Zpět na úvodní stranu

Rekonstrukce Borské ulice

V roce 2015 probíhá rekonstrukce Borské ulice v úseku Klatovská - Chelčického. Součástí je rekonstrukce křižovatky Borská x Němejcova, včetně výměny trolejových armatur a vybudování nových spojek, pro napojení budované trolejbusové trati z ulice U Trati.

Průběh rekonstrukce:

 • Informace o rekonstrukci Borské ulice
 • 16.3.2015 - Zahájení rekonstrukce
 • 13.4.2015 - II. etapa prací + start přesunu zastávky Jižní předměstí
 • 16.5.2015 - III. etapa prací
 • 30.6.2015 - Poslední den provozu původní Borskou ulicí
 • 1.7.2015 - Start IV. etapy, uzavírka Borské, odklony trolejbusových linek
 • 1.8. + 2.8.2015 - Instalace břeven na mostu Ivana Magora Jirouse
 • 8.8. - 14.8.2015 - Výměna povrchu křižovatky Borská x Němejcova
 • Informace o rekonstrukci Borské ulice

  Nejvýznamnější stavbou, která se v roce 2015 dotkne plzeňského trolejbusového provozu je rekonstrukce Borské ulice. V úseku mezi křižovatkami Borská x Klatovská x U Trati a Borská x Chelčického proběhne v rámci rekonstrukce rozšíření komunikace na dva jízdní pruhy v každém směru. Dále investiční akce zahrnuje úpravy v navazujících křižovatkách, rekonstrukci chodníků, výměny trakčních kabelů a veřejného osvětlení a přeložky inženýrských sítí. Rozšíření ulice umožní výstavbu trolejbusové tratě v úseku mezi křižovatkami U Trati x Na Belánce a Borská x Němejcova. V prostoru křižovatky Borská x Němejcova dojde ke kompletní výměně trolejových armatur a trolejí. Nově budou v křižovatce instalovány trolejové oblouky a spojky ve všech směrech vyjma směru Borská (Belánka) - náměstí Českých bratří (obousměrně). Trolejbusová trať v Borské ulici zkrátí vzdálenost, kterou musí trolejbusy absolvovat při vyjíždění z depa Karlov na linky 10, 13 a 14. Zhotovitelem rekonstrukce Borské ulice je společnost Eurovia CS, a.s., termín realizace je od března 2015 do května 2016. Celková cena rekonstrukce činí necelých 39 milionů Kč (včetně DPH) a jedná se o největší investiční akci odboru investic Magistrátu města Plzně v roce 2015.

  Rekonstrukce Borské ulice byla plánována už dlouho dobu, podmínkou byla výstavba zárubní zdi u nádraží Jižní předměstí (02-12/2012), která následně umožní rozšíření ulice. Už při výstavbě zdi se počítalo s provozem trolejbusů, proto byly do zdi připraveny základy pro sloupy trolejbusové tratě. Vztyčování sloupů probíhalo v listopadu 2013 (podrobněji na stránce o výstavbě trolejbusové trati v Borské ulici a ulici U Trati). Na druhé straně Borské ulice brání výstavbě základů sloupů dvojice vodovodů (při rekonstrukci budou přeloženy). V říjnu 2013 probíhají v rámci schvalování rozpočtu města Plzně jednání o rekonstrukci Borské ulice. Připravuje se projektová dokumentace pro stavbu, na samotnou stavbu ale v rozpočtu peníze nejsou. Zatím se nemůže počítat ani s dotacemi z Evropské unie. Město bude financovat rekonstrukci ulice i výstavbu trolejbusové tratě. Na začátku dubna 2014 město Plzeň schvaluje investiční akci a vypisuje zakázku Rekonstrukce Borská s křižovatkou Belánka v Plzni - II. etapa (za I. etapu se považuje rekonstrukce v letech 2006-2007 při které byl především opravován most přes nádraží Jižní předměstí (dnes most Ivana Magora Jirouse)). Výběrové řízení ale muselo být zrušeno kvůli pochybením v projektové dokumentaci. Nové výběrové řízení bylo vypsáno v nejbližší době, aby byl vítězný dodavatel znám ještě v roce 2014. Samotné práce budou probíhat až v roce 2015 (cca od března). Stavba se tak nestihne před zprovozněním depa Karlov a dojde k navýšení kilometrů ujetých trolejbusy při přesun z/do depa (0,5 kilometru v jednom směru pro jeden spoj). Také se stavbou poruší původní plány, že v roce 2015, kdy bude Plzeň evropským hlavním městem kultury, nebudou ve městě probíhat žádné větší uzavírky.

  Původně Borskou ulici a železniční trať dělil zemní val. - 22.2.2012 Nově vybudovaná opěrná zeď a nástupiště nádraží Jižní Předměstí. - 22.9.2013 Po vybudování opěrné zdi mohlo v Borské ulici začít usazování sloupů. - 16.11.2013 Trolejbusy Borskou ulicí zatím projíždí jen na dieselagregát při odklonech několikrát do roka. - 6.5.2014

  Škoda 26 Tr ev.č. 545 obsluhuje zastávku Jižní předměstí. - 6.3.2015 Vůz 446 směřující z depa na linku 13 čeká v Borské ulici na odbočení do Němejcovy ulice. Po rekonstrukci Borské bude moci projet křižovatkou Borskou ulicí přímo, čímž se ušetří 0,5 vozokilometru na každém spoji. - 6.3.2015 Škoda 21 Tr ev.č. 483 v čele vozidel vyjíždějících Borskou ulicí z depa Karlov na odpolední směny. - 6.3.2015 Škoda 14 TrM ev.č. 437 vyjíždějící z depa na linku 10 zatáčí z Borské do Němejcovy ulice. Po rekonstrukci Borské bude moci projet křižovatkou Borskou ulicí přímo, čímž se ušetří 0,5 vozokilometru na každém spoji. - 6.3.2015

  nahoru

  Zahájení rekonstrukce

  Práce v Borské ulici začínají dne 16.3.2015. V první etapě proběhne obnova vodovodu (včetně přípojek) v úseku mezi Klatovskou a Němejcovou ulicí. Vodovody budou muset být přeloženy, aby nebránily výstabě základů pro sloupy trolejbusové tratě (na straně komunikace u zástavby). Tyto práce investuje plzeňská vodárna a zhotovitelem je firma Pohl cz, a.s. resp. Stavmonta spol. s r.o. V této etapě stavba přináší omezení především chodcům (obtížnější průchod při domech). Kvůli stavbě došlo k vyblokování části parkovacích míst v Borské. Kromě prací na vodovodu se také upravuje terén mezi Borskou ulicí (v úseku mezi křižovatkami s Němejcovou a s Chelčického) a železniční tratí vzhledem k rozšiřování komunikace v dalších etapách rekonstrukce.

  Borská ulice krátce po zahájení rekonstrukce. - 17.3.2015 Původní stav křižovatky Borská x Němejcova. Po rekonstrukci bude křížení trolejí mnohem složitější, přibudou troleje od Belánky (pravý okraj snímku) a propojky téměř do všech směrů (vyjma relace Belánka - náměstí Českých bratří obousměrně). - 17.3.2015 Škoda 24 Tr ev.č. 518 zatáčí do Borské ulice. - 17.3.2015 Škoda 14 TrM ev.č. 459 projíždí Borskou ulicí, kterou v nejbližší době čeká rekonstrukce a rozšíření. - 18.3.2015 Plán finálního stavu Borské ulice po rekonstrukci. - 17.3.2015 Chodník brzy ustoupí přípravným pracem pro rozšíření Borské ulice. - 18.3.2015 Škoda 14 TrM ev.č. 453 projíždí Borskou ulicí, kterou už brzy čeká kompletní rekonstrukce. - 20.3.2015 Škoda 27 Tr ev.č. 538 zatahující jako 16X do depa odbočuje z Němejcovy ulice do Borské. - 20.3.2015

  Terénní práce mezi Borskou ulicí a železniční tratí omezují pěší i v okolí trolejbusové zastávky Jižní Předměstí (směr Borská pole). Kvůli přípravným pracem pro rozšíření komunikace je uzavřen chodník ve směru k ulici Na Vršíčkách (k Techmanii). Jedinou možnou přístupovou cestou na stanici trolejbusu je chodník od křižovatky s Němejcovou ulicí. Řada obyvatel tak pro zkrácení cesty přebíhá přes rušnou ulici. Obyvatelé si na špatnou situaci stěžují i na radnici. Situace se částečně vyřeší 13.4.2015, kdy postupujícím terénním pracím ustoupí i trolejbusová zastávka (podrobnosti níže). Dočasná zastávka bude zřízena v Koperníkově ulici, odkud se obyvatelé budou moci stavbě vyhnout Hálkovou a Břeňkovou ulicí.

  Škoda 21 Tr ev.č. 480 obsluhuje zastávku Jižní Předměstí, ke které je uzavřena jedna z přístupových cest. - 26.3.2015 Uzavřený chodník od zastávky Jižní Předměstí směrem k ulici Na Vršíčkách. - 26.3.2015 Základy pro stavbu gabionové zdi. - 26.3.2015 Jediným omezením po začátku rekonstrukce Borské v úseku Němejcova - Klatovská jsou zatím vyblokovaná parkovací místa a obtížnější průchod pro chodce. - 26.3.2015

  Škoda 14 TrM ev.č. 453 obsluhuje zastávku Jižní Předměstí v poslední dny provozu této zastávky v původní podobě. - 8.4.2015 Škoda 14 TrM ev.č. 443 obsluhuje zastávku Jižní Předměstí v poslední dny provozu této zastávky v původní podobě (v levé části snímku je patrná gabionová zed, o rozdíl mezi současnou zastávkou a zdí bude Borská ulice rozšířena). - 8.4.2015 Škoda 27 Tr ev.č. 541 obsluhuje zastávku Jižní Předměstí v poslední dny provozu této zastávky v původní podobě. - 8.4.2015 V zastávce Jižní Předměstí se setkaly kloubové trolejbusy 528 a 523. - 8.4.2015 Výstavba gabionové zdi. Ze snímku je patrné o kolik bude Borská ulice rozšířena (zastávka posunuta). - 8.4.2015 Rekonstrukce Borské ulice. - 8.4.2015

  nahoru

  II. etapa prací + start přesunu zastávky Jižní předměstí

  Druhá etapa rekonstrukce Borské ulice startuje 13.4.2015. V této etapě už musí být omezen provoz automobilů, začíná úplná uzavírka Borské ulice v úseku mezi křižovatkou s Klatovskou a ulicí U Trati a křižovatkou s Němejcovou. Uzavření Borské způsobuje především v první dny nárazovou tvorbu kolon v Máněsově a Koperníkově ulici a také zvýšení provozu na Klatovské třídě. Objízdná trasa vede po Klatovské a Sukově třídě. V první dny uzavírky probíhá v Borské odfrézování starého asfaltu. Dále do poloviny května proběhne rekonstrukce kanalizace, přeložení plynovodu a přepojení vodovodu.

  Krátce po uzavření Borské ulice byl odstraněn starý povrch vozovky. - 17.4.2015 Uzavřená Borská ulice v úseku Klatovská - Němejcova. - 17.4.2015 Škoda 27 Tr ev.č. 528 popojíždí v koloně v Koperníkově ulici v první dny uzavírky Borské ulice. - 17.4.2015 Kolona v Koperníkově ulici v první dny uzavírky Borské ulice. - 17.4.2015

  Škoda 21 Tr ev.č. 488 vyjíždějící z depa Karlov na linku 14 zatáčí z Borské do Němejcovy ulice. Po dokončení trolejbusové trati přes Belánku bude moci jet přímo. - 24.4.2015 Rekonstrukce Borské ulice. - 6.5.2015 Rekonstrukce Borské ulice. - 13.5.2015 Rekonstrukce Borské ulice. - 13.5.2015 Rekonstrukce Borské ulice. - 13.5.2015 Škoda 24 Tr ev.č. 516 v poslední dny provozu aut v Borské ulici před zahájením další etapy rekonstrukce. - 13.5.2015

  S druhou etapou rekonstrukce začíná 13.4. také přesun zastávky Jižní Předměstí pro linky 15, 17, 18 a N7 ve směru Borská pole. Dočasná zastávka je zřízena o cca 150 metrů zpět, v Koperníkově ulici před křižovatkou s Hálkovou ulicí (naproti zastávce ve směru do centra), to jest na opačné straně mostu Ivana Magora Jirouse. Provizorní panelové nástupiště je vybudováno v parkovacích stáních pro usnadnění zajíždění vozidel MHD k nástupní hraně, a také aby bylo eliminováno riziko srážky sběračů při případném předjíždění odbavujícího trolejbusu jiným trolejbusem linky 16. Dočasná zastávka se totiž nachází i na trase linky 16, ta ale provizorní zastávku neobsluhuje (stálá zastávka Jižní Předměstí pro linku 16 se nachází až za mostem Ivana Magora Jirouse). Kromě linek 15, 17, 18 a N7 dočasnou zastávku obsluhují také všechny spoje zajíždějící do vozovny (10X-18X). Původní zastávka Jižní Předměstí (směr Borská pole) je zrušena, na jejím místě probíhají přípravné práce před rozšířením Borské ulice. V září by měla být zastávka zprovozněna už na rozšířené komunikaci.

  Škoda 21 Tr ev.č. 482 obsluhuje přesunutou zastávku Jižní Předměstí. - 17.4.2015 Škoda 24 Tr ev.č. 516 odbavuje v dočasné zastávce Jižní Předměstí. - 17.4.2015 Škoda 14 TrM ev.č. 435 jako 12X obsluhuje dočasnou zastávku Jižní Předměstí. - 17.4.2015 Vůz 544 na lince 16 projíždí kolem dočasné zastávky Jižní Předměstí obsluhované linkami 15, 17, 18 a N7. - 17.4.2015 Pohled na nástupiště dočasné zastávky Jižní Předměstí. - 17.4.2015 Škoda 25 Tr ev.č. 521 projíždí dřívější zastávku Jižní Předměstí. - 17.4.2015 Rušení zastávky Jižní Předměstí. - 17.4.2015 Příprava k rozšíření Borské ulice. - 17.4.2015

  nahoru

  III. etapa prací

  V sobotu 16. května startuje už třetí etapa rekonstrukce. Celá stavba je rozvržena do šesti etap, aby byla doprava v místě omezována co nejméně. Třetí etapa přináší uzavírku Borské ulice v úseku mezi křižovatkou s Němejcovou a křižovatkou s Chelčického (provoz trolejbusů je v ulici umožněn i nadále). Uzavírka z II. etapy (úsek Klatovská - Němejcova) pokračuje, v současnosti tak smí auta křižovatkou u nádraží Jižní Předměstí projíždět jen přímo Němejcovou ulicí. Objízdná trasa pro automobily vede ulicemi Břeňkova, Hálkova (resp. Chelčického, Thámova), pro nákladní vozy pak Sukovou a Klatovskou. Stavba zatím probíhá přesně podle harmonogramu. V rámci třetí etapy dojde k výstavbě uličních vpustí, vztyčení sloupů trolejbusové tratě na druhé straně Borské ulice (u zástavby v úseku Klatovská - Němejcova) a především k úpravám terénu pro rozšíření Borské ulice (v úseku Němejcova - Chelčického). Při výměně několika stávajících sloupů v křižovatce Borská x Němejcova musí být převěsy uchyceny na dočasné sloupy umístěné v křižovatce.

  Škoda 21 Tr ev.č. 484 projíždí Borskou ulicí, ve které už je vyloučen provoz aut. - 18.5.2015 Odtah porouchaného trolejbusu 24 Tr #499 zachycen v Borské ulici. - 18.5.2015 Škoda 21 Tr ev.č. 486 zatáčí do Borské ulice, v pozadí probíhá rekonstrukce a rozšiřování komunikace. - 18.5.2015 Provizorní sloupy v křižovatce Borská x Němejcova. - 18.5.2015 Škoda 27 Tr ev.č. 541 projíždí křižovatkou Borská x Němejcova. - 21.5.2015 Rekonstrukce Borské ulice - stav v druhé polovině května. - 21.5.2015 Jeden z provizorních sloupů pro uchycení převěsů po dobu výměny sloupů v křižovatce Borská x Němejcova. - 21.5.2015

  Úprava terénu pro rozšíření Borské ulice v úseku Němejcova - Chelčického v červnu definitivně ruší nástupiště původní zastávky Jižní Předměstí (směr Borská pole). Zastávku v polovině června připomíná už jen záliv, který bude zakrátko také odstraněn. V první polovině června dochází k vztyčování prvních sloupů budoucí trolejbusové tratě v Borské ulici na straně u zástavby. Na začátku zástavby v Borské (ve směru od Němejcovy ke Klatovské) je umístěn zatím vůbec nejsilnější trakční sloup v Plzni, o průměru 50 cm. Důvodem je extrémní množství lan, které budou v křižovatce po dokončení trolejového vedení.

  Škoda 31 Tr pro Bratislavu č. 94 projíždí Borskou ulicí. - 12.6.2015 Škoda 24 Tr ev.č. 498 projíždí kolem původního zálivu zastávky Jižní Předměstí. - 12.6.2015 Přípravy k rozšíření Borské ulice. - 12.6.2015 Škoda 26 Tr ev.č. 549 projíždí kolem původního zálivu zastávky Jižní Předměstí. - 12.6.2015 Škoda 21 Tr ev.č. 480 projíždí kolem pozůstatků zastávky Jižní Předměstí. - 12.6.2015 Škoda 26 Tr ev.č. 532 jako 12X zatáčí do Borské ulice. - 12.6.2015 Škoda 21 Tr ev.č. 487 zatáčí z Němejcovy do Borské ulice v poslední týdny původní křižovatky. - 12.6.2015 Práce v Borské ulici - stav v polovině června. - 12.6.2015 Kromě sloupů na levé straně ulice se začínají usazovat sloupy i na straně zástavby. - 12.6.2015 Pohled na nejsilnější trakční sloup v Plzni. - 12.6.2015

  Škoda 21 Tr ev.č. 495 projíždí kolem rekonstruované budovy nádraží Jižní Předměstí. - 17.6.2015 Škoda 24 Tr ev.č. 498 projíždí Borskou ulicí. - 17.6.2015 Rozšiřování Borské ulice. - 17.6.2015 Práce v Borské ulici - stav v polovině června. - 17.6.2015 Práce v Borské ulici - stav v polovině června. - 17.6.2015 Práce v Borské ulici u křižovatky Belánka. - 17.6.2015

  nahoru

  Poslední den provozu původní Borskou ulicí

  Posledním dnem provozu trolejbusů původní Borskou ulicí je úterý 30.6.2015. Ze zastávky Jižní Předměstí směr Borská pole už nezbylo nic, na jejím místě je připravováno podloží pro novou komunikaci. Trolejbusy jezdí zbývající částí vozovky, o kterou se musí dělit se stavebními stroji. V Borské v úseku Němejcova - Klatovská už jsou vztyčeny všechny nové sloupy pro trolejbusovou trať.

  Škoda 21 Tr ev.č. 486 projíždí Borskou ulicí v poslední den provozu trolejbusů touto ulicí před rekonstrukcí. - 30.6.2015 Škoda 21 Tr ev.č. 494 projíždí Borskou ulicí v poslední den provozu trolejbusů touto ulicí před rekonstrukcí. - 30.6.2015 Škoda 21 Tr ev.č. 489 v Borské objíždí bagr. - 30.6.2015 Škoda 14 TrM ev.č. 446 projíždí Borskou ulicí v poslední den provozu trolejbusů touto ulicí před rekonstrukcí. - 30.6.2015 Škoda 14 TrM ev.č. 444 zatáčí z Němejcovy do Borské ulice. Již v noci bude trolej, kterou vůz právě využívá, odstraněna. - 30.6.2015 Borská ulice v poslední den provozu trolejbusů před zahájením rekonstrukce. - 30.6.2015 Nové sloupy v Borské ulici. - 30.6.2015 Sloupy jsou už v celé délce Borské ulice na obou stranách. - 30.6.2015

  nahoru

  IV. etapa, kompletní uzavírka Borské, odklony trolejbusových linek, dočasná zastávka pro linku 16

  Ve středu 1.7.2015 vstupují práce v Borské ulici do IV. etapy, která se nejvíce dotkne trolejbusových linek. Úsek Borské mezi Němejcovou a Chelčického ulicí je zcela uzavřen i pro trolejbusový provoz (pro automobily uzavřen už od 16.5.). Průjezd křižovatkou Němejcova x Borská je možný jen v přímém směru Němejcovy ulice a to jen pro trolejbusy a autobusovou linkovou dopravu. Pro ostatní dopravu je Němejcova v úseku Hálkova - náměstí Českých bratří (Zámečnická) uzavřena. Uzavírka Borské ulice způsobuje komplikace provozu všech trolejbusových linek, jedná se o hlavní spojnici nového depa Karlov s centrem města. Trolejbusy vybavené dieselagregátem jsou vedeny bočními ulicemi na Jižním předměstí, trolejbusy bez dieselagregátu musí při přesunech z nebo do vozovny absolvovat jízdu přes Borská pole a Zátiší.

  Krátce po průjezdu posledního trolejbusu v noci z 30.6. na 1.7. jsou z Borské ulice sneseny troleje. V křižovatce Borská x Němejcova jsou ponechány jen přímé troleje Němejcovou ulicí. Výhybky a křížení jsou také odstraněny. V prvních dnech prací je v Borské odstraněn povrch vozovky a probíhá úprava podloží. Kvůli odklonům trolejbusů na dieselagregát souběžnými ulicemi (více informací v následujícím odstavci) jsou v zastávkách Techmania (směr Borská pole) a Jižní předměstí (směr centrum) nainstalovány natrolejovací stříšky. Kromě trolejbusů je odkloněna i autobusová linka 22, její trasa vede obousměrně přes náměstí Českých bratří a Chelčického ulici. Na náměstí Českých bratří (v křižovatce se Schwarzovou ulicí) a v Mánesově (za křižovatkou s Thámovou) jsou pro linku 22 zřízeny dočasné zastávky. V závěru července jsou v Borské ulici zřetelné nové dělicí ostrůvky, které budou určovat tvar rozšířené komunikace. V blízkosti křižovatky s Němejcovou se nachází dva úzké ostrůvky, v oblouku ke křižovatce s Chelčického ulici vzniká relativně velký zatravněný ostrůvek, který svede provoz ve směru na Borská pole ze dvou pruhů do jednoho. Svoji podobu postupně získává i zastávkový záliv stanice Jižní předměstí směr Borská pole.

  Škoda 27 Tr ev.č. 528 projíždí křižovatkou Borská x Němejcova, která je průjezdná jen ve směru Němejcovy ulice. - 3.7.2015 Z Borské ulice bylo sneseno trolejové vedení. - 3.7.2015 Z Borské ulice byl odstraněn starý povrch a trolejové vedení. - 3.7.2015 Přerušení trolejí v Borské ulici. - 3.7.2015 Borská ulice s připravenými sloupy trolejbusové trati. - 3.7.2015 Vůz 521 v dočasné zastávce Náměstí Českých bratří pro linku 22. - 3.7.2015 Nová natrolejovací stříška v zastávce Techmania. - 5.7.2015 Vůz 520 objíždí práce v křižovatce Borská x Němejcova. - 13.7.2015 Vůz 587 v dočasné zastávce Jižní předměstí pro linku 22 v Mánesově ulici. - 13.7.2015 Práce v Borské ulici. - 13.7.2015 Rozšiřování Borské ulice. - 13.7.2015 Nový dělicí ostrůvek v Borské ulici. - 31.7.2015 V závěru července už je patrný tvar nové rozšířené komunikace a ostrůvků. - 31.7.2015 Ztížený průchod křižovatkou Borská x Němejcova, pro chodce je vyhrazena část vozovky Němejcovy ulice. - 31.7.2015 Úprava křižovatky Borská x Němejcova kvůli rozšíření Borské ulice. - 31.7.2015 Jeden z nových sloupů v křižovatce Borská x Němejcova už slouží pro uchycení převěsů. - 31.7.2015 V závěru července už je patrný tvar nové rozšířené komunikace a ostrůvků. - 31.7.2015 V závěru července už je patrný tvar nové rozšířené komunikace a ostrůvků. - 31.7.2015

  Uzavírka Borské ulice v první řadě znamená komplikace provozu linek 15, 17, 18 a N7. Trolejbusy se uzavřené Borské ulici vyhýbají bočními ulicemi na Jižním předměstí. Ve směru na Borská pole odbaví trolejbusy v dočasné zastávce Jižní předměstí v Koperníkově ulici a na dieselagregát pokračují ulicemi Hálkova a Břeňkova do Borské ulice. V zastávce Techmania probíhá poloautomatické nasazování sběračů s pomocí natrolejovací stříšky. Ve směru jízdy do centra trolejbusy ze zastávky Techmania pokračují Borskou ulicí až k začátku uzavírky, kde odbočí doprava do Chelčického ulice, na náměstí Českých bratří využijí jednosměrnou komunikaci a Němejcovou ulicí se vrací zpět na svoji běžnou trasu. Nasazování sběračů probíhá v zastávce Jižní předměstí, i zde nechybí natrolejovací stříšky. Na linky 15, 17, 18 a N7 musí být nasazeny výhradně trolejbusy s dieselagregátem, na linku 15 jsou nejčastěji nasazované 24 Tr doplňované 21 Tr, na linku 17 vozy 25 Tr nebo 27 Tr, na linku 18 21 Tr a na noční linku N7 převážně 24 Tr (kvůli menšímu hluku při jízdě na dieselagregát oproti 21 Tr).

  Škoda 26 Tr ev.č. 552 na odkloněné lince 15 projíždí Břeňkovou ulicí. - 1.7.2015 Vůz 504 na odkloněné lince 15 projíždí Břeňkovou ulicí kolem areálu Škody. - 1.7.2015 Škoda 24 Tr ev.č. 509 zachycena na mostě přes škodováckou vlečku. - 1.7.2015 Škoda 24 Tr ev.č. 499 na odkloněné lince 15 projíždí Břeňkovou ulicí. - 1.7.2015 Škoda 24 Tr ev.č. 498 na odklonové trase zachycena na náměstí Českých bratří. - 3.7.2015 Vůz 497 zatáčí na náměstí Českých bratří. - 3.7.2015 Škoda 24 Tr ev.č. 504 na odklonové trase zachycena na náměstí Českých bratří. - 3.7.2015 Škoda 24 Tr ev.č. 508 projíždí Chelčického ulicí. - 3.7.2015 Vůz 503 projíždí Němejcovou ulicí. - 3.7.2015 Vůz 505 na odklonové trase projíždí kolem Techmanie. - 3.7.2015 Škoda 24 Tr ev.č. 503 na odklonové trase zachycena v Břeňkově ulici. - 3.7.2015 Přehřátý vůz 503 odstavený v zastávce Techmania. - 3.7.2015 Vůz 484 při odklonu projíždí Břeňkovou ulicí. - 3.7.2015 Škoda 21 Tr ev.č. 482 jako 15X projíždí Břeňkovou ulicí. - 3.7.2015 Škoda 27 Tr ev.č. 530 na odkloněné lince 17 projíždí Břeňkovou ulicí. - 3.7.2015 Škoda 24 Tr ev.č. 504 na odklonové trase projíždí Hálkovou ulicí. - 3.7.2015 Vůz 490 zatáčí do Břeňkovy ulice. - 3.7.2015 Vůz 490 v Břeňkově ulici. - 3.7.2015 Škoda 24 Tr ev.č. 502 na odklonové trase projíždí Hálkovou ulicí. - 3.7.2015 Škoda 24 Tr ev.č. 505 na křižovatce Hálkova x Korandova. - 3.7.2015 Vůz 504 zatáčí do Němejcovy ulice. - 3.7.2015 Vůz 490 zatáčí na objízdnou trasu do Chelčického ulice. - 3.7.2015 Škoda 24 Tr ev.č. 502 při nasazování sběračů v zastávce Techmania. - 5.7.2015 Vůz 499 se z Břeňkovy ulice vrací na svoji běžnou trasu. - 5.7.2015 Škoda 24 Tr ev.č. 508 na odklonové trase v Chelčického ulici. - 5.7.2015 Nasazování sběračů v zastávce Jižní předměstí. - 13.7.2015 Vůz 488 při poloautomatickém nasazování sběračů v zastávce Jižní předměstí. - 13.7.2015 Vůz 500 zatáčí na odklonovou trasu do Hálkovy ulice. - 13.7.2015 Vůz 512 opatřený novými mřížkami pro chlazení dieselagregátu zatáčí do Hálkovy ulice. - 13.7.2015 Vůz 499 na dieselagregát projíždí po mostu Ivana Magora Jirouse. - 13.7.2015 Vůz 500 na odklonové trase zachycen na náměstí Českých bratří. - 13.7.2015 Škoda 21 Tr ev.č. 480 zatáčí na náměstí Českých bratří. - 13.7.2015 Škoda 21 Tr ev.č. 480 na náměstí Českých bratří. - 13.7.2015 Škoda 24 Tr ev.č. 512 zatáčí na náměstí Českých bratří. - 13.7.2015 Škoda 27 Tr ev.č. 530 při nasazování sběračů v zastávce Jižní předměstí. - 13.7.2015 Vůz 504 stahuje sběrače v zastávce Jižní předměstí. - 13.7.2015 Vůz 488 při poloautomatickém nasazování sběračů v zastávce Jižní předměstí. - 13.7.2015 Škoda 26 Tr ev.č. 551 při nasazování sběračů v zastávce Jižní předměstí. - 13.7.2015 Porouchaná Škoda 24 Tr ev.č. 511 zastavila před ukončením trolejí v Borské ulici. - 31.7.2015 Vůz 524 objíždí odstavenou 511 před ukončením trolejí v Borské ulici. - 31.7.2015 Škoda 21 Tr ev.č. 485 vypravená na linku 15 o víkendu zatáčí z Břeňkovy do Borské ulice. - 9.8.2015 Škoda 24 Tr ev.č. 512 zatáčí na náměstí Českých bratří. - 11.8.2015 Škoda 24 Tr ev.č. 510 zatočila do Borské ulice. - 11.8.2015 Škoda 21 Tr ev.č. 485 při odklonu projíždí Chelčického ulicí. - 11.8.2015 Škoda 21 Tr ev.č. 484 na lince 15 odkloněné do Chelčického ulice. - 12.8.2015 Škoda 24 Tr ev.č. 509 projíždí Chelčického ulicí. - 12.8.2015 Vůz 479 vypravený na linku 18 projíždí při odklonu Chelčického ulicí. - 12.8.2015 Do Chelčického ulice je odkloněna i linka 17, jak dokazuje snímek vozu 522. - 12.8.2015 Škoda 21 Tr ev.č. 496 na dieselagregát projíždí Chelčického ulicí. - 12.8.2015 Škoda 21 Tr ev.č. 496 na dieselagregát projíždí Chelčického ulicí. - 12.8.2015 Míjení vozů 485 a 539 na odklonové trase v Chelčického ulici. - 12.8.2015

  Kromě pravidelných trolejbusových linek vedených Borskou ulicí postihuje uzavírka také spoje všech ostatních trolejbusových linek při přesunech z/do vozovny. Konkrétně se jedná o linky 10, 11, 12, 13, 14 a 16 (resp. 10X-14X, 16X). Vozový park trolejbusů neumožňuje zajištění celé prázdninové výpravy výhradně trolejbusy s dieselagregátem (výprava činí přes 60 trolejbusů, dieselagregátem je opatřeno 46 vozů). Spoje vedené trolejbusy bez dieselagregátu jsou odkloněny přes Borská pole a Zátiší ulicemi Folmavská a Domažlická (zajížďka 4,4 km na jednom spoji v jednom směru). Kvůli uzavírce Borské ulice vstupují v platnost nové grafikony. Konkrétní rozdělení trolejbusů bez a s pomocným pohonem zachycuje následující tabulka:

  Nasazení trolejbusů s dieselagregátem od 1.7. do 26.8.2015
  Linka Všední den Víkend
  10
  10/4
  -
  11
  všechna 4 pořadí
  11/4, 11/2, 11/3, 11/4
  12
  12/1, 12/4, 12/6, 12/7, 12/12, 12/16
  12/5
  13
  všechna 9 pořadí
  všechna 7 pořadí
  14
  všechna 2 pořadí
  -
  15
  všech 9 pořadí
  všech 6 pořadí
  16 (+17)
  16/1, 16/3, 16/4, 16/5, 16/7, 16/11, 16/13 (jen odpoledne), 16/15 (jen odpoledne), 16/17, 16/18
  všech 12 pořadí
  18
  všechna 2 pořadí
  -
  Celkem:
  41
  30

  Pro snížení potřeby vozů s dieselagregátem na lince 13 je ponechána linka 10 v provozu i přes prázdniny (posila v úseku centrum - Černice). Ve všední dny je i přesto záloha počtu trolejbusů s dieselagregátem minimální (jen 5 vozů z 46 (včetně odstavených trolejbusů v dílnách !)), proto výjimečně dochází k nasazování trolejbusů bez dieselagregátu na pořadí pro trolejbus s dieselagregátem (nejčastěji na kurz 10/4, mimořádně i na 11/3, 12/16, 14/2). Trolejbus jede odklonem přes Borská pole a Zátiší, aby zkrátil časovou ztrátu při jízdě závlekem neobsluhuje zastávky na trase (na informačních panelech je zobrazeno MIMO PROVOZ). Odbavování začíná až po navrácení na trasu dieselagregátového spoje, tj. v zastávce Tylova. Obdobně při jízdě zpět musí cestující vystoupit v zastávce Tylova. Zastávky Jižní předměstí a Techmania spoj vynechá. Z důvodu nedostatku sólo vozů s dieselagregátem je na pořadí 12/16 několikrát vypraven kloubový trolejbus (s dieselagregátem) místo 12-metrového. Nedostatek sólo vozů s dieselagregátem vyřeší dodatečná montáž pohonu do vozů 24 Tr #513-519, první vozy budou ale dokončeny (resp. schváleny) až po skončení výluky.

  Trolejbusy opatřené dieselagregátem při přesunech z/do vozovny jedou po stejné trase jako linky 15, 17, 18 a N7. U linky 16 je nově zavedeno přímé vyjíždění a zatahování spojů ve směru na/z Bor. Trolejbus pokračuje do vozovny (resp. zastávky Techmania) ze zastávky Náměstí Českých bratří - vůz je odkloněn na dieselagregát Hálkovou a Břeňkovou ulicí. Dříve tyto spoje musely zatahovat s otočením přes Mrakodrap. Obdobně nájezdy z depa probíhají přímo - po obsloužení zastávky Techmania Hálkovou a Břeňkovou ulicí do stanice Jižní předměstí.

  Ostatní odkloněné spoje bez dieselagregátu odbavují na objízdné trase přes Zátiší a Borská pole ve všech zastávkách po trase, spoje začínají resp. jsou ukončeny v zastávce Ke Karlovu. Při zatahování trolejbusů se cestujícím naskýtá možnost projet běžně nepoužívaným trolejovým spojením na kruhovém objezdu u Makra (vynechání Nové Hospody). Objízdná trasa přes Borská pole a Zátiší znamená prodloužení trasy o 4,4 km pro jeden spoj v jednom směru. Změnou najíždění odpoledních šejdrů na linku 12 mohlo dojít k úspoře vozokilometrů, kloubové trolejbusy najíždí po trase depo - Borská pole - Zátiší - Mrakodrap - Zátiší - Nová Hospoda. Vzhledem k většímu množství spojů v úseku Domažlická rondel - Mrakodrap je vedení spojů najíždějících na linku 12 závlekem přes Mrakodrap zbytečné a stačilo by pozdější vyjetí spoje z depa Karlov přímo na Novou Hospodu.

  Škoda 21 Tr ev.č. 488 na odklonové trase jako 14X projíždí Hálkovou ulicí. - 3.7.2015 Vůz 507 Hálkovou ulicí zatahuje do vozovny. - 3.7.2015 Škoda 24 Tr ev.č. 509 vyjíždějící z vozovny na linku 13 projíždí po mostu Ivana Magora Jirouse. - 13.7.2015 Škoda 24 Tr ev.č. 505 vyjíždějící z vozovny na linku 13 zachycena na náměstí Českých bratří. - 13.7.2015 Škoda 27 Tr ev.č. 541 směřující z vozovny na linku 16 na odklonové trase vjíždí do zastávky NC Borská pole. - 14.7.2015 Vůz 541 odkloněný přes Folmavskou třídu. - 14.7.2015 Škoda 26 Tr ev.č. 532 Folmavskou ulicí vyjíždí z depa Karlov na odpolední část směny 10/4. Tuto směnu má zajišťovat trolejbus s dieselagregátem vedený přes Techmanii, proto v případě vypravení vozu bez dieselagregátu odklonem přes Borská pole je spoj označen jako Manipulační jízda a odbavuje až od zastávky Tylova. - 14.7.2015 Škoda 27 Tr ev.č. 538 směřující z depa Karlov na odpolední směnu linky 12 zachycena na odklonové trase na Folmavské. - 14.7.2015 Vůz 538 na lince 12 odbavuje v zastávce NC Borská pole. - 14.7.2015 Škoda 27 Tr ev.č. 538 směřující z depa Karlov na odpolední směnu linky 12 zachycena na odklonové trase na Folmavské. - 14.7.2015 Vůz 539 vyjíždějící z vozovny Karlov na odpolední směnu linky 12 zachycen v zastávce Zátiší na zkráceném spoji jen k Mrakodrapu, kde se vůz otočí a vrací se na Novou Hospodu. Vzhledem k většímu množství spojů v úseku Domažlická rondel - Mrakodrap je vedení spojů najíždějících na linku 12 závlekem přes Mrakodrap (depo - Zátiší - Mrakodrap - Zátiší - Nová Hospoda) zbytečné a stačilo by pozdější vyjetí spoje z depa Karlov přímo na Novou Hospodu. - 14.7.2015 Vůz 536 na zkráceném spoji linky 12 k Mrakodrapu projíždí po Domažlické třídě. - 14.7.2015 Škoda 27 Tr ev.č. 536 na zkráceném spoji linky 12 k Mrakodrapu obsluhuje zastávku Zátiší. Vzhledem k většímu množství spojů v úseku Domažlická rondel - Mrakodrap je vedení spojů najíždějících na linku 12 závlekem přes Mrakodrap (depo - Zátiší - Mrakodrap - Zátiší - Nová Hospoda) zbytečné a stačilo by pozdější vyjetí spoje z depa Karlov přímo na Novou Hospodu. - 14.7.2015 Škoda 27 Tr ev.č. 543 vyjíždějící z depa Karlov na linku 16 na odklonové trase projíždí po Domažlické. - 14.7.2015 Škoda 27 Tr ev.č. 543 vyjíždějící z depa Karlov na linku 16 na odklonové trase obsluhuje zastávku Zátiší. - 14.7.2015 Míjení vozů 493 na 12 a 543 najíždějící na linku 16 odklonem. - 14.7.2015 Vzhledem k uzavírce Borské ulice jsou na linku 12 vypravovány tři kloubové trolejbusy bez dieselagregátu, které při přesunech z/do depa projíždí odklonem přes Borská pole. Na snímku je zachyceno mimořádné vypravení kloubového trolejbusu s dieselagregátem na směnu pro sólo vůz (12/16), celkem tak byly v tento den na lince 12 nasazeny 4 kloubové trolejbusy. Vůz 529 po jízdě odklonem Břeňkovou ulicí nasazuje sběrače v zastávce Techmania. - 15.7.2015 Vůz 491 směřující jako 14X do depa po jízdě odklonem přijíždí na dieselagregát do zastávky Techmania. - 15.7.2015 Nasazování sběračů po jízdě odklonem u vozu 491 v zastávce Techmania. - 15.7.2015 Škoda 27 Tr ev.č. 543 jako 12X vedená odklonem přes Borská pole. - 15.7.2015 Škoda 24 Tr ev.č. 518 najíždějící z vozovny na linku 11 na objízdné trase přijíždí k zastávce NC Borská pole. - 9.8.2015 Škoda 24 Tr ev.č. 518 nasazený na 11/5 odkloněný přes Borská pole a Zátiší obsluhuje zastávku NC Borská pole. - 9.8.2015 Škoda 24 Tr ev.č. 518 najíždějící z vozovny na linku 11 na objízdné trase ve Folmavské. - 9.8.2015 Škoda 26 Tr ev.č. 552 vyjíždějící z depa Karlov na odpolední směnu na 13 zachycena na odklonové trase v Chelčického ulici. - 11.8.2015 Škoda 25 Tr ev.č. 523 vyjíždějící z depa Karlov na odpolední směnu na 16 zatáčí do Němejcovy ulice. - 16.8.2015

  Z důvodu obtížného průchodu chodců křižovatkou Borská x Němejcova (resp. krátkodobě i zákazu vstupu) je od 1.7.2015 zavedeno odbavování linky 16 ve směru na Bory jak v dočasné zastávce Jižní předměstí (pro linky 15, 17, 18, N7) v Koperníkově ulici (před mostem Ivana Magora Jirouse), tak ve stálé zastávce linky 16 Jižní předměstí v Němejcově ulici (za mostem). V opačném směru odbavují trolejbusy linky 16 před i za mostem běžně (zastávky Náměstí Českých bratří, Jižní předměstí).

  Vůz 542 na lince 16 odbavuje v dočasné zastávce Jižní předměstí. - 13.7.2015 Škoda 27 Tr ev.č. 540 obsluhuje zastávku Jižní předměstí. - 13.7.2015

  nahoru

  Instalace břeven na mostu Ivana Magora Jirouse

  O víkendu 1. a 2.8.2015 probíhá na mostu Ivana Magora Jirouse montáž tří unikátních břeven, která budou použita k uchycení trolejí. Břevna jsou vyrobena speciálně na zakázku přímo pro Plzeň. V Plzni bude tento způsob uchycení trolejí použit poprvé. Břevna mají za cíl zpevnit sloupy se špatnými základy v mostu přes Jižní předměstí. Vzhledem k chystané úpravě trolejového vedení v křižovatce Borská x Němejcova budou na tyto sloupy kladeny velmi vysoké nároky, na jedné bráně bude uchyceno až šest párů trolejí. Některé troleje budou uchyceny přímo ke konstrukci břevna, jiné k převěsům vedoucím souběžně pod břevnem. Z celkem tří břeven jsou dvě stejně dlouhá, třetí nejdelší je použito na konci mostu (nejblíže Borské ulici).

  Samotná montáž vyžaduje napěťovou výluku v Němejcově ulici, která se ale provozu trolejbusů nijak nedotýká - výprava linek 15 a 16 je o víkendech kompletně v režii trolejbusů s dieselagregátem kvůli uzavírce Borské ulice. První srpnový víkend souběžně probíhá ještě asfaltování Koperníkovy ulice, linky 15 a 16 jsou proto vedeny odklonem ulicemi Hálkova, Korandova a Tylova (taktéž s využitím trolejbusů na dieselagregát).

  Instalace břeven na mostu Ivana Magora Jirouse. - 2.8.2015 Instalace břeven na mostu Ivana Magora Jirouse. - 2.8.2015 Vůz 522 projíždí kolem montážní věžky PMDP pracující na uchycení nových břeven. - 2.8.2015 Vůz 510 na dieselagregát projíždí pod nově nainstalovanými břevny na mostu Ivana Magora Jirouse. - 2.8.2015 Vůz 510 jedoucí na dieselagregát odbavuje v zastávce Jižní předměstí. - 2.8.2015 Tři nová unikátní břevna na mostu Ivana Magora Jirouse. - 2.8.2015

  Než bude v druhé polovině srpna vybudována složitá trolejová křižovatka, slouží břevna k uchycení převěsu jen pro přímé troleje v Němejcově ulici. Převěsy byly v rámci úprav vyměněny. Krátce po instalaci portálů, se na veřejnosti objevují první hlasy, že nová břevna nekorespondují s nově zrekonstruovanou budovou nádraží Jižní předměstí a ruší výhled. Vzhledem k špatným základům sloupů na mostu a relativně malým rozměrům křižovatky Borská x Němejcova však jiné řešení nebylo možné. Pořadatelé kulturních akcí v zrekonstruované nádražní budově by teoreticky naopak mohli břevna využít k propagaci a zoosobnění mostu, například použitím světelných řetězů či plachet lákajících na nejbližší kulturní akce.

  Škoda 27 Tr ev.č. 544 projíždí po mostu Ivana Magora Jirouse, na kterém jsou pro uchycení trolejí použita nová unikátní břevna. V pozadí nově zrekonstruovaná budova nádraží Jižní předměstí. - 3.8.2015 Na konci mostu je použito nejdelší břevno. - 3.8.2015 Pohled na jednu z nových bran na mostu Ivana Magora Jirouse. - 3.8.2015 Pohled na jednu z nových bran na mostu Ivana Magora Jirouse. - 3.8.2015 Bližší pohled na uchycení břevna ke sloupu. - 3.8.2015 Bližší pohled na uchycení břevna ke sloupu. - 3.8.2015

  nahoru

  Výměna povrchu křižovatky Borská x Němejcova

  Od soboty 8.8. probíhá v křižovatce Borská x Němejcova výměna povrchu vozovky. Práce jsou rozděleny po polovinách křižovatky (ve směru Němejcovy ulice), proto mohou trolejbusy křižovatkou projíždět stále. Původní předpoklad zahrnoval úplné uzavření křižovatky a odklon linky 16 ulicemi Hálkova, Břeňkova, Borská, Chelčického na náměstí Českých bratří. Tento odklon by vyžadoval využití moc velkého počtu trolejbusů s dieselagregátem nebo by provoz linky 16 musely doplňovat autobusy (tato situace nastává v druhé polovině srpna při pracích na trolejovém vedení). Jako první je vyfrézován asfalt v polovině vozovky blíže k Belánce. Trolejbusový provoz je veden volnou polovinou vozovky, dochází k přesunu trolejí. Provoz v místě není nutné usměrňovat semafory, kromě trolejbusů a linkové dopravy je doprava v místě vyloučena a úsek je přehledný. Dne 9.8. probíhá pokládka nového asfaltu.

  Škoda 25 Tr ev.č. 522 projíždí křižovatkou Borská x Němejcova, ve které probíhá postupná výměna povrchu. - 9.8.2015 Škoda 25 Tr ev.č. 521 projíždí křižovatkou Borská x Němejcova v protisměru. - 9.8.2015 Škoda 21 Tr ev.č. 492 projíždí křižovatkou Borská x Němejcova, ve které probíhá postupná výměna povrchu. - 9.8.2015 Obnova povrchu probíhá po polovinách křižovatky. - 9.8.2015 Vyasfaltována je jen křižovatka, Borská ulice k Belánce bude zprovozněna až do konce roku. - 9.8.2015 Na sloupech jsou už připravena nosná lana pro novou trolejovou křižovatku. - 9.8.2015 Výstavba zastávkového zálivu Jižní předměstí. - 9.8.2015 Po dobu asfaltování křižovatky je průchod Němejcovou ulicí kompletně uzavřen. - 9.8.2015

  V pondělí 10.8. je provoz sveden do nově vyasfaltované poloviny vozovky a fréza začíná pracovat na části křižovatky blíže k Techmanii. Troleje jsou přesunuty nad příslušnou polovinu vozovky. Kvůli poloze zastávky Jižní předměstí (pro 16 směr Bory) těsně za křižovatkou (tj. koncem úseku s kyvadlovým provozem) nemohou trolejbusy zajet až k nástupní hraně zastávky a řidiči hůře kontrolují výměnu cestujících (kloubový vůz je zlomený). Pokládka povrchu v části křižovatky blíže Techmanii je spojena s asfaltováním Borské v úseku Němejcova - Chelčického.

  Vůz 527 projíždí křižovatkou Borská x Němejcova. I když je průchod křižovatkou uzavřen, chodci staveništěm kličkují nadále. - 10.8.2015 Škoda 27 Tr ev.č. 529 projíždí křižovatkou Borská x Němejcova. - 10.8.2015 Škoda 27 Tr ev.č. 530 projíždí volnou polovinou Němejcovy ulice. - 10.8.2015 Kvůli uzavření poloviny vozovky Němejcovy ulice nemohou trolejbusy zajet až k nástupní hraně, jak dokumentuje snímek vozu 525. - 10.8.2015 Troleje jsou přesunuty nad volnou polovinu vozovky. - 10.8.2015 Vůz 544 projíždí volnou polovinou křižovatky Borská x Němejcova. - 10.8.2015 Kvůli uzavření poloviny vozovky Němejcovy ulice nemohou trolejbusy zajet až k nástupní hraně stanice Jižní předměstí, jak dokumentuje snímek vozu 544. - 10.8.2015 Škoda 25 Tr ev.č. 520 projíždí volnou polovinou křižovatky Borská x Němejcova. - 10.8.2015 Asfaltování Borské ulice. - 12.8.2015 Škoda 27 Tr ev.č. 527 projíždí kolem čerstvě vyasfaltované části Němejcovy ulice. - 12.8.2015

  Pokládání finální vrstvy probíhá v pátek 14.8.2015. Finišer se pohybuje kolmo na Němejcovu ulici, proto dochází ke krátkodobému zastavování provozu MHD. Poprvé se tak děje kolem 10:30. Na místě se shromáždily dva spoje linky 16 v každém směru a spoj linky 15. Průjezd křižovatkou přes čerstvě položený asfalt je trolejbusům umožněn po cca 15 minutách. Podruhé je provoz zastaven mezi 11:45 a 12:15. Zpoždění spojů dosahuje až 30 minut.

  Vozy 540 a 527 zastavené pokládáním asfaltu v křižovatce Borská x Němejcova. - 14.8.2015 Asfaltování křižovatky Borská x Němejcova. - 14.8.2015 Vůz 510 v čele zastavených trolejbusů. - 14.8.2015 Vozy 520 a 523 vyčkávají v Němejcově ulici na umožnění průjezdu. - 14.8.2015 Asfaltování křižovatky Borská x Němejcova. - 14.8.2015 Po čerstvě položeném asfaltu projíždí 540. - 14.8.2015 Vůz 523 projíždí přes čerstvě položený asfalt v Němejcově ulici. - 14.8.2015 Škoda 25 Tr ev.č. 524 projíždí čerstvě vyasfaltovanou křižovatkou Borská x Němejcova. - 14.8.2015

  nahoru

  Zpět do rubriky Tratě