Zpět na úvodní stranu

Inteligentní zastávky

Průběh :

Po kliknutí na název každé události se o dané události dozvíte více.

 • 09/2012 - iTAGy se rozšiřují na všechny zastávky
 • 24.7.2012 - Neaktualizované panely odjezdů
 • 1.7.2012 - Inteligentní zastávky v ostrém provozu
 • 15.6.2012 - Inteligentní zastávky zobrazují nízkopodlažní spoje
 • 1.6.2012 - Pouzdra na iTAGy
 • 26.4, 3.5.2012 - Inteligentní zastávky spuštěny + ladění za provozu
 • 21.4. - 2.5.2012 - Ladění před spuštěním inteligentních zastávek
 • 20.4.2012 - Montování inteligentních zastávek
 • 13.3.2012 - Sloupek inteligentní zastávky v zast. Mrakodrap
 • 20.2.2012 - iTAGy terčem vandalů
 • 12.1.2012 - iTAGy na zastávkových označnících
 • 16.11.2011 - Panely odjezdů na centrálním autobusovém nádraží
 • --.--.---- - Základní info o inteligentních zastávkách
 • iTAGy se rozšiřují na všechny zastávky

  Od konce září 2012 se postupně začínají iTAGy rozšiřovat na všechny zastávky plzeňské MHD. Inteligentní TAG je speciálně upravená bezkontaktní NFC čipová karta (umožňuje speciální potisk a zapouzdření, např. samolepící fólie), kterou lze využít jako elektronický nosič dat. Vzhledem k rozšiřujícímu se počtu chytrých telefonů, které iTAG přečtou, a minimálním výrobním nákladům na výrobu iTAGu je instalace iTAGů dobrý krok. iTAGy jsou na zastávky umisťovány v pouzdrech do spodní části označníku pod jízdní řády. Pro připomenutí inteligentní TAG na mobilním telefonu s internetem zobrazí nejbližší odjezdy spojů z vybrané zastávky i s on-line informacemi o zpoždění. K 5.11.2012 jsou iTAGy nainstalovány již na všechny zastávky. iTAGy se tak nově objevují také na starém typu označníků, kterých už v Plzni rapidně ubývá (u trolejbusů jen zastávky Prokopova, Dobrovského, Letná, Mikulášská, Ústřední hřbitov II). Problémem iTAGů je dost velký vandalismus, často jsou strhány QR kódy a zůstává jen NFC čip.

  Pohled na označník zastávky U Plynárny s nově nainstalovaným iTAGem (pod jízdními řády). - 27.9.2012 Bližší pohled na nový iTAG v zastávce U Plynárny. - 27.9.2012 Pohled na označník zastávky Borská pole, Teslova s novým iTAGem umístěným v spodní části označníku. - 7.10.2012 Pohled na stržený QR kód iTAGU, pod kterým se skrývá čip s NFC technologií. - 8.10.2012 Pohled na uchycení iTAGu k označníku. - 20.10.2012 iTAGy se objevují i na starším typu označníků, jak dokazuje i fotografie ze zastávky Letná. - 20.10.2012

  nahoru

  Neaktualizované panely odjezdů

  Pohled na panel odjezdů s chybami v hale hlavního vlakového nádraží. Chybně je uváděn spoj 15 U Trati v 7:52 od nástupiště J1 (Hlavní nádraží ČD, U Ježíška) - spoje zatahující do vozovny jsou vráceny do Prokopovy ulice, na panelu předposlední spoj, linka 10 o letních prázdninách vůbec nejezdí a zajímavá je také tramvajová linka 4 na Světovar. - 24.7.2012 V červenci 2012 se více času péče věnuje panelům inteligetntních zastávek než původním panelům odjezdů na autobusovém a vlakovém nádraží. Panel na hlavním vlakovém nádraží v Plzni tak ještě v druhé polovině července ukazoval neprázdninové jízdní řády a další drobné nepřesnosti (viz snímek). Nezbývá než věřit, že vyfocený panel „zrovna jen neměl svůj den.“ Po několika dnech byl panel zaktualizován a nyní již informace zobrazuje správně.

  nahoru

  Inteligentní zastávky v ostrém provozu

  Od začátku července 2012 fungují inteligentní zastávky MHD v ostrém provozu. Dynamický dispečink na ně už posílá informace o mimořádnostech či omezeních provozu. Tyto informace se zobrazí jako běžící text na spodním řádku panelu. Zastávky spolehlivě informují o plánovaných odklonech a výlukách (jedním z prvních byl odklonu linek 11, 15, 16 a 17 od 30.6. do 11.7.2012 přes Anglické nábřeží, kdy u každého dotčeného spoje běží text „přes Anglické nábřeží“).

  Pohled na panel informační zastávky U Práce, Americká s běžícím textem o odklonu linek přes Anglické nábřeží. - 9.7.2012 Pohled na informačí panel zastávky bez online informací (ofline informace signalizuje ± ). - 9.7.2012

  Škoda 21 Tr ev.č. 487 vjíždí do zastávky Mrakodrap. Jedná se o jeden z posledních vozů, který projel před uzavřením křižovatky U Práce. Inteligentní zastávka už informuje, že zastávka je přesunuta na výjezd z kruhového objezdu. - 5.5.2013 Inteligentní zastávka informuje o přesunu zastávky. - 5.5.2013 Inteligentní zastávka informuje o přesunu zastávky. - 5.5.2013 Inteligentní zastávka u mrakodrapu informuje o krátkodobém zrušení zastávky. - 5.5.2013

  nahoru

  Inteligentní zastávky zobrazují nízkopodlažní spoje

  Pohled na panel inteligentní zastávky s piktogramy vozíčkáře u nízkopodlažních spojů. - 15.6.2012 V polovině června 2012 se v rámci vylepšování panelů inteligentních zastávek, které jsou stále v zkušebním provozu, na panelech objevují informace, zda-li je spoj veden nízkopodlažním vozidlem (vedle odjezdu se zobrazí piktogram vozíčkáře). Informace o nasazení bezbarierového vozidla se nečerpají off-line z jízdních řádů a garantovaných nízkopodlažních spojů, ale přímo on-line dle nasazeného typu trolejbusu na daný spoj. U cestujících se začíná objevovat kritika umístění informačních panelů na trolejbusové zastávce Mrakodrap (oba směry). Pohled na panely inteligentní zastávky totiž v těchto stanicích ztěžují kromě čekáren i větve a listy stromů.

  nahoru

  Pouzdra na iTAGy

  Na přelomu května a června 2012 se na frekventovanějších zastávkách vybavených iTAGy objevují nová pouzdra na iTAGy. Původně byly iTAGy přilepené přímo na označník k jízdním řádům, odkud ho mohli vandalové snadno strhnout. Nově jsou iTAGy umístěny naležato (dříve nastojato) v pouzdru na označníku pod jízdními řády (mezi tyčemi) - viz fotky. iTAGy jsou v pouzdrech více chráněné, nyní je lze poškodit především pomalováním QR kodů. Výměna poničených iTAGů však pro PMDP není až tak nákladnou záležitostí, výroba jedné čipové karty stojí jen asi 10 Kč. V současnosti se dokonce zvažuje, že iTAGy bude vybavena většina zastávek MHD v Plzni.

  Pohled na iTAG umístěný nově samostatně na označníku. - 1.6.2012 Pohled na označník s novým pouzdrem na iTAG. - 1.6.2012 Pohled na tramvajovou zastávku Hlavní nádraží ČD, Sirková s iTAGy na označníku jak na původním místě u jízdních řádů tak v novém pouzdru. - 1.6.2012  Pohled na počmáraný iTAG. - 17.6.2012

  nahoru

  Inteligentní zastávky spuštěny + ladění za provozu

  Po ladění inteligentních zastávek jsou panely na trolejbusových zastávkách také konečně spuštěny. V zastávce Mrakodrap byly panely techniky spuštěny dne 26.4.2012 v podvečerních hodinách, na ukazující panely v zastávce U Práce, Americká museli cestující čekat až do 3.5.2012. Zpoždění spuštění zastávek způsobila špatná poloha panelů na Americké mezi vysokými domy (v signálním stínu). Panely ukazují on-line čas příjezdu spoje včetně případného zpoždění. Odjezdy jsou na více stranách a panel mezi nimi listuje. Na jednu stranu se totiž vejde 4-5 spojů (dle případného zobrazování dalších informací). Panely jsou za provozu dále dolaďovány. Systém inteligentních zastávek čerpá data o spojích z tří zdrojů - z off-line nahraných jízdních řádů, z dynamického dispečinku a z přihlášení vozidla do zastávky (vůz se přihlašuje až v blízkosti zastávky). V prvních dnech provozu se na panelech objevovaly ** pro zobrazení (přihlášeného) spoje v zastávce (příp. v blízkosti zastávky). Hvězdičky byly po pár dnech nahrazeny značkou <1. Pro přítomnost spoje v zastávce se cca od 10.5.2012 používá také piktogram vozu (vůz se přihlásí k zastávce - místo <1 se zobrazí piktogram vozu, vůz v zastávce zavírá dveře a chystá se na odjezd - piktogram vozu začne blikat) . Symbol ± před odjezdem spoje značí nepřesné informace (zastávka nemá o spoji on-line informace a čerpá jen z off-line dat jízdních řádů). Na panelech se také zobrazuje upozornění o zkušebním provozu. Zkušebním provozem jsou omluvitelné například mimořádnosti či odklony, kdy zastávky ukazují spoje jako by se nic nedělo. Takto se panely chovaly například při Slavnostech svobody a souvisejících odklonech. Někdy jsou také panely zastávek pro dolaďování několik dnů vypnuté. Zkušební provoz trvá do konce června 2012. Poté už zastávky budou schopné také "mluvit" na slabozraké a nevidomé cestující nebo informovat o mimořádnostech. Zastávky jsou spojené s dynamickým dispečinkem, který na ně může přímo poslat informace o mimořádnostech. Cestující si na panely inteligetních zastávek už v květnu rychle zvykli a orientují se podle nich.

  Pohled na panel inteligentní zastávky Mrakodrap krátce po zprovoznění. Na spodním řádku si všimněte diagnostických informací. - 26.4.2012 Pohled na panel inteligentní zastávky Mrakodrap krátce po zprovoznění. Všimněte si hvězdiček symbolizujících přítomnost spoje v blízkosti zastávky (za několik dní nahrazeny symbolem <1) a také ± před odjezdem (značící nepřesné informace). - 26.4.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 513 stanicuje v zastávce Mrakodrap s již funkčním panelem inteligentní zastávky. - 27.4.2012 Pohled na funkční panel inteligentní zastávky. Symbol <1 signalizuje, že spoj se nachází již blízko zastávky (příp. přímo v zastávce). - 27.4.2012 Pohled na funkční panel inteligentní zastávky. Symbol <1 signalizuje, že spoj se nachází již blízko zastávky (příp. přímo v zastávce). - 27.4.2012 Škoda 26 Tr ev.č. 534 vjíždí do zastávky Mrakodrap s již ukazujícím panelem inteligentní zastávky. - 29.4.2012 Pohled na zastávku Mrakodrap s již funkčním inteligentním panelem. - 29.4.2012 Pohled na panel inteligentní zastávky. - 29.4.2012  Již ukazující panel inteligentní zastávky v stanici Mrakodrap směr Hl. nádraží. - 29.4.2012 Již ukazující panel inteligentní zastávky v stanici Mrakodrap směr U Práce. - 29.4.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 vjíždí do zastávky U Práce, Americká s již fungujícím panelem inteligentní zastávky. - 5.5.2012 Pohled na panel inteligentní zastávky. Všimněte si ± před odjezdem (značí nepřesné informace). - 5.5.2012  Pohled na zastávku U Práce, Americká směr Mrakodrap s již ukazujícím panelem inteligentní zastávky. - 5.5.2012 Pohled na již funkční panel inteligentní zastávky U Práce, Americká. - 5.5.2012 Pohled na zastávku U Práce, Americká směr Tylova/Koperníkova s již ukazujícím panelem inteligentní zastávky. - 5.5.2012 Pohled na panel inteligentní zastávky s piktogramem vozu značícím, že spoj je právě v zastávce (všimněte si i zobrazení spoje linky 27, který v této zastávce končí). - 13.5.2012

  Ladění před spuštěním inteligentních zastávek

  Po nainstalování panelů zastávek dne 20.4.2012 zůstavají inteligentní zastávky vypnuté. Hned o den později, v sobotu 21.4.2012 zastávky objíždí revizní technik a spouští se tramvajové zastávky. Panely v trolejbusových zastávkách U Práce, Americká a Mrakodrap (oba jen ve směru k nádraží) již v sobotu ukazují čas a datum a v horním rohu svítí také několik diod jako kontrola funkčnosti. Ve směru doTylovy ulice zůstavají panely v obou zastávkách zhasnuté. Dne 23.4.2012 jsou však opět všechny panely na trolejbusových zastávkách zhasnuté. V podvečer dne 26.4.2012 jsou techniky spuštěny inteligentní zastávky v stanici Mrakodrap. V zastávce U Práce, Americká panely fungují od 30.4.2012 (ukazuje však jen panel směr Tylova), dne 2.5.2012 však panel opět nesvítí. Spuštění panelů v zastávce U Práce, Americká nakonec proběhlo dne 3.5.2012. Panely inteligentních zastávek jsou dolaďovány i za provozu, o tom však v článku výše.

  Pohled na sloup s panelem inteligentní zastávky U Práce, Americká. - 21.4.2012 Pohled na panel inteligentní zastávky U Práce ukazující již čas resp. datum. - 21.4.2012 Pohled na otevřený panel inteligentní zastávky Mrakodrap. - 26.4.2012 Pohled na odkrytou elektroniku panelu inteligentní zastávky při spouštění. - 26.4.2012

  Montování inteligentních zastávek

  Dne 20.4.2012 byly na připravené sloupy vybraných zastávek konečně namontovány panely inteligentních zastávek. První panel se objevil již o den dříve, dne 19.4.2012 na tramvajové zastávce u lékařské fakulty. Na vybrané trolejbusové zastávky (Mrakodrap; U Práce, Americká) však byly panely namontovány již zmiňovaného 20.4.2012 v dopoledních hodinách. Oboustranné panely jsou umisťovány na sloupy přibližně v polovině zastávkového zálivu, aby byly dobře čitelné pro co nejvíce cestujících. Panely na trolejbusových zastávkách jsou pětiřádkové, což je při frekvenci spojů na Americké ve špičce stále docela málo, ale odjezdy budou na "více stranách" a panel jimi bude postupně "listovat." Některé panely na tramvajových zastávkách jsou jen třířádkové, ale na druhou stranu se jedná o panely umístěné na zastávkách jen jedné, maximálně dvou linek, kde tři řádky postačují. Na všech panelech je informace o financování projektu z evropských fondů ROP Jihozápad. Po namontování zatím panely inteligentních zastávek čekají zhasnuté na spuštění.

  Montáž nové inteligentní zastávky v zastávce U Práce, Americká směr Mrakodrap. Vpravo dole si všimněte připravených dalších panelů. - 20.4.2012 Zastávka U Práce, Americká směr Mrakodrap s již nainstalovanou inteligentní zastávkou. - 20.4.2012 Pohled na již nainstalovaný panel inteligentní zastávky v zastávce U Práce, Americká směr Tylova / Koperníkova. - 20.4.2012 Bližší pohled na již nainstalovaný panel inteligentní zastávky v zastávce U Práce, Americká. - 20.4.2012 Pohled na již nainstalovaný panel inteligentní zastávky v zastávce Mrakodrap směr Hl. nádr. ČD, Americká. - 20.4.2012 Sloupek s inteligentním panelem v zastávce Mrakodrap směr U Práce, Americká. - 20.4.2012 Bližší pohled na panel inteligentní zastávky Mrakodrap. - 20.4.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 484 vjíždí do zastávky Mrakodrap s již osazeným panelem inteligentní zastávky. - 20.4.2012

  Sloupek inteligentní zastávky v zast. Mrakodrap

  Ačkoliv, se první dva sloupky inteligentních zastávek v Plzni objevily již v prosinci 2011 (na tramvajových zastávkách Pod Záhorskem a Lékařská fakulta, Karlovarská), další tramvajové a trolejbusové zastávky na sloupky čekaly až do poloviny března 2012. U trolejbusových zastávek je instalován jen jeden šestihranný sloupek, a to v zastávce Mrakodrap ve směru Práce, Americká. Stalo se tak dne 13.3.2012. V zastávce Mrakodrap v opačném směru a v zast. U Práce, Americká v obou směrech sloupky instalovány nebudou, protože se využije stávajících sloupů veřejného osvětlení. Panely inteligentní zastávky budou umístěny vždy v cca polovině zastávkového zálivu. Samotné panely inteligentních zastávek jsou na sloupy instalovány skoro až o měsíc později, v druhé polovině dubna 2012.

  Pohled na nový sloupek připravený pro panel inteligentní zastávky v stanici Mrakodrap. - 16.3.2012 Pohled na zastávku Mrakodrap s novým sloupkem připraveným pro inteligentní zastávku. - 16.3.2012

  iTAGy terčem vandalů

  Ani ne po měsíci od doby, kdy se na zastávkách začaly objevovat první iTAGy, se už iTAGy staly terčem vandalů. iTAGy nejsou chráněny pod sklem (jako jízdní řády), ale jsou nalepeny přímo na venkovní straně označníku. To z nich činí pro vandaly snadný cíl. iTAGy jsou navíc umístěny na více frekventovanějších zastávkách, takže i šance vandalismu je zde vyšší. iTAGy jsou buď počmárány nebo přímo odtrženy. Řešením by bylo umístění iTAGů pod sklo k jízdním řádům, což by nemělo omezovat ani bezkontaktní technologii NFC.

  Například na trolejbusové zastávce Hlavní nádraží ČD, Americká, odkud pochází také dvojice fotografií již na funkční iTAG nelze narazit. V jednom směru je odtržen jen QR kód, v opačném směru je pak inteligentní TAG odtržen celý. Odtržený iTAG nám alespoň nabízí zajímavý pohled na čip s NFC technologií.

  Pohled na odtržený QR kód iTAGu na označníku Hlavní nádraží ČD, Americká. - 20.2.2012 Pohled na označník Hlavní nádraží ČD, Americká s pozůstatkem (pravým horním rohem) po odtrženém iTAGu. - 20.2.2012 Pohled na částečně odtržený iTAG. Zřetelný je čip s NFC technologií. - 2.8.2012


  Pohled na nový iTAG jako náhrada vandaly zničeného iTAGu na označníku Hl. nádr. ČD, Americká. - 28.2.2012 Spíše náhodou se po zveřejnění informací na tomto webu o ničení iTAGů vandaly hned následujícího dne, 28.2.2012 objevily v zastávce Hlavní nádraží ČD, Americká nové iTAGy jako náhrada poničených. Opět jsou však nalepeny jen na skle na označníku zvenku, takže jsou snadným terčem.

  nahoru

  iTAGy na zastávkových označnících

  Přibližně od 12.1.2012 se na zastávkových označnících plzeňské MHD objevují tzv. inteligentní tagy (iTAGy). A co, že to ten iTAG vlastně je ? Na první pohled to vypadá jen jako QR kód (QR kód = kód tvořený bílými a černými čtverci, ve kterých je kódována adresa webové stránky; po vyfocení QR kódu mobilním telefonem s čtečkou QR kódu a připojením k internetu, mobil přejde na webovou adresu odkazovanou v kódu). Ve skutečnosti je však iTAG tvořen i speciálním čipem s technologií NFC. Mobilní telefony s NFC technologií po přiložení k iTAGu samy zobrazí odkazovanou stránku. Pro připomenutí mobilní telefony s NFC technologií lze používat také jako Plzeňskou kartu. Zprvu bylo možné mobily s NFC technologií používat jen k nahrání předplatného Plzeňské karty, od ledna 2012 se však testuje placení jízdenky přímo mobilem, příložením ke Cardmanu ve voze.

  iTAG odkazuje na Panel odjezdů PMDP (zobrazení zpoždění spojů ze zvolené zastávky on-line (viz Panel odjezdů)). Každý zastávkový označník má svůj iTAG (QR kód) , který odkáže na Panel odjezdů jen ve směru daného označníku (na samotné stránce lze pak zobrazit i druhý směr) - viz příklad v odkazu - odjezd ze zastávky Hl. nádr. ČD, Americká směr Mrakodrap / Prokopova. QR kódy odkazují nejprve na stránku http://www.itag.cz/ + číselné rozlišení zastávky a označníku (př. z001_o001QR.html - zastávka Hl. nádr. ČD, Americká (část z001) označník směr Mrakodrap / Prokopova (část _o001)) - celá adresa tedy http://www.itag.cz/z001_o001QR.html . Tato adresa pak automaticky mobilní telefon přesměruje na stránky PMDP s panelem odjezdů. Z adresy www.itag.cz lze podle číselného označení také zjistit, že jako první byla iTAGy opatřena trolejbusová zastávka Hlavní nádraží ČD, Americká. V první fázi projektu jsou v lednu 2012 iTAGy instalovány zkušebně celkem na 21 zastávek (8 trolejbusových - CAN, Tylova ( iTAG č. 012); Hlavní nádraží ČD, Americká (č. 001); Mrakodrap (č. 003); Muzeum (č. 004); Náměstí M. Horákové (č. 015); Stavební stroje (č. 016); Stavební stroje, Rokycanská (č. 017); U Práce, Americká (č. 009); 9 tramvajových a také 10 autobusových (některé zastávky autobusů a trolejbusů jsou společné) ) - viz celý seznam na stránkách PMDP. Zajímavostí je, že iTAG se krátkodobě pravděpodobně nedopatřením objevil v polovině ledna také na autobusovo-trolejbusové zastávce CAN, Husova. Po několika dnech byl tento iTAG umístěn na správné místo - stanoviště linky 55 na CAN. V zastávce CAN, Husova je iTAG skutečně zbytečný, když se na dohled od zastávky zkouší nový Panel odjezdů přímo na budově CAN. Další zajímavostí je, že inteligentní TAGy se objevují i na zastávkách, kde by se do léta 2012 měly objevit skutečné informační panely (U Práce, Americká; Mrakodrap). iTAGy jsou od ledna 2012 provozovány zkušebně, v budoucnu se plánuje, že by kromě informací o odjezdech MHD uměl iTAG odkazovat i na informace o blízkých turistických zajímavostech.

  iTAGy jsou v podsatě osekanou verzí inteligentních zastávek, kdy vám zastávka neukáže nejbližší odjezd spoje i se zpožděním, ale odkáže vás, na webovou stránku, kde si informace můžete najít. Jedná se o unikátní, finančně nenáročné řešení, které je v ČR použito pravděpodobně poprvé. Na druhou stranu je však stále sporné použití bezkontaktních karet s NFC technologií, poněvadž snad každý mobil vybavený NFC technologií je vybaven také fotoaparátem s čtečkou QR kodu. NFC technologie se tak na zastávkových označnících jeví jako spíše zbytečné a prodražující "vychloubání."

  Bližší pohled na QR kód resp. iTAG. - 27.1.2012 Pohled na iTAG na zastávkovém označníku. - 17.1.2012 Pohled na jízdní řády i s novinkou - iTAGem. - 17.1.2012 Pohled označník zastávky CAN, Husova i s iTAGem vpravo dole u jízdních řádů. ITAG v této zastávce zůstal jen několik dnů, pak byl přesunut na stanoviště linky 55 na CAN. - 17.1.2012

  nahoru

  Panely odjezdů na centrálním autobusovém nádraží

  Dne 16.11.2011 se na plzeňském centrálním autobusovém nádraží objevily tři nové obrazovky. První je umístěná v hale nádraží, po vstupu z nám. E. Škody nalevo, druhá na rohu budovy nádraží u nástupní trolejbusové zastávky CAN, Husova a třetí obrazovka je umístěna v podchodu od výstupní zastávky CAN, Husova k nástupištím CAN. Poslední jmenovaná obrazovka slouží pro zobrazování odjezdů příměstských a dálkových spojů z CAN. Tato obrazovka je v provozu až od poloviny prosince 2011. Do té doby ukazovala jen logo výrobce obrazovek mikroVOX.

  Zbývající dvě obrazovky (v CAN, na rohu budovy CAN) pak již od 16.11.2011 sloužily jako panely odjezdů městské hromadné dopravy. V praxi to znamená, že na těchto obrazovkách se ukazují nejbližší odjezdy spojů MHD z okolí CAN (tramvajová zastávka CAN, Skvrňanská; autobusová a trolejbusová zastávka CAN, Husova a trolejbusová zastávka CAN, Tylova). I když jsou nástupiště na panelu odjezdů rozlišena (S1, S2, T1, H1 ,...), zatím chybí v blízkosti panelu mapka pro orientaci. Zkratka S1 totiž cizinci nic nepoví. Na druhou stranu se však na panelech zobrazují informace i v angličtině. Panely odjezdů jsou zatím ve zkušebním provozu, ve kterém jsou dolaďovány chyby (zobrazování linky 18 jako linka 11, kvůli přejezdům vozů z 11 na 18; u spojů začínajících a končících v zastávce CAN, Husova zobrazování zpoždění končícího spoje u výchozího spoje). Dalším problémem, který však z principu nelze moc odstranit je "zdvojené" zobrazování trolejbusových spojů linek 11 a 18, které ze zastávky CAN, Husova jedou do zast. CAN, Tylova. Toto zobrazování ubírá na panelu místo pro další spoje. Na obě obrazovky se vejde jen 12 spojů, což znamená časový rozsah cca 7 - 20 minut. Problémem s malým počtem spojů, které se na panelu zobrazí, by se však dal vyřešit zobrazováním nejbližšího odjezdu spoje dané linky v každém směru (nezobrazovaly by se všechny nejbližší spoje dané linky, ale další spoj na stejné lince by se zobrazil až po odjetí předchozího spoje). Panel na CAN lze on-line sledovat ZDE.

  Pohled na obrazovku s odjezdy MHD z okolí centrálního autobusového nádraží umístěnou v hale nádraží v první den provozu. - 16.11.2011 Pohled na obrazovku s odjezdy MHD z okolí centrálního autobusového nádraží umístěnou v hale nádraží. - 16.11.2011 Pohled na svítící informační panel na CAN již za tmy v první den zkušebního provozu. - 16.11.2011 Pohled na budovu centrálního autobusového nádraží s informačním panelem odjezů MHD. - 18.11.2011 Pohled na nový informační panel s odjezdy MHD z okolí CAN. - 18.11.2011 Pohled na nový informační panel ve zkušebním provozu na budově CAN. - 18.11.2011 Pohled na nový zatím nefunkční informační panel ve vstupu do podchodu u CAN. - 18.11.2011 Zatím nefunkční panel ukazující zatím jen provozovatele systému. - 18.11.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 489 projíždí kolem budovy centrálního autobusového nádraží již s informačním Panelem odjezdů. - 2.12.2011 Pohled na informační panel na budově centrálního autobusového nádraží (v spodní části panelu si všimněte již správného zobrazování linky 18 na Borská pole). - 2.12.2011 Pohled na stále nefunkční informační panel na vstupu do podchodu u CAN. - 2.12.2011 Pohled na panel odjezdů dálkových a příměstských autobusů v podchodu u CAN. - 23.12.2011

  nahoru

  Základní info o inteligentních zastávkách

  Inteligentní zastávka. Co si pod tímto pojem představit ? V podstatě se jedná o zastávku, která vám prostřednictvím nějakého displeje či panelu řekne, kdy jede z této zastávky nejbližší spoj dané linky. Informace jsou však aktualizovány podle dopravní situace a zpoždění daného spoje. Některé inteligentní zastávky zobrazí příjezd spoje podle jízdního řádu a vedle je napsáno zpoždění, jiné zastávky naopak odpočítávají minuty do příjezdu spoje. Kromě zobrazení zpoždění umí některé zastávky také zobrazovat v případě mimořádnosti informace zadané z dispečinku. Tuto funkci budou umět i plzeňské zastávky. Ve většině měst, kde již tyto inteligentní zastávky fungují, slouží jako doplněk, nebo chcete-li vylepšení, jízdních řádů. V některých západních městech se však namísto klasických papírových jízdních řádů objevují již jen tyto inteligentní zastávky.

  A ve kterých českých a slovenských trolejbusových městech se inteligentní zastávky MHD objevují ? Jmenujme například České Budějovice, Hradec Králové, Pardubice či slovenská města Bratislava a Žilina.

  Pohled na informační panel s odjezdy spojů v bratislavské zastávce Hlavná stanica. - 8.7.2010 Pohled na ukazatel odjezdů v Žilině v zastávce Železničná stanica. - 25.8.2009 Pohled na tabuli s odjezdy MHD a vlaků před hlavním královehradeckým nádražím.- 4.8.2009 Pohled na tabuli s odjezdy autobusů a trolejbusů u vlakového nádraží. - 21.7.2009

  V Plzni se o inteligentních zastávkách mluvilo také dlouho dobu, především v předvolebních slibech. Skutek však většinou utekl... V době kdy byly v jiných městech pořízeny fotografie uvedené výše (2009, 2010) se stále inteligentní zastávky jen slibovaly a oddalovaly. Když už byla v roce 2010 dotace získána, kvůli policejnímu vyšetřování (nejasné rozdělování dotací z EU) byl projekt opět zastaven. Dotace byla znovu získána v roce 2011. Celková cena dvanácti panelů činí 5,5 milionu Kč (bez daně), z čehož je přes 4,8 milionu financováno z fondů EU. V médiích se v současnosti objevuje jako termín zprovoznění inteligentních zastávek jaro až léto 2012. Již od léta 2011 však funguje internetová verze inteligentních zastávek a to tzv. Panel odjezdů. Na internetu lze zobrazit v reálném čase zpoždění spojů ze zvolené zastávky (viz Panel odjezdů). Ještě přidávám odkaz na obrázek panelu odjezdů, při mimořádnosti.

  V první fázi projektu se inteligentních zastávek vybuduje šest (čtyři tramvajové zastávky (Výstaviště, Habrmanova, Pod Záhorskem a Lékařská fakulta Karlovarská) a dvě trolejbusové zastávky (Mrakodrap a U Práce, Americká)). V každé stanici bude umístěna dvojice panelů (celkem tedy 12 panelů). U zastávek Výstaviště a Habrmanova lze polemizovat o potřebnosti těchto panelů (nejedná se o žádné přestupní uzly, zastávky využívá jen tramvajová linka č. 2). Obě zmíněné zastávky byly při nedávných rekonstrukcích na instalaci panelu inteligentní zastávky technicky připraveny (vývod napájení), proto dostaly přednost. Přesněji řečeno, všech šest zastávek, ve kterých budou osazeny obrazovky s panely odjezdů, prošly v posledních několika letech rekonstrukcí (u trolejbusových zastávek to byla rekonstrukce Americké třídy v roce 2008). Inteligentní zastávka bude v Plzni řešena formou obrazovky na sloupu umístěného na nástupišti. Zde se opět nabízí srovnání s jinými městy, kde jsou někdy inteligentní zastávky vyřešeny jen jako obrazovka na označníku. Varianta "chytrého označníku" je méně nákladná, takže je možné, že v další fázi projektu inteligentních zastávek může být i v Plzni k tomuto kroku přistoupeno.

  nahoru

  Zpět do rubriky Tratě