátahu do depa). Z důvodu nedostatku provozuschopných trolejbusů s dieselagregátem byly na linku 11 dne 24.3.2012 vypraveny autobusy (na dopolední část výhradně Karosy Citybus - 459 11/1; 464 - 11/2; 455 - 11/3; 463 - 11/4). V neděli 25.3.2012 pak už na linku 11 byly vypraveny trolejbusy. Na dopolední část nedělní linky 11 byly vypraveny výhradně trolejbusy s dieselagregátem, na odpolední šejdr 11/5 byl vypraven i trolejbus bez dieselagregátu (24 Tr ev.č. 518), který se při výjezdu z vozovny napěťové výluce na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova vyhnul po trase přes Doudlevce a Bory. U trolejbusů vyjíždějících při ranní výpravě nebylo možné tuto objízdnou trasu použít, kvůli nutnosti změnit jízdní řád. Při večerním nedělním zátahu již bylo trolejové vedení na křižovatce dokončeno a trolejbusy dieselagregát využívat nemusely.

  V mlhavé ráno přijíždí Citybus č. 459 jako linka 11 do zastávky Hlavní nádraží ČD, Americká. - 24.3.2012 Na lince 16 byly dne 24.3.2012 nasazeny krátké i kloubové trolejbusy s dieselagregátem, jako vozy 486 a 524, které jsou zachyceny na snímku. - 24.3.2012 Renault Citybus ev.č. 464 na trolejbusové lince 11 mezi zastávkami Hlavní nádraží ČD, Americká a Šumavská. - 24.3.2012 Renault Citybus ev.č. 455 na trolejbusové lince 11 na Americké. - 24.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 508 na dieselagregát míjí montážní plošiny v Doudlevecké ulici. - 24.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 508 na dieselagregát stanicuje v zastávce U Trati. - 24.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 498 na diesealgregát přijíždí k zastávce U Trati. - 24.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 518 najíždějící z vozovny na šejdr linky 11 mimořádně vedena odlonem přes Doudlevce a Bory zachycena v Mánesově ulici. - 25.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 518 najíždějící z vozovny na šejdr linky 11 mimořádně vedena odlonem přes Doudlevce a Bory zachycena v Mánesově ulici. - 25.3.2012 V neděli 25.3.2012 už byly na linku 11 opět vypraveny trolejbusy, jako i 489 stanicující v zastávce Hlavní nádraží ČD, Americká. - 25.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 507 projíždí na dieselagregát kolem montážních plošin na křižovatce Doudlevecká x U Trati. - 25.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 500 projíždí na dieselagregát kolem montážních plošin na křižovatce Doudlevecká x U Trati. - 25.3.2012

  nahoru

  Trolejbusy na dieselagregát pod novou TT

  Dne 23.3.2012 v 6:45 byl z důvodu prasklého vodovodního potrubí přerušen provoz MHD v Mikulášské ulici (viz také sekce Aktuálně). Trolejbusová linka 12 proto byla operativně rozdělena na dva úseky (Nová Hospoda - Hlavní nádraží ČD, Americká a Mikulášská - Božkov). Na druhém jmenovaném úseku musely být nasazeny výhradně trolejbusy s dieselagregátem. V okolí zastávky Mikulášská totiž není žádná točka, kde by se trolejbusy mohly otáčet. Vozy se tak otáčely na dieselagregát nejprve po trase Mikulášská - Slovanská - Sladkovského, později byl vydán pokyn k otáčení Mikulášská - U Trati - Koterovská - Sladkovského. Pozorní čtenáři si jistě všimli, že pod trasou U Trati - Koterovská se skrývá nová trolejbusová trať. Trolejbusy z Mikulášské ulice odbočily doprava, kde projely pod novou trolejbusovou tratí krátký úsek ulicí U Trati ke křižovatce s Koterovskou a Železniční, kde trolejbusy zatočily do Koterovské a pod novou trolejbusovou tratí pokračovaly ke křižovatce Koterovská x Barrandova, kde nová trolejbusová trať odbočuje do Barrandovy, zatímco trolejbusy pokračovaly po Koterovské rovně do Božkova. Zajímavostí je, že v plánu bylo umístit v Koterovské ulici výhybku, aby mohl být umožněn průjezd trolejbusů rovně (od U Trati k Sladkovského). Tuto výhybku by využily spoje vyjíždějící z vozovny na linku 12 do Božkova. Nakonec zde však výhybka není a trolejbusy tak musí při uzavírce Prokopovy ulice jezdit po trase U Trati - Mikulášská - Hlavní nádraží ČD, Americká - otočení na kruhovém objezdu na Americké - Hlavní nádraží ČD, Americká - Mikulášská - Sladkovského (pro porovnání v výhybkou na Koterovské by trasa byla U Trati - Sladkovského). Trolejbusy tak kvůli nepřítomnosti jedné výhybky absolvují 2,3 km dlouhou zajížďku. Ale zpět k situaci při prasklém vodovodu v Mikulášské ulici. Na odříznutý božkovský úsek bylo potřeba dostat další trolejbusy s dieselagregátem, které jako svoji trasu využily most Milénia (jako i vůz 497 na 12/12). Při večerních zátazích do vozovny byla pro trolejbusy trasa stejná, tedy opět přes most Milénia.

  Kvůli havárii vodovodu a následným pracem na výkopu v Mikulášské ulici musely být i odizolovány nové troleje trolejbusové trati. Tyto troleje z Sirkové přes Mikulášskou do ulice U Trati byly natahovány teprve před týdnem (17. a 18.3.). Bylo tak štěstím, že havárie se stala až déle, když už byly troleje nataženy (jinak by stavba trolejbusové trati mohla nabrat zpoždění).

  Ve dnech 24. - 26.3.2012 byla linka 12 vedena už vcelku po odklonové trase přes Železniční a Lobezskou ulici (přes most přes nádraží). Není bez zajímavosti, že v obou těchto ulicích je také plánovaná stavba trolejbusové trati, dokonce jsou zde již připraveny sloupy, vývody kabelů i dva zastávkové zálivy. I na této odklonové trase trolejbusy projížděly na dieselagregát pod novou trolejbusovou tratí v ulici U Trati a Koterovské. Nájezdy a zátahy však už probíhaly po obvyklé trase přes Americkou. Linka 12 byla do Mikulášské ulice vrácena dne 27.3.2012.

  Škoda 21 Tr ev.č. 489 na Koterovské. - 23.3.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 489 na dieselagregát projíždí pod trolejemi nové, ještě nepoužívané trolejbusové tratě v Koterovské ulici. - 23.3.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 496 zatočila do ulice U Trati. - 23.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 497 najíždějící na linku 12 na dieselagregát projíždí pod trolejemi nové, ještě nepoužívané trolejbusové tratě na mostě Milénia. - 23.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 497 najíždějící na linku 12 na dieselagregát projíždí pod trolejemi nové, ještě nepoužívané trolejbusové tratě na mostě Milénia. - 23.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 497 na diesealgregát projíždí po mostě Milénia. - 23.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 497 v ulici U Trati. - 23.3.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 490 projíždí při otáčení krátkým úsekem ulice U Trati. - 23.3.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 490 na mimořádně odkloněné lince 12 zatáčí pod novou trolejbusovou tratí z u ulice U Trati do Koterovské. - 23.3.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 489 na odkloněné lince 12 v Koterovské ulici. - 23.3.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 489 na odkloněné lince 12 v Koterovské ulici. - 23.3.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 489 mimořádně projíždí křižovatkou Koterovská x Barrandova přímo do Koterovské. - 23.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 510 projíždí křižovatkou U Trati x Koterovská x Železniční. - 24.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 503 na odklonové trase zatáčí z Železniční do Koterovské ulice. - 24.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 510 na dieselagregát projíždí Koterovskou ulicí. Normálně by trolejbus využíval Barrandovu ulici (vlevo z našeho pohledu). Pohled na trolejbusy na lince 12 jedoucí přímo do Božkova Koterovskou třídou jako zde 510 by se nám v budoucnu také mohl naskytnout, závisí však na instalaci výhybky v Koterovské ulici, která by cestu přímo do Božkova umožňila spojům vyjíždějícím z vozovny na linku. - 24.3.2012

  nahoru

  Trolejbusová trať přes most Milénia téměř hotova

  V týdnu od 19.3.2012 probíhají v ulici U Trati spíše již dokončovací práce. Troleje, které byly nataženy u nádraží o víkendu 17. a 18.3.2012 jsou již finálně uchyceny, všechna křížení a výhybky jsou dokončena. Troleje Sirková - Mikulášská a Mikulášská - U Trati (do sekčního děliče v blízkosti zast. U Ježíška) jsou už napájeny. Výhybky Šumavská - Americká, Americká - Mikulášská a Mikulášská - U Trati zatím nelze přehodit elektronicky, jen mechanicky. Nefunkční jsou stále také ukazatele směru výhybek. Lana nesoucí trolejové armatury v Mikulášské ulici v blízkosti křižovatky s Americkou jsou nově ukončeny na dvou sloupech. Lana totiž nesměla být přichycena přímo ke konstrukci mostovky. Dokončeny jsou tak všechny změny trolejového vedení na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. Dne 21.3.2012 jsou na úrovni ukončení trolejí v ulici U Trati (cca 60 metrů od křižovatky U Trati x Doudlevecká x Prokopova) na lanech připraveny kabely budoucího úsekového děliče. Na sloupu jsou již připraveny i odpojovače. Na sloupu s vývodem napájení z měnírny "Hydro" na Denisově nábřezí jsou nově instalovány výložníky. Pro směr od Mikulášské k Doudlevecké musí výložník jít přes více než jeden jízdní pruh mostu, takže je tento výložník cca trojnásobně delší než obyčejné kratké výložníky. Sloup s vývodem napájení se nachází na předělu mostu přes Radbuzu, horního mostu k Železniční ulici a spodního pokračování ulice U Trati k podzemním garážím. Kabely dne 21.3.2012 nejsou propojeny s trolejemi. Troleje jsou navíc k tomu výložníku přichyceny ještě provizorně. Dne 23.3.2012 jsou již kabely napájení propojeny s finálně uchycenými trolejemi. V dopoledních hodinách dne 23.3.2012 také montážní plošina PMDP kontroluje rozestupy mezi trolejemi v již dokončeném úseku v ulici U Trati a Koterovské.

  Montážní plošina PMDP při kontrole vzdálenosti trolejí v ulici U Trati. - 23.3.2012 Pohled na zakončení trolejí v ulici U Trati v místě budoucího úsekového děliče. - 21.3.2012 Pohled na připravené kabely budoucího úsekového děliče v ulici U Trati. - 21.3.2012 Pohled na ukončení trolejí spolu s připravenými kabely budoucího úsekového děliče. - 21.3.2012 Pohled na sloup s odpojovači budoucího úsekového děliče. - 21.3.2012 Pohled na připravené kabely budoucího úsekového děliče. - 21.3.2012 Pohled na pokračující práce na demolici železničních mostů přes Radbuzu. - 21.3.2012 Pohled na nové výložníky sloupu s napájením v ulici U Trati. Všimněte si, že troleje jsou k novým výložníkům zatím uchyceny provizorně. - 21.3.2012 Pohled na nové výložníky sloupu s napájením v ulici U Trati. Všimněte si, že troleje jsou k novým výložníkům zatím uchyceny provizorně. - 21.3.2012 Pohled na již připojený úsekový dělič v ulici U Trati v blízkosti zastávky Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 21.3.2012 Pohled na již dokončený sekční dělič v ulici U Trati. - 21.3.2012 Pohled na troleje s izolátory pod železniční mostem v Mikulášské ulici. - 21.3.2012 Pohled na nové uchycení levé dvojice trolejí pomocí delta závěsu. - 21.3.2012 Pohled na již finálně uchycené troleje pod železničním mostem v Mikulášské ulici. - 21.3.2012 Pohled na novou výhybku typu angličan spolu s ukazatelem směru výhybky v Mikulášské ulici. - 21.3.2012 Pohled na novou výhybku typu angličan v Mikulášské ulici. - 21.3.2012 Pohled na lana uchycená k novému sloupu namísto k železničnímu mostu. - 21.3.2012 Pohled na sjezdové výhybky na Americké. V spodní části snímku jsou vidět také další nová křížení. - 21.3.2012 Pohled na již dokončené křížení trolejí Šumavská - Americká a Sirková - Mikulášská. - 21.3.2012 Pohled na nová křížení trolejí na křižovatce Americká x Mikulášská x Šumavská x Sirková. - 21.3.2012 Pohled na zatím nefunkční ukazatel směru rozjezdové výhybky v Sirkové ulici. - 21.3.2012 Pohled na ukazatel směru za rozjezdovou výhybkou v Sirkové ulici. - 21.3.2012

  nahoru

  Práce na nových trolejích z Sirkové přes Mikulášskou do ulice U Trati

  I další březnový víkend byl ve znamení prací na nové trolejbusové trati přes most Milénia. O víkendu 17. a 18.3.2012 se pracovalo na nových trolejí z Sirkové přes Mikulášskou ulici do ulice U Trati. Práce začaly v noci 17.3.2012 po ukončení provozu tramvají cca v 1:00. V Sirkové ulici byla nainstalována nová rozjezdová výhybka. Troleje Sirková - Americká byly posunuty blíže k okraji vozovky. Upravovány byly i sjezdové výhybky na Americké (u výhybky Americká - Sirková byl upraven směr, původní výhybka Sirková - Mikulášská byla nahrazena novým typem). Posuny sjezdových výhybek způsobil nedostatek místa na křižovatce Sirková - Mikulášská a Šumavská - Americká, kam by se již obtížně vešla čtyři (resp. tři nově nainstalovaná) křížení trolejí s novou trolejí z Sirkové do Mikulášské (kříží se s trolejemi Americká - Šumavská; Šumavská - Americká; Mikulášská - Americká). Z důvodu nových křížení a sjezdových výhybek byla nově natažena trolej ve směru z Šumavské do Americká v úseku od křížení s trolejí Sirková - Šumavská do sjezdové výhybky Šumavská - Mikulášská na Americké. Křížení s trolejí Americká - Mikulášska bylo vyřešeno sjezdovo-rozjezdovou výhybkou typu angličan. Výhybka angličan si vyžádala snížení trolejí v oblouku z Americké do Mikulášské. Pod železničními mosty v Mikulášské ulici jsou nově od křižovatky u Tesca vedeny dvě trolejové stopy (směr Božkov a druhá směr U Trati ; dříve jen stopa směr Božkov). Pod železničním mostem v Mikulášské ulici by nebylo na sjezdovou výhybku místo a také jsou zde troleje uchyceny nízko, proto musí být výhybka angličan již před mosty. S nádražními mosty v Mikulášské ulici se pojí i další změna. Nosná lana, na kterých by byly uchyceny armatury výhybek totiž nesmí být ukotvena přímo ke konstrukci mostovky. Proto byl dne 17.3.2012 v ranních hodinách do Mikulášské ulice k prvnímu železničnímu mostu (blíže k Americké) na každou stranu vozovky nainstalován jeden nový sloup. Třetí nový sloup (budoucího úsekového děliče) byl usazen v ulici U Trati v blízkosti křižovatky Doudlevecká x U Trati x Prokopova. Troleje byly dne 17.3.2012 nataženy až k provizornímu ukončení trolejí za zastávkou Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. V tomto místě bude sekční dělič, na kterém se v odpoledních hodinách dne 17.3.2012 také pracovalo. V průběhu dne byly nově natažené troleje v ulici U Trati uchycené provizorně na háčcích finálně uchycovány. Některé troleje na křižovatce Sirková - Mikulášská a Šumavská - Americká byly také převěšovány na nová nosná lana, aby na této křižovatce mohla být zredukována "pavučina" lan.

  Celková délka úseku s nově nataženými trolejemi dne 17.3.2012 činí přibližně 450 metrů. Na stavbě trolejbusové trati se ve dnech 17. a 18.3.2012 vystřídalo celkem 7 plošin (4 plošiny Elektroline, 3 plošiny PMDP). Zajímavostí je nová montážní plošina Elektroline značky Renault, jejíž "vychytávkou" je plošina ve tvaru písmene L, což umožňuje práci i za sloupem. Tato plošina se dne 17.3.2012 prací na trolejbusové trati u nádraží v Plzni účastní poprvé.

  Pokračují také přípravné práce k rekonstrukci železničních mostů. Provoz vlaků je nyní umožněn jen po jednom mostu (nejblíže ulici U Trati), další dva mosty jsou již postupně demolovány.

  Montážní plošina Elektroline při pracích na finálním uchycení trolejí v Sirkové ulici. - 17.3.2012 Pohled na provizorně uchycené troleje spolu s ukazatelem směru výhybky v Sirkové ulici. - 17.3.2012 Montážní plošiny na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 17.3.2012 Montážní plošina PMDP při pracích na sjezdové výhybce na Americké. - 17.3.2012 Pohled na provizorně uchycené troleje spolu s přijímačem systému VETRA v Mikulášské ulici. - 17.3.2012 Pohled na montážní plošinu Elektroline při pracích na výhybce angličan. - 17.3.2012 Pohled na nově usazený sloup v Mikulášské ulici. - 17.3.2012 Pohled na nově usazený (šikmý) sloup v Mikulášské ulici. - 17.3.2012 Montážní plošina PMDP při pracích na finálním uchycení trolejí v Sirkové ulici. - 17.3.2012 Pohled na montážní plošinu PMDP při pracích na výhybce na Americké. - 17.3.2012 Pohled na montážní plošinu Elektroline při pracích na výhybce angličan. Všimnete si lesknoucích se nových měděných trolejí. - 17.3.2012 Pohled na pracující montážní plošiny na křižovatce Mikulášská x Americká x Sirková x Šumavská. - 17.3.2012 Pohled na provizorně uchycené troleje v oblouku z Mikulášské do ulice U Trati. - 17.3.2012 Pohled na nově natažené provizorně uchycené troleje v ulici U Trati. - 17.3.2012 Pohled na budoucí úsekový dělič. - 17.3.2012 Pohled na uchycení nově natažených trolejí k stávajícími zakončení trolejí. - 17.3.2012 Pohled na nově usazený sloup v ulici U Trati. - 17.3.2012 Montážní plošina PMDP při pracích na finálním uchycování trolejí na křižovatce Mikulášská x U Trati. - 17.3.2012 Pohled na provizorně uchycení troleje pod mostem v Mikulášské ulici. - 17.3.2012 Pohled na nově natažené troleje v Mikulášské ulici mezi železničními mosty. - 17.3.2012 Pohled na nově natažené troleje pod železničním mostem v Mikulášské ulici. - 17.3.2012 Pohled na izolační desky pod železničním mostem v Mikulášské ulici. Všimněte si, že levé troleje jsou uchyceny provizorně. - 17.3.2012 Pohled na provizorně uchycené nově natažené levé troleje pod železničním mostem v Mikulášské ulici. - 17.3.2012 Montážní plošina PMDP přivezla pracovníky k zasypání nově usazeného sloupu v Mikulášské ulici. - 17.3.2012 Montážní plošiny PMDP po natahování trolejí v Americké ulici. - 17.3.2012 Pohled na novou rozjezdovou výhybku v Sirkové ulici. Všimněte si, že výhybka ještě není uchycená k lanům nad ní. - 17.3.2012 Nová montážní plošina Elektroline při pracích na nové sjezdové výhybce na Americké. - 17.3.2012 Montážní plošiny při pracích na sjezdových výhybkách v Americké ulici. - 17.3.2012 Pohled na novou výhybku typu angličan v Mikulášské ulici. - 17.3.2012 Montážní plošina Elektroline při pracech na trolejové výhybce angličan v Mikulášské ulici. - 17.3.2012 Pohled na finálně uchycené troleje v oblouku z Mikulášské do ulice U Trati. - 17.3.2012 Montážní plošina PMDP při pracích na úsekovém děliči v ulici U Trati. - 17.3.2012 Pohled na finálně uchycené nově natažené troleje v ulici U Trati. - 17.3.2012 Pohled na finálně uchycené troleje v Mikulášské ulici pod železničním mostem. - 17.3.2012 Pohled na sjezdové výhybky na Americké. U bližší výhybky byl jen upraven směr, zatímco vzdálenější výhybka byla vyměněna novější typ (už na snímku). - 17.3.2012 Pohled na provizorní překřížení trolejí Šumavská - Americká a Sirková x Mikulášská. - 17.3.2012 Montážní plošina Elekroline při pracích na rozjezdové výhybce v Sirkové ulici. - 17.3.2012 Montážní plošina Elekroline při pracích na rozjezdové výhybce v Sirkové ulici. - 17.3.2012 Montážní plošina Elekroline při pracích na rozjezdové výhybce v Sirkové ulici. - 17.3.2012 Pohled na přerušené trolejové vedení za sekcí v Sirkové ulici. - 17.3.2012 Nová montážní plošina Elektroline při pracích na nové sjezdové výhybce na Americké. Na fotce je také patrná zajímavost této plošiny. Ochoz plošiny má tvar do L, což umožňuje i práci za sloupem. - 17.3.2012 Nová montážní plošina Elektroline při pracích na nové sjezdové výhybce na Americké. - 17.3.2012

  V neděli 18.3.2012 probíhaly na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská převážně dodělavací práce. Dokončována byla výhybka angličan v Mikulášské ulici, sjezdové výhybky na Americké, křížení trolejí Sirková - Mikulášská a Šumavská - Americká. Uchycovány byly také troleje v Mikulášské ulici i pod železničními mosty. Na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská byla také odstraňována stará nosná lana (troleje které byly k těmto lanům přichyceny byly již převěšeny na nová lana).

  Pohled zboku na novou montážní plošinu Elektroline v Mikulášské ulici. - 18.3.2012 Montážní vozy Elektroline v Mikulášské ulici. - 18.3.2012 Pohled na nové ještě nedodělané křížení trolejbusových trolejí. - 18.3.2012 Pohled na trojici nových ještě nedodělaných křížení trolejbusových trolejí. - 18.3.2012 Montážní plošina Elektroline při pracích na nosných lanech na křižovatce Mikulášská x Americká x Sirková x Šumavská. - 18.3.2012 Montážní plošina Elektroline při pracích na křížení trolejí na křižovatce Mikulášská x Americká x Sirková x Šumavská. - 18.3.2012 Pohled na snížené trolejové vedení v oblouku z Americké do Mikulášské. - 18.3.2012 Montážní vozy Elektroline při odstraňování přebytečných nosných lan na křižovatce Mikulášská x Americká x Sirková x Šumavská. - 18.3.2012 Montážní vozy Elektroline na křižovatce Mikulášská x Americká x Sirková x Šumavská při pracích na trolejovém vedení. - 18.3.2012 Montážní plošina Elektroline při uchycování trolejí v Mikulášské ulici. - 18.3.2012

  Z důvodu probíhající napěťové výluky trolejbusů ve dnech 17. a 18.3.2012 byly na trolejbusové linky vypraveny trolejbusy s dieselagregátem. Z důvodu náhlého nedostatku trolejbusů s dieselagregátem byly po oba dva dny na linku 11 (CAN, Husova - Ústřední hřbitov) vypraveny autobusy (narozdíl od výluky o týden dříve, kdy provozuschopné trolejbusy s dieselem pokryly celou víkendovou výpravu (celkem potřeba 36 vozů)). Výprava autobusů na linky 11 byla po oba dva dny tato : 11/1 454; 11/2 491; 11/3 460; 11/4 440 a 11/5 441. Na linku 16 musely být vypraveny i kloubové trolejbusy s dieselagregátem (25 Tr, 27 Tr), které se jinak na lince 16 neobjevují. Trolejbusy dieselagregát využívaly mezi zastávkami Mrakodrap - Šumavská příp. Mrakodrap - Mikulášská (resp. Sladkovského) u linky 12.

  Škoda 25 Tr ev.č. 523 vjíždící na diesealgregát do zastávky Hlavní nádraží ČD, Americká se minula s 27 Tr. - 17.3.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 521 spolu s montážní plošinou PMDP na křižovatce Americká x Mikulášská x Šumavská x Sirková. - 17.3.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 521 projíždí na dieselagregát křižovatkou Americká x Mikulášská x Šumavská x Sirková. - 17.3.2012 Karosa Citybus ev.č. 454 na trolejbusové lince 11 zachycena v Šumavské ulici. - 17.3.2012 Na křižovatce Americká x Mikulášská x Šumavská x Sirková se míjejí vozy 497 a 494 jedoucí na dieselagregát. - 17.3.2012 Karosa B 931 ev.č. 440 na lince 11 jako náhrada za trolejbus projíždí křižovatkou Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. V pozadí je zřetelná montážní plošina pracující na finálním uchycení nových trolejí z Sirkové do Mikulášské ulice. - 17.3.2012 Karosa B931 ev.č. 440 míří k zastávce Šumavská. - 17.3.2012 Karosa B931 ev.č. 440 na lince 11 opustila zastávku CAN, Husova. - 17.3.2012 Karosa Citybus ev.č. 454 na trolejbusové lince 11 míří k zastávce Gambrinus. - 17.3.2012 Irisbus Citelis ev.č. 491 přijíždí k zastávce Stavební stroje, Rokycanská. - 17.3.2012 Karosa Citybus ev.č. 460 vypravená na linku 11 stoupá k zastávce Hřbitovní. - 17.3.2012 Irisbus Citelis ev.č. 491 jako náhrada za trolejbus stanicuje v zastávce Hřbitovní. - 17.3.2012 Irisbus Citelis ev.č. 491 na lince 11 klesá po Rokycanské třídě. - 17.3.2012 Karosa Citybus ev.č. 460 jako náhrada za trolejbus odpočívá na konečné Ústřední hřbitov II. - 17.3.2012 Karosa B 931 ev.č. 440 přijíždí do nástupní zastávky Ústřední hřbitov II. - 17.3.2012 Irisbus Citelis ev.č. 491 objíždí montážní plošiny v Americké ulici. - 17.3.2012 Karosa B 931 ev.č. 441 vypravená na linku 11 stanicuje v zastávce Hlavní nádraží ČD, Americká. - 17.3.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 480 na dieselagregát zatáčí k zastávce Hlavní nádraží ČD, Americká. - 17.3.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 480 stanicuje v zastávce Hlavní nádraží ČD, Americká. - 17.3.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 480 na dieselagregát opustila zastávku Hlavní nádraží ČD, Americká. - 17.3.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 494 na diesealgregát objíždí montážní plošinu na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 18.3.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 494 na diesealgregát stoupá k zastávce Šumavská. - 18.3.2012 Irisbus Citelis ev.č. 491 jako náhradní doprava za trolejbusy na 11 zachycen v Šumavské ulici. - 18.3.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 523 jedoucí na diesealgregát v Šumavské ulici. - 18.3.2012

  nahoru

  Připravené úchyty trolejí v Mikulášské ulici

  V pracovním týdnu od 12.3. probíhají na trolejbusové trati v ulici U Trati opět spíše přípravné práce k víkendovým pracím. Po minulém víkendu 10. + 11.3.2012 jsou již dokončena tři nová křížení na troleji z Mikulášské na Americkou. Stejně tak je dokončena odbočka z Mikulášské do Šumavské. Troleje jsou již finálně uchyceny včetně výhybek. Výhybky jsou zaaretovány do používaného směru a v případě potřeby je lze přestavit mechanicky. V Mikulášské ulici je pod železničním mostem na trolejích uchycen i systém ovládání výhybek VETRA. Další dvě jednotky systému VETRA se nacházejí za výhybkou přibližně na úrovni ještě nefunkčního ukazatele směru výhybky. Nově jsou ukazatele výhybek připraveny v Mikulášské ulici (dva kusy - rozjezdová výhybka Americká - Šumavská a výhybka angličan Mikulášská x U Trati) a v Sirkové ulici (jeden pro rozjezdovou výhybku Americká - Mikulášská). Nové troleje z Mikulášské do Šumavské jsou už napájeny. Stejně tak jsou napájeny troleje od finálně dodělané sjezdové výhybky v Barrandově ulici do nového úsekového děliče v Koterovské ulici. Ten je v průběhu týdne (do 16.3.2012) napojen na kabely. Vybrané troleje na křižovatce Koterovská x Barrandova (včetně některých stávajících z/do Božkova) jsou již uchyceny na nové převěsy.

  Na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská jsou dne 12.3.2012 také již připraveny úchyty trolejí pro troleje Sirková - Mikulášská, které budou natahovány dne 17.3.2012. V Sirkové ulici jsou připraveny úchyty také pro troleje Sirková - Americká, které budou díky novým trolejím drobně přesunovány blíže k pravému okraji vozovky. V Mikulášské ulici na úrovni úsekového děliče (před železničním mostem) bude nově umístěna výhybka "angličan." Zajímavostí je, že v Mikulášské ulici jsou obou směrech v těsné blízkosti úsekového děliče umístěny výhybky (viz foto níže).

  Dne 16.3.2012 jsou připraveny nové úchyty trolejí v Mikulášské ulici pod železničními mosty a na křižovatce Mikulášská x U Trati (k zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška). Tyto troleje (Sirková - Mikulášská - U Trati) budou natahovány v sobotu 17.3.2012.

  Pohled na již dokončenou sjezdovou výhybku v Barrandově ulici. - 12.3.2012 Pohled na již finálně uchycené staré i nové troleje v obloucích z Koterovské do Barrandovy ulice. - 12.3.2012 Pohled na již finálně uchycené troleje v Koterovské ulici. - 12.3.2012 Pohled na již finálně uchycené troleje v Koterovské ulici. - 12.3.2012 V Koterovské ulici jsou již troleje rozděleny úsekovým děličem. - 12.3.2012 Bližší pohled na nový úsekový dělič. - 12.3.2012 Koterovská ulice již s úsekovým děličem. - 12.3.2012 Pohled na již dokončenou rozjezdovou výhybku v Mikulášské ulici. Všimněte si, že troleje jsou již propojeny kabely a také stísněného prostoru, kam se musel vejít ještě úsekový dělič. - 12.3.2012 Pohled na již dokončenou sjezdovou výhybku v Šumavské ulici. Všimněte si, že troleje jsou již propojeny kabely. - 12.3.2012 Pohled zboku na nové neizolované křížení tramvajové a trolejbusových trolejí. - 12.3.2012 Pohled na nově nainstalovaná neizolovaná křížení pro trolejí z Mikulášské na Americkou spolu s tramvajovými trolejemi spolu s novým tahovým křížením trolejbusových trolejí. - 12.3.2012 Pohled na nově nainstalovaná neizolovaná křížení pro trolejí z Mikulášské na Americkou spolu s tramvajovými trolejemi. - 12.3.2012 Pohled na nové tahové křížení trolejbusových trolejí. Za křížením si všimněte přechodu nově natažených a starých trolejí. - 12.3.2012 Pohled na nové úchyty trolejí za budoucí rozjezdovou výhybkou v Sirkové ulici. - 12.3.2012 Pohled na připravené úchyty pro budoucí troleje z Sirkové do Mikulášské. - 12.3.2012 Pohled na připravené úchyty trolejí v prostoru budoucí výhybky typu angličan. - 12.3.2012

  Pohled do Koterovské ulice s již připojeným úsekovým děličem. - 16.3.2012 Pohled na již připojený úsekový dělič. - 16.3.2012 Pohled na připravené úchyty trolejí z Mikulášské do ulice U Trati. - 16.3.2012 Pohled na připravené uchycení druhé troleje pod železničním mostem v Mikulášské ulici. - 16.3.2012 Pohled na nově umístěný systém ovládání výhybek VETRA na troleji pod železničním mostem v Mikulášské ulici. - 16.3.2012 Pohled na rozjezdovou výhybku v Mikulášské ulici. Všimněte si, jak daleko je umístěn ukazatel směru výhybky. - 16.3.2012 Pohled na nově připojené systémy ovládání výhybek VETRA a ukazatel směru výhybky. - 16.3.2012 Pohled na připravený ukazatel směru pro budoucí výhybku typu angličan. - 16.3.2012

  nahoru

  Práce na tramvajových a trolejbusových kříženích u nádraží

  O víkendu 10. a 11.3.2012 probíhaly napěťové výluky z důvodů prací na trolejovém vedení na křižovatce Mikulášská x Americká x Sirková x Šumavská. Na trolejbusové linky musely být nasazeny výhradně trolejbusy s dieselagregátem. Výluky bylo využito také k napojování trolejbusové trati v Barrandově ulici.

  Od časných ranních hodin dne 10.3.2012 probíhaly práce na trolejovém vedení na složité křižovatce Mikulášská x Americká x Sirková x Šumavská. Nejprve se natahovala nová trolejová odbočka z Mikulášské ulice do Šumavské ulice (úsek cca 65 metrů). Další, náročnější práce souvisely s již stávající odbočkou z Mikulášské na Americkou. Kvůli křížení s novou trolejovou stopou z Sirkové do Mikulášské (která bude instalována později), musí být posunuta sjezdová výhybka na Americké ze směru Šumavská - Mikulášská. To znamená i přesun již zmiňované troleje z Mikulášské na Americkou. Tato odbočka však ještě kříží dvě tramvajové troleje a jeden pár trolejbusových. Již zastaralá křížení byla nahrazena novými, z produkce firmy Elektroline. Jedná se o dvě rychloprůjezdná neizolovaná křížení tramvajových a trolejbusových trolejí a jedno nové tahové křížení trolejbusových trolejí. Přibližně od 7:30 probíhaly práce na odstraňování starých uchycení a převěšování troleje z Mikulášské do Americké na provizorní úchyty. Od 8:00, kdy začala napěťová výluka i pro tramvaje pak práce postupují také na demontáž starých křížení. Později byla trolej snesena, přibližně kolem 9:30 pak byla natahována nová trolej (od rozjezdové výhybky v Mikulášské ulici do úseku mezi trolejbusovým křížením a sjezdovou výhybkou na Americké (délka úseku cca 65 metrů)). Nově natažená trolej má menší poloměr odbočení než původní. Od cca 10:30 probíhají také práce na rozjezdové výhybce v Mikulášské ulici a finálním uchycení trolejí. Práce na finálním uchycení trolejí odbočky z Mikulášské do Šumavské pokračují až do 12. hodiny. V 14:30 jsou již finálně uchyceny troleje v oblouku z Mikulášské na Americkou. Postupně jsou snášena také již nepotřená nosná lana na této křižovatce. Nově je naopak připraveno lano pro uchycení armatur výhybky angličana v Mikulášské ulici. Po 15. hodině se již instalují nová neizolovaná křížení tramvajových a trolejbusových trolejí. Práce na křižovatce Mikulášská x Americká x Sirková x Šumavská končí dne 10.3.2012 přibližně v 19:30, kdy jsou již nainstalována obě neizolovaná křížení tramvajových a trolejbusových trolejí. I když se na křižovatce Mikulášská x Americká x Sirková x Šumavská tramvajové a trolejbusové troleje kříží celkem šestkrát (každá trolej dvakrát), jsou nová neizolovaná křížení umisťovány jen na trolej odbočky z Mikulášské na Americkou. Další křížení (tramvajová trolej ve směru Mikulášská s trolejemi Šumavská - Americká (a naopak)) zůstávají nezměněná. Poslední novinkou v Mikulášské ulici jsou dvě nové izolační desky pod železničními mosty pro budoucí trolej z Sirkové do Mikulášské ulice a dále do ulice U Trati. K současné troleji do Božkova přibude druhá do ulice U Trati, která musí být také kryta deskou, aby se nedotýkala mostní konstrukce.

  Práce na křižovatce u nádraží probíhají i dne 11.3.2012, kdy je opět napěťová výluka trolejbusů. Doděláváno je především křížení trolejbusových trolejí (odbočka Mikulášská - Americká spolu s trolejemi Americká - Šumavská). Na stavbě po oba dva dny pracují především montážní vozy Elektroline (celkem 3 montážní vozy (Liaz, Renault, Iveco)) + 1 dodávka (Renault), kterým při natahování trolejí a uchycování trolejí pomáhají také až 4 plošiny PMDP. Celkem se na stavbě dne 10.3.2012 vystřídalo sedm plošin. Ze zmiňovaných plošin Elektroline byly dvě (Liaz, Iveco) přivezeny do Plzně dne 6.3.2012.

  Ještě před zahájením tramvajové napětové výluky pracuje montážní plošina na převěšování trolejí na provizorní úchyty. - 10.3.2012 Pohled na připravená nová neizolovaná křížení tramvajové a trolejbusových trolejí. - 10.3.2012 Montážní plošina Elektroline při odstraňování starých úchytů trolejí. Troleje budou zatím zavěšeny provizorně. - 10.3.2012 Pohled do Šumavské ulice s novou sjezdovou výhybkou. - 10.3.2012 Bližší pohled na novou sjezdovou výhybku v Šumavské ulici s ještě provizorně uchycenými trolejemi z Mikulášské ulice. - 10.3.2012 Pohled na novou rozjezdovou výhybku v Mikulášské ulici s ještě provizorně uchycenými trolejemi. - 10.3.2012 Montážní plošina PMDP a Elektroline krátce po zahájení napětové výluky po osmé hodině ranní. - 10.3.2012 Montážní plošiny při pracech na křižovatce Mikulášská x Americká x Sirková x Šumavská. - 10.3.2012 Montážní plošiny v popředí s plošinou s přívěsem na odvíjení nových trolejí. Všimněte si, že trolejbusové troleje jsou uchyceny již provizorně. - 10.3.2012 Montážní plošiny v popředí s plošinou s přívěsem na odvíjení nových trolejí. - 10.3.2012 Montážní plošiny zachyceny při pracech na trolejovém vedení na křižovatce Mikulášská x Americká x Sirková x Šumavská. - 10.3.2012 Pohled na montážní plošiny při pracech na křižovatce Mikulášská x Americká x Sirková x Šumavská. Vpravo lze rozpoznat novou rozjezdovou výhybku. - 10.3.2012 Pohled na křižovatku Mikulášská x Americká x Sirková x Šumavská s pracovními plošinami. - 10.3.2012 Montážní plošiny při pracech na uchycování nových trolejí v oblouku z Mikulášské do Americké. - 10.3.2012 Montážní plošiny PMDP a Elektroline na křižovatce Mikulášská x Americká x Sirková x Šumavská. - 10.3.2012 Montážní plošina Renault Midliner při pracech na provizorním uchycení trolejí pro převěšení na nová lana. - 10.3.2012 Montážní plošiny na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská při pracech na provizorním uchycení trolejí pro převěšení na nová lana. - 10.3.2012 Montážní plošiny PMDP a Elektroline na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 10.3.2012 Pohled na montážní plošinu v Mikulášské ulici při pracech na nové rozjezdové výhybce. - 10.3.2012 Pohled na provizorní spojení nově natažených spolu se stávajícími. Lze rozpoznat také bývalé úchyty trolejí. - 10.3.2012 Montážní plošina Liaz zachycena na křižovatce Mikulášská x Americká x Sirková x Šumavská. - 10.3.2012 Pohled na spojení a vyzkratování trolejí. - 10.3.2012 Pohled na provizorně ukončenou trolej v sjezdové výhybce v Šumavské ulici. - 10.3.2012 Montážní plošina Elektroline zachycena na křižovatce Mikulášská x Americká x Sirková x Šumavská. - 10.3.2012 Montážní plošina Elektroline při pracech na uchycování trolejí za rozjezdovou výhybkou v Mikulášské ulici. - 10.3.2012 Pracovní plošiny Elektroline zachyceny na křižovatce Mikulášská x Americká x Sirková x Šumavská. - 10.3.2012 Pohled na již finálně uchycené troleje od rozjezdové výhybky v Mikulášské ulici. Na levé troleji za výhybkou zbývá ještě dodělat úsekový dělič. - 10.3.2012 Montážní plošina Elektroline při pracích na finálním uchycování trolejí nové odbočky z Mikulášské do Šumavské. - 10.3.2012 Pohled na uzemnění trolejí. - 10.3.2012 Pohled na připravená lana pro uchycení armatur trolejové výhybky angličana v Mikulášské ulici. - 10.3.2012 Dvojice montážní plošin Elektroline na křižovatce Mikulášská x Americká x Sirková x Šumavská. Plošina vlevo (za našeho pohledu) pracuje na finálním uchycení trolejí, plošina vpravo odstraňuje nyní již zbytečná lana. - 10.3.2012 Pohled na připravené izolační desky pod železničním mostem v Mikulášské ulici. - 10.3.2012 Pohled na připravené izolační desky pro dva páry trolejí, které však zatím využívá jen jeden pár. - 10.3.2012 Montážní plošiny Elektroline na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. Na železničním mostě jsou při posunu zachyceny mechanismy Elektroline pracující na elektrifikaci chebského zhlaví plzeňského hlavního nádraží. - 10.3.2012 Montážní plošiny Elektroline na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. Na železničním mostě se posunují mechanismy Elektroline pracující na elektrifikaci chebského zhlaví plzeňského hlavního nádraží. - 10.3.2012 Pohled na sjezdovou výhybku v Mikulášské ulici s již finálně uchycenými trolemi. - 10.3.2012 Na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská jsou zachyceny vozy Elektroline, které se podílejí na stavbě TT v ulici U Trati přes most Milénia. Kromě tří montážních plošin se jedná také o červenou dodávku. - 10.3.2012 Montážní plošiny Elektroline na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. Plošina v popředí pracuje na novém neizolovaném křížení trolejbusových a tramvajové troleje. - 10.3.2012 Montážní vozy Elektroline zachyceny v Mikulášské ulici. - 10.3.2012 Montážní plošiny na křižovatce u nádraží pracovaly až do večerních hodin. - 10.3.2012

  Při pracích na trolejovém vedení musel být samozřejmě vypnut proud v trolejích. Trolejbusové troleje byly v úseku Americká - Šumavská (příp. Americká - Koterovská) bez proudu již po zajetí poslední noční tramvaje dne 10.3.2012 před 1 hodinou. Oproti tomu tramvajové troleje byly dne 10.3.2012 napájeny až do osmé hodiny ranní, kdy začala i pro tramvaje napěťová výluka, která skončila kolem 20. hodiny. Po tuto dobu byly tramvaje nahrazeny autobusy na náhradních linkách 1A (Slovany - Sady 35) a 2A (Světovar - Sady 35). Tramvaje na 1 a 2 jezdily jen v úseku Bolevec - Sady 35 (resp. Skvrňany - Sady 35). Výluky tramvají bylo využito i pro svařování kolejí a výkop v Solní ulici. Dne 11.3.2012 probíhal již tramvajový provoz bez omezení, pro trolejbusy stále platila napěťová výluka. V oba dva zmiňované dny napěťové výluky trolejbusů (10. a 11.3.2012) byly na všech trolejbusových linkách nasazeny výhradně trolejbusy s dieselagregátem (křižovatkou Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská projíždí o víkendu všechny trolejbusové linky kromě linky 13, na kterou však musí být také vypraveny trolejbusy s dieselagregátem kvůli zajíždění k černické nákupní zóně). Na linku 16 musely být vypraveny i kloubové trolejbusy s dieselagregátem (25 Tr, 27 Tr), protože 12-metrové trolejbusy s dieselagregátem (21 Tr , 24 Tr) by vypravenost nepokryly. Trolejbusy využívaly dieselagregát v úsecích Mrakodrap - Šumavská (příp. Gambrinus) a u linky 12 Mrakodrap - Sladkovského. Výhoda trolejbusů jedoucích na dieselagregát (a autobusů na NAD za tramvaje) byla i možnost objíždění operativně se přesouvajících montážních plošin.

  Škoda 27 Tr ev.č. 530 na dieselagregát projíždí křižovatkou Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 10.3.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 530 na dieselagregát projíždí Šumavskou ulicí. - 10.3.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 540 na dieselagregát přijíždí ke křižovatce Šumavská x Sirková x Americká x Mikulášská. - 10.3.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 540 na dieselagregát projíždí křižovatku Šumavská x Sirková x Americká x Mikulášská. - 10.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 503 objíždí plošinu Elektroline v Mikulášské ulici. Všimněte si trolejí, které jsou zrovna převěšovány na provizorní úchyty. - 10.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 507 na dieselagregát projíždí pod mosty hlavního vlakového nádraží. - 10.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 503 na dieselagregát zatáčí do Mikulášské ulice. V popředí se lesknou nově natažené troleje. - 10.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 507 objíždí montážní plošiny při odbočování z Mikulášské na Americkou. - 10.3.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 490 na dieselagregát objíždí montážní plošinu na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 10.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 507 zatáčí na dieselagregát z Mikulášské ulice na Americkou. - 10.3.2012 Sor NB 12 ev.č. 532 jako náhrada za tramvaj na lince 1A stanicuje v zastávce Hlavní nádraží ČD, Sirková. - 10.3.2012 Sor NB 12 ev.č. 539 na náhradní lince za tramvaje 2A projíždí kolem montážní plošiny Elektroline. - 10.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 502 v Koterovské ulici za jízdy stahuje sběrače. - 10.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 502 v Koterovské ulici za jízdy stahuje sběrače. - 10.3.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 492 při manuálním stahování sběračů v zastávce Sladkovského. - 10.3.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 487 na dieselagregát objíždí montážní plošinu Elektroline v Šumavské ulici. - 10.3.2012 Autobusy na náhradní lince 2A objíždí montážní plošiny na křižovatce u hlavního nádraží. - 10.3.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 528 na diselagregát stanicuje v zastávce Hlavní nádraží ČD, Americká. - 10.3.2012

  Napěťové výluky jejíž hlavním důvodem byly práce na trolejovém vedení na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská bylo využito také k propojení trolejbusové trati od Koterovské (ulice U Trati resp. Doudlevecké) se stávající trolejbusovou tratí od Božkova. Sjezdová výhybka je umístěna v Barrandově ulici. Trolejbusová trať od Doudlevecké byla v Koterovské ulici ukončena přibližně 30 metrů za křižovatkou U Trati x Koterovská x Železniční. Práce na propojování začaly dne 10.3.2012 až po 11. hodině, kdy se začalo s natahováním nových trolejí (od nynějšího uchycení trolejí v Koterovské ulici do sjezdové výhybky v Barrandově ulici - celková délka úseku s nově nataženými trolejemi cca 130 metrů). Nejprve byla pomocí dvou montážních plošin PMDP natažena pravá trolej (ve směru jízdy), po chvíli pak byl natažen i trolejový drát levé troleje. Plošiny natahovaly troleje v protisměru (od sjezdové výhybky v Barrandově k ukončení trolejí v Koterovské). Trolejový drát byl uchycen provizorně, na háčcích. V odpoledních hodinách (cca od 14 hodin) pak byly troleje uchycovány finálně pomocí tří plošin PMDP. Kromě uchycování nově natažených trolejí pracovaly plošiny na křižovatce Koterovská x Barrandova také na převěšování vybraných stávajících trolejí trolejbusové trati do/z Božkova ze starých na nová nosná lana. Stará lana byla později odstraněna. Práce na finálním uchycování nově natažených trolejí v Koterovské ulici byly dokončovány dne 11.3.2012.

  Montážní plošina PMDP v Koterovské ulici při uchycování troleje do sjezdové výhybky. - 10.3.2012 Natahování troleje v oblouku z Koterovské do Barrandovy ulice. - 10.3.2012 Montážní plošina PMDP při natahování a uchycování trolejového drátu v oblouku z Koterovské do Barrandovy ulice. - 10.3.2012 Natahování a uchycování troleje v oblouku z Koterovské do Barrandovy ulice. - 10.3.2012 Montážní plošiny PMDP při natahování trolejového drátu v Koterovské ulici. - 10.3.2012 Montážní plošiny Renault Midliner při natahování troleje v Koterovské ulici. - 10.3.2012 Montážní plošiny Renault Midliner při natahování trolejového drátu v Koterovské ulici. - 10.3.2012 Pohled na nově natažený a zatím ještě prověšený trolejový drát v Koterovské ulici. - 10.3.2012 Pohled na sjezdovou výhybku v Barrandově ulici zatím jen s jednou nataženou trolejí. - 10.3.2012 Pohled na provizorně uchycené troleje v oblouku z Koterovské do Barrandovy. - 10.3.2012 Pohled na provizorní uchycení nově natažených trolejí k stávajícímu trolejovému zakončení v Koterovské ulici. - 10.3.2012 Montážní plošiny PMDP při finálním uchycování trolejí na nové převěsy na křižovatce Koterovská x Barrandova. - 10.3.2012 Dvojice plošin vlevo pracuje na finálním uchycení nových trolejí v oblouku z Koterovské do Barrandovy, plošina vpravo pak pracuje na uchycování stávajících trolejí na nová lana. - 10.3.2012 Montážní plošiny PMDP při finálním uchycování trolejí na nové převěsy na křižovatce Koterovská x Barrandova. - 10.3.2012

  nahoru

  Přípravné práce na křižovatce u nádraží

  V druhém březnovém pracovním týdnu opět postupují práce na trolejbusové trati pomaleji. Jedná se především o přípravné práce k přesunům trolejí na křižovatce u hlavního nádraží (Americká x Mikulášská x Šumavská x Sirková), které budou probíhat o víkendu. Dne 6.3.2012 jsou na zmiňované křižovatce Americká x Mikulášská x Šumavská x Sirková natažena nová lana, které zde byla připravena téměř dva týdny. Na nových lanech jsou také již připraveny úchyty trolejí pro oblouk z Mikulášské do Šumavské. V Šumavské ulici jsou nově připravena lana pro zavěšení armatur sjezdové výhybky spojující právě budoucí oblouk z Mikulášské do Šumavské se stávající trolejí z Americké do Šumavské. Dne 8.3.2012 jsou připravena další lana v Mikulášské ulici v těsné blízkosti železničního mostu. Tato lana budou po natažení sloužit k uchycení výhybky "angličan" (tzn. sjezdová i rozjezdová). Ve stejný den se v Barrandově ulici objevuje nová sjezdová výhybka, nové troleje z Koterovské ulice (od ulice U Trati) však do výhybky zatím nejsou nataženy. Nově se také v Koterovské ulici na úrovni provizorního zakončení trolejí (cca 30 metrů za křižovatkou s ulicemi U Trati a Železniční) objevují na sloupu odpojovače budoucího úsekového děliče.

  Pohled na připravenou sjezdovou výhybku v Barrandově ulici zatím bez trolejí z Koterovské. - 8.3.2012 Pohled na sloup s úsekovým děličem v Koterovské ulici. - 8.3.2012 Pohled na sloup s úsekovým děličem v Koterovské ulici. - 8.3.2012 Pohled na sloup s úsekovým děličem v Koterovské ulici. - 8.3.2012 Nový budoucí úsekový dělič je vybudován na úrovni ukončení trolejí v Koterovské ulici. - 8.3.2012 Detail nových odpojovačů - 8.3.2012 Pohled na připravené lano pod železničním mostem v Mikulášské ulici. - 8.3.2012 Pohled na připravené lano na železničním mostu v Mikulášské ulici. - 8.3.2012 Pohled na zajímavé spojení lan mezi úchyty trolejí v Mikulášské ulici. - 8.3.2012 Pohled na nyní používané troleje s úsekovým děličem spolu s připravenými úchyty pro nové troleje. - 8.3.2012 Pohled na připravené lano na převěsu křižovatce Americká x Mikulášská x Šumavská x Sirková. - 8.3.2012 Pohled na připravená lana pro uchycení sjezdové výhybky v Šumavské ulici. - 8.3.2012

  Pohled na nově natažená nosná lana spolu se stávajícími na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 6.3.2012 Pohled na nově natažená nosná lana spolu se stávajícími na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 6.3.2012 Pohled na sloup s uchycenými staršími i nově nataženými nosnými lany. - 6.3.2012 Pohled na nově natažená lana pro uchycení armatur sjezdové výhybky v Šumavské ulici. - 6.3.2012 Pohled na připravené úchyty trolejí spolu s používanými trolejemi. - 6.3.2012 Pohled na nové úchyty trolejí v oblouku z Mikulášské do Šumavské ulice. - 6.3.2012 Pohled na nové úchyty trolejí v oblouku na nově natažených lanech na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 6.3.2012 Pohled na nové úchyty trolejí v oblouku na nově natažených lanech na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 6.3.2012

  nahoru

  Natahování trolejí v ulici U Trati (směr Koterovská)

  V ranních hodinách v sobotu 3.3.2012 probíhalo natahování trolejí v ulici U Trati ve směru od Doudlevecké k nádraží. Celková délka úseku s nově nataženými trolejemi činí 625 metrů. Troleje byly uchyceny provizorně, na háčcích, přibližně od 8. hodiny ráno pak probíhalo finální uchycování trolejí. To bylo dokončeno přibližně v 10 hodin. Na uchycování pracovaly čtyři montážní plošiny PMDP současně. V ranních a dopoledních sobotních hodinách však pracovní plošiny ani výrazně neomezovaly provoz aut v ulici U Trati. Troleje jsou ukončeny v ulici U Trati (mezi křižovatkou Doudlevecká x U Trati x Prokopova a mostem přes Radbuzu, ve stejném místě jsou ukončeny i troleje v opačném směru natažené před několika dny) a na opačném konci v Koterovské ulici přibližně 30 metrů za křižovatkou U Trati x Koterovská x Železniční. Troleje tedy zatím nejsou spojeny výhybkami s ostatní trolejovou sítí. Dráty také ještě nejsou připojeny k napájení. K uchycení trolejí bylo použito výhradně delta závěsů kromě oblouku z ulice U Trati do Koterovské, kde byly použity pružné závěsy trolejí s obloukovými svorkami.

  Přípravné práce postupují také na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. Nosná lana, které jsou na sloupech na této křižovatce připraveny jsou už postupně natahovány. Práce musí probíhat v nočních hodinách po ukončení provozu tramvají (a trolejbusů) při vypnutém napájení. Před zmiňovanou křižovatkou jsou v Mikulášské (pruh směr Sirková) a Sirkové (pruh směr Mikulášská) ulici také natažena lana pro zavěšení armatur budoucích nových rozjezdových výhybek. Zajímavostí je, že nová rojezdová výhybka v Mikulášské ulici (pro směry Americká x Šumavská) bude umístěna v místech nynějšího úsekového děliče.

  Pohled na provizorní uchycení nově natažených trolejí. - 3.3.2012 Pohled na provizorní uchycení trolejí v oblouku. - 3.3.2012 Montážní plošina Renault Midliner při uchycování trolejí na křižovatce Koterovská x U Trati x Železniční. - 3.3.2012 Montážní plošina při uchycování trolejí v oblouku z ulice U Trati do Koterovské. Všimněte si zatím nepřipevněné (z našeho pohledu) levé troleje. - 3.3.2012 Pohled na připravené obloukové svorky pro vytvarování trolejí v oblouku. - 3.3.2012 Montážní plošiny PMDP zachyceny při pracích na nové trolejbusové trati v ulici U Trati. - 3.3.2012 width= Renault Midliner se právě přesunul k dalšímu převěsu, aby zde nastálo uchytil troleje. - 3.3.2012 Montážní plošina Renault Midlum při uchycování trolejí k jedinému výložníku na samotném mostu Milénia. - 3.3.2012 Montážní plošina se přesunuje k dalšímu převěsu v ulici U Trati. - 3.3.2012 Při pohledu shora na křižovatku Mikulášská x U Trati dobře vyniknou připravená nosná lana pro trolejbusové troleje. - 3.3.2012 Pohled na uchycení trolejí pomocí delta závěsu. - 3.3.2012 Trojice montážních plošin při uchycování trolejí nové trolejbusové trati v ulici U Trati. - 3.3.2012 Montážní plošiny PMDP při upevňování nově natažených trolejí na mostě Milénia. - 3.3.2012 Montážní plošiny PMDP při pracích na uchycování nové trolejbusové trati v ulici U Trati. - 3.3.2012 Montážní plošiny PMDP při uchycování trolejí na křižovatce Koterovská x U Trati x Železniční. - 3.3.2012 Montážní plošiny PMDP při uchycování trolejí na křižovatce Koterovská x U Trati x Železniční. - 3.3.2012 Bližší pohled na provizorní ukončení trolejí v Koterovské ulici. - 3.3.2012 Pohled na prozatimní ukončení trolejí v Koterovské ulici. - 3.3.2012 Montážní plošina Renault Midlum při uchycování trolejí na křižovatce Koterovská x U Trati x Železniční. - 3.3.2012 Pohled na most Milénia s nově nataženými trolejemi. - 3.3.2012 Pohled na nově natažené troleje na horním mostu v ulici U Trati. - 3.3.2012 Pohled na uchycení trolejí k převěsu pomocí delta závěsu. - 3.3.2012 Pohled na nově natažené troleje v ulici U Trati. - 3.3.2012 Pohled nově natažené troleje na mostě přes Radbuzu. - 3.3.2012 Pohled na nově natažené troleje na horním mostu v ulici U Trati. - 3.3.2012 Pohled nově natažené troleje v ulici U Trati. - 3.3.2012 Pohled na uchycení trolejí k výložníku. - 3.3.2012 Pohled na ukončení trolejí v ulici U Trati (všimněte si, že na stejné úrovni jsou ukončeny i troleje ve směru k Doudlevecké). - 3.3.2012 Pohled na připravené lana pro uchycení rozjezdové výhybky v Sirkové ulici. - 3.3.2012 Pohled na připravené lana pro uchycení rozjezdové výhybky v Mikulášské ulici. - 3.3.2012 Pohled na natažené a upevněné troleje v ulici U Trati a na mostě Milénia. - 3.3.2012 Pohled na již finálně upevněné troleje v oblouku z ulice U Trati do Koterovské. - 3.3.2012 Bližší pohled na již dodělané ukončení trolejí v Koterovské ulici. - 3.3.2012 Montážní plošina PMDP po dokončení prací na ukončení trolejí v Koterovské ulici. - 3.3.2012

  nahoru

  Troleje ve směru Doudlevecká už nataženy

  Dne 28.2.2012 v ranních resp. nočních hodinách probíhalo natahování prvních trolejí v ulici U Trati. Troleje byly natahovány ve směru od nádraží k Doudlevecké, přesněji řečeno v úseku od zastávky Hlavní nádraží ČD, U Ježíška ke křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova (za most přes Radbuzu). Celková délka úseku s nově nataženými trolejemi činí cca 325 metrů. Měděné dráty byly v ranních hodinách 28.2.2012 nataženy a k převěsům (příp. výložníkům) přichyceny provizorně. V ten samý den v dopoledních hodinách pak byly troleje postupně finálně přichycovány pomocí delta závěsů. V Plzni nejobvyklejší upevnění troleje pomocí pružného závěsu se na tomto přímém úseku neobjevuje. Troleje nejsou zatím ani na jednom konci propojeny s ostatní trolejovou sítí, jak u zastávky Hl. nádr. ČD, U Ježíška tak i v ulici U Trati před křižovatkou s Doudleveckou ulicí (za mostem přes Radbuzu) je trolejové vedení ukončeno "šturcem" (kotevní rozpěrkou). Na obou koncích vzniknou úsekové děliče. Pro propojení s ostatní trolejovou sítí také zatím mimo jiné chybí připravené výhybky v Mikulášské a Doudlevecké ulici. Na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova se dne 28.2.2012 nově objevují úchyty trolejí v oblouku z ulice U Trati (od nádraží) do Doudlevecké. Dne 29.2.2012 se objevují nové úchyty trolejí v Koterovské ulici a v oblouku z Koterovské do Barrandovy ulice.

  Dne 28.2.2012 se s prvními trolejemi také na stavbě objevuje informační cedule o stavbě trolejbusové trati. Cedule se nachází v Mikulášské ulici v blízkosti železničního viaduktu u hlavní vlakového nádraží. Z cedule se například dozvíme, že zhotovitelem je firma Elektroline (spolupracující s PMDP), že termín ukončení je až 30.3.2012 či také jak zní oficiální název stavby - Trolejbusová trať U Trati - Borská v Plzni II etapa Doudlevecká - Sirkova.

  Pohled na nové úchyty trolejí v oblouku z ulice U Trati na Doudleveckou. - 29.2.2012 Pohled na zakončení nově natažených trolejí v ulici U Trati. - 29.2.2012 Pohled na provizorní ukončení trolejí kotevní rozpěrkou v ulici U Trati. - 29.2.2012 Pohled na nově natažené troleje ve směru Doudlevecká na mostě přes Radbuzu. - 29.2.2012 Bližší pohled na delta závěs. - 29.2.2012 Pohled na nově natažené troleje ve směru Doudlevecká na mostě přes Radbuzu. - 29.2.2012 Pohled na sloup s nově připevněným výložníkem a nově nataženými trolejemi. - 29.2.2012 Prostřední sloup v ulici U Trati je vyžíván dvěma převěsy. - 29.2.2012 Pohled na nově natažené troleje v spodní části ulice U Trati. - 29.2.2012 Pohled na provizorní ukončení trolejí šturcem v ulici U Trati v blízkosti zastávky Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 29.2.2012 Bližší pohled na ukončení provizorně uchycených trolejí. - 29.2.2012 Pohled na nové úchyty trolejí na převěsech v Koterovské ulici. - 29.2.2012 Pohled na nově připravené úchyty trolejí v oblouku z Koterovské do Barrandovy ulice. - 29.2.2012 Pohled na nově připravené úchyty trolejí v oblouku z Koterovské do Barrandovy ulice. - 29.2.2012

  Pohled na informační tabuli o trolejbusové trati Doudlevecká - Sirková. - 28.2.2012 Pohled na nové úchyty trolejí v oblouku z Doudlevecké do ulice U Trati. - 28.2.2012

  nahoru

  Další úchyty trolejí

  Stavba trolejbusové trati probíhá oproti předchozímu týdnu již v pomalejším tempu . Dne 27.2.2012 se na křižovatce U Trati x Koterovská x Železniční objevují úchyty trolejí. Jedná se o úchyty v oblouku z ulice U Trati do Koterovské. V samotné Koterovské ulici je zatím připraven jen jeden úchyt. V této ulici se také objevila u dvojice sloupů (cca 150 m od křižovatky s ulicí U Trati) další dvě lana, která budou sloužit pro napnutí provizorního ukončení trolejí, které budou nataženy v dalších dnech. Dne 27.2.2012 se také v ulici U Trati na spodním jednosměrném mostu od nádraží k Doudlevecké připevňují k sloupům dva další výložníky.

  Pohled na nový úchyt trolejí na převěsu na Koterovské. - 27.2.2012 Bližší pohled na nový trolejí na převěsu na Koterovské. - 27.2.2012 Pohled na další připravené lano k provizornímu ukončení trolejí na Koterovské. - 27.2.2012 Pohled na nové úchyty trolejí v oblouku z ulice U Trati do Koterovské. - 27.2.2012 Bližší pohled na úchyt trolejí v oblouku. - 27.2.2012 Pohled na nové úchyty trolejí v oblouku z ulice U Trati do Koterovské. - 27.2.2012 Porouchaná Karosa ev.č. 400 projíždí ulicí U Trati s již dokončenými převěsy při zátahu do vozovny. - 27.2.2012 Porouchaná Karosa ev.č. 400 projíždí ulicí U Trati s již dokončenými převěsy při zátahu do vozovny. - 27.2.2012

  nahoru

  U Trati již háčky pro uchycení trolejí

  V noci z 23.2. na 24.2.2012 byly v ulici U Trati na již natáhnuté převěsy připevňovány háčky pro uchycení trolejí. Na mostu Milénia jsou háčky na převěsech jen ve směru k nádraží (k Koterovské ulici), v opačném směru zde totiž zatím troleje nebudou budovány. V Koterovské ulici zatím háčky pro úchyty nejsou. V noci na 24.2.2012 byl také natažen poslední zbývající převěs a to v spodní části ulici U Trati ve směru od nádraží k Doudlevecké. Tento převěs je zajímavý tím, že využívá spodní část jednoho sloupu, který je jinak využíván ještě pro další převěs (viz foto). Na křižovatce Doudlevecká x Prokopova x U Trati byla natažena některá další nosná lana. Na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská se připravená nová nosná lana ještě nenatahují.

  Pohled na prověšená nosná lana, čekají na napnutí spojením s dalšími lany. - 25.2.2012 Pohled na ulici U Trati již s novými háčky pro uchycení trolejí na převěsy. - 25.2.2012 Bližší pohled na nové háčky pro úchyty trolejí. - 25.2.2012 Pohled na nově natažený převěs na spojení mostů Milénia. Všimněte si, že levý sloup je využíván pro dva převěsy (druhý je výše). - 25.2.2012 Pohled na most Milénia s převěsem již s háčky pro úchyty trolejí. - 25.2.2012 Pohled na převěsy na mostu Milénia již s háčky pro úchyty trolejí. Všimněte si, že háčky jsou jen pro směr k nádraží, v opačném směru zatím troleje natahovány nebudou. - 25.2.2012 Bližší pohled na nové háčky pro úchyty trolejí. - 25.2.2012 Ulice U Trati s háčky pro úchyty trolejí. Všimněte si, že háčky jsou jen pro směr k nádraží, v opačném směru zatím troleje natahovány nebudou. - 25.2.2012

  Pohled na připravená nosná lana na sloupech na křižovatce ulic U Trati x Doudlevecká x Prokopova. - 23.2.2012 Pohled na připravená nosná lana na sloupech na křižovatce ulic U Trati x Doudlevecká x Prokopova. - 23.2.2012 Pohled na nově natažená nosná lana v ulici U Trati. - 23.2.2012 Pohled na delší výložníky pro přejetí z krajního do vnitřního pruhu v ulici U Trati (v opačném směru si všimněte krátkých výložníků). - 23.2.2012 Pohled na již připevněný delší výložník v ulici U Trati. - 23.2.2012 Ve směru k nádraží převěs, v opačném směru výložník. - 23.2.2012 Pohled na nově natažená nosná lana pro trolejovou odbočku z ulice U Trati do Koterovské. - 23.2.2012 Pohled na nově natažená nosná lana na křižovatce U Trati x Koterovská x Železniční. - 23.2.2012

  nahoru

  Práce na nosných lanech na Koterovské a u nádraží

  Práce na trolejbusové spojce v ulici U Trati a Koterovské naplno pokračují. Občas na stavbě lze narazit až na čtyři montážní vozy současně (3 plošiny PMDP, 1 firmy Elektroline). V noci z 20.2. na 21.2.2012 (po ukončení provozu tramvají a trolejbusů v cca 0:30 do 4:00 je v trolejích v Plzni vypnut proud, aby se mohlo pracovat na trolejbusové trati (nových převěsech)) probíhalo natahování nosných lan na křižovatce "pod mostem" (U Trati x Mikulášská) pro trolej z Mikulášské ulice (od nádraží) do ulice U Trati. Dne 21.2.2012 se v Koterovské ulici začínají objevovat první nosná lana na převěsy. Dne 22.2.2012 jsou již na Koterovské (v úseku U Trati - Barrandova) nataženy všechny převěsy. Zajímavostí je, že v této ulici se na sloupech již jedny převěsy nacházejí, a to pro veřejné osvětlení. Ty jsou však na sloupech výše než převěsy pro trolejbusové troleje. V dopoledních hodinách probíhají dokončovací práce na uchycení nosných lan na křižovatce Koterovská x Barrandova. Na křižovatce Koterovská x U Trati x Železniční jsou připravována nosná lana pro noční natahování. V ulici U Trati na mostě přes Radbuzu se pracuje na zbývajících výložnících (nad odbočovacím pruhem v ul. U Trati od nádraží doleva na Doudleveckou; v opačném směru delší výložníky pro přejetí z krajního pruhu na vnitřní pruh mostu Milénia a také na jednom výložníku na horním mostě Milénia). Hotové výložníky jsou provizorně spojeny lankem, aby při větru nedocházelo k jejich pohybu. Od 13. hodiny do pozdních odpoledních hodin (do cca 17 - 18 hodin) dne 22.2.2012 probíhalo rozvěšování nových nosných lan ke sloupům na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. Rozvěšování zajišťoval montážní vůz firmy Elektroline. Lana byla přichycena ke sloupům. Navzájem mezi sloupy budou lana natažena až v dalším týdnu v nočních hodinách po ukončení provozu tramvají a trolejbusů. V Doudlevecké ulici budou v souvislosti s výstavbou nové trolejbusové spojky přesunovány troleje. Na asfaltu jsou již značky určující polohy přesunutých trolejí.

  Přesuny trolejí proběhnou i v Doudlevecké ulici, jak naznačují značky na asfaltu. - 22.2.2012 Pohled na značky určující přesuny trolejí v Doudlevecké ulici. - 22.2.2012 Pohled na přípravné práce k výměně železničních mostů přes Radbuzu. Zajímavostí je, že elektrifikaci provádí také firma Elektroline. - 22.2.2012 Pohled na přípravné práce k výměně železničních mostů přes Radbuzu. - 22.2.2012 Pohled na nově natažený převěs v ulici U Trati. - 22.2.2012 Pohled na montážní plošinu PMDP Renault Midlum při pracech na novém výložníku v ulici U Trati. - 22.2.2012 Karosa Citybus ev.č. 452 na lince 35 projíždí kolem montážní plošiny PMDP v ulici U Trati. - 22.2.2012 Pohled na montážní plošinu PMDP při pracech na novém výložníku v ulici U Trati. - 22.2.2012 Pohled na montážní plošinu PMDP při pracech na novém výložníku v ulici U Trati. - 22.2.2012 Pohled na dva nové výložníky pro odbočení z ulice U Trati do Doudlevecké. - 22.2.2012 Ulice U Trati s již nainstalovanými výložníky. - 22.2.2012 Pohled na provizorní spojení výložníků lankem. - 22.2.2012 Pohled na spojení nosných lan. - 22.2.2012 Pohled na nově natažená nosná lana na křižovatce pod mostem (U Trati x Mikulášská). - 22.2.2012 Pohled na spodní část ulice U Trati již s připevněnými výložníky. - 22.2.2012 Pohled na nově natažená nosná lana na křižovatce U Trati x Mikulášská. - 22.2.2012 Pohled na nově natažené uchycení nosných lan k mostu Milénia. - 22.2.2012 Montážní plošina Renault Midlum při pracech na nových nosných lanech na křižovatce Koterovská x Barrandova. - 22.2.2012 Montážní plošina PMDP při pracech na nových nosných lanech na křižovatce Koterovská x Barrandova. - 22.2.2012 Montážní plošina Renault Midlum při pracech na nových nosných lanech na křižovatce Koterovská x Barrandova. - 22.2.2012 Pohled na nově natažená nosná lana na Koterovské (všimněte si, že lano je nataženo jen pro uchycení trolejí směr Mikulášské náměstí). - 22.2.2012 Pohled na nově natažená nosná lana na Koterovské (všimněte si, že lano je nataženo jen pro uchycení trolejí směr Mikulášské náměstí). - 22.2.2012 Pohled na nově natažená nosná lana na Koterovské (všimněte si, že lano je nataženo jen pro uchycení trolejí směr Mikulášské náměstí). - 22.2.2012 Pohled na nově natažená nosná lana v Koterovské ulici. - 22.2.2012 Pohled na nově natažené převěsy na Koterovské (nově natažené jsou spodní převěsy pro troleje, horní převěsy s lampou jsou zde již déle). - 22.2.2012 Práce na natahování nových nosných lan probíhají i za plného provozu. - 22.2.2012 Škoda 26 Tr ev.č. 533 projíždí kolem montážní plošiny PMDP na křižovatce Koterovská x Barrandova. - 22.2.2012 Montážní plošina Renault Midlum zachycena při pracích na nových nosných lanech na křižovatce Koterovská x Barrandova. - 22.2.2012 Montážní plošina Renault Midlum zachycena při pracích na nových nosných lanech na křižovatce Koterovská x Barrandova. - 22.2.2012 Pohled na montážní plošinu PMDP při pracích na nových nosných lanech na křižovatce Koterovská x Barrandova. - 22.2.2012 Pohled na nově natažená nosná lana na křižovatce Koterovská x Barrandova. - 22.2.2012 Pohled na montážní plošinu PMDP při instalaci nového výložníku v ulici U Trati. - 22.2.2012 Pohled na montážní plošinu PMDP Renault Midlum při pracech na novém výložníku v ulici U Trati. - 22.2.2012 Pohled na montážní plošinu PMDP Renault Midlum při připravování nosných lan na křižovatce U Trati x Koterovská x Železniční. - 22.2.2012 Pohled na montážní plošinu PMDP při připravování nosných lan na křižovatce U Trati x Koterovská x Železniční. - 22.2.2012 Pohled na připravená nosná lana na křižovatce U Trati x Koterovská x Železniční. - 22.2.2012 Pohled na připravená nosná lana k nočnímu natažení. - 22.2.2012 Pohled na uchycení nosných lan ke sloupu. - 22.2.2012 Pohled na připravená nosná lana na trávníku u křižovatky Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 22.2.2012 Škoda H12 projíždí kolem montážní plošiny Elektroline na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 22.2.2012 Montážní plošina Elektroline zachycena na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 22.2.2012 Pohled na připravené nosné lano v Šumavské ulici. - 22.2.2012 Pohled na připravená lana u sloupu na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 22.2.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 466 projíždí kolem montážního vozu Elektroline na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 22.2.2012 Pohled na montážní vozidlo firmy Elektroline při uchycování nosných lan na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 22.2.2012 Montážní plošina Elektroline při uchycování nosných lan ke sloupu na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 22.2.2012 Pohled na nosná lana přichycená provizorně ke sloupu na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 22.2.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 535 projíždí kolem montážní plošiny na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 22.2.2012 Pohled na montážní plošinu Elektroline při instalaci nosných lan ke sloupu na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 22.2.2012 Pohled na lana uchycená k sloupu v Šumavské ulici. - 22.2.2012 Montážní plošina Elektroline při uchycování nosných lan ke sloupu na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 22.2.2012 Montážní plošina Elektroline zachycena na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 22.2.2012

  nahoru

  Práce na převěsech a výložnících v ulici U Trati

  V noci z 18.2. na 19.2.2012 byly na mostě Milénia natahovány další převěsy. Na horním mostě v ulici U Trati jsou již nataženy všechny převěsy. Další převěs je natažen v ulici U Trati v blízkosti křižovatky s Koterovskou a Železniční. Převěsy jsou na mostě použitelné pro oba směry, nyní budou využity jen pro směr na Mikulášské náměstí. V Koterovské ulici zatím po budoucí trolejbusové trati nejsou (kromě sloupů připravených od rekonstrukce v letech 1997 - 1999) žádné stopy. Dne 20.2.2012 v dopoledních hodinách probíhala instalace nových výložníků na sloupy v spodní části ulice U Trati v blízkosti zastávky Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. Ve stejnou dobu byla také na křižovatce "pod mostem" (U Trati x Mikulášská) na sloupy připravována lana pro natažení převěsů. Natahování lan probíhalo po ukončení provozu v noci z 20.2. na 21.2.2012. Na plno v těchto dnech také probíhají přípravné práce na výměnu železničních mostů přes Radbuzu, kvůli které je trolejbusová trať budována. Zajímavostí je, že novou elektrifikaci západního zhlaví plzeňského nádraží provádí také firma Elektroline.

  Pohled na železniční mosty přes Radbuzu. Na mostu si všimněte pracovníků provádějících přípravné práce. - 20.2.2012 Pohled na přípravné práce k rekonstrukci železničních mostů přes Radbuzu. - 20.2.2012 Pohled na převěsy na mostě Milénia. - 20.2.2012 Pohled na značky určující polohu trolejí v ulici U Trati. - 20.2.2012 Pohled na montážní plošinu PMDP při instalaci nového výložníku v ulici U Trati v blízkosti zastávky Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 20.2.2012 Nissan Cabstar objíždí plošinu Renault Midlum v ulici U Trati. - 20.2.2012 Montážní plošina Renault Midlum zachycena v ulici U Trati při pracích na připevňování nového výložníku. - 20.2.2012 Pohled na připravená lana k uchycení výložníku. - 20.2.2012 Pohled na značky určující polohu trolejových armatur na křižovatce Mikulášská x U Trati. V pozadí bílá plošina Nissan Cabstar. - 20.2.2012 Pohled na montážní plošinu PMDP při instalaci výložníku na sloup v blízkosti autobusové zastávky Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 20.2.2012 Pohled na sloup s nově instalovaným výložníkem. - 20.2.2012 Detail nového výložníku s připravenými úchyty trolejí. - 20.2.2012 Bližší pohled na nově připevněný výložník. - 20.2.2012 Pohled na sloup s nově instalovaným výložníkem. - 20.2.2012 Pohled na montážní plošinu PMDP při upevňování nových nosných lan na křižovatce Mikulášská x U Trati. - 20.2.2012 Montážní plošina Renault Midliner zachycena při upevňování nových nosných lan na křižovatce Mikulášská x U Trati. - 20.2.2012 Pohled na montážní plošinu PMDP při připevňování nových nosných lan na most Milénia. - 20.2.2012 Pohled na montážní plošinu PMDP při instalaci nového výložníku v ulici U Trati. - 20.2.2012 Irisbus Citelis ev.č. 498 projíždí pod novým převěsem v ulici U Trati. - 20.2.2012 Pohled na levý nově natažený převěs v ulici U Trati. - 20.2.2012 Pohled na montážní plošinu PMDP při pracích na novém výložníku v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 20.2.2012 Pohled na montážní plošinu PMDP při pracích na novém výložníku v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 20.2.2012 Pohled na připravená nosná lana pod mostem Milénia. Lana budou natahována v noci. - 20.2.2012 Pohled na připravené nosné lano na sloupu na křižovatce Mikulášská x U Trati. - 20.2.2012 Pohled na nové nosné lano zatím prověšené mezi sloupy. - 20.2.2012 Pohled na uchycení nových nosných lan ke sloupu. - 20.2.2012 Pohled Pohled na již připevněné výložníky v ulici U Trati v pozadí s montážní plošinou při připevňování dalšího vyložníku. - 20.2.2012

  Po mostě vpravo budou trolejbusy jezdit ve směru k hlavnímu vlakovém nádraží, po spodní cestě vlevo se pak budou vracet zpět na Doudleveckou. - 19.2.2012 Pohled na most Milénia s již nataženými převěsy. - 19.2.2012 Zoomovaný pohled na most Milénia již s nataženými převěsy. - 19.2.2012 Ulici U Trati využívají zatím jen autobusy při přesunech z vozovny na linku, jako zde Karosa B 732 ev.č. 412. - 19.2.2012 Karosa B 732 ev.č. 412 projela pod jedním z natažených převěsů v ulici U Trati. - 19.2.2012 Pohled na natažený převěs na mostě přes Radbuzu v ulici U Trati. - 19.2.2012 Irisbus Citelis ev.č. 495 na lince 35 v nástupní zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. Na sloupech jsou již připraveny úchyty pro převěsy, které budou nainstalovány další den. - 19.2.2012 Pohled na sloupy v ulici U Trati zatím jen s úchyty pro výložníky. Všimněte si, jak je první sloup vpravo nahnutý. - 19.2.2012 Na mostu Milénia jsou již nataženy všechny převěsy. - 19.2.2012 Pohled na most Milénia s již nataženými převěsy. - 19.2.2012 Pohled na poslední převěs v ulici U Trati. Na křižovatce v pozadí již trolejbusová trať bude zatáčet do prava. - 19.2.2012 V této části Koterovské ulice jsou již usazeny sloupy, které jsou zatím využívány jen pro převěsy s osvětlením. Převěsy pro trolejbusové troleje budou pod převěsy s osvětlením. - 19.2.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 486 zatáčí z Koterovské do Barrandovy. V blízké době přibude i odbočka z Koterovské i z opačného směru. - 19.2.2012 Pohled na sjezdové výhybky na Americké, které budou kvůli křížení s novou spojkou Sirková x - Mikulášská drobně přesunuty. - 19.2.2012

  nahoru

  Zahájení prací na TT v ulici U Trati

  Ačkoliv trolejbusová trať v ulici U Trati směr Borská ještě není dokončena (od prosince 2010 slepě zakončeno), bylo v roce 2012 přistoupeno k trolejbusové trati v ulici U Trati (směr Železniční) a Koterovské (v úseku U Trati - Barrandova). Hlavním impulsem k stavbě této trolejbusové trati je výměna železničních mostů přes Radbuzu a Prokopovu ulici v rámci projektu Průjezd železničním uzlem Plzeň. Při výměně mostů (dvojice mostů a betonová zeď bude nahrazena jedním mostem) bude na několik týdnu uzavřena také Prokopova ulice. Výměna mostů by měla začít v březnu 2012. Trolejbusová spojka Doudlevecké a Mikulášské (resp. Sirkové ulice) ulicí U Trati bude sloužit jako objízdná trasa. O charakteru manipulační trolejbusové tratě vypovídá také to, že při stavbě není budována žádná nová zastávka. Jedinou stávající zastávkou v trase nové trolejbusové trati je zastávka Hlavní nádraží ČD, U Ježíška a to jen ve směru Doudlevecká. Soutěž o zhotovitele stavby trolejbusové tratě probíhala v prosinci 2011. Celková cena zakázka činí přibližně 4,3 milionu Kč. Stavba je financována statutárním městem Plzeň. Pro připomenutí v ulici u Trati i na mostě Milénia byly již sloupy a kabely pro trolejbusovou trať usazeny při rekonstrukci ulice U Trati v letech 1997 - 1999. Nyní už jen zbývá natáhnout troleje, proto je cena zakázky takto nízká. Zakázka zahrnuje nové troleje v jednosměrných úsecích : 1) Doudlevecká ( rozjezdovou výhybkou od současné trati v této ulici ) - U Trati ( přes horní most Milénia) - Koterovská ( kde se troleje napojí pravým obloukem a sjezdovou výhybkou na existující trať linky 12 na troleje směr centrum ); 2) Mikulášská ( rozjezdovou výhybkou a pravým obloukem do spodní části ulice U Trati ) - U Trati ( po spodním mostě ) a levým obloukem, křížením a sjezdovou výhybkou do Doudlevecké ulice směr vozovna (viz schéma). Důvodem, proč je trať ve směru centrum vedena po horním mostě a následně Koterovské, a ne spodem a levým obloukem do Mikulášské k nádraží je již tak stísněný prostor na křižovatce Mikulášská x U Trati, kam by se další trolejování křížení velmi obtížně umisťovala (nyní dvě tramvajové troleje, dva páry trolejbusových trolejí, nově jeden pár trolejí, nízko umístěná nosná lana). Součástí stavby jsou také úpravy trolejí na křižovatkách Doudlevecká x U Trati x Prokopova a Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská (přidání odbočné stopy z Mikulášské ulice v pravo do Šumavské a další stopa z Sirkové ulice rovně do Mikulášské). Díky křížením se však budou drobně posouvat i již existující troleje (především sjezdová výhybka (Šumavská x Mikulášská) na Americké).

  Stavba byla zahájena dne 15.2.2012. Samotná přípravné práce ke stavbě začínají dne 16.2.2012. V první řadě jsou na křižovatkách Koterovská x Barrandova a Koterovská x U Trati na asfalt naznačovány polohy budoucích trolejových armatur. Dne 18.2.2012 pak pracovníci firmy montující trolejové vedení vyměřují délky převěsů i na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. Práce na trolejbusové trati probíhají především v nočních nebo dopoledních hodinách, aby neomezovaly provoz v ulici U Trati. Po zatáhnutí poslední noční tramvaje (cca 0:30) do výjezdu prvních ranních tramvají (4:00) je v trolejích v Plzni vypnut proud, aby se mohlo pracovat na trolejbusové trati. Dne 17.2.2012 jsou na sloupech v ulici U Trati a na mostě Milénia připravena nosná lana a úchyty lan pro převěsy a také jsou již nataženy první převěsy. Do 18.2.2012 bylo nataženo celkem pět převěsů (tři na horním mostě Milénia, dva v ulici U Trati (jeden na na mostě přes Radbuzu, druhý v blízkosti křižovatky s Doudleveckou)). Na zbývajících sloupech na mostě Milénia jsou však již nosná lana také připravena. V blízkosti autobusové zastávky Hlavní nádraží ČD, U Ježíska jsou pak na sloupech připraveny úchyty pro výložníky.

  Pohled na křižovatku Koterovská x Barrandova s trolejemi linky 12 do Božkova. Nově přibude trolejový oblouk z našeho pohledu do prava (viz zelené značky na asfaltu). - 18.2.2012 Pohled na značky určující polohu trolejových armatur v oblouku na křižovatce Koterovská x Barrandova. - 18.2.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 483 zatáčí z Barrandovy do Koterovské. Na asfaltu si všimněte značek určujících budoucí polohu trolejových armatur pro oblouk do Barrandovy (z druhé strany Koterovské). - 18.2.2012 Pohled na zelené značky určující polohu trolejových armatur na křižovatce U Trati x Koterovská x Železniční. - 18.2.2012 Bližší pohled na uchycení nosného lana na sloup. - 18.2.2012 Pohled na sloup s připraveným nosným lanem v ulici U Trati. - 18.2.2012 Pohled na připravené nosné lano na mostě Milénia. - 18.2.2012 Pohled na připravené nosné lano na sloupu v blízkosti křižovatky U Trati x Mikulášská. - 18.2.2012 V spodní části ulice U Trati jsou umístěny úchyty pro výložníky, na mostě jsou již připravena nosná lana. - 18.2.2012 Pohled na připravené úchyty výložníku. - 18.2.2012 Pohled na lampy s připravenými nosnými lany na mostě Milénia. - 18.2.2012 Pohled na připravené nosné lano na lampě na mostě Milénia. Troleje v popředí patří trolejbusové trati linky 12 do Božkova. - 18.2.2012 Pohled na natažený převěs na mostě Milénia. - 18.2.2012 Pohled na připravená nosná lana na převěsy na lampách na mostě Milénia. - 18.2.2012 Pohled na již natažený převěs na horním mostu spolu s připravenými úchyty pro převěs na spodním mostu. Zajímavostí je, že prostřední sloup je v spodní části využit pro převěs na spodním mostě. - 18.2.2012 Pohled na již natažený převěs na mostě v ulici U Trati. - 18.2.2012 Pohled na most Milénia v popředí s připraveným napájením, v pozadí s již nataženými převěsy. - 18.2.2012 V pozadí sloupu s připraveným napájením je vidět již natažený převěs. - 18.2.2012 Pohled na první natažený převěs (ve směru od Doudlevecké) v ulici U Trati. - 18.2.2012 Pohled na připravený úchyt k natažení nosného lana. - 18.2.2012 Pohled na první natažený převěs (ve směru od Doudlevecké) v ulici U Trati. - 18.2.2012 Pohled na první natažený převěs (ve směru od Doudlevecké) v ulici U Trati. - 18.2.2012 Pohled na připravené nosné lano uvázané ke sloupu v ulici U Trati. - 18.2.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 495 projíždí kolem pracovníků firmy montující trolejové vedení při vyměřování délky převěsů na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 18.2.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 491 na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. V popředí si všimněte značek určujících polohu trolejových armatur. - 18.2.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 409 zatáčí z Americké do Mikulášské ulice. V popředí si všimněte značek určujících polohu trolejových armatur. - 18.2.2012 Pohled na značky určující polohu trolejových armatur na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 18.2.2012 Pohled na pracovníky firmy Elektroline při vyměřování délky převěsů na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 18.2.2012

  nahoru

  Odklon linek 10 a 14

  I když se Prokopova ulice 25.7.2013 otevírá pro provoz, trolejbusy z ulice U Trati zcela nezmizí. Na uzavírku Prokopovy ulice navazuje uzavírka Wilsonova mostu, která znemožňuje původní otáčení linek 10 a 14 v centru města po okruhu Goethova - Anglické nábřeží - Sirková - Americká. Proto je otáčení pozměněno na trasu Goethova - Anglické nábřeží - Mikulášská - U Trati. Místo Wilsonova mostu na Americké využijí spoje 10 a 14 most Milénia. Poprvé tak trolejbusové linky v pravidelném provozu využívají trolejbusovou trať v ulici U Trati, i když je průjezdná Prokopova ulice. Ve směru od Doudlevecké na Koterovskou zůstává trolejbusová trať bez provozu, nevyužívají ji ani spoje při přesunech z vozovny na linku či naopak. V červenci a srpnu ulici U Trati využívá jen linka 14, linka 10 totiž přes letní prázdniny nejezdí. Provoz linky 10 je obnoven 2.9.2013.

  Při uzavírce Wilsonova mostu je pro rovnoměrnější obsluhu území zřízena dočasná zastávka Hlavní nádraží ČD, U Ježíška i pro linku 12. Zastávka, zřízená jen ve směru Božkov, neleží na relativně nové trolejbusové trati v ulici U Trati, ale původní trati do Božkova v Mikulášské ulici (viz foto).

  Škoda 14 TrM ev.č. 457 na lince 14 zatáčí z ulice U Trati na Doudleveckou kolem již zprůjezdněné Prokopovy ulice, kterou trolejbus využil při cestě do centra. - 25.7.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 519 na lince 14 směřuje do Prokopovy ulice. Zpět se bude vracet ulicí U Trati (na snímku zleva). - 25.7.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 519 se vrací ulicí U Trati. - 25.7.2013 Zastávka Hlavní nádraží ČD, U Ježíška v ulici U Trati je nyní obsluhována jen trolejbusovou 14 a autobusovou 35. Po prázdninách k nim přibyde 10. - 5.8.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 481 na lince 14 zatáčí z ulice U Trati do Doudlevecké. Linka 14 je nyní v centru vedena velkým okruhem Prokopovou ulicí, přes Anglické nábřeží a zpět Sirkovou a ulicí U Trati. - 6.8.2013 Po otočení přes Anglické nábřeží a Sirkovou ulici se 479 vypravená na linku 14 vrací ulicí U Trati. - 13.8.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 479 na lince 14 projíždí ulicí U Trati. - 13.8.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 479 na lince 14 projíždí ulicí U Trati. - 13.8.2013

  Škoda 14 TrM ev.č. 459 na lince 10 zatáčí do ulice U Trati. - 2.9.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 459 v ulici U Trati. - 2.9.2013 Po prázdninové přestávce je linka 10 opět v provozu. Linka je i nadále vedena ulicí U Trati, kde je zachycen vůz 458. - 2.9.2013 Zastávku Hlavní nádraží ČD, U Ježíška opouští 14 TrM ev.č. 458. - 2.9.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 456 zatáčí z ulice U Trati do Doudlevecké. Linka 10 je poprvé vedena ulicí U Trati, i když je Prokopova ulice už průjezdná. - 2.9.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 531 zatáčí z ulice U Trati do Doudlevecké. - 6.9.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 496 projíždí ulicí U Trati. - 6.9.2013 Vůz 488 vypravený na linku 14 zachycen na křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova. - 6.9.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 444 nasazená na linku 10 projíždí ulicí U Trati. - 6.9.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 513 zachycena v ulici U Trati. - 6.9.2013

  nahoru

  Finální práce na trolejích na křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova

  Na začátku října 2013 probíhá připojování trolejbusové tratě z ulice U Trati (od Belánky) ke zbytku trolejbusové sítě na křižovatce U Trati x Prokopova x Doudlevecká. Kromě nových trolejí je potřeba také vyměnit či osadit nová křížení a výhybky. Trolejbusová trať v borské části ulice U Trati byla od konce března 2012 odpojena od zbytku sítě. Vznikl tak necelých 400 metrů dlouhý úsek s trolejemi, které byly na obou stranách slepě ukončeny. Po dokončení rekonstrukce železničních mostů v Prokopově ulici je trolejová situace na této křižovatce konečně v říjnu 2013 finálně vyřešena. Kromě původních oblouků do Doudlevecké ulice přibudou troleje přímo ulicí U Trati (k mostu Milénia). V ulici U Trati ve směru od mostu Milénia se nové troleje směrem k Belánce rozdělují hned na mostě přes Radbuzu. Ve směru od Belánky se troleje směrem k mostu Milénia připojují hned za křižovatkou U Trati x Prokopova x Doudlevecká.

  Přípravné práce probíhají na křižovatce už měsíc před samotným připojováním, na začátku září 2013. Na asfalt jsou nakresleny značky určující polohu trolejových armatur.

  Ukončené troleje v ulici U Trati budou už brzy prodlouženy. - 6.9.2013 Na prvním převěsu v ulici U Trati jsou připraveny háčky pro uchycení závěsů trolejí. Už brzy najdou své využití. - 6.9.2013 Značky určující polohu trolejových armatur v ulici U Trati. - 6.9.2013 Značka určuje polohu sjezdové výhybky v Doudlevecké ulici. - 6.9.2013

  Na přelomu září a října 2013 jsou už nataženy nové převěsy, na kterých nalezneme i připravené úchyty pro uchycení trolejí v oblouku z Doudlevecké do ulice U Trati (k Belánce) a naopak.

  Připravené úchyty v oblouku z ulice U Trati do Doudlevecké. - 1.10.2013 Na nově natažených převěsech jsou připraveny úchyty pro uchycení trolejí v oblouku z Doudlevecké do ulice U Trati. - 1.10.2013 Na nově natažených převěsech jsou připraveny úchyty pro uchycení trolejí v oblouku z Doudlevecké do ulice U Trati. - 1.10.2013

  Hlavní práce začínají v noci z 3. na 4.10.2013. To jsou natahovány nové troleje vedoucí křižovatkou U Trati x Doudlevecká x Prokopova rovně ve směru ulice U Trati (tedy od mostu Milénia směrem k Belánce a naopak). Troleje jsou uchyceny provizorně, v prostoru křižovatky visí dostatečně vysoko nad stávajícími trolejemi.

  V tomto místě bude nová rozjezdová výhybka. - 4.10.2013 V ulici U Trati jsou nově nataženy troleje vedoucí přímo dále. - 4.10.2013 Nad stávajícími trolejemi byly nově nataženy další troleje spojující přímo ulici U Trati. - 4.10.2013 Napojení trolejí v ulici U Trati v místě původního ukončení. - 4.10.2013 Dočasné napojení trolejí v místě původního ukončení. - 4.10.2013 Připravená nosná lana nad trolejemi budou sloužit k uchycení rozjezdové výhybky. - 4.10.2013 Nad stávajícími trolejemi byly nově nataženy další troleje spojující přímo ulici U Trati. - 4.10.2013 Míjení vozů 501 a 496 na křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova. Nad stávajícími trolejemi jsou připraveny nové přímé troleje do ulice U Trati. - 4.10.2013 Nové lesknoucí se troleje nad stávajícími na křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova. - 4.10.2013 Pohled na místo, kde bude nová sjezdová výhybka. - 4.10.2013

  Nejintenzivnější práce probíhají o víkendu 5. a 6.10.2013. Tento termín byl zvolen v souvislosti s konáním Pilsner festu, při kterém musí být kvůli uzavření ulice U Prazdroje všechny trolejbusové linky vedeny odklonem s využitím trolejbusů na dieselagregát. Na linku 11 byly vypraveny autobusy, aby několik trolejbusů s dieselagregátem posloužilo jako rezerva. Křižovatkou U Trati x Prokopova x Doudlevecká sice o víkendu celodenně projíždí jen linka 13, při přesunech z/do vozovny ji ale využívají všechny trolejbusové linky. Práce na křižovatce U Trati x Prokopova x Doudlevecká probíhají už v noci na 5.10. Po ukončení provozu (cca 0:30) se natahují troleje v oblouku z Doudlevecké ulice doleva do ulice U Trati směrem na Belánku a také opačně, od Belánky doprava do Doudlevecké. Trasa trolejí ve směru od Belánky do Doudlevecké a naopak se od původní trasy před odstřižením v březnu 2012 liší kvůli trolejím k/od mostu Milénia. Po natažení se troleje postupně finálně uchycují. V obloucích pomocí pružných obloukových závěsů, v ulici U Trati pak pomocí DELTA závěsů. Během soboty se montují nové výhybky. Těch je osazeno celkem šest (3x rozjezdové: v Doudlevecké ulici přímo a doleva do ulice U Trati (k Belánce), v ulici U Trati od Belánky rovně k mostu Milénia a doprava do Doudlevecké, v ulici U Trati od mostu Milénia rovně do ulice U Trati k Belánce a doleva do Doudlevecké ulice; a 3x sjezdové vždy v opačném směru k rozjezdovým). U rozjezdových výhybek je zprovozněn systém Vetra pro automatické stavění cesty. Všechny nové výhybky jsou rychloprůjezdné, tahové, od výrobce Elektroline. Společnost Elektroline je také hlavním zhotovitelem stavby. Na pracích spolupracuje s PMDP. Na křižovatce a v jejím okolí chvílemi současně pracovalo až šest montážních vozidel. V sobotu odpoledne se dokončuje instalace výhybek. Také jsou odstraňována nosná lana z dvojice sloupů u železničního mostu v Prokopově ulici. V polovině července 2013 byly blízko těchto sloupů osazeny sloupy nové, silnější, na které jsou nyní lana převěšena. Původní sloupy budou odstraněny. Troleje na křižovatce U Trati x Prokopova x Doudlevecká v sobotu stále visí jen volně nad sebou, na kříženích se bude pracovat v neděli. Trolejbusy projíždějí křižovatkou na dieselagregát, se staženými sběrači.

  Montážní věžky PMDP pracují na křižovatce U Trati x Prokopova x Doudlevecká. - 5.10.2013 Montáž nové rozjezdové výhybky na mostě Milénia. - 5.10.2013 Dočasně uchycené troleje v oblouku od Belánky do Doudlevecké. - 5.10.2013 Ráno jsou uchycovány troleje v obloucích z Doudlevecké na Belánku a naopak. - 5.10.2013 Montážní věžka PMDP zachycena při pracích na křižovatce U Trati x Prokopova x Doudlevecká. - 5.10.2013 Pohled na nedokončenou rozjezdovou výhybku v Doudlevecké ulici. Výhybka bude oddělovat troleje ve směru do Prokopovy a k Belánce. - 5.10.2013 Troleje v oblouku od Belánky na Doudleveckou jsou již finálně uchyceny. - 5.10.2013 Vůz 511 na dieselagregát projíždí křižovatku U Trati x Prokopova x Doudlevecká. - 5.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 502 na lince 13 objíždí pomocí dieselagregátu montážní plošinu v Doudlevecké ulici. - 5.10.2013 Pracovníci na montážní plošině právě finálně uchycují troleje pomocí DELTA závěsu. - 5.10.2013 Na montáži kabelů pro systém VETRA pracuje tato malá montážní plošina. - 5.10.2013 Montážní plošina Elektroline pracuje na úsekovém děliči. - 5.10.2013 V ulici U Trati se pracuje na montáži nových trolejí. - 5.10.2013 V ulici U Trati pracovalo naráz až šest vozidel. - 5.10.2013 Na montáži trolejových armatur se podílela také věžka Elektroline s plošinou ve tvaru písmene L. - 5.10.2013 Montážní věžka PMDP při pracích na sjízdné výhybce v ulici U Trati. - 5.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 488 zatahující pro poruchu do vozovny projíždí na dieselagregát křižovatkou U Trati x Prokopova x Doudlevecká. - 5.10.2013 Kvůli pracem na trolejovém vedení je provoz celý víkend zajištěn trolejbusy s dieselagregátem. Na linku 11 už trolejbusy nezbyly a tak sem musely být vypraveny autobusy, jako i na snímku zachycený Citybus ev.č. 453. - 5.10.2013 Montážní věžka Elektroline s plošinou ve tvaru písmene L pracuje na rozjezdové výhybce v ulici U Trati. - 5.10.2013 V Doudlevecké ulici se pracuje na křížení trolejí za novou rozjezdovou výhybkou. - 5.10.2013

  Po sobotní montáži výhybek přichází v neděli na řadu instalace křížení. Těch bude na křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova opravdu požehnaně. Kříží se zde dva páry přímých trolejí s dvěma odbočkami. Po kruhovém objezdu na Americké třídě se nyní bude jednat o nejsložitější trolejovou křižovatku v Plzni. Trolejbusy budou moci projíždět rovně z Doudlevecké do Prokovy ulice a zpět a nově přímo ulicí U Trati (od Belánky k mostu Milénia a naopak). Tyto troleje pokrývající všechna čtyři ramena křižovatky doplňují oblouky z Doudlevecké ulice do obou části ulice U Trati (jak k mostu Milénia, tak k Belánce) a z obou části ulice U Trati zpět do Doudlevecké. Jediné co troleje neumožňují je odbočování z ulice U Trati do Prokopovy a naopak. Vývoj trolejového vedení na křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova zachycují tato schémata (I, II, III, IV). Původní křížení trolejí z Doudlevecké do Prokopovy s odbočkou od mostu Milénia do Doudlevecké je na křižovatce ponecháno, dalším osm (!) křížení je nově nainstalováno. Celkem tak na křižovatce ponovu nalezneme devět křížení, z toho je jich v těsné blízkosti u sebe soustředěno sedm. Montáž tolika křížení na takto malém prostoru je náročná, především je důležité aby na sebe troleje správně navazovaly. Montáží a vyvěšování křížení trvá až do nedělního večera.

  Práce na křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova. - 6.10.2013 Pohled na připravená křížení. - 6.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 497 projíždí na dieselagregát křižovatkou U Trati x Doudlevecká x Prokopova. - 6.10.2013 Sloup mezi mostem a přechodem pro chodce bude odstraněn. Veškeré převěsy jsou uchyceny k vedlejšímu, silnějšímu sloupu. - 6.10.2013 Montážní věžky pracují na křížení trolejí na křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova. - 6.10.2013 Pohled na novou sjezdovou výhybku v ulici U Trati. - 6.10.2013 Pohled na novou sjezdovou výhybku v ulici U Trati. - 6.10.2013 Přímé troleje vedoucí od mostu Milénia k Belánce jsou už finálně uchyceny. - 6.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 499 na dieselagregát projíždí kolem prací na křížení trolejí. - 6.10.2013 Pevné uchycení trolejí ve směru od Belánky k mostu Milénia. - 6.10.2013 První křížení jsou už nainstalována, stále však některé troleje visí jen volně nad sebou. - 6.10.2013 Montáž kabelů pro systém VETRA v zastávce U Trati. - 6.10.2013 Dokončovací práce na trolejích v ulici U Trati. - 6.10.2013 Práce na nové rozjezdové výhybce v Doudlevecké ulici. - 6.10.2013 Práce na křižovatce U Trati x Prokopova x Doudlevecká v nedělní odpoledne. - 6.10.2013 Při pohledu zhora na křižovatku U Trati x Prokopova x Doudlevecká vynikne nově vznikající hustá síť trolejí a nosných lan. - 6.10.2013 Dokončovací práce na sjezdové výhybce v ulici U Trati. - 6.10.2013 Podzimní nízké slunce v posledních okamžicích osvětluje montážní plošiny pracující na napínání lan pro zavěšení křížení. - 6.10.2013 V nedělní podvečer se dodělávají křížení ve středu křižovatky. - 6.10.2013 Odstraňování starého převěsu. Na jedné straně je převěs povolen, na druhé straně jej pracovníci hned navinují. - 6.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 502 projíždí mezi montážními věžkami na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova. - 6.10.2013 Jeden z autobusů zajišťujících při napětové výluce provoz linky 11 právě Prokopovou ulicí zatahuje do depa. - 6.10.2013 Po dokončení prací je montážní plošina odstavena v ulici U Trati. - 6.10.2013 Při večerním osvětlení pěkně vyniknou troleje i nová křížení. - 6.10.2013

  Když je montáž křížení u konce, příchází v nedělních večerních hodinách na řadu zkušební jízda. Tu provádí záloha s vozem 21 Tr ev.č. 495. Po spuštění napájení vyjíždí trolejbus v 19:45 na zkušební průjezd novými trolejemi a kříženími. Nejprve je testován průjezd z Doudlevecké rovně do Prokopovy a zpět, následně vůz 495 zatáčí z Doudlevecké do ulice U Trati k mostu Milénia a po chvíli testuje průjezd i v opačném směru, tedy od mostu Milénia do Doudlevecké. Tím zkušební jízda krátce po 20. hodině končí. Testován byl jen průjezd trolejemi, které jsou využívány v běžném provozu linkami 10, 13 a 14 (do Prokopovy ulice, k mostu Milénia). Průjezd ve směru na Belánku zatím odzkoušen není a v dohledné době ani nebude. Nedělní večerní zkušební jízda s 495 neukázala žádné problémy a tak dispečer ještě večer dovoluje spojům linky 13 průjezd křižovatkou již s napájením z trolejí.

  Škoda 21 Tr ev.č. 495 vyčkává v Doudlevecké ulici před vykonáním zkušební jízdy. - 6.10.2013 Vůz 495 poprvé projíždí novými kříženími na křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova. - 6.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 495 testuje průjezd novými kříženími. - 6.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 495 při zkušební jízdě čeká v Doudlevecké ulici na odbočení k mostu Milénia. - 6.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 495 při zkušební jízdě čeká v Doudlevecké ulici na odbočení k mostu Milénia. - 6.10.2013 Vůz 495 při zkušební jízdě zatáčí z Doudlevecké do ulice U Trati. - 6.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 495 testuje troleje z ulice U Trati do Doudlevecké. - 6.10.2013 Po vykonání zkušební jízdy zastavil vůz 495 v Doudlevecké ulici. - 6.10.2013

  Následují fotografie dokončeného trolejového díla za denního světla a s běžným provozem. Na průjezd řadou křížení za sebou si řidiči trolejbusů rychle zvykli a tak není průjezd křižovatkou nikterak problematický. Ještě horší situace co do počtu křížení na ještě menším prostoru nastane na křižovatce Borská x Němejcova. V průběhu listopadu 2013 je u výhybky v ulici U Trati (ve směru od „ježíška“ k Belánce/doleva do Doudlevecké) doplněn ukazatel maximální průjezdné rychlosti (viz foto).

  Nová rozjezdová výhybka v ulici U Trati ve směru od „ježíška“ rozděluje troleje dále do ulice U Trati s trolejemi do Doudlevecké ulice. - 18.10.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 450 po SP v provozu s cestujícími za pár chvil využije novou výhybku v ulici U Trati. - 18.10.2013 Dva páry trolejí v ulici U Trati ve směru od mostu Milénia. - 18.10.2013 V ulici U Trati ve směru od mostu Milénia nově nalezneme i přímé troleje ve směru k Belánce (na snímku levý pár trolejí). Troleje jsou samozřejmě propojeny i s úsekovým děličem. - 18.10.2013 Nové překřížení trolejí ve směru od mostu Milénia k Belánce s trolejemi z/do Prokopovy ulice. - 18.10.2013 Pohled na nový oblouk z Doudlevecké do ulice U Trati (k Belánce). - 18.10.2013 Pohled na novou sjezdovou výhybku v ulici U Trati ve směru na Belánku. - 18.10.2013 Přijímač VETRA před novou rozjezdovou výhybkou v ulici U Trati. - 18.10.2013 Pohled na novou rozjezdovou výhybku v ulici U Trati ve směru od Belánky. - 18.10.2013 Křižovatka U Trati x Doudlevecká x Prokopova s novými kříženími trolejí. - 18.10.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 449 při zatáčení z ulice U Trati do Doudlevecké zakrátko využije nová křížení. - 18.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 498 projíždí křižovatkou U Trati x Prokopova x Doudlevecká s mnoha kříženími trolejí. - 18.10.2013 V oblouku z ulice U Trati od Belánky do Doudlevecké opět visí troleje. - 18.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 499 v Doudlevecké ulici. V tomto místě je na jednom převěsu 5 (resp. i 6) párů trolejí. - 18.10.2013 Na tomto převěsu je uchyceno celkem 6 párů trolejí. Není proto divu, že převěs musí být podpořen řetězovkou. - 18.10.2013 V Doudlevecké ulici jsou za sebou v krátkém sledu hned dvě sjezdové výhybky. - 18.10.2013 Nová rozjezdová výhybka v Doudlevecké ulici rozděluje troleje do Prokopovy ulice a na Belánku. Třetí pár trolejí (vpravo) vede na most Milénia. - 18.10.2013 V Doudlevecké ulici jsou pro jeden směr tři páry trolejí. - 18.10.2013 Vůz 510 zakrátko projede novými křiženími na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova. - 18.10.2013 Na malém prostoru je soustředěno celkem sedm křížení. - 18.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 518 projíždí křižovatkou Doudlevecká x U Trati x Prokopova. - 18.10.2013 Sjezdová výhybka v ulici U Trati (ve směru k mostu Milénia). Všimněte si, že krátce za výhybkou jsou troleje uchyceny výložníkem. - 18.10.2013

  nahoru

  Odklon linek 10 a 14

  Z důvodu prací na připojování rekonstruované tramvajové trati v Pražské ulici probíhá ve dnech 15. až 22.11.2014 uzavírka křižovatky Anglické nábřeží x Pražská x Fügnerova. Linkám 10 a 14 je znemožněno polookružní otáčení po obvyklé trase (Prokopova - Goethova - Anglické nábřeží - Sirková - Americká). Spoje jsou proto ze zastávky U Radbuzy vedeny odklonem přes trolejbusovou trať na mostě Milénia (přesná trasa odklonu U Trati - Koterovská - Mikulášská - Americká). Na odklonové trase obsluhují linky zastávku Mikulášská. V zastávce Pařížská se trolejbusy vrací na svoji obvyklou trasu. Aby byla zachována obsluha stanice Pařížská i u spojů vyjíždějících z depa, jsou na směny 10/3 a 14/2 (odpolední část) vypraveny trolejbusy s dieselagregátem, které při výjezdu z depa Karlov do stanice Pařížská jedou manipulačně bez cestujících, na dieselagregát, po trase Borská - U Trati - Mikulášská - Americká. Více informací o tramvajové výluce je k nalezení v rubrice Aktuálně.

  Po dlouhé době tak při odklonu nachází trolejbusová trať na mostě Milénia na několik dní svoje uplatnění. Jinak na této trati pravidelný provoz trolejbusů není, čas od času trať využijí alespoň trolejbusy vyráběné Škodou Electric při zkušební jízdě. Situace by se měla změnit při rekonstrukci nádražních mostů přes Mikulášskou ulici, která je naplánována na rok 2016. Při výměně mostů bude zcela uzavřena Mikulášská ulice a trolejbusy linky 12 pojedou odklonem po nově vybudované trolejbusové trati v Koterovské a Lobezské ulici (most přes nádraží). Stávající trolejbusová trať na mostě Milénia tak bude prodloužena až k železničním dílnám v Lobezské ulici.

  Škoda 26 Tr ev.č. 545 na odkloněné lince 10 projíždí ulicí U Trati. - 20.11.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 545 na odkloněné lince 10 projíždí ulicí U Trati. - 20.11.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 446 na odkloněné lince 10 zachycena v Mikulášské ulici. - 20.11.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 479 na odkloněné lince 14 obsluhuje zastávku Mikulášská. - 20.11.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 443 na odkloněné lince 10 přijíždí na Mikulášské náměstí. - 20.11.2014 Vůz 484 na odkloněné lince 10 zachycen na mostu Milénia. - 20.11.2014 Vůz 484 na odkloněné lince 10 zachycen na mostu Milénia. - 20.11.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 446 zatáčí z ulice U Trati do Koterovské. - 20.11.2014

  nahoru

  Zpět do rubriky Tratě