Letošní prázdninové grafikony v období Vánoc a Nového roku přinesly drobnou změnu oproti minulým rokům. Každoroční tradicí je, že v době uzavření obchodního domu Olympia v Černicích jsou spoje linky 13 ukončeny v zastávce K Losiné (příp. Černice) namísto NC Černice (typicky zejména podvečer 24.12., celodenně 25.12. a 1.1.). Letošní prázdninové grafikony přináší změnu a vyjma večera 24.12. (kdy jsou spoje linky 13 ukončeny v Černicích) je ve dnech 25. a 26. prosince a na Nový rok (1.1.) provoz trolejbusových linek organizován klasickými nedělními grafikony (ty mimo jiné znamenají klasický ranní provoz od časného rána). Ty v praxi znamenají zajíždění spojů linky 13 i k černické nákupní zóně ve dnech, kdy je pro zákazníky zavřená. Důvody pro ponechání zajíždění spojů linky 13 lze pravděpodobně hledat ve snaze o zachování obsluhy zastávky K Radyni a zároveň snaze o poskytnutí řidičského zázemí (které je v zastávce NC Černice). I při teoretickém ukončení spojů v zastávce K Radyni by se trolejbusy musely otáčet na kruhovém objezdu sousedícím s černickou nákupní zónou. Trolejbusy linky 13 jezdily tak 25. a 26. prosince a 1. ledna zajížděly až k nezvykle prázdné černické nákupní zóně. Poměrně překvapivě však minimálně na Nový rok řada spojů linky 13 k černické nákupní zóně využili i cestující (obvykle jich bylo několik, ale málokterý spoj během přijížděl k černické nákupní zóně a následně zároveň odjížděl zcela prázdný). Při obsluze liduprázdné (i "autoprázdné") černické nákupní zóny byl ve výchozí zastávce NC Černice zachycen vůz 26 Tr č. 569.
Letošní prázdninové grafikony v období Vánoc a Nového roku přinesly drobnou změnu oproti minulým rokům. Každoroční tradicí je, že v době uzavření obchodního domu Olympia v Černicích jsou spoje linky 13 ukončeny v zastávce K Losiné (příp. Černice) namísto NC Černice (typicky zejména podvečer 24.12., celodenně 25.12. a 1.1.). Letošní prázdninové grafikony přináší změnu a vyjma večera 24.12. (kdy jsou spoje linky 13 ukončeny v Černicích) je ve dnech 25. a 26. prosince a na Nový rok (1.1.) provoz trolejbusových linek organizován klasickými nedělními grafikony (ty mimo jiné znamenají klasický ranní provoz od časného rána). Ty v praxi znamenají zajíždění spojů linky 13 i k černické nákupní zóně ve dnech, kdy je pro zákazníky zavřená. Důvody pro ponechání zajíždění spojů linky 13 lze pravděpodobně hledat ve snaze o zachování obsluhy zastávky K Radyni a zároveň snaze o poskytnutí řidičského zázemí (které je v zastávce NC Černice). I při teoretickém ukončení spojů v zastávce K Radyni by se trolejbusy musely otáčet na kruhovém objezdu sousedícím s černickou nákupní zónou. Trolejbusy linky 13 jezdily tak 25. a 26. prosince a 1. ledna zajížděly až k nezvykle prázdné černické nákupní zóně. Poměrně překvapivě však minimálně na Nový rok řada spojů linky 13 k černické nákupní zóně využili i cestující (obvykle jich bylo několik, ale málokterý spoj během přijížděl k černické nákupní zóně a následně zároveň odjížděl zcela prázdný). Při obsluze liduprázdné (i "autoprázdné") černické nákupní zóny byl ve výchozí zastávce NC Černice zachycen vůz 26 Tr č. 569.
Jan 02, 2021 7:17:50pm
V novém roce se naplno rozbíhá testování dalších trolejbusů Škoda 27 Tr pro Sofii. Do bulharské metropole zamíří celkem 30 nových modro-žlutých kloubových trolejbusů. Typ Škoda 27 Tr není pro Bulhary neznámý, v Sofii už v současnosti jezdí 50 vozů tohoto typu (v provedení III. generace karoserie a s pomocným dieselagregátem). Nové trolejbusy jsou vyhotoveny v IV. generaci karoserie Solaris a namísto dieselagregátu jsou opatřeny bateriovým pohonem. Snímek první z nových trolejbusů pro Sofii zachytil během zkušební jízdy na mostě Ivana Magora Jirouse.
V novém roce se naplno rozbíhá testování dalších trolejbusů Škoda 27 Tr pro Sofii. Do bulharské metropole zamíří celkem 30 nových modro-žlutých kloubových trolejbusů. Typ Škoda 27 Tr není pro Bulhary neznámý, v Sofii už v současnosti jezdí 50 vozů tohoto typu (v provedení III. generace karoserie a s pomocným dieselagregátem). Nové trolejbusy jsou vyhotoveny v IV. generaci karoserie Solaris a namísto dieselagregátu jsou opatřeny bateriovým pohonem. Snímek první z nových trolejbusů pro Sofii zachytil během zkušební jízdy na mostě Ivana Magora Jirouse.
Jan 05, 2021 9:29:00pm
Plzeň se včera dočkala sněhové pokrývky (na místní poměry překvapivě větší). Sníh na vozovkách příliš nezůstával, a tak provoz trolejbusů prakticky neomezil. Naopak se sněhová pokrývka drží například na větvích stromů kde kouzlí pěkná zimní panoramata. Zasněžené stromy tak například vytvořily kulisu vozu 24 Tr č. 513 při odjezdu z obratiště Borská pole.
Plzeň se včera dočkala sněhové pokrývky (na místní poměry překvapivě větší). Sníh na vozovkách příliš nezůstával, a tak provoz trolejbusů prakticky neomezil. Naopak se sněhová pokrývka drží například na větvích stromů kde kouzlí pěkná zimní panoramata. Zasněžené stromy tak například vytvořily kulisu vozu 24 Tr č. 513 při odjezdu z obratiště Borská pole.
Jan 07, 2021 8:18:00pm
Trolejbus do Letkova je čím dál tím vzácnější. Trolejbusy do obce Letkov východně od Plzně zajíždějí od 1. září roku 2005. Prodloužení vybraných spojů trolejbusové linky 12 (Nová Hospoda - Božkov) z Božkova do Letkova tehdy nahradilo dosavadní autobusovou linku 57 Božkov – Letkov (PMDP). Zavedení trolejbusové linky 12 do Letkova umožnily tehdy nové trolejbusy s dieselagregátem, konkrétně pak typ Škoda 24 Tr. Trolejbusy Škoda 21 Tr se díky méně výkonnému dieselagregátu do Letkova podívaly jen velmi vzácně v rámci mimořádností. S rozvojem bateriových trolejbusů je vozba linky 12 do Letkova prakticky výhradně zajišťována bateriovými trolejbusy. Zajíždění linky 12 do Letkova je v pravidelném provozu jedinou situací, kdy trolejbusy opouští území města Plzně. Zásadní směna v obsluze Letkova nastala 1. září 2014, kdy byla linka 12 v Letkově prodloužena z točny na letkovské návsi do lokality V Podlesí, ve které vzniká nová developerská výstavba. V posledních letech je provoz trolejbusů do Letkova mírně utlumován, k výraznějšímu oslabení trolejbusů do Letkova dochází od 4. ledna 2021. Pro zajímavost připojujeme orientační vývoj trolejbusových spojů do Letkova ve vybraných letech (uvedeny jsou vždy odjezdy trolejbusů z Letkova resp. výchozí zastávky): Od 1.9.2005 - pracovní dny: 8:23, 10:46, 20:17, 22:51; víkend: 6:23, 8:23, 12:23, 16:23, 18:23, 20:28, 22:55. V první polovině roku 2014 - pracovní dny: 8:30, 10:45, 13:50, 16:48, 20:32, 23:48; víkend: 8:35, 16:35, 20:27, 23:48. Od 1.9.2014 (prodloužení do lokality V Podlesí) - pracovní dny: 7:11, 8:24, 10:39, 13:46, 15:28, 16:38, 18:34; víkendový provoz zrušen. V letech 2017 či 2018 - pracovní dny: 7:07, 8:22, 10:42, 13:44, 15:28, 16:45, 18:36, 20:58, 22:36. Rok 2020 - pracovní dny: 7:07, 8:55, 10:42, 13:44, 15:06, 17:16, 20:48. Rok 2021 - pracovní dny: 7:07, 8:55, 10:42, 13:44. Je patrné, že trolejbusové spoje obsluhující Letkov prošly v průběhu času řadou změn s cílem zajištění co nejkvalitnější dopravní obsluhy místních obyvatel. Změny trolejbusového provozu (resp. objednávky Letkova na trolejbusové spoje) úzce souvisí také s vývojem obsluhy Letkova regionální autobusovou dopravou (do 13.6.2020: Plzeň - Letkov - Tymákov - Starý Plzenec (ČSAD autobusy Plzeň); od 14.6.2020 460331 Nadryby - Plzeň - Letkov - Tymákov - Starý Plzenec (ARRIVA Střední Čechy)). Od 13.12.2020 je u autobusové linky 460331 jako novinka zaveden závlek několika málo spojů také do lokality Letkov, V Podlesí (17:29 a 23:01 od Plzně v pracovní dny, 11:59 a 23:01 od Plzně o víkendech) (11:41 a 18:23 do Plzně v pracovní dny, 10:56 a 17:56 do Plzně o víkendech). Od 4. ledna 2021 je počet trolejbusových spojů do Letkova zredukován na pouhé čtyři páry spojů v pracovní dny, tedy vůbec nejmenší rozsah provozu za celou dobu, kdy trolejbusy Letkov obsluhují. Zrušeny jsou dva páry odpoledních trolejbusových spojů (kolem 15. a 17. hodiny) a dále večerní pár (před 21. hodinou). Náhradou za rušené trolejbusy mohou cestující obvykle použít regionální autobusové spoje (jejichž počet je s příchodem dopravce Arriva od června 2020 rozšířen), které nicméně většinou neobsluhují lokalitu V Podlesí. Bude jistě zajímavé sledovat další vývoj obsluhy Letkova trolejbusy ... Náklady na trolejbus zajíždějící do Letkova jsou pro obec bohužel značně vyšší než v případě autobusu jiného dopravce, což zejména v současné době nutného šetření hraje také významnou roli. Nicméně připomeňme, že v minulosti také z Letkova zaznívaly stížnosti na hlučný provoz trolejbusů s pomocným dieselagregátem, takže bude zajímavé sledovat, zdali budou regionální autobusy zajíždějící do lokality V Podlesí dle názoru místních již "dostatečně tiché". Snímek na konečné zastávce Letkov, V Podlesí, zachytil v poslední dny roku 2020 jeden z vůbec posledních večerních spojů linky 12 - vůz č. 573 pod hvězdnou oblohou vyčkává času 20 hodin a 48 minut, aby se vydal zpět na cestu do Plzně. Trolejbusy v Letkově za tmy už prakticky nespatříme, tma v Letkově doprovází jen ranní pár spojů kolem 7. hodiny a to pouze v zimním období, jinak trolejbusy do Letkova zajíždí už pouze za denního světla.
Trolejbus do Letkova je čím dál tím vzácnější.

Trolejbusy do obce Letkov východně od Plzně zajíždějí od 1. září roku 2005. Prodloužení vybraných spojů trolejbusové linky 12 (Nová Hospoda - Božkov) z Božkova do Letkova tehdy nahradilo dosavadní autobusovou linku 57 Božkov – Letkov (PMDP). Zavedení trolejbusové linky 12 do Letkova umožnily tehdy nové trolejbusy s dieselagregátem, konkrétně pak typ Škoda 24 Tr. Trolejbusy Škoda 21 Tr se díky méně výkonnému dieselagregátu do Letkova podívaly jen velmi vzácně v rámci mimořádností. S rozvojem bateriových trolejbusů je vozba linky 12 do Letkova prakticky výhradně zajišťována bateriovými trolejbusy. Zajíždění linky 12 do Letkova je v pravidelném provozu jedinou situací, kdy trolejbusy opouští území města Plzně. Zásadní směna v obsluze Letkova nastala 1. září 2014, kdy byla linka 12 v Letkově prodloužena z točny na letkovské návsi do lokality V Podlesí, ve které vzniká nová developerská výstavba. V posledních letech je provoz trolejbusů do Letkova mírně utlumován, k výraznějšímu oslabení trolejbusů do Letkova dochází od 4. ledna 2021.

Pro zajímavost připojujeme orientační vývoj trolejbusových spojů do Letkova ve vybraných letech (uvedeny jsou vždy odjezdy trolejbusů z Letkova resp. výchozí zastávky):

Od 1.9.2005 - pracovní dny: 8:23, 10:46, 20:17, 22:51; víkend: 6:23, 8:23, 12:23, 16:23, 18:23, 20:28, 22:55.
V první polovině roku 2014 - pracovní dny: 8:30, 10:45, 13:50, 16:48, 20:32, 23:48; víkend: 8:35, 16:35, 20:27, 23:48.
Od 1.9.2014 (prodloužení do lokality V Podlesí) - pracovní dny: 7:11, 8:24, 10:39, 13:46, 15:28, 16:38, 18:34; víkendový provoz zrušen.
V letech 2017 či 2018 - pracovní dny: 7:07, 8:22, 10:42, 13:44, 15:28, 16:45, 18:36, 20:58, 22:36.
Rok 2020 - pracovní dny: 7:07, 8:55, 10:42, 13:44, 15:06, 17:16, 20:48.
Rok 2021 - pracovní dny: 7:07, 8:55, 10:42, 13:44.

Je patrné, že trolejbusové spoje obsluhující Letkov prošly v průběhu času řadou změn s cílem zajištění co nejkvalitnější dopravní obsluhy místních obyvatel. Změny trolejbusového provozu (resp. objednávky Letkova na trolejbusové spoje) úzce souvisí také s vývojem obsluhy Letkova regionální autobusovou dopravou (do 13.6.2020: Plzeň - Letkov - Tymákov - Starý Plzenec (ČSAD autobusy Plzeň); od 14.6.2020 460331 Nadryby - Plzeň - Letkov - Tymákov - Starý Plzenec (ARRIVA Střední Čechy)). Od 13.12.2020 je u autobusové linky 460331 jako novinka zaveden závlek několika málo spojů také do lokality Letkov, V Podlesí (17:29 a 23:01 od Plzně v pracovní dny, 11:59 a 23:01 od Plzně o víkendech) (11:41 a 18:23 do Plzně v pracovní dny, 10:56 a 17:56 do Plzně o víkendech).

Od 4. ledna 2021 je počet trolejbusových spojů do Letkova zredukován na pouhé čtyři páry spojů v pracovní dny, tedy vůbec nejmenší rozsah provozu za celou dobu, kdy trolejbusy Letkov obsluhují. Zrušeny jsou dva páry odpoledních trolejbusových spojů (kolem 15. a 17. hodiny) a dále večerní pár (před 21. hodinou). Náhradou za rušené trolejbusy mohou cestující obvykle použít regionální autobusové spoje (jejichž počet je s příchodem dopravce Arriva od června 2020 rozšířen), které nicméně většinou neobsluhují lokalitu V Podlesí. Bude jistě zajímavé sledovat další vývoj obsluhy Letkova trolejbusy ... Náklady na trolejbus zajíždějící do Letkova jsou pro obec bohužel značně vyšší než v případě autobusu jiného dopravce, což zejména v současné době nutného šetření hraje také významnou roli. Nicméně připomeňme, že v minulosti také z Letkova zaznívaly stížnosti na hlučný provoz trolejbusů s pomocným dieselagregátem, takže bude zajímavé sledovat, zdali budou regionální autobusy zajíždějící do lokality V Podlesí dle názoru místních již "dostatečně tiché".

Snímek na konečné zastávce Letkov, V Podlesí, zachytil v poslední dny roku 2020 jeden z vůbec posledních večerních spojů linky 12 - vůz č. 573 pod hvězdnou oblohou vyčkává času 20 hodin a 48 minut, aby se vydal zpět na cestu do Plzně. Trolejbusy v Letkově za tmy už prakticky nespatříme, tma v Letkově doprovází jen ranní pár spojů kolem 7. hodiny a to pouze v zimním období, jinak trolejbusy do Letkova zajíždí už pouze za denního světla.
Jan 08, 2021 7:43:31pm
Velkým nepřítelem trolejbusů v zimním období je námraza na trolejovém vedení. Přerušované odebírání proudu z trolejí vlivem námrazy nesvědčí zejména novějším trolejbusům se sofistikovanou elektronikou (oproti odporovým či tyristorovým trolejbusům, které jsou dnes řazeny spíše k muzejním kouskům). Elektronická řídící výzbroj poblematicky vyhodnocuje ztrátu napětí, trolejbus popojíždí jen trhaně a za doprovodu velkých světelných záblesků. Částečně problém s námrazou řeší alternativní pohon (zejména dieselagregát, v menší míře pak i bateriový pohon - zde nastává riziko, že se při dlouhodobé námraze i baterie trolejbusu vybijí) či speciální funkce nejnovějších trolejbusů, které na základě nedostatků předchůdců umožnují jízdu i za sníženého napětí (funkce "námraza" či "supernámraza"). Některé dopravní podniky námrazu na trolejovém vedení neřeší, řada z nich využívá technologických trolejbusů (typicky řada 14 Tr), které během noční odstávky provozu projíždí trolejovou síť a ošetřují trolejové vedení nemrznoucí směsí či pomocí speciálních uhlíků strhávají už vzniklou námrazu. V loňském roce se k dopravním podnikům s technologickými "protinámrazovými" trolejbusy připojily i Plzeňské městské dopravní podniky. V průběhu prvních měsíců roku 2020 byl pro účely rozmrazování upraven vůz Škoda 26 Tr č. 551. Trolejbus vybavený pomocný dieselagregátem byl opatřen systémem pro nanášení speciální nemrznoucí směsi na trolejové vedení. Na první pohled je trolejbus charakteristický hadičkami na sběračích přivádějících směs z nádržky na střeše vozidla k botkám. Tlakem vzduchu je směs nanášena na trolejové vedení. Postřik trolejí je prováděn do rychlosti 30 km/h. Technologii tohoto systému vyvinula společnost Esko a systém je v České republice novinkou, která se postupně zavádí v dalších provozech (aktuálně např. v Jihlavě). Po testování v začátku roku 2020 je do ostrého provozu rozmrazovací trolejbus č. 551 nasazován v letošní zimní sezóně. Za mrazivých nocí trolejbus vyjíždí kolem půlnoci (tj. v době, kdy je ukončován provoz denních linek) z depa Karlov na předem určenou trasu a provádí ošetření trolejového vedení nemrznoucí směsí. Práce vozu naopak končí s výjezdem ranních trolejbusů. V těchto dnech brázdí rozmrazovací trolejbus noční, liduprázdnou, Plzeň každou noc. Snímek zachytil rozmrazovací trolejbus po jedné hodině ranní při průjezdu zastávkou Pařížská.
Velkým nepřítelem trolejbusů v zimním období je námraza na trolejovém vedení. Přerušované odebírání proudu z trolejí vlivem námrazy nesvědčí zejména novějším trolejbusům se sofistikovanou elektronikou (oproti odporovým či tyristorovým trolejbusům, které jsou dnes řazeny spíše k muzejním kouskům). Elektronická řídící výzbroj poblematicky vyhodnocuje ztrátu napětí, trolejbus popojíždí jen trhaně a za doprovodu velkých světelných záblesků. Částečně problém s námrazou řeší alternativní pohon (zejména dieselagregát, v menší míře pak i bateriový pohon - zde nastává riziko, že se při dlouhodobé námraze i baterie trolejbusu vybijí) či speciální funkce nejnovějších trolejbusů, které na základě nedostatků předchůdců umožnují jízdu i za sníženého napětí (funkce "námraza" či "supernámraza"). Některé dopravní podniky námrazu na trolejovém vedení neřeší, řada z nich využívá technologických trolejbusů (typicky řada 14 Tr), které během noční odstávky provozu projíždí trolejovou síť a ošetřují trolejové vedení nemrznoucí směsí či pomocí speciálních uhlíků strhávají už vzniklou námrazu.

V loňském roce se k dopravním podnikům s technologickými "protinámrazovými" trolejbusy připojily i Plzeňské městské dopravní podniky. V průběhu prvních měsíců roku 2020 byl pro účely rozmrazování upraven vůz Škoda 26 Tr č. 551. Trolejbus vybavený pomocný dieselagregátem byl opatřen systémem pro nanášení speciální nemrznoucí směsi na trolejové vedení. Na první pohled je trolejbus charakteristický hadičkami na sběračích přivádějících směs z nádržky na střeše vozidla k botkám. Tlakem vzduchu je směs nanášena na trolejové vedení. Postřik trolejí je prováděn do rychlosti 30 km/h. Technologii tohoto systému vyvinula společnost Esko a systém je v České republice novinkou, která se postupně zavádí v dalších provozech (aktuálně např. v Jihlavě).

Po testování v začátku roku 2020 je do ostrého provozu rozmrazovací trolejbus č. 551 nasazován v letošní zimní sezóně. Za mrazivých nocí trolejbus vyjíždí kolem půlnoci (tj. v době, kdy je ukončován provoz denních linek) z depa Karlov na předem určenou trasu a provádí ošetření trolejového vedení nemrznoucí směsí. Práce vozu naopak končí s výjezdem ranních trolejbusů. V těchto dnech brázdí rozmrazovací trolejbus noční, liduprázdnou, Plzeň každou noc. Snímek zachytil rozmrazovací trolejbus po jedné hodině ranní při průjezdu zastávkou Pařížská.
Jan 09, 2021 8:48:17pm
Vánoční svátky jsou definitivně za námi. V právě končícím týdnu, přesněji na "Tři krále" 6. ledna svůj provoz ukončila také většina zbývajících vánočně vyzdobených trolejbusů - např. v Pardubicích či Žilině. Ještě nějaký čas bude svým cestujícím jízdu zpříjemňovat vánoční/novoroční trolejbus v Hradci Králové. Počet vánočních trolejbusů v českých městech každoročně roste - v roce 2019 vyjely dva nazdobené trolejbusy - v Pardubicích a Ústí nad Labem, v roce 2020 mohli Češi potkat trolejbusů hned pět - v Pardubicích, Ústí nad Labem (zdejší DP pro letošní rok vyzdobil dokonce dva trolejbusy) a nově též v Hradci Králové (kde jezdil též vánočně vyzdobený elektrobus) a Opavě. O tom, který z vánočních trolejbusů je nejhezčí, mohla v letošním roce poprvé rozhodnout široká veřejnost ve webové anketě. Nejhezčí český vánoční trolejbus 2020 jezdil podle názoru čtenářů v Pardubicích, v mezinárodním srovnání je pardubický vůz na třetí pozici - "předčil" jej vánoční trolejbus v Žilině (I. místo) a dále vánoční trolejbusy v maďarské Budapešti (II. místo). Už nyní se lze těšit, jak se k vánočně vyzdobeným trolejbusům postaví dopravní podniky v letošním roce - lze očekávat, že počet (českých) měst kde vánoční trolejbusy vyjedou opět vzroste. V Plzni se zatím s vánočním trolejbusem nesetkáme, stejně jako je tomu v dalších českých provozech, ve kterých společně jezdí tramvaje a trolejbusy - zde dopravní podniky připravují prioritně vánoční tramvaje. Většina českých dopravních podniků zdobí vozidla jedné trakce – v roce 2020 stroje více trakcí premiérově zkrášlil DP Hradec Králové (trolejbus + elektrobus) a dále DP Praha (tramvaje + autobus). Plzeňská vánoční tramvaj je mezi Plzeňany velmi oblíbená a každoročně svádí tuhý boj o vítězství v anketě o nejhezčí vánoční tramvaj - v českém měřítku ji patří prvenství. U příspěvků o plzeňské vánoční tramvaji na sociálních sítích jsme v letošním roce mohli slýchat i prosby či náměty, aby na následující Vánoce do ulic vyjel také plzeňský vánoční trolejbus. Věříme, že v podání PMDP by se jednalo o jistě velmi zajímavé a povedené dílo… a mohlo by se jednat i o pěkné gesto s ohledem na fakt, že právě v letošním roce si trolejbusy v Plzni připomenou 80 let od zahájení provozu. Nechme se překvapit, co si na letošní Vánoce PMDP pro své cestující připraví 😊. Snímek zachycuje nejhezčí český vánoční trolejbus roku 2020, stroj Škoda 26 Tr č. 326 Dopravního podniku města Pardubic při odjezdu ze zastávky Polabiny, Kosmonautů v jednom z mála dnů letošní zimy, kdy se i nížinaté Pardubice mohou těšit ze sněhové pokrývky.
Vánoční svátky jsou definitivně za námi. V právě končícím týdnu, přesněji na "Tři krále" 6. ledna svůj provoz ukončila také většina zbývajících vánočně vyzdobených trolejbusů - např. v Pardubicích či Žilině. Ještě nějaký čas bude svým cestujícím jízdu zpříjemňovat vánoční/novoroční trolejbus v Hradci Králové. Počet vánočních trolejbusů v českých městech každoročně roste - v roce 2019 vyjely dva nazdobené trolejbusy - v Pardubicích a Ústí nad Labem, v roce 2020 mohli Češi potkat trolejbusů hned pět - v Pardubicích, Ústí nad Labem (zdejší DP pro letošní rok vyzdobil dokonce dva trolejbusy) a nově též v Hradci Králové (kde jezdil též vánočně vyzdobený elektrobus) a Opavě. O tom, který z vánočních trolejbusů je nejhezčí, mohla v letošním roce poprvé rozhodnout široká veřejnost ve webové anketě. Nejhezčí český vánoční trolejbus 2020 jezdil podle názoru čtenářů v Pardubicích, v mezinárodním srovnání je pardubický vůz na třetí pozici - "předčil" jej vánoční trolejbus v Žilině (I. místo) a dále vánoční trolejbusy v maďarské Budapešti (II. místo). Už nyní se lze těšit, jak se k vánočně vyzdobeným trolejbusům postaví dopravní podniky v letošním roce - lze očekávat, že počet (českých) měst kde vánoční trolejbusy vyjedou opět vzroste.

V Plzni se zatím s vánočním trolejbusem nesetkáme, stejně jako je tomu v dalších českých provozech, ve kterých společně jezdí tramvaje a trolejbusy - zde dopravní podniky připravují prioritně vánoční tramvaje. Většina českých dopravních podniků zdobí vozidla jedné trakce – v roce 2020 stroje více trakcí premiérově zkrášlil DP Hradec Králové (trolejbus + elektrobus) a dále DP Praha (tramvaje + autobus). Plzeňská vánoční tramvaj je mezi Plzeňany velmi oblíbená a každoročně svádí tuhý boj o vítězství v anketě o nejhezčí vánoční tramvaj - v českém měřítku ji patří prvenství. U příspěvků o plzeňské vánoční tramvaji na sociálních sítích jsme v letošním roce mohli slýchat i prosby či náměty, aby na následující Vánoce do ulic vyjel také plzeňský vánoční trolejbus. Věříme, že v podání PMDP by se jednalo o jistě velmi zajímavé a povedené dílo… a mohlo by se jednat i o pěkné gesto s ohledem na fakt, že právě v letošním roce si trolejbusy v Plzni připomenou 80 let od zahájení provozu. Nechme se překvapit, co si na letošní Vánoce PMDP pro své cestující připraví 😊.

Snímek zachycuje nejhezčí český vánoční trolejbus roku 2020, stroj Škoda 26 Tr č. 326 Dopravního podniku města Pardubic při odjezdu ze zastávky Polabiny, Kosmonautů v jednom z mála dnů letošní zimy, kdy se i nížinaté Pardubice mohou těšit ze sněhové pokrývky.
Jan 10, 2021 8:47:51pm
Desítka nových trolejbusů Solaris Trollino 18 se škodováckou výzbrojí od prvního prosincového vozí cestující v norském Bergenu. Nákup trolejbusů souvisí se změnou dopravce zajišťující obsluhu oblasti, dopravce Tide (jež provozoval mimo jiné dosavadní trolejbusy MAN/Neoplan N6321) střídá k 1. prosinci 2020 dopravce Keolis. Při pohledu na původní a nové trolejbusy v Bergenu na první pohled není změna dopravců patrná, neboť všechna vozidla nesou nátěr společnosti Skyss – místního organizátora dopravy (pro oblast Hordaland). Zatímco trolejbusy v karoserii Solaris v norském Bergenu zažívají premiéru, škodovácká trolejbusová výzbroj zde není neznámá – v roce 1972 bylo do Bergenu dodáno celkem 20 trolejbusů Škoda 9 Tr, které zde sloužily až přibližně do poloviny 80. let. Jistou symboliku (pravděpodobně záměrnou), lze spatřit v označování škodováckých trolejbusů v Bergenu. Dvacítka vozů Škoda 9 Tr nesla č. 301 až 320, nově dodávané trolejbusy se škodováckou výzbrojí obdržely ev. č. 3001 až 3010. Jeden z nových škodováckých trolejbusů, vůz č. 3005, je zachycen při odbavování v zastávce Småstrandgaten. Za pozdrav z norského Bergenu spolupracovníkovi moc děkujeme!
Desítka nových trolejbusů Solaris Trollino 18 se škodováckou výzbrojí od prvního prosincového vozí cestující v norském Bergenu. Nákup trolejbusů souvisí se změnou dopravce zajišťující obsluhu oblasti, dopravce Tide (jež provozoval mimo jiné dosavadní trolejbusy MAN/Neoplan N6321) střídá k 1. prosinci 2020 dopravce Keolis. Při pohledu na původní a nové trolejbusy v Bergenu na první pohled není změna dopravců patrná, neboť všechna vozidla nesou nátěr společnosti Skyss – místního organizátora dopravy (pro oblast Hordaland). Zatímco trolejbusy v karoserii Solaris v norském Bergenu zažívají premiéru, škodovácká trolejbusová výzbroj zde není neznámá – v roce 1972 bylo do Bergenu dodáno celkem 20 trolejbusů Škoda 9 Tr, které zde sloužily až přibližně do poloviny 80. let. Jistou symboliku (pravděpodobně záměrnou), lze spatřit v označování škodováckých trolejbusů v Bergenu. Dvacítka vozů Škoda 9 Tr nesla č. 301 až 320, nově dodávané trolejbusy se škodováckou výzbrojí obdržely ev. č. 3001 až 3010.

Jeden z nových škodováckých trolejbusů, vůz č. 3005, je zachycen při odbavování v zastávce Småstrandgaten. Za pozdrav z norského Bergenu spolupracovníkovi moc děkujeme!
Jan 13, 2021 9:23:54pm
Každý pracovní den obvykle v ulicích Plzně potkáme alespoň jednoho nového modro-žlutého krasavce s tykadly. Výroba trolejbusů Škoda 27 Tr pro bulharskou Sofii je v plném proudu, stejně tak najíždění zkušebních kilometrů dokončených vozů. Po vyrobení 30 trolejbusů pro bulharskou metropoli bude ve Škodě Electric následovat výroba trolejbusů pro sousední Rumunsko,na nové trolejbusy v kooperaci Škoda-Solaris se mohou těšit rumunská města Mediaș a Ploješť. Snímek zachytil třetí z nových trolejbusů 27 Tr pro Sofii při zkušební jízdě v Borské ulici.
Každý pracovní den obvykle v ulicích Plzně potkáme alespoň jednoho nového modro-žlutého krasavce s tykadly. Výroba trolejbusů Škoda 27 Tr pro bulharskou Sofii je v plném proudu, stejně tak najíždění zkušebních kilometrů dokončených vozů. Po vyrobení 30 trolejbusů pro bulharskou metropoli bude ve Škodě Electric následovat výroba trolejbusů pro sousední Rumunsko,na nové trolejbusy v kooperaci Škoda-Solaris se mohou těšit rumunská města Mediaș a Ploješť. Snímek zachytil třetí z nových trolejbusů 27 Tr pro Sofii při zkušební jízdě v Borské ulici.
Jan 16, 2021 8:12:58pm
Trolejbusová linka 10 z centra do Černic je za běžných okolností zajišťována zejména trolejbusy bez alternativního pohonu, což ji činí náchylnější k případným provozním mimořádnostem. V drtivé většině trasy je však linka 10 vedena společně s linkou 13, která je naopak vždy flexibilní díky vypravování bateriových trolejbusů. Pro zajištění co nejvyšší spolehlivosti linky 10 v zimním období (s ohledem na tvorbu námrazy) jsou nyní na 10 nasazovány prioritně trolejbusy s alternativním zdrojem pohonu, zejména trolejbusy 24 Tr s dieselagregátem. Jeden z nich, vůz č. 517 nasazený na výkon 10/1, byl během včerejší chumelenice zachycen na náměstí Milady Horákové.
Trolejbusová linka 10 z centra do Černic je za běžných okolností zajišťována zejména trolejbusy bez alternativního pohonu, což ji činí náchylnější k případným provozním mimořádnostem. V drtivé většině trasy je však linka 10 vedena společně s linkou 13, která je naopak vždy flexibilní díky vypravování bateriových trolejbusů. Pro zajištění co nejvyšší spolehlivosti linky 10 v zimním období (s ohledem na tvorbu námrazy) jsou nyní na 10 nasazovány prioritně trolejbusy s alternativním zdrojem pohonu, zejména trolejbusy 24 Tr s dieselagregátem. Jeden z nich, vůz č. 517 nasazený na výkon 10/1, byl během včerejší chumelenice zachycen na náměstí Milady Horákové.
Jan 20, 2021 7:39:55pm
Zelené zastávkové označníky mizí z ulic Plzně. V průběhu prvního lednového týdne (počínaje 4.1.) došlo k výměně zastávkových označníků vybraných stanic. V rámci trolejbusové trakce došlo ke kompletní výměně označníků ve stanicích Letná (směr centrum), Mikulášská (směr centrum) a Ke Karlovu (směr centrum). Všechny tři zastávky spojovala skutečnost, že zde byl osazen zelený hranatější masivní označník staršího typu. V průběhu prvního lednového týdne byly původní označníky vyjmuty, upraveny základové patky a osazeny klasické oblejší členité označníky (známé ze zastávek po celé Plzni). Počet zelených označníků staršího typu v ulicích postupně klesá, na trolejbusové trakci po lednové výměně v současné době zůstává jediný, a to v nástupní zastávce Ústřední hřbitov (směr centrum). Napříč trakcemi v Plzni původní označníky nalezneme ještě v zastávkách Skvrňany (tramvajová výstupní zastávka), Staré Letiště (autobusová zast., oba směry, z toho jeden nevyužívaný) a Chodské náměstí (oba směry, nevyužívané pro MHD). Zejména tramvajovému a trolejbusovému označníku lze také věštit blížící se výměnu. Hranaté označníky masivní konstrukce se v Plzni objevily poprvé pravděpodobně v rámci rekonstrukce zastávek MHD u uzlu Hlavní nádraží v první polovině 90. let (zde byly označníky vyvedeny v černé barvě), postupně byly označníky v zeleném provedení v průběhu 90. let osazovány na řadu zastávek na území města Plzně. Snímek při odbavování u posledního označníku svého typu sloužícího u trolejbusové trakce zachytil v zastávce Ústřední hřbitov vůz č. 509.
Zelené zastávkové označníky mizí z ulic Plzně. V průběhu prvního lednového týdne (počínaje 4.1.) došlo k výměně zastávkových označníků vybraných stanic. V rámci trolejbusové trakce došlo ke kompletní výměně označníků ve stanicích Letná (směr centrum), Mikulášská (směr centrum) a Ke Karlovu (směr centrum). Všechny tři zastávky spojovala skutečnost, že zde byl osazen zelený hranatější masivní označník staršího typu. V průběhu prvního lednového týdne byly původní označníky vyjmuty, upraveny základové patky a osazeny klasické oblejší členité označníky (známé ze zastávek po celé Plzni). Počet zelených označníků staršího typu v ulicích postupně klesá, na trolejbusové trakci po lednové výměně v současné době zůstává jediný, a to v nástupní zastávce Ústřední hřbitov (směr centrum). Napříč trakcemi v Plzni původní označníky nalezneme ještě v zastávkách Skvrňany (tramvajová výstupní zastávka), Staré Letiště (autobusová zast., oba směry, z toho jeden nevyužívaný) a Chodské náměstí (oba směry, nevyužívané pro MHD). Zejména tramvajovému a trolejbusovému označníku lze také věštit blížící se výměnu. Hranaté označníky masivní konstrukce se v Plzni objevily poprvé pravděpodobně v rámci rekonstrukce zastávek MHD u uzlu Hlavní nádraží v první polovině 90. let (zde byly označníky vyvedeny v černé barvě), postupně byly označníky v zeleném provedení v průběhu 90. let osazovány na řadu zastávek na území města Plzně. Snímek při odbavování u posledního označníku svého typu sloužícího u trolejbusové trakce zachytil v zastávce Ústřední hřbitov vůz č. 509.
Jan 23, 2021 8:17:44pm
Letošní zima je sníh poměrně bohatá. A ačkoliv doprava v západočeské metropoli naštěstí nekolabuje, s trochou štěstí lze narazit i na zajímavé zasněžené pohledy. Za setrvalého sněžení čerpá svojí pauzu v obratišti Čechurov nejstarší provozní plzeňský trolejbus, vůz 24 Tr č. 497, společnost mu dotváří 26 Tr č. 558.
Letošní zima je sníh poměrně bohatá. A ačkoliv doprava v západočeské metropoli naštěstí nekolabuje, s trochou štěstí lze narazit i na zajímavé zasněžené pohledy. Za setrvalého sněžení čerpá svojí pauzu v obratišti Čechurov nejstarší provozní plzeňský trolejbus, vůz 24 Tr č. 497, společnost mu dotváří 26 Tr č. 558.
Jan 26, 2021 7:40:12pm
Tříčlánkové "mega" Trollino nezahálí a po podzimním testování ve slovenské Bratislavě je nyní prezentováno ve švýcarském Winterthuru.
Jan 27, 2021 9:14:08pm
Do zasněženého obratiště Čechurov přijíždí trolejbus Škoda 26 Tr č. 558. V popředí jsou patrné základy nově budovaného sociálního zázemí pro řidiče. Výstavba objektu probíhá od závěru loňského roku, během blížícího se víkendu (res. od pátečního večera) bude proveden překop komunikace v obratišti pro propojení inženýrských sítí. Nový objekt se sociálním zázemím vyřeší dlouhodobě neuspokojivý stav na černické větvi. Na obratišti Čechurov, Černice (a prakticky i NC Černice) mají v současnosti řidiči k dispozici pouze mobilní toalety (TOI TOI), což je problémem zejména pro polookružní linku 10, která jinou konečnou než Černice či Čechurov nevyužívá.
Do zasněženého obratiště Čechurov přijíždí trolejbus Škoda 26 Tr č. 558. V popředí jsou patrné základy nově budovaného sociálního zázemí pro řidiče. Výstavba objektu probíhá od závěru loňského roku, během blížícího se víkendu (res. od pátečního večera) bude proveden překop komunikace v obratišti pro propojení inženýrských sítí. Nový objekt se sociálním zázemím vyřeší dlouhodobě neuspokojivý stav na černické větvi. Na obratišti Čechurov, Černice (a prakticky i NC Černice) mají v současnosti řidiči k dispozici pouze mobilní toalety (TOI TOI), což je problémem zejména pro polookružní linku 10, která jinou konečnou než Černice či Čechurov nevyužívá.
Jan 28, 2021 7:23:54pm
Spolu s kalendářními měsíci se v noci na dnešek mění také grafikony linky 12. Od 1. února dochází k drobným úpravám provozu, souvisejících s úpravami spojů do Letkova, a to právě dle požadavků této obce. Rozsah čtyř párů spojů do Letkova v pracovní dny se nemění, nicméně dopolední pár spojů (odjezd ze zastávky Letkov, V Podlesí v 10:42) je zrušen a naopak je nově zaveden, přesněji znovu obnoven, pár spojů v odpolední špičce (15:10 ze zast. Letkov, V Podlesí). Tento odpolední pár spojů linky 12 byl na přání obce zrušen spolu s dalšími ani ne před měsícem - od 4. ledna 2021 (před zrušením odpolední spoj linky 12 odjížděl 15:06 ze zast. Letkov, V Podlesí). Fakticky je tedy po změně rušen dopolední pár spojů, a trolejbusy obsluhu Letkova zajišťují zejména v přepravních špičkách. Rušení dopoledního spoje do Letkova ovlivňuje i výpravu trolejbusů linky 12: pro zajištění sedlového (dopoledního) provozu je zapotřebí o jeden vůz méně, zrušena je tedy celodenní směna 12/9, a naopak je nově zaveden šejdr (dělená směna) 12/17 i v ranní špičce a dále nový šejdr 12/19 v odpolední špičce. Už jen drobnou změnou je úprava rozložení kurzů zajíždějících do Letkova. Mimo hranice Plzně se tak už nepodívá směna 12/4. Právě na spoji linky 12 zajišťovaném 4. kurzem byl po zdolání stoupání u zastávky K Bukové směrem do Letkova zachycen vůz 26 Tr č. 576.
Spolu s kalendářními měsíci se v noci na dnešek mění také grafikony linky 12. Od 1. února dochází k drobným úpravám provozu, souvisejících s úpravami spojů do Letkova, a to právě dle požadavků této obce. Rozsah čtyř párů spojů do Letkova v pracovní dny se nemění, nicméně dopolední pár spojů (odjezd ze zastávky Letkov, V Podlesí v 10:42) je zrušen a naopak je nově zaveden, přesněji znovu obnoven, pár spojů v odpolední špičce (15:10 ze zast. Letkov, V Podlesí). Tento odpolední pár spojů linky 12 byl na přání obce zrušen spolu s dalšími ani ne před měsícem - od 4. ledna 2021 (před zrušením odpolední spoj linky 12 odjížděl 15:06 ze zast. Letkov, V Podlesí). Fakticky je tedy po změně rušen dopolední pár spojů, a trolejbusy obsluhu Letkova zajišťují zejména v přepravních špičkách. Rušení dopoledního spoje do Letkova ovlivňuje i výpravu trolejbusů linky 12: pro zajištění sedlového (dopoledního) provozu je zapotřebí o jeden vůz méně, zrušena je tedy celodenní směna 12/9, a naopak je nově zaveden šejdr (dělená směna) 12/17 i v ranní špičce a dále nový šejdr 12/19 v odpolední špičce. Už jen drobnou změnou je úprava rozložení kurzů zajíždějících do Letkova. Mimo hranice Plzně se tak už nepodívá směna 12/4. Právě na spoji linky 12 zajišťovaném 4. kurzem byl po zdolání stoupání u zastávky K Bukové směrem do Letkova zachycen vůz 26 Tr č. 576.
Jan 31, 2021 6:35:44pm
Prakticky denně se pod plzeňskými trolejemi prohání některý z nových modrožlutých trolejbusů pro Sofii. V Husově ulici v blízkosti centrálního autobusového nádraží tak mohlo být zvěčněno "běžné" plzeňské setkání. Plzeňský autobus Solaris Urbino 18 míjí stroj Škoda 27 Tr, který se už za pár týdnů vydá na cestu do svého budoucího působiště v bulharské metropoli. Během testování byl konkrétně zvěčněn vůz Sofia 08. Dodejme, že kromě trakce se zachycená vozidla odlišují také provedením karoserie, zatímco autobus zachycuje původní verzi karoserie IV. generace (New Urbino), trolejbus je opatřen nejnovější faceliftovanou modifikací.
Prakticky denně se pod plzeňskými trolejemi prohání některý z nových modrožlutých trolejbusů pro Sofii. V Husově ulici v blízkosti centrálního autobusového nádraží tak mohlo být zvěčněno "běžné" plzeňské setkání. Plzeňský autobus Solaris Urbino 18 míjí stroj Škoda 27 Tr, který se už za pár týdnů vydá na cestu do svého budoucího působiště v bulharské metropoli. Během testování byl konkrétně zvěčněn vůz Sofia 08. Dodejme, že kromě trakce se zachycená vozidla odlišují také provedením karoserie, zatímco autobus zachycuje původní verzi karoserie IV. generace (New Urbino), trolejbus je opatřen nejnovější faceliftovanou modifikací.
Feb 02, 2021 7:39:52pm
Jak jsme už informovali, v souvislosti se změnou organizace provozu do Letkova (a také v důsledku zavedení dopoledního otáčení spojů 12 v obratišti Zátiší), dochází od 1. února 2021 ke změně grafikonu linky 12. Počet vypravovaných trolejbusů v pracovní dny zůstává nadále na 15, ale namísto 9 celodenních pořadí a 6 šejdrů je zavedeno 8 celodenních pořadí a 7 šejdrů. Konkrétně je celodenní směna 12/9 nahrazena v ranní špičce zavedením směny 12/17 (dříve jen odpolední) a nového odpoledního kurzu 12/19. Dodejme, že šejdrová směna 12/19 není úplnou novinkou, v minulosti byla zaváděna zejména v souvislosti s prodloužením jízdní trasy linky 12 vyvolaných rekonstrukcemi (např. při opravě Wilsonova mostu). Snímek při výkonu směny 12/19 zachytil vůz 26 Tr č. 545 chystající se překřížit tramvajovou trať v křižovatce U Práce.
Jak jsme už informovali, v souvislosti se změnou organizace provozu do Letkova (a také v důsledku zavedení dopoledního otáčení spojů 12 v obratišti Zátiší), dochází od 1. února 2021 ke změně grafikonu linky 12. Počet vypravovaných trolejbusů v pracovní dny zůstává nadále na 15, ale namísto 9 celodenních pořadí a 6 šejdrů je zavedeno 8 celodenních pořadí a 7 šejdrů. Konkrétně je celodenní směna 12/9 nahrazena v ranní špičce zavedením směny 12/17 (dříve jen odpolední) a nového odpoledního kurzu 12/19. Dodejme, že šejdrová směna 12/19 není úplnou novinkou, v minulosti byla zaváděna zejména v souvislosti s prodloužením jízdní trasy linky 12 vyvolaných rekonstrukcemi (např. při opravě Wilsonova mostu). Snímek při výkonu směny 12/19 zachytil vůz 26 Tr č. 545 chystající se překřížit tramvajovou trať v křižovatce U Práce.
Feb 05, 2021 7:13:39pm
Již zítra zasedá zastupitelstvo města Plzně. Na programu bude mimo jiné rozhodování o uzavření části Americké třídy pro individuální dopravu. Obdobně jako PMDP uzavření Americké třídy jednoznačně podporujeme a doufáme, že zastupitelé Plzně rozhodnou adekvátně době, ve které žijeme a v souladu s globálně uznávanými strategiemi udržitelného rozvoje společnosti. O přínosech uzavření Americké třídy bylo z hlediska dopravního i urbanistického psáno mnohé, a pozitivní efekty zrychlení veřejné dopravy a zvýšení atraktivity Americké třídy jsou neoddiskutovatelné. My bychom rádi na tomto místě připomněli Strategický rámec Česká republika 2030. Tento dokument, schválený v roce 2017 vládou České republiky, zcela jednoznačně vymezuje, že: "Stát chce podporovat města v postupném odklonu od automobilové dopravy a zvýšit podíl elektromobility... Nové dopravní politiky ve městech se budou prostřednictvím plánů udržitelné městské mobility odklánět od jednostranné preference a zvýhodňování individuálního automobilismu. Místní správa by měla motivovat lidi ke změně dopravního chování směrem k udržitelnějším formám mobility, ale také sahat k výrazným administrativním restrikcím a zpoplatnění vjezdu či parkování osobních aut v některých částech měst." Ve světle tohoto dokumentu by zítřejší rozhodování mělo být prakticky "formalitou" a nezbývá než si držet palce, aby tomu tak skutečně bylo. Závěrem si při pohledu na přiložený obrázek položme otázku, jak vypadá atraktivní místo pro život město, ve kterém chceme žít… Je to takové, ve kterém autem dojedeme kamkoliv?
Již zítra zasedá zastupitelstvo města Plzně. Na programu bude mimo jiné rozhodování o uzavření části Americké třídy pro individuální dopravu. Obdobně jako PMDP uzavření Americké třídy jednoznačně podporujeme a doufáme, že zastupitelé Plzně rozhodnou adekvátně době, ve které žijeme a v souladu s globálně uznávanými strategiemi udržitelného rozvoje společnosti.

O přínosech uzavření Americké třídy bylo z hlediska dopravního i urbanistického psáno mnohé, a pozitivní efekty zrychlení veřejné dopravy a zvýšení atraktivity Americké třídy jsou neoddiskutovatelné.

My bychom rádi na tomto místě připomněli Strategický rámec Česká republika 2030. Tento dokument, schválený v roce 2017 vládou České republiky, zcela jednoznačně vymezuje, že: "Stát chce podporovat města v postupném odklonu od automobilové dopravy a zvýšit podíl elektromobility... Nové dopravní politiky ve městech se budou prostřednictvím plánů udržitelné městské mobility odklánět od jednostranné preference a zvýhodňování individuálního automobilismu. Místní správa by měla motivovat lidi ke změně dopravního chování směrem k udržitelnějším formám mobility, ale také sahat k výrazným administrativním restrikcím a zpoplatnění vjezdu či parkování osobních aut v některých částech měst."

Ve světle tohoto dokumentu by zítřejší rozhodování mělo být prakticky "formalitou" a nezbývá než si držet palce, aby tomu tak skutečně bylo. Závěrem si při pohledu na přiložený obrázek položme otázku, jak vypadá atraktivní místo pro život město, ve kterém chceme žít… Je to takové, ve kterém autem dojedeme kamkoliv?
Feb 06, 2021 7:58:56pm
Žlutomodré trolejbusy pro Sofii pilně najíždí nutné zkušební kilometry pod plzeňskou trolejí a výroba dalších strojů zdárně pokračuje. V závěru minulého týdne tak mohl být zvěčněn dvanáctý vůz při průjezdu kruhovým objezdem na Zátiší. Celkem do Sofie zamíří 30 nových kloubových bateriových vozů Škoda 27 Tr. Snímek také zachycuje jednu ze zajímavých novinek, a to dynamické svícení do zatáček, tedy funkce, kterou známe z osobních automobilů. V závislosti na úhlu natočení volantu se trolejbusu rozsvěcují spodní přídavná světla pro lepší osvětlení prostoru zatáčky.
Žlutomodré trolejbusy pro Sofii pilně najíždí nutné zkušební kilometry pod plzeňskou trolejí a výroba dalších strojů zdárně pokračuje. V závěru minulého týdne tak mohl být zvěčněn dvanáctý vůz při průjezdu kruhovým objezdem na Zátiší. Celkem do Sofie zamíří 30 nových kloubových bateriových vozů Škoda 27 Tr. Snímek také zachycuje jednu ze zajímavých novinek, a to dynamické svícení do zatáček, tedy funkce, kterou známe z osobních automobilů. V závislosti na úhlu natočení volantu se trolejbusu rozsvěcují spodní přídavná světla pro lepší osvětlení prostoru zatáčky.
Feb 06, 2021 8:42:18pm
Zastupitelé města Plzně právě schválili uzavření části Americké třídy pro individuální automobilovou dopravu. Děkujeme za odpovědné rozhodnutí, které výrazně přispěje k pravidelnosti veřejné dopravy!
Zastupitelé města Plzně právě schválili uzavření části Americké třídy pro individuální automobilovou dopravu. Děkujeme za odpovědné rozhodnutí, které výrazně přispěje k pravidelnosti veřejné dopravy!
Feb 07, 2021 8:11:09pm
Sněhová nadílka dnes v ranních hodinách zkomplikovala i provoz plzeňské MHD. U trolejbusů nastávaly od časných ranních hodin problémy zejména při zdolávání stoupání (Rokycanská, Těšínská), problematické ale byly i rozjezdy ze zasněžených zastávkových zálivů (opět zejména ve stoupání). Problémy tak nastaly i v samém centru Plzně, v zastávce U Práce či Hlavní nádraží. Kloubové trolejbusy např. ze zálivu U Práce nemohly vyjet, ostatní spoje tak pro výměnu cestujících stavěly v blízkosti zálivu přímo ve vozovce a uvízlé trolejbusy objížděly zejména na alternativní pohon. Snímek zachycuje uvízlý trolejbusy vůz č. 538 ve společnosti další 27 Tr. Provoz MHD byl obecně komplikován také pomalejší jízdou všech účastníků provozu. Problémy trolejbusů byly srovnatelné s ostatními trakcemi plzeňské MHD, lze říci, že patřily spíše k menším. Provoz trolejbusů se dařilo i přes obtíže relativně zachovat, ač s nepravidelnostmi, situace se stabilizovala během závěru rána a dopoledne. Dnešní mimořádná situace však obdobně jako v minulosti ukazuje jednu z dlouhodobých chyb či slabin on-line informování o zpoždění vozidel v rámci jízdních řádů @[719656711384168:274:PMDP, a.s.] Jakmile je spoj opožděn o více než 30 minut, považuje ho mobilní aplikace Moje PMDP i webové Panely odjezdů poněkud svérázně za spoj jedoucí včas, a cestujícím je tak marně slibován spoj, který ve skutečnosti dorazí mnohem později…
Sněhová nadílka dnes v ranních hodinách zkomplikovala i provoz plzeňské MHD. U trolejbusů nastávaly od časných ranních hodin problémy zejména při zdolávání stoupání (Rokycanská, Těšínská), problematické ale byly i rozjezdy ze zasněžených zastávkových zálivů (opět zejména ve stoupání). Problémy tak nastaly i v samém centru Plzně, v zastávce U Práce či Hlavní nádraží. Kloubové trolejbusy např. ze zálivu U Práce nemohly vyjet, ostatní spoje tak pro výměnu cestujících stavěly v blízkosti zálivu přímo ve vozovce a uvízlé trolejbusy objížděly zejména na alternativní pohon. Snímek zachycuje uvízlý trolejbusy vůz č. 538 ve společnosti další 27 Tr. Provoz MHD byl obecně komplikován také pomalejší jízdou všech účastníků provozu. Problémy trolejbusů byly srovnatelné s ostatními trakcemi plzeňské MHD, lze říci, že patřily spíše k menším. Provoz trolejbusů se dařilo i přes obtíže relativně zachovat, ač s nepravidelnostmi, situace se stabilizovala během závěru rána a dopoledne.

Dnešní mimořádná situace však obdobně jako v minulosti ukazuje jednu z dlouhodobých chyb či slabin on-line informování o zpoždění vozidel v rámci jízdních řádů PMDP, a.s. Jakmile je spoj opožděn o více než 30 minut, považuje ho mobilní aplikace Moje PMDP i webové Panely odjezdů poněkud svérázně za spoj jedoucí včas, a cestujícím je tak marně slibován spoj, který ve skutečnosti dorazí mnohem později…
Feb 08, 2021 8:34:38pm
Momentka ze včerejšího dne zachycuje doznívající ranní nepravidelnosti v provozu způsobené sněhovou pokrývkou. V koncové resp. počáteční zastávce Sídliště Bory se setkávají tři zástupci typu Škoda 27 Tr nasazené na linku 16 - vozy č. 528, 536 a 589.
Momentka ze včerejšího dne zachycuje doznívající ranní nepravidelnosti v provozu způsobené sněhovou pokrývkou. V koncové resp. počáteční zastávce Sídliště Bory se setkávají tři zástupci typu Škoda 27 Tr nasazené na linku 16 - vozy č. 528, 536 a 589.
Feb 09, 2021 7:28:38pm
První trolejbusy v karoserii Solaris IV. generace byly do provozu v průběhu března 2019 (kloubové 27 Tr) a podzimu 2019 (sólo 26 Tr). I s ohledem na (na sníh skoupou) zimní sezónu 2019/2020 nové trolejbusy poprvé zažívají bohatší letošní sněhovou nadílku až v roce letošním. Jeden ze zástupců nejnovějších typů, vůz č. 587, tak mohl být ve sněhových kulisách zachycen v mrazivé sluneční odpoledne při jízdě ulicí Edvarda Beneše.
První trolejbusy v karoserii Solaris IV. generace byly do provozu v průběhu března 2019 (kloubové 27 Tr) a podzimu 2019 (sólo 26 Tr). I s ohledem na (na sníh skoupou) zimní sezónu 2019/2020 nové trolejbusy poprvé zažívají bohatší letošní sněhovou nadílku až v roce letošním. Jeden ze zástupců nejnovějších typů, vůz č. 587, tak mohl být ve sněhových kulisách zachycen v mrazivé sluneční odpoledne při jízdě ulicí Edvarda Beneše.
Feb 13, 2021 7:21:02pm
Sněhová nadílka z ulic Plzně pomalu mizí, a je otázkou, zdali další týdny mohou přinést ještě nové sněhové vločky. Zimní atmosféru si připomeňme večerním snímkem vozu Škoda 26 Tr č. 574 odbavujícího v přestupním uzlu Slovany.
Sněhová nadílka z ulic Plzně pomalu mizí, a je otázkou, zdali další týdny mohou přinést ještě nové sněhové vločky. Zimní atmosféru si připomeňme večerním snímkem vozu Škoda 26 Tr č. 574 odbavujícího v přestupním uzlu Slovany.
Feb 17, 2021 6:58:24pm
S radostí vám přinášíme další trolejbusáckou pohádku od Milana Šnajdra. Přejeme krásné počtení. Trolejbusácká pohádka 6 aneb čerti a trolejbusák Bylo nebylo, za devatero horami a devatero lesy se nacházelo jedno velké město. Z širokého okolí byly vidět vysoké mrakodrapy, ve kterých žilo mnoho lidí. Žít ve městě chtěl každý široko daleko, ve městě se neustále stavěli stavěly další a další domy, a mimo to do města denně dojížděli lidé z širokého okolí. Doprava ve městě houstla, neustále se vytvářely dopravní zácpy, ve kterých stálo auto za autem. Město mělo i veřejnou dopravu, ale i ta jen postávala v kolonách. Když starosta města viděl, jak je situace ve městě zoufalá, rozhodl se, že vybuduje to, co v žádném jiném městě neměli. Trolejbusové metro. Podle projektu pod městem vznikne soustava tunelů, díky kterým se trolejbusy vyhnou kolonám na povrchu. Starosta vypsal výběrové řízení, do kterého se přihlásilo mnoho firem. Zakázku nakonec vyhrála místní stavební firma permoníků Kopal & Vykopal. Permoníci krátce na to vzali svoje sbíječky a začali rubat podzemní tunely. Rubali, rubali a rubali až vyrubali dva dlouhé tunely i s podzemními zastávkami. Do nich následně instalovaly vstupy a výstupy s jezdícími schody. První tunel pro trolejbusy vedl přes celé město od severu k jihu a druhý od východu k západu města. Oba tunely se křížily pod náměstím, kde byla vybudována také velká přestupní stanice z linky A na linku B. Jen co byly oba tunely vyhloubené a byl položen asfalt, pustili se do práce elektromontéři a osadili obě linky lany a trolejovým vedením. Když vše bylo hotové, vyjely do tunelů první trolejbusy v rámci zkušebního provozu. Po schválení a kolaudaci bylo trolejbusové metro uvedeno do trvalého provozu. Provoz probíhal bez problémů a cestující si pochvalovali, že se jim výrazně zkrátila doba cestování. Počet cestujících rostl. Jednoho dne se však v centrální přestupní stanici začal ozývat dunivý zvuk, který byl každým dnem čím dál hlasitější. Za zvuk mohli čerti. Rozhodli se, že si rozšíří své podzemní peklo, jehož část se nacházela pod městem. A tak čerti kopali a rubali, přibližovali se k přestupní stanici, až se prokopali přímo do ní. Byli překvapení…kdo by pod zemí mohl čekat trolejbusy… Peklo se však rozšířit muselo, a tak vybudovaný portál do přestupní stanice osadili velkými kovanými vraty, na kterých byl obrovský zámek. Klíč, který do zámku pasoval měl u sebe sám Lucifer, později ale u vrat zřídil čertovskou stráž. Čerti pracovali v noci, kdy metro nejezdilo, a tak si nikdo ničeho nevšiml. Vrata oba světy oddělovala ke spokojnosti všech. Až po čase dostal Lucifer čertovský nápad. I peklo má své normy a plány, které musí plnit. Letos v počtu hříšníků odnesených do pekla čerti zaostávali, a místnímu peklu hrozil trest od nadřazené pekelné centrály. Zdejší Lucifer rozhodl, že pro splnění plánu odkloní do pekla celý trolejbus plný cestujících. Čerti si v peklu vše naplánovali a připravili - umístí na trať zábranu, otevřou dveře do pekla a přepojí troleje. Čerti troleje v pekle natáhli od vrat přímo až ke kotlům s hříšníky, kde pro trolejbusy vybudovaly i odstavné parkoviště. Čas plynul a čerti ne a ne nějaký trolejbus unést. Hlavní slovo měl Lucifer, který zatím vyčkával na vhodnou příležitost. Při pozorování trolejbusů se Luciferovi zalíbila jedna krásná trolejbusačka. Pekelně se do ní zamiloval a usmyslel si, že ji chce za ženu. „Uneseme trolejbus, který bude řídit tahle řidička“ oznámil svých rohatým poddaným. „Takhle zabiju dvě mouchy jednou ranou“, mumlal si Lucifer spokojeně pod fousy. Nyní už jen vytipovat vhodnou chvilku, kdy pojede trolejbusačka s plným vozem a zároveň bude dost času připravit v tunelu trasu do pekla. Lucifer nyní začal sledovat trolejbusy ještě pečlivěji, sestavoval si jízdní řády a pozoroval, jak se řidiči střídají. Jak Lucifer pozoroval dění v trolejbusovém metru, všiml si i jednoho mladého trolejbusáka. Pekelníkovi trolejbusák pil krev, neboť byl vždy usměvavý, ochotný a jen co viděl někoho dobíhat vždy na něho počkal. Navíc řidič nebyl žádný hříšník, a tak na něj Lucifer byl krátký. Mladý trolejbusák při své jízdě jednou v metru viděl dobíhat lesní vílu. Nebo dobíhat... spíš pokulhávat… víla totiž měla nohu v sádře a jen s obtížemi se belhala o berlích. V potemnělé stanici však sněhobílou vílu nebylo možné přehlédnout. Trolejbusák zatáhl ruční brzdu, vystoupil z kabiny a pomohl slečně nastoupit. Slečna mu děkovala, prohodili spolu pár slov, tak se ji trolejbusák ještě rychle zeptal, jak se jí úraz přihodil. „Ale tančila jsem s ostatními vílami na lesním paloučku za konečnou…, a nějak jsem klopýtla, zlomila si nohu, teď jedu z chirurgie domů“ odpověděla víla. Po příjezdu na konečnou ji trolejbusák opět pomohl vystoupit, a pomohl jí ze stanice ven. Když už se chtěl zpátky vrátit k trolejbusu, víla na něj zavolala „Počkej chvíli!“. Víla si jen odběhla a v mžiku byla zpět a v ruce držela kytaru. Překvapenému trolejbusákovi ji dala do rukou se slovy „Za to, že máš tak dobré srdce a jsi ochotný, věnuji Ti kouzelnou kytaru. Je zhotovena ze vzácného dřeva z hlubin lesa a její struny jsou upleteny z měsíčního svitu za úplňku. Možná, Ti kytara přinese štěstí.“ Trolejbus víle uctivě poděkoval a spěchal zpět k trolejbusu, protože už za chvíli musel jet zpět. Na kytaru se postupně začal učit hrát a po nějaké době se na ní naučil i několik písniček. Zaujalo ho, že jen co na kytaru začal hrát, všichni lidé v okolí začali chtě nechtě podupávat, a když hrál na kytaru déle, roztančili se lidé do všemožných tanečních kreací. „Hm… že by to bylo nějaké kouzlo?“ přemítal trolejbusák. Zatímco se trolejbusák sžíval se svojí kytarou, Lucifer už měl sestavené turnusy řidičů a měl přesně vypozorované, kdy a jak který řidič s trolejbusem jezdí. Konečně nastal jeho den. Krásná trolejbusačka řídila poslední večerní spoj linky A. Před spojem dlouho nic nejelo, a tak byl dosti plný. Čerti měli dost času v tunelu vše připravit a přepojit troleje. Trolejbusačka jela poslední spoj, těšila se do vozovny. Když přijížděla k čertovské pasti, přišla jí trasa tunelem nějaká divná, ale říkala si, že se jí jen něco zdá a pokračovala v jízdě. Jen co vjela do pekla, zjistila, že je zle, vrata se za trolejbusem zavřela. Trolejbusačka nevěděla, co si počít, a tak jela dál… dojela až na točku ke kotlům. Chtěla se otočit a jet zpět, ale Lucifer vypnul napájení trolejí. Lucifer s čerty vyděšené cestující uvítali slovy „Peklo. Konečná stanice, prosíme vystupte! Vítejte u nás, moji čerti se o vás postarají. Pokud se Vám něco nelíbí, tak máte smůlu. A nezapomeňte, co peklo uchvátí už nikdy nenavrátí!“ Pro sebe si pochvaloval, jak mu plán skvěle vyšel. Trolejbusačku si Lucifer odvedl bokem, a řekl ji, že se nemusí ničeho bát. Že ji miluje víc než svoje rohy, a že by si ji chtěl vzít. Trolejbusačce vyrazil dech. Bála se, byla zoufalá. Lucifer nečekal, na to, jak se rozhodne, a přikázal čertům, aby na další den připravili stavbu. Trolejbusačka byla zoufalá ještě více… usilovně přemýšlela, kdo by ji jen mohl pomoci. Čerti všem cestujícím zabavili mobilní telefony, nikdo tak neměl žádné spojení se zbytkem světa. Trolejbusačku však něco napadlo. Tajně se v noci vplížila k trolejbusu a zkusila přes vysílačku zavolat na dispečink. Signál byl slabý, ale dovolala se, a dispečerům vše s brekem vypověděla. O únosu i chystané svatbě tak druhý den ráno mluvil celý dopravní podnik. Všichni přemýšleli, jak trolejbus zachránit, ale nikdo se do tunelu neodvážil. O uneseném trolejbusu s krásnou trolejbusačkou se dozvěděl i mladý trolejbusák, ten na nic nečekal, a rozhodl se ji zachránit. Jel stejnou trasou a hledal vjezd do pekla. Všiml si podivných škrábanců v asfaltu, napojovaných trolejí, a po chvilce ve tmě zpozoroval i maskovanou bránu. Vší silou podtlakovou houkačkou troubil, až se celým tunelem i peklem rozléhala ozvěna. Opakoval to ještě několikrát, až se brána otevřela. Strážní čerti mu přišli hrozit, jak se opovažuje narušovat pekelné pořádky. Trolejbusák jim s klidem odvětil, že jede zahrát Luciferovi na stavbu, a dál už na nic nečekal a vjel do pekla. Trolejbusák měl vůz s pomocným pohonem, a tak mu nevadilo, že napájení trolejí v pekle bylo stále vypnuté. Vjel rovnou do pekla a přijel k odstavenému unesenému trolejbusu. Přijel právě včas, v pekle se už připravoval svatební obřad. Čerti byli vyšnoření ve svátečních oblecích, rohy i kopyta měli vyčištěné a nablýskané. Pekelníci udělali pro Lucifera a trolejbusačku svatební špalír, v němž šel průvod. V čele byl usměvavý Lucifer, sklesle jej následovala smutná trolejbusačka. Jen co dorazili k pekelnému oltáři, davem zazněly údivné výkřiky. Přímo k Luciferovi si odhodlaně vykračuje trolejbusák a povídá mu: „Velevážený pekelný pane, zapomněli jste na hudbu, bez ní se žádná správná svatba neobejde. A tak jsem vám přišel zahrát svatební pochod.“ Trolejbusačce vyhrkly z očí slzy. Lucifer mu opáčil: „Jsi troufalý!.. Ale když už jsi tu, tak něco zahraj.“ A ještě s úšklebkem dodal: „Je Ti však jasný, že co peklo uchvátí, to už nenavrátí!“ Trolejbusák opáčil: „No, to si ještě povíme. Ale Mendlson to nebude pekelný pane.“ Trolejbusák popadl kytaru a začal hrát a zpívat: „Tjáá da dá da da, šůba důba hej!“ Čerti sborově začali podupávat svými kopyty o dlažbu, kterou bylo peklo vydlážděno. Peklem se začal ozývat nesnesitelný klapot. Trolejbusák hrál a hrál, na repertoáru měl dále písníčku „Lucifer se chce ženit, svatba však nebude, šá la lá la hej“ a to už čerti tancovali tak, že se celé peklo otřásalo v základech. Čertům se motali nohy, na takový pohyb vůbec nebyli zvyklí, nevěděli, co se děje, mysleli si, že je trolejbusák očaroval. Lucifer chtě nechtě tancoval také. Nesl to obzvláště těžce. „Přestaň! Už nemůžeme… prosím“ spustil na něj. Trolejbusák mu opáčil: „No to by byla škoda, ještě speciálně pro Vás mám připravenou píseň Pekelný Rockenrol.“ „Ne jen to ne, už nééé“ prosili už všichni čerti a stékal jim pot po chlupatých tělech. „Skončím, ale mám podmínku“ řekl trolejbusák a pokračoval: „Propustíš trolejbusačku a cestující, jež si neprávem unesl, a ještě předáš mi klíč od pekelných vrat!“ „No to jsi se zbláznil, to nejde. Porušili bychom centrální Pekelnou ústavu“ reagoval Lucifer a ukázal nad Luciferský trůn. Ve skále tu bylo velkým písmem vytesáno „CO PEKLO UCHVÁTÍ TO UŽ NENAVRÁTÍ!!!“ „Hmm, no tak to jo“ řekl trolejbusák, začal drnkat první tóny nové skladby a čertům hned začaly nohy rejdit po podlaze. „Zadrž! Možná bychom mohli udělat výjimku“ vykřikl zoufale Lucifer. „Tady máš klíč, hlavně už s tou kytarou zmiz.“ „A co trolejbusačka a cestující?“ vykřikl řidič s rukou na struně. „Zmizte všichni, hlavně už nehraj! Zpropadená kytara“ odsekl vztekle Lucifer. „Trochu slušnosti by Ti neuškodilo, dobře Tě v pekle nevychovali,“ odvětil v klidu trolejbusák a dodal: „ a ještě nám zapni napájení trolejí.“ Po těchto slovech byl už Lucifer vzteky bez sebe, ale už se nezmohl ani na slovo, jen pokynul pekelnému elektrikáři. Trolejbusačka sedla do svého vozu, trolejbusák do druhého, všichni cestující nastoupili a vydali se na cestu z pekla. Trolejbusák jel se svým vozem jako druhý. Hned v kabině, měl připravenou kytaru, kdyby ještě Lucifer chtěl dělat problémy. Pekelní strážní u brány čekali, trolejbusák ji po průjezdu obou vozů zavřel a strážným řekl, že mají volno, brána se už nikdy otevírat nebude. Bránu zamkl, klíč si pečlivě schoval do kapsičky u uniformy. Proti vratům zatloukl skobičku a na ní zavěsil kouzelnou kytaru. Jako připomínku a varování. Když by čerti dostali choutky odnášet nevinné lidi do pekla, jen co se podívají klíčovou dírkou do podzemního trolejbusového metra, uvidí kytaru a rychle je to přejde. Oba trolejbusy dovezly své cestující na hlavní přestupní stanici, kde všichni lidé vystoupili. Trolejbusák s trolejbusačkou pak rychle chvátaly do vozovny. To bylo radosti, když ostatní řidiči viděli vysvobozenou trolejbusačku kterak vedle ní kráčí mladý fešný trolejbusák. Všichni jim tleskali a mladého řidiče plácali po rameni. Když pak byli spolu sami dva, v místnosti pro řidiče trolejbusák poklekl a vyznal trolejbusačce lásku. Myslel na ní už dlouho, byla to jeho tajná láska. Trolejbusačce se mladý řidič také líbil a byla moc ráda, že ji zachránil právě on. Trolejbusačka vysvobozená z pekelných drápů zčervenala a bez váhání odpověděla: „Ano Ty můj zachránče, vezmu si Tě za muže.“ Za několik dnů tak byla velkolepá svatba. Přišel každý, kdo mohl, byla vypravena i speciální svatební trolejbusová kolona, z vozovny mimo tunel dojela až na náměstí před radnici. Vše dobře dopadlo, dopravní podnik nechal k bráně instalovat senzory, a tak o jakémkoliv pohybu hned vědí na dispečinku. Čerti se už neodvážili si ulehčovat práci a do pekla namísto nevinných odnáší jen zasloužené hříšníky. Trolejbusák s trolejbusačkou spolu šťastně žijí, a pokaždé co se svým vozem v tunelu, když projíždí kolem pekelné brány, jen se pousmějí. A tak zazvonil zvonec a pohádky je konec.
S radostí vám přinášíme další trolejbusáckou pohádku od Milana Šnajdra. Přejeme krásné počtení.

Trolejbusácká pohádka 6 aneb čerti a trolejbusák

Bylo nebylo, za devatero horami a devatero lesy se nacházelo jedno velké město. Z širokého okolí byly vidět vysoké mrakodrapy, ve kterých žilo mnoho lidí. Žít ve městě chtěl každý široko daleko, ve městě se neustále stavěli stavěly další a další domy, a mimo to do města denně dojížděli lidé z širokého okolí. Doprava ve městě houstla, neustále se vytvářely dopravní zácpy, ve kterých stálo auto za autem. Město mělo i veřejnou dopravu, ale i ta jen postávala v kolonách.

Když starosta města viděl, jak je situace ve městě zoufalá, rozhodl se, že vybuduje to, co v žádném jiném městě neměli. Trolejbusové metro. Podle projektu pod městem vznikne soustava tunelů, díky kterým se trolejbusy vyhnou kolonám na povrchu. Starosta vypsal výběrové řízení, do kterého se přihlásilo mnoho firem. Zakázku nakonec vyhrála místní stavební firma permoníků Kopal & Vykopal. Permoníci krátce na to vzali svoje sbíječky a začali rubat podzemní tunely. Rubali, rubali a rubali až vyrubali dva dlouhé tunely i s podzemními zastávkami. Do nich následně instalovaly vstupy a výstupy s jezdícími schody. První tunel pro trolejbusy vedl přes celé město od severu k jihu a druhý od východu k západu města. Oba tunely se křížily pod náměstím, kde byla vybudována také velká přestupní stanice z linky A na linku B. Jen co byly oba tunely vyhloubené a byl položen asfalt, pustili se do práce elektromontéři a osadili obě linky lany a trolejovým vedením. Když vše bylo hotové, vyjely do tunelů první trolejbusy v rámci zkušebního provozu. Po schválení a kolaudaci bylo trolejbusové metro uvedeno do trvalého provozu. Provoz probíhal bez problémů a cestující si pochvalovali, že se jim výrazně zkrátila doba cestování. Počet cestujících rostl. Jednoho dne se však v centrální přestupní stanici začal ozývat dunivý zvuk, který byl každým dnem čím dál hlasitější. Za zvuk mohli čerti. Rozhodli se, že si rozšíří své podzemní peklo, jehož část se nacházela pod městem. A tak čerti kopali a rubali, přibližovali se k přestupní stanici, až se prokopali přímo do ní. Byli překvapení…kdo by pod zemí mohl čekat trolejbusy… Peklo se však rozšířit muselo, a tak vybudovaný portál do přestupní stanice osadili velkými kovanými vraty, na kterých byl obrovský zámek. Klíč, který do zámku pasoval měl u sebe sám Lucifer, později ale u vrat zřídil čertovskou stráž. Čerti pracovali v noci, kdy metro nejezdilo, a tak si nikdo ničeho nevšiml. Vrata oba světy oddělovala ke spokojnosti všech. Až po čase dostal Lucifer čertovský nápad. I peklo má své normy a plány, které musí plnit. Letos v počtu hříšníků odnesených do pekla čerti zaostávali, a místnímu peklu hrozil trest od nadřazené pekelné centrály. Zdejší Lucifer rozhodl, že pro splnění plánu odkloní do pekla celý trolejbus plný cestujících. Čerti si v peklu vše naplánovali a připravili - umístí na trať zábranu, otevřou dveře do pekla a přepojí troleje. Čerti troleje v pekle natáhli od vrat přímo až ke kotlům s hříšníky, kde pro trolejbusy vybudovaly i odstavné parkoviště.

Čas plynul a čerti ne a ne nějaký trolejbus unést. Hlavní slovo měl Lucifer, který zatím vyčkával na vhodnou příležitost. Při pozorování trolejbusů se Luciferovi zalíbila jedna krásná trolejbusačka. Pekelně se do ní zamiloval a usmyslel si, že ji chce za ženu. „Uneseme trolejbus, který bude řídit tahle řidička“ oznámil svých rohatým poddaným. „Takhle zabiju dvě mouchy jednou ranou“, mumlal si Lucifer spokojeně pod fousy. Nyní už jen vytipovat vhodnou chvilku, kdy pojede trolejbusačka s plným vozem a zároveň bude dost času připravit v tunelu trasu do pekla. Lucifer nyní začal sledovat trolejbusy ještě pečlivěji, sestavoval si jízdní řády a pozoroval, jak se řidiči střídají.

Jak Lucifer pozoroval dění v trolejbusovém metru, všiml si i jednoho mladého trolejbusáka. Pekelníkovi trolejbusák pil krev, neboť byl vždy usměvavý, ochotný a jen co viděl někoho dobíhat vždy na něho počkal. Navíc řidič nebyl žádný hříšník, a tak na něj Lucifer byl krátký. Mladý trolejbusák při své jízdě jednou v metru viděl dobíhat lesní vílu. Nebo dobíhat... spíš pokulhávat… víla totiž měla nohu v sádře a jen s obtížemi se belhala o berlích. V potemnělé stanici však sněhobílou vílu nebylo možné přehlédnout. Trolejbusák zatáhl ruční brzdu, vystoupil z kabiny a pomohl slečně nastoupit. Slečna mu děkovala, prohodili spolu pár slov, tak se ji trolejbusák ještě rychle zeptal, jak se jí úraz přihodil. „Ale tančila jsem s ostatními vílami na lesním paloučku za konečnou…, a nějak jsem klopýtla, zlomila si nohu, teď jedu z chirurgie domů“ odpověděla víla. Po příjezdu na konečnou ji trolejbusák opět pomohl vystoupit, a pomohl jí ze stanice ven. Když už se chtěl zpátky vrátit k trolejbusu, víla na něj zavolala „Počkej chvíli!“.

Víla si jen odběhla a v mžiku byla zpět a v ruce držela kytaru. Překvapenému trolejbusákovi ji dala do rukou se slovy „Za to, že máš tak dobré srdce a jsi ochotný, věnuji Ti kouzelnou kytaru. Je zhotovena ze vzácného dřeva z hlubin lesa a její struny jsou upleteny z měsíčního svitu za úplňku. Možná, Ti kytara přinese štěstí.“ Trolejbus víle uctivě poděkoval a spěchal zpět k trolejbusu, protože už za chvíli musel jet zpět. Na kytaru se postupně začal učit hrát a po nějaké době se na ní naučil i několik písniček. Zaujalo ho, že jen co na kytaru začal hrát, všichni lidé v okolí začali chtě nechtě podupávat, a když hrál na kytaru déle, roztančili se lidé do všemožných tanečních kreací. „Hm… že by to bylo nějaké kouzlo?“ přemítal trolejbusák.

Zatímco se trolejbusák sžíval se svojí kytarou, Lucifer už měl sestavené turnusy řidičů a měl přesně vypozorované, kdy a jak který řidič s trolejbusem jezdí. Konečně nastal jeho den. Krásná trolejbusačka řídila poslední večerní spoj linky A. Před spojem dlouho nic nejelo, a tak byl dosti plný. Čerti měli dost času v tunelu vše připravit a přepojit troleje. Trolejbusačka jela poslední spoj, těšila se do vozovny. Když přijížděla k čertovské pasti, přišla jí trasa tunelem nějaká divná, ale říkala si, že se jí jen něco zdá a pokračovala v jízdě. Jen co vjela do pekla, zjistila, že je zle, vrata se za trolejbusem zavřela. Trolejbusačka nevěděla, co si počít, a tak jela dál… dojela až na točku ke kotlům. Chtěla se otočit a jet zpět, ale Lucifer vypnul napájení trolejí. Lucifer s čerty vyděšené cestující uvítali slovy „Peklo. Konečná stanice, prosíme vystupte! Vítejte u nás, moji čerti se o vás postarají. Pokud se Vám něco nelíbí, tak máte smůlu. A nezapomeňte, co peklo uchvátí už nikdy nenavrátí!“ Pro sebe si pochvaloval, jak mu plán skvěle vyšel. Trolejbusačku si Lucifer odvedl bokem, a řekl ji, že se nemusí ničeho bát. Že ji miluje víc než svoje rohy, a že by si ji chtěl vzít. Trolejbusačce vyrazil dech. Bála se, byla zoufalá. Lucifer nečekal, na to, jak se rozhodne, a přikázal čertům, aby na další den připravili stavbu. Trolejbusačka byla zoufalá ještě více… usilovně přemýšlela, kdo by ji jen mohl pomoci. Čerti všem cestujícím zabavili mobilní telefony, nikdo tak neměl žádné spojení se zbytkem světa. Trolejbusačku však něco napadlo. Tajně se v noci vplížila k trolejbusu a zkusila přes vysílačku zavolat na dispečink. Signál byl slabý, ale dovolala se, a dispečerům vše s brekem vypověděla. O únosu i chystané svatbě tak druhý den ráno mluvil celý dopravní podnik. Všichni přemýšleli, jak trolejbus zachránit, ale nikdo se do tunelu neodvážil.

O uneseném trolejbusu s krásnou trolejbusačkou se dozvěděl i mladý trolejbusák, ten na nic nečekal, a rozhodl se ji zachránit. Jel stejnou trasou a hledal vjezd do pekla. Všiml si podivných škrábanců v asfaltu, napojovaných trolejí, a po chvilce ve tmě zpozoroval i maskovanou bránu. Vší silou podtlakovou houkačkou troubil, až se celým tunelem i peklem rozléhala ozvěna. Opakoval to ještě několikrát, až se brána otevřela. Strážní čerti mu přišli hrozit, jak se opovažuje narušovat pekelné pořádky. Trolejbusák jim s klidem odvětil, že jede zahrát Luciferovi na stavbu, a dál už na nic nečekal a vjel do pekla. Trolejbusák měl vůz s pomocným pohonem, a tak mu nevadilo, že napájení trolejí v pekle bylo stále vypnuté. Vjel rovnou do pekla a přijel k odstavenému unesenému trolejbusu. Přijel právě včas, v pekle se už připravoval svatební obřad. Čerti byli vyšnoření ve svátečních oblecích, rohy i kopyta měli vyčištěné a nablýskané. Pekelníci udělali pro Lucifera a trolejbusačku svatební špalír, v němž šel průvod. V čele byl usměvavý Lucifer, sklesle jej následovala smutná trolejbusačka. Jen co dorazili k pekelnému oltáři, davem zazněly údivné výkřiky. Přímo k Luciferovi si odhodlaně vykračuje trolejbusák a povídá mu: „Velevážený pekelný pane, zapomněli jste na hudbu, bez ní se žádná správná svatba neobejde. A tak jsem vám přišel zahrát svatební pochod.“ Trolejbusačce vyhrkly z očí slzy.

Lucifer mu opáčil: „Jsi troufalý!.. Ale když už jsi tu, tak něco zahraj.“ A ještě s úšklebkem dodal: „Je Ti však jasný, že co peklo uchvátí, to už nenavrátí!“ Trolejbusák opáčil: „No, to si ještě povíme. Ale Mendlson to nebude pekelný pane.“ Trolejbusák popadl kytaru a začal hrát a zpívat: „Tjáá da dá da da, šůba důba hej!“ Čerti sborově začali podupávat svými kopyty o dlažbu, kterou bylo peklo vydlážděno. Peklem se začal ozývat nesnesitelný klapot. Trolejbusák hrál a hrál, na repertoáru měl dále písníčku „Lucifer se chce ženit, svatba však nebude, šá la lá la hej“ a to už čerti tancovali tak, že se celé peklo otřásalo v základech. Čertům se motali nohy, na takový pohyb vůbec nebyli zvyklí, nevěděli, co se děje, mysleli si, že je trolejbusák očaroval. Lucifer chtě nechtě tancoval také. Nesl to obzvláště těžce. „Přestaň! Už nemůžeme… prosím“ spustil na něj. Trolejbusák mu opáčil: „No to by byla škoda, ještě speciálně pro Vás mám připravenou píseň Pekelný Rockenrol.“ „Ne jen to ne, už nééé“ prosili už všichni čerti a stékal jim pot po chlupatých tělech. „Skončím, ale mám podmínku“ řekl trolejbusák a pokračoval: „Propustíš trolejbusačku a cestující, jež si neprávem unesl, a ještě předáš mi klíč od pekelných vrat!“ „No to jsi se zbláznil, to nejde. Porušili bychom centrální Pekelnou ústavu“ reagoval Lucifer a ukázal nad Luciferský trůn. Ve skále tu bylo velkým písmem vytesáno „CO PEKLO UCHVÁTÍ TO UŽ NENAVRÁTÍ!!!“ „Hmm, no tak to jo“ řekl trolejbusák, začal drnkat první tóny nové skladby a čertům hned začaly nohy rejdit po podlaze. „Zadrž! Možná bychom mohli udělat výjimku“ vykřikl zoufale Lucifer. „Tady máš klíč, hlavně už s tou kytarou zmiz.“ „A co trolejbusačka a cestující?“ vykřikl řidič s rukou na struně. „Zmizte všichni, hlavně už nehraj! Zpropadená kytara“ odsekl vztekle Lucifer.

„Trochu slušnosti by Ti neuškodilo, dobře Tě v pekle nevychovali,“ odvětil v klidu trolejbusák a dodal: „ a ještě nám zapni napájení trolejí.“ Po těchto slovech byl už Lucifer vzteky bez sebe, ale už se nezmohl ani na slovo, jen pokynul pekelnému elektrikáři. Trolejbusačka sedla do svého vozu, trolejbusák do druhého, všichni cestující nastoupili a vydali se na cestu z pekla. Trolejbusák jel se svým vozem jako druhý. Hned v kabině, měl připravenou kytaru, kdyby ještě Lucifer chtěl dělat problémy. Pekelní strážní u brány čekali, trolejbusák ji po průjezdu obou vozů zavřel a strážným řekl, že mají volno, brána se už nikdy otevírat nebude. Bránu zamkl, klíč si pečlivě schoval do kapsičky u uniformy. Proti vratům zatloukl skobičku a na ní zavěsil kouzelnou kytaru. Jako připomínku a varování. Když by čerti dostali choutky odnášet nevinné lidi do pekla, jen co se podívají klíčovou dírkou do podzemního trolejbusového metra, uvidí kytaru a rychle je to přejde. Oba trolejbusy dovezly své cestující na hlavní přestupní stanici, kde všichni lidé vystoupili. Trolejbusák s trolejbusačkou pak rychle chvátaly do vozovny. To bylo radosti, když ostatní řidiči viděli vysvobozenou trolejbusačku kterak vedle ní kráčí mladý fešný trolejbusák. Všichni jim tleskali a mladého řidiče plácali po rameni. Když pak byli spolu sami dva, v místnosti pro řidiče trolejbusák poklekl a vyznal trolejbusačce lásku. Myslel na ní už dlouho, byla to jeho tajná láska. Trolejbusačce se mladý řidič také líbil a byla moc ráda, že ji zachránil právě on. Trolejbusačka vysvobozená z pekelných drápů zčervenala a bez váhání odpověděla: „Ano Ty můj zachránče, vezmu si Tě za muže.“ Za několik dnů tak byla velkolepá svatba. Přišel každý, kdo mohl, byla vypravena i speciální svatební trolejbusová kolona, z vozovny mimo tunel dojela až na náměstí před radnici.

Vše dobře dopadlo, dopravní podnik nechal k bráně instalovat senzory, a tak o jakémkoliv pohybu hned vědí na dispečinku. Čerti se už neodvážili si ulehčovat práci a do pekla namísto nevinných odnáší jen zasloužené hříšníky. Trolejbusák s trolejbusačkou spolu šťastně žijí, a pokaždé co se svým vozem v tunelu, když projíždí kolem pekelné brány, jen se pousmějí. A tak zazvonil zvonec a pohádky je konec.
Feb 20, 2021 7:19:03pm
V těchto týdnech opět probíhá testování bateriové stanice na konečné Sídliště Bory. Pro připomenutí v druhé polovině listopadu loňského roku proběhla výměna bateriových stanic – zatímco původní bateriová stanice využívala olověné baterie, nová stanice využívá lithiové. I nově osazená technologie je tak od 11. ledna 2021 vystavena několikatýdennímu testování, které je nyní ve své závěrečné fázi. Poslední únorový týden a první březnový týden (resp. pouze pracovní dny těchto týdnů) přináší nejviditelnější část testování. Na linky 14 a 16 jsou v co největší míře nasazovány bateriové trolejbusy, které se při cestě z protilehlé konečné na obratiště Sídliště Bory účelově vybíjejí (jedou na baterie, ač s nasazenými sběrači) tak, aby do testovaného úseku v oblasti borského sídliště přijížděly stroje s vybitou baterií a mohlo tak být otestováno chování napájení při zvýšeném odběru dobíjejících se trolejbusů. Bateriové trolejbusy jsou nasazovány na obě pořadí linky 14 a na co nejvíce pořadí linky 16 (až 8 kloubových + 3 sólo). Snímek zachycuje bateriový vůz 26 Tr č. 570 nasazený na linku 14 při jízdou ulicí Edvarda Beneše.
V těchto týdnech opět probíhá testování bateriové stanice na konečné Sídliště Bory. Pro připomenutí v druhé polovině listopadu loňského roku proběhla výměna bateriových stanic – zatímco původní bateriová stanice využívala olověné baterie, nová stanice využívá lithiové. I nově osazená technologie je tak od 11. ledna 2021 vystavena několikatýdennímu testování, které je nyní ve své závěrečné fázi. Poslední únorový týden a první březnový týden (resp. pouze pracovní dny těchto týdnů) přináší nejviditelnější část testování. Na linky 14 a 16 jsou v co největší míře nasazovány bateriové trolejbusy, které se při cestě z protilehlé konečné na obratiště Sídliště Bory účelově vybíjejí (jedou na baterie, ač s nasazenými sběrači) tak, aby do testovaného úseku v oblasti borského sídliště přijížděly stroje s vybitou baterií a mohlo tak být otestováno chování napájení při zvýšeném odběru dobíjejících se trolejbusů. Bateriové trolejbusy jsou nasazovány na obě pořadí linky 14 a na co nejvíce pořadí linky 16 (až 8 kloubových + 3 sólo). Snímek zachycuje bateriový vůz 26 Tr č. 570 nasazený na linku 14 při jízdou ulicí Edvarda Beneše.
Feb 23, 2021 7:52:54pm
Po minulém týdnu probíhá i v tomto týdnu testování bateriové posilovací stanice na Borech. Na linky 14 a 16 jsou tak v co největší míře nasazovány nové bateriové trolejbusy. V rámci odpolední směny 16/18 tak některý z nejnovějších trolejbusů zajišťuje obsluhu i odpoledního páru spojů linky 17. Jako linka 17 tak v zastávce U Nové Hospody mohl být zachycen vůz č. 593. Testování bateriové stanice skončí už za několik dnů, v pátek 5.3.
Po minulém týdnu probíhá i v tomto týdnu testování bateriové posilovací stanice na Borech. Na linky 14 a 16 jsou tak v co největší míře nasazovány nové bateriové trolejbusy. V rámci odpolední směny 16/18 tak některý z nejnovějších trolejbusů zajišťuje obsluhu i odpoledního páru spojů linky 17. Jako linka 17 tak v zastávce U Nové Hospody mohl být zachycen vůz č. 593. Testování bateriové stanice skončí už za několik dnů, v pátek 5.3.
Mar 02, 2021 8:09:56pm
Prakticky přesně po roce se do plzeňských trolejbusů vrací distanční ochranné zóny. Jako ochrana řidiče před přenášením nákazy koronavirem je cestujícím zamezen vstup do prostoru prvních dveří a prvních sedaček. Zóny byly ve vozidlech vytyčeny dnes (v roce 2020 tomu bylo 14. března). Oproti loňskému roku už nejsou zóny zřízeny ve vozidlech s "velkou" kabinou oddělenou přepážkou až do dveřního prostoru (nejnovější vozy 26 Tr, 27 Tr). Obrázek ochranné zóny u velké kabiny pořízený v loňském roce ve 27 Tr je tak v tuto chvíli minulostí. Doufejme, že minulostí se brzy stanou i důvody pro zavádění ochranných zón.
Prakticky přesně po roce se do plzeňských trolejbusů vrací distanční ochranné zóny. Jako ochrana řidiče před přenášením nákazy koronavirem je cestujícím zamezen vstup do prostoru prvních dveří a prvních sedaček. Zóny byly ve vozidlech vytyčeny dnes (v roce 2020 tomu bylo 14. března). Oproti loňskému roku už nejsou zóny zřízeny ve vozidlech s "velkou" kabinou oddělenou přepážkou až do dveřního prostoru (nejnovější vozy 26 Tr, 27 Tr). Obrázek ochranné zóny u velké kabiny pořízený v loňském roce ve 27 Tr je tak v tuto chvíli minulostí. Doufejme, že minulostí se brzy stanou i důvody pro zavádění ochranných zón.
Mar 05, 2021 7:09:59pm
Dnes kolem 11. hodiny došlo k výbuchu a následnému požáru v ubytovně v Lobezské ulici (v blízkosti zastávky Stadion Lokomotivy). Na místě zasahovalo velké množství hasičských jednotek, po dobu zásahu tak byla Lobezská ulice neprůjezdná. První trolejbusy linky 12 přijely k místu události, následně se operativně za asistence dispečera otáčely, a vyrazily na objízdnou trasu ulicemi Částkova a Koterovská (s vynecháním zastávek Stadion Lokomotivy, Petrohrad). Stejnou trasu absolvovaly i další spoje linky 12. Vzhledem k tomu, že výprava trolejbusových linek byla dnes (s ohledem na očekávanou námrazu) zajištěna výhradně vozy s pomocným pohonem, obešel se mimořádný odklon bez větších komplikací. Snímek na odklonové trase zachytil vůz 24 Tr č. 517 odbavující mimořádně v autobusové zastávce Částkova. Lobezská ulice byla zprovozněna přibližně po 45 minutách, linka 12 se následně vrátila na svoji trasu.
Dnes kolem 11. hodiny došlo k výbuchu a následnému požáru v ubytovně v Lobezské ulici (v blízkosti zastávky Stadion Lokomotivy). Na místě zasahovalo velké množství hasičských jednotek, po dobu zásahu tak byla Lobezská ulice neprůjezdná. První trolejbusy linky 12 přijely k místu události, následně se operativně za asistence dispečera otáčely, a vyrazily na objízdnou trasu ulicemi Částkova a Koterovská (s vynecháním zastávek Stadion Lokomotivy, Petrohrad). Stejnou trasu absolvovaly i další spoje linky 12. Vzhledem k tomu, že výprava trolejbusových linek byla dnes (s ohledem na očekávanou námrazu) zajištěna výhradně vozy s pomocným pohonem, obešel se mimořádný odklon bez větších komplikací. Snímek na odklonové trase zachytil vůz 24 Tr č. 517 odbavující mimořádně v autobusové zastávce Částkova. Lobezská ulice byla zprovozněna přibližně po 45 minutách, linka 12 se následně vrátila na svoji trasu.
Mar 06, 2021 7:30:58pm
Ještě jedním snímkem se vrátíme k včerejšímu výbuchu na ubytovně v Lobezské ulici. Po již popsaném mimořádném odklonu linky 12 po dobu zásahu IZS byl přibližně v 11:50 provoz kolem místa zásahu obnoven. Mohlo tak dojít i k poměrně nezvyklému setkání aktuálně nejstaršího provozního trolejbusu, 24 Tr č. 497, s přistaveným hasičským autobusem Irisbus Arway.
Ještě jedním snímkem se vrátíme k včerejšímu výbuchu na ubytovně v Lobezské ulici. Po již popsaném mimořádném odklonu linky 12 po dobu zásahu IZS byl přibližně v 11:50 provoz kolem místa zásahu obnoven. Mohlo tak dojít i k poměrně nezvyklému setkání aktuálně nejstaršího provozního trolejbusu, 24 Tr č. 497, s přistaveným hasičským autobusem Irisbus Arway.
Mar 07, 2021 2:29:17pm
V bulharském městě Chaskovo (či též Haskovo) dnes poprvé do provozu s cestujícími zasáhl ojetý trolejbus Škoda 24 Tr z Plzně. Konkrétně se jednalo o vůz č. 498 (chaskovské ev. č. 2420). Druhý z bývalých plzeňských vozů, č. 503 by do provozu měl zasáhnout v blízké době. Tím by počet provozních trolebusů v Chaskovu měl stoupnout na 6 (aktuálně jsou mimo 24 Tr k dispozici 3 vozy 14 Tr, 1 Ziu). Moc děkujeme místnímu čtenáři za aktuální snímek a informace.
V bulharském městě Chaskovo (či též Haskovo) dnes poprvé do provozu s cestujícími zasáhl ojetý trolejbus Škoda 24 Tr z Plzně. Konkrétně se jednalo o vůz č. 498 (chaskovské ev. č. 2420). Druhý z bývalých plzeňských vozů, č. 503 by do provozu měl zasáhnout v blízké době. Tím by počet provozních trolebusů v Chaskovu měl stoupnout na 6 (aktuálně jsou mimo 24 Tr k dispozici 3 vozy 14 Tr, 1 Ziu). Moc děkujeme místnímu čtenáři za aktuální snímek a informace.
Mar 08, 2021 7:15:03pm
Nošení respirátorů je tématem mnoha diskuzí a leckdy bohužel i konfliktů. Zážitek k tématu inspiroval i pana Jaromíra Juřka, řidiče trolejbusu v Plzni, k napsání fejetonu, o který se s vámi podělíme. Každý den se něco děje... Dnes ráno vyrážím na exkluzivní trolejbusovou linku 16. Tato linka mě nikdy nepřekvapí, mám ji v poslední době poměrně často. Je tak trochu jiná než ty ostatní. Cestuje zde více důchodců, ať už na doubraveckou polikliniku, borskou fakultní nemocnici, nebo třebas i mezi doubraveckým a borským Penny marketem, když zrovna v jednom z nich vyprodají něco ve slevě. Zároveň zde ale jezdí i více lidí tzv. mladší generace. Takže já osobně se zde mnohem častěji potkávám s problémy, kelímkářů, plechovkářů, v poslední době přibyli i lidé, kteří natlačí do trolejbusu koloběžku, či nosorouškaři... Naopak ubylo z neznámých důvodů lidí se psem. Asi mají strach z poletujících virů, aby jejich miláčka náhodou viry nenakazily. Odbila pátá hodina ranní a vyrážím směrem na Bory. U Jižního Předměstí přistupuje paní s respirátorem, ale nos jí kouká ven. Chvíli jí pozoruji v zrcátku, zjevně jí tato pozice vyhovuje. Na další zastávce už mne tím trochu naštvala, proto jí vysílám do vozu hlášení ve smyslu, že během přepravy je povinný respirátor a v žádném případě ne stažený pod nosem. Paní přitom pozoruji v zrcátku. Všimla si toho, ušklíbla se a nasazení respirátoru upravila do správné polohy. Vše doplňuji ještě předehraným hlášením v palubním počítači, informujícím, že cestující, který nedodrží platná vládní opatření, může být vyloučen z přepravy. Jedeme dál... O kus dál seděla čtveřice žen, řekněme v nejlepším věku. Všímám si, že jejich rozhovor se náhle radikálně změnil. Jedna z nich povídá těm ostatním, ale dost nahlas: „Konečně si toho někdo všiml.“ Moc nechápu souvislost, ale zaujalo mne to. Přijíždíme do zastávky u Fakultní nemocnice Bory. Čtveřice žen společně vystupuje. Máme čas. Čekáme chvíli na odjezd podle jízdního řádu. Ohlížím se za dámami, a vidím, že míří do hlavní brány nemocnice. Že by na návštěvu za příbuznými? V tuto dobu ale přece ne... vždyť je sotva půl šesté ráno. Napadá mne, že to vlastně budou zcela jistě sestry, možná dokonce lékařky, které právě nastupují na ranní směnu, aby vystřídaly noční směnu. Že by na covidovém oddělení? Asi ano. A asi tedy i věděly, proč tu poznámku pronesly... Čeká je zcela jistě těžký den. (foto: ilustrační)
Nošení respirátorů je tématem mnoha diskuzí a leckdy bohužel i konfliktů. Zážitek k tématu inspiroval i pana Jaromíra Juřka, řidiče trolejbusu v Plzni, k napsání fejetonu, o který se s vámi podělíme.

Každý den se něco děje...

Dnes ráno vyrážím na exkluzivní trolejbusovou linku 16. Tato linka mě nikdy nepřekvapí, mám ji v poslední době poměrně často. Je tak trochu jiná než ty ostatní. Cestuje zde více důchodců, ať už na doubraveckou polikliniku, borskou fakultní nemocnici, nebo třebas i mezi doubraveckým a borským Penny marketem, když zrovna v jednom z nich vyprodají něco ve slevě. Zároveň zde ale jezdí i více lidí tzv. mladší generace. Takže já osobně se zde mnohem častěji potkávám s problémy, kelímkářů, plechovkářů, v poslední době přibyli i lidé, kteří natlačí do trolejbusu koloběžku, či nosorouškaři... Naopak ubylo z neznámých důvodů lidí se psem. Asi mají strach z poletujících virů, aby jejich miláčka náhodou viry nenakazily.

Odbila pátá hodina ranní a vyrážím směrem na Bory. U Jižního Předměstí přistupuje paní s respirátorem, ale nos jí kouká ven. Chvíli jí pozoruji v zrcátku, zjevně jí tato pozice vyhovuje. Na další zastávce už mne tím trochu naštvala, proto jí vysílám do vozu hlášení ve smyslu, že během přepravy je povinný respirátor a v žádném případě ne stažený pod nosem. Paní přitom pozoruji v zrcátku. Všimla si toho, ušklíbla se a nasazení respirátoru upravila do správné polohy. Vše doplňuji ještě předehraným hlášením v palubním počítači, informujícím, že cestující, který nedodrží platná vládní opatření, může být vyloučen z přepravy. Jedeme dál... O kus dál seděla čtveřice žen, řekněme v nejlepším věku. Všímám si, že jejich rozhovor se náhle radikálně změnil. Jedna z nich povídá těm ostatním, ale dost nahlas: „Konečně si toho někdo všiml.“ Moc nechápu souvislost, ale zaujalo mne to. Přijíždíme do zastávky u Fakultní nemocnice Bory. Čtveřice žen společně vystupuje. Máme čas. Čekáme chvíli na odjezd podle jízdního řádu. Ohlížím se za dámami, a vidím, že míří do hlavní brány nemocnice. Že by na návštěvu za příbuznými? V tuto dobu ale přece ne... vždyť je sotva půl šesté ráno. Napadá mne, že to vlastně budou zcela jistě sestry, možná dokonce lékařky, které právě nastupují na ranní směnu, aby vystřídaly noční směnu. Že by na covidovém oddělení? Asi ano. A asi tedy i věděly, proč tu poznámku pronesly... Čeká je zcela jistě těžký den.

(foto: ilustrační)
Mar 13, 2021 11:21:20am
Provoz v tomto týdnu mírně zkomplikovala havárie plynu v Barrandově ulici. Související výkopové práce v blízkosti křižovatky Koterovská x Barrandova přinášejí pro trolejbusy obtížnou dosažitelnost trolejového vedení při jízdě z centra do Božkova. Na trolejbusy linky 12 jsou tak od 11. do 15. března nasazovány výhradně trolejbusy s alternativním pohonem, které při jízdě do Božkova v úseku mezi zastávkami Mikulášská a U Duhy (případně Petrohrad) projíždějí na alternativní pohon a se staženými sběrači. Pro ostatní dopravu je krátký úsek Barrandovy ulice mezi Koterovskou a Rejskovou ulicí uzavřen. Snímek po průjezdu předmětným úsekem zachytil vůz č. 497 při opětovném manuálním nasazování sběračů v zastávce U Duhy.
Provoz v tomto týdnu mírně zkomplikovala havárie plynu v Barrandově ulici. Související výkopové práce v blízkosti křižovatky Koterovská x Barrandova přinášejí pro trolejbusy obtížnou dosažitelnost trolejového vedení při jízdě z centra do Božkova. Na trolejbusy linky 12 jsou tak od 11. do 15. března nasazovány výhradně trolejbusy s alternativním pohonem, které při jízdě do Božkova v úseku mezi zastávkami Mikulášská a U Duhy (případně Petrohrad) projíždějí na alternativní pohon a se staženými sběrači. Pro ostatní dopravu je krátký úsek Barrandovy ulice mezi Koterovskou a Rejskovou ulicí uzavřen. Snímek po průjezdu předmětným úsekem zachytil vůz č. 497 při opětovném manuálním nasazování sběračů v zastávce U Duhy.
Mar 14, 2021 6:05:46pm
Pravidelné dílenské prohlídky vyššího stupně jsou nedílnou součástí provozního života trolejbusů. Po absolvované dílenské prohlídce v posledních týdnech do provozu zasahuje například vůz Škoda 24 Tr č. 514. Snímek tak vůz po absolvované mohl zachytit v křižovatce U Duhy při zatáčení ze Sladkovského do Koterovské ulice. A ač se to nemusí zdát, i vůz 514 ulice Plzně brázdí už bezmála třináctým rokem, od léta 2008.
Pravidelné dílenské prohlídky vyššího stupně jsou nedílnou součástí provozního života trolejbusů. Po absolvované dílenské prohlídce v posledních týdnech do provozu zasahuje například vůz Škoda 24 Tr č. 514. Snímek tak vůz po absolvované mohl zachytit v křižovatce U Duhy při zatáčení ze Sladkovského do Koterovské ulice. A ač se to nemusí zdát, i vůz 514 ulice Plzně brázdí už bezmála třináctým rokem, od léta 2008.
Mar 16, 2021 6:25:56pm
První nové 27 Tr dnes zahájily službu s cestujícími v bulharské Sofii. Zajímavostí je, že vozy jsou opatřeny i výraznou klasickou papírovou cedulí s číslem linky.
Mar 17, 2021 7:15:51pm
V ulicích Plzně se dnes v pravidelném provozu naposledy objevily tramvaje Škoda 03T přezdívané Astra. Poslední dva zástupci (č. 301 a 303) tohoto typu vůbec první nízkopodlažní tramvaje na plzeňských kolejích byly dnes vypraveny na linku 1. Pro vůz č. 303 se dnes jedná o definitivní derniéru v provozu, s vozem č. 301 se budeme setkávat i v budoucnu, neboť je plánováno jeho zařazení do sbírky historických vozů PMDP. Ani vůz č. 303 však pro další generace ztracen nebude – o jeho uchování se zasloužil spolek Škoda-bus klub v rámci expozice Muzea dopravy ve Strašicích na Rokycansku. V areálu muzea se 303 prakticky jistě v budoucnu setká i s historickým trolejbusem 15 TrM č. 464 vlastněným taktéž tímto spolkem. Poměrně vzácné setkání stávajícího strašického muzeálního exponátu (464) s tehdy budoucím exponátem (303) v ulicích Plzně mohlo v listopadu 2020 vzniknout při služební jízdě s 15 TrM. Obě vozidla krátce zapózovala v Mikulášské ulici. Zajímavostí je, že vůz byl 303 pro účely fotografování výjimečně opatřen krytem předního spřáhla (se složeným a zakrytým spřáhlem jezdily Astry jen v začátcích svého provozu).
V ulicích Plzně se dnes v pravidelném provozu naposledy objevily tramvaje Škoda 03T přezdívané Astra. Poslední dva zástupci (č. 301 a 303) tohoto typu vůbec první nízkopodlažní tramvaje na plzeňských kolejích byly dnes vypraveny na linku 1. Pro vůz č. 303 se dnes jedná o definitivní derniéru v provozu, s vozem č. 301 se budeme setkávat i v budoucnu, neboť je plánováno jeho zařazení do sbírky historických vozů PMDP. Ani vůz č. 303 však pro další generace ztracen nebude – o jeho uchování se zasloužil spolek Škoda-bus klub v rámci expozice Muzea dopravy ve Strašicích na Rokycansku. V areálu muzea se 303 prakticky jistě v budoucnu setká i s historickým trolejbusem 15 TrM č. 464 vlastněným taktéž tímto spolkem. Poměrně vzácné setkání stávajícího strašického muzeálního exponátu (464) s tehdy budoucím exponátem (303) v ulicích Plzně mohlo v listopadu 2020 vzniknout při služební jízdě s 15 TrM. Obě vozidla krátce zapózovala v Mikulášské ulici. Zajímavostí je, že vůz byl 303 pro účely fotografování výjimečně opatřen krytem předního spřáhla (se složeným a zakrytým spřáhlem jezdily Astry jen v začátcích svého provozu).
Mar 18, 2021 3:09:21pm
S ohledem na probíhající intenzivní výstavbu ve svém těsném sousedství připomíná obratiště Zátiší samo o sobě staveniště. V oblasti probíhá výstavba nové obytné čtvrti s městskými byty namísto původních nevyhovujících domů z 50. let minulého století. Obratiště Zátiší od začátku letošního roku zažívá zvýšenou intenzitu provozu. Namísto obvyklého ukončení každého druhého spoje linky 12 o víkendech a dvou večerních spojů v pracovní dny, jsou nově na Zátiší ukončeny i spoje linky 12 mezi 8. a 12. hodinou pracovního dne (každý druhý spoj). Důvodem jsou preventivní úsporná opatření. Při výjezdu z manipulační zastávky v obratišti Zátiší byl zachycen vůz Škoda 26 Tr č. 553.
S ohledem na probíhající intenzivní výstavbu ve svém těsném sousedství připomíná obratiště Zátiší samo o sobě staveniště. V oblasti probíhá výstavba nové obytné čtvrti s městskými byty namísto původních nevyhovujících domů z 50. let minulého století. Obratiště Zátiší od začátku letošního roku zažívá zvýšenou intenzitu provozu. Namísto obvyklého ukončení každého druhého spoje linky 12 o víkendech a dvou večerních spojů v pracovní dny, jsou nově na Zátiší ukončeny i spoje linky 12 mezi 8. a 12. hodinou pracovního dne (každý druhý spoj). Důvodem jsou preventivní úsporná opatření. Při výjezdu z manipulační zastávky v obratišti Zátiší byl zachycen vůz Škoda 26 Tr č. 553.
Mar 21, 2021 5:56:28pm
Škoda 24 Tr č. 507 projíždí po Americké třídě...
Škoda 24 Tr č. 507 projíždí po Americké třídě...
Mar 23, 2021 7:26:39pm
Městský provoz je nevyhnutelně spojen s dopravními nehodami, které ovlivňují i trolejbusové linky. Zejména díky trolejbusům s alternativním pohonem (které tvoří přibližně 2/3 celkové flotily) je však dopad těchto mimořádností na cestující obvykle zcela minimální. Například dnes krátce před devátou hodinou ranní došlo ke střetu dvou osobních vozů v ulici Na Dlouhých. Havarovaná vozidla zablokovala většinu komunikace, s ohledem na hlášené zranění řidičky na místě zasahovaly všechny složky IZS. Po prvním trolejbusu, který k nehodě přijel, byly další spoje linky 13 dispečinkem operativně odkloněny ulicemi Masarykova a Mohylová s využitím alternativního pohonu (s vynecháním zastávek Ke Špitálskému lesu a Ke Kukačce). Linka 13 je zajišťována prakticky výhradně trolejbusy s bateriovými pohonem, a tak jsou tyto operativní odklony jednoduché. Provoz ulicí Na Dlouhých byl obnoven přibližně po 30 minutách. Odklonová trasa ulicemi Masarykova a Mohylová není pro linku 13 nikterak novou, využívána byla například v létě roku 2015 při rekonstrukci ulice Na Dlouhých. Tehdy mohl být v zastávce Poliklinika Doubravka zachycen spoj linky 13 vedený vozem 24 Tr č. 506.
Městský provoz je nevyhnutelně spojen s dopravními nehodami, které ovlivňují i trolejbusové linky. Zejména díky trolejbusům s alternativním pohonem (které tvoří přibližně 2/3 celkové flotily) je však dopad těchto mimořádností na cestující obvykle zcela minimální. Například dnes krátce před devátou hodinou ranní došlo ke střetu dvou osobních vozů v ulici Na Dlouhých. Havarovaná vozidla zablokovala většinu komunikace, s ohledem na hlášené zranění řidičky na místě zasahovaly všechny složky IZS. Po prvním trolejbusu, který k nehodě přijel, byly další spoje linky 13 dispečinkem operativně odkloněny ulicemi Masarykova a Mohylová s využitím alternativního pohonu (s vynecháním zastávek Ke Špitálskému lesu a Ke Kukačce). Linka 13 je zajišťována prakticky výhradně trolejbusy s bateriovými pohonem, a tak jsou tyto operativní odklony jednoduché. Provoz ulicí Na Dlouhých byl obnoven přibližně po 30 minutách. Odklonová trasa ulicemi Masarykova a Mohylová není pro linku 13 nikterak novou, využívána byla například v létě roku 2015 při rekonstrukci ulice Na Dlouhých. Tehdy mohl být v zastávce Poliklinika Doubravka zachycen spoj linky 13 vedený vozem 24 Tr č. 506.
Mar 25, 2021 8:40:24pm
Výroba modrožlutých škodováckých trolejbusů pro bulharské hlavní město se chýlí ke konci. V Sofii by se aktuálně mělo nacházet už devět nových trolejbusů, každý týden by měly být dodány další tři nové vozy. Poměrně rychle tak zároveň řídne flotila legendárních trolejbusů Ikarus 280T. Snímek při krátké zkušební jízdě zachytil nový vůz č. 22 projíždějící Zborovskou ulicí. Trolejbus byl zvěčněn při jízdě na pomocný bateriový pohon, který pravděpodobně v Sofii příliš často používán nebude.
Výroba modrožlutých škodováckých trolejbusů pro bulharské hlavní město se chýlí ke konci. V Sofii by se aktuálně mělo nacházet už devět nových trolejbusů, každý týden by měly být dodány další tři nové vozy. Poměrně rychle tak zároveň řídne flotila legendárních trolejbusů Ikarus 280T. Snímek při krátké zkušební jízdě zachytil nový vůz č. 22 projíždějící Zborovskou ulicí. Trolejbus byl zvěčněn při jízdě na pomocný bateriový pohon, který pravděpodobně v Sofii příliš často používán nebude.
Mar 29, 2021 7:49:14pm
Rumunská města Medias a Ploiești se mohou těšit na nové trolejbusy se škodováckou výzbrojí. První stroje pro obě města už jsou vyrobeny. V těchto dnech probíhá testování prvního nového trolejbusu pro město Medias. Do obou měst budou dodány shodně vozy Solaris Trollino 12 s výzbrojí Škoda. Třídveřová nízkopodlažní vozidla jsou opatřena celovozovou klimatizací, naopak Rumunsko nepoptávalo osazení trolejbusů pomocnými trakčními bateriemi (pro jízdu mimo trolejové vedení). Celkem do Rumunska poputuje 23 nových trolejbusů, z toho do Mediasu zamíří 3 vozy v šedomodrém provedení, do Ploiești pak celkem 20 žlutomodrých vozidel. Snímek zachycuje první nový trolejbus pro Medias při zatáčení z Borské do Němejcovy ulice.
Rumunská města Medias a Ploiești se mohou těšit na nové trolejbusy se škodováckou výzbrojí. První stroje pro obě města už jsou vyrobeny. V těchto dnech probíhá testování prvního nového trolejbusu pro město Medias. Do obou měst budou dodány shodně vozy Solaris Trollino 12 s výzbrojí Škoda. Třídveřová nízkopodlažní vozidla jsou opatřena celovozovou klimatizací, naopak Rumunsko nepoptávalo osazení trolejbusů pomocnými trakčními bateriemi (pro jízdu mimo trolejové vedení). Celkem do Rumunska poputuje 23 nových trolejbusů, z toho do Mediasu zamíří 3 vozy v šedomodrém provedení, do Ploiești pak celkem 20 žlutomodrých vozidel. Snímek zachycuje první nový trolejbus pro Medias při zatáčení z Borské do Němejcovy ulice.
Mar 31, 2021 8:08:02pm
V první dubnový den byl v ulicích Plzně zahájen provoz přísně utajovaného prototypu vozidla Škoda 37 EB. Jedná se o elektrobus s dynamickým dobíjením vyvinutým na bázi karoserie Crossway LE 10.8. Prototyp byl vyhotoven v barevném provedení odpovídajícím integrované dopravě Plzeňského kraje. Právě v příměstské regionální dopravě by tato nová vozidla měla pomoci zvýšit podíl elektromobility. I proto byla jako základ zvolena karoserie příměstského provedení LE. Myšlenka obsluhy Plzeňského kraje elektrobusy (které mají nahradit i železniční dopravu) byla představena už v roce 2014... Na území města Plzně budou elektrobusy na regionálních linkách využívat stávající trolejbusové sítě (dobíjení probíhá pomocí klasických trolejbusových sběračů), za hranicemi města budou využívat bateriový pohon. Pro udržení optimální kapacity baterie budou na základě zkušeností s testovacím prototypem vytipována místa, kde budou vybudovány úseky trolejového vedení pro průběžné dobíjení. Snímek zachycuje prototyp v první den testovacího provozu při průjezdu křižovatkou u hlavního vlakového nádraží na speciální testovací lince 52 (Plzeň, Terminál Hlavní nádraží - Dobřany) - trasa této linky byla upravena tak, aby byla v co největší míře vedena pod trolejovým vedením. Pro účely testovacího provozu v síti PMDP vůz obdržel č. 999. Nově zkonstruovaný elektrobus nabízí řadu zajímavých inovativních technologických řešení, z nichž stojí za zmínku zejména umístění kontejneru s trakční výzbrojí na záď vozidla namísto obvyklé pozice na střeše vozidla. Toto průlomové řešení usnadní případné servisní zásahy – při opravách vozidla "v terénu" mimo území měst či během nocování u řidiče na dvorku nejsou k dispozici servisní lávky, a tak byla pro snazší přístupnost zvolena právě pozice na zadním čele (od pozice na předním čele bylo upuštěno s ohledem na špatné rozhledové podmínky). Tato úprava si taktéž vyžádala odstranění navijáků lan ke sběračům, pro manipulaci se sběrači je řidič vybaven teleskopickou tyčí. Vozidlo je také vybaveno unikátním systémem komunikace s ostatními plzeňskými trolejbusy. Dojede-li elektrobus k trolejbusu, kterého nemůže předjet (regionální linky zastavují na území města Plzně jen v některých zastávkách, na rozdíl od klasických konvenčních trolejbusů), řidič vozu 37 EB na palubní desce stiskne speciální zelené tlačítko, které vyšle pokyn k nejbližšímu trolejbusu, aby stáhl sběrače, a umožnil elektrobusu předjetí.
V první dubnový den byl v ulicích Plzně zahájen provoz přísně utajovaného prototypu vozidla Škoda 37 EB. Jedná se o elektrobus s dynamickým dobíjením vyvinutým na bázi karoserie Crossway LE 10.8. Prototyp byl vyhotoven v barevném provedení odpovídajícím integrované dopravě Plzeňského kraje. Právě v příměstské regionální dopravě by tato nová vozidla měla pomoci zvýšit podíl elektromobility. I proto byla jako základ zvolena karoserie příměstského provedení LE. Myšlenka obsluhy Plzeňského kraje elektrobusy (které mají nahradit i železniční dopravu) byla představena už v roce 2014... Na území města Plzně budou elektrobusy na regionálních linkách využívat stávající trolejbusové sítě (dobíjení probíhá pomocí klasických trolejbusových sběračů), za hranicemi města budou využívat bateriový pohon. Pro udržení optimální kapacity baterie budou na základě zkušeností s testovacím prototypem vytipována místa, kde budou vybudovány úseky trolejového vedení pro průběžné dobíjení. Snímek zachycuje prototyp v první den testovacího provozu při průjezdu křižovatkou u hlavního vlakového nádraží na speciální testovací lince 52 (Plzeň, Terminál Hlavní nádraží - Dobřany) - trasa této linky byla upravena tak, aby byla v co největší míře vedena pod trolejovým vedením. Pro účely testovacího provozu v síti PMDP vůz obdržel č. 999. Nově zkonstruovaný elektrobus nabízí řadu zajímavých inovativních technologických řešení, z nichž stojí za zmínku zejména umístění kontejneru s trakční výzbrojí na záď vozidla namísto obvyklé pozice na střeše vozidla. Toto průlomové řešení usnadní případné servisní zásahy – při opravách vozidla "v terénu" mimo území měst či během nocování u řidiče na dvorku nejsou k dispozici servisní lávky, a tak byla pro snazší přístupnost zvolena právě pozice na zadním čele (od pozice na předním čele bylo upuštěno s ohledem na špatné rozhledové podmínky). Tato úprava si taktéž vyžádala odstranění navijáků lan ke sběračům, pro manipulaci se sběrači je řidič vybaven teleskopickou tyčí. Vozidlo je také vybaveno unikátním systémem komunikace s ostatními plzeňskými trolejbusy. Dojede-li elektrobus k trolejbusu, kterého nemůže předjet (regionální linky zastavují na území města Plzně jen v některých zastávkách, na rozdíl od klasických konvenčních trolejbusů), řidič vozu 37 EB na palubní desce stiskne speciální zelené tlačítko, které vyšle pokyn k nejbližšímu trolejbusu, aby stáhl sběrače, a umožnil elektrobusu předjetí.
Apr 01, 2021 5:58:20pm
Opět si přibližme několik střípků z běžného provozu, konkrétně z včerejšího dne. V dopoledních hodinách byl mírně zkomplikován provoz linky 11, nejprve cizí dopravní nehodou v Husově ulici (zdržení cca 10 minut), následně kolem půl 12 došlo k lehké nehodě vozu 501 u zastávky Letná. Ke kuriózní nehodě došlo kolem 13:45 v křižovatce U Duhy. Vozu 559 nasazenému na linku 12 směřujícímu do Božkova při zatáčení do Sladkovského ulice vypadl sběrač z trolejového vedení, došlo ke kolizi sběrače se semaforem pro chodce a zlomení sběrače. Vůz setrvačností dojel do zastávky U Duhy, odkud musel být po provizorním zafixování sběrače odtažen do vozovny. Snímek zachycuje odstavený vůz 559 čekající na příjezd pohotovostního vozidla.
Opět si přibližme několik střípků z běžného provozu, konkrétně z včerejšího dne. V dopoledních hodinách byl mírně zkomplikován provoz linky 11, nejprve cizí dopravní nehodou v Husově ulici (zdržení cca 10 minut), následně kolem půl 12 došlo k lehké nehodě vozu 501 u zastávky Letná. Ke kuriózní nehodě došlo kolem 13:45 v křižovatce U Duhy. Vozu 559 nasazenému na linku 12 směřujícímu do Božkova při zatáčení do Sladkovského ulice vypadl sběrač z trolejového vedení, došlo ke kolizi sběrače se semaforem pro chodce a zlomení sběrače. Vůz setrvačností dojel do zastávky U Duhy, odkud musel být po provizorním zafixování sběrače odtažen do vozovny. Snímek zachycuje odstavený vůz 559 čekající na příjezd pohotovostního vozidla.
Apr 02, 2021 7:30:41pm
Dnes uplynul přesně rok od zahájení krátkodobého zkušebního provozu trolejbusu Ekova Electron 12T v ulicích Plzně. Během měsíc trvajícího testování PMDP byl vůz (označený jako č. 990) nasazen na většinu plzeňských trolejbusových linek, jeho majoritním působištěm byla speciální zkušební linka 19 (Ústřední hřbitov - Malesice / Křimice). Pod jednou z nezaměnitelných lokací této zkušební trolejbusové linky, skalních útvarů Čertova kazatelna s dominujícím Zámečkem vystavěným v roce 1908, tak mohl být exotický trolejbus zachycen při cestě z Radčic do širší části Plzně. Od ukončení plzeňského testovacího provozu až do současnosti trolejbus Ekova zatím vyčkává na svůj další osud.
Dnes uplynul přesně rok od zahájení krátkodobého zkušebního provozu trolejbusu Ekova Electron 12T v ulicích Plzně. Během měsíc trvajícího testování PMDP byl vůz (označený jako č. 990) nasazen na většinu plzeňských trolejbusových linek, jeho majoritním působištěm byla speciální zkušební linka 19 (Ústřední hřbitov - Malesice / Křimice). Pod jednou z nezaměnitelných lokací této zkušební trolejbusové linky, skalních útvarů Čertova kazatelna s dominujícím Zámečkem vystavěným v roce 1908, tak mohl být exotický trolejbus zachycen při cestě z Radčic do širší části Plzně. Od ukončení plzeňského testovacího provozu až do současnosti trolejbus Ekova zatím vyčkává na svůj další osud.
Apr 02, 2021 7:48:09pm
V období velikonočních svátků, v letošním roce tedy od 2. do 5. dubna, je linka 11 jako každý rok posílena vypravením velkokapacitních kloubových trolejbusů namísto sólových. Přepravní kapacita je navyšována v souvislosti se zvýšenou poptávkou po cestách k Ústřednímu hřbitovu během svátečních dnů. Aktuální posílení linky 11 se od dřívějších odlišuje úspornější formou vycházející z upravených nedělních (a svátečních) grafikonů – během rána a dopoledne jsou trolejbusové provozovány v intervalu 20 minut namísto klasických 15. K zahuštění na klasický patnáctiminutový interval dochází po 12. hodině, kdy je na linku 11 nasazen čtvrtý trolejbus (dopoledne pro provoz linky postačují tři vozy). Právě tento čtvrtý trolejbus je zachycen při výjezdu z vozovny Karlov vstříc Ústřednímu hřbitovu. Slovy čísel se jedná o vůz 27 Tr č. 588 nasazený na směnu 11/3. Pro kompletnost dodejme, že během každého víkendového dne se na lince 11 vystřídá celkem pět trolejbusů, poslední pořadí, 11/5, je vypravováno po 14. hodině v souvislosti se zajištěním odpoledních svačin pro řidiče.
V období velikonočních svátků, v letošním roce tedy od 2. do 5. dubna, je linka 11 jako každý rok posílena vypravením velkokapacitních kloubových trolejbusů namísto sólových. Přepravní kapacita je navyšována v souvislosti se zvýšenou poptávkou po cestách k Ústřednímu hřbitovu během svátečních dnů. Aktuální posílení linky 11 se od dřívějších odlišuje úspornější formou vycházející z upravených nedělních (a svátečních) grafikonů – během rána a dopoledne jsou trolejbusové provozovány v intervalu 20 minut namísto klasických 15. K zahuštění na klasický patnáctiminutový interval dochází po 12. hodině, kdy je na linku 11 nasazen čtvrtý trolejbus (dopoledne pro provoz linky postačují tři vozy). Právě tento čtvrtý trolejbus je zachycen při výjezdu z vozovny Karlov vstříc Ústřednímu hřbitovu. Slovy čísel se jedná o vůz 27 Tr č. 588 nasazený na směnu 11/3. Pro kompletnost dodejme, že během každého víkendového dne se na lince 11 vystřídá celkem pět trolejbusů, poslední pořadí, 11/5, je vypravováno po 14. hodině v souvislosti se zajištěním odpoledních svačin pro řidiče.
Apr 05, 2021 6:22:22pm
Ve čtvrtek 8. dubna 2021 po 18. hodině byla na černické větvi zavedena napěťová výluka. Příčinou byla vykládka a usazení buňky sociálního zařízení v točně Čechurov. Práce vyžadující napěťovou výluku byly naplánovány po posledním průjezdu spoje linky 10 obratištěm, i tak byla preventivně po celý den zajištěna vozba linky 10 trolejbusy s alternativním pohonem (pro případ mimořádnosti či zpoždění). Provoz linky 13 v režii vozů s alternativním pohonem je obvyklý. Spoje linky 10 byly zajištěny zejména trolejbusy Škoda 24 Tr. Jak dokazuje přiložený snímek ze závěru března, příležitostně na linku 10 zavítají i trolejbusy s bateriovým pohonem. Vůz č. 572 nasazený na linku 10 byl zvěčněn ve Štefánikově ulici.
Ve čtvrtek 8. dubna 2021 po 18. hodině byla na černické větvi zavedena napěťová výluka. Příčinou byla vykládka a usazení buňky sociálního zařízení v točně Čechurov. Práce vyžadující napěťovou výluku byly naplánovány po posledním průjezdu spoje linky 10 obratištěm, i tak byla preventivně po celý den zajištěna vozba linky 10 trolejbusy s alternativním pohonem (pro případ mimořádnosti či zpoždění). Provoz linky 13 v režii vozů s alternativním pohonem je obvyklý. Spoje linky 10 byly zajištěny zejména trolejbusy Škoda 24 Tr. Jak dokazuje přiložený snímek ze závěru března, příležitostně na linku 10 zavítají i trolejbusy s bateriovým pohonem. Vůz č. 572 nasazený na linku 10 byl zvěčněn ve Štefánikově ulici.
Apr 11, 2021 8:03:48pm
V ulicích Plzně se začínají objevovat žlutomodré trolejbusy pro rumunské město Ploiești. Do města s tramvajovým a trolejbusovým provozem zamíří celkem dvacítka nových vozů Solaris Trollino 12 s výzbrojí Škoda. Součástí dodávky je také trojice vozů pro město Medias (tyto trolejbusy byly představeny nedávno). Na snímku byl během dnešní zkušební jízdy v Borské ulici zachycen vůz Ploiești 02.
V ulicích Plzně se začínají objevovat žlutomodré trolejbusy pro rumunské město Ploiești. Do města s tramvajovým a trolejbusovým provozem zamíří celkem dvacítka nových vozů Solaris Trollino 12 s výzbrojí Škoda. Součástí dodávky je také trojice vozů pro město Medias (tyto trolejbusy byly představeny nedávno). Na snímku byl během dnešní zkušební jízdy v Borské ulici zachycen vůz Ploiești 02.
Apr 13, 2021 7:15:31pm
Vraťme se k sobotnímu večeru, kdy byl provoz trolejbusů mírně zkomplikován. U vozu č. 562 odbočujícího z Tylovy do Koperníkovy ulice došlo při průjezdu trolejovou křižovatkou k poškození botky a také k deformaci trolejového vedení. Mimořádnost se udála zhruba v 19:20. Provoz v místě byl krátkodobě zastaven. Následně byla trolej kvůli zohýbání podvěsné armatury v blízkosti křížení krátkodobě vyloučena z provozu - trolejbusy s alternativním pohonem místem projížděly se staženými sběrači, vozy bez alternativního pohonu absolvovaly krátký odklon. Spoje linky 15 a 16 (vedené vozy bez AP) jedoucí směrem od Americké k Jižnímu předměstí nezabočily klasicky doleva z Tylovy do Koperníkovy ulice, ale využily blokového otočení Husovou ulicí kolem centrálního autobusového nádraží. Spoje tak pokračovaly Tylovou ulicí přímo, dále vpravo na Husovo náměstí, vlevo do Husovy ulice, přes náměstí Emila Škody zpět do Tylovy ulice, čímž vozy do Koperníkovy ulice odbočovaly vpravo po nepoškozených trolejích. Odklon spojů trval přibližně hodinu, trolejové vedení bylo opraveno kolem 20:25. Snímek v Tylově ulici zachytil odkloněný vůz č. 558 nasazený na linku 16 po absolvování otočení kolem CAN.
Vraťme se k sobotnímu večeru, kdy byl provoz trolejbusů mírně zkomplikován. U vozu č. 562 odbočujícího z Tylovy do Koperníkovy ulice došlo při průjezdu trolejovou křižovatkou k poškození botky a také k deformaci trolejového vedení. Mimořádnost se udála zhruba v 19:20. Provoz v místě byl krátkodobě zastaven. Následně byla trolej kvůli zohýbání podvěsné armatury v blízkosti křížení krátkodobě vyloučena z provozu - trolejbusy s alternativním pohonem místem projížděly se staženými sběrači, vozy bez alternativního pohonu absolvovaly krátký odklon. Spoje linky 15 a 16 (vedené vozy bez AP) jedoucí směrem od Americké k Jižnímu předměstí nezabočily klasicky doleva z Tylovy do Koperníkovy ulice, ale využily blokového otočení Husovou ulicí kolem centrálního autobusového nádraží. Spoje tak pokračovaly Tylovou ulicí přímo, dále vpravo na Husovo náměstí, vlevo do Husovy ulice, přes náměstí Emila Škody zpět do Tylovy ulice, čímž vozy do Koperníkovy ulice odbočovaly vpravo po nepoškozených trolejích. Odklon spojů trval přibližně hodinu, trolejové vedení bylo opraveno kolem 20:25. Snímek v Tylově ulici zachytil odkloněný vůz č. 558 nasazený na linku 16 po absolvování otočení kolem CAN.
Apr 19, 2021 8:26:10pm
V ulicích Plzně nadále probíhají testovací jízdy nových trolejbusů pro Rumunsko. Celkem 23 nových trolejbusů Solaris Trollino 12 s výzbrojí Škoda poputuje do měst Medias a Ploiești. A zatímco dvacet modrožlutých trolejbusů pro město Ploiești bude finalizováno a testováno ještě v následujících týdnech, tři vozy pro Medias už jsou dokončeny. Snímek ze včerejšího dne zachytil poslední trolejbus (Medias 3) při průjezdu Domažlickou třídou. Během včerejšího dne byl z plzeňské Škody Electric také vyexpedován první trolejbus pro Ploiești - jeho příjezd do cílové destinace tak lze očekávat v nejbližší době.
V ulicích Plzně nadále probíhají testovací jízdy nových trolejbusů pro Rumunsko. Celkem 23 nových trolejbusů Solaris Trollino 12 s výzbrojí Škoda poputuje do měst Medias a Ploiești. A zatímco dvacet modrožlutých trolejbusů pro město Ploiești bude finalizováno a testováno ještě v následujících týdnech, tři vozy pro Medias už jsou dokončeny. Snímek ze včerejšího dne zachytil poslední trolejbus (Medias 3) při průjezdu Domažlickou třídou. Během včerejšího dne byl z plzeňské Škody Electric také vyexpedován první trolejbus pro Ploiești - jeho příjezd do cílové destinace tak lze očekávat v nejbližší době.
Apr 21, 2021 8:36:29pm
Obrazem se ještě vrátíme k pondělní nehodě trolejbusu v Božkově. Krátce před půl dvanáctou v pondělí 19.4. se řidička automobilu BMW (v barvách blízké likérky Fernet Stock) v Sušické ulici střetla s protijedoucím trolejbusem. Řidička automobilu nezvládla řízení, zatáčku projížděla středem komunikace (částí v protisměru) a tak došlo ke střetnutí levých čelních rohů obou vozidel. Aktérem nehody se stal vůz č. 564 nasazený na 12/7. Na místě střetu zasahovaly všechny složky IZS. Po dobu vyšetřování nehody byl provoz řízen kyvadlově. Škoda na obou vozidlech se pohybuje v řádů stotisíců. Snímek při průjezdu místem nehody zachytil vůz č. 580, který místo střetu objíždí na pomocný bateriový pohon.
Obrazem se ještě vrátíme k pondělní nehodě trolejbusu v Božkově. Krátce před půl dvanáctou v pondělí 19.4. se řidička automobilu BMW (v barvách blízké likérky Fernet Stock) v Sušické ulici střetla s protijedoucím trolejbusem. Řidička automobilu nezvládla řízení, zatáčku projížděla středem komunikace (částí v protisměru) a tak došlo ke střetnutí levých čelních rohů obou vozidel. Aktérem nehody se stal vůz č. 564 nasazený na 12/7. Na místě střetu zasahovaly všechny složky IZS. Po dobu vyšetřování nehody byl provoz řízen kyvadlově. Škoda na obou vozidlech se pohybuje v řádů stotisíců. Snímek při průjezdu místem nehody zachytil vůz č. 580, který místo střetu objíždí na pomocný bateriový pohon.
Apr 22, 2021 7:22:50pm
Pravděpodobně nejzajímavější letošní trolejbusový odklon probíhá tento víkend. Linka 13 je dnes a zítra odkloněna v oblasti Slovan. Důvodem je výměna povrchu vozovky v několika úsecích na náměstí Milady Horákové při kompletní uzavírce Nepomucké třídy (v úseku mezi kolejovým obloukem a přechodem pro chodce v blízkosti trolejbusové zastávky Slovany ve směru Černice). Trolejbusy byly v úseku mezi zastávkami Slovany a U Kasáren vedeny poměrně dlouhým odklonem ulicemi Slovanská alej, Skladová a Jasmínová. V těchto ulicích se trolejbusy objevují pravděpodobně vůbec poprvé. Odklon byl zkomplikován stavebními pracemi na tramvajové trati v blízkosti vozovny Slovany – trolejbusy tímto staveništěm projížděly kyvadlově úzkým koridorem se zpevněným povrchem. Průjezdy trolejbusů byly doprovázeny zvířenými oblaky prachu. I s ohledem na vedení trolejbusů tímto „tankodromem“ jsou na linku 13 po dobu odklonu nasazovány starší vozy Škoda 24 Tr s dieselagregátem. Snímek zachytil při jízdě po provizorní komunikací ve Slovanské aleji vůz Škoda 24 Tr č. 509.
Pravděpodobně nejzajímavější letošní trolejbusový odklon probíhá tento víkend. Linka 13 je dnes a zítra odkloněna v oblasti Slovan. Důvodem je výměna povrchu vozovky v několika úsecích na náměstí Milady Horákové při kompletní uzavírce Nepomucké třídy (v úseku mezi kolejovým obloukem a přechodem pro chodce v blízkosti trolejbusové zastávky Slovany ve směru Černice). Trolejbusy byly v úseku mezi zastávkami Slovany a U Kasáren vedeny poměrně dlouhým odklonem ulicemi Slovanská alej, Skladová a Jasmínová. V těchto ulicích se trolejbusy objevují pravděpodobně vůbec poprvé. Odklon byl zkomplikován stavebními pracemi na tramvajové trati v blízkosti vozovny Slovany – trolejbusy tímto staveništěm projížděly kyvadlově úzkým koridorem se zpevněným povrchem. Průjezdy trolejbusů byly doprovázeny zvířenými oblaky prachu. I s ohledem na vedení trolejbusů tímto „tankodromem“ jsou na linku 13 po dobu odklonu nasazovány starší vozy Škoda 24 Tr s dieselagregátem. Snímek zachytil při jízdě po provizorní komunikací ve Slovanské aleji vůz Škoda 24 Tr č. 509.
Apr 24, 2021 9:12:20pm
Odklon trolejbusové linky 13 v oblasti Slovan pokračoval i dnes. Pokládka nového povrchu na náměstí Milady Horákové byla dokončena v dnešních poledních hodinách, takže zhruba po 12:30 došlo k ukončení odklonu a obnovení provozu trolejbusů po Nepomucké třídě (odklon byl avizován až do nedělního ukončení provozu, nicméně předpokládalo se dřívější ukončení prací). I dnes linku 13 obsluhovaly výhradně starší trolejbusy Škoda 24 Tr s dieselagregátem. Jedním z důvodů pro nasazení starších vozů byla trasa odklonu – na Slovanské aleji u tramvajové vozovny vozidla absolvovala průjezd úzkým koridorem kolem rekonstruované ulice a tramvajové trati. Provoz v úzkém koridoru je ovládán semafory. Komunikace je koncipována jako jednosměrná, ve směru jízdy od Světovaru na Slovany. V tomto směru svítí permanentně zelená. Průjezd v opačném směru je dovolen pouze MHD – na začátku úzkého koridoru ve směru od Slovan je semafor, který na základě GPS signálu automaticky rozpozná příjezd vozidla MHD (případně je možné vozidlo zaregistrovat mechanicky přímo na semaforu). Na ostatních semaforech v tomto případě naskočí červená (semafory jsou umístěny nejen ve směru od Světovaru, ale také na výjezdu ze Skladové ulice a z jednotlivých parkovišť a areálů). Vozidla jedoucí od Slovan tak musí u semaforu vyčkat zhruba 1-2 minuty vyklizovacího času. Následně musí vozidla přibližně 370 metrů dlouhým úsekem musí projíždět pomalu, šířka jízdního pruhu je jen o trochu větší než šířka vozidla MHD. To zachycuje i snímek odkloněného vozu 24 Tr č. 501 projíždějícího staveništěm (v levé části snímku jsou také patrné semafory na jednotlivých vjezdech do úzkého úseku).
Odklon trolejbusové linky 13 v oblasti Slovan pokračoval i dnes. Pokládka nového povrchu na náměstí Milady Horákové byla dokončena v dnešních poledních hodinách, takže zhruba po 12:30 došlo k ukončení odklonu a obnovení provozu trolejbusů po Nepomucké třídě (odklon byl avizován až do nedělního ukončení provozu, nicméně předpokládalo se dřívější ukončení prací). I dnes linku 13 obsluhovaly výhradně starší trolejbusy Škoda 24 Tr s dieselagregátem. Jedním z důvodů pro nasazení starších vozů byla trasa odklonu – na Slovanské aleji u tramvajové vozovny vozidla absolvovala průjezd úzkým koridorem kolem rekonstruované ulice a tramvajové trati. Provoz v úzkém koridoru je ovládán semafory. Komunikace je koncipována jako jednosměrná, ve směru jízdy od Světovaru na Slovany. V tomto směru svítí permanentně zelená. Průjezd v opačném směru je dovolen pouze MHD – na začátku úzkého koridoru ve směru od Slovan je semafor, který na základě GPS signálu automaticky rozpozná příjezd vozidla MHD (případně je možné vozidlo zaregistrovat mechanicky přímo na semaforu). Na ostatních semaforech v tomto případě naskočí červená (semafory jsou umístěny nejen ve směru od Světovaru, ale také na výjezdu ze Skladové ulice a z jednotlivých parkovišť a areálů). Vozidla jedoucí od Slovan tak musí u semaforu vyčkat zhruba 1-2 minuty vyklizovacího času. Následně musí vozidla přibližně 370 metrů dlouhým úsekem musí projíždět pomalu, šířka jízdního pruhu je jen o trochu větší než šířka vozidla MHD. To zachycuje i snímek odkloněného vozu 24 Tr č. 501 projíždějícího staveništěm (v levé části snímku jsou také patrné semafory na jednotlivých vjezdech do úzkého úseku).
Apr 25, 2021 7:31:33pm
Ještě jednou se vraťme k uplynulému víkendovému linky 13 v oblasti Slovan. Značné prodloužení trasy linky 13 v důsledku odklonu společně s nutností pomalého průjezdu staveništěm ve Slovanské aleji (ještě umocněného ve směru jízdy do Černic čekám cca 1-2 minuty vyklizovacího času před vjezdem do úseku) znamenalo také zpoždění většiny spojů linky 13. Obvykle se zpoždění trolejbusů po průjezdu úsekem pohybovalo kolem 5 minut, málokdy pak přesáhlo 10 minut. Pro zachování stanovených bezpečnostních přestávek a pauz řidičů však byly pro oba odklonové dny připraveny speciální grafikony. Došlo k dílčím úpravám jednotlivých směn, hlavní změnou bylo vypravení dalšího trolejbusu – namísto sedmi vozů tak linku 13 obsluhovalo vozů osm. To vedlo k prodloužení "teoretického času" přestávky řidiče na obratišti Na Dlouhých. V sobotu byl na přidanou směnou 13/8 nasazen vůz 24 Tr č. 512, který byl na odklonové trase zvěčněn během odbočování z Jasmínové do Skladové ulice.
Ještě jednou se vraťme k uplynulému víkendovému linky 13 v oblasti Slovan. Značné prodloužení trasy linky 13 v důsledku odklonu společně s nutností pomalého průjezdu staveništěm ve Slovanské aleji (ještě umocněného ve směru jízdy do Černic čekám cca 1-2 minuty vyklizovacího času před vjezdem do úseku) znamenalo také zpoždění většiny spojů linky 13. Obvykle se zpoždění trolejbusů po průjezdu úsekem pohybovalo kolem 5 minut, málokdy pak přesáhlo 10 minut. Pro zachování stanovených bezpečnostních přestávek a pauz řidičů však byly pro oba odklonové dny připraveny speciální grafikony. Došlo k dílčím úpravám jednotlivých směn, hlavní změnou bylo vypravení dalšího trolejbusu – namísto sedmi vozů tak linku 13 obsluhovalo vozů osm. To vedlo k prodloužení "teoretického času" přestávky řidiče na obratišti Na Dlouhých. V sobotu byl na přidanou směnou 13/8 nasazen vůz 24 Tr č. 512, který byl na odklonové trase zvěčněn během odbočování z Jasmínové do Skladové ulice.
Apr 27, 2021 4:12:42pm
Gorkého (či dnes Goethova) ulice se svého času pyšnila i čtyřmi páry trolejbusových trolejí vedle sebe (ze snímku jsou patrné tři páry vodičů v popředí a další pár začínající opodál). V levé části snímku je také patrná manipulační tramvajová trať z náměstí Republiky do dílen v Cukrovarské ulici, ta byla opatřena další, vlastní trolejí.
Apr 28, 2021 8:56:14pm
Nejnovější plzeňské trolejbusy Škoda 27 Tr New Trollino jsou poněkud nezvykle opatřeny bočním reklamním polepem. Ten konkrétně propaguje přímo výrobce vozidla, skupinu Škoda Transportation (do které spadá také Škoda Electric). S bočním reklamním polepem se můžeme setkat na vozech č. 583 a 586, a dále také na vozu 26 Tr č. 578 (v karoserii III. generace). Snímek dokumentuje nový reklamní polep na vozidle č. 586, které právě jako linka 17 přijelo do obratiště Nová Hospoda.
Nejnovější plzeňské trolejbusy Škoda 27 Tr New Trollino jsou poněkud nezvykle opatřeny bočním reklamním polepem. Ten konkrétně propaguje přímo výrobce vozidla, skupinu Škoda Transportation (do které spadá také Škoda Electric). S bočním reklamním polepem se můžeme setkat na vozech č. 583 a 586, a dále také na vozu 26 Tr č. 578 (v karoserii III. generace). Snímek dokumentuje nový reklamní polep na vozidle č. 586, které právě jako linka 17 přijelo do obratiště Nová Hospoda.
Apr 30, 2021 7:19:38pm
Bývalý plzeňský 9 Tr č. 339 se dnes v Českých Budějovicích zúčastnil připomínky 30 let zdejšího trolejbusového provozu. "Devítka" v soupravě s vlečným vozem se spolu s historickou 15 Tr vydala na točnu Vltava (kde byla také zvěčněna na doprovodném snímku), odkud přesně před 30 lety vyjel první českobudějovický trolejbus. Neveřejná připomínka oslav posloužila též jako cvičná jízda pro nové řidiče historických vozidel. Za aktuální snímek čtenářovi Michalovi do Českých Budějovic děkujeme. Doufejme, že Dopravní podnik připraví za (lepší epidemiologické situace) i případné jízdy pro veřejnost :)
Bývalý plzeňský 9 Tr č. 339 se dnes v Českých Budějovicích zúčastnil připomínky 30 let zdejšího trolejbusového provozu. "Devítka" v soupravě s vlečným vozem se spolu s historickou 15 Tr vydala na točnu Vltava (kde byla také zvěčněna na doprovodném snímku), odkud přesně před 30 lety vyjel první českobudějovický trolejbus. Neveřejná připomínka oslav posloužila též jako cvičná jízda pro nové řidiče historických vozidel. Za aktuální snímek čtenářovi Michalovi do Českých Budějovic děkujeme. Doufejme, že Dopravní podnik připraví za (lepší epidemiologické situace) i případné jízdy pro veřejnost :)
May 02, 2021 7:34:26pm
I zdánlivě banální věc jako nové sociální zázemí pro řidiče znamená hned několik zásahů do pravidelného provozu. Instalace nové buňky sociálního zázemí na obratišti Čechurov přinesla už v minulosti podvečerní napěťovou výluku. Pro přivedení inženýrských sítí do buňky bylo také nutné vyhloubit překop vozovkou v prostoru obratiště. Právě tento překop byl dnes balen nových povrchem. Po dobu pokládky a tuhnutí asfaltu proběhla krátkodobá výluka linky 10. Obratiště Čechurov bylo uzavřeno, spoje linky 10 tak pokračovaly do zastávky Čechurov ve směru Černice, kde proběhl výstup cestujících. Na alternativní pohon vozidla dále pokračovala Štefánikovou ulicí, odbočila vlevo do Fialkové, a opět vlevo na Nepomuckou. Po tomto blokovém otočení čerpaly vozy bezpečnostní přestávku v prostoru mezi výjezdem z obratiště Čechurov a nástupní zastávkou (směr centrum). Provoz linky 10 tak zajišťovaly výhradně trolejbusy s alternativním pohonem. Odklon probíhal zhruba od dnešní 10. hodiny, průjezd obratištěm byl obnoven po 14. hodině. Snímek na Nepomucké třídě v místech, kde se s trolejbusy běžně nesetkáme, zachytil vůz 26 Tr č. 551, který po otočení směřuje k zastávce Čechurov, kde bude čerpat přestávku.
I zdánlivě banální věc jako nové sociální zázemí pro řidiče znamená hned několik zásahů do pravidelného provozu. Instalace nové buňky sociálního zázemí na obratišti Čechurov přinesla už v minulosti podvečerní napěťovou výluku. Pro přivedení inženýrských sítí do buňky bylo také nutné vyhloubit překop vozovkou v prostoru obratiště. Právě tento překop byl dnes balen nových povrchem. Po dobu pokládky a tuhnutí asfaltu proběhla krátkodobá výluka linky 10. Obratiště Čechurov bylo uzavřeno, spoje linky 10 tak pokračovaly do zastávky Čechurov ve směru Černice, kde proběhl výstup cestujících. Na alternativní pohon vozidla dále pokračovala Štefánikovou ulicí, odbočila vlevo do Fialkové, a opět vlevo na Nepomuckou. Po tomto blokovém otočení čerpaly vozy bezpečnostní přestávku v prostoru mezi výjezdem z obratiště Čechurov a nástupní zastávkou (směr centrum). Provoz linky 10 tak zajišťovaly výhradně trolejbusy s alternativním pohonem. Odklon probíhal zhruba od dnešní 10. hodiny, průjezd obratištěm byl obnoven po 14. hodině. Snímek na Nepomucké třídě v místech, kde se s trolejbusy běžně nesetkáme, zachytil vůz 26 Tr č. 551, který po otočení směřuje k zastávce Čechurov, kde bude čerpat přestávku.
May 05, 2021 8:10:52pm
První dvě májové soboty byly ve znamení intenzivních prací na Domažlické třídě. V úseku mezi zastávkami Panelárna a Zátiší probíhala výměna původních trakčních betonových sloupů za nové ocelové. Společně se sloupy došlo též k výměně výložníků a závěsů trolejbusového trolejového vedení. Práce probíhaly za provozu, v úseku byla zavedena napěťová výluka a provoz byl v místě řízen kyvadlově pracovníky. Provoz linky 12 tak zajišťovaly výhradně s trolejbusy pomocným pohonem (dieselagregátem), které jely zhruba v úsecích Škoda VII. brána - Zátiší / Zátiší - CAN Tylova na AP se staženými sběrači. Po obě sváteční soboty práce probíhaly od cca 7. hodiny do brzkého odpoledne. I po této výměně sloupů několik původních betonových sloupů u obratiště Zátiší zůstává. Tím je tato lokalita společně se Štefánikovou ulicí na Čechurově jedním z posledních míst v Plzni, kde se lze nadále setkat s původními trolejbusovými betonovými sloupy z minulého století. Snímek při průjezdu kolem pracovních vozidel na Domažlické třídě zachytil vůz č. 517.
První dvě májové soboty byly ve znamení intenzivních prací na Domažlické třídě. V úseku mezi zastávkami Panelárna a Zátiší probíhala výměna původních trakčních betonových sloupů za nové ocelové. Společně se sloupy došlo též k výměně výložníků a závěsů trolejbusového trolejového vedení. Práce probíhaly za provozu, v úseku byla zavedena napěťová výluka a provoz byl v místě řízen kyvadlově pracovníky. Provoz linky 12 tak zajišťovaly výhradně s trolejbusy pomocným pohonem (dieselagregátem), které jely zhruba v úsecích Škoda VII. brána - Zátiší / Zátiší - CAN Tylova na AP se staženými sběrači. Po obě sváteční soboty práce probíhaly od cca 7. hodiny do brzkého odpoledne. I po této výměně sloupů několik původních betonových sloupů u obratiště Zátiší zůstává. Tím je tato lokalita společně se Štefánikovou ulicí na Čechurově jedním z posledních míst v Plzni, kde se lze nadále setkat s původními trolejbusovými betonovými sloupy z minulého století. Snímek při průjezdu kolem pracovních vozidel na Domažlické třídě zachytil vůz č. 517.
May 08, 2021 2:52:21pm
Tento týden přinesl v historii trolejbusové dopravy jeden významný milník. V úterý 4. května byl ukončen pravidelný provoz trolejbusů s vlečnými vozy. Posledním městem, ve kterém bylo možné tyto zajímavé soupravy spatřit, bylo švýcarské Lausanne. Zde mělo vypravování trolejbusů s přívěsy sedmdesátiletou tradici, nicméně tento způsob dopravy byl v minulém století typický i pro další švýcarská měst. Trolejbusy s osobními vlečnými vozy byly provozovány i v Plzni, a to od roku 1949 (tedy dokonce ještě o dva roky dříve než v Lausanne). Plzeň byla jedním z mála českých měst, kde byl tento koncept dopravy využíván (ještě před Plzní osobní vleky za trolejbusy začal připřahovat Zlín). V rámci jízd historických vozidel se s osobními přívěsy za trolejbusy můžeme příležitostně svézt v Česku i dnes. Ukončení provozu trolejbusů s vleky v Lausanne souvisí s koncem provozu zdejších dvanáctimetrových vozů typu NAW/Lauber 91T z druhé poloviny 80. let (nahrazovány budou moderními kapacitními trolejbusy). V červenci 2019 byla jedna ze souprav trolejbusu NAW s osobním vlekem zachycena při službě na, pro tyto soupravy typické, lince č. 9.
Tento týden přinesl v historii trolejbusové dopravy jeden významný milník. V úterý 4. května byl ukončen pravidelný provoz trolejbusů s vlečnými vozy. Posledním městem, ve kterém bylo možné tyto zajímavé soupravy spatřit, bylo švýcarské Lausanne. Zde mělo vypravování trolejbusů s přívěsy sedmdesátiletou tradici, nicméně tento způsob dopravy byl v minulém století typický i pro další švýcarská měst. Trolejbusy s osobními vlečnými vozy byly provozovány i v Plzni, a to od roku 1949 (tedy dokonce ještě o dva roky dříve než v Lausanne). Plzeň byla jedním z mála českých měst, kde byl tento koncept dopravy využíván (ještě před Plzní osobní vleky za trolejbusy začal připřahovat Zlín). V rámci jízd historických vozidel se s osobními přívěsy za trolejbusy můžeme příležitostně svézt v Česku i dnes. Ukončení provozu trolejbusů s vleky v Lausanne souvisí s koncem provozu zdejších dvanáctimetrových vozů typu NAW/Lauber 91T z druhé poloviny 80. let (nahrazovány budou moderními kapacitními trolejbusy). V červenci 2019 byla jedna ze souprav trolejbusu NAW s osobním vlekem zachycena při službě na, pro tyto soupravy typické, lince č. 9.
May 09, 2021 6:21:06pm
Probouzející se jarní přírodou v ulici K Cihelnám projíždí vůz Škoda 24 Tr č. 507. Trolejbusy s dieselagregátem jsou na lince 13 k černické nákupní zóně v posledních několika letech vzácností, linka je za běžných okolností výhradně v režii tišších a svižnějších bateriových trolejbusů. Na dobu před příchodem bateriových trolejbusů mohli cestující na lince 13 zavzpomínat poslední dubnový víkend, kdy byly z důvodu odklonu trolejbusů v oblasti Slovan (odklon přes staveniště na Slovanské aleji) na linku 13 nasazeny výhradně starší vozy 24 Tr.
Probouzející se jarní přírodou v ulici K Cihelnám projíždí vůz Škoda 24 Tr č. 507. Trolejbusy s dieselagregátem jsou na lince 13 k černické nákupní zóně v posledních několika letech vzácností, linka je za běžných okolností výhradně v režii tišších a svižnějších bateriových trolejbusů. Na dobu před příchodem bateriových trolejbusů mohli cestující na lince 13 zavzpomínat poslední dubnový víkend, kdy byly z důvodu odklonu trolejbusů v oblasti Slovan (odklon přes staveniště na Slovanské aleji) na linku 13 nasazeny výhradně starší vozy 24 Tr.
May 09, 2021 7:00:13pm
Testování modrožlutých trolejbusů Solaris Trollino 12 s výzbrojí Škoda pro rumunské město Ploješť je v plném proudu. Stejně tak jsou hotové vozy postupně odváženy do Rumunska. Snímek pořízený před měsícem zachytil transport prvního trolejbusu při absolvování prvního kilometru z daleké cesty do Rumunska. Kulisou snímku se stala rozkvétající Zborovská ulice.
Testování modrožlutých trolejbusů Solaris Trollino 12 s výzbrojí Škoda pro rumunské město Ploješť je v plném proudu. Stejně tak jsou hotové vozy postupně odváženy do Rumunska. Snímek pořízený před měsícem zachytil transport prvního trolejbusu při absolvování prvního kilometru z daleké cesty do Rumunska. Kulisou snímku se stala rozkvétající Zborovská ulice.
May 09, 2021 7:38:36pm
Jednou z nejméně frekventovaných plzeňských trolejbusových tratí je spojnice křižovatky s Heyrovského ulicí ("U Teplárny") a obratiště Tyršův most. Tuto trať v ulici Edvarda Beneše využívají spoje linky 14, která je v provozu jen v pracovní dny, a to ještě v poměrně dlouhých intervalech (ve špičkách zhruba po 30 minutách, v sedle po 60 minutách). V posledních týdnech se na trať díky prořezu křovin a stromů naskytl i nový pohled, v rámci kterého byl zvěčněn vůz 24 Tr č. 514 nasazený na směnu 14/1. Vůz opouští borské sídliště a sjíždí k zastávce Gigant.
Jednou z nejméně frekventovaných plzeňských trolejbusových tratí je spojnice křižovatky s Heyrovského ulicí ("U Teplárny") a obratiště Tyršův most. Tuto trať v ulici Edvarda Beneše využívají spoje linky 14, která je v provozu jen v pracovní dny, a to ještě v poměrně dlouhých intervalech (ve špičkách zhruba po 30 minutách, v sedle po 60 minutách). V posledních týdnech se na trať díky prořezu křovin a stromů naskytl i nový pohled, v rámci kterého byl zvěčněn vůz 24 Tr č. 514 nasazený na směnu 14/1. Vůz opouští borské sídliště a sjíždí k zastávce Gigant.
May 09, 2021 9:59:16pm
Dodávka třiceti trolejbusů Škoda 27 Tr pro Sofii pomalu finišuje. Do konce května by měla být flotila nových trolejbusů v bulharské metropoli kompletní. To bude znamenat také ústup legendárních trolejbusů Ikarus 280T. Minimálně jeden vůz 280T, opatřený uměleckými polepy, by však v provozu s cestujícími měl vydržet až do jara 2022. Snímek během zkušebních jízd v Borské ulici zachytil v první dubnový den předposlední vůz "Sofia 29".
Dodávka třiceti trolejbusů Škoda 27 Tr pro Sofii pomalu finišuje. Do konce května by měla být flotila nových trolejbusů v bulharské metropoli kompletní. To bude znamenat také ústup legendárních trolejbusů Ikarus 280T. Minimálně jeden vůz 280T, opatřený uměleckými polepy, by však v provozu s cestujícími měl vydržet až do jara 2022. Snímek během zkušebních jízd v Borské ulici zachytil v první dubnový den předposlední vůz "Sofia 29".
May 09, 2021 10:20:02pm
Redukovaný rozsah letošních Slavností svobody stejně jako v loňském roce prakticky nezpůsobil omezení či odklony provozu MHD. Jediné drobné omezení v letošním roce nastalo 6. května. Od ranní výpravy do zhruba 20. hodiny byla zastávka U Práce (ve směru Mrakodrap) přeložena do Tylovy ulice. Důvodem byl pietní akt u památníku Díky Ameriko a související bezpečnostní opatření. Po dobu konání pietního aktu se dále vozy MHD v blízkosti památníku měly vyvarovat používání výstražných zvukových znamení (troubení). Při obsluze přeložené zastávky U Práce byl zachycen vůz 26 Tr č. 561. Pohled na sběrače dalších dvou stanicujících 26 Tr pozornému oku prozrazuje, že každý ze zachycených vozů pochází z jiné výrobní série.
Redukovaný rozsah letošních Slavností svobody stejně jako v loňském roce prakticky nezpůsobil omezení či odklony provozu MHD. Jediné drobné omezení v letošním roce nastalo 6. května. Od ranní výpravy do zhruba 20. hodiny byla zastávka U Práce (ve směru Mrakodrap) přeložena do Tylovy ulice. Důvodem byl pietní akt u památníku Díky Ameriko a související bezpečnostní opatření. Po dobu konání pietního aktu se dále vozy MHD v blízkosti památníku měly vyvarovat používání výstražných zvukových znamení (troubení). Při obsluze přeložené zastávky U Práce byl zachycen vůz 26 Tr č. 561. Pohled na sběrače dalších dvou stanicujících 26 Tr pozornému oku prozrazuje, že každý ze zachycených vozů pochází z jiné výrobní série.
May 09, 2021 10:36:14pm
S jarem se pomalu rozbíhá také sezóna jízd historických vozidel PMDP. V letošním roce není možné pro svezení využít historické tramvajové vozy, a to z důvodu rekonstrukce vozovny Slovany. Lze předpokládat, že o to větší zájem by mohl být o svezení historickými autobusy a trolejbusy. Nejstarší plzeňské historické trolejbusy se na letošní veteránskou sezóny připravovaly 19. dubna. V podvečer tohoto dne trojice veteránů vyjela po zimním odstavení na zkušební jízdu, a to ve formaci podle roků výroby – v čele Škoda 9 Tr č. 323 z roku 1979, následovaná třetím prototypem 15 Tr č. 414 z roku 1987 a dále 14 Tr č. 429 z roku 1989. Snímek trolejbusy během zkušební jízdy zachytil na náměstí Milady Horákové při návratu z Černic. Ze snímku jsou také patrné nové, dobově laděné, cedule linkové orientace informující o typu vozidla (namísto původních cedulí "okružní/historická jízda").
S jarem se pomalu rozbíhá také sezóna jízd historických vozidel PMDP. V letošním roce není možné pro svezení využít historické tramvajové vozy, a to z důvodu rekonstrukce vozovny Slovany. Lze předpokládat, že o to větší zájem by mohl být o svezení historickými autobusy a trolejbusy. Nejstarší plzeňské historické trolejbusy se na letošní veteránskou sezóny připravovaly 19. dubna. V podvečer tohoto dne trojice veteránů vyjela po zimním odstavení na zkušební jízdu, a to ve formaci podle roků výroby – v čele Škoda 9 Tr č. 323 z roku 1979, následovaná třetím prototypem 15 Tr č. 414 z roku 1987 a dále 14 Tr č. 429 z roku 1989. Snímek trolejbusy během zkušební jízdy zachytil na náměstí Milady Horákové při návratu z Černic. Ze snímku jsou také patrné nové, dobově laděné, cedule linkové orientace informující o typu vozidla (namísto původních cedulí "okružní/historická jízda").
May 09, 2021 11:42:36pm
May 10, 2021 8:22:06pm
V posledních dnech provoz trolejbusů zajímavě ovlivnilo několik mimořádností. V pátek 7. května před 14. hodinou způsobila cizí dopravní nehoda nedosažitelnost trolejového vedení v zastávkovém zálivu U Školky směr Černice. Provoz byl řízen kyvadlově volnou polovinou vozovky, trolejbusy s alternativním pohonem místo objely snadno, ostatní trolejbusy místo objížděly s přeložením sběračů na protisměrné trolejové vedení. Prakticky identická situace nastala také v pondělí 10. května. Kolem 15:45 došlo k závadě na vozu 27 Tr č. 541, který zůstal odstavený v zastávce U Luny. Tato zastávka je řešena jako zátková, provoz byl veden kyvadlově zbývající polovinou. Trolejbusy bez alternativního pohonu opět místo objížděly po protisměrném trolejovém vedení. Vozy s alternativním pohonem měly situaci jednodušší. To dokumentuje i přiložený snímek, který při objíždění 541 v prostoru zastávky U Luny zachytil záložní 26 Tr č. 570 nasazenou na 16/10. Závada na vozu zkomplikovala provoz také včera, po 17. hodině. Provoz trolejbusů směrem od Wilsonova mostu ke křižovatce U Práce byl zastaven zhruba na 30 minut, místem projely pouze trolejbusy opatřené alternativním pohonem.
V posledních dnech provoz trolejbusů zajímavě ovlivnilo několik mimořádností. V pátek 7. května před 14. hodinou způsobila cizí dopravní nehoda nedosažitelnost trolejového vedení v zastávkovém zálivu U Školky směr Černice. Provoz byl řízen kyvadlově volnou polovinou vozovky, trolejbusy s alternativním pohonem místo objely snadno, ostatní trolejbusy místo objížděly s přeložením sběračů na protisměrné trolejové vedení. Prakticky identická situace nastala také v pondělí 10. května. Kolem 15:45 došlo k závadě na vozu 27 Tr č. 541, který zůstal odstavený v zastávce U Luny. Tato zastávka je řešena jako zátková, provoz byl veden kyvadlově zbývající polovinou. Trolejbusy bez alternativního pohonu opět místo objížděly po protisměrném trolejovém vedení. Vozy s alternativním pohonem měly situaci jednodušší. To dokumentuje i přiložený snímek, který při objíždění 541 v prostoru zastávky U Luny zachytil záložní 26 Tr č. 570 nasazenou na 16/10. Závada na vozu zkomplikovala provoz také včera, po 17. hodině. Provoz trolejbusů směrem od Wilsonova mostu ke křižovatce U Práce byl zastaven zhruba na 30 minut, místem projely pouze trolejbusy opatřené alternativním pohonem.
May 12, 2021 2:24:58pm
May 13, 2021 10:01:43am
Cizí dopravní nehoda uzavřela dnes před 7. hodinou ranní Zborovskou třídu v Doudlevcích. Vyšetřování a odklízení následků vážnější nehody policejního vozu trvalo zhruba čtyři hodiny (průjezd Zborovskou ulicí byl obnoven kolem 10:45). Po dobu uzavírky byla linka 13 v úseku mezi zastávkami Samaritská (resp. U Plynárny) a Vodárna odkloněna kolem obratiště Tyršův most. Trolejbusy byly obousměrně vedeny ulicemi Samaritská - Edvarda Beneše - Zborovská (ke křižovatce s Mostní ulicí), při jízdě byl využíván alternativní bateriový pohon. Spoje linky 13 na odklonové trase projížděly zastávkami (jiných linek) Adelova, Gigant, Tyršův most a Mlýnské nábřeží, bez obsluhy zůstala dále zastávka 13 Doudlevce ETZ. Snímek při nájezdu na odklonovou trasu do Samaritské ulice zachytil vůz 26 Tr č. 566.
Cizí dopravní nehoda uzavřela dnes před 7. hodinou ranní Zborovskou třídu v Doudlevcích. Vyšetřování a odklízení následků vážnější nehody policejního vozu trvalo zhruba čtyři hodiny (průjezd Zborovskou ulicí byl obnoven kolem 10:45). Po dobu uzavírky byla linka 13 v úseku mezi zastávkami Samaritská (resp. U Plynárny) a Vodárna odkloněna kolem obratiště Tyršův most. Trolejbusy byly obousměrně vedeny ulicemi Samaritská - Edvarda Beneše - Zborovská (ke křižovatce s Mostní ulicí), při jízdě byl využíván alternativní bateriový pohon. Spoje linky 13 na odklonové trase projížděly zastávkami (jiných linek) Adelova, Gigant, Tyršův most a Mlýnské nábřeží, bez obsluhy zůstala dále zastávka 13 Doudlevce ETZ. Snímek při nájezdu na odklonovou trasu do Samaritské ulice zachytil vůz 26 Tr č. 566.
May 23, 2021 8:24:30pm
Poškození trolejového vedení u hlavního vlakového nádraží a kolona plná čtrnáctek. Rok 1995.
May 24, 2021 9:52:04pm
Škoda 14 Tr č. 367 byla v roce 1992 zvěčněna na Jiráskově náměstí. Aneb když nemáte přední dveře, dejte tam zadní... :)
May 30, 2021 9:36:12pm
Od pondělí 31. května je z důvodu povrchu opravy zastávky Černice znemožněno využívání stejnojmenného obratiště. Spoje linky 10 jsou tak výjimečně prodlouženy do zastávky K Losiné. Díky tomu se trolejbusy 24 Tr dostávají do míst, kde už příliš obvyklé nejsou. Vůz 24 Tr č. 497 tak mohl být zachycen po dojezdu do zastávky K Losiné. Za snímek děkujeme.
Od pondělí 31. května je z důvodu povrchu opravy zastávky Černice znemožněno využívání stejnojmenného obratiště. Spoje linky 10 jsou tak výjimečně prodlouženy do zastávky K Losiné. Díky tomu se trolejbusy 24 Tr dostávají do míst, kde už příliš obvyklé nejsou. Vůz 24 Tr č. 497 tak mohl být zachycen po dojezdu do zastávky K Losiné. Za snímek děkujeme.
Jun 02, 2021 9:01:15pm
Poslední týdny jsou ve znamení zácviku nových řidičů. Další lidské osudy se minimálně na čas spojí s volanty trolejbusů. Nováčci postupně absolvují zácvik na všechny provozované typy. Školení neustávají ani o víkendu, kdy se řidiči mohou školit i na kloubové trolejbusy (ty jsou v pracovní dny plně vytížené). Při víkendové cvičné jízdě byl v obratišti Nová Hospoda zachycen nejnovější kloubák, 27 Tr č. 590. Účastníkům kurzu přejeme mnoho šťastně ujetých kilometrů a žádné nehody.
Poslední týdny jsou ve znamení zácviku nových řidičů. Další lidské osudy se minimálně na čas spojí s volanty trolejbusů. Nováčci postupně absolvují zácvik na všechny provozované typy. Školení neustávají ani o víkendu, kdy se řidiči mohou školit i na kloubové trolejbusy (ty jsou v pracovní dny plně vytížené). Při víkendové cvičné jízdě byl v obratišti Nová Hospoda zachycen nejnovější kloubák, 27 Tr č. 590. Účastníkům kurzu přejeme mnoho šťastně ujetých kilometrů a žádné nehody.
Jun 03, 2021 9:28:11pm
V současnosti jediný plzeňský trolejbus opatřený celovozovou reklamou, Škoda 25 Tr č. 524, nasazený na linku 15 byl za slunečného jarního odpoledne zvěčněn v prostoru obratiště Hlavní nádraží.
V současnosti jediný plzeňský trolejbus opatřený celovozovou reklamou, Škoda 25 Tr č. 524, nasazený na linku 15 byl za slunečného jarního odpoledne zvěčněn v prostoru obratiště Hlavní nádraží.
Jun 06, 2021 6:39:06pm
Je zajímavé sledovat, jak nepostradatelné jsou některé plzeňské komunikace. Což se projevuje zejména zahlcením objízdných tras dlouhými kolonami. V pátek 14. května svoji důležitost připomněla Lobezská třída (resp. uzavřený most přes železniční trať na České Budějovice) - provoz ve zbývající části Lobezské kolaboval a spoje linky 12 nabíraly zpoždění v řádu desítek minut. Podobná situace se opakovala dnes v Doudlevcích. Z důvodu prací na železničním přejezdu v Samaritské ulici je tato spojnice od 5.6. do 8.6. uzavřena (s odklonem autobusových linek 22 a 29). Víkendový provoz komplikace nepřinášel, ale v dnešních prvních pracovních špičkách pocítili uzavírku řidiči v širším okolí. Zejména první vzdutí provozu v ranních hodinách znamenalo dlouhé kolony (souvislá pomalu popojíždějící kolona od Tyršova mostu sahala až do Mostní ulice k mostu přes Radbuzu). Na trolejbusových trasách byly kolony nejen ve Zborovské ulici, ale také už v Průmyslové (linka 14), zvýšena intenzita provozu byla poznat též na Doudlevecké třídě (linky 10, 13 a 14). Odpolední špička přinesla vzdutí opět ve Zborovské od Mlýnského nábřeží, a také v ulici Edvarda Beneše od borské nemocnice (linky 14, 16). Zpoždění trolejbusových linek se pohybovalo kolem 10-20 minut, o poznání horší byla situace na autobusových linkách 22, 29 a 30, kde byla atakována i 30minutová hranice zpoždění. V odpolední špičce provoz na křižovatce u Tyršova mostu operativně řídila i policie. Komplikace v provozu lze očekávat ještě zítra (ač pravděpodobně mírnější než dnes), nepravidelný provoz lze očekávat na trolejbusových linkách 10, 13, 14, 16 a autobusových 22, 29 a 30. Snímek zachytil trolejbus Škoda 26 Tr č. 551 při popojíždění v koloně v ulici Edvarda Beneše, právě tento vůz si v rámci směny 14/1 kolon v Doudlevcích dnes "užil" nejvíce. V pozadí je patrný autobus SOR na odkloněné lince 22.
Je zajímavé sledovat, jak nepostradatelné jsou některé plzeňské komunikace. Což se projevuje zejména zahlcením objízdných tras dlouhými kolonami. V pátek 14. května svoji důležitost připomněla Lobezská třída (resp. uzavřený most přes železniční trať na České Budějovice) - provoz ve zbývající části Lobezské kolaboval a spoje linky 12 nabíraly zpoždění v řádu desítek minut. Podobná situace se opakovala dnes v Doudlevcích. Z důvodu prací na železničním přejezdu v Samaritské ulici je tato spojnice od 5.6. do 8.6. uzavřena (s odklonem autobusových linek 22 a 29). Víkendový provoz komplikace nepřinášel, ale v dnešních prvních pracovních špičkách pocítili uzavírku řidiči v širším okolí. Zejména první vzdutí provozu v ranních hodinách znamenalo dlouhé kolony (souvislá pomalu popojíždějící kolona od Tyršova mostu sahala až do Mostní ulice k mostu přes Radbuzu). Na trolejbusových trasách byly kolony nejen ve Zborovské ulici, ale také už v Průmyslové (linka 14), zvýšena intenzita provozu byla poznat též na Doudlevecké třídě (linky 10, 13 a 14). Odpolední špička přinesla vzdutí opět ve Zborovské od Mlýnského nábřeží, a také v ulici Edvarda Beneše od borské nemocnice (linky 14, 16). Zpoždění trolejbusových linek se pohybovalo kolem 10-20 minut, o poznání horší byla situace na autobusových linkách 22, 29 a 30, kde byla atakována i 30minutová hranice zpoždění. V odpolední špičce provoz na křižovatce u Tyršova mostu operativně řídila i policie. Komplikace v provozu lze očekávat ještě zítra (ač pravděpodobně mírnější než dnes), nepravidelný provoz lze očekávat na trolejbusových linkách 10, 13, 14, 16 a autobusových 22, 29 a 30. Snímek zachytil trolejbus Škoda 26 Tr č. 551 při popojíždění v koloně v ulici Edvarda Beneše, právě tento vůz si v rámci směny 14/1 kolon v Doudlevcích dnes "užil" nejvíce. V pozadí je patrný autobus SOR na odkloněné lince 22.
Jun 07, 2021 8:06:55pm
Zkušební jízdy nových škodováckých trolejbusů v ulicích Plzně se uplynulé týdny nesly v duchu vozidel pro rumunskou Ploješť. Celkem je smontováno 20 modrožlutých vozů Solaris Trollino 12 (s výzbrojí Škoda). Roli dodavatele výzbroje bude Škoda Electric hrát i u další probíhající zakázky, v těchto dnech se finišují další černošedozelené trolejbusy Solaris Trollino pro francouzské Saint-Étienne. Tyto vozy jsou našim čtenářům už důvěrně známy z minulosti. Snímek ze závěru května zvěčnil v zastávce CAN Tylova setkání plzeňského vozu 26 Tr č. 546 se Solarisem Trollino 12 (Ploješť č. 17).
Zkušební jízdy nových škodováckých trolejbusů v ulicích Plzně se uplynulé týdny nesly v duchu vozidel pro rumunskou Ploješť. Celkem je smontováno 20 modrožlutých vozů Solaris Trollino 12 (s výzbrojí Škoda). Roli dodavatele výzbroje bude Škoda Electric hrát i u další probíhající zakázky, v těchto dnech se finišují další černošedozelené trolejbusy Solaris Trollino pro francouzské Saint-Étienne. Tyto vozy jsou našim čtenářům už důvěrně známy z minulosti. Snímek ze závěru května zvěčnil v zastávce CAN Tylova setkání plzeňského vozu 26 Tr č. 546 se Solarisem Trollino 12 (Ploješť č. 17).
Jun 10, 2021 7:44:45pm
Dnes je tomu přesně rok, co hranice České republiky překročil trolejbus Škoda 14 TrE z amerického Daytonu. Převoz vozidla s českými kořeny přes oceán byl financován z crowdfundingové sbírky pod hlavičkou časopisu Československý Dopravák. V loňském roce bylo možné tento trolejbus, kterému zainteresovaní neřeknou jinak než Čechoameričan, zhlédnout v Muzeu MHD v Praze-Střešovicích. Počínaje letošní návštěvnickou sezónou se trolejbus stane chloubou Muzea dopravy ve Strašicích na Rokycansku. To se v těchto dnech intenzivně chystá na zahájení sezóny. Ta začne v americkém stylu – na dny 3. a 4. července připraven Českoamerický víkend. Kromě 14 TrE budou k vidění budou také americké automobily, ale i nové přírůstky do muzejní expozice (zejména tramvaj Astra nebo autobus Karosa HD 12). Chybět nebude ani oblíbená "obecní doprava" po Strašicích – na tu by měl být mimo jiné nasazen autobus Škoda 21 Ab v zajímavé vizuální úpravě po vzoru autobusu Scania z norského Osla. Podrobnosti o události bude možné najít na facebookové stránce https://www.facebook.com/events/235114711381987/?ref=newsfeed , případně na webových stránkách http://skodabusklub.cz/ . Návštěvu Muzea dopravy ve Strašicích vám můžeme vřele doporučit. Snímek zachytil českoamerický trolejbus Škoda 14 TrE pózující v branách strašického muzea.
Dnes je tomu přesně rok, co hranice České republiky překročil trolejbus Škoda 14 TrE z amerického Daytonu. Převoz vozidla s českými kořeny přes oceán byl financován z crowdfundingové sbírky pod hlavičkou časopisu Československý Dopravák. V loňském roce bylo možné tento trolejbus, kterému zainteresovaní neřeknou jinak než Čechoameričan, zhlédnout v Muzeu MHD v Praze-Střešovicích.

Počínaje letošní návštěvnickou sezónou se trolejbus stane chloubou Muzea dopravy ve Strašicích na Rokycansku. To se v těchto dnech intenzivně chystá na zahájení sezóny. Ta začne v americkém stylu – na dny 3. a 4. července připraven Českoamerický víkend. Kromě 14 TrE budou k vidění budou také americké automobily, ale i nové přírůstky do muzejní expozice (zejména tramvaj Astra nebo autobus Karosa HD 12). Chybět nebude ani oblíbená "obecní doprava" po Strašicích – na tu by měl být mimo jiné nasazen autobus Škoda 21 Ab v zajímavé vizuální úpravě po vzoru autobusu Scania z norského Osla.

Podrobnosti o události bude možné najít na facebookové stránce https://www.facebook.com/events/235114711381987/?ref=newsfeed , případně na webových stránkách http://skodabusklub.cz/ .

Návštěvu Muzea dopravy ve Strašicích vám můžeme vřele doporučit. Snímek zachytil českoamerický trolejbus Škoda 14 TrE pózující v branách strašického muzea.
Jun 12, 2021 8:05:54pm
Jun 16, 2021 11:15:23pm
Trolejbus Škoda 24 Tr č. 504 během jara absolvoval dílenskou prohlídku vyššího stupně. Po ní do provozu zasahuje od poloviny května, ale spíše příležitostně. Novotou se skvoucí vůz byl dnes nasazen na linku 10. V závěru svého dnešního výkonu byl v tropickém podvečeru zachycen v zastávce U Školky.
Trolejbus Škoda 24 Tr č. 504 během jara absolvoval dílenskou prohlídku vyššího stupně. Po ní do provozu zasahuje od poloviny května, ale spíše příležitostně. Novotou se skvoucí vůz byl dnes nasazen na linku 10. V závěru svého dnešního výkonu byl v tropickém podvečeru zachycen v zastávce U Školky.
Jun 17, 2021 7:57:10pm
Počínaje dnešním dnem jsou zhruba do konce srpna odkloněny trolejbusové linky v oblasti Borských polí. Důvodem je rekonstrukce povrchu Folmavské ulice. Objízdná trasa vede ulicemi U Letiště, Podnikatelská a Obchodní (všechny spoje zajištují trolejbusy s alternativním pohonem). Na trase se nachází také náhradní zastávky. Nepřekvapivě vznikaly v první den uzavírky kolony, a to zejména v ulici Obchodní a v okolí rondelu na Nové Hospodě. V nich trolejbusy linek 12, 15 a 17 nabíraly zpoždění až 30 minut. Zejména na lince 15 tak provoz mohl být nepravidelný. Trolejbusům s pomocným dieselagregátem dalo zabrat i dnešní horké počasí. Snímek na odklonové trase v ulici U Letiště zachytil vůz Škoda 27 Tr č. 586.
Počínaje dnešním dnem jsou zhruba do konce srpna odkloněny trolejbusové linky v oblasti Borských polí. Důvodem je rekonstrukce povrchu Folmavské ulice. Objízdná trasa vede ulicemi U Letiště, Podnikatelská a Obchodní (všechny spoje zajištují trolejbusy s alternativním pohonem). Na trase se nachází také náhradní zastávky. Nepřekvapivě vznikaly v první den uzavírky kolony, a to zejména v ulici Obchodní a v okolí rondelu na Nové Hospodě. V nich trolejbusy linek 12, 15 a 17 nabíraly zpoždění až 30 minut. Zejména na lince 15 tak provoz mohl být nepravidelný. Trolejbusům s pomocným dieselagregátem dalo zabrat i dnešní horké počasí. Snímek na odklonové trase v ulici U Letiště zachytil vůz Škoda 27 Tr č. 586.
Jun 21, 2021 7:33:13pm
Čechoameričan Škoda 14 TrE z Daytonu se dnes poprvé představil v Muzeu dopravy ve Strašicích. Společnost mu mimo jiné dělaly koráby amerických silnic, které zde měly neoficiální sraz. Všechny vozy po zásluze sklízely obdivné pohledy návštěvníků. Muzeum bude otevřeno i zítra, návštěvu lze jen doporučit. Americké automobily zítra už sice nebudou, Čechoameričan však ano. Stejně tak budou pokračovat i jízdy muzejních autobusů po obci.
Čechoameričan Škoda 14 TrE z Daytonu se dnes poprvé představil v Muzeu dopravy ve Strašicích. Společnost mu mimo jiné dělaly koráby amerických silnic, které zde měly neoficiální sraz. Všechny vozy po zásluze sklízely obdivné pohledy návštěvníků. Muzeum bude otevřeno i zítra, návštěvu lze jen doporučit. Americké automobily zítra už sice nebudou, Čechoameričan však ano. Stejně tak budou pokračovat i jízdy muzejních autobusů po obci.
Jul 03, 2021 9:20:49pm
Po nových trolejbusech pro rumunskou Ploješť se na zkušebních jízdách objevují také vozy pro francouzské Saint-Étienne. Nechybí jim už klasická výbava v podobě trakčních baterií či celovozové klimatizace. První z nových trolejbusů při zkušební jízdě opouští obratiště Tyršův most.
Po nových trolejbusech pro rumunskou Ploješť se na zkušebních jízdách objevují také vozy pro francouzské Saint-Étienne. Nechybí jim už klasická výbava v podobě trakčních baterií či celovozové klimatizace. První z nových trolejbusů při zkušební jízdě opouští obratiště Tyršův most.
Jul 07, 2021 7:12:38pm
V průběhu dnešního rána a dopoledne se v křižovatce U Prazdroje x Lobezská opravoval povrch jízdních pruhů. Zejména po dobu frézování vozovky byla zavedena napěťová výluka. Provoz linek 11, 13, 15, 16 a 17 zajišťovaly výhradně trolejbusy s alternativním pohonem. I po skončení napěťové výluky se alternativní pohon uplatnil při objíždění opravovaných míst s horší dosažitelností trolejového vedení. A tak zatímco 521 nasazená na linku 15 už projíždí křižovatkou s napájením z trolejí, 501 jedoucí na téže lince v opačném směru využívá dieselagregát, aby mohla objet schnoucí asfalt.
V průběhu dnešního rána a dopoledne se v křižovatce U Prazdroje x Lobezská opravoval povrch jízdních pruhů. Zejména po dobu frézování vozovky byla zavedena napěťová výluka. Provoz linek 11, 13, 15, 16 a 17 zajišťovaly výhradně trolejbusy s alternativním pohonem. I po skončení napěťové výluky se alternativní pohon uplatnil při objíždění opravovaných míst s horší dosažitelností trolejového vedení. A tak zatímco 521 nasazená na linku 15 už projíždí křižovatkou s napájením z trolejí, 501 jedoucí na téže lince v opačném směru využívá dieselagregát, aby mohla objet schnoucí asfalt.
Jul 10, 2021 7:32:31pm
Ještě se vraťme k červnové výluce v Černicích. Od 31. května znemožnila opravy zastávky Černice (směr centrum) otáčení ve stejnojmenném obratišti. Spoje linek 10 a 13, které by zde byly běžně ukončeny, tak pokračovaly do zastávky K Losiné (na alternativní pohon). Linka 10 tak byla zajišťována zejména vozy 24 Tr s dieselagregátem, příležitostně na ni vyjely i bateriové trolejbusy 26 Tr. Zajímavostí je, že ačkoliv byla zastávka Černice po opravě zprovozněna 15. června, nadále byly ponechány výlukové jízdní řády a spoje se tak namísto v Černicích stále otáčely v zastávce K Losiné. Důvodem byla blížící se změna grafikonů související se zahájením prázdninového provozu k 1. červenci. V prázdninových grafikonech už je provoz v černickém obratišti organizován klasicky. Na snímku vůz č. 574 nasazený na linku 10 při jízdě z výchozí zastávky K Losiné do Černic projíždí ulicí K Cihelnám.
Ještě se vraťme k červnové výluce v Černicích. Od 31. května znemožnila opravy zastávky Černice (směr centrum) otáčení ve stejnojmenném obratišti. Spoje linek 10 a 13, které by zde byly běžně ukončeny, tak pokračovaly do zastávky K Losiné (na alternativní pohon). Linka 10 tak byla zajišťována zejména vozy 24 Tr s dieselagregátem, příležitostně na ni vyjely i bateriové trolejbusy 26 Tr. Zajímavostí je, že ačkoliv byla zastávka Černice po opravě zprovozněna 15. června, nadále byly ponechány výlukové jízdní řády a spoje se tak namísto v Černicích stále otáčely v zastávce K Losiné. Důvodem byla blížící se změna grafikonů související se zahájením prázdninového provozu k 1. červenci. V prázdninových grafikonech už je provoz v černickém obratišti organizován klasicky. Na snímku vůz č. 574 nasazený na linku 10 při jízdě z výchozí zastávky K Losiné do Černic projíždí ulicí K Cihelnám.
Jul 10, 2021 10:00:46pm
Od začátku prázdnin probíhají práce na opravě Domažlické třídy. V dosud neopravovaném úseku silnice mezi zúžením ze čtyřpruhu a okružní křižovatkou u panelárny bude vyměněn asfaltový povrch a také upraveno odvodnění komunikace a opraveny propustky. Práce na odvodnění a čištění příkopů jsou prováděny po polovinách vozovky s kyvadlovým řízením provozu. To nelze hodnotit jako ideální, zejména s ohledem na souběžnou uzavírku Folmavské třídy, tedy potenciálně alternativní trasy. Jak se proslýchá v kuloárech, za nekoordinací obou investičních akcí stojí ŘSD. Nicméně kyvadlový provoz na Domažlické je řízen pracovníky stavby což umožňuje větší operativu než klasické semafory. K tvorbě kolon dochází zejména ve špičkách, spoje linky 12 zde obvykle nabírají zpoždění 5-20 minut. Kolem prací na úpravě krajnice projíždí protisměrným pásem 26 Tr č. 563. Od pátku do neděle probíhá v těchto dnech také první napěťová výluka související s frézováním a pokládkou nové vrstvy asfaltu.
Od začátku prázdnin probíhají práce na opravě Domažlické třídy. V dosud neopravovaném úseku silnice mezi zúžením ze čtyřpruhu a okružní křižovatkou u panelárny bude vyměněn asfaltový povrch a také upraveno odvodnění komunikace a opraveny propustky. Práce na odvodnění a čištění příkopů jsou prováděny po polovinách vozovky s kyvadlovým řízením provozu. To nelze hodnotit jako ideální, zejména s ohledem na souběžnou uzavírku Folmavské třídy, tedy potenciálně alternativní trasy. Jak se proslýchá v kuloárech, za nekoordinací obou investičních akcí stojí ŘSD. Nicméně kyvadlový provoz na Domažlické je řízen pracovníky stavby což umožňuje větší operativu než klasické semafory. K tvorbě kolon dochází zejména ve špičkách, spoje linky 12 zde obvykle nabírají zpoždění 5-20 minut. Kolem prací na úpravě krajnice projíždí protisměrným pásem 26 Tr č. 563. Od pátku do neděle probíhá v těchto dnech také první napěťová výluka související s frézováním a pokládkou nové vrstvy asfaltu.
Jul 17, 2021 8:29:06pm
Ex Plzeňákům se v Mykolajivu stále daří.
Jul 19, 2021 10:55:10pm
Letní prázdniny pro plzeňské dopraváky rozhodně odpočinek neznamenají. Skoro na každé lince se během léta něco děje, a to zejména v důsledku probíhající stavební činnosti. Pracovníci obsadili například Domažlickou třídu, kde se mění povrch vozovky. Červencové víkendy jsou tak jako přes kopírák – od pátečního podvečera do neděle je vyhlášena napěťová výluka a provoz je veden střídavě jednou polovinou vozovky. To zejména v páteční doznívající špičce přináší spojům linky 12 zdržení v řádu desítek minut. V souvislosti s pracemi jsou zastávky operativně rušeny (Hřbitov Zátiší) nebo přesunuty (Zátiší). Linka 12 je stejně jako ostatní trolejbusové linky během prázdnin proškrtána z důvodu nutných úspor. PMDP však obsazenost spojů sleduje a vyhodnocuje také případné náměty od cestujících. Od 21. července tak jsou na dvě vytipovaná pořadí linky 12 (12/3 a 12/6, obě dlouhé celodenní směny v pracovní dny) nasazena kloubová vozidla namísto sól. K dalšímu zlepšení situace dojde 9. srpna, kdy budou na lince 12 zkráceny intervaly v přepravní špičce (a v této souvislosti upravena výprava). Snímek z pátečního podvečera zachycuje posilový kloubák 27 Tr č. 590 při jízdě na bateriový pohon volnou polovinou právě frézované Domažlické třídy.
Letní prázdniny pro plzeňské dopraváky rozhodně odpočinek neznamenají. Skoro na každé lince se během léta něco děje, a to zejména v důsledku probíhající stavební činnosti. Pracovníci obsadili například Domažlickou třídu, kde se mění povrch vozovky. Červencové víkendy jsou tak jako přes kopírák – od pátečního podvečera do neděle je vyhlášena napěťová výluka a provoz je veden střídavě jednou polovinou vozovky. To zejména v páteční doznívající špičce přináší spojům linky 12 zdržení v řádu desítek minut. V souvislosti s pracemi jsou zastávky operativně rušeny (Hřbitov Zátiší) nebo přesunuty (Zátiší). Linka 12 je stejně jako ostatní trolejbusové linky během prázdnin proškrtána z důvodu nutných úspor. PMDP však obsazenost spojů sleduje a vyhodnocuje také případné náměty od cestujících. Od 21. července tak jsou na dvě vytipovaná pořadí linky 12 (12/3 a 12/6, obě dlouhé celodenní směny v pracovní dny) nasazena kloubová vozidla namísto sól. K dalšímu zlepšení situace dojde 9. srpna, kdy budou na lince 12 zkráceny intervaly v přepravní špičce (a v této souvislosti upravena výprava). Snímek z pátečního podvečera zachycuje posilový kloubák 27 Tr č. 590 při jízdě na bateriový pohon volnou polovinou právě frézované Domažlické třídy.
Aug 03, 2021 6:18:50pm
Do Malesic autobusem nebo trolejbusem? Avizovaná elektrifikace autobusové linky 35 se stává skutečností. Od 1. září 2021 bude trolejbusová linka 11 prodloužena z centrálního autobusového nádraží přes Radčice do Křimic, resp. Malesic, čímž plně nahradí dosavadní autobusovou linku 35. Plánován je pilotní provoz bateriových trolejbusů po dobu jednoho roku, o dalším osudu rozhodnou získané poznatky. Pro prvotní důkladné prověření vhodnosti technologie bateriových trolejbusů na tuto trasu posloužila už zkušební linka 19, v rámci které trolejbusy do Křimic resp. Malesic zajížděly od prosince 2019 do června 2020. Navržené prodloužení linky 11 původní trasu linky 19 kopíruje. V rámci jedenáctky nyní dojde k větší pestrosti spojů, kromě klasických spojů Ústřední hřbitov – CAN Husova a nově zavedených Ústřední hřbitov – Křimice/Malesice budou zejména v okrajových částech dne v provozu také spoje Hlavní nádraží – Křimice/Malesice. Snímek z malesické návsi zachytil po boku Škody 26 Tr č. 595 nasazené v červnu 2020 na testovací linku 19 autobus SOR NB 12 č. 603.
Do Malesic autobusem nebo trolejbusem? Avizovaná elektrifikace autobusové linky 35 se stává skutečností. Od 1. září 2021 bude trolejbusová linka 11 prodloužena z centrálního autobusového nádraží přes Radčice do Křimic, resp. Malesic, čímž plně nahradí dosavadní autobusovou linku 35. Plánován je pilotní provoz bateriových trolejbusů po dobu jednoho roku, o dalším osudu rozhodnou získané poznatky. Pro prvotní důkladné prověření vhodnosti technologie bateriových trolejbusů na tuto trasu posloužila už zkušební linka 19, v rámci které trolejbusy do Křimic resp. Malesic zajížděly od prosince 2019 do června 2020. Navržené prodloužení linky 11 původní trasu linky 19 kopíruje. V rámci jedenáctky nyní dojde k větší pestrosti spojů, kromě klasických spojů Ústřední hřbitov – CAN Husova a nově zavedených Ústřední hřbitov – Křimice/Malesice budou zejména v okrajových částech dne v provozu také spoje Hlavní nádraží – Křimice/Malesice. Snímek z malesické návsi zachytil po boku Škody 26 Tr č. 595 nasazené v červnu 2020 na testovací linku 19 autobus SOR NB 12 č. 603.
Aug 04, 2021 5:33:58pm
Nadále pokračují práce na Domažlické třídě. Od pátku do neděle probíhala další etapa, v rámci které byl odstraňován původní povrch vozovky a pokládána základní nová vrstva. Tentokrát se pracovalo v jízdním pruhu ve směru do centra v úseku zhruba mezi zastávkami Zátiší a Panelárna. Kromě klasické napěťové výluky (a tedy nasazení bateriových trolejbusů na linku 12), střídavém provozu volnou polovinou vozovky přinesla tato etapa ještě jednu zajímavost. A to přesun už jednou přesunutých zastávek. Zastávkové zálivy na Zátiší (v obou směrech) absolvují v těchto týdnech rekonstrukci, proto byla vybudována dočasná nástupiště v blízkosti křižovatek s ulicemi Línská a Na Průhonu. Nicméně právě zde se tento víkend pracovalo na novém povrchu a stanicování trolejbusů v úseku s kyvadlovým provozem by nebylo ideální. Přesunuté zastávky tak byly přesunuty opět k provizorním nástupištím, a to do blízkosti křižovatek Línská a Na Úhoru (zastávky byly zřízeny prakticky na úrovni opravovaných zastávkových zálivů pro opačný směr). Snímek při průjezdu volnou polovinou vozovky Domažlické třídy zachytil 26 Tr č. 567.
Nadále pokračují práce na Domažlické třídě. Od pátku do neděle probíhala další etapa, v rámci které byl odstraňován původní povrch vozovky a pokládána základní nová vrstva. Tentokrát se pracovalo v jízdním pruhu ve směru do centra v úseku zhruba mezi zastávkami Zátiší a Panelárna. Kromě klasické napěťové výluky (a tedy nasazení bateriových trolejbusů na linku 12), střídavém provozu volnou polovinou vozovky přinesla tato etapa ještě jednu zajímavost. A to přesun už jednou přesunutých zastávek. Zastávkové zálivy na Zátiší (v obou směrech) absolvují v těchto týdnech rekonstrukci, proto byla vybudována dočasná nástupiště v blízkosti křižovatek s ulicemi Línská a Na Průhonu. Nicméně právě zde se tento víkend pracovalo na novém povrchu a stanicování trolejbusů v úseku s kyvadlovým provozem by nebylo ideální. Přesunuté zastávky tak byly přesunuty opět k provizorním nástupištím, a to do blízkosti křižovatek Línská a Na Úhoru (zastávky byly zřízeny prakticky na úrovni opravovaných zastávkových zálivů pro opačný směr). Snímek při průjezdu volnou polovinou vozovky Domažlické třídy zachytil 26 Tr č. 567.
Aug 08, 2021 5:13:53pm
Plynulost provozu dokáží zlepšit i zdánlivé maličkosti. Jako třeba vytvarování trolejového oblouku. Právě jeho změna se stala příčinou drobného omezení provozu linky 13. Pracovníci horního vedení během nocí z 18. na 19., z 19. na 20. a z 20. na 21. července po ukončení provozu denních linek prováděli úpravu trolejového oblouku na troleji odbočující z mostu U Jána na Anglické nábřeží. Ve dnech 19. a 20. července byly troleje rozpracované, pro trolejbusy tedy neprůjezdné. Spoje linky 13 tak místem projížděly se staženými sběrači. Situaci přibližuje snímek vozu č. 580. Úprava trolejového oblouku byla náročnější zejména kvůli dvojici křížení s tramvajovou trolejí, která musela být nejprve snesena a dočasně nahrazena trolejovým drátem. Následně mohla být upravena trasa trolejbusového oblouku a dosazena křížení. Původní stav s dvěma obloukovými svorkami (po dočasném odstranění křížení) zachycuje snímek. Hlavním cílem úpravy trolejbusových trolejí bylo odstranění tvarovací spojky mezi tramvajovými trolejemi – ta vyžadovala opatrnější (pomalejší) jízdu trolejbusů v situaci, kdy je obvykle rychle potřeba vyklidit křižovatku, a zvyšovala riziko výpadku sběračů. Nově je oblouk řešen jednou ostřejší spojkou na svém počátku, úsek mezi oběma kříženími je pak už spojen přímou trolejí. To umožnuje plynulejší a bezpečnější jízdu trolejbusů křižovatkou. Dodejme, že se nejedná o jedinou novinku v trolejbusové síti, dokonce též na trase linky 13. V křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova budou v blízké době nataženy spojky z Prokopovy do ulice U Trati (směr Belánka) a pro opačný směr. Tyto oblouky dosud velmi citelně chybí a komplikují odklony trolejbusů bez alternativního pohonu při neprůjezdnosti Americké třídy.
Plynulost provozu dokáží zlepšit i zdánlivé maličkosti. Jako třeba vytvarování trolejového oblouku. Právě jeho změna se stala příčinou drobného omezení provozu linky 13. Pracovníci horního vedení během nocí z 18. na 19., z 19. na 20. a z 20. na 21. července po ukončení provozu denních linek prováděli úpravu trolejového oblouku na troleji odbočující z mostu U Jána na Anglické nábřeží. Ve dnech 19. a 20. července byly troleje rozpracované, pro trolejbusy tedy neprůjezdné. Spoje linky 13 tak místem projížděly se staženými sběrači. Situaci přibližuje snímek vozu č. 580.

Úprava trolejového oblouku byla náročnější zejména kvůli dvojici křížení s tramvajovou trolejí, která musela být nejprve snesena a dočasně nahrazena trolejovým drátem. Následně mohla být upravena trasa trolejbusového oblouku a dosazena křížení. Původní stav s dvěma obloukovými svorkami (po dočasném odstranění křížení) zachycuje snímek. Hlavním cílem úpravy trolejbusových trolejí bylo odstranění tvarovací spojky mezi tramvajovými trolejemi – ta vyžadovala opatrnější (pomalejší) jízdu trolejbusů v situaci, kdy je obvykle rychle potřeba vyklidit křižovatku, a zvyšovala riziko výpadku sběračů. Nově je oblouk řešen jednou ostřejší spojkou na svém počátku, úsek mezi oběma kříženími je pak už spojen přímou trolejí. To umožnuje plynulejší a bezpečnější jízdu trolejbusů křižovatkou.

Dodejme, že se nejedná o jedinou novinku v trolejbusové síti, dokonce též na trase linky 13. V křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova budou v blízké době nataženy spojky z Prokopovy do ulice U Trati (směr Belánka) a pro opačný směr. Tyto oblouky dosud velmi citelně chybí a komplikují odklony trolejbusů bez alternativního pohonu při neprůjezdnosti Americké třídy.
Aug 10, 2021 11:48:33am
Prázdniny rychlým tempem uhání ke svému konci, což tradičně předznamenává vrchol sezóny v Muzeu dopravy ve Strašicích. Polovina srpna bude i letos patřit posvícení, které je doprovázeno jízdami historických exponátů. O víkendu 14. a 15. srpna je připraven provoz hned tří denních linek a jedné noční. Muzeum své brány po oba dva dny otevře mezi 10. a 17. hodinou. V expozici budou k vidění i hlavní novinky letošní sezóny – nízkopodlažní tramvaj Astra z Plzně či trolejbus Škoda 14 TrE z amerického Daytonu. Právě Čechoameričan na snímku zapózoval po boku bývalé plzeňské 14 Tr č. 432. Snímek tak názorně ukazuje, čím vším se trolejbusy vycházející ze stejného základu odlišují. Nicméně nejlepší je prozkoumat rozdíly osobně 😊 Podrobnosti a jízdní řády strašických linek naleznete na http://skodabusklub.cz/ohd/
Prázdniny rychlým tempem uhání ke svému konci, což tradičně předznamenává vrchol sezóny v Muzeu dopravy ve Strašicích. Polovina srpna bude i letos patřit posvícení, které je doprovázeno jízdami historických exponátů. O víkendu 14. a 15. srpna je připraven provoz hned tří denních linek a jedné noční. Muzeum své brány po oba dva dny otevře mezi 10. a 17. hodinou. V expozici budou k vidění i hlavní novinky letošní sezóny – nízkopodlažní tramvaj Astra z Plzně či trolejbus Škoda 14 TrE z amerického Daytonu. Právě Čechoameričan na snímku zapózoval po boku bývalé plzeňské 14 Tr č. 432. Snímek tak názorně ukazuje, čím vším se trolejbusy vycházející ze stejného základu odlišují. Nicméně nejlepší je prozkoumat rozdíly osobně 😊

Podrobnosti a jízdní řády strašických linek naleznete na http://skodabusklub.cz/ohd/
Aug 10, 2021 12:52:06pm
I právě končící víkend přinesl odchylky od běžného trolejbusového provozu. Hlavní akcí byla sobotní napěťová výluka na Doubravce. Zhruba od 7. do 11. hodiny probíhalo odfrézování původního povrchu v ulici Na Dlouhých (v relativně krátkém úseku mezi křižovatkou s Masarykovou ulicí a křižovatkou s ulicí Ke Kukačce). Pro bezpečný pohyb frézy i nákladních automobilů byla požadována napěťová výluka – bez napětí byla celá ulice Na Dlouhých i Těšínská. Kromě linky 13 tak trolejbusy s alternativním pohonem zajišťovaly i provoz linek 16 a 17. A zatímco u 16 a 17 se jednalo o trolejbusy s bateriovým pohonem, na linku 13 vyjely poněkud nezvykle trolejbusy s pomocným dieselagregátem. Při probíhající napěťové výluce vjíždí do už vyfrézované ulice Na Dlouhých vůz 24 Tr č. 519. S ohledem na další probíhající výluky tak v sobotu trolejbusy bez alternativního pohonu mohly jen na linku 12.
I právě končící víkend přinesl odchylky od běžného trolejbusového provozu. Hlavní akcí byla sobotní napěťová výluka na Doubravce. Zhruba od 7. do 11. hodiny probíhalo odfrézování původního povrchu v ulici Na Dlouhých (v relativně krátkém úseku mezi křižovatkou s Masarykovou ulicí a křižovatkou s ulicí Ke Kukačce). Pro bezpečný pohyb frézy i nákladních automobilů byla požadována napěťová výluka – bez napětí byla celá ulice Na Dlouhých i Těšínská. Kromě linky 13 tak trolejbusy s alternativním pohonem zajišťovaly i provoz linek 16 a 17. A zatímco u 16 a 17 se jednalo o trolejbusy s bateriovým pohonem, na linku 13 vyjely poněkud nezvykle trolejbusy s pomocným dieselagregátem. Při probíhající napěťové výluce vjíždí do už vyfrézované ulice Na Dlouhých vůz 24 Tr č. 519. S ohledem na další probíhající výluky tak v sobotu trolejbusy bez alternativního pohonu mohly jen na linku 12.
Aug 14, 2021 8:56:09pm
Po rumunských městech Medias a Ploiești se na nové trolejbusy může těšit také Târgu Jiu. Do tohoto města zamíří jedenáct klasických trolejbusů a dalších devět pak v provedení s trakčními bateriemi. Finálním dodavatelem vozů je výrobce karoserie – společnost Solaris. Společnost Škoda Electric plní (minimálně u klasických vozů) roli dodavatele výzbroje a zajišťuje také finalizaci a otestování dokončených trolejbusů. První nové vozy pro město na řece Jiu už jsou hotové a najíždí první kilometry v ulicích Plzně. Zelenočerné trolejbusy můžou svým barevným provedením připomínat kloubové vozy provozované v rumunském Brašově, ale částečně i sólo stroje z litevského Kaunasu. Snímek při dnešní zkušební jízdě zachytil vůz Solaris Trollino 12 (Targu Jiu 02) na Domažlické třídě.
Po rumunských městech Medias a Ploiești se na nové trolejbusy může těšit také Târgu Jiu. Do tohoto města zamíří jedenáct klasických trolejbusů a dalších devět pak v provedení s trakčními bateriemi. Finálním dodavatelem vozů je výrobce karoserie – společnost Solaris. Společnost Škoda Electric plní (minimálně u klasických vozů) roli dodavatele výzbroje a zajišťuje také finalizaci a otestování dokončených trolejbusů. První nové vozy pro město na řece Jiu už jsou hotové a najíždí první kilometry v ulicích Plzně. Zelenočerné trolejbusy můžou svým barevným provedením připomínat kloubové vozy provozované v rumunském Brašově, ale částečně i sólo stroje z litevského Kaunasu. Snímek při dnešní zkušební jízdě zachytil vůz Solaris Trollino 12 (Targu Jiu 02) na Domažlické třídě.
Aug 17, 2021 8:39:38pm
Od pondělí 16. srpna mohou obyvatelé Křimic a Malesic opět vídat trolejbusy. Každý všední den jsou realizovány dvě služební jízdy, které mají za cíl seznámit trolejbusové řidiče s trasou připravované linky 11 prodloužené z CAN přes Radčice do Křimic, resp. Malesic. Připomeňme, že trolejbusy provoz s cestujícími do této části města zahájí 1. září 2021, čímž nahradí dosavadní autobusovou linku 35. Služebních jízd se tento týden zhostil vůz 26 Tr č. 577, který je na snímku zachycen v křižovatce před Radčicemi při odbočování od Malesic do Křimic.
Od pondělí 16. srpna mohou obyvatelé Křimic a Malesic opět vídat trolejbusy. Každý všední den jsou realizovány dvě služební jízdy, které mají za cíl seznámit trolejbusové řidiče s trasou připravované linky 11 prodloužené z CAN přes Radčice do Křimic, resp. Malesic. Připomeňme, že trolejbusy provoz s cestujícími do této části města zahájí 1. září 2021, čímž nahradí dosavadní autobusovou linku 35. Služebních jízd se tento týden zhostil vůz 26 Tr č. 577, který je na snímku zachycen v křižovatce před Radčicemi při odbočování od Malesic do Křimic.
Aug 20, 2021 3:24:30pm
Další pohled na jeden z jedenáctky nových trolejbusů pro rumunské město Târgu Jiu. Jak je ze snímku patrné, tvůrci barevného provedení zajímavě respektovali rysy karoserie New Urbino, když začátek levé bočnice ponechali černý. Cestující se v nových trolejbusech mohou těšit na celovozovou klimatizaci či Wi-Fi připojení, větší bezpečnost zajistí kamerový systém. Ve vozech nenalezneme alternativní pohon, nicméně dopravce už objednal dalších devět nových trolejbusů s trakčními bateriemi. Snímek při zkušební jízdě zachytil druhý vůz projíždějící Tylovou ulicí.
Další pohled na jeden z jedenáctky nových trolejbusů pro rumunské město Târgu Jiu. Jak je ze snímku patrné, tvůrci barevného provedení zajímavě respektovali rysy karoserie New Urbino, když začátek levé bočnice ponechali černý. Cestující se v nových trolejbusech mohou těšit na celovozovou klimatizaci či Wi-Fi připojení, větší bezpečnost zajistí kamerový systém. Ve vozech nenalezneme alternativní pohon, nicméně dopravce už objednal dalších devět nových trolejbusů s trakčními bateriemi. Snímek při zkušební jízdě zachytil druhý vůz projíždějící Tylovou ulicí.
Aug 20, 2021 7:31:11pm
Pohled na Americkou třídu plnou automobilů by od zítřejšího dne měl být minulostí. Nicméně jak stále ukazuje nedaleká Šumavská ulice, ani několik dopravních značek (včetně některých zvýrazněných retroreflexní fólií) nečiní řidičům žádnou „psychickou překážku“ pro vjezd. V případě Americké třídy bude návyk řidičů pravděpodobně ještě silnější. Doufejme, že alespoň do začátku školního roku si řidiči na upřednostnění udržitelnějších forem dopravy v této ulici zvyknou. Průjezd Americkou třídou v blízkosti centrální zastávky Mrakodrap bude od zítřejšího dne povolen pouze pro vozy MHD, IZS, VLD, zásobování, místní obsluhu, a také taxi a cyklisty. Ve směru od Klatovské nebude průjezd možný v úseku Americké mezi ulicemi Škroupova a Resslova, v opačném směru pak od kruhového objezdu po křižovatku s ulicí V Šipce.
Pohled na Americkou třídu plnou automobilů by od zítřejšího dne měl být minulostí. Nicméně jak stále ukazuje nedaleká Šumavská ulice, ani několik dopravních značek (včetně některých zvýrazněných retroreflexní fólií) nečiní řidičům žádnou „psychickou překážku“ pro vjezd. V případě Americké třídy bude návyk řidičů pravděpodobně ještě silnější. Doufejme, že alespoň do začátku školního roku si řidiči na upřednostnění udržitelnějších forem dopravy v této ulici zvyknou.

Průjezd Americkou třídou v blízkosti centrální zastávky Mrakodrap bude od zítřejšího dne povolen pouze pro vozy MHD, IZS, VLD, zásobování, místní obsluhu, a také taxi a cyklisty. Ve směru od Klatovské nebude průjezd možný v úseku Americké mezi ulicemi Škroupova a Resslova, v opačném směru pak od kruhového objezdu po křižovatku s ulicí V Šipce.
Aug 20, 2021 8:05:32pm
S koncem měsíce srpna se ke svému závěru chýlí i odklon linek MHD na Borských polích. Od 21.6. probíhal odklon trolejbusových linek 15, 17, 18 a N7 a autobusových 24, 29, 30 a N1 z Folmavské třídy do ulic U Letiště a Podnikatelská (příp. Obchodní). Příčinou byly postupné uzavírky Folmavské třídy při výměně povrchu komunikace (pro větší přehlednost bylo zvoleno jednotné odklonění linek MHD během všech etap). Provoz dotčených trolejbusových linek zajišťovaly výhradně trolejbusy s alternativním pohonem (prioritně s trakčními bateriemi). Cestující o odklonu informovalo ve vozidlech i hlášení, pro které byla použita hlasová syntéza (namísto klasického dámského hlasu se tak z reproduktorů linul mužský). Snímek při odbočování na objízdnou trasu do Podnikatelské ulice zachycuje 27 Tr č. 590, naopak na svoji původní trasu do ulice U Nové Hospody se vrací autobus Solaris Urbino 18 č. 607.
S koncem měsíce srpna se ke svému závěru chýlí i odklon linek MHD na Borských polích. Od 21.6. probíhal odklon trolejbusových linek 15, 17, 18 a N7 a autobusových 24, 29, 30 a N1 z Folmavské třídy do ulic U Letiště a Podnikatelská (příp. Obchodní). Příčinou byly postupné uzavírky Folmavské třídy při výměně povrchu komunikace (pro větší přehlednost bylo zvoleno jednotné odklonění linek MHD během všech etap). Provoz dotčených trolejbusových linek zajišťovaly výhradně trolejbusy s alternativním pohonem (prioritně s trakčními bateriemi). Cestující o odklonu informovalo ve vozidlech i hlášení, pro které byla použita hlasová syntéza (namísto klasického dámského hlasu se tak z reproduktorů linul mužský). Snímek při odbočování na objízdnou trasu do Podnikatelské ulice zachycuje 27 Tr č. 590, naopak na svoji původní trasu do ulice U Nové Hospody se vrací autobus Solaris Urbino 18 č. 607.
Aug 22, 2021 3:05:33pm
V současnosti nejstaršími kloubovými trolejbusy pod plzeňskými trolejemi je pětice vozů Škoda 25 Tr. Tyto trolejbusy se obvykle u řidičů příliš velké přízni netěšily. A ani v jiných městech, až na pár výjimek v čele s Českými Budějovicemi, nemá tento typ příliš dobrou pověst. Provoz pětadvacítek v Plzni zahájil na den přesně před dvanácti lety, 12. září 2009, vůz č. 520, a to na lince 16. Při službě na této páteřní lince, konkrétně při průjezdu Těšínskou ulicí, mohly být zvěčněny i vozy 25 Tr č. 521 a 522.
V současnosti nejstaršími kloubovými trolejbusy pod plzeňskými trolejemi je pětice vozů Škoda 25 Tr. Tyto trolejbusy se obvykle u řidičů příliš velké přízni netěšily. A ani v jiných městech, až na pár výjimek v čele s Českými Budějovicemi, nemá tento typ příliš dobrou pověst. Provoz pětadvacítek v Plzni zahájil na den přesně před dvanácti lety, 12. září 2009, vůz č. 520, a to na lince 16. Při službě na této páteřní lince, konkrétně při průjezdu Těšínskou ulicí, mohly být zvěčněny i vozy 25 Tr č. 521 a 522.
Aug 22, 2021 3:15:59pm
Americká bez aut, den první. První dojmy z dnešního revolučního dne pro plzeňskou dopravu. Uzavírka řada řidičů automobilů navzdory řadě mediálních výstupů překvapila, a dle očekávání se výrazné značky, pro běžného člověka nepřehlédnutelné, staly pro řadu řidičů neviditelnými. Řidičům s dodržováním dopravních předpisů a sledováním značek pomáhali strážníci. Jejich nelehkou práci je nutné na tomto místě ocenit. Hlídky městské policie, doufejme, budeme na místě vídat po několik dalších týdnů, neboť změnit letité zvyky bude běh na dlouhou trať. Zejména ze strážníky ne tak hlídaného směru od křižovatky U Práce na Americkou třídu dnes vjížděla řada řidičů. Citelné bylo navýšení provozu v ulici U Trati, což však byl očekávaný jev (navíc dnes sledování vlivu uzavírky mohlo zkreslovat deštivé počasí a nehoda v Prokopově ulici). Jak jsme už uváděli minule, doufejme, že vyblokování Americké třídy pro individuální automobilovou dopravu je však jen prvním krokem k celkové přeměně a zatraktivnění této lokality. I dnešní chvilkový pobyt v této lokalitě se neobešel bez dvou proseb „o drobné“ od podivuhodných existencí...
Americká bez aut, den první.

První dojmy z dnešního revolučního dne pro plzeňskou dopravu. Uzavírka řada řidičů automobilů navzdory řadě mediálních výstupů překvapila, a dle očekávání se výrazné značky, pro běžného člověka nepřehlédnutelné, staly pro řadu řidičů neviditelnými. Řidičům s dodržováním dopravních předpisů a sledováním značek pomáhali strážníci. Jejich nelehkou práci je nutné na tomto místě ocenit. Hlídky městské policie, doufejme, budeme na místě vídat po několik dalších týdnů, neboť změnit letité zvyky bude běh na dlouhou trať. Zejména ze strážníky ne tak hlídaného směru od křižovatky U Práce na Americkou třídu dnes vjížděla řada řidičů. Citelné bylo navýšení provozu v ulici U Trati, což však byl očekávaný jev (navíc dnes sledování vlivu uzavírky mohlo zkreslovat deštivé počasí a nehoda v Prokopově ulici). Jak jsme už uváděli minule, doufejme, že vyblokování Americké třídy pro individuální automobilovou dopravu je však jen prvním krokem k celkové přeměně a zatraktivnění této lokality. I dnešní chvilkový pobyt v této lokalitě se neobešel bez dvou proseb „o drobné“ od podivuhodných existencí...
Aug 23, 2021 7:56:10pm
R jako Rokycanská. Probíhající rebranding původního názvu Obchodního centra (OC) Plzeň na OC Rokycanská od dnešního dne propaguje celovozová reklama na trolejbusu. Nositelem šedě laděného polepu se stal vůz 26 Tr č. 545, který byl v novém kabátku vypraven dnes poprvé, a to na směnu 12/1. Reklamu bychom na trolejbusu měli vídat minimálně následujících dvanáct měsíců. V rámci Plzně se jedná o první celovozovou reklamu na vozidle typu 26 Tr, z plzeňských trolejbusů je reklamním polepem v současnosti opatřen dále vůz 25 Tr č. 524. Na snímku 545 odbavuje v zastávce Mikulášská.
R jako Rokycanská. Probíhající rebranding původního názvu Obchodního centra (OC) Plzeň na OC Rokycanská od dnešního dne propaguje celovozová reklama na trolejbusu. Nositelem šedě laděného polepu se stal vůz 26 Tr č. 545, který byl v novém kabátku vypraven dnes poprvé, a to na směnu 12/1. Reklamu bychom na trolejbusu měli vídat minimálně následujících dvanáct měsíců. V rámci Plzně se jedná o první celovozovou reklamu na vozidle typu 26 Tr, z plzeňských trolejbusů je reklamním polepem v současnosti opatřen dále vůz 25 Tr č. 524. Na snímku 545 odbavuje v zastávce Mikulášská.
Aug 26, 2021 6:19:11pm
V průběhu měsíce srpna probíhala oprava zastávkového zálivu Zimní stadion (směr z centra). Při ní byly, jak je současným trendem, dlažební kostky nahrazeny povrchem z litého betonu. Tato technologie slouží od letošního roku také v zastávce v opačném směru, v současnosti nově položený beton tuhne také v zálivech na Zátiší. V rámci oprav zastávky Zimní stadion byly dále upraveny úhly klínů, což by mělo usnadnit vjezd a výjezd z/do prostoru zastávky. V dočasné provizorní zastávce, řešené jako zátkové, odbavuje 26 Tr č. 561.
V průběhu měsíce srpna probíhala oprava zastávkového zálivu Zimní stadion (směr z centra). Při ní byly, jak je současným trendem, dlažební kostky nahrazeny povrchem z litého betonu. Tato technologie slouží od letošního roku také v zastávce v opačném směru, v současnosti nově položený beton tuhne také v zálivech na Zátiší. V rámci oprav zastávky Zimní stadion byly dále upraveny úhly klínů, což by mělo usnadnit vjezd a výjezd z/do prostoru zastávky. V dočasné provizorní zastávce, řešené jako zátkové, odbavuje 26 Tr č. 561.
Aug 26, 2021 9:55:14pm
První střední opravu za sebou mají prakticky všechny trolejbusy 26 Tr v karoserii III. generace. Zbývající bateriové trolejbusy ji absolvovaly v posledních měsících. Při střední opravě je z předních čel vozů mimo jiné odstraněno modré logo výrobce Škoda a držáky vlaječek jsou přelakovány na bílo, aby nepůsobily rušivě. Předposlední z bateriových vozů v karoserii III. generace, vůz č. 581, byl po střední opravě vypraven poprvé 14. srpna 2021, a to na linku 16. Zvěčněn tak mohl být v křižovatce u Stavebních strojů krátce před odbočením na Jateční třídu.
První střední opravu za sebou mají prakticky všechny trolejbusy 26 Tr v karoserii III. generace. Zbývající bateriové trolejbusy ji absolvovaly v posledních měsících. Při střední opravě je z předních čel vozů mimo jiné odstraněno modré logo výrobce Škoda a držáky vlaječek jsou přelakovány na bílo, aby nepůsobily rušivě. Předposlední z bateriových vozů v karoserii III. generace, vůz č. 581, byl po střední opravě vypraven poprvé 14. srpna 2021, a to na linku 16. Zvěčněn tak mohl být v křižovatce u Stavebních strojů krátce před odbočením na Jateční třídu.
Aug 26, 2021 10:08:53pm
S nejnovější chloubou plzeňských tramvají, vozem Škoda 40T (č. 385), se na náměstí Milady Horákové setkal vůz 26 Tr č. 559. I trolejbusy se v blízké době mohou těšit na nové přírůstky ve vozovém parku. V letošním roce má podle plánu dorazit šest nových trolejbusů (čtyři 26 Tr a dva kloubové vozy 27 Tr). Další dvě 27 Tr budou následovat do jara roku 2022. Na prvních nových 26 Tr se už nyní pracuje v doudlevecké Škodě Electric. Nově dodané trolejbusy se od předchozích budou mírně odlišovat provedením faceliftované karoserie Solaris New Urbino. Další úpravy se budou týkat nových kloubových 27 Tr – konkrétně půjde o změnu uspořádání prostoru pro kočárky v interiéru a změnu konceptu otevírání druhých dveří. Namísto dveřních křídlech otevíraných dovnitř budou zabudována vně předsuvná.
S nejnovější chloubou plzeňských tramvají, vozem Škoda 40T (č. 385), se na náměstí Milady Horákové setkal vůz 26 Tr č. 559. I trolejbusy se v blízké době mohou těšit na nové přírůstky ve vozovém parku. V letošním roce má podle plánu dorazit šest nových trolejbusů (čtyři 26 Tr a dva kloubové vozy 27 Tr). Další dvě 27 Tr budou následovat do jara roku 2022. Na prvních nových 26 Tr se už nyní pracuje v doudlevecké Škodě Electric. Nově dodané trolejbusy se od předchozích budou mírně odlišovat provedením faceliftované karoserie Solaris New Urbino. Další úpravy se budou týkat nových kloubových 27 Tr – konkrétně půjde o změnu uspořádání prostoru pro kočárky v interiéru a změnu konceptu otevírání druhých dveří. Namísto dveřních křídlech otevíraných dovnitř budou zabudována vně předsuvná.
Aug 26, 2021 10:45:32pm
Zčásti kontroverzní vyhlídková věž Paluby Hamburk nabízí nezvyklé pohledy na známá místa. Pokochat se tak můžeme pohledem na vůz Škoda 27 Tr č. 588 projíždějící kolem budovy Okresního soudu pro Plzeň-město. Dnes už bychom ani nepoznali, že i právě kolem této místní dominanty (tehdy sloužící jako hvězdárna a planetárium) se dříve otáčely trolejbusy. Stejně tak bychom v Nádražní ulici (patrná v levé části snímku) marně hledali dřívější rušný tramvajový provoz.
Zčásti kontroverzní vyhlídková věž Paluby Hamburk nabízí nezvyklé pohledy na známá místa. Pokochat se tak můžeme pohledem na vůz Škoda 27 Tr č. 588 projíždějící kolem budovy Okresního soudu pro Plzeň-město. Dnes už bychom ani nepoznali, že i právě kolem této místní dominanty (tehdy sloužící jako hvězdárna a planetárium) se dříve otáčely trolejbusy. Stejně tak bychom v Nádražní ulici (patrná v levé části snímku) marně hledali dřívější rušný tramvajový provoz.
Aug 26, 2021 11:22:18pm
Ještě jedním snímkem si připomeňme dokončenou dodávku trolejbusů do rumunského města Ploješť. Putovalo sem celkem 20 žlutomodrých trolejbusů Solaris Trollino 12 s výzbrojí Škoda. Ve svém novém působišti tyto vozy vystřídaly starší ojeté trolejbusy Neoplan N6121 ze švýcarského Lausanne. Snímek dokumentuje poslední z nových trolejbusů pro Ploješť dne 12. srpna při odbočování do Tylovy ulice (po manipulační trolejové spojce od autobusového nádraží).
Ještě jedním snímkem si připomeňme dokončenou dodávku trolejbusů do rumunského města Ploješť. Putovalo sem celkem 20 žlutomodrých trolejbusů Solaris Trollino 12 s výzbrojí Škoda. Ve svém novém působišti tyto vozy vystřídaly starší ojeté trolejbusy Neoplan N6121 ze švýcarského Lausanne. Snímek dokumentuje poslední z nových trolejbusů pro Ploješť dne 12. srpna při odbočování do Tylovy ulice (po manipulační trolejové spojce od autobusového nádraží).
Aug 27, 2021 6:59:57pm
Dva nejstarší trolejbusy ve vozovém parku, a také jediní zbývající zástupci typu 24 Tr Citybus, zapózovaly ve víkendovém ránu na obratišti Doubravka. Navzdory svému věku bezmála 17 let je vůz č. 497 (nyní vůbec nejstarší) hodnocen jako velmi spolehlivý, a to i ve srovnání se svými následovníky. V loňském roce tato první plzeňská čtyřiadvacítka absolvovala dílenskou prohlídku vyššího stupně a výhledově by se měla stát dalším přírůstkem do flotily historických vozidel PMDP. V současnosti nicméně nadále neúnavně brázdí ulicemi Plzně.
Dva nejstarší trolejbusy ve vozovém parku, a také jediní zbývající zástupci typu 24 Tr Citybus, zapózovaly ve víkendovém ránu na obratišti Doubravka. Navzdory svému věku bezmála 17 let je vůz č. 497 (nyní vůbec nejstarší) hodnocen jako velmi spolehlivý, a to i ve srovnání se svými následovníky. V loňském roce tato první plzeňská čtyřiadvacítka absolvovala dílenskou prohlídku vyššího stupně a výhledově by se měla stát dalším přírůstkem do flotily historických vozidel PMDP. V současnosti nicméně nadále neúnavně brázdí ulicemi Plzně.
Aug 27, 2021 7:46:34pm
Ještě jedním snímkem si připomeneme letní odklon linek MHD v oblasti Borských polí. S pomocí alternativního pohonu zavítaly trolejbusy do ulic U Letiště, Podnikatelská a Obchodní. Poměrně zajímavé bylo trasování trolejbusů kolem terminálu Univerzita (nedávno zprovozněné konečné stanice tramvaje linky č. 4) - za normální situace dělí obě trakce více než půl kilometru. Trolejbusy v rámci odklonu zavítaly také do zastávky nesoucí poetický název Vltava. Vodní tok bychom však v okolí hledali marně, jméno stanici propůjčila sousední tiskárna periodik Vltava-Labe-Press (dnes už nefungující). Na snímku v zastávce Vltava odbavuje 27 Tr č. 589.
Ještě jedním snímkem si připomeneme letní odklon linek MHD v oblasti Borských polí. S pomocí alternativního pohonu zavítaly trolejbusy do ulic U Letiště, Podnikatelská a Obchodní. Poměrně zajímavé bylo trasování trolejbusů kolem terminálu Univerzita (nedávno zprovozněné konečné stanice tramvaje linky č. 4) - za normální situace dělí obě trakce více než půl kilometru. Trolejbusy v rámci odklonu zavítaly také do zastávky nesoucí poetický název Vltava. Vodní tok bychom však v okolí hledali marně, jméno stanici propůjčila sousední tiskárna periodik Vltava-Labe-Press (dnes už nefungující). Na snímku v zastávce Vltava odbavuje 27 Tr č. 589.
Aug 27, 2021 9:39:07pm
Rekonstrukce dálničního přivaděče ovlivňuje provoz linky 11. Neprůjezdná je dvojice jízdních pruhů ve směru do Plzně. Trolejbusy, které by z Nákupní ulice odbočily doleva na Rokycanskou třídu k zastávce U Václava, se s ohledem na zákaz levého odbočení vydávají doprava směrem k dálnici. S pomocí alternativního pohonu po přivaděči pokračují zhruba 700 metrů, přitom mimo jiné opustí hranici města Plzně. Následně odbočí vpravo, a přes mimoúrovňovou křižovatku u Hrádecké Myslivny (křižovatka s komunikací spojující Božkov s Červeným Hrádkem) se otočí a najedou na přivaděč ve směru od dálnice, a takto pokračují zpět do Plzně. Cestou trolejbusy dále absolvují přejezd do protisměrného jízdního plánu a odbaví v přeložené zastávce U Václava. Odklon končí návratem do svého jízdního pásu v křižovatce s Hřbitovní ulicí, a natrolejením ve stejnojmenné zastávce. Odklon započal nakonec až v ranních hodinách 30. července (odklonové grafikony s prodlouženou jízdní dobou platily už od 29. července) a ukončení je odhadováno na 28. září. Provoz linky 11 po dobu odklonu úseku zajišťují bateriové trolejbusy, jen ojediněle na odklonovou trasu zamíří i trolejbus s pomocným dieselagregátem. Stalo se tak např. 14. srpna, kdy na směnu 11/4 vyjel vůz 24 Tr č. 497. Ten je na snímku zachycen v protisměrném jízdním pásu při návratu od hrádecké křižovatky zpět do Plzně. Shodou okolností je vůz na linku nasazen i dnes.
Rekonstrukce dálničního přivaděče ovlivňuje provoz linky 11. Neprůjezdná je dvojice jízdních pruhů ve směru do Plzně. Trolejbusy, které by z Nákupní ulice odbočily doleva na Rokycanskou třídu k zastávce U Václava, se s ohledem na zákaz levého odbočení vydávají doprava směrem k dálnici. S pomocí alternativního pohonu po přivaděči pokračují zhruba 700 metrů, přitom mimo jiné opustí hranici města Plzně. Následně odbočí vpravo, a přes mimoúrovňovou křižovatku u Hrádecké Myslivny (křižovatka s komunikací spojující Božkov s Červeným Hrádkem) se otočí a najedou na přivaděč ve směru od dálnice, a takto pokračují zpět do Plzně. Cestou trolejbusy dále absolvují přejezd do protisměrného jízdního plánu a odbaví v přeložené zastávce U Václava. Odklon končí návratem do svého jízdního pásu v křižovatce s Hřbitovní ulicí, a natrolejením ve stejnojmenné zastávce. Odklon započal nakonec až v ranních hodinách 30. července (odklonové grafikony s prodlouženou jízdní dobou platily už od 29. července) a ukončení je odhadováno na 28. září. Provoz linky 11 po dobu odklonu úseku zajišťují bateriové trolejbusy, jen ojediněle na odklonovou trasu zamíří i trolejbus s pomocným dieselagregátem. Stalo se tak např. 14. srpna, kdy na směnu 11/4 vyjel vůz 24 Tr č. 497. Ten je na snímku zachycen v protisměrném jízdním pásu při návratu od hrádecké křižovatky zpět do Plzně. Shodou okolností je vůz na linku nasazen i dnes.
Aug 27, 2021 10:35:34pm
Pro někoho je 1. zářijový den ve znamení návratu do školních lavic, pro dopraváky znamená tradičně vstup do nových grafikonů s plným provozem. A co tedy nové jízdní řády přináší? Drobné změny nastaly u všech linek vyjma 14. Linky 15, 17, 18 a N7 se vrací na opravenou Folmavskou třídu. Linka 12 může opět využívat obratiště Zátiší. Úpravy jízdních řádů proběhly také u linek 10, 13 a 16. Největší změny nastaly na lince 11. Z původní trasy Ústřední hřbitov – CAN Husova je většina spojů dále prodloužena na západ města do Radčic, Křimic, resp. Malesic. V okrajových částech dne jsou naopak některé spoje od západu ukončeny u Hlavního nádraží. Trolejbusy nahrazují autobusovou linku 35, jejíž provoz skončil v noci na dnešek. Odstranění souběhu obou linek (v úseku CAN Husova – Hlavní nádraží) umožnilo navýšit rozsah provozu, celkově je tak obsluha jednotlivých lokalit navýšena. Trolejbusy na prodloužené trase využívají bateriový pohon, předpokládán je pilotní provoz minimálně v délce jednoho roku a následné vyhodnocení poznatků. Průběžně může docházet k úpravám jízdním řádů apod. Na linku 11 je počínaje dnešním dnem nasazováno více trolejbusů, počet celkově vypravovaných trolejbusů vzrostl ještě více vzhledem k souvisejícím úpravám provozu linky 18 (vyjma víkendů a večerní špičky pracovního dne jsou zrušeny přejezdy mezi oběma linkami a na 18 jsou tak potřeba další vozidla). Na linku 11 dnes zavítal i nejnovější z plzeňských trolejbusů, vůz č. 596. Ten je na snímku zvěčněn při průjezdu idylickými scenériemi návsi v Plzni-Radčicích.
Pro někoho je 1. zářijový den ve znamení návratu do školních lavic, pro dopraváky znamená tradičně vstup do nových grafikonů s plným provozem. A co tedy nové jízdní řády přináší? Drobné změny nastaly u všech linek vyjma 14. Linky 15, 17, 18 a N7 se vrací na opravenou Folmavskou třídu. Linka 12 může opět využívat obratiště Zátiší. Úpravy jízdních řádů proběhly také u linek 10, 13 a 16. Největší změny nastaly na lince 11. Z původní trasy Ústřední hřbitov – CAN Husova je většina spojů dále prodloužena na západ města do Radčic, Křimic, resp. Malesic. V okrajových částech dne jsou naopak některé spoje od západu ukončeny u Hlavního nádraží. Trolejbusy nahrazují autobusovou linku 35, jejíž provoz skončil v noci na dnešek. Odstranění souběhu obou linek (v úseku CAN Husova – Hlavní nádraží) umožnilo navýšit rozsah provozu, celkově je tak obsluha jednotlivých lokalit navýšena. Trolejbusy na prodloužené trase využívají bateriový pohon, předpokládán je pilotní provoz minimálně v délce jednoho roku a následné vyhodnocení poznatků. Průběžně může docházet k úpravám jízdním řádů apod. Na linku 11 je počínaje dnešním dnem nasazováno více trolejbusů, počet celkově vypravovaných trolejbusů vzrostl ještě více vzhledem k souvisejícím úpravám provozu linky 18 (vyjma víkendů a večerní špičky pracovního dne jsou zrušeny přejezdy mezi oběma linkami a na 18 jsou tak potřeba další vozidla). Na linku 11 dnes zavítal i nejnovější z plzeňských trolejbusů, vůz č. 596. Ten je na snímku zvěčněn při průjezdu idylickými scenériemi návsi v Plzni-Radčicích.
Sep 01, 2021 6:59:25pm
I skoro nepostřehnutelné detaily dokáží zlepšovat každodenní provoz. Dnes si dvě takové iniciované změny k lepšímu ukážeme. V průběhu srpna došlo k obnově povrchu vozovky v části ulici Na Dlouhých. Při nanášení vodorovného dopravního značení na nový asfalt pravděpodobně došlo k chybě a výsledný stav nebyl vyhovující. Označení stanice vodorovným dopravním značením totiž bylo totožné s cca dvanáctimetrovým nástupištěm (svislé značení zde chybí). Hned před začátkem zastávky tak mohly parkovat automobily, které neumožňovaly vmanévrovat trolejbus k nástupní hraně. Situaci dokládá dokumentační snímek (v levé části snímku je patrná část zaparkovaného vozidla). V krátké době, cca do dvou týdnů od realizace se podařilo zjednat nápravu, a vodorovné dopravní značení bylo prodlouženo. Nyní už tak vozidla mohou pohodlně zajet až k chodníku. Další drobná změna nastala od začátku září v oblasti informačních hlášení pro cestující. V případě zkrácených spojů linek 10, resp. 12 ukončených na Čechurově, resp. na Zátiší byla doposud informační hláška, že „Spoj v této zastávce končí“ spuštěna až po opuštění předposlední zastávky (Bručná, Panelárna). To v praxi vedlo k situacím, kdy byli cestující nuceni absolvovat větší pěší přesuny po nepříliš ideálních cestách v okolí obratišť (zejména na Čechurově jim mohl ujet i následující spoj do Černic). Nově jsou cestující na dřívější ukončení spoje upozorňováni v předstihu jedné zastávky (tj. po opuštění zast. U Kasáren, Škoda VII. brána) tak, aby mohli pohodlně přestoupit v následující zastávce (poslední společné pro všechny spoje). Doufejme, že i tato změna méně pozorným cestujícím pomůže. Postřehli jste podobný drobný provozní nedostatek, kterým by se dala trolejbusová doprava ještě zdokonalit?
I skoro nepostřehnutelné detaily dokáží zlepšovat každodenní provoz. Dnes si dvě takové iniciované změny k lepšímu ukážeme.

V průběhu srpna došlo k obnově povrchu vozovky v části ulici Na Dlouhých. Při nanášení vodorovného dopravního značení na nový asfalt pravděpodobně došlo k chybě a výsledný stav nebyl vyhovující. Označení stanice vodorovným dopravním značením totiž bylo totožné s cca dvanáctimetrovým nástupištěm (svislé značení zde chybí). Hned před začátkem zastávky tak mohly parkovat automobily, které neumožňovaly vmanévrovat trolejbus k nástupní hraně. Situaci dokládá dokumentační snímek (v levé části snímku je patrná část zaparkovaného vozidla). V krátké době, cca do dvou týdnů od realizace se podařilo zjednat nápravu, a vodorovné dopravní značení bylo prodlouženo. Nyní už tak vozidla mohou pohodlně zajet až k chodníku.

Další drobná změna nastala od začátku září v oblasti informačních hlášení pro cestující. V případě zkrácených spojů linek 10, resp. 12 ukončených na Čechurově, resp. na Zátiší byla doposud informační hláška, že „Spoj v této zastávce končí“ spuštěna až po opuštění předposlední zastávky (Bručná, Panelárna). To v praxi vedlo k situacím, kdy byli cestující nuceni absolvovat větší pěší přesuny po nepříliš ideálních cestách v okolí obratišť (zejména na Čechurově jim mohl ujet i následující spoj do Černic). Nově jsou cestující na dřívější ukončení spoje upozorňováni v předstihu jedné zastávky (tj. po opuštění zast. U Kasáren, Škoda VII. brána) tak, aby mohli pohodlně přestoupit v následující zastávce (poslední společné pro všechny spoje). Doufejme, že i tato změna méně pozorným cestujícím pomůže.

Postřehli jste podobný drobný provozní nedostatek, kterým by se dala trolejbusová doprava ještě zdokonalit?
Sep 03, 2021 11:20:07pm
„Slunce ve skle“ je název tradiční oblíbené akce v plzeňských Černicích. Tento festival minipivovarů každoročně klade vyšší nároky na přepravu do této části města. Kromě trolejbusové linky 13 je návštěvníkům rok co rok dispozici také bezplatná kyvadlová autobusová doprava mezi zastávkami Slovany a Generála Lišky (autobusy se následně otáčí v Černicích). Letošní ročník probíhal včera a dnes. Oproti předchozím ročníkům je linka 13 provozována o víkendech v intervalu 20 minut namísto dřívějších 15. Pro zajištění komfortní přepravy jsou tak na linku 13 mimořádně dnes nasazeny kloubové trolejbusy. Nutno dodat, že jejich nasazení je velmi chvályhodné a opodstatněné, jejich kapacita je během odpoledne adekvátně využita a sólo vozy by byly nevyhovující. Na snímku 27 Tr č. 583 právě do zastávky Generála Lišky přivezla další skupiny návštěvníků festivalu.
„Slunce ve skle“ je název tradiční oblíbené akce v plzeňských Černicích. Tento festival minipivovarů každoročně klade vyšší nároky na přepravu do této části města. Kromě trolejbusové linky 13 je návštěvníkům rok co rok dispozici také bezplatná kyvadlová autobusová doprava mezi zastávkami Slovany a Generála Lišky (autobusy se následně otáčí v Černicích). Letošní ročník probíhal včera a dnes. Oproti předchozím ročníkům je linka 13 provozována o víkendech v intervalu 20 minut namísto dřívějších 15. Pro zajištění komfortní přepravy jsou tak na linku 13 mimořádně dnes nasazeny kloubové trolejbusy. Nutno dodat, že jejich nasazení je velmi chvályhodné a opodstatněné, jejich kapacita je během odpoledne adekvátně využita a sólo vozy by byly nevyhovující. Na snímku 27 Tr č. 583 právě do zastávky Generála Lišky přivezla další skupiny návštěvníků festivalu.
Sep 18, 2021 5:55:42pm
Flotila trolejbusů Solaris-Škoda v maďarské metropoli se dočká dalšího rozšíření. V uplynulých týdnech byly vyrobeny a otestovány dva nové vozy Solaris Trollino 18. Od dříve dodaných se odlišují faceliftovaným provedením karoserie New Urbino, naopak shodné je zabudování pomocných baterií. Na snímku je první z nových trolebusů pro Budapešť zachycen v obratišti Tyršův most.
Flotila trolejbusů Solaris-Škoda v maďarské metropoli se dočká dalšího rozšíření. V uplynulých týdnech byly vyrobeny a otestovány dva nové vozy Solaris Trollino 18. Od dříve dodaných se odlišují faceliftovaným provedením karoserie New Urbino, naopak shodné je zabudování pomocných baterií. Na snímku je první z nových trolebusů pro Budapešť zachycen v obratišti Tyršův most.
Sep 21, 2021 7:30:00pm
Prodlouženou trolejbusovou linku 11 dnes potkala první větší výluka. Z důvodu stavebních prací souvisejících s realizací Západního okruhu je tento víkend uzavřena Radčická ulice mezi Radčicemi a „Zámečkem“. Objízdná trasa vede ulicemi Vejprnická, Křimická a Chebská přes Přední Skvrňany a Křimice. Provoz linky 11 je v důsledku odklonu přeorganizován – všechny spoje jsou vedené přes Křimice do Radčic (s vynecháním obratiště Křimice). Spoje, ukončené v pravidelném provozu v Křimicích, končily v Radčicích, spoje vedené do Malesic do Radčic provedly závlek a pokračovaly dále do Malesic. Obdobný odklon z Radčické do Křimické a Chebské absolvovaly dva spoje linky 11 už 12. září kvůli běžeckému závodu. S ohledem na prodloužení trasy ujeté na alternativní pohon byly dnes na linku 11 z preventivních důvodů nasazeny i dva trolejbusy s pomocným dieselagregátem, vozy 26 Tr č. 551 a 552 (směny 11/1 a 11/2). Ostatní pořadí byla obsazena nejnovějšími bateriovými vozidly Škoda 26 Tr NU. Nicméně bateriové trolejbusy si s prodlouženou trasou poradily bez problémů, a tak by nasazení trolejbusů s dieselagregátem na linku 11 mělo být jen dnešní ojedinělou záležitostí. Snímek přibližuje vůz 26 Tr č. 552 na odkloněné lince 11 projíždějící Chebskou ulicí v Plzni-Křimicích.
Prodlouženou trolejbusovou linku 11 dnes potkala první větší výluka. Z důvodu stavebních prací souvisejících s realizací Západního okruhu je tento víkend uzavřena Radčická ulice mezi Radčicemi a „Zámečkem“. Objízdná trasa vede ulicemi Vejprnická, Křimická a Chebská přes Přední Skvrňany a Křimice. Provoz linky 11 je v důsledku odklonu přeorganizován – všechny spoje jsou vedené přes Křimice do Radčic (s vynecháním obratiště Křimice). Spoje, ukončené v pravidelném provozu v Křimicích, končily v Radčicích, spoje vedené do Malesic do Radčic provedly závlek a pokračovaly dále do Malesic. Obdobný odklon z Radčické do Křimické a Chebské absolvovaly dva spoje linky 11 už 12. září kvůli běžeckému závodu.

S ohledem na prodloužení trasy ujeté na alternativní pohon byly dnes na linku 11 z preventivních důvodů nasazeny i dva trolejbusy s pomocným dieselagregátem, vozy 26 Tr č. 551 a 552 (směny 11/1 a 11/2). Ostatní pořadí byla obsazena nejnovějšími bateriovými vozidly Škoda 26 Tr NU. Nicméně bateriové trolejbusy si s prodlouženou trasou poradily bez problémů, a tak by nasazení trolejbusů s dieselagregátem na linku 11 mělo být jen dnešní ojedinělou záležitostí.

Snímek přibližuje vůz 26 Tr č. 552 na odkloněné lince 11 projíždějící Chebskou ulicí v Plzni-Křimicích.
Sep 25, 2021 9:17:29pm
Porozumět trolejbusákům občas není lehké. To však s dvojicí nových knih nehrozí! Obě jsou psány srozumitelně a lidsky, pro širokou veřejnost. Kniha 80 let Plzeň trolejbusová navíc obsahuje unikátní slovníček západočeské trolejbusové hantýrky. Zjistíte, že angličan nemusí mít s Velkou Británií nic společného; ne v každém solárku se opálíte; či že práce s kozami je pro trolejbusáka spíše otrava a zdržení. S námi budete trolejbusům rozumět!
Porozumět trolejbusákům občas není lehké. To však s dvojicí nových knih nehrozí! Obě jsou psány srozumitelně a lidsky, pro širokou veřejnost. Kniha 80 let Plzeň trolejbusová navíc obsahuje unikátní slovníček západočeské trolejbusové hantýrky.

Zjistíte, že angličan nemusí mít s Velkou Británií nic společného; ne v každém solárku se opálíte; či že práce s kozami je pro trolejbusáka spíše otrava a zdržení.

S námi budete trolejbusům rozumět!
Sep 26, 2021 6:07:01pm
Dlouhé čekání je u konce. Dnes odpoledne autorský tým Trolejbusy2021 převzal první palety s novými publikacemi 80 let Plzeň trolejbusová a 85 let výroby trolejbusů Škoda. Dovolte několik osobních slov. Na vzniku obou knih, zejména knihy o trolejbusech v Plzni, jsme se Společností pro veřejnou dopravu úzce spolupracovali. Zejména na kapitole věnované Vozovému parku v knize 80 let Plzeň trolejbusová. Práce na projektu byly v posledních měsících velmi intenzivní, což mohli přeneseně pocítit i naši čtenáři v podobě méně častých aktualizací. Práce často náročná ve všech myslitelných ohledech, ale krásná a velmi obohacující. Výsledek bezmála pětiletého týmového snažení dnes dorazil na první šestici palet. Obě knihy překonaly skoro všechny naše původní předpoklady a očekávání. Náš sen přiblížit široké veřejnosti naši vášeň - trolejbusy a jejich příběhy, zajímavostmi, je skoro naplněn. Nyní přichází na řadu to nejdůležitější - Vy. Objektivní hodnocení knihy je na vás, a jsme velmi zvědavi na upřímnou zpětnou vazbu - v té nás prosím nešetřete. Za redakci Plzeňských trolejbusů musíme říct, že se jedná o knihy, které byly zpracovány až s mateřskou láskou, ale i pedantskou detailností a profesionálně odborným přístupem všech zúčastněných. Knihy, které si zaslouží Vaši pozornost. Při spolupráci na obou knihách byly zapojeny desítky osob, a troufáme si tvrdit, že obdobný projekt týkající se trolejbusů se v blízkých letech jen tak nepodaří zopakovat. Ať už pro trolejbusy žijete, jsou pro vás jen jednou z mnoha oblastí zájmu nebo jim teprve přicházíte "na chuť", přejeme vám, ať se vám obě nové knihy líbí, stanou se ozdobou vaší knihovny a vzpomenete si při nich na svoje zážitky. Pokud se při víkendových oslavách zastavíte u prodejního stánku, podebatujete s autory knih, prolistujete nové publikace, či se rozhodnete pro jejich nákup, budeme vám vděčni! Těšíme se na setkání. Redakce
Dlouhé čekání je u konce.

Dnes odpoledne autorský tým Trolejbusy2021 převzal první palety s novými publikacemi 80 let Plzeň trolejbusová a 85 let výroby trolejbusů Škoda.

Dovolte několik osobních slov. Na vzniku obou knih, zejména knihy o trolejbusech v Plzni, jsme se Společností pro veřejnou dopravu úzce spolupracovali. Zejména na kapitole věnované Vozovému parku v knize 80 let Plzeň trolejbusová. Práce na projektu byly v posledních měsících velmi intenzivní, což mohli přeneseně pocítit i naši čtenáři v podobě méně častých aktualizací. Práce často náročná ve všech myslitelných ohledech, ale krásná a velmi obohacující.

Výsledek bezmála pětiletého týmového snažení dnes dorazil na první šestici palet. Obě knihy překonaly skoro všechny naše původní předpoklady a očekávání. Náš sen přiblížit široké veřejnosti naši vášeň - trolejbusy a jejich příběhy, zajímavostmi, je skoro naplněn. Nyní přichází na řadu to nejdůležitější - Vy. Objektivní hodnocení knihy je na vás, a jsme velmi zvědavi na upřímnou zpětnou vazbu - v té nás prosím nešetřete.

Za redakci Plzeňských trolejbusů musíme říct, že se jedná o knihy, které byly zpracovány až s mateřskou láskou, ale i pedantskou detailností a profesionálně odborným přístupem všech zúčastněných. Knihy, které si zaslouží Vaši pozornost. Při spolupráci na obou knihách byly zapojeny desítky osob, a troufáme si tvrdit, že obdobný projekt týkající se trolejbusů se v blízkých letech jen tak nepodaří zopakovat.

Ať už pro trolejbusy žijete, jsou pro vás jen jednou z mnoha oblastí zájmu nebo jim teprve přicházíte "na chuť", přejeme vám, ať se vám obě nové knihy líbí, stanou se ozdobou vaší knihovny a vzpomenete si při nich na svoje zážitky. Pokud se při víkendových oslavách zastavíte u prodejního stánku, podebatujete s autory knih, prolistujete nové publikace, či se rozhodnete pro jejich nákup, budeme vám vděčni! Těšíme se na setkání.

Redakce
Sep 27, 2021 8:45:59pm
Na linku 13 dnes opět vyjely kloubové trolejbusy. Důvodem pro posílení přepravní kapacity ve sváteční den bylo konání domácího hokejového utkání. Toto posílení v souvislosti s konáním hokejového zápasu proběhlo dnes poprvé (impulsem byly i prodloužené dvacetiminutové intervaly linky 13) a jeho případném opakování rozhodnou zejména poznatky zjištěné z dnešního dne. Rozhodně lze tento proaktivní přístup PMDP vnímat kladně a budeme rádi za vaše dojmy z dnešní třináctky. Snímek zachytil nejnovější kloubový trolejbus 27 Tr č. 590 nasazený na linku 13 při průjezdu kolem bytového komplexu Na Ypsilonce.
Na linku 13 dnes opět vyjely kloubové trolejbusy. Důvodem pro posílení přepravní kapacity ve sváteční den bylo konání domácího hokejového utkání. Toto posílení v souvislosti s konáním hokejového zápasu proběhlo dnes poprvé (impulsem byly i prodloužené dvacetiminutové intervaly linky 13) a jeho případném opakování rozhodnou zejména poznatky zjištěné z dnešního dne. Rozhodně lze tento proaktivní přístup PMDP vnímat kladně a budeme rádi za vaše dojmy z dnešní třináctky. Snímek zachytil nejnovější kloubový trolejbus 27 Tr č. 590 nasazený na linku 13 při průjezdu kolem bytového komplexu Na Ypsilonce.
Sep 28, 2021 7:56:56pm
Trolejbusy Technického muzea v Brně dnes cestovaly napříč republikou. Cíl je jasný - Oslavy 80 let provozu a 85 let výroby trolejbusů v Plzni. Vozy i jejich osádky dnes večer úspěšně dorazily do západočeské metropole. Snímek z dálnice D5 zachycuje konvoj trolejbusů směřující k západu. Zvěčněný vůz 7 Tr č. 31 si pod plzeňskými trolejemi odbyde premiéru. S historickými trolejbusy se bude možné svézt celou sobotu a neděli.
Trolejbusy Technického muzea v Brně dnes cestovaly napříč republikou. Cíl je jasný - Oslavy 80 let provozu a 85 let výroby trolejbusů v Plzni. Vozy i jejich osádky dnes večer úspěšně dorazily do západočeské metropole. Snímek z dálnice D5 zachycuje konvoj trolejbusů směřující k západu. Zvěčněný vůz 7 Tr č. 31 si pod plzeňskými trolejemi odbyde premiéru. S historickými trolejbusy se bude možné svézt celou sobotu a neděli.
Sep 30, 2021 9:09:51pm
Co takhle další trolejbusové překvapení? Na trolejbusových oslavách v DEPO2015 si svoji letošní premiéru odbyde také náš nový kalendář Trolejbusy v Plzni / 2022. Ten navazuje na náš loňský premiérový počin Západočeské trolejbusy 2021. V letošním roce je kalendář zaměřen pouze na naši domovskou metropoli, opět zde však nechybí oblíbený výběr z trolejbusových výročí. Nově u každého měsíce naleznete také zajímavost z provozu. Kalendáře jsou k dispozici ve formátu A3 a obdobně jako nové knihy si je budete moci zakoupit jak v sobotu v areálu DEPO2015, tak v neděli v prodejním trolejbusu v zastávce Hlavní nádraží. Následně je možné kalendář objednat také elektronicky na emailu plzensketrolejbusy@email či do zpráv naší facebookové stránky.
Co takhle další trolejbusové překvapení?

Na trolejbusových oslavách v DEPO2015 si svoji letošní premiéru odbyde také náš nový kalendář Trolejbusy v Plzni / 2022. Ten navazuje na náš loňský premiérový počin Západočeské trolejbusy 2021. V letošním roce je kalendář zaměřen pouze na naši domovskou metropoli, opět zde však nechybí oblíbený výběr z trolejbusových výročí. Nově u každého měsíce naleznete také zajímavost z provozu.

Kalendáře jsou k dispozici ve formátu A3 a obdobně jako nové knihy si je budete moci zakoupit jak v sobotu v areálu DEPO2015, tak v neděli v prodejním trolejbusu v zastávce Hlavní nádraží.

Následně je možné kalendář objednat také elektronicky na emailu plzensketrolejbusy@email či do zpráv naší facebookové stránky.
Oct 01, 2021 10:47:28pm
Historické i moderní trolejbusy už jsou na značkách a těší se na vás! Od dnešní 10. do 18. hodiny slaví trolejbusy v Plzni osmdesát let provozu. Hlavní program oslav probíhá v areálu DEPO2015 v Presslově ulici, ze zastávky U Radbuzy pak vyjíždí speciální trolejbusové linky na Doubravku, k Hlavnímu nádraží a na projížďku depem Karlov. Co by Vám dnes nemělo uniknout? ◾Ve 12:30 křest dvojice nových trolejbusových publikací. ◾V 16:20 bude v rámci přednášky premiérově představen unikátní preferenční projekt "Koridor MHD: linka 16" ◾V 19:00 proběhne v mázhausu radnice na náměstí Republiky komentovaná prohlídka výstavy Plzeňské trolejbusy očima britských fotografů – přímo s autory snímků z Velké Británie Možnosti parkování v okolí DEPO2015 jsou omezené, proto je ideální využít návozové linky od Hlavního nádraží, nebo posílené linky 13 (po celý víkend budou opět nasazeny kloubové trolejbusy). Ještě několik užitečných informací pro fotografy: ➡️Sobotní linka A směřující na Doubravku projíždí po Anglickém nábřeží, linka H při cestě do DEPO2015 využívá objezd ulicemi Sirková – U Prazdroje – most přes nádraží – Železniční. ➡️Nedělní linka N nabídne okružní jízdy po trase Hlavní nádraží – CAN Husova – Božkov – Hlavní nádraží. ➡️V závěru nedělních jízd, zhruba v 16:45 se historické trolejbusy vydají na poslední společnou jízdu – pomyslnou tečku za oslavami. Trolejbusový konvoj zamíří od Hlavního nádraží do obratiště Na Dlouhých a následně do vozovny.
Historické i moderní trolejbusy už jsou na značkách a těší se na vás!

Od dnešní 10. do 18. hodiny slaví trolejbusy v Plzni osmdesát let provozu. Hlavní program oslav probíhá v areálu DEPO2015 v Presslově ulici, ze zastávky U Radbuzy pak vyjíždí speciální trolejbusové linky na Doubravku, k Hlavnímu nádraží a na projížďku depem Karlov.
Co by Vám dnes nemělo uniknout?

◾Ve 12:30 křest dvojice nových trolejbusových publikací.
◾V 16:20 bude v rámci přednášky premiérově představen unikátní preferenční projekt "Koridor MHD: linka 16"
◾V 19:00 proběhne v mázhausu radnice na náměstí Republiky komentovaná prohlídka výstavy Plzeňské trolejbusy očima britských fotografů – přímo s autory snímků z Velké Británie

Možnosti parkování v okolí DEPO2015 jsou omezené, proto je ideální využít návozové linky od Hlavního nádraží, nebo posílené linky 13 (po celý víkend budou opět nasazeny kloubové trolejbusy).

Ještě několik užitečných informací pro fotografy:
➡️Sobotní linka A směřující na Doubravku projíždí po Anglickém nábřeží, linka H při cestě do DEPO2015 využívá objezd ulicemi Sirková – U Prazdroje – most přes nádraží – Železniční.
➡️Nedělní linka N nabídne okružní jízdy po trase Hlavní nádraží – CAN Husova – Božkov – Hlavní nádraží.
➡️V závěru nedělních jízd, zhruba v 16:45 se historické trolejbusy vydají na poslední společnou jízdu – pomyslnou tečku za oslavami. Trolejbusový konvoj zamíří od Hlavního nádraží do obratiště Na Dlouhých a následně do vozovny.
Oct 02, 2021 12:22:29am
Výstava vozidel, přednášky a další doprovodný program v areálu DEPO2015 se pomalu chýlí ke svému konci, oslavy dvojitého trolejbusového výročí ale pokračují! Ještě před jízdou večerního trolejbusového konvoje (ve 21:00 z Terminálu Hlavní nádraží) vřele doporučujeme navštívit mázhaus plzeňské radnice na náměstí Republiky. Zde od 19. hodiny proběhne komentovaná prohlídka unikátních snímků přímo s jejími autory - trojicí britských trolejbusových fotografů. Vstupné je zdarma. Snímky zachycují dechberoucí proměny města Plzně a oslní technickou kvalitou i kompoziční promyšleností. Na "ochutnávku" se podívejme do obratiště Městské lázně, kde byla v září 1972 zachycena 9 Tr č. 207.
Výstava vozidel, přednášky a další doprovodný program v areálu DEPO2015 se pomalu chýlí ke svému konci, oslavy dvojitého trolejbusového výročí ale pokračují! Ještě před jízdou večerního trolejbusového konvoje (ve 21:00 z Terminálu Hlavní nádraží) vřele doporučujeme navštívit mázhaus plzeňské radnice na náměstí Republiky. Zde od 19. hodiny proběhne komentovaná prohlídka unikátních snímků přímo s jejími autory - trojicí britských trolejbusových fotografů. Vstupné je zdarma.

Snímky zachycují dechberoucí proměny města Plzně a oslní technickou kvalitou i kompoziční promyšleností. Na "ochutnávku" se podívejme do obratiště Městské lázně, kde byla v září 1972 zachycena 9 Tr č. 207.
Oct 02, 2021 12:34:49am
A je to za námi. Uplynulý víkend patřil oslavám dvojitého trolejbusového výročí. Za hlavní hvězdy oslav lze označit historická vozidla následovaná trojicí nových knih (kromě publikací 80 let Plzeň trolejbusová a 85 let výroby trolejbusů Škoda také kniha Trolejbusáckých pohádek). Za povedený program oslav patří organizátorům velké díky, 4 300 návštěvníků je vynikající výsledek. Kromě České republiky či Slovenska na oslavy dorazili také fanoušci z Velké Británie, Francie, Nizozemska, Německa, Maďarska či Ukrajiny. Skvěle vyšlo také počasí. Co se na oslavách líbilo, nebo naopak nelíbilo vám? Snímek z terminálu Hlavní nádraží představuje trolejbus Škoda 7 Tr č. 31 (zapůjčený ze sbírek Technického muzea Brno), po jehož bok se za pár mžiků postaví Škoda 15 Tr č. 464 (zapůjčená spolkem ŠKODA-BUS klub). Právě brněnská tmavomodrá sedmička si pod plzeňskými trolejemi odbyla svoji premiéru, zapůjčena sem byla vůbec poprvé. Stejně jako ostatní historická vozidla se těšila značnému zájmu návštěvníků.
A je to za námi. Uplynulý víkend patřil oslavám dvojitého trolejbusového výročí. Za hlavní hvězdy oslav lze označit historická vozidla následovaná trojicí nových knih (kromě publikací 80 let Plzeň trolejbusová a 85 let výroby trolejbusů Škoda také kniha Trolejbusáckých pohádek). Za povedený program oslav patří organizátorům velké díky, 4 300 návštěvníků je vynikající výsledek. Kromě České republiky či Slovenska na oslavy dorazili také fanoušci z Velké Británie, Francie, Nizozemska, Německa, Maďarska či Ukrajiny. Skvěle vyšlo také počasí. Co se na oslavách líbilo, nebo naopak nelíbilo vám?

Snímek z terminálu Hlavní nádraží představuje trolejbus Škoda 7 Tr č. 31 (zapůjčený ze sbírek Technického muzea Brno), po jehož bok se za pár mžiků postaví Škoda 15 Tr č. 464 (zapůjčená spolkem ŠKODA-BUS klub). Právě brněnská tmavomodrá sedmička si pod plzeňskými trolejemi odbyla svoji premiéru, zapůjčena sem byla vůbec poprvé. Stejně jako ostatní historická vozidla se těšila značnému zájmu návštěvníků.
Oct 05, 2021 8:22:17pm
Dnes krátce před 12:30 došlo v křižovatce ulic Koperníkova a Bendova k dopravní nehodě. Osobní automobil Škoda vyjíždějící z Bendovy ulice (od Klatovské) nedal přednost trolejbusu jedoucímu ze zastávky Koperníkova na Jižní předměstí. Při střetu trolejbus čelem narazil do boku osobního vozidla a následně jej odhodil. Při nehodě došlo ke zranění čtyř osob (vč. újmy řidiče trolejbusu), z cestujících v trolejbusu nebyl zraněn nikdo. Aktérem nehody byl vůz 27 Tr č. 529 nasazený na směnu 15/5, u vozidla došlo k většímu poškození předního čela. Krátce po střetu byl provoz v místě na cca 10 minut zastaven, následně mohly vozy MHD projíždět místem kyvadlově. Dodejme, že se nejedná o první vážnou nehodu na této křižovatce, velmi podobná nehoda se udála už 31. 8. 2017, kdy se trolejbus č. 536 střetl v této křižovatce s poštovní dodávkou (rozdíl byl, že dodávka vjížděla do křižovatky z opačné strany; odkaz v komentáři) – i při této nehodě došlo ke zranění čtyř osob. Ani pro vůz 529 se nejedná o první vážnější nehodu, 17. 12. loňského roku byl účastníkem nehody v obratišti Sídliště Bory, při této nehodě došlo k poškození zadního čela.
Dnes krátce před 12:30 došlo v křižovatce ulic Koperníkova a Bendova k dopravní nehodě. Osobní automobil Škoda vyjíždějící z Bendovy ulice (od Klatovské) nedal přednost trolejbusu jedoucímu ze zastávky Koperníkova na Jižní předměstí. Při střetu trolejbus čelem narazil do boku osobního vozidla a následně jej odhodil. Při nehodě došlo ke zranění čtyř osob (vč. újmy řidiče trolejbusu), z cestujících v trolejbusu nebyl zraněn nikdo. Aktérem nehody byl vůz 27 Tr č. 529 nasazený na směnu 15/5, u vozidla došlo k většímu poškození předního čela. Krátce po střetu byl provoz v místě na cca 10 minut zastaven, následně mohly vozy MHD projíždět místem kyvadlově.

Dodejme, že se nejedná o první vážnou nehodu na této křižovatce, velmi podobná nehoda se udála už 31. 8. 2017, kdy se trolejbus č. 536 střetl v této křižovatce s poštovní dodávkou (rozdíl byl, že dodávka vjížděla do křižovatky z opačné strany; odkaz v komentáři) – i při této nehodě došlo ke zranění čtyř osob. Ani pro vůz 529 se nejedná o první vážnější nehodu, 17. 12. loňského roku byl účastníkem nehody v obratišti Sídliště Bory, při této nehodě došlo k poškození zadního čela.
Oct 07, 2021 7:49:22pm
Tak trochu v mediálním stínu příprav na trolejbusové oslavy a vydání nových knih začalo testovaní nových trolejbusů pro Plzeň. Kromě čtveřice vozů 26 Tr flotilu rozšíří také další dvě 27 Tr. Nové přírůstky se stanou vůbec prvními trolejbusy PMDP ve faceliftované karoserii New Urbino. Zvláštní pozornost si zaslouží zejména dvě 27 Tr – ty se vyznačují odlišným uspořádáním interiéru s cílem lepší přístupnosti plošin pro kočárky a hendikepované. Vůbec poprvé budou plzeňské trolejbusy opatřeny vně předsuvnými dveřmi namísto klasických, otevírajících se dovnitř. Předsuvná dveřní křídla můžeme znát zejména ze západních zemí. V případě vozidel PMDP se změna týká jen druhých dveří – cílem úpravy je opět lepší přístupnost prostoru pro kočárky a vozíčkáře. Další inovací nových trolejbusů jsou např. digitální kurzovky (namísto klasických cedulek s číslem pořadí). Snímek zachytil první nový trolejbus při zkušební jízdě na mostě Ivana Magora Jirouse. Bližší pohled na druhé dveře nabízí snímek v příloze.
Tak trochu v mediálním stínu příprav na trolejbusové oslavy a vydání nových knih začalo testovaní nových trolejbusů pro Plzeň. Kromě čtveřice vozů 26 Tr flotilu rozšíří také další dvě 27 Tr. Nové přírůstky se stanou vůbec prvními trolejbusy PMDP ve faceliftované karoserii New Urbino. Zvláštní pozornost si zaslouží zejména dvě 27 Tr – ty se vyznačují odlišným uspořádáním interiéru s cílem lepší přístupnosti plošin pro kočárky a hendikepované. Vůbec poprvé budou plzeňské trolejbusy opatřeny vně předsuvnými dveřmi namísto klasických, otevírajících se dovnitř. Předsuvná dveřní křídla můžeme znát zejména ze západních zemí. V případě vozidel PMDP se změna týká jen druhých dveří – cílem úpravy je opět lepší přístupnost prostoru pro kočárky a vozíčkáře. Další inovací nových trolejbusů jsou např. digitální kurzovky (namísto klasických cedulek s číslem pořadí). Snímek zachytil první nový trolejbus při zkušební jízdě na mostě Ivana Magora Jirouse. Bližší pohled na druhé dveře nabízí snímek v příloze.
Oct 08, 2021 7:36:56pm
"Akci Sokol" v noci z 7. na 8. října 1941 připomněly po celý včerejší den vlajky České obce sokolské umístěné na vozidlech plzeňské MHD. Kromě Plzně podpořily Památný den sokolstva také dopravní podniky z dalších sedmi měst. Vlaječky se objevily také na čele vozu 24 Tr č. 508, který byl zvěčněn v zastávce Prazdroj při výkonu směny 13/9. Od zahájení provozu prodloužené linky 11 se můžeme příležitostně na vybraných službách linek 12 a 13 setkat i s trolejbusy s dieselagregátem, které zajíždí k černické nákupní zóně či do Letkova (v posledním měsících/letech se jinak jednalo prakticky výhradně o doménu bateriových trolejbusů). Lze očekávat, že po zařazení dalších čtyř nových bateriových 26 Tr už budou trolejbusy s dieselagregátem na tyto služby vypravovány opět jen zcela výjimečně.
"Akci Sokol" v noci z 7. na 8. října 1941 připomněly po celý včerejší den vlajky České obce sokolské umístěné na vozidlech plzeňské MHD. Kromě Plzně podpořily Památný den sokolstva také dopravní podniky z dalších sedmi měst. Vlaječky se objevily také na čele vozu 24 Tr č. 508, který byl zvěčněn v zastávce Prazdroj při výkonu směny 13/9. Od zahájení provozu prodloužené linky 11 se můžeme příležitostně na vybraných službách linek 12 a 13 setkat i s trolejbusy s dieselagregátem, které zajíždí k černické nákupní zóně či do Letkova (v posledním měsících/letech se jinak jednalo prakticky výhradně o doménu bateriových trolejbusů). Lze očekávat, že po zařazení dalších čtyř nových bateriových 26 Tr už budou trolejbusy s dieselagregátem na tyto služby vypravovány opět jen zcela výjimečně.
Oct 09, 2021 5:48:23pm
Po celý tento pracovní týden omezí provoz trolejbusů uzavírka Koperníkovy ulice. V úseku mezi křižovatkami s ulicemi Hálkova a Plachého probíhá oprava horkovodu (za plné uzavírky komunikace). Akcí jsou ovlivněny všechny denní trolejbusové linky, stejně tak noční N7. U linek 10, 15, 16, 17, 18 a N7 dochází ke změně trasy pravidelných spojů, u ostatních linek je uzavírkou ovlivněna trasa výjezdových a zatahujících spojů. Úprav v provozu je celá řada, postupně si je přiblížíme (schéma odklonu linek - https://www.pmdp.cz/project/44/images/2754.jpeg). Linky 16, 18 a N7 jsou s využitím vozů s alternativním pohonem odkloněny z Koperníkovy ulice do Korandovy a Hálkovy. V poslední zmíněné ulici odklonové trasy je provoz bohužel poměrně zkomplikován záborem stavebních činností u jednoho z domů (ve vozovce je zde postaven základ jeřábu), zejména ve špičce zde dochází k tvorbě kolon z důvodu nutnosti částečně kyvadlového provozu. Po úspěšném průjezdu Hálkovou ulicí zatáčí do Korandovy vůz 25 Tr č. 522.
Po celý tento pracovní týden omezí provoz trolejbusů uzavírka Koperníkovy ulice. V úseku mezi křižovatkami s ulicemi Hálkova a Plachého probíhá oprava horkovodu (za plné uzavírky komunikace). Akcí jsou ovlivněny všechny denní trolejbusové linky, stejně tak noční N7. U linek 10, 15, 16, 17, 18 a N7 dochází ke změně trasy pravidelných spojů, u ostatních linek je uzavírkou ovlivněna trasa výjezdových a zatahujících spojů. Úprav v provozu je celá řada, postupně si je přiblížíme (schéma odklonu linek - https://www.pmdp.cz/project/44/images/2754.jpeg). Linky 16, 18 a N7 jsou s využitím vozů s alternativním pohonem odkloněny z Koperníkovy ulice do Korandovy a Hálkovy. V poslední zmíněné ulici odklonové trasy je provoz bohužel poměrně zkomplikován záborem stavebních činností u jednoho z domů (ve vozovce je zde postaven základ jeřábu), zejména ve špičce zde dochází k tvorbě kolon z důvodu nutnosti částečně kyvadlového provozu. Po úspěšném průjezdu Hálkovou ulicí zatáčí do Korandovy vůz 25 Tr č. 522.
Oct 11, 2021 8:51:11pm
Největší český trolejbusový provoz se už těší na nové vozy. Flotilu rozšíří celkem čtyřicet nových kloubových trolejbusů Škoda 27 Tr NU. První z nových vozů pro Dopravní podnik města Brna započal najíždění zkušebních kilometrů v ulicích Plzně. Klimatizované nebateriové vozy jsou opatřeny kamerovým systémem či USB zásuvkami, zajímavostí na stanovišti řidiče je také ruční ovládání elektrodynamické brzdy (obdoba ruční páčky motorové brzdy u autobusů). U vozidel je pozoruhodná také poměrně nízká pořizovací cena (11,95 milionu Kč bez DPH za kloubový vůz), kterou lze přisuzovat zvyšujícími se konkurenčnímu prostředí na českém trolejbusovém trhu. Snímek zachytil první z nových brněnských trolejbusů po odbočení do Průmyslové ulice.
Největší český trolejbusový provoz se už těší na nové vozy. Flotilu rozšíří celkem čtyřicet nových kloubových trolejbusů Škoda 27 Tr NU. První z nových vozů pro Dopravní podnik města Brna započal najíždění zkušebních kilometrů v ulicích Plzně. Klimatizované nebateriové vozy jsou opatřeny kamerovým systémem či USB zásuvkami, zajímavostí na stanovišti řidiče je také ruční ovládání elektrodynamické brzdy (obdoba ruční páčky motorové brzdy u autobusů). U vozidel je pozoruhodná také poměrně nízká pořizovací cena (11,95 milionu Kč bez DPH za kloubový vůz), kterou lze přisuzovat zvyšujícími se konkurenčnímu prostředí na českém trolejbusovém trhu. Snímek zachytil první z nových brněnských trolejbusů po odbočení do Průmyslové ulice.
Oct 12, 2021 7:13:56pm
Navštívili jste už výstavu Plzeňské trolejbusy očima britských fotografů? Pokud ne, máte poslední šanci. Výstava je v mázhauzu radnice na náměstí Republiky přístupná ještě dnes do 18. hodiny a zítra do 16. hodiny. K vidění je bezmála čtyřicet barevných snímků pořízených v západočeské metropoli mezi roky 1972 a 1999 trojicí britských cestovatelů a trolejbusových fotografů. Kromě proměny trolejbusů je skvěle zdokumentován i vývoj města samotného. Kromě snímků se lze pokochat také dopraváckými předměty s trolejbusovou tematikou. Výstavu rozhodně doporučujeme navštívit.
Navštívili jste už výstavu Plzeňské trolejbusy očima britských fotografů? Pokud ne, máte poslední šanci. Výstava je v mázhauzu radnice na náměstí Republiky přístupná ještě dnes do 18. hodiny a zítra do 16. hodiny. K vidění je bezmála čtyřicet barevných snímků pořízených v západočeské metropoli mezi roky 1972 a 1999 trojicí britských cestovatelů a trolejbusových fotografů. Kromě proměny trolejbusů je skvěle zdokumentován i vývoj města samotného. Kromě snímků se lze pokochat také dopraváckými předměty s trolejbusovou tematikou. Výstavu rozhodně doporučujeme navštívit.
Oct 12, 2021 11:22:00pm
Odklony trolejbusových linek z důvodu uzavírky Koperníkovy ulice nás čekají už jen zítra. Jedním z důsledků uzavírky jsou změny nájezdových a zátahových spojů (zejména z linek 10, 11, 12, 13 a 14). Většina spojů je obousměrně trasována ulicemi Borská a U Trati. Některé zatahující spoje linky 12 jsou pak vedeny po trase Božkov – centrum – Domažlická rondel – Ke Karlovu. Asi nejkurioznější výjezdovou trasou se může pyšnit odpolední část směny 14/2. Výjezdový spoj je mezi depem a zastávkou Tylova odkloněn přes Borská pole a Zátiší – tedy končiny pro linku 14 (spojující centrum a Sídliště Bory) poměrně exotické. Při průjezdu Borskou třídou směrem na Borská pole byl během výjezdu na linku 14 zachycen vůz 26 Tr č. 549.
Odklony trolejbusových linek z důvodu uzavírky Koperníkovy ulice nás čekají už jen zítra. Jedním z důsledků uzavírky jsou změny nájezdových a zátahových spojů (zejména z linek 10, 11, 12, 13 a 14). Většina spojů je obousměrně trasována ulicemi Borská a U Trati. Některé zatahující spoje linky 12 jsou pak vedeny po trase Božkov – centrum – Domažlická rondel – Ke Karlovu. Asi nejkurioznější výjezdovou trasou se může pyšnit odpolední část směny 14/2. Výjezdový spoj je mezi depem a zastávkou Tylova odkloněn přes Borská pole a Zátiší – tedy končiny pro linku 14 (spojující centrum a Sídliště Bory) poměrně exotické. Při průjezdu Borskou třídou směrem na Borská pole byl během výjezdu na linku 14 zachycen vůz 26 Tr č. 549.
Oct 14, 2021 8:01:08pm
Další ze zajímavostí odklonu, který probíhal v pracovní dny tohoto týdne, se staly nájezdové trasy linky 12. Z důvodu uzavírky Koperníkovy ulice nemohly probíhat nájezdy klasických trolejbusů po klasické trase Cínová – Mrakodrap – Božkov, resp. Cínová – Mrakodrap (konečná stanice) – Nová Hospoda. Své využití tak našla jinak manipulační trať v ulici U Trati. Posloužily obě větve – většina spojů byla trasována ulicemi Borská, U Trati, po horní estakádě mostu Milénia, Železniční a Koterovskou ulicí do zastávky Mikulášská, kde se vozy napojily na běžnou trasu linku 12 směr Nová Hospoda. Část spojů však zařazovala také v Mikulášské směrem do Božkova (příp. do Částkovy). Tyto spoje využily spodní část estakády, a z ulice U Trati odbočily vpravo do Mikulášské ulice a dále na stejnojmenné náměstí a zastávku. Trať spojující ulici U Trati s Mikulášskou směr Božkov patří k nejnovějším, dokončeny byly v září 2018. V pravidelném provozu se uplatňuje spíše příležitostně, zejména při větších odklonech či mimořádnostech. Aby byl výčet výjezdových tras linky 12 kompletní, chybí dodat ranní spoj vyjíždějící po trase linky č. 15 z vozovny na Novou Hospodu po Folmavské, a spoje vedené klasicky k z vozovny k Mrakodrapu (odklonem Korandovou ulicí s využitím alternativního pohonu) a dále do Božkova. Snímek v ulici U Trati po obsluze stanice U Ježíška zachytil 26 Tr č. 557 směřující dále do Božkova.
Další ze zajímavostí odklonu, který probíhal v pracovní dny tohoto týdne, se staly nájezdové trasy linky 12. Z důvodu uzavírky Koperníkovy ulice nemohly probíhat nájezdy klasických trolejbusů po klasické trase Cínová – Mrakodrap – Božkov, resp. Cínová – Mrakodrap (konečná stanice) – Nová Hospoda. Své využití tak našla jinak manipulační trať v ulici U Trati. Posloužily obě větve – většina spojů byla trasována ulicemi Borská, U Trati, po horní estakádě mostu Milénia, Železniční a Koterovskou ulicí do zastávky Mikulášská, kde se vozy napojily na běžnou trasu linku 12 směr Nová Hospoda. Část spojů však zařazovala také v Mikulášské směrem do Božkova (příp. do Částkovy). Tyto spoje využily spodní část estakády, a z ulice U Trati odbočily vpravo do Mikulášské ulice a dále na stejnojmenné náměstí a zastávku. Trať spojující ulici U Trati s Mikulášskou směr Božkov patří k nejnovějším, dokončeny byly v září 2018. V pravidelném provozu se uplatňuje spíše příležitostně, zejména při větších odklonech či mimořádnostech. Aby byl výčet výjezdových tras linky 12 kompletní, chybí dodat ranní spoj vyjíždějící po trase linky č. 15 z vozovny na Novou Hospodu po Folmavské, a spoje vedené klasicky k z vozovny k Mrakodrapu (odklonem Korandovou ulicí s využitím alternativního pohonu) a dále do Božkova. Snímek v ulici U Trati po obsluze stanice U Ježíška zachytil 26 Tr č. 557 směřující dále do Božkova.
Oct 15, 2021 9:35:48pm
Ještě jedním příspěvkem se vrátíme k trolejbusovému odklonu z důvodu uzavírky Koperníkovy ulice minulý týden. Jednou ze zajímavostí byly posilové spoje linky 16. Provoz 16 musel být zajištěn výhradně trolejbusy s alternativním pohonem, prioritně kloubovými. Těch bylo denně nasazováno na linku až 14 (celkový teoretický disponibilní počet 18 vozů je snížen o stroje odstavené po nehodách, na opravách apod.). Další spoje 16 v přepravních špičkách tak byly zajišťovány sólo vozy s alternativním pohonem. Tyto vozy dělaly jakýsi násled, obvykle jezdily jen několik minut po kloubovém spoji. A tak zatímco v bezvýlukovém stavu je na linku 16 v odpolední špičce vypravováno 19 trolejbusů (z toho 3 sóla), při odklonu činila výprava celkem 21 trolejbusů (z toho 7 sól). Mimořádně jsme tak na lince 16 mohli vídat i vysoká čísla směn jako 16/20 a 16/21. Ve větší míře své uplatnění našly také vozy 24 Tr. Snímek na odklonové trase v Korandově ulici zachytil nejstarší plzeňský vůz, 24 Tr č. 497 nasazený na směnu 16/21. V pozadí je patrný dojíždějící další spoj linky 16 vedený kloubovým trolejbusem, který vlivem hustoty provozu (jež byla zejména v první den uzavírky značná) předchozí spoj dojel.
Ještě jedním příspěvkem se vrátíme k trolejbusovému odklonu z důvodu uzavírky Koperníkovy ulice minulý týden. Jednou ze zajímavostí byly posilové spoje linky 16. Provoz 16 musel být zajištěn výhradně trolejbusy s alternativním pohonem, prioritně kloubovými. Těch bylo denně nasazováno na linku až 14 (celkový teoretický disponibilní počet 18 vozů je snížen o stroje odstavené po nehodách, na opravách apod.). Další spoje 16 v přepravních špičkách tak byly zajišťovány sólo vozy s alternativním pohonem. Tyto vozy dělaly jakýsi násled, obvykle jezdily jen několik minut po kloubovém spoji. A tak zatímco v bezvýlukovém stavu je na linku 16 v odpolední špičce vypravováno 19 trolejbusů (z toho 3 sóla), při odklonu činila výprava celkem 21 trolejbusů (z toho 7 sól). Mimořádně jsme tak na lince 16 mohli vídat i vysoká čísla směn jako 16/20 a 16/21. Ve větší míře své uplatnění našly také vozy 24 Tr. Snímek na odklonové trase v Korandově ulici zachytil nejstarší plzeňský vůz, 24 Tr č. 497 nasazený na směnu 16/21. V pozadí je patrný dojíždějící další spoj linky 16 vedený kloubovým trolejbusem, který vlivem hustoty provozu (jež byla zejména v první den uzavírky značná) předchozí spoj dojel.
Oct 20, 2021 6:05:17pm
V blízké době rozšíří vozový park hned šest nových trolejbusů. Kromě dvou, zde už představených, kloubových 27 Tr se můžeme těšit také na další čtyři vozy 26 Tr. Všechny budoucí přírůstky jsou vyhotoveny ve faceliftovaném provedení karoserie New Urbino. Samozřejmostí je také celovozová klimatizace či bateriový pohon. Šestice nových trolejbusů pomůže překročit hranici ev. čísla 600 (počet provozních trolejbusů v Plzni od r. 1941 tak překračuje pět set). Vozy 26 Tr obdrží ev. č. 597 až 600, 27 Tr pak 601 a 602. Jeden z nových trolejbusů Škoda 26 Tr, už opatřený polepy PMDP jako ev. č. 599, byl při návratu ze zkušební jízdy do Škody Electric zachycen v podzimních kulisách ulice Edvarda Beneše.
V blízké době rozšíří vozový park hned šest nových trolejbusů. Kromě dvou, zde už představených, kloubových 27 Tr se můžeme těšit také na další čtyři vozy 26 Tr. Všechny budoucí přírůstky jsou vyhotoveny ve faceliftovaném provedení karoserie New Urbino. Samozřejmostí je také celovozová klimatizace či bateriový pohon. Šestice nových trolejbusů pomůže překročit hranici ev. čísla 600 (počet provozních trolejbusů v Plzni od r. 1941 tak překračuje pět set). Vozy 26 Tr obdrží ev. č. 597 až 600, 27 Tr pak 601 a 602. Jeden z nových trolejbusů Škoda 26 Tr, už opatřený polepy PMDP jako ev. č. 599, byl při návratu ze zkušební jízdy do Škody Electric zachycen v podzimních kulisách ulice Edvarda Beneše.
Oct 21, 2021 8:15:12pm
Kromě nových trolejbusů testuje v ulicích Plzně společnost Škoda Electric také první elektrobus Škoda 36BB E’CITY. Do Prahy zamíří celkem 14 těchto vozidel vystavěných na turecké karoserii Temsa. První z vozidel absolvuje testy a připravuje se na homologační proces. Výrobce elektrobus poprvé představí na veletrhu Czechbus 2021 konaném ve dnech 23. až 25. listopadu v pražských Letňanech. Snímek zachycuje prototyp absolvující zkušební jízdy při průjezdu Nepomuckou třídou. Jak je ze snímku patrné, barevné provedení karoserie odpovídá novému nátěru Pražské integrované dopravy.
Kromě nových trolejbusů testuje v ulicích Plzně společnost Škoda Electric také první elektrobus Škoda 36BB E’CITY. Do Prahy zamíří celkem 14 těchto vozidel vystavěných na turecké karoserii Temsa. První z vozidel absolvuje testy a připravuje se na homologační proces. Výrobce elektrobus poprvé představí na veletrhu Czechbus 2021 konaném ve dnech 23. až 25. listopadu v pražských Letňanech. Snímek zachycuje prototyp absolvující zkušební jízdy při průjezdu Nepomuckou třídou. Jak je ze snímku patrné, barevné provedení karoserie odpovídá novému nátěru Pražské integrované dopravy.
Oct 22, 2021 5:56:03pm
Neděle byla v Plzni ve znamení sportu. Fotbalový i hokejový tým dnes sehrával domácí zápas. To v kombinaci s víkendem opět vedlo k posílení linky 13 velkokapacitními trolejbusy namísto obvyklých sól. Nutno dodat, že navýšení přepravní kapacity se dnes opět hodilo a vozidla jezdila solidně zaplněna – kromě sportovních utkání lze také pozorovat zvýšený zájem o cestovaní k černické nákupní zóně a hezkého počasí vylákalo i řadu lidí na procházky. Všech pět pořadí linky 13 dnes obsadily kloubové vozy, kromě čtyř bateriových 27 Tr NU byl, poněkud nezvykle, nasazen i vůz 25 Tr č. 524 pyšnící se celovozovou reklamou (jeho působištěm byla směna 13/2). Ve zlatavých paprscích pomalu zapadajícího podzimního slunce byl trolejbus zvěčněn při vjezdu do zastávky Vodárna.
Neděle byla v Plzni ve znamení sportu. Fotbalový i hokejový tým dnes sehrával domácí zápas. To v kombinaci s víkendem opět vedlo k posílení linky 13 velkokapacitními trolejbusy namísto obvyklých sól. Nutno dodat, že navýšení přepravní kapacity se dnes opět hodilo a vozidla jezdila solidně zaplněna – kromě sportovních utkání lze také pozorovat zvýšený zájem o cestovaní k černické nákupní zóně a hezkého počasí vylákalo i řadu lidí na procházky. Všech pět pořadí linky 13 dnes obsadily kloubové vozy, kromě čtyř bateriových 27 Tr NU byl, poněkud nezvykle, nasazen i vůz 25 Tr č. 524 pyšnící se celovozovou reklamou (jeho působištěm byla směna 13/2). Ve zlatavých paprscích pomalu zapadajícího podzimního slunce byl trolejbus zvěčněn při vjezdu do zastávky Vodárna.
Oct 24, 2021 6:39:55pm
Trolejbusy pro Brno nadále křižují ulice Plzně. Třetí z červenobílých vozů byl při zkušební jízdě zachycen v Doudlevecké ulici. Celkem do druhého největšího českého města zamíří 40 nových kloubových nebateriových trolejbusů Škoda 27 Tr NU. Naopak v ulicích Plzně už jen minimálně uvidíme zelené trolejbusy Solaris Trollino 12 pro rumunské Targu Jiu, jejichž dodávka vrcholí. Brzy se rozběhne další výroba elektrobusů Škoda 36BB E’CITY (pro Prahu), dnes byly do areálu výrobce přivezeny další karoserie pro finalizaci a osazení výzbroje.
Trolejbusy pro Brno nadále křižují ulice Plzně. Třetí z červenobílých vozů byl při zkušební jízdě zachycen v Doudlevecké ulici. Celkem do druhého největšího českého města zamíří 40 nových kloubových nebateriových trolejbusů Škoda 27 Tr NU.

Naopak v ulicích Plzně už jen minimálně uvidíme zelené trolejbusy Solaris Trollino 12 pro rumunské Targu Jiu, jejichž dodávka vrcholí. Brzy se rozběhne další výroba elektrobusů Škoda 36BB E’CITY (pro Prahu), dnes byly do areálu výrobce přivezeny další karoserie pro finalizaci a osazení výzbroje.
Oct 26, 2021 8:07:42pm
Doplňujeme aktuální snímek z dnešního střetu sběračů na náměstí Milady Horákové (popisovaného v předchozím příspěvku). Za snímek děkujeme Milanu Lednárovi.
Doplňujeme aktuální snímek z dnešního střetu sběračů na náměstí Milady Horákové (popisovaného v předchozím příspěvku). Za snímek děkujeme Milanu Lednárovi.
Oct 27, 2021 8:31:37pm
Oslavy vzniku Československého státu tradičně přináší také jízdy historických vozidel. Po loňské "lockdownové" přestávce se letos veteráni do ulic Plzně opět vrací. Trolejbus Škoda 9 Tr mezi 10. a 16. hodinou kroužil po trase ze zastávky Goethova ke staré vozovně Cukrovarská, zpět k Mrakodrapu a dále kolem hlavního vlakového nádraží a zastávky Železniční poliklinika do ulice U Prazdroje a přes Anglické nábřeží opět do zastávky Goethova. Nástup a výstup cestujících byl možný jen v zastávce Goethova, přesto i s ohledem na zvýhodněné jízdné 28 Kč/osoba byl o svezení historickým trolejbusem velký zájem. Dále vyjela také historická tramvaj T3 č. 192 a autobus Karosa ŠM 11 (č. 135). Snímek v dnešním mlhavém dopoledni zachytil devítku při průjezdu Černickou ulicí. Zájemce o trolejové vedení v popředí zaujme přerušení trolejí směřujících do areálu DEPO2015, přesněji bývalé haly lehké údržby. Troleje vedoucí do areálu byly odizolovány proto, aby mohla být při trolejbusových oslavách na začátku října pod napětím i „předjízdná“ (na snímku pravá) stopa v Černické ulici. V současné době je tato stopa opět odpojena.
Oslavy vzniku Československého státu tradičně přináší také jízdy historických vozidel. Po loňské "lockdownové" přestávce se letos veteráni do ulic Plzně opět vrací. Trolejbus Škoda 9 Tr mezi 10. a 16. hodinou kroužil po trase ze zastávky Goethova ke staré vozovně Cukrovarská, zpět k Mrakodrapu a dále kolem hlavního vlakového nádraží a zastávky Železniční poliklinika do ulice U Prazdroje a přes Anglické nábřeží opět do zastávky Goethova. Nástup a výstup cestujících byl možný jen v zastávce Goethova, přesto i s ohledem na zvýhodněné jízdné 28 Kč/osoba byl o svezení historickým trolejbusem velký zájem. Dále vyjela také historická tramvaj T3 č. 192 a autobus Karosa ŠM 11 (č. 135). Snímek v dnešním mlhavém dopoledni zachytil devítku při průjezdu Černickou ulicí. Zájemce o trolejové vedení v popředí zaujme přerušení trolejí směřujících do areálu DEPO2015, přesněji bývalé haly lehké údržby. Troleje vedoucí do areálu byly odizolovány proto, aby mohla být při trolejbusových oslavách na začátku října pod napětím i „předjízdná“ (na snímku pravá) stopa v Černické ulici. V současné době je tato stopa opět odpojena.
Oct 28, 2021 9:05:10pm
Tradiční dušičkové posílení linky 11 nasazením kloubových trolejbusů je nyní trochu jiné. Vůbec poprvé se velkokapacitní vozy rozjely po celé prodloužené trase linky 11, tedy také do Radčic, Malesic a Křimic. Kromě víkendu 30. a 31. října se tak premiérově událo na státní svátek 28. října (pro komplexnost dodejme, že kloubový trolejbus se v těchto místech poprvé objevil v rámci testovací linky 19 dne 10. ledna 2020). Do koncových úseků, tj. Malesic, resp. Křimic zajíždí v nepracovní dny jeden trolejbus za 60 minut. Provoz ve státní svátek i dnes zajišťovaly výhradně nové bateriové kloubové trolejbusy Škoda 27 Tr. V mlhavém svátečním dopoledni na Malesické návsi čerpá krátkou přestávku před zpáteční cestou k Ústřednímu hřbitovu vůz 27 Tr č. 587.
Tradiční dušičkové posílení linky 11 nasazením kloubových trolejbusů je nyní trochu jiné. Vůbec poprvé se velkokapacitní vozy rozjely po celé prodloužené trase linky 11, tedy také do Radčic, Malesic a Křimic. Kromě víkendu 30. a 31. října se tak premiérově událo na státní svátek 28. října (pro komplexnost dodejme, že kloubový trolejbus se v těchto místech poprvé objevil v rámci testovací linky 19 dne 10. ledna 2020). Do koncových úseků, tj. Malesic, resp. Křimic zajíždí v nepracovní dny jeden trolejbus za 60 minut. Provoz ve státní svátek i dnes zajišťovaly výhradně nové bateriové kloubové trolejbusy Škoda 27 Tr. V mlhavém svátečním dopoledni na Malesické návsi čerpá krátkou přestávku před zpáteční cestou k Ústřednímu hřbitovu vůz 27 Tr č. 587.
Oct 30, 2021 5:00:05pm
Posílení přepravní kapacity linky 11 kloubovými trolejbusy dnešním dnem na nějaký čas končí. V posledních slunečních paprscích byl v polích mezi Malesicemi a Radčicemi zachycen zatím nejmladší kloubový trolejbus 27 Tr č. 590. Kromě linky 11 dnes kloubové trolejbusy s alternativním pohonem posilovaly také linku 13 (z důvodu konání hokejového utkání), a dále kloubové trolejbusy bez alternativního pohonu tradičně pomáhaly na většině víkendových pořadí linky 15. Vzhledem k souběhu posílení linek 11 a 13 (s nutností alternativního pohonu) se kromě bateriových 27 Tr NU dnes uplatnily i vozy 25 Tr a 27 Tr (III. generace) s pomocným dieselagregátem (jejich vypravení si ještě přiblížíme). S blížícím se adventním obdobím lze očekávat, že velkokapacitní vozidla budou i nadále v permanenci pro průběžné posily linek 11, 13, 15 a 16 (zejména o víkendech). Zajímavostí je, že čistě sólové linky jsou ze všech trolejbusových linek jen 10, 14 a noční N7, naopak linky 11, 12, 13, 15, 16, 17 a 18 v poslední době svoje pravidelné či příležitostné nasazení kloubových trolejbusů zažívaly či zažívají.
Posílení přepravní kapacity linky 11 kloubovými trolejbusy dnešním dnem na nějaký čas končí. V posledních slunečních paprscích byl v polích mezi Malesicemi a Radčicemi zachycen zatím nejmladší kloubový trolejbus 27 Tr č. 590. Kromě linky 11 dnes kloubové trolejbusy s alternativním pohonem posilovaly také linku 13 (z důvodu konání hokejového utkání), a dále kloubové trolejbusy bez alternativního pohonu tradičně pomáhaly na většině víkendových pořadí linky 15. Vzhledem k souběhu posílení linek 11 a 13 (s nutností alternativního pohonu) se kromě bateriových 27 Tr NU dnes uplatnily i vozy 25 Tr a 27 Tr (III. generace) s pomocným dieselagregátem (jejich vypravení si ještě přiblížíme). S blížícím se adventním obdobím lze očekávat, že velkokapacitní vozidla budou i nadále v permanenci pro průběžné posily linek 11, 13, 15 a 16 (zejména o víkendech). Zajímavostí je, že čistě sólové linky jsou ze všech trolejbusových linek jen 10, 14 a noční N7, naopak linky 11, 12, 13, 15, 16, 17 a 18 v poslední době svoje pravidelné či příležitostné nasazení kloubových trolejbusů zažívaly či zažívají.
Oct 31, 2021 6:02:02pm
Jak jsme už včera naznačili, při včerejším souběžném posílení linek 11 a 13 došlo k několika zajímavostem ve výpravě. Na obě linky bylo nutné nasadit kloubové trolejbusy s alternativním pohonem. Celkový počet osmi bateriových 27 Tr NU by nepostačil na pokrytí devíti směn (čtyři na 11, pět na 13), navíc momentální počet disponibilních vozů byl ještě mírně nižší. Ke slovu se tak dostaly kloubové trolejbusy s diselagregátem. Na linku 13 byly vypraveny hned dva trolejbusy 25 Tr (č. 522 na 13/3, 524 na 13/6). Ještě zajímavější však bylo obsazení směny 11/2. Na ni byl atypicky vypraven vůz s dieselagregátem, konkrétně 27 Tr č. 527 (který byl během rána vystřídán 27 Tr č. 528). Vůbec poprvé se tak kloubový trolejbus s pomocným pohonem v pravidelném provozu objevil v lokalitách prodloužené linky 11, tj. v Radčicích, Malesicích a Křimicích. Je pravděpodobné, že po zařazení dvou nových 27 Tr NU (a v příštím roce dalších dvou) už bude tato situace zcela výjimečná. V zastávce CAN Husova byl během včerejšího večera zvěčněn vůz 27 Tr č. 528, který se právě odpoutal od trolejového vedení, aby mohl pokračovat do Křimic.
Jak jsme už včera naznačili, při včerejším souběžném posílení linek 11 a 13 došlo k několika zajímavostem ve výpravě. Na obě linky bylo nutné nasadit kloubové trolejbusy s alternativním pohonem. Celkový počet osmi bateriových 27 Tr NU by nepostačil na pokrytí devíti směn (čtyři na 11, pět na 13), navíc momentální počet disponibilních vozů byl ještě mírně nižší. Ke slovu se tak dostaly kloubové trolejbusy s diselagregátem. Na linku 13 byly vypraveny hned dva trolejbusy 25 Tr (č. 522 na 13/3, 524 na 13/6). Ještě zajímavější však bylo obsazení směny 11/2. Na ni byl atypicky vypraven vůz s dieselagregátem, konkrétně 27 Tr č. 527 (který byl během rána vystřídán 27 Tr č. 528). Vůbec poprvé se tak kloubový trolejbus s pomocným pohonem v pravidelném provozu objevil v lokalitách prodloužené linky 11, tj. v Radčicích, Malesicích a Křimicích. Je pravděpodobné, že po zařazení dvou nových 27 Tr NU (a v příštím roce dalších dvou) už bude tato situace zcela výjimečná. V zastávce CAN Husova byl během včerejšího večera zvěčněn vůz 27 Tr č. 528, který se právě odpoutal od trolejového vedení, aby mohl pokračovat do Křimic.
Nov 01, 2021 8:57:15pm
V posledních týdnech došlo ke zdánlivě nepostřehnutelným vylepšením trolejové sítě. V neděli 17. října proběhla za denní napěťové výluky výměna rozjezdové výhybky do točky Sídliště Bory. Původní podvěsná výhybka byla nahrazena za rychloprůjezdnou tahovou. Snímek zachytil 27 Tr č. 584 při průjezdu původní výhybkou v posledních dnech před výměnou. Nad armaturou se už pnou nová nosná lana pro uchycení tahové výhybky. V posledních týdnech také dochází k výměně klasických sekčních děličů za diodové (průjezdné pod jízdou "bez škubání"). Plynulejší jízdu trolejbusů tak nově zajišťují diodové sekce na Folmavské třídě (u zastávky U Panasoniku), na Nepomucké třídě u náměstí Milady Horákové (zde byly tyto sekce velmi žádoucí) a dále u točny Čechurov, v Tylově ulici (u III. brány) a v Borské ulici (ve směru od Jižního předměstí k Techmanii, ostatní uváděné sekce jsou vždy vyměněny obousměrně).
V posledních týdnech došlo ke zdánlivě nepostřehnutelným vylepšením trolejové sítě. V neděli 17. října proběhla za denní napěťové výluky výměna rozjezdové výhybky do točky Sídliště Bory. Původní podvěsná výhybka byla nahrazena za rychloprůjezdnou tahovou. Snímek zachytil 27 Tr č. 584 při průjezdu původní výhybkou v posledních dnech před výměnou. Nad armaturou se už pnou nová nosná lana pro uchycení tahové výhybky.

V posledních týdnech také dochází k výměně klasických sekčních děličů za diodové (průjezdné pod jízdou "bez škubání"). Plynulejší jízdu trolejbusů tak nově zajišťují diodové sekce na Folmavské třídě (u zastávky U Panasoniku), na Nepomucké třídě u náměstí Milady Horákové (zde byly tyto sekce velmi žádoucí) a dále u točny Čechurov, v Tylově ulici (u III. brány) a v Borské ulici (ve směru od Jižního předměstí k Techmanii, ostatní uváděné sekce jsou vždy vyměněny obousměrně).
Nov 04, 2021 8:23:48pm
Frekventovaná Americká třída má mnoho podob. Tu poetickou, s krásně vybarvenými podzimními stromy a také hned několika typickými symboly Plzně, moc pěkně přibližuje snímek od čtenáře. Za zaslání děkujeme. Koňskému povozu dělá společnost vůz 26 Tr č. 563.
Frekventovaná Americká třída má mnoho podob. Tu poetickou, s krásně vybarvenými podzimními stromy a také hned několika typickými symboly Plzně, moc pěkně přibližuje snímek od čtenáře. Za zaslání děkujeme. Koňskému povozu dělá společnost vůz 26 Tr č. 563.
Nov 05, 2021 5:59:06pm
Testování nových trolejbusů pro Brno je v plném proudu. Už v tomto týdnu by první z vozů měl dorazit do svého budoucího působiště „mezi šaliny“. Snímek zachycuje vůz Škoda 27 Tr pro Brno č. 08, který na Karlově „šlape na botky“ plzeňskému stroji 27 Tr č. 590. Kromě odlišného barevného provedení je také jasně patrný rozdíl mezi původní a faceliftovaným tvarem předního čela karoserie New Urbino.
Testování nových trolejbusů pro Brno je v plném proudu. Už v tomto týdnu by první z vozů měl dorazit do svého budoucího působiště „mezi šaliny“. Snímek zachycuje vůz Škoda 27 Tr pro Brno č. 08, který na Karlově „šlape na botky“ plzeňskému stroji 27 Tr č. 590. Kromě odlišného barevného provedení je také jasně patrný rozdíl mezi původní a faceliftovaným tvarem předního čela karoserie New Urbino.
Nov 08, 2021 6:00:05pm
V souvislosti s prodloužením linky 11 do Křimic, resp. Malesic od září 2021 vzrostla potřeba trolejbusů s alternativním pohonem. Na některých výkonech typických pro bateriové trolejbusy se tak opět začaly objevovat i vozy s dieselagregátem. Kromě šejdrových pořadí linky 13 se jedná také o túry na lince 12, konkrétně 12/3 či 12/6, které zajištují vždy po jednom obratovém páru spojů do Letkova. Do této obce v současnosti zajíždí čtyři páry trolejbusových spojů ve všední dny (zbývající dva obraty zajišťuje šejdrová směna 12/13). Lze předpokládat, že se zařazením dalších čtyř nových bateriových 26 Tr se trolejbusy s dieselagregátem stanou na nezatrolejovaných úsecích linek 12 a 13 opět spíše vzácností. Snímek zachytil v mlhavém podzimním odpoledni vůz 26 Tr č. 551 vyčkávající v zastávce Letkov, V Podlesí na návrat zpět do Plzně.
V souvislosti s prodloužením linky 11 do Křimic, resp. Malesic od září 2021 vzrostla potřeba trolejbusů s alternativním pohonem. Na některých výkonech typických pro bateriové trolejbusy se tak opět začaly objevovat i vozy s dieselagregátem. Kromě šejdrových pořadí linky 13 se jedná také o túry na lince 12, konkrétně 12/3 či 12/6, které zajištují vždy po jednom obratovém páru spojů do Letkova. Do této obce v současnosti zajíždí čtyři páry trolejbusových spojů ve všední dny (zbývající dva obraty zajišťuje šejdrová směna 12/13). Lze předpokládat, že se zařazením dalších čtyř nových bateriových 26 Tr se trolejbusy s dieselagregátem stanou na nezatrolejovaných úsecích linek 12 a 13 opět spíše vzácností. Snímek zachytil v mlhavém podzimním odpoledni vůz 26 Tr č. 551 vyčkávající v zastávce Letkov, V Podlesí na návrat zpět do Plzně.
Nov 10, 2021 6:00:08pm
V průběhu dnešního dne se pracovalo na výměně trolejové výhybky v ulici Edvarda Beneše před křižovatkou U Teplárny (ve směru od Tyršova mostu). Výhybka rozděluje směry doleva (směrem do točky Sídliště Bory) a přímo ulicí Edvarda Beneše. V pravidelném provozu tuto armaturu využívají pouze spoje linky 14, případně manipulační či zkušební jízdy (zejména ze Škody Electric). Původní podvěsná výhybka byla dnes nahrazena tahovou. Práce vyžadovaly napěťovou výluku v oblasti křižovatky U Teplárny (a zbývající části borské větve), dotkly se tak i linky 16, která místem prací přímo neprojížděla. Její provoz musely zajišťovat trolejbusy s alternativním pohonem (linka 14 o víkendu v provozu není). Jistou zajímavostí je, že trolejbusy i při jízdě na alternativní pohon mohly úsekem projíždět s nasazenými sběrači (vypnuté výhybky byly nastaveny do správného směru). Na snímku křižovatkou U Teplárny projíždí s využitím dieselagregátu 24 Tr č. 517, v pozadí jsou patrné montážní plošiny přistavené u měněné výhybky.
V průběhu dnešního dne se pracovalo na výměně trolejové výhybky v ulici Edvarda Beneše před křižovatkou U Teplárny (ve směru od Tyršova mostu). Výhybka rozděluje směry doleva (směrem do točky Sídliště Bory) a přímo ulicí Edvarda Beneše. V pravidelném provozu tuto armaturu využívají pouze spoje linky 14, případně manipulační či zkušební jízdy (zejména ze Škody Electric). Původní podvěsná výhybka byla dnes nahrazena tahovou. Práce vyžadovaly napěťovou výluku v oblasti křižovatky U Teplárny (a zbývající části borské větve), dotkly se tak i linky 16, která místem prací přímo neprojížděla. Její provoz musely zajišťovat trolejbusy s alternativním pohonem (linka 14 o víkendu v provozu není). Jistou zajímavostí je, že trolejbusy i při jízdě na alternativní pohon mohly úsekem projíždět s nasazenými sběrači (vypnuté výhybky byly nastaveny do správného směru). Na snímku křižovatkou U Teplárny projíždí s využitím dieselagregátu 24 Tr č. 517, v pozadí jsou patrné montážní plošiny přistavené u měněné výhybky.
Nov 14, 2021 6:51:56pm
V Plzni vyjely do provozu další nové trolejbusy. Službu s cestujícími dnes poprvé zahájily dva vozy Škoda 26 Tr NU, stalo se tak zhruba rok a půl od zařazení posledního nového vozu (27 Tr č. 590 v květnu 2020). Konkrétně si dnes premiéru odbyly vozy č. 597 a 600, a to na šejdrových směnách 13/8 a 12/13. Vozy se od dříve dodaných odlišují spíše drobnostmi – faceliftované provedení předního čela, upravené osvětlení vozu (při zapnutém blinkru blikají i boční poziční světla, funkce přisvětlování do zatáček), ztmavené okno v přepážce mezi kabinou řidiče a salonem pro cestující, či nová verze softwaru v palubním počítači. Snímek zachytil v první den provozu vůz 26 Tr č. 600 nasazený na směnu 12/13 v obratišti Božkov. Jak je patrné, plzeňské trolejbusy tímto vozem zahajují číselnou řadu začínající šestkou. Vyjma nejstaršího vozu č. 497 jsou všechny stávající trolejbusy číslovány v řadě 5xx.
V Plzni vyjely do provozu další nové trolejbusy. Službu s cestujícími dnes poprvé zahájily dva vozy Škoda 26 Tr NU, stalo se tak zhruba rok a půl od zařazení posledního nového vozu (27 Tr č. 590 v květnu 2020). Konkrétně si dnes premiéru odbyly vozy č. 597 a 600, a to na šejdrových směnách 13/8 a 12/13. Vozy se od dříve dodaných odlišují spíše drobnostmi – faceliftované provedení předního čela, upravené osvětlení vozu (při zapnutém blinkru blikají i boční poziční světla, funkce přisvětlování do zatáček), ztmavené okno v přepážce mezi kabinou řidiče a salonem pro cestující, či nová verze softwaru v palubním počítači. Snímek zachytil v první den provozu vůz 26 Tr č. 600 nasazený na směnu 12/13 v obratišti Božkov. Jak je patrné, plzeňské trolejbusy tímto vozem zahajují číselnou řadu začínající šestkou. Vyjma nejstaršího vozu č. 497 jsou všechny stávající trolejbusy číslovány v řadě 5xx.
Nov 15, 2021 9:11:04pm
Jak dnes informovala skupina Škoda Transportation, převzaly Plzeňské městské dopravní podniky již tři z celkem osmi moderních ekologických vozidel, které mohou jezdit i mimo tradiční trolejbusové linky. Tyto tři trolejbusy jsou už nasazovány do ostrého provozu. Po vozech č. 597 a 600 svoji premiéru dnes absolvoval také stroj 26 Tr NU č. 598. Ten se zhostil dělené směny 12/13. Snímek přibližuje druhého včerejšího nováčka, vůz č. 597, při výjezdu na odpolední část směny 13/8 v prostoru zastávky Radobyčická. Na převzetí zatím čekají trolejbusy č. 599 (26 Tr NU), 601 a 602 (27 Tr NU). V příštím roce pak flotilu rozšíří ještě vozy č. 603 a 604 (27 Tr NU).
Jak dnes informovala skupina Škoda Transportation, převzaly Plzeňské městské dopravní podniky již tři z celkem osmi moderních ekologických vozidel, které mohou jezdit i mimo tradiční trolejbusové linky. Tyto tři trolejbusy jsou už nasazovány do ostrého provozu. Po vozech č. 597 a 600 svoji premiéru dnes absolvoval také stroj 26 Tr NU č. 598. Ten se zhostil dělené směny 12/13. Snímek přibližuje druhého včerejšího nováčka, vůz č. 597, při výjezdu na odpolední část směny 13/8 v prostoru zastávky Radobyčická. Na převzetí zatím čekají trolejbusy č. 599 (26 Tr NU), 601 a 602 (27 Tr NU). V příštím roce pak flotilu rozšíří ještě vozy č. 603 a 604 (27 Tr NU).
Nov 16, 2021 7:43:36pm
Představením knih činnost autorského kolektivu Trolejbusy 2021 nekončí. V současnosti kolektiv připravuje přednášky o historii trolejbusové dopravy spojené s besedami s autory. Jako první představujeme setkání v Ostrově nad Ohří - to se uskuteční ve čtvrtek 9. prosince 2021 od 17:30 v kinokavárně Dům kultury Ostrov. Tématem bude zejména historie výroby trolejbusů Škoda ve zdejší továrně, ale samozřejmě dojde i na další zajímavosti z historie škodováckých a plzeňských trolejbusů. Těšíme se na setkání a už nyní můžeme prozradit, že obdobná setkání připravujeme i v Plzni.
Představením knih činnost autorského kolektivu Trolejbusy 2021 nekončí.

V současnosti kolektiv připravuje přednášky o historii trolejbusové dopravy spojené s besedami s autory. Jako první představujeme setkání v Ostrově nad Ohří - to se uskuteční ve čtvrtek 9. prosince 2021 od 17:30 v kinokavárně Dům kultury Ostrov. Tématem bude zejména historie výroby trolejbusů Škoda ve zdejší továrně, ale samozřejmě dojde i na další zajímavosti z historie škodováckých a plzeňských trolejbusů.

Těšíme se na setkání a už nyní můžeme prozradit, že obdobná setkání připravujeme i v Plzni.
Nov 17, 2021 9:29:35pm
Dne 26. října 2021 se v areálu depa Karlov objevily tři vyřazené trolejbusy Škoda 24 Tr, které dříve sloužily v Mariánských Lázních. Konkrétně se jedná o vozy bývalých evidenčních čísel 54, 55 a 56. Plzeň je pro ně jen mezistanicí, ve které absolvují opravy a další úpravy. Trolejbusy čeká další provozní působení na Ukrajině (kde si typ Škoda 24 Tr odbude svoji premiéru). Na cestu do své nové destinace se z depa Karlov dnes vydává první opravený vůz, a to č. 56 (v průběhu dnešního odpoledne byl naložen na kamion s podvalníkem). Snímek na odstavné ploše plzeňského depa přibližuje zbývající dva vozy, 24 Tr č. 54 a 55, ve společnosti plzeňských autobusů Solaris Urbino.
Dne 26. října 2021 se v areálu depa Karlov objevily tři vyřazené trolejbusy Škoda 24 Tr, které dříve sloužily v Mariánských Lázních. Konkrétně se jedná o vozy bývalých evidenčních čísel 54, 55 a 56. Plzeň je pro ně jen mezistanicí, ve které absolvují opravy a další úpravy. Trolejbusy čeká další provozní působení na Ukrajině (kde si typ Škoda 24 Tr odbude svoji premiéru). Na cestu do své nové destinace se z depa Karlov dnes vydává první opravený vůz, a to č. 56 (v průběhu dnešního odpoledne byl naložen na kamion s podvalníkem). Snímek na odstavné ploše plzeňského depa přibližuje zbývající dva vozy, 24 Tr č. 54 a 55, ve společnosti plzeňských autobusů Solaris Urbino.
Nov 19, 2021 7:55:48pm
Už tradicí se stala listopadová propagační akce Movember, na které s nadačním fondem Muži proti rakovině spolupracuje Sdružení dopravních podniků ČR. Cílem je upozornit na důležitost prevence v oblasti mužského zdraví. Symbolické kníry vyrašily na čelech českých tramvají, trolejbusů a autobusů, kromě plzeňských dopravních podniků se připojila i řada dalších, (např. DP v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Praze či Pardubicích). V Plzni bychom knírky nalezli na zhruba dvou desítkách trolejbusů, nejpočetněji jsou zastoupeny na typu Škoda 24 Tr, následovaném typy 25 Tr a 26 Tr. Kromě reklamy na vozidlech jsou součástí osvětové kampaně také letáky ve vozidlech či příspěvky na sociálních sítích. Snímek přibližuje knírek na 24 Tr č. 508, která právě odbočila k výstupní zastávce obratiště Zátiší.
Už tradicí se stala listopadová propagační akce Movember, na které s nadačním fondem Muži proti rakovině spolupracuje Sdružení dopravních podniků ČR. Cílem je upozornit na důležitost prevence v oblasti mužského zdraví. Symbolické kníry vyrašily na čelech českých tramvají, trolejbusů a autobusů, kromě plzeňských dopravních podniků se připojila i řada dalších, (např. DP v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Praze či Pardubicích). V Plzni bychom knírky nalezli na zhruba dvou desítkách trolejbusů, nejpočetněji jsou zastoupeny na typu Škoda 24 Tr, následovaném typy 25 Tr a 26 Tr. Kromě reklamy na vozidlech jsou součástí osvětové kampaně také letáky ve vozidlech či příspěvky na sociálních sítích. Snímek přibližuje knírek na 24 Tr č. 508, která právě odbočila k výstupní zastávce obratiště Zátiší.
Nov 21, 2021 6:10:03pm
Avizovaná přednáška v Plzni je tu! Přednáška o historii trolejbusové dopravy u příležitosti letošního dvojitého trolejbusového výročí se uskuteční ve středu 1. prosince od 18:00 v Kulturním domě Šeříková. Přednášky spojené s promítáním snímků se zhostí autoři nových trolejbusových publikací, následovat bude také diskuze s publikem. Na místě bude možné též obě nové publikace zakoupit. V příštím roce by se setkání s autory publikací mělo zopakovat.
Avizovaná přednáška v Plzni je tu!

Přednáška o historii trolejbusové dopravy u příležitosti letošního dvojitého trolejbusového výročí se uskuteční ve středu 1. prosince od 18:00 v Kulturním domě Šeříková. Přednášky spojené s promítáním snímků se zhostí autoři nových trolejbusových publikací, následovat bude také diskuze s publikem. Na místě bude možné též obě nové publikace zakoupit.

V příštím roce by se setkání s autory publikací mělo zopakovat.
Nov 22, 2021 8:00:06pm
Tradiční osvětová kampaň Movember, jejíž cílem je upozornit na důležitost prevence v oblasti mužského zdraví, se s koncem listopadu také blíží ke svému závěru. Nejviditelnější součástí kampaně jsou knírky, které po celý listopad zdobí čela vozidel MHD. To je případ i vozu 25 Tr č. 522, který jako linka 15 projíždí ulicí Pod Vrchem. Právě kloubové trolejbusy v posledních letech nacházejí na lince 15 uplatnění po celý týden - kromě pracovních dnů tvoří většinu výpravy i o víkendech (jako navýšení přepravní nabídky přetrvávající od koronavirové epidemie).
Tradiční osvětová kampaň Movember, jejíž cílem je upozornit na důležitost prevence v oblasti mužského zdraví, se s koncem listopadu také blíží ke svému závěru. Nejviditelnější součástí kampaně jsou knírky, které po celý listopad zdobí čela vozidel MHD. To je případ i vozu 25 Tr č. 522, který jako linka 15 projíždí ulicí Pod Vrchem. Právě kloubové trolejbusy v posledních letech nacházejí na lince 15 uplatnění po celý týden - kromě pracovních dnů tvoří většinu výpravy i o víkendech (jako navýšení přepravní nabídky přetrvávající od koronavirové epidemie).
Nov 25, 2021 6:00:04pm
První trolejbus Škoda 24 Tr původem z Mariánských Lázní byl včera ve večerních hodinách dovezen do vozovny dopravního podniku v ukrajinském Ternopilu. Délku transportu prodloužily nezbytné administrativními úkony. Prvním reprezentantem typu 24 Tr na Ukrajině se stal vůz bývalého č. 56, který byl přesně před týdnem nakládán v areálu plzeňského depa Karlov. Zde tak mohl být zvěčněn i ve společnosti svého mladšího soukmenovce, typu Škoda 24 Tr Citelis1B, ev. č. 513, který právě vyjížděl na linku 10. Dnes už je trolejbus ve „vybranější“ společnosti, ve snímku v komentáři je zachycen společně s ternopilským servisním trolejbusem Škoda 9 Tr. Doufejme však, že služby právě tohoto vozidla čtyřiadvacítky ve svém novém působišti potřebovat nebudou. Další dva bývalé lázeňské trolejbusy 24 Tr budou z Plzně na Ukrajinu odváženy v následujících týdnech.
První trolejbus Škoda 24 Tr původem z Mariánských Lázní byl včera ve večerních hodinách dovezen do vozovny dopravního podniku v ukrajinském Ternopilu. Délku transportu prodloužily nezbytné administrativními úkony. Prvním reprezentantem typu 24 Tr na Ukrajině se stal vůz bývalého č. 56, který byl přesně před týdnem nakládán v areálu plzeňského depa Karlov. Zde tak mohl být zvěčněn i ve společnosti svého mladšího soukmenovce, typu Škoda 24 Tr Citelis1B, ev. č. 513, který právě vyjížděl na linku 10. Dnes už je trolejbus ve „vybranější“ společnosti, ve snímku v komentáři je zachycen společně s ternopilským servisním trolejbusem Škoda 9 Tr. Doufejme však, že služby právě tohoto vozidla čtyřiadvacítky ve svém novém působišti potřebovat nebudou. Další dva bývalé lázeňské trolejbusy 24 Tr budou z Plzně na Ukrajinu odváženy v následujících týdnech.
Nov 26, 2021 7:39:34pm
První adventní neděli si v Plzni kromě Vánoční tramvaje svoji premiéru odbyl také další nový trolejbus. Do provozu s cestujícími je od dnešního dne nasazován vůz 26 Tr NU č. 599. Ten byl posledním dosud nezařazeným z čtveřice letošních dvanáctimetrových přírůstků (č. 597 až 600). Prvním výkonem 599 se stala směna 11/3. Na lince 11 dělaly 599 společnost i nové vozy č. 597 a 598. To dokazuje i snímek z Husovy ulice, ve kterém 599 vyčkávající na další jízdu míjí 598 směřující do Malesic. Na zařazení do služby s cestujícími čekají ještě dva nové kloubové trolejbusy Škoda 27 Tr NU.
První adventní neděli si v Plzni kromě Vánoční tramvaje svoji premiéru odbyl také další nový trolejbus. Do provozu s cestujícími je od dnešního dne nasazován vůz 26 Tr NU č. 599. Ten byl posledním dosud nezařazeným z čtveřice letošních dvanáctimetrových přírůstků (č. 597 až 600). Prvním výkonem 599 se stala směna 11/3. Na lince 11 dělaly 599 společnost i nové vozy č. 597 a 598. To dokazuje i snímek z Husovy ulice, ve kterém 599 vyčkávající na další jízdu míjí 598 směřující do Malesic. Na zařazení do služby s cestujícími čekají ještě dva nové kloubové trolejbusy Škoda 27 Tr NU.
Nov 28, 2021 7:28:27pm
Plzeň se v letošní zimní sezoně dočkala první pořádné sněhové nadílky. Ta přišla možná poněkud nečekaně, a způsobila tak i jisté provozní komplikace. Na území města se staly spíše drobné cizí dopravní nehody, které provoz MHD výrazněji nekomplikovaly, a tak byl provoz na všech trasách prakticky plynulý. Jedinou výjimkou se stala černická větev s trolejbusovými linkami 10 a 13. Zhruba v 16:45 se vlivem kluzkého povrchu komunikace prakticky zastavila Malostranská třída v úseku mezi křižovatkami se Slovanskou a s Jasanovou ulicí. Stoupání jen s obtížemi zdolávaly kamiony, přičemž jeden z nich uvízl i u dělicího ostrůvku, čímž znemožnil objetí. V opačném směru byly vozy MHD obtížněji ovladatelné a kloubovým autobusům při sjíždění kopce a brzdění začal vybočovat zadní článek do strany. Provoz se tak v místě prakticky zastavil a čekalo se na ošetření komunikace. Kromě trolejbusových linek 10 a 13 místem neprojely ani autobusové linky 29 a 30. Trolejbusy vybavené alternativním pohonem, tj. linka 13, byly operativně odkloněny mezi zastávkami Slovany a Prokopova/Goethova po Slovanské třídě a ulicí U Trati. Stejnou trasu absolvovaly i autobusy. Zhruba po půl hodině se podařilo kamionům zdolat kopec a provoz ve směru Černice byl obnoven. Naopak provoz ve směru z Černic se podařilo plně obnovit až po třech hodinách zhruba v 19:40 (zhruba od 18:20 však byla odklonová trasa linka 13 upravena jen na odklon mezi stanicemi Slovany a Vodárna po trase Slovanská – Jasanová – Malostranská). Situace si přiblížíme dnes i v dalších dnech několika snímky. První snímek zachycuje trojici vozů 26 Tr vyčkávajících v polovině stoupání na zdolání kopce kamiony.
Plzeň se v letošní zimní sezoně dočkala první pořádné sněhové nadílky. Ta přišla možná poněkud nečekaně, a způsobila tak i jisté provozní komplikace. Na území města se staly spíše drobné cizí dopravní nehody, které provoz MHD výrazněji nekomplikovaly, a tak byl provoz na všech trasách prakticky plynulý. Jedinou výjimkou se stala černická větev s trolejbusovými linkami 10 a 13. Zhruba v 16:45 se vlivem kluzkého povrchu komunikace prakticky zastavila Malostranská třída v úseku mezi křižovatkami se Slovanskou a s Jasanovou ulicí. Stoupání jen s obtížemi zdolávaly kamiony, přičemž jeden z nich uvízl i u dělicího ostrůvku, čímž znemožnil objetí. V opačném směru byly vozy MHD obtížněji ovladatelné a kloubovým autobusům při sjíždění kopce a brzdění začal vybočovat zadní článek do strany. Provoz se tak v místě prakticky zastavil a čekalo se na ošetření komunikace. Kromě trolejbusových linek 10 a 13 místem neprojely ani autobusové linky 29 a 30. Trolejbusy vybavené alternativním pohonem, tj. linka 13, byly operativně odkloněny mezi zastávkami Slovany a Prokopova/Goethova po Slovanské třídě a ulicí U Trati. Stejnou trasu absolvovaly i autobusy. Zhruba po půl hodině se podařilo kamionům zdolat kopec a provoz ve směru Černice byl obnoven. Naopak provoz ve směru z Černic se podařilo plně obnovit až po třech hodinách zhruba v 19:40 (zhruba od 18:20 však byla odklonová trasa linka 13 upravena jen na odklon mezi stanicemi Slovany a Vodárna po trase Slovanská – Jasanová – Malostranská). Situace si přiblížíme dnes i v dalších dnech několika snímky. První snímek zachycuje trojici vozů 26 Tr vyčkávajících v polovině stoupání na zdolání kopce kamiony.
Nov 29, 2021 9:52:50pm
Slíbené fotopokračování z včerejšího omezení provozu v Malostranské ulici. Zatímco provoz do stoupání se podařilo uvolnit zhruba po 30 minutách, s klesáním na neošetřené komunikaci bojovaly autobusy jen velmi obtížně. U kloubových autobusů docházelo k vybočování zadního článku, v koloně se tak postupně nashromáždily další vozy. Při pozdějším pokusu o objetí prvního mírně "zlomeného" vozu dalším autobusem došlo k většímu zalomení vozidla a jeho přiblížení k dělicímu ostrůvku. Uvízlý autobus zasahoval přes dva jízdní pruhy a průjezd byl možný jen jedním jízdním pruhem (pro rozměrnější vozidla navíc s nutností jízdy částečně po chodníku). Od částečného uvolnění provozu Malostranskou ulicí (zhruba v 18:25) do doby odtlačení autobusu (19:40) byla linka 13 vedena odklonem ulicemi Jasanová a Slovanská (s využitím alternativního pohonu). Méně flexibilní však byla linka 10 zajištěná většinově trolejbusy bez alternativního pohonu, která navíc v době zprovoznění už ukončovala svůj provoz a posádky s trolejbusy mířily do vozovny. Zhruba od půl šesté tak v zastávce U Školky a na Nepomucké třídě vyčkávalo celkem pět vozů 26 Tr směřujících jako 10X do vozovny (mezitím byl jeden spoj linky 10 veden i ve zkrácené trase s využitím obratiště Slovany), ty se následně posunuly do Malostranské ulice. Zhruba kolem 18:45 se na Malostranské naskytla velmi nezvyklá podívaná, kdy tato skupina trolejbusů pod dispečerským dohledem projížděla komunikací po protisměrné trolejové stopě, navíc kolem zalomeného autobusu i s částečnou jízdou po chodníku. Na snímku je při tomto manévru zachycen jeden z těchto vozů, 26 Tr č. 550, který právě opatrně sjíždí z chodníku. Další foto v komentáři.
Slíbené fotopokračování z včerejšího omezení provozu v Malostranské ulici. Zatímco provoz do stoupání se podařilo uvolnit zhruba po 30 minutách, s klesáním na neošetřené komunikaci bojovaly autobusy jen velmi obtížně. U kloubových autobusů docházelo k vybočování zadního článku, v koloně se tak postupně nashromáždily další vozy. Při pozdějším pokusu o objetí prvního mírně "zlomeného" vozu dalším autobusem došlo k většímu zalomení vozidla a jeho přiblížení k dělicímu ostrůvku. Uvízlý autobus zasahoval přes dva jízdní pruhy a průjezd byl možný jen jedním jízdním pruhem (pro rozměrnější vozidla navíc s nutností jízdy částečně po chodníku). Od částečného uvolnění provozu Malostranskou ulicí (zhruba v 18:25) do doby odtlačení autobusu (19:40) byla linka 13 vedena odklonem ulicemi Jasanová a Slovanská (s využitím alternativního pohonu). Méně flexibilní však byla linka 10 zajištěná většinově trolejbusy bez alternativního pohonu, která navíc v době zprovoznění už ukončovala svůj provoz a posádky s trolejbusy mířily do vozovny. Zhruba od půl šesté tak v zastávce U Školky a na Nepomucké třídě vyčkávalo celkem pět vozů 26 Tr směřujících jako 10X do vozovny (mezitím byl jeden spoj linky 10 veden i ve zkrácené trase s využitím obratiště Slovany), ty se následně posunuly do Malostranské ulice. Zhruba kolem 18:45 se na Malostranské naskytla velmi nezvyklá podívaná, kdy tato skupina trolejbusů pod dispečerským dohledem projížděla komunikací po protisměrné trolejové stopě, navíc kolem zalomeného autobusu i s částečnou jízdou po chodníku. Na snímku je při tomto manévru zachycen jeden z těchto vozů, 26 Tr č. 550, který právě opatrně sjíždí z chodníku. Další foto v komentáři.
Nov 30, 2021 7:30:04pm
Ještě jeden návrat k pondělní chumelenici. Po dobu neprůjezdnosti Malostranské ulice byly autobusy a trolejbusy opatřené alternativním pohonem operativně vyslány na odklonovou trasu ulicemi Slovanská a U Trati (trolejbusy dále do Prokopovy ulice, autobusy pak ulicemi Doudlevecká a Zborovská). Poměrně nezvykle tak po Slovanské třídě souběžně s tramvajemi jezdily i trolejbusy. Pro ně se však nejednalo o premiéru. Kromě manipulační trolejbusové trati do vozovny Slovany ve 40. letech (tvořené minusovým vodičem zavěšeným mezi tramvajovými trolejemi) se výjimečně po Slovanské třídě trolejbusy s alternativním pohonem projedou i v současnosti. Stalo se tak zejména v závěru srpna 2015 v důsledku omezení způsobených večerními průvody obřích loutek Plzní, kdy naopak trolejbusy nahrazovaly tramvaje (foto v komentáři). Snímek z tohoto pondělí zachycuje v křižovatce Slovanská x Jasanová vůz 26 Tr č. 591, který v chumelenici pokračuje jako linka 13 po Slovanské třídě dále do centra města.
Ještě jeden návrat k pondělní chumelenici. Po dobu neprůjezdnosti Malostranské ulice byly autobusy a trolejbusy opatřené alternativním pohonem operativně vyslány na odklonovou trasu ulicemi Slovanská a U Trati (trolejbusy dále do Prokopovy ulice, autobusy pak ulicemi Doudlevecká a Zborovská). Poměrně nezvykle tak po Slovanské třídě souběžně s tramvajemi jezdily i trolejbusy. Pro ně se však nejednalo o premiéru. Kromě manipulační trolejbusové trati do vozovny Slovany ve 40. letech (tvořené minusovým vodičem zavěšeným mezi tramvajovými trolejemi) se výjimečně po Slovanské třídě trolejbusy s alternativním pohonem projedou i v současnosti. Stalo se tak zejména v závěru srpna 2015 v důsledku omezení způsobených večerními průvody obřích loutek Plzní, kdy naopak trolejbusy nahrazovaly tramvaje (foto v komentáři). Snímek z tohoto pondělí zachycuje v křižovatce Slovanská x Jasanová vůz 26 Tr č. 591, který v chumelenici pokračuje jako linka 13 po Slovanské třídě dále do centra města.
Dec 01, 2021 9:46:56pm
Trolejbusová flotila je bohatší o další dva vozy. Do linkového provozu dnes poprvé vyrazily trolejbusy č. 601 a 602. Zástupci nejmodernějšího typu Škoda 27 Tr NU ve faceliftované verzi nabízí i zajímavé technické inovace. Kromě novinek zmíněných už u faceliftovaných 26 Tr to jsou dále digitální kurzovky, a zejména změny s cílem zlepšení průchodnosti vozidla. Je rozšířen prostor pro kočárky a vozíčkáře a druhé dveře jsou provedeny jako vně předsuvné (u trolejbusů v Plzni vůbec poprvé) . To umožnilo v interiéru odstranit skleněnou přepážku u dveří a hned po nástupu je tak k dispozici celá šíře vozidla. Upravené provedení interiéru zachycuje snímek v komentáři. Nové vozy budou moci okusit zejména cestující na páteřních linkách 15 a 16, kam byly trolejbusy nasazeny i v první den provozu. 601 vykonala ranní i odpolední část směny 16/13, zatímco 602 pak obě části směny 15/7. Způsob otevírání dveří demonstruje snímek 602 během krátké přestávky v obratišti Lobzy.
Trolejbusová flotila je bohatší o další dva vozy. Do linkového provozu dnes poprvé vyrazily trolejbusy č. 601 a 602. Zástupci nejmodernějšího typu Škoda 27 Tr NU ve faceliftované verzi nabízí i zajímavé technické inovace. Kromě novinek zmíněných už u faceliftovaných 26 Tr to jsou dále digitální kurzovky, a zejména změny s cílem zlepšení průchodnosti vozidla. Je rozšířen prostor pro kočárky a vozíčkáře a druhé dveře jsou provedeny jako vně předsuvné (u trolejbusů v Plzni vůbec poprvé) . To umožnilo v interiéru odstranit skleněnou přepážku u dveří a hned po nástupu je tak k dispozici celá šíře vozidla. Upravené provedení interiéru zachycuje snímek v komentáři. Nové vozy budou moci okusit zejména cestující na páteřních linkách 15 a 16, kam byly trolejbusy nasazeny i v první den provozu. 601 vykonala ranní i odpolední část směny 16/13, zatímco 602 pak obě části směny 15/7. Způsob otevírání dveří demonstruje snímek 602 během krátké přestávky v obratišti Lobzy.
Dec 06, 2021 6:49:32pm
Adventní období přináší stejně jako v loňském roce posílení linky 13 kloubovými trolejbusy. Konkrétně kloubové trolejbusy na linku 13 vyjely namísto sól v neděli 7. 11. (hokejové utkání), 17.11. (státní svátek) a po oba další víkendy 20.+21.11. a 27.+28.11. Setkat se s nimi můžeme také během prvních třech prosincových víkendů. Linku 13 měly velkokapacitní vozy posilovat i na Štědrý den. Na třináctku jsou prioritně nasazovány kloubové trolejbusy s bateriovým pohonem, příležitostně je však přistoupeno i k nasazení vozů s dieselagregátem. To byl případ i víkendu 20. a 21. listopadu, kdy provoz zajišťovaly také vozy č. 540 a 528 (každý den jeden). V černickém stoupání je krátce po odpojení od trolejové sítě zachycen vůz 27 Tr č. 540. Kromě linky 13 je v adventním období o víkendech a svátcích posilována kloubovými vozy i linka 16, a to od 27. listopadu až do konce roku (resp. do Nového roku). Počínaje následujícím víkendem (18.+19.12.) vyjedou kloubové trolejbusy jako posílení přepravní poptávky opět také na linku 11, i zde vydrží přes období Vánoc až do konce roku, resp. do Nového roku. Pro komplexnost chybí uvést linku 15, na které jsou velkokapacitními vozy o víkendech dlouhodobě posilována vybraná pořadí.
Adventní období přináší stejně jako v loňském roce posílení linky 13 kloubovými trolejbusy. Konkrétně kloubové trolejbusy na linku 13 vyjely namísto sól v neděli 7. 11. (hokejové utkání), 17.11. (státní svátek) a po oba další víkendy 20.+21.11. a 27.+28.11. Setkat se s nimi můžeme také během prvních třech prosincových víkendů. Linku 13 měly velkokapacitní vozy posilovat i na Štědrý den. Na třináctku jsou prioritně nasazovány kloubové trolejbusy s bateriovým pohonem, příležitostně je však přistoupeno i k nasazení vozů s dieselagregátem. To byl případ i víkendu 20. a 21. listopadu, kdy provoz zajišťovaly také vozy č. 540 a 528 (každý den jeden). V černickém stoupání je krátce po odpojení od trolejové sítě zachycen vůz 27 Tr č. 540.

Kromě linky 13 je v adventním období o víkendech a svátcích posilována kloubovými vozy i linka 16, a to od 27. listopadu až do konce roku (resp. do Nového roku). Počínaje následujícím víkendem (18.+19.12.) vyjedou kloubové trolejbusy jako posílení přepravní poptávky opět také na linku 11, i zde vydrží přes období Vánoc až do konce roku, resp. do Nového roku. Pro komplexnost chybí uvést linku 15, na které jsou velkokapacitními vozy o víkendech dlouhodobě posilována vybraná pořadí.
Dec 14, 2021 6:00:02pm
Celkem šest nových trolejbusů v letošním roce rozšířilo plzeňskou vozovou flotilu. Čtveřice sól a dva kloubové vozy po svém zařazení atakovaly číselnou hranici 600 (26 Tr č. 597-600, 27 Tr č. 601, 602). Další dva nové kloubové stroje dopravce očekává v prvních měsících roku 2022, v současnosti jsou už v procesu výroby. V příštím roce se můžeme těšit i na další dodávku dvanáctimetrových trolejbusů - v listopadu 2021 byla v rámci dříve uzavřené rámcové kupní smlouvy uplatněna objednávka dalších čtyř trolejbusů Škoda 26 Tr NU. Ty budou dopravci předány nejpozději do závěru listopadu 2022. Doménou nově zařazených kloubových trolejbusů č. 601 a 602 jsou zejména linky 15 a 16, příp. 17, už jsme se s nimi mohli setkat i na víkendové lince 13. Při premiérové službě na páteřní lince 16 byl vůz 27 Tr NU č. 601 zachycen krátce po odjezdu z nástupní stanice Doubravka.
Celkem šest nových trolejbusů v letošním roce rozšířilo plzeňskou vozovou flotilu. Čtveřice sól a dva kloubové vozy po svém zařazení atakovaly číselnou hranici 600 (26 Tr č. 597-600, 27 Tr č. 601, 602). Další dva nové kloubové stroje dopravce očekává v prvních měsících roku 2022, v současnosti jsou už v procesu výroby. V příštím roce se můžeme těšit i na další dodávku dvanáctimetrových trolejbusů - v listopadu 2021 byla v rámci dříve uzavřené rámcové kupní smlouvy uplatněna objednávka dalších čtyř trolejbusů Škoda 26 Tr NU. Ty budou dopravci předány nejpozději do závěru listopadu 2022.

Doménou nově zařazených kloubových trolejbusů č. 601 a 602 jsou zejména linky 15 a 16, příp. 17, už jsme se s nimi mohli setkat i na víkendové lince 13. Při premiérové službě na páteřní lince 16 byl vůz 27 Tr NU č. 601 zachycen krátce po odjezdu z nástupní stanice Doubravka.
Dec 16, 2021 6:00:04pm
Další trolejbusový seriál je tu! Ačkoliv se letošní, pro trolejbusy jubilejní, rok už chýlí ke konci, je tu další novinka. Už známým faktem jistě je, že se posluchači Českého rozhlasu Plzeň každé pondělí mohou těšit na seriál k 80. výročí trolejbusů v Plzni s hlavním autorem publikace 80 let Plzeň trolejbusová - Jiřím Kohoutem. Nový seriál zaměřený na historii trolejbusů si pro své čtenáře připravil i firemní časopis Škodovák. Průvodcem nebude nikdo jiný, než autor publikace 85 let výroby trolejbusů Škoda, Jiří Šplíchal. V prvním dílu čtenáře seznamuje s typy Škoda 1 Tr, 2 Tr a 3 Tr. Článek si lze v plném rozlišení přečíst přečíst na tomto odkazu: https://759b071e.flowpaper.com/kodovk11122021/#page=16
Další trolejbusový seriál je tu!

Ačkoliv se letošní, pro trolejbusy jubilejní, rok už chýlí ke konci, je tu další novinka. Už známým faktem jistě je, že se posluchači Českého rozhlasu Plzeň každé pondělí mohou těšit na seriál k 80. výročí trolejbusů v Plzni s hlavním autorem publikace 80 let Plzeň trolejbusová - Jiřím Kohoutem.

Nový seriál zaměřený na historii trolejbusů si pro své čtenáře připravil i firemní časopis Škodovák. Průvodcem nebude nikdo jiný, než autor publikace 85 let výroby trolejbusů Škoda, Jiří Šplíchal. V prvním dílu čtenáře seznamuje s typy Škoda 1 Tr, 2 Tr a 3 Tr.

Článek si lze v plném rozlišení přečíst přečíst na tomto odkazu:
https://759b071e.flowpaper.com/kodovk11122021/#page=16
Dec 16, 2021 10:37:51pm
Pravděpodobně i předvánoční shon lze přičítat většímu množství nehod, které se tento týden udály v ulicích Plzně. Ač vozy MHD většinou nejsou přímými účastníky nehody, dochází během odklízení následků i k omezení provozu MHD. Pracovníci dispečinku se snaží, aby toto omezení bylo co nejkratší, pro co nejrychlejší obnovení provozu tak mohou využívat i jízdu pod modrými „majáky“. Nejvážnější nehoda se udála dnes kolem 12:45 na Americké třídě, kde došlo ke sražení chodkyně osobním automobilem. Během ošetřování zraněné a zásahu IZS bylo místo neprůjezdné. Na frekventované Americké třídě se i v krátkém čase nashromáždilo relativně dost trolejbusů, záhy byl vyhlášen odklon všech linek přes Anglické nábřeží (tj. mimo jiné pro linku 12 od Božkova přes ulici Šumavskou a U Prazdroje, pro linku 14 pak ulicemi Sirkova a U Trati, k zajímavostem patří také mimořádné prodloužení spoje linky 15, který by obvykle končil na terminálu Hlavní nádraží, až do Lobez). Provoz po Americké třídě byl obnoven zhruba po 45 minutách, avšak po chvíli byl (poměrně překvapivě) opět přerušen zhruba na 8 minut z důvodu dokumentování místa události dronem. Snímek krátce po vzniku mimořádnosti zachycuje trolejbusy uvízlé na Wilsonově mostě. Z nich právě vystupují proudy pasažérů směřujících zejména k hlavnímu nádraží. Už méně vážná cizí dopravní nehoda dnes před 15. hodinou krátkodobě omezila provoz linek 14 a 16 v křižovatce U Teplárny. Hned tři cizí nehody komplikovaly provoz také včera vpodvečer. Střet automobilů na Koterovské třídě omezil krátkodobě provoz linky 12 – místem projely jen trolejbusy s alternativním pohonem, vozy bez AP místo nehody za asistence dispečera objížděly po protisměrné troleji. Zhruba desetiminutové zdržení linek směřujících na Doubravku/Letnou si vyžádala i cizí dopravní nehoda v ulici U Prazdroje, krátkodobě provoz omezila také cizí nehoda na Masarykově třídě na Doubravce. Menší nehody se však nevyhýbaly ani trolejbusům – v úterý kolem 18. hodin měl vůz linky 15 střet v ulici U Nové Hospody, ve středu ráno nehoda zkomplikovala provoz linky 15 na Jižním předměstí, odpoledne pak střet hlásil trolejbus linky 10 v Prokopově ulici. Dnes odpoledne kolem 15. hodiny se nehoda nevyhnula ani trolejbusu linky 13 u zastávky Ke Kukačce. Snad se tento výčet už příliš nebude rozšiřovat, jezděte opatrně…
Pravděpodobně i předvánoční shon lze přičítat většímu množství nehod, které se tento týden udály v ulicích Plzně. Ač vozy MHD většinou nejsou přímými účastníky nehody, dochází během odklízení následků i k omezení provozu MHD. Pracovníci dispečinku se snaží, aby toto omezení bylo co nejkratší, pro co nejrychlejší obnovení provozu tak mohou využívat i jízdu pod modrými „majáky“.

Nejvážnější nehoda se udála dnes kolem 12:45 na Americké třídě, kde došlo ke sražení chodkyně osobním automobilem. Během ošetřování zraněné a zásahu IZS bylo místo neprůjezdné. Na frekventované Americké třídě se i v krátkém čase nashromáždilo relativně dost trolejbusů, záhy byl vyhlášen odklon všech linek přes Anglické nábřeží (tj. mimo jiné pro linku 12 od Božkova přes ulici Šumavskou a U Prazdroje, pro linku 14 pak ulicemi Sirkova a U Trati, k zajímavostem patří také mimořádné prodloužení spoje linky 15, který by obvykle končil na terminálu Hlavní nádraží, až do Lobez). Provoz po Americké třídě byl obnoven zhruba po 45 minutách, avšak po chvíli byl (poměrně překvapivě) opět přerušen zhruba na 8 minut z důvodu dokumentování místa události dronem. Snímek krátce po vzniku mimořádnosti zachycuje trolejbusy uvízlé na Wilsonově mostě. Z nich právě vystupují proudy pasažérů směřujících zejména k hlavnímu nádraží.

Už méně vážná cizí dopravní nehoda dnes před 15. hodinou krátkodobě omezila provoz linek 14 a 16 v křižovatce U Teplárny. Hned tři cizí nehody komplikovaly provoz také včera vpodvečer. Střet automobilů na Koterovské třídě omezil krátkodobě provoz linky 12 – místem projely jen trolejbusy s alternativním pohonem, vozy bez AP místo nehody za asistence dispečera objížděly po protisměrné troleji. Zhruba desetiminutové zdržení linek směřujících na Doubravku/Letnou si vyžádala i cizí dopravní nehoda v ulici U Prazdroje, krátkodobě provoz omezila také cizí nehoda na Masarykově třídě na Doubravce. Menší nehody se však nevyhýbaly ani trolejbusům – v úterý kolem 18. hodin měl vůz linky 15 střet v ulici U Nové Hospody, ve středu ráno nehoda zkomplikovala provoz linky 15 na Jižním předměstí, odpoledne pak střet hlásil trolejbus linky 10 v Prokopově ulici. Dnes odpoledne kolem 15. hodiny se nehoda nevyhnula ani trolejbusu linky 13 u zastávky Ke Kukačce. Snad se tento výčet už příliš nebude rozšiřovat, jezděte opatrně…
Dec 17, 2021 8:53:58pm
V zasněžených fotkách pokračujeme s pozdravem od Jiřího Kohouta. S pořádnou sněhovou nadílkou musely před pár dny zapásit také trolejbusy v srbském Bělehradu. Za pozdrav děkujeme :)
V zasněžených fotkách pokračujeme s pozdravem od Jiřího Kohouta. S pořádnou sněhovou nadílkou musely před pár dny zapásit také trolejbusy v srbském Bělehradu. Za pozdrav děkujeme :)
Dec 18, 2021 8:01:59pm
Jak jsme avizovali, poslední předvánoční víkend byl na většině linek ve znamení kloubových trolejbusů. Děje se tak zejména v souvislosti se zvýšenou přepravní poptávkou před svátky (v kombinaci s prodlouženými intervaly na jednotlivých linkách), ale žádoucím efektem je též vyježdění zbývajících objednaných vozokilometrů do konce roku. Kloubové trolejbusy tento víkend kompletně zajistily vozbu linek 11, 13 a 16 a také většinu směn linky 15 (od 12. prosince je nově vypravován kloubový trolejbus v neděli i na směnu 15/3). Čistě v režii sólo vozů zůstala jen linka 12. Stejný model obsluhy nás čeká také na Štědrý den. Vzhledem k větší potřebě kloubových trolejbusů s alternativním pohonem (pro současnou obsluhu linek 11 a 13) se ke slovu opět dostaly i trolejbusy 27 Tr s dieselagregátem (konkrétně č. 527, 528, 530, 540), oproti závěru října však byly vypravovány už jen na linku 13. Snímek přibližuje kloubový trolejbus Škoda 27 Tr č. 587 směřující jako linka 11 do Křimic při obsluze zastávky Pod Zámečkem. Tato zastávka v přestávce mezi zkušebním provozem linky 19 a zavedením provozu linky 11 prošla rekonstrukcí, díky čemuž se i ve směru jízdy od Plzně může pyšnit novým nástupištěm a zázemím pro cestující – dříve vozy MHD stanicovaly v prostoru křižovatky s výstupem přímo na úroveň vozovky.
Jak jsme avizovali, poslední předvánoční víkend byl na většině linek ve znamení kloubových trolejbusů. Děje se tak zejména v souvislosti se zvýšenou přepravní poptávkou před svátky (v kombinaci s prodlouženými intervaly na jednotlivých linkách), ale žádoucím efektem je též vyježdění zbývajících objednaných vozokilometrů do konce roku. Kloubové trolejbusy tento víkend kompletně zajistily vozbu linek 11, 13 a 16 a také většinu směn linky 15 (od 12. prosince je nově vypravován kloubový trolejbus v neděli i na směnu 15/3). Čistě v režii sólo vozů zůstala jen linka 12. Stejný model obsluhy nás čeká také na Štědrý den. Vzhledem k větší potřebě kloubových trolejbusů s alternativním pohonem (pro současnou obsluhu linek 11 a 13) se ke slovu opět dostaly i trolejbusy 27 Tr s dieselagregátem (konkrétně č. 527, 528, 530, 540), oproti závěru října však byly vypravovány už jen na linku 13.

Snímek přibližuje kloubový trolejbus Škoda 27 Tr č. 587 směřující jako linka 11 do Křimic při obsluze zastávky Pod Zámečkem. Tato zastávka v přestávce mezi zkušebním provozem linky 19 a zavedením provozu linky 11 prošla rekonstrukcí, díky čemuž se i ve směru jízdy od Plzně může pyšnit novým nástupištěm a zázemím pro cestující – dříve vozy MHD stanicovaly v prostoru křižovatky s výstupem přímo na úroveň vozovky.
Dec 19, 2021 7:15:21pm
Většina nových vozů Škoda 27 Tr NU pro Brno už je ve své cílové destinaci. Na snímku třetího vozu projíždějícího ulicí Edvarda Beneše si přiblížíme ještě jednu zajímavost budoucích brněnských strojů. Tím jsou venkovní svítilny dveřního prostoru kombinované se světelnou výstrahou zavírání dveří. Svítilny jsou umístěny v „boulích“ nad každými dveřmi – ty jsou při pohledu zpředu takřka nepostřehnutelné, a vyniknou až při pohledu zezadu (snímek v komentáři). Tato venkovní signalizace nade dveřmi (po vzoru autobusů řady Karosa 900) je pro brněnské trolejbusy typická – kromě nových vozů (počínaje 25 Tr) byla doplňována i na už provozované typy (14 Tr – 22 Tr).
Většina nových vozů Škoda 27 Tr NU pro Brno už je ve své cílové destinaci. Na snímku třetího vozu projíždějícího ulicí Edvarda Beneše si přiblížíme ještě jednu zajímavost budoucích brněnských strojů. Tím jsou venkovní svítilny dveřního prostoru kombinované se světelnou výstrahou zavírání dveří. Svítilny jsou umístěny v „boulích“ nad každými dveřmi – ty jsou při pohledu zpředu takřka nepostřehnutelné, a vyniknou až při pohledu zezadu (snímek v komentáři). Tato venkovní signalizace nade dveřmi (po vzoru autobusů řady Karosa 900) je pro brněnské trolejbusy typická – kromě nových vozů (počínaje 25 Tr) byla doplňována i na už provozované typy (14 Tr – 22 Tr).
Dec 21, 2021 7:00:06pm
Co pro řadu Plzeňáků neodmyslitelně patří k Vánocům? Nákup vánočního kapra v "Rybárně". Čím blíže je Štědrý den, tím větší fronty se tvoří před známým obchodem v Goethově ulici. Ač je nástupiště stejnojmenné zastávky solidně zaplněné, právě přijíždějící spoj linky 13 v podobě 565 zajímá jen menšinu čekajících. Předvánoční atmosféru přibližuje snímek z loňského roku.
Co pro řadu Plzeňáků neodmyslitelně patří k Vánocům? Nákup vánočního kapra v "Rybárně". Čím blíže je Štědrý den, tím větší fronty se tvoří před známým obchodem v Goethově ulici. Ač je nástupiště stejnojmenné zastávky solidně zaplněné, právě přijíždějící spoj linky 13 v podobě 565 zajímá jen menšinu čekajících. Předvánoční atmosféru přibližuje snímek z loňského roku.
Dec 22, 2021 8:51:35pm
Dnešní i včerejší ráno přineslo až pohádkový pohled na námrazou pokrytou krajinu. Na jednu stranu idylická scenérie však znamená i potenciální komplikace pro trolejbusovou dopravu. Od včerejšího časného rána nabíraly trolejbusy mírná zpoždění způsobená namrzlým trolejovým vedením. Situace byla nejhorší v už tradičních lokalitách, jakými jsou Borská pole a Nepomucká třída, kde vozy bez alternativního pohonu uvízly až na desítky minut (zpoždění na linkách 10 a 15, krátké video z Nepomucké v komentáři). Pro zlepšení situace bylo kolem 8. hodiny ranní do ulic vysláno „protinámrazové“ pracovní vozidlo v podobě 26 Tr č. 551. To tak bylo možné mimořádně spatřit ve službě i za denního světla. Při návratu z ošetření trolejí na Nepomucké třídě je trolejbus zachycen na náměstí Milady Horákové, odkud směřuje na druhé kritické místo, na Borská pole. Vůz č. 551 je od počátku roku 2020 opatřen systémem pro nanášení speciální nemrznoucí směsi na trolejové vedení (z nádržky na střeše vozidla je tlakem vzduchu směs nanášena na troleje). Postřik trolejí (slangově označován jako „slintání“) je prováděn do rychlosti 30 km/h. Na omezenou maximální rychlost nově ostatní účastníky provozu upozorňují nápisy na čelních panelech servisního vozidla. Vůz 26 Tr č. 551 obvykle vyjíždí do ulic Plzně kolem půlnoci a síť ošetřuje zhruba 3-4 hodiny do výjezdu prvních ranních trolejbusů. O vyjetí vozidla se rozhoduje v závislosti na předpovědi dodávané meteorology. Mimo zimní sezónu je 551 v klasickém provozu s cestujícími. V noci na dnešek už vůz 551 prováděl klasické noční ošetření trolejí. V kombinaci se zajištěním dnešní výpravy prakticky výhradně trolejbusy s alternativním pohonem (i s ohledem na slabší prázdninové grafikony od dnešního dne) se už během tohoto rána provoz obešel bez problémů. Snad bude možné to samé říci i o dnešním večeru, kdy provoz naopak začíná komplikovat ledovka na vozovce (zatím jsou komplikace hlášeny zejména u autobusů MHD).
Dnešní i včerejší ráno přineslo až pohádkový pohled na námrazou pokrytou krajinu. Na jednu stranu idylická scenérie však znamená i potenciální komplikace pro trolejbusovou dopravu. Od včerejšího časného rána nabíraly trolejbusy mírná zpoždění způsobená namrzlým trolejovým vedením. Situace byla nejhorší v už tradičních lokalitách, jakými jsou Borská pole a Nepomucká třída, kde vozy bez alternativního pohonu uvízly až na desítky minut (zpoždění na linkách 10 a 15, krátké video z Nepomucké v komentáři). Pro zlepšení situace bylo kolem 8. hodiny ranní do ulic vysláno „protinámrazové“ pracovní vozidlo v podobě 26 Tr č. 551. To tak bylo možné mimořádně spatřit ve službě i za denního světla. Při návratu z ošetření trolejí na Nepomucké třídě je trolejbus zachycen na náměstí Milady Horákové, odkud směřuje na druhé kritické místo, na Borská pole.

Vůz č. 551 je od počátku roku 2020 opatřen systémem pro nanášení speciální nemrznoucí směsi na trolejové vedení (z nádržky na střeše vozidla je tlakem vzduchu směs nanášena na troleje). Postřik trolejí (slangově označován jako „slintání“) je prováděn do rychlosti 30 km/h. Na omezenou maximální rychlost nově ostatní účastníky provozu upozorňují nápisy na čelních panelech servisního vozidla. Vůz 26 Tr č. 551 obvykle vyjíždí do ulic Plzně kolem půlnoci a síť ošetřuje zhruba 3-4 hodiny do výjezdu prvních ranních trolejbusů. O vyjetí vozidla se rozhoduje v závislosti na předpovědi dodávané meteorology. Mimo zimní sezónu je 551 v klasickém provozu s cestujícími.

V noci na dnešek už vůz 551 prováděl klasické noční ošetření trolejí. V kombinaci se zajištěním dnešní výpravy prakticky výhradně trolejbusy s alternativním pohonem (i s ohledem na slabší prázdninové grafikony od dnešního dne) se už během tohoto rána provoz obešel bez problémů. Snad bude možné to samé říci i o dnešním večeru, kdy provoz naopak začíná komplikovat ledovka na vozovce (zatím jsou komplikace hlášeny zejména u autobusů MHD).
Dec 23, 2021 8:53:55pm
Nejkouzelnější večer v roce se pomalu blíží. Rádi bychom při této příležitosti všem našim čtenářům popřáli krásné prožití vánočních svátků a stejně tak krásný a úspěšný rok 2022. Přejeme také to, ať dnes pod vánočním stromečkem naleznete právě to, po čem toužíte. Dále též děkujeme za vaši přízeň a podporu. Speciální přání posíláme řidičům do kabin vozidel MHD, jež budou ve svátečních dnech brázdit ulice našeho města a neúnavně "Vozit Plzeň". Děkujeme!
Nejkouzelnější večer v roce se pomalu blíží. Rádi bychom při této příležitosti všem našim čtenářům popřáli krásné prožití vánočních svátků a stejně tak krásný a úspěšný rok 2022. Přejeme také to, ať dnes pod vánočním stromečkem naleznete právě to, po čem toužíte. Dále též děkujeme za vaši přízeň a podporu.

Speciální přání posíláme řidičům do kabin vozidel MHD, jež budou ve svátečních dnech brázdit ulice našeho města a neúnavně "Vozit Plzeň". Děkujeme!
Dec 24, 2021 3:04:53pm
Vánoční provoz probíhal klidně a bez komplikací. MHD o vánočních svátcích jezdila podle nedělních grafikonů, na Štědrý den pak byly grafikony už tradičně upraveny – na linkách 12, 13, 15 a 16 byl zajištěn mezi 19. hodinou a půlnocí provoz v intervalu cca 50-60 minut, na linkách 11 a 17 byl kolem 19. hodiny provoz ukončen. Provoz na linkách 11, 13, 15 a 16 na Štědrý den zajišťovaly kloubové trolejbusy. Na Boží hod a na Štěpána už kloubové trolejbusy zmizely z linky 13, na ostatních zůstaly. Zajímavostí linky 13 je vedení spojů k NC Černice i ve sváteční době, kdy je obchodní centrum Olympia prakticky uzavřené (stejně jako v loňském roce, dříve byly spoje ukončeny v zastávce K Losiné). Provoz trolejbusů nezkomplikovala ani božíhodová sněhová nadílka. V doznívajícím sněžení byl vůz Škoda 27 Tr NU č. 602 směřující jako linka 11 do Malesic zachycen v Radčické ulici. Právě nejnovější bateriové kloubové vozy č. 601 a 602 jsou pro zajištění posíleného provozu linky 11 využívány poměrně hojně.
Vánoční provoz probíhal klidně a bez komplikací. MHD o vánočních svátcích jezdila podle nedělních grafikonů, na Štědrý den pak byly grafikony už tradičně upraveny – na linkách 12, 13, 15 a 16 byl zajištěn mezi 19. hodinou a půlnocí provoz v intervalu cca 50-60 minut, na linkách 11 a 17 byl kolem 19. hodiny provoz ukončen. Provoz na linkách 11, 13, 15 a 16 na Štědrý den zajišťovaly kloubové trolejbusy. Na Boží hod a na Štěpána už kloubové trolejbusy zmizely z linky 13, na ostatních zůstaly. Zajímavostí linky 13 je vedení spojů k NC Černice i ve sváteční době, kdy je obchodní centrum Olympia prakticky uzavřené (stejně jako v loňském roce, dříve byly spoje ukončeny v zastávce K Losiné). Provoz trolejbusů nezkomplikovala ani božíhodová sněhová nadílka. V doznívajícím sněžení byl vůz Škoda 27 Tr NU č. 602 směřující jako linka 11 do Malesic zachycen v Radčické ulici. Právě nejnovější bateriové kloubové vozy č. 601 a 602 jsou pro zajištění posíleného provozu linky 11 využívány poměrně hojně.
Dec 26, 2021 7:20:07pm
Začátek něčeho nového se obvykle neobejde i bez nějakého konce. Nejinak tomu bylo v letošním roce. O tom, že svůj provoz během letošního podzimu zahájilo šest nových trolejbusů (4x 26 Tr, 2x 27 Tr), jsme už informovali. Chybí však dodat, že po zařazení nových vozů svoji službu ukončil vůz Škoda 24 Tr č. 501. Celková bilance trolejbusové flotily je tak pozitivních +5 vozů. Trend navyšování počtu trolejbusů souvisí s realizovanou elektrifikací autobusové linky 35, a další plánovanými záměry. Plzeňský trolejbus 24 Tr č. 501 opustil Škodováckou továrnu v roce 2005, v témže roce zavítal v rámci prezentačních jízd do severočeských Teplic a Chomutova. Ještě v roce 2005 trolejbus u PMDP absolvoval dodatečnou montáž pomocného dieselagregátu (na kterou byl z výroby připraven). Po 16 letech trolejbus naposledy sloužil na lince v úterý 23. listopadu (a to na dlouhé celodenní směně 12/4). Přesně o týden dříve byl vůz 501 při výkonu na lince 15 zvěčněn krátce po opuštění zastávky U Práce. V pozadí je patrný také jeden z nových nástupců (26 Tr č. 600, v době pořízení snímku druhý den provozu), se kterými se tak 501 mohla setkávat jen osm dnů. Po vyřazení 501 se flotila plzeňských trolejbusů typu Škoda 24 Tr v karoserii Citybus (Agora) ztenčila na poslední vůz – č. 497 u kterého je předpokládáno budoucí uchování jako historického vozidla.
Začátek něčeho nového se obvykle neobejde i bez nějakého konce. Nejinak tomu bylo v letošním roce. O tom, že svůj provoz během letošního podzimu zahájilo šest nových trolejbusů (4x 26 Tr, 2x 27 Tr), jsme už informovali. Chybí však dodat, že po zařazení nových vozů svoji službu ukončil vůz Škoda 24 Tr č. 501. Celková bilance trolejbusové flotily je tak pozitivních +5 vozů. Trend navyšování počtu trolejbusů souvisí s realizovanou elektrifikací autobusové linky 35, a další plánovanými záměry.

Plzeňský trolejbus 24 Tr č. 501 opustil Škodováckou továrnu v roce 2005, v témže roce zavítal v rámci prezentačních jízd do severočeských Teplic a Chomutova. Ještě v roce 2005 trolejbus u PMDP absolvoval dodatečnou montáž pomocného dieselagregátu (na kterou byl z výroby připraven). Po 16 letech trolejbus naposledy sloužil na lince v úterý 23. listopadu (a to na dlouhé celodenní směně 12/4). Přesně o týden dříve byl vůz 501 při výkonu na lince 15 zvěčněn krátce po opuštění zastávky U Práce. V pozadí je patrný také jeden z nových nástupců (26 Tr č. 600, v době pořízení snímku druhý den provozu), se kterými se tak 501 mohla setkávat jen osm dnů. Po vyřazení 501 se flotila plzeňských trolejbusů typu Škoda 24 Tr v karoserii Citybus (Agora) ztenčila na poslední vůz – č. 497 u kterého je předpokládáno budoucí uchování jako historického vozidla.
Dec 28, 2021 7:42:51pm
V závěru letošního roku bychom chtěli poděkovat všem spolupracovníkům a čtenářům za dosavadní přízeň. Právě končící rok 2021 se do historie trolejbusů v Plzni zapíše zlatým písmem. „Tykadláci“ se letos dočkaly zasloužené pozornosti u příležitosti povedených oslav 80. výročí od zahájení provozu. Poctou za jejich dosavadní službu se stala rozsáhlá publikace 80 let Plzeň trolejbusová, která mapuje prakticky vše, s čím se trolejbusová doprava v západočeské metropoli musela vypořádat. Věříme, že i díky této publikaci se o osudy elektrických společníků v ulicích našeho města začalo zajímat ještě více Plzeňanů. Dalšími pozitivy letošního roku je kontinuální obnova a rozšiřování vozového parku trolejbusů, nebo prodloužení linky 11 do Malesic a Křimic na úkor autobusů. Zapomenout nesmíme ani na vyhrazení části Americké třídy pro veřejnou dopravu – toto opatření jednoznačně přispělo k pravidelnějšímu provozu klíčových trolejbusových linek. Drobnou skvrnkou na kráse letošního roku je zavedení a ponechání prodlouženého intervalu 10 resp. 20 minut pro všechny trolejbusové linky o víkendech. Zatím se smíšenými pocity lze sledovat budoucí vývoj na trolejbusovém trhu v kontextu dalších výběrových řízení a případného nového typu trolejbusů, jež do Plzně zamíří. Naopak pozitivně lze hledět na další elektrifikační projekty a záměry PMDP, díky kterým se snad trolejbusy v následujících letech vrátí na Severní předměstí, či do dalších oblastí. Trolejbusy v Plzni mají zelenou, což lze vnímat zejména jako zásluhy několika klíčových osob (kterým náleží velké poděkování). Při pohledu do jiných měst je zřejmé, že se nemusí jednat o samozřejmost… Letošní rok uzavřeme snímkem z pomyslného vyvrcholení říjnových trolejbusových oslav. V zastávce Hlavní nádraží pod majestátní budovou plzeňského okresního soudu na krátkou chvíli zapózovaly historické trolejbusy Škoda 6 Tr, 7 Tr, 9 Tr, T11, 14 Tr a 15 Tr. Pozorné oko postřehne i další dva zástupce novodobé historie – ještě jeden vůz 15 Tr a dále 21 Tr. Trolejbusy i jejich osádky mají za sebou náročný, ale krásný víkend. Za jeho zvládnutí si všichni zaslouží jedničku. Za pár okamžiků se trolejbusy vydají na poslední defilé z centra na konečnou Na Dlouhých a zpět přes centrum do vozovny. Z oslav 80. výročí trolejbusů už se stane historie… věříme však, že pro většinu účastníků, se bude jednat o nezapomenutelnou vzpomínku.
V závěru letošního roku bychom chtěli poděkovat všem spolupracovníkům a čtenářům za dosavadní přízeň. Právě končící rok 2021 se do historie trolejbusů v Plzni zapíše zlatým písmem. „Tykadláci“ se letos dočkaly zasloužené pozornosti u příležitosti povedených oslav 80. výročí od zahájení provozu. Poctou za jejich dosavadní službu se stala rozsáhlá publikace 80 let Plzeň trolejbusová, která mapuje prakticky vše, s čím se trolejbusová doprava v západočeské metropoli musela vypořádat. Věříme, že i díky této publikaci se o osudy elektrických společníků v ulicích našeho města začalo zajímat ještě více Plzeňanů.

Dalšími pozitivy letošního roku je kontinuální obnova a rozšiřování vozového parku trolejbusů, nebo prodloužení linky 11 do Malesic a Křimic na úkor autobusů. Zapomenout nesmíme ani na vyhrazení části Americké třídy pro veřejnou dopravu – toto opatření jednoznačně přispělo k pravidelnějšímu provozu klíčových trolejbusových linek. Drobnou skvrnkou na kráse letošního roku je zavedení a ponechání prodlouženého intervalu 10 resp. 20 minut pro všechny trolejbusové linky o víkendech.

Zatím se smíšenými pocity lze sledovat budoucí vývoj na trolejbusovém trhu v kontextu dalších výběrových řízení a případného nového typu trolejbusů, jež do Plzně zamíří. Naopak pozitivně lze hledět na další elektrifikační projekty a záměry PMDP, díky kterým se snad trolejbusy v následujících letech vrátí na Severní předměstí, či do dalších oblastí. Trolejbusy v Plzni mají zelenou, což lze vnímat zejména jako zásluhy několika klíčových osob (kterým náleží velké poděkování). Při pohledu do jiných měst je zřejmé, že se nemusí jednat o samozřejmost…

Letošní rok uzavřeme snímkem z pomyslného vyvrcholení říjnových trolejbusových oslav. V zastávce Hlavní nádraží pod majestátní budovou plzeňského okresního soudu na krátkou chvíli zapózovaly historické trolejbusy Škoda 6 Tr, 7 Tr, 9 Tr, T11, 14 Tr a 15 Tr. Pozorné oko postřehne i další dva zástupce novodobé historie – ještě jeden vůz 15 Tr a dále 21 Tr. Trolejbusy i jejich osádky mají za sebou náročný, ale krásný víkend. Za jeho zvládnutí si všichni zaslouží jedničku. Za pár okamžiků se trolejbusy vydají na poslední defilé z centra na konečnou Na Dlouhých a zpět přes centrum do vozovny. Z oslav 80. výročí trolejbusů už se stane historie… věříme však, že pro většinu účastníků, se bude jednat o nezapomenutelnou vzpomínku.
Dec 31, 2021 6:55:19pm
Pokračovat na rok: 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023