Zpět na úvodní stranu

Trolejbusová trať na Borská pole

Průběh :

Po kliknutí na název každé události se o každé události dozvíte více.

 • ??.?.2011 - TT na BP s odstupem času
 • 2.9.2010 - Zpřehlednění značení linek 15 a 17
 • 29.8. - 30.8.2010 - Další dny trolejbusového provozu s cestujícími
 • 28.8.2010 - První den trolejbusového provozu s cestujícími
 • 27.8.2010 - Slavnostní otevření TT na BP
 • 25. - 27.8.2010 - Poslední dny výhradně autobusového provozu na BP
 • 16.8. - 26.8.2010 - Poznávací jízdy TT na BP
 • 4.8.2010 - Zátěžová zkouška měnírny
 • --.-.2010 - Zkoušené trolejbusy na nové TT na BP
 • 26.7.2010 - Schvalovací jízda na smyčce BP, Teslova
 • 22.7.2010 - První zkušební jízda trolejbusu na smyčce BP, Teslova
 • 17. + 19.7.2010 - Dokončovací práce na smyčce BP, Teslova
 • 16.7.2010 - Ulice U Nové Hospody + smyčka B.P. Teslova- stav k 16.7.2010
 • 13.7.2010 - Stav prací na zkrácení smyčky Borská pole, Teslova k 13.7.2010
 • ??.6.2010 - Zkrácení smyčky Borská pole, Teslova
 • 15.6.2010 - Ulice U Nové Hospody + smyčka B.P. Teslova - stav k 15.6.2010
 • 25.4.2010 - Ulice U Nové Hospody - stav k 25.4.2010
 • ?.3 - ?.4.2010 - Ulice U Nové Hospody - stav na přelomu 3. - 4. 2010
 • 3.3.2010 - Ulice U Nové Hospody - stav k 3.3.2010
 • 17.2.2010 - První zkušební jízda trolejbusu na Borských polích
 • ??.2.2010 - Pokračující zatrolejování Borských polí - stav v únoru
 • 12.12.2009 - Propojování trolej. vedení na kruhovém objezdu u Makra
 • 12.12.2009 - Výstavba trolejbusové tratě - stav k 12.12.2009
 • ??.?.2009 - Základní info o trolejbusové trati na Borská pole
 • TT na BP s odstupem času

  Nastal čas podívat se na trolejbusovou trať na Borských polích s jistým odstupem času. I když je pravda, že na úplné zhodnocení situace to je přeci jen ještě brzo. Nejrpve začnu s obsazeností smyčky Borská pole, Teslova. Panovaly obavy, zda-li se na obratiště všechny autobusy a trolejbusy ve špičkách vejdou. Vzhledem k tomu, že na smyčce se ve špičkách sjíždí maximálně tři, případně čtyři trolejbusy, které se pod dvěmi trolejemi mohou objíždět ( linka 18 vnější - pravá trolej, linka 15 vnitřní - levá, ale může dojít k předjíždění i naopak ) a vzhledem k tomu, že řidiči autobusů mají pokyny stavět před trolejovou rozjezdovou výhybkou ( kousek za úrovní zkrácení smyčky BP, Teslova ) nenastávají žádné problémy. Jak vyplývá z minulé věty, autobusy nepoužívají zkrácení smyčky BP, Teslova ( kolem bunkru ), ale jezdí po původní části obratiště. Trolejbusová trať na Borských polích byla již na podzim krátkodobě použita jako objízdná trasa pro trolejbusy linky 12, při nehodě na Domažlické. V zimním období především pak v ranních hodinách nastal několikrát na Borských polích problém s namrzáním trolejí a následnými zpožďováním trolejbusových linek. Samozřejmě, že troleje namrzají na celé trolejbusové síti, ale na Borských polích způsobovala námraza na trolejích největší problémy. Trolejbusy na Borská pole se však již cestující naučili používat, zvláště ve špičkách bývá problém se do trolejbusů dostat. Vzhledem k společnostem sídlícím na Borských polích jsou velké výkyvy mezi přepravenými cestující při začátku/konci směn a v dopoledním sedle. Kloubové trolejbusy by se na lince 15 celý den "neuživily" - dopoledne by vozily vzduch. A kloubový trolejbus ( trolejbusy ) na lince 17 spolu s krátkými trolejbusy na 18 všechny cestující odvézt nemohou. Je pravdou, že na lince 18 se kloubové vozy již také několikrát objevily, důvodem však byly kloubové posílení linky 11, z které vozy přejíždí na 18; kloubové vozy se tak na 18 poprvé objevují od 28.10. - 2.11.2010 ( Dušičky ), dále pak o Velikonocích apod. Z důvodu upravení přepravní kapacity výše zmiňovaných linek 15, 17 a 18 bylo přistoupeno k novým grafikonům, které začaly platit dne 31.1.2011. Hlavní změnou bylo značné rozšíření provozu linky 18 - dříve 8 spojů linky 18 ve všední den, nyní 19 spojů denně. Změny proběhly také na lince 11 ( související z přejezdy linky 11 na 18 ). Hlavní změnou je přidání dalšího vozu na linku 11 ( vyjíždějící pouze na období špiček = šejdr ), to zachránilo od vyřazení několik 14 TrM. Krom drobných změn na 12 proběhla další změna i na lince 17, kam byl o víkendu přidán spoj v 21:23 od Mrakodrapu na Novou Hospodu.

  Ještě se velmi krátce zmíním o dalších akcích, které souvisí s TT na BP. S trolejbusy souvisí připravovaná trolejbusová vozovna. Ve hře jsou dvě varianty - v bývalých kasárnách v Zátiší nebo v Škodě Transportation. Zatím je však vše spíše ve fázi příprav. Za zmínku také stojí již reálnější, tramvajová trať na Borská pole. Tato trať by na Borská pole vedla z opačné strany než současná trolejbusová trať ( trolejbusy přes Karlov, tramaje z Bor kolem Západočeské univerzity ). Roku 2010 se v médiích objevovaly informace, ve kterých primátor Pavel Rödl navhrhoval zavést k Západočeské univerzitě místo plánovaných tramvají trolejbusy. Naštěstí se po různých propočtech od tohoto projetku brzo upustilo. Jedním z důvodů budování tramvají na BP je přece také to, aby odpadl přestup na smyčce Bory z tramvaje na autobus. To by trolejbus nevyřešil, přestup by byl stejný, kapacita trolejbus x autobus je také velmi podobná. Od trolejbusů se tak odstoupilo a nezbývá než doufat, že do několika let se tak snad již svezeme tramvají až k Západočeské univerzitě, či na Borská pole.

  Škoda 14 TrM ev.č. 407 osvícená zapadajícím sluncem stanicuje v zastávce Folmavská, Rondel. - 8.2.2011 Trejsina 484 na lince 18 směr vozovna ( resp. U Trati ) v zastávce Tylova aneb další změna při novém grafikonu - přímý zátah linky 18 z Borských polí do vozovny, nikoliv s přejezdem na linku 11 jako dříve. - 4.2.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 484 na lince 18 spolu s dalšími dvěma trolejbusy na 15 a 16 v zastávce Tylova. - 4.2.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 491 na lince 18 stanicuje v zastávce U Nové Hospody. - 3.2.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 491 na lince 18 stanicuje v zastávce U Nové Hospody. - 3.2.2011 Pohled na zastávku U Nové Hospody po střídání směn pracovníků. - 3.2.2011 Pohled na zastávku U Nové Hospody spolu se stanicující 528 na lince 17. - 3.2.2011 Do zastávky U Nové Hospody vjíždí 528 na lince 17. - 3.2.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 528 přijíždí k zastávce U Nové Hospody. - 3.2.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 491 na lince 18 čeká na odjezd na obratišti Borská pole, Teslova spolu s několika autobusy. - 3.2.2011 Trejsiny 495 a 491 obě na lince 18 na obratišti BP, Teslova. Před změnou grafikonů tento snímek nebylo možno pořídít, protože během odpolední špičky byl zaveden pouze jeden spoj linky 18. - 3.2.2011 Na obratišti Borská pole, Teslova se sjely dvě trejsiny na lince 18 spolu s jednou trejsi na 15. Všimněte si, že linka 18 používá vnější trolej, linka 15 vnitřní. - 3.2.2011 Trejsina 495 spolu s 491 obě na lince 18 čekají na čas odjezdu na obratiši Borská pole, Teslova. - 3.2.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 528 na lince 17 přijíždí k zastávce Folmavská, Rondel. - 3.2.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 528 na lince 17 zastavila v zastávce Folmavská, Rondel. - 3.2.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 446 v zastávce Folmavská, Rondel. - 3.2.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 478 na lince 17 na Americké. - 8.12.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 487 na obratišti Borská pole, Teslova. - 3.12.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 485 odpočívá na smyčce Borská pole, Teslova. - 3.12.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 485 v nástupní zastávce Borská pole, Teslova. - 3.12.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 485 na smyčce Borská pole, Teslova. - 3.12.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 450 opustila zastávku NC, Folmavská. - 1.11.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 404 v podzimní ulici U Nové hospody. - 12.10.2010 Odpočívající vozy v čele s 404 na smyčce Borská pole, Teslova. - 12.10.2010 Podzim na smyčce Borská pole, Teslova s vozem 404. - 12.10.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 460 v ulici U Nové hospody. - 11.10.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 513 stanicuje v zastávce Borská pole, Folmavská. - 11.10.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 513 opustila zastávku Borská pole, Folmavská. - 11.10.2010

  nahoru

  Zpřehlednění značení linek 15 a 17

  Od čtvrtka 2.9.2010 se na čelních BUSE panelech trolejbusů na linkách 15 a 17 objevují informace o vedení spoje přes Borská pole. Již od začátku ostrého provozu TT na BP byl pro cestující nepřehledný systém značení cílů linek, když např. do zastávky Mrakodrap za vůz na lince 12 s cílem Nová Hospoda přijel vůz na 15 taktéž s cílem Nová Hospoda. Bez žádného rozlišení, že "dvanáctka" jede přes Zátiší, zatímco "patnáctka" přes Borská pole. Zajímavostí je, že na Novou Hospodu je jízdní doba přes Zátiší stejná jako přes Borská pole. Nepřehledné značení linek se dne 2.9.2010 změnilo. Vozy jedoucí přes Borská pole na Novou Hospodu ( linky 15 a 17 ) mají na spodním řádku napsáno, že spoj jede přes Borská pole. Vozy na 12 jedoucí na N. Hospodu přes Zátiší zůstaly bez rozlišení. Ještě zmíním, že vozy jedoucí na lince 15 na konečnou Borská pole, Teslova informaci o vedení spoje přes BP nemají, protože je jasné již z názvu konečné. Celkově toto zpřehlednění zlehčilo cestujícím orientaci.

  Škoda 24 Tr ev.č. 517 v výstupní zastávce smyčky Nová Hospoda s novou informací o trase spoje na BUSE. - 4.9.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 517 v výstupní zastávce smyčky Nová Hospoda. - 4.9.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 517 na smyčce Nová Hospoda s novou informací o trase spoje na BUSE. - 4.9.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 517 na smyčce Nová Hospoda s novou informací o trase spoje na BUSE. - 4.9.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 517 na smyčce Nová Hospoda s novou informací o trase spoje na BUSE. - 4.9.2010 Pohled na BUSE panel linky 15 s novou informací o vedení přes Borská pole. - 4.9.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 435 opouští na lince 15 smyčku Nová Hospoda ( všimněte si, že při zpáteční jízdě trolejbus informaci o vedení spoje nemá, protože jediné místo, kde linky 12 a 15 jezdí ve vzájemném souběhu je pouze na této smyčce). - 4.9.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 504 v zastávce U N. Hospody ještě s původním označením linka 15 - NOVÁ HOSPODA bez rozlišení směru. - 28.8.2010

  nahoru

  Další dny trolejbusového provozu s cestujícími

  Na Borských polích se už trolejbusy pomalu zabydlují, a tak přichází na řadu drobná rekapitulace o trolejbusové trati na Borských polích. Celková cena stavby činí 162 milionů korun, z toho 120 milionů zaplatí ze svých fondů Evropská unie. Celková délka trolejbusové trati činí 3,6 km ( úsek Jižní předměstí - kruhový objezd na Domažlické ) + 1,2 km ( odbočka z Folmavské na smyčku Borská pole, Teslova ). Nataženo bylo celkem přes 20 kilomterů trolejí. Postaveno bylo 268 sloupů, z nich většina slouží i jako veřejné osvětlení. Jsou zde použity moderní trolejové armatury jako např. rychloprůjezdné tahové výhybky. Podobně jako na kruhovém objezdu u Mrakodrapu, i zde si trolejbus "sám" přehodí výhybku podle svojí linky a řidič se tak již téměř nemusí o výhybky starat. Krom toho je na Borských polích na světelných křižovatkách Folmavská x U Letiště; Folmavská x U Panasoniku; Folmavská x U Nové hospody zavedena na semaforech preference pro MHD ( resp. trolejbusy ). Na nové trolejbusové trati nalezneme celkem devět zastávek : Borská pole, Folmavská; Borská pole, Teslova; Folmavská, rondel; Jižní předměstí, Borská; Karlov, sedlárna; Lodní; NC, Folmavská; Škoda V. brána; U Nové Hospody ( U N. Hospody ).

  A jak vlastně celá trať vypadá ? Přiblíží vám jí krátká virtuální projížďka. Naše cesta po nové trati v trolejbuse linky 15 začíná na Jižním předměstí, kde zatáčíme doprava, zatímco trolejbusy linky 16 pokračují rovně směr Bory. Přijíždíme do první zastávky Jižní předměstí, Borská. Rozjíždíme se a pokračujeme Borskou ulicí, lemovanou z jedné strany obytnými domy, z druhé strany zelení. Při příjezdu k další zastávce, Škoda V. brána už se domy objevují na obou stranách. Vjíždíme do zastávky Škoda, V. brána, která je využívaná pro cestu do Techmanie. Pokračujeme již průmyslovým okolím, na pravé straně zeď oddělující nás od areálu Škody, na opačné straně, benzínová pumpa, autosalon, volná pole. Na zdi vpravo si všimněme obrázků mapující historii i současnost Škody. Nalezneme zde historický trolejbus, plzeňskou 24 Tr a trolejbus pro San Francisko. V Borské ulici nás zaujme i mohutné potrubí, které je však již nepoužívané a v části nad autosalonem i přerušené. Také u autosalonu nalezneme dva nepoužívané zastávkové zálivy. Následuje zastávka Lodní , která je stejně jako předchozí zastávka Škoda V.brána i následující zastávka Karlov, Sedlárna je na znamení. Tyto zastávky často projíždíme, protože je zde malá frekvence cestujících. Po průjezdu zastávkou Lodní se Borská ulice točí doprava a my s ní. Projíždíme kolem ubytoven a různých skladů, garáží apod. Po chvíli míjíme po pravé straně i nově postavenou bílou budovu měnírny. Následně už přijíždíme do zastávky Karlov, Sedlárna. Po této zastávce už zatáčíme do Folmavské ulice a vjíždíme na Borská pole v pravém slova smyslu. Dlouhé průmyslové areály, vylidněné chodníky, které se zaplní snad jen při střídání směn. Hned po křižovatce vjíždíme do zastávky NC, Folmavská. V té vystoupí většina cestujících, kteří míří na Borská pole za nákupy. U této zastávky totiž nalezneme Tesco a Obi. Po výjezdu ze zastávky NC, Folmavská už náš trolejbus nabere větší rychlost, k čemuž dlouhá rovná dvouproudová cesta přímo vybízí. Projíždíme kolem rozsáhlého areálu Panasonicu. Následuje zastávka Borská pole, Folmavská. Opět na znamení. Jedeme dál, kolem dalších průmyslových závodů, o kus dál se můžeme kouknout na teploměr v areálu Daikinu. Vpravo si ještě můžeme všimnout opuštěných areálu, kde byla také plánovaná výstavba vozovny trolejbusů. Od té se však upustilo. U křižovatky s ulici U Nové Hospody se již také naše jízda dělí, pokud náš trolejbus jede na Novou Hospodu, pokračuje kolem průmyslových areálů přes zastávky U N. Hospody a Folmavská, Rondel přes kruhový objezdu u Makra na konečnou Nová Hospoda. V případě, že jede na smyčku Borská pole, Teslova zatáčíme doprava. Zde nás čeká zastávky U Nové Hospody, jak jinak než na znamení. Pokračujeme kolem dalších průmyslových areálů až přijíždíme na konečnou Borská pole, Teslova. Zde již z trolejbusu musíme vystoupit. Trolejbus se jede otočit kolem hotelu Ibis a po nově vybudovaném zkrácení kolem bunkru. Zde již naše projížďka opravdu končí..............

  Škoda 21 Tr ACI ev.č. 492 míří k zastávce Karlov, Sedlárna. - 29.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 492 projíždí zastávku Karlov, Sedlárna. - 29.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 projíždí zastávku Karlov, Sedlárna. - 29.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 přijíždí na Borská pole. - 29.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 507 v ulici U Nové Hospody. - 29.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 507 v ulici U Nové Hospody. - 29.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 491 v ulici U Nové Hospody. - 29.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 491 ve výstupní zastávce smyčky Borská pole, Teslova. - 29.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 448 na smyčce Borská pole, Teslova. - 29.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 448 na smyčce Borská pole, Teslova. - 29.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 448 na smyčce Borská pole, Teslova. - 29.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 491 na smyčce BP, Teslova. - 29.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 491 na smyčce BP, Teslova. - 29.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 448 zatáčí do nástupní zastávky smyčky BP, Teslova. - 29.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 448 v nástupní zastávce smyčky Borská pole, Teslova. - 29.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 448 v ulici U Nové Hospody. - 29.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 492 projíždí kolem opuštěného bunkru na smyčce Borská pole, Teslova. - 29.8.2010 Škody 21 Tr ACI ev.č. 491 a 492 na smyčce BP, Teslova. - 29.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 na lince 18 vjíždí do zastávky U Nové Hospody. - 30.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 na lince 18 v zastávce U Nové Hospody. - 30.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 v ulici U Nové Hospody. - 30.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 468 v Folmavské. - 30.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 468 vjíždí do zastávky U N. Hospody. - 30.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 468 na lince 17 v zastávce U N. Hospody. - 30.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 404 v ulici U Nové Hospody. - 30.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 na lince 18 odpočívá na smyčce Borská pole, Teslova. Tato fotka také ukazuje asi největší počet vozů na smyčce BP, Teslova - 2 trolejbusy a 3 autobusy. - 30.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 na lince 18 odpočívá na smyčce Borská pole, Teslova. - 30.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 na lince 18 odpočívá na smyčce Borská pole, Teslova. - 30.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 na lince 18 odpočívá na smyčce Borská pole, Teslova. - 30.8.2010 18 CAN, Husova. - 30.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 v ulici U Nové Hospody. - 30.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 437 v Folmavské. - 30.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 513 v zastávce U Nové Hospody. - 30.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 468 na lince 17 v zastávce U Nové Hospody ( všimněte si, že i přes poměrně velký počet lidí na zastávce je trolejbus prázdnější - lidé na zastávce totiž čekají na speciální zaměstnanecké autobusové spoje). - 30.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 468 na lince 17 v zastávce U Nové Hospody ( všimněte si, že i přes poměrně velký počet lidí na zastávce je trolejbus prázdnější - lidé na zastávce totiž čekají na speciální zaměstnanecké autobusové spoje). - 30.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 468 v Folmavské ulici. - 30.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 na lince 18 zatáčí do Folmavské. - 30.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 na lince 18 v zastávce U Nové Hospody ( všimněte si poměrné velkého počtu cestujících jak na zastávce, tak v trolejbusu ). - 30.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 na lince 18 v zastávce U Nové Hospody. - 30.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 v Folmavské. - 30.8.2010

  nahoru

  První den trolejbusového provozu s cestujícími

  V sobotu 28.8.2010 krátce po páté hodině ráno vyjel první trolejbus s cestujícími na novou trolejbusovou trať na Borská pole. Stal se jím vůz 481 na kurzu 15/6. Pro doplnění výprava linky 15 v první den provozu - 15/1 - 484; 15/2 - 482 ( dopoledne byla 482 pro poruchu nahrazena 514 ); 15/3 - 487; 15/4 - 486 ; 15/5 - 504 a již zmiňovaný kurz 15/6 - 481. Linka 15 tak byla první den výhradně nízkopodlažní. Nyní zmíním

  linkové vedení na BP po II. fázi optimalizace: 15 - Lobzy, Pod Vrchem - Borská pole - Borská pole, Teslova/ Nová Hospoda; 17- Doubravka, Zábělská - Borská pole - Nová Hospoda; 18 CAN, Husova - Borská pole - Borská pole, Teslova. Trolejbusovou 15, 17 a 18 doplňují autobusové 21 Litice, Veveří - Bory - Borská pole - Obchodní, rondel; 24 Bory - ZČU - Borská pole - Skvrňany; 29 Doubravka, Zábělská - Slovany - Borská pole, Teslova a jako poslední 30 Košutka, Krašovská - Doubravka - Slovany - Bory - ZČU - Borská pole, Teslova. Ještě doplním, že linky 17 a 18 jsou v provozu pouze ve špičkách.

  Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 jako první trolejbus s cestujícími na BP krátce po 5. hodině ranní v zastávce Jižní předměstí, Borská. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 487 odpočívá na smyčce BP, Teslova. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 487 zatáčí do nástupní zastávky smyčky Borská pole, Teslova. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 487 stanicuje v nástupní zastávce smyčky Borská pole, Teslova. - 28.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 504 odpočívá na smyčce Borská pole, Teslova. - 28.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 504 odpočívá na smyčce Borská pole, Teslova. - 28.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 504 odpočívá na smyčce Borská pole, Teslova. - 28.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 504 odpočívá na smyčce Borská pole, Teslova. - 28.8.2010 Nově byla zavedena linka 29. Zde vůz 517 na smyčce BP, Teslova. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 přijíždí na smyčku Borská pole, Teslova. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 přijíždí na smyčku Borská pole, Teslova. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 přijíždí na smyčku Borská pole, Teslova. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 482 v Folmavské ulici. - 28.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 504 v ulici U Nové Hospody. - 28.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 504 v ulici U Nové Hospody. - 28.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 504 v ulici U Nové Hospody. - 28.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 504 v ulici U Nové Hospody. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 487 předjíždí porouchanou 482 na smyčce Nová Hospoda. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 487 předjíždí porouchanou 482 na smyčce Nová Hospoda. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 487 na Domažlické. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 482 manipulující z linky 15 na kruhovém objezdu u Makra. - 28.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 504 přijíždí do zastávky U N. Hospody. - 28.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 504 v zastávce U N. Hospody. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 486 zatáčí u ulice U Nové Hospody do Folmavské. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 486 v zastávce U Nové Hospody. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 486 v Folmavské ulici. - 28.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 514 v Folmavské ulici. - 28.8.2010 Citelis ev.č. 521 na lince 24 míjí 514 v zastávce Borská pole, Folmavská. - 28.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 514 vyjíždí ze zastávky Borská pole, Folmavská. - 28.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 504 přijíždí k zastávce Borská pole, Folmavská. - 28.8.2010 Citelis 518 míjí 504 v zastávce Borská pole, Folmavská. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 zatáčí do Folmavské. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 stanicuje v zastávce NC, Folmavská. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 484 opouštějící Borská pole vjíždí do zastávky Karlov, Sedlárna. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 484 stanicuje v zastávce Karlov, Sedlárna. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 487 v Borské ulici. - 28.8.2010 Porouchaná 482 zatahující do vozovny v Borské ulici. - 28.8.2010 Porouchaná 482 zatahující do vozovny v Borské ulici. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 v Borské ulici. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 486 vjíždí do zastávky Lodn. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 486 stanicuje v zastávce Lodn. - 28.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 514 projíždí nepoužívaný zastávkový záliv v Borské ulici. - 28.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 504 v Borské ulici. - 28.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 504 v Borské ulici. - 28.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 504 projíždí nepoužívaný zastávkový záliv v Borské ulici. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 484 projíždí zastávku Škoda, V.brána. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 486 v Borské ulici. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 487 v Borské ulici. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 487 přijíždí k zastávce Škoda, V.brána. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 487 v zastávce Škoda, V.brána. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 míří k zastávce Škoda, V.brána. - 28.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 514 stanicuje v zastávce Jižní předměstí, Borská. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 484 v Borské ulici připravena k odbočení do Němejcovy. - 28.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 484 zatáčí z Borské do Němejcovy ulice. - 28.8.2010

  nahoru

  Slavnostní otevření TT na BP

  V pátek 27.8.2010 dopoledne od 10.hodin proběhlo na smyčce Borská pole, Teslova ( v místě zkrácení "u bunkru" ) slavnostní otevření trolejbusové tratě na Borská pole. Při této příležitosti byl také novinářům představen nový kloubový trolejbus pro Plzeň typového označení Škoda 27 Tr Solaris. Přípravy slavnostního otevření začaly již před devátou hodinou, kdy se stavěly stany, umisťovalo ozvučení apod. Pro vysvětlení stany byly dva - jeden občerstvovací , nebo chcete-li catering, druhý s propagačními materiály Solarisu a tiskovými zprávami PMDP. Celá akce začala v 10. hodin. Otevřením provázel moderátor Stanislav Jurík. Mimo něj se za mikrofonem vystřídali i zástupci města Plzně v čele s primátorem Pavlem Rödlem, zástupci PMDP, Škody Electric a Solarisu. Po úvodních slovech zástupců došlo k symbolickému otevření trolejbusové trati přestřižením pásky. Pásku stříhal primátor města Plzně Pavel Rödl spolu s předsedou představenstva PMDP Jiřím Šnebergerem. Po chvíli následovala pro zájemce projížďka trolejbusem 27 Tr ( budoucí ev.č. 525 ). Tento trolejbus na sobě ještě neměl evidenční čisla, protože stále ještě absolvuje zkušební jízdy od výrobce Škody Electric. Nyní musím zmínit vůz č. 466. Tento trolejbus stál na smyčce Borská pole, Teslova jako záloha, kdyby se do 27 Tr všichni zájemci o jízdu nevešli. Všichni se však do 27 Tr vešli a tak mohla Škoda 27 Tr vyrazit na krátké kolečko BP, Teslova - kruhový objezd u Makra a zpět. Mezitím už vůz 466 zajel do vozovny. Kolem 11:20 se na cestu do vozovny vydala i Škoda 27 Tr. Na akci byla pozvána řada novinářů, a tak se o slavnostním otevření dozvěděla i široká veřejnost, jak již z tištěných či internetových novin, tak i z regionální televize R1 ZAK.

  Škoda 15 TrM ev.č. 466 jako záloha na smyčce BP, Teslova. - 27.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 466 jako záloha na smyčce BP, Teslova. - 27.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 466 jako záloha na smyčce BP, Teslova. - 27.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 466 jako záloha odpočívá na smyčce Borská pole, Teslova. - 27.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 466 jako záloha odpočívá na smyčce Borská pole, Teslova. - 27.8.2010 Přípravy před slavnostním otevření trolejbusové tratě na BP. - 27.8.2010 Bratr se sestrou aneb SU 18 ev.č. 515 a Škoda 27 Tr budoucího ev.č. 525 na smyčce Borská pole, Teslova. - 27.8.2010 Škoda 27 Tr na smyčce Borská pole, Teslova ( vpravo si všimněte aut, která přivezla technické zázemí ). - 27.8.2010 Škoda 27 Tr na smyčce BP, Teslova před slavnostním otevření TT na BP. - 27.8.2010 Škoda 27 Tr na smyčce BP, Teslova před slavnostním otevření TT na BP. - 27.8.2010 Škoda 27 Tr na smyčce BP, Teslova před slavnostním otevření TT na BP. - 27.8.2010 Škoda 27 Tr na smyčce BP, Teslova před slavnostním otevření TT na BP. - 27.8.2010 Škoda 27 Tr na smyčce BP, Teslova před slavnostním otevření TT na BP. - 27.8.2010 Škoda 27 Tr na smyčce BP, Teslova před slavnostním otevření TT na BP. - 27.8.2010 Škoda 27 Tr na smyčce BP, Teslova před slavnostním otevření TT na BP. - 27.8.2010 Pohled na informační ( bílý vlevo ) + občerstvovací stan ( modrý vpravo ) zatím bez návštěvníků otevření. - 27.8.2010 Pohled na 27 Tr v celé své kráse. - 27.8.2010 Škoda 27 Tr na smyčce BP, Teslova při slavnostním otevření TT na BP. - 27.8.2010 Celým slavnostním otevřením provázel moderátor Stanislav Jurík. - 27.8.2010 Nyní hovoří primátor města Plzně - Ing. Pavel Rödl. - 27.8.2010 Za mikrofonem se vystřídali zástupci města, PMDP, Škody Electric i Solarisu. - 27.8.2010 Za mikrofonem se vystřídali zástupci města, PMDP, Škody Electric i Solarisu. - 27.8.2010 Za mikrofonem se vystřídali zástupci města, PMDP, Škody Electric i Solarisu. - 27.8.2010 Za mikrofonem se vystřídali zástupci města, PMDP, Škody Electric i Solarisu. - 27.8.2010 Na slavností otevření byla pozvána řada novinářů. - 27.8.2010 Slavností stříhání pásky. - 27.8.2010 Slavností stříhání pásky. - 27.8.2010 Škoda 27 Tr a hemžení kolem ní. - 27.8.2010 Pohled na Škodu 27 Tr při oficiálním představení nové trolejbusové tratě na Borská pole a také premiéře trolejbusu 27 Tr. - 27.8.2010 Škoda 27 Tr na smyčce BP, Teslova při slavnostním otevření TT na BP. - 27.8.2010 Škoda 27 Tr na smyčce BP, Teslova při slavnostním otevření TT na BP. - 27.8.2010 Pohled do interiéru plzeňské 27 Tr. - 27.8.2010 Pohled do interiéru plzeňské 27 Tr. - 27.8.2010 Pohled na stanoviště řidiče 27 Tr. - 27.8.2010 Pohled na stanoviště řidiče 27 Tr. - 27.8.2010 Škoda 27 Tr a hemžení kolem ní. - 27.8.2010 Škoda 27 Tr a hemžení kolem ní. - 27.8.2010 Pohled na transparenty PMDP a Solarisu. - 27.8.2010 Pohled na propagační materiály společnosti Solaris. - 27.8.2010 Pohled na občerstvovací stan nebo chcete-li catering. - 27.8.2010 Z Univerzitní ulice se po dobu slav. otevření stalo krátkodobé parkoviště. - 27.8.2010 Škoda 27 Tr nabírá první cestující pro prezentační jízdu. - 27.8.2010 Rozhovor pro R1 ZAK - pohled z interiéru 27 Tr. - 27.8.2010 Škoda 27 Tr v zajetí novinářů na smyčce BP, Teslova. - 27.8.2010 Jak to vidí trolejbus. - 27.8.2010 Generační setkání aneb Škoda 27 Tr objíždí 15 TrM ev.č. 466 na smyčce Borská pole, Teslova. - 27.8.2010 Škoda 27 Tr opouští smyčku BP, Teslova, aby se zájemci objelo kolečko ke kruhovému objezdu u Makra a zpět. - 27.8.2010 Škodu 27 Tr následuje SU 18 ev.č. 525 na smyčce BP, Teslova. - 27.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 466 zatáčí do nástupní zastávky smyčky BP, Teslova. - 27.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 466 v prostoru zastávky Borská pole, Teslova. - 27.8.2010 Střídání stráží na Borských polích aneb 514 a 466 v ulici U Nové Hospody . - 27.8.2010 Škoda 27 Tr míjí 466 v ulici U Nové Hospody. - 27.8.2010 Škoda 27 Tr v zastávce Borská pole, Teslova. - 27.8.2010 Škoda 27 Tr zatáčí na smyčku Borská pole, Teslova. - 27.8.2010 Škoda 27 Tr přijíždí na smyčku Borská pole, Teslova. - 27.8.2010 Škoda 27 Tr před informačním stanem na smyčce BP, Teslova. - 27.8.2010 Škoda 27 Tr před informačním stanem na smyčce BP, Teslova. - 27.8.2010 Škoda 27 Tr před informačním stanem na smyčce BP, Teslova. - 27.8.2010 Škoda 27 Tr vracející se do vozovny na smyčce Borská pole, Teslova. - 27.8.2010 Škoda 27 Tr objíždí 531 na smyčce BP, Teslova. - 27.8.2010

  nahoru

  Poslední dny výhradně autobusového provozu na BP

  Poslední dny výhradně autobusového provozu po Borských polích jsou už ve znamení příprav na II. fázi optimalizace. Na označnících jsou už přelepovány nová čísla trolejbusových linek, jsou vyměňovány jízdní řády. Trolejbusy na Borských polích prostě "vítězí" nad autobusy. Ale vraťme se k autobubusům, resp. k jejich

  linkovému vedení na BP před II. fázi optimalizace. Linka 21 - Nová Hospoda - Borská pole - Bory - Litice, Veveří; 22 - Borská pole, Teslova - Karlov - Světovar/ Koterov; 24 - Borská pole, Teslova - Západočeská univerzita - Bory; 30 - Borská pole, Teslova - Slovany - Lobzy - Doubravka - Košutka, Krašovská; 41 - Borská Pole, Teslova - Karlov - CAN, Husova - Vinice. Nesmím zapomenout ani na noční linky resp linku, idkyž ta se nemění. Jedná se o linku N1 - Nová Hospoda - Borská pole - Bory - Mrakodrap - Vinice - Bolevec.

  Solaris Urbino 15 ev.č. 508 v předposlední den provozu linky 41 na BP opouští zastávku NC, Folmavská. - 26.8.2010 SU 15 ev.č. 508 vjíždí do zastávky NC, Folmavská na lince 41. - 26.8.2010 Pohled na jízdní řád linky 15. - 26.8.2010 Irisbus Citelis ev.č. 516 na lince 21 opustil zastávku NC, Folmavská. - 26.8.2010 Dispečerské vozidlo v zastávce NC, Folmavská při přelepování jízdních řádů. - 26.8.2010 Karosa Citybus ev.č. 449 na lince 21 v Folmavské ulici. - 26.8.2010 Výměna jízdních řádů v zastávce U N. Hospody. - 26.8.2010 V horní části chybí nalepená linka 15, v dolní části jsou zatím staré jízní řády. - 25.8.2010 Pohled na označník zastávky U Nové Hospody s čísly linek, nalepenými všude možně :). - 26.8.2010 SU 15 ev.č. 510 na lince 41 v zastávce BP, Teslova. - 26.8.2010 Solaris URBINO 15 ev.č. 510 v ulici U Nové hospody. - 26.8.2010 Solaris URBINO 18 ev.č. 530 na lince 41 opustil smyčku Borská pole, Teslova. - 26.8.2010 Solaris URBINO 15 ev.č. 494 odpočívá na smyčce BP, Teslova. - 25.8.2010 Citelis ev.č. 528 v zastávce BP, Teslova na lince 30. - 25.8.2010 Karosa B 931 ev.č. 440 na lince 24 zatáčí na smyčku BP, Teslova. - 25.8.2010 Solaris URBINO 15 ev.č. 494 jako linka 41 zatáčí na smyčku Borská Pole, Teslova. - 25.8.2010 Pohled na označník zastávky U Nové Hospody s již novými jízdními řády ( všimněte si, že v horní části chybí nalepená linka 15 ). - 25.8.2010 Solaris URBINO 18 ev.č. 514 v Univerzitní ulici. - 25.8.2010 SU 18 ev.č. 514 na lince 41 stanicuje v zastávce BP, Teslova. - 25.8.2010 SU 15 ev.č. 502 ve výstupní zastávce smyčky BP, Teslova. - 25.8.2010

  nahoru

  Poznávací jízdy TT na BP

  Přibližně mezi 16.8 - 26.8.2010 probíhaly na trolejbusové trati na Borských polích jízdy pro seznání řidičů s novou tratí. Trolejbus, zpravidla jedoucí v dopoledních hodinách, byl vždy obsazen několika ( cca 10 ) řidiči. Trolejbus absolvoval okružní jízdu po Borských polích a opět se vrátil do vozovny. Na poznávacích jízdách se vystřídaly všechny tři typy krátkých ( 12-metrových ) trolejbusů v Plzni - 14 TrM, 21 Tr ACI, 24 Tr.

  Škoda 14 TrM ev.č. 403 zastavila v zastávce NC, Folmavská. - 26.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 403 při poznávací jízdě pro řidiče v Folmavské. - 26.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 403 při poznávací jízdě pro řidiče v Folmavské. - 26.8.2010

  nahoru

  Zátěžová zkouška měnírny

  Ve čtvrtek 4.8.2010 mezi 10:00 - 11:45 proběhla zátěžová zkouška měnírny na trolejbusové trati na Borských polích. Pro připomenutí měnírna se nachází na křižovatce ulic Borská , Ke Karlovu a U Letiště. Na zátěžovou zkoušku vyjelo celkem 12 vozů. Jednalo se vozy 515, 451, 493, 466, 460, 477, 405, 435, 523, 488, 441 a 520. Vozy jsou v tomto krátkém přehledu seřazeny, podle pořadí v jakém vozy na zkoušku jezdily. Jak již podle evidenčních čísel vyplývá, byly zastoupeny všechny typy vozů - pět vozů 14 TrM, dva vozy 21 Tr ACI, dva vozy 15 TrM, jeden vůz 24 Tr a dva vozy 25 Tr. Mohli jsme si i všimnout, že všechny vozy neměly na BUSE panelech stejné nápisy. Nejvíce vozů mělo nápis MIMO PROVOZ ( 515, 451, 460, 435, 488 ). Tyto vozy jezdily v nejkratších intervalech na smyčku Borská Pole, Teslova, tudíž jako by linka 15. Další vozy nesly označení MANIPULAČNÍ JÍZDA ( 466, 523, 477, 520 ), zde se jednalo o samé kloubové vozy a ty jezdily na smyčku Nová Hospoda ( tudíž jako by linka 17 ) a poslední tři vozy ( 493, 405, 441 ) nesly označení ZKUŠEBNÍ JÍZDA a jezdily na smyčku BP, Teslova ( jako by linka 18 ). Jednalo se o jakousi simulaci provozu ve špičce. Některé vozy při zátěžové zkoušce odjely pouze jedno kolo ( vozy označené jako ZKUŠEBNÍ JÍZDA + MANIPULAČNÍ JÍZDA ), jiné vozy dvě kola ( MIMO PROVOZ ). V případě dvou kol se vozy otáčely na smyčce CAN, Husova. Některé vozy se po zkoušce měnírny opět zařadily do pravidelného provozu s cestujícimi ( např. z 17 ( MANIPULAČNÍ JÍZDA ) na 16 ). Vzhledem k tomu, že se zkoušelo, "co měnírna utáhne," vozy zastavovaly v každé zastávce, otevíraly dveře a dokonce i topily ( připomínám,že zkouška se konalana začátku srpna ), některé vozy měly zapnutou i klimatizaci. Při této zátěžové zkouškce trolejbusová trať konečně "ožila," čehož si všimla i některá média, a tak se o dění na trolejbusové trati již dozvěděla i široká veřejnost.

  Škoda 24 Tr ev.č. 515 jako první zatěžkávací trolejbus v Borské ulici. - 4.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 515 jako první zatěžkávací trolejbus v Borské ulici. - 4.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 515 jako první zatěžkávací trolejbus v Borské ulici. - 4.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 451 míří k zastávce Karlov, Sedlárna. - 4.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 v Borské ulici. - 4.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 vjíždí do zastávky Karlov, Sedlárna. - 4.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 466 přijíždí k zastávce Karlov, Sedlárna ( vlevo vykukuje část měnírny ). - 4.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 466 zastavila v zastávce Karlov, Sedlárna. - 4.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 466 vyjíždí ze zastávky Karlov, Sedlárna. - 4.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 v prostoru smyčky Borská pole, Teslova. - 4.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 zatáčí k nástupní zastávce smyčky Borská pole, Teslova. - 4.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 451 odpočívá na smyčce Borská pole, Teslova. - 4.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 460 v zastávce Borská pole, Teslova. - 4.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 460 opustila zastávku Borská pole, Teslova. - 4.8.2010 Střídání stráží Borských polí aneb SU 18 ev.č. 513 na lince 41 a Škoda 15 TrM ev.č. 477 na zátěžové zkoušce v ulici U Letiště. - 4.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 477 vjíždí do zastávky U Nové Hospody. - 4.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 405 ve Folmavské. - 4.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 405 ve Folmavské. - 4.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 435 ve Folmavské čeká na zelenou k odbočení do ulice U Nové Hospody. - 4.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 451 vjíždí do zastávky U Nové Hospody. - 4.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 451 stanicuje v zastávce U Nové Hospody. - 4.8.2010 Míjení vozů 466 a 523 na křižovatce Folmavská X U Nové hospody. - 4.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 466 přijiždí do zastávky U Nové Hospody. - 4.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 466 v Folmavské. - 4.8.2010 Vozy Škoda 15 TrM ev.č. 466 spolu s 25 Tr ev.č. 520 v ulici U Letiště. - 4.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 488 v ulici U Letiště. - 4.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 488 v Folmavské ulici. - 4.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 488 se chystá k odbočení do ulice U Nové Hospody. - 4.8.2010 Míjení Škody 14 TrM ev.č. 441 s Solarisem URBINO 18 ev.č. 514 v Folmavské. - 4.8.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 520 opustila zastávku Borská pole, Folmavská. - 4.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 405 v Folmavské aneb kolik trolejbusů je na snímku ? :). - 4.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 405 v Folmavské. - 4.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 460 ve Folmavské ulici při zátěžové zkoušce. - 4.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 477 v ulici Folmavská. - 4.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 477 v ulici Folmavská. - 4.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 515 přijíždí k zastávce Borská pole, Folmavská. - 4.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 515 v zastávce Borská pole, Folmavská. - 4.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 515 vyjíždí z výstupní zastávky smyčky Borská Pole, Teslova. - 4.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 435 opouští smyčku Borská Pole, Teslova. - 4.8.2010 Škoda 14TrM ev.č. 435 vjíždí do zastávky Borská pole, Panasonic. - 4.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 441 v zastávce Borská pole, Panasonic. - 4.8.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 523 přijíždí k zastávce Borská pole, Panasonic. - 4.8.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 523 přijíždí k zastávce Borská pole, Panasonic. - 4.8.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 523 stanicuje v zastávce Borská pole, Panasonic. - 4.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 488 přijíždí k zastávce Borská pole, Panasonic. - 4.8.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 520 v Folmavské. - 4.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 v Folmavské ulici. - 4.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 515 opustila zastávku NC, Folmavská. - 4.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 451 opustila zastávku Lodní. - 4.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 460 v Borské ulici. - 4.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 460 v Borské ulici. - 4.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 435 jako poslední zatěžkávací trolejbus v Borské ulici. - 4.8.2010

  nahoru

  Zkoušené trolejbusy na nové TT na BP

  Trolejbusová trať na Borských polích je v provozu něco přes týden a už se na ní objevují zkoušené trolejbusy pro další města místního výrobce Škody Electric. Není se co divit, vždyť například v Folmavské ulici se jedná o rovinatý úsek s poměrně slabším provozem, který je pro zkoušení přímo ideální. Stejně tak odbočka v ulici U Nové Hospody. Výjimečně se na Borských polích objevovaly zkoušené trolejbusy i dříve, výhradně však na dieselagregát ( viz. foto, které naleznete pod tímto textem - 24 Tr pro Zlín z roku 2004-5 ? na ještě nezatrolejovaných Borských polích). V současnosti jsou trolejbusy na Borských polích napájeny již z trolejí. V těchto týdnech se na trolejbusové trati na Borská pole setkáme například s Škodou 26 Tr pro Teplice, Škodou 27 Tr pro Plzeň, či s druhým prototypem trolejbusu nesoucího označení BredaMenarinibus Avancity +SF pro italský Řím. Zkušební jízdy vám příblíží několik fotek níže.

  Druhá BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím v Folmavské. - 4.8.2010 BredaMenarinibus Avancity + SF v zastávce Škoda, V.brána - 2.8.2010 BredaMenarinibus Avancity + SF v zastávce Borská Pole, Folmavská. - 2.8.2010 Škoda 26 Tr pro Teplice v ulici U Nové Hospody. - 26.7.2010 Škoda 26 Tr pro Teplice v ulici U Nové Hospody. - 26.7.2010 Škoda 26 Tr pro Teplice v ulici U Nové Hospody. - 26.7.2010 Škoda 26 Tr pro Teplice ve Folmavské ulici. - 26.7.2010 Škoda 24 Tr pro Zlín na ještě nezatrolejovaných Borských polích - ??.??.2004 - ??.??.2005

  nahoru

  Schvalovací jízda na smyčce BP, Teslova

  V pondělí 26.7.2010 mezi 9:30 - 10:00 proběhla na smyčce Borská pole, Teslova a v ulici U Nové Hospody "schvalovací jízda." Na tuto jízdu s komisí byl nasazen vůz 492. Vůz přijel na smyčku BP, Teslova od Jižního předměstí, ze smyčky se pak vydal ke kruhovému objezdu u Makra, odtud zpět na smyčku Borská pole, Teslova a následně již kolem Jižního předměstí do vozovny. Trolejbusová trať na Borských Polích je tak již připravena na zaučovací jízdy řidičů.

  Škoda 21 Tr ACI ev.č. 492 projíždí zastávku Borská pole, Teslova. - 26.7.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 492 ve zkrácení smyčky Borská pole, Teslova. - 26.7.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 492 ve zkrácení smyčky Borská pole, Teslova. - 26.7.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č 492 objíždí SU 15 ev.č. 503 na smyčce BP, Teslova. - 26.7.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 492 zatáčí do ulice U Nové Hospody. - 26.7.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 492 v Folmavské ulici. - 26.7.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 492 zatáčí z Folmavské do ulice U Nové Hospody. - 26.7.2010 Montážní plošina PMDP v ulici U Nové Hospody. - 26.7.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 492 v ulici U Nové Hospody míjí montážní plošinu. - 26.7.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 492 projíždí zastávku U Nové Hospody. - 26.7.2010

  nahoru

  První zkušební jízda trolejbusu na smyčce Borská pole, Teslova

  Ve čtvrtek 22.7.2010 krátce po 10.hodině proběhla první zkušební jízda trolejbusu na smyčce Borská pole, Teslova. Zkušebním vozem se stala Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493. Trolejbus jel z vozovny k Jižnímu předměstí, dále Borskou a Folmavskou, poté odbočil do ulice U Nové Hospody a následně dojel na smyčku Borská pole, Teslova. Poté jel trolejbus dvě kola ze smyčky BP, Teslova ulicí U Nové Hospody a Folmavskou na kruhový objezd u Makra a zpět. Po těchto dvou kolech odjel zpět Folmavskou a Borskou do vozovny. Tato zkušební jízda nebyla ještě "oficiální schvalovací," nýbrž pouze zkouška trolejového vedení, aby se mohly doladit ještě nějaké detaily na výhybkách apod. Od této zkušební jízdy již v trolejích na Borských Polích natrvalo proudí elektrický proud. Ještě zmíním, že tato jízda byla na Borských Polích v pořadí druhá ( na smyčce BP, Teslova však první ). Úplně první zkušební jízda proběhla dne 17.2.2010 - o této ZJ naleznete více ZDE.

  Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 v ulici U Nové Hospody. - 22.7.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 v ulici U Nové Hospody. - 22.7.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 zatáčí z ulice U Nové Hospody do Univerzitní. - 22.7.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 objíždí SU 18 ev.č. 515 na smyčce BP, Teslova. - 22.7.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 na smyčce Borská pole, Teslova. - 22.7.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 v Univerzitní ulici. Všimněte si dalších dvou aut za trolejbusem, která trolejbus po celou dobu zkušební jízdy doprovázela ( resp. minimálně vždy jedno z nich). - 22.7.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 zatáčí do zkrácení smyčky BP, Teslova. - 22.7.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 vyjíždí ze zkrácení smyčky BP, Teslova. - 22.7.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 projíždí kolem hotelu Ibis. - 22.7.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 v ulici U Nové Hospody. - 22.7.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 v ulici U Nové Hospody. - 22.7.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 v ulici U Nové Hospody. - 22.7.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 na smyčce Borská pole, Teslova aneb zajímavé setkání - autobus, motnážní plošina a trolelejbus. - 22.7.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 na smyčce Borská pole, Teslova. - 22.7.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 v prostoru zastávky Borská pole, Teslova. - 22.7.2010 Pracovníci na montážní plošině PMDP provádějí poslední drobné úpravy po zkušební jízdě. - 22.7.2010

  nahoru

  Dokončovací práce na smyčce BP, Teslova

  Výstavba trolejbusové tratě na Borská pole se již chýlí ke konci. Zkratka smyčky BP, Teslova je již vyasfaltována, i zatrolejována. Trolejové vedení je už téměř hotové ( na některých místech chybí finální uchycení ) jak, na celé smyčce Borská pole, Teslova , tak i v ulici U Nové Hospody. Zbývá například ještě dosadit čísla výhybek, značky úsekových děličů apod. Právě v ulici U Nové Hospody totiž bude resp. je i úsekový dělič a samozřejmě i napájení. Trolejbusová trať je tak již připravena na první zkušební jízdy trolejbusů. Pro připomenutí v ostrém provozu s cestujícími budou trolejbusy po Borských Polích jezdit od II. fáze optimalizace MHD, která připadá na 28.8.2010 .

  Úsekový dělič + napájení v ulici U Nové Hospody. - 19.7.2010 Napájení v ulici U Nové Hospody. - 19.7.2010 Pohled na sjezdovou výhybku na smyčce Borská pole, Teslova. - 19.7.2010 Pohled na sjezdovou výhybku na smyčce Borská pole, Teslova. - 19.7.2010 Pohled na autobusy tří linek, které na smyčce BP, Teslova potkáme nejčastěji - 24, 30 a 41. - 19.7.2010 Pohled na napájecí sloup s výložníkem na zkrácení smyčky BP, Teslova. - 19.7.2010 Montážní plošina PMDP v ulici U Nové Hospody. - 19.7.2010 Motnážní plošiny Elektroline a PMDP na křižovatce ulic U Nové Hospody a Univerzitní. - 19.7.2010 Motnážní plošiny Elektroline a PMDP v ulici U Nové Hospody . - 19.7.2010 Zdvojené troleje na smyčce v Teslově ulici. - 17.7.2010 Pohled na výjezd ze zkrácení smyčky BP, Teslova. - 17.7.2010 Pohled na troleje na zkrácení smyčky BP, Teslova. - 17.7.2010 Pohled na výjezd ze zkrácení smyčky BP, Teslova. - 17.7.2010 Zkrácení smyčky BP, Teslova - stav k 17.7.2010. Zkrácení smyčky BP, Teslova - stav k 17.7.2010. Zkrácení smyčky BP, Teslova - stav k 17.7.2010. Pohled na provizorně spojené trolejové vedení. - 17.7.2010 Provizorně upevněné vedení v ulici Univerzitní. - 17.7.2010 Pracovníci na montážní plošině firmy Elektroline uchycují trolejové vedení v Univerzitní ulici nastálo. - 17.7.2010 Pohled na již upevněné troleje v oblouku z ulice U Nové Hospody do Univerzitní. - 17.7.2010 Ulice U Nové Hospody s již nastálo nataženými trolejemi. - 17.7.2010 Pohled na trolejové vedení v ulici U Nové Hospody. - 17.7.2010 Ulice U Nové Hospody s již nastálo nataženými trolejemi. - 17.7.2010 Ulice U Nové Hospody s již nastálo nataženými trolejemi. - 17.7.2010 Ulice U Nové Hospody s již nastálo nataženými trolejemi. - 17.7.2010 Pohled na trolejové vedení v ulici U Nové Hospody. - 17.7.2010 Ulice U Nové Hospody s již nastálo nataženými trolejemi. - 17.7.2010 Jedním z mála míst , kde troleje nejsou upevněny nastálo jsou sloupy s výložníky v ulici U Nové Hospody ( zde bude totiž napájení a úsekový dělič ). - 17.7.2010 Jedním z mála míst , kde troleje nejsou upevněny nastálo jsou sloupy s výložníky v ulici U Nové Hospody ( zde bude totiž napájení a úsekový dělič ). - 17.7.2010 Pohled na uchycení trolejí pomocí DELTA závěsů. - 17.7.2010 Pohled na uchycení trolejí pomocí DELTA závěsů. - 17.7.2010 Solaris URBINO 15 ev.č. 501 stanicuje v zastávce U Nové Hospody. - 17.7.2010

  nahoru

  Ulice U Nové Hospody + smyčka Borská pole, Teslova - stav k 16.7.2010

  V pátek 16.7.2010 jsou v celé ulici U Nové Hospody již nataženy troleje. Pravdou však je, že troleje jsou zatím uchyceny provizorně na háčcích a finální upevnění je teprve čeká. Trolejové vedení je nataženo i v prostoru smyčky v Teslově ulici ( zde jsou nataženy dva páry trolejí , aby se čekající vozy mohly objíždět ). Vedení je však ukončeno hned před rozjezdovou výhybkou, protože ve zkrácení smyčky Borská pole, Teslova zatím vedení nataženo není, neboť se zde teprve pokládají spodní vrstvy asfaltu. Vedení není nataženo ani v části Univerzitní ulice. Zde bude zbytek vedení natažen, až bude dokončeno zkrácení smyčky BP, Teslova. V prostoru smyčky, se však každý den setkáme s montážními plošinami, jak firmy Elektroline, která dodává trolejové armatury, tak i PMDP.

  Pohled na ještě nedokončenou rozjezdovou výhybku v ulici U Nové Hospody. - 16.7.2010 Pohled na ještě nedokončenou sjezdovou výhybku v ulici U Nové Hospody. - 16.7.2010 Ulice U Nové Hospody již s trolejemi, které jsou však zatím prozatímně upevněny na háčcích. - 16.7.2010 Ulice U Nové Hospody již s trolejemi, které jsou však zatím prozatímně upevněny na háčcích. - 16.7.2010 Ulice U Nové Hospody již s trolejemi, které jsou však zatím prozatímně upevněny na háčcích. - 16.7.2010 Ulice U Nové Hospody již s trolejemi, které jsou však zatím prozatímně upevněny na háčcích. - 16.7.2010 Ulice U Nové Hospody již s trolejemi, které jsou však zatím prozatímně upevněny na háčcích. - 16.7.2010 Ulice U Nové Hospody již s trolejemi, které jsou však zatím prozatímně upevněny na háčcích. - 16.7.2010 Ulice U Nové Hospody již s trolejemi, které jsou však zatím prozatímně upevněny na háčcích. - 16.7.2010 Ulice U Nové Hospody již s trolejemi, které jsou však zatím prozatímně upevněny na háčcích. - 16.7.2010 Ulice U Nové Hospody již s trolejemi, které jsou však zatím prozatímně upevněny na háčcích. - 16.7.2010 Solaris Urbino 18 ev.č. 531 v ulici U Nové Hospody na lince 30, která po II. fázi optimalizace na smyčku Borská pole, Teslova už tak často zajíždět nebude. - 16.7.2010 Ulice U Nové Hospody již s trolejemi, které jsou však zatím prozatímně upevněny na háčcích. - 16.7.2010 Ulice U Nové Hospody již s trolejemi, které jsou však zatím prozatímně upevněny na háčcích. - 16.7.2010 Ulice U Nové Hospody již s trolejemi, které jsou však zatím prozatímně upevněny na háčcích. - 16.7.2010 Pohled na provizorně zavěšené troleje na háčcích. - 16.7.2010 Pohled na sloup s výložníkem v ulici U Nové Hospody. - 16.7.2010 Detail pružného upevnění troleje v ulici U Nové Hospody. - 16.7.2010 Pohled na sloupy s výložníky v ulici U Nové Hospody. - 16.7.2010 Pohled na troleje vedoucí z Teslovy ulice do ulice U Nové Hospody. - 16.7.2010 Pracovníci na montážní plošině firmy Elektroline pracují na sjezdové výhybce na smyčce Borská pole, Teslova. - 16.7.2010 Pohled na dva páry trolejí v Teslově ulici. - 16.7.2010 Pohled na provizorně ukončenou rozjezdovou výhybku na smyčce Borská pole, Teslova. - 16.7.2010 Pohled na provizorně ukončenou rozjezdovou výhybku na smyčce Borská pole, Teslova. - 16.7.2010 Zkrácení smyčky Borská pole, Teslova - stav k 16.7.2010. Připravené úchyty trolejí na v Univerzitní ulici. - 16.7.2010 Pohled na provizorně ukončené trolejové vedení v Univerzitní ulici. - 16.7.2010 Pohled na sloupy s výložníky v Univerzitní ulici. - 16.7.2010 Pohled na sloup s výložníkem s provizorně uchyceným trolejovým vedením v Univerzitní ulici. - 16.7.2010 Detail provizorního upevnění trolejí v oblouku z ulice U Nové Hospody do Univerzitní. - 16.7.2010 Pohled na provizorně upevněné troleje v oblouku z ulice U Nové Hospody do Univerzitní. - 16.7.2010 Pohled na provizorně upevněné troleje v oblouku z ulice U Nové Hospody do Univerzitní. - 16.7.2010

  nahoru

  Stav prací na zkrácení smyčky Borská pole, Teslova k 13.7.2010

  Na smyčce Borská pole, Teslova se již rýsuje zkrácení kvůli vedení vysokého napětí. Jak můžete vidět i na fotkách níže, už jsou zabetonovány obrubníky, položený štěrk a umístěny sloupy s výložníky. Oproti nynějšímu úseku smyčky Borská pole, Teslova na pomezí ulic Univerzitní a Teslova , bude tato spojka poněkud užší. Zajímavostí je drobný záliv, který zkrácení trochu rozšiřuje, pravděpodobně proto aby se dlouhé vozy dobře vytočily. Tento záliv je dobře patrný například na této fotce. Na předjíždění odpočívajících vozů, tak zbude oproti nynějšku kratší prostor, ale nesmíme zapomenout na to, že na smyčce bude ukončeno méně spojů než nyní. Počet linek bude sice stejný ( dnes 22, 24, 30, 41 ; po II. fázi optimalizace 28.8.2010 15, 18, 29, 30), ale např. na lince 30 budou zvýšeny intervaly, linka 15 bude na tuto smyčku zajíždět ob spoj ( cca jednou za 20 - 30 minut ) a linka 18 bude v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů.

  Zkrácení smyčky Borská pole, Teslova - stav k 13.7.2010. Zkrácení smyčky Borská pole, Teslova - stav k 13.7.2010. Zkrácení smyčky Borská pole, Teslova - stav k 13.7.2010. Pohled na sloupy s výložníky na zkrácení smyčky Borská pole, Teslova. - 13.7.2010 Zkrácení smyčky Borská pole, Teslova - stav k 13.7.2010. Zkrácení smyčky Borská pole, Teslova - stav k 13.7.2010. Pohled na zámkovou dlažbu zatím na paletách v ulici Univerzitní. - 13.7.2010 Pohled na místo, kde je vedení vysokého vedení nejblíže současné smyčky BP, Teslova. - 13.7.2010

  nahoru

  Zkrácení smyčky Borská pole, Teslova

  Přibližně v polovině června 2010 začínají na smyčce Borská pole, Teslova práce na zkrácení této smyčky. Důvodem je vedení vysokého napětí ( 110 kW ), které se nachází nad zadní částí této smyčky ( na pomezí ulic Univerzitní a Teslova ). Toto vedení "se nemá rádo" s vedením v trolejbusových trolejích ( 600 V ). Část smyčky tak bude přebudována blíže k stožáru vedení ( k bunkru u hotelu Ibis) , kde jsou dráty nejvýše. Toto přebudování oddálilo zprovoznění tohoto úseku trolejbusové tratě až na červenec 2010. V současnosti jsou již pokácené stromy a vyřezané křoviny v místě budoucího zkrácení. Stav k 21.6.2010 zachycují fotky níže.

  Karosa B 732 ev.č. 415 na smyčce Borská pole, Teslova - vpravo si všimněte vedení vysokého napětí, které způsobilo zkrácení smyčky. - 21.6.2010 Pohled na bunkr u připravovaného zkrácení smyčky BP, Teslova. - 21.6.2010 Pohled na prostor budoucího zkrácení smyčky BP, Teslova. - 21.6.2010 Pohled na prostor budoucího zkrácení smyčky BP, Teslova. - 21.6.2010 Karosa B 732 ev.č. 413 projíždí prostorem současné smyčky Borská pole, Teslova. - 21.6.2010 Pohled na prostor budoucího zkrácení smyčky BP, Teslova. - 21.6.2010 Pohled na prostor budoucího zkrácení smyčky BP, Teslova. - 21.6.2010 Pohled na prostor budoucího zkrácení smyčky BP, Teslova. - 21.6.2010 Pohled na prostor budoucího zkrácení smyčky BP, Teslova. - 21.6.2010 Pohled na současný a připravovaný okruh na smyčce BP, Teslova. - 21.6.2010  Dráty vedení vysokého napětí nad smyčkou BP, Teslova - důvod zkrácení. - 21.6.2010 Dráty vedení vysokého napětí nad smyčkou BP, Teslova - důvod zkrácení. - 21.6.2010

  nahoru

  Ulice U Nové Hospody + smyčka B.P. Teslova - stav k 15.6.2010

  V ulici U Nové Hospody je již poznat , že již brzy , budou v této ulici jezdit trolejbusy . Přesněji řečeno , termín dokončení je 7/2010 . A co všechno je již v ulici U Nové Hospody ? Usazeny jsou již všechny sloupy ( včetně několika sloupů s výložníky ), nosná lana jsou natažena, na lanech už jsou připravené úchyty trolejí. Na smyčce Borská pole , Teslova resp. v ulicích Univerzitní a Teslova je již také usazena většina sloupů. Sloupy jsou zatím výhradně s výložníky. Troleje zatím nikde natažené nejsou . Nyní zmíním ,že na smyčce B.P.Teslova ( resp. v ulici Teslova ) budou dvě troleje, aby se zde mohly např. při pauzách trolejbusy předjíždět. Pro připomenutí na tuto smyčku bude od 1.9.2010 zajíždět trolejbusová linka 15 ( ob spoj - druhý spoj vždy pojede na smyčku N.Hospoda ) a ve špičkách také linka 18. Mimo fotek zachycujících stav k 15.6.2010 naleznete pod tímto textem také krátké video , které ukazuje , jak se chová sloup s výložníkem bez trolejí ve větru .

  Pohled na sloup s výložníkem v ulici U Nové Hospody. - 15.6.2010 Pohled na sloup s výložníkem v ulici U Nové Hospody. - 15.6.2010 Pohled na sloupy s výložníky v ulici U Nové Hospody. - 15.6.2010 Pohled na sloupy s výložníky v ulici U Nové Hospody. - 15.6.2010 Místo budoucí sjízdné výhybky v Teslově ulici. - 15.6.2010 Místo budoucí sjízdné výhybky v Teslově ulici. - 15.6.2010 Sloupy s výložníky v Teslově ulici v prostoru autobusové smyčky. - 15.6.2010 Sloupy s výložníky v Teslově ulici v prostoru autobusové smyčky. - 15.6.2010 Sloupy s výložníky v Teslově ulici v prostoru autobusové smyčky. - 15.6.2010 K usazení připravené sloupy v Univerzitní ulici. - 15.6.2010 Univerzitní ulice - stav k 15.6.2010. Sloupy s výložníky v ulici v Univerzitní ulici. - 15.6.2010 Sloupy s výložníky v ulici v Univerzitní ulici. - 15.6.2010 Sloupy s výložníky v ulici v Univerzitní ulici. - 15.6.2010 Sloupy s výložníky v ulici v Univerzitní ulici. - 15.6.2010 Sloupy s výložníky v ulici v Univerzitní ulici. - 15.6.2010 Ulice U Nové Hospody - stav k 15.6.2010. Pohled na již připravené úchyty trolejí. - 15.6.2010 Pohled na již připravené úchyty trolejí. - 15.6.2010 Ulice U Nové Hospody - stav k 15.6.2010. Pohled na již připravené úchyty trolejí. - 15.6.2010 Ulice U Nové Hospody - stav k 15.6.2010. Pohled na sloup s výložníkem v ulici U Nové Hospody. - 15.6.2010 Pohled na sloupy s výložníky v ulici U Nové Hospody. - 15.6.2010 Pohled na sloupy s výložníky v ulici U Nové Hospody. - 15.6.2010 Pohled na sloup s výložníkem v ulici U Nové Hospody. - 15.6.2010 Pohled na sloup s výložníkem v ulici U Nové Hospody. - 15.6.2010 Pohled na sloup s výložníkem v ulici U Nové Hospody. - 15.6.2010

  nahoru

  Ulice U Nové Hospody - stav k 25.4.2010

  Práce na výstavbě trolejbusové tratě na Borských polích se přesunuly z ulice U Nové Hospody především do prostoru smyčky Borská pole , Teslova . V ulici U Nové Hospody jsou totiž usazeny téměř všechny sloupy , na nich jsou již i natažena nosná lana , čekající na uchycení trolejí . Nyní se usazují sloupy na smyčce Borská pole , Teslova . Stav pokračujících prací zachycují fotky pod tímto textem .

  Díry připravené na usazení sloupů na smyčce Borská pole , Teslova s nově usazenými sloupy .- 25.4.2010 Pohled na nástupní zastávku smyčky Borská pole , Teslova s nově usazenými sloupy .- 25.4.2010 Nově usazený sloup na křižovatce ulic U Nové Hospody a Univerzitní s jižý nataženými nosnými lany .- 25.4.2010 Pohled na křižovatku ulic U Nové Hospody a Univerzitní s již nataženými nosnými lany .- 25.4.2010 Pohled na křižovatku ulic U Nové Hospody a Univerzitní s jižnataženými nosnými lany .- 25.4.2010 Připraveno k usazení dalšího sloupu .- 25.4.2010 Připraveno k usazení dalšího sloupu .- 25.4.2010 Výstupní zastávka smyčky Borská pole , Teslova - stav k 25.4.2010 Výstupní zastávka smyčky Borská pole , Teslova - stav k 25.4.2010 Ulice U Nové Hospody - stav k 25.4.2010 Ulice U Nové Hospody - stav k 25.4.2010 Ulice U Nové Hospody - stav k 25.4.2010 Ulice U Nové Hospody - stav k 25.4.2010 Ulice U Nové Hospody - stav k 25.4.2010 Ulice U Nové Hospody - stav k 25.4.2010 Ulice U Nové Hospody - stav k 25.4.2010 Ulice U Nové Hospody - stav k 25.4.2010 Ulice U Nové Hospody - stav k 25.4.2010 Ulice U Nové Hospody - stav k 25.4.2010

  nahoru

  Ulice U Nové Hospody - stav na přelomu března/dubna 2010

  V ulici U Nové Hospody i nadále probíhají práce související s výstavbou trolejbusové tratě na smyčku Borská pole , Teslova . Na přelomu března a dubna roku 2010 jsou již usazeny sloupy budoucí trolejbusové tratě . Na sloupy byly také postupně namontovány hlavice veřejného osvětlení . Na začátku dubna už také začíná postupné "zatrolejování." Přesněji řečeno zatím je pouze nataženo několik převěsů ( nebo chcete-li nosných lan ) . Převěsy jsou zatím instalovány pouze na sloupech do vzdálenosti cca 200 metrů od křižovatky s Folmavskou ulicí . Zajímavostí je i uspořádání těchto lan do tvaru písmene Y , což ušetří výstavbu dalších sloupů ( viz. foto níže ) .

  Ulice U Nové Hospody - stav k 7.4.2010 Již upevněná nosná lana připravená k instalaci trolejí v ulici U Nové Hospody. - 7.4.2010 Ulice U Nové Hospody - stav k 7.4.2010. Ulice U Nové Hospody - stav k 7.4.2010 V popředí si všimněte spojení nosných lan do tvaru Y , což ušetří výstavbu dalších sloupů . Ulice U Nové Hospody - stav k 7.4.2010 V popředí si všimněte spojení nosných lan do tvaru Y , což ušetří výstavbu dalších sloupů . Již upevněná nosná lana připravená k instalaci trolejí v ulici U Nové Hospody. - 7.4.2010 Ulice U Nové Hospody - stav k 7.4.2010 Ulice U Nové Hospody - stav k 7.4.2010 Zatím nezatrolejovaná část ulice U Nové Hospody. - 7.4.2010 Zatím nezatrolejovaná část ulice U Nové Hospody. - 7.4.2010 Ulice U Nové Hospody - stav k 26.3.2010 Ulice U Nové Hospody - stav k 26.3.2010 Pohled na sloupy v ulici U Nové Hospody ještě bez hlavic veřejného osvětlení. - 26.3.2010 Pohled na sloupy v ulici U Nové Hospody ještě bez hlavic veřejného osvětlení. - 26.3.2010 Ulice U Nové Hospody - stav k 26.3.2010

  nahoru

  Ulice U Nové Hospody - stav k 3.3.2010

  Vzhledem k tomu , že úsek mezi kruhovým objezdem na Domažlické a Jižním předměstím je již téměř hotový , přišla řada na odbočku z Folmavské ulice na stávající autobusovou smyčku Borská pole, Teslova . Tuto smyčku v současnosti využívají autobusové linky 22 , 24 , 30 a 41 . Ale vraťme se k odbočce . Celková délka od křižovatky s Folmavskou ulicí až ke smyčce činí cca 650 metrů . Dalších 500 metrů trolejí je potřebných přímo na smyčce Borská pole ,Teslova ( k obtočení celé smyčky ) . V únoru je trolejové vedení na této odbočce provizorně ukončeno hned za křižovatkou s Folmavskou ulicí. Na začátku března jsou již v ulici U Nové Hospody usazeny řekněme 2/3 sloupů budoucí trolejbusové tratě . Stav právě na začátku března zachycují i fotky níže.

  Zatím nezatrolejovaná ulice U Nové Hospody. V popředí si všimněte nově usazených sloupů. - 3.3.2010 Nově usazený sloup v ulici U Nové Hospody. - 3.3.2010 Nově usazený sloup v ulici U Nové Hospody. - 3.3.2010 Nově usazený sloup v ulici U Nové Hospody. - 3.3.2010 Zatím nezatrolejovaná ulice U Nové Hospody. - 3.3.2010 Nově usazené sloupy na křižovatce ulic U Nové Hospody a Univerzitní. - 3.3.2010 Nově usazené sloupy na křižovatce ulic U Nové Hospody a Univerzitní. - 3.3.2010 Nově usazené sloupy na křižovatce ulic U Nové Hospody a Univerzitní. - 3.3.2010 Nově usazený sloup u zastávky Borská pole, Teslova. - 3.3.2010 Zatím nezatrolejovaná smyčka Borská pole, Teslova. - 3.3.2010 Zatím nezatrolejovaná smyčka Borská pole, Teslova. - 3.3.2010

  nahoru

  První zkušební jízda trolejbusu po trati na Borská pole

  Ve středu 17.2.2010 se uskutečnila první zkušební jízda po nové trolejbusové trati na Borských polích . Zkušebním vozem se stala Škoda 24 Tr ev.č. 509 . Zkušební jízda se konala v dopoledních hodinách ( cca v 10. hodin ) . Vůz nejprve projel od Jižního předměstí přes Karlov na Borská pole , kde se na kruhovém objezdu u Makra otočil , vrátil se zpět přes Karlov k Jižnímu předměstí , kde se po dalším otočením přes centrum opět vydal směr Karlov . Zde se zastavil u nově postavené měnírny ( blízko zastávky Karlov , Sedlárna ) . První zkušební jízda znamená , že trolejbusová trať JIžní předměstí - Borská pole - Domažlická , je již hotová a tak přišla "na řadu" odbočka ke smyčce Borská pole , Teslova . Více o odbočce a o pokračujících stavebních pracích na ní naleznete výše .

  Škoda 24 Tr ev.č. 509 v zastávce Karlov , Sedlárna. - 17.2.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 509 v Borské ulici. - 17.2.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 509 v zastávce U Nové Hospody. - 17.2.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 509 v zastávce U Nové Hospody. - 17.2.2010

  nahoru

  Pokračující zatrolejování Borských polí - stav v únoru

  V lednu roku 2010 je již nataženo trolejové vedení od Jižního předměstí až ke kruhovému objezdu u Makra . Musím , ale dodat , že troleje jsou nataženy provizorně. Téměř každý den , však potkáme na Borských polích pracovníky na montážních plošinách uchycující troleje "nastálo". Troleje samozřejmě nejsou pod proudem . V únoru je tak jediný nezatrolejovaný úsek odbočka z Folmavské ke smyčce Borská pole, Teslova , která má , ale stejně pozdější termín dokončení .

  Úsekový dělič ve Folmavské ulici. Všimněte si , že už je tento dělič označen i značkami. - 24.2.2010 Úsekový dělič ve Folmavské ulici. Všimněte si , že už je tento dělič označen i značkami. - 24.2.2010 Nepoužívaný zastávkový záliv ve Folmavské ulici. Ikdyž je tento záliv nepoužíváný , všimněte si , že troleje jsou tvarovány pro zastavování v této zastávce. - 24.2.2010 Folmavská ulice. - 24.2.2010 Pohled na rozjezdovou výhybku ve Folmavské ulici. - 24.2.2010 Borským polím zatím stále vládnou autobusy , zde vůz 392 zatáčí do ulice U Nové Hospody. - 24.2.2010 Již hotová sjezdová výhybka v ulici U Nové Hospody. - 24.2.2010 Již hotová sjezdová výhybka v ulici U Nové Hospody. - 24.2.2010 Již hotové křížení trolejí na křižovatce ulic Folmavská a U Nové Hospody. - 24.2.2010 Pracovníci na montážní plošině upravují původně provizorní křížení trolejí na křižovatce ulic Folmavská a U Nové Hospody. - 14.2.2010 Pracovníci na montážní plošině upravují původně provizorní křížení trolejí na křižovatce ulic Folmavská a U Nové Hospody. - 14.2.2010 Již prodloužené vedení nad zastávkou Jižní předměstí , Borská. - 12.2.2010 U zastávky Jižní předměstí , Borská je již napojeno trolejové vedení od Nové Hospody se stávajícím vedení na Bory. - 12.2.2010 U zastávky Jižní předměstí , Borská je již napojeno trolejové vedení od Nové Hospody se stávajícím vedení na Bory. - 12.2.2010 Nové troleje samozřejmě nejsou pod proudem , odizolování v Borské ulici. - 12.2.2010 Budoucí úsekový dělič u zastávky Jižní předměstí , Borská. - 12.2.2010 Budoucí úsekový dělič u zastávky Jižní předměstí , Borská. - 12.2.2010 Borská ulice. - 12.2.2010 Borská ulice. - 12.2.2010 Borská ulice. - 12.2.2010 Borská ulice. - 12.2.2010 Borská ulice. - 12.2.2010 Borská ulice. - 12.2.2010 Borská ulice. - 12.2.2010 Pohled na uchycení trolejí v Borské ulici. - 12.2.2010 Borská ulice - pohled u zastávky Škoda , V.brána. - 12.2.2010 Borská ulice - pohled u zastávky Škoda , V.brána. - 12.2.2010 Borská ulice - pohled u zastávky Škoda , V.brána. - 12.2.2010 Folmavská ulice. - 12.2.2010 Folmavská ulice. - 12.2.2010 Pohled na rozjezdovou výhybku Domažlická - Folmavská. - 12.2.2010 Kruhový objezd u Makra - výjezd Folmavská. - 12.2.2010 Kruhový objezd u Makra - výjezd Folmavská. - 12.2.2010 Kruhový objezd u Makra - výjezd Folmavská. - 12.2.2010 Pohled na výhybku na kruhovém objezdu u Makra. - 12.2.2010 Montážní plošiny firmy Elektroline ve Folmavské ulici blízko křižovatky s ulicí U Nové Hospody. - 3.2.2010 Montážní plošiny firmy Elektroline ve Folmavské ulici blízko křižovatky s ulicí U Nové Hospody. - 3.2.2010 Informační tabule u křižovatky ulic Folmavská a U Nové Hospody. - 3.2.2010 V ulici U Nové Hospody zatím trolejové vedení není nataženo. - 3.2.2010 Troleje jsou v ulici U Nové Hospody zatím ukončeny hned za křižovatkou s Folmavskou. - 3.2.2010 Prozatimní ukončení trolejového vedení v ulici U Nové Hospody. - 3.2.2010 Prozatimní ukončení trolejového vedení v ulici U Nové Hospody. - 3.2.2010 Detail provizorní výhybky v ulici U Nové Hospody. - 3.2.2010 Na křižovatce Folmavská X U Nové Hospody už je většina trolejí natažena. - 3.2.2010 Provizorní křížení trolejí v křižovatce ulic Folmavská a U Nové Hospody. - 3.2.2010 Pohled na upevnění trolejí ve Folmavské ulici. - 3.2.2010 Pohled na rozjezdovou výhybku ve Folmavské ulici . - 3.2.2010 Budoucí sjezdová výhybka na křižovatce ulic Folmavská a U Nové Hospody. Všimněte si , že výhybce zatím chybí trolej z ulice U Nové Hospody . - 3.2.2010 Detail provizorního upevnění trolejí. - 3.2.2010 Pohled na montážní plošinu ve Folmavské . - 3.2.2010 Pohled na montážní plošinu v blízkosti zastávky NC, Folmavská. - 3.2.2010 Pohled na montážní plošinu v blízkosti zastávky NC, Folmavská. - 3.2.2010 Měření výšky trolejí na Folmavské. - 3.2.2010 Zatrolejování Borských polí se stalo skutečností . - 1.2.2010 Pohled na trolejové vedení u zastávky NC , Folmavská . Všimněte si , že troleje přecházejí téměř všechny pruhy . - 1.2.2010 Pohled na trolejové vedení u zastávky NC , Folmavská . Všimněte si , že troleje přecházejí téměř všechny pruhy . - 1.2.2010 Pohled na Folmavskou třídu . - 1.2.2010 Pohled na zatrolejovaný oblouk na křižovatce Folmavská X U Letiště. - 1.2.2010 Pohled na zatrolejovaný oblouk na křižovatce Folmavská X U Letiště. - 1.2.2010 Ulice U Letiště . - 1.2.2010 Pohled na úsekový dělič v ulici Borská. - 1.2.2010 Detail úsekového děliče v ulici Borská. - 1.2.2010 Borská ulice. - 1.2.2010 Borská ulice. - 1.2.2010 Borská ulice. - 1.2.2010 Pohled na sloup s výložníkem v Borské ulici . - 1.2.2010 Detail uchycení trolejí v Borské ulici. - 1.2.2010 Pohled na Borskou ulici u zastávky Lodní. - 1.2.2010 Pohled na Borskou ulici za zastávkou Lodní. - 1.2.2010 Pohled na Borskou ulici u zastávky Lodní. - 1.2.2010 Pohled na Borskou ulici u zastávky Lodní. - 1.2.2010

  nahoru

  Propojování trolej. vedení na kruhovém objezdu u Makra

  O víkendu 12. - 13.12.2009 probíhaly práce na trolejovém vedení na kruhovém objezdu u Makra na Nové Hospodě . Přesněji řečeno již provozní trolejové vedení linky 12 z Nové Hospody na Zátiší se spojovalo s novým trolejovým vedením na Borská pole ve Folmavské ulici. To si vyžádalo vypnutí proudu a tak na lince 12 musely být po oba tyto dny nasazeny výhradně vozy s dieselagregátem . Na lince 12 se tak objevovaly Škody 21 Tr ACI a 24 Tr . Na kruhovém objezdu se pro zajímavost objevovalo kolem 7 monážních plošin ( pět vozů patřících PMDP a dvě plošiny firmy Elektroline Praha ) . Krátkou fotoreportáž naleznete níže .

  Pohled na zatrolejovací práce u výjezdu z kruhového objezdu u Makra na Folmavskou. - 12.12.2009 Pohled na zatrolejovací práce u výjezdu z kruhového objezdu u Makra na Folmavskou. - 12.12.2009 Pohled na zatrolejovací práce u výjezdu z kruhového objezdu u Makra na Folmavskou. - 12.12.2009 Jedna z montážních plošin na Folmavské. - 12.12.2009 Další montážní plošina na kruhovém objezdu u Makra . - 12.12.2009 Pracovníci na jedné z montážních plošin na kruhovém objezdu u Makra pracují na rozjezdové výhybce Zátiší - Folmavská . - 12.12.2009 Pohled na zatrolejovací práce u výjezdu z kruhového objezdu u Makra na Folmavskou. - 12.12.2009 Celkový pohled na kruhový objezd u Makra s montážními plošinami . - 12.12.2009 Celkový pohled na práce na trolejovém vedení . Vpravo nahoře si všimněte budoucího ukazatele směru rozjezdové výhybky Zátiší - Folmavská . - 12.12.2009 Montážní plošina na křižovatce ulic Folmavská X U Nové Hospody. - 12.12.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 511 projíždí na dieselagregát kruhový objezd u Makra z důvodu propojování trolejového vedení s tratí na Borská pole . - 12.12.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 502 projíždí na dieselagregát kruhový objezd u Makra z důvodu propojování trolejového vedení s tratí na Borská pole . - 12.12.2009

  nahoru

  Výstavba trolejbusové tratě - stav k 12.12.2009

  V tomto období je již na své místo usazena většina sloupů , mezi kruhovým objezdem na Domažlické a křižovatkou ulic Folmavská a U Panasoniku je provizorně nataženo trolejové vedení . Také se už rýsuje budova měnírny na křižovatce ulic Borská , U Letiště a Ke Karlovu .

  Sloupy s výložníky ve Folmavské ulici těsně za zastávkou U Nové Hospody. - 12.12.2009 Sloup s výložníkem ve Folmavské před křižovatkou s ulicí U Nové Hospody - 12.12.2009 Folmavská ulice. - 12.12.2009 Pohled na již zatrolejovanou část Folmavské ulice ( nahoře vlevo si všimněte úchytů trolejového vedení odbočky do ulice U Nové Hospody ) . - 12.12.2009 Připravené závěsy na trolejové vedení na křižovatce ulic Folmavská X U Nové Hospody. - 12.12.2009 Pohled z ulice U Nové Hospody ,kam bude udělána odbočka . - 12.12.2009 Provizorně natažené vedení na sloupech s výložníky ve Folmavské ulici. - 12.12.2009 Provizorně natažené vedení na sloupech s výložníky ve Folmavské ulici. - 12.12.2009 Prozatimní ukončení trolejového vedení ve Folmavské ulici ( všimněte si provizorního upevnění troleje ) .- 12.12.2009 Prozatimní ukončení trolejového vedení ve Folmavské ulici ( všimněte si provizorního upevnění troleje ) .- 12.12.2009 Sloupy budoucí trolejbusové tratě ve Folmavské ulici. - 12.12.2009 Sloupy budoucí trolejbusové tratě ve Folmavské ulici. - 12.12.2009 Jeden ze sloupů budoucí trolejbusové tratě ve Folmavské ulici. - 12.12.2009 Sloupy budoucí trolejbusové tratě ve Folmavské ulici. - 12.12.2009 Budova měnírny na Borských polích. - 12.12.2009 Budova měnírny na Borských polích. - 12.12.2009 Informační tabule u budovy měnírny na Borských polích .- 12.12.2009 Budoucí úsekový dělič v Borské ulici. - 12.12.2009 Další budoucí úsekový dělič v Borské ulici. - 12.12.2009 Sloupy budoucí trolejbusové tratě v Borské ulici. - 12.12.2009 Sloupy s výložníky v Borské ulici. - 12.12.2009 Sloupy s výložníky v Borské ulici. - 12.12.2009 Pohled na jeden ze sloupů s výložníky v Borské ulici. - 12.12.2009 Pohled na jeden ze sloupů s výložníky v Borské ulici. - 12.12.2009 Sloupy s výložníky v Borské ulici. - 12.12.2009 Budoucí uchycení trolejí v Borské ulici ( v popředí si všimněte budované zastávky ) . - 12.12.2009 Budoucí uchycení trolejí v Borské ulici. - 12.12.2009 Sloupy budoucí trolejbusové tratě v Borské ulici. - 12.12.2009 Sloupy budoucí trolejbusové tratě v Borské ulici. - 12.12.2009 Sloupy budoucí trolejbusové tratě v Borské ulici. - 12.12.2009 Pohled na označník několik let nepoužívané zastávky Jižní předměstí , Borská . - 12.12.2009 Ukončení trolejového vedení v Borské ulici u Jižního předměstí . Již brzy se toto vedení konečně prodlouží. - 12.12.2009

  nahoru

  Základní info o trolejbusové trati na Borská pole

  Již drahnou dobu se mluví o prodloužení tramvají na průmyslovou zonu Borská pole . Jako malé zadostiučinění můžeme brát schválení výstavby trolejbusové tratě právě na Borská pole v roce 2009 . Přesněji řečeno , jedná se o propojení stávajících úseků linky 16 u Jižního předměstí a linky 12 na kruhovém objezdu u Makra na Nové Hospodě . Propojení začíná na křižovatce Borská X Němejcová na Borech u vlakového nádraží Jižní předměstí . V těchto místech již trolejbusy jezdí . Konkrétně se jedná o linku 16 z Doubravky na Bory . Dokonce již je na trolejovém vedení v těchto místech již několik let instalovaná výhybka s krátkou odbočkou směr Borská pole . Ta se již konečně dočká prodloužení . V těchto místech u hotový zastávkový záliv , v kterém , ale již několik let , parkují jenom auta , což se nyní konečně změní . Ale zpět k trase "propojky." Od Jižního předměstí vede trasa Borskou ulicí ( při areálu Škodovky ) . Borskou ulicí trolejbusy dojedou až na Borská pole . Tuto trasu v současnosti využívá například autobusová linka č. 41 . I další část trasy trolejbusů je shodná s linkou 41 . Tím myslím Folmavskou ulici . Zatímco ,ale autobusy na 41 , hned na první křižovatce zahnou do průmyslové zony , trolejbusy pojedou stále rovně Folmavskou ulicí až ke kruhovému objezdu u Makra , kde v současnosti jezdí trolejbusová linka 12 ( Božkov - Nová Hospoda ) . U Makra se tedy trolejbusy z Borských polí "napojí" na linku 12 a dojedou na smyčku Nová Hospoda . Stejnou trasou budou trolejbusy jezdit i zpět . Zkráceně řečeno propojka vede po trase křižovatka Borská x Němejcová - Borská - Nákupní centrum na B. polích - Folmavská - kruhový objezd u Makra . Zapomněl jsem ještě zmínit obdočku z Folmavské do ulice U Nové Hospody na autobusovou smyčku Borská pole , Teslova . Zajímavostí je různé uchycení trolejí . Na trati se setkáme jak s trolejemi zavešenými na laně mezi dvěma lampami , tak i se sloupy s výložníky . Trolejb usové trati na Borská pole patří i jedno prvenství - jedná se o první trolejbusovou trať v Plzni, kde nejsou použity výhradně pružné závěsy trolejí. Více o stavbě vám prozdradí fotky výše .

  Na trase dlouhé přibližně 3,6 km bude postaveno 268 sloupů pro trolejové vedení . Mezi ulicemi Ke Karlovu , U Letiště a Folmavská vyroste nový objekt měnírny s rozvodnou . Zakázka byla dotována z fondů Evropské unie částkou 120 milionů Kč. Celková hodnota stavby činí přibližně 171 milionů Kč.

  Stavba trolejbusové tratě ulehčí již přetíženým autobusům vozícím na Borská pole mnoho zaměstnanců . Tím myslím především linky 30 a 41 . Zvláště u linky 30 v ranní špičce někdy nestačí ani 6 minutový interval . Výstavba trolejbusové tratě je také prvním náznakem slibovaného prodloužení tramvají na Borská pole . A když už jsem u těch připravovaných projektů musím ještě zmínit stavbu nové vozovny v kasárnách na Zátiší , která se stavbou trolejbusové tratě na Borská pole souvisí .

  Po nově vybudované trase budou pravděpodobně jezdit trolejbusy na lince 12 nebo 15 . Linka , která bude jezdi přes Zátiší bude pravděpodobně končit na smyčce Borská pole , Teslova . Na lince vedoucí přes Borská pole (a končicí na Nové Hospodě ) budou jezdit kloubové trolejbusy . Vždyť výstavba této tratě byla jedním z důvodů , proč se PMDP rozhodlo pro nové kloubové trolejbusy typu Škoda 25 Tr .

  Přípravní práce probíhaly již od roku 2006, kdy byla např. nataženy troleje v krátké části Borské ulice u Jižního předměstí a také byly vybudovány některé zastávkové zálivy a použity nové kombinované sloupy veřejného osvětlení ( lze na ně upevnit převěsy apod ). v Borské ulici. Stavba sama o sobě začala v červenci 2009 . Na stavbě se podílejí firmy Metrostav a Strabag .Na podzim roku 2009 jsou již viditelné rozdíly na Borských polích . Především už je umístěna většina sloupů trolejového vedení a také už stojí budova měnírny . Trolejové vedení je zatím nataženo od kruhového objezdu u Makra až ke křižotavce Folmavské X U Panasoniku . O víkendu 12.- 13.12.2009 probíhaly práce na propojení trolejového vedení na kruhovém objezdu u Makra ( více ZDE ) . Více o tom , jak stavba trolejbusové tratě pokračovala naleznete výše , či přímo v časovém přehledu v úvodu této stránky . Předpokládané dokončení celé stavby je březen 2010 . Trolejbusy s cestujícími se po nové trati vydají až při II.fázi optimalizace plzeňské MHD , která je naplánována na letní prázdniny 2010 .

  nahoru

  Zpět do rubriky Tratě