Zpět na úvodní stranu

Trolejbusová trať v ulici U Trati a Borské

Průběh výstavby a zprovozňování:

 • Informace o trolejbusové trati v ulici U Trati
 • 8.11.2010 - První drátovací práce v ulici U Trati
 • 16.11.2010 - Nové převěsy také v Doudlevecké ulici
 • 23.11.2010 - Ul. U Trati již komplet s novými úchyty
 • 26.11.2010 - První troleje v ulici U Trati
 • 29.11.2010 - Troleje v ulici U Trati v obou směrech (I. etapa hotova)
 • 2.12.2010 - První zkušební jízda trolejbusu v ulici U Trati
 • 01/2011 - Nové chrániče pod železničním mostem
 • --.--.--- - Trolejbusy na dieselagregát v ulicích Borská a U Trati
 • 02-12/2012 - Výstavba zárubní zdi v Borské ulici
 • 24.3.2012 - Odstřižení trolejí v ulici U Trati
 • 5.10. + 6.10.2013 - Finální práce na křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova
 • 16.11. + 23.11.2013 - Stavění sloupů v Borské ulici
 • 04/2014 - Výběrové řízení na rekonstrukci Borské
 • Informace o trolejbusové trati v ulici U Trati

  Po vybudování trolejbusové trati na Borská pole přichází na řadu další, dlouho odkládaný projekt na rozvoj trolejbusové sítě v Plzni. Jedná se otrolejbusovou trať v ulici U Trati (přesněji řečeno v ulici Lobezské (most přes hlavní nádraží), Železniční, na mostu Milénia, v ulici U Trati a v Borské ulici). Od dnešní křižovatky U Prazdroje x Lobezská budou trolejbusy pokračovat přes most nad nádražím ke křižovatce s Železniční ulicí. Po odbočení do Železniční ulice je čeká cesta přes most Milénia (ulice U Trati) a průjezd křižovatkou U Trati x Doudlevecká x Prokopova (odbočení k vozovně Cukrovarská). Dále trolejbusy budou moci pokračovat ulicí U Trati přes Belánku a Borskou ulici ke křižovatce s Němejcovou ulicí, kde se napojí na trolejbusovou trať na Borská pole či na Bory. Jak napodívá název ulice U Trati, silnice vede souběžně s železničními tratěmi na Cheb a Domažlice. Základy trolejbusové tratě (sloupy, napájecí kabely) jsou ve většině plánované trasy připraveny už od rekonstrukce ulic na konci 90. let. Sloupy jsou kombinovány s veřejným osvětlením. Nyní přichází na řadu již méně náročná část - natažení převěsů a trolejí. Stavba je rozdělena do několika etap. První fáze je výstavba trolejbusové trati v západním úseku ulice U Trati - od křižovatky U Trati x Doudlevecká x Prokopova směrem k Belánce (Klatovská x U Trati x Borská). Výstavbě této etapy a navazující připravované etapě v Borské ulici (od Belánky ke křižovatce s Němejcovou ulicí) se věnuje tato stránka. Výstavbu ve východní části ulice U Trati (směrem k Železniční ulici) mapuje stránka TT U Trati a Koterovské.

  Účel budované tratě, dlouhé (v jednom směru) přibližně 2,5 km, je především úspora počtu kilometrů při přesunech z/do vozovny a variantní trasa k Americké třídě. Vybudováním této trolejbusové tratě se totiž zmenší počet kilometrů při najíždění trolejbusů z depa na linku (jak z vozovny Cukrovarská, tak z nového depa Karlov (v provozu od 08/2014)). Například při vyjíždění z depa Cukrovarská na Borská pole by trolejbusy jedoucí po nové trolejbusové trati ušetřily 800 metrů jízdy (v současnosti při jízdě Prokopovou, Americkou, Tylovou a Koperníkovou najedou cca 2 km) a minimálně 5 minut času. Spojení ulicí U Trati je nesrovnatelně rychlejší s Americkou třídou. Při nehodě či uzavírce Americké třídy bude trať v ulici U Trati dobrou alternativou, která umožní zachovat provoz trolejbusů v celém městě. Díky hned čtyřem propojením se stávající trolejbusovou sítí (na křižovatkách U Prazdroje x Lobezská; Mikulášská x U Trati (resp. Koterovská x Železniční); Doudlevecká x U Trati x Prokopova; Borská x Němejcova) bude nová trolejbusová trať velmi dobře přístupná a umožní variabilní linkové vedení.

  S trolejbusovou tratí v ulicích U Trati, Železniční a Lobezské (most přes nádraží) se počítalo při rekonstrukci resp. výstavbě těchto ulic, které probíhaly v letech 1997 - 1999. Účelem výstavby ulice U Trati bylo rychlé spojení Jižního předměstí a Doubravky, které se vyhne středu města. Od začátku se počítalo, že tuto „rychlou spojku“ budou využívat i trolejbusy. V celém tomto přibližně dvoukilometrovém úseku jsou již usazeny všechny sloupy, nataženy napájecí kabely v zemi, připraveny vývody k úsekovým děličům, odpojovačům a napájení. V ulicích Železniční a U Trati jsou vybudovány i zastávkové zálivy. První dvojici zálivů nalezneme v Železniční ulici přibližně na úrovni křižovatky s ulici Božkovská. Zastávku neobsluhuje žádná linka, zatím v ní parkují auta. V blízké době by k zastávce měl vyústit podchod z hlavního vlakového nádraží. V zastávce nalezneme i označníky se symbolem trolejbusu a názvem zastávky Železniční. Aby optimistická „vize“ nezmátla cestující, jsou označníky zakryty černým igelitem. Další zastávka je zřízena v ulici U Trati u podzemních garáží. Zastávka U Ježíška (dříve Hlavní nádraží ČD, U Ježíška) je vybudována v obou směrech, trolejbusová trať ji využije jen ve směru k Doudlevecké ulici (v opačném směru nelze troleje napojit na křižovatce U Trati x Mikulášská). Dlouhý záliv je opatřen dvěma označníky (nástupní a výstupní zastávka, od 28.8.2010 využíváno linkou 35). Kromě autobusové linky 35 zastávku v obou směrech využívají linkové spoje ČSAD Autobusy Plzeň a.s. Další zastávkové zálivy jsou umístěny za křižovatkou ulice U Trati s Prokopovou a Doudleveckou. Tento záliv využívají autobusy ČSAD (linka 450170). Zastávka nese název Radobyčická podle nedaleké ulice. Poslední připravený zastávkový záliv se nachází v blízkosti křižovatky U Trati x Nemocniční (nedaleko obchodu Norma). Tento záliv je vybudován pouze ve směru k hlavnímu vlakovému nádraží, poněvadž v opačném směru vybudování není možné z důvodu blízké železniční tratě mezi hlavním nádražím a Jižní předměstím vedené v zářezu. Zde by se zastávka musela udělat buď vybudováním opěrné zdi nebo zabráním jednoho jízdního pruhu (směr Borská pole). Zastávkový záliv v opačném směru je uvažován až za křižovatkou U Trati x Klatovská x Borská (v místě kde je vybudována opěrná zeď). Zajímavostí je, že křižovatka Belánka (U Trati x Klatovská x Borská) byla původně plánována jako mimoúrovňová. Natažení trolejí a převěsů v ulici U Trati je oproti vztyčování sloupů již menším výdajem, přesto se finance v řádech desítkách milionů shánějí těžko. V Borské ulici mezi křižovatkou Belánka a křižovatkou s Němejcovou ulicí se s výstavbou trolejbusové trati čeká na výstavbu zárubní zdi a rozšíření Borské ulice.

  Kromě výjezdů/zátahů z/do vozovny, které budou používat novou trolejbusovou trať v ulici U Trati jen nárazově, je v plánu také zavést „expresní“ trolejbusovou linku z Doubravky na Borská pole (dle všeho dnešní linka 17), která má význam především ve špičkách. V lokalitě ulice U Trati není moc velká frekvence cestujících, proto by zde byla vhodná linka s delšími intervaly (obdoba linky 14). V případě vybudování trolejí v Železniční ulici a dále by mohla být z Americké do ulice U Trati převedena například linka 15.

  Po dokončení trolejbusové trati na Borská pole v létě 2010 se PMDP snaží o úsporu manipulačních kilometrů při přesunech z vozovny na novou trať (a zpět), proto je po 10 letech „oživen“ projekt trolejbusové trati v ulici U Trati. SŽDC připravuje projekt Průjezd železničním uzlem Plzeň, který si vyžádá i dlouhodobé uzavírky komunikací. Trolejbusová trať v ulici U Trati může být dobrou objízdnou trasou. Ke konci roku 2010 (listopad - prosinec) je tak v I. etapě vybudován přibližně 500 metrový úsek od křižovatky U Trati x Prokopova x Doudlevecká ke křižovatce U Trati x Nemocniční. Trolejové vedení je ukončeno u zastávkového zálivu nedaleko obchodu Norma. Troleje tak zatím nikam nevedou a jsou zakončeny kotevní rozpěrkou. Prodloužení (resp. napojení na trolejbusovou trať na Borská pole) by se troleje měly dočkat v další etapě, která je však podmíněno rekonstrukcí Borské ulice. Zhotovitelem stavby jsou PMDP a.s., dodavatel trolejových armatur společnost Elektroline. Částku 4,8 milionu financovalo statutární město Plzeň. Použité troleje jsou měděné, o průřezu 100 mm2. Celková délka natažených trolejí činí v jednom směru cca 500 metrů. K uchycení trolejí v rovných úsecích slouží delta závěsy, v obloucích pak nalezneme klasické pružné zavěšení pomocí svorek. Osazeny jsou dvě nové výhybky v Doudlevecké ulici (jedná rozjezdová, jedna sjízdná) a jedno křížení trolejí. Pro věšení převěsů jsou využity existující trakční stožáry. Trať je napájena z měnírny Bory.

  V únoru 2011 se rozhodovalo zda-li se troleje v Borské ulici nainstalují do konce roku 2011 provizorně s dočasnými sloupy s výložníky nebo se počká na plánované rozšíření Borské ulice na dva proudy v každém směru a vybudování opěrné zdi namísto dosavadního valu k železniční trati. Kvůli technickým nedostatkům prvního projektu (dočasné sloupy by překážely při výstavbě opěrné zdi, cena provizorní trati by nejspíše převyšovala úspory km při najíždějí z/do vozovny) byla zvolena druhá varianta, která závisí na zárubní zdi (zeď vybudována v roce 2012) a rozšíření Borské ulice (plánované zahájení v roce 2015).

  V únoru 2012 se buduje trolejbusová trať ve východní části ulice U Trati (mostu Milénia). Jedná se o druhou etapu výstavby trolejbusové trati v ulici U Trati (oficiální název stavby: Trolejbusová trať U Trati - Borská v Plzni II. etapa Doudlevecká - Sirkova). Výstavbu trati mapuje stránka mapuje stránka TT U Trati a Koterovské.

  Při III. etapě by měla být trolejbusová trať postavena ve zbývajícím úseku Borské ulice (napojení trolejí z ulice U Trati s tratí na Borská pole). Třetí etapa je podmíněna rekonstrukcí a rozšířením Borské ulice. Poslední (IV.) etapa je plánována v Železniční a Lobezské ulici, tato stavba se ale v dohledné době neuskuteční.

  nahoru

  První drátovací práce v ulici U Trati

  Po dobudování trolejbusové tratě na Borská pole se konečně „hnuly ledy“ i v souvislosti s TT v ulici U Trati. Podařilo se sehnat finance na stavbu. Přípravné práce před natažením trolejí probíhají přibližně od pondělí 8.11.2010. Dne 10.11.2010 jsou už na všech sloupech na křižovatce ulic Doudlevecká x Prokopova x U Trati a na většině sloupů v ulici U Trati až ke křižovatce s ulicí Přeštickou navěšena svinutá lana. Na křižovatce Doudlevecká x Prokopova x U Trati nalezneme na vozovce nasprejované znaky udávající budoucí polohy trolejových armatur. Ve čtvrtek 11.11.2010 jsou za pomoci montážních plošin Elektroline a PMDP natahována nosná lana mezi jednotlivými sloupy. Nosná lana jsou v těchto dnech natažena v úseku od křižovatky Doudlevecká x U Trati x Prokopova ke křižovatce U Trati x Nemocniční (k obchodu Norma).

  Pohled na lana připravená na sloupech na křižovatce ulic U Trati, Prokopova a Doudlevecká. - 10.11.2010 Pohled na připravená lana na sloupu na křižovatce ulic U Trati x Prokopova x Doudlevecká. - 10.11.2010 Pohled na připravená lana na sloupu na křižovatce ulic U Trati, Prokopova a Doudlevecká. - 10.11.2010 Pohled na připravené budoucí nosné lano v ul. U Trati. - 10.11.2010 Pohled na vozovku s nasprejovanými znaky, kde budou jaké trolejové armatury na křivovatce ulic U Trati, Prokopova a Doudlevecká. - 10.11.2010 Pohled na vozovku s nasprejovanými znaky, kde budou jaké trolejové armatury na křivovatce ulic U Trati, Prokopova a Doudlevecká. - 10.11.2010 Pohled na monážní plošinu Elektroline s bubnem navinutého lana v zastávkovém zálivu Radobyčická. - 10.11.2010¨ Pohled na natažená lana před křižovatkou ulic U Trati, Prokopova a Doudlevecká. - 11.11.2010 Pohled na již natažená lana v ulici U Trati. - 11.11.2010 Pohled na ulici U Trati s již nataženým lanem. - 11.11.2010 Pohled na montážní plošiny na konci zastávkového zálivu Radobyčická. - 11.11.2010 Pohled na přívěs s bubnem s lanem odstavený v zastávkovém zálivu Radobyčická v ulici U Trati. - 11.11.2010 Montážní plošiny PMDP a Elektroline v ulici U Trati. - 11.11.2010 Montážní plošiny PMDP a Elektroline v ulici U Trati. - 11.11.2010 Pohled na sloup v ulici U Trati s připraveným lanem. - 11.11.2010 Ulice U Trati s probíhajícími dtrátovacími pracemi. - 11.11.2010 Pohled na montáží plošinu Elektroline v ulici U Trati. - 11.11.2010 Pohled na montážní plošiny v ulici U Trati. - 11.11.2010 Montážní plošina Elektroline s neobyklým panoramatem Plzně. - 11.11.2010 Natahování nosného lana při krátkodobém zastavení dopravy v ulici U Trati. - 11.11.2010 Montážní plošiny Elektroline a PMDP v ulici U Trati. - 11.11.2010 Natahování nosného lana v ulici U Trati nakrátko zastavilo i autobus 401. - 11.11.2010 Karosa 401 projíždí kolem montážních plošin v ulici U Trati. - 11.11.2010 Montážní plošiny PMDP a Elektroline v ulici U Trati. - 11.11.2010 Pohled na montáží plošinu PMDP v ulici U Trati. - 11.11.2010 Pohled na budoucí nosná lana v ulici U Trati. - 11.11.2010 Pohled na ulici U Trati s již nataženým lanem. - 11.11.2010 Pohled na ulici U Trati s již nataženými nosnými lany. - 11.11.2010 Pohled na natažená lana před křižovatkou ulic U Trati, Prokopova a Doudlevecká. - 11.11.2010 Dnešní směna skončila a montážní plošina PMDP odjíždí do vozovny. - 11.11.2010

  nahoru

  Nové převěsy také v Doudlevecké ulici + stav prací v ul. U Trati

  Nová trolejbusová trať k Belánce v sobě zahrnuje i úpravy stávajících trolejí a převěsů v Doudlevecké ulici. V přibližně 180 metrovém úseku Doudlevecké ulice od křižovatky Doudlevecká x U Trati x Prokopova ke křižovatce Doudlevecká x Antonína Uxy x Presslova (výjezd z vozovny) jsou v polovině listopadu 2010 připravené nové převěsy, které nahradí stávající, již prověšené. Některé převěsy budou posilněny řetězovkou. Na nových převěsech jsou také již nové úchyty trolejí pro odbočné stopy do (z) ulice U Trati. Kvůli odbočce se mírně přesouvají i troleje do Prokopovy ulice. V samotné ulici U Trati je již natažena naprostá většina nosných lan (formou převěsů) a přibližně od 15.11.2010 jsou instalovány úchyty trolejí. Také lze již rozeznat budoucí úsekové děliče a napájení. Úsekový dělič je umístěn přibližně na úrovni ulice Radobyčická, napájení je pak přibližně na úrovni Přeštické ulice. Poslední převěs vybudovaný v I. etapě nalezneme na úrovni zastávkového zálivu u obchodu Norma (cca 150 metrů od křižovatky Belánka). U této křižovatky jsou sice na sloupu připraveny odpojovače úsekového děliče, troleje zde ale ještě dlouho nepovedou.

  Pohled na nasprejované znaky na vozovce zachycující přibližnou polohu trolejových armatur v oblouku z Doudlevecké do ulice U Trati. - 13.11.2010 Pohled na připravené lano v Doudlevecké ulici. - 13.11.2010 Pohled na připravený nový převěs a používaný spodní převěs v Doudlevecké ulici. - 13.11.2010 Pohled na napájení v Doudlevecké ulici s připravenými lany na sloupech a již nataženými převěsy. - 13.11.2010 Pohled na připravené lano na sloupu v zatím nezatrolejované části ulice U Trati (u mostu Milenia) jako příslib dalšího prodloužení. - 13.11.2010 Pohled na úchyty lan na sloupu v ulici U Trati. - 13.11.2010 Pohled na práce na úsekovém děliči v ulici U Trati. - 13.11.2010 Pohled na již zadtrátovanou ulici U Trati spolu s montážní plošinou PMDP. - 13.11.2010 Nová lana v ulici U Trati. - 13.11.2010 Ulice U Trati - stav k 13.11.2010. Pohled na budoucí úsekový dělič. - 13.11.2010 Detail budoucího úsekového děliče. - 13.11.2010 Pohled na sloup s napájením. - 13.11.2010 Detail budoucího napájení. - 13.11.2010 Pohled na nový převěs v ulici U Trati. - 13.11.2010 Pohled na ulici U Trati s již nataženými nosnými lany. - 13.11.2010 Pohled na připravené nosné lano na zatím posledním budoucím převesu v ulici U Trati. - 13.11.2010 Pohled na nový převěs v ulici U Trati. - 13.11.2010 U tohoto sloupu v blízkosti obchodního domu Norma natahování převěsů končí. - 13.11.2010 Připravený sloup úsekového děliče v blízkosti křižovatky Belánka. - 13.11.2010 Pohled na připravený nový převěs spolu s nynějším používaným starším převěsem v Doudlevecké ulici. - 16.11.2010 Pohled na připravený nový převěs spolu s nynějším používaným starším převěsem v Doudlevecké ulici. - 16.11.2010 Pohled na připravený nový převěs, pod ním používaný původní převěs. - 16.11.2010 Pohled na upevnění lan ke sloupu na křižovatce ulic U Trati, Doudlevecká a Prokopova. - 16.11.2010 Pohled na připravené úchyty trolejí v oblouku z ul. U Trati do Doudlevecké. - 16.11.2010 Pohled na deštivou ulici U Trati s již nataženými nosnými lany a úchyty trolejí. - 16.11.2010 Pohled na nový úchyt trolejí v ulici U Trati. - 16.11.2010 Připravené lano v části ulice U Trati, která bude zatrolejována později. - 17.11.2010 Pohled na nový připravený převěs spolu s nyní používaným na křižovatce Doudlevecká, Prokopova a U Trati. - 17.11.2010 Pohled na nový připravený převěs spolu s nyní používaným na křižovatce Doudlevecká, Prokopova a U Trati. - 17.11.2010 Pohled na připravené úchyty trolejí v oblouku z Doudlevecké do ulice U Trati. - 17.11.2010 Pohled na nové úchyty trolejí v oblouku z Doudlevecké do ulice U Trati. - 17.11.2010 Úchyty trolejí u zastávkového zálivu Radobyčická. - 17.11.2010 Pohled na ulici U Trati s nataženými lany a připravenými úchyty trolejí. - 17.11.2010 Pohled na nové úchyty trolejí v ulici U Trati. - 17.11.2010 Úchyty trolejí v oblouku z ulice U Trati do Doudlevecké. - 17.11.2010 Pohled na připravený úchyt k delta závěsu. - 17.11.2010 Detail nového úchytu. - 17.11.2010 Ulice U Trati s novými úchyty trolejí. - 17.11.2010 Pohled na novž úchyt trolejí připravený k přesunutí trolejí vedoucích z Doudlevecké do Prokopovy. - 17.11.2010 Pohled na nový a starý převěs v Doudlevecké ulici. - 17.11.2010 Pohled na nový a starý převěs v Doudlevecké ulici. - 17.11.2010 Pohled na nový převěs s řetězovkou a již připravenými úchyty trolejí i pro odbočnou stoupu do ulice U Trati (levá stopa) spolu s nyní používanými, již částečně neuchycenými trolejemi. - 17.11.2010 Nové úchyty trolejí spolu s nyní používanou trolejí v Doudlevecké ulici nad zastávkou U Trati. - 17.11.2010 Nové úchyty trolejí spolu s nyní používanou trolejí v Doudlevecké ulici nad zastávkou U Trati. - 17.11.2010 Pohled na nový a starý převěs v Doudlevecké ulici. - 17.11.2010 Křižovatka Doudlevecká, Prokopova a U Trati (vlevo si všimněte připravených úchytů trolejí z ul. U Trati do Doudlevecké, uporstřed stávající troleje a vpravo úchyty připravené k přesunutí trolejí ze středu). - 17.11.2010 Úchyty trolejí v oblouku z ulice U Trati do Doudlevecké. - 17.11.2010

  nahoru

  Ulice U Trati již kompletně s novými úchyty + přesunuté troleje v Doudlevecké

  Na všech nových převěsech v ulici U Trati jsou již osazeny úchyty trolejí a práce se tak přesunují do Doudlevecké ulice. Zde jsou v přibližně 180 metrovém úseku Doudlevecké ulice od křižovatky s ulicemi U Trati a Prokopova ke křižovatce s ulicí Antonína Uxy a Presslovou již upevněny nové převěsy (většinou podpořené řetězovkou). V nočních hodinách se troleje postupně přesouvají (resp. přeuchycují) z používaného již prověšeného převěsu na nový převěs, který už má i úchyty trolejí pro odbočnou stopu do ulice U Trati (směr Bory). Stávající troleje spojující Doudleveckou a Prokopovu ulici byly na několik dní uchyceny na úchyty připravené pro odbočnou stopu do ul. U Trati, za pár dní se však již vrátily na své místo. V prostoru křižovatky Doudlevecká x Prokopova x U Trati byly však troleje při uchycování na nové převěsy přesunuty více do stran, aby mezi nimi vzniklo více prostoru pro křížení s dalšími trolejemi (z Doudlevecké k Belánce, v budoucnu i přímo vedoucí ulicí U Trati apod). Od 24.11.2010 nalezneme před zastávkou U Trati (směr centrum) indikátor směru budoucí rozjezdové výhybky, která bude oddělovat troleje do Prokopovy od trolejí do ulice U Trati, směr k Belánce. Ukazatel je zatím nefunkční, protože není instalována výhybka, která by ho ovládala.

  Pohled na napájení s ještě nepřesunutou trolejí v Doudlevecké ulici. - 20.11.2010 Pohled na provizorně umístěnou trolej vedoucí do Prokopovy ulice spolu s připraveným úchytem. - 20.11.2010 Pohled na provizorně umístěnou trolej vedoucí do Prokopovy ulice spolu s připraveným úchytem. - 20.11.2010 Pohled na provizorně umístěnou trolej vedoucí do Prokopovy ulice spolu s připraveným úchytem. - 20.11.2010 Pohled na provizorně umístěnou trolej vedoucí do Prokopovy ulice spolu s připraveným úchytem. - 20.11.2010 Pohled na nový převěs spolu s provizorně umístěnou trolejí vedoucí do Prokopovy ulice spolu s připraveným úchytem. - 20.11.2010 Pohled na provizorně umístěnou trolej vedoucí do Prokopovy ulice spolu s připravenými úchyty. Za pár dní bude trolej přesunuta na úchyt, který je nejvíce vpravo. - 20.11.2010 Pohled na úchyty oblouku z ulice U Trati v Doudlevecké ulici. - 20.11.2010 Pohled na již přesunuté troleje vedoucí z Doudlevecké do Prokopovy ulice na křižovatce s ulici U Trati. - 20.11.2010 Pohled na již přesunuté troleje vedoucí z Doudlevecké do Prokopovy ulice na křižovatce s ulici U Trati. - 20.11.2010 Pohled na nové úchyty již přesunutých trolejí vedoucích z Doudlevecké do Prokopovy ulice na křižovatce s ulici U Trati. - 20.11.2010 Pohled na již připravené úchyty v ulici U Trati. - 20.11.2010 Ulice U Trati s již nataženými nsomými lany a připravenými úchyty trolejí. - 20.11.2010 Pohled na budoucí napájení v ulici U Trati. - 20.11.2010 Pohled na nový převěs spolu s připravenými úchyty v ulici U Trati. - 20.11.2010 Pohled na ulici U Trati s již ntaženými nosnými lany. - 20.11.2010 Pohled na ulici U Trati s již ntaženými nosnými lany. - 20.11.2010 Pohled na nový převěs spolu s připravenými úchyty v ulici U Trati. - 20.11.2010 Pohled na v I.etapě vybudovaný předposlední převěs v ulici U Trati. - 20.11.2010 Pohled na v I.etapě vybudovaný poslední převěs v ulici U Trati. - 20.11.2010 Pohled na nový převěs spolu s připravenými úchyty v Doudlevecké ulici. - 23.11.2010 Pohled na úchyty trolejí v Doudlevecké ulici. - 23.11.2010 Pohled na troleje do Prokopovy ulice spolu s připraveným úchytem trolejí v Doudlevecké ulici. - 23.11.2010 Pohled na napájení v Doudlevecké ulici spolu s již přesunutou trolejí do Prokopovy ulice. - 23.11.2010 Pohled na napájení v Doudlevecké ulici spolu s již přesunutou trolejí do Prokopovy ulice. - 23.11.2010 Pohled na přesunuté troleje vedoucí do Prokopovy ulice na novém převěsu v Doudlevecké ulici. - 23.11.2010 Pohled na již přesunutou trolej spolu s připraveným úchytem troleje u zastávky U Trati. - 23.11.2010 Pohled na již přesunutou trolej spolu s připraveným úchytem troleje u zastávky U Trati. - 23.11.2010 Pohled na prostor budoucí rozjezdové výhybky v Doudlevecké ulici. - 23.11.2010 Pohled na v I.etapě vybudovaný poslední převěs v ulici U Trati. - 24.11.2010 Pohled připravené lano u v I.etapě vybudovaného posledního převěsu v ulici U Trati. - 24.11.2010 Pohled na tabulku informující o I.etapě TT v ulici U Trati. - 24.11.2010 Pohled na tabulku informující o I.etapě TT v ulici U Trati spolu s připraveným úchytem trolejí. - 24.11.2010 Pohled na tabulku informující o I.etapě TT v ulici U Trati. - 24.11.2010 Pohled na připravené lano k uchycení sjezdové výhybky v Doudlevecké ulici. - 24.11.2010 Pohled na připravené lano k uchycení sjezdové výhybky v Doudlevecké ulici. - 24.11.2010 Pohled na připravený úchyt trolejí s již používanou trolejí v Doudlevecké ulici. - 24.11.2010 Pohled na nový převěs v Doudlevecké ulici. - 24.11.2010 Pohled na připravený indikátor směru budoucí rozjezdové výhybky v Doudlevecké ulici. - 24.11.2010 Pohled na připravený indikátor směru budoucí rozjezdové výhybky v Doudlevecké ulici. - 24.11.2010

  nahoru

  První troleje v ulici U Trati

  Spolu s prvním sněhem v Plzni se v ulici U Trati objevují první troleje. Ty jsou natahovány ve večerních a nočních hodinách z 26. na 27.11.2010. Natahovány byly pouze troleje ve směru od křižovatky Doudlevecká x Prokopova x U Trati ve směru na Belánku. V sobotu 27.11.2010 je již hotová rozjezdová výhybka a křížení trolejí na křižovatce. Úsek trolejí od rozjezdové výhybky až k zastávkovému zálivu Radobyčická je již uchycen finálně, ať již pomocí pružných úchytů nebo delta úchytů. Troleje ve zbývajícím úseku jsou uchyceny provizorně na háčcích. Troleje končí kotevní rozpěrkou. Připraven je už také úsekový dělič v blízkosti zastávky Radobyčická. V Doudlevecké ulici na nové rozjezdové výhybce je po několika dnech zprovozněn ukazatel směru (směr rovně do Prokopovy/doprava do ul. U Trati směr Belánka). Za zmínku stojí, že ukazatel směru je poměrně vzdálený od samotné rozjezdové výhybky (výhybka je blízko křižovatky Doudlevecká X Presslova), ukazatel směru pak v zastávce U Trati. V Doudlevecké ulici je nově připravena budoucí sjezdová výhybka, zatím jí ale chybí troleje ve směru od Belánky.

  Pohled na novou rozjezdovou výhybku v Doudlevecké ulici. - 27.11.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 466 projíždí přes novou rozjezdovou výhybku v Doudlevecké ulici směrem do Prokopovy ulice. - 27.11.2010 Pohled na rozjezdovou výhybku v Doudlevecké ulici (v pozadí si všimněte vzdáleného ukazatele směru výhybky). - 27.11.2010 Pohled na ukazatel směru výhybky, který je poměrně vzdálený od samotné výhybky. - 27.11.2010 Doudlevecká ulice s již nataženou odbočnou (pravou) trolejí do ulice U Trati. - 27.11.2010 Doudlevecká ulice s již nataženou odbočnou (pravou) trolejí do ulice U Trati. - 27.11.2010 Doudlevecká ulice s již nataženou odbočnou (pravou) trolejí do ulice U Trati. - 27.11.2010 Pohled na napájení v Doudlevecké ulici s již nataženou odbočnou trolejí do ulice U Trati. - 27.11.2010 Doudlevecká ulice s již nataženou odbočnou (pravou) trolejí do ulice U Trati. - 27.11.2010 Doudlevecká ulice s již nataženou odbočnou (pravou) trolejí do ulice U Trati. - 27.11.2010 Pohled na budoucí sjezdovou výhybku zatím bez troleje z ulice U Trati. - 27.11.2010 Pohled na budoucí sjezdovou výhybku zatím bez levé troleje z ulice U Trati. - 27.11.2010 Pohled na troleje v oblouku z Doudlevecké do ulice U Trati. - 27.11.2010 Pohled na nové křížení trolejí na křižovatce Doudlevecká x Prokopova a U Trati. - 27.11.2010 Pohled na troleje v oblouku z Doudlevecké do ulice U Trati. - 27.11.2010 Pohled na troleje v oblouku z Doudlevecké do ulice U Trati. - 27.11.2010 Pohled na troleje v oblouku z Doudlevecké do ulice U Trati. - 27.11.2010 Pohled na již nataženou stopu směr Belánka, v pozadí montážní plošina PMDP. - 27.11.2010 Pohled na nově natažené troleje v ulici U Trati. - 27.11.2010 Pohled na již nastálo upevněné troleje za křižovatkou Doudlevecká x Prokopova x U Trati. - 27.11.2010 Natažená stopa směr Belánka v ulici U Trati. - 27.11.2010 Pohled na montážní plošinu PMDP v zastávkovém zálivu Radobyčická. - 27.11.2010 Nově natažená trolej v ulici U Trati. - 27.11.2010 Pohled na troleje upevněné pomocí delta závěsů u zast. zálivu Radobyčická. - 27.11.2010 Pohled na budoucí úsekový dělič v ulici U Trati. - 27.11.2010 Detail nového úsekového děliče v ulici U Trati. - 27.11.2010 Pohled na provizorně uchycené troleje na háčcích v ulici U Trati. - 27.11.2010 Pohled na budoucí napájení. - 27.11.2010 Ulice U Trati s již nataženou trolejí směr Belánka. - 27.11.2010 Pohled na provizorně uchycené troleje na háčcích v ulici U Trati. - 27.11.2010 Pohled na ukončení trolejí za mostem s železniční tratí na Klatovy. - 27.11.2010 Pohled na trolejový štruc v ulici U Trati. - 27.11.2010 Detail budoucího zakončení trolejového vedení v ulici U Trati. - 27.11.2010 Pohled na budoucí zakončení trolejí v ulici U Trati směr Doudlevecká. - 27.11.2010 Pohled na provizorní zakončení trolejí v ulici U Trati. - 29.11.2010 Ulice U Trati s již nataženými trolejemi směr Belánka a s připravenými úchyty v opačném směru. - 29.11.2010 Ulice U Trati s již nataženými trolejemi směr Belánka a s připravenými úchyty v opačném směru. - 29.11.2010 Zasněžená ulice U Trati s již nově nataženými trolejemi směr Belánka. - 29.11.2010 Pohled na již funkční ukazatel směru nové rozjezdové výhybky v Doudlevecké ulici. - 29.11.2010 Pohled na novou rozjezdovou výhybkou v Doudlevecké ulici s již fungujícím ukazatelem směru. - 29.11.2010

  nahoru

  Troleje v ulici U Trati v obou směrech (I. etapa hotova)

  Ve večerních a nočních hodinách z 29.11. na 30.11.2010 probíhalo natahování trolejí v ulici U Trati ve druhém, zbývajícím směru, nebo-li od Belánky k Doudlevecké. Celková délka nově natažených trolejí v jednom směru činí cca 440 metrů. Troleje byly jako obvykle upevněny na provizorně na háčcích a postupně byly během dalšího dne (1.12.) upevněny nastálo. Na Belánce, na úrovni obchodu Norma, jsou troleje zatím zakončeny kotevní rozpěrkou. V současnosti není jisté, kdy přijde na řadu další úsek v Borské ulici, takže je otázkou, jak dlouho budou troleje u Belánky takto slepě ukončeny. V Borské ulici jsou totiž problémy s umístěním sloupů (ulice musí být rozšířena).

  Pohled na provizorní zakončení trolejí spolu s tabulkou informující o TT v ulici U Trati. - 30.11.2010 Pohled na provizorní zakončení trolejí v ulici U Trati. - 30.11.2010 Ulice U Trati s již provizorně nataženým trolejovým vedením. - 30.11.2010 Ulice U Trati s již provizorně nataženým trolejovým vedením. - 30.11.2010 Ulice U Trati s již nově nataženým trolejovým vedením směr Doudlevecká. - 30.11.2010 Pohled na novou sjezdovou výhybku v Doudlevecké ulici. - 30.11.2010 Zakončení trolejí v ulici U Trati. - 3.12.2010 Zakončení trolejí v ulici U Trati. - 3.12.2010 Pohled na již upevněné troleje v ulici U Trati. - 3.12.2010 Pohled na nový úchyt trolejí v ulici U Trati. - 3.12.2010 Již nastálo upevněné troleje v ulici U Trati. - 3.12.2010 Pohled na již upevněné troleje v ulici U Trati. - 3.12.2010 Pohled na již upevněné troleje v ulici U Trati. - 3.12.2010 Pohled na zakončení trolejí spolu s tabulkou informující o TT v ulici U Trati. - 1.12.2010 Pohled na zakončení trolejí v ulici U Trati ještě s trolejemi upevněnými na háčcích. - 1.12.2010 Pohled na zakončení trolejí v ulici U Trati ještě s trolejemi upevněnými na háčcích. - 1.12.2010 Pohled na budoucí napájení v ulici U Trati. - 1.1.2.2010 Ulice U Trati s již nataženými trolejemi v obou směrech. - 1.12.2010 Ulice U Trati s již nataženými trolejemi v obou směrech. - 1.12.2010 Ulice U Trati s již nově nataženými trolejemi směr Doudlevecká. - 1.12.2010 Ulice U Trati s již nově nataženými trolejemi směr Doudlevecká. - 1.12.2010 Montážní plošina Elektroline v ulici U Trati při pracích na úsekovém děliči. - 1.12.2010 Práce na trolejovém vedení v ulici U Trati nezastaví ani nepříznivé počasí. - 1.12.2010 Pohled na uchycení trolejí pomocí delta závěsu. - 1.12.2010 Nově natažené troleje u zastávkového zálivu Radobyčická. - 1.12.2010 Nově natažené troleje u zastávkového zálivu Radobyčická. - 1.12.2010 Nově natažené troleje u zastávkového zálivu Radobyčická. - 1.12.2010 Pohled na nové troleje u křižovatky Doudlevecká x Prokopova x U Trati. - 1.12.2010 Pohled na nové troleje u křižovatky Doudlevecká x Prokopova x U Trati. - 1.12.2010 Nově natažené troleje v oblouku z ulice U Trati do Doudlevecké. - 1.12.2010 Nově natažené troleje v oblouku z ulice U Trati do Doudlevecké. - 1.12.2010 Pohled na novou sjezdovou výhybku v Doudlevecké ulici. - 1.12.2010 Pohled na novou sjezdovou výhybku v Doudlevecké ulici. - 1.12.2010 Detail křížení na nové sjezdové výhybce z produkce firmy Elektroline v Doudlevecké ulici. - 1.12.2010 Pohled na novou sjezdovou výhybku v Doudlevecké ulici. - 1.12.2010 Detail nové sjezdové výhybky. - 1.12.2010 Pohled na novou sjezdovou výhybku v Doudlevecké ulici. - 1.12.2010 Pohled na novou sjezdovou výhybku v Doudlevecké ulici. - 1.12.2010 Pohled na ovladač VETRA rozjezdové výhybky v Doudlevecké ulici. - 1.12.2010 Pohled na novou rozjezdovou výhybku v Doudlevecké ulici. - 1.12.2010

  Dne 2.12.2010 probíhá po nových trolejích zkušební jízda (podrobněji v dalším příspěvku). Po uchycení trolejí nastálo (převážně rychloprůjezdnými delta závěsy) přichází na řadu dodělavací práce na úsekovém děliči. Přibližně od 3.12.2010 je u tohoto děliče umístěna pro každý směr značka (zelený kosočtverec s bílými kruhy). Nyní zbývá dodělat napájení trolejí, které se nachází v ulici U Trati přibližně na úrovni mezi ulicemi Přeštická a Lukavická. Další drobnou novinkou týkající se trolejbusové trati U Trati je umístění druhé tabulky informující o I. etapě výstavby trolejbusové trati (pro připomenutí první tabulka je umístěna ve směru Doudlevecká na sloupu u obchodu Norma). Druhá tabulka byla umístěna na opačný konec trolejbusové trati, tedy na křižovatku Doudlevecká x Prokopova x U Trati. Další novinkou je osazení přijímače systému VETRA pro ovládání výhybek na rozjezdovou výhybku (směr Prokopova/U Trati Belánka)) v Doudlevecké ulici. Na začátku prosince 2010 bylo v ulici U Trati připojeno napájení trolejí, takže lze I. etapu považovat za dokončenou.

  První etapa výstavby trolejbusové trati probíhá od listopadu do prosince 2010. Zhotovitelem stavby jsou PMDP a.s., dodavatel trolejových armatur společnost Elektroline. Částku 4,8 milionu financovalo statutární město Plzeň. Použité troleje jsou měděné, o průřezu 100 mm2. Celková délka natažených trolejí činí v jednom směru cca 500 metrů. K uchycení trolejí v rovných úsecích slouží delta závěsy, v obloucích pak nalezneme klasické pružné zavěšení pomocí svorek. Osazeny jsou dvě nové výhybky v Doudlevecké ulici (jedná rozjezdová, jedna sjízdná) a jedno křížení trolejí. Pro věšení převěsů jsou využity existující trakční stožáry. Trať je napájena z měnírny Bory.

  Pohled na novou rozjezdovou výhybku v Doudlevecké ulici. - 1.12.2010 Ulice U Trati s úsekovým děličem i se značkou ús. děliče. - 7.12.2010 Ulice U Trati s úsekovým děličem i se značkou ús. děliče. - 7.12.2010 Pohled na úsekový dělič v ulici U Trati již i se značkou úsekového děliče. - 7.12.2010 Detail nového úsekového děliče. - 7.12.2010 Pohled na úsekový dělič v ulici U Trati již i se značkou úsekového děliče. - 7.12.2010 Ulice U Trati s úsekovým děličem i se značkou sekčního děliče. - 7.12.2010 Ulice U Trati s úsekovým děličem i se značkou ús. děliče. - 7.12.2010 Ulice U Trati s úsekovým děličem i se značkou ús. děliče. - 7.12.2010 Pohled na umístění druhé tabulky informující o TT v ulici U Trati. - 8.12.2010 Pohled na již propojené troleje u sjezdové výhybky v Doudlevecké ulici. - 8.12.2010 Troleje v ulici U Trati s již propojením napájením. - 14.12.2010

  nahoru

  První zkušební jízda trolejbusu v ulici U Trati

  Ve čtvrtek 2.12.2010 dopoledne proběhla po nové trolejbusové trati první zkušební jízda. Tu provedl vůz 24 Tr ev.č. 509. Vzhledem k tomu, že napájení trolejí nebylo ještě zcela dokončeno, testoval vůz jen průjezd trolejemi (tj. projížděl na dieselagregát s nasazenými sběrači). Po průjezdu ulicí U Trati ve směru z Doudlevecké ulice k Belánce se trolejbus pomocí dieselagregátu otočil kolem nádraží Jižní předměstí a od Belánky otestoval troleje zpět ke křižovatce s Doudleveckou ulicí.

  nahoru

  Nové chrániče pod železničním mostem

  V lednu 2011 byly na troleje v ulici U Trati pod mostem s železniční tratí na Klatovy (trať č. 183) instalovány chrániče proti přenesení elektrického proudu z trolejí na železnou konstrukci železničního mostu. Na troleje byly v každém směru nainstalovány dva dočasné chrániče (celkem tedy 8) v podobě podélně rozpůlené PVC trubky.

  Pohled na chrániče trolejí v ulici U Trati pod mostem s železniční tratí na Klatovy. - 1.3.2011 Pohled na chrániče trolejí v ulici U Trati pod mostem s železniční tratí na Klatovy. - 1.3.2011 Pohled na chrániče trolejí v ulici U Trati pod mostem s železniční tratí na Klatovy. - 1.3.2011 Pohled na chrániče trolejí v ulici U Trati pod mostem s železniční tratí na Klatovy. - 1.3.2011

  nahoru

  Trolejbusy na dieselagregát v ulicích Borská a U Trati

  Ulice U Trati v úseku mezi křižovatkami s Klatovskou a s Doudleveckou a Prokopovouje sice trolejemi vybavena jen zčásti, přesto se zde několikrát do roka trolejbusy objevují v rámci odklonů či mimořádností. Při odklonech trolejbusy projíždí na dieselagregát pod napájenými trolejemi (na takto krátký úsek se nevyplatí nasazovat sběrače). Nejčastějším důvodem pro využití ulice U Trati jako odklonové trasy jsou květnové Slavnosti svobody, konkrétně pietní akt u památníku Díky Ameriko.

  Zatímco východní úsek ulice U Trati (most Milénia) byl poprvé využíván při povodních v srpnu 2002, západní úsek (k Belánce) trolejbusy poprvé využívají pravděpodobně až v roce 2006. Konkrétně dne 28.10.2006 od 18:00 do cca 18:30. Důvodem byl Průvod světel po Americké. Linka 12 byla vedena odklonem v úseku CAN - Koterovská ulicemi Koperníkova, Borská, U Trati. V ulici U Trati byly zřízeny i provizorní zastávky (u Belánky (směr Božkov), zastávka ČSAD Radobyčická (oba směry) a zastávka U Ježíška (oba směry)). Linka 13 jela odklonem po trase Šumavská - Mikulášská - U Trati (most Milénia) - Doudlevecká a naopak.


  Další odklon trolejbusů do ulice U Trati probíhá v roce 2011. To již trolejbusy projíždí v ulici U Trati pod nataženými a napájenými trolejemi. Dne 6.5.2011 mezi 15:45 - 18:15 jsou sem trolejbusy odkloněny kvůli pietnímu aktu u památníku Díky Ameriko na křižovatce U Práce a souvisejícímu uzavření Americké třídy. O odklonech se podrobněji píše v rubrice Aktuálně). Do ulice U Trati byly odkloněny linky 15 a 17. Na obě linky musely být vypraveny výhradně trolejbusy s dieselagregátem (na linku 17 kloubové). Trolejbusy na odklonové trase zastavovaly na několika provizorních nepojmenovaných zastávkách - ve směru Borská pole byla zastávka umístěna jen jedna a to v Borské ulici za křižovatkou s ulicí Hřímalého. Ve směru na Doubravku byly zřízeny dvě zastávky - jedna v Borské ulici za křižovatkou s ulicí Němejcova a druhá v ulici U Trati v nepoužívaném zastávkovém zálivu pod křižovatkou s ulicí Na Belánce. Rozmístění zastávek je také patrné z odklonového plánku. Zastávkový záliv Radobyčická nebyl využíván.

  Škoda 21 Tr ACI ev.č. 494 na lince 15 stanicuje v zastávce Prokopova. - 6.5.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 494 na odkloněné lince 15 přijíždí na dieselagregát do zastávky Prokopova. - 6.5.2011 Pohled na BUSE panel s informacemi o vedení odklonem ulicí U Trati. - 6.5.2011 Pohled na BUSE panel s informacemi o vedení odklonem. Všimněte si linky (resp. kodu cíle) 857. - 6.5.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 511 spolu s porouchanou trejsinou v zastávce Radobyčická. - 6.5.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 511 spolu s porouchanou trejsinou v zastávce Radobyčická. - 6.5.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 486 odstavená v zastávkovém zálivu Radobyčická v ulici U Trati. - 6.5.2011 Trejsina 486 jako vadný vůz vyjíždí ze zastávkového zálivu Radobyčická v ulici U Trati. - 6.5.2011 Trolejbusy 486 a 511 v ulici U Trati. - 6.5.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 486 čeká na odbočení z ulice U Trati do Doudlevecké a déle do vozovny. - 6.5.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 487 v ulici U Trati. - 6.5.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 487 na lince 15 čeká na semaforu v ulici U Trati. - 6.5.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 494 na odkloněné lince 15 zatáčí do ulice U Trati. - 6.5.2011 Ulicí U Trati projíždí na dieselagregát vůz 481. - 6.5.2011 Trejsiny ev.č. 481 a 494 v ulici U Trati. - 6.5.2011 Pohled na provizorní zastávku v Borské ulici. - 6.5.2011 Upozornění na náhradní zastávce linek 15 a 17. - 6.5.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 524 na odkloněné lince 17 vjíždí do zastávky v Borské ulici. - 6.5.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 524 stanicuje v provizorní zastávce v Borské ulici. - 6.5.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 524 na lince 17 v Borské ulici. - 6.5.2011 Pohled na provizorní zastávku v Borské ulici. - 6.5.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 480 přejíždí z linky 11 na 18. - 6.5.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 480 zatáčí manipulačně z Borské do Němejcovy ulice, aby od CAN vyjela na linku 18. - 6.5.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 485 stanicuje v provizorní zastávce v Borské ulici. - 6.5.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 485 v Borské ulici. - 6.5.2011 Trejsina ev.č. 481 v Borské ulici. - 6.5.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 na odkloněné lince 15 míří k zastávce Jižní předměstí, Borská. - 6.5.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 494 stanicuje v zastávce v Borské ulici. - 6.5.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 494 na odkloněné lince 15 v Borské ulici. - 6.5.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 494 v Borské ulici. - 6.5.2011 Míjení vozů 511 a 489 v Borské ulici. - 6.5.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 511 v Borské ulici. - 6.5.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 487 čeká na semaforu v ulici U Trati. - 6.5.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 487 na odkloněné lince 15 na křižovatce ulic U Trati, Borská a Klatovská. - 6.5.2011 Pohled na zastávkový záliv blízko Belánky v ulici U Trati. - 6.5.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 524 stanicuje v provizorní zastávce blízko Belánky v ulici U Trati. - 6.5.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 496 projíždí na dieselagregát ulicí U Trati. - 6.5.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 496 projíždí na dieselagregát ulicí U Trati. - 6.5.2011


  Škoda 24 Tr ev.č. 509 po nehodě na křižovatce ulic U Trati x Doudlevecká x Prokopova k zatáhnutí do vozovny využila ulici U Trati, kterou právě projíždí na dieselagregát. - 31.10.2011 Po delší době se trolejbus v ulici U Trati objevil dne 31.10.2011. Důvodem byla nehoda trolejbusu 24 Tr ev.č. 509 s osobním autem na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova. Nehoda se stala přibližně v 14:30. Aby nehoda neblokovala provoz v křižovatce, byl trolejbus i os. autem odstaven do téměř nepoužívaného zastávkového zálivu Radobyčická (záliv využívá jen několik spojů ČSAD). Vzhledem k tomu, že vůz 509 je vybaven dieselagregátem, nebyl přesun problém. Po cca 45 minutách se nabouraný trolejbus na dieselagregát vydal ulicí U Trati směrem k Belánce, dále pak po Klatovské a přes Doudlevce zpět do vozovny. Zajímavostí je, že vůz 24 Tr ev.č. 509 se v ulici U Trati objevil krom tohoto zátahu do vozovny i dříve, konkrétně dne 2.12.2010, kdy prováděl zkušební jízdu po dokončené části trolejbusové trati.

  Dne 12.1.2012 se v 18:20 stala dopravní nehoda na křižovatce Purkyňova x Prokopova. Křižovatka byla uzavřena. Trolejbusové linky 10, 13 a 14 byly ve směru od Doudlevec točeny u Zimního stadionu přes vozovnu, linka 13 od Doubravky byla točena na kruhovém objezdu na Americké. O několik minut později bylo dispečerem rozhodnuto o vedení linky 13 odklonem ulicemi U Trati, Klatovskou a Americkou. Opět se tak krátkodobě objevily trolejbusy na dieselagregát v ulici U Trati. Na lince 13 jsou totiž nasazovány výhradně trolejbusy s dieselagregátem kvůli zajíždění k černické nákupní zoně. Na svoji obvyklou trasu do Prokopovy ulice se trolejbusy vrátily po odstranění nehody v 19:13.


  Trolejbusy se v ulicích Borské a U Trati objevily z důvodu Slavností svobody také v roce 2012, konkrétně 6.5.2012 mezi 14:45 a 17:40, kdy se u památníku Díky Ameriko konal pietní akt. Odkloněny sem byly linky 12, 15 a 16. Na všech linkách musely být nasazeny samozřejmě trolejbusy s dieselagregátem (na 12 kvůli dlouhé odklonové trase jen 24 Tr, na 16 pak přednostně kloubové trolejbusy). V Borské ulici směr U Trati byla zřízena provizorní zastávka Jižní předměstí, Borská. V opačném směru zastávka zřízena být nemohla kvůli pracím na nové opěrné zdi. Tato opěrná zeď umožní mimo jiné rozšíření Borské ulice, vybudování sloupů a postavení zbývajícího úseku trolejbusové trati. V ulici U Trati projížděly trolejbusy na dieselagregát pod hotovými a napájenými trolejemi, v obou stranách jsou troleje slepě ukončeny a tak je nelze smysluplně využívat. Z ulice U Trati zatočily trolejbusy do Prokopovy ulice, která je zúžena rekonstrukcí železničních mostů. Na Americké se trolejbusy opět vrátily na svoji obvyklou trasu. Podrobnosti v rubrice Aktuálně.

  Škoda 25 Tr ev.č. 522 na odkloněné lince 16 zachycena v ulici U Trati. - 6.5.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 482 spolu s 27 Tr ev.č. 528 v ulici U Trati. - 6.5.2012  Škoda 21 Tr ACI ev.č. 482 na dieselagregát projíždí ulicí U Trati. - 6.5.2012  Škoda 25 Tr ev.č. 524 zatáčí z Prokopovy do ulice U Trati. - 6.5.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 499 projíždí pod ukončením trolejí v ulici U Trati. - 6.5.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 489 na dieselagregát projíždí ulicí U Trati. - 6.5.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 489 projíždí zastávku Radobyčická. - 6.5.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 na dieselagregát projíždí ulicí U Trati. - 6.5.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 522 projíždí pod ukončením trolejí v ulici U Trati. - 6.5.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 503 následovaná vozy 21 Tr na odklonové trase v ulici U Trati. - 6.5.2012 Trolejbusy 21 Tr ev.č. 482 a 493 v ulici U Trati. - 6.5.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 540 na odklonové trase v ulici U Trati. - 6.5.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 524 na odkloněné lince 16 v ulici U Trati. - 6.5.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 524 na odkloněné lince 16 v ulici U Trati. - 6.5.2012 Závody trolejbusů, i tak lze nazvat snímek vozů 505 a 488 v ulici U Trati. - 6.5.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 500 na odkloněné lince 12 zachycena v ulici U Trati. - 6.5.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 500 projíždí na dieselagregát ulicí U Trati. - 6.5.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 523 při odklonu zachycena v ulici U Trati. - 6.5.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 523 na odkloněné lince 16 projíždí na dieselagregát ulicí U Trati. - 6.5.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 496 projíždí zastávku Radobyčická. - 6.5.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 484 na odkloněné lince 16 v ulici U Trati. - 6.5.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 480 na dieselagregát projíždí ulicí U Trati. - 6.5.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 521 projíždí na dieselagregát ulicí U Trati. - 6.5.2012 Trolejbusy 512 a 489 na odklonové trase v ulici U Trati. - 6.5.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 512 na odkloněné lince 12 zachycena v ulici U Trati. - 6.5.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 499 na odkloněné lince 12 zachycena v ulici U Trati. - 6.5.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 540 na odkloněné lince 16 v ulici U Trati. - 6.5.2012 Trolejbusy 21 Tr ev.č. 488 a 27 Tr ev.č. 530 na odklonové trase v ulici U Trati. V pozadí si všimněte pokračující rekonstrukce železniční tratě. - 6.5.2012 Trolejbusy 21 Tr ev.č. 488 a 27 Tr ev.č. 530 na odklonové trase v ulici U Trati. - 6.5.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 530 zachycena v ulici U Trati. - 6.5.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 529 projíždí v ulici U Trati kolem odpojovače na sloupu. - 6.5.2012  Škoda 24 Tr ev.č. 504 zachycena v ulici U Trati. - 6.5.2012  Škoda 21 Tr ev.č. 486 projíždí křižovatkou Borská x Klatovská x U Trati. - 6.5.2012  Škoda 25 Tr ev.č. 524 na odklonové trase projíždí na dieselagregát ulicí U Trati. - 6.5.2012  Škoda 24 Tr ev.č. 512 čeká na semaforu na křižovatce U Trati x Klatovská x Borská. - 6.5.2012  Škoda 25 Tr ev.č. 521 na odkloněné lince 16 v Borské ulici. - 6.5.2012  Škoda 25 Tr ev.č. 521 křižuje Klatovskou třídu. - 6.5.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 520 na dieselagregát projíždí Borskou ulicí. - 6.5.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 520 v Borské ulici. - 6.5.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 na odklonové trase projíždí Borskou ulicí. - 6.5.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 499 na odkloněné lince 12 zachycena v Borské ulici. - 6.5.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 482 v Borské ulici spolu s mechanismy pracujícími na vrtech pro opěrnou zeď. - 6.5.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 482 nezvykle projíždí Borskou ulicí přímo. - 6.5.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 nezvykle zatáčí na křižovatce Borská x Němejcova. - 6.5.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 496 stanicuje v provizorní zastávce Jižní předměstí, Borská. - 6.5.2012  Škoda 24 Tr ev.č. 504 na odkloněné lince 12 zatáčí z Němejcovy do Borské ulice. - 6.5.2012  Škoda 24 Tr ev.č. 504 stanicuje v provizorní zastávce Jižní předměstí, Borská. - 6.5.2012 Pohled na upozornění o odklonech kvůli pietnímu aktu na Americké. - 6.5.2012


  Škoda 24 Tr ev.č. 512 je jako noční služební vůz trolejbusové vozovny odkloněna do ulice U Trati. Vůz je zachycen na křižovatce Belánka při čekání na zelenou, aby odbočil na Klatovskou. Noční služební vůz je zajišťován kurzem 13/3, proto vozu zůstalo označení 13 Černice. - 23.7.2013 Kvůli uzavírce Prokopovy ulice byl v období 29.3. - 30.6.2012 a 1.4. - 25.7.2013 do ulice U Trati odkloněn noční služební vůz trolejbusové vozovny. Tento vůz odváží řidiče z rozjezdu nočních linek v 3:40 z Americké do trolejbusové vozovny na začátek směny. Obvykle trolejbus jede z vozovny Prokopovou ulicí na kruhový objezd na Americké, kde se otočí a v zastávce Prokopova u Komorního divadla počká na řidiče (křižování nočních linek je v blízké zastávce Mrakodrap, což by pro trolejbus byla zajížďka), s kterými pak jede do vozovny. Při uzavírce Prokopovy ulice je trasa služebního vozu komplikovanější. Po výjezdu z vozovny a jízdě Doudleveckou ulicí trolejbus zatočí doleva právě do ulice U Trati, na křižovatce Belánka odbočí doprava na Klatovskou, na křižovatce U Práce opět odbočí doprava, na Americkou, kde v zastávce Mrakodrap vyčká na noční autobusové spoje. Ze zastávky Mrakodrap do vozovny trolejbus jede dále po Americké, Mikulášskou a ulicí U Trati do Doudlevecké. V ulici U Trati ve směru k Belánce a na Klatovské třídě trolejbus samozřejmě musí využívat pomocný dieselagregát. Další fotografie nočního služebního vozu jsou k vidění v rubrice Aktuálně.

  Trolejbusy jsou do horní části ulice U Trati odkloněny i 6.4.2013. Důvodem je snášení mostovky železničního mostu v Prokopově ulici, které znamená neprůjezdnou ulici U Trati ve směru od hlavního nádraží ke křižovatce s Doudleveckou. Přesněji řečeno, je od 12:00 do cca 23:00 uzavřen most Milénia a ulice U Trati (v úseku mezi křižovatkami s Koterovskou/Mikulášskou a Doudleveckou). Trolejbusy linky 13 odkloněné z Prokopovy ulice do ulice U Trati tak musely být krátkodobě znovu odkloněny. Omezení se týkalo jen spojů směr Zimní stadion resp. Černice. Ve směru Doubravka jezdily trolejbusy ulicí U Trati bez omezení (resp. kvůli napěťové výluce při manipulaci s mostovkou na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova využívaly dieselagregát). Odklonová trasa vedla po Americké, Klatovské a ulicí U Trati v úseku Belánka (křižovatka s Borskou a Klatovskou) - křižovatka Doudlevecká x U Trati x Prokopova. Náhradou za zrušenou zastávku Hlavní nádraží ČD, U Ježíška byly obsluhovány zastávky Hlavní nádraží ČD, Americká a Mrakodrap. Na odklonové trase musely trolejbusy využívat dieselgregát (na Klatovské trolejbusové troleje nejsou, v části ulice U Trati blíže Borské ulici jou troleje na obou koncích slepě ukončeny a na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova již zmíněná napeťová výluka). Ulici U Trati kromě linky 13 využívají i všechny trolejbusové spoje jedoucí z/do vozovny. Kvůli předpokládanému ukončení odklonu až v nočních hodinách byla veškerá sobotní výprava zajišťěna trolejbusy s dieselagregátem. Na linku 16 byly vypraveny i kloubové trolejbusy. Další informace o snášení mostovky naleznete na této stránce.

  Škoda 24 Tr ev.č. 503 na odkloněné lince 13 v ulici U Trati. - 6.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 507 na dieselagregát projíždí ulicí U Trati. - 6.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 500 z odklonové trasy zatáčí zpět na Doudleveckou. - 6.4.2013 Odstranění mostovky se zhostila firma APB Plzeň. - 6.4.2013 Vůz 503 na odkloněné lince 13 projíždí ulicí U Trati. - 6.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 507 v ulici U Trati. - 6.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 507 projíždí pod trolejbusovou tratí od nikud nikam. - 6.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 508 na odkloněné lince 13 zatáčí z Klatovské do ulice U Trati. - 6.4.2013 Vůz 482 zatahující do vozovny zatáčí z Klatovské do ulice U Trati. - 6.4.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 482 zatahující do vozovny projíždí ulicí U Trati. - 6.4.2013


  Obdobně jako v předchozích letech, nachází ulice U Trati svoje využití při Slavnostech svobody při konání pietního aktu u památníku Díky Ameriko. V roce 2013 se tak děje v pondělí 6.5. od 15:30 do 18:45. Do ulic U Trati a Borská byly odkloněny linky 15 a 17, obě zajišťované výhradně trolejbusy s dieselagregátem (linka 17 kloubovými). Na odklonové trase stanicovaly trolejbusy v dočasných zastávkách Jižní předměstí, Borská (zřízená v Borské ulici směrem do centra za křižovatkou s Němejcovou ulicí) a Radobyčická (zastávkový záliv ČSAD v blízkosti křižovatky U Trati x Prokopova x Doudlevecká). Provoz byl mírně komplikován zúžením ulice U Trati ve směru od Doudlevecké k Belánce. Před železničním mostem s tratí na Klatovy je ulice zúžena z důvodu prací na souběžné železniční trati k nádraží Jižní předměstí. Podrobnosti o odklonu dalších linek kvůli pietnímu aktu 6.5.2013 naleznete v rubrice Aktuálně.

  Škoda 27 Tr ev.č. 528 při odklonu pokračuje Borskou ulicí. - 6.5.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 528 stanicuje v dočasné zastávce v Borské ulici. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 494 na odkloněné lince 15 stojí v koloně v Borské ulici. - 6.5.2013 Dočasná zastávka v Borské ulici nebyla vyblokována a cestující tak vystupovali mezi parkující auta či popelnici. - 6.5.2013 V koloně v Borské ulici postává 492. - 6.5.2013 Borskou ulicí na dieselagregát projíždí 21 Tr ev.č. 488. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 492 při odklonu zachycena v Borské ulici. - 6.5.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 510 v Borské ulici. - 6.5.2013 Škoda 25 Tr ev.č. 520 na odkloněné lince 17 popojíždí v koloně v Borské ulici. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 482 na odkloněné lince 15 projíždí ulicí U Trati. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 482 v ulici U Trati. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 489 projíždí zastávkový záliv v ulici U Trati. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 490 v ulici U Trati. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 490 stanicuje v dočasné zastávce v zálivu Radobyčická. - 6.5.2013 Náhradní zastávka v zastávkovém zálivu Radobyčická. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 488 stanicuje v dočasné zastávce v zastávkovém zálivu Radobyčická. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 488 při odklonu projíždí křižovatkou U Trati x Doudlevecká x Prokopova přímo, tedy pokračuje ulicí U Trati. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 488 projíždí ulicí U Trati. - 6.5.2013 Na křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova se setkaly vozy 492 a 500. - 6.5.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 499 při odklonu projíždí křižovatkou U Trati x Doudlevecká x Prokopova přímo, tedy pokračuje ulicí U Trati. - 6.5.2013


  Jako objízdná trasa Americké třídy posloužila ulice U Trati spolu s Borskou ulicí mimořádně 11.9.2013. Důvodem byla atrapa bomby umístěná na památníku Díky Ameriko na křižovatce U Práce (Americká x Klatovská x Tylova). I když dva mladíci atrapu na pomník umístili již před 13. hodinou, policii ji nahlásil všímavý chodec až kolem 16. hodiny. Celá křižovatka a blízké okolí bylo okamžitě uzavřeno. Kolem 16:10 tak byl zastaven provoz trolejbusů Americkou a Tylovou ulicí. Spoje vedené trolejbusy bez dieselagregátu byly otáčeny na kruhovém objezdu na Americké či u autobusového nádraží, spoje linky 16 byly vedeny přes Doudlevce. Naopak trolejbusy vybavené dieselagregátem využily ulice U Trati a Borské. Odkloněny tudy byly linky 11, 12, 15, 16 a 17. Spoje 15 a 17 pokračovaly u nádraží Jižní předměstí Borskou ulicí přímo, linky 11 a 12 zatáčely do Koperníkovy ulice k autobusovému nádraží a linka 16 do Mánesovy ulice a dále na Bory. V ulici U Trati se tvořily kolony, protože sem byla odkloněna doprava z velmi frekventované Klatovské třídy (která byla kvůli bombě také uzavřena). Odkloněné spoje tak nabíraly i 30 minut zpoždění. „Bombu“ přijel odstranit pyrotechnik z Prahy. Po zjištění, že se jedná o atrapu (viz foto) byl provoz na křižovatce U Práce kolem 18:30 obnoven. Atrapa bomby byla na pomník umístěna zřejmě jako jakási „připomínka“ teroristických útoků v Americe, které se odehrály právě 11. září v roce 2001. O omezení provozu atrapou bomby naleznete více informací v sekci Aktuálně.

   V Borské ulici se setkaly odkloněné vozy 483 a 527. - 11.9.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 528 na odkloněné lince 17 projíždí Borskou ulicí. - 11.9.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 490 v Borské ulici. - 11.9.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 489 projíždí křižovatkou Belánka kolem uzavřené Klatovské třídy. - 11.9.2013 Škoda 25 Tr ev.č. 524 je odkloněna do Borské ulice. - 11.9.2013 Ulici U Trati využívají odkloněné vozy 479 a 523. - 11.9.2013 Kvůli atrapě bomby je 25 Tr ev.č. 520 vedena odklonem ulicí U Trati. - 11.9.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 493 na lince 12 odkloněné do ulice U Trati. - 11.9.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 493 na lince 12 odkloněné do ulice U Trati. - 11.9.2013 Škoda 25 Tr ev.č. 520 uvízla v koloně čekající na odbočení z ulice U Trati do Prokopovy. - 11.9.2013 Škoda 21 Tr č. 483 na odkloněné lince 11 zatáčí z Prokopovy do ulice U Trati. - 11.9.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 483 při odklonu projíždí ulicí U Trati. Všimněte si kolony v opačném směru. - 11.9.2013


  V roce 2014 jsou trolejbusy do ulice U Trati krátkodobě odkloněny poprvé 1.3. Děje se tak od 14:45 do 15:15 z důvodu protestního pochodu, jehož trasa vede po Americké třídě. PMDP prozíravě vypravily téměř výhradně trolejbusy s pomocným dieselagregátem, proto krátkodobý operativní odklon nebyl problém. Do ulic U Trati a Borská byly odkloněny linky 11, 12, 15 a 16. Podrobnosti o omezení dopravy kvůli protestnímu pochodu naleznete v rubrice Aktuálně.

  Škoda 27 Tr ev.č. 528 při odklonu kvůli protestnímu pochodu projíždí ulicí U Trati. - 1.3.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 493 opouští Borskou ulici. - 1.3.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 481 na odkloněné lince 11 zatáčí do Borské ulice. - 1.3.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 527 na odkloněné lince 16 projíždí Borskou ulicí. - 1.3.2014


  Podruhé v roce 2014 jsou trolejbusy do ulic U Trati a Borská odkloněny 6.5. Důvodem je každoroční pietní akt u památníku Díky Ameriko v rámci Slavností svobody. Po dobu konání pietního aktu (od 15:30 do cca 18:30) jsou odklonem ulicemi Prokopova, U Trati a Borská vedeny linky 15 a 17. Za křižovatkou Borská x Němejcova je umístěna dočasná zastávka Jižní předměstí (ve směru do centra). V následujícím roce by již měla být hotová trolejbusová trať i ve zbývajícím úseku Borské ulice a tak při odklonech odpadne potřeba jízdy na dieselagregát pod trolejemi. Více informací o omezení provozu trolejbusů pietním aktem dne 6.5.2014 je k nalezení v rubrice Aktuálně.

  Vůz 489 nezvykle pokračuje Borskou ulicí přímo. - 6.5.2014 Vůz 489 obsluhuje dočasnou zastávku Jižní předměstí. - 6.5.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 489 dojíždí kolonu v Borské ulici. - 6.5.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 496 se z Borské ulice vrací na svoji obvyklou trasu. - 6.5.2014 Vůz 490 při odklonu projíždí Borskou ulicí, v které už jsou připraveny sloupy pro trolejbusovou trať. - 6.5.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 479 projíždí Borskou ulicí. - 6.5.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 479 na dieselagregát projíždí křižovatkou Belánka. - 6.5.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 485 projíždí křižovatkou Belánka. - 6.5.2014 Škoda 25 Tr ev.č. 521 vypravená na linku 17 ulicí U Trati směřuje do centra. - 6.5.2014 Pod ukončením trolejí na Belánce projíždí 495. - 6.5.2014 Vůz 489 na dieselagregát projíždí ulicí U Trati. - 6.5.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 496 projíždí ulicí U Trati. - 6.5.2014 Vůz 490 projíždí na dieselagregát Borskou ulicí. - 6.5.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 479 na lince 15 vedené odklonem Borskou ulicí. - 6.5.2014 Vůz 485 při odklonu projíždí Borskou ulicí. - 6.5.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 484 projíždí Borskou ulicí. - 6.5.2014


  Naposledy v roce 2014 využívají trolejbusy ulice U Trati a Borská v listopadu. Od 15. do 22.11.2014 probíhá připojování rekonstruované tramvajové trati v Pražské ulici. Uzavřena je křižovatka Anglické nábřeží x Pražská x Fügnerova. Spoje linek 10 a 14 jsou mezi stanicemi U Radbuzy a Pařížská vedeny odklonem přes trolejbusovou trať na mostě Milénia. Spoje vyjíždějící z depa na linku nemohou jet po obvyklé trase Americká - Goethova - Anglické nábřeží - Sirková - Americká (obsluha zastávky Pařížská). Aby byla zachována obsluha stanice Pařížská i u spojů vyjíždějících z depa, jsou na směny 10/3 (první ranní spoj ze zastávky Pařížská do Černic) a 14/2 (odpolední část) vypraveny trolejbusy s dieselagregátem, které při výjezdu z depa Karlov do stanice Pařížská jedou manipulačně bez cestujících, na dieselagregát, po trase Borská - U Trati - Mikulášská - Americká. Více informací o opatřeních při tramvajové výluce naleznete v rubrice Aktuálně.

  Škoda 21 Tr ev.č. 487 vyjíždějící z depa na odpolední část směny 14/2 projíždí na dieselagregát Borskou ulicí. Důvodem je uzavírka mostu U J	ána, která neumožnuje obsloužení zastávky Pařížská přes Anglické nábřeží. Jedinou variantou při výjezdu z depa je tedy manipulační jízda na dieselagregát ulicemi Borská, U Trati a Mikulášská. Kromě odpolední části směny 14/2 stejný scénař platí i pro kurz 10/3. - 21.11.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 487 vyjíždějící z depa na odpolední část směny 14/2 projíždí na dieselagregát Borskou ulicí. Důvodem je uzavírka mostu U J	ána, která neumožnuje obsloužení zastávky Pařížská přes Anglické nábřeží. Jedinou variantou při výjezdu z depa je tedy manipulační jízda na dieselagregát ulicemi Borská, U Trati a Mikulášská. Kromě odpolední části směny 14/2 stejný scénař platí i pro kurz 10/3. - 21.11.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 487 projíždí křižovatkou Belánka. - 21.11.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 487 projíždí křižovatkou Belánka. - 21.11.2014

  nahoru

  Výstavba zárubní zdi v Borské ulici

  Propojení trolejbusových tratí v ulicích U Trati a Borské (u nádraží Jižní předměstí) brání nezrekonstruovaný úsek Borské ulice mezi křižovatkou Belánka (U Trati x Klatovská x Borská) a křižovatkou s Němejcovou ulicí. V tomto cca 300 metrů dlouhém úseku je pro každý směr jízdy jeden jízdní a jeden parkovací pruh. Mezi Borskou ulicí a blízkou železniční tratí je zemní val, doplněný v části malou zárubní zdí. S výstavbou trolejbusové trati se zde čeká hned na dvě investiční akce. První z nich je výstavba nové zárubní zdi mezi Borskou ulicí a železniční tratí. Nová zárubní zeď následně umožní i druhou investici, rozšíření Borské ulice na dva proudy v každém směru. Původně bylo uvažováno, že bude do doby rozšíření ulice v této ulici zřízena provizorní trolejbusová trať s dočasnými sloupy s výložníky. Od těchto plánů bylo upuštěno v roce 2010 (trať by před zprovozněním vozovny Karlov měla nízké využití). Počká se až na rozšíření Borské ulice. Trolejbusová trať bude řešena sloupy na obou stranách a převěsy. Při výstavbě zárubní zdi budou do zdi uloženy základy pro sloupy trolejbusové tratě. Vytvoření základů sloupů na druhé straně komunikace bude možné až při rekonstrukci ulice.

  Výstavba zárubní zdi je součástí stavby Průjezd železničním uzlem Plzeň ve směru III. TŽK (tranzitní železniční koridor). Tento významný projekt začíná v listopadu 2011. Přípravné práce před výstavbou zdi začínají v únoru 2012. Nejintenzivnější práce probíhají na jaře a v létě 2012. Jednotlivé fáze stavby zárubní zdi zachycují následující fotografie. Zeď a rozšíření Borské ulice je hotovo v prosinci 2012. Díky nové zárubní zdi bylo možné vybudovat nové nástupiště na nádraží Jižní předměstí a vše je připraveno pro rozšíření Borské ulice. V opěrné zdi jsou vyhotoveny základy, do kterých stačí usadit sloupy pro trolejbusovou trať. Sloupy jsou osazovány na podzim 2013 (více podrobností zde).

  Chodník v Borské ulici je ohražen zábranami. - 22.2.2012 V druhé polovině února je chodník v Borské ulici ohražen pletivem a odstraňují se dřeviny ve svahu. - 22.2.2012 Odstraněna bude budova veřejných záchodků (na snímku vlevo). - 22.2.2012 V druhé polovině března se začíná s hloubením pilot nové zdi. Tato hlučná činnost ruší obyvatele okolních domů. - 25.3.2012 Odstraněn byl první pár kolejí, který je nejblíže budované zdi. - 25.3.2012 Hloubení pilot v Borské ulici. - 25.3.2012 V druhé polovině dubna pokračuje vrtání pilot. Od již hotových pilot v přední části (u Němejcovy ulice) se odtěžuje zemina. - 20.4.2012 V druhé polovině dubna pokračuje vrtání pilot. Od již hotových pilot v přední části (u Němejcovy ulice) se odtěžuje zemina. - 20.4.2012 Vrtání pilot postupuje od křižovatky s Němejcovou ulicí ke Klatovské. - 20.4.2012 U křižovatky Klatovská x Borská probíhá bourání budovy záchodků a výstavba dočasné opěrné zdi pro vyrovnání terénu pro vrtnou soupravu. - 20.4.2012 Od vyvrtaných pilot je odvážena přebytečná zemina. - 6.5.2012 U křižovatky Borské s Klatovskou bylo potřeba vyrovnat terén pro vrtnou soupravu. - 6.5.2012 V květnu jsou práce na výstavbě opěrné zdi v plném proudu, odstraněn byl i druhý pár železničních kolejí u budované zdi. - 22.5.2012 Provoz vlaků je zachován po dvojici kolejí severně od nádražní budovy. - 22.5.2012 Na konci května jsou již navrtány základy po celé délce budoucí zdi. Neustává odtěžování přebytečné zeminy. - 29.5.2012 Na konci května jsou již navrtány základy po celé délce budoucí zdi. Neustává odtěžování přebytečné zeminy. - 29.5.2012 Pohled z Hálkovy ulice na probíhající práce na budování nové opěrné zdi. - 29.5.2012 Po úspěšném vyvrtání pilot již tato dočasná opěrná zeď nebude potřeba. - 29.5.2012 Zárubní zeď pod rukama dělníků pomalu roste do výšky. Během června jsou opět položena dva nové páry kolejí. - 21.6.2012 U Němejcovy ulice začíná výstavba římsy na vrcholu opěrné zdi. - 21.6.2012 Koleje položené v červnu jsou v červenci už v provozu, na snímku je právě využívá nákladní vlak. - 10.7.2012 Na zárubní zdi už je téměř dokončena římsa v horní části. Postupně se zasypavá prostor mezi zdí a Borskou ulicí. - 10.7.2012 U křižovatky s Klatovskou se horní římsa teprve bude dělat. - 10.7.2012 Celkový pohled na budovanou zárubní zeď. - 10.7.2012 Na konci července 2012 chybí horní část zdi u Němejcovy ulice obložit kamenem. Upravuje se povrch nového nástupiště. - 31.7.2012 Na konci července 2012 chybí horní část zdi u Němejcovy ulice obložit kamenem. Upravuje se povrch nového nástupiště. - 31.7.2012 Zárubní zeď u Klatovské ulice na konci července. - 31.7.2012 Pod novou zárubní zdí se pilně pracuje na novém nástupišti. - 24.8.2012 Na nové nástupiště je vybudováno nové schodiště z Němejcovy ulice. Původně mělo být další schodiště vybudováno ke Klatovské, od toho se ale nakonec upustilo. Opěrná zeď je v září zakrývána kameny. - 8.9.2012 Na podzim je již zárubní zeď dokončena. V Borské ulici chybí upravit povrch mezi zdí a vozovkou. - 3.11.2012 Nové nástupiště je v provozu, nyní se opravují nástupiště na druhé straně nádražní budovy. Na opěrnou zeď je instalováno zábradlí. - 3.11.2012 Na konci srpna je nové nástupiště uvedeno do provozu, což sebou přináší změny číslování nástupišť na nádraží Jižní předměstí. - 3.11.2012 Celkový pohled na Borskou ulici s novým prostorem pro rozšíření díky zárubní zdi. - 28.12.2012 Rozšířená Borská ulice. - 28.12.2012 Krom schodů vede na nové nástupiště i výtah. Jeho část je zachycena v pravé části snímku. - 28.12.2012 Dlažební kostky v popředí jsou pozůstatkem po autobusové zastávce. - 28.12.2012 Rozšíření Borské ulice díky nové opěrné zdi. - 28.12.2012 Prostor, který vznikl novou zárubní zdí v Borské ulici je zatím vysypán štěrkem, časem bude využit pro rozšíření Borské ulice. - 28.12.2012 U křižovatky Borské s Klatovskou zárubní zeď uhýbá od železniční trati. - 28.12.2012 Nová zárubní zeď v Borské ulici. - 28.12.2012 Dokončena zárubní zeď - pohled ke křižovatce Klatovská x Borská. - 28.12.2012 Stav čtvrtého nástupiště a opěrné zdi v březnu 2013. - 28.3.2013 Nádraží Jižní předměstí, pohled směrem k hlavnímu nádraží. - 28.3.2013 Výstavba opěrné zdi a rekonstrukce nástupišť na nádraži Jižní předměstí je součástí stavby Průjezd železničním uzlem Plzeň ve směru III. TŽK. - 28.3.2013 Prostor mezi opěrnou zdí a nástupištěm se díky vysazené trávě pěkně zazelenal. - 19.6.2013 Na nástupišti přibyl informační panel a nově jsou vysazeny okrasné dřeviny. Celkově se rekonstrukce na nádraží Jižní předměstí blíží ke konci. - 22.9.2013

  nahoru

  Odstřižení trolejí v ulici U Trati

  V průběhu února a března 2012 probíhá výstavba trolejbusové trati v další části ulice U Trati, od křižovatky s Prokopovou a Doudleveckou přes most Milénia ke Koterovské ulici. Trať bude sloužit jako objízdná trasa při uzavření Prokopovy ulice kvůli rekonstrukci železničních mostů nad touto ulicí. Podrobnosti o výstavbě trolejbusové trati v Koterovské ulici naleznete na této stránce. Budovaná trať ve východní části ulice U Trati ovlivňuje i stávající trať v západní části ulice U Trati (směrem k Belánce). Při napojování trolejí směrem k mostu Milénia musely být 24.3.2012 odstřiženy troleje vedoucí na Belánku. Více podrobností o průběhu prací na trolejích o víkendu 24. a 25.3.2012 naleznete opět na stránce TT U Trati + Koterovská. Troleje v borské části ulice U Trati jsou ukončeny v blízkosti zastávkového zálivu Radobyčická. Vzniká tak unikát - trolejbusová trať, která je na obou koncích slepě ukončena. Ostrovní trolejbusová trať měří v jednom směru cca 400 metrů a je stále pod napětím, i když ji žádný trolejbus nemůže využít. Opětovného připojení se troleje dočkají po dokončení rekonstrukce železničních mostů v Prokopově ulici (léto 2013). Na křižovatce U Trati x Prokopova x Doudlevecká přibudou propojky mezi jednotlivými směry a trolejová situace na křižovatce bude finálně vyřešena. Kromě odstřižení trolejí do ulice U Trati probíhá o víkendu 24. a 25.3.202 ještě související změna trolejí v Doudlevecké ulici. Troleje, které původně vedly do Prokopovy ulice nyní vedou doprava směrem na most Milénia. Levý pár trolejí vedoucí původně do ulice U Trati k Belánce nyní vede rovně do Prokopovy ulice (viz schéma I, II). Tento levý pár trolejí je tak od výstavby v roce 2010 poprvé využíván trolejbusy. Změny nastávají i u sjezdové výhybky v Doudlevecké ulici.

  Montážní plošina Elektroline při pracích na nosném laně v Doudlevecké ulici. - 24.3.2012 Montážní plošiny Elektroline a PMDP při pracích na trolejovém vedení v Doudlevecké ulici. - 24.3.2012 Montážní plošiny Elektroline a PMDP při pracích na sjezdové výhybce v Doudlevecké ulici. - 24.3.2012 Pohled na ukončení trolejí trolejbusové trati v ulici U Trati v blízkosti zastávky Radobyčická. - 24.3.2012 Pohled na háčky úchytů trolejí, které zbyly po sneseném úseku trolejbusové trati. - 24.3.2012 Pohled na ukončení trolejí trolejbusové trati v ulici U Trati směrem k Belánce. - 24.3.2012 Pohled na ukončení trolejí kotevní rozpěrkou v ulici U Trati. - 25.3.2012 Pohled na nové křížení trolejí na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova. Na trolejích v popředí si všimněte spojení kvůli předchozímu (nyní odstraněnému)křížení s trolejemi do ulice U Trati k Borské. - 25.3.2012

  Škoda 14 TrM ev.č. 407 projíždí po trolejích původně do ulice U Trati (směrem k Belánce). - 27.3.2012 Původně vedly pravé troleje (z našeho pohledu) do ulice U Trati (k Belánce) a nebyly používány. Levé troleje pak vedly do Prokopovy ulice. Po prohození trolejí vedou levé troleje do ulice U Trati (ke Koterovské) a pravé troleje se pak využívají do Prokopovy ulice. - 27.3.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 433 využívá troleje vedoucí původně do ulice U Trati (směrem k Belánce). - 27.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 513 využívá troleje vedoucí původně do ulice U Trati (směrem k Belánce). - 27.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 513 využívá troleje vedoucí původně do ulice U Trati (směrem k Belánce). - 27.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 508 projíždí po trolejích původně do ulice U Trati (směrem k Belánce). - 27.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 508 projíždí po trolejích původně do ulice U Trati (směrem k Belánce). - 27.3.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 503 vjíždí do Doudlevecké ulice. Sjezdová výhybka v horní části snímku dříve spojovala snesné troleje z ulice U Trati (zleva) s trolejemi z Prokopovy ulice. - 27.3.2012

  nahoru

  Finální práce na trolejích na křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova

  Na začátku října 2013 probíhá připojování trolejbusové tratě z ulice U Trati (od Belánky) ke zbytku trolejbusové sítě na křižovatce U Trati x Prokopova x Doudlevecká. Kromě nových trolejí je potřeba také vyměnit či osadit nová křížení a výhybky. Trolejbusová trať v borské části ulice U Trati byla od konce března 2012 odpojena od zbytku sítě. Vznikl tak necelých 400 metrů dlouhý úsek s trolejemi, které byly na obou stranách slepě ukončeny. Po dokončení rekonstrukce železničních mostů v Prokopově ulici je trolejová situace na této křižovatce konečně v říjnu 2013 finálně vyřešena. Kromě původních oblouků do Doudlevecké ulice přibudou troleje přímo ulicí U Trati (k mostu Milénia).

  Přípravné práce probíhají na křižovatce už měsíc před samotným připojováním, na začátku září 2013. Na asfalt jsou nakresleny značky určující polohu trolejových armatur.

  Ukončené troleje v ulici U Trati budou už brzy prodlouženy. - 6.9.2013 Na prvním převěsu v ulici U Trati jsou připraveny háčky pro uchycení závěsů trolejí. Už brzy najdou své využití. - 6.9.2013 Značky určující polohu trolejových armatur v ulici U Trati. - 6.9.2013 Značka určuje polohu sjezdové výhybky v Doudlevecké ulici. - 6.9.2013

  Na přelomu září a října 2013 jsou už nataženy nové převěsy, na kterých nalezneme i připravené úchyty pro uchycení trolejí v oblouku z Doudlevecké do ulice U Trati (k Belánce) a naopak.

  Připravené úchyty v oblouku z ulice U Trati do Doudlevecké. - 1.10.2013 Na nově natažených převěsech jsou připraveny úchyty pro uchycení trolejí v oblouku z Doudlevecké do ulice U Trati. - 1.10.2013 Na nově natažených převěsech jsou připraveny úchyty pro uchycení trolejí v oblouku z Doudlevecké do ulice U Trati. - 1.10.2013

  Hlavní práce začínají v noci z 3. na 4.10.2013. To jsou natahovány nové troleje vedoucí křižovatkou U Trati x Doudlevecká x Prokopova rovně ve směru ulice U Trati (tedy od mostu Milénia směrem k Belánce a naopak). Troleje jsou uchyceny provizorně, v prostoru křižovatky visí dostatečně vysoko nad stávajícími trolejemi.

  V tomto místě bude nová rozjezdová výhybka. - 4.10.2013 V ulici U Trati jsou nově nataženy troleje vedoucí přímo dále. - 4.10.2013 Nad stávajícími trolejemi byly nově nataženy další troleje spojující přímo ulici U Trati. - 4.10.2013 Napojení trolejí v ulici U Trati v místě původního ukončení. - 4.10.2013 Dočasné napojení trolejí v místě původního ukončení. - 4.10.2013 Připravená nosná lana nad trolejemi budou sloužit k uchycení rozjezdové výhybky. - 4.10.2013 Nad stávajícími trolejemi byly nově nataženy další troleje spojující přímo ulici U Trati. - 4.10.2013 Míjení vozů 501 a 496 na křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova. Nad stávajícími trolejemi jsou připraveny nové přímé troleje do ulice U Trati. - 4.10.2013 Nové lesknoucí se troleje nad stávajícími na křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova. - 4.10.2013 Pohled na místo, kde bude nová sjezdová výhybka. - 4.10.2013

  Nejintenzivnější práce probíhají o víkendu 5. a 6.10.2013. Tento termín byl zvolen v souvislosti s konáním Pilsner festu, při kterém musí být kvůli uzavření ulice U Prazdroje všechny trolejbusové linky vedeny odklonem s využitím trolejbusů na dieselagregát. Na linku 11 byly vypraveny autobusy, aby několik trolejbusů s dieselagregátem posloužilo jako rezerva. Křižovatkou U Trati x Prokopova x Doudlevecká sice o víkendu celodenně projíždí jen linka 13, při přesunech z/do vozovny ji ale využívají všechny trolejbusové linky. Práce na křižovatce U Trati x Prokopova x Doudlevecká probíhají už v noci na 5.10. Po ukončení provozu (cca 0:30) se natahují troleje v oblouku z Doudlevecké ulice doleva do ulice U Trati směrem na Belánku a také opačně, od Belánky doprava do Doudlevecké. Trasa trolejí ve směru od Belánky do Doudlevecké a naopak se od původní trasy před odstřižením v březnu 2012 liší kvůli trolejím k/od mostu Milénia. Po natažení se troleje postupně finálně uchycují. V obloucích pomocí pružných obloukových závěsů, v ulici U Trati pak pomocí DELTA závěsů. Během soboty se montují nové výhybky. Těch je osazeno celkem šest (3x rozjezdové: v Doudlevecké ulici přímo a doleva do ulice U Trati (k Belánce), v ulici U Trati od Belánky rovně k mostu Milénia a doprava do Doudlevecké, v ulici U Trati od mostu Milénia rovně do ulice U Trati k Belánce a doleva do Doudlevecké ulice; a 3x sjezdové vždy v opačném směru k rozjezdovým). U rozjezdových výhybek je zprovozněn systém Vetra pro automatické stavění cesty. Všechny nové výhybky jsou rychloprůjezdné, tahové, od výrobce Elektroline. Společnost Elektroline je také hlavním zhotovitelem stavby. Na pracích spolupracuje s PMDP. Na křižovatce a v jejím okolí chvílemi současně pracovalo až šest montážních vozidel. V sobotu odpoledne se dokončuje instalace výhybek. Také jsou odstraňována nosná lana z dvojice sloupů u železničního mostu v Prokopově ulici. V polovině července 2013 byly blízko těchto sloupů osazeny sloupy nové, silnější, na které jsou nyní lana převěšena. Původní sloupy budou odstraněny. Troleje na křižovatce U Trati x Prokopova x Doudlevecká v sobotu stále visí jen volně nad sebou, na kříženích se bude pracovat v neděli. Trolejbusy projíždějí křižovatkou na dieselagregát, se staženými sběrači.

  Montážní věžky PMDP pracují na křižovatce U Trati x Prokopova x Doudlevecká. - 5.10.2013 Montáž nové rozjezdové výhybky na mostě Milénia. - 5.10.2013 Dočasně uchycené troleje v oblouku od Belánky do Doudlevecké. - 5.10.2013 Ráno jsou uchycovány troleje v obloucích z Doudlevecké na Belánku a naopak. - 5.10.2013 Montážní věžka PMDP zachycena při pracích na křižovatce U Trati x Prokopova x Doudlevecká. - 5.10.2013 Pohled na nedokončenou rozjezdovou výhybku v Doudlevecké ulici. Výhybka bude oddělovat troleje ve směru do Prokopovy a k Belánce. - 5.10.2013 Troleje v oblouku od Belánky na Doudleveckou jsou již finálně uchyceny. - 5.10.2013 Vůz 511 na dieselagregát projíždí křižovatku U Trati x Prokopova x Doudlevecká. - 5.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 502 na lince 13 objíždí pomocí dieselagregátu montážní plošinu v Doudlevecké ulici. - 5.10.2013 Pracovníci na montážní plošině právě finálně uchycují troleje pomocí DELTA závěsu. - 5.10.2013 Na montáži kabelů pro systém VETRA pracuje tato malá montážní plošina. - 5.10.2013 Montážní plošina Elektroline pracuje na úsekovém děliči. - 5.10.2013 V ulici U Trati se pracuje na montáži nových trolejí. - 5.10.2013 V ulici U Trati pracovalo naráz až šest vozidel. - 5.10.2013 Na montáži trolejových armatur se podílela také věžka Elektroline s plošinou ve tvaru písmene L. - 5.10.2013 Montážní věžka PMDP při pracích na sjízdné výhybce v ulici U Trati. - 5.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 488 zatahující pro poruchu do vozovny projíždí na dieselagregát křižovatkou U Trati x Prokopova x Doudlevecká. - 5.10.2013 Kvůli pracem na trolejovém vedení je provoz celý víkend zajištěn trolejbusy s dieselagregátem. Na linku 11 už trolejbusy nezbyly a tak sem musely být vypraveny autobusy, jako i na snímku zachycený Citybus ev.č. 453. - 5.10.2013 Montážní věžka Elektroline s plošinou ve tvaru písmene L pracuje na rozjezdové výhybce v ulici U Trati. - 5.10.2013 V Doudlevecké ulici se pracuje na křížení trolejí za novou rozjezdovou výhybkou. - 5.10.2013

  Po sobotní montáži výhybek přichází v neděli na řadu instalace křížení. Těch bude na křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova opravdu požehnaně. Kříží se zde dva páry přímých trolejí s dvěma odbočkami. Po kruhovém objezdu na Americké třídě se nyní bude jednat o nejsložitější trolejovou křižovatku v Plzni. Trolejbusy budou moci projíždět rovně z Doudlevecké do Prokovy ulice a zpět a nově přímo ulicí U Trati (od Belánky k mostu Milénia a naopak). Tyto troleje pokrývající všechna čtyři ramena křižovatky doplňují oblouky z Doudlevecké ulice do obou části ulice U Trati (jak k mostu Milénia, tak k Belánce) a z obou části ulice U Trati zpět do Doudlevecké. Jediné co troleje neumožňují je odbočování z ulice U Trati do Prokopovy a naopak. Vývoj trolejového vedení na křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova zachycují tato schémata (I, II, III, IV). Původní křížení trolejí z Doudlevecké do Prokopovy s odbočkou od mostu Milénia do Doudlevecké je na křižovatce ponecháno, dalším osm (!) křížení je nově nainstalováno. Celkem tak na křižovatce ponovu nalezneme devět křížení, z toho je jich v těsné blízkosti u sebe soustředěno sedm. Montáž tolika křížení na takto malém prostoru je náročná, především je důležité aby na sebe troleje správně navazovaly. Montáží a vyvěšování křížení trvá až do nedělního večera.

  Práce na křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova. - 6.10.2013 Pohled na připravená křížení. - 6.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 497 projíždí na dieselagregát křižovatkou U Trati x Doudlevecká x Prokopova. - 6.10.2013 Sloup mezi mostem a přechodem pro chodce bude odstraněn. Veškeré převěsy jsou uchyceny k vedlejšímu, silnějšímu sloupu. - 6.10.2013 Montážní věžky pracují na křížení trolejí na křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova. - 6.10.2013 Pohled na novou sjezdovou výhybku v ulici U Trati. - 6.10.2013 Pohled na novou sjezdovou výhybku v ulici U Trati. - 6.10.2013 Přímé troleje vedoucí od mostu Milénia k Belánce jsou už finálně uchyceny. - 6.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 499 na dieselagregát projíždí kolem prací na křížení trolejí. - 6.10.2013 Pevné uchycení trolejí ve směru od Belánky k mostu Milénia. - 6.10.2013 První křížení jsou už nainstalována, stále však některé troleje visí jen volně nad sebou. - 6.10.2013 Montáž kabelů pro systém VETRA v zastávce U Trati. - 6.10.2013 Dokončovací práce na trolejích v ulici U Trati. - 6.10.2013 Práce na nové rozjezdové výhybce v Doudlevecké ulici. - 6.10.2013 Práce na křižovatce U Trati x Prokopova x Doudlevecká v nedělní odpoledne. - 6.10.2013 Při pohledu zhora na křižovatku U Trati x Prokopova x Doudlevecká vynikne nově vznikající hustá síť trolejí a nosných lan. - 6.10.2013 Dokončovací práce na sjezdové výhybce v ulici U Trati. - 6.10.2013 Podzimní nízké slunce v posledních okamžicích osvětluje montážní plošiny pracující na napínání lan pro zavěšení křížení. - 6.10.2013 V nedělní podvečer se dodělávají křížení ve středu křižovatky. - 6.10.2013 Odstraňování starého převěsu. Na jedné straně je převěs povolen, na druhé straně jej pracovníci hned navinují. - 6.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 502 projíždí mezi montážními věžkami na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova. - 6.10.2013 Jeden z autobusů zajišťujících při napětové výluce provoz linky 11 právě Prokopovou ulicí zatahuje do depa. - 6.10.2013 Po dokončení prací je montážní plošina odstavena v ulici U Trati. - 6.10.2013 Při večerním osvětlení pěkně vyniknou troleje i nová křížení. - 6.10.2013

  Když je montáž křížení u konce, příchází v nedělních večerních hodinách na řadu zkušební jízda. Tu provádí záloha s vozem 21 Tr ev.č. 495. Po spuštění napájení vyjíždí trolejbus v 19:45 na zkušební průjezd novými trolejemi a kříženími. Nejprve je testován průjezd z Doudlevecké rovně do Prokopovy a zpět, následně vůz 495 zatáčí z Doudlevecké do ulice U Trati k mostu Milénia a po chvíli testuje průjezd i v opačném směru, tedy od mostu Milénia do Doudlevecké. Tím zkušební jízda krátce po 20. hodině končí. Testován byl jen průjezd trolejemi, které jsou využívány v běžném provozu linkami 10, 13 a 14 (do Prokopovy ulice, k mostu Milénia). Průjezd ve směru na Belánku zatím odzkoušen není a v dohledné době ani nebude. Nedělní večerní zkušební jízda s 495 neukázala žádné problémy a tak dispečer ještě večer dovoluje spojům linky 13 průjezd křižovatkou již s napájením z trolejí.

  Škoda 21 Tr ev.č. 495 vyčkává v Doudlevecké ulici před vykonáním zkušební jízdy. - 6.10.2013 Vůz 495 poprvé projíždí novými kříženími na křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova. - 6.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 495 testuje průjezd novými kříženími. - 6.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 495 při zkušební jízdě čeká v Doudlevecké ulici na odbočení k mostu Milénia. - 6.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 495 při zkušební jízdě čeká v Doudlevecké ulici na odbočení k mostu Milénia. - 6.10.2013 Vůz 495 při zkušební jízdě zatáčí z Doudlevecké do ulice U Trati. - 6.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 495 testuje troleje z ulice U Trati do Doudlevecké. - 6.10.2013 Po vykonání zkušební jízdy zastavil vůz 495 v Doudlevecké ulici. - 6.10.2013

  Následují fotografie dokončeného trolejového díla za denního světla a s běžným provozem. Na průjezd řadou křížení za sebou si řidiči trolejbusů rychle zvykli a tak není průjezd křižovatkou nikterak problematický. Ještě horší situace co do počtu křížení na ještě menším prostoru nastane na křižovatce Borská x Němejcova. V průběhu listopadu 2013 je u výhybky v ulici U Trati (ve směru od „ježíška“ k Belánce/doleva do Doudlevecké) doplněn ukazatel maximální průjezdné rychlosti (viz foto).

  Nová rozjezdová výhybka v ulici U Trati ve směru od „ježíška“ rozděluje troleje dále do ulice U Trati s trolejemi do Doudlevecké ulice. - 18.10.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 450 po SP v provozu s cestujícími za pár chvil využije novou výhybku v ulici U Trati. - 18.10.2013 Dva páry trolejí v ulici U Trati ve směru od mostu Milénia. - 18.10.2013 V ulici U Trati ve směru od mostu Milénia nově nalezneme i přímé troleje ve směru k Belánce (na snímku levý pár trolejí). Troleje jsou samozřejmě propojeny i s úsekovým děličem. - 18.10.2013 Nové překřížení trolejí ve směru od mostu Milénia k Belánce s trolejemi z/do Prokopovy ulice. - 18.10.2013 Pohled na nový oblouk z Doudlevecké do ulice U Trati (k Belánce). - 18.10.2013 Pohled na novou sjezdovou výhybku v ulici U Trati ve směru na Belánku. - 18.10.2013 Přijímač VETRA před novou rozjezdovou výhybkou v ulici U Trati. - 18.10.2013 Pohled na novou rozjezdovou výhybku v ulici U Trati ve směru od Belánky. - 18.10.2013 Křižovatka U Trati x Doudlevecká x Prokopova s novými kříženími trolejí. - 18.10.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 449 při zatáčení z ulice U Trati do Doudlevecké zakrátko využije nová křížení. - 18.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 498 projíždí křižovatkou U Trati x Prokopova x Doudlevecká s mnoha kříženími trolejí. - 18.10.2013 V oblouku z ulice U Trati od Belánky do Doudlevecké opět visí troleje. - 18.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 499 v Doudlevecké ulici. V tomto místě je na jednom převěsu 5 (resp. i 6) párů trolejí. - 18.10.2013 Na tomto převěsu je uchyceno celkem 6 párů trolejí. Není proto divu, že převěs musí být podpořen řetězovkou. - 18.10.2013 V Doudlevecké ulici jsou za sebou v krátkém sledu hned dvě sjezdové výhybky. - 18.10.2013 Nová rozjezdová výhybka v Doudlevecké ulici rozděluje troleje do Prokopovy ulice a na Belánku. Třetí pár trolejí (vpravo) vede na most Milénia. - 18.10.2013 V Doudlevecké ulici jsou pro jeden směr tři páry trolejí. - 18.10.2013 Vůz 510 zakrátko projede novými křiženími na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova. - 18.10.2013 Na malém prostoru je soustředěno celkem sedm křížení. - 18.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 518 projíždí křižovatkou Doudlevecká x U Trati x Prokopova. - 18.10.2013 Sjezdová výhybka v ulici U Trati (ve směru k mostu Milénia). Všimněte si, že krátce za výhybkou jsou troleje uchyceny výložníkem. - 18.10.2013

  nahoru

  Stavění sloupů v Borské ulici

  Na podzim 2013 je trolejbusová trať v Borské ulici opět o něco reálnější. Jednak probíhají jednání na radnici o sehnání financí na rozšíření ulice, jednak jsou v listopadu 2013 do opěrné zdi usazovány sloupy pro trolejbusovou trať. Ale popořadě. V říjnu 2013 probíhají v rámci schvalování rozpočtu města Plzně jednání o rekonstrukci Borské ulice. Připravuje se projektová dokumentace pro stavbu, na samotnou stavbu ale v rozpočtu peníze nejsou. Zatím se nemůže počítat ani s dotacemi z Evropské unie. Město bude financovat rekonstrukci ulice i výstavbu trolejbusové tratě. Rekonstrukci Borské ulice už kromě financí nic nebrání. Opěrná zeď v těsné blízkosti ulice je již dokončena, což byla hlavní podmínka pro zahájení rekonstrukce. Při rekonstrukci bude ulice v každém směru rozšířena na dva jízdní pruhy. U domů (jižní strana ulice) zůstane chodník a prostor pro parkování, u zárubní zdi by měl být vybudován jen úzký chodník. Některé plány hovoří o vybudování zastávkového zálivu v blízkosti křižovatky Belánka ve směru na Borská pole. Zajímavý plán je také zakrýt celý železniční zářez a nad ním vybudovat park.

  Jedinou investicí provedenou do konce roku 2013 je vztyčení sloupů do připravených základů v zárubní zdi. Stavění sloupů probíhá 16.11. a 23.11.2013 (od 9 resp. 8 do 17 hodin). Stavbu provádí Imont a PMDP. Před vztyčením sloupů musely být odkryty základy v zárubní zdi.

  Odkryté základy pro sloupy na zárubní zdi. - 16.11.2013 Stavění sloupů trolejbusové trati v Borské ulici. - 16.11.2013 Usazování sloupů v blízkosti křižovatky Belánka. - 16.11.2013 Při stavění sloupů asistoval i starší jeřáb PMDP - Tatra 815 AD 28. - 16.11.2013 Usazování sloupů nové trolejbusové trati v Borské ulici. - 16.11.2013 Usazování sloupů v Borské ulici. - 16.11.2013 Usazování sloupů v Borské ulici. - 16.11.2013 Usazování sloupů v Borské ulici. - 16.11.2013 V Borské ulici jsou usazeny všechny sloupy pro budoucí trolejbusovou trať. Lampy veřejného osvětlení zmizí, světla budou přidělána na nové sloupy. - 23.11.2013 V Borské ulici jsou už postaveny všechny sloupy. - 23.11.2013

  V průběhu prosince 2013 jsou z Borské ulice (ze strany u zárubní zdi) odstraněny původní lampy veřejného osvětlení. Hlavice se světly se dosazují na nové sloupy pro trolejbusovou trať. Zasypána byla odkrytá hlava zárubní zdi. Nové sloupy se převěsů a trolejí dočkají až po rozšíření Borské ulice, na které zatím chybí finance.

  Pohled na řadu nových sloupů od křižovatky Borská x Němejcova. - 11.1.2014 Díky zárubní zdi u železniční trati se bude moci Borská ulice rozšířit. - 11.1.2014 V Borské ulici jsou osazeny sloupy, doplněné hlavicemi veřejného osvětlení. - 11.1.2014 Borská ulice se sloupy připravenými pro novou trolejbusovou trať. - 11.1.2014 Finálně usazené sloupy v Borské ulici. - 11.1.2014 Finálně usazené sloupy v Borské ulici. - 11.1.2014 Na sloupech jsou připraveny objímky pro uchycení převěsů. Ty zde ale jen tak nebudou... - 11.1.2014 Borská ulice se sloupy připravenými pro novou trolejbusovou trať. - 11.1.2014 Finálně usazené sloupy v Borské ulici. - 11.1.2014 Díky zárubní zdi u železniční trati se bude moci Borská ulice rozšířit. - 11.1.2014 Díky zárubní zdi u železniční trati se bude moci Borská ulice rozšířit. - 11.1.2014 Poslední nový sloup v blízkosti křižovatky Klatovská x Borská x U Trati. - 11.1.2014

  nahoru

  Výběrové řízení na rekonstrukci Borské ulice

  Na začátku roku 2014 se podává žádost o financování rekonstrukce Borské ulice z fondů Evropské unie, v případě schválení by stavba mohla probíhat v druhé polovině roku 2014 a v první polovině 2015. Projekt by nezahrnoval křižovatku Belánka. Naopak na křižovatce Němejcova x Borská by v případě uskutečnění probíhaly velké úpravy trolejí (křížení trolejí z čtyř směrů + různé propojky (všechny směry kromě relace Koperníkova - Belánka)). Stavba se ale nestihne do zprovoznění nové vozovny na Karlově (léto 2014), i když by právě trasa Borskou ulicí ušetřila manipulační kilometry při přesunech trolejbusů z/do vozovny (0,5, kilometru na jednom spoji). Přesunutí vozovny trolejbusů z Cukrovarské na Karlov si ročně vyžádá navíc 300 000 vozokm. Celkový rozsah vozokm objednávaných městem se nezvyšuje, proto se musí optimalizovat současný provoz (proto dochází např. k ukončení spojů linky 13 na točce Čechurov místo v zastávce K Losiné).

  Na začátku dubna 2014 město Plzeň schvaluje investiční akci a vypisuje zakázku Rekonstrukce Borská s křižovatkou Belánka v Plzni - II. etapa (za I. etapu se považuje rekonstrukce v letech 2006-2007 při které byl především opravován most přes nádraží Jižní předměstí (dnes most Ivana Magora Jirouse)). Výběrové řízení ale muselo být zrušeno kvůli pochybením v projektové dokumentaci. Nové výběrové řízení se vypíše v nejbližší době, aby byl vítězný dodavatel znám ještě v roce 2014. Samotné práce budou probíhat až v roce 2015 (cca od března). Poruší se tím původní plány, že v roce 2015, kdy bude Plzeň evropským hlavním městem kultury, nebudou ve městě probíhat žádné větší uzavírky. Rekonstrukce Borské ulice v Plzni zahrnuje stavební práce tj. rozšíření komunikace (v úseku od křižovatky Borská x Klatovská x U Trati ke křižovatce Borská x Chelčického) a úpravy v navazujících křižovatkách, rekonstrukci chodníků, přeložky dotčených inženýrských sítí (v místě, kam budou umístěny sloupy na straně u obytných domů v Borské ulici vede dvojice vodovodů) a samozřejmě práce na trolejovém vedení včetně zaústění do stávající křižovatky Borská x Němejcova. Během uzavírky této křižovatky (v létě 2015) budou veškeré spoje z/do vozovny Karlov vedeny přes Novou Hospodu (ohromný nárust vozokm). Za křižovatkou Belánka se ve směru na Borská pole vybuduje manipulační zastávkový záliv. Předpokládané náklady na rekonstrukci Borské ulice přesahují 80 milionů Kč.

  Zhotovitele rekonstrukce se povedlo vysoutěžit na druhý pokus. Stavba by měla začít k 1.3.2015.

  nahoru

  Zpět do rubriky Tratě