S obnovením plného provozu na trolejbusových linkách od 4.1.2020 dochází i k drobným změnám v provozu. Kromě již popsaných změn u linky 13 (přesunutí zastávky ve směru Černice do Goethovy ulice), nastala změna také u linky 12. Trolejbusy v Letkově nově budou odbavovat v zastávce Letkov, u zrcadla. Tato zastávka byla zřízena před několika lety v blízkostky křižovatky ulic Plzeňská a Kyšická, do současnosti v ní ale stanicovaly jen spoje regionálních autobusů (trolejbusy místem jen projížděly). Poslední večerní spoj linky 12 je uspíšen. Změny nastaly také u linky 11, kde jsou v pracovní dny přidány dva páry spojů ve večerních hodinách (související drobné časové změny proběhly také na lince 18). Linky 18 se týká i další změna. Tato posilová linka byla nejprve zajišťována jen sólo trolejbusy (v rámci přejezdů z linky 11). Postupně bylo vytvoření pořadí 18/1, na které byl v ranní špičce nasazován kloubový trolejbus. Od ledna 2018 pak byl kloubový vůz nasazován jak na ranní, tak odpolední část směny 18/1. Z důvodu nedostatku provozních kloubových trolejbusů nebylo v posledním čase nasazování kloubového trolejbusu dodržováno, a na směnu 18/1 byl vypravován sólo vůz. Nicméně vzhledem k výraznějšímu posílení linky 15 právě kloubovými trolejbusy není sólo vůz na 18/1 nijak citelným zhoršením. Nový grafikon zavádí na směnu 18/1 opět vypravování sólo trolejbusu. S kloubovými trolejbusy bychom se tak na lince 18 už prakticky neměly setkávat (výjimky nastanou jen při posilování linky 11). Na snímku je v poslední den roku 2019 při výkonu směny 18/1 zachycen vůz Škoda 25 Tr č. 523 vyjíždějící z točny Borská pole.
S obnovením plného provozu na trolejbusových linkách od 4.1.2020 dochází i k drobným změnám v provozu. Kromě již popsaných změn u linky 13 (přesunutí zastávky ve směru Černice do Goethovy ulice), nastala změna také u linky 12. Trolejbusy v Letkově nově budou odbavovat v zastávce Letkov, u zrcadla. Tato zastávka byla zřízena před několika lety v blízkostky křižovatky ulic Plzeňská a Kyšická, do současnosti v ní ale stanicovaly jen spoje regionálních autobusů (trolejbusy místem jen projížděly). Poslední večerní spoj linky 12 je uspíšen. Změny nastaly také u linky 11, kde jsou v pracovní dny přidány dva páry spojů ve večerních hodinách (související drobné časové změny proběhly také na lince 18). Linky 18 se týká i další změna. Tato posilová linka byla nejprve zajišťována jen sólo trolejbusy (v rámci přejezdů z linky 11). Postupně bylo vytvoření pořadí 18/1, na které byl v ranní špičce nasazován kloubový trolejbus. Od ledna 2018 pak byl kloubový vůz nasazován jak na ranní, tak odpolední část směny 18/1. Z důvodu nedostatku provozních kloubových trolejbusů nebylo v posledním čase nasazování kloubového trolejbusu dodržováno, a na směnu 18/1 byl vypravován sólo vůz. Nicméně vzhledem k výraznějšímu posílení linky 15 právě kloubovými trolejbusy není sólo vůz na 18/1 nijak citelným zhoršením. Nový grafikon zavádí na směnu 18/1 opět vypravování sólo trolejbusu. S kloubovými trolejbusy bychom se tak na lince 18 už prakticky neměly setkávat (výjimky nastanou jen při posilování linky 11). Na snímku je v poslední den roku 2019 při výkonu směny 18/1 zachycen vůz Škoda 25 Tr č. 523 vyjíždějící z točny Borská pole.
Jan 01, 2020 5:16:27pm
Jan 02, 2020 7:42:07pm
Dnes naposledy stanicovaly trolejbusy v zastávce Muzeum v Kopeckého sadech. Zastávka Muzeum po průjezdu posledního spoje linky 13 v sobotní 0:03 hodiny zanikne. Nahrazena bude upravenými zastávkami Goethova. Zastávka Muzeum ve směru od náměstí Republiky ke kruhovému objezdu bude přejmenována na Goethova (odstraní se tak kuriózní situace, kdy zastávky v jedné ulici na proti sobě nesly odlišné názvy). V této stanici Goethova nově budou odbavovat také trolejbusy (spoje linky 13 tak budou v obou směrech stavět na zastávkách na úrovni rybárny v Goethově ulici). Při jízdě z Doubravky do Černic tak budou spoje linky 13 zastavovat před i za kruhovým objezdem na Americké (Goethova a Prokopova). U autobusů dochází ke zřízení výstupní zastávky Goethova v místě stávajících podélných parkovacích stáních. Změna souvisí s uzavřením Goethovy ulice pro individuální automobilovou dopravu. Stávající podélná parkovací místa v Goethově ulici budou vyblokována pro autobusovou zastávku, naopak zastávkový záliv Muzeum (ve kterém byl na snímku zachycen i vůz č. 570) bude od zítřejšího dne sloužit pro parkování automobilů. Označníky zastávek byly upraveny do finálního (sobotního) stavu v předstihu už během pátečního dne, což se ukázalo jako nezcela šťastné řešení. Zejména absence jakkéhokoliv označníku v zastávce Muzeum (nástupní 33) od pátečního poledne cestující mátla. Někteří cestující už tak na trolejbus čekali v nové zastávce Goethova (směr ke kruhovému objezdu, dříve výstupní 33 Muzeum) a s překvapením pozorovali jak spoj linky 13 tuto zastávku neobsluhuje a projíždí (v zastávce byla linka 13 vylepena, stejně tak jako jízdní řád s platností od zítřejšího dne).
Dnes naposledy stanicovaly trolejbusy v zastávce Muzeum v Kopeckého sadech. Zastávka Muzeum po průjezdu posledního spoje linky 13 v sobotní 0:03 hodiny zanikne. Nahrazena bude upravenými zastávkami Goethova. Zastávka Muzeum ve směru od náměstí Republiky ke kruhovému objezdu bude přejmenována na Goethova (odstraní se tak kuriózní situace, kdy zastávky v jedné ulici na proti sobě nesly odlišné názvy). V této stanici Goethova nově budou odbavovat také trolejbusy (spoje linky 13 tak budou v obou směrech stavět na zastávkách na úrovni rybárny v Goethově ulici). Při jízdě z Doubravky do Černic tak budou spoje linky 13 zastavovat před i za kruhovým objezdem na Americké (Goethova a Prokopova). U autobusů dochází ke zřízení výstupní zastávky Goethova v místě stávajících podélných parkovacích stáních. Změna souvisí s uzavřením Goethovy ulice pro individuální automobilovou dopravu. Stávající podélná parkovací místa v Goethově ulici budou vyblokována pro autobusovou zastávku, naopak zastávkový záliv Muzeum (ve kterém byl na snímku zachycen i vůz č. 570) bude od zítřejšího dne sloužit pro parkování automobilů. Označníky zastávek byly upraveny do finálního (sobotního) stavu v předstihu už během pátečního dne, což se ukázalo jako nezcela šťastné řešení. Zejména absence jakkéhokoliv označníku v zastávce Muzeum (nástupní 33) od pátečního poledne cestující mátla. Někteří cestující už tak na trolejbus čekali v nové zastávce Goethova (směr ke kruhovému objezdu, dříve výstupní 33 Muzeum) a s překvapením pozorovali jak spoj linky 13 tuto zastávku neobsluhuje a projíždí (v zastávce byla linka 13 vylepena, stejně tak jako jízdní řád s platností od zítřejšího dne).
Jan 03, 2020 6:56:29pm
Ješte jedním pohledem si připomeneme pardubický vánoční trolejbus. Ten by s blížícím se příchodem Tří králů měl stát minulostí - vánoční výzdoba bude demontována. Trolejbus Škoda 26 Tr č. 326 byl jako vánoční trolejbus zachycen při službě na lince 5 v zastávce Sakařova. Za krátko trolejbus vjede na Bubeníkovu ulici, který je jednou z hlavních pardubických trolejbusových tepen. Lze předpokládat, že obě česká města (Pardubice, Ústí nad Labem), ve kterých se v roce 2019 vánoční trolejbusy objevily, budou díky velmi pozitivním reakcím od cestujících a veřejnosti obecně v tradici zdobení vozidel v adventním čase pokračovat i v následujících letech. Bude také zajímavé sledovat, zdali trend budou následovat i některé další trolejbusové provozy.
Ješte jedním pohledem si připomeneme pardubický vánoční trolejbus. Ten by s blížícím se příchodem Tří králů měl stát minulostí - vánoční výzdoba bude demontována. Trolejbus Škoda 26 Tr č. 326 byl jako vánoční trolejbus zachycen při službě na lince 5 v zastávce Sakařova. Za krátko trolejbus vjede na Bubeníkovu ulici, který je jednou z hlavních pardubických trolejbusových tepen. Lze předpokládat, že obě česká města (Pardubice, Ústí nad Labem), ve kterých se v roce 2019 vánoční trolejbusy objevily, budou díky velmi pozitivním reakcím od cestujících a veřejnosti obecně v tradici zdobení vozidel v adventním čase pokračovat i v následujících letech. Bude také zajímavé sledovat, zdali trend budou následovat i některé další trolejbusové provozy.
Jan 03, 2020 7:54:29pm
Dnešní den se může do dějin plzeňské dopravy i urbanistiky zapsat jako významný den, kdy byly upřednostněny jiné formy dopravy než jen individuální automobilová. Pro průjezd byly uzavřeny ulice Goethova a Šumavská (v úseku mezi křižovatkou s ulicí Nádraží a křižovatkou s ulicí Vocelova). Na snímku je v nově přesunuté zastávce Goethova (náhrada za zastávku Muzeum) zachycen při odbavování vůz 26 Tr č. 576. Jak je ze snímku patrné, v první den platnosti opatření si řidiči automobilů na změny ještě zvykali a řada z nich zákaz vjezdu porušila. Je otázkou, zdali vědomě či nevědomě (v tom případě je do jisté míry děsivé, jak řidiči (ne)sledují dopravní značky ve svém okolí - na zákaz vjezdu upozorňují vždy minimálně dvě dopravní značky z každého směru). Situaci na obou místech příležitostně během dne monitorovala Městská policie. O důvodech uzavření obou ulic bylo informováno, přesto je vhodné si některé důvody připomenout. V Goethově ulici dojde zákazem vjezdu tranzitní dopravy k odstranění chronických problémů s průjezdností MHD (parkování automobilů v druhé řadě) a dojde i k uspíšení provozu MHD vlivem přesunutí tranzitní dopravy (která v Goethově ulici často způsobovala kolony) na Anglické nábřeží - to teoreticky může pomoci i provozu na Americké třídě, neboť vjezd od Anglického nábřeží lze pomocí semaforů regulovat lépe než Goethovu ulici. V Šumavské ulici na zákazu vjezdu automobilů "vydělají" především chodci, místo pro přecházení u výstupu z nádražního podchodu je potenciálním zdrojem rizikových situací (velmi vysoká intenzita chodců, kteří se leckdy mylně domnívají, že na místě pro přecházení mají přednost) a dojde tak k rozumnému řešení celého místa (semafor zde není účelný a mohl by situaci na místě ještě zhoršit, a podchod je s ohledem na budoucí předpokládaný vývoj také spíše krokem zpět). Při takřka souvislých proudech chodců si trolejbusy v místě spíše "vybojují" průjezd než jen řidiči osobních vozů, kteří před přechodem často zůstanou stát, čímž dochází i ke zpožďování spojů MHD. U obou uzavíraných tras se pro individuální automobilovou dopravu nacházejí vhodné paralelní komunikace. I přesto byla tato změna motoristy v diskuzích často silně haněna, do jisté míry je odpor vůči změně vždy pochopitelný... Nicméně je zde otázkou, jestli je větší částí ta hlasitá skupina obyvatel, která si změnami pohorší (a pohoršuje se v diskuzích), či ta spokojená ("mlčící"), která na změně bude profitovat. Jsme si jisti, že ta spokojená, je rozhodně větší... Odklon od individuální automobilové dopravy v centrech měst je znakem vyspělé evropské metropole... a v kontextu udržitelné mobility je prakticky nezbytností individuální automobilovou dopravu v centrech měst omezovat i nadále. Na druhou stranu mnohem potřebnější než uzavření ulic Goethova či Šumavská by z hlediska preference provozu MHD bylo uzavření minimálně části Americké třídy pro tranzitní dopravu (v okolí zastávek Mrakodrap či kruhového objezdu). Na tomto hlavním trolejbusovém koridoru vlivem kongescí dochází k častému zpožďování linek MHD, prakticky všech významných trolejbusových linek v Plzni. Snad i zde se preference chodců a veřejné dopravy dočkáme...
Dnešní den se může do dějin plzeňské dopravy i urbanistiky zapsat jako významný den, kdy byly upřednostněny jiné formy dopravy než jen individuální automobilová. Pro průjezd byly uzavřeny ulice Goethova a Šumavská (v úseku mezi křižovatkou s ulicí Nádraží a křižovatkou s ulicí Vocelova). Na snímku je v nově přesunuté zastávce Goethova (náhrada za zastávku Muzeum) zachycen při odbavování vůz 26 Tr č. 576. Jak je ze snímku patrné, v první den platnosti opatření si řidiči automobilů na změny ještě zvykali a řada z nich zákaz vjezdu porušila. Je otázkou, zdali vědomě či nevědomě (v tom případě je do jisté míry děsivé, jak řidiči (ne)sledují dopravní značky ve svém okolí - na zákaz vjezdu upozorňují vždy minimálně dvě dopravní značky z každého směru). Situaci na obou místech příležitostně během dne monitorovala Městská policie.

O důvodech uzavření obou ulic bylo informováno, přesto je vhodné si některé důvody připomenout. V Goethově ulici dojde zákazem vjezdu tranzitní dopravy k odstranění chronických problémů s průjezdností MHD (parkování automobilů v druhé řadě) a dojde i k uspíšení provozu MHD vlivem přesunutí tranzitní dopravy (která v Goethově ulici často způsobovala kolony) na Anglické nábřeží - to teoreticky může pomoci i provozu na Americké třídě, neboť vjezd od Anglického nábřeží lze pomocí semaforů regulovat lépe než Goethovu ulici. V Šumavské ulici na zákazu vjezdu automobilů "vydělají" především chodci, místo pro přecházení u výstupu z nádražního podchodu je potenciálním zdrojem rizikových situací (velmi vysoká intenzita chodců, kteří se leckdy mylně domnívají, že na místě pro přecházení mají přednost) a dojde tak k rozumnému řešení celého místa (semafor zde není účelný a mohl by situaci na místě ještě zhoršit, a podchod je s ohledem na budoucí předpokládaný vývoj také spíše krokem zpět). Při takřka souvislých proudech chodců si trolejbusy v místě spíše "vybojují" průjezd než jen řidiči osobních vozů, kteří před přechodem často zůstanou stát, čímž dochází i ke zpožďování spojů MHD. U obou uzavíraných tras se pro individuální automobilovou dopravu nacházejí vhodné paralelní komunikace.

I přesto byla tato změna motoristy v diskuzích často silně haněna, do jisté míry je odpor vůči změně vždy pochopitelný... Nicméně je zde otázkou, jestli je větší částí ta hlasitá skupina obyvatel, která si změnami pohorší (a pohoršuje se v diskuzích), či ta spokojená ("mlčící"), která na změně bude profitovat. Jsme si jisti, že ta spokojená, je rozhodně větší... Odklon od individuální automobilové dopravy v centrech měst je znakem vyspělé evropské metropole... a v kontextu udržitelné mobility je prakticky nezbytností individuální automobilovou dopravu v centrech měst omezovat i nadále. Na druhou stranu mnohem potřebnější než uzavření ulic Goethova či Šumavská by z hlediska preference provozu MHD bylo uzavření minimálně části Americké třídy pro tranzitní dopravu (v okolí zastávek Mrakodrap či kruhového objezdu). Na tomto hlavním trolejbusovém koridoru vlivem kongescí dochází k častému zpožďování linek MHD, prakticky všech významných trolejbusových linek v Plzni. Snad i zde se preference chodců a veřejné dopravy dočkáme...
Jan 04, 2020 6:11:28pm
A další pohled do Pardubic. Na asi dopravně nejznámějším pardubickém místě, zrekonstruovaném prostoru před nádražím byl zachycen jeden z nových trolejbusů Škoda 32 Tr, konkrétně č. 428, který pojmenovaný po vítězném koni Velké pardubické v roce 2006 Decent Fellow. Z výroby bílo-stříbrno-černá vozidla byla v Pardubicích decentně doplněna červenými polepy a stroje jako celek působí designově příjemně. Autorem karoserie nových trolejbusů (resp. modelu SOR NS, na kterém je 32 Tr založena) je Patrik Kotas. Do Pardubic bylo plzeňskou společností Škoda Electric během podzimu 2019 dodáno 5 nových trolejbusů (č. 425 - 429). Poněkud překvapivě nejsou vozidla vybavena žádným zdrojem alternativního pohonu. Z provozního hlediska tak nové trolejbusy mohou na všechny pardubické trolejbusové linky vyjma linek 12 a 27, na kterých je zapotřebí bateriových trolejbusů. Nové trolejbusy 32 Tr jsou v provozu zatím vnímány pozitivněji než stroje řady 30 Tr.
A další pohled do Pardubic. Na asi dopravně nejznámějším pardubickém místě, zrekonstruovaném prostoru před nádražím byl zachycen jeden z nových trolejbusů Škoda 32 Tr, konkrétně č. 428, který pojmenovaný po vítězném koni Velké pardubické v roce 2006 Decent Fellow. Z výroby bílo-stříbrno-černá vozidla byla v Pardubicích decentně doplněna červenými polepy a stroje jako celek působí designově příjemně. Autorem karoserie nových trolejbusů (resp. modelu SOR NS, na kterém je 32 Tr založena) je Patrik Kotas. Do Pardubic bylo plzeňskou společností Škoda Electric během podzimu 2019 dodáno 5 nových trolejbusů (č. 425 - 429). Poněkud překvapivě nejsou vozidla vybavena žádným zdrojem alternativního pohonu. Z provozního hlediska tak nové trolejbusy mohou na všechny pardubické trolejbusové linky vyjma linek 12 a 27, na kterých je zapotřebí bateriových trolejbusů. Nové trolejbusy 32 Tr jsou v provozu zatím vnímány pozitivněji než stroje řady 30 Tr.
Jan 05, 2020 5:23:14pm
Další pardubický snímek zachycuje do jisté míry neopakovatelné generační setkání. Trolejbus Škoda 21 Tr č. 393 byl zachycen v prostoru obratiště Ohrazenice, točna společně s vozem Škoda 32 Tr č. 426. Tyto trolejbusy se v pravidelném provozu ve službě s cestujícími nikdy nesetkaly. Vůz č. 393 svůj provoz s cestujícími ukončil 14.11.2019, naopak 426 své první cestující svezla dne 15.11.2019. Setkání vzniklo díky speciální "rozlučkové" poslední jízdě s vozem 21 Tr č. 393 dne 18.11. už s demontovaným odbavovacím systémem. Vůz č. 426 po skončení ranní části delěné směny na lince 13 po příjezdu do Ohrazenic směřuje do vozovny jako služební jízda. Ačkoliv bylo původně dodání nových trolejbusů Škoda 32 Tr do Pardubic spojováno s vyřazením vozů 14 Tr, nakonec byly v souvislosti s dodáním nových trolejbusů odstaveny některé pardubické 21 Tr. Nicméně i zbývající pardubické provozní trolejbusy Škoda 14 Tr (č. 343, 345 a 347) plní funkci poslední zálohy záloh a do provozu s cestujícími už takřka nasazovány nejsou - vyjma vozu č. 345 už nejsou 14 Tr vybaveny ani odbavovacím systémem (v ulicích je však možné spatřit pracovní "odmrazovací" stroje 14 Tr č. 375 a 376). Stejně tak zbývající provozní trolejbusy Škoda 21 Tr (č. 392, 395, 397 a 399) lze v pravidelném provozu potkat jen výjímečně, i tyto vozy plní jen záložní funkci.
Další pardubický snímek zachycuje do jisté míry neopakovatelné generační setkání. Trolejbus Škoda 21 Tr č. 393 byl zachycen v prostoru obratiště Ohrazenice, točna společně s vozem Škoda 32 Tr č. 426. Tyto trolejbusy se v pravidelném provozu ve službě s cestujícími nikdy nesetkaly. Vůz č. 393 svůj provoz s cestujícími ukončil 14.11.2019, naopak 426 své první cestující svezla dne 15.11.2019. Setkání vzniklo díky speciální "rozlučkové" poslední jízdě s vozem 21 Tr č. 393 dne 18.11. už s demontovaným odbavovacím systémem. Vůz č. 426 po skončení ranní části delěné směny na lince 13 po příjezdu do Ohrazenic směřuje do vozovny jako služební jízda. Ačkoliv bylo původně dodání nových trolejbusů Škoda 32 Tr do Pardubic spojováno s vyřazením vozů 14 Tr, nakonec byly v souvislosti s dodáním nových trolejbusů odstaveny některé pardubické 21 Tr. Nicméně i zbývající pardubické provozní trolejbusy Škoda 14 Tr (č. 343, 345 a 347) plní funkci poslední zálohy záloh a do provozu s cestujícími už takřka nasazovány nejsou - vyjma vozu č. 345 už nejsou 14 Tr vybaveny ani odbavovacím systémem (v ulicích je však možné spatřit pracovní "odmrazovací" stroje 14 Tr č. 375 a 376). Stejně tak zbývající provozní trolejbusy Škoda 21 Tr (č. 392, 395, 397 a 399) lze v pravidelném provozu potkat jen výjímečně, i tyto vozy plní jen záložní funkci.
Jan 05, 2020 5:49:09pm
Na dalším pardubickém snímku zapózovaly v přednádražním prostoru trolejbusy Škoda 21 Tr č. 393 a 394. U vozu 393 se po ukončení pravidelného provozu s cestujícími (14.11.2019) jednalo o poslední (neveřejný) výjezd do ulic města, vůz č. 394 byl v den pořízení snímku naposledy nasazen do pravidelné služby s cestujícími, a to na lince 33 (resp. 3). Zatímco vůz č. 393 po vyřazení čeká nyní v areálu vozovny na svůj další osud, vůz č. 394 po vyřazení zamířil společně s trolejbusem 14 Tr č. 340 na Liberecko nedalo k polským hranicím. V obci Dětřichov se tyto dva trolejbusy staly novými (statickými) exponáty zdejšího automuzea.
Na dalším pardubickém snímku zapózovaly v přednádražním prostoru trolejbusy Škoda 21 Tr č. 393 a 394. U vozu 393 se po ukončení pravidelného provozu s cestujícími (14.11.2019) jednalo o poslední (neveřejný) výjezd do ulic města, vůz č. 394 byl v den pořízení snímku naposledy nasazen do pravidelné služby s cestujícími, a to na lince 33 (resp. 3). Zatímco vůz č. 393 po vyřazení čeká nyní v areálu vozovny na svůj další osud, vůz č. 394 po vyřazení zamířil společně s trolejbusem 14 Tr č. 340 na Liberecko nedalo k polským hranicím. V obci Dětřichov se tyto dva trolejbusy staly novými (statickými) exponáty zdejšího automuzea.
Jan 05, 2020 6:30:10pm
Další pohled zachycuje pomyslnou čekárnu na další osud. V areálu vozovny pardubického dopravního podniku jsou odstaveny trolejbusy, jež čekají na své další využití. Snímek konkrétně v prosinci 2019 zachytil vozy (zleva) 21 Tr č. 387, 393, 388; 14 Tr č. 383, 382; 21 Tr č. 386, 390, 398. Většina těchto trolejbusů byla odstavena v létě 2018 v souvislosti s dodáním 15 nových trolejbusů Škoda 30 Tr. Jednou z výjímek je trolejbus 21 Tr č. 393, který dojezdil až v listopadu 2019.
Další pohled zachycuje pomyslnou čekárnu na další osud. V areálu vozovny pardubického dopravního podniku jsou odstaveny trolejbusy, jež čekají na své další využití. Snímek konkrétně v prosinci 2019 zachytil vozy (zleva) 21 Tr č. 387, 393, 388; 14 Tr č. 383, 382; 21 Tr č. 386, 390, 398. Většina těchto trolejbusů byla odstavena v létě 2018 v souvislosti s dodáním 15 nových trolejbusů Škoda 30 Tr. Jednou z výjímek je trolejbus 21 Tr č. 393, který dojezdil až v listopadu 2019.
Jan 05, 2020 6:44:33pm
Poslední pohled k pardubickým trolejbusům nás zavede na konečnou Zdravotnická škola. Sem trolejbusy svezly cestující poprvé v listopadu 2018 a to díky dodávce nových vozů Škoda 30 Tr. Bateriové trolejbusy jsou v Pardubicích využívány na linkách 12 a 27. Linka 27 v trase Zdravotnická škola - Dukla, náměstí - Zdravotnická škola je polookružní a nezatrolejovaný je úsek jen mezi předposlední stanici Zámeček (resp. ERA, Zámeček) a konečnou stanicí Zdravotnická škola. Jistou zajímavostí tak je, že jediná konečná polookružní linky je nezatrolejovaná. Bateriové trolejbusy se dále objevují na lince 12, která je charakteristická smíšeným provozem autobusů a trolejbusů. Autobusy na lince 12 zajíždějí od Hlavního nádraží přes pardubické městské části až do vzdálenějších obcí Tuněchody či Úhřetice, bateriové trolejbusy jezdí od nádraží do městských části Černá za Bory či Mnětice. Některé spoje linky 12 dále absolvují zajížďku ke Zdravotnické škole. Pardubice mají k dispozici celkem 4 bateriové trolejbusy Škoda 30 Tr (č. 480 - 483). Snímek zachytil první z bateriových vozů, č. 480, při výjezdu z počáteční zastávky Zdravotnická škola.
Poslední pohled k pardubickým trolejbusům nás zavede na konečnou Zdravotnická škola. Sem trolejbusy svezly cestující poprvé v listopadu 2018 a to díky dodávce nových vozů Škoda 30 Tr. Bateriové trolejbusy jsou v Pardubicích využívány na linkách 12 a 27. Linka 27 v trase Zdravotnická škola - Dukla, náměstí - Zdravotnická škola je polookružní a nezatrolejovaný je úsek jen mezi předposlední stanici Zámeček (resp. ERA, Zámeček) a konečnou stanicí Zdravotnická škola. Jistou zajímavostí tak je, že jediná konečná polookružní linky je nezatrolejovaná. Bateriové trolejbusy se dále objevují na lince 12, která je charakteristická smíšeným provozem autobusů a trolejbusů. Autobusy na lince 12 zajíždějí od Hlavního nádraží přes pardubické městské části až do vzdálenějších obcí Tuněchody či Úhřetice, bateriové trolejbusy jezdí od nádraží do městských části Černá za Bory či Mnětice. Některé spoje linky 12 dále absolvují zajížďku ke Zdravotnické škole. Pardubice mají k dispozici celkem 4 bateriové trolejbusy Škoda 30 Tr (č. 480 - 483). Snímek zachytil první z bateriových vozů, č. 480, při výjezdu z počáteční zastávky Zdravotnická škola.
Jan 05, 2020 7:07:02pm
První pracovní den (celkově třetí den) v úsecích s omezenou individuální automobilovou dopravou přinesl změnu jen částečně. Na provoz jak v Šumavské, tak v Goethově ulici dohlížela příležitostně Městská policie už od soboty. Dnes byl (bohužel až po opakovaných urgencích) zesílen dohled v Šumavské ulici, kdy byl během odpoledne na každé straně ulice jeden strážník. Naprostá ignorance řidičů aut a nesledování/nerespektování značek i přímo před strážníky je až neskutečná... Nicméně doufejme, že řada řidičů si dnes už zákazu vjezdu automobilů do Šumavské ulice díky strážníkům snad alespoň všimla... O co více dohlíží strážníci na Šumavskou ulici, o to méně je situace ideální v Goethově ulici. Jak zachycuje snímek v komentáři, zde se prakticky nic nezměnilo, řidiči aut parkují v bývalých parkovacích stáních, ačkoliv je zde jednoznačně vyznačena autobusová zastávka (automobil ve vozovce navíc neprojíždí, nýbrž stojí v druhé řadě). Zejména v přepravní špičce při sjetí více vozidel linky 33 zde tak dochází k rizikovým situacím. Výmýcení tranzitní dopravy z této ulice bude bohužel ještě obtížné. Nicméně minimálně parkování v autobusové zastávce je postižitelné poměrně snadno... Na snímku je zachycen trolejbus č. 542 v Šumavské ulici při vjezdu do stanice Hlavní nádraží. Automobil, který trolejbus chtěl následovat už je strážnicí upozorňován na značku zákaz vjezdu (a porušení značky příkazaný směr odbočení vpravo).
První pracovní den (celkově třetí den) v úsecích s omezenou individuální automobilovou dopravou přinesl změnu jen částečně. Na provoz jak v Šumavské, tak v Goethově ulici dohlížela příležitostně Městská policie už od soboty. Dnes byl (bohužel až po opakovaných urgencích) zesílen dohled v Šumavské ulici, kdy byl během odpoledne na každé straně ulice jeden strážník. Naprostá ignorance řidičů aut a nesledování/nerespektování značek i přímo před strážníky je až neskutečná... Nicméně doufejme, že řada řidičů si dnes už zákazu vjezdu automobilů do Šumavské ulice díky strážníkům snad alespoň všimla... O co více dohlíží strážníci na Šumavskou ulici, o to méně je situace ideální v Goethově ulici. Jak zachycuje snímek v komentáři, zde se prakticky nic nezměnilo, řidiči aut parkují v bývalých parkovacích stáních, ačkoliv je zde jednoznačně vyznačena autobusová zastávka (automobil ve vozovce navíc neprojíždí, nýbrž stojí v druhé řadě). Zejména v přepravní špičce při sjetí více vozidel linky 33 zde tak dochází k rizikovým situacím. Výmýcení tranzitní dopravy z této ulice bude bohužel ještě obtížné. Nicméně minimálně parkování v autobusové zastávce je postižitelné poměrně snadno... Na snímku je zachycen trolejbus č. 542 v Šumavské ulici při vjezdu do stanice Hlavní nádraží. Automobil, který trolejbus chtěl následovat už je strážnicí upozorňován na značku zákaz vjezdu (a porušení značky příkazaný směr odbočení vpravo).
Jan 06, 2020 7:10:44pm
V polském Solaris už probíhá výroba karoserie nového trolejbusu pro rumunský Brašov. Do tohoto města poputuje na jaře celkem 26 nových trolejbusů se škodováckou výzbrojí.
Jan 08, 2020 7:57:45pm
Po vánoční přestávce se do provozu vrací linka 19. Zkušební provoz na této lince v roce 2019 probíhal od 2.12. do 20.12.2019, v roce 2020 provoz začal v pondělí 6. ledna. Pro připomenutí linka 19 si klade za cíl otestovat vhodnost bateriových trolejbusů na případném spojení trolejbusové linky 11 a autobusové linky 35. Leden a únor budou pro otestování asi nejzajímavější, zejména z hlediska jak se bateriové trolejbusy vyrovnají s námrazou. Jako problémový se zatím jeví spoj v 7:17 od Hlavního nádraží do Křimic (spoj přijede 7:05 z Křimic a má zde 12 minut na dobití). Za běžných podmínek se problémy nevyskytují, ale při ranní námraze na trolejovém vedení se trolejbus nestihne dostatečně nabít, problematická situace zde nastala minimálně již dvakrát (jednou jsme popisovali už v prosinci). V úterý 7.1.2020 trolejbus na lince 19 musel jet od nádraží o cca 10 minut opožděn, aby byl dostatečně nabitý pro další jízdu do Křimic. Od 20. ledna 2020 proto dojde k úpravě provozu linky 19, první ranní spoje budou uspíšeny tak, aby spoj v 7:17 jel už od Ústředního hřbitova. Místo prvního odjezdu 5:45 z Křimic, tak trolejbus poprvé pojede v 5:17 z Malesic. Následující spoj - 6:44 z Křimic k Hlavnímu nádraží bude uspíšen už na 6:15 a pojede až na Ústřední hřbitov. Po zbytek dne dochází jen k drobným minutovým posunům časových poloh spojů. Zkušební provoz linky 19 bude probíhat pravděpodobně minimálně do konce února 2020. Na snímku je zachycen bateriový trolejbus Škoda 26 Tr č. 568 v zastávce Radčice Náves spolu s dvěmi zdejšími dominantami - vánočním stromem, jemuž se dny už nezadržitelně krátí, a kapličkou.
Po vánoční přestávce se do provozu vrací linka 19. Zkušební provoz na této lince v roce 2019 probíhal od 2.12. do 20.12.2019, v roce 2020 provoz začal v pondělí 6. ledna. Pro připomenutí linka 19 si klade za cíl otestovat vhodnost bateriových trolejbusů na případném spojení trolejbusové linky 11 a autobusové linky 35. Leden a únor budou pro otestování asi nejzajímavější, zejména z hlediska jak se bateriové trolejbusy vyrovnají s námrazou. Jako problémový se zatím jeví spoj v 7:17 od Hlavního nádraží do Křimic (spoj přijede 7:05 z Křimic a má zde 12 minut na dobití). Za běžných podmínek se problémy nevyskytují, ale při ranní námraze na trolejovém vedení se trolejbus nestihne dostatečně nabít, problematická situace zde nastala minimálně již dvakrát (jednou jsme popisovali už v prosinci). V úterý 7.1.2020 trolejbus na lince 19 musel jet od nádraží o cca 10 minut opožděn, aby byl dostatečně nabitý pro další jízdu do Křimic. Od 20. ledna 2020 proto dojde k úpravě provozu linky 19, první ranní spoje budou uspíšeny tak, aby spoj v 7:17 jel už od Ústředního hřbitova. Místo prvního odjezdu 5:45 z Křimic, tak trolejbus poprvé pojede v 5:17 z Malesic. Následující spoj - 6:44 z Křimic k Hlavnímu nádraží bude uspíšen už na 6:15 a pojede až na Ústřední hřbitov. Po zbytek dne dochází jen k drobným minutovým posunům časových poloh spojů. Zkušební provoz linky 19 bude probíhat pravděpodobně minimálně do konce února 2020. Na snímku je zachycen bateriový trolejbus Škoda 26 Tr č. 568 v zastávce Radčice Náves spolu s dvěmi zdejšími dominantami - vánočním stromem, jemuž se dny už nezadržitelně krátí, a kapličkou.
Jan 08, 2020 9:10:07pm
Od začátku zkušebního provozu linky 19 se kromě testování sólo trolejbusů (Škoda 26 Tr, Ekova Electron 12T) očekávalo i krátkodobé testování kloubového bateriového trolejbusu Škoda 27 Tr. K prvnímu nasazení kloubového trolejbusu na linku 19 došlo dnes, konkrétně byl vypraven vůz ev. č. 583. Zdali se zároveň jednalo i o nasazení poslední je těžké odhadovat... Možná se kloubový trolejbus na lince 19 ještě objeví. Na snímku je vůz Škoda 27 Tr č. 583 zachycen v obratišti Malesice.
Od začátku zkušebního provozu linky 19 se kromě testování sólo trolejbusů (Škoda 26 Tr, Ekova Electron 12T) očekávalo i krátkodobé testování kloubového bateriového trolejbusu Škoda 27 Tr. K prvnímu nasazení kloubového trolejbusu na linku 19 došlo dnes, konkrétně byl vypraven vůz ev. č. 583. Zdali se zároveň jednalo i o nasazení poslední je těžké odhadovat... Možná se kloubový trolejbus na lince 19 ještě objeví. Na snímku je vůz Škoda 27 Tr č. 583 zachycen v obratišti Malesice.
Jan 10, 2020 9:23:49pm
PMDP i nadále hledá nové řidiče trolejbusů. A to i pomocí nového pěkného videa.
Jan 11, 2020 12:14:42pm
S novým rokem se opět rozbíhá výroba ve Škodě Electric. Na zkušební jízdy v těchto dnech vyráží první z nových trolejbusů Škoda 26 Tr pro Žilinu. V nejbližší době sem zamíří celkem dva nové stroje 26 Tr. Žilina byla vůbec prvním městem, kam putovaly trolejbusy v karoserii New Trollino. I přesto jsou nově příchozí trolejbusy také pro místní novinkou. Jednak se jedná o první žilinské Solarisy ve faceliftované verzi karoserie New Trollino, zejména to jsou ale první bateriové trolejbusy v Žilině (a také první škodovácké bateriové trolejbusy na Slovensku). Vzhledem k objednání dvou bateriových trolejbusů se jedná zatím spíše o "pokus" a uplatnění nových bateriových vozů v Žilině bude pravděpodobně jen příležitostné. Při jízdě na bateriový pohon byl dnes první nový trolejbus pro Žilinu zachycen v Průmyslové ulici. V komentáři je zachycen pohled na vůz zezadu a také jedno (ne)všední setkání, které potěší i teplické trolejbusové příznivce.
S novým rokem se opět rozbíhá výroba ve Škodě Electric. Na zkušební jízdy v těchto dnech vyráží první z nových trolejbusů Škoda 26 Tr pro Žilinu. V nejbližší době sem zamíří celkem dva nové stroje 26 Tr. Žilina byla vůbec prvním městem, kam putovaly trolejbusy v karoserii New Trollino. I přesto jsou nově příchozí trolejbusy také pro místní novinkou. Jednak se jedná o první žilinské Solarisy ve faceliftované verzi karoserie New Trollino, zejména to jsou ale první bateriové trolejbusy v Žilině (a také první škodovácké bateriové trolejbusy na Slovensku). Vzhledem k objednání dvou bateriových trolejbusů se jedná zatím spíše o "pokus" a uplatnění nových bateriových vozů v Žilině bude pravděpodobně jen příležitostné. Při jízdě na bateriový pohon byl dnes první nový trolejbus pro Žilinu zachycen v Průmyslové ulici. V komentáři je zachycen pohled na vůz zezadu a také jedno (ne)všední setkání, které potěší i teplické trolejbusové příznivce.
Jan 13, 2020 7:04:29pm
Po loňské premiérové dodávce 2 trolejbusů 32 Tr a 1 kloubového vozu 33 Tr se Teplice na nové trolejbusy mohou těšit i v letošním roce. V první polovině letošního roku do tohoto lázeňského města zamíří celkem pět nových trolejbusů Škoda 32 Tr. Od vozů dodaných v loňském roce se nové stroje budou odlišovat trakčními bateriemi, které umožní provoz trolejbusů i v úsecích bez trolejového vedení. Výroba těchto trolejbusů v současnosti začíná. Karoserie jednoho z nových teplických trolejbusů 32 Tr byla zachycena při manipulací k nakládací rampě Škody Electric.
Po loňské premiérové dodávce 2 trolejbusů 32 Tr a 1 kloubového vozu 33 Tr se Teplice na nové trolejbusy mohou těšit i v letošním roce. V první polovině letošního roku do tohoto lázeňského města zamíří celkem pět nových trolejbusů Škoda 32 Tr. Od vozů dodaných v loňském roce se nové stroje budou odlišovat trakčními bateriemi, které umožní provoz trolejbusů i v úsecích bez trolejového vedení. Výroba těchto trolejbusů v současnosti začíná. Karoserie jednoho z nových teplických trolejbusů 32 Tr byla zachycena při manipulací k nakládací rampě Škody Electric.
Jan 18, 2020 7:35:15pm
V sousedství rozsáhlého areálu světoznámých plzeňských pivovarů je vedena celá řada trolejbusových linek, trasovány jsou tudy linky do Doubravky a Lobez - v současnosti tedy dokonce šest linek - 11, 13, 15, 16, 17 a 19. V minulosti zde bylo slibováno vybudováno preferenčních pruhů pro MHD (resp. jejich vybudování podmiňovalo výstavbu obchodního domu Hornbach), k tomuto nakonec nedošlo (a po řadě let soudních sporů definitivně ze strany společnosti InterCora pruhy vybudovány nebudou, ač Hornbach samozřejmě stojí (společnost bude realizovat jiná ekologická opatření). Nicméně po letech sporů a přešlapování na místě se otevírá manévrovací prostor pro městskou samosprávu. Na snímku kolem vjezdu do areálu pivovaru Gambrinus projíždí 27 Tr č. 584.
V sousedství rozsáhlého areálu světoznámých plzeňských pivovarů je vedena celá řada trolejbusových linek, trasovány jsou tudy linky do Doubravky a Lobez - v současnosti tedy dokonce šest linek - 11, 13, 15, 16, 17 a 19. V minulosti zde bylo slibováno vybudováno preferenčních pruhů pro MHD (resp. jejich vybudování podmiňovalo výstavbu obchodního domu Hornbach), k tomuto nakonec nedošlo (a po řadě let soudních sporů definitivně ze strany společnosti InterCora pruhy vybudovány nebudou, ač Hornbach samozřejmě stojí (společnost bude realizovat jiná ekologická opatření). Nicméně po letech sporů a přešlapování na místě se otevírá manévrovací prostor pro městskou samosprávu. Na snímku kolem vjezdu do areálu pivovaru Gambrinus projíždí 27 Tr č. 584.
Jan 18, 2020 7:47:43pm
Do Goethovy ulice bez aut vjíždí Škoda 26 Tr č. 571. Provoz automobilů z této ulice byl společně s úsekem Šumavské ulice u zastávek Hlavní nádraží vyloučen přesně před měsícem, 4. ledna 2020. Od té doby si řidiči automobilů na zákaz velmi pomalu zvykají, ulice jsou prázdné zejména za přítomnosti strážníků Městské policie.
Do Goethovy ulice bez aut vjíždí Škoda 26 Tr č. 571. Provoz automobilů z této ulice byl společně s úsekem Šumavské ulice u zastávek Hlavní nádraží vyloučen přesně před měsícem, 4. ledna 2020. Od té doby si řidiči automobilů na zákaz velmi pomalu zvykají, ulice jsou prázdné zejména za přítomnosti strážníků Městské policie.
Jan 18, 2020 7:56:15pm
Svátečně vyzdobený trolejbus Škoda 26 Tr č. 592 byl v první den roku 2020 zachycen ve slunečném odpoledni při průjezdu Těšínskou ulicí, konkrétně pak na mostě přes řeku Úslavu. V době pořízení snímku se vůz mohl pyšnit prvenstvím jakožto vůz s nejvyšším trolejbusovým evidenčním číslem, to se však změnilo po dodání dalších čtyř trolejbusů Škoda 26 Tr (č. 593 - 596). V blízké době flotilu plzeňských trolejbusů rozšíří také další vůz Škoda 27 Tr (č. 590).
Svátečně vyzdobený trolejbus Škoda 26 Tr č. 592 byl v první den roku 2020 zachycen ve slunečném odpoledni při průjezdu Těšínskou ulicí, konkrétně pak na mostě přes řeku Úslavu. V době pořízení snímku se vůz mohl pyšnit prvenstvím jakožto vůz s nejvyšším trolejbusovým evidenčním číslem, to se však změnilo po dodání dalších čtyř trolejbusů Škoda 26 Tr (č. 593 - 596). V blízké době flotilu plzeňských trolejbusů rozšíří také další vůz Škoda 27 Tr (č. 590).
Jan 18, 2020 8:21:20pm
Spoje zkušební trolejbusové linky 19 jsou na západním okraji Plzně ukončeny v Křimicích či Malesicích, na východním kraji Plzně pak v obratišti Ústřední hřbitov. Jen v ranních a večerních hodinách jsou vedeny také zkrácené spoje z Křimic/Malesic k Hlavnímu nádraží a zpět. V průběhu dne většina spojů pokračuje až na Ústřední hřbitov. Zde mají spoje linky 19 z celé trasy nejdelší pauzu, a to i pro dobití baterií. Trolejbus na lince 19 je po dobu svého pobytu v obratišti předjížděn spoji linky č. 11, krátkodobě je tak vždy nutné u vozu na 19 stáhnout sběrače. Na snímku je krátce po předjetí spoje linky č. 19 vedeného vozem č. 566 zachycen vůz 24 Tr č. 512 jako linka 11.
Spoje zkušební trolejbusové linky 19 jsou na západním okraji Plzně ukončeny v Křimicích či Malesicích, na východním kraji Plzně pak v obratišti Ústřední hřbitov. Jen v ranních a večerních hodinách jsou vedeny také zkrácené spoje z Křimic/Malesic k Hlavnímu nádraží a zpět. V průběhu dne většina spojů pokračuje až na Ústřední hřbitov. Zde mají spoje linky 19 z celé trasy nejdelší pauzu, a to i pro dobití baterií. Trolejbus na lince 19 je po dobu svého pobytu v obratišti předjížděn spoji linky č. 11, krátkodobě je tak vždy nutné u vozu na 19 stáhnout sběrače. Na snímku je krátce po předjetí spoje linky č. 19 vedeného vozem č. 566 zachycen vůz 24 Tr č. 512 jako linka 11.
Jan 18, 2020 10:41:42pm
Zkušební linka 19 je na své trati do Malesic resp. Křimic vedena řadou zajímavých míst. Jedním z nich je i Kalikovský most, který své jméno získal po sousedícím mlýnu. Most společně s řekou Mží tvoří pomyslný předěl mezi rušným širším centrem města a periferií Plzně, silnicí mezi poli. Samotný most je také velmi zajímavý, jeho vznik je datován do roku 1906, a ve své době byl rekordmanem - jednalo se o největší železobetonový trámový most na území celého Rakouska-Uherska. Secesní most byl v roce 2002 citlivě zrekonstruován, a tak je ozdobou lokality do dnešních dnů. Na snímku právě průjezd mostem absolvoval vůz Škoda 26 Tr č. 566.
Zkušební linka 19 je na své trati do Malesic resp. Křimic vedena řadou zajímavých míst. Jedním z nich je i Kalikovský most, který své jméno získal po sousedícím mlýnu. Most společně s řekou Mží tvoří pomyslný předěl mezi rušným širším centrem města a periferií Plzně, silnicí mezi poli. Samotný most je také velmi zajímavý, jeho vznik je datován do roku 1906, a ve své době byl rekordmanem - jednalo se o největší železobetonový trámový most na území celého Rakouska-Uherska. Secesní most byl v roce 2002 citlivě zrekonstruován, a tak je ozdobou lokality do dnešních dnů. Na snímku právě průjezd mostem absolvoval vůz Škoda 26 Tr č. 566.
Jan 19, 2020 12:01:54am
Testovací provoz bateriové linky 19 probíhá i nadále. Kromě bateriových sólo trolejbusů byl na lince 19 testován i bateriový kloubový trolejbus, a to zatím jednou, dne 10. ledna 2020. Tento trolejbus byl zachycen v jednom z nejzajímavějších míst, kudy linka 19 projíždí. Vůz č. 583 opustil Radčice a směřuje k širšímu centru Plzně. V těsné blízkosti silnice se vine řeka Mže, která v minulosti vytvořila i působivé skalní útvary na opačné straně komunikace. Skalní útvary, které jsou nazvány jako Čertova kazatelna, jsou i přírodní památkou.
Testovací provoz bateriové linky 19 probíhá i nadále. Kromě bateriových sólo trolejbusů byl na lince 19 testován i bateriový kloubový trolejbus, a to zatím jednou, dne 10. ledna 2020. Tento trolejbus byl zachycen v jednom z nejzajímavějších míst, kudy linka 19 projíždí. Vůz č. 583 opustil Radčice a směřuje k širšímu centru Plzně. V těsné blízkosti silnice se vine řeka Mže, která v minulosti vytvořila i působivé skalní útvary na opačné straně komunikace. Skalní útvary, které jsou nazvány jako Čertova kazatelna, jsou i přírodní památkou.
Jan 19, 2020 5:16:52pm
Z interiéru vozů 591 a 592 pomalu ještě nevyčichla vůně novoty a už se chystá dodání dalších nových trolejbusů. V následujících dnech a týdnech budou finalizovány a testovány čtyři nové trolejbusy Škoda 26 Tr pro Plzeň. Obdobně jako vozy 591 a 592 budou i nově dodané vozy 593 až 596 bateriové a klimatizované. V průběhu první poloviny roku 2020 bude dodán také jeden nový kloubový trolejbus 27 Tr (č. 590). Na snímku je první z čtveřice nových trolejbusů zachycen během dnešní zkušební jízdy při průjezdu stanice CAN Tylova.
Z interiéru vozů 591 a 592 pomalu ještě nevyčichla vůně novoty a už se chystá dodání dalších nových trolejbusů. V následujících dnech a týdnech budou finalizovány a testovány čtyři nové trolejbusy Škoda 26 Tr pro Plzeň. Obdobně jako vozy 591 a 592 budou i nově dodané vozy 593 až 596 bateriové a klimatizované. V průběhu první poloviny roku 2020 bude dodán také jeden nový kloubový trolejbus 27 Tr (č. 590). Na snímku je první z čtveřice nových trolejbusů zachycen během dnešní zkušební jízdy při průjezdu stanice CAN Tylova.
Jan 21, 2020 3:56:22pm
Vynikající fakt-checking v podání PMDP. Uvádění stížností na pravou míru je velmi potřebné. Bude jistě velmi zajímavé sledovat, zdali rozuzlení příběhu, ve kterém stěžovatelka není až takovou "obětí", jak prezentovala, získá podobný dosah či podobný počet sdílení jako originální příspěvek stěžovatelky (ta s vyfocenou modřinou na ruce kritizovala postup revizorů PMDP). O tom, na čí straně je pravda si lze velmi snadno udělat představu už z faktu, že stěžovatelka prakticky okamžitě po zveřejnění reakce PMDP svůj původní příspěvek smazala a nyní je nedostupný (a nelze na něj tedy bohužel odkázat).

Původní reakce na facebookovém profilu PMDP, a.s.:

Rádi bychom se ve zkratce vyjádřili k případu paní Barbory Novotné, která na sociálních sítích popisovala svoji zkušenost s našimi revizory (příspěvek ve facebookové skupině Plzenáci ze dne 21.1.2020).

Celou situaci jsme důkladně prošetřili a dospěli k následujícím závěrům. Paní Novotná má od září 2019 blokovanou bankovní kartu pro platby ve vozech MHD z důvodu nedostatku finančních prostředků na jejím bankovní účtu při jednom z nákupů jízdenky (právě z období září 2019). O tom, že se má v takovém případě neprodleně odbavit jiným způsobem, moc dobře věděla z vyrozumění reklamace týkající se jiné její bankovní karty, ve kterém jí byl celý správný postup popisován.

Přesto provedla od září 2019 celkem 13 neúspěšných pokusů o nákup jízdenky, vždy s několikadenním rozmezím. Ten poslední byl právě dne 21. 1. 2020. Po dalším neúspěšném nákupu jízdenky ve voze se šla posadit a při přepravní kontrole tak nepředložila žádnou jízdenku. Poté, co jí revizoři vysvětlili celou situaci, vystoupila z vozu s tím, že „spěchá do práce“ a odešla.

Revizoři jí dle audiozáznamu celkem 8x upozornili, aby zůstala na místě, a protože tak neučinila, chytl ji jeden z nich za bundu a zadržel. Na to má samozřejmě právo, neboť povinností cestujících, kteří nepředloží platnou jízdenku, je prokázat svoji totožnost a vyčkat na vyřešení situace, případně do příjezdu policie (více o tomto tématu zde: https://1url.cz/VzK3S).

Pokud skutečně vinou revizorů došlo při jejím zadržení k nějakému pohmoždění, pak se za to paní Novotné omlouváme, a přejeme jí brzké uzdravení.
Jan 23, 2020 2:44:59pm
Běžné drobné provozní mimořádnosti (výpadky proudu, cizí dopravní nehody, drobné dopravní nehody) zpozdí trolejbusové spoje obvykle v řádu 5 až 15 minut, při nich tedy obvykle nebývají přijímána větší dispečerská opatření, maximálně je první ze spojů s největším zpoždění bez cestujících poslán dále po trase, aby co nejdříve zařadil podle svého jízdního řádu. Ostatní spoje pak "v konvoji" běžně pokračují s cestujícími. Po drobné mimořádnosti v provozu tak v Šumavské ulici mohly být při západu slunce zachyceny hned tři spoje linky 16 směřující na Doubravku. Řečí čísel se setkaly vozy 523, 546 a 526.
Běžné drobné provozní mimořádnosti (výpadky proudu, cizí dopravní nehody, drobné dopravní nehody) zpozdí trolejbusové spoje obvykle v řádu 5 až 15 minut, při nich tedy obvykle nebývají přijímána větší dispečerská opatření, maximálně je první ze spojů s největším zpoždění bez cestujících poslán dále po trase, aby co nejdříve zařadil podle svého jízdního řádu. Ostatní spoje pak "v konvoji" běžně pokračují s cestujícími. Po drobné mimořádnosti v provozu tak v Šumavské ulici mohly být při západu slunce zachyceny hned tři spoje linky 16 směřující na Doubravku. Řečí čísel se setkaly vozy 523, 546 a 526.
Jan 25, 2020 9:37:55pm
Trolejbusová trať v ulici U Trati a Borské, jež byla postupně budována zejména jako alternativa pro páteřní trolejbusový koridor na Americké třídě sloužila zprvu jako manipulační trať. Postupem času zde byla zavedena (polookružní) linka 10, která ulice využívá v rámci blokového otáčení v centru města. A zatímco ve směru od Doudlevecké k Jižnímu předměstí je tak trať využívána ve všední dny linkou 10 celodenně, a dále zátahy linek 10X, 14X a 13X (linka 13X pak trať projíždí i o víkendu), svézt se tratí v opačném směru, od Jižního předměstí k Doudlevecké, lze jen několikrát za den. Od Jižního předměstí k Radobyčické a dále do Doudlevec jsou ulicí vedeny jen spoje vyjíždějící z vozovny na linky 13 a 14. Pro spoje se jedná o nejrychlejší cestu z vozovny do Doudlevec/Černic. Ve všední dny školního roku trať využívá celkem 8 spojů (6 spojů mezi 4. a 5. hodinou ranní, 1 spoj v 6:46 a 1 spoj před 14. hodinou). Kromě dvou spojů linky 14 mezi 4. a 5. hodinou ranní je trať využívána jen linkou 13, obdobně o víkendu trať v ranních hodinách využívají 4 spoje linky 13. Za běžného provozu jediný spoj, který trať projíždí za denního světla (odpolední nájezd směny 13/8), byl zachycen v podání vozu 26 Tr č. 577 při průjezdu křižovatkou Belánka. V pozadí se nepřehlédnutelně tyčí poměrně nedávno zbudovaný nový rohový dům Zlatá Belánka. V době aktuálních výlukových opatření se trolejbusová trať v ulici U Trati a Borské velmi hodí jako alternativa k uzavřené Tylově ulici a slouží tak pro odklon linek 15 a 17 a dále pro přesuny trolejbusů z/do vozovny.
Trolejbusová trať v ulici U Trati a Borské, jež byla postupně budována zejména jako alternativa pro páteřní trolejbusový koridor na Americké třídě sloužila zprvu jako manipulační trať. Postupem času zde byla zavedena (polookružní) linka 10, která ulice využívá v rámci blokového otáčení v centru města. A zatímco ve směru od Doudlevecké k Jižnímu předměstí je tak trať využívána ve všední dny linkou 10 celodenně, a dále zátahy linek 10X, 14X a 13X (linka 13X pak trať projíždí i o víkendu), svézt se tratí v opačném směru, od Jižního předměstí k Doudlevecké, lze jen několikrát za den. Od Jižního předměstí k Radobyčické a dále do Doudlevec jsou ulicí vedeny jen spoje vyjíždějící z vozovny na linky 13 a 14. Pro spoje se jedná o nejrychlejší cestu z vozovny do Doudlevec/Černic. Ve všední dny školního roku trať využívá celkem 8 spojů (6 spojů mezi 4. a 5. hodinou ranní, 1 spoj v 6:46 a 1 spoj před 14. hodinou). Kromě dvou spojů linky 14 mezi 4. a 5. hodinou ranní je trať využívána jen linkou 13, obdobně o víkendu trať v ranních hodinách využívají 4 spoje linky 13. Za běžného provozu jediný spoj, který trať projíždí za denního světla (odpolední nájezd směny 13/8), byl zachycen v podání vozu 26 Tr č. 577 při průjezdu křižovatkou Belánka. V pozadí se nepřehlédnutelně tyčí poměrně nedávno zbudovaný nový rohový dům Zlatá Belánka. V době aktuálních výlukových opatření se trolejbusová trať v ulici U Trati a Borské velmi hodí jako alternativa k uzavřené Tylově ulici a slouží tak pro odklon linek 15 a 17 a dále pro přesuny trolejbusů z/do vozovny.
Jan 25, 2020 9:57:34pm
Majoritní podíl ve flotile plzeňských trolejbusů sice tvoří vozy v karoserii polského výrobce Solaris, nelze ale opomenout ani francouzské Iveco jehož karoserii nese 26 trolejbusů. Setkání hned tří Ivec, konkrétně vozů modelové řady Citelis, bylo zachyceno za svitu posledních paprsků lednového slunce v zastávce Hlavní nádraží.
Majoritní podíl ve flotile plzeňských trolejbusů sice tvoří vozy v karoserii polského výrobce Solaris, nelze ale opomenout ani francouzské Iveco jehož karoserii nese 26 trolejbusů. Setkání hned tří Ivec, konkrétně vozů modelové řady Citelis, bylo zachyceno za svitu posledních paprsků lednového slunce v zastávce Hlavní nádraží.
Jan 25, 2020 10:59:40pm
Plzeňský trolejbusový básník Milan Šnajdr po "trolejbusácké hymně" přichází s dalším povedeným dílem. Tentokrát se jedná o báseň zamilovaného trolejbusáka. Báseň by mohla být použita o pro zapamatování názvů zastávek na lince 12 :)

**Báseň o zamilovaném trolejbusákovi na dvanáctce
Milan Šnajdr**

Tam v Božkově na konečné,
otevřel jsem dámě sličné.
Nastoupila do trolejbusu,
hned jsem od ní dostal pusu.

Měl jsem nové uhlíky,
ona ale jen dva culíky.
Palubák jsem restartoval,
asi jsem se přitom zamiloval.

Vyrazil jsem Na Spojku,
a ejhle, jel jsem jen na baterku.
Hle, už je tu Petřínská,
pátrám, pátrám, voní moje kolínská?

Kruháč, potom Částkova,
sakra, nějak se mi z toho motá hlava.
Počítám té holce pihy,
a doprčic´, přejel jsem zastávku Lokomotivy.

Odbočuji vlevo, hlásí se u mě hlad.
Co se to stalo? Ááá, už je tu Petrohrad!
Zase je tam to auto v zastávce,
ale já jen doufám, snad ta holka vystoupit ještě nechce?

Přemýšlím, jestli jsem neorval rohy,
a ejhle, už jsem najednou U Duhy.
Říkám si - je to snad láska?
Ale není, to je jen Mikulášská!

Pozor, tramvaj zprava, možná zleva,
ukroutí se mi z toho všeho snad i hlava?
Potom níže na Pařížské,
vyhrkla ta dáma: "Bylo to s Tebou hezké!"

Vystoupila na Mraku,
zrovna, když jsem jí chtěl požádat o ruku.
A tak stojím U Práce,
to mi ale rychle skončila legrace.

Tylova, pak CAN Tylova,
pořád mě nějak bolí hlava.
Třetí brána,
nevím, jsem snad vrána?

Už jsme U Dráhy,
ale, náhle bidlo vypadlo mi.
Sedmá brána, do toho,
ruční posuv zastávky – no, a je hotovo.

Pěkně si to šinu,
Panelárnu minu,
a až budu na Zátiší, pak už Hřbitov Zátiší,
a smutek můj, ten se rychle utiší.

Na Domažlickém rondelu,
teprve teď se na lidi usměju.
Snad už hned dojedu na Novou Hospodu,
to, abych si mohl dát – no přece sodovou vodu!

Ach jo...
Jan 26, 2020 11:20:38am
Plzeňský trolejbusový básník Milan Šnajdr po "trolejbusácké hymně" přichází s dalším povedeným dílem. Tentokrát se jedná o báseň zamilovaného trolejbusáka. Báseň by mohla být použita o pro zapamatování názvů zastávek na lince 12 :)

B̲á̲s̲e̲ň̲ ̲o̲ ̲z̲a̲m̲i̲l̲o̲v̲a̲n̲é̲m̲ ̲t̲r̲o̲l̲e̲j̲b̲u̲s̲á̲k̲o̲v̲i̲ ̲n̲a̲ ̲d̲v̲a̲n̲á̲c̲t̲c̲e̲

**Báseň o zamilovaném trolejbusákovi na dvanáctce
Milan Šnajdr**

Tam v Božkově na konečné,
otevřel jsem dámě sličné.
Nastoupila do trolejbusu,
hned jsem od ní dostal pusu.

Měl jsem nové uhlíky,
ona ale jen dva culíky.
Palubák jsem restartoval,
asi jsem se přitom zamiloval.

Vyrazil jsem Na Spojku,
a ejhle, jel jsem jen na baterku.
Hle, už je tu Petřínská,
pátrám, pátrám, voní moje kolínská?

Kruháč, potom Částkova,
sakra, nějak se mi z toho motá hlava.
Počítám té holce pihy,
a doprčic´, přejel jsem zastávku Lokomotivy.

Odbočuji vlevo, hlásí se u mě hlad.
Co se to stalo? Ááá, už je tu Petrohrad!
Zase je tam to auto v zastávce,
ale já jen doufám, snad ta holka vystoupit ještě nechce?

Přemýšlím, jestli jsem neorval rohy,
a ejhle, už jsem najednou U Duhy.
Říkám si - je to snad láska?
Ale není, to je jen Mikulášská!

Pozor, tramvaj zprava, možná zleva,
ukroutí se mi z toho všeho snad i hlava?
Potom níže na Pařížské,
vyhrkla ta dáma: "Bylo to s Tebou hezké!"

Vystoupila na Mraku,
zrovna, když jsem jí chtěl požádat o ruku.
A tak stojím U Práce,
to mi ale rychle skončila legrace.

Tylova, pak CAN Tylova,
pořád mě nějak bolí hlava.
Třetí brána,
nevím, jsem snad vrána?

Už jsme U Dráhy,
ale, náhle bidlo vypadlo mi.
Sedmá brána, do toho,
ruční posuv zastávky – no, a je hotovo.

Pěkně si to šinu,
Panelárnu minu,
a až budu na Zátiší, pak už Hřbitov Zátiší,
a smutek můj, ten se rychle utiší.

Na Domažlickém rondelu,
teprve teď se na lidi usměju.
Snad už hned dojedu na Novou Hospodu,
to, abych si mohl dát – no přece sodovou vodu!

Ach jo...
Jan 26, 2020 11:22:28am
Plzeňský trolejbusový básník Milan Šnajdr po "trolejbusácké hymně" přichází s dalším povedeným dílem. Tentokrát se jedná o báseň zamilovaného trolejbusáka. Báseň by mohla být použita o pro zapamatování názvů zastávek na lince 12 :)

B̲á̲s̲e̲ň̲ ̲o̲ ̲z̲a̲m̲i̲l̲o̲v̲a̲n̲é̲m̲ ̲t̲r̲o̲l̲e̲j̲b̲u̲s̲á̲k̲o̲v̲i̲ ̲n̲a̲ ̲d̲v̲a̲n̲á̲c̲t̲c̲e̲ M̲i̲l̲a̲n̲ ̲Š̲n̲a̲j̲d̲r̲

**Báseň o zamilovaném trolejbusákovi na dvanáctce
Milan Šnajdr**

Tam v Božkově na konečné,
otevřel jsem dámě sličné.
Nastoupila do trolejbusu,
hned jsem od ní dostal pusu.

Měl jsem nové uhlíky,
ona ale jen dva culíky.
Palubák jsem restartoval,
asi jsem se přitom zamiloval.

Vyrazil jsem Na Spojku,
a ejhle, jel jsem jen na baterku.
Hle, už je tu Petřínská,
pátrám, pátrám, voní moje kolínská?

Kruháč, potom Částkova,
sakra, nějak se mi z toho motá hlava.
Počítám té holce pihy,
a doprčic´, přejel jsem zastávku Lokomotivy.

Odbočuji vlevo, hlásí se u mě hlad.
Co se to stalo? Ááá, už je tu Petrohrad!
Zase je tam to auto v zastávce,
ale já jen doufám, snad ta holka vystoupit ještě nechce?

Přemýšlím, jestli jsem neorval rohy,
a ejhle, už jsem najednou U Duhy.
Říkám si - je to snad láska?
Ale není, to je jen Mikulášská!

Pozor, tramvaj zprava, možná zleva,
ukroutí se mi z toho všeho snad i hlava?
Potom níže na Pařížské,
vyhrkla ta dáma: "Bylo to s Tebou hezké!"

Vystoupila na Mraku,
zrovna, když jsem jí chtěl požádat o ruku.
A tak stojím U Práce,
to mi ale rychle skončila legrace.

Tylova, pak CAN Tylova,
pořád mě nějak bolí hlava.
Třetí brána,
nevím, jsem snad vrána?

Už jsme U Dráhy,
ale, náhle bidlo vypadlo mi.
Sedmá brána, do toho,
ruční posuv zastávky – no, a je hotovo.

Pěkně si to šinu,
Panelárnu minu,
a až budu na Zátiší, pak už Hřbitov Zátiší,
a smutek můj, ten se rychle utiší.

Na Domažlickém rondelu,
teprve teď se na lidi usměju.
Snad už hned dojedu na Novou Hospodu,
to, abych si mohl dát – no přece sodovou vodu!

Ach jo...
Jan 26, 2020 11:22:52am
Plzeňský trolejbusový básník Milan Šnajdr po "trolejbusácké hymně" přichází s dalším povedeným dílem. Tentokrát se jedná o báseň zamilovaného trolejbusáka. Báseň by mohla být použita o pro zapamatování názvů zastávek na lince 12 :)

Milan Šnajdr: B̲á̲s̲e̲ň̲ ̲o̲ ̲z̲a̲m̲i̲l̲o̲v̲a̲n̲é̲m̲ ̲t̲r̲o̲l̲e̲j̲b̲u̲s̲á̲k̲o̲v̲i̲ ̲n̲a̲ ̲d̲v̲a̲n̲á̲c̲t̲c̲e̲

Tam v Božkově na konečné,
otevřel jsem dámě sličné.
Nastoupila do trolejbusu,
hned jsem od ní dostal pusu.

Měl jsem nové uhlíky,
ona ale jen dva culíky.
Palubák jsem restartoval,
asi jsem se přitom zamiloval.

Vyrazil jsem Na Spojku,
a ejhle, jel jsem jen na baterku.
Hle, už je tu Petřínská,
pátrám, pátrám, voní moje kolínská?

Kruháč, potom Částkova,
sakra, nějak se mi z toho motá hlava.
Počítám té holce pihy,
a doprčic´, přejel jsem zastávku Lokomotivy.

Odbočuji vlevo, hlásí se u mě hlad.
Co se to stalo? Ááá, už je tu Petrohrad!
Zase je tam to auto v zastávce,
ale já jen doufám, snad ta holka vystoupit ještě nechce?

Přemýšlím, jestli jsem neorval rohy,
a ejhle, už jsem najednou U Duhy.
Říkám si - je to snad láska?
Ale není, to je jen Mikulášská!

Pozor, tramvaj zprava, možná zleva,
ukroutí se mi z toho všeho snad i hlava?
Potom níže na Pařížské,
vyhrkla ta dáma: "Bylo to s Tebou hezké!"

Vystoupila na Mraku,
zrovna, když jsem jí chtěl požádat o ruku.
A tak stojím U Práce,
to mi ale rychle skončila legrace.

Tylova, pak CAN Tylova,
pořád mě nějak bolí hlava.
Třetí brána,
nevím, jsem snad vrána?

Už jsme U Dráhy,
ale, náhle bidlo vypadlo mi.
Sedmá brána, do toho,
ruční posuv zastávky – no, a je hotovo.

Pěkně si to šinu,
Panelárnu minu,
a až budu na Zátiší, pak už Hřbitov Zátiší,
a smutek můj, ten se rychle utiší.

Na Domažlickém rondelu,
teprve teď se na lidi usměju.
Snad už hned dojedu na Novou Hospodu,
to, abych si mohl dát – no přece sodovou vodu!

Ach jo...
Jan 26, 2020 11:23:20am
Plzeňský trolejbusový básník Milan Šnajdr po "trolejbusácké hymně" přichází s dalším povedeným dílem. Tentokrát se jedná o báseň zamilovaného trolejbusáka. Báseň je i pomyslnou pomůckou pro zapamatování názvů zastávek na lince 12 :)

Milan Šnajdr: B̲á̲s̲e̲ň̲ ̲o̲ ̲z̲a̲m̲i̲l̲o̲v̲a̲n̲é̲m̲ ̲t̲r̲o̲l̲e̲j̲b̲u̲s̲á̲k̲o̲v̲i̲ ̲n̲a̲ ̲d̲v̲a̲n̲á̲c̲t̲c̲e̲

Tam v Božkově na konečné,
otevřel jsem dámě sličné.
Nastoupila do trolejbusu,
hned jsem od ní dostal pusu.

Měl jsem nové uhlíky,
ona ale jen dva culíky.
Palubák jsem restartoval,
asi jsem se přitom zamiloval.

Vyrazil jsem Na Spojku,
a ejhle, jel jsem jen na baterku.
Hle, už je tu Petřínská,
pátrám, pátrám, voní moje kolínská?

Kruháč, potom Částkova,
sakra, nějak se mi z toho motá hlava.
Počítám té holce pihy,
a doprčic´, přejel jsem zastávku Lokomotivy.

Odbočuji vlevo, hlásí se u mě hlad.
Co se to stalo? Ááá, už je tu Petrohrad!
Zase je tam to auto v zastávce,
ale já jen doufám, snad ta holka vystoupit ještě nechce?

Přemýšlím, jestli jsem neorval rohy,
a ejhle, už jsem najednou U Duhy.
Říkám si - je to snad láska?
Ale není, to je jen Mikulášská!

Pozor, tramvaj zprava, možná zleva,
ukroutí se mi z toho všeho snad i hlava?
Potom níže na Pařížské,
vyhrkla ta dáma: "Bylo to s Tebou hezké!"

Vystoupila na Mraku,
zrovna, když jsem jí chtěl požádat o ruku.
A tak stojím U Práce,
to mi ale rychle skončila legrace.

Tylova, pak CAN Tylova,
pořád mě nějak bolí hlava.
Třetí brána,
nevím, jsem snad vrána?

Už jsme U Dráhy,
ale, náhle bidlo vypadlo mi.
Sedmá brána, do toho,
ruční posuv zastávky – no, a je hotovo.

Pěkně si to šinu,
Panelárnu minu,
a až budu na Zátiší, pak už Hřbitov Zátiší,
a smutek můj, ten se rychle utiší.

Na Domažlickém rondelu,
teprve teď se na lidi usměju.
Snad už hned dojedu na Novou Hospodu,
to, abych si mohl dát – no přece sodovou vodu!

Ach jo...
Jan 26, 2020 11:24:14am
Plzeňský trolejbusový básník Milan Šnajdr po "trolejbusácké hymně" přichází s dalším povedeným dílem. Tentokrát se jedná o báseň zamilovaného trolejbusáka. Báseň je i pomyslnou pomůckou pro zapamatování názvů zastávek na lince 12 :)

Milan Šnajdr: B̲á̲s̲e̲ň̲ ̲o̲ ̲z̲a̲m̲i̲l̲o̲v̲a̲n̲é̲m̲ ̲t̲r̲o̲l̲e̲j̲b̲u̲s̲á̲k̲o̲v̲i̲ ̲n̲a̲ ̲d̲v̲a̲n̲á̲c̲t̲c̲e̲

Tam v Božkově na konečné,
otevřel jsem dámě sličné.
Nastoupila do trolejbusu,
hned jsem od ní dostal pusu.

Měl jsem nové uhlíky,
ona ale jen dva culíky.
Palubák jsem restartoval,
asi jsem se přitom zamiloval.

Vyrazil jsem Na Spojku,
a ejhle, jel jsem jen na baterku.
Hle, už je tu Petřínská,
pátrám, pátrám, voní moje kolínská?

Kruháč, potom Částkova,
sakra, nějak se mi z toho motá hlava.
Počítám té holce pihy,
a doprčic´, přejel jsem zastávku Lokomotivy.

Odbočuji vlevo, hlásí se u mě hlad.
Co se to stalo? Ááá, už je tu Petrohrad!
Zase je tam to auto v zastávce,
ale já jen doufám, snad ta holka vystoupit ještě nechce?

Přemýšlím, jestli jsem neorval rohy,
a ejhle, už jsem najednou U Duhy.
Říkám si - je to snad láska?
Ale není, to je jen Mikulášská!

Pozor, tramvaj zprava, možná zleva,
ukroutí se mi z toho všeho snad i hlava?
Potom níže na Pařížské,
vyhrkla ta dáma: "Bylo to s Tebou hezké!"

Vystoupila na Mraku,
zrovna, když jsem jí chtěl požádat o ruku.
A tak stojím U Práce,
to mi ale rychle skončila legrace.

Tylova, pak CAN Tylova,
pořád mě nějak bolí hlava.
Třetí brána,
nevím, jsem snad vrána?

Už jsme U Dráhy,
ale, náhle bidlo vypadlo mi.
Sedmá brána, do toho,
ruční posuv zastávky – no, a je hotovo.

Pěkně si to šinu,
Panelárnu minu,
a až budu na Zátiší, pak už Hřbitov Zátiší,
a smutek můj, ten se rychle utiší.

Na Domažlickém rondelu,
teprve teď se na lidi usměju.
Snad už hned dojedu na Novou Hospodu,
to, abych si mohl dát – no přece sodovou vodu!

Ach jo...
Jan 26, 2020 11:24:20am
Na Západočeské univerzitě v Plzni dnes probíhal den otevřených dveří technicky orientovaných fakult (Fakulta aplikovaných věd, F. elektrotechnická, F. strojní). Fakulta elektrotechnická úzce spolupracuje také se Škodou Electric, proto byl v rámci doprovodného programu během většiny dnešního dne před budovou elektrotechnické fakulty vystaven také jeden z aktuálně vyráběných škodováckých trolejbusů. Konkrétně se jednalo o bateriový trolejbus Škoda 26 Tr pro Žilinu (č. 1). Trolejbus se díky bateriovému pohonu přesouval vlastní silou. Otestován už je také druhý vůz pro Žilinu. Trolejbus se těšil zájmu potenciálních studentů z různých koutů Česka, po celý den byl ve vozu byl přítomen také odborný personál připravený zodpovědět záludné dotazy. Jak zachycuje snímek, trolejbus zaujal i místní faunu. Těžko říct, zdali se jedná o stejný kachní pár, který zkouší nastupovat do trolejbusů na Doubravce, ale je to dost pravděpodobné. :)
Na Západočeské univerzitě v Plzni dnes probíhal den otevřených dveří technicky orientovaných fakult (Fakulta aplikovaných věd, F. elektrotechnická, F. strojní). Fakulta elektrotechnická úzce spolupracuje také se Škodou Electric, proto byl v rámci doprovodného programu během většiny dnešního dne před budovou elektrotechnické fakulty vystaven také jeden z aktuálně vyráběných škodováckých trolejbusů. Konkrétně se jednalo o bateriový trolejbus Škoda 26 Tr pro Žilinu (č. 1). Trolejbus se díky bateriovému pohonu přesouval vlastní silou. Otestován už je také druhý vůz pro Žilinu. Trolejbus se těšil zájmu potenciálních studentů z různých koutů Česka, po celý den byl ve vozu byl přítomen také odborný personál připravený zodpovědět záludné dotazy. Jak zachycuje snímek, trolejbus zaujal i místní faunu. Těžko říct, zdali se jedná o stejný kachní pár, který zkouší nastupovat do trolejbusů na Doubravce, ale je to dost pravděpodobné. :)
Jan 29, 2020 6:41:13pm
Zajmavé zpestření pro čekající cestující nabízí v těchto dnech centrální zastávka Mrakodrap. Jeden ze zástavkových přístřešků byl proměněn na "výdejní místo" žvýkaček. Mezi 7. a 22. hodinou z přístroje každé dvě minuty vypadne jedno balení žvýkaček zdarma. Zajímavý reklamní počin, který byl v minulosti k vidění i v jiných městech, zaujal především mladší ročníky cestujících. To zachycuje i snímek vozu 26 Tr č. 533 brzdícího v centrální zastávce Mrakodrap. Reklamní přístřešek spolu s frontou čekajících nelze přehlédnout.
Zajmavé zpestření pro čekající cestující nabízí v těchto dnech centrální zastávka Mrakodrap. Jeden ze zástavkových přístřešků byl proměněn na "výdejní místo" žvýkaček. Mezi 7. a 22. hodinou z přístroje každé dvě minuty vypadne jedno balení žvýkaček zdarma. Zajímavý reklamní počin, který byl v minulosti k vidění i v jiných městech, zaujal především mladší ročníky cestujících. To zachycuje i snímek vozu 26 Tr č. 533 brzdícího v centrální zastávce Mrakodrap. Reklamní přístřešek spolu s frontou čekajících nelze přehlédnout.
Feb 07, 2020 7:25:22pm
Jak už jsme avizovali, do Teplic v letošním roce zamíří pět nových trolejbusů Škoda 32 Tr. První tři nové trolejbusy v karoserii SOR obdržely Teplice už v loňském roce (2x 32 Tr, 1x kloubová 33 Tr). Aktuálně vyráběných pět trolejbusů se od dříve dodaných odlišuje zejména přítomností trakčních baterií. Trolejbusy, které budou dodané v letošním roce tak mohou být provozovány i v nezatrolejovaných ulicích. Na zkušebních jízdách se v minulém týdnu objevil první z nových vozů, označený jako Teplice 1. Na snímku je trolejbus při testovací jízdě zachycen v Borské ulici. Nové trolejbusy pomohou Teplicím v jejich plánu převést do roku 2023 veškerou městskou dopravu na elektrický pohon. V blízké době budou v Teplicích vystavěny nové trolejbusové tratě, do dalších lokalit zajíždí (a budou zajíždět) právě parciální trolejbusy. Počet parciálních trolejbusů se dodáním pětice 32 Tr zdvojnásobí, v současnosti zde slouží 5 bateriových vozů 30 Tr.
Jak už jsme avizovali, do Teplic v letošním roce zamíří pět nových trolejbusů Škoda 32 Tr. První tři nové trolejbusy v karoserii SOR obdržely Teplice už v loňském roce (2x 32 Tr, 1x kloubová 33 Tr). Aktuálně vyráběných pět trolejbusů se od dříve dodaných odlišuje zejména přítomností trakčních baterií. Trolejbusy, které budou dodané v letošním roce tak mohou být provozovány i v nezatrolejovaných ulicích. Na zkušebních jízdách se v minulém týdnu objevil první z nových vozů, označený jako Teplice 1. Na snímku je trolejbus při testovací jízdě zachycen v Borské ulici. Nové trolejbusy pomohou Teplicím v jejich plánu převést do roku 2023 veškerou městskou dopravu na elektrický pohon. V blízké době budou v Teplicích vystavěny nové trolejbusové tratě, do dalších lokalit zajíždí (a budou zajíždět) právě parciální trolejbusy. Počet parciálních trolejbusů se dodáním pětice 32 Tr zdvojnásobí, v současnosti zde slouží 5 bateriových vozů 30 Tr.
Feb 07, 2020 7:46:01pm
Zajimavá souprava trolejbusového tahače s návěsem v Bratsku na Sibiři.
Feb 08, 2020 11:04:17pm
Bouře Sabine doprovázená silným nárazovým větrem naštěstí dnes provoz plzeňské MHD výrazněji nenarušila. Silný vítr porážel dopravní značky, přenosné označníky, často docházelo také k pádům laviček. Na Folmavské třídě odpoledne došlo k zachycení fólie o převes trolejbusového trakčního vedení, ale ani zde nebylo nutné omezit provoz trolejbusů. Snímek z dnešního velmi proměnlivého počasí přibližuje vůz č. 503 v zastávce Pařížská, v pozadí jsou patrné některé z popadaných laviček v této zastávce.
Bouře Sabine doprovázená silným nárazovým větrem naštěstí dnes provoz plzeňské MHD výrazněji nenarušila. Silný vítr porážel dopravní značky, přenosné označníky, často docházelo také k pádům laviček. Na Folmavské třídě odpoledne došlo k zachycení fólie o převes trolejbusového trakčního vedení, ale ani zde nebylo nutné omezit provoz trolejbusů. Snímek z dnešního velmi proměnlivého počasí přibližuje vůz č. 503 v zastávce Pařížská, v pozadí jsou patrné některé z popadaných laviček v této zastávce.
Feb 10, 2020 4:28:51pm
Na další týdny se v nedělních fotovýletech za hranice Plzně přesuneme do litevského Kaunasu. Jeden ze dvou trolejbusových provozů v tomto státě prošel v roce 2019 velmi výraznou obnovou vozového parku. První snímek přibližuje situaci v září 2018. Synonymem kaunaských trolejbusů byly stroje Škoda 14 Tr. Celkově bylo ve městě v průběhu let v provozu přes 140 trolejbusů tohoto typu, a to převážně vozy zakoupené přímo z továrny Škody Ostrov, které byly doplněny také zakoupením ojetých trolejbusů z jiných provozů (bez zajímavosti není, že také z Plzně). Snímek zachytil originální kaunaský vůz Škoda 14 Tr č. 269, který v době pořízení snímku sloužil 31. rokem, při výjezdu z trolejbusové vozovny. V pozadí je patrná flotila svítivě zelených kaunaských trolejbusů.
Na další týdny se v nedělních fotovýletech za hranice Plzně přesuneme do litevského Kaunasu. Jeden ze dvou trolejbusových provozů v tomto státě prošel v roce 2019 velmi výraznou obnovou vozového parku. První snímek přibližuje situaci v září 2018. Synonymem kaunaských trolejbusů byly stroje Škoda 14 Tr. Celkově bylo ve městě v průběhu let v provozu přes 140 trolejbusů tohoto typu, a to převážně vozy zakoupené přímo z továrny Škody Ostrov, které byly doplněny také zakoupením ojetých trolejbusů z jiných provozů (bez zajímavosti není, že také z Plzně). Snímek zachytil originální kaunaský vůz Škoda 14 Tr č. 269, který v době pořízení snímku sloužil 31. rokem, při výjezdu z trolejbusové vozovny. V pozadí je patrná flotila svítivě zelených kaunaských trolejbusů.
Feb 10, 2020 7:32:57pm
Nový trolejbus pro Zlín na testování v ulicích Plzně. V plzeňské trolejové síti je od minulého týdne zkoušen nový trolejbus Škoda 35 Tr pro Zlín. Jedná se o první sériový (ale velmi pravděpodobné také jediný) trolejbus typu 35 Tr v karoserii Iveco Urbanway 18. Pro připomenutí prototypový trolejbus Škoda 35 Tr vznikl začátkem roku 2018 v provedení pro italské Miláno. Tento předváděcí zelenobílý prototyp následně prošel "redesignem" do provedení Crealis (došlo k dosazení předního čela po vzoru modelu Crealis, k přelakování vozu do modrého nátěru a k dalším úpravám). V tomto provedení byl trolejbus v roce 2019 prezentován ve francouzských trolejbusových provozech (Limoges, Nancy), aktuálně byl trolejbus prezentován v italském Janově. S prezentačními jízdami souvisí také dodávka trojice vozů Škoda 35 Tr (v karoserii Iveco Crealis 18) pro francouzské město Limoges, která proběhla v druhé polovině roku 2019. Nyní dokončený vůz pro Zlín je tak v současnosti jediným trolejbusem v karoserii Urbanway 18 s trakční výzbrojí Škoda Electric (trolejbusy v karoserii Urbanway 18 jsou v provozu také v Rumunsku, ale s místní výzbrojí Astra). Ve Zlíně už netrpělivě očekávaný trolejbus nabídne možnost jízdy mimo trolejového vedení, už standardem v dnešní době je také vybavení vozidla klimatizací salonu pro cestující. Dodání trolejbusu do Zlína lze očekávat v opravdu nejbližší době. Na snímku je Škoda 35 Tr při testovací jízdě zachycena na mostě Ivana Magora Jirouse spolu se známým panoramatem secesních budov na Jižním předměstí.
Nový trolejbus pro Zlín na testování v ulicích Plzně. V plzeňské trolejové síti je od minulého týdne zkoušen nový trolejbus Škoda 35 Tr pro Zlín. Jedná se o první sériový (ale velmi pravděpodobné také jediný) trolejbus typu 35 Tr v karoserii Iveco Urbanway 18. Pro připomenutí prototypový trolejbus Škoda 35 Tr vznikl začátkem roku 2018 v provedení pro italské Miláno. Tento předváděcí zelenobílý prototyp následně prošel "redesignem" do provedení Crealis (došlo k dosazení předního čela po vzoru modelu Crealis, k přelakování vozu do modrého nátěru a k dalším úpravám). V tomto provedení byl trolejbus v roce 2019 prezentován ve francouzských trolejbusových provozech (Limoges, Nancy), aktuálně byl trolejbus prezentován v italském Janově. S prezentačními jízdami souvisí také dodávka trojice vozů Škoda 35 Tr (v karoserii Iveco Crealis 18) pro francouzské město Limoges, která proběhla v druhé polovině roku 2019. Nyní dokončený vůz pro Zlín je tak v současnosti jediným trolejbusem v karoserii Urbanway 18 s trakční výzbrojí Škoda Electric (trolejbusy v karoserii Urbanway 18 jsou v provozu také v Rumunsku, ale s místní výzbrojí Astra). Ve Zlíně už netrpělivě očekávaný trolejbus nabídne možnost jízdy mimo trolejového vedení, už standardem v dnešní době je také vybavení vozidla klimatizací salonu pro cestující. Dodání trolejbusu do Zlína lze očekávat v opravdu nejbližší době. Na snímku je Škoda 35 Tr při testovací jízdě zachycena na mostě Ivana Magora Jirouse spolu se známým panoramatem secesních budov na Jižním předměstí.
Feb 11, 2020 6:30:03pm
Početná flotila trolejbusů Škoda 14 Tr v litevském Kaunase byla během většiny svého provozního života opatřena klasickým červeno-krémovým nátěrem. Přibližně od roku 2009 jsou trolejbusy procházejícími dílenskými prohlídkami postupně lakovány do nového světlezeleného výrazného nátěru. Menšina vozidel byla opatřena i odlišnými nátěry, například modrým či červeným, a to nejčastěji jako podklad pro celovozové reklamy. Výrazná změna ve flotile zelených "čtrnáctek" nastává od podzimu 2018 se zahájením počinu "Atia, senienos! Labas, naujienos!" (volně přeloženo jako "Sbohem staré! Vítejte nové!"). Myšlenkou akce je rozloučení se starými trolejbusy Škoda 14 Tr jejich proměnou v pojízdnou galerii. Každý víkend od podzimu 2018 do podzimu 2019 bylo několik trolejbusů přistaveno litevským i zahraničním umělcům k realizaci jejich originálních děl. Za celý rok tak neopakovatelný jedinečný vzhled získala většina flotily kaunaských trolejbusů Škoda 14 Tr. Snímek zachytil v obratišti Islandijos pl. vozy 14 Tr č. 245 (v klasickém kaunaském nátěru), 288 a 338 (v uměleckých nátěrech).
Početná flotila trolejbusů Škoda 14 Tr v litevském Kaunase byla během většiny svého provozního života opatřena klasickým červeno-krémovým nátěrem. Přibližně od roku 2009 jsou trolejbusy procházejícími dílenskými prohlídkami postupně lakovány do nového světlezeleného výrazného nátěru. Menšina vozidel byla opatřena i odlišnými nátěry, například modrým či červeným, a to nejčastěji jako podklad pro celovozové reklamy. Výrazná změna ve flotile zelených "čtrnáctek" nastává od podzimu 2018 se zahájením počinu "Atia, senienos! Labas, naujienos!" (volně přeloženo jako "Sbohem staré! Vítejte nové!"). Myšlenkou akce je rozloučení se starými trolejbusy Škoda 14 Tr jejich proměnou v pojízdnou galerii. Každý víkend od podzimu 2018 do podzimu 2019 bylo několik trolejbusů přistaveno litevským i zahraničním umělcům k realizaci jejich originálních děl. Za celý rok tak neopakovatelný jedinečný vzhled získala většina flotily kaunaských trolejbusů Škoda 14 Tr. Snímek zachytil v obratišti Islandijos pl. vozy 14 Tr č. 245 (v klasickém kaunaském nátěru), 288 a 338 (v uměleckých nátěrech).
Feb 12, 2020 7:21:50pm
Další snímek z litevského Kaunasu zachycuje jeden z řady nepřehlédnutelných nátěrů zdejších trolejbusů Škoda 14 Tr. Růžový nátěr s kočičími malbami je jedním z mnoha výsledků uměleckého projektu „Atia, senienos! Labas, naujienos!" kaunaského dopravního podniku Kauno Autobusai. Subjektivně nutno dodat, že tento vůz je jedním z nejvýraznějších. Na snímku vůz č. 264 z roku 1987 přistavuje do nástupní zastávky obratiště Partizanų gatve. Příznivce trolejového vedení zaujmou už poněkud archaické armatury sjezdových výhybek, které bohužel v Kaunasu rozhodně ještě nejsou ojedinělé. Trolejová síť v Kaunase je vzhledem k rozsáhlosti modernizována jen velmi pomalu. Kromě archaických trolejových armatur jsou trolejbusy jsou v řadě úseků limitovány ostrými trolejovými oblouky (jednosvorkovými či pevnými úchyty), a to včetně úseků v táhlých stoupáních, ve kterých se tak popírají klíčové výhody trolejbusů a "ploužící se" trolejbusy jsou předjížděny i autobusy. Nicméně místní si problémy trolejového vedení uvědomují, a tak v Kaunase svítá na lepší časy. V letošním roce by mělo být do modernizace trolejového vedení výrazně investováno s cílem zrychlení průjezdné rychlosti a odstranění problémových zastaralých armatur.
Další snímek z litevského Kaunasu zachycuje jeden z řady nepřehlédnutelných nátěrů zdejších trolejbusů Škoda 14 Tr. Růžový nátěr s kočičími malbami je jedním z mnoha výsledků uměleckého projektu „Atia, senienos! Labas, naujienos!" kaunaského dopravního podniku Kauno Autobusai. Subjektivně nutno dodat, že tento vůz je jedním z nejvýraznějších. Na snímku vůz č. 264 z roku 1987 přistavuje do nástupní zastávky obratiště Partizanų gatve. Příznivce trolejového vedení zaujmou už poněkud archaické armatury sjezdových výhybek, které bohužel v Kaunasu rozhodně ještě nejsou ojedinělé. Trolejová síť v Kaunase je vzhledem k rozsáhlosti modernizována jen velmi pomalu. Kromě archaických trolejových armatur jsou trolejbusy jsou v řadě úseků limitovány ostrými trolejovými oblouky (jednosvorkovými či pevnými úchyty), a to včetně úseků v táhlých stoupáních, ve kterých se tak popírají klíčové výhody trolejbusů a "ploužící se" trolejbusy jsou předjížděny i autobusy. Nicméně místní si problémy trolejového vedení uvědomují, a tak v Kaunase svítá na lepší časy. V letošním roce by mělo být do modernizace trolejového vedení výrazně investováno s cílem zrychlení průjezdné rychlosti a odstranění problémových zastaralých armatur.
Feb 13, 2020 9:13:01pm
Na zkušebních jízdách se postupně objevují další trolejbusy Škoda 32 Tr pro Teplice. Celkem na sever Čech zamíří pět nových bateriových trolejbusů v karoserii SOR NS 12. Jeden z nových trolejbusů byl při zkušební jízdě zachycen krátce po odbočení do Borské ulice.
Na zkušebních jízdách se postupně objevují další trolejbusy Škoda 32 Tr pro Teplice. Celkem na sever Čech zamíří pět nových bateriových trolejbusů v karoserii SOR NS 12. Jeden z nových trolejbusů byl při zkušební jízdě zachycen krátce po odbočení do Borské ulice.
Feb 14, 2020 3:38:36pm
Další kaunaské zastavení bude mít přímo souvislost s Plzní. Do Kaunasu bylo v roce 1994 odprodáno šest trolejbusů po vyřazení z Plzně (č. 356, 358, 360, 361, 366, 367), které zde řadu let dále sloužily. Až do roku 2019 zůstal v provozu vůz č. 358 (v Kaunasu v provozu pod ev. č. 335). Trolejbus, který je vlastně více kaunaský, než plzeňský (v Plzni sloužil 11 let, v Kaunasu 25 let) během svého provozního života v Litvě prošel řadou dílenskou zásahů, takže bychom v něm už marně hledali stopy plzeňského působení. Na poslední měsíce provozního života byl i tento trolejbus v Kaunasu vyzdoben uměleckým náterem, konkrétně s astronomickou tématikou. Snímek kaunaský trolejbus č. 335 zachytil na jedné z místních hlavních trolejbusových tepen při odbavování v zastávce u zdejšího autobusového nádraží. V posledních letech se bývalý plzeňský vůz č. 358 mohl pyšnit významným prvenstvím - jednalo se o nejstarší trolejbus typu Škoda 14 Tr v pravidelném provozu na světě. Vůz 1. série 14 Tr byl vyroben v roce 1982 (do provozu v Plzni byl zařazen v následujícím roce). Trolejbus byl z provozu v Kaunasu vyřazen v souvislosti s masivní obnovou vozového parku novými vozy - v současnosti je tak nejstarším provozním strojem typu Škoda 14 Tr brněnský vůz Škoda 14 Tr č. 3173 (který je ale veden jako historický). Pokud tento vůz zanedbáme, pak si prvenství připisuje také 14 Tr původem z Brna (ev. č. 3176), který je nyní v provozu v ukrajinském Ternopilu jako ev. č. 137.
Další kaunaské zastavení bude mít přímo souvislost s Plzní. Do Kaunasu bylo v roce 1994 odprodáno šest trolejbusů po vyřazení z Plzně (č. 356, 358, 360, 361, 366, 367), které zde řadu let dále sloužily. Až do roku 2019 zůstal v provozu vůz č. 358 (v Kaunasu v provozu pod ev. č. 335). Trolejbus, který je vlastně více kaunaský, než plzeňský (v Plzni sloužil 11 let, v Kaunasu 25 let) během svého provozního života v Litvě prošel řadou dílenskou zásahů, takže bychom v něm už marně hledali stopy plzeňského působení. Na poslední měsíce provozního života byl i tento trolejbus v Kaunasu vyzdoben uměleckým náterem, konkrétně s astronomickou tématikou. Snímek kaunaský trolejbus č. 335 zachytil na jedné z místních hlavních trolejbusových tepen při odbavování v zastávce u zdejšího autobusového nádraží. V posledních letech se bývalý plzeňský vůz č. 358 mohl pyšnit významným prvenstvím - jednalo se o nejstarší trolejbus typu Škoda 14 Tr v pravidelném provozu na světě. Vůz 1. série 14 Tr byl vyroben v roce 1982 (do provozu v Plzni byl zařazen v následujícím roce). Trolejbus byl z provozu v Kaunasu vyřazen v souvislosti s masivní obnovou vozového parku novými vozy - v současnosti je tak nejstarším provozním strojem typu Škoda 14 Tr brněnský vůz Škoda 14 Tr č. 3173 (který je ale veden jako historický). Pokud tento vůz zanedbáme, pak si prvenství připisuje také 14 Tr původem z Brna (ev. č. 3176), který je nyní v provozu v ukrajinském Ternopilu jako ev. č. 137.
Feb 14, 2020 7:41:18pm
Unikátní trolejbus Škoda 35 Tr byl po dokončení a odzkoušení v Plzni dodán ve čtvrtek 13.2.2020 do Zlína. Dnes trolejbus podruhé opustil brány zlínské vozovny (poprvé při páteční krátké jízdě) a v rámci zkušebních jízd projel prakticky celou zdejší síť a to i včetně nezatrolejovaných úseků (např. Lešná, Želechovice či Louky). Vůz u DSZO obdržel ev. č. 414, oproti testování v Plzni už je také doplněno logo výrobce Škoda, a dále informační nálepky dopravce. Snímek trolejbus Škoda 35 Tr č. 414 zachytil na obratišti Lesní čtvrť. Za aktulní snímek do Zlína velmi děkujeme :) .Trolejbus lze na zkušebních jízdách v ulicích Zlína očekávat i následující dny a týdny.
Unikátní trolejbus Škoda 35 Tr byl po dokončení a odzkoušení v Plzni dodán ve čtvrtek 13.2.2020 do Zlína. Dnes trolejbus podruhé opustil brány zlínské vozovny (poprvé při páteční krátké jízdě) a v rámci zkušebních jízd projel prakticky celou zdejší síť a to i včetně nezatrolejovaných úseků (např. Lešná, Želechovice či Louky). Vůz u DSZO obdržel ev. č. 414, oproti testování v Plzni už je také doplněno logo výrobce Škoda, a dále informační nálepky dopravce. Snímek trolejbus Škoda 35 Tr č. 414 zachytil na obratišti Lesní čtvrť. Za aktulní snímek do Zlína velmi děkujeme :) .Trolejbus lze na zkušebních jízdách v ulicích Zlína očekávat i následující dny a týdny.
Feb 15, 2020 6:44:00pm
Míjení devítek v Gorkého (Goethově) ulici. Zajímavostí je také zachycení hned 9 trolejí - 4 páry trolejbusového trolejového vedení doplňuje jedna tramvajová trolej.
Feb 27, 2020 6:49:29pm
Zkušební provoz linky 19 byl koncipován pro ověření jízdních vlastností bateriových trolejbusů v zimním období, a zatímco provoz v mrazu se ozkoušet podařilo, na sněhovou pokrývku byla letošní zima velmi skoupá. Svoji reputaci se zima mírně snažila měnit v noci na dnešek, kdy Plzeň pokryla slabá sněhová vrstva. I tento sníh však během dne rychle tál. Se spíše symbolickou sněhovou pokrývkou tak dnes mohl být při službě na lince 19 zvěčněn vůz 26 Tr č. 568 - jeden ze "stálých trolejbusů", které bývají na linku 19 nejčastěji nasazovány. Vůz na snímku vykonává spoj z Křimic na Ústřední hřbitov, zachycen byl krátce po opuštění Křimic v polích mezi Křimicemi a Radčicemi.
Zkušební provoz linky 19 byl koncipován pro ověření jízdních vlastností bateriových trolejbusů v zimním období, a zatímco provoz v mrazu se ozkoušet podařilo, na sněhovou pokrývku byla letošní zima velmi skoupá. Svoji reputaci se zima mírně snažila měnit v noci na dnešek, kdy Plzeň pokryla slabá sněhová vrstva. I tento sníh však během dne rychle tál. Se spíše symbolickou sněhovou pokrývkou tak dnes mohl být při službě na lince 19 zvěčněn vůz 26 Tr č. 568 - jeden ze "stálých trolejbusů", které bývají na linku 19 nejčastěji nasazovány. Vůz na snímku vykonává spoj z Křimic na Ústřední hřbitov, zachycen byl krátce po opuštění Křimic v polích mezi Křimicemi a Radčicemi.
Feb 28, 2020 2:13:14pm
Tepličané se mohou co nevidět těšit na pětici nových trolejbusů. V minulém týdnu byl zkompletován a otestován i poslední z nově vyráběných trolejbusů Škoda 32 Tr SOR. Při zkušební jízdě byl tento trolejbus zachycen v Tylově ulici při jízdě na bateriový pohon. Bateriové trolejbusy nejsou pro Teplice novinkou, už zde slouží vozy 30 Tr, poprvé se zde ale od trolejového vedení odprostí i trolejbusy Škoda 32 Tr.
Feb 28, 2020 2:23:31pm
Tepličané se mohou co nevidět těšit na pětici nových trolejbusů. V minulém týdnu byl zkompletován a otestován i poslední z nově vyráběných trolejbusů Škoda 32 Tr SOR. Při zkušební jízdě byl tento trolejbus zachycen v Tylově ulici při jízdě na bateriový pohon. Bateriové trolejbusy nejsou pro Teplice novinkou, už zde slouží vozy 30 Tr, poprvé se zde ale od trolejového vedení oprostí i trolejbusy Škoda 32 Tr.
Tepličané se mohou co nevidět těšit na pětici nových trolejbusů. V minulém týdnu byl zkompletován a otestován i poslední z nově vyráběných trolejbusů Škoda 32 Tr SOR. Při zkušební jízdě byl tento trolejbus zachycen v Tylově ulici při jízdě na bateriový pohon. Bateriové trolejbusy nejsou pro Teplice novinkou, už zde slouží vozy 30 Tr, poprvé se zde ale od trolejového vedení oprostí i trolejbusy Škoda 32 Tr.
Feb 28, 2020 2:24:03pm
Svým způsobem neuvěřitelný a fascinující zároveň je fakt, že jsou i v roce 2020 kompletovány trolejbusy v karoserii III. generace Solaris. Dokončováno je několik posledních trolejbusů Škoda 27 Tr z celkem stokusové dodávky pro lotyšskou Rigu. Dodávky škodováckých trolejbusů (i tramvají) do lotyšské metropole byly komplikovány korupční kauzou, před několika měsíci se podařilo obnovit expedici vozidel. V současnosti se už nově dodávané trolejbusy v Rize objevují i na zkušebních jízdách. Snímek ze závěru února 2020 zachytil při zkušební jízdě v Plzni v Tylově ulici trolejbus Riga č. 97. Kromě už "starší" karoserie jsou trolejbusy pro Rigu v současnosti zatím poslední škodovácké vozy vybavené pomocným dieselagregátem - v současnosti jsou jako alternativní pohon upřednostňovány trakční baterie.
Svým způsobem neuvěřitelný a fascinující zároveň je fakt, že jsou i v roce 2020 kompletovány trolejbusy v karoserii III. generace Solaris. Dokončováno je několik posledních trolejbusů Škoda 27 Tr z celkem stokusové dodávky pro lotyšskou Rigu. Dodávky škodováckých trolejbusů (i tramvají) do lotyšské metropole byly komplikovány korupční kauzou, před několika měsíci se podařilo obnovit expedici vozidel. V současnosti se už nově dodávané trolejbusy v Rize objevují i na zkušebních jízdách. Snímek ze závěru února 2020 zachytil při zkušební jízdě v Plzni v Tylově ulici trolejbus Riga č. 97. Kromě už "starší" karoserie jsou trolejbusy pro Rigu v současnosti zatím poslední škodovácké vozy vybavené pomocným dieselagregátem - v současnosti jsou jako alternativní pohon upřednostňovány trakční baterie.
Feb 28, 2020 2:46:12pm
Poslední z významnějších dopadů přeložky Domažlické třídy na trolejbusovou dopravu před několika dny skončil. Od zprovoznění přetrasované Domažlické třídy v létě 2019 nadále probíhaly dokončovací práce mimo jiné na vybudování zastávky Škoda VII. brána ve směru do centra. Dočasná provizorní zastávka byla zřízena v jízdním pruhu před křižovatkou Domažlická x Na Pile. Vzhledem k umístění zátkové zastávky krátce za pravým obloukem s klesáním, ve kterém byl výhled "za oblouk" kryt protihlukovou stěnou, mohlo při stanicování trolejbusu a následné koloně aut docházet k rizikovým situacím. Finální zastávka je řešena zálivem (s betonovým povrchem) za křižovatkou Domažlická x Na Pile. I zde se bohužel objevují protihlukové stěny. Jak je ze snímku dále patrné, nástupní hrana zastávky je poněkud vybočená (či chete li zalomená). Je tak otázkou, zdali před několika dny zprovozněná zastávka nebude v rámci úprav ještě opět uzavřena... Trolejbusy nově vybudovanou stanici Škoda VII. brána ve směru do centra obsluhují od 27.2.2020. Snímek vozů č. 534 projíždějícího kolem nové zastávky zachycuje jeden z posledních dnů, kdy vozy stanicovaly ještě v dočasné zastávce.
Poslední z významnějších dopadů přeložky Domažlické třídy na trolejbusovou dopravu před několika dny skončil. Od zprovoznění přetrasované Domažlické třídy v létě 2019 nadále probíhaly dokončovací práce mimo jiné na vybudování zastávky Škoda VII. brána ve směru do centra. Dočasná provizorní zastávka byla zřízena v jízdním pruhu před křižovatkou Domažlická x Na Pile. Vzhledem k umístění zátkové zastávky krátce za pravým obloukem s klesáním, ve kterém byl výhled "za oblouk" kryt protihlukovou stěnou, mohlo při stanicování trolejbusu a následné koloně aut docházet k rizikovým situacím. Finální zastávka je řešena zálivem (s betonovým povrchem) za křižovatkou Domažlická x Na Pile. I zde se bohužel objevují protihlukové stěny. Jak je ze snímku dále patrné, nástupní hrana zastávky je poněkud vybočená (či chete li zalomená). Je tak otázkou, zdali před několika dny zprovozněná zastávka nebude v rámci úprav ještě opět uzavřena... Trolejbusy nově vybudovanou stanici Škoda VII. brána ve směru do centra obsluhují od 27.2.2020. Snímek vozů č. 534 projíždějícího kolem nové zastávky zachycuje jeden z posledních dnů, kdy vozy stanicovaly ještě v dočasné zastávce.
Feb 28, 2020 3:17:15pm
Zkušební trolejbusová linka 19 z Ústředního hřbitova do Malesic případně Křimic je zajímavá i svojí trasou v okolí autobusového nádraží. Zatímco stávající autobusová linka 35 (směr Křimice/Malesice) je vedena obousměrně ulicemi Husova, Skvrňanská a Kalikova (kolem vjezdu na CAN). Linka 19 tuto trasu využívá jen při jízdě do Křimic/Malesic. Při návratu směrem k Ústřednímu hřbitovu linka 19 pokračuje z Kalikovy Kotkovou ulicí přímo a následně odbočí do Husovy ulice. Důvodem je zejména sjednocení trasy s linkou 11 v obou směrech (nástupní a výstupní zastávka v jednom směru), a také možnost snažšího umístění natrolejovacích stříšek v zálivu CAN Husova. V zastávce CAN Husova (nástupní pro l. 11) tak u jednoho označníku stanicují spoje linky 19 v obou směrech. V Kotkově ulici nejsou trolejbusy novinkou, obvykle se zde trolejbusy objevují při krátkodobých odklonech v rámci květnových oslav osvobození. Na snímku je zachycen vůz 26 Tr č. 568 vyčkávající v křižovatce na odbočení z Kotkovy do Husovy ulice.
Zkušební trolejbusová linka 19 z Ústředního hřbitova do Malesic případně Křimic je zajímavá i svojí trasou v okolí autobusového nádraží. Zatímco stávající autobusová linka 35 (směr Křimice/Malesice) je vedena obousměrně ulicemi Husova, Skvrňanská a Kalikova (kolem vjezdu na CAN). Linka 19 tuto trasu využívá jen při jízdě do Křimic/Malesic. Při návratu směrem k Ústřednímu hřbitovu linka 19 pokračuje z Kalikovy Kotkovou ulicí přímo a následně odbočí do Husovy ulice. Důvodem je zejména sjednocení trasy s linkou 11 v obou směrech (nástupní a výstupní zastávka v jednom směru), a také možnost snažšího umístění natrolejovacích stříšek v zálivu CAN Husova. V zastávce CAN Husova (nástupní pro l. 11) tak u jednoho označníku stanicují spoje linky 19 v obou směrech. V Kotkově ulici nejsou trolejbusy novinkou, obvykle se zde trolejbusy objevují při krátkodobých odklonech v rámci květnových oslav osvobození. Na snímku je zachycen vůz 26 Tr č. 568 vyčkávající v křižovatce na odbočení z Kotkovy do Husovy ulice.
Feb 29, 2020 6:58:38pm
V únoru odstartovala kompletní revitalizace prostoru v městské části Zátiší. Město Plzeň zbourá přes dvě desítky stávajících nevyhovujících a chátrajících bytových domů z 50. let a namísto nich vybuduje nové domy s mětskými byty určené jak pro seniory, hendikepované či jako startovací byty pro mladé rodiny. S kompletní revitalizací území se kromě bourání a budování domů pojí také práce na inženýrských sítích a úpravy místních komunikací. Právě výkopové práce související s úpravami inženýrských sítích zasahují také do provozu trolejbusů. Od 2. 3. 2020 do přibližně konce června je kvůli výkopovým pracem uzavřena Línská ulice, která tvoří blokové trolejbusové obratiště Zátiší. V tomto nácestném obratišti jsou ukončeny jen některé spoje linky 12 - dva spoje ve večerních hodinách všedního dne a pak přibližně každý druhý spoj o víkendu. Po dobu uzavírky ulice není možné obratiště používat a tak jsou všechny spoje linky 12, jež by byly ukončeny na Zátiší, prodlouženy na Novou Hospodu. Snímek při průjezdu Línskou ulicí zachytil vůz 24 Tr č. 507 v předposlední den provozu obratiště před (dočasným) uzavřením. V pozadí jsou velmi dobře patrné probíhající demoliční práce a původní bytové domy.
V únoru odstartovala kompletní revitalizace prostoru v městské části Zátiší. Město Plzeň zbourá přes dvě desítky stávajících nevyhovujících a chátrajících bytových domů z 50. let a namísto nich vybuduje nové domy s mětskými byty určené jak pro seniory, hendikepované či jako startovací byty pro mladé rodiny. S kompletní revitalizací území se kromě bourání a budování domů pojí také práce na inženýrských sítích a úpravy místních komunikací. Právě výkopové práce související s úpravami inženýrských sítích zasahují také do provozu trolejbusů. Od 2. 3. 2020 do přibližně konce června je kvůli výkopovým pracem uzavřena Línská ulice, která tvoří blokové trolejbusové obratiště Zátiší. V tomto nácestném obratišti jsou ukončeny jen některé spoje linky 12 - dva spoje ve večerních hodinách všedního dne a pak přibližně každý druhý spoj o víkendu. Po dobu uzavírky ulice není možné obratiště používat a tak jsou všechny spoje linky 12, jež by byly ukončeny na Zátiší, prodlouženy na Novou Hospodu. Snímek při průjezdu Línskou ulicí zachytil vůz 24 Tr č. 507 v předposlední den provozu obratiště před (dočasným) uzavřením. V pozadí jsou velmi dobře patrné probíhající demoliční práce a původní bytové domy.
Feb 29, 2020 7:26:30pm
Plzeňský trolejbusový provoz je do jisté míry pověstný nízkým počtem celovozových reklam na vozidlech. Oproti tramvajím i autobusům je na plzeňských trolejbusech celovozových reklam nejméně. V posledních letech (po odstranění CVR na 27 Tr na ROP Jihozápad) byly reklamami opatřeny jen vozy 24 Tr č. 498 (Přesné výpalky z plechu - Šlechta) a 511 (Restaurace Zlatý drak). Vůz č. 498 po odstavení z provozu v prosinci 2019 o reklamní nátěr přišel. Dnešním dnem se počet celovozových reklam na trolejbusech opět navýšil na dva vozy, kromě 511 se novým reklamním kabátkem pyšní 25 Tr č. 524. Tmavě modrá celovozová reklama propaguje prodejce elektroniky Datart. Vůz č. 524 byl po aplikaci reklamy v provozu dnes na dělené směně 16/13, snímek jej zachytil při přestávce na obratišti Sídliště Bory. Jedná se o první celovozovou reklamu na plzeňském trolejbusu typu Škoda 25 Tr. Jistou zajímavostí je, že podobnou celovozovou reklamu na Datart lze nalézt i na trolejbusu Škoda 25 Tr ve Zlíně (odkaz na foto v komentáři). Oproti Zlínu však v plzeňské verzi CVR není reklamní fólie aplikována přes okna a z vozidla je tak nerušený výhled, což lze jen velmi pochválit.
Plzeňský trolejbusový provoz je do jisté míry pověstný nízkým počtem celovozových reklam na vozidlech. Oproti tramvajím i autobusům je na plzeňských trolejbusech celovozových reklam nejméně. V posledních letech (po odstranění CVR na 27 Tr na ROP Jihozápad) byly reklamami opatřeny jen vozy 24 Tr č. 498 (Přesné výpalky z plechu - Šlechta) a 511 (Restaurace Zlatý drak). Vůz č. 498 po odstavení z provozu v prosinci 2019 o reklamní nátěr přišel. Dnešním dnem se počet celovozových reklam na trolejbusech opět navýšil na dva vozy, kromě 511 se novým reklamním kabátkem pyšní 25 Tr č. 524. Tmavě modrá celovozová reklama propaguje prodejce elektroniky Datart. Vůz č. 524 byl po aplikaci reklamy v provozu dnes na dělené směně 16/13, snímek jej zachytil při přestávce na obratišti Sídliště Bory. Jedná se o první celovozovou reklamu na plzeňském trolejbusu typu Škoda 25 Tr. Jistou zajímavostí je, že podobnou celovozovou reklamu na Datart lze nalézt i na trolejbusu Škoda 25 Tr ve Zlíně (odkaz na foto v komentáři). Oproti Zlínu však v plzeňské verzi CVR není reklamní fólie aplikována přes okna a z vozidla je tak nerušený výhled, což lze jen velmi pochválit.
Mar 02, 2020 7:08:11pm
První z letošních nových trolejbusů od dnešního dne zasahují do služby s cestujícími. Z čtveřice trolejbusů Škoda 26 Tr přebraných v závěru minulého týdne byly dnes do provozu zařazeny dva vozy, konkrétně č. 593 a 594. Oba vozy byly nasazeny na celodenní směny linky 13 (593 - 13/6 a 594 - 13/2), nicméně vůz 594 byl v podvečer ze služby stažen. Vůz 593 byl na snímku zachycen při výjezdu ze Štefánikovy ulice v pozadí s novou zdejší výstavbou. Vyjetí dalších dvou vozů (595, 596) lze očekávat zítra.
První z letošních nových trolejbusů od dnešního dne zasahují do služby s cestujícími. Z čtveřice trolejbusů Škoda 26 Tr přebraných v závěru minulého týdne byly dnes do provozu zařazeny dva vozy, konkrétně č. 593 a 594. Oba vozy byly nasazeny na celodenní směny linky 13 (593 - 13/6 a 594 - 13/2), nicméně vůz 594 byl v podvečer ze služby stažen. Vůz 593 byl na snímku zachycen při výjezdu ze Štefánikovy ulice v pozadí s novou zdejší výstavbou. Vyjetí dalších dvou vozů (595, 596) lze očekávat zítra.
Mar 04, 2020 7:05:29pm
Po Teplicích přichází na řadu trolejbusy pro další české lázeňské město, a to pro Mariánské Lázně. Do nejhezčího trolejbusového provozu v Česku zamíří celkem osm nových trolejbusů Škoda 30 Tr. Výrazné žluté vozy jsou koncipovány jako třídveřové, což je u karoserie SOR NB 12 spíše vzácnější konfigurace. Trolejbusy jsou vybaveny pomocným bateriovým pohonem, který bude v Mariánských Lázních rozhodně využíván v pravidelném provozu. První z nových trolejbusů zahájil svoje testování v plzeňských ulicích během včerejšího dne, intenzivní najíždění zkušebních kilometrů probíhalo zejména dnes. Během zkušební jízdy tak dnes mohl být první nový mariánskolázeňský trolejbus zachycen ve Zborovské ulici v Doudlevcích.
Po Teplicích přichází na řadu trolejbusy pro další české lázeňské město, a to pro Mariánské Lázně. Do nejhezčího trolejbusového provozu v Česku zamíří celkem osm nových trolejbusů Škoda 30 Tr. Výrazné žluté vozy jsou koncipovány jako třídveřové, což je u karoserie SOR NB 12 spíše vzácnější konfigurace. Trolejbusy jsou vybaveny pomocným bateriovým pohonem, který bude v Mariánských Lázních rozhodně využíván v pravidelném provozu. První z nových trolejbusů zahájil svoje testování v plzeňských ulicích během včerejšího dne, intenzivní najíždění zkušebních kilometrů probíhalo zejména dnes. Během zkušební jízdy tak dnes mohl být první nový mariánskolázeňský trolejbus zachycen ve Zborovské ulici v Doudlevcích.
Mar 05, 2020 6:33:58pm
Včerejší zkušební jízdy nového mariánskolázeňského trolejbusu zastínily i důležitou plzeňskou událost, a to zařazení dalších dvou trolejbusů Škoda 26 Tr v karoserii IV. generace. Po vozech 593 a 594 (jezdících od středy) jsou ve čtvrtek do služby nasazeny i vozy 595 a 596. Všechny čtyři nové trolejbusy byly ve čtvrtek vypraveny na linku 13 (premiérové nasazení konkrétně 595 - 13/5, 596 - 13/6). Celkem je tedy v provozu v Plzni už šest nových vozů 26 Tr v nové karoserii. V dohledné době vozový park plzeňských trolejbusů obohatí také jeden nový vůz 27 Tr (č. 590). S příchodem nových trolejbusů zatím nedochází k odstavení starších trolejbusů Škoda 24 Tr Citybus, vozidla budou postupně odstavována až najezdí kilometry do dílenských prohlídek (které už dle plánu nebudou realizovány), vozidlům do těchto prohlídek zbývají řádově desítky tisíc kilometrů. Na snímku je v současnosti nejnovější plzeňský trolejbus Škoda 26 Tr č. 596 v první den provozu zachycen při zatáčení na náměstí Milady Horákové.
Včerejší zkušební jízdy nového mariánskolázeňského trolejbusu zastínily i důležitou plzeňskou událost, a to zařazení dalších dvou trolejbusů Škoda 26 Tr v karoserii IV. generace. Po vozech 593 a 594 (jezdících od středy) jsou ve čtvrtek do služby nasazeny i vozy 595 a 596. Všechny čtyři nové trolejbusy byly ve čtvrtek vypraveny na linku 13 (premiérové nasazení konkrétně 595 - 13/5, 596 - 13/6). Celkem je tedy v provozu v Plzni už šest nových vozů 26 Tr v nové karoserii. V dohledné době vozový park plzeňských trolejbusů obohatí také jeden nový vůz 27 Tr (č. 590). S příchodem nových trolejbusů zatím nedochází k odstavení starších trolejbusů Škoda 24 Tr Citybus, vozidla budou postupně odstavována až najezdí kilometry do dílenských prohlídek (které už dle plánu nebudou realizovány), vozidlům do těchto prohlídek zbývají řádově desítky tisíc kilometrů. Na snímku je v současnosti nejnovější plzeňský trolejbus Škoda 26 Tr č. 596 v první den provozu zachycen při zatáčení na náměstí Milady Horákové.
Mar 06, 2020 5:53:44pm
Nový trolejbus pro Mariánské Lázně si přibližíme také zezadu. Z tohoto pohledu ještě lépe vynikne "nerovnoměrné" rozložení trojice dveří (obvykle jsou vozy karoserii NB 12 vyráběny jako čtyřdveřové). Nicméně vzhledem k zavedenému nástupu pouze předními dveřmi v místě budoucího působiště je toto provedení trolejbusu pro Mariánské Lázně ideální. Trolejbus Škoda 30 Tr pro Mariánské Lázně se při zkušební jízdě v zastávce U Plynárny setkal s jedním z nejnovějších plzeňských trolejbusů Škoda 26 Tr v karoserii IV. generace. Vozy v karoserii Solaris se obecně Mariánským Lázním vyhýbají, výjimkou byl rok 2015, kdy se zde krátce prezentoval bateriový trolejbus Solaris Trollino 12 (v karoserii III. generace) určený pro maďarskou Budapešť. Krátce zde v minulosti pobyl také elektrobus Škoda 26 BB.
Nový trolejbus pro Mariánské Lázně si přibližíme také zezadu. Z tohoto pohledu ještě lépe vynikne "nerovnoměrné" rozložení trojice dveří (obvykle jsou vozy karoserii NB 12 vyráběny jako čtyřdveřové). Nicméně vzhledem k zavedenému nástupu pouze předními dveřmi v místě budoucího působiště je toto provedení trolejbusu pro Mariánské Lázně ideální. Trolejbus Škoda 30 Tr pro Mariánské Lázně se při zkušební jízdě v zastávce U Plynárny setkal s jedním z nejnovějších plzeňských trolejbusů Škoda 26 Tr v karoserii IV. generace. Vozy v karoserii Solaris se obecně Mariánským Lázním vyhýbají, výjimkou byl rok 2015, kdy se zde krátce prezentoval bateriový trolejbus Solaris Trollino 12 (v karoserii III. generace) určený pro maďarskou Budapešť. Krátce zde v minulosti pobyl také elektrobus Škoda 26 BB.
Mar 06, 2020 6:48:33pm
Zábranu pro kontakt cestujících s řidičem u autobusů a trolejbusů (a přenos nákazy) instaluje do vozidel stále více měst, kromě švýcarských, italských měst či slovenské Bratislavy, opatření během dnešního dne zavádí také řada dopravních podniků v Polsku, připojují se i další města a země.
Mar 12, 2020 10:59:40am
Už týden platí v trolejbusech v Plzni první z preventivních opatření pro zamezení šíření nákazy koronavirem. Kromě už delší dobu realizované důsledné dezinfekce vozidel bylo od 6.3.2020 zavedeno nařízením vedoucího střediska zrušení poptávkového otevírání dveří. Ve všech zastávkách trolejbusy (stejně tak i tramvaje a autobusy) otevírají při stanicování všechny dveře. Opatření si klade za cíl zejména zlepšit a urychlit výměnu vzduchu ve vozidle, vedlejším efektem je také eliminace dotyku tlačítek poptávkového otevírání dveří. Cestující musí stisknout tlačítko STOP/POD pouze pro oznámení výstupu ve stanici na znamení. V prvních dnech si řidiči na nové nařízení teprve zvykali a příležitostně tak stále docházelo k aktivaci poptávkového otevírání dveří (přeci jen "zvyk je železná košile"), v současnosti už jsou všechny dveře v naprosté většině případů otevírány automaticky. Pro zlepšení výměny vzduchu ve vozidle dále platí pro řidiče od 6.3.2020 nařízení otevírat všechny dveře po dojezdu na obratiště (konečnou zastávku) s odstavným časem (délka větrání není stavena, nechává se na úsudku řidiče). Další opatření vstupuje v platnost dnes, 13.3.2020, tímto nařízením je dočasně zrušen doplňkový prodej jízdenek u řidiče. Na tuto novou skutečnost cestující upozorňují také zalaminované cedule umístěné na kabině řidiče. Další preventivní opatření v plzeňské MHD začíná platit zítra, od 14.3.2020, nebude umožněn pohyb cestujících prvními dveřmi u autobusů a trolejbusů (nástup/výstup bude umožněn pouze nevidomým cestujícím či dalším řidičům PMDP). Ve vozidlech dojde i k vytyčení bezpečnostní distanční zóny (zákaz vstupu na nejbližší sedadla u kabiny řidiče). Poslední dvě uváděná opatření si kladou za cíl zejména chránit řidiče trolejbusů a autobusů, kteří v relativně malém a uzavřeném prostoru vozidla musí trávit řadu hodin. Kromě těchto opatřeních byla zintenzivněna dezinfekce vozidel, nově jsou vozidla dezinfikována také metodou tzv. mlhování (tento způsob ošetření má účinnost až 14 dní). Vzhledem k celkovému útlumu aktivity obyvatel města jezdí i vozidla MHD méně obsazená, intervaly mezi spoji během dne nebudou z rozhodnutí města Plzně prodlužovány, aby nedocházelo ke zbytečné větší koncentraci cestujících ve vozidlech. Jediný prostor pro omezení provozu možná nastane ve večerních hodinách (některá města už zcela ruší či omezují rozsah nočního provozu). Snímek zachycuje trolejbusy větrající otevřením všech dveří pro lepší cirkulaci vzduchu ve vozidlech v prostoru obratiště Borská pole.
Už týden platí v trolejbusech v Plzni první z preventivních opatření pro zamezení šíření nákazy koronavirem. Kromě už delší dobu realizované důsledné dezinfekce vozidel bylo od 6.3.2020 zavedeno nařízením vedoucího střediska zrušení poptávkového otevírání dveří. Ve všech zastávkách trolejbusy (stejně tak i tramvaje a autobusy) otevírají při stanicování všechny dveře. Opatření si klade za cíl zejména zlepšit a urychlit výměnu vzduchu ve vozidle, vedlejším efektem je také eliminace dotyku tlačítek poptávkového otevírání dveří. Cestující musí stisknout tlačítko STOP/POD pouze pro oznámení výstupu ve stanici na znamení. V prvních dnech si řidiči na nové nařízení teprve zvykali a příležitostně tak stále docházelo k aktivaci poptávkového otevírání dveří (přeci jen "zvyk je železná košile"), v současnosti už jsou všechny dveře v naprosté většině případů otevírány automaticky. Pro zlepšení výměny vzduchu ve vozidle dále platí pro řidiče od 6.3.2020 nařízení otevírat všechny dveře po dojezdu na obratiště (konečnou zastávku) s odstavným časem (délka větrání není stavena, nechává se na úsudku řidiče). Další opatření vstupuje v platnost dnes, 13.3.2020, tímto nařízením je dočasně zrušen doplňkový prodej jízdenek u řidiče. Na tuto novou skutečnost cestující upozorňují také zalaminované cedule umístěné na kabině řidiče. Další preventivní opatření v plzeňské MHD začíná platit zítra, od 14.3.2020, nebude umožněn pohyb cestujících prvními dveřmi u autobusů a trolejbusů (nástup/výstup bude umožněn pouze nevidomým cestujícím či dalším řidičům PMDP). Ve vozidlech dojde i k vytyčení bezpečnostní distanční zóny (zákaz vstupu na nejbližší sedadla u kabiny řidiče). Poslední dvě uváděná opatření si kladou za cíl zejména chránit řidiče trolejbusů a autobusů, kteří v relativně malém a uzavřeném prostoru vozidla musí trávit řadu hodin. Kromě těchto opatřeních byla zintenzivněna dezinfekce vozidel, nově jsou vozidla dezinfikována také metodou tzv. mlhování (tento způsob ošetření má účinnost až 14 dní). Vzhledem k celkovému útlumu aktivity obyvatel města jezdí i vozidla MHD méně obsazená, intervaly mezi spoji během dne nebudou z rozhodnutí města Plzně prodlužovány, aby nedocházelo ke zbytečné větší koncentraci cestujících ve vozidlech. Jediný prostor pro omezení provozu možná nastane ve večerních hodinách (některá města už zcela ruší či omezují rozsah nočního provozu). Snímek zachycuje trolejbusy větrající otevřením všech dveří pro lepší cirkulaci vzduchu ve vozidlech v prostoru obratiště Borská pole.
Mar 13, 2020 8:08:13pm
Od dnešního dne platí další avizované opatření pro zamezení šíření koronaviru v plzeňských trolejbusech a autobusech. Z nařízení vedoucího střediska (v souladu s rozhodnutím Bezpečnostní rady) nebudou trolejbusy a autobusy otevírat pro výměnu cestujících přední dveře (dle některých zdrojů mělo začít platit až od 16.3., nicméně platí od 14.3.). Ve vozidlech jsou dále vytyčeny bezpečnostní distanční zóny – cestující nemohou na první dvojici sedaček u kabiny řidiče. Nástup předními dveřmi je možný jen pro nevidomé cestující či další řidiče MHD. Smyslem opatření je větší ochrana řidičů MHD před případnou nákazou od cestujících. Na nové opatření upozorňuje v rámci exteriéru cedule na levém křídle předních dveří, v interiéru pak jen obtížně přehlédnutelná infocedule a výstražná páska. Fyzické zabránění cestujícím v přístupu ke kabině řidiče je opatření, o kterém se první zprávy začaly objevovat zejména v úterý ve spojitosti se švýcarským městem (ač je pravděpodobné, že v Itálii bylo realizováno už i o několik dní dříve), a během zejména čtvrtka a pátka se toto velmi smysluplné opatření lavinovitě rozšířilo i do českých, polských a slovenských měst. Plzeň tak nebyla v přijetí opatření bohužel úplně nejflexibilnější, ale hlavní je, že opatření bylo vůbec zavedeno... Zároveň opět nezbývá než apelovat na cestující, aby opatření respektovali a dodržovali. Zábrany pro cestující jsou vytyčeny (zdánlivě zbytečně) i ve vozidlech s "velkou" kabinou (vozy v karoserii Solaris IV. generace), i zde je smyslem co největší ochrana řidičů MHD. Snímek zachycuje distanční zónu v jednom z trolejbusů Škoda 26 Tr.
Od dnešního dne platí další avizované opatření pro zamezení šíření koronaviru v plzeňských trolejbusech a autobusech. Z nařízení vedoucího střediska (v souladu s rozhodnutím Bezpečnostní rady) nebudou trolejbusy a autobusy otevírat pro výměnu cestujících přední dveře (dle některých zdrojů mělo začít platit až od 16.3., nicméně platí od 14.3.). Ve vozidlech jsou dále vytyčeny bezpečnostní distanční zóny – cestující nemohou na první dvojici sedaček u kabiny řidiče. Nástup předními dveřmi je možný jen pro nevidomé cestující či další řidiče MHD. Smyslem opatření je větší ochrana řidičů MHD před případnou nákazou od cestujících. Na nové opatření upozorňuje v rámci exteriéru cedule na levém křídle předních dveří, v interiéru pak jen obtížně přehlédnutelná infocedule a výstražná páska. Fyzické zabránění cestujícím v přístupu ke kabině řidiče je opatření, o kterém se první zprávy začaly objevovat zejména v úterý ve spojitosti se švýcarským městem (ač je pravděpodobné, že v Itálii bylo realizováno už i o několik dní dříve), a během zejména čtvrtka a pátka se toto velmi smysluplné opatření lavinovitě rozšířilo i do českých, polských a slovenských měst. Plzeň tak nebyla v přijetí opatření bohužel úplně nejflexibilnější, ale hlavní je, že opatření bylo vůbec zavedeno... Zároveň opět nezbývá než apelovat na cestující, aby opatření respektovali a dodržovali. Zábrany pro cestující jsou vytyčeny (zdánlivě zbytečně) i ve vozidlech s "velkou" kabinou (vozy v karoserii Solaris IV. generace), i zde je smyslem co největší ochrana řidičů MHD. Snímek zachycuje distanční zónu v jednom z trolejbusů Škoda 26 Tr.
Mar 14, 2020 7:37:49pm
Další snímek z litevského Kaunasu přiblíží další z mnoha trolejbusů umělecky vyzdobených v rámci projektu "Atia, senienos! Labas, naujienos!" (volně přeloženo jako "Sbohem staré! Vítejte nové!"). Pestrobarevné trolejbusy Škoda 14 Tr č. 266 a 344 zachycené v deštivý listopadový podvečer v pozadí doplňuje vůz č. 238. Obratiště Islandijos pl. jakožto nejfrekventovanější trolejbusové obratiště v Kaunasu je dějištěm setkání řady trolejbusů poměrně často, v těsném sousedství obratiště se nachází i zdejší trolejbusová vozovna. Vjezd do vozovny je poněkud netradičně řešen překřížením odstavných stání, jak ilustruje právě poloha vozu č. 238, který čeká na vjezd do vozovny.
Další snímek z litevského Kaunasu přiblíží další z mnoha trolejbusů umělecky vyzdobených v rámci projektu "Atia, senienos! Labas, naujienos!" (volně přeloženo jako "Sbohem staré! Vítejte nové!"). Pestrobarevné trolejbusy Škoda 14 Tr č. 266 a 344 zachycené v deštivý listopadový podvečer v pozadí doplňuje vůz č. 238. Obratiště Islandijos pl. jakožto nejfrekventovanější trolejbusové obratiště v Kaunasu je dějištěm setkání řady trolejbusů poměrně často, v těsném sousedství obratiště se nachází i zdejší trolejbusová vozovna. Vjezd do vozovny je poněkud netradičně řešen překřížením odstavných stání, jak ilustruje právě poloha vozu č. 238, který čeká na vjezd do vozovny.
Mar 15, 2020 8:02:37pm
"Budoucnost" plzeňské městské dopravy či "to nejnovější co doma máme". I tak lze popsat setkání z náměstí Milady Horákové. Nový trolejbus Škoda 26 Tr č. 593 vyrobený v roce 2020 míjí tramvaj EVO 2 č. 375, která je o přibližně půl roku starší, cestující vozí od léta 2019. Při pohledu na nově nakupovaná kvalitní moderní vozidla se případné obavy o budoucnost městské dopravy rychle rozplývají.
"Budoucnost" plzeňské městské dopravy či "to nejnovější co doma máme". I tak lze popsat setkání z náměstí Milady Horákové. Nový trolejbus Škoda 26 Tr č. 593 vyrobený v roce 2020 míjí tramvaj EVO 2 č. 375, která je o přibližně půl roku starší, cestující vozí od léta 2019. Při pohledu na nově nakupovaná kvalitní moderní vozidla se případné obavy o budoucnost městské dopravy rychle rozplývají.
Mar 16, 2020 12:11:28pm
Na zkušebních jízdách se i nadále objevují nové trolejbusy Škoda 30 Tr pro Mariánské Lázně. Výroba celkem osmi vozů rychle ubíhá, minulý týden už probíhalo testování čtvrtého hotového trolejbusu. Tento vůz je na snímku zachycen při návratu ze zkušebních jízd do areálu Škody Electric. Z fotografie je patrné, že stejně jako některé dříve dodané mariánskolázeňské trolejbusy Škoda 24 Tr, jsou i nové vozy schopny jízdy i v úsecích bez trolejového vedení. Oproti dříve dodaným vozům s dieselagregátem je u 30 Tr jako alternativní pohon využíváno baterií. Pod minulým snímkem se řada čtenářů zajímala o výhled vývoje situace ve vozovém parku - zařazením osmi nových trolejbusů by v Mariánských Lázních mělo dojít k vyřazení některých starších vozů Škoda 24 Tr - ze současných sedmi vozů si dopravce dle dostupných informací plánuje ponechat dva až tři vozy opatřené dieselagregátem jako provozní zálohu (kandidáty na zachování jsou tak vozy č. 53, (55) a 56, hovořilo se ale i o možnosti přesunu dieselagregátu do některého z trolejbusů, který dieselagregátem v současnosti vybaven není (54, 57)).
Na zkušebních jízdách se i nadále objevují nové trolejbusy Škoda 30 Tr pro Mariánské Lázně. Výroba celkem osmi vozů rychle ubíhá, minulý týden už probíhalo testování čtvrtého hotového trolejbusu. Tento vůz je na snímku zachycen při návratu ze zkušebních jízd do areálu Škody Electric. Z fotografie je patrné, že stejně jako některé dříve dodané mariánskolázeňské trolejbusy Škoda 24 Tr, jsou i nové vozy schopny jízdy i v úsecích bez trolejového vedení. Oproti dříve dodaným vozům s dieselagregátem je u 30 Tr jako alternativní pohon využíváno baterií. Pod minulým snímkem se řada čtenářů zajímala o výhled vývoje situace ve vozovém parku - zařazením osmi nových trolejbusů by v Mariánských Lázních mělo dojít k vyřazení některých starších vozů Škoda 24 Tr - ze současných sedmi vozů si dopravce dle dostupných informací plánuje ponechat dva až tři vozy opatřené dieselagregátem jako provozní zálohu (kandidáty na zachování jsou tak vozy č. 53, (55) a 56, hovořilo se ale i o možnosti přesunu dieselagregátu do některého z trolejbusů, který dieselagregátem v současnosti vybaven není (54, 57)).
Mar 16, 2020 12:47:54pm
‼️Město Plzeň zavádí po vzoru jiných měst s platností od půlnoci 19.3.2020 zákaz vstupu do vozidel městské veřejné dopravy v Plzni pro cestující bez ochrany dýchacích cest (rouška, případně šátek, šála,...). Opatření platí až od čtvrtka, nicméně je důrazně apelováno, aby si cestující chránili ústa už nyní.😷‼️


Zákaz v živém vysílání na facebooku města Plzně oznámil náměstek pro dopravu a životní prostředí, pan Michal Vozobule. Jde o bezpečnost nás všech. Děkujeme, že budete zákaz dodržovat. Zároveň si na tomto místě zaslouží velké poděkování všichni zaměstnanci PMDP, kteří i v tomto nelehkém období zajišťují běžný provoz.
Mar 17, 2020 5:09:47pm
MHD v časech koronaviru. Současný, do jisté míry "postapokalyptický", dojem z provozu městské dopravy jakož i města celého by byl před pár týdny těžko k uvěření. Situace se vyvíji značně dynamicky, i opatření jsou přijímána relativně rychle. Většina řidičů trolejbusů a autobusů brázdicích ulice města Plzně byla dnes v průběhu služby chráněna rouškami, případně respirátory. Ve všech trolejbusech a autobusech jsou vytyčeny distanční zóny od kabiny řidiče, cestující nesmí využívat první dveře, zrušen je prodej jízdenek u řidiče. Ostatní dveře jsou automaticky otevírány pro lepší cirkulaci vzduchu ve vozidle. Nově také dle pokynů hejtmana Plzeňského kraje vozidla od 16.3.2020 12:00 automaticky zastavují i v zastávkách, jež jsou běžně v režimu "na znamení" (tj. vozy nyní stanicují bez ohledu na poptávku či znamení cestujících, fakticky došlo ke zrušení zastávek na znamení). Cestující tak při jízdě nemusí teoreticky mačkat žádná tlačítka a i kontakt se zádržnými tyčemi je díky nízkému počtu cestujících prakticky eliminován (všichni mohou za jízdy sědět). A zatímco ještě v pondělí byl cestující v trolejbusu chránící si ústa šátkem či rouškou sledován "nepatřičnými" pohledy, v posledních dvou dnech se situace naprosto obrátila a pohledy cestujících se po právu upírají na ty, kteří své okolí nechrání překrytím úst. Od zítřejšího dne by k těmto situacím už docházet nemělo, jednak je od čtvrteční půlnoci vyhlášen zákaz vstupu do vozidel městské dopravy v Plzni pro cestující bez ochrany úst (roušky, respirátory, šály, šátky,..) (opatření oznámeno včera v podvečer), zejména ale Vláda ČR dnes schválila zákaz vycházení na celém území státu pro občany bez zakrytých úst a nosu (opět i pomocí "domácích" ochranných pomůcek), platící taktéž od půlnoci v noci ze středy na čtvrtek 19.3.2020. Od čtvrtka mohou také řidiči vozů MHD cestující informovat o nutnosti nosit ochranu úst pomocí nového hlášení, obdobně na tuto skutečnost cestující upozorňují také informační cedule na označnících. Obecně je přepravní poptávka v těchto dnech velmi nízká. Trolejbusy i autobusy nevozí odhadem v průměru více než 5-10 cestujících současně, daří se, že cestující mohou sedět a snaží se udržovat bezpečné rozestupy (i to je důvod, proč zatím město nepřistoupilo k redukci provozu). Ani v přepravních špičkách se obsazenost spojů příliš nezvyšuje. Vzhledem k nízké intenzitě provozu v ulicích také prakticky nedochází ke zpožďování spojů, a vozidla často v zastávkách čekají na čas odjezdu dle jízdního řádu. Dnes bylo cca 80 % až 90 % cestujících v autobusech a trolejbusech chráněno rouškami či jinými prostředky. Za to, jim patří poděkování. Velké poděkování za profesionální přístup si zastoupí i všichni zaměstnanci PMDP, zejména ti v první linii. Snímek zachytil vůz č. 537 při stanicování v zastávce Mrakodrap. Jedna z nejfrekventovanějších trolejbusových zastávek v Plzni by za běžných okolností v doznívající ranní špičce byla plná cestujících, takto můžeme počet cestujících spočítat na prstech jedné ruky. Nezbývá než nepochybovat, že společně to zvládneme :) .
MHD v časech koronaviru. Současný, do jisté míry "postapokalyptický", dojem z provozu městské dopravy jakož i města celého by byl před pár týdny těžko k uvěření. Situace se vyvíji značně dynamicky, i opatření jsou přijímána relativně rychle. Většina řidičů trolejbusů a autobusů brázdicích ulice města Plzně byla dnes v průběhu služby chráněna rouškami, případně respirátory. Ve všech trolejbusech a autobusech jsou vytyčeny distanční zóny od kabiny řidiče, cestující nesmí využívat první dveře, zrušen je prodej jízdenek u řidiče. Ostatní dveře jsou automaticky otevírány pro lepší cirkulaci vzduchu ve vozidle. Nově také dle pokynů hejtmana Plzeňského kraje vozidla od 16.3.2020 12:00 automaticky zastavují i v zastávkách, jež jsou běžně v režimu "na znamení" (tj. vozy nyní stanicují bez ohledu na poptávku či znamení cestujících, fakticky došlo ke zrušení zastávek na znamení). Cestující tak při jízdě nemusí teoreticky mačkat žádná tlačítka a i kontakt se zádržnými tyčemi je díky nízkému počtu cestujících prakticky eliminován (všichni mohou za jízdy sědět). A zatímco ještě v pondělí byl cestující v trolejbusu chránící si ústa šátkem či rouškou sledován "nepatřičnými" pohledy, v posledních dvou dnech se situace naprosto obrátila a pohledy cestujících se po právu upírají na ty, kteří své okolí nechrání překrytím úst. Od zítřejšího dne by k těmto situacím už docházet nemělo, jednak je od čtvrteční půlnoci vyhlášen zákaz vstupu do vozidel městské dopravy v Plzni pro cestující bez ochrany úst (roušky, respirátory, šály, šátky,..) (opatření oznámeno včera v podvečer), zejména ale Vláda ČR dnes schválila zákaz vycházení na celém území státu pro občany bez zakrytých úst a nosu (opět i pomocí "domácích" ochranných pomůcek), platící taktéž od půlnoci v noci ze středy na čtvrtek 19.3.2020. Od čtvrtka mohou také řidiči vozů MHD cestující informovat o nutnosti nosit ochranu úst pomocí nového hlášení, obdobně na tuto skutečnost cestující upozorňují také informační cedule na označnících. Obecně je přepravní poptávka v těchto dnech velmi nízká. Trolejbusy i autobusy nevozí odhadem v průměru více než 5-10 cestujících současně, daří se, že cestující mohou sedět a snaží se udržovat bezpečné rozestupy (i to je důvod, proč zatím město nepřistoupilo k redukci provozu). Ani v přepravních špičkách se obsazenost spojů příliš nezvyšuje. Vzhledem k nízké intenzitě provozu v ulicích také prakticky nedochází ke zpožďování spojů, a vozidla často v zastávkách čekají na čas odjezdu dle jízdního řádu. Dnes bylo cca 80 % až 90 % cestujících v autobusech a trolejbusech chráněno rouškami či jinými prostředky. Za to, jim patří poděkování. Velké poděkování za profesionální přístup si zastoupí i všichni zaměstnanci PMDP, zejména ti v první linii. Snímek zachytil vůz č. 537 při stanicování v zastávce Mrakodrap. Jedna z nejfrekventovanějších trolejbusových zastávek v Plzni by za běžných okolností v doznívající ranní špičce byla plná cestujících, takto můžeme počet cestujících spočítat na prstech jedné ruky. Nezbývá než nepochybovat, že společně to zvládneme :) .
Mar 18, 2020 7:59:37pm
Další pohled do litevského Kaunasu představí všechny hlavní zástupce typů zdejšího vozového parku trolejbusů. Na jedné z nejfrekventovanějších přestupních zastávek v sousedství autobusového nádraží byly v deštivém listopadovém počasí zvěčněny vozy č. 015 (Solaris Trollino 12, 2006), 059 (Solaris Trollino 12, 2019), 055 (Berkhof Premier AT18, č. 2002) a 325 (Škoda 14 Tr, 1991).
Další pohled do litevského Kaunasu představí všechny hlavní zástupce typů zdejšího vozového parku trolejbusů. Na jedné z nejfrekventovanějších přestupních zastávek v sousedství autobusového nádraží byly v deštivém listopadovém počasí zvěčněny vozy č. 015 (Solaris Trollino 12, 2006), 059 (Solaris Trollino 12, 2019), 055 (Berkhof Premier AT18, č. 2002) a 325 (Škoda 14 Tr, 1991).
Mar 22, 2020 7:11:29pm
Jak jsme už informovali, v souvislosti s koronavirem a sníženou přepravní poptávkou dochází od zítřejšího dne k úpravě provozu MHD v Plzni. U trolejbusů konkrétně počínaje 24.3. platí nové grafikony pro linky 10, 12, 13, 16 a 17. Nové grafikony znamenají prodloužení intervalů, snížení počtu nasazovaných trolejbusů, u linek 10, 13, 16 a 17 se jedná o klasické prázdninové grafikony, u linky 12 došlo k dílčím omezením s cílem zachovat kapacitu v přepravních špičkách. S ohledem na zachování kapacity při návozových špičkách dělníků do průmyslových podniků na Borských polích (které zatím výrobu až na výjimky neomezují) nedošlo ke změně grafikonů u linek 15 a 18, tyto linky jezdí v klasickém "plném" režimu. Naopak, s ohledem na omezení provozu linky 17 je pro zachování přepravní kapacity linky 15 mírně posílena - na celodenní pořadí 15/3 a 15/4 jsou od zítřejšího dne v pracovní dny vypravovány kloubové trolejbusy namísto sólo vozidel (kloubové trolejbusy se uvolnily prodloužením intervalů na lince 16). Právě v trolejbusech na Borská pole dochází v těchto "koronavirových" týdnech k suverénně nejvyšší koncentraci cestujících - trolejbusy ve zbytku města jezdí obsazené prakticky minimálně, obvykle do 5-10 cestujících na spoj. Trolejbusy v návozových špičkách na Borská pole jsou však i v těchto dnech kolem 6., 14. a 22. hodiny dosti zaplněné, což není s ohledem na zamezení šíření nákazy ideální. Pro zamezení přenosu nákazy, resp. umožnění větších odstupů mezi cestujícími ve vozidlech bylo přijato také další opatření - počínaje 21.3. jsou o víkendech vypravovány kloubové trolejbusy namísto sólo vozidel na všechna pořadí linky 16, a dále na dvě pořadí linky 15 (konkrétně 15/1 a 15/2). Kloubové trolejbusy na lince 15 se o víkendech objevují jen velmi výjimečně. Všechna zmiňovaná opatření platí do odvolání, u prázdninových grafikonů je v současnosti uváděna platnost do 30.4.2020, ale tento datum je spíše orientační a platnost bude operativně upravena dle aktuálního vývoje situace. Snímek z nedělního dopoledne zachytil na nezvykle prázdné Americké třídě míjení vozů Škoda 27 Tr č. 542 a 24 Tr č. 501 nasazených na linku 15. Vůz č. 542 nasazený na směnu 15/1 je jedním ze dvou kloubových vozů, které jsou vypraveny jako nová posila linky 15. Provoz linky 15 o víkendu zajišťuje celkem 6 trolejbusů, kromě 2 kloubových trolejbusů se tedy dále jedná o 4 sólo vozy.
Jak jsme už informovali, v souvislosti s koronavirem a sníženou přepravní poptávkou dochází od zítřejšího dne k úpravě provozu MHD v Plzni. U trolejbusů konkrétně počínaje 24.3. platí nové grafikony pro linky 10, 12, 13, 16 a 17. Nové grafikony znamenají prodloužení intervalů, snížení počtu nasazovaných trolejbusů, u linek 10, 13, 16 a 17 se jedná o klasické prázdninové grafikony, u linky 12 došlo k dílčím omezením s cílem zachovat kapacitu v přepravních špičkách. S ohledem na zachování kapacity při návozových špičkách dělníků do průmyslových podniků na Borských polích (které zatím výrobu až na výjimky neomezují) nedošlo ke změně grafikonů u linek 15 a 18, tyto linky jezdí v klasickém "plném" režimu. Naopak, s ohledem na omezení provozu linky 17 je pro zachování přepravní kapacity linky 15 mírně posílena - na celodenní pořadí 15/3 a 15/4 jsou od zítřejšího dne v pracovní dny vypravovány kloubové trolejbusy namísto sólo vozidel (kloubové trolejbusy se uvolnily prodloužením intervalů na lince 16). Právě v trolejbusech na Borská pole dochází v těchto "koronavirových" týdnech k suverénně nejvyšší koncentraci cestujících - trolejbusy ve zbytku města jezdí obsazené prakticky minimálně, obvykle do 5-10 cestujících na spoj. Trolejbusy v návozových špičkách na Borská pole jsou však i v těchto dnech kolem 6., 14. a 22. hodiny dosti zaplněné, což není s ohledem na zamezení šíření nákazy ideální. Pro zamezení přenosu nákazy, resp. umožnění větších odstupů mezi cestujícími ve vozidlech bylo přijato také další opatření - počínaje 21.3. jsou o víkendech vypravovány kloubové trolejbusy namísto sólo vozidel na všechna pořadí linky 16, a dále na dvě pořadí linky 15 (konkrétně 15/1 a 15/2). Kloubové trolejbusy na lince 15 se o víkendech objevují jen velmi výjimečně. Všechna zmiňovaná opatření platí do odvolání, u prázdninových grafikonů je v současnosti uváděna platnost do 30.4.2020, ale tento datum je spíše orientační a platnost bude operativně upravena dle aktuálního vývoje situace. Snímek z nedělního dopoledne zachytil na nezvykle prázdné Americké třídě míjení vozů Škoda 27 Tr č. 542 a 24 Tr č. 501 nasazených na linku 15. Vůz č. 542 nasazený na směnu 15/1 je jedním ze dvou kloubových vozů, které jsou vypraveny jako nová posila linky 15. Provoz linky 15 o víkendu zajišťuje celkem 6 trolejbusů, kromě 2 kloubových trolejbusů se tedy dále jedná o 4 sólo vozy.
Mar 23, 2020 8:05:27pm
Na Ekovu si ještě nějaký ten den počkáme, jak dokládá níže přiložené vyjádření výrobce. Provoz trolejbusu Ekova Electron 12T byl na pražské lince 58 před několika dny ukončen, čímž byl dočasně pozastaven celý pražský zkušební trolejbusový provoz. Již brzy bychom však měli slyšet o dalším pražském trolejbusu... :)

Vyjádření Ekova Electric: Stěhování trolejbusu do Plzně bylo původně naplánováno na tento týden. Vzhledem k opatřením, které vyhlásila vláda České republiky v souvislosti s pandemií koronaviru, se zatím přesun vozidla do západočeské metropole odkládá. Sledujte naše webové a facebookové stránky, o tom, kdy si plzeňský dopravní podnik náš trolejbus Electron 12T převezme, vás budeme včas informovat.
Mar 25, 2020 3:10:08pm
Výroba trolejbusů pro Mariánské Lázně je pomalu u konce. V závěru minulého týdne na testování vyjel i poslední z osmice nových vozů Škoda 30 Tr. Pro testování trolejbusů bylo často využíváno černické rameno trolejbusové sítě, včetně lokality K Losiné, kde probíhalo testování jízdy na bateriový pohon. Snímek zachytil čtvrtý nový trolejbus pro Mariánské Lázně na zkušební jízdě při návratu z Černic. Žlutá vozidla budou v novém působišti doplněna lokálními modrými polepy obdobně jako autobusy SOR NB 12, které už v lázeňském městě slouží. I po dodávce nových trolejbusů pro Mariánské Lázně bude výrobní program Škody Electric plný zajímavých zakázek. V blízké době by na testování měl vyjet zbývající vůz Škoda 27 Tr pro PMDP (č. 590), následovaný trolejbusy Solaris Trollino 18 pro rumunský Brašov. Pomalu se také v areálu Škody objevují první karoserie vozů Škoda 32 Tr pro Jihlavu, které čekají na montáž elektrovýzbroje.
Výroba trolejbusů pro Mariánské Lázně je pomalu u konce. V závěru minulého týdne na testování vyjel i poslední z osmice nových vozů Škoda 30 Tr. Pro testování trolejbusů bylo často využíváno černické rameno trolejbusové sítě, včetně lokality K Losiné, kde probíhalo testování jízdy na bateriový pohon. Snímek zachytil čtvrtý nový trolejbus pro Mariánské Lázně na zkušební jízdě při návratu z Černic. Žlutá vozidla budou v novém působišti doplněna lokálními modrými polepy obdobně jako autobusy SOR NB 12, které už v lázeňském městě slouží. I po dodávce nových trolejbusů pro Mariánské Lázně bude výrobní program Škody Electric plný zajímavých zakázek. V blízké době by na testování měl vyjet zbývající vůz Škoda 27 Tr pro PMDP (č. 590), následovaný trolejbusy Solaris Trollino 18 pro rumunský Brašov. Pomalu se také v areálu Škody objevují první karoserie vozů Škoda 32 Tr pro Jihlavu, které čekají na montáž elektrovýzbroje.
Mar 28, 2020 7:16:32pm
Nové trolejbusy Škoda 26 Tr v karoserii IV. generace se postupně zabydlely na všech linkách. Vozidla je tak poměrně často možné potkat i na směnách, kde nevyužívají alternativní pohon. Ať už se jedná o linky 10 či 14 ve všední dny nebo 15 a 16 (zejména o víkendech před vypuknutím koronavirové epidemie). Při vypravení na směnu 14/2 tak mohl být ve slunečný jarní den zachycen vůz Škoda 26 Tr č. 593. Stroj projíždí Průmyslovou ulicí kolem vjezdu do areálu Škody Electric, tedy místa, kde byl tento trolejbus dokončen a "oživen".
Nové trolejbusy Škoda 26 Tr v karoserii IV. generace se postupně zabydlely na všech linkách. Vozidla je tak poměrně často možné potkat i na směnách, kde nevyužívají alternativní pohon. Ať už se jedná o linky 10 či 14 ve všední dny nebo 15 a 16 (zejména o víkendech před vypuknutím koronavirové epidemie). Při vypravení na směnu 14/2 tak mohl být ve slunečný jarní den zachycen vůz Škoda 26 Tr č. 593. Stroj projíždí Průmyslovou ulicí kolem vjezdu do areálu Škody Electric, tedy místa, kde byl tento trolejbus dokončen a "oživen".
Mar 29, 2020 5:03:47pm
Vozidla v karoserii Solaris IV. generace denně brázdí ulice Plzně jak v rámci autobusových, tak trolejbusových spojů. Kloubových autobusů v nové generaci karoserie má PMDP k dispozici 22, trolejbusů pak 14 (z toho 9 kloubových trolejbusů) a 6 sólo vozů). Vozidla své kvality denně prokazují zejména na páteřních linkách městské dopravy v Plzni. Snímek nabízí srovnání autobusového a trolejbusového provedení nové karoserie Solaris. Solaris Urbino 18 č. 613 nasazený na směnu 35/3 se v terminálu Hlavní nádraží setkal s vozem Škoda 27 Tr č. 586 sloužícím na směně 15/3.
Vozidla v karoserii Solaris IV. generace denně brázdí ulice Plzně jak v rámci autobusových, tak trolejbusových spojů. Kloubových autobusů v nové generaci karoserie má PMDP k dispozici 22, trolejbusů pak 14 (z toho 9 kloubových trolejbusů) a 6 sólo vozů). Vozidla své kvality denně prokazují zejména na páteřních linkách městské dopravy v Plzni. Snímek nabízí srovnání autobusového a trolejbusového provedení nové karoserie Solaris. Solaris Urbino 18 č. 613 nasazený na směnu 35/3 se v terminálu Hlavní nádraží setkal s vozem Škoda 27 Tr č. 586 sloužícím na směně 15/3.
Mar 29, 2020 5:38:10pm
S jarem se pomalu rozbíhá také stavební sezóna. V březnu započaly práci na rekonstrukci kanalizace na Husově náměstí. Práce, které budou rozděleny na etapy, by měly skončit v listopadu letošního roku. V první etapě je uzavřena východní komunikace na Husově náměstí (pokračování ulice Karlova), to zasahuje do provozu linek 11 a 19. Obě linky jsou odkloněny souběžnými ulicemi: v křižovatce Tylova x Koperníkova spoje odbočují vpravo do Koperníkovy ulice a z Koperníkovy vlevo do Husovy ulice, kde se na Husovo náměstí napojí na běžnou trasu. Koperníkova ulice je mezi křižovatkami s Husovou a s Tylovou dočasně zjednosměrněna. Odbočení z Tylovy doprava do Koperníkovy ulice není pokryto trolejemi, proto je provoz linky 11 (a 19, u které je to však samozřejmé) zajišťován trolejbusy s alternativním pohonem (s ohledem na preferenci stahování sběracích tyčí při stání vozu by měla vozidla využívat alternativní pohon už ze stanice U Práce). V zastávce Tylova v Koperníkově ulici (v běžném provozu slouží jen pro linku 18) je instalována natrolejovací stříška. Odklon linek začal 9.3. a trvat by měl přibližně dva měsíce. Na snímku je při natrolejování na odklonové trase zachycen vůz Škoda 24 Tr č. 505.
S jarem se pomalu rozbíhá také stavební sezóna. V březnu započaly práci na rekonstrukci kanalizace na Husově náměstí. Práce, které budou rozděleny na etapy, by měly skončit v listopadu letošního roku. V první etapě je uzavřena východní komunikace na Husově náměstí (pokračování ulice Karlova), to zasahuje do provozu linek 11 a 19. Obě linky jsou odkloněny souběžnými ulicemi: v křižovatce Tylova x Koperníkova spoje odbočují vpravo do Koperníkovy ulice a z Koperníkovy vlevo do Husovy ulice, kde se na Husovo náměstí napojí na běžnou trasu. Koperníkova ulice je mezi křižovatkami s Husovou a s Tylovou dočasně zjednosměrněna. Odbočení z Tylovy doprava do Koperníkovy ulice není pokryto trolejemi, proto je provoz linky 11 (a 19, u které je to však samozřejmé) zajišťován trolejbusy s alternativním pohonem (s ohledem na preferenci stahování sběracích tyčí při stání vozu by měla vozidla využívat alternativní pohon už ze stanice U Práce). V zastávce Tylova v Koperníkově ulici (v běžném provozu slouží jen pro linku 18) je instalována natrolejovací stříška. Odklon linek začal 9.3. a trvat by měl přibližně dva měsíce. Na snímku je při natrolejování na odklonové trase zachycen vůz Škoda 24 Tr č. 505.
Mar 29, 2020 6:19:28pm
Další pohled do litevského Kaunasu. V souvislosti s ukončením provozu trolejbusů Škoda 14 Tr v důsledku dodání nových trolejbusů se rozhodl zdejší dopravní podnik k neobvyklému rozlučkovému počinu, nazvanému "Atia senienos, labas naujienos!" (volně přeloženo jako "Sbohem staré, vítejte nové!"). V rámci tohoto projektu byly končící vozy Škoda 14 Tr předány umělcům ke zkrášlení, z trolejbusů se staly originální umělecká díla a z ulic pomyslné galerie streetartu (některé z nich byly čtenářům představeny už minulé týdny). První z trolejbusů vyzdobených v rámci tohoto projektu, Škoda 14 Tr č. 295, byl představen 3. října 2018. Od té doby bylo každý víkend přistaveno několik trolejbusů (obvykle 2 či 3) umělcům ke zkrášlení. Projektu se zúčastnily desítky umělců, nejen z Litvy, ale i z různých částí světa. Z celkového počtu více než devíti desítek provozních vozů Škoda 14 Tr v Kaunasu (v posledních letech) bylo v rámci projektu za více než rok zkrášleno neuvěřitelných takřka osm desítek trolejbusů – přesný počet umělecky vyzdobených vozů dosahuje 77. Každý z vozů přináší odlišné umělecké ztvárnění, jiného autora a v ulicích města vozidla tvořila krásnou a poutavou mozaiku. Jako poslední byl umělci přeměněn vůz Škoda 14Tr č. 286 dne 27. října 2019, a to v rámci události konané zdejším dopravním podnikem. Na širokém městském bulváru byla seřazena přibližně padesátka zkrášlených vozů Škoda 14 Tr a veřejnost měla možnost si trolejbusová umělecká díla před vyřazením společně prohlédnout (dotaženy sem už byly i některé odstavené vozy), další pomalované vozy zajišťovaly provoz na dalších linkách. Přibližně v první čtvrtině trvání projektu byl zkrášlen i vůz zachycený na snímku – Škoda 14 Tr č. 287, jež na snímku opouští obratiště Partizanų gatve. Kráčející budík znázorněný na vozidle jako by pomalu odměřoval i čas "čtrnáctkám" v ulicích Kaunasu. V době pořízení snímku na začátku listopadu 2019 měl před sebou tento vůz stejně jako ostatní 14 Tr už maximálně dva (resp. dva a půl) měsíce aktivní služby s cestujícími.
Další pohled do litevského Kaunasu. V souvislosti s ukončením provozu trolejbusů Škoda 14 Tr v důsledku dodání nových trolejbusů se rozhodl zdejší dopravní podnik k neobvyklému rozlučkovému počinu, nazvanému "Atia senienos, labas naujienos!" (volně přeloženo jako "Sbohem staré, vítejte nové!"). V rámci tohoto projektu byly končící vozy Škoda 14 Tr předány umělcům ke zkrášlení, z trolejbusů se staly originální umělecká díla a z ulic pomyslné galerie streetartu (některé z nich byly čtenářům představeny už minulé týdny). První z trolejbusů vyzdobených v rámci tohoto projektu, Škoda 14 Tr č. 295, byl představen 3. října 2018. Od té doby bylo každý víkend přistaveno několik trolejbusů (obvykle 2 či 3) umělcům ke zkrášlení. Projektu se zúčastnily desítky umělců, nejen z Litvy, ale i z různých částí světa. Z celkového počtu více než devíti desítek provozních vozů Škoda 14 Tr v Kaunasu (v posledních letech) bylo v rámci projektu za více než rok zkrášleno neuvěřitelných takřka osm desítek trolejbusů – přesný počet umělecky vyzdobených vozů dosahuje 77. Každý z vozů přináší odlišné umělecké ztvárnění, jiného autora a v ulicích města vozidla tvořila krásnou a poutavou mozaiku. Jako poslední byl umělci přeměněn vůz Škoda 14Tr č. 286 dne 27. října 2019, a to v rámci události konané zdejším dopravním podnikem. Na širokém městském bulváru byla seřazena přibližně padesátka zkrášlených vozů Škoda 14 Tr a veřejnost měla možnost si trolejbusová umělecká díla před vyřazením společně prohlédnout (dotaženy sem už byly i některé odstavené vozy), další pomalované vozy zajišťovaly provoz na dalších linkách. Přibližně v první čtvrtině trvání projektu byl zkrášlen i vůz zachycený na snímku – Škoda 14 Tr č. 287, jež na snímku opouští obratiště Partizanų gatve. Kráčející budík znázorněný na vozidle jako by pomalu odměřoval i čas "čtrnáctkám" v ulicích Kaunasu. V době pořízení snímku na začátku listopadu 2019 měl před sebou tento vůz stejně jako ostatní 14 Tr už maximálně dva (resp. dva a půl) měsíce aktivní služby s cestujícími.
Mar 29, 2020 10:24:53pm
Věčnou otázkou je, zdali na velikosti záleží :) U trolejbusů rozhodně ano. Dva zástupci nejmodernějších typů trolejbusů v Plzni, o délce 12 a 18 metrů, byly zvěčněny v zastávce Pařížská. Konkrétně se jedná o vozy Škoda 26 Tr č. 593 a Škoda 27 Tr č. 583. Kromě nové karoserie, 3 na poslední pozici evidenčního čísla, mají vozy společnou i cestu z centra na Sídliště Bory, ač každý z vozů do cílové stanice dojede po jiné trase.
Věčnou otázkou je, zdali na velikosti záleží :) U trolejbusů rozhodně ano. Dva zástupci nejmodernějších typů trolejbusů v Plzni, o délce 12 a 18 metrů, byly zvěčněny v zastávce Pařížská. Konkrétně se jedná o vozy Škoda 26 Tr č. 593 a Škoda 27 Tr č. 583. Kromě nové karoserie, 3 na poslední pozici evidenčního čísla, mají vozy společnou i cestu z centra na Sídliště Bory, ač každý z vozů do cílové stanice dojede po jiné trase.
Mar 30, 2020 10:28:09pm
Minulé úterý vstoupily v platnost mimořádné jízdní řády, které na linkách 10, 12, 13, 16 a 17 zavádí prázdninový provoz s delšími intervaly. Důvod je jasný, reakce na sníženou přepravní poptávku s ohledem na koronavirová opatření. Snížená poptávka po cestování však má své výjimky – podniky v průmyslové zóně Borská pole zatím až na výjimky provoz neomezují. Návozové špičky kolem 6., 14. a 22. hodiny zůstávají intenzivní – právě proto je na lince 15 zachován plný provoz. Tato linka je naopak posílena, aby ani v přepravních špičkách nedocházelo k přeplňování vozidel, a bylo možné udržovat co největší rozestupy mezi cestujícími. Na vytipovaná pořadí linky 15 jsou od 24.3.2020 namísto sólo trolejbusů vypravovány velkokapacitní kloubové vozy, které jsou k dispozici po zavedení prázdninových jízdních řádů na lince 16. Mimo běžná pořadí 15/6 (celodenní) a 15/7 až 15/11 (šejdry) jsou od tohoto data vypravovány kloubové trolejbusy také na celodenní pořadí 15/2, 15/3 a 15/4. Z celkem 12 trolejbusů běžně ve špičce nasazených na linku 15, tak provoz zajišťují jen tři sólo vozy a devět kloubových vozů. Od 30.3.2020 v závislosti na poznatcích z provozu dochází k dalšímu posílení linky 15 zavedením mimořádné směny 15/13 (pro sólo trolejbus), o té si povíme více za pár dnů. Snímek zachytil vůz velkokapacitní Škoda 27 Tr ev. č. 537 nasazený na směnu 15/4, která je obvykle obsluhována sólo vozem, při stoupání Rokycanskou ulicí k zastávce Letná.
Minulé úterý vstoupily v platnost mimořádné jízdní řády, které na linkách 10, 12, 13, 16 a 17 zavádí prázdninový provoz s delšími intervaly. Důvod je jasný, reakce na sníženou přepravní poptávku s ohledem na koronavirová opatření. Snížená poptávka po cestování však má své výjimky – podniky v průmyslové zóně Borská pole zatím až na výjimky provoz neomezují. Návozové špičky kolem 6., 14. a 22. hodiny zůstávají intenzivní – právě proto je na lince 15 zachován plný provoz. Tato linka je naopak posílena, aby ani v přepravních špičkách nedocházelo k přeplňování vozidel, a bylo možné udržovat co největší rozestupy mezi cestujícími. Na vytipovaná pořadí linky 15 jsou od 24.3.2020 namísto sólo trolejbusů vypravovány velkokapacitní kloubové vozy, které jsou k dispozici po zavedení prázdninových jízdních řádů na lince 16. Mimo běžná pořadí 15/6 (celodenní) a 15/7 až 15/11 (šejdry) jsou od tohoto data vypravovány kloubové trolejbusy také na celodenní pořadí 15/2, 15/3 a 15/4. Z celkem 12 trolejbusů běžně ve špičce nasazených na linku 15, tak provoz zajišťují jen tři sólo vozy a devět kloubových vozů. Od 30.3.2020 v závislosti na poznatcích z provozu dochází k dalšímu posílení linky 15 zavedením mimořádné směny 15/13 (pro sólo trolejbus), o té si povíme více za pár dnů. Snímek zachytil vůz velkokapacitní Škoda 27 Tr ev. č. 537 nasazený na směnu 15/4, která je obvykle obsluhována sólo vozem, při stoupání Rokycanskou ulicí k zastávce Letná.
Mar 31, 2020 7:39:07pm
Společně s dubnem dnes v Plzni začíná zkušební provoz hned dvou trolejbusových specialit. První z novinek je vůbec první sériově vyrobený trolejbus Škoda 36 Tr. Trolejbus v karoserii Solaris IV. generace je koncipován jako tříčlánkový, pětidvéřový, vybaven klimatizací salonu pro cestující a také pomocným bateriovým pohonem. Vozidlo bylo vyráběno v přísném utajení, jedná se o druhý tříčlánkový trolejbus Solaris, narozdíl od prototypu Solaris Trollino 24 (jež byl testován v polské Gdyni) se tento vůz odlišuje „domácí“ výzbrojí dodanou společností Škoda Electric a oproti prototypu, který byl redesignován, se plzeňský exemplář vyznačuje také původním provedením čel. Trolejbus u PMDP obdržel ev. č. 599, které tak navazuje na aktuální číselnou řadu plzeňských vozů, vynechaná čísla 597 a 598 jsou rezervována pro další trolejbusy Škoda 26 Tr. Trolejbus svůj zkušební provoz s cestujícími zahájil dnes na nově zavedené zkušební lince č. 9 (druhá novinka). Vzhledem k tomu, že čísla trolejbusových linek už v současnosti "došla" (číselná řada 1X je plně obsazena - linky 10 až 19, linka 20 a výše už je autobusová), získala linka jednociferné označení, které implikuje spíše tramvajové linky. K tomuto označení došlo záměrně, v případě úspěšného zkušebního provozu by linka č. 9 byla první z "metrotrolejbusových" linek, tedy linkou s vysoce kapacitními vozidly jezdícími v krátkých intervalech (analogie k tramvajovým linkám). V rámci první fáze zkušebního provozu je linka č. 9 provozována obousměrně v trase Hlavní nádraží - Západočeská univerzita, konkrétně tedy po trase Hlavní nádraží - Mikulášská - U Trati a dále na bateriový pohon po trase Klatovská (s jízdou po tramvajovém tělese s odbavováním v zastávkách linky 4) - Kaplířova - Dobřanská - Univerzitní - Západočeská univerzita. Expresní linka 9 kromě přímého a rychlého spojení institucí na Borech a Západočeské univerzity (tj. linka v případě zavedení přinese i zkrácení docházkové vzdálenosti ze ZČU na frekventované zastávky MHD) s hlavním vlakovým nádražím poslouží také jako odlehčení tramvajové linky 4, jež je v přepravních špičkách na hraně své kapacity. Linka 9 je ve zkušebním provozu zajišťována jedním vozem, interval proto činí 90 minut. Vzdálenost ujetá při každém obratu na pomocný bateriový pohon je menší než v případě zkušební trolejbusové linky 19. V první den zkušebního provozu byl vůz Škoda 36 Tr č. 599 nasazený na linku 9 zvěčněn v Dobřanské ulici při jízdě z Terminálu Bory k Západočeské univerzitě.
Společně s dubnem dnes v Plzni začíná zkušební provoz hned dvou trolejbusových specialit. První z novinek je vůbec první sériově vyrobený trolejbus Škoda 36 Tr. Trolejbus v karoserii Solaris IV. generace je koncipován jako tříčlánkový, pětidvéřový, vybaven klimatizací salonu pro cestující a také pomocným bateriovým pohonem. Vozidlo bylo vyráběno v přísném utajení, jedná se o druhý tříčlánkový trolejbus Solaris, narozdíl od prototypu Solaris Trollino 24 (jež byl testován v polské Gdyni) se tento vůz odlišuje „domácí“ výzbrojí dodanou společností Škoda Electric a oproti prototypu, který byl redesignován, se plzeňský exemplář vyznačuje také původním provedením čel. Trolejbus u PMDP obdržel ev. č. 599, které tak navazuje na aktuální číselnou řadu plzeňských vozů, vynechaná čísla 597 a 598 jsou rezervována pro další trolejbusy Škoda 26 Tr. Trolejbus svůj zkušební provoz s cestujícími zahájil dnes na nově zavedené zkušební lince č. 9 (druhá novinka). Vzhledem k tomu, že čísla trolejbusových linek už v současnosti "došla" (číselná řada 1X je plně obsazena - linky 10 až 19, linka 20 a výše už je autobusová), získala linka jednociferné označení, které implikuje spíše tramvajové linky. K tomuto označení došlo záměrně, v případě úspěšného zkušebního provozu by linka č. 9 byla první z "metrotrolejbusových" linek, tedy linkou s vysoce kapacitními vozidly jezdícími v krátkých intervalech (analogie k tramvajovým linkám). V rámci první fáze zkušebního provozu je linka č. 9 provozována obousměrně v trase Hlavní nádraží - Západočeská univerzita, konkrétně tedy po trase Hlavní nádraží - Mikulášská - U Trati a dále na bateriový pohon po trase Klatovská (s jízdou po tramvajovém tělese s odbavováním v zastávkách linky 4) - Kaplířova - Dobřanská - Univerzitní - Západočeská univerzita. Expresní linka 9 kromě přímého a rychlého spojení institucí na Borech a Západočeské univerzity (tj. linka v případě zavedení přinese i zkrácení docházkové vzdálenosti ze ZČU na frekventované zastávky MHD) s hlavním vlakovým nádražím poslouží také jako odlehčení tramvajové linky 4, jež je v přepravních špičkách na hraně své kapacity. Linka 9 je ve zkušebním provozu zajišťována jedním vozem, interval proto činí 90 minut. Vzdálenost ujetá při každém obratu na pomocný bateriový pohon je menší než v případě zkušební trolejbusové linky 19. V první den zkušebního provozu byl vůz Škoda 36 Tr č. 599 nasazený na linku 9 zvěčněn v Dobřanské ulici při jízdě z Terminálu Bory k Západočeské univerzitě.
Mar 31, 2020 9:51:57pm
V pondělí 6.4.2020 by měl dorazit trolejbus Ekova Electron :)
Apr 02, 2020 6:13:12pm
Jak jsme již informovali v souvislosti se zvýšením přepravní kapacity pro vhodnější udržování bezpečných odstupů mezi cestujícími (pocit značného nekomfortu získají cestující v době epidemie při mnohem nižší obsazenosti vozidla než obvykle) dochází od 24.3.2020 k posilování linky 15 nasazováním dalších kloubových trolejbusů namísto sólo vozidel (ve špičce je na lince v provozu 9 kloubových vozů a 3 sóla), od 30.3. je dále na linku 15 přidán další sólo vůz. Trolejbus je provozován v rámci směny 15/13, zajímavostí je, že vůz není zanesen do klasických grafikonů (vzhledem k nutnosti rychlého zavedení), jedná se tedy o další spoj nad rámec zveřejněných jízdních řádů. Spoj zahušťuje už tak relativně krátké intervaly mezi spoji linky 15 v návozových špičkách na Borská pole. Přidaný trolejbus odjíždí jako linka 15 od Hlavního nádraží na Borská pole v 5:46 a 6:32, z Borských polí pak v 6:13 a v 6:51 (jen do zastávky Ke Karlovu a do vozovny), v odpolední špičce pak v 13:08 z Hlavního nádraží na Borská pole, v 13:58 z Borských polí k Hlavnímu nádraží a ve 14:24 od Hlavního nádraží do zastávky Cínová a do vozovny. Data o aktuální zaplněnosti spojů analyzuje PMDP na základě dat z automatického sčítání cestujících ve vybraných trolejbusech. V blízké době lze pravděpodobně očekávat další úpravy provozu a přidání dalších spojů, neboť situace ještě není zdaleka ideální, a u několika spojů linek 15 (příp. 17) v návozových špičkách dochází k přeplňování vozidel. Ačkoliv jsou spoje vedeny kloubovými trolejbusy, zejména pravděpodobně díky mírně odlišným časům směn (uspíšení konců před celou hodinu) ve společnosti Daikin se přepravní špička objevuje v mírně odlišný čas, než na který jsou konstruované jízdní řády (po 6.,14. a 22. hodině jezdí krátkodobě trolejbusy z Borských polí v průměrném prokladu po cca 2-3 minutách). Dřívější přepravní poptávka ve výsledku vede ke klasickému přeplňování vozidel (v rámci běžné obsaditelnosti vozu) a "bezpečné" metrové odstupy mezi cestujícími není vůbec reálné dodržovat. To ostatně ilustrují dnešní snímky přidané do komentářů. Problémy se objevují v rámci návozových špiček dělníků v rámci průmyslové zóny Borská pole, tedy kolem 6., 14. a 22. hodiny. Snímek zachytil vůz Škoda 26 Tr č. 576 nasazený na mimořádnou posilovou směnu 15/13 při příjezdu do zastávky U Nové Hospody plné nedočkavých cestujících. Jak je i ze snímku patrné, přidaný spoj o cestující rozhodně nouzi nemá, je umístěn do vhodné časové polohy a ulevuje tak ostatním spojům.
Jak jsme již informovali v souvislosti se zvýšením přepravní kapacity pro vhodnější udržování bezpečných odstupů mezi cestujícími (pocit značného nekomfortu získají cestující v době epidemie při mnohem nižší obsazenosti vozidla než obvykle) dochází od 24.3.2020 k posilování linky 15 nasazováním dalších kloubových trolejbusů namísto sólo vozidel (ve špičce je na lince v provozu 9 kloubových vozů a 3 sóla), od 30.3. je dále na linku 15 přidán další sólo vůz. Trolejbus je provozován v rámci směny 15/13, zajímavostí je, že vůz není zanesen do klasických grafikonů (vzhledem k nutnosti rychlého zavedení), jedná se tedy o další spoj nad rámec zveřejněných jízdních řádů. Spoj zahušťuje už tak relativně krátké intervaly mezi spoji linky 15 v návozových špičkách na Borská pole. Přidaný trolejbus odjíždí jako linka 15 od Hlavního nádraží na Borská pole v 5:46 a 6:32, z Borských polí pak v 6:13 a v 6:51 (jen do zastávky Ke Karlovu a do vozovny), v odpolední špičce pak v 13:08 z Hlavního nádraží na Borská pole, v 13:58 z Borských polí k Hlavnímu nádraží a ve 14:24 od Hlavního nádraží do zastávky Cínová a do vozovny. Data o aktuální zaplněnosti spojů analyzuje PMDP na základě dat z automatického sčítání cestujících ve vybraných trolejbusech. V blízké době lze pravděpodobně očekávat další úpravy provozu a přidání dalších spojů, neboť situace ještě není zdaleka ideální, a u několika spojů linek 15 (příp. 17) v návozových špičkách dochází k přeplňování vozidel. Ačkoliv jsou spoje vedeny kloubovými trolejbusy, zejména pravděpodobně díky mírně odlišným časům směn (uspíšení konců před celou hodinu) ve společnosti Daikin se přepravní špička objevuje v mírně odlišný čas, než na který jsou konstruované jízdní řády (po 6.,14. a 22. hodině jezdí krátkodobě trolejbusy z Borských polí v průměrném prokladu po cca 2-3 minutách). Dřívější přepravní poptávka ve výsledku vede ke klasickému přeplňování vozidel (v rámci běžné obsaditelnosti vozu) a "bezpečné" metrové odstupy mezi cestujícími není vůbec reálné dodržovat. To ostatně ilustrují dnešní snímky přidané do komentářů. Problémy se objevují v rámci návozových špiček dělníků v rámci průmyslové zóny Borská pole, tedy kolem 6., 14. a 22. hodiny. Snímek zachytil vůz Škoda 26 Tr č. 576 nasazený na mimořádnou posilovou směnu 15/13 při příjezdu do zastávky U Nové Hospody plné nedočkavých cestujících. Jak je i ze snímku patrné, přidaný spoj o cestující rozhodně nouzi nemá, je umístěn do vhodné časové polohy a ulevuje tak ostatním spojům.
Apr 03, 2020 6:53:13pm
Kloubové trolejbusy na černickém rameni sítě není možné v obvyklém provozu potkat. O to vzácnější jsou tak zkušební jízdy, při kterých je naopak černická větev sítě využívána poměrně často. V pátek 3.4. tak na náměstí Milady Horákové mohl být při zkušební jízdě zachycen nový trolejbus Škoda 27 Tr pro Plzeňské městské dopravní podniky. Nový trolejbus doplní sedm kloubových vozů dodaných v loňském roce. Zajímavostí pojící se s tímto vozem je fakt, že mu bylo rezervováno evidenční číslo, aby bylo číslování osmi kloubových trolejbusů souvislé. Na vozy č. 583 až 589, tak naváže nyní testovaný vůz budoucího č. 590. V minulém roce už byly do provozu zařazeny nové trolejbusy Škoda 26 Tr č. 591 a 592 (respektující vynechání č. 590), v letošním roce pak 593 - 596.
Kloubové trolejbusy na černickém rameni sítě není možné v obvyklém provozu potkat. O to vzácnější jsou tak zkušební jízdy, při kterých je naopak černická větev sítě využívána poměrně často. V pátek 3.4. tak na náměstí Milady Horákové mohl být při zkušební jízdě zachycen nový trolejbus Škoda 27 Tr pro Plzeňské městské dopravní podniky. Nový trolejbus doplní sedm kloubových vozů dodaných v loňském roce. Zajímavostí pojící se s tímto vozem je fakt, že mu bylo rezervováno evidenční číslo, aby bylo číslování osmi kloubových trolejbusů souvislé. Na vozy č. 583 až 589, tak naváže nyní testovaný vůz budoucího č. 590. V minulém roce už byly do provozu zařazeny nové trolejbusy Škoda 26 Tr č. 591 a 592 (respektující vynechání č. 590), v letošním roce pak 593 - 596.
Apr 04, 2020 1:29:06pm
V rámci prázdninových jízdních řádů reagujících na sníženou přepravní poptávku v důsledku koronavirové epidemie docházelo v minulých týdnech také k útlumu provozu linek 10 a 13. A tak zatímco v běžném provozu zajišťují provoz na čechurovském a černickém rameni sítě linky v prokladu 7,5 minut v sedle (linka 10 ukončena na Čechurově, linka 13 u NC Černice) a 6 minut ve špičce (linka 10 ukončena v Černicích, linka 13 u NC Černice), podle omezených ("prázdninových") jízdních řádů v sedle pracovního dne proklad mezi linkami 10 a 13 činí 10 minut, ve špičce pak 7,5 minuty. Všechny spoje linky 10 byly v minulých týdnech i mimo špičku ukončeny v Černicích, linka 13 pak klasicky u NC Černice. Snímek v poklidné jarní dopoledne zachytil při jízdě Štefánikovou ulicí do Černic vůz Škoda 24 Tr č. 509 nasazený na linku 10. Po změně jízdních řádů 20.4.2020 (došlo k mírnému posílení provozu, ale stále se jedná o redukovaný stav oproti běžnému) je ve všední dny zaveden na čechurovském rameni celodenně proklad 7,5 minut (linka 10 v sedle ukončena na Čechurově, ve špičkách v Černicích, 13 celodenně u NC Černice).
V rámci prázdninových jízdních řádů reagujících na sníženou přepravní poptávku v důsledku koronavirové epidemie docházelo v minulých týdnech také k útlumu provozu linek 10 a 13. A tak zatímco v běžném provozu zajišťují provoz na čechurovském a černickém rameni sítě linky v prokladu 7,5 minut v sedle (linka 10 ukončena na Čechurově, linka 13 u NC Černice) a 6 minut ve špičce (linka 10 ukončena v Černicích, linka 13 u NC Černice), podle omezených ("prázdninových") jízdních řádů v sedle pracovního dne proklad mezi linkami 10 a 13 činí 10 minut, ve špičce pak 7,5 minuty. Všechny spoje linky 10 byly v minulých týdnech i mimo špičku ukončeny v Černicích, linka 13 pak klasicky u NC Černice. Snímek v poklidné jarní dopoledne zachytil při jízdě Štefánikovou ulicí do Černic vůz Škoda 24 Tr č. 509 nasazený na linku 10. Po změně jízdních řádů 20.4.2020 (došlo k mírnému posílení provozu, ale stále se jedná o redukovaný stav oproti běžnému) je ve všední dny zaveden na čechurovském rameni celodenně proklad 7,5 minut (linka 10 v sedle ukončena na Čechurově, ve špičkách v Černicích, 13 celodenně u NC Černice).
Apr 04, 2020 2:02:20pm
Z důvodu rekonstrukce kanalizace na Husově náměstí dochází od 9.3.2020 k drobnému odklonu linky 11 - namísto ulicemi Tylova a Husovo náměstí objíždí trolejbusy blok domů ulicemi Koperníkova a Husova. Krátký úsek při odbočení z Tylovy doprava do Koperníkovy ulice musí trolejbusy projíždět na alternativní pohon se staženými sběrači (není zde trolejové propojení), po natrolejení v zastávce Tylova v Koperníkově ulici už vozy pokračují standardně napájené z trolejového vedení. V první týdny prací (od 10.3.). byla Husova ulice v oblasti Husova náměstí uzavřena pro ostatní dopravu vyjma veřejné dopravy, neboť zde probíhaly za částečné uzavírky komunikace práce na napojení kanalizace. Kolem už zpevněného zakrytého výkopu projíždí po obnovení plného provozu Škoda 26 Tr č. 566. V levé horní části snímku je také možné si všimnout úchytů trolejového vedení po sneseném trolejovém vedení z Husova náměstí (navazující ulice na ulici Karlova) - trolejové vedení nad staveništěm bylo dočasně sneseno, po skončení prací bude obnoveno.
Z důvodu rekonstrukce kanalizace na Husově náměstí dochází od 9.3.2020 k drobnému odklonu linky 11 - namísto ulicemi Tylova a Husovo náměstí objíždí trolejbusy blok domů ulicemi Koperníkova a Husova. Krátký úsek při odbočení z Tylovy doprava do Koperníkovy ulice musí trolejbusy projíždět na alternativní pohon se staženými sběrači (není zde trolejové propojení), po natrolejení v zastávce Tylova v Koperníkově ulici už vozy pokračují standardně napájené z trolejového vedení. V první týdny prací (od 10.3.). byla Husova ulice v oblasti Husova náměstí uzavřena pro ostatní dopravu vyjma veřejné dopravy, neboť zde probíhaly za částečné uzavírky komunikace práce na napojení kanalizace. Kolem už zpevněného zakrytého výkopu projíždí po obnovení plného provozu Škoda 26 Tr č. 566. V levé horní části snímku je také možné si všimnout úchytů trolejového vedení po sneseném trolejovém vedení z Husova náměstí (navazující ulice na ulici Karlova) - trolejové vedení nad staveništěm bylo dočasně sneseno, po skončení prací bude obnoveno.
Apr 04, 2020 2:12:20pm
Po zimě opět pokračují práce také na Nepomucké ulici, kde probíhá od loňského roku rekonstrukce vodovodu a kanalizace. V ulici došlo loni na podzim k vykácení okrasného stromořadí třešní. Dělníci se postupně posouvají od Slovan směrem k Čechurovu za částečných záborů chodníku, v současnosti jsou práce přibližně na úrovni zastávky U Kasáren (jež byla ve směru do Černic v souvislostmi s pracemi dočasně přeložena). S ohledem na postup prací vyvstává nutnost krátkodobých úprav trolejového vedení - u komunikace jsou tak vystavěny dočasné sloupy s výložníky, které nahrazují klasické uchycení převěsy mezi sloupy. Při průjezdu kolem jednoho z dočasných sloupů je na Nepomucké třídě zachycen vůz Škoda 26 Tr č. 582.
Po zimě opět pokračují práce také na Nepomucké ulici, kde probíhá od loňského roku rekonstrukce vodovodu a kanalizace. V ulici došlo loni na podzim k vykácení okrasného stromořadí třešní. Dělníci se postupně posouvají od Slovan směrem k Čechurovu za částečných záborů chodníku, v současnosti jsou práce přibližně na úrovni zastávky U Kasáren (jež byla ve směru do Černic v souvislostmi s pracemi dočasně přeložena). S ohledem na postup prací vyvstává nutnost krátkodobých úprav trolejového vedení - u komunikace jsou tak vystavěny dočasné sloupy s výložníky, které nahrazují klasické uchycení převěsy mezi sloupy. Při průjezdu kolem jednoho z dočasných sloupů je na Nepomucké třídě zachycen vůz Škoda 26 Tr č. 582.
Apr 04, 2020 2:36:00pm
Distanční ochranné zóny řidiče zřízené jako preventivní ochrana před šířením nákazy koronavirem jsou vytyčeny i ve vozidlech s velkou kabinou řidiče, u kterých se to na první pohled může jevit "nesmyslné". Ale i tyto velké kabiny řidiče zdaleka nejsou vzduchotěsné, a tak se v případě přítomnosti cestujících hned za kabinou řidič nemusí cítit bezpečně. I v těchto vozidlech tedy platí zákaz vstupu pro cestující blíže než na úroveň první nápravy (zákaz sezení na prvních sedačkách u řidiče). Stejně tak se neotevírá polovina prvních dveří určená pro cestující. Na to upozorňuje na každém vozidle cedule vylepená na dveřích či přesunutá do jejich okolí (pro lepší výhled ze stanoviště). Tato informační cedule je patrná i ze snímku vozu Škoda 27 Tr č. 583 přijíždějícího na obratiště Doubravka, odkud jako 16X zamíří do vozovny.
Distanční ochranné zóny řidiče zřízené jako preventivní ochrana před šířením nákazy koronavirem jsou vytyčeny i ve vozidlech s velkou kabinou řidiče, u kterých se to na první pohled může jevit "nesmyslné". Ale i tyto velké kabiny řidiče zdaleka nejsou vzduchotěsné, a tak se v případě přítomnosti cestujících hned za kabinou řidič nemusí cítit bezpečně. I v těchto vozidlech tedy platí zákaz vstupu pro cestující blíže než na úroveň první nápravy (zákaz sezení na prvních sedačkách u řidiče). Stejně tak se neotevírá polovina prvních dveří určená pro cestující. Na to upozorňuje na každém vozidle cedule vylepená na dveřích či přesunutá do jejich okolí (pro lepší výhled ze stanoviště). Tato informační cedule je patrná i ze snímku vozu Škoda 27 Tr č. 583 přijíždějícího na obratiště Doubravka, odkud jako 16X zamíří do vozovny.
Apr 04, 2020 3:41:38pm
Zkušební trolejbusová linka 19 je v současnosti "královstvím" trolejbusů Škoda 26 Tr s bateriovým pohonem. Kromě jednoho vypravení kloubového vozu Škoda 27 Tr (10. ledna 2020) se zde jiný typ trolejbusu než bateriové Škoda 26 Tr neobjevil. Nejčastěji jsou na linku nasazovány vozy v karoserii III. generace (tj. ev. č. 565-582, nejčastěji pak nejstarší vozy 565-571), méně často (ne však zcela výjimečně) pak i vozy v karoserii IV. generace (tj. některý z vozů č. 591-596, nejčastěji č. 592). Království vozidel Škoda 26 Tr na lince 19 by už v příštím týdnu měl narušit zapůjčený trolejbus Ekova Electron 12T, který už je v těchto dnech v Plzni. Na snímku je jeden z nových vozů Škoda 26 Tr ev. č. 592 nasazený na linku 19 zachycen při příjezdu do Radčic. Tato lokalita by v dohledné době měla projít poměrně zásadní proměnou, právě v místech pořízení snímku by měl stávající silnici překlenout nový most vybudovaný v rámci druhé etapy západního okruhu města Plzně. Svahem po pravém boku trolejbusu povede nová komunikace spojující západní obchvat se stávající komunikací z Plzně na Radčice.
Zkušební trolejbusová linka 19 je v současnosti "královstvím" trolejbusů Škoda 26 Tr s bateriovým pohonem. Kromě jednoho vypravení kloubového vozu Škoda 27 Tr (10. ledna 2020) se zde jiný typ trolejbusu než bateriové Škoda 26 Tr neobjevil. Nejčastěji jsou na linku nasazovány vozy v karoserii III. generace (tj. ev. č. 565-582, nejčastěji pak nejstarší vozy 565-571), méně často (ne však zcela výjimečně) pak i vozy v karoserii IV. generace (tj. některý z vozů č. 591-596, nejčastěji č. 592). Království vozidel Škoda 26 Tr na lince 19 by už v příštím týdnu měl narušit zapůjčený trolejbus Ekova Electron 12T, který už je v těchto dnech v Plzni. Na snímku je jeden z nových vozů Škoda 26 Tr ev. č. 592 nasazený na linku 19 zachycen při příjezdu do Radčic. Tato lokalita by v dohledné době měla projít poměrně zásadní proměnou, právě v místech pořízení snímku by měl stávající silnici překlenout nový most vybudovaný v rámci druhé etapy západního okruhu města Plzně. Svahem po pravém boku trolejbusu povede nová komunikace spojující západní obchvat se stávající komunikací z Plzně na Radčice.
Apr 04, 2020 9:36:42pm
I tuto neděli se podíváme do litevského Kaunasu. Zde v roce 2019 došlo k masivní obnově vozového parku trolejbusů. Trolejbusy Škoda 14 Tr sloužící v provozu i 30 let byly nahrazeny 85 novými trolejbusy Solaris Trollino 12. Nové trolejbusy jsou do provozu zařazovány postupně od konce září 2019, se zařazováním nových nízkopodlažních trolejbusů z ulic naopak pomalu, ale jistě začaly mizet vozy 14 Tr. A vzhledem k tomu, že pro postupně odstavované desítky trolejbusů 14 Tr a naopak nově dodávané desítky nových trolejbusů by zdejší trolejbusová vozovna byla malá, byly vyřazované trolejbusy přemístěny do jiných areálů. Největší část vyřazených trolejbusů byla postupně přetahována do areálu autobusových garáží podniku (vzdálených přibližně 5,5 kilometru od trolejbusové vozovny), menší část vysloužilých trolejbusů své dočasné útočiště našla i v areálu nedalekého stále využívaného letiště (letiště S. Darius a S. Girėnas, vzdálené cca 7 kilometrů vzdušnou čarou od trolejbusové vozovny), zbytek vozů zůstal v trolejbusové vozovně. Dosloužilé trolejbusy čekaly na svůj další osud, který byl určen aukcí, v rámci, které si zájemci mohli libovolný trolejbus zakoupit. V aukcích konaných během podzimu a závěru roku 2019 se však o vozy 14 Tr žádný kupec nezajímal (a to ani přes snižování vyvolávacích cen), další kola aukcí proběhly ještě v lednu a únoru 2020 (zde bylo 34 neprovozních trolejbusů nabízeno jako celek). Je tak velmi pravděpodobné, že pro řadu starých trolejbusů Škoda 14 Tr se žádný kupec nenašel a nenajde a vozidla zamíří do šrotu (několik vyřazených trolejbusů 14 Tr už bylo od února 2020 sešrotováno). Na začátku listopadu 2019 v areálu autobusových garáží na svůj osud čekalo hned 29 vyřazených trolejbusů, v dalších týdnech přibývaly další a další „čtrnáctky“. Jedním z dosloužilých trolejbusů je i vůz Škoda 14 Tr č. 329, který se může pyšnit nepřehlédnutelným streetartovým nátěrem, vytvořeného v rámci rozlučkového uměleckého projektu se starými kaunaskými trolejbusy.
I tuto neděli se podíváme do litevského Kaunasu. Zde v roce 2019 došlo k masivní obnově vozového parku trolejbusů. Trolejbusy Škoda 14 Tr sloužící v provozu i 30 let byly nahrazeny 85 novými trolejbusy Solaris Trollino 12. Nové trolejbusy jsou do provozu zařazovány postupně od konce září 2019, se zařazováním nových nízkopodlažních trolejbusů z ulic naopak pomalu, ale jistě začaly mizet vozy 14 Tr. A vzhledem k tomu, že pro postupně odstavované desítky trolejbusů 14 Tr a naopak nově dodávané desítky nových trolejbusů by zdejší trolejbusová vozovna byla malá, byly vyřazované trolejbusy přemístěny do jiných areálů. Největší část vyřazených trolejbusů byla postupně přetahována do areálu autobusových garáží podniku (vzdálených přibližně 5,5 kilometru od trolejbusové vozovny), menší část vysloužilých trolejbusů své dočasné útočiště našla i v areálu nedalekého stále využívaného letiště (letiště S. Darius a S. Girėnas, vzdálené cca 7 kilometrů vzdušnou čarou od trolejbusové vozovny), zbytek vozů zůstal v trolejbusové vozovně. Dosloužilé trolejbusy čekaly na svůj další osud, který byl určen aukcí, v rámci, které si zájemci mohli libovolný trolejbus zakoupit. V aukcích konaných během podzimu a závěru roku 2019 se však o vozy 14 Tr žádný kupec nezajímal (a to ani přes snižování vyvolávacích cen), další kola aukcí proběhly ještě v lednu a únoru 2020 (zde bylo 34 neprovozních trolejbusů nabízeno jako celek). Je tak velmi pravděpodobné, že pro řadu starých trolejbusů Škoda 14 Tr se žádný kupec nenašel a nenajde a vozidla zamíří do šrotu (několik vyřazených trolejbusů 14 Tr už bylo od února 2020 sešrotováno). Na začátku listopadu 2019 v areálu autobusových garáží na svůj osud čekalo hned 29 vyřazených trolejbusů, v dalších týdnech přibývaly další a další „čtrnáctky“. Jedním z dosloužilých trolejbusů je i vůz Škoda 14 Tr č. 329, který se může pyšnit nepřehlédnutelným streetartovým nátěrem, vytvořeného v rámci rozlučkového uměleckého projektu se starými kaunaskými trolejbusy.
Apr 05, 2020 2:21:48pm
I dnešní nedělní pohled nás zavede do litevského Kaunasu. Po vyřazení z provozu čekala řada trolejbusů 14 Tr na svůj další osud v areálu zdejší autobusové vozovny, neboť trolejbusová vozovna kapacitně pro velké množství odstavovaných a zároveň nově dodávaných trolejbusů nepostačovala. Autobusová i trolejbusová vozovna jsou od sebe vzdáleny přes 5,5 kilometru vzdušnou čarou, oba areály mají stejného vlastníka – autobusy i trolejbusy provozuje v Kaunasu stejný dopravce, a to společnost Kauno autobusai. Trolejbusy se v areálu autobusového depa nacházejícího se v ulici Raudondvario neobjevují poprvé, od 30.6.2010 zdejší vozovna krátkodobě sloužila pro noční odstav trolejbusů z linek 7 a 11 (projíždějících právě po ulici Raudondvario). Cílem opatření bylo snížit dlouhé manipulační přesuny trolejbusů z konečné do vozovny a zpět, obdobně menšina autobusů nocovala v trolejbusové vozovně. Pro nocování trolejbusů v autobusové vozovně byla vybudována trolejová odbočka se smyčkou nad odstavnou plochou. Systém se pravděpodobně příliš neosvědčil, neboť do dvou let od natažení trolejí v areálu autobusové vozovny byly tyto troleje odpojeny od zbytku sítě a částečně sneseny. Kolem roku 2015 se dle všeho s odstavováním trolejbusů experimentovalo opět, neboť troleje byly krátkodobě opět nataženy a připojeny. Od roku 2015 však troleje zůstaly odpojené a nevyužívané (foto v komentáři). Snímek v areálu autobusových garáží zachytil skupinu více než 20 vyřazených vozů Škoda 14 Tr čekajících na další osud v čele s vozy č. 295, 271, 286, 348 a 350. Jak je i ze snímku patrné, umělecky zkrášlené trolejbusy v poslední etapě provozu dominovaly nad 14 Tr s klasickým zeleným kaunaským nátěrem. Za zmínku stojí zejména vůz č. 348, který byl kromě povedeného uměleckého nátěru zajímavý zejména zkušebním osazením elektrické výzbroje po vzoru trolejbusů Solaris, stalo se tak v rámci generální opravy trolejbusu v roce 2009 (společně s ním byl výzbrojí experimentálně osazen také vůz 14 Tr č. 345) - cílem bylo snížení spotřeby trolejbusů. Trolejbusy byly osazeny také kondenzátory (patrné v přední části střechy vozidla), které umožnily vozidlu dojezd několik stovek (později spíše desítek) metrů mimo trolejové vedení.
I dnešní nedělní pohled nás zavede do litevského Kaunasu. Po vyřazení z provozu čekala řada trolejbusů 14 Tr na svůj další osud v areálu zdejší autobusové vozovny, neboť trolejbusová vozovna kapacitně pro velké množství odstavovaných a zároveň nově dodávaných trolejbusů nepostačovala. Autobusová i trolejbusová vozovna jsou od sebe vzdáleny přes 5,5 kilometru vzdušnou čarou, oba areály mají stejného vlastníka – autobusy i trolejbusy provozuje v Kaunasu stejný dopravce, a to společnost Kauno autobusai. Trolejbusy se v areálu autobusového depa nacházejícího se v ulici Raudondvario neobjevují poprvé, od 30.6.2010 zdejší vozovna krátkodobě sloužila pro noční odstav trolejbusů z linek 7 a 11 (projíždějících právě po ulici Raudondvario). Cílem opatření bylo snížit dlouhé manipulační přesuny trolejbusů z konečné do vozovny a zpět, obdobně menšina autobusů nocovala v trolejbusové vozovně. Pro nocování trolejbusů v autobusové vozovně byla vybudována trolejová odbočka se smyčkou nad odstavnou plochou. Systém se pravděpodobně příliš neosvědčil, neboť do dvou let od natažení trolejí v areálu autobusové vozovny byly tyto troleje odpojeny od zbytku sítě a částečně sneseny. Kolem roku 2015 se dle všeho s odstavováním trolejbusů experimentovalo opět, neboť troleje byly krátkodobě opět nataženy a připojeny. Od roku 2015 však troleje zůstaly odpojené a nevyužívané (foto v komentáři). Snímek v areálu autobusových garáží zachytil skupinu více než 20 vyřazených vozů Škoda 14 Tr čekajících na další osud v čele s vozy č. 295, 271, 286, 348 a 350. Jak je i ze snímku patrné, umělecky zkrášlené trolejbusy v poslední etapě provozu dominovaly nad 14 Tr s klasickým zeleným kaunaským nátěrem. Za zmínku stojí zejména vůz č. 348, který byl kromě povedeného uměleckého nátěru zajímavý zejména zkušebním osazením elektrické výzbroje po vzoru trolejbusů Solaris, stalo se tak v rámci generální opravy trolejbusu v roce 2009 (společně s ním byl výzbrojí experimentálně osazen také vůz 14 Tr č. 345) - cílem bylo snížení spotřeby trolejbusů. Trolejbusy byly osazeny také kondenzátory (patrné v přední části střechy vozidla), které umožnily vozidlu dojezd několik stovek (později spíše desítek) metrů mimo trolejové vedení.
Apr 05, 2020 4:38:30pm
PMDP reaguje na podněty k přeplněným spojům linky 15 do průmyslové zóny Borská pole - od zítřejšího dne (7.4.2020) tedy dochází na lince 15 k následujícím změnám.

V pracovní dny dochází k nasazení dalšího mimořádného pořadí mimo jízdní řády (směna 15/14), jež bude zajišťovat kloubový trolejbus - odjezdy z Hlavního nádraží směr Borská pole 5:05, 6:04, 12:57; z Borských polí směr Hlavní nádraží 5:42, 13:42, 21:52. Upraveny jsou i odjezdy posilového trolejbusu v rámci 15/13 (taktéž neuvedený v zastávkových jízdních řádech, nově z Borských polí v 13:52 namísto v 13:58, ostatní odjezdy beze změn, tj. 5:46 a 13:08 z Hlavního nádraží směr Borská pole, a 6:13 z Borských polí na Hlavní nádraží) - nově i tento posilový vůz bude zajišťován kloubovým trolejbusem namísto sólo vozu. Na lince 15 bude celkově upraveno nasazení kloubových trolejbusů - nově budou vypravovány na směny 15/2,3,4,6,7,9,10,13 a 14. Ke změně dochází i o víkendu, kdy na lince 15 přibývá také jeden kloubový trolejbus, ten bude vypravován v rámci směny 15/3 (provoz linky 15 o víkendech tak budou zajišťovat tři kloubové vozy (15/1,2,3) a tři sólo vozy. Všechny změny reagují na přeplňování spojů zejména před celou hodinou, je patrné, že zejména trolejbus v rámci nové směny 15/14 by měl kritické úseky před 0. minutou vykrývat. Ačkoliv trolejbusy v rámci směn 15/13 a 15/14 nejsou uvedeny v jízdních řádech skutečně jezdí, není tedy nutné vždy nastoupit do prvního trolejbusu, který přijede - za opravdu maximálně pár minut po přeplněném trolejbusu přijede další, který bude pravděpodobně o dost prázdnější. Na linku 15 budou prioritně nasazovány také trolejbusy vybavené automatickým sčítáním cestujících, aby mohla být sledována úspěšnost nově přijatých opatření - zdali i po nich dochází k přeplňování vozidel - i tak, ale bude vhodné na případné přeplňování spojů upozornit (ideálně PMDP či město Plzeň, nikoliv facebookové skupiny), aby mohly být spoje dále upravovány. Právě s ohledem na dynamičnost situace a časté změny (přidávání spojů) nejsou posilové spoje uvedeny v zastávkových jízdních řádech.
Apr 06, 2020 9:25:36am
Výroba trolejbusů ve společnosti Škoda Electric pokračuje i navzdory koronaviru. Po nových trolejbusech pro Mariánské Lázně a pro Plzeň v současnosti Škodováci pracují na trolejbusech pro rumunské město Brašov. Do města prakticky ve středu Rumunska zamíří celkem 26 nových trolejbusů Solaris Trollino 18. Vozidla jsou opatřena pomocným bateriovým pohonem či klimatizací. První z budoucích rumunských trolejbusů zahájil testovací jízdy v ulicích Plzně včera, během dnešní zkušební jízdy byl trolejbus Brašov č. 1 zachycen při překonání mostu přes řeku Radbuzu v Doudlevcích. V pozadí je patrná také charakteristická "transformátorová" budova ETD.
Výroba trolejbusů ve společnosti Škoda Electric pokračuje i navzdory koronaviru. Po nových trolejbusech pro Mariánské Lázně a pro Plzeň v současnosti Škodováci pracují na trolejbusech pro rumunské město Brašov. Do města prakticky ve středu Rumunska zamíří celkem 26 nových trolejbusů Solaris Trollino 18. Vozidla jsou opatřena pomocným bateriovým pohonem či klimatizací. První z budoucích rumunských trolejbusů zahájil testovací jízdy v ulicích Plzně včera, během dnešní zkušební jízdy byl trolejbus Brašov č. 1 zachycen při překonání mostu přes řeku Radbuzu v Doudlevcích. V pozadí je patrná také charakteristická "transformátorová" budova ETD.
Apr 08, 2020 7:37:44pm
Situace na lince 15 zde již byla minulé dny přiblížena. S ohledem na koronavirovou epidemii, kdy se cestující snaží udržovat mezi sebou dostatečné odstupy, v kombinaci se zkracováním směn v jednotlivých průmyslových podnicích, a tedy posunům přepravní poptávky v čase, byly stávající jízdní řády dosti nekomfortní a docházelo k přeplňování vozidel. Odvozy dělníků z průmyslové zóny Borská pole probíhaly dříve než v časech, na které byly konstruovány jízdní řády (tj. cca v 40.-0. minutě namísto v 0.-20. minutě), naopak návozy dělníků probíhaly pozdějšími spoji než běžnými posilovými (cca v 30. - 0. minutě namísto v 10. - 40. minutě). Předmětem kritiky se dále stala redukce spojů linky 17 (v důsledku provázanosti grafikonů s linkou 16, na které jsou zavedeny prázdninové jízdní řády). Od 7.4.2020 byl provoz linky posílen zřízením dalších mimořádných posilových spojů (tedy spojů neuvedených v klasických jízdních řádech). Po posilovém trolejbusu přidaném 30.3. (směna 15/13) byl 7.4. přidán další trolejbus v rámci směny 15/14 (spoje zajišťovány kloubovým trolejbusem, odjezdy z Hlavního nádraží směr Borská pole 5:05, 6:04, 12:57; z Borských polí směr Hlavní nádraží 5:42, 13:42, 21:52), provoz stávající směny 15/13 byl mírně upraven (namísto sólo vozidla nově zajišťována také kloubovým trolejbusem, odjezdy nově z Borských polí v 13:52 namísto v 13:58, ostatní odjezdy beze změn, tj. 5:46 a 13:08 z Hlavního nádraží směr Borská pole, a 6:13 z Borských polí na Hlavní nádraží). Na lince 15 dále od 7.4. došlo k úpravám v nasazení kloubových trolejbusů – nově budou velkokapacitní vozy vypravovány na směny 15/2,3,4,6,7,9,10,13 a 14 (směny 15/8 a 15/11 jsou naopak namísto kloubových vozů zajišťovány sóly). Ke změně dochází i o víkendu, kdy na lince 15 přibývá také jeden kloubový trolejbus, ten bude vypravován v rámci směny 15/3 (provoz linky 15 o víkendech tak budou zajišťovat tři kloubové vozy (15/1,2,3) a tři sólo vozy. Na linku 15 jsou v těchto dnech prioritně nasazovány trolejbusy vybavené automatickým sčítáním cestujících (tedy zejména nejnovější vozy). Namátkově probíhají také terénní pozorování. Všechna data jsou sledována a vyhodnocována, o čemž svědčí také další drobná změna v provozu linky 15 od příštího týdne. Od 14.4.2020 je přidán je posilový spoj linky 15 ve 21:34 od Hlavního nádraží na Borská pole, tento spoj bude zajišťován velkokapacitním vozidlem v rámci večerní části mimořádné směny 15/14 (od 7.4. tento trolejbus vyjížděl z vozovny na Borská pole, odkud jel ve 21:52 k Hlavnímu nádraží a pak do vozovny, nyní je tedy výjezd z vozovny uspíšen, spoj zamíří nejprve k Hlavnímu nádraží, pak na Borská pole, a pak opět k nádraží a do vozovny). Snímek v tomto týdnu zachytil velkokapacitní vůz č. 537 nasazený na mimořádnou směnu 15/13 při nájezdu z vozovny k Hlavnímu nádraží při průjezdu křižovatkou U Práce.
Situace na lince 15 zde již byla minulé dny přiblížena. S ohledem na koronavirovou epidemii, kdy se cestující snaží udržovat mezi sebou dostatečné odstupy, v kombinaci se zkracováním směn v jednotlivých průmyslových podnicích, a tedy posunům přepravní poptávky v čase, byly stávající jízdní řády dosti nekomfortní a docházelo k přeplňování vozidel. Odvozy dělníků z průmyslové zóny Borská pole probíhaly dříve než v časech, na které byly konstruovány jízdní řády (tj. cca v 40.-0. minutě namísto v 0.-20. minutě), naopak návozy dělníků probíhaly pozdějšími spoji než běžnými posilovými (cca v 30. - 0. minutě namísto v 10. - 40. minutě). Předmětem kritiky se dále stala redukce spojů linky 17 (v důsledku provázanosti grafikonů s linkou 16, na které jsou zavedeny prázdninové jízdní řády). Od 7.4.2020 byl provoz linky posílen zřízením dalších mimořádných posilových spojů (tedy spojů neuvedených v klasických jízdních řádech). Po posilovém trolejbusu přidaném 30.3. (směna 15/13) byl 7.4. přidán další trolejbus v rámci směny 15/14 (spoje zajišťovány kloubovým trolejbusem, odjezdy z Hlavního nádraží směr Borská pole 5:05, 6:04, 12:57; z Borských polí směr Hlavní nádraží 5:42, 13:42, 21:52), provoz stávající směny 15/13 byl mírně upraven (namísto sólo vozidla nově zajišťována také kloubovým trolejbusem, odjezdy nově z Borských polí v 13:52 namísto v 13:58, ostatní odjezdy beze změn, tj. 5:46 a 13:08 z Hlavního nádraží směr Borská pole, a 6:13 z Borských polí na Hlavní nádraží). Na lince 15 dále od 7.4. došlo k úpravám v nasazení kloubových trolejbusů – nově budou velkokapacitní vozy vypravovány na směny 15/2,3,4,6,7,9,10,13 a 14 (směny 15/8 a 15/11 jsou naopak namísto kloubových vozů zajišťovány sóly). Ke změně dochází i o víkendu, kdy na lince 15 přibývá také jeden kloubový trolejbus, ten bude vypravován v rámci směny 15/3 (provoz linky 15 o víkendech tak budou zajišťovat tři kloubové vozy (15/1,2,3) a tři sólo vozy. Na linku 15 jsou v těchto dnech prioritně nasazovány trolejbusy vybavené automatickým sčítáním cestujících (tedy zejména nejnovější vozy). Namátkově probíhají také terénní pozorování. Všechna data jsou sledována a vyhodnocována, o čemž svědčí také další drobná změna v provozu linky 15 od příštího týdne. Od 14.4.2020 je přidán je posilový spoj linky 15 ve 21:34 od Hlavního nádraží na Borská pole, tento spoj bude zajišťován velkokapacitním vozidlem v rámci večerní části mimořádné směny 15/14 (od 7.4. tento trolejbus vyjížděl z vozovny na Borská pole, odkud jel ve 21:52 k Hlavnímu nádraží a pak do vozovny, nyní je tedy výjezd z vozovny uspíšen, spoj zamíří nejprve k Hlavnímu nádraží, pak na Borská pole, a pak opět k nádraží a do vozovny). Snímek v tomto týdnu zachytil velkokapacitní vůz č. 537 nasazený na mimořádnou směnu 15/13 při nájezdu z vozovny k Hlavnímu nádraží při průjezdu křižovatkou U Práce.
Apr 11, 2020 9:35:04am
Další litevské zastavení nás naposledy zavede k projektu "Atia senienos, labas naujienos!" (volně přeloženo jako "Sbohem staré, vítejte nové!"), v rámci, kterého se takřka osm desítek trolejbusů Škoda 14 Tr v Kaunasu několik měsíců před svým vyřazením proměnilo pod rukama řady výtvarníků v originální streetartová umělecká díla a ulice města se staly pomyslnou galerií. Některé umělecké počiny byly povedené více, některé méně, každý z trolejbusů byl však naprosto originálním zosobněním umělce. Trolejbusy byly oděny jak do ryze abstraktních počinů, tak do různých symbolických prvků či ilustrací, tak i do motivů symbolizujících město Kaunas, místní sportovní kluby, ale například i národní litevskou vlajku. Povedených zkrášlených trolejbusů bylo opravdu mnoho, volba těch nejhezčích je výsostně subjektivní. Přesto, ale stojí za zmínku vyzdvihnout např. černobílý motiv zebry na voze č. 252, pestré kostičkové motivy na vozech č. 348 či 259, kresby trolejbusových řidičů na voze č. 339 či již prezentované "kočičí hlavy" na voze 264. Za řadou z těchto uváděných počinů stojí kaunaský populární streetartový umělec Morfai (vlastním jménem Timotiejus Norvila), který projekt ve spolupráci s dopravním podnikem zahajoval. Jeho pomyslný podpis nalezneme i pod nátěrem na vozu č. 257. Trolejbus z roku 1986, který byl zkrášlen jako druhý v rámci celého projektu, byl v uměleckém nátěru v provozu od první poloviny října roku 2018, z provozu byl odstaven v průběhu roku 2019. Trolejbus se žlutým automobilem "Brouk" (v Litvě obdobně přezdívaný "Vabalas") se rychle stal jedním ze symbolů celého projektu. Zajímavostí je, že pro lepší dojem z uměleckého díla a navození "jízdy automobilu", byly trolejbusu natřeny také části pneumatik bílou barvou, nicméně bílá barva na pneumatikách v provozu rychle vzala za své a obnovována dále nebyla (foto trolejbusu v první dny nového nátěru v komentáři, stejně tak je v komentáři přidán odkaz na galerii zachycující většinu (ale nikoliv všechny) umělecky zkrášlené trolejbusy). Snímek zachytil už vysloužilý vůz č. 257 "Brouk" v listopadu 2019 společně s dalšími 14 Tr při čekání na svůj další osud v areálu kaunaských autobusových garáží.
Další litevské zastavení nás naposledy zavede k projektu "Atia senienos, labas naujienos!" (volně přeloženo jako "Sbohem staré, vítejte nové!"), v rámci, kterého se takřka osm desítek trolejbusů Škoda 14 Tr v Kaunasu několik měsíců před svým vyřazením proměnilo pod rukama řady výtvarníků v originální streetartová umělecká díla a ulice města se staly pomyslnou galerií. Některé umělecké počiny byly povedené více, některé méně, každý z trolejbusů byl však naprosto originálním zosobněním umělce. Trolejbusy byly oděny jak do ryze abstraktních počinů, tak do různých symbolických prvků či ilustrací, tak i do motivů symbolizujících město Kaunas, místní sportovní kluby, ale například i národní litevskou vlajku. Povedených zkrášlených trolejbusů bylo opravdu mnoho, volba těch nejhezčích je výsostně subjektivní. Přesto, ale stojí za zmínku vyzdvihnout např. černobílý motiv zebry na voze č. 252, pestré kostičkové motivy na vozech č. 348 či 259, kresby trolejbusových řidičů na voze č. 339 či již prezentované "kočičí hlavy" na voze 264. Za řadou z těchto uváděných počinů stojí kaunaský populární streetartový umělec Morfai (vlastním jménem Timotiejus Norvila), který projekt ve spolupráci s dopravním podnikem zahajoval. Jeho pomyslný podpis nalezneme i pod nátěrem na vozu č. 257. Trolejbus z roku 1986, který byl zkrášlen jako druhý v rámci celého projektu, byl v uměleckém nátěru v provozu od první poloviny října roku 2018, z provozu byl odstaven v průběhu roku 2019. Trolejbus se žlutým automobilem "Brouk" (v Litvě obdobně přezdívaný "Vabalas") se rychle stal jedním ze symbolů celého projektu. Zajímavostí je, že pro lepší dojem z uměleckého díla a navození "jízdy automobilu", byly trolejbusu natřeny také části pneumatik bílou barvou, nicméně bílá barva na pneumatikách v provozu rychle vzala za své a obnovována dále nebyla (foto trolejbusu v první dny nového nátěru v komentáři, stejně tak je v komentáři přidán odkaz na galerii zachycující většinu (ale nikoliv všechny) umělecky zkrášlené trolejbusy). Snímek zachytil už vysloužilý vůz č. 257 "Brouk" v listopadu 2019 společně s dalšími 14 Tr při čekání na svůj další osud v areálu kaunaských autobusových garáží.
Apr 11, 2020 11:17:14am
Trolejbus Škoda 26 Tr č. 578 nasazený na linku 15 v poklidném jarním sobotním odpoledni projíždí po Rokycanské třídě. Lokalita Letná se v uplynulých měsících mohla "pochlubit" dvěmi velkoformátovými, pro někoho zajímavými, pro někoho sexistickými reklamami na štítech domů, reklama s Darou Rolins na domu u křižovatky Dlouhá x Rokycanská už byla před několika měsíci odstraněna, reklama na Rokycanské třídě zatím "drží" stále.
Trolejbus Škoda 26 Tr č. 578 nasazený na linku 15 v poklidném jarním sobotním odpoledni projíždí po Rokycanské třídě. Lokalita Letná se v uplynulých měsících mohla "pochlubit" dvěmi velkoformátovými, pro někoho zajímavými, pro někoho sexistickými reklamami na štítech domů, reklama s Darou Rolins na domu u křižovatky Dlouhá x Rokycanská už byla před několika měsíci odstraněna, reklama na Rokycanské třídě zatím "drží" stále.
Apr 11, 2020 7:21:24pm
Velikonoční svátky každoročně znamenají zvýšenou přepravní poptávku na lince 11 v souvislosti s návštěvami Ústředního hřbitova. Ač letos bude zájem cestujících pravděpodobně nižší, kloubové trolejbusy jsou na linku 11 "preventivně" nasazeny také i s ohledem na možnost udržovat větší bezpečnostní rozestupy mezi cestujícími. Po celý prodloužený velikonoční víkend tak provoz linky 11 zajišťují výhradně velkokapacitní kloubové trolejbusy, a to včetně nejnovějších trolejbusů Škoda 27 Tr v karoserii IV. generace. Kromě linky 11 o velikonočním víkendu jsou v souvislosti se zvýšením přepravní nabídky (pro komfortnější dodržování bezpečnostních rozestupů ve vozidlech s ohledem na koronavir) pravidelně o víkendech nasazovány kloubové trolejbusy na linku 16 a také na vybraná pořadí linky 15. Snímek trolejbus Škoda 27 Tr č. 583 nasazený na linku 11 zachytil v Husově ulici, do které je linka 11 odkloněna z důvodu uzavírky komunikace na Husovo náměstí.
Velikonoční svátky každoročně znamenají zvýšenou přepravní poptávku na lince 11 v souvislosti s návštěvami Ústředního hřbitova. Ač letos bude zájem cestujících pravděpodobně nižší, kloubové trolejbusy jsou na linku 11 "preventivně" nasazeny také i s ohledem na možnost udržovat větší bezpečnostní rozestupy mezi cestujícími. Po celý prodloužený velikonoční víkend tak provoz linky 11 zajišťují výhradně velkokapacitní kloubové trolejbusy, a to včetně nejnovějších trolejbusů Škoda 27 Tr v karoserii IV. generace. Kromě linky 11 o velikonočním víkendu jsou v souvislosti se zvýšením přepravní nabídky (pro komfortnější dodržování bezpečnostních rozestupů ve vozidlech s ohledem na koronavir) pravidelně o víkendech nasazovány kloubové trolejbusy na linku 16 a také na vybraná pořadí linky 15. Snímek trolejbus Škoda 27 Tr č. 583 nasazený na linku 11 zachytil v Husově ulici, do které je linka 11 odkloněna z důvodu uzavírky komunikace na Husovo náměstí.
Apr 11, 2020 8:04:45pm
Zkušební provoz na lince 19 dnes zahájil trolejbus Ekova Electron 12T. Pro trolejbus vyrobený v roce 2017 v Ostravě je Plzeň třetím působištěm. Kromě testovacího provozu v Ostravě byl vůz na půl roku zapůjčen k otestování Dopravnímu podniku hlavního města Prahy. Ekova Electron 12T je však pro plzeňský provoz zajímavý zejména z hlediska trakční výzbroje. V ulicích Plzně se od roku 1941 vystřídaly stovky, ba dokonce nižší tisíce trolejbusů, a to zejména díky sídlu trolejbusového výrobce Škoda Electric. V celé historii plzeňského provozu lze však počet trolejbusů, jež jsou poháněny odlišnou trakční výzbrojí než tou s okřídleným šípem ve znaku, spočítat na prstech jedné ruky. Konkrétně se jednalo o prezentovaný trolejbus Solaris Trollino 12AC s výzbrojí Cegelec (v roce 2003) a dále trolejbus Tatra T400 s výzbrojí od ČKD Praha zapůjčený do Plzně u příležitosti oslav 75 let trolejbusů (v r. 2016). V současnosti zapůjčený trolejbus Ekova Electron 12T (s výzbrojí od společnosti Cegelec) je tak třetím vozem s touto výsadou. Trolejbus Ekova Electron 12T pro účely zkušebního provozu u PMDP obdržel evidenční číslo 990. Stroj bude nasazován prioritně v pracovní dny na linku 19 spojující Ústřední hřbitov s Malesicemi resp. Křimicemi, ve službě u PMDP bude minimálně jeden měsíc. Provoz zkušební linky 19 byl zahájen v prosinci 2019 a cílem linky je ověření vhodnosti technologie bateriových trolejbusů pro nahrazení vhodných autobusových linek (zde tedy autobusové linky 35). Snímek testovaný trolejbus Ekova Electron 12T č. 990 zachytil v zastávce CAN Husova po příjezdu z Malesic (s využitím bateriového pohonu) krátce po natrolejení, dál už vůz čeká cesta na Ústřední hřbitov s napájením z trolejového vedení. Zřejmě nedopatřením je trolejbus vybaven světlým podkladem evidenčního čísla narozdíl od ostatních plzeňských bateriových trolejbusů, které jsou pro možnost rychlého jednoznačného rozlišení na přání Hasičského záchranného sboru opatřeny tmavším podkladovým odstínem nálepek s evidenčními čísly.
Zkušební provoz na lince 19 dnes zahájil trolejbus Ekova Electron 12T. Pro trolejbus vyrobený v roce 2017 v Ostravě je Plzeň třetím působištěm. Kromě testovacího provozu v Ostravě byl vůz na půl roku zapůjčen k otestování Dopravnímu podniku hlavního města Prahy. Ekova Electron 12T je však pro plzeňský provoz zajímavý zejména z hlediska trakční výzbroje. V ulicích Plzně se od roku 1941 vystřídaly stovky, ba dokonce nižší tisíce trolejbusů, a to zejména díky sídlu trolejbusového výrobce Škoda Electric. V celé historii plzeňského provozu lze však počet trolejbusů, jež jsou poháněny odlišnou trakční výzbrojí než tou s okřídleným šípem ve znaku, spočítat na prstech jedné ruky. Konkrétně se jednalo o prezentovaný trolejbus Solaris Trollino 12AC s výzbrojí Cegelec (v roce 2003) a dále trolejbus Tatra T400 s výzbrojí od ČKD Praha zapůjčený do Plzně u příležitosti oslav 75 let trolejbusů (v r. 2016). V současnosti zapůjčený trolejbus Ekova Electron 12T (s výzbrojí od společnosti Cegelec) je tak třetím vozem s touto výsadou. Trolejbus Ekova Electron 12T pro účely zkušebního provozu u PMDP obdržel evidenční číslo 990. Stroj bude nasazován prioritně v pracovní dny na linku 19 spojující Ústřední hřbitov s Malesicemi resp. Křimicemi, ve službě u PMDP bude minimálně jeden měsíc. Provoz zkušební linky 19 byl zahájen v prosinci 2019 a cílem linky je ověření vhodnosti technologie bateriových trolejbusů pro nahrazení vhodných autobusových linek (zde tedy autobusové linky 35). Snímek testovaný trolejbus Ekova Electron 12T č. 990 zachytil v zastávce CAN Husova po příjezdu z Malesic (s využitím bateriového pohonu) krátce po natrolejení, dál už vůz čeká cesta na Ústřední hřbitov s napájením z trolejového vedení. Zřejmě nedopatřením je trolejbus vybaven světlým podkladem evidenčního čísla narozdíl od ostatních plzeňských bateriových trolejbusů, které jsou pro možnost rychlého jednoznačného rozlišení na přání Hasičského záchranného sboru opatřeny tmavším podkladovým odstínem nálepek s evidenčními čísly.
Apr 14, 2020 7:46:30pm
Od úterý je na testovací linku 19 nasazen zapůjčený trolejbus Ekova Electron 12T. Ten v plzeňském provozu působí do jisté míry jako zjevení, a to jednak svým modro-žluto-bílým nátěrem evokující starší provedení nátěru ostravského dopravního podniku, tak zejména trakční výzbrojí Cegelec. Trolejbus se v první dny nasazení těšil zvýšenému zájmu z řad dopravních fanoušků, nicméně v době nekoronavirové by zájem o svezení byl jistě o dost vyšší. Snímek ostravský prototyp, označený během testování u PMDP č. 990, zachytil v prořídlé aleji v Radčické ulici. Trolejbus s využitím bateriového pohonu před pár chvílemi opustil centrální část města Plzně aby za dalších pár minut jízdy obsloužil samostatné městské části Radčice a Křimice.
Od úterý je na testovací linku 19 nasazen zapůjčený trolejbus Ekova Electron 12T. Ten v plzeňském provozu působí do jisté míry jako zjevení, a to jednak svým modro-žluto-bílým nátěrem evokující starší provedení nátěru ostravského dopravního podniku, tak zejména trakční výzbrojí Cegelec. Trolejbus se v první dny nasazení těšil zvýšenému zájmu z řad dopravních fanoušků, nicméně v době nekoronavirové by zájem o svezení byl jistě o dost vyšší. Snímek ostravský prototyp, označený během testování u PMDP č. 990, zachytil v prořídlé aleji v Radčické ulici. Trolejbus s využitím bateriového pohonu před pár chvílemi opustil centrální část města Plzně aby za dalších pár minut jízdy obsloužil samostatné městské části Radčice a Křimice.
Apr 17, 2020 8:36:50pm
Pronajatý trolejbus Ekova Electron 12T už má za sebou takřka týden zkušebního provozu s cestujícími. Názory na nový stroj se zatím spíše různí... Od úterý do pátku minulého týdne byl trolejbus nasazen na svoji klasickou směnu na testovací lince 19. Aby pronajatý vůz nezahálel ani o víkendu, byl trolejbus po oba dva víkendové dny nasazen na linku 15, konkrétně na směnu 15/5 (tato směna se vyznačuje brzkým koncem, už po 18. hodině, a tak je zde minimální riziko vandalismu ze strany cestujících). Dnes trolejbus do provozu nasazen nebyl, v další dny jej lze opět očekávat na lince 19. Snímek trolejbus zachytil v nedělní odpoledne při krátké přestávce v obratišti Lobzy.
Pronajatý trolejbus Ekova Electron 12T už má za sebou takřka týden zkušebního provozu s cestujícími. Názory na nový stroj se zatím spíše různí... Od úterý do pátku minulého týdne byl trolejbus nasazen na svoji klasickou směnu na testovací lince 19. Aby pronajatý vůz nezahálel ani o víkendu, byl trolejbus po oba dva víkendové dny nasazen na linku 15, konkrétně na směnu 15/5 (tato směna se vyznačuje brzkým koncem, už po 18. hodině, a tak je zde minimální riziko vandalismu ze strany cestujících). Dnes trolejbus do provozu nasazen nebyl, v další dny jej lze opět očekávat na lince 19. Snímek trolejbus zachytil v nedělní odpoledne při krátké přestávce v obratišti Lobzy.
Apr 20, 2020 7:53:16pm
To, že plzeňské ulice a troleje jsou dějištěm řady zajímavých trolejbusových setkání, není pro naše čtenáře rozhodně žádnou novinkou. Dnes si to dvěmi snímky opět jen potvrdíme. Do Mariánských Lázní byla v uplynulých týdnech dodána většina nových bateriových trolejbusů 30 Tr, zbylé by měly dorazit do konce měsíce. Na snímcích můžeme vidět setkání dvou zástupců této dodávky při setkání s jinými testovanými vozy Škody Electric v Černické ulici, obvyklém místě otáčení krátké testovací trasy z Tyršova mostu. Na prvním snímku z počátku března, který by se dal nazvat lázeňským setkáním a zároveň setkáním generací, zapózovala Škoda 32 Tr pro Teplice z tehdy právě končící dodávky a 30 Tr z právě zahajované dodávky pro Mariánské Lázně. Na druhém snímku, datovaném o více než měsíc později (v komentáři), se jiná mariánskolázeňská 30 Tr setkává s vozem Solaris Trollino 18 (s výzbrojí Škoda) z nedávno zahájené zakázky pro rumunský Brašov.
To, že plzeňské ulice a troleje jsou dějištěm řady zajímavých trolejbusových setkání, není pro naše čtenáře rozhodně žádnou novinkou. Dnes si to dvěmi snímky opět jen potvrdíme. Do Mariánských Lázní byla v uplynulých týdnech dodána většina nových bateriových trolejbusů 30 Tr, zbylé by měly dorazit do konce měsíce. Na snímcích můžeme vidět setkání dvou zástupců této dodávky při setkání s jinými testovanými vozy Škody Electric v Černické ulici, obvyklém místě otáčení krátké testovací trasy z Tyršova mostu. Na prvním snímku z počátku března, který by se dal nazvat lázeňským setkáním a zároveň setkáním generací, zapózovala Škoda 32 Tr pro Teplice z tehdy právě končící dodávky a 30 Tr z právě zahajované dodávky pro Mariánské Lázně. Na druhém snímku, datovaném o více než měsíc později (v komentáři), se jiná mariánskolázeňská 30 Tr setkává s vozem Solaris Trollino 18 (s výzbrojí Škoda) z nedávno zahájené zakázky pro rumunský Brašov.
Apr 20, 2020 10:29:53pm
Na zkušebních jízdách se pomalu objevují další trolejbusy pro rumunský Brašov. Celkově bude vyrobeno 26 zelenočerných kloubových strojů Solaris Trollino 18. Snímek zachytil třetí vyrobený trolejbus na náměstí Milady Horákové (pyšnícím se kvetoucími sakurami) při výjezdu z příležitostně využívaného obratiště. Nepřehlédnutelným prvkem na levém boku nových trolejbusů je motiv linie pohoří. Tato linie symbolizuje horu Tâmpa jež se tyčí nad městem Brašov, poskytuje krásný výhled na město, a je také jedním z charakteristických symbolů města.
Na zkušebních jízdách se pomalu objevují další trolejbusy pro rumunský Brašov. Celkově bude vyrobeno 26 zelenočerných kloubových strojů Solaris Trollino 18. Snímek zachytil třetí vyrobený trolejbus na náměstí Milady Horákové (pyšnícím se kvetoucími sakurami) při výjezdu z příležitostně využívaného obratiště. Nepřehlédnutelným prvkem na levém boku nových trolejbusů je motiv linie pohoří. Tato linie symbolizuje horu Tâmpa jež se tyčí nad městem Brašov, poskytuje krásný výhled na město, a je také jedním z charakteristických symbolů města.
Apr 21, 2020 9:43:24pm
Pronajatý trolejbus Ekova Electron 12T se v jarní slunný podvečer v obratišti Hlavní nádraží setkal s autobusem SOR NB č. 569. Ačkoliv to panel trolejbusu na snímku neprozrazuje (vzhledem k fotografování na krátký expoziční čas), trolejbus i autobus mají stejný cíl, a to městskou část Křimice. V současnosti je obsluha Křimic výsostně autobusová (zejména linkami 35 a 41), spoje zkušební trolejbusové linky 19 do Křimic zajíždějí jen šestkrát v průběhu pracovního dne. O budoucí obsluze Křimic, Malesic i Radčic a zejména vhodném dopravním prostředku zatím lze diskutovat a jistě bude předmětem budoucích jednání v rámci PMDP a města Plzně. Nicméně dosavadní zkušební provoz trolejbusové linky 19 nepřinesl prakticky žádné problémy. Snímek z terminálu Hlavní nádraží v popředí ukazuje také další aktualitu. V posledních týdnech došlo k úpravě volného prostranství mezi autobusovými odstavnými stáními a Šumavskou ulicí. Namísto zeminy byly v místě položeny betonové panely a nově vzniklá plocha slouží jako rozšířené (dočasné) stání pro regionální autobusy (jejichž počet se na terminálu s červnovou změnou jízdních řádů ještě zvýší).
Pronajatý trolejbus Ekova Electron 12T se v jarní slunný podvečer v obratišti Hlavní nádraží setkal s autobusem SOR NB č. 569. Ačkoliv to panel trolejbusu na snímku neprozrazuje (vzhledem k fotografování na krátký expoziční čas), trolejbus i autobus mají stejný cíl, a to městskou část Křimice. V současnosti je obsluha Křimic výsostně autobusová (zejména linkami 35 a 41), spoje zkušební trolejbusové linky 19 do Křimic zajíždějí jen šestkrát v průběhu pracovního dne. O budoucí obsluze Křimic, Malesic i Radčic a zejména vhodném dopravním prostředku zatím lze diskutovat a jistě bude předmětem budoucích jednání v rámci PMDP a města Plzně. Nicméně dosavadní zkušební provoz trolejbusové linky 19 nepřinesl prakticky žádné problémy. Snímek z terminálu Hlavní nádraží v popředí ukazuje také další aktualitu. V posledních týdnech došlo k úpravě volného prostranství mezi autobusovými odstavnými stáními a Šumavskou ulicí. Namísto zeminy byly v místě položeny betonové panely a nově vzniklá plocha slouží jako rozšířené (dočasné) stání pro regionální autobusy (jejichž počet se na terminálu s červnovou změnou jízdních řádů ještě zvýší).
Apr 21, 2020 10:17:49pm
Dnešní den se zapíše do historie trolejbusové dopravy v Mariánských Lázních. Do provozu byly dnes po 15. hodině zařazeny dva nové trolejbusy Škoda 30 Tr SOR (č. 60, 61), které ve službě symbolicky vystřídaly dosluhující trolejbusy Škoda 24 Tr (trolejbusy tohoto typu však do provozu pravděpodobně v létě ještě okrajově zasáhnou). Vzhledem k tomu, že Mariánské Lázně bývají občas s nadsázkou označované jako "detašované pracoviště plzeňského dopravního podniku" a zejména vzhledem k tomu, že osud tohoto trolejbusového provozu je velmi bedlivě sledován i zahraniční odbornou veřejností (která s ohledem na současná opatření nemůže provoz osobně navštívit), rozhodli jsme se dnešnímu dni věnovat podrobněji. Dnešním dnem se doufejme na následující roky výrazně upevnila role trolejbusů v Mariánských Lázních jako moderního, ekologického a zejména perspektivního dopravního prostředku... Přejme trolejbusům v Mariánských Lázních mnoho šťastně najetých kilometrů a snad ještě více popřejme budoucí politickou přízeň. Bližší informace o mariánskolázeňských trolejbusech a dnešním významném dni jsou uvedeny u jednotlivých snímků.
Apr 23, 2020 9:11:04pm
Ani tento víkend pronajatý trolejbus Ekova Electron 12T nezahálí ve vozovně. Vůz, který je prioritně testován na zkušební lince 19 (která je však v provozu jen v pracovní dny), byl pro připomenutí minulý víkend nasazen na linku 15. Dnes byl trolejbus nasazen na linku 16 (konkrétně na směnu 16/10). Trolejbus, který na pohled upoutá modro-bílo-žlutým nátěrem odpovídajícím staršímu barevnému schématu Dopravního podniku Ostrava, byl na snímku zachycen při výjezdu ze zastávky U Luny.
Ani tento víkend pronajatý trolejbus Ekova Electron 12T nezahálí ve vozovně. Vůz, který je prioritně testován na zkušební lince 19 (která je však v provozu jen v pracovní dny), byl pro připomenutí minulý víkend nasazen na linku 15. Dnes byl trolejbus nasazen na linku 16 (konkrétně na směnu 16/10). Trolejbus, který na pohled upoutá modro-bílo-žlutým nátěrem odpovídajícím staršímu barevnému schématu Dopravního podniku Ostrava, byl na snímku zachycen při výjezdu ze zastávky U Luny.
Apr 25, 2020 7:43:09pm
Dalším pohledem do litevského Kaunasu se se zdejšími trolejbusy Škoda 14 Tr rozloučíme. Jak věrní čtenáři jistě vědí, v souvislosti s dodávkou nových trolejbusů, došlo v druhé polovině roku 2019 k razantní obměně zdejšího vozového parku trolejbusů a zejména vyřazení desítek trolejbusů Škoda 14 Tr. Odstavené trolejbusy byly nabízeny v aukcích k odprodeji, ne však úspěšně. V průběhu roku 2020 také začíná šrotování prvních trolejbusů. Ačkoliv byl původně proklamován konec provozu trolejbusů Škoda 14 Tr v Kaunasu na závěr roku 2019, trolejbusy 14 Tr se v omezené míře objevovaly v provozu ještě v první polovině ledna 2020 (než byly přebrány poslední nové trolejbusy). Jedná se o trolejbusy, kterým v blízké době šrotování nehrozí, dopravce se rozhodl ponechat si nadále osm trolejbusů Škoda 14 Tr. Konkrétně se jedná o vozy č. 232, 239, 264, 273, 283, 300, 338 a 351. A jaké bude využití těchto vozů? Vůz č. 239 slouží dlouhodobě pro zácvik nových řidičů. Ostatní trolejbusy slouží zejména v zimním období jako služební vozidla pro boj s námrazou na trolejovém vedení. Vzhledem k chladnému a relativně vlhkému podnebí (město dělí od moře přibližně 170 kilometrů) zde námraza trolejbusy trápí poměrně často. Pro odstranění námrazy jsou starší trolejbusy Škoda 14 Tr neocenitelné, a i s ohledem na velikost sítě je vhodné zapojení více vozidel. Svoje kvality v boji s námrazou trolejbusy Škoda 14 Tr prokázaly i tuto zimu, při prvních větších námrazách v polovině února 2020 byl provoz kaunaských trolejbusů prakticky paralyzován (např. v jednom místě uvízlo minimálně 16 trolejbusů, jak zachycuje video umístěné v komentáři) a situaci zachraňovaly "ledoborce" v podobě vozů Škoda 14 Tr (vozy 14 Tr však slouží už jen jako služební vozidla a cestující nepřeváží). Některý z trolejbusů Škoda 14 Tr si dále dopravce plánuje ponechat jako historický (či "retro") vůz. Přiložený snímek zachycuje jeden ze zachovaných vozů Škoda 14 Tr, výcvikový vůz č. 239, při průjezdu ulicí 11. března. Tento den je pro Litvu velmi významným, 11. března 1990 Litva jako první sovětská republika obnovila svoji nezávislost.
Dalším pohledem do litevského Kaunasu se se zdejšími trolejbusy Škoda 14 Tr rozloučíme. Jak věrní čtenáři jistě vědí, v souvislosti s dodávkou nových trolejbusů, došlo v druhé polovině roku 2019 k razantní obměně zdejšího vozového parku trolejbusů a zejména vyřazení desítek trolejbusů Škoda 14 Tr. Odstavené trolejbusy byly nabízeny v aukcích k odprodeji, ne však úspěšně. V průběhu roku 2020 také začíná šrotování prvních trolejbusů. Ačkoliv byl původně proklamován konec provozu trolejbusů Škoda 14 Tr v Kaunasu na závěr roku 2019, trolejbusy 14 Tr se v omezené míře objevovaly v provozu ještě v první polovině ledna 2020 (než byly přebrány poslední nové trolejbusy). Jedná se o trolejbusy, kterým v blízké době šrotování nehrozí, dopravce se rozhodl ponechat si nadále osm trolejbusů Škoda 14 Tr. Konkrétně se jedná o vozy č. 232, 239, 264, 273, 283, 300, 338 a 351. A jaké bude využití těchto vozů? Vůz č. 239 slouží dlouhodobě pro zácvik nových řidičů. Ostatní trolejbusy slouží zejména v zimním období jako služební vozidla pro boj s námrazou na trolejovém vedení. Vzhledem k chladnému a relativně vlhkému podnebí (město dělí od moře přibližně 170 kilometrů) zde námraza trolejbusy trápí poměrně často. Pro odstranění námrazy jsou starší trolejbusy Škoda 14 Tr neocenitelné, a i s ohledem na velikost sítě je vhodné zapojení více vozidel. Svoje kvality v boji s námrazou trolejbusy Škoda 14 Tr prokázaly i tuto zimu, při prvních větších námrazách v polovině února 2020 byl provoz kaunaských trolejbusů prakticky paralyzován (např. v jednom místě uvízlo minimálně 16 trolejbusů, jak zachycuje video umístěné v komentáři) a situaci zachraňovaly "ledoborce" v podobě vozů Škoda 14 Tr (vozy 14 Tr však slouží už jen jako služební vozidla a cestující nepřeváží). Některý z trolejbusů Škoda 14 Tr si dále dopravce plánuje ponechat jako historický (či "retro") vůz. Přiložený snímek zachycuje jeden ze zachovaných vozů Škoda 14 Tr, výcvikový vůz č. 239, při průjezdu ulicí 11. března. Tento den je pro Litvu velmi významným, 11. března 1990 Litva jako první sovětská republika obnovila svoji nezávislost.
Apr 26, 2020 7:46:47pm
Linka 19 za pár dnů dokončí už 5. měsíc svého zkušebního provozu. Trolejbusová linka, která si klade za cíl ověření vhodnosti technologie bateriových trolejbusů pro nahrazení autobusové linky 35, poprvé vyjela 2.12.2019. Od té doby jezdí mezi Ústředním hřbitovem a Křimicemi, resp. Malesicemi jeden bateriový trolejbus každý pracovní den (výjimkou byly vánoční prázdniny, kdy byl provoz linky pozastaven). Po řadě měsíců testování tak přichází i čas na postupné bilancování. O bateriových trolejbusech, dosavadním provozu linky 19 a i možné budoucnosti této linky, hovořil dnes vedoucí dopravního oddělení PMDP, Jiří Kohout, s reportérem Českého rozhlasu Plzeň, a to stylově právě na palubě bateriového trolejbusu uhánějícího jako spoj linky 19 do Malesic a zpět. Na vlnách rozhlasového vysílání by měl výsledek rozhovoru (snad ne příliš sestříhaný) zaznít ve čtvrtek 30.4. Ač to není patrné, interview v trolejbusu probíhalo i v době pořízení přiloženého snímku. Pronajatý trolejbus Ekova Electron 12T č. 990 při zpáteční cestě z Malesic projíždí jarní rozkvetlou krajinou na začátku městské čtvrti Radčice. Dnešní dopoledne bylo pro linku 19 vůbec „neobvyklé“ – v ranních hodinách provoz trolejbusů v celé Plzni zkomplikoval rozsáhlý výpadek napájení způsobený poruchou napájecí soustavy dodavatele. Spoj linky 19 po 9. hodině do Křimic a zpět byl dnes dále zkomplikován cizí dopravní nehodou na Zámeckém náměstí v Křimicích. Spoj odjížděl opožděn, nehodu po chvíli čekání objel po místních komunikacích Zámeckého náměstí (kolmé vedlejší ulice).
Linka 19 za pár dnů dokončí už 5. měsíc svého zkušebního provozu. Trolejbusová linka, která si klade za cíl ověření vhodnosti technologie bateriových trolejbusů pro nahrazení autobusové linky 35, poprvé vyjela 2.12.2019. Od té doby jezdí mezi Ústředním hřbitovem a Křimicemi, resp. Malesicemi jeden bateriový trolejbus každý pracovní den (výjimkou byly vánoční prázdniny, kdy byl provoz linky pozastaven). Po řadě měsíců testování tak přichází i čas na postupné bilancování. O bateriových trolejbusech, dosavadním provozu linky 19 a i možné budoucnosti této linky, hovořil dnes vedoucí dopravního oddělení PMDP, Jiří Kohout, s reportérem Českého rozhlasu Plzeň, a to stylově právě na palubě bateriového trolejbusu uhánějícího jako spoj linky 19 do Malesic a zpět. Na vlnách rozhlasového vysílání by měl výsledek rozhovoru (snad ne příliš sestříhaný) zaznít ve čtvrtek 30.4. Ač to není patrné, interview v trolejbusu probíhalo i v době pořízení přiloženého snímku. Pronajatý trolejbus Ekova Electron 12T č. 990 při zpáteční cestě z Malesic projíždí jarní rozkvetlou krajinou na začátku městské čtvrti Radčice. Dnešní dopoledne bylo pro linku 19 vůbec „neobvyklé“ – v ranních hodinách provoz trolejbusů v celé Plzni zkomplikoval rozsáhlý výpadek napájení způsobený poruchou napájecí soustavy dodavatele. Spoj linky 19 po 9. hodině do Křimic a zpět byl dnes dále zkomplikován cizí dopravní nehodou na Zámeckém náměstí v Křimicích. Spoj odjížděl opožděn, nehodu po chvíli čekání objel po místních komunikacích Zámeckého náměstí (kolmé vedlejší ulice).
Apr 28, 2020 7:37:35pm
Trolejbusy pro rumunský Brašov naše čtenáře vždy velmi zaujmou. Čekání na nové trolejbusy se Brašovu pomalu krátí, první dokončený trolejbus byl ze Škody Electric vyexpedován v průběhu včerejšího dne, a nyní má před sebou dalekou cestu. Snímek při zkušební jízdě zachytil vůz Brašov č. 4, konkrétně byl vůz zachycen při výjezdu z manipulačního obratiště na náměstí Milady Horákové. Toto obratiště je v současnosti příležitostně využíváno prakticky výhradně zkušebními jízdami vozidel ze Škody Electric. Na panelu trolejbusu zaujme zapnutá linková orientace, zajímavostí je, že na linku 1 zobrazenou na panelu budou v Brašově nové trolejbusy skutečně vypravovány. Shodou náhod je i lokalita plzeňského náměstí Milady Horákové obsluhována linkou č. 1, nicméně v podání tramvají. Nové trolejbusy v Brašově budou znamenat výrazné omlazení vozového parku trolejbusů, který je v současné době tvořen ojetými trolejbusy ze Švýcarska (a menšinově také z Francie). Všechny v současné době provozované trolejbusy v Brašově pochází z 80. let minulého století, i proto bylo město v poslední době vyhledáváno řadou dopravních fandů. Řadě dalších dopravních příznivců plánovanou návštěvu tohoto města překazila probíhající koronavirová epidemie...
Trolejbusy pro rumunský Brašov naše čtenáře vždy velmi zaujmou. Čekání na nové trolejbusy se Brašovu pomalu krátí, první dokončený trolejbus byl ze Škody Electric vyexpedován v průběhu včerejšího dne, a nyní má před sebou dalekou cestu. Snímek při zkušební jízdě zachytil vůz Brašov č. 4, konkrétně byl vůz zachycen při výjezdu z manipulačního obratiště na náměstí Milady Horákové. Toto obratiště je v současnosti příležitostně využíváno prakticky výhradně zkušebními jízdami vozidel ze Škody Electric. Na panelu trolejbusu zaujme zapnutá linková orientace, zajímavostí je, že na linku 1 zobrazenou na panelu budou v Brašově nové trolejbusy skutečně vypravovány. Shodou náhod je i lokalita plzeňského náměstí Milady Horákové obsluhována linkou č. 1, nicméně v podání tramvají. Nové trolejbusy v Brašově budou znamenat výrazné omlazení vozového parku trolejbusů, který je v současné době tvořen ojetými trolejbusy ze Švýcarska (a menšinově také z Francie). Všechny v současné době provozované trolejbusy v Brašově pochází z 80. let minulého století, i proto bylo město v poslední době vyhledáváno řadou dopravních fandů. Řadě dalších dopravních příznivců plánovanou návštěvu tohoto města překazila probíhající koronavirová epidemie...
May 01, 2020 5:55:06pm
A co tedy kaunaské trolejbusy Škoda 14 Tr nahradilo? Desítky zbrusu nových trolejbusů Solaris Trollino 12 v karoserii IV. generace. Konkrétně do druhého největšího litevského města zamířilo 85 nových charakteristicky světle zelených trolejbusů. První z nových trolejbusů byl po otestování v polské Gdyni do Kaunasu dodán v srpnu 2019, zakrátko po něm následovaly další vozy (ze začátku obvykle v rozmezí 4-5 dnů, během podzimu byly nové trolejbusy dodávány prakticky denně (6-8 týdně)). Od 30. září pak po představení veřejnosti a médiím první nové trolejbusy vyrazily do služby s cestujícími. Během podzimních měsíců se podíl nových trolejbusů ve službě s cestujícími rychle zvyšoval a nová Trollina začala poměrně rychle v ulicích převládat nad ostatními typy trolejbusů (zejména 14 Tr). Poslední nové trolejbusy byly převzaty v první polovině ledna 2020. Číslováním nové trolejbusy navazují na už provozované vozy Solaris Trollino 12 (III. generace, které byly číslovány „nanovo“ od č. 001) a ojeté trolejbusy Berkhof Premier AT18 z nizozemského Arnhemu. Nové trolejbusy obdržely evidenční čísla 058 až 143. Po vyřazení trolejbusů 14 Tr z běžného provozu (číslovaných v řadách 2xx a 3xx), tak došlo v Kaunasu ke kompletnímu „restartu“ číslování trolejbusů ("restart číslování" jen mírně "narušuje" historický trolejbus Škoda 9 Tr, kterému je ponecháno původní č. 109). Snímek v deštivý večer zachytil setkání Trollin č. 065 a 077 na obratišti Petrašiūnai. V době pořízení snímku sloužily oba dva trolejbusy v provozu s cestujícími přibližně dva a půl týdne.
A co tedy kaunaské trolejbusy Škoda 14 Tr nahradilo? Desítky zbrusu nových trolejbusů Solaris Trollino 12 v karoserii IV. generace. Konkrétně do druhého největšího litevského města zamířilo 85 nových charakteristicky světle zelených trolejbusů. První z nových trolejbusů byl po otestování v polské Gdyni do Kaunasu dodán v srpnu 2019, zakrátko po něm následovaly další vozy (ze začátku obvykle v rozmezí 4-5 dnů, během podzimu byly nové trolejbusy dodávány prakticky denně (6-8 týdně)). Od 30. září pak po představení veřejnosti a médiím první nové trolejbusy vyrazily do služby s cestujícími. Během podzimních měsíců se podíl nových trolejbusů ve službě s cestujícími rychle zvyšoval a nová Trollina začala poměrně rychle v ulicích převládat nad ostatními typy trolejbusů (zejména 14 Tr). Poslední nové trolejbusy byly převzaty v první polovině ledna 2020. Číslováním nové trolejbusy navazují na už provozované vozy Solaris Trollino 12 (III. generace, které byly číslovány „nanovo“ od č. 001) a ojeté trolejbusy Berkhof Premier AT18 z nizozemského Arnhemu. Nové trolejbusy obdržely evidenční čísla 058 až 143. Po vyřazení trolejbusů 14 Tr z běžného provozu (číslovaných v řadách 2xx a 3xx), tak došlo v Kaunasu ke kompletnímu „restartu“ číslování trolejbusů ("restart číslování" jen mírně "narušuje" historický trolejbus Škoda 9 Tr, kterému je ponecháno původní č. 109). Snímek v deštivý večer zachytil setkání Trollin č. 065 a 077 na obratišti Petrašiūnai. V době pořízení snímku sloužily oba dva trolejbusy v provozu s cestujícími přibližně dva a půl týdne.
May 02, 2020 11:47:50pm
Každodenní provoz často přináší drobná omezení z důvodu nehod ostatních účastníků provozu, případně i nehod vozidel MHD. Jedna ze tří včerejších dopravních nehod s účastí trolejbusů se odehrála krátce po 14:30 na Americké třídě. Vůz č. 553 měl drobnou kolizi s osobním automobilem. Po dobu vyšetřování nehody byl trolejbus odstaven v zastávce Pařížská, kde byl zvěčněn při objíždění vozem č. 585.
Každodenní provoz často přináší drobná omezení z důvodu nehod ostatních účastníků provozu, případně i nehod vozidel MHD. Jedna ze tří včerejších dopravních nehod s účastí trolejbusů se odehrála krátce po 14:30 na Americké třídě. Vůz č. 553 měl drobnou kolizi s osobním automobilem. Po dobu vyšetřování nehody byl trolejbus odstaven v zastávce Pařížská, kde byl zvěčněn při objíždění vozem č. 585.
May 05, 2020 6:46:59pm
Trolejbus tažený tahačem či traktorem?... běžný stav.
Trolejbus tažený jiným trolejbusem či autobusem?... poměrně vzácné, ale rozhodně ne nemožné.
Ale trolejbus tažený tramvají?... To je opravdu asi jen pražský unikát.
May 05, 2020 10:05:48pm
Rozměrnější nadměrné náklady bývají po území Plzně přepravovány prakticky výhradně v nočních hodinách, kdy s ohledem na slabší intenzity dopravy nedochází k takovému omezení provozu. Jistou výjimkou tak byl včerejší nadměrný náklad, který se na cestu vydal v 20 hodin, tedy ještě za doznívajícího slunečního svitu. Transport turbíny z plzeňské společnosti Doosan Škoda Power směřuje na speciálním návěsu do Lovosic, odkud bude náklad pravděpodobně dále pokračovat lodí. Na první etapu cesty se turbína vydala včera kolem 20. hodiny z ulice Ke Karlovu ulicemi U Letiště, Folmavská a dále Regensburská směr Kozolupy a Věrušičky. S ohledem na výšku nákladu byla nutná asistence pracovníků horního vedení PMDP při průjezdu transportu pod trolejovým vedením. Hned po výjezdu vedla trasa transportu pod trolejbusovými trolejemi (U Letiště, Folmavská, okružní křižovatka na Nové Hospodě), a dále pak také pod tramvajovými trolejemi (Skvrňany, ul. Terezie Brzkové). Nadměrný náklad doprovázely 4 montážní věžky s pracovníky, kteří dle potřeby přizvedávali dřevěnými trámy převěsy či další nosná lana pro zajištění bezproblémového průjezdu. Po dobu průjezdu nákladu byly také průběžně vypínány příslušné napájecí sekce. Na vybrané směny linek 12 a 15 zajišťující večerní provoz (a okrajově také na směny linek 16 a 11, které večer přejíždí 17 a 18) byly nasazeny výhradně trolejbusy s alternativním pohonem, a tak napěťová výluka vyvolaná nadměrným nákladem provoz neomezila. Trolejbusy jezdily na alternativní pohon s nasazenými sběrači, pouze v případě vypnuté výhybky přestavené do špatného směru došlo ke stahování sběračů. Opožděn byl zejména spoj linky 15 (odjezd ve 20:14 od NC Borská pole směr Nová Hospoda) a to o cca 17 minut – tento spoj následoval pomalu jedoucí nadměrný náklad po Folmavské ulici a okružní křižovatce u Makra (bez možnosti objetí) a až po odbočení nákladu do Regensburské ulice mohl pokračovat dále, kratší zpoždění (k 10 minutám) nabral také další spoj linky 15 (19:55 odjezd z NC Borská pole směr centrum), který čekal na míjení s nadměrným nákladem v ulici U Letiště (u křižovatky s Folmavskou). Nadměrný náklad dále krátkodobě omezil tramvajový provoz ve Skvrňanech. Snímek zachytil ve Folmavské ulici vůz Škoda 27 Tr č. 583 projíždějící na bateriový pohon (s nasazenými sběrači) kolem transportu nadměrného nákladu, jemuž pracovníci horního vedení PMDP přizvedávají převěs. Do komentáře dále přidán bližší pohled na samotnou soupravu nadměrného nákladu (foto i video).
Rozměrnější nadměrné náklady bývají po území Plzně přepravovány prakticky výhradně v nočních hodinách, kdy s ohledem na slabší intenzity dopravy nedochází k takovému omezení provozu. Jistou výjimkou tak byl včerejší nadměrný náklad, který se na cestu vydal v 20 hodin, tedy ještě za doznívajícího slunečního svitu. Transport turbíny z plzeňské společnosti Doosan Škoda Power směřuje na speciálním návěsu do Lovosic, odkud bude náklad pravděpodobně dále pokračovat lodí. Na první etapu cesty se turbína vydala včera kolem 20. hodiny z ulice Ke Karlovu ulicemi U Letiště, Folmavská a dále Regensburská směr Kozolupy a Věrušičky. S ohledem na výšku nákladu byla nutná asistence pracovníků horního vedení PMDP při průjezdu transportu pod trolejovým vedením. Hned po výjezdu vedla trasa transportu pod trolejbusovými trolejemi (U Letiště, Folmavská, okružní křižovatka na Nové Hospodě), a dále pak také pod tramvajovými trolejemi (Skvrňany, ul. Terezie Brzkové). Nadměrný náklad doprovázely 4 montážní věžky s pracovníky, kteří dle potřeby přizvedávali dřevěnými trámy převěsy či další nosná lana pro zajištění bezproblémového průjezdu. Po dobu průjezdu nákladu byly také průběžně vypínány příslušné napájecí sekce. Na vybrané směny linek 12 a 15 zajišťující večerní provoz (a okrajově také na směny linek 16 a 11, které večer přejíždí 17 a 18) byly nasazeny výhradně trolejbusy s alternativním pohonem, a tak napěťová výluka vyvolaná nadměrným nákladem provoz neomezila. Trolejbusy jezdily na alternativní pohon s nasazenými sběrači, pouze v případě vypnuté výhybky přestavené do špatného směru došlo ke stahování sběračů. Opožděn byl zejména spoj linky 15 (odjezd ve 20:14 od NC Borská pole směr Nová Hospoda) a to o cca 17 minut – tento spoj následoval pomalu jedoucí nadměrný náklad po Folmavské ulici a okružní křižovatce u Makra (bez možnosti objetí) a až po odbočení nákladu do Regensburské ulice mohl pokračovat dále, kratší zpoždění (k 10 minutám) nabral také další spoj linky 15 (19:55 odjezd z NC Borská pole směr centrum), který čekal na míjení s nadměrným nákladem v ulici U Letiště (u křižovatky s Folmavskou). Nadměrný náklad dále krátkodobě omezil tramvajový provoz ve Skvrňanech. Snímek zachytil ve Folmavské ulici vůz Škoda 27 Tr č. 583 projíždějící na bateriový pohon (s nasazenými sběrači) kolem transportu nadměrného nákladu, jemuž pracovníci horního vedení PMDP přizvedávají převěs. Do komentáře dále přidán bližší pohled na samotnou soupravu nadměrného nákladu (foto i video).
May 06, 2020 3:02:55pm
Jaro je už nepochybně tady, a tak zatímco ve sváteční dny (jakým bude i zítřek) na trolejbusech vlají české státní vlajky, ve všední dny bylo možné spatřit také milou řidičskou iniciativu (za kterou doufejme nehrozí u PMDP žádný postih... :) ), kdy prázdný držák vlajek na čele vozidla zaplnil kvetoucí šeřík jako nezaměnitelný symbol jara. Snímek takto vyzdobený trolejbus Škoda 26 Tr zvěčnil při průjezdu Nepomuckou ulicí.
Jaro je už nepochybně tady, a tak zatímco ve sváteční dny (jakým bude i zítřek) na trolejbusech vlají české státní vlajky, ve všední dny bylo možné spatřit také milou řidičskou iniciativu (za kterou doufejme nehrozí u PMDP žádný postih... :) ), kdy prázdný držák vlajek na čele vozidla zaplnil kvetoucí šeřík jako nezaměnitelný symbol jara. Snímek takto vyzdobený trolejbus Škoda 26 Tr zvěčnil při průjezdu Nepomuckou ulicí.
May 07, 2020 8:09:59pm
Pronajatý trolejbus Ekova Electron 12T je nadále testován ve službě v plzeňských ulicích. Zatímco ve všední dny je vypravován výhradně na linku 19, v nepracovní dny (kdy linka 19 v provozu není) je jeho vypravení pestřejší. Dnes byl stroj opětovně nasazen na linku č. 16 (konkrétně 10. směna), kde mezi kloubovými trolejbusy mírně "vynikal". Zajímavostí také je, že tento vůz (narozdíl od ostatních vozů) nebyl dnes odzdoben českými vlajkami u příležitosti dnešního státního svátku, a to pravděpodobně z důvodu absence vhodných držáků. Snímek trolejbus č. 990 zachytil při výjezdu z obratiště Doubravka, krátce po opuštění společnosti plzeňských trolejbusů Škoda 27 Tr. Při pohledu na fotografii se nabízí srovnání s podobným snímkem (odkaz umístěný v komentáři), vyfoceném na tomto místě více než před 13 lety. I tehdy byl na obratišti Doubravka zvěčněn zapůjčený testovací trolejbus, shodou okolností také v ostravském bílo-modro-žlutém provedení nátěru. Tehdy na nový vůz Solaris Trollino 12 AC (č. 3701) "dohlížely" plzeňské trolejbusy Škoda 15 Tr doplňované vozy 21 Tr. Po 17 letech se situace změnila, a Solarisy (ač s jinou výzbrojí, než byla prezentována v testovacím vozidle, a v modernějším provedení karoserie) vládnou vozovému parku plzeňských trolejbusů. Myšlenka, že Solarisy ovládnou vozový park trolejbusů v Plzni mohla být v roce 2003 podobně neuvěřitelná, jako kdybychom nyní uvažovali, že většinu vozového parku trolejbusů PMDP v roce 2037 budou tvořit trolejbusy Ekova... Nicméně kdo ví, svět je plný překvapení.
Pronajatý trolejbus Ekova Electron 12T je nadále testován ve službě v plzeňských ulicích. Zatímco ve všední dny je vypravován výhradně na linku 19, v nepracovní dny (kdy linka 19 v provozu není) je jeho vypravení pestřejší. Dnes byl stroj opětovně nasazen na linku č. 16 (konkrétně 10. směna), kde mezi kloubovými trolejbusy mírně "vynikal". Zajímavostí také je, že tento vůz (narozdíl od ostatních vozů) nebyl dnes odzdoben českými vlajkami u příležitosti dnešního státního svátku, a to pravděpodobně z důvodu absence vhodných držáků. Snímek trolejbus č. 990 zachytil při výjezdu z obratiště Doubravka, krátce po opuštění společnosti plzeňských trolejbusů Škoda 27 Tr. Při pohledu na fotografii se nabízí srovnání s podobným snímkem (odkaz umístěný v komentáři), vyfoceném na tomto místě více než před 13 lety. I tehdy byl na obratišti Doubravka zvěčněn zapůjčený testovací trolejbus, shodou okolností také v ostravském bílo-modro-žlutém provedení nátěru. Tehdy na nový vůz Solaris Trollino 12 AC (č. 3701) "dohlížely" plzeňské trolejbusy Škoda 15 Tr doplňované vozy 21 Tr. Po 17 letech se situace změnila, a Solarisy (ač s jinou výzbrojí, než byla prezentována v testovacím vozidle, a v modernějším provedení karoserie) vládnou vozovému parku plzeňských trolejbusů. Myšlenka, že Solarisy ovládnou vozový park trolejbusů v Plzni mohla být v roce 2003 podobně neuvěřitelná, jako kdybychom nyní uvažovali, že většinu vozového parku trolejbusů PMDP v roce 2037 budou tvořit trolejbusy Ekova... Nicméně kdo ví, svět je plný překvapení.
May 08, 2020 6:18:35pm
Další z pohledů do litevského Kaunasu přiblíží opět jeden z nových moderních trolejbusů Solaris Trollino 12, tentokrát za denního světla. Při stanicování v zastávce Akių klinika (v českém překladu Oční klinika) byl zachycen vůz č. 072, který byl v době pořízení snímku necelý měsíc v provozu. Kaunas se pro nákup nových trolejbusů rozhodl ve srovnání s druhým litevským trolejbusovým provozem, ve Vilniusu, později, a tak mohl požadovanou specifikaci poptávaných vozů upravit na základě vilniuských zkušeností z provozu nových trolejbusů. Kaunas tak oproti Vilniusu požadoval navíc např. kartáče u kol pro zamezení špinění vozidla. Hlavním rozdílem vozů Solaris Trollino 12 (v karoserii IV. generace), které v obou litevských provozech slouží, je samozřejmě elektrická výzbroj, ač ta je výběrovým řízením ovlivnitelná jen velmi omezeně. Trolejbusy ve Vilniusu pohání výzbroj společnosti Škoda Electric, vozy v Kaunasu pak výzbroj polského výrobce Medcom. Jistou zajímavostí je, že při obnovování vozového parku kaunaské MHD byla ve hře i náhrada trolejbusů Škoda 14 Tr elektrobusy (v roce 2017 byl v Kaunasu testován elektrobus Solaris Urbino 12 Electric (IV. generace)). Nicméně po započtení nákladů na budování nabíjecí infrastruktury, nižší obsaditelnost vozidel a nutnost výměny baterií v elektrobusech v průběhu doby životnosti vozidla bylo rozhodnuto o nákupu (nebateriových) trolejbusů jako vhodnějšího řešení. Absence pomocného bateriového pohonu je společným znakem všech nově dodávaných litevských trolejbusů Solaris, i ve Vilniusu jsou nové trolejbusy závislé jen na trolejovém vedení.
Další z pohledů do litevského Kaunasu přiblíží opět jeden z nových moderních trolejbusů Solaris Trollino 12, tentokrát za denního světla. Při stanicování v zastávce Akių klinika (v českém překladu Oční klinika) byl zachycen vůz č. 072, který byl v době pořízení snímku necelý měsíc v provozu. Kaunas se pro nákup nových trolejbusů rozhodl ve srovnání s druhým litevským trolejbusovým provozem, ve Vilniusu, později, a tak mohl požadovanou specifikaci poptávaných vozů upravit na základě vilniuských zkušeností z provozu nových trolejbusů. Kaunas tak oproti Vilniusu požadoval navíc např. kartáče u kol pro zamezení špinění vozidla. Hlavním rozdílem vozů Solaris Trollino 12 (v karoserii IV. generace), které v obou litevských provozech slouží, je samozřejmě elektrická výzbroj, ač ta je výběrovým řízením ovlivnitelná jen velmi omezeně. Trolejbusy ve Vilniusu pohání výzbroj společnosti Škoda Electric, vozy v Kaunasu pak výzbroj polského výrobce Medcom. Jistou zajímavostí je, že při obnovování vozového parku kaunaské MHD byla ve hře i náhrada trolejbusů Škoda 14 Tr elektrobusy (v roce 2017 byl v Kaunasu testován elektrobus Solaris Urbino 12 Electric (IV. generace)). Nicméně po započtení nákladů na budování nabíjecí infrastruktury, nižší obsaditelnost vozidel a nutnost výměny baterií v elektrobusech v průběhu doby životnosti vozidla bylo rozhodnuto o nákupu (nebateriových) trolejbusů jako vhodnějšího řešení. Absence pomocného bateriového pohonu je společným znakem všech nově dodávaných litevských trolejbusů Solaris, i ve Vilniusu jsou nové trolejbusy závislé jen na trolejovém vedení.
May 09, 2020 6:32:10pm
Jak už jsme zmínili minulý týden, nové kaunaské trolejbusy Solaris Trollino 12 nejsou opatřeny pomocným bateriovým pohonem. To samozřejmě přináší nižší provozní a pořizovací cenu vozidla na úkor nižší provozní flexibility. Zejména v prvních týdnech provozu, kdy si řidiči zvykali na nové stroje, přinášela absence bateriového provozu drobné provozní komplikace. Jedna ukázková situace (kterou nicméně v provozu zažila asi většina začínajících řidičů trolejbusů), je zachycena na snímku. Solaris Trollino 12 č. 070 při čekání před křižovatkou uvízl v ulici ulici Šv. Gertrūdos na izolovaném úseku trolejí (sekční dělič). Odstavený trolejbus "vysvobodilo" dílenské vozidlo, které trolejbus o několik desítek centimetrů popotáhlo. Krátce před započetím manévru cvakla spoušť. Nové trolejbusy Solaris musely být v prvních týdnech provozu také příležitostně tahači odtahovány do depa z důvodu utržených sběracích botek a dalších defektů – kvalita trolejového vedení v Kaunasu není zcela ideální. Nové trolejbusy jsou pro kaunaské řidiče obří změnou. Řada řidičů, kteří celý život sloužili na trolejbusech Škoda 14 Tr, přechod na nové trolejbusy nesla velmi těžce a na nové stroje, jejich výhody i nevýhody si řidiči zvykali jen velmi pomalu, „ve vzduchu“ byly i výpovědi a odchod řidičů. Nicméně pro cestující se jedná o rapidní zvýšení přepravního komfortu odpovídající 21. století, ač samozřejmě žádný stroj není dokonalý, a má své klady i zápory.
Jak už jsme zmínili minulý týden, nové kaunaské trolejbusy Solaris Trollino 12 nejsou opatřeny pomocným bateriovým pohonem. To samozřejmě přináší nižší provozní a pořizovací cenu vozidla na úkor nižší provozní flexibility. Zejména v prvních týdnech provozu, kdy si řidiči zvykali na nové stroje, přinášela absence bateriového provozu drobné provozní komplikace. Jedna ukázková situace (kterou nicméně v provozu zažila asi většina začínajících řidičů trolejbusů), je zachycena na snímku. Solaris Trollino 12 č. 070 při čekání před křižovatkou uvízl v ulici ulici Šv. Gertrūdos na izolovaném úseku trolejí (sekční dělič). Odstavený trolejbus "vysvobodilo" dílenské vozidlo, které trolejbus o několik desítek centimetrů popotáhlo. Krátce před započetím manévru cvakla spoušť. Nové trolejbusy Solaris musely být v prvních týdnech provozu také příležitostně tahači odtahovány do depa z důvodu utržených sběracích botek a dalších defektů – kvalita trolejového vedení v Kaunasu není zcela ideální. Nové trolejbusy jsou pro kaunaské řidiče obří změnou. Řada řidičů, kteří celý život sloužili na trolejbusech Škoda 14 Tr, přechod na nové trolejbusy nesla velmi těžce a na nové stroje, jejich výhody i nevýhody si řidiči zvykali jen velmi pomalu, „ve vzduchu“ byly i výpovědi a odchod řidičů. Nicméně pro cestující se jedná o rapidní zvýšení přepravního komfortu odpovídající 21. století, ač samozřejmě žádný stroj není dokonalý, a má své klady i zápory.
May 09, 2020 7:55:01pm
Zelenočerné trolejbusy Solaris Trollino 18 pro rumunský Brašov se už v ulicích Plzně poměrně zabydlely. Výroba dalších trolejbusů pokračuje v poměrně rychlém tempu, dnes byl testován už 10. vůz pro Brašov. Snímek při testovací jízdě zachytil před týdnem vůz č. 6, konkrétně snímek vznikl v Malostranské ulici. Hotové vozy už jsou expedovány do Rumunska, v Brašově se nyní nacházejí už dva nové trolejbusy (dnes byl očekáván příjezd třetího vozu, další vozy budou nakonec dodány příští týden), dle informací místních by se v nejbližší době měly nové trolejbusy poprvé objevit v ulicích Brašova v rámci zkušebních jízd. Od místních kolegů přišla také další pozitivní zpráva (za kterou děkujeme), a to zejména pro dopravní fanoušky. Jak jsme naznačovali v minulém příspěvku, koronavirová opatření překazila řadě fanoušků plánované cesty, jejichž cílem byly také švýcarské ojeté trolejbusy z 80. let, které v Brašově slouží nyní. Většina těchto starších trolejbusů sice bude s dodávkou nových Trollin vyřazena, několik (přibližně 2-5) starších kloubových trolejbusů by však nadále mělo zůstat v provozu a svoji službu by tyto trolejbusy měly ukončit až v průběhu roku 2021. V roce 2021 je očekáván příchod dalších 25 nových trolejbusů, jejichž nákup je zatím ve fázi výběrového řízení. Šance svézt se trolejbusy z 80. let by se tak v Brašově mohla naskytnout i v následujících měsících, kdy se snad všeobecná situace uklidní. Rumunský Brašov v současné době intenzivně obnovuje vozový park zdejší městské dopravy - kromě trolejbusů jsou nakupovány také nové elektrobusy (česká vozidla SOR NS 12).
Zelenočerné trolejbusy Solaris Trollino 18 pro rumunský Brašov se už v ulicích Plzně poměrně zabydlely. Výroba dalších trolejbusů pokračuje v poměrně rychlém tempu, dnes byl testován už 10. vůz pro Brašov. Snímek při testovací jízdě zachytil před týdnem vůz č. 6, konkrétně snímek vznikl v Malostranské ulici. Hotové vozy už jsou expedovány do Rumunska, v Brašově se nyní nacházejí už dva nové trolejbusy (dnes byl očekáván příjezd třetího vozu, další vozy budou nakonec dodány příští týden), dle informací místních by se v nejbližší době měly nové trolejbusy poprvé objevit v ulicích Brašova v rámci zkušebních jízd. Od místních kolegů přišla také další pozitivní zpráva (za kterou děkujeme), a to zejména pro dopravní fanoušky. Jak jsme naznačovali v minulém příspěvku, koronavirová opatření překazila řadě fanoušků plánované cesty, jejichž cílem byly také švýcarské ojeté trolejbusy z 80. let, které v Brašově slouží nyní. Většina těchto starších trolejbusů sice bude s dodávkou nových Trollin vyřazena, několik (přibližně 2-5) starších kloubových trolejbusů by však nadále mělo zůstat v provozu a svoji službu by tyto trolejbusy měly ukončit až v průběhu roku 2021. V roce 2021 je očekáván příchod dalších 25 nových trolejbusů, jejichž nákup je zatím ve fázi výběrového řízení. Šance svézt se trolejbusy z 80. let by se tak v Brašově mohla naskytnout i v následujících měsících, kdy se snad všeobecná situace uklidní. Rumunský Brašov v současné době intenzivně obnovuje vozový park zdejší městské dopravy - kromě trolejbusů jsou nakupovány také nové elektrobusy (česká vozidla SOR NS 12).
May 14, 2020 6:39:45pm
Prakticky přesně před měsícem, 14.4.2020, trolejbus Ekova Electron 12T pronajatý od výrobce v rámci otestování vozidla vyjel poprvé do služby v ulicích Plzně. Tento týden měsíční pronájem vozidla skončil. Vozidlo vybavené trakční výzbrojí od společnosti Cegelec ve městě škodováckých trolejbusů jezdilo v pracovní dny výhradně na lince 19, o víkendech byl trolejbus postupně nasazován další linky (vůz vystřídal všechny "hlavní" víkendové linky, tj. 11, 12, 13, 15 a 16). Naposledy byl trolejbus, který pro účely zkušebního provozu u PMDP obdržel ev. č. 990, nasazen do služby v pondělí 11.5.2020, a to klasicky na linku 19. Silný déšť, který panoval v tento den, způsobil závadu klimatizační jednotky (spálení tištěného spoje), která další provoz stroje zkomplikovala. Obecně je vyhodnocení zkušebního provozu trolejbusu Ekova Electron 12T rozhodně úkolem pro povolanější osoby, lze shrnout, že po elektrické stránce stroj závadami netrpěl, problematická byla ale mechanická část, na které během provozu došlo k několika závadám, které si vyžádaly odstavení z provozu. Osud prototypového trolejbusu Ekova Electron 12T po opuštění Plzně bude jistě zajímavé sledovat, v současnosti kromě odvozu zpět k výrobci není další budoucí využití vozu známo. Na snímku byl trolejbus č. 990 při službě na lince 19 zachycen při stoupání Rokycanskou ulicí v pozadí s rozprostírající se Plzní (patrná je zejména charakteristická vodárenská věž plzeňského pivovaru Prazdroj).
Prakticky přesně před měsícem, 14.4.2020, trolejbus Ekova Electron 12T pronajatý od výrobce v rámci otestování vozidla vyjel poprvé do služby v ulicích Plzně. Tento týden měsíční pronájem vozidla skončil. Vozidlo vybavené trakční výzbrojí od společnosti Cegelec ve městě škodováckých trolejbusů jezdilo v pracovní dny výhradně na lince 19, o víkendech byl trolejbus postupně nasazován další linky (vůz vystřídal všechny "hlavní" víkendové linky, tj. 11, 12, 13, 15 a 16). Naposledy byl trolejbus, který pro účely zkušebního provozu u PMDP obdržel ev. č. 990, nasazen do služby v pondělí 11.5.2020, a to klasicky na linku 19. Silný déšť, který panoval v tento den, způsobil závadu klimatizační jednotky (spálení tištěného spoje), která další provoz stroje zkomplikovala. Obecně je vyhodnocení zkušebního provozu trolejbusu Ekova Electron 12T rozhodně úkolem pro povolanější osoby, lze shrnout, že po elektrické stránce stroj závadami netrpěl, problematická byla ale mechanická část, na které během provozu došlo k několika závadám, které si vyžádaly odstavení z provozu. Osud prototypového trolejbusu Ekova Electron 12T po opuštění Plzně bude jistě zajímavé sledovat, v současnosti kromě odvozu zpět k výrobci není další budoucí využití vozu známo. Na snímku byl trolejbus č. 990 při službě na lince 19 zachycen při stoupání Rokycanskou ulicí v pozadí s rozprostírající se Plzní (patrná je zejména charakteristická vodárenská věž plzeňského pivovaru Prazdroj).
May 15, 2020 7:09:09pm
V Mariánských Lázních pomyslně odstartovala sezóna dopravních fotojízd (samozřejmě v rouškách :)). V jednom z nejmenších českých trolejbusových provozů probíhala jízda s dvojicí trolejbusů Škoda 24 Tr hned pro dvě skupiny dopravních fanoušků. Obě skupiny potěšil zejména prototyp typové řady Škoda 24 Tr, vůz č. 51. Tento trolejbus byl po zavedení víkendových jízdních řádů celotýdenně (od 18.3.2020, v důsledku omezení přepravní nabídky s ohledem na koronavirová opatření) společně s dalšími vozy 24 Tr odstaven, následně i přetažen do areálu mimo vozovnu MDML, kde trolejbusy čekaly na svůj další osud. Pro účely objednaných jízd byl trolejbus č. 51 z areálu opět přetažen do vozovny MDML, oživen a připraven. S ohledem na dokončení opravy trolejového vedení na trati do Velké Hleďsebe (trolejové vedení na této trati bylo nedávno poškozeno padlým stromem a na dalším místě zvednutou korbou nákladního automobilu) bylo možné projet celou zdejší trolejovou síť. Trolejbus č. 51 už do pravidelného provozu nezasáhne (stejně tak jako vůz 24 Tr č. 55, který byl druhým aktérem objednaných jízd). V současnosti probíhají jednání o odkupu trolejbusů Škoda 24 Tr. U vozu 24 Tr č. 51 existuje naděje na zachování do roku 2022, kdy jsou naplánovány oslavy 120 let městské dopravy v Mariánských Lázních, nicméně vše závisí na případné poptávce kupujících subjektů. V blízké době v Mariánských Lázních dojde také ke změně grafikonů, oproti původní avizované představě posílení role linky 7 dojde z důvodu omezení v Chebské ulici k zavedení provozu "klasických" linek 3 a 5 (posílení role linky 7 je odloženo). Snímek ve vozovně mariánskolázeňského dopravního podniku zachytil pomyslné generační setkání – trolejbus Škoda 30 Tr SOR č. 61 (vyrobený v roce 2020) byl zvěčněn společně s vozem Škoda 24 Tr č. 55 (z roku 2006) a prototypem typové řady Škoda 24 Tr, vozem č. 51 (z roku 2003). Všem zúčastněným děkujeme za umožnění realizace akce!
V Mariánských Lázních pomyslně odstartovala sezóna dopravních fotojízd (samozřejmě v rouškách :)). V jednom z nejmenších českých trolejbusových provozů probíhala jízda s dvojicí trolejbusů Škoda 24 Tr hned pro dvě skupiny dopravních fanoušků. Obě skupiny potěšil zejména prototyp typové řady Škoda 24 Tr, vůz č. 51. Tento trolejbus byl po zavedení víkendových jízdních řádů celotýdenně (od 18.3.2020, v důsledku omezení přepravní nabídky s ohledem na koronavirová opatření) společně s dalšími vozy 24 Tr odstaven, následně i přetažen do areálu mimo vozovnu MDML, kde trolejbusy čekaly na svůj další osud. Pro účely objednaných jízd byl trolejbus č. 51 z areálu opět přetažen do vozovny MDML, oživen a připraven. S ohledem na dokončení opravy trolejového vedení na trati do Velké Hleďsebe (trolejové vedení na této trati bylo nedávno poškozeno padlým stromem a na dalším místě zvednutou korbou nákladního automobilu) bylo možné projet celou zdejší trolejovou síť. Trolejbus č. 51 už do pravidelného provozu nezasáhne (stejně tak jako vůz 24 Tr č. 55, který byl druhým aktérem objednaných jízd). V současnosti probíhají jednání o odkupu trolejbusů Škoda 24 Tr. U vozu 24 Tr č. 51 existuje naděje na zachování do roku 2022, kdy jsou naplánovány oslavy 120 let městské dopravy v Mariánských Lázních, nicméně vše závisí na případné poptávce kupujících subjektů. V blízké době v Mariánských Lázních dojde také ke změně grafikonů, oproti původní avizované představě posílení role linky 7 dojde z důvodu omezení v Chebské ulici k zavedení provozu "klasických" linek 3 a 5 (posílení role linky 7 je odloženo). Snímek ve vozovně mariánskolázeňského dopravního podniku zachytil pomyslné generační setkání – trolejbus Škoda 30 Tr SOR č. 61 (vyrobený v roce 2020) byl zvěčněn společně s vozem Škoda 24 Tr č. 55 (z roku 2006) a prototypem typové řady Škoda 24 Tr, vozem č. 51 (z roku 2003). Všem zúčastněným děkujeme za umožnění realizace akce!
May 16, 2020 9:49:41pm
Trolejbusový provoz včera odpoledne zkomplikoval požár osobního automobilu Mercedes na Rokycanské třídě. Osobní vůz vzplál ve stoupání nad křižovatkou Pietas (Rokycanská x Dlouhá x Masarykova). Neprůjezdná výpadovka na Prahu rychle znamenala tvorbu kolon. Automobil vzplál krátce před 15. hodinou, tedy v probíhající odpolední špičce. S ohledem na neprůjezdnou Rokycanskou třídu ve směru na Prahu byly linky 11 a 19 odkloněny na obratiště Lobzy (namísto obratiště Ústřední hřbitov). Lokalita Ústředního hřbitova zůstala krátkodobě bez obsluhy. Na Rokycanské třídě a dále i v ulici U Prazdroje se vytvořila souvislá kolona popojíždějících automobilů od křižovatky Pietas až k obchodnímu centru Plaza v centru města. V těchto kolonách nabíraly zpoždění také spoje trolejbusových linek 11, 13, 15, 16, 17 a 19. Největší zpoždění nabraly spoje linek 11, 15 a 19, neboť Rokycanská třída ve směru z centra byla na Letné kolonou aut defakto zcela zablokována a trolejbusy tak také uvízly ve velmi pomalu se hýbajících kolonách. Kolony se začaly vytvářet také na objízdných trasách, například v Lobezské a Dlouhé ulici. K odklizení ohořelého vraku a uvolnění provozu došlo krátce po 16. hodině, v té době dosahovalo zpoždění některých spojů i 40 resp. 70 minut. Provoz byl v místě požáru vozu sveden do jednoho jízdního pruhu, kolony se začaly rozjíždět. Poměrně unikátní snímek zachytil trolejbus Škoda 26 Tr č. 567 nasazený na linku 19 při jízdě odklonem krátce před zabočením z Dlouhé ulice do obratiště Lobzy. V době pořízení snímku byl spoj opožděn o přibližně 40 minut, a tak místo svačinové pauzy vůz okamžitě obracel na další spoj do Malesic. Poměrně podobná situace byla i u spojů linky 11, zde některé vozy v obratišti namísto svačinové pauzy jen krátce čekaly na čas odjezdu.
Trolejbusový provoz včera odpoledne zkomplikoval požár osobního automobilu Mercedes na Rokycanské třídě. Osobní vůz vzplál ve stoupání nad křižovatkou Pietas (Rokycanská x Dlouhá x Masarykova). Neprůjezdná výpadovka na Prahu rychle znamenala tvorbu kolon. Automobil vzplál krátce před 15. hodinou, tedy v probíhající odpolední špičce. S ohledem na neprůjezdnou Rokycanskou třídu ve směru na Prahu byly linky 11 a 19 odkloněny na obratiště Lobzy (namísto obratiště Ústřední hřbitov). Lokalita Ústředního hřbitova zůstala krátkodobě bez obsluhy. Na Rokycanské třídě a dále i v ulici U Prazdroje se vytvořila souvislá kolona popojíždějících automobilů od křižovatky Pietas až k obchodnímu centru Plaza v centru města. V těchto kolonách nabíraly zpoždění také spoje trolejbusových linek 11, 13, 15, 16, 17 a 19. Největší zpoždění nabraly spoje linek 11, 15 a 19, neboť Rokycanská třída ve směru z centra byla na Letné kolonou aut defakto zcela zablokována a trolejbusy tak také uvízly ve velmi pomalu se hýbajících kolonách. Kolony se začaly vytvářet také na objízdných trasách, například v Lobezské a Dlouhé ulici. K odklizení ohořelého vraku a uvolnění provozu došlo krátce po 16. hodině, v té době dosahovalo zpoždění některých spojů i 40 resp. 70 minut. Provoz byl v místě požáru vozu sveden do jednoho jízdního pruhu, kolony se začaly rozjíždět. Poměrně unikátní snímek zachytil trolejbus Škoda 26 Tr č. 567 nasazený na linku 19 při jízdě odklonem krátce před zabočením z Dlouhé ulice do obratiště Lobzy. V době pořízení snímku byl spoj opožděn o přibližně 40 minut, a tak místo svačinové pauzy vůz okamžitě obracel na další spoj do Malesic. Poměrně podobná situace byla i u spojů linky 11, zde některé vozy v obratišti namísto svačinové pauzy jen krátce čekaly na čas odjezdu.
May 19, 2020 11:42:33pm
První z vyřazených trolejbusů Škoda 24 Tr dnes opustil své domovské město. Konkrétně se na cestu z Plzně vydal vůz č. 500, který byl do provozu zařazen v srpnu roku 2005, a Plzeňany vozil do 5.12.2019. Novým majitelem trolejbusu je Dopravní podnik hlavního města Prahy, čímž se tento vůz stává prvním trolejbusem v novodobé historii, který pražský DP vlastní (všechny doposud provozované trolejbusy v "novém" (obnoveném v roce 2017) pražském provozu byly pouze zapůjčeny pro účely testování). Dle informací z pražského DP (za které děkujeme) trolejbus bude z Plzně odvezen přímo do areálu Ústředních dílen Hostivař, kde bude vůz osazen odbavovacím a informačním systémem KonekTel, bude přelakován do červeno-bílého pražského schématu (vůz tak bohužel v Praze nebude provozován v původním plzeňském nátěru) a proběhnou další přípravy pro provoz (následně bude vůz přesunut do garáží Klíčov). Ojetý plzeňský trolejbus je pražským DP pořizován zejména pro udržení trolejbusové licence, udržování způsobilosti řidičů (případné také zácvik nových řidičů) a školení dílenského personálu. Vůz 24 Tr by však v příležitostném režimu měl být pravidelně vypravován také jedinou pražskou trolejbusovou linku 58 (předpoklad je jeden víkendový den v týdnu). Pro jízdu po nezatrolejovaných částech trasy linky bude tento vůz, narozdíl od dříve v Praze prezentovaných bateriových trolejbusů, využívat pomocný dieselagregátový pohon. Snímek naložený trolejbus na návěsu zachytil dnes krátce před půl dvanáctou po opuštění areálu depa Karlov.
První z vyřazených trolejbusů Škoda 24 Tr dnes opustil své domovské město. Konkrétně se na cestu z Plzně vydal vůz č. 500, který byl do provozu zařazen v srpnu roku 2005, a Plzeňany vozil do 5.12.2019. Novým majitelem trolejbusu je Dopravní podnik hlavního města Prahy, čímž se tento vůz stává prvním trolejbusem v novodobé historii, který pražský DP vlastní (všechny doposud provozované trolejbusy v "novém" (obnoveném v roce 2017) pražském provozu byly pouze zapůjčeny pro účely testování). Dle informací z pražského DP (za které děkujeme) trolejbus bude z Plzně odvezen přímo do areálu Ústředních dílen Hostivař, kde bude vůz osazen odbavovacím a informačním systémem KonekTel, bude přelakován do červeno-bílého pražského schématu (vůz tak bohužel v Praze nebude provozován v původním plzeňském nátěru) a proběhnou další přípravy pro provoz (následně bude vůz přesunut do garáží Klíčov). Ojetý plzeňský trolejbus je pražským DP pořizován zejména pro udržení trolejbusové licence, udržování způsobilosti řidičů (případné také zácvik nových řidičů) a školení dílenského personálu. Vůz 24 Tr by však v příležitostném režimu měl být pravidelně vypravován také jedinou pražskou trolejbusovou linku 58 (předpoklad je jeden víkendový den v týdnu). Pro jízdu po nezatrolejovaných částech trasy linky bude tento vůz, narozdíl od dříve v Praze prezentovaných bateriových trolejbusů, využívat pomocný dieselagregátový pohon. Snímek naložený trolejbus na návěsu zachytil dnes krátce před půl dvanáctou po opuštění areálu depa Karlov.
May 21, 2020 1:09:25pm
Do provozu s cestujícími byl dnes zařazen trolejbus Škoda 27 Tr č. 590. Trolejbus, který byl výrobcem Škoda Electric zkompletován na přelomu března a dubna 2020, byl na začátku tohoto týdne předán PMDP. Nový vůz u dopravce obdržel nižší evidenční číslo než trolejbusy Škoda 26 Tr zařazené v březnu letošního roku (č. 593 - 596) i zařazené v listopadu loňského roku (591, 592). Důvodem je snaha o kompletní číslování série vozů stejného typu. Takto mají trolejbusy typu Škoda 27 Tr souvislé číslování 583 - 590 a vozy Škoda 26 Tr č. 591 - 596. Nový klimatizovaný bateriový trolejbus přijde PMDP velmi vhod, dopravce stále příležitostně trpí nedostatkem provozuschopných kloubových trolejbusů a tak musí být na některé jejich výkony nasazovány sólo vozidla. Své první cestující trolejbus svezl v rámci směny 15/10, na snímku je zachycen při obsluze zastávky Letná.
Do provozu s cestujícími byl dnes zařazen trolejbus Škoda 27 Tr č. 590. Trolejbus, který byl výrobcem Škoda Electric zkompletován na přelomu března a dubna 2020, byl na začátku tohoto týdne předán PMDP. Nový vůz u dopravce obdržel nižší evidenční číslo než trolejbusy Škoda 26 Tr zařazené v březnu letošního roku (č. 593 - 596) i zařazené v listopadu loňského roku (591, 592). Důvodem je snaha o kompletní číslování série vozů stejného typu. Takto mají trolejbusy typu Škoda 27 Tr souvislé číslování 583 - 590 a vozy Škoda 26 Tr č. 591 - 596. Nový klimatizovaný bateriový trolejbus přijde PMDP velmi vhod, dopravce stále příležitostně trpí nedostatkem provozuschopných kloubových trolejbusů a tak musí být na některé jejich výkony nasazovány sólo vozidla. Své první cestující trolejbus svezl v rámci směny 15/10, na snímku je zachycen při obsluze zastávky Letná.
May 22, 2020 5:34:10pm
V souvislosti s šířením koronaviru a přijatými opatřeními docházelo v posledních měsících k řadě změn v organizaci provozu linky 15. Zrušení posilových spojů linky 17 společně se změnami začátků a konců směn v podnicích na Borských polích vedlo k přeplňování spojů v přepravních špičkách, což bylo velmi nežádoucí zejména s ohledem na udržování co největších rozestupů mezi cestujícími pro zamezení šíření nákazy. Na směny linky 15 tak byly postupně ve větší míře nasazovány kloubové trolejbusy namísto sólo vozů (a to ve všední dny i o víkendu). Od 30.3.2020 dále provoz na lince 15 posilují mimořádné spoje nad rámec pravidelných grafikonů, které zkracují intervaly mezi spoji v úseku Hlavní nádraží - Borská pole. Jako první byly zavedeny spoje směny 15/13 od 30.3.2020 (posilující přepravní nabídku ve špičce kolem 6. a 14. hodiny v pracovní dny), dne 7.4.2020 byla přidána směna 15/14 (posilující přepravní nabídku ve špičce kolem 6.,14. a 22. hodiny v pracovní dny) a dále byla dne 27.4.2020 přidána směna 15/15 (posila přepravní nabídky kolem 22. hodiny celotýdenně kromě soboty). Zejména v průběhu dubna probíhaly ještě drobné časové posuny a úpravy posilových mimořádných spojů, dále také změny v nasazování kloubových a sólo trolejbusů na jednotlivé směny linky 15. V souvislosti s obnovením plného provozu plzeňské městské dopravy od dnešního dne (25.5.2020) jsou mimořádné posilové spoje na lince 15 zrušeny – naopak s plnými grafikony vyjíždí další spoje linky 17, na které byli cestující zvyklí před zavedením mimořádných opatření. Nadále však bude sledována a vyhodnocována obsazenost jednotlivých spojů. Mimořádné posilové spoje linek 15/13 a 15/14 už byly v posledních dnech provozu namísto kloubových trolejbusů zajišťovány sólo vozy (kloubové vozy se naopak přesunuly na jiné směny linky 15). V obratišti Hlavní nádraží tak mohly být zvěčněny vozy 557 (poměrně kuriózně jako sólo vůz na mimořádné posilové směně 15/13) a 587 (na běžné směně 15/11, kde by naopak po dobu provozu mimořádných spojů měl být sólo vůz namísto kloubového). Díky mimořádným posilovým spojům 15/13 a 15/14 se na terminálu Hlavní nádraží krátkodobě v pracovní dny setkávaly v obratišti i dva trolejbusy, a to jak kolem 6. hodiny, tak kolem 13. hodiny. V ranní špičce zde trolejbusy pravidelně využívaly i oba páry trolejí, směna 15/13 zde kolem 6:30 předjížděla směnu 15/11.
V souvislosti s šířením koronaviru a přijatými opatřeními docházelo v posledních měsících k řadě změn v organizaci provozu linky 15. Zrušení posilových spojů linky 17 společně se změnami začátků a konců směn v podnicích na Borských polích vedlo k přeplňování spojů v přepravních špičkách, což bylo velmi nežádoucí zejména s ohledem na udržování co největších rozestupů mezi cestujícími pro zamezení šíření nákazy. Na směny linky 15 tak byly postupně ve větší míře nasazovány kloubové trolejbusy namísto sólo vozů (a to ve všední dny i o víkendu). Od 30.3.2020 dále provoz na lince 15 posilují mimořádné spoje nad rámec pravidelných grafikonů, které zkracují intervaly mezi spoji v úseku Hlavní nádraží - Borská pole. Jako první byly zavedeny spoje směny 15/13 od 30.3.2020 (posilující přepravní nabídku ve špičce kolem 6. a 14. hodiny v pracovní dny), dne 7.4.2020 byla přidána směna 15/14 (posilující přepravní nabídku ve špičce kolem 6.,14. a 22. hodiny v pracovní dny) a dále byla dne 27.4.2020 přidána směna 15/15 (posila přepravní nabídky kolem 22. hodiny celotýdenně kromě soboty). Zejména v průběhu dubna probíhaly ještě drobné časové posuny a úpravy posilových mimořádných spojů, dále také změny v nasazování kloubových a sólo trolejbusů na jednotlivé směny linky 15. V souvislosti s obnovením plného provozu plzeňské městské dopravy od dnešního dne (25.5.2020) jsou mimořádné posilové spoje na lince 15 zrušeny – naopak s plnými grafikony vyjíždí další spoje linky 17, na které byli cestující zvyklí před zavedením mimořádných opatření. Nadále však bude sledována a vyhodnocována obsazenost jednotlivých spojů. Mimořádné posilové spoje linek 15/13 a 15/14 už byly v posledních dnech provozu namísto kloubových trolejbusů zajišťovány sólo vozy (kloubové vozy se naopak přesunuly na jiné směny linky 15). V obratišti Hlavní nádraží tak mohly být zvěčněny vozy 557 (poměrně kuriózně jako sólo vůz na mimořádné posilové směně 15/13) a 587 (na běžné směně 15/11, kde by naopak po dobu provozu mimořádných spojů měl být sólo vůz namísto kloubového). Díky mimořádným posilovým spojům 15/13 a 15/14 se na terminálu Hlavní nádraží krátkodobě v pracovní dny setkávaly v obratišti i dva trolejbusy, a to jak kolem 6. hodiny, tak kolem 13. hodiny. V ranní špičce zde trolejbusy pravidelně využívaly i oba páry trolejí, směna 15/13 zde kolem 6:30 předjížděla směnu 15/11.
May 22, 2020 7:10:20pm
Dnešním dnem si projekt Plzeňské trolejbusy připomíná 11 let existence webových stránek a 9 let existence facebookového profilu. Od doby založení uplynulo už poměrně mnoho času, technologie webových platforem, stejně jako plzeňský trolejbusový provoz prošly za řadu let nezanedbatelným vývojem. Vývojem prošla také flotila historických trolejbusů PMDP. Zatímco v době založení našeho facebookového profilu (26.5.2011) se na svoje první jízdy s cestujícími připravoval vůbec první zrenovovaný historický trolejbus PMDP, vůz Škoda 9 Tr č. 323. V současnosti čítá flotila historických trolejbusů PMDP kromě vozu Škoda 9 Tr také stroje Škoda 14 Tr (č. 429), Škoda 15 Tr (č. 414) a Škoda 21 Tr (č. 496). Ani tento stav není finální... Nejstarší tři historické trolejbusy PMDP pohromadě se podařilo zachytit minulý týden. V podvečer 20.5.2020 se historické trolejbusy po zimní přestávce (letos prodloužené koronavirovou epidemií) a následné přípravě pro provoz vydaly na společnou zkušební jízdu. Vozidla během jízdy držela trojčlennou formaci a sklízela tak řadu obdivných pohledů od kolemj(e)doucích. Pozorný čtenář si jistě všimne, že vozidla jsou seřazena i podle roku výroby. Škoda 9 Tr č. 323 z roku 1979 je následována 3. prototypem typu Škoda 15 Tr – vozem č. 414 z roku 1987. Pomyslný konvoj uzavírá Škoda 14 Tr č. 429 z roku 1989. Historické trolejbusy se takto společně v ulicích Plzně ukázaly velmi pravděpodobně vůbec poprvé. Na snímku je vzácný trolejbusový konvoj zachycen na Nepomucké třídě krátce před odbočením do obratiště Čechurov. Případným zájemcům o svezení historickými trolejbusy PMDP už v současnosti nic nebrání uspořádat a objednat si vyhlídkovou jízdu dle vlastních představ. Zejména s ohledem na plánovanou letní výluku v tramvajové síti (a z toho plynoucí limitované využití historických tramvají), lze pro letošní rok doporučit zejména svezení historickými trolejbusy PMDP. Podrobnosti o své flotile historických vozidel nabízí dopravní podnik na webu https://historickejizdy.pmdp.cz/ .
Dnešním dnem si projekt Plzeňské trolejbusy připomíná 11 let existence webových stránek a 9 let existence facebookového profilu. Od doby založení uplynulo už poměrně mnoho času, technologie webových platforem, stejně jako plzeňský trolejbusový provoz prošly za řadu let nezanedbatelným vývojem. Vývojem prošla také flotila historických trolejbusů PMDP. Zatímco v době založení našeho facebookového profilu (26.5.2011) se na svoje první jízdy s cestujícími připravoval vůbec první zrenovovaný historický trolejbus PMDP, vůz Škoda 9 Tr č. 323. V současnosti čítá flotila historických trolejbusů PMDP kromě vozu Škoda 9 Tr také stroje Škoda 14 Tr (č. 429), Škoda 15 Tr (č. 414) a Škoda 21 Tr (č. 496). Ani tento stav není finální... Nejstarší tři historické trolejbusy PMDP pohromadě se podařilo zachytit minulý týden. V podvečer 20.5.2020 se historické trolejbusy po zimní přestávce (letos prodloužené koronavirovou epidemií) a následné přípravě pro provoz vydaly na společnou zkušební jízdu. Vozidla během jízdy držela trojčlennou formaci a sklízela tak řadu obdivných pohledů od kolemj(e)doucích. Pozorný čtenář si jistě všimne, že vozidla jsou seřazena i podle roku výroby. Škoda 9 Tr č. 323 z roku 1979 je následována 3. prototypem typu Škoda 15 Tr – vozem č. 414 z roku 1987. Pomyslný konvoj uzavírá Škoda 14 Tr č. 429 z roku 1989. Historické trolejbusy se takto společně v ulicích Plzně ukázaly velmi pravděpodobně vůbec poprvé. Na snímku je vzácný trolejbusový konvoj zachycen na Nepomucké třídě krátce před odbočením do obratiště Čechurov.

Případným zájemcům o svezení historickými trolejbusy PMDP už v současnosti nic nebrání uspořádat a objednat si vyhlídkovou jízdu dle vlastních představ. Zejména s ohledem na plánovanou letní výluku v tramvajové síti (a z toho plynoucí limitované využití historických tramvají), lze pro letošní rok doporučit zejména svezení historickými trolejbusy PMDP. Podrobnosti o své flotile historických vozidel nabízí dopravní podnik na webu https://historickejizdy.pmdp.cz/ .
May 22, 2020 11:23:53pm
Dnes naposledy se podíváme do litevského Kaunasu. Rozloučíme se pohledem na perlu zdejšího vozového parku, trolejbus Škoda 9 Tr. Vůz vyrobený v roce 1970 jako série 9 Tr15 celý svůj provozní život sloužil v Kaunasu, a to pod ev. č. 109. Po ukončení pravidelného provozu s cestujícími si jej dopravce ponechal jako muzejní vůz, v průběhu času se z vozidla stal spíše "retro vůz" s výrazněji upraveným interiérem (pohodlné gauče, barové stoly, diskotékové osvětlení – lepší představu poskytne video v komentáři) i exteriérem (tónovaná skla, vůz několik let jezdil v zeleném nátěru, nyní je opatřen krémovým nátěrem). Dvoudvéřový trolejbus je díky svému vybavení předurčen zejména pro párty a další oslavy uzavřených skupin. Při jedné takovéto objednané jízdě byl vůz zachycen v centru Kaunasu, krátce po překonání mostu přes řeku Neris. Zajímavostí tohoto vozu je, že po „restartu číslování“ s příchodem nových trolejbusů v posledních letech bylo vozu ponecháno původní ev. č. 109, a tak je vůz nyní číselně obklopen novými trolejbusy Solaris Trollino (ty mají mimo jiné č. 108 a 110). Z kaunaských trolejbusů Škoda 9 Tr se do dnešních dnů dochoval také vůz č. 214, tento trolejbus po ukončení provozu v Kaunasu zamířil do lotyšské Rigy, kde bylo plánováno využití vozu pro muzejní účely. Řadu let bohužel trolejbus chátral pod širým nebem, v současnosti je stroj deponován v budově bývalého rižského tramvajového depa (depo č. 4), nicméně jeho další osud zatím jistý není.
Dnes naposledy se podíváme do litevského Kaunasu. Rozloučíme se pohledem na perlu zdejšího vozového parku, trolejbus Škoda 9 Tr. Vůz vyrobený v roce 1970 jako série 9 Tr15 celý svůj provozní život sloužil v Kaunasu, a to pod ev. č. 109. Po ukončení pravidelného provozu s cestujícími si jej dopravce ponechal jako muzejní vůz, v průběhu času se z vozidla stal spíše "retro vůz" s výrazněji upraveným interiérem (pohodlné gauče, barové stoly, diskotékové osvětlení – lepší představu poskytne video v komentáři) i exteriérem (tónovaná skla, vůz několik let jezdil v zeleném nátěru, nyní je opatřen krémovým nátěrem). Dvoudvéřový trolejbus je díky svému vybavení předurčen zejména pro párty a další oslavy uzavřených skupin. Při jedné takovéto objednané jízdě byl vůz zachycen v centru Kaunasu, krátce po překonání mostu přes řeku Neris. Zajímavostí tohoto vozu je, že po „restartu číslování“ s příchodem nových trolejbusů v posledních letech bylo vozu ponecháno původní ev. č. 109, a tak je vůz nyní číselně obklopen novými trolejbusy Solaris Trollino (ty mají mimo jiné č. 108 a 110). Z kaunaských trolejbusů Škoda 9 Tr se do dnešních dnů dochoval také vůz č. 214, tento trolejbus po ukončení provozu v Kaunasu zamířil do lotyšské Rigy, kde bylo plánováno využití vozu pro muzejní účely. Řadu let bohužel trolejbus chátral pod širým nebem, v současnosti je stroj deponován v budově bývalého rižského tramvajového depa (depo č. 4), nicméně jeho další osud zatím jistý není.
May 23, 2020 3:00:55pm
Bývalý plzeňský trolejbus Škoda 24 Tr č. 500 zatím v Praze čeká v areálu Ústředních dílen Hostivař na zahájení prací, které vozidlo připraví na pražský provoz. Nejviditelnější změnou bude nalakování vozu do červeno-bílého nátěru pražského dopravního podniku. Vozidlo se za poslední dny stalo takřka jistě nejfotografovanějším vozidlem Dopravního podniku hlavního města Prahy v tomto týdnu, a to navzdory umístění v uzavřeném areálu dílen. Hned po příjezdu trolejbusu do Prahy byla za přední sklo umístěna infocedule, informující, že se jedná o první (vlastní) pražský trolejbus po 60 letech (poslední nákup trolejbusu provedl DP v roce 1960). Trolejbus Škoda 24 Tr u pražského DP obdrží ev. č. 9508. Snímek zachytil trolejbus v areálu Ústředních dílen Hostivař ve společnosti autobusů DPP, včetně známého autobusu Citelis v retro polepu. Po prvních zprávách o nákupu ojetého trolejbusu pro pražský provoz se objevila řada diskuzí o vhodnosti, smysluplnosti či "systémovosti" nákupu. K tomu lze uvést zejména to, že trolejbus je dopravním podnikem nakupován zejména pro služební účely (udržení licence pro provoz trolejbusů, udržení způsobilosti řidičů, zácvik nových řidičů, možnost školení dílenského personálu) a jeho předpokládaný příležitostný provoz s cestujícími na lince 58 je spíše příjemným bonusem a do jisté míry "atrakcí". Zakoupený trolejbus Škoda 24 Tr je prvním krokem pro budoucí rozsáhlejší pražský trolejbusový provoz, který je nastíněn schválenou koncepcí rozvoje pražské městské dopravy. Svůj význam má i to, že trolejbusy z ulic Prahy na několik let nezmizí úplně. I po budoucím příchodu velkokapacitních bateriových trolejbusů (na kterých bude nový pražský trolejbusový provoz založen) se může trolejbus Škoda 24 Tr s pomocným dieselagregátem využít například pro ošetření trolejového vedení před námrazou v zimním období.
Bývalý plzeňský trolejbus Škoda 24 Tr č. 500 zatím v Praze čeká v areálu Ústředních dílen Hostivař na zahájení prací, které vozidlo připraví na pražský provoz. Nejviditelnější změnou bude nalakování vozu do červeno-bílého nátěru pražského dopravního podniku. Vozidlo se za poslední dny stalo takřka jistě nejfotografovanějším vozidlem Dopravního podniku hlavního města Prahy v tomto týdnu, a to navzdory umístění v uzavřeném areálu dílen. Hned po příjezdu trolejbusu do Prahy byla za přední sklo umístěna infocedule, informující, že se jedná o první (vlastní) pražský trolejbus po 60 letech (poslední nákup trolejbusu provedl DP v roce 1960). Trolejbus Škoda 24 Tr u pražského DP obdrží ev. č. 9508. Snímek zachytil trolejbus v areálu Ústředních dílen Hostivař ve společnosti autobusů DPP, včetně známého autobusu Citelis v retro polepu. Po prvních zprávách o nákupu ojetého trolejbusu pro pražský provoz se objevila řada diskuzí o vhodnosti, smysluplnosti či "systémovosti" nákupu. K tomu lze uvést zejména to, že trolejbus je dopravním podnikem nakupován zejména pro služební účely (udržení licence pro provoz trolejbusů, udržení způsobilosti řidičů, zácvik nových řidičů, možnost školení dílenského personálu) a jeho předpokládaný příležitostný provoz s cestujícími na lince 58 je spíše příjemným bonusem a do jisté míry "atrakcí". Zakoupený trolejbus Škoda 24 Tr je prvním krokem pro budoucí rozsáhlejší pražský trolejbusový provoz, který je nastíněn schválenou koncepcí rozvoje pražské městské dopravy. Svůj význam má i to, že trolejbusy z ulic Prahy na několik let nezmizí úplně. I po budoucím příchodu velkokapacitních bateriových trolejbusů (na kterých bude nový pražský trolejbusový provoz založen) se může trolejbus Škoda 24 Tr s pomocným dieselagregátem využít například pro ošetření trolejového vedení před námrazou v zimním období.
May 23, 2020 7:38:00pm
May 24, 2020 12:26:26pm
Nové Trollino v Brašově už ve službě s cestujícími.
May 25, 2020 12:07:48pm
Zde ještě video z dnešní nehody trolejbusu 9 Tr v ukrajinském Rivne (popsané podrobněji v předcházejícím příspěvku). Aktualizace: Dle vyšetřování byla nehoda zaviněna řidičkou trolejbusu - trolejbus po rutinní jízdě přes most pokračoval do návazné ulice, zde v průběhu jízdy táhlým stoupáním došlo k problémům s napájením v síti (pravděpodobně výpadek napájení z důvodu poškození trolejí). Trolejbus byl přibližně 30 minut odstaven ve stoupání a po obnovení provozu se řidička dopustila chyby (umožnila pohyb trolejbusu obdržděním ruční brzdy bez předchozí kontroly funkčnosti vzduchových brzd) a trolejbus začal z táhlého stoupání nekontrolovaně sjíždět ("couvat") bez funkční vzduchové brzdy (zde řidička pravděpodobně opět chybovala a nesnažila se vůz zastavit ruční brzdou), vůz při jízdě narazil do dalšího vozidla, následně trolejbus skončil mimo vozovku, kde ho následně řidička navedením do stoupání zastavila.
May 26, 2020 1:30:37pm
Trolejbusovým příznivcům nabízí Bratislava v posledních dnech hned dva unikáty. Do pravidelného provozu je opětovně příležitostně zařazován zdejší jediný vůz typu Škoda 21 Tr. Nyní se na testovacích jízdách také objevuje nově zrenovovaný trolejbus Škoda-Sanos (vůz byl představen loni v září, ale to ještě nesměl opustit areál vozovny, na trolejbusu následně po představení probíhaly další práce).
May 28, 2020 12:14:32pm
Prostě nádhera... :)
May 28, 2020 1:44:31pm
Tento víkend je ve znamení řady menších lokálních prací, které se dotýkají trolejbusové dopravy. Také výprava trolejbusů byla tento víkend mírně odlišná oproti předcházejícím. S ohledem na ukončení vybraných opatření souvisejících s koronavirem (obnovení plného provozu) se na lince 16 opět objevují sólo trolejbusy o víkendech namísto kloubových. Na několik pořadí linky 16 budou během červnových víkendů nasazovány kloubové trolejbusy s ohledem na vyšší přepravní nabídku při přejezdech na linku 17 (návozové špičky na Borská pole). Tento víkend tomu však tak není, a to z důvodu prací v ulici Edvarda Beneše. Z důvodu lokálních oprav výtluků vozovky v blízkosti stanice Adelova, a dočasně zhoršené dostupnosti zastávky Adelova ve směru do centra (v průběhu prací), jsou po oba dva dny na linku 16 nasazeny tento víkend jen sólo vozy, které do zastávky lépe vmanévrují. S ohledem na možnou krátkodobou nedosažitelnost trolejového vedení v průběhu prací jsou na linku 16 nasazeny výhradně trolejbusy s alternativním pohonem (převážně trolejbusy Škoda 24 Tr). Lokální opravy vozovky probíhají tento víkend také v Borské ulici nedaleko zastávky Cínová, z důvodu těchto prací (a případné nedosažitelnosti trolejového vedení během prací) byly trolejbusy s alternativním pohonem nasazeny nejen na linku 15, ale také na všechny ostatní trolejbusové linky, které lokalitou projíždí při nájezdech a výjezdech z vozovny, případně také při operativních výměnách (tedy v praxi na všechny trolejbusové linky). Kromě lokálních oprav vozovky tento víkend probíhají také práce na trolejovém vedení. Napěťová výluka pro práce na trolejovém vedení byla požadována v sobotních dopoledních hodinách na Domažlické třídě (v oblasti Zátiší - Domažlická rondel), tj. pro linku 12. Během dne také probíhaly práce na trolejovém vedení linky 14 v Průmyslové ulici. Zde se napěťová výluka dotkla linky 13 v oblasti Doudlevec, nicméně pro cestující byla tato výluka prakticky nepostřehnutelná – výjimečně mohly trolejbusy úsekem s napěťovou výlukou projíždět s nasazenými sběrači (troleje byly vyzkratované v nepojížděném úseku linky 14, odpojená výhybka ve Zborovské byla přestavena do směru linky 13), řidičům bateriových trolejbusů tak stačilo přepnout napájení z troleje na bateriový pohon a naopak. Snímek při průjezdu vyfrézovanými úseky v ulici Edvarda Beneše zachytil trolejbus 24 Tr č. 501.
Tento víkend je ve znamení řady menších lokálních prací, které se dotýkají trolejbusové dopravy. Také výprava trolejbusů byla tento víkend mírně odlišná oproti předcházejícím. S ohledem na ukončení vybraných opatření souvisejících s koronavirem (obnovení plného provozu) se na lince 16 opět objevují sólo trolejbusy o víkendech namísto kloubových. Na několik pořadí linky 16 budou během červnových víkendů nasazovány kloubové trolejbusy s ohledem na vyšší přepravní nabídku při přejezdech na linku 17 (návozové špičky na Borská pole). Tento víkend tomu však tak není, a to z důvodu prací v ulici Edvarda Beneše. Z důvodu lokálních oprav výtluků vozovky v blízkosti stanice Adelova, a dočasně zhoršené dostupnosti zastávky Adelova ve směru do centra (v průběhu prací), jsou po oba dva dny na linku 16 nasazeny tento víkend jen sólo vozy, které do zastávky lépe vmanévrují. S ohledem na možnou krátkodobou nedosažitelnost trolejového vedení v průběhu prací jsou na linku 16 nasazeny výhradně trolejbusy s alternativním pohonem (převážně trolejbusy Škoda 24 Tr). Lokální opravy vozovky probíhají tento víkend také v Borské ulici nedaleko zastávky Cínová, z důvodu těchto prací (a případné nedosažitelnosti trolejového vedení během prací) byly trolejbusy s alternativním pohonem nasazeny nejen na linku 15, ale také na všechny ostatní trolejbusové linky, které lokalitou projíždí při nájezdech a výjezdech z vozovny, případně také při operativních výměnách (tedy v praxi na všechny trolejbusové linky). Kromě lokálních oprav vozovky tento víkend probíhají také práce na trolejovém vedení. Napěťová výluka pro práce na trolejovém vedení byla požadována v sobotních dopoledních hodinách na Domažlické třídě (v oblasti Zátiší - Domažlická rondel), tj. pro linku 12. Během dne také probíhaly práce na trolejovém vedení linky 14 v Průmyslové ulici. Zde se napěťová výluka dotkla linky 13 v oblasti Doudlevec, nicméně pro cestující byla tato výluka prakticky nepostřehnutelná – výjimečně mohly trolejbusy úsekem s napěťovou výlukou projíždět s nasazenými sběrači (troleje byly vyzkratované v nepojížděném úseku linky 14, odpojená výhybka ve Zborovské byla přestavena do směru linky 13), řidičům bateriových trolejbusů tak stačilo přepnout napájení z troleje na bateriový pohon a naopak. Snímek při průjezdu vyfrézovanými úseky v ulici Edvarda Beneše zachytil trolejbus 24 Tr č. 501.
May 30, 2020 8:25:57pm
Další neděle budeme trávit pohledy do města Arnhem. Tento v současnosti jediný nizozemský trolejbusový provoz nabízí řadu zajímavostí, které si postupně přiblížíme. První pohled nás zavede na centrální přestupní terminál. V moderním, závidění hodném, komplexu (po dlouhé rekonstrukci resp. prakticky novostavbě otevřeném v roce 2015) se nachází železniční stanice, autobusové nádraží, stejně tak jako centrální přestupní uzel pro městskou dopravu. Vše v designově velmi atraktivním pojetí odpovídajícím 21. století. Součástí terminálu jsou také dvě obratiště trolejbusů. Ve větší trolejbusové části terminálu bylo zvěčněno pět typických arnhemských trolejbusů Hess Swisstrolley. Centrální uzel obsluhují všechny zdejší trolejbusové linky, pro některé se jedná o konečnou stanici, pro další však jen o nácestnou zastávku (pro některé pak jde o závlek). Pětice nástupišť umožňuje také snadný přestup mezi jednotlivými spoji, které se v centrálním uzlu pravidelně setkávají.
Další neděle budeme trávit pohledy do města Arnhem. Tento v současnosti jediný nizozemský trolejbusový provoz nabízí řadu zajímavostí, které si postupně přiblížíme. První pohled nás zavede na centrální přestupní terminál. V moderním, závidění hodném, komplexu (po dlouhé rekonstrukci resp. prakticky novostavbě otevřeném v roce 2015) se nachází železniční stanice, autobusové nádraží, stejně tak jako centrální přestupní uzel pro městskou dopravu. Vše v designově velmi atraktivním pojetí odpovídajícím 21. století. Součástí terminálu jsou také dvě obratiště trolejbusů. Ve větší trolejbusové části terminálu bylo zvěčněno pět typických arnhemských trolejbusů Hess Swisstrolley. Centrální uzel obsluhují všechny zdejší trolejbusové linky, pro některé se jedná o konečnou stanici, pro další však jen o nácestnou zastávku (pro některé pak jde o závlek). Pětice nástupišť umožňuje také snadný přestup mezi jednotlivými spoji, které se v centrálním uzlu pravidelně setkávají.
May 31, 2020 7:19:18pm
Provoz trolejbusů v dnešních dopoledních hodinách byl zkomplikován hned třemi mimořádnostmi. První, nejdrobnější, znamenala zdržení spoje linky 11 (cca 8 minut) při odbočování z Tylovy do Koperníkovy ulice (na odklonovou trasu) v cca 10:15. Zdržení zapříčinil špatně zaparkovaný osobní automobil. Kolem 10:30 došlo prakticky v totožný čas ke dvěma nehodám v Lobezské ulici. V křižovatce U Prazdroje x Lobezská (Šumavská) se střetla dvě nákladní vozidla, výjezd směrem do Šumavské ulice byl pro trolejbusy neprůjezdný, a tak před zaznamenáním a odklizením nehody mezi cca 10:30 a 10:45 byly spoje linek 11, 15 a 16 vedeny odklonem ulicí U Prazdroje a Sirkovou. Druhá z nehod se stala v Lobezské ulici v blízkosti zastávky Stadion Lokomotivy, zde odklizení nehody trvalo déle z důvodu čekání na dopravní policii, která byla zaneprázdněna řešením předchozích nehod. Božkovské rameno bylo pro trolejbusy kvůli nehodě neprůjezdné – spoje vedené trolejbusy s alternativním pohonem byly operativně odkloněny ulicemi Částkova a Koterovská (konkrétně v úseku mezi kruhovým objezdem Částkova x Lobezská a křižovatkou U Duhy (Sladkovského x Koterovská)). S trolejbusy se tak bylo možné setkat v lokacích, kde působí opravdu nezvykle – například na náměstí Generála Píky či na Koterovské třídě u plaveckého bazénu. Trolejbusy na odklonové trase nestanicovaly, operativní zastávka proběhla maximálně ve stanici Částkova (linek 29 a 30 směr Borská pole) a v blízkosti křižovatky U Duhy, naopak zastávky Stadion Lokomotivy a Petrohrad nebylo možné obsloužit. Trolejbusy bez alternativního pohonu uvízly v blízkosti nehody a čekaly na odklizení, další spoje 12 vedené vozy bez alternativního pohonu byly operativně ukončeny ve směru od centra, došlo také k využití jinak manipulačního obratiště Petrohrad. Postupně byly na linku 12 nasazeny další spoje s alternativním pohonem, a tak byl provoz linky v mezích možností pravidelný. Ke zprůjezdnění místa došlo přibližně po 1,5 hodině, provoz byl obnoven krátce po 12. hodině. Spoje se následně srovnávaly se svými jízdními řády. Pří jízdě odklonovou trasou byl na kruhovém objezdu na náměstí Generála Píky zvěčněn trolejbus Škoda 26 Tr č. 581.
Provoz trolejbusů v dnešních dopoledních hodinách byl zkomplikován hned třemi mimořádnostmi. První, nejdrobnější, znamenala zdržení spoje linky 11 (cca 8 minut) při odbočování z Tylovy do Koperníkovy ulice (na odklonovou trasu) v cca 10:15. Zdržení zapříčinil špatně zaparkovaný osobní automobil. Kolem 10:30 došlo prakticky v totožný čas ke dvěma nehodám v Lobezské ulici. V křižovatce U Prazdroje x Lobezská (Šumavská) se střetla dvě nákladní vozidla, výjezd směrem do Šumavské ulice byl pro trolejbusy neprůjezdný, a tak před zaznamenáním a odklizením nehody mezi cca 10:30 a 10:45 byly spoje linek 11, 15 a 16 vedeny odklonem ulicí U Prazdroje a Sirkovou. Druhá z nehod se stala v Lobezské ulici v blízkosti zastávky Stadion Lokomotivy, zde odklizení nehody trvalo déle z důvodu čekání na dopravní policii, která byla zaneprázdněna řešením předchozích nehod. Božkovské rameno bylo pro trolejbusy kvůli nehodě neprůjezdné – spoje vedené trolejbusy s alternativním pohonem byly operativně odkloněny ulicemi Částkova a Koterovská (konkrétně v úseku mezi kruhovým objezdem Částkova x Lobezská a křižovatkou U Duhy (Sladkovského x Koterovská)). S trolejbusy se tak bylo možné setkat v lokacích, kde působí opravdu nezvykle – například na náměstí Generála Píky či na Koterovské třídě u plaveckého bazénu. Trolejbusy na odklonové trase nestanicovaly, operativní zastávka proběhla maximálně ve stanici Částkova (linek 29 a 30 směr Borská pole) a v blízkosti křižovatky U Duhy, naopak zastávky Stadion Lokomotivy a Petrohrad nebylo možné obsloužit. Trolejbusy bez alternativního pohonu uvízly v blízkosti nehody a čekaly na odklizení, další spoje 12 vedené vozy bez alternativního pohonu byly operativně ukončeny ve směru od centra, došlo také k využití jinak manipulačního obratiště Petrohrad. Postupně byly na linku 12 nasazeny další spoje s alternativním pohonem, a tak byl provoz linky v mezích možností pravidelný. Ke zprůjezdnění místa došlo přibližně po 1,5 hodině, provoz byl obnoven krátce po 12. hodině. Spoje se následně srovnávaly se svými jízdními řády. Pří jízdě odklonovou trasou byl na kruhovém objezdu na náměstí Generála Píky zvěčněn trolejbus Škoda 26 Tr č. 581.
Jun 02, 2020 10:01:50pm
Ještě jedním snímek se vrátíme k úterní mimořádnosti, při které byly spoje linky 12 odkloněny (vedené trolejbusy s alternativním pohonem) z důvodu cizí dopravní nehody na přibližně 1,5 hodiny ulicemi Částkova a Koterovská. Snímek trolejbus 24 Tr č. 508 zachytil při jízdě Částkovou ulicí, krátce před zařazením na svoji běžnou trasu odbočením do Sušické ulice. Ani v těchto ulicích se trolejbusy neobjevují poprvé, v minulosti je zde doloženo několik odtahů porouchaných trolejbusů (z linky 12) tahačem do vozovny. I budoucí výskyt trolejbusů v okolí náměstí Generála Píky není nereálný, lze předpokládat, že by tudy mohly být odkloněny trolejbusové spoje linky 12 při plánované rekonstrukci Lobezské ulice.
Ještě jedním snímek se vrátíme k úterní mimořádnosti, při které byly spoje linky 12 odkloněny (vedené trolejbusy s alternativním pohonem) z důvodu cizí dopravní nehody na přibližně 1,5 hodiny ulicemi Částkova a Koterovská. Snímek trolejbus 24 Tr č. 508 zachytil při jízdě Částkovou ulicí, krátce před zařazením na svoji běžnou trasu odbočením do Sušické ulice. Ani v těchto ulicích se trolejbusy neobjevují poprvé, v minulosti je zde doloženo několik odtahů porouchaných trolejbusů (z linky 12) tahačem do vozovny. I budoucí výskyt trolejbusů v okolí náměstí Generála Píky není nereálný, lze předpokládat, že by tudy mohly být odkloněny trolejbusové spoje linky 12 při plánované rekonstrukci Lobezské ulice.
Jun 04, 2020 7:46:58pm
Dnešní drobná nehoda vozu č. 514 na Americké třídě.
Jun 05, 2020 11:08:51pm
Vlastnit "velký" trolejbus Škoda 27 Tr je výsadou milionářů, "kapesní" trolejbus však může vlastnit prakticky kdokoliv. Kravatová spona s novým plzeňským trolejbusem už v současnosti zdobí uniformy také některých plzeňských trolejbusových řidičů. O tom, jak spona odpovídá realitě se můžete přesvědčit na přiložené vizualizaci. Spony jsou k zakoupení na už notoricky známém eshopu @[683004118438021:274:Dopravní spony] -> https://www.dopravnispony.cz/27trplzen
Vlastnit "velký" trolejbus Škoda 27 Tr je výsadou milionářů, "kapesní" trolejbus však může vlastnit prakticky kdokoliv. Kravatová spona s novým plzeňským trolejbusem už v současnosti zdobí uniformy také některých plzeňských trolejbusových řidičů. O tom, jak spona odpovídá realitě se můžete přesvědčit na přiložené vizualizaci. Spony jsou k zakoupení na už notoricky známém eshopu Dopravní spony -> https://www.dopravnispony.cz/27trplzen
Jun 06, 2020 9:50:28pm
Další snímek z nizozemského Arnhemu nás zavede ještě jednou do centrálního přestupního uzlu u železniční stanice. Z kryté části terminálu (nad zastávkami se nachází budova železniční stanice) odjíždí trolejbus č. 5235 vypravený na linku č. 1, v pozadí jsou patrná další odjezdová stání, z nichž v jednom také vyčkává trolejbus. Trolejbusy provozované v Arnhemu jsou třídveřové, neboť zde nástup cestujících probíhá pouze prvními dveřmi. Vozový park arnhemských trolejbusů tvoří 34 vozidel, z toho 31 vozů jsou vozidla Hess SwissTrolley (3. a 4. generace) a 3 dosluhující vozy typu Berkhof Premier AT18. Zachycený vůz č. 5235 (vyrobený v roce 2009) je druhým nejstarším zástupcem 3. generace SwissTrolley v Arnhemu.
Další snímek z nizozemského Arnhemu nás zavede ještě jednou do centrálního přestupního uzlu u železniční stanice. Z kryté části terminálu (nad zastávkami se nachází budova železniční stanice) odjíždí trolejbus č. 5235 vypravený na linku č. 1, v pozadí jsou patrná další odjezdová stání, z nichž v jednom také vyčkává trolejbus. Trolejbusy provozované v Arnhemu jsou třídveřové, neboť zde nástup cestujících probíhá pouze prvními dveřmi. Vozový park arnhemských trolejbusů tvoří 34 vozidel, z toho 31 vozů jsou vozidla Hess SwissTrolley (3. a 4. generace) a 3 dosluhující vozy typu Berkhof Premier AT18. Zachycený vůz č. 5235 (vyrobený v roce 2009) je druhým nejstarším zástupcem 3. generace SwissTrolley v Arnhemu.
Jun 07, 2020 3:11:12pm
Hnědobílá reklama na asijskou restauraci Zlatý drak se stala díky vozidlu 24 Tr č. 511 běžnou součástí plzeňských ulic. Trolejbus reklamu vozil takřka šest let, poprvé s ní do provozu zasáhl v srpnu 2014 a od té doby reklama prakticky nedoznala změn (jen drobných úprav resp. nekompletnosti v návaznosti na nehody trolejbusu). Nyní je už několik dnů tato reklama minulostí, a přibližně od pátku 5.6.2020 se vůz 511 objevuje v provozu v klasickém zelenobílém nátěru. Jak je i ze snímku patrné, odstraňování reklamy v malé míře vedlo i k narušení zeleného nátěru. Počet celovozových reklam na plzeňských trolejbusech tak opět činí rovný jeden vůz, a to reklamu na Datart na 25 Tr č. 524. Snímek v dnešním odpoledni zachytil 24 Tr č. 511 v zastávce Pařížská.
Hnědobílá reklama na asijskou restauraci Zlatý drak se stala díky vozidlu 24 Tr č. 511 běžnou součástí plzeňských ulic. Trolejbus reklamu vozil takřka šest let, poprvé s ní do provozu zasáhl v srpnu 2014 a od té doby reklama prakticky nedoznala změn (jen drobných úprav resp. nekompletnosti v návaznosti na nehody trolejbusu). Nyní je už několik dnů tato reklama minulostí, a přibližně od pátku 5.6.2020 se vůz 511 objevuje v provozu v klasickém zelenobílém nátěru. Jak je i ze snímku patrné, odstraňování reklamy v malé míře vedlo i k narušení zeleného nátěru. Počet celovozových reklam na plzeňských trolejbusech tak opět činí rovný jeden vůz, a to reklamu na Datart na 25 Tr č. 524. Snímek v dnešním odpoledni zachytil 24 Tr č. 511 v zastávce Pařížská.
Jun 08, 2020 8:44:40pm
Do provozu trolejbusů občas zasáhnou i zdánlivě nesouvisející výluky. Od 16.5. do 15.6.2020 je tak posílen provoz linky 12 v souvislosti s výlukou tramvajové linky č. 2. Z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě i povrchu komunikace je uzavřena Sladkovského ulice a provoz linky 2 upraven (2 Skvrňany - Světovar přes Slovany, dále zavedená linka 2X Světovar - U Duhy). Doprava ve vyloučeném úseku U Duhy - Mikulášské náměstí není speciálně zajištěna, nicméně právě trolejbusová linka 12 obsluhující zastávku U Duhy, centrum města (vč. možnosti přestupu na "kmenovou linku" 2) je jako náhradní doprava ideální. V souvislosti s výlukou je proto na lince 12 navýšena přepravní kapacita. V přepravních špičkách pracovního dne nabízí linka interval mezi spoji 5 minut (posílení zejména v odpolední špičce), intervaly jsou zkráceny celodenně (denní výprava je navýšena o dva vozy na celkem 17, navýšen je počet celodenních směn). O víkendu je rozsah provoz linky 12 nezměněn, nicméně místo sólo vozidel jsou vypravovány kapacitnější kloubové trolejbusy. Při výluce je také v mírně větší míře využíváno obratiště Částkova, a to pro otáčení trolejbusů vyjíždějících z vozovny na směnu, kromě ranní špičky se zde otáčí také tři spoje před začátkem odpolední špičky. V Lobezské ulici tak mohly být zvěčněny trolejbus Škoda 26 Tr č. 531 a 575, z nichž právě vůz 575 vyjíždějící z vozovny se zanedlouho otočí na obratišti Částkova a zamíří zpět do centra.
Do provozu trolejbusů občas zasáhnou i zdánlivě nesouvisející výluky. Od 16.5. do 15.6.2020 je tak posílen provoz linky 12 v souvislosti s výlukou tramvajové linky č. 2. Z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě i povrchu komunikace je uzavřena Sladkovského ulice a provoz linky 2 upraven (2 Skvrňany - Světovar přes Slovany, dále zavedená linka 2X Světovar - U Duhy). Doprava ve vyloučeném úseku U Duhy - Mikulášské náměstí není speciálně zajištěna, nicméně právě trolejbusová linka 12 obsluhující zastávku U Duhy, centrum města (vč. možnosti přestupu na "kmenovou linku" 2) je jako náhradní doprava ideální. V souvislosti s výlukou je proto na lince 12 navýšena přepravní kapacita. V přepravních špičkách pracovního dne nabízí linka interval mezi spoji 5 minut (posílení zejména v odpolední špičce), intervaly jsou zkráceny celodenně (denní výprava je navýšena o dva vozy na celkem 17, navýšen je počet celodenních směn). O víkendu je rozsah provoz linky 12 nezměněn, nicméně místo sólo vozidel jsou vypravovány kapacitnější kloubové trolejbusy. Při výluce je také v mírně větší míře využíváno obratiště Částkova, a to pro otáčení trolejbusů vyjíždějících z vozovny na směnu, kromě ranní špičky se zde otáčí také tři spoje před začátkem odpolední špičky. V Lobezské ulici tak mohly být zvěčněny trolejbus Škoda 26 Tr č. 531 a 575, z nichž právě vůz 575 vyjíždějící z vozovny se zanedlouho otočí na obratišti Částkova a zamíří zpět do centra.
Jun 10, 2020 10:43:20am
V souvislosti se zmíněnou výlukou tramvajové linky č. 2 došlo k posílení přepravní kapacity u linky 12. Ve všední dny jsou celodenně zkráceny intervaly mezi spoji. Namísto 15 trolejbusů (celodenní směny 12/1 až 12/9, dělené směny 12/13 až 12/18) je vypravováno 17 vozů (celodenní směny 12/1 až 12/12, dělené směny 12/13 až 12/15, 12/17 a 12/18). O víkendu je provoz linky 12 zajištěn v časově neměnném rozsahu, přepravní kapacita je posílena nasazením kloubových trolejbusů.
V souvislosti se zmíněnou výlukou tramvajové linky č. 2 došlo k posílení přepravní kapacity u linky 12. Ve všední dny jsou celodenně zkráceny intervaly mezi spoji. Namísto 15 trolejbusů (celodenní směny 12/1 až 12/9, dělené směny 12/13 až 12/18) je vypravováno 17 vozů (celodenní směny 12/1 až 12/12, dělené směny 12/13 až 12/15, 12/17 a 12/18). O víkendu je provoz linky 12 zajištěn v časově neměnném rozsahu, přepravní kapacita je posílena nasazením kloubových trolejbusů.
Jun 10, 2020 10:21:04pm
Pro regionální autobusovou dopravu v Plzeňském kraji nastává významný mezník, proto dnes mírně “odbočíme“. Dnešní den je posledním pracovním dnem krajské autobusové dopravy v režii společnosti ČSAD autobusy Plzeň, úderem půlnoci v noci z 13. na 14.6.2020 provoz krajem objednávaných autobusových linek přebírá společnost Arriva Střední Čechy. Bílé autobusy s typickými zelenými lomenými pruhy tak bude možné spatřit v ulicích ve větší míře ještě v sobotu 13.6.2020. Ani po převzetí provozu novým dopravcem však společnost ČSAD autobusy Plzeň nezaniká, smluvní výkony, komerční spoje a další dopravu budou její zelenobílé autobusy zajišťovat i nadále. K přechodu dopravců toho bylo napsáno poměrně mnoho... Za ideální nelze považovat poněkud "předčasnou" samochválu nových "modrých" autobusů a celého systému před samotným spuštěním, nicméně ani současný stav autobusového vozového parku autobusů v Plzeňském kraji nebyl zdaleka ideální – v pravidelném provozu s cestujícími byly nasazovány i bez nadsázky muzejní kousky. Cestování vozidly ČSAD autobusy Plzeň bylo zejména pro náhodné cestující a turisty poměrně značným „dobrodružstvím“ s ohledem na různá svérázná místní specifika (zdaleka výjimečné není nadjetí spojů či chybějící či nesprávné označení cílové destinace spoje na vozidle, cestování dále značně znepříjemňovala velmi chabá návaznost mezi vlakovou a autobusovou dopravou v případě zpoždění, prakticky bez náznaku operativního řízení provozu). Minimálně odstranění těchto nežádoucích jevů by mělo být jedním z hlavních kladů zavedení nového režimu krajské dopravy (s ohledem na uzavření nových smluv prakticky nezáleží, kdo dopravcem bude). Jeden ze zástupců veteránů ve vozovém parku ČSAD, vůz Karosa C934E z roku 2000 (který plzeňské ČSAD koupilo jako ojetý po službě u chomutovského dopravního podniku), byl v přestupním uzlu Slovany zachycen společně s trolejbusem Škoda 26 Tr č. 568.
Pro regionální autobusovou dopravu v Plzeňském kraji nastává významný mezník, proto dnes mírně “odbočíme“. Dnešní den je posledním pracovním dnem krajské autobusové dopravy v režii společnosti ČSAD autobusy Plzeň, úderem půlnoci v noci z 13. na 14.6.2020 provoz krajem objednávaných autobusových linek přebírá společnost Arriva Střední Čechy. Bílé autobusy s typickými zelenými lomenými pruhy tak bude možné spatřit v ulicích ve větší míře ještě v sobotu 13.6.2020. Ani po převzetí provozu novým dopravcem však společnost ČSAD autobusy Plzeň nezaniká, smluvní výkony, komerční spoje a další dopravu budou její zelenobílé autobusy zajišťovat i nadále. K přechodu dopravců toho bylo napsáno poměrně mnoho... Za ideální nelze považovat poněkud "předčasnou" samochválu nových "modrých" autobusů a celého systému před samotným spuštěním, nicméně ani současný stav autobusového vozového parku autobusů v Plzeňském kraji nebyl zdaleka ideální – v pravidelném provozu s cestujícími byly nasazovány i bez nadsázky muzejní kousky. Cestování vozidly ČSAD autobusy Plzeň bylo zejména pro náhodné cestující a turisty poměrně značným „dobrodružstvím“ s ohledem na různá svérázná místní specifika (zdaleka výjimečné není nadjetí spojů či chybějící či nesprávné označení cílové destinace spoje na vozidle, cestování dále značně znepříjemňovala velmi chabá návaznost mezi vlakovou a autobusovou dopravou v případě zpoždění, prakticky bez náznaku operativního řízení provozu). Minimálně odstranění těchto nežádoucích jevů by mělo být jedním z hlavních kladů zavedení nového režimu krajské dopravy (s ohledem na uzavření nových smluv prakticky nezáleží, kdo dopravcem bude). Jeden ze zástupců veteránů ve vozovém parku ČSAD, vůz Karosa C934E z roku 2000 (který plzeňské ČSAD koupilo jako ojetý po službě u chomutovského dopravního podniku), byl v přestupním uzlu Slovany zachycen společně s trolejbusem Škoda 26 Tr č. 568.
Jun 11, 2020 11:09:38pm
Tramvajová výluka ve Sladkovského ulici se chýlí ke konci a s tím souvisí návrat trolejbusové linky 12 do běžného režimu. Intervaly mezi spoji tak budou oproti posledním týdnům v pracovní dny mírně prodlouženy, o víkendech se na této lince minulostí stanou kloubové trolejbusy. Posílení přepravní kapacity v důsledku tramvajové výluky bylo první příležitostí, při které mohly být na linku 12 nasazeny také zánovní kloubové trolejbusy Škoda 27 Tr v karoserii IV. generace. V nich už cestující v těchto horkých dnech mohou ocenit klimatizovaný salon. Dnes byly na linku 12 nasazeny hned tři vozy Škoda 27 Tr v karoserii New Trollino. Jeden z nich, vůz č. 586 byl zachycen ve stoupání od obratiště Božkov k zastávce Na Spojce.
Tramvajová výluka ve Sladkovského ulici se chýlí ke konci a s tím souvisí návrat trolejbusové linky 12 do běžného režimu. Intervaly mezi spoji tak budou oproti posledním týdnům v pracovní dny mírně prodlouženy, o víkendech se na této lince minulostí stanou kloubové trolejbusy. Posílení přepravní kapacity v důsledku tramvajové výluky bylo první příležitostí, při které mohly být na linku 12 nasazeny také zánovní kloubové trolejbusy Škoda 27 Tr v karoserii IV. generace. V nich už cestující v těchto horkých dnech mohou ocenit klimatizovaný salon. Dnes byly na linku 12 nasazeny hned tři vozy Škoda 27 Tr v karoserii New Trollino. Jeden z nich, vůz č. 586 byl zachycen ve stoupání od obratiště Božkov k zastávce Na Spojce.
Jun 13, 2020 8:40:21pm
Během zítřejšího dne započnou práce na budování nových nástupišť zastávky Pod Zámečkem. Kromě autobusové linky 35 tuto zastávku obsluhuje také zkušební trolejbusová linka 19. Zejména ve směru z centra do Radčic tato zastávka v současnosti není ideální, neboť zastávka je umístěna v křižovatce a vozidla stanicují tak, že cestující vystupují přímo do vozovky vedlejší komunikace Pod Vinicemi (tato komunikace je spíše s minimálním provozem). Křižovatka je patrná i z přiloženého snímku, v levé části snímku je vidět pokračování komunikace Pod Vinicemi. Při stanicování v prostoru křižovatky byl zachycen vůz Škoda 26 Tr č. 593. Nová nástupiště budou vybudována v mírně odlišné poloze oproti stávajícím zastávkám, během prací tak dojde jen k zúžení vozovky. Po dokončení nových nástupišť přestanou být stávající zastávky obsluhovány.
Během zítřejšího dne započnou práce na budování nových nástupišť zastávky Pod Zámečkem. Kromě autobusové linky 35 tuto zastávku obsluhuje také zkušební trolejbusová linka 19. Zejména ve směru z centra do Radčic tato zastávka v současnosti není ideální, neboť zastávka je umístěna v křižovatce a vozidla stanicují tak, že cestující vystupují přímo do vozovky vedlejší komunikace Pod Vinicemi (tato komunikace je spíše s minimálním provozem). Křižovatka je patrná i z přiloženého snímku, v levé části snímku je vidět pokračování komunikace Pod Vinicemi. Při stanicování v prostoru křižovatky byl zachycen vůz Škoda 26 Tr č. 593. Nová nástupiště budou vybudována v mírně odlišné poloze oproti stávajícím zastávkám, během prací tak dojde jen k zúžení vozovky. Po dokončení nových nástupišť přestanou být stávající zastávky obsluhovány.
Jun 16, 2020 8:21:09pm
Zkušební trolejbusová linka 19 má od pondělí 15.6.2020 mírně pozměněnou trasu v centru. Příčinou je uzavírka Kotkovy ulice v blízkosti Husova náměstí, a to z důvodu pokračujících prací na rekonstrukci kanalizace v oblasti. Ve směru z Křimic/Malesic tak linka 19 po obsluze zastávky Kalikova pokračuje shodně s autobusovou linkou 35, tj. odbočením vpravo do Skvrňanské ulice, dále doleva kolem autobusového nádraží na náměstí Emila Škody a dále do Tylovy ulice na stálou trasu (počínaje zast. CAN Tylova). Na odklonové trase tak dochází k vynechání zastávky CAN Husova, ve které jsou také umístěny natrolejovací stříšky (natrolejování tak dočasně probíhá manuálně v zast. CAN Tylova, ve které byla z bezpečnostních důvodů posunuta trolej nad zastávkový záliv). Snímek zachytil při jízdě po dřívější ("klasické") trase linky 19, tj. při přejezdu Skvrňanské ve směru z Kalikovy do Kotkovy, vůz č. 567.
Zkušební trolejbusová linka 19 má od pondělí 15.6.2020 mírně pozměněnou trasu v centru. Příčinou je uzavírka Kotkovy ulice v blízkosti Husova náměstí, a to z důvodu pokračujících prací na rekonstrukci kanalizace v oblasti. Ve směru z Křimic/Malesic tak linka 19 po obsluze zastávky Kalikova pokračuje shodně s autobusovou linkou 35, tj. odbočením vpravo do Skvrňanské ulice, dále doleva kolem autobusového nádraží na náměstí Emila Škody a dále do Tylovy ulice na stálou trasu (počínaje zast. CAN Tylova). Na odklonové trase tak dochází k vynechání zastávky CAN Husova, ve které jsou také umístěny natrolejovací stříšky (natrolejování tak dočasně probíhá manuálně v zast. CAN Tylova, ve které byla z bezpečnostních důvodů posunuta trolej nad zastávkový záliv). Snímek zachytil při jízdě po dřívější ("klasické") trase linky 19, tj. při přejezdu Skvrňanské ve směru z Kalikovy do Kotkovy, vůz č. 567.
Jun 16, 2020 9:08:27pm
Už tomu je týden, co trolejbus Škoda 14 TrE č. 9803 překročil hranice České republiky na své dlouhé cestě "domů" z amerického města Dayton ve státě Ohio. V tomto týdnu byl americký trolejbus s českými kořeny složen v areálu pražského dopravního muzea ve Střešovicích, kde je trolejbus nyní k vidění každý víkend a v průběhu letní sezóny také každé středeční odpoledne (13.- 18. hodina). Trolejbus se po příjezdu těšil zasloužené pozornosti médií, fotografií bylo zveřejněno dost a dost. Upřímně řečeno, i přes řadu fotek a videí je první skutečný "živý" pohled na Čechoameričana tiše stojícího po boku historických tramvají v areálu střešovické vozovny jednoduše impozantní. Trolejbus kromě své výrazné barvy zaujme především svojí masivností, oproti českým klasickým trolejbusům Škoda 14 Tr je opatřen širší vozovou skříní. Odlišností mezi konvenční 14 Tr a americkou 14 TrE je celá řada a většině čtenářů jsou pravděpodobně již známy. Trolejbus je vystaven ve stavu "po dovezení" vč. křídového popisku pro identifikaci lodního nákladu. Už v pondělí se vůz pod rukami dobrovolníků mírně promění, trolejbus bude umyt, dojde k instalaci předního masivního nárazníku (s typickým americkým držákem jízdních kol) a v neposlední řadě proběhnou také pokusy o oživení trolejbusu. Nad 4. kolejí střešovické vozovny, kde je vůz deponován, se totiž pnou také trolejbusové troleje. Doufejme, že se trolejbus v pondělí rozsvítí či pohne vlastní silou, na přiloženém snímku zatím rozsvícená světla trolejbusu ilustruje jen postprodukce. Po skončení střešovické muzejní sezóny v říjnu 2020 trolejbus čeká přesun do Muzea dopravy ve Strašicích na Plzeňsku, kde by měl být stroj deponován dlouhodobě. Jsme velmi rádi, že jsme organizátorům mohli s návratem trolejbusu také alespoň trochu pomoci, ač největší poděkování patří samozřejmě všem přispěvatelům a podporovatelům projektu. A pomyslným dalším snem či organizátorskou výzvou by mohl být návrat trolejbusu založeného na legendárních českých autobusech Karosa řady 700 - takovéto trolejbusy nalezneme v provozu v Severní Koreji. Šli byste do toho? :)
Už tomu je týden, co trolejbus Škoda 14 TrE č. 9803 překročil hranice České republiky na své dlouhé cestě "domů" z amerického města Dayton ve státě Ohio. V tomto týdnu byl americký trolejbus s českými kořeny složen v areálu pražského dopravního muzea ve Střešovicích, kde je trolejbus nyní k vidění každý víkend a v průběhu letní sezóny také každé středeční odpoledne (13.- 18. hodina). Trolejbus se po příjezdu těšil zasloužené pozornosti médií, fotografií bylo zveřejněno dost a dost. Upřímně řečeno, i přes řadu fotek a videí je první skutečný "živý" pohled na Čechoameričana tiše stojícího po boku historických tramvají v areálu střešovické vozovny jednoduše impozantní. Trolejbus kromě své výrazné barvy zaujme především svojí masivností, oproti českým klasickým trolejbusům Škoda 14 Tr je opatřen širší vozovou skříní. Odlišností mezi konvenční 14 Tr a americkou 14 TrE je celá řada a většině čtenářů jsou pravděpodobně již známy. Trolejbus je vystaven ve stavu "po dovezení" vč. křídového popisku pro identifikaci lodního nákladu. Už v pondělí se vůz pod rukami dobrovolníků mírně promění, trolejbus bude umyt, dojde k instalaci předního masivního nárazníku (s typickým americkým držákem jízdních kol) a v neposlední řadě proběhnou také pokusy o oživení trolejbusu. Nad 4. kolejí střešovické vozovny, kde je vůz deponován, se totiž pnou také trolejbusové troleje. Doufejme, že se trolejbus v pondělí rozsvítí či pohne vlastní silou, na přiloženém snímku zatím rozsvícená světla trolejbusu ilustruje jen postprodukce. Po skončení střešovické muzejní sezóny v říjnu 2020 trolejbus čeká přesun do Muzea dopravy ve Strašicích na Plzeňsku, kde by měl být stroj deponován dlouhodobě. Jsme velmi rádi, že jsme organizátorům mohli s návratem trolejbusu také alespoň trochu pomoci, ač největší poděkování patří samozřejmě všem přispěvatelům a podporovatelům projektu. A pomyslným dalším snem či organizátorskou výzvou by mohl být návrat trolejbusu založeného na legendárních českých autobusech Karosa řady 700 - takovéto trolejbusy nalezneme v provozu v Severní Koreji. Šli byste do toho? :)
Jun 19, 2020 8:42:53pm
Kromě výroby trolejbusů pro rumunský Brašov, českou Jihlavu a pomalu také slovenský Prešov probíhá ve společnosti Škoda Electric také kompletace dalšího trolejbusu pro Budapešť. V návaznosti na dodávku 21 trolejbusů (10 sól, 11 kloubových) v letech 2018/2019 (většina dodávky proběhla v roce 2019) bude nyní do maďarské metropole dodán další kloubový trolejbus. Finálním dodavatelem trolejbusů je v tomto případě společnost Solaris, trolejbusy se škodováckou výzbrojí jsou tak do Budapešti dodávány pod obchodním jménem Solaris Trollino 12 resp. 18. Snímek další budoucí budapešťský trolejbus během testovacích jízd zachytil v Malostranské ulici.
Kromě výroby trolejbusů pro rumunský Brašov, českou Jihlavu a pomalu také slovenský Prešov probíhá ve společnosti Škoda Electric také kompletace dalšího trolejbusu pro Budapešť. V návaznosti na dodávku 21 trolejbusů (10 sól, 11 kloubových) v letech 2018/2019 (většina dodávky proběhla v roce 2019) bude nyní do maďarské metropole dodán další kloubový trolejbus. Finálním dodavatelem trolejbusů je v tomto případě společnost Solaris, trolejbusy se škodováckou výzbrojí jsou tak do Budapešti dodávány pod obchodním jménem Solaris Trollino 12 resp. 18. Snímek další budoucí budapešťský trolejbus během testovacích jízd zachytil v Malostranské ulici.
Jun 20, 2020 2:38:41pm
A další inspirativní pohled do nizozemského Arnhemu. Snímek zachytil trolejbus Hess SwissTroley č. 5257 v zastávce Rijnstraat. Ač tomu poklidné okolí zastávky nemusí nasvědčovat, snímek byl pořízen v poledne pracovního dne prakticky v sousedství hlavního místního uzlu veřejné dopravy v blízkosti centra. Centrum města je uzpůsobeno zejména pro cyklisty a veřejnou dopravu, tranzitnější automobilová spojnice je v případě zachycené lokace skryta pod povrch (za trolejbusem je patrný portál silničního podjezdu). Trolejbusy a autobusy využívají segregovanou jízdní dráhu, jak je však z pozadí snímku také patrné, tyto komunikace jsou plánovány s citem, a tak se například elegantně vyhýbají vzrostlému stromu.
A další inspirativní pohled do nizozemského Arnhemu. Snímek zachytil trolejbus Hess SwissTroley č. 5257 v zastávce Rijnstraat. Ač tomu poklidné okolí zastávky nemusí nasvědčovat, snímek byl pořízen v poledne pracovního dne prakticky v sousedství hlavního místního uzlu veřejné dopravy v blízkosti centra. Centrum města je uzpůsobeno zejména pro cyklisty a veřejnou dopravu, tranzitnější automobilová spojnice je v případě zachycené lokace skryta pod povrch (za trolejbusem je patrný portál silničního podjezdu). Trolejbusy a autobusy využívají segregovanou jízdní dráhu, jak je však z pozadí snímku také patrné, tyto komunikace jsou plánovány s citem, a tak se například elegantně vyhýbají vzrostlému stromu.
Jun 20, 2020 3:02:53pm
Snímek arnhemského trolejbusu č. 5243 nás opět přenese do tak trochu jiného světa. Trolejbus projíždí po jednom z koridorů veřejné dopravy, tento konkrétně je veden z centra směrem na jih. Při průjezdu vyhrazenou jízdní dráhou trolejbusy prakticky nic neomezuje, automobilová doprava má vyhrazenu sousední čtypruhovou komunikaci, další zdejší velmi rozšířený způsob dopravy – cyklisté (případně také skůtristé) využívají souběžně vedenou kapacitní cyklostezku. Část koridoru veřejné dopravy je využívána i automobily pro obsluhu místní čtvrti (jinak poměrně obtížně dosažitelné). Automobilům je však cesta poněkud "komplikována" - kromě výrazněji delší trasy pro dosažení lokality musí automobily při nájezdu a výjezdu z koridoru dávat přednost nejen vozidlům veřejné dopravy, ale na speciálních přejezdech musí také dávat přednost všem účastníkům jedoucím po silně frekventované cyklostezce. V Česku v současnosti poněkud... nepředstavitelné.
Snímek arnhemského trolejbusu č. 5243 nás opět přenese do tak trochu jiného světa. Trolejbus projíždí po jednom z koridorů veřejné dopravy, tento konkrétně je veden z centra směrem na jih. Při průjezdu vyhrazenou jízdní dráhou trolejbusy prakticky nic neomezuje, automobilová doprava má vyhrazenu sousední čtypruhovou komunikaci, další zdejší velmi rozšířený způsob dopravy – cyklisté (případně také skůtristé) využívají souběžně vedenou kapacitní cyklostezku. Část koridoru veřejné dopravy je využívána i automobily pro obsluhu místní čtvrti (jinak poměrně obtížně dosažitelné). Automobilům je však cesta poněkud "komplikována" - kromě výrazněji delší trasy pro dosažení lokality musí automobily při nájezdu a výjezdu z koridoru dávat přednost nejen vozidlům veřejné dopravy, ale na speciálních přejezdech musí také dávat přednost všem účastníkům jedoucím po silně frekventované cyklostezce. V Česku v současnosti poněkud... nepředstavitelné.
Jun 20, 2020 3:20:53pm
Už jsou známy výsledky nedávného hlasování o využití participačního rozpočtu v městské části Doubravka. Ozelenění střechy obratiště městské dopravy (konečná stanice trolejbusových linek 16+17) skončilo na druhém místě, je však velmi pravděpodobné, že s ohledem na celkovou část alokovaných finančních prostředků se povede realizovat jak první, tak druhý vítězný projekt.
Jun 20, 2020 3:45:01pm
Asi nejznámější pohled na arnhemské trolejbusy pochází z obratiště Rijkerswoerd na jihozápadě města. Do zdejší městské části zajíždí trolejbusy od r. 1999, a to v rámci linky 7 (dříve tuto linku zajišťovaly autobusy). Už při budování trolejbusové trati na sklonku tisíciletí se město nebálo odvážnějšího prvku v podobě nezvyklé kruhové kovové konstrukce pro uchycení trolejového oblouku o více než 180 °. Tento výrazný prvek, přezdívaný "květinka" či "deštník" tvoří charakteristický orientační bod a nezaměnitelně ukončuje trolejbusovou trať. Na snímku průjezd obratištěm absolvoval "Brengtrolley" č. 5257.
Asi nejznámější pohled na arnhemské trolejbusy pochází z obratiště Rijkerswoerd na jihozápadě města. Do zdejší městské části zajíždí trolejbusy od r. 1999, a to v rámci linky 7 (dříve tuto linku zajišťovaly autobusy). Už při budování trolejbusové trati na sklonku tisíciletí se město nebálo odvážnějšího prvku v podobě nezvyklé kruhové kovové konstrukce pro uchycení trolejového oblouku o více než 180 °. Tento výrazný prvek, přezdívaný "květinka" či "deštník" tvoří charakteristický orientační bod a nezaměnitelně ukončuje trolejbusovou trať. Na snímku průjezd obratištěm absolvoval "Brengtrolley" č. 5257.
Jun 20, 2020 4:24:44pm
Ve druhé polovině května 2020 se v tichosti uzavřela éra výroby škodováckých trolejbusů s pomocným dieselagregátem. Ve čtvrtek 21.5.2020 v ranních hodinách absolvoval poslední zkušební jízdy (tzv. interní přejímku) stý trolejbus Škoda 27 Tr pro Rigu, o den později byl trolejbus naložen na podvalník a vydal se na dlouhou cestu do lotyšské metropole. Trolejbusy pro Rigu byly po dlouhá léta poslední, do kterých byl pomocný dieselagregát montován, a to zejména díky postupnému rozšíření bateriových trolejbusů. Ani do budoucna zatím žádné zakázky na škodovácké trolejbusy s dieselagregátem sjednané nejsou, obecně není tento alternativní pohon do budoucna vnímám jako příliš perspektivní, a tak nelze další výrobu trolejbusů s dieselagregátem příliš předpokládat. Za první škodovácký trolejbus vyrobený s pomocným pohonem v podobě dieselagregátu lze označit prototyp trolejbusu Škoda 21 Tr ACI (vyrobený v roce 1998), který po několikaměsíčním plzeňském zkušebním provozu dlouhá léta sloužil v Hradci Králové. Novodobá éra výroby trolejbusů Škoda (po přesunutí výroby z Ostrova nad Ohří zpět do Plzně) je s trolejbusy s dieselagregátem nerozlučně spjata od samého začátku, jak prototyp typu Škoda 24 Tr, tak později prototyp typu 25 Tr byly dieselagregátem vybaveny (ač prototyp 24 Tr jen dočasně). Od té doby se v doudlevecké továrně zrodily stovky trolejbusů vybavených pomocným naftovým pohonem, které do dnešních dnů slouží v řadě evropských měst. Při poslední zkušební jízdě zapózoval 100. trolejbus pro Rigu na obratišti Tyršův most.
Ve druhé polovině května 2020 se v tichosti uzavřela éra výroby škodováckých trolejbusů s pomocným dieselagregátem. Ve čtvrtek 21.5.2020 v ranních hodinách absolvoval poslední zkušební jízdy (tzv. interní přejímku) stý trolejbus Škoda 27 Tr pro Rigu, o den později byl trolejbus naložen na podvalník a vydal se na dlouhou cestu do lotyšské metropole. Trolejbusy pro Rigu byly po dlouhá léta poslední, do kterých byl pomocný dieselagregát montován, a to zejména díky postupnému rozšíření bateriových trolejbusů. Ani do budoucna zatím žádné zakázky na škodovácké trolejbusy s dieselagregátem sjednané nejsou, obecně není tento alternativní pohon do budoucna vnímám jako příliš perspektivní, a tak nelze další výrobu trolejbusů s dieselagregátem příliš předpokládat. Za první škodovácký trolejbus vyrobený s pomocným pohonem v podobě dieselagregátu lze označit prototyp trolejbusu Škoda 21 Tr ACI (vyrobený v roce 1998), který po několikaměsíčním plzeňském zkušebním provozu dlouhá léta sloužil v Hradci Králové. Novodobá éra výroby trolejbusů Škoda (po přesunutí výroby z Ostrova nad Ohří zpět do Plzně) je s trolejbusy s dieselagregátem nerozlučně spjata od samého začátku, jak prototyp typu Škoda 24 Tr, tak později prototyp typu 25 Tr byly dieselagregátem vybaveny (ač prototyp 24 Tr jen dočasně). Od té doby se v doudlevecké továrně zrodily stovky trolejbusů vybavených pomocným naftovým pohonem, které do dnešních dnů slouží v řadě evropských měst. Při poslední zkušební jízdě zapózoval 100. trolejbus pro Rigu na obratišti Tyršův most.
Jun 21, 2020 5:22:04pm
Dlouhý sluneční svit dovoluje další "nasvícené" pohledy na zkušební trolejbusovou linku 19. Většina denních snímků z provozu linky 19 pochází zejména z trasy spojů Ústřední hřbitov - Malesice, a to i přesto, že do Malesic směřuje menšina z celkového počtu spojů (4 páry spojů z 9). Spoje do Křimic totiž jezdí zejména v ranních (cca 6. - 9. hodina) a podvečerních hodinách (18. - 19. hodina) - tedy v časech, které byly v době zahájení provozu linky v prosinci 2019 převážně zahaleny pod rouškou tmy a postupně se „rozednívají“. V dubnový podvečer už delší sluneční svit dovolil v polích cestou do Křimic zdokumentovat první plzeňský bateriový vůz, 26 Tr č. 565.
Dlouhý sluneční svit dovoluje další "nasvícené" pohledy na zkušební trolejbusovou linku 19. Většina denních snímků z provozu linky 19 pochází zejména z trasy spojů Ústřední hřbitov - Malesice, a to i přesto, že do Malesic směřuje menšina z celkového počtu spojů (4 páry spojů z 9). Spoje do Křimic totiž jezdí zejména v ranních (cca 6. - 9. hodina) a podvečerních hodinách (18. - 19. hodina) - tedy v časech, které byly v době zahájení provozu linky v prosinci 2019 převážně zahaleny pod rouškou tmy a postupně se „rozednívají“. V dubnový podvečer už delší sluneční svit dovolil v polích cestou do Křimic zdokumentovat první plzeňský bateriový vůz, 26 Tr č. 565.
Jun 21, 2020 7:29:23pm
Jak jsme už informovali, probíhá od 15.6.2020 odklon zkušební trolejbusové linky 19. Uzavřena je Kotkova ulice z důvodů prací na kanalizaci v prostoru Husova náměstí (z důvodu prací na kanalizaci na Husově náměstí byla v předcházející etapě do 14.6.2020 už linka 19 společně s 11 odkloněna ve směru od Ústředního hřbitova k CAN do ulic Koperníkova a Husova). V aktuálně probíhající fázi prací se Kotkově ulici vyhýbá linka 19 ve směru jízdy od Radčic k CAN. Namísto ulic Kalikova a Husova jsou spoje vedeny ulicí Skvrňanská a dále spojnicí kolem autobusového nádraží na náměstí Emila Škody, kde se vozy napojí na běžnou trasu. Jízda odklonem je oproti běžné trase kratší, ale dochází zde k vynechání zastávky CAN Husova, ve které jsou také umístěny natrolejovací stříšky. Snímek na odklonové trase během křížení skvrňanské tramvajové trati při odbočování ze Skvrňanské ulice k autobusovému nádraží zachytil vůz Škoda 26 Tr č. 595.
Jak jsme už informovali, probíhá od 15.6.2020 odklon zkušební trolejbusové linky 19. Uzavřena je Kotkova ulice z důvodů prací na kanalizaci v prostoru Husova náměstí (z důvodu prací na kanalizaci na Husově náměstí byla v předcházející etapě do 14.6.2020 už linka 19 společně s 11 odkloněna ve směru od Ústředního hřbitova k CAN do ulic Koperníkova a Husova). V aktuálně probíhající fázi prací se Kotkově ulici vyhýbá linka 19 ve směru jízdy od Radčic k CAN. Namísto ulic Kalikova a Husova jsou spoje vedeny ulicí Skvrňanská a dále spojnicí kolem autobusového nádraží na náměstí Emila Škody, kde se vozy napojí na běžnou trasu. Jízda odklonem je oproti běžné trase kratší, ale dochází zde k vynechání zastávky CAN Husova, ve které jsou také umístěny natrolejovací stříšky. Snímek na odklonové trase během křížení skvrňanské tramvajové trati při odbočování ze Skvrňanské ulice k autobusovému nádraží zachytil vůz Škoda 26 Tr č. 595.
Jun 22, 2020 9:49:25pm
Provoz zkušební trolejbusové linky 19 je dnešním dnem ukončen. Linka spojující Ústřední Hřbitov s Křimicemi resp. Malesicemi si kladla za cíl otestovat vhodnost bateriových trolejbusů pro "elektrifikaci" stávajících autobusových linek a zvyšování podílu elektromobility. Zkušební provoz bude vyhodnocován, stejně tak proběhnou jednání o budoucí obsluze dané lokality. Zkušební provoz linky 19 byl prakticky bezproblémový, za přibližně půl roku provozu došlo k opoždění vlivem nasazení bateriových trolejbusů jen u několika málo spojů 19 v zimním období z důvodu čekání na dobití baterie do plné kapacity (při namrzlém trolejovém vedení). Jinak poskytovaly trolejbusy tiché, svižné a komfortní svezení. V posledních týdnech byly na linku 19 nasazovány zejména nejnovější klimatizované bateriové trolejbusy v karoserii IV. generace. Provoz linky 19 dnes zakončil nejnovější z plzeňských trolejbusů, vůz č. 596. Na posledním spoji linky 19 z centra do Křimic je vůz dnes krátce po 19. hodině zachycen v křižovatce V Radčicích x Zámecká. Právě tato křižovatka odděluje obě variantní trasy linky 19 (resp. i 35). Pokračování přímo ulicí V Radčicích spoje dovede do Malesic, odbočení do Zámecké ulice pak do Křimic (výjimku tvoří některé spoje linky 35 jež zejména ve večerních hodinách spojují obě varianty tras jízdou do Křimic závlekem přes Malesice). Po dojezdu do Křimic se vůz 26 Tr č. 596 naposledy jako 19X vydal k zastávce Tylova a dále do vozovny, čímž se kapitola zkušební trolejbusové linky 19 uzavřela. Městské části Křimice, Malesice a Radčice od teď zůstávají opět ve výhradní obsluze dieselových autobusů.
Provoz zkušební trolejbusové linky 19 je dnešním dnem ukončen. Linka spojující Ústřední Hřbitov s Křimicemi resp. Malesicemi si kladla za cíl otestovat vhodnost bateriových trolejbusů pro "elektrifikaci" stávajících autobusových linek a zvyšování podílu elektromobility. Zkušební provoz bude vyhodnocován, stejně tak proběhnou jednání o budoucí obsluze dané lokality. Zkušební provoz linky 19 byl prakticky bezproblémový, za přibližně půl roku provozu došlo k opoždění vlivem nasazení bateriových trolejbusů jen u několika málo spojů 19 v zimním období z důvodu čekání na dobití baterie do plné kapacity (při namrzlém trolejovém vedení). Jinak poskytovaly trolejbusy tiché, svižné a komfortní svezení. V posledních týdnech byly na linku 19 nasazovány zejména nejnovější klimatizované bateriové trolejbusy v karoserii IV. generace. Provoz linky 19 dnes zakončil nejnovější z plzeňských trolejbusů, vůz č. 596. Na posledním spoji linky 19 z centra do Křimic je vůz dnes krátce po 19. hodině zachycen v křižovatce V Radčicích x Zámecká. Právě tato křižovatka odděluje obě variantní trasy linky 19 (resp. i 35). Pokračování přímo ulicí V Radčicích spoje dovede do Malesic, odbočení do Zámecké ulice pak do Křimic (výjimku tvoří některé spoje linky 35 jež zejména ve večerních hodinách spojují obě varianty tras jízdou do Křimic závlekem přes Malesice). Po dojezdu do Křimic se vůz 26 Tr č. 596 naposledy jako 19X vydal k zastávce Tylova a dále do vozovny, čímž se kapitola zkušební trolejbusové linky 19 uzavřela. Městské části Křimice, Malesice a Radčice od teď zůstávají opět ve výhradní obsluze dieselových autobusů.
Jun 26, 2020 9:30:46pm
Tylova ulice se od zítřejšího dne uzavírá z důvodu celkové opravy komunikace. Dvouměsíční uzavírka na hlavním trolejbusovém koridoru se dotýká všech trolejbusových linek, zejména dojde k úpravám provozu trolejbusových linek 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 a N7, u ostatních linek (13, 14) pak dochází k úpravě nájezdových a sjezdových tras při přesunech z/do vozovny. Podrobnější informace o změnách v odkazu v komentáři. O vytíženosti i důležitosti Tylovy ulice svědčí i přiložený snímek. Kolem 14:45 došlo dnes v křižovatce Tylova x Koperníkova k uvíznutí vozu Škoda 27 Tr č. 590 (při odbočování z Tylovy do Koperníkovy, křižovatka už přes týden bohužel není řízena světelnou signalizací). Pouhé cca 10minutové zablokování této klíčové křižovatky v odpolední špičce rychle znamenalo tvorbu kolon trolejbusů ve všech směrech. Pozorní čtenáři na snímku mohou napočítat 10 trolejbusů a 1 autobus, kromě typu Škoda 26 Tr New Trollino jsou v koloně trolejbusů zastoupeny také všechny základní provozní typy plzeňských trolejbusů.
Tylova ulice se od zítřejšího dne uzavírá z důvodu celkové opravy komunikace. Dvouměsíční uzavírka na hlavním trolejbusovém koridoru se dotýká všech trolejbusových linek, zejména dojde k úpravám provozu trolejbusových linek 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 a N7, u ostatních linek (13, 14) pak dochází k úpravě nájezdových a sjezdových tras při přesunech z/do vozovny. Podrobnější informace o změnách v odkazu v komentáři. O vytíženosti i důležitosti Tylovy ulice svědčí i přiložený snímek. Kolem 14:45 došlo dnes v křižovatce Tylova x Koperníkova k uvíznutí vozu Škoda 27 Tr č. 590 (při odbočování z Tylovy do Koperníkovy, křižovatka už přes týden bohužel není řízena světelnou signalizací). Pouhé cca 10minutové zablokování této klíčové křižovatky v odpolední špičce rychle znamenalo tvorbu kolon trolejbusů ve všech směrech. Pozorní čtenáři na snímku mohou napočítat 10 trolejbusů a 1 autobus, kromě typu Škoda 26 Tr New Trollino jsou v koloně trolejbusů zastoupeny také všechny základní provozní typy plzeňských trolejbusů.
Jun 30, 2020 7:49:00pm
I řidiči trolejbusů jsou jen lidé. A tak se občas stačí zamyslet, a rázem se rutinní cesta i pro pasažéry stane dobrodružstvím... Nejčastějším problémem bývá zapomenutí odbočit. Riziková je v tomto ohledu například linka 17, jejíž řidiči přejíždí z linky 16, a tak relativně snadno u Jižního předměstí pokračují přímo a zapomenou odbočit na Borská pole. Na delší jízdu se tu a tam vydají také trolejbusy linky 12 např. při opomenutí odbočení z Americké do Mikulášské a do Božkova. Pokud trolejbus na chybné trase neopustí trolejové vedení, nebo je trolejbus vybaven pomocným alternativním pohonem, má řidič "vyhráno" a obvykle se na nejbližší možné příležitosti otočí a pokračuje po své běžné trase. Pokud trolejbus opustí trolejové vedení, a pomocný pohon vozidlo nemá, musí být trolejbus zpět pod trolejové vedení dotažen tahačem. V minulosti např. trolejbus 14 Tr směřující do Božkova namísto odbočení vlevo do zastávky Mikulášská pokračoval Mikulášskou ulicí přímo po tramvajových kolejích směrem k Mikulášskému hřbitovu. Petrohradské uličky byly v minulosti svědky také jízdy dalšího trolejbusu, který při jízdě z Božkova do centra města neodbočil do Sladkovského ulice a pokračoval Lobezskou ulicí přímo. Oba trolejbusy příliš daleko nedojely... V minulém týdnu došlo k obdobné kuriózní situaci také. Řidič trolejbusu na lince 16 zapomněl při jízdě ulicí Edvarda Beneše odbočit do Dobrovského ulice a pokračoval k Chodskému náměstí. Na chybu řidiče po pár vteřinách upozorní vypadnutí sběračů. Bezmocnému vozu č. 553 bez alternativního pohonu tak musel zpět pod trolejové vedení pomoci tahač, jehož část je patrná při levém okraji snímku.
I řidiči trolejbusů jsou jen lidé. A tak se občas stačí zamyslet, a rázem se rutinní cesta i pro pasažéry stane dobrodružstvím... Nejčastějším problémem bývá zapomenutí odbočit. Riziková je v tomto ohledu například linka 17, jejíž řidiči přejíždí z linky 16, a tak relativně snadno u Jižního předměstí pokračují přímo a zapomenou odbočit na Borská pole. Na delší jízdu se tu a tam vydají také trolejbusy linky 12 např. při opomenutí odbočení z Americké do Mikulášské a do Božkova. Pokud trolejbus na chybné trase neopustí trolejové vedení, nebo je trolejbus vybaven pomocným alternativním pohonem, má řidič "vyhráno" a obvykle se na nejbližší možné příležitosti otočí a pokračuje po své běžné trase. Pokud trolejbus opustí trolejové vedení, a pomocný pohon vozidlo nemá, musí být trolejbus zpět pod trolejové vedení dotažen tahačem. V minulosti např. trolejbus 14 Tr směřující do Božkova namísto odbočení vlevo do zastávky Mikulášská pokračoval Mikulášskou ulicí přímo po tramvajových kolejích směrem k Mikulášskému hřbitovu. Petrohradské uličky byly v minulosti svědky také jízdy dalšího trolejbusu, který při jízdě z Božkova do centra města neodbočil do Sladkovského ulice a pokračoval Lobezskou ulicí přímo. Oba trolejbusy příliš daleko nedojely... V minulém týdnu došlo k obdobné kuriózní situaci také. Řidič trolejbusu na lince 16 zapomněl při jízdě ulicí Edvarda Beneše odbočit do Dobrovského ulice a pokračoval k Chodskému náměstí. Na chybu řidiče po pár vteřinách upozorní vypadnutí sběračů. Bezmocnému vozu č. 553 bez alternativního pohonu tak musel zpět pod trolejové vedení pomoci tahač, jehož část je patrná při levém okraji snímku.
Jul 01, 2020 10:50:36am
Testování trolejbusů pro rumunský Brašov se pomalu chýlí ke konci. V uplynulých týdnech byla zkompletována a vyrobena většina trolejbusů, z nichž první už zahájily provoz v rumunském městě. A tak zatímco v druhé polovině května byl při výjezdu na testování z areálu plzeňského depa Karlov zachycen vůz Brašov 12, v posledních dnech už byly v ulicích testovány "závěrečné" vozy (Brašov 24 a výše). Celkem do Brašova zamíří 26 nových kloubových trolejbusů (z toho jich je nyní už cca 20 dodáno), město nicméně usiluje o nákup dalších 25 bateriových kloubových trolejbusů (v tomto týdnu bylo vyhlášeno výběrové řízení, nabídky jsou příjímány do poloviny srpna, vítěz má nové vozy dodat do 16 měsíců od podpisu smlouvy). Aktuálně dodávané bateriové trolejbusy budou v Brašově sloužit zejména pro elektrifikaci stávajících autobusových linek, další poptávané trolejbusy ukončí provoz zdejších starších ojetých trolejbusů původem ze Švýcarska.
Testování trolejbusů pro rumunský Brašov se pomalu chýlí ke konci. V uplynulých týdnech byla zkompletována a vyrobena většina trolejbusů, z nichž první už zahájily provoz v rumunském městě. A tak zatímco v druhé polovině května byl při výjezdu na testování z areálu plzeňského depa Karlov zachycen vůz Brašov 12, v posledních dnech už byly v ulicích testovány "závěrečné" vozy (Brašov 24 a výše). Celkem do Brašova zamíří 26 nových kloubových trolejbusů (z toho jich je nyní už cca 20 dodáno), město nicméně usiluje o nákup dalších 25 bateriových kloubových trolejbusů (v tomto týdnu bylo vyhlášeno výběrové řízení, nabídky jsou příjímány do poloviny srpna, vítěz má nové vozy dodat do 16 měsíců od podpisu smlouvy). Aktuálně dodávané bateriové trolejbusy budou v Brašově sloužit zejména pro elektrifikaci stávajících autobusových linek, další poptávané trolejbusy ukončí provoz zdejších starších ojetých trolejbusů původem ze Švýcarska.
Jul 01, 2020 12:42:02pm
Zmatení cestující, marné pohledy do jízdních řádů... Dnešním dnem kromě července, letních prázdnin a prázdninových grafikonů začínají také rozsáhlá výluková opatření, a to jak u tramvají, tak u trolejbusů (a okrajové též autobusů). Trolejbusy ovlivňuje uzavírka Tylovy ulice, podrobněji si opatření přiblížíme postupně v následujících týdnech. Linky 11, 12 a 16 jsou odkloněny do Husovy ulice s využitím trolejbusů s alternativním pohonem, linka 18 je na alternativní pohon odkloněna Korandovou ulicí, noční linka N7 pak na pomocný pohon projíždí po Klatovské třídě. Oproti tomu linky 10, 15 a 17 jsou z běžných tras odkloněny s využitím konvenčních trolejbusů bez potřeby alternativního pohonu. Linky 15 a 17 jsou odkloněny ulicemi Borská, U Trati a Mikulášská. Drobná změna dále nastává na výjezdové trase linky 14 a u nájezdové a sjezdové trasy linky 13 (nutnost vozů s alternativním pohonem). Odklonové trasy jsou ovlivněny trasováním trolejí, citelné jsou chybějící trolejové spojky z ulice U Trati do Prokopovy a naopak (vybudování těchto spojek je plánováno) - linky 15 a 17 tak musí ve směru Lobzy jet přes Mikulášské náměstí, v opačném směru pak ulicí U Prazdroj a Sirkovou. Snímek ze zastávky Mikulášská zachytil na odklonové trase vozy Škoda 27 Tr č. 587 (linka 15) a 25 Tr č. 522 (linka 17). Vůz 587 vykonává jeden z mála posilových spojů linky 15 v letních prázdninových grafikonech. Zatímco v běžném provozu jsou posilové spoje linek 15 a 17 ukončeny na terminálu Hlavní nádraží, kvůli trasování trolejového vedení jsou nyní posilové spoje v centru ukončeny blokově (konečnou zastávkou spojů je zastávka Železniční poliklinika, odkud trolejbus zabočí doleva do zastávky Prazdroj a vrací se jako pravidelný spoj zpět na Borská pole). Už tradičně jsou v rámci prázdninových grafikonů na linku 15 nasazovány kloubové trolejbusy.
Zmatení cestující, marné pohledy do jízdních řádů... Dnešním dnem kromě července, letních prázdnin a prázdninových grafikonů začínají také rozsáhlá výluková opatření, a to jak u tramvají, tak u trolejbusů (a okrajové též autobusů). Trolejbusy ovlivňuje uzavírka Tylovy ulice, podrobněji si opatření přiblížíme postupně v následujících týdnech. Linky 11, 12 a 16 jsou odkloněny do Husovy ulice s využitím trolejbusů s alternativním pohonem, linka 18 je na alternativní pohon odkloněna Korandovou ulicí, noční linka N7 pak na pomocný pohon projíždí po Klatovské třídě. Oproti tomu linky 10, 15 a 17 jsou z běžných tras odkloněny s využitím konvenčních trolejbusů bez potřeby alternativního pohonu. Linky 15 a 17 jsou odkloněny ulicemi Borská, U Trati a Mikulášská. Drobná změna dále nastává na výjezdové trase linky 14 a u nájezdové a sjezdové trasy linky 13 (nutnost vozů s alternativním pohonem). Odklonové trasy jsou ovlivněny trasováním trolejí, citelné jsou chybějící trolejové spojky z ulice U Trati do Prokopovy a naopak (vybudování těchto spojek je plánováno) - linky 15 a 17 tak musí ve směru Lobzy jet přes Mikulášské náměstí, v opačném směru pak ulicí U Prazdroj a Sirkovou. Snímek ze zastávky Mikulášská zachytil na odklonové trase vozy Škoda 27 Tr č. 587 (linka 15) a 25 Tr č. 522 (linka 17). Vůz 587 vykonává jeden z mála posilových spojů linky 15 v letních prázdninových grafikonech. Zatímco v běžném provozu jsou posilové spoje linek 15 a 17 ukončeny na terminálu Hlavní nádraží, kvůli trasování trolejového vedení jsou nyní posilové spoje v centru ukončeny blokově (konečnou zastávkou spojů je zastávka Železniční poliklinika, odkud trolejbus zabočí doleva do zastávky Prazdroj a vrací se jako pravidelný spoj zpět na Borská pole). Už tradičně jsou v rámci prázdninových grafikonů na linku 15 nasazovány kloubové trolejbusy.
Jul 01, 2020 8:25:10pm
S vyřazováním trolejbusů Škoda 24 Tr pomalu začíná kromě českých měst i největší provozovatel tohoto typu trolejbusů, lotyšká Riga.
Jul 02, 2020 12:39:02pm
A další urbanisticko-trolejbusové okénko do nizozemského Arnhemu. Hess SwissTroley č. 5271 při průjezdu ulicí Lange Akkers přes most překonává jednu z frekventovaných výpadovek. Most jako spojnice mezi obytnými částmi města je, jak je ze snímku patrné, rozdělen na polovinu sloužící cyklistům a stejně velkou polovinu sloužící veřejné dopravě, resp. trolejbusům. Dopravní preference jsou zde jasné… Cyklisté (příp. pěší) mohou po mostě projíždět neomezeně, trolejbusový provoz je polovinou komunikace řízen kyvadlově světelným zabezpečovacím zařízením (nicméně s ohledem na grafikony je zde míjení trolejbusů výjimečné), pro ostatní dopravu vč. automobilové platí zákaz vjezdu (automobily využívají přibližně půl kilometr vzdálený most spojující most a sjezd/nájezd na výpadovku).
A další urbanisticko-trolejbusové okénko do nizozemského Arnhemu. Hess SwissTroley č. 5271 při průjezdu ulicí Lange Akkers přes most překonává jednu z frekventovaných výpadovek. Most jako spojnice mezi obytnými částmi města je, jak je ze snímku patrné, rozdělen na polovinu sloužící cyklistům a stejně velkou polovinu sloužící veřejné dopravě, resp. trolejbusům. Dopravní preference jsou zde jasné… Cyklisté (příp. pěší) mohou po mostě projíždět neomezeně, trolejbusový provoz je polovinou komunikace řízen kyvadlově světelným zabezpečovacím zařízením (nicméně s ohledem na grafikony je zde míjení trolejbusů výjimečné), pro ostatní dopravu vč. automobilové platí zákaz vjezdu (automobily využívají přibližně půl kilometr vzdálený most spojující most a sjezd/nájezd na výpadovku).
Jul 03, 2020 9:12:47pm
A zatímco vozových park arnhemských trolejbusů je poměrně monotónní, urbanistických zajímavostí je zdejší trolejbusový provoz plný. Hess SwissTrolley č. 5256 nasazený na linku 7 je zachycen v pozadí s typickou nizozemskou architekturou. Na snímku dále zaujme kruhový objezd, na kterém se opět odráží místní preference cyklistické dopravy. Kruhový objezd je tvořen prakticky dvěma okruhy, vnějším pro cyklisty a vnitřním pro automobily a veřejnou dopravu. Výzvou pro řidiče je tak zejména vyjíždění z kruhového objezdu s ohledem na sledování souběžně jedoucích cyklistů, které by neměli ohrozit. Ač to ze snímku z sobotního dopoledne nevypadá, ve všední dny je kruhový objezd značně frekventovaný a o cyklisty zde rozhodně není nouze, ostatně jako v celém Arnhemu.
A zatímco vozových park arnhemských trolejbusů je poměrně monotónní, urbanistických zajímavostí je zdejší trolejbusový provoz plný. Hess SwissTrolley č. 5256 nasazený na linku 7 je zachycen v pozadí s typickou nizozemskou architekturou. Na snímku dále zaujme kruhový objezd, na kterém se opět odráží místní preference cyklistické dopravy. Kruhový objezd je tvořen prakticky dvěma okruhy, vnějším pro cyklisty a vnitřním pro automobily a veřejnou dopravu. Výzvou pro řidiče je tak zejména vyjíždění z kruhového objezdu s ohledem na sledování souběžně jedoucích cyklistů, které by neměli ohrozit. Ač to ze snímku z sobotního dopoledne nevypadá, ve všední dny je kruhový objezd značně frekventovaný a o cyklisty zde rozhodně není nouze, ostatně jako v celém Arnhemu.
Jul 03, 2020 9:47:04pm
Vozový park arnhemských trolejbusů je, jak jsme už uváděli poměrně jednotvárný. Celkem 43 provozních trolejbusů tvoří 40 vozů typu Hess SwissTrolley, 3 zbývající vozy jsou starší trolejbusy typu Berkhof Premier AT18. Nejstarší z trojice aktuálně provozních arnhemských Berkhofů, vůz č. 5227 byl zachycen v zastávce Nordlaan obci Velp těsně sousedící s Arnhemem. Trolejbusů Berkhof Premier AT18 bychom v Arnhemu v minulosti nalezli více, ale osudným se jim staly v letech 2016 a 2017 právě dodávky nových vozů SwissTrolley. Některé bývalé arnhemské Berkhofy našly svoje nové působiště v litevském Kaunasu, kde nadále slouží v provozu s cestujícími (v Kaunasu byly v letošním roce v souvislosti s koronavirovými opatřeními tyto velkokapacitní trolejbusy dočasně staženy z provozu). Bývalé arnhemské trolejbusy jsou jako ojetiny v dalších městech obecně poměrně populární, našli bychom je například v ukrajinských městech Černovice či Záporoží, v minulosti byly vysloužilé arnhemské trolejbusy v provozu také v Sarajevu či v ruských městech Taganrog a Rostov-na-Donu.
Vozový park arnhemských trolejbusů je, jak jsme už uváděli poměrně jednotvárný. Celkem 43 provozních trolejbusů tvoří 40 vozů typu Hess SwissTrolley, 3 zbývající vozy jsou starší trolejbusy typu Berkhof Premier AT18. Nejstarší z trojice aktuálně provozních arnhemských Berkhofů, vůz č. 5227 byl zachycen v zastávce Nordlaan obci Velp těsně sousedící s Arnhemem. Trolejbusů Berkhof Premier AT18 bychom v Arnhemu v minulosti nalezli více, ale osudným se jim staly v letech 2016 a 2017 právě dodávky nových vozů SwissTrolley. Některé bývalé arnhemské Berkhofy našly svoje nové působiště v litevském Kaunasu, kde nadále slouží v provozu s cestujícími (v Kaunasu byly v letošním roce v souvislosti s koronavirovými opatřeními tyto velkokapacitní trolejbusy dočasně staženy z provozu). Bývalé arnhemské trolejbusy jsou jako ojetiny v dalších městech obecně poměrně populární, našli bychom je například v ukrajinských městech Černovice či Záporoží, v minulosti byly vysloužilé arnhemské trolejbusy v provozu také v Sarajevu či v ruských městech Taganrog a Rostov-na-Donu.
Jul 03, 2020 10:41:16pm
Jul 04, 2020 10:23:15am
Během právě končícího prodlouženého víkendu (resp. zejména v sobotu) probíhaly práce na trolejovém vedení v obratišti linky 13 Na Dlouhých. Vedení zde bylo upraveno tak, aby vznikla nová předjízdná stopa vč. příslušných výhybek (vše v tahovém provedení). Nově nainstalovaný pár trolejí (vpravo ve směru jízdy) umožní komfortní objíždění trolejbusů. K předjíždění spojů linky 13 dochází zejména při čerpání "svačinových" pauz a při nájezdech a zátazích posilových (šejdrových) vozidel během přepravní špičky. Do současnosti bylo nutné tyto situace řešit stahováním a opětovným nasazováním sběračů předjížděného trolejbusu. Značná část plzeňských trolejbusových točen je předjízdnou stopou vybavena, pouštění trolejbusů pomocí stahování a nasazování sběračů se nyní ještě děje obratišti linky 11 Ústřední hřbitov. Snímek zachytil montážní vozidla při pracích na trolejovém vedení v prostoru konečné zastávky Na Dlouhých společně s trolejbusy linky 13. Vozy na lince projížděly mezi zastávkami Ke Kukačce - Na Dlouhých (obousměrně) na alternativní pohon se staženými sběrači. Zajímavostí tak je, že tento prodloužený víkend měla linka 13 obě svoje konečné "bateriové" bez možnosti připojení k trolejovému vedení (protilehlé obratiště NC Černice není zatrolejované).
Během právě končícího prodlouženého víkendu (resp. zejména v sobotu) probíhaly práce na trolejovém vedení v obratišti linky 13 Na Dlouhých. Vedení zde bylo upraveno tak, aby vznikla nová předjízdná stopa vč. příslušných výhybek (vše v tahovém provedení). Nově nainstalovaný pár trolejí (vpravo ve směru jízdy) umožní komfortní objíždění trolejbusů. K předjíždění spojů linky 13 dochází zejména při čerpání "svačinových" pauz a při nájezdech a zátazích posilových (šejdrových) vozidel během přepravní špičky. Do současnosti bylo nutné tyto situace řešit stahováním a opětovným nasazováním sběračů předjížděného trolejbusu. Značná část plzeňských trolejbusových točen je předjízdnou stopou vybavena, pouštění trolejbusů pomocí stahování a nasazování sběračů se nyní ještě děje obratišti linky 11 Ústřední hřbitov. Snímek zachytil montážní vozidla při pracích na trolejovém vedení v prostoru konečné zastávky Na Dlouhých společně s trolejbusy linky 13. Vozy na lince projížděly mezi zastávkami Ke Kukačce - Na Dlouhých (obousměrně) na alternativní pohon se staženými sběrači. Zajímavostí tak je, že tento prodloužený víkend měla linka 13 obě svoje konečné "bateriové" bez možnosti připojení k trolejovému vedení (protilehlé obratiště NC Černice není zatrolejované).
Jul 05, 2020 9:44:02am
Letošní sezóna objednaných jízd historických trolejbusů PMDP minulý týden odstartovala prvními jízdami. Po společné zkušební jízdě tří nejstarších trolejbusů PMDP dne 20.5.2020 vozy poprvé v uplynulém týdnu vyjely na "zakázky" pro objednavatele. V pátek 3.7.2020 na objednanou narozeninovou jízdu vyjel trolejbus Škoda 9 Tr č. 323. S rokem výroby 1979 je tento vůz nejstarší z trolejbusových veteránů PMDP. V neděli 5.7.2020 pak v rámci objednané jízdy vyjel vůz Škoda 14 Tr č. 429 (tuto jízdu si přiblížíme v nejbližší době). Přiložený snímek trolejbus Škoda 9 Tr zachytil při odjezdu z obratiště Božkov do centra města, kde následně nastoupila většina hostů. Snímek částečně zachycuje i pomyslné generační setkání, v pravé části snímků je patrný jeden z nejnovějších plzeňských trolejbusů, vůz Škoda 26 Tr v karoserii IV. generace.
Letošní sezóna objednaných jízd historických trolejbusů PMDP minulý týden odstartovala prvními jízdami. Po společné zkušební jízdě tří nejstarších trolejbusů PMDP dne 20.5.2020 vozy poprvé v uplynulém týdnu vyjely na "zakázky" pro objednavatele. V pátek 3.7.2020 na objednanou narozeninovou jízdu vyjel trolejbus Škoda 9 Tr č. 323. S rokem výroby 1979 je tento vůz nejstarší z trolejbusových veteránů PMDP. V neděli 5.7.2020 pak v rámci objednané jízdy vyjel vůz Škoda 14 Tr č. 429 (tuto jízdu si přiblížíme v nejbližší době). Přiložený snímek trolejbus Škoda 9 Tr zachytil při odjezdu z obratiště Božkov do centra města, kde následně nastoupila většina hostů. Snímek částečně zachycuje i pomyslné generační setkání, v pravé části snímků je patrný jeden z nejnovějších plzeňských trolejbusů, vůz Škoda 26 Tr v karoserii IV. generace.
Jul 05, 2020 7:29:22pm
Jsou dny, kdy se nedaří. S ohledem na velikost i rozsah plzeňského trolejbusového provozu jsou menší kolize trolejbusů s ostatními účastníky silničního provozu běžné. Většina nehod je drobného charakteru, zpravidla tak může být řešena pouze dispečerem bez nutnosti volání dopravní policie. Obvykle jsou trolejbusy po nehodě poznamenané jen drobným škrábancem a mohou pokračovat v jízdě. Jedna z lehčích nehod s mírně větší škodou, po které už trolejbus ve směně pokračovat nemohl, se odehrála minulou sobotu (4.7.2020) před 17. hodinou. Trolejbus 24 Tr č. 501 směřující jako linka 16 z Bor na Doubravku se na náměstí Českých bratří střetl se soupravou terénního automobilu s přívěsem (lidově zvaným plaťák). Při nehodě došlo na trolejbusu k poškození zejména levého předního rohu se světlometem. Snímek zachytil havarovaný trolejbus 24 Tr č. 501 směřující po ukončení vyšetřování nehody do depa Karlov při zatáčení z Němejcovy do Borské ulice.
Jsou dny, kdy se nedaří. S ohledem na velikost i rozsah plzeňského trolejbusového provozu jsou menší kolize trolejbusů s ostatními účastníky silničního provozu běžné. Většina nehod je drobného charakteru, zpravidla tak může být řešena pouze dispečerem bez nutnosti volání dopravní policie. Obvykle jsou trolejbusy po nehodě poznamenané jen drobným škrábancem a mohou pokračovat v jízdě. Jedna z lehčích nehod s mírně větší škodou, po které už trolejbus ve směně pokračovat nemohl, se odehrála minulou sobotu (4.7.2020) před 17. hodinou. Trolejbus 24 Tr č. 501 směřující jako linka 16 z Bor na Doubravku se na náměstí Českých bratří střetl se soupravou terénního automobilu s přívěsem (lidově zvaným plaťák). Při nehodě došlo na trolejbusu k poškození zejména levého předního rohu se světlometem. Snímek zachytil havarovaný trolejbus 24 Tr č. 501 směřující po ukončení vyšetřování nehody do depa Karlov při zatáčení z Němejcovy do Borské ulice.
Jul 05, 2020 8:09:01pm
Jedna z nejzajímavějších letošních zakázek Škody Electric se pomalu rozbíhá. V tomto týdnu byly do areálu doudleveckého závodu přivezeny k osazení elektrovýzbroje a kompletaci první karoserie trolejbusů Solaris Trollino 18 z nové zakázky. Bílo-červený nátěr nemusí cílovou destinaci prozrazovat, ale vězte, že trolejbusy zamíří do norského Bergenu. Jediný norský trolejbusový provoz posílí dodávka 10 nových kloubových bateriových komfortních trolejbusů se škodováckou výzbrojí. V pondělí 6.7.2020 byly zvěčněny karoserie vozů budoucích ev. č. 3001 a 3003 v Plzni na Bručné při čekání v areálu dopravce zajišťujícího převozy karoserií i hotových trolejbusů (Solaris). Následující den ráno budou trolejbusy vyloženy v areálu Škody Electric.
Jedna z nejzajímavějších letošních zakázek Škody Electric se pomalu rozbíhá. V tomto týdnu byly do areálu doudleveckého závodu přivezeny k osazení elektrovýzbroje a kompletaci první karoserie trolejbusů Solaris Trollino 18 z nové zakázky. Bílo-červený nátěr nemusí cílovou destinaci prozrazovat, ale vězte, že trolejbusy zamíří do norského Bergenu. Jediný norský trolejbusový provoz posílí dodávka 10 nových kloubových bateriových komfortních trolejbusů se škodováckou výzbrojí. V pondělí 6.7.2020 byly zvěčněny karoserie vozů budoucích ev. č. 3001 a 3003 v Plzni na Bručné při čekání v areálu dopravce zajišťujícího převozy karoserií i hotových trolejbusů (Solaris). Následující den ráno budou trolejbusy vyloženy v areálu Škody Electric.
Jul 06, 2020 10:22:25pm
Po vynucené přestávce způsobené koronavirem se tento víkend poprvé v letošním roce otevírá pro veřejnost Muzeum dopravy ve Strašicích na Rokycansku. V muzeu jsou v současnosti k vidění trolejbusy Škoda 7 Tr, Škoda 9 Tr (7 Tr + 9 Tr jsou vystaveny v nálezovém stavu), Škoda 14 Tr, Škoda 14 TrM, Škoda 17 Tr a Škoda 21 Tr. Kromě trolejbusů si na své samozřejmě přijdou i příznivci autobusů, historických automobilů, či tramvají. Muzeum dopravy bude o víkendu 11. + 12.7.2020 otevřeno po oba dva od 10. do 17. hodiny. Do Strašic se bez obav můžete vydat i autobusovou dopravou, na regionální autobusy od Rokycan (a v sobotu ráno také od Prahy) budou v zastávce Strašice, Obecní úřad navazovat historické autobusy, které vás zavezou přímo do muzea (a obdobně historické autobusy budou tvořit přípoje k regionálním spojům do Rokycan). V Rokycanech regionální autobusy navazují na vlaky z/do Plzně. Podrobný jízdní řád historických autobusů naleznete v odkazu v komentáři. Přiložený snímek zachytil v Muzeu dopravy bývalé plzeňské trolejbusy Škoda 14 Tr č. 432 a Škoda 21 Tr č. 488.
Po vynucené přestávce způsobené koronavirem se tento víkend poprvé v letošním roce otevírá pro veřejnost Muzeum dopravy ve Strašicích na Rokycansku. V muzeu jsou v současnosti k vidění trolejbusy Škoda 7 Tr, Škoda 9 Tr (7 Tr + 9 Tr jsou vystaveny v nálezovém stavu), Škoda 14 Tr, Škoda 14 TrM, Škoda 17 Tr a Škoda 21 Tr. Kromě trolejbusů si na své samozřejmě přijdou i příznivci autobusů, historických automobilů, či tramvají. Muzeum dopravy bude o víkendu 11. + 12.7.2020 otevřeno po oba dva od 10. do 17. hodiny. Do Strašic se bez obav můžete vydat i autobusovou dopravou, na regionální autobusy od Rokycan (a v sobotu ráno také od Prahy) budou v zastávce Strašice, Obecní úřad navazovat historické autobusy, které vás zavezou přímo do muzea (a obdobně historické autobusy budou tvořit přípoje k regionálním spojům do Rokycan). V Rokycanech regionální autobusy navazují na vlaky z/do Plzně. Podrobný jízdní řád historických autobusů naleznete v odkazu v komentáři. Přiložený snímek zachytil v Muzeu dopravy bývalé plzeňské trolejbusy Škoda 14 Tr č. 432 a Škoda 21 Tr č. 488.
Jul 08, 2020 8:01:47pm
Na zkušební jízdy do ulic Plzně dnes poprvé vyrazil první nový trolejbus pro Jihlavu. Jihlava očekává v následujících měsících dodání celkem 10 nových trolejbusů v karoserii Škoda 32 Tr. Z 10 nových vozů jich 7 bude vybaveno pomocným bateriovým pohonem pro jízdu mimo trolejové vedení a dále klimatizací, 3 trolejbusy budou "klasické" bez pomocného pohonu (a také bez klimatizace). Právě klasické trolejbusy jsou dokončovány jako první. Snímek trolejbus "Jihlava 1" (nebateriový) zachytil při dnešní zkušební jízdě krátce po odbočení do Průmyslové ulice. Jak už naznačovaly vizualizace, jihlavský červeno-černo-krémový nátěr karoserii SOR NS 12 "sedne" a trolejbusu sluší.
Na zkušební jízdy do ulic Plzně dnes poprvé vyrazil první nový trolejbus pro Jihlavu. Jihlava očekává v následujících měsících dodání celkem 10 nových trolejbusů v karoserii Škoda 32 Tr. Z 10 nových vozů jich 7 bude vybaveno pomocným bateriovým pohonem pro jízdu mimo trolejové vedení a dále klimatizací, 3 trolejbusy budou "klasické" bez pomocného pohonu (a také bez klimatizace). Právě klasické trolejbusy jsou dokončovány jako první. Snímek trolejbus "Jihlava 1" (nebateriový) zachytil při dnešní zkušební jízdě krátce po odbočení do Průmyslové ulice. Jak už naznačovaly vizualizace, jihlavský červeno-černo-krémový nátěr karoserii SOR NS 12 "sedne" a trolejbusu sluší.
Jul 10, 2020 7:45:19pm
A nejnovější jihlavský trolejbus ještě ze strany dveří. Zkušební jízdy prvního trolejbusu pro Jihlavu pokračovaly i dnes, další vozidla budou testována v následujících dnech. První jihlavský trolejbus Škoda 32 Tr byl zachycen při zatáčení z Malostranské ulice na náměstí Milady Horákové. Díky zkušebním jízdách v plzeňských ulicích se, jak je ze snímku patrné, jihlavský trolejbus setká také s tramvajovými kolejemi. Obdobné setkání ho v jeho budoucím působišti nečeká, jihlavské trolejbusy byly do provozu uvedeny v roce 1948 jako náhrada za rušený tramvajový provoz. Jihlavské tramvaje ve městě v současnosti sice připomíná pomník v podobě kousku kolejí na zrekonstruovaném mostě U Jánů, na něm bychom však naopak jihlavské trolejbusy hledali marně.
A nejnovější jihlavský trolejbus ještě ze strany dveří. Zkušební jízdy prvního trolejbusu pro Jihlavu pokračovaly i dnes, další vozidla budou testována v následujících dnech. První jihlavský trolejbus Škoda 32 Tr byl zachycen při zatáčení z Malostranské ulice na náměstí Milady Horákové. Díky zkušebním jízdách v plzeňských ulicích se, jak je ze snímku patrné, jihlavský trolejbus setká také s tramvajovými kolejemi. Obdobné setkání ho v jeho budoucím působišti nečeká, jihlavské trolejbusy byly do provozu uvedeny v roce 1948 jako náhrada za rušený tramvajový provoz. Jihlavské tramvaje ve městě v současnosti sice připomíná pomník v podobě kousku kolejí na zrekonstruovaném mostě U Jánů, na něm bychom však naopak jihlavské trolejbusy hledali marně.
Jul 13, 2020 2:24:24pm
Během letních prázdnin probíhá v plzeňské tramvajové síti výluka v Solní ulici, která mimo jiné silně omezuje provoz historických tramvají (s vozy je možné jezdit jen v úseku Slovany/Světovar - Zvon a zpět). Ke slovu by se tak v letošní sezóně mohly častěji dostat trolejbusy z historické flotily PMDP. Objednanou jízdu už v letošní sezóně absolvovaly vozy Škoda 9 Tr a 14 Tr, vůz 15 Tr č. 414 v následujících týdnech na objednané jízdy vyrazí také. Při své první objednané jízdě v letošním roce historický trolejbus Škoda 14 Tr č. 429 zavítal i na manipulační obratiště Slovany, ve kterém je zachycen na připojeném snímku. Toto obratiště je jako jedno z mála míst v trolejbusové síti stále opatřeno dlažebními kostkami, které místu dodávají nezaměnitelný genius loci.
Během letních prázdnin probíhá v plzeňské tramvajové síti výluka v Solní ulici, která mimo jiné silně omezuje provoz historických tramvají (s vozy je možné jezdit jen v úseku Slovany/Světovar - Zvon a zpět). Ke slovu by se tak v letošní sezóně mohly častěji dostat trolejbusy z historické flotily PMDP. Objednanou jízdu už v letošní sezóně absolvovaly vozy Škoda 9 Tr a 14 Tr, vůz 15 Tr č. 414 v následujících týdnech na objednané jízdy vyrazí také. Při své první objednané jízdě v letošním roce historický trolejbus Škoda 14 Tr č. 429 zavítal i na manipulační obratiště Slovany, ve kterém je zachycen na připojeném snímku. Toto obratiště je jako jedno z mála míst v trolejbusové síti stále opatřeno dlažebními kostkami, které místu dodávají nezaměnitelný genius loci.
Jul 17, 2020 3:43:58pm
V rámci festivalu Open Industry dnes měli zájemci možnost navštívit technické zázemí PMDP. Celkem čtyři skupiny návštěvníků si prohlédly areál autobusového a trolejbusového depa Karlov a dále tramvajovou vozovnu Slovany. V případě tramvajové vozovny se jednalo o poslední prohlídky před vypuknutím rozsáhlé rekonstrukce vozovny. Mezi oběma areály údržby a výchozím bodem programu, náměstím Republiky, návštěvníky vozily historické autobusy. Během komentovaných prohlídek si návštěvníci prošli prakticky celý areál depa Karlov, od hal lehké údržby přes náhled do mycího boxu a těžké údržby až ke zkušebnímu koridoru a ke krytým odstavům vozidel. Prohlídky probíhaly v přátelské atmofséře s fundovaným a zajímavým výkladem průvodců. Obdobně detailní byly i prohlídky tramvajové vozovny. Na snímku se návštěvníci jedné z prohlídek rozhlížejí v trolejbusové části haly lehké údržby, kde kromě plzeňských provozních trolejbusů Škoda 26 Tr pozornost upoutal také trolejbus Škoda 15 Tr č. 464 v majetku Škoda-bus klubu (deponovaný většinu času v Muzeu dopravy ve Strašicích).
V rámci festivalu Open Industry dnes měli zájemci možnost navštívit technické zázemí PMDP. Celkem čtyři skupiny návštěvníků si prohlédly areál autobusového a trolejbusového depa Karlov a dále tramvajovou vozovnu Slovany. V případě tramvajové vozovny se jednalo o poslední prohlídky před vypuknutím rozsáhlé rekonstrukce vozovny. Mezi oběma areály údržby a výchozím bodem programu, náměstím Republiky, návštěvníky vozily historické autobusy. Během komentovaných prohlídek si návštěvníci prošli prakticky celý areál depa Karlov, od hal lehké údržby přes náhled do mycího boxu a těžké údržby až ke zkušebnímu koridoru a ke krytým odstavům vozidel. Prohlídky probíhaly v přátelské atmofséře s fundovaným a zajímavým výkladem průvodců. Obdobně detailní byly i prohlídky tramvajové vozovny. Na snímku se návštěvníci jedné z prohlídek rozhlížejí v trolejbusové části haly lehké údržby, kde kromě plzeňských provozních trolejbusů Škoda 26 Tr pozornost upoutal také trolejbus Škoda 15 Tr č. 464 v majetku Škoda-bus klubu (deponovaný většinu času v Muzeu dopravy ve Strašicích).
Jul 18, 2020 8:18:35pm
Výroba 10 nových trolejbusů pro Jihlavu v továrně Škoda Electric zdárně pokračuje. Po dokončení prvních třech vozů Škoda 32 Tr v provedení bez pomocných baterií nyní začíná testování sedmi bateriových trolejbusů (nesoucích taktéž typové označení 32 Tr). Kromě přítomnosti baterií se tyto další trolejbusy určené pro metropoli Vysočiny odlišují také přítomností klimatizace. Na snímku je při návratu z dnešních zkušebních jízd zachycen ve Zborovské ulici vůbec první bateriový trolejbus pro Jihlavu (celkově tedy vůz označený "Jihlava 4"). Snímek z jízdy vozidla na bateriový pohon naleznete v komentáři.
Výroba 10 nových trolejbusů pro Jihlavu v továrně Škoda Electric zdárně pokračuje. Po dokončení prvních třech vozů Škoda 32 Tr v provedení bez pomocných baterií nyní začíná testování sedmi bateriových trolejbusů (nesoucích taktéž typové označení 32 Tr). Kromě přítomnosti baterií se tyto další trolejbusy určené pro metropoli Vysočiny odlišují také přítomností klimatizace. Na snímku je při návratu z dnešních zkušebních jízd zachycen ve Zborovské ulici vůbec první bateriový trolejbus pro Jihlavu (celkově tedy vůz označený "Jihlava 4"). Snímek z jízdy vozidla na bateriový pohon naleznete v komentáři.
Jul 20, 2020 6:12:06pm
Jednou ze zajímavostí současných odklonových opatření souvisejících s uzavírkou Tylovy ulice je také změna otáčení linky 10 v centru města. Namísto blokového otáčení přes Jižní předměstí a Tylovu ulici se spoje linky 10 otáčí blokovým objezdem zastávek Goethova - Anglické nábřeží a Pařížská, stejně jako linka 14. Linka 10 se tak dočasně vrací na svoji původní trasu, neboť přes Anglické nábřeží se otáčela až do změny trasy k 1.9.2016. Na snímku je při zatáčení ze Sirkové ulice na Americkou zachycen vůz Škoda 26 Tr č. 534 nasazený na směnu 10/5.
Jednou ze zajímavostí současných odklonových opatření souvisejících s uzavírkou Tylovy ulice je také změna otáčení linky 10 v centru města. Namísto blokového otáčení přes Jižní předměstí a Tylovu ulici se spoje linky 10 otáčí blokovým objezdem zastávek Goethova - Anglické nábřeží a Pařížská, stejně jako linka 14. Linka 10 se tak dočasně vrací na svoji původní trasu, neboť přes Anglické nábřeží se otáčela až do změny trasy k 1.9.2016. Na snímku je při zatáčení ze Sirkové ulice na Americkou zachycen vůz Škoda 26 Tr č. 534 nasazený na směnu 10/5.
Jul 22, 2020 8:37:10pm
Rozsáhlé trolejbusové odklony z důvodu uzavírky Tylovy ulice se stejně jako letní prázdniny pomalu blíží do své poloviny. Jako objízdná trasa Tylovy ulice pro spoje městské dopravy slouží také paralelní Husova ulice. Ta ve své západní části u autobusového nádraží trolejbusům slouží běžně, naopak ve východní části se trolejbusy objevují jen v rámci odklonů a výluk. Husova ulice však jako objízdná trasa Tylovy ulice slouží dlouhodobě, při rekonstrukci Tylovy ulice tudy byly trolejbusy vedeny už v 50. a 60. létech minulého století. Tehdy byly v Husově ulici u příležitosti dlouhodobé výluky samozřejmě nataženy troleje, dnešní trolejbusy už do Husovy ulice mohou zajíždět flexibilněji s využitím pomocného alternativního pohonu – pomocných baterií nebo dieselagregátu. To je případ i vozu 24 Tr č. 518, který na odklonové trase jako linka 11 zatáčí z ulice Kardinála Berana do Husovy.
Rozsáhlé trolejbusové odklony z důvodu uzavírky Tylovy ulice se stejně jako letní prázdniny pomalu blíží do své poloviny. Jako objízdná trasa Tylovy ulice pro spoje městské dopravy slouží také paralelní Husova ulice. Ta ve své západní části u autobusového nádraží trolejbusům slouží běžně, naopak ve východní části se trolejbusy objevují jen v rámci odklonů a výluk. Husova ulice však jako objízdná trasa Tylovy ulice slouží dlouhodobě, při rekonstrukci Tylovy ulice tudy byly trolejbusy vedeny už v 50. a 60. létech minulého století. Tehdy byly v Husově ulici u příležitosti dlouhodobé výluky samozřejmě nataženy troleje, dnešní trolejbusy už do Husovy ulice mohou zajíždět flexibilněji s využitím pomocného alternativního pohonu – pomocných baterií nebo dieselagregátu. To je případ i vozu 24 Tr č. 518, který na odklonové trase jako linka 11 zatáčí z ulice Kardinála Berana do Husovy.
Jul 24, 2020 4:44:37pm
Někdy se nedaří... a někdy na nejméně vhodném místě. Porouchaný trolejbus Škoda 26 Tr č. 569 uvízlý na Americké třídě zkomplikoval na začátku července odpolední provoz na Americké třídě. Trolejbus musel být z místa odtažen. Na snímku 569 objíždí vůz ze stejné dodávky, č. 566. První bateriové trolejbusy jsou v Plzni už více než tři roky, a tak postupně také prochází středními dílenskými prohlídkami.
Někdy se nedaří... a někdy na nejméně vhodném místě. Porouchaný trolejbus Škoda 26 Tr č. 569 uvízlý na Americké třídě zkomplikoval na začátku července odpolední provoz na Americké třídě. Trolejbus musel být z místa odtažen. Na snímku 569 objíždí vůz ze stejné dodávky, č. 566. První bateriové trolejbusy jsou v Plzni už více než tři roky, a tak postupně také prochází středními dílenskými prohlídkami.
Jul 24, 2020 5:11:06pm
Po takřka osmi letech do ulic Plzně opět vyjel zelenobílý trolejbus Škoda 15 Tr. Provoz trolejbusů typu 15 Tr(M) byl v Plzni ukončen 21.12.2012 rozlučkovou jízdou vozu 15 TrM č. 473. U příležitosti dnešní objednané jízdy kromě červenobílého historického trolejbusu Škoda 15 Tr č. 414 z flotily historických vozidel PMDP do ulic Plzně dnes vyrazil také zelenobílý trolejbus Škoda 15 Tr č. 464 v majetku Škoda-bus klubu. Pro vůz č. 464 se jednalo o návrat do ulic Plzně po takřka 9 letech. Trolejbus, který byl od prosince 2011 deponován v Muzeu dopravy ve Strašicích, byl v závěru května 2019 přetažen ze Strašic do areálu depa Karlov v Plzni. Zde na vozidle probíhaly opravné práce pro možnost složení revizí a opětovného příležitostného muzejního provozu pod plzeňskými trolejemi. Práce byly oproti plánům úspěšně završeny až v červenci 2020 a trolejbus tak dnes mohl vyrazit na svoji první objednanou jízdu. Při této jízdě mohl být trolejbus také zachycen na přiloženém snímku, kdy vůz zapózoval jako linka 13 ve Štefánikově ulici cestou do Černic. Právě na černickém rameni jsou kloubové trolejbusy v plzeňské síti nejvíce vzácné (v pravidelném provozu se zde prakticky neobjevují) . V průběhu srpna 2020 by trolejbus 15 Tr č. 464 měl být dopraven zpět do areálu Muzea dopravy ve Strašicích, nicméně v ideálním případě se pod plzeňskými trolejemi vůz opětovně projede v příštím roce.
Po takřka osmi letech do ulic Plzně opět vyjel zelenobílý trolejbus Škoda 15 Tr. Provoz trolejbusů typu 15 Tr(M) byl v Plzni ukončen 21.12.2012 rozlučkovou jízdou vozu 15 TrM č. 473. U příležitosti dnešní objednané jízdy kromě červenobílého historického trolejbusu Škoda 15 Tr č. 414 z flotily historických vozidel PMDP do ulic Plzně dnes vyrazil také zelenobílý trolejbus Škoda 15 Tr č. 464 v majetku Škoda-bus klubu. Pro vůz č. 464 se jednalo o návrat do ulic Plzně po takřka 9 letech. Trolejbus, který byl od prosince 2011 deponován v Muzeu dopravy ve Strašicích, byl v závěru května 2019 přetažen ze Strašic do areálu depa Karlov v Plzni. Zde na vozidle probíhaly opravné práce pro možnost složení revizí a opětovného příležitostného muzejního provozu pod plzeňskými trolejemi. Práce byly oproti plánům úspěšně završeny až v červenci 2020 a trolejbus tak dnes mohl vyrazit na svoji první objednanou jízdu. Při této jízdě mohl být trolejbus také zachycen na přiloženém snímku, kdy vůz zapózoval jako linka 13 ve Štefánikově ulici cestou do Černic. Právě na černickém rameni jsou kloubové trolejbusy v plzeňské síti nejvíce vzácné (v pravidelném provozu se zde prakticky neobjevují) . V průběhu srpna 2020 by trolejbus 15 Tr č. 464 měl být dopraven zpět do areálu Muzea dopravy ve Strašicích, nicméně v ideálním případě se pod plzeňskými trolejemi vůz opětovně projede v příštím roce.
Jul 25, 2020 10:53:20pm
Plzeňsko-pražská hvězda včerejšího dne ještě jednou. Bývalý plzeňský trolejbus Škoda 24 Tr č. 500 nesoucí u pražského dopravního podniku č. 9508 je zachycen na už notoricky známém místě v Prosecké ulici v blízkosti zastávky Kelerka při svém prvním průjezdu po zdejší trolejbusové trati v rámci zkušební jízdy. Trolejbus Škoda 24 Tr po přibližně dva měsíce trvajících opravách a přípravách na pražský provoz (nejviditelnější změnou je červený nátěr vozidla) dne 27.7.2020 absolvoval technicko-bezpečnostní zkoušku a zkušební jízdy. Z Ústředních dílen v Hostivaři, kde probíhaly opravy trolejbusu, se vůz s pomocí dieselagregátu vydal na obratiště Palmovka (pod dozorem pověřených techniků), kde se poprvé připojil k pražské trolejbusové trolejové síti. V prostoru obratiště byl trolejbus připravován na vykonání zkoušek. Vůz 24 Tr byl při testování doprovázen řadou doprovodných služebních vozidel DPP, na místě byl jako záloha připraven také tahač. Krátce po půl desáté se trolejbus z Palmovky vlastní silou přesunul do Prosecké ulice k zastávce Kundratka, kde probíhaly zábrzdné zkoušky. Následně trolejbus krátce po 10:15 poprvé projel hlavní část současné pražské trolejbusové trati, stoupání Prosecké ulice mezi zastávkami Kundratka a Kelerka. Po otočení na Proseku vůz absolvoval jízdu po trolejích také v opačném směru. Po dalším otočení na Palmovce a projetí trolejbusové trati se z Kelerky trolejbus vydal zpět do Ústředních dílen Hostivař. V budoucnu bude trolejbus deponován v garážích Klíčov (kde byly deponovány všechny bateriové trolejbusy testované pražským DP). První "běžný" trolejbus vlastněný dopravním podnikem v novodobé historii pražského trolejbusového provozu (poslední nový trolejbus byl do Prahy nakoupen před 60 lety) bude sloužit zejména pro služební účely - seznámení technického personálu s trolejbusovou trakcí, dále zácvik nových řidičů, a příležitostně by trolejbus s pomocným dieselagregátem měl provozován na trolejbusové lince 58 (provoz linky pro testování bateriových trolejbusů v Praze byl pozastaven v souvislosti se skončením zkušebního provozu trolejbusu Ekova Electron 12T v březnu 2020) či by měl být prezentován při vybraných dopravních akcích. V současnosti se tak v Praze nachází pět trolejbusů (kromě vozu Škoda 24 Tr dále tři historické trolejbusy pražského DP a dále „Čechoameričan“ Škoda 14 TrE v Muzeu MHD v Praze-Střešovicích). V nedávné historii se Škoda 24 Tr č. 500 stala už čtvrtým zelenobílým plzeňským trolejbusem na území Prahy – kromě testovací provozu vozu Škoda 27 Tr č. 583 na lince 58 v roce 2019 byly v rámci veletrhu Czechbus v Praze v minulých ročnících prezentovány také plzeňské vozy Škoda 26 Tr č. 591 (r. 2019) a 27 Tr č. 530 (r. 2012, vč. jízd po holešovickém výstavišti).
Plzeňsko-pražská hvězda včerejšího dne ještě jednou. Bývalý plzeňský trolejbus Škoda 24 Tr č. 500 nesoucí u pražského dopravního podniku č. 9508 je zachycen na už notoricky známém místě v Prosecké ulici v blízkosti zastávky Kelerka při svém prvním průjezdu po zdejší trolejbusové trati v rámci zkušební jízdy. Trolejbus Škoda 24 Tr po přibližně dva měsíce trvajících opravách a přípravách na pražský provoz (nejviditelnější změnou je červený nátěr vozidla) dne 27.7.2020 absolvoval technicko-bezpečnostní zkoušku a zkušební jízdy. Z Ústředních dílen v Hostivaři, kde probíhaly opravy trolejbusu, se vůz s pomocí dieselagregátu vydal na obratiště Palmovka (pod dozorem pověřených techniků), kde se poprvé připojil k pražské trolejbusové trolejové síti. V prostoru obratiště byl trolejbus připravován na vykonání zkoušek. Vůz 24 Tr byl při testování doprovázen řadou doprovodných služebních vozidel DPP, na místě byl jako záloha připraven také tahač. Krátce po půl desáté se trolejbus z Palmovky vlastní silou přesunul do Prosecké ulice k zastávce Kundratka, kde probíhaly zábrzdné zkoušky. Následně trolejbus krátce po 10:15 poprvé projel hlavní část současné pražské trolejbusové trati, stoupání Prosecké ulice mezi zastávkami Kundratka a Kelerka. Po otočení na Proseku vůz absolvoval jízdu po trolejích také v opačném směru. Po dalším otočení na Palmovce a projetí trolejbusové trati se z Kelerky trolejbus vydal zpět do Ústředních dílen Hostivař. V budoucnu bude trolejbus deponován v garážích Klíčov (kde byly deponovány všechny bateriové trolejbusy testované pražským DP). První "běžný" trolejbus vlastněný dopravním podnikem v novodobé historii pražského trolejbusového provozu (poslední nový trolejbus byl do Prahy nakoupen před 60 lety) bude sloužit zejména pro služební účely - seznámení technického personálu s trolejbusovou trakcí, dále zácvik nových řidičů, a příležitostně by trolejbus s pomocným dieselagregátem měl provozován na trolejbusové lince 58 (provoz linky pro testování bateriových trolejbusů v Praze byl pozastaven v souvislosti se skončením zkušebního provozu trolejbusu Ekova Electron 12T v březnu 2020) či by měl být prezentován při vybraných dopravních akcích. V současnosti se tak v Praze nachází pět trolejbusů (kromě vozu Škoda 24 Tr dále tři historické trolejbusy pražského DP a dále „Čechoameričan“ Škoda 14 TrE v Muzeu MHD v Praze-Střešovicích). V nedávné historii se Škoda 24 Tr č. 500 stala už čtvrtým zelenobílým plzeňským trolejbusem na území Prahy – kromě testovací provozu vozu Škoda 27 Tr č. 583 na lince 58 v roce 2019 byly v rámci veletrhu Czechbus v Praze v minulých ročnících prezentovány také plzeňské vozy Škoda 26 Tr č. 591 (r. 2019) a 27 Tr č. 530 (r. 2012, vč. jízd po holešovickém výstavišti).
Jul 28, 2020 7:36:19pm
V průběhu dnešního odpoledne vyjel na svoji další, a prozatím poslední, objednanou jízdu trolejbus Škoda 15 Tr č. 464. Trolejbus v majetku Škoda-bus klub, jež byl dlouhodobě deponovaný v Muzeu dopravy ve Strašicích, se pod plzeňské troleje vrací takřka po 9 letech. Od loňského května byl trolejbus v areálu depa Karlov opravován a deponován. Během dnešního odpoledne vůz projel nezanedbatelnou část plzeňské sítě. Podle reakcí Plzeňanů jsou už trolejbusy Škoda 15 Tr přeci jen "neokoukané", vůz vzbuzoval v ulicích řadu reakcí, příležitostně si jej fotili i náhodní kolemjdoucí. V blízké době by trolejbus měl být přesunut zpět do Strašic, a v ideálním případě by se dalšího svezení pod plzeňskými trolejemi (tentokrát i pro širokou veřejnost) měl dočkat v příštím roce. Na snímku trolejbus Škoda 15 Tr č. 464 zapózoval jako linka 12 v zastávce Na Spojce.
V průběhu dnešního odpoledne vyjel na svoji další, a prozatím poslední, objednanou jízdu trolejbus Škoda 15 Tr č. 464. Trolejbus v majetku Škoda-bus klub, jež byl dlouhodobě deponovaný v Muzeu dopravy ve Strašicích, se pod plzeňské troleje vrací takřka po 9 letech. Od loňského května byl trolejbus v areálu depa Karlov opravován a deponován. Během dnešního odpoledne vůz projel nezanedbatelnou část plzeňské sítě. Podle reakcí Plzeňanů jsou už trolejbusy Škoda 15 Tr přeci jen "neokoukané", vůz vzbuzoval v ulicích řadu reakcí, příležitostně si jej fotili i náhodní kolemjdoucí. V blízké době by trolejbus měl být přesunut zpět do Strašic, a v ideálním případě by se dalšího svezení pod plzeňskými trolejemi (tentokrát i pro širokou veřejnost) měl dočkat v příštím roce. Na snímku trolejbus Škoda 15 Tr č. 464 zapózoval jako linka 12 v zastávce Na Spojce.
Jul 29, 2020 9:08:51pm
Dnešní provoz byl komplikován hned dvěmi většími mimořádnostmi. Přibližně mezi 8:20 a 9:00 byl provoz linky 15 odkloněn z Letné na Ústřední hřbitov (namísto Lobez) a zpět. Důvodem byla vážná cizí dopravní nehoda v křižovatce Pietas, konkrétně neprůjezdná Dlouhá ulice kvůli dodávce převrácené na bok a zásahu IZS). Další dodávka zkomplikovala provoz trolejbusů kolem 14:30. Zaparkovaný dodávkový automobil v šikmém stání v ulici Kardinála Berana nedovolal bezpečný průjezd jednosměrnou ulicí (nevhodně zaparkovaná dodávka zasahovala do průjezdného profilu). U vozidla zastavil 26 Tr č. 582, do příjezdu dispečera se zde nashromáždila další čtyři vozidla městské dopravy. Protože se majitele vozidla nepodařilo v okolí najít, byly trolejbusové linky 11 a 12 a autobusová linka 35 vedeny odklonem. Namísto dlouhodobé odklonové trasy ulicemi Tylova - Kardinála Berana - Husova (z důvodu uzavírky části Tylovy ulice) byly trolejbusy vedeny mimořádným odklonem ze zastávky U Práce doleva na Klatovskou třídu, na Belánce vpravo do Borské ulice, a u Jižního předměstí doprava a Koperníkovou ulicí zpět do Husovy a dále na svoji trasu. Odklonovou trasu přes Klatovskou třídu, Masarykovo náměstí a Belánku v současnosti využívá jen noční trolejbusová linka N7. K přeparkování automobilu a opětovnému zprůjezdnění ulice Kardinála Berana došlo přibližně po 50 minutách. Uvízlé trolejbusy a autobusy z místa pod dohledem dispečera po cca 20-30 minutách od nahlášení události vycouvaly a pokračovaly dále na svoji trasu, řidič vozidla, tak po návratu ani neviděl "způsobenou spoušť". Bohužel se nejedná o první problém se zaparkovanými automobily blokujícími průjezd vozidel MHD v ulici Kardinála Berana během probíhajícího dvouměsíčního odklonu, obvykle se však majitele vozidla podaří kontaktovat (a provoz obnovit) do několika minut. Snímek zachytil na odklonové trase na Klatovské třídě vůz Škoda 26 Tr č. 574 nasazený na linku 12 krátce před odbočením do Borské ulice. Do komentáře je dále umístěn snímek vozu č. 582 uvízlého u zaparkovaných vozidel v ulici Kardinála Berana.
Dnešní provoz byl komplikován hned dvěmi většími mimořádnostmi. Přibližně mezi 8:20 a 9:00 byl provoz linky 15 odkloněn z Letné na Ústřední hřbitov (namísto Lobez) a zpět. Důvodem byla vážná cizí dopravní nehoda v křižovatce Pietas, konkrétně neprůjezdná Dlouhá ulice kvůli dodávce převrácené na bok a zásahu IZS). Další dodávka zkomplikovala provoz trolejbusů kolem 14:30. Zaparkovaný dodávkový automobil v šikmém stání v ulici Kardinála Berana nedovolal bezpečný průjezd jednosměrnou ulicí (nevhodně zaparkovaná dodávka zasahovala do průjezdného profilu). U vozidla zastavil 26 Tr č. 582, do příjezdu dispečera se zde nashromáždila další čtyři vozidla městské dopravy. Protože se majitele vozidla nepodařilo v okolí najít, byly trolejbusové linky 11 a 12 a autobusová linka 35 vedeny odklonem. Namísto dlouhodobé odklonové trasy ulicemi Tylova - Kardinála Berana - Husova (z důvodu uzavírky části Tylovy ulice) byly trolejbusy vedeny mimořádným odklonem ze zastávky U Práce doleva na Klatovskou třídu, na Belánce vpravo do Borské ulice, a u Jižního předměstí doprava a Koperníkovou ulicí zpět do Husovy a dále na svoji trasu. Odklonovou trasu přes Klatovskou třídu, Masarykovo náměstí a Belánku v současnosti využívá jen noční trolejbusová linka N7. K přeparkování automobilu a opětovnému zprůjezdnění ulice Kardinála Berana došlo přibližně po 50 minutách. Uvízlé trolejbusy a autobusy z místa pod dohledem dispečera po cca 20-30 minutách od nahlášení události vycouvaly a pokračovaly dále na svoji trasu, řidič vozidla, tak po návratu ani neviděl "způsobenou spoušť". Bohužel se nejedná o první problém se zaparkovanými automobily blokujícími průjezd vozidel MHD v ulici Kardinála Berana během probíhajícího dvouměsíčního odklonu, obvykle se však majitele vozidla podaří kontaktovat (a provoz obnovit) do několika minut. Snímek zachytil na odklonové trase na Klatovské třídě vůz Škoda 26 Tr č. 574 nasazený na linku 12 krátce před odbočením do Borské ulice. Do komentáře je dále umístěn snímek vozu č. 582 uvízlého u zaparkovaných vozidel v ulici Kardinála Berana.
Jul 30, 2020 7:48:35pm
I dnešní den byl ve znamení odklonu při odklonu. Narozdíl od včerejšího odklonění linek se dnes jednalo o plánované omezení. Ve dnech 31.7. - 3.8. jsou naplánovány práce na obnově povrch vozovky na mostu Ivana Magora Jirouse, s vyloučením provozu – místo bude průjezdné jen pro trolejbusy ve směru z Němejcovy do Koperníkovy ulice. V opačném směru v současnosti přes most projíždí jen linka 18, a to z důvodu souběžně probíhající uzavírky Tylovy ulice a odklonu linek 15 a 16 do ulic Borská a U Trati. Linka 18 je proto ze své stávající dlouhodobé odklonové trasy (Korandova - Hálkova - most Ivana Magora Jirouse - Borská) ve dnech 31.7. a 3.8. vedena odklonem ulicemi Korandova - Hálkova - Břeňkova - Borská. V Hálkově ulici v blízkosti křižovatky s Korandovou ulicí je zřízena dočasná zastávka Jižní předměstí. Dnes měly na mostu probíhat přípravné práce před zítřejším frézováním vozovky, tyto práce proběhly ještě bez omezení provozu. Nicméně v souladu s plánem byla linka 18 odkloněna do Břeňkovy ulice už dnes. Na snímku je při odbavování v dočasné zastávce Jižní předměstí zachycen vůz Škoda 24 Tr č. 519. Zítra práce na mostu Ivana Magora Jirouse vypuknou naplno, pro trolejbusy je až do pondělí 3.8. naplánována napěťová výluka Němejcovy ulice a křižovatky Borská x Němejcova. Vzhledem k dlouhodobé uzavírce Tylovy ulice tak během následujících tří dnů dojde k "odříznutí" obou tras do depa Karlov, a provoz musí být zajišťován trolejbusy s alternativním pohonem (v pondělí se předpokládá i nasazení velkokapacitních autobusů pro zajištění provozu linky 15).
I dnešní den byl ve znamení odklonu při odklonu. Narozdíl od včerejšího odklonění linek se dnes jednalo o plánované omezení. Ve dnech 31.7. - 3.8. jsou naplánovány práce na obnově povrch vozovky na mostu Ivana Magora Jirouse, s vyloučením provozu – místo bude průjezdné jen pro trolejbusy ve směru z Němejcovy do Koperníkovy ulice. V opačném směru v současnosti přes most projíždí jen linka 18, a to z důvodu souběžně probíhající uzavírky Tylovy ulice a odklonu linek 15 a 16 do ulic Borská a U Trati. Linka 18 je proto ze své stávající dlouhodobé odklonové trasy (Korandova - Hálkova - most Ivana Magora Jirouse - Borská) ve dnech 31.7. a 3.8. vedena odklonem ulicemi Korandova - Hálkova - Břeňkova - Borská. V Hálkově ulici v blízkosti křižovatky s Korandovou ulicí je zřízena dočasná zastávka Jižní předměstí. Dnes měly na mostu probíhat přípravné práce před zítřejším frézováním vozovky, tyto práce proběhly ještě bez omezení provozu. Nicméně v souladu s plánem byla linka 18 odkloněna do Břeňkovy ulice už dnes. Na snímku je při odbavování v dočasné zastávce Jižní předměstí zachycen vůz Škoda 24 Tr č. 519. Zítra práce na mostu Ivana Magora Jirouse vypuknou naplno, pro trolejbusy je až do pondělí 3.8. naplánována napěťová výluka Němejcovy ulice a křižovatky Borská x Němejcova. Vzhledem k dlouhodobé uzavírce Tylovy ulice tak během následujících tří dnů dojde k "odříznutí" obou tras do depa Karlov, a provoz musí být zajišťován trolejbusy s alternativním pohonem (v pondělí se předpokládá i nasazení velkokapacitních autobusů pro zajištění provozu linky 15).
Jul 31, 2020 8:56:10pm
Ještě jeden pohled na nejstarší provozní trolejbusy v nizozemském Arnhemu. Vozy Berkhof Premier AT18 zůstávají v současnosti v provozu jen tři (č. 5227-5529). Berkhof s nejvyšším evidenčním číslem byl zachycen v městské části Geitenkamp (směřujíc ke stejně pojmenované konečné stanici), která se může pyšnit typickou nizozemskou architekturou s neomítnutými cihlovými domy.
Ještě jeden pohled na nejstarší provozní trolejbusy v nizozemském Arnhemu. Vozy Berkhof Premier AT18 zůstávají v současnosti v provozu jen tři (č. 5227-5529). Berkhof s nejvyšším evidenčním číslem byl zachycen v městské části Geitenkamp (směřujíc ke stejně pojmenované konečné stanici), která se může pyšnit typickou nizozemskou architekturou s neomítnutými cihlovými domy.
Aug 01, 2020 7:55:47pm
Řadu cestujících dnes na trolejbusové lince 15 zaujalo vypravení autobusů. Důvod nasazení nemusel být na první pohled patrný. Po sobotním vyfrézování povrchu vozovky na mostu Ivana Magora Jirouse na Jižním předměstí bylo na dnešní den naplánováno balení komunikace do nového povrchu. Pokládka nového asfaltu vyžadovala napěťovou výluku na mostu Ivana Magora Jirouse a také na přilehlé křižovatce Borská x Němejcova. Tuto složitou trolejbusovou křižovatku využijí během dne všechny plzeňské trolejbusy, a to minimálně při přesunech z vozovny Karlov na linku a naopak. Výprava všech plzeňských trolejbusových linek tak dnes musela být zajištěna trolejbusy s alternativním pohonem (i druhá alternativní trasa z vozovny do města, přes Tylovu ulici, je v současné době pro vozy bez alternativního pohonu neprůjezdná). A zatímco výprava linek 10, 11, 12, 13, 14 a 18 zajištěná sólo trolejbusy s alternativním pohonem byla bez problémů, dostatek velkokapacitních trolejbusů s alternativním pohonem pro zajištění kompletní výpravy linek 15 a 16 ještě k dispozici není. Kloubové trolejbusy s alternativním pohonem byly proto nasazeny na linku 16, zatímco na linku 15 vyjely mimořádně kloubové autobusy. S ohledem na vytrvalý déšť během dnešního (a dle předpokladů i zítřejšího) dne musela být pokládka nového asfaltu přeložena na středu 5.8. V tento den bude tedy linka 15 opět v režii velkokapacitních autobusů. Na linku 15 byly dnes nasazeny autobusy Solaris Urbino 18, konkrétně nejstarší autobusy z prvních sérií (511 - 530). Na snímku jsou autobusy Solaris zachyceny na obratišti Borská pole v čele s vozem 513. A zatímco první tři vozidla jsou v rámci náhradové dopravy "trolejbusy", zbývající vozy v pozadí náleží klasickým autobusovým linkám 29 a 30.
Řadu cestujících dnes na trolejbusové lince 15 zaujalo vypravení autobusů. Důvod nasazení nemusel být na první pohled patrný. Po sobotním vyfrézování povrchu vozovky na mostu Ivana Magora Jirouse na Jižním předměstí bylo na dnešní den naplánováno balení komunikace do nového povrchu. Pokládka nového asfaltu vyžadovala napěťovou výluku na mostu Ivana Magora Jirouse a také na přilehlé křižovatce Borská x Němejcova. Tuto složitou trolejbusovou křižovatku využijí během dne všechny plzeňské trolejbusy, a to minimálně při přesunech z vozovny Karlov na linku a naopak. Výprava všech plzeňských trolejbusových linek tak dnes musela být zajištěna trolejbusy s alternativním pohonem (i druhá alternativní trasa z vozovny do města, přes Tylovu ulici, je v současné době pro vozy bez alternativního pohonu neprůjezdná). A zatímco výprava linek 10, 11, 12, 13, 14 a 18 zajištěná sólo trolejbusy s alternativním pohonem byla bez problémů, dostatek velkokapacitních trolejbusů s alternativním pohonem pro zajištění kompletní výpravy linek 15 a 16 ještě k dispozici není. Kloubové trolejbusy s alternativním pohonem byly proto nasazeny na linku 16, zatímco na linku 15 vyjely mimořádně kloubové autobusy. S ohledem na vytrvalý déšť během dnešního (a dle předpokladů i zítřejšího) dne musela být pokládka nového asfaltu přeložena na středu 5.8. V tento den bude tedy linka 15 opět v režii velkokapacitních autobusů. Na linku 15 byly dnes nasazeny autobusy Solaris Urbino 18, konkrétně nejstarší autobusy z prvních sérií (511 - 530). Na snímku jsou autobusy Solaris zachyceny na obratišti Borská pole v čele s vozem 513. A zatímco první tři vozidla jsou v rámci náhradové dopravy "trolejbusy", zbývající vozy v pozadí náleží klasickým autobusovým linkám 29 a 30.
Aug 03, 2020 7:59:13pm
Ještě se vrátíme do nedělního večera, kdy byl zkomplikován provoz trolejbusových linek 12, 15 a 17. Krátce před 20:30 došlo k velmi vážné dopravní nehodě v Mikulášské ulici v blízkosti Mikulášského náměstí. Těžký střet dvou osobních vozidel se zraněními po dobu zásahu IZS kompletně uzavřel Mikulášskou ulici. Tuto ulici kromě tramvajových linek 1 a 2 využívá za běžného stavu také trolejbusová linka 12, nyní tudy jsou na dva měsíce odkloněny také linky 15 a 17 ve směru od Jižního předměstí k hlavnímu nádraží. Před místem nehody se rychle nashromáždilo několik tramvají a také trolejbusů. Vzhledem k předpokladu dlouhodobější uzavírky ulice bylo s trolejbusy za asistence dispečera vycouváno, a další trolejbusy byly operativně vedeny po objízdných trasách. Několik řidičů jelo i po mírně odlišných trasách, nicméně postupně se ustálily následující odklonové trasy. Linky 15 a 17 po odbavení v zastávce Radobyčická na alternativní pohon zatočily do Prokopovy ulice a dále ulicí Americká na svoji běžnou trasu do zastávky Hlavní nádraží a dále směr Doubravka / Lobzy (příp. vozy obsloužily také zast. Pařížská). Linka 12 ve směru z Božkova pokračovala ze zastávky U Duhy přímo Koterovskou ulicí, dále rampou Železniční ulice doprava do Mikulášské (opět odbočení na alternativní pohon) a dále do Pařížské a na svoji trasu. Nejdelší objízdnou trasu absolvovaly vozy linky 12 ve směru do Božkova. Ze zastávky Pařížská trolejbusy pokračovaly Šumavskou ulicí, dále na pomocný pohon na most přes nádraží (Lobezská ulice), dále Železniční ulicí, doleva na Koterovskou třídu, kde se napojily na svoji obvyklou trasu v zastávce U Duhy. Bez obsluhy zůstala pouze zastávka Mikulášská (tuto zastávku nebylo možné obsloužit, neboť se nacházela v těsné blízkosti místa nehody). Výprava linek 12 i 17 je kvůli uzavírce Tylovy ulice běžně zajišťována trolejbusy s pomocným pohonem, i na linku 15 byly v neděli nasazeny trolejbusy s alternativním pohonem (zejména kvůli sobotním a pondělním napěťovým výlukám v křižovatce u Jižního předměstí), proto nedošlo k vynechání žádného spoje a cestující následky nehody prakticky nepocítili. Namísto tramvají operativně vyjely autobusy náhradní dopravy. Dokumentování a odklízení nehody trvalo poměrně dlouhý čas, ulici se pro MHD opět podařilo zprůjezdnit po více než 2,5 hodinách ve 23:10. Snímek zachytil na odklonové trase linky 12 vůz 26 Tr č. 576 jedoucí na bateriový pohon při odbočování z rampy Železniční ulice do Mikulášské.
Ještě se vrátíme do nedělního večera, kdy byl zkomplikován provoz trolejbusových linek 12, 15 a 17. Krátce před 20:30 došlo k velmi vážné dopravní nehodě v Mikulášské ulici v blízkosti Mikulášského náměstí. Těžký střet dvou osobních vozidel se zraněními po dobu zásahu IZS kompletně uzavřel Mikulášskou ulici. Tuto ulici kromě tramvajových linek 1 a 2 využívá za běžného stavu také trolejbusová linka 12, nyní tudy jsou na dva měsíce odkloněny také linky 15 a 17 ve směru od Jižního předměstí k hlavnímu nádraží. Před místem nehody se rychle nashromáždilo několik tramvají a také trolejbusů. Vzhledem k předpokladu dlouhodobější uzavírky ulice bylo s trolejbusy za asistence dispečera vycouváno, a další trolejbusy byly operativně vedeny po objízdných trasách. Několik řidičů jelo i po mírně odlišných trasách, nicméně postupně se ustálily následující odklonové trasy. Linky 15 a 17 po odbavení v zastávce Radobyčická na alternativní pohon zatočily do Prokopovy ulice a dále ulicí Americká na svoji běžnou trasu do zastávky Hlavní nádraží a dále směr Doubravka / Lobzy (příp. vozy obsloužily také zast. Pařížská). Linka 12 ve směru z Božkova pokračovala ze zastávky U Duhy přímo Koterovskou ulicí, dále rampou Železniční ulice doprava do Mikulášské (opět odbočení na alternativní pohon) a dále do Pařížské a na svoji trasu. Nejdelší objízdnou trasu absolvovaly vozy linky 12 ve směru do Božkova. Ze zastávky Pařížská trolejbusy pokračovaly Šumavskou ulicí, dále na pomocný pohon na most přes nádraží (Lobezská ulice), dále Železniční ulicí, doleva na Koterovskou třídu, kde se napojily na svoji obvyklou trasu v zastávce U Duhy. Bez obsluhy zůstala pouze zastávka Mikulášská (tuto zastávku nebylo možné obsloužit, neboť se nacházela v těsné blízkosti místa nehody). Výprava linek 12 i 17 je kvůli uzavírce Tylovy ulice běžně zajišťována trolejbusy s pomocným pohonem, i na linku 15 byly v neděli nasazeny trolejbusy s alternativním pohonem (zejména kvůli sobotním a pondělním napěťovým výlukám v křižovatce u Jižního předměstí), proto nedošlo k vynechání žádného spoje a cestující následky nehody prakticky nepocítili. Namísto tramvají operativně vyjely autobusy náhradní dopravy. Dokumentování a odklízení nehody trvalo poměrně dlouhý čas, ulici se pro MHD opět podařilo zprůjezdnit po více než 2,5 hodinách ve 23:10. Snímek zachytil na odklonové trase linky 12 vůz 26 Tr č. 576 jedoucí na bateriový pohon při odbočování z rampy Železniční ulice do Mikulášské.
Aug 04, 2020 4:01:13pm
Asfaltování mostu Ivana Magora Jirouse na Jižním předměstí dnes na druhý pokus proběhlo úspěšně. Původně plánované pondělní balení komunikace muselo být odloženo kvůli vytrvalému dešti na dnešní den. Jak jsme už informovali, po dobu asfaltování je vyžadována napěťová výluka v prostoru Jirousova mostu a přilehlé křižovatce Borská x Němejcova, proto byla v pondělí i ve středu zajištěna výprava všech trolejbusových linek v Plzni výhradně s využitím trolejbusů s alternativním pohonem. Pro zachování kapacity bylo nutné na trolejbusovou linku 15 nasadit kloubové autobusy (počet kloubových trolejbusů s alternativním pohonem nepokrývá celou výpravu linek 15 a 16). Během dopoledních hodin dnes proběhla pokládka nového povrchu komunikace, odpoledne bylo naneseno vodorovné dopravní značení. Od zítřejšího dne bude provoz po mostu obnoven bez omezení, na svoji dlouhodobou odklonovou trasu se tak vrací i linka 18, která byla po dobu prací na Jirousově mostě odkloněna Břeňkovou ulicí. Snímek během dnešního asfaltování zachytil 27 Tr č. 587 jedoucí na bateriový pohon při průjezdu po volné polovině mostu Ivana Magora Jirouse.
Asfaltování mostu Ivana Magora Jirouse na Jižním předměstí dnes na druhý pokus proběhlo úspěšně. Původně plánované pondělní balení komunikace muselo být odloženo kvůli vytrvalému dešti na dnešní den. Jak jsme už informovali, po dobu asfaltování je vyžadována napěťová výluka v prostoru Jirousova mostu a přilehlé křižovatce Borská x Němejcova, proto byla v pondělí i ve středu zajištěna výprava všech trolejbusových linek v Plzni výhradně s využitím trolejbusů s alternativním pohonem. Pro zachování kapacity bylo nutné na trolejbusovou linku 15 nasadit kloubové autobusy (počet kloubových trolejbusů s alternativním pohonem nepokrývá celou výpravu linek 15 a 16). Během dopoledních hodin dnes proběhla pokládka nového povrchu komunikace, odpoledne bylo naneseno vodorovné dopravní značení. Od zítřejšího dne bude provoz po mostu obnoven bez omezení, na svoji dlouhodobou odklonovou trasu se tak vrací i linka 18, která byla po dobu prací na Jirousově mostě odkloněna Břeňkovou ulicí. Snímek během dnešního asfaltování zachytil 27 Tr č. 587 jedoucí na bateriový pohon při průjezdu po volné polovině mostu Ivana Magora Jirouse.
Aug 05, 2020 8:04:24pm
Po nových trolejbusech pro Jihlavu se ve společnosti Škoda Electric rozběhla kompletace trolejbusů pro norský Bergen. Do druhého největšího norského města (a jediného norského trolejbusového provozu) zamíří celkem 10 nových trolejbusů Solaris Trollino 18 s výzbrojí Škoda. Bateriové plně klimatizované kloubové trolejbusy jsou vyhotoveny ve speciálním "severském" provedení, jež zahrnuje dvojitá boční okna či dodatečnou izolaci stěn, stropu i podvozku (u podběhů kol). Trolejbusy budou přizpůsobeny i pro osazení sněhových řetězů. Vozidla budou dále vybavena kamerovým systémem či automatickým sčítáním cestujících. Jako první byl dokončen vůz budoucího ev. č. 3002 (označený jako „Bergen 1“ ačkoliv ve výrobě je i vůz č. 3001, tj. posloupnost číslování v rámci výroby je mírně odlišná oproti ev. č. uvedeným na karoseriích). První nový norský trolejbus dnes v Plzni intenzivně najížděl kilometry v rámci zkušebních jízd, zachycen tak mohl být na Domažlické třídě při průjezdu zastávkou Domažlická rondel. Shodou okolností právě dnes Norsko vyhlásilo pro občany přijíždějící z České republiky desetidenní karanténu v souvislosti se zamezením šíření nákazy koronaviru. Tato skutečnost teoreticky může mírně zkomplikovat uvádění nových trolejbusů do provozu v Bergenu škodováckými techniky.
Po nových trolejbusech pro Jihlavu se ve společnosti Škoda Electric rozběhla kompletace trolejbusů pro norský Bergen. Do druhého největšího norského města (a jediného norského trolejbusového provozu) zamíří celkem 10 nových trolejbusů Solaris Trollino 18 s výzbrojí Škoda. Bateriové plně klimatizované kloubové trolejbusy jsou vyhotoveny ve speciálním "severském" provedení, jež zahrnuje dvojitá boční okna či dodatečnou izolaci stěn, stropu i podvozku (u podběhů kol). Trolejbusy budou přizpůsobeny i pro osazení sněhových řetězů. Vozidla budou dále vybavena kamerovým systémem či automatickým sčítáním cestujících. Jako první byl dokončen vůz budoucího ev. č. 3002 (označený jako „Bergen 1“ ačkoliv ve výrobě je i vůz č. 3001, tj. posloupnost číslování v rámci výroby je mírně odlišná oproti ev. č. uvedeným na karoseriích). První nový norský trolejbus dnes v Plzni intenzivně najížděl kilometry v rámci zkušebních jízd, zachycen tak mohl být na Domažlické třídě při průjezdu zastávkou Domažlická rondel. Shodou okolností právě dnes Norsko vyhlásilo pro občany přijíždějící z České republiky desetidenní karanténu v souvislosti se zamezením šíření nákazy koronaviru. Tato skutečnost teoreticky může mírně zkomplikovat uvádění nových trolejbusů do provozu v Bergenu škodováckými techniky.
Aug 06, 2020 9:32:05pm
Na Americké třídě probíhají od prvního srpnového víkendu práce na horkovodní přípojce, které částečně ovlivňují i provoz trolejbusů. U objektu Americká 17 je budována nová horkovodní přípojka. S ohledem na intenzitu provozu na komunikaci práce probíhají zejména o víkendech – to je z Americké ulice v úseku mezi křižovatkami se Škroupovou ulicí a okružní křižovatkou Mrakodrap vyloučena automobilová doprava a průjezd je dovolen jen veřejné dopravě. Během prací je doprava je v místě výkopu (práce probíhají v uzavřeném pásu ve směru od Škroupovy k okružní křižovatce) svedena do jednoho jízdního pruhu s kyvadlovým provozem. Vozidla pro návrat do svého jízdního pruhu přejíždí přes středový dělicí ostrůvek. Přes týden je výkop zakryt přejezdovými pláty a provoz po Americké třídě je bez omezení. S ohledem na zjištěné posuny přejezdových plátů v průběhu týdne vlivem pojíždění těžkými vozidly však vozidla MHD musí přes pláty projíždět velmi pomalu. Kyvadlový provoz trolejbusů volnou polovinou vozovky kolem výkopových prací je plánován i na tento víkend, kdy budou dále probíhat práce na opravě nedalekého poklopu (v opačném směru jízdy, tj. od Mrakodrapu ke křižovatce U Práce, za křižovatkou s Jungmannovou ulicí), které budou vyžadovat objíždění místa opravy protisměrným jízdním pruhem. Vozidla MHD tak na Americké čeká tento víkend pomyslný slalom, práce na opravě poklopu mají pokračovat až do úterý 11.8. Snímek zachytil na Americké třídě vůz 24 Tr č. 512, který po objetí výkopu přejíždí přes středový ostrůvek zpět do svého jízdního pruhu.
Na Americké třídě probíhají od prvního srpnového víkendu práce na horkovodní přípojce, které částečně ovlivňují i provoz trolejbusů. U objektu Americká 17 je budována nová horkovodní přípojka. S ohledem na intenzitu provozu na komunikaci práce probíhají zejména o víkendech – to je z Americké ulice v úseku mezi křižovatkami se Škroupovou ulicí a okružní křižovatkou Mrakodrap vyloučena automobilová doprava a průjezd je dovolen jen veřejné dopravě. Během prací je doprava je v místě výkopu (práce probíhají v uzavřeném pásu ve směru od Škroupovy k okružní křižovatce) svedena do jednoho jízdního pruhu s kyvadlovým provozem. Vozidla pro návrat do svého jízdního pruhu přejíždí přes středový dělicí ostrůvek. Přes týden je výkop zakryt přejezdovými pláty a provoz po Americké třídě je bez omezení. S ohledem na zjištěné posuny přejezdových plátů v průběhu týdne vlivem pojíždění těžkými vozidly však vozidla MHD musí přes pláty projíždět velmi pomalu. Kyvadlový provoz trolejbusů volnou polovinou vozovky kolem výkopových prací je plánován i na tento víkend, kdy budou dále probíhat práce na opravě nedalekého poklopu (v opačném směru jízdy, tj. od Mrakodrapu ke křižovatce U Práce, za křižovatkou s Jungmannovou ulicí), které budou vyžadovat objíždění místa opravy protisměrným jízdním pruhem. Vozidla MHD tak na Americké čeká tento víkend pomyslný slalom, práce na opravě poklopu mají pokračovat až do úterý 11.8. Snímek zachytil na Americké třídě vůz 24 Tr č. 512, který po objetí výkopu přejíždí přes středový ostrůvek zpět do svého jízdního pruhu.
Aug 07, 2020 6:22:13pm
Jediný nizozemský trolejbusový provoz v Arnhemu v minulosti v rámci projektu "Trolley 2.0" testoval a následně pořizoval nové bateriové (či též parciální) trolejbusy. V souvislosti s novými koncesemi pro dopravní obslužnost regionu od prosince 2022 proběhlo na podzim 2019 testování nového sofistikovaného bateriového trolejbusu Hess SwissTrolley plus, konkrétně byl pro tyto účely zapůjčen prototyp SwissTrolley plus, vůz č. 183 ze švýcarského Curychu. Trolejbus absolvoval testy v nezatrolejovaných, okrajových částech města a na trasách do blízkých obcí/měst. Při jedné ze zkušebních jízd byl curyšský trolejbus zachycen na hlavní třídě nizozemské obce Velp (sousedící s Arnhemem). Testování nového trolejbusu společně se zkušenosti s dosavadním provozem bateriových trolejbusů bylo pozitivní, a tak město Arnhem počítá při udělení nové koncese s rozšířením provozu trolejbusů na úkor autobusů (dojde k "elektrifikaci" stávajících autobusových linek s pomocí bateriových trolejbusů, a to bez výstavby nových trolejbusových tratí, kromě jedné výjimky, kdy vybudování části nové trolejbusové trati umožní obsluhu vzdálenějšího města Ede (nebude potřeba tak dlouhý dojezd na baterie)). Další „ryze autobusové“ linky budou v regionu řešeny nasazením vodíkových autobusů, v dalších částech Nizozemska pak také s pomocí elektrobusů. Bude jistě zajímavé sledovat provozní zkušenosti i efektivitu této "nedieselové" veřejné dopravy.
Jediný nizozemský trolejbusový provoz v Arnhemu v minulosti v rámci projektu "Trolley 2.0" testoval a následně pořizoval nové bateriové (či též parciální) trolejbusy. V souvislosti s novými koncesemi pro dopravní obslužnost regionu od prosince 2022 proběhlo na podzim 2019 testování nového sofistikovaného bateriového trolejbusu Hess SwissTrolley plus, konkrétně byl pro tyto účely zapůjčen prototyp SwissTrolley plus, vůz č. 183 ze švýcarského Curychu. Trolejbus absolvoval testy v nezatrolejovaných, okrajových částech města a na trasách do blízkých obcí/měst. Při jedné ze zkušebních jízd byl curyšský trolejbus zachycen na hlavní třídě nizozemské obce Velp (sousedící s Arnhemem). Testování nového trolejbusu společně se zkušenosti s dosavadním provozem bateriových trolejbusů bylo pozitivní, a tak město Arnhem počítá při udělení nové koncese s rozšířením provozu trolejbusů na úkor autobusů (dojde k "elektrifikaci" stávajících autobusových linek s pomocí bateriových trolejbusů, a to bez výstavby nových trolejbusových tratí, kromě jedné výjimky, kdy vybudování části nové trolejbusové trati umožní obsluhu vzdálenějšího města Ede (nebude potřeba tak dlouhý dojezd na baterie)). Další „ryze autobusové“ linky budou v regionu řešeny nasazením vodíkových autobusů, v dalších částech Nizozemska pak také s pomocí elektrobusů. Bude jistě zajímavé sledovat provozní zkušenosti i efektivitu této "nedieselové" veřejné dopravy.
Aug 09, 2020 4:42:28pm
Návštěva amerického ministra zahraničí a související pietní akt u památníku Díky Ameriko zasáhly také do provozu městské dopravy. V souvislosti s přípravou místa pro pietní akt byla od ranní výpravy přeložena zastávce U Práce (směr Mrakodrap) o cca 60 metrů vpřed za křižovatkou s ulicí V Šipce. Po dobu hlavních příprav byla od 13:30 uzavřena Americká třída v úseku mezi křižovatkou s Klatovskou třídou a křižovatkou s Jungmannovou a Škroupovou. S ohledem na dvouměsíční uzavírku Tylovy ulice a nižší počet trolejbusových linek vedených po Americké třídě nebyl odklon tak výrazný jako v minulých letech. Z Americké třídy byly odkloněny linky 11, 12 a 16 (ve směru Doubravka). Ve směru od vlakového nádraží k CAN byly trolejbusy linek 11 a 12 odkloněny s využitím alternativního pohonu ulicemi Prokopova - U Trati - Borská - Koperníkova (s obsluhou nácestných zastávek na trase). Ve směru od CAN k vlakovému nádraží byly linky 11, 12 a 16 odkloněny poněkud nezvykle ulicemi Klatovská, Prešovská, náměstí Republiky, Františkánská, Kopeckého sady, Goethova (s obsluhou zastávek Sady Pětatřicátníků a Goethova). Trolejbusy se tak po delší době opět objevují i na plzeňském náměstí Republiky. Odkloněné trolejbusy dále v Prešovské ulici částečně nahrazovaly dočasně zrušenou náhradní autobusovou dopravu za tramvaje (kvůli rekonstrukci Solní ulice). I přes vývěsky na zastávkách byl odklon pro řadu cestujících překvapivý a marně čekali na zastávkách např. u uzavřené Americké třídy. Přiložený snímek zachycuje na náměstí Republiky pod nezaměnitelnou gotickou katedrálou svatého Bartoloměje odkloněné trolejbusy č. 569 a 530 při odbočování do Františkánské ulice.
Návštěva amerického ministra zahraničí a související pietní akt u památníku Díky Ameriko zasáhly také do provozu městské dopravy. V souvislosti s přípravou místa pro pietní akt byla od ranní výpravy přeložena zastávce U Práce (směr Mrakodrap) o cca 60 metrů vpřed za křižovatkou s ulicí V Šipce. Po dobu hlavních příprav byla od 13:30 uzavřena Americká třída v úseku mezi křižovatkou s Klatovskou třídou a křižovatkou s Jungmannovou a Škroupovou. S ohledem na dvouměsíční uzavírku Tylovy ulice a nižší počet trolejbusových linek vedených po Americké třídě nebyl odklon tak výrazný jako v minulých letech. Z Americké třídy byly odkloněny linky 11, 12 a 16 (ve směru Doubravka). Ve směru od vlakového nádraží k CAN byly trolejbusy linek 11 a 12 odkloněny s využitím alternativního pohonu ulicemi Prokopova - U Trati - Borská - Koperníkova (s obsluhou nácestných zastávek na trase). Ve směru od CAN k vlakovému nádraží byly linky 11, 12 a 16 odkloněny poněkud nezvykle ulicemi Klatovská, Prešovská, náměstí Republiky, Františkánská, Kopeckého sady, Goethova (s obsluhou zastávek Sady Pětatřicátníků a Goethova). Trolejbusy se tak po delší době opět objevují i na plzeňském náměstí Republiky. Odkloněné trolejbusy dále v Prešovské ulici částečně nahrazovaly dočasně zrušenou náhradní autobusovou dopravu za tramvaje (kvůli rekonstrukci Solní ulice). I přes vývěsky na zastávkách byl odklon pro řadu cestujících překvapivý a marně čekali na zastávkách např. u uzavřené Americké třídy. Přiložený snímek zachycuje na náměstí Republiky pod nezaměnitelnou gotickou katedrálou svatého Bartoloměje odkloněné trolejbusy č. 569 a 530 při odbočování do Františkánské ulice.
Aug 11, 2020 9:11:44pm
Testování jihlavských trolejbusů se pomalu chýlí ke svému konci. Zkušební kilometry najížděl v ulicích Plzně včera i dnes trolejbus Jihlava 9, tj. předposlední z aktuálně dodávané desítky trolejbusů Škoda 32 Tr (3 nebateriové a 7 bateriových). A zatímco všechny tři nebateriové trolejbusy už byly do Jihlavy dodány, na zahájení dodávky bateriových trolejbusů zatím metropole Vysočiny čeká. A zatímco červeno-černo-krémové trolejbusy v poutavém designu brázdí ulicemi Plzně bez cestujících, pouze se škodováckými techniky na palubě, v Jihlavě dnes do provozu s cestujícími vyrazil první z nových trolejbusů. Konkrétně si premiéru dnes odpoledne odbyl nebateriový trolejbus Škoda 32 Tr č. 93. Přiložený snímek při zkušební jízdě zachytil vůz Jihlava 9 při zatáčení z Černické do Cukrovarské ulice. Blokové obratiště, které trolejbus využívá, je pozůstatkem dřívější rozsáhlé trolejové sítě v těchto ulicích, která souvisela s trolejbusovou vozovnou Cukrovarská (jejíž provoz byl ukončen v srpnu 2014).
Testování jihlavských trolejbusů se pomalu chýlí ke svému konci. Zkušební kilometry najížděl v ulicích Plzně včera i dnes trolejbus Jihlava 9, tj. předposlední z aktuálně dodávané desítky trolejbusů Škoda 32 Tr (3 nebateriové a 7 bateriových). A zatímco všechny tři nebateriové trolejbusy už byly do Jihlavy dodány, na zahájení dodávky bateriových trolejbusů zatím metropole Vysočiny čeká. A zatímco červeno-černo-krémové trolejbusy v poutavém designu brázdí ulicemi Plzně bez cestujících, pouze se škodováckými techniky na palubě, v Jihlavě dnes do provozu s cestujícími vyrazil první z nových trolejbusů. Konkrétně si premiéru dnes odpoledne odbyl nebateriový trolejbus Škoda 32 Tr č. 93. Přiložený snímek při zkušební jízdě zachytil vůz Jihlava 9 při zatáčení z Černické do Cukrovarské ulice. Blokové obratiště, které trolejbus využívá, je pozůstatkem dřívější rozsáhlé trolejové sítě v těchto ulicích, která souvisela s trolejbusovou vozovnou Cukrovarská (jejíž provoz byl ukončen v srpnu 2014).
Aug 11, 2020 10:09:26pm
Muzeum dopravy ve Strašicích tento víkend opět otevírá svá vrata pro veřejnost. Koná se tak u příležitosti Strašického posvícení, tradiční hlavní akce návštěvnické sezóny. Připraveny jsou jízdy několika muzejních exponátů, zejména autobusů, a to na speciálních linkách po Strašicích. Speciální obecní linky v zastávce Strašice, Obecní úřad navazují na regionální autobusové spoje z/do Rokycan. Po oba dva dny je muzeum otevřeno od 10 do 17 hodin. V muzeu bude k vidění také bývalý plzeňský trolejbus Škoda 21 Tr č. 488, jež byl zachycen na přiloženém snímku. V Muzeu dopravy bude tento víkend také poprvé možnost zakoupit si propagační předměty s tématikou Plzeňských trolejbusů, kromě pohlednice budou připraveny také trolejbusové magnetky.
Muzeum dopravy ve Strašicích tento víkend opět otevírá svá vrata pro veřejnost. Koná se tak u příležitosti Strašického posvícení, tradiční hlavní akce návštěvnické sezóny. Připraveny jsou jízdy několika muzejních exponátů, zejména autobusů, a to na speciálních linkách po Strašicích. Speciální obecní linky v zastávce Strašice, Obecní úřad navazují na regionální autobusové spoje z/do Rokycan. Po oba dva dny je muzeum otevřeno od 10 do 17 hodin. V muzeu bude k vidění také bývalý plzeňský trolejbus Škoda 21 Tr č. 488, jež byl zachycen na přiloženém snímku. V Muzeu dopravy bude tento víkend také poprvé možnost zakoupit si propagační předměty s tématikou Plzeňských trolejbusů, kromě pohlednice budou připraveny také trolejbusové magnetky.
Aug 14, 2020 10:14:38pm
Dnešní den se zapíše do historie pražských trolejbusů. Do provozu s cestujícími vyjíždí první trolejbus vlastněný Dopravním podnikem hlavního města Prahy v novodobé historii pražského trolejbusového provozu (do současnosti byly všechny trolejbusy jen pronajímány na testování). Prvním novodobým pražským trolejbusem je bývalý plzeňský vůz Škoda 24 Tr č. 500 (u DPP č. 9508). Trolejbus před zařazením do provozu prošel omlazovací kúrou v Ústředních dílnách Hostivař. Vůz bude sloužit zejména pro technické účely (školení řidičů a dílenského personálu, testování infrastruktury), pro širokou veřejnost budou realizovány jízdy každé sobotní odpoledne, mezi 12. a 18. hodinou v rámci trolejbusové linky 58 (Palmovka - Letňany). "Nový" pražský trolejbus se během dnešního prvního dne provozu těšil značnému zájmu odborné veřejnosti a první nasazení zvládl bez problémů. Snímek trolejbus zachytil na jednom z prvních spojů v zastávce Kundratka při natrolejování sběračů pomocí stříšek.
Dnešní den se zapíše do historie pražských trolejbusů. Do provozu s cestujícími vyjíždí první trolejbus vlastněný Dopravním podnikem hlavního města Prahy v novodobé historii pražského trolejbusového provozu (do současnosti byly všechny trolejbusy jen pronajímány na testování). Prvním novodobým pražským trolejbusem je bývalý plzeňský vůz Škoda 24 Tr č. 500 (u DPP č. 9508). Trolejbus před zařazením do provozu prošel omlazovací kúrou v Ústředních dílnách Hostivař. Vůz bude sloužit zejména pro technické účely (školení řidičů a dílenského personálu, testování infrastruktury), pro širokou veřejnost budou realizovány jízdy každé sobotní odpoledne, mezi 12. a 18. hodinou v rámci trolejbusové linky 58 (Palmovka - Letňany). "Nový" pražský trolejbus se během dnešního prvního dne provozu těšil značnému zájmu odborné veřejnosti a první nasazení zvládl bez problémů. Snímek trolejbus zachytil na jednom z prvních spojů v zastávce Kundratka při natrolejování sběračů pomocí stříšek.
Aug 15, 2020 11:40:58pm
V září loňského roku oslavil trolejbusový provoz v nizozemském Arnhemu výročí 70 let od spuštění. V současnosti jediný nizozemský trolejbusový provoz se může pyšnit poměrně bohatou sbírkou historických trolejbusů, které z valné většiny spravuje nadace Trolleymaterieel Arnhem. Z čtveřice historických trolejbusů vlastněných touto nadací byly během oslav všechny čtyři vozy vystaveny jako statické exponáty. To je i případ stroje BUT 9721T-EEC/Verheul ev.č. 139 roku 1956, který tak mohl být zachycen v areálu vozovny ve společnosti jednoho z novějších trolejbusů Hess SwissTrolley 4.
V září loňského roku oslavil trolejbusový provoz v nizozemském Arnhemu výročí 70 let od spuštění. V současnosti jediný nizozemský trolejbusový provoz se může pyšnit poměrně bohatou sbírkou historických trolejbusů, které z valné většiny spravuje nadace Trolleymaterieel Arnhem. Z čtveřice historických trolejbusů vlastněných touto nadací byly během oslav všechny čtyři vozy vystaveny jako statické exponáty. To je i případ stroje BUT 9721T-EEC/Verheul ev.č. 139 roku 1956, který tak mohl být zachycen v areálu vozovny ve společnosti jednoho z novějších trolejbusů Hess SwissTrolley 4.
Aug 16, 2020 7:51:17pm
Aug 16, 2020 8:22:07pm
Aug 19, 2020 11:21:25am
Na zkušebních jízdách v ulicích Plzně se objevují další trolejbusy pro norský Bergen. Celkem na sever zamíří 10 nových trolejbusů Solaris Trollino 18 s výzbrojí Škoda v komfortním severském provedení s dvojitými bočními okny či dodatečnou izolací bočnic, stropu a podvozku. Standardem ve výbavě jsou také pomocné baterie pro jízdu mimo trolejové vedení a celovozová klimatizace. Oproti prvním zveřejněným vizualizacím nového trolejbusu pro Bergen došlo v reálu ke změně, vozidla nejsou třídveřová (dle vizualizací neměly být přítomny poslední, čtvrté, dveře), ale jsou vyhotovena v klasickém čtyřdveřovém provedení. Čtyřmi dveřmi jsou vybaveny také stávající bergenské trolejbusy, stroje MAN/Neoplan N6321. Snímek při dnešní zkušební jízdě ve Zborovské ulici zachytil stroj Bergen č. 4, který u svého budoucího skandinávského provozovatele ponese evidenční číslo 3005.
Na zkušebních jízdách v ulicích Plzně se objevují další trolejbusy pro norský Bergen. Celkem na sever zamíří 10 nových trolejbusů Solaris Trollino 18 s výzbrojí Škoda v komfortním severském provedení s dvojitými bočními okny či dodatečnou izolací bočnic, stropu a podvozku. Standardem ve výbavě jsou také pomocné baterie pro jízdu mimo trolejové vedení a celovozová klimatizace. Oproti prvním zveřejněným vizualizacím nového trolejbusu pro Bergen došlo v reálu ke změně, vozidla nejsou třídveřová (dle vizualizací neměly být přítomny poslední, čtvrté, dveře), ale jsou vyhotovena v klasickém čtyřdveřovém provedení. Čtyřmi dveřmi jsou vybaveny také stávající bergenské trolejbusy, stroje MAN/Neoplan N6321. Snímek při dnešní zkušební jízdě ve Zborovské ulici zachytil stroj Bergen č. 4, který u svého budoucího skandinávského provozovatele ponese evidenční číslo 3005.
Aug 19, 2020 4:59:38pm
Dva měsíce utekly jako voda, a tak se ke konci pomalu blíží odklon trolejbusů z důvodu uzavírky Tylovy ulice. Do opravené Tylovy ulice se trolejbusy vrátí k 1. září 2020. Skončí tak i objízdná trasa Husovou ulicí, kterou trolejbusy obvykle využívají jen ve směru jízdy k CAN. V nezatrolejované části ulice se trolejbusy objevují jen v rámci výluk. Snímek na objízdné trase zachytil vůz Škoda 26 Tr č. 592 následovaný 24 Tr č. 519 při zatáčení z Husovy ulice na Klatovskou třídu.
Dva měsíce utekly jako voda, a tak se ke konci pomalu blíží odklon trolejbusů z důvodu uzavírky Tylovy ulice. Do opravené Tylovy ulice se trolejbusy vrátí k 1. září 2020. Skončí tak i objízdná trasa Husovou ulicí, kterou trolejbusy obvykle využívají jen ve směru jízdy k CAN. V nezatrolejované části ulice se trolejbusy objevují jen v rámci výluk. Snímek na objízdné trase zachytil vůz Škoda 26 Tr č. 592 následovaný 24 Tr č. 519 při zatáčení z Husovy ulice na Klatovskou třídu.
Aug 20, 2020 5:19:48pm
Ve dnech 22. - 25. srpna bude dosavadní odklon trolejbusových linek z důvodu uzavírky Tylovy ulice "ozvláštněn" pracemi na Americké třídě. Z důvodu opravy poklopu v blízkosti zastávky Mrakodrap (směr Pařížská) budou trolejbusy linek 11, 12 a 16 ve směru od CAN k vlakovému nádraží každý den mezi 5. hodinou ranní a půlnocí vedeny odklonem. Trasa odklonu bude obdobná s nedávným opatřením při pietním aktu u památníku Díky Ameriko - z Husovy ulice trolejbusy odbočí doleva do sadů Pětatřicátníků, dále doprava do Prešovské ulice, přes náměstí Republiky vpravo do Františkánské ulice a Goethovou ulicí na kruhový objezd na Americké, kde se vozy napojí na svoji běžnou trasu. Namísto zastávek U Práce a Mrakodrap budou trolejbusy linek 11, 12 a 16 ve směru Ústřední hřbitov, Božkov a Doubravka stanicovat v zastávkách Sady Pětatřicátníků (zastávka výlukového autobusu 2A v Prešovské ulici) a Goethova (zast. 13 směr Prokopova). Trolejbusy budou odkloněny do historického středu Plzně, v němž mohl být při minulém odklonu zachycen nejnovější bateriový kloubový trolejbus, vůz Škoda 27 Tr č. 590 směřující Františkánskou ulicí z náměstí Republiky.
Ve dnech 22. - 25. srpna bude dosavadní odklon trolejbusových linek z důvodu uzavírky Tylovy ulice "ozvláštněn" pracemi na Americké třídě. Z důvodu opravy poklopu v blízkosti zastávky Mrakodrap (směr Pařížská) budou trolejbusy linek 11, 12 a 16 ve směru od CAN k vlakovému nádraží každý den mezi 5. hodinou ranní a půlnocí vedeny odklonem. Trasa odklonu bude obdobná s nedávným opatřením při pietním aktu u památníku Díky Ameriko - z Husovy ulice trolejbusy odbočí doleva do sadů Pětatřicátníků, dále doprava do Prešovské ulice, přes náměstí Republiky vpravo do Františkánské ulice a Goethovou ulicí na kruhový objezd na Americké, kde se vozy napojí na svoji běžnou trasu. Namísto zastávek U Práce a Mrakodrap budou trolejbusy linek 11, 12 a 16 ve směru Ústřední hřbitov, Božkov a Doubravka stanicovat v zastávkách Sady Pětatřicátníků (zastávka výlukového autobusu 2A v Prešovské ulici) a Goethova (zast. 13 směr Prokopova). Trolejbusy budou odkloněny do historického středu Plzně, v němž mohl být při minulém odklonu zachycen nejnovější bateriový kloubový trolejbus, vůz Škoda 27 Tr č. 590 směřující Františkánskou ulicí z náměstí Republiky.
Aug 20, 2020 6:18:49pm
K pondělním komplikacím provozu vlivem přívalových dešťů ještě jednou. Mezi přibližně 19:20 a 21:20 byl silně omezen provoz linky 15 v oblasti Borských polí a částečně také linky 12 na Nové Hospodě. Důvodem bylo zaplavení komunikací po silných přívalových deštích a vzdutí vody z kanalizace. Laguna znemožnily provoz trolejbusů linky 15 po Folmavské třídě, před místem byl z každé strany odstaveny uvízlý trolejbus. Silně dokumentační snímek zachytil bateriový trolejbus Škoda 26 Tr zatahující jako 12X do vozovny při průjezdu ulicí U Letiště. Vzhledem k zaplavené Folmavské i Podnikatelské ulici musel trolejbus pro cestu z Nové Hospody do depa Karlov využít Univerzitní ulici, kde se trolejbus (v rámci pravidelného provozu) objevil pravděpodobně poprvé.
K pondělním komplikacím provozu vlivem přívalových dešťů ještě jednou. Mezi přibližně 19:20 a 21:20 byl silně omezen provoz linky 15 v oblasti Borských polí a částečně také linky 12 na Nové Hospodě. Důvodem bylo zaplavení komunikací po silných přívalových deštích a vzdutí vody z kanalizace. Laguna znemožnily provoz trolejbusů linky 15 po Folmavské třídě, před místem byl z každé strany odstaveny uvízlý trolejbus. Silně dokumentační snímek zachytil bateriový trolejbus Škoda 26 Tr zatahující jako 12X do vozovny při průjezdu ulicí U Letiště. Vzhledem k zaplavené Folmavské i Podnikatelské ulici musel trolejbus pro cestu z Nové Hospody do depa Karlov využít Univerzitní ulici, kde se trolejbus (v rámci pravidelného provozu) objevil pravděpodobně poprvé.
Aug 20, 2020 6:32:24pm
Ještě jedním pohledem na havarovaný trolejbus Škoda 24 Tr č. 499 si přiblížíme odklonová opatření ostatních linek MHD po dobu vyšetřování a odklízení nehody. Neprůjezdná pro trolejbusy i další dopravu byla od cca 18:53 (čas střetu) relace Americká - Šumavská. Krátkodobě byl provoz linek 12 a 15 omezen během prvotního zásahu IZS (linka 12 od Božkova a linka 15 od Lobez). S ohledem na nasazení trolejbusů s alternativním pohonem na linky 11, 12 a 16 (kvůli dlouhodobé výluce Tylova) byl následně provoz těchto linek prakticky bez omezení. Linky 11 a 16 byly vedeny po odklonové trase přes Anglické nábřeží (zpravidla i s jízdou na alternativní pohon přes zastávku Hlavní nádraží - s využitím Sirkové ulice). Spoje linky 12 do Božkova projížděly bez omezení po běžné trase z Americké do Mikulášské, spoje z Božkova pokračovaly z Mikulášské na pomocný pohon přímo do Sirkové a odsud doleva na Anglické nábřeží a k Mrakodrapu. Linka 15 (zajištěna trolejbusy bez alternativního pohonu) do Lobez projížděla z Mikulášské do Šumavské bez omezení, nejzajímavější byla odklonová trasa pro linku 15 ve směru z Lobez. Trolejbusy linky 15 ze stanice Prazdroj pokračovaly do Sirkové ulice, zastávky Pařížská, dále zabočily doprava na Americkou, otočily se na kruhovém objezdu u Mrakodrapu do zcela opačného směru, vrátily se k zastávce Pařížská, odkud pokračovaly vpravo do Mikulášské ulice na svoji běžnou trasu (tj. dále do ulice U Trati). Některé spoje linky 15 od Lobez ze zastávky Prazdroj zamířily na kruhovou křižovatku u Mrakodrapu namísto přes Sirkovou ulici přes Anglické nábřeží a vracely se po otočení na kruhovém objezdu už shodně ulicemi Americká a Mikulášská. Autobusy linek 20 a 35 už po prvotním zásahu IZS projížděly místem nehody s opatrností kolem havarovaného trolejbusu přímo ze Šumavské do Americké, případně i naopak. Místo bylo kompletně zprůjezdněno po více než 2 hodinách, před 21:30. Trolejbus 24 Tr č. 499 z místa nehody odjel vlastní silou, rozsah poškození je předčasné předjímat, nicméně lze předpokládat, že trolejbus už s ohledem na svůj věk i postupné vyřazování jiných 24 Tr nebude opravován. Snímek částečně zachycuje i poškození hasičského vozu, víceúčelová hasičská nástavba byla nárazem také silně poškozena. Škoda na obou vozidlech se pravděpodobně bude pohybovat v milionech korun.
Ještě jedním pohledem na havarovaný trolejbus Škoda 24 Tr č. 499 si přiblížíme odklonová opatření ostatních linek MHD po dobu vyšetřování a odklízení nehody. Neprůjezdná pro trolejbusy i další dopravu byla od cca 18:53 (čas střetu) relace Americká - Šumavská. Krátkodobě byl provoz linek 12 a 15 omezen během prvotního zásahu IZS (linka 12 od Božkova a linka 15 od Lobez). S ohledem na nasazení trolejbusů s alternativním pohonem na linky 11, 12 a 16 (kvůli dlouhodobé výluce Tylova) byl následně provoz těchto linek prakticky bez omezení. Linky 11 a 16 byly vedeny po odklonové trase přes Anglické nábřeží (zpravidla i s jízdou na alternativní pohon přes zastávku Hlavní nádraží - s využitím Sirkové ulice). Spoje linky 12 do Božkova projížděly bez omezení po běžné trase z Americké do Mikulášské, spoje z Božkova pokračovaly z Mikulášské na pomocný pohon přímo do Sirkové a odsud doleva na Anglické nábřeží a k Mrakodrapu. Linka 15 (zajištěna trolejbusy bez alternativního pohonu) do Lobez projížděla z Mikulášské do Šumavské bez omezení, nejzajímavější byla odklonová trasa pro linku 15 ve směru z Lobez. Trolejbusy linky 15 ze stanice Prazdroj pokračovaly do Sirkové ulice, zastávky Pařížská, dále zabočily doprava na Americkou, otočily se na kruhovém objezdu u Mrakodrapu do zcela opačného směru, vrátily se k zastávce Pařížská, odkud pokračovaly vpravo do Mikulášské ulice na svoji běžnou trasu (tj. dále do ulice U Trati). Některé spoje linky 15 od Lobez ze zastávky Prazdroj zamířily na kruhovou křižovatku u Mrakodrapu namísto přes Sirkovou ulici přes Anglické nábřeží a vracely se po otočení na kruhovém objezdu už shodně ulicemi Americká a Mikulášská. Autobusy linek 20 a 35 už po prvotním zásahu IZS projížděly místem nehody s opatrností kolem havarovaného trolejbusu přímo ze Šumavské do Americké, případně i naopak. Místo bylo kompletně zprůjezdněno po více než 2 hodinách, před 21:30. Trolejbus 24 Tr č. 499 z místa nehody odjel vlastní silou, rozsah poškození je předčasné předjímat, nicméně lze předpokládat, že trolejbus už s ohledem na svůj věk i postupné vyřazování jiných 24 Tr nebude opravován. Snímek částečně zachycuje i poškození hasičského vozu, víceúčelová hasičská nástavba byla nárazem také silně poškozena. Škoda na obou vozidlech se pravděpodobně bude pohybovat v milionech korun.
Aug 20, 2020 11:04:53pm
Na objednanou jízdu pro dopravní fandy dnes do ulic Plzně vyjely historické trolejbus Škoda 15 Tr č. 414 a následně Škoda 14 Tr č. 429 z flotily muzejních vozidel PMDP. Během přibližně šesti - sedmi hodin projeli postupně veteráni s takřka pěti desítkami dopravních fanoušků většinu plzeňské trolejbusové sítě (v rozsahu umožněném probíhajícími výlukami). Sezóna historických vozidel PMDP s létem ještě rozhodně nekončí, až do října je možné si historické trolejbusy pronajmout pro sváteční či speciální příležitosti. Snímek zachytil historický trolejbus Škoda 15 Tr č. 414, nejstarší dochovaný vůz svého typu, při pózování fotografům v ulici U Nové Hospody.
Na objednanou jízdu pro dopravní fandy dnes do ulic Plzně vyjely historické trolejbus Škoda 15 Tr č. 414 a následně Škoda 14 Tr č. 429 z flotily muzejních vozidel PMDP. Během přibližně šesti - sedmi hodin projeli postupně veteráni s takřka pěti desítkami dopravních fanoušků většinu plzeňské trolejbusové sítě (v rozsahu umožněném probíhajícími výlukami). Sezóna historických vozidel PMDP s létem ještě rozhodně nekončí, až do října je možné si historické trolejbusy pronajmout pro sváteční či speciální příležitosti. Snímek zachytil historický trolejbus Škoda 15 Tr č. 414, nejstarší dochovaný vůz svého typu, při pózování fotografům v ulici U Nové Hospody.
Aug 22, 2020 9:01:42pm
Další z historických trolejbusů, který byl vystaven jako statický exponát při oslavách výročí 70 let od zahájení provozu arnhemských trolejbusů, je nezvykle vyhlížející stroj DAF MB200DKDL600-Kiepe/Den Oudsten. Vůz č. 128, pocházející z roku 1974, je jediným dochovaným zástupcem svého typu (celkem bylo vyrobeno a provozováno 10 trolejbusů). Trolejbusy byly vyvinuty v rámci unifikace trakcí, vycházejí z tehdejších autobusů DAF MB200. Celá desítka trolejbusů tohoto typu byla provozována v Arnhemu, šest z nich po dosloužení v Nizozemsku zamířilo do ruského města Perm. Historický vůz č. 128 není v současné době schopný provozu, snímek jej tak zachytil po skončení programu oslav při přetahu z areálu vozovny dopravního podniku do garáží muzejní nadace, která o vůz pečuje.
Další z historických trolejbusů, který byl vystaven jako statický exponát při oslavách výročí 70 let od zahájení provozu arnhemských trolejbusů, je nezvykle vyhlížející stroj DAF MB200DKDL600-Kiepe/Den Oudsten. Vůz č. 128, pocházející z roku 1974, je jediným dochovaným zástupcem svého typu (celkem bylo vyrobeno a provozováno 10 trolejbusů). Trolejbusy byly vyvinuty v rámci unifikace trakcí, vycházejí z tehdejších autobusů DAF MB200. Celá desítka trolejbusů tohoto typu byla provozována v Arnhemu, šest z nich po dosloužení v Nizozemsku zamířilo do ruského města Perm. Historický vůz č. 128 není v současné době schopný provozu, snímek jej tak zachytil po skončení programu oslav při přetahu z areálu vozovny dopravního podniku do garáží muzejní nadace, která o vůz pečuje.
Aug 23, 2020 7:31:48pm
Od soboty 22.8. probíhá odklon trolejbusových linek 11, 12 a 16 (směr Božkov/Doubravka) z Americké třídy přes náměstí Republiky. Dobrou zprávou pro cestující je, že odklon skončí o den dříve, než bylo plánováno. Zatímco původně měly trolejbusy odklonovou trasou jezdit do 25.8. (včetně), s ohledem na rychlejší ukončení prací vyrazily trolejbusy na odklonovou trasu naposledy dnes, během 25.8. už budou jezdit klasicky po Americké třídě. Příčinou odklonu byla oprava poklopu na Americké třídě u výjezdu ze zastávky Mrakodrap. Místo by bylo nutné objíždět protisměrem, kolem dělicího ostrůvku, což s ohledem na hustotu provozu na Americké třídě není příliš myslitelné. Jistou zajímavostí je, že odklon probíhal každý den mezi 5. hodinou ranní a půlnocí. V nočních hodinách projížděly trolejbusy (a autobusy) po Americké třídě klasickou trasou. U noční linky N7 bylo účelné zachování rozjezdového uzlu v zastávce Mrakodrap, mezi 4. a 5. hodinou ranní pak trolejbusy denních linek po Americké projížděly z důvodu souběžné tramvajové výluky Solní ulice. Tramvaje v ranních hodinách (před 5. hodinou) vyjíždějí couváním Prešovskou ulicí, kam jsou během dne odkloněny i trolejbusy – zde by se odkloněné trolejbusy s protijedoucími tramvajemi prakticky nemohly bezpečně minout. Během nočních hodin tedy trolejbusy objížděly místo výkopu protisměrem kolem středového dělicího ostrůvku. Snímek na odklonové trase v sadech Pětatřicátníků zachytil trolejbus Škoda 24 Tr č. 499 (snímek byl pořízen při nedávném totožném odklonu u příležitosti pietního aktu u památníku Díky Ameriko, v současnosti je vůz 499 po nehodě odstaven a vzhledem k rozsahu poškození i stáří vozu se nepředpokládá jeho oprava).
Od soboty 22.8. probíhá odklon trolejbusových linek 11, 12 a 16 (směr Božkov/Doubravka) z Americké třídy přes náměstí Republiky. Dobrou zprávou pro cestující je, že odklon skončí o den dříve, než bylo plánováno. Zatímco původně měly trolejbusy odklonovou trasou jezdit do 25.8. (včetně), s ohledem na rychlejší ukončení prací vyrazily trolejbusy na odklonovou trasu naposledy dnes, během 25.8. už budou jezdit klasicky po Americké třídě. Příčinou odklonu byla oprava poklopu na Americké třídě u výjezdu ze zastávky Mrakodrap. Místo by bylo nutné objíždět protisměrem, kolem dělicího ostrůvku, což s ohledem na hustotu provozu na Americké třídě není příliš myslitelné. Jistou zajímavostí je, že odklon probíhal každý den mezi 5. hodinou ranní a půlnocí. V nočních hodinách projížděly trolejbusy (a autobusy) po Americké třídě klasickou trasou. U noční linky N7 bylo účelné zachování rozjezdového uzlu v zastávce Mrakodrap, mezi 4. a 5. hodinou ranní pak trolejbusy denních linek po Americké projížděly z důvodu souběžné tramvajové výluky Solní ulice. Tramvaje v ranních hodinách (před 5. hodinou) vyjíždějí couváním Prešovskou ulicí, kam jsou během dne odkloněny i trolejbusy – zde by se odkloněné trolejbusy s protijedoucími tramvajemi prakticky nemohly bezpečně minout. Během nočních hodin tedy trolejbusy objížděly místo výkopu protisměrem kolem středového dělicího ostrůvku. Snímek na odklonové trase v sadech Pětatřicátníků zachytil trolejbus Škoda 24 Tr č. 499 (snímek byl pořízen při nedávném totožném odklonu u příležitosti pietního aktu u památníku Díky Ameriko, v současnosti je vůz 499 po nehodě odstaven a vzhledem k rozsahu poškození i stáří vozu se nepředpokládá jeho oprava).
Aug 24, 2020 8:45:42pm
Po bouřce... :) Jeden z prvních zástupců typu Škoda 27 Tr v Plzni, vůz č. 527, pod kulisou temných mraků vyčkává v Šumavské ulici na průjezd na Americkou třídu.
Po bouřce... :) Jeden z prvních zástupců typu Škoda 27 Tr v Plzni, vůz č. 527, pod kulisou temných mraků vyčkává v Šumavské ulici na průjezd na Americkou třídu.
Aug 24, 2020 9:15:54pm
Aug 24, 2020 9:16:45pm
Od zítřejšího dne se trolejbusové linky vrací do zrekonstruované Tylovy ulice. Dvouměsíční oprava ulice zasáhla do provozu prakticky všech trolejbusových linek (minimálně při přesunech z/do vozovny). Kromě denních trolejbusových linek byla odkloněna také noční trolejbusová linka N7. Odklon noční trolejbusové linky se od denních odklonů mírně lišil, trolejbus využil "nejsnazší" trasu s co nejmenší odchylkou od běžného stavu. Ve směru od Nové Hospody k Mrakodrapu byla linka N7 odkloněna stejně jako linka 16 ulicí Husova (v úseku Koperníkova - Klatovská). Rozdíl nastal na trase v opačném směru. Noční trolejbus stanicoval v zastávkách Mrakodrap, U Práce, dále zabočil doleva na Klatovskou třídu, zastavil na Masarykově náměstí, pokračoval na Belánku, kde zabočil vpravo do Borské ulice a na Jižním předměstí se zařadil na svoji běžnou trasu (došlo tak k vynechání jen zastávky Tylova). Oproti tomu denní linka 16 je odkloněna s vynecháním zastávek Mrakodrap, U Práce, Tylova (ulicemi Prokopova, U Trati, Borská). Důvod odlišného nočního opatření je prostý. Jednak by odklon nočního trolejbusu mírně zkomplikoval noční rozjezdy v zastávce Mrakodrap a zejména je v noci možné hladce realizovat odbočovací manévr z Americké doleva na Klatovskou třídu (po odstanicování v zastávce U Práce se trolejbus musí zařadit do levého z dvojice jízdních pruhů). V denních hodinách by zde kloubové trolejbusy linky 16 obtížněji manévrovaly a zejména by docházelo k zdržování provozu trolejbusy stojícími napříč jízdními pásy. Noční trolejbus na odklonovou trasu naposledy vyrazil už dnes, v noci na 1. září už využije opravenou Tylovu ulici. Snímek ze srpnové noci přibližuje odkloněnou linku N7 v podání vozu Škoda 24 Tr č. 504 při obsluze zastávky Masarykovo náměstí.
Od zítřejšího dne se trolejbusové linky vrací do zrekonstruované Tylovy ulice. Dvouměsíční oprava ulice zasáhla do provozu prakticky všech trolejbusových linek (minimálně při přesunech z/do vozovny). Kromě denních trolejbusových linek byla odkloněna také noční trolejbusová linka N7. Odklon noční trolejbusové linky se od denních odklonů mírně lišil, trolejbus využil "nejsnazší" trasu s co nejmenší odchylkou od běžného stavu. Ve směru od Nové Hospody k Mrakodrapu byla linka N7 odkloněna stejně jako linka 16 ulicí Husova (v úseku Koperníkova - Klatovská). Rozdíl nastal na trase v opačném směru. Noční trolejbus stanicoval v zastávkách Mrakodrap, U Práce, dále zabočil doleva na Klatovskou třídu, zastavil na Masarykově náměstí, pokračoval na Belánku, kde zabočil vpravo do Borské ulice a na Jižním předměstí se zařadil na svoji běžnou trasu (došlo tak k vynechání jen zastávky Tylova). Oproti tomu denní linka 16 je odkloněna s vynecháním zastávek Mrakodrap, U Práce, Tylova (ulicemi Prokopova, U Trati, Borská). Důvod odlišného nočního opatření je prostý. Jednak by odklon nočního trolejbusu mírně zkomplikoval noční rozjezdy v zastávce Mrakodrap a zejména je v noci možné hladce realizovat odbočovací manévr z Americké doleva na Klatovskou třídu (po odstanicování v zastávce U Práce se trolejbus musí zařadit do levého z dvojice jízdních pruhů). V denních hodinách by zde kloubové trolejbusy linky 16 obtížněji manévrovaly a zejména by docházelo k zdržování provozu trolejbusy stojícími napříč jízdními pásy. Noční trolejbus na odklonovou trasu naposledy vyrazil už dnes, v noci na 1. září už využije opravenou Tylovu ulici. Snímek ze srpnové noci přibližuje odkloněnou linku N7 v podání vozu Škoda 24 Tr č. 504 při obsluze zastávky Masarykovo náměstí.
Aug 24, 2020 9:54:09pm
Přesně před týdnem došlo k vážnější dopravní nehodě trolejbusu Škoda 24 Tr č. 499 na křižovatce u hlavního vlakového nádraží. Trolejbus má po střetu s hasičským vozidlem poškozené zejména přední čelo. S ohledem na rozsah poškození i stáří vozidla (v době střetu se prakticky jednalo o nejstarší provozní trolejbus PMDP) bylo rozhodnuto o vyřazení trolejbusu. Flotila aktuálně provozních trolejbusů Škoda 24 Tr v karoserii Citybus se rázem ztenčila na jeden jediný vůz, konkrétně 24 Tr č. 501. Právě tento vůz byl na snímku zachycen při průjezdu kolem havarované 499. Do provozu by se v následujících měl navrátit vůz 24 Tr č. 497, který od července 2020 prochází vyšším stupněm dílenské prohlídky (a to i s ohledem na jeho předpokládané muzejní uchování), čímž by se počet provozních plzeňských "Agor" měl ustálit na počtu dvou kusů. Ještě v loňském roce brázdilo ulice Plzně sedm trolejbusů Škoda 24 Tr Citybus (ev. č. 497 - 503). A jaký je tedy osud ostatních vozů? Vůz č. 498 byl opakovaně nabízen k prodeji a zatím čeká na svého nového majitele, vůz č. 500 je pravděpodobně všem čtenářům známý jako první trolejbus vlastněný pražským dopravním podnikem v novodobé historii zdejšího provozu (ev. č. 9508). Vozy č. 502 a 503 byly zakoupeny novými majiteli, z nichž u obou se předpokládá jejich využití zejména jako zdroj náhradních dílů.
Přesně před týdnem došlo k vážnější dopravní nehodě trolejbusu Škoda 24 Tr č. 499 na křižovatce u hlavního vlakového nádraží. Trolejbus má po střetu s hasičským vozidlem poškozené zejména přední čelo. S ohledem na rozsah poškození i stáří vozidla (v době střetu se prakticky jednalo o nejstarší provozní trolejbus PMDP) bylo rozhodnuto o vyřazení trolejbusu. Flotila aktuálně provozních trolejbusů Škoda 24 Tr v karoserii Citybus se rázem ztenčila na jeden jediný vůz, konkrétně 24 Tr č. 501. Právě tento vůz byl na snímku zachycen při průjezdu kolem havarované 499. Do provozu by se v následujících měl navrátit vůz 24 Tr č. 497, který od července 2020 prochází vyšším stupněm dílenské prohlídky (a to i s ohledem na jeho předpokládané muzejní uchování), čímž by se počet provozních plzeňských "Agor" měl ustálit na počtu dvou kusů. Ještě v loňském roce brázdilo ulice Plzně sedm trolejbusů Škoda 24 Tr Citybus (ev. č. 497 - 503). A jaký je tedy osud ostatních vozů? Vůz č. 498 byl opakovaně nabízen k prodeji a zatím čeká na svého nového majitele, vůz č. 500 je pravděpodobně všem čtenářům známý jako první trolejbus vlastněný pražským dopravním podnikem v novodobé historii zdejšího provozu (ev. č. 9508). Vozy č. 502 a 503 byly zakoupeny novými majiteli, z nichž u obou se předpokládá jejich využití zejména jako zdroj náhradních dílů.
Aug 24, 2020 10:49:00pm
Předposlední snímek z nizozemského Arnhemu představí další velmi zajímavý trolejbus. Při oslavách 70 let arnhemských trolejbusů na zvláštní linku mezi terminálem veřejné dopravy (nádražím) a vozovnou dopravního podniku vyjel jako jeden z historických trolejbusů stroj Van Hool AG280T-ACEC. Bílo-šedý nátěr se žlutými pruhy nezaměnitelně prozrazuje bývalého provozovatele vozidla, společnost De Lijn, jež zajišťuje veřejnou dopravu v části Belgie. Trolejbus konkrétně sloužil v Gentu, který se nicméně s trolejbusy rozloučil v roce 2009. Do současnosti byly zachovány tři gentské trolejbusy Van Hool, zachycený vůz č. (74)11 patří soukromé osobě a je využíván jako muzejní. V minulosti byl trolejbus při vybraných akcích provozován v německém Solingenu. Snímek původně belgický trolejbus (který pro účely jízd v Arnhemu obdržel ev. č. 228) zachytil při odjezdu od arhemského centrálního terminálu veřejné dopravy.
Předposlední snímek z nizozemského Arnhemu představí další velmi zajímavý trolejbus. Při oslavách 70 let arnhemských trolejbusů na zvláštní linku mezi terminálem veřejné dopravy (nádražím) a vozovnou dopravního podniku vyjel jako jeden z historických trolejbusů stroj Van Hool AG280T-ACEC. Bílo-šedý nátěr se žlutými pruhy nezaměnitelně prozrazuje bývalého provozovatele vozidla, společnost De Lijn, jež zajišťuje veřejnou dopravu v části Belgie. Trolejbus konkrétně sloužil v Gentu, který se nicméně s trolejbusy rozloučil v roce 2009. Do současnosti byly zachovány tři gentské trolejbusy Van Hool, zachycený vůz č. (74)11 patří soukromé osobě a je využíván jako muzejní. V minulosti byl trolejbus při vybraných akcích provozován v německém Solingenu. Snímek původně belgický trolejbus (který pro účely jízd v Arnhemu obdržel ev. č. 228) zachytil při odjezdu od arhemského centrálního terminálu veřejné dopravy.
Aug 30, 2020 7:58:52pm
ZASE SPOLU I Školáci všech věkových skupin jsou aktéry společného spotu členů Sdružení dopravních podniků ČR.
➡️ Přejeme úspěšný návrat do školních lavic a příjemné cestování MHD!
Aug 31, 2020 11:36:41am
Po trolejbusech pro českou Jihlavu a norský Bergen přichází ve Škodě Electric na řadu kompletace vozidel pro slovenský Prešov. Sem zamíří v následujících týdnech celkem 10 nových trolejbusů, konkrétně 4 vozy typu Škoda 30 Tr a 6 kloubových vozů Škoda 31 Tr. Nové trolejbusy jsou objednány uplatněním opce, už v současnosti ve třetím největším slovenském městě slouží 5 vozů typu Škoda 30 Tr a 19 vozů 31 Tr. Budoucí prešovské trolejbusy nejsou vybaveny alternativním pohonem, cestující však potěší alespoň celovozová klimatizace. Je pravděpodobné, že aktuální dodávka trolejbusů pro Prešov je poslední zakázkou, v rámci které je jako základ trolejbusů využívána karoserie typu SOR NB (tj. jedná se poslední vyrobené trolejbusy typu Škoda 30 Tr resp. 31 Tr). Testování nových prešovských trolejbusů zahájil v poslední srpnový den vůz Škoda 31 Tr, který byl zachycen v Borské ulici krátce před odbočením do Němejcovy ulice.
Po trolejbusech pro českou Jihlavu a norský Bergen přichází ve Škodě Electric na řadu kompletace vozidel pro slovenský Prešov. Sem zamíří v následujících týdnech celkem 10 nových trolejbusů, konkrétně 4 vozy typu Škoda 30 Tr a 6 kloubových vozů Škoda 31 Tr. Nové trolejbusy jsou objednány uplatněním opce, už v současnosti ve třetím největším slovenském městě slouží 5 vozů typu Škoda 30 Tr a 19 vozů 31 Tr. Budoucí prešovské trolejbusy nejsou vybaveny alternativním pohonem, cestující však potěší alespoň celovozová klimatizace. Je pravděpodobné, že aktuální dodávka trolejbusů pro Prešov je poslední zakázkou, v rámci které je jako základ trolejbusů využívána karoserie typu SOR NB (tj. jedná se poslední vyrobené trolejbusy typu Škoda 30 Tr resp. 31 Tr). Testování nových prešovských trolejbusů zahájil v poslední srpnový den vůz Škoda 31 Tr, který byl zachycen v Borské ulici krátce před odbočením do Němejcovy ulice.
Sep 02, 2020 5:27:32pm
Po dvouměsíční opravě se trolejbusy se začátkem září vrací do Tylovy ulice. Jeden z hlavních trolejbusových koridorů v Plzni prošel během dvouměsíční uzavírky opravou v úseku mezi křižovatkou s Koperníkovou ulicí a křižovatkou se Skrétovou ulicí. Dřívější špatný, často lokálně opravovaný, povrch vozovky s deformacemi byl odfrézován. Došlo k přespádování sklonu vozovky pro lepší odvodnění komunikace. Pod zastávkou Tylova byl opraven vodovod, v křižovatce Tylova x Koperníkova byly vyměněny semafory. S ohledem na rozsah prací lze vnímat dva měsíce jako poměrně štědrý časový prostor. Částečně byly opravovány také chodníky, nicméně zde oprava ani po dvou měsících není kompletně dokončena (v prostoru u nově osazených semaforů). Za poměrně neobvyklé projektantské řešení lze považovat nově realizovaný asfaltovobetonový povrch zastávky Tylova (směr U Práce) – povrch zastávky tak bude shodný s povrchem komunikace (dříve byla zastávka tvořena dlažebními kostkami). Jak Správa veřejného statku města Plzně uvádí, je zastávka Tylova jednou z nejfrekventovanějších zastávek, ve které denně v jednom směru odbavuje 689 spojů veřejné dopravy. Jak si konvenční asfaltový kryt vozovky poradí s mnoha brzdícími a rozjíždějícími se těžkými vozidly se lze jen domýšlet. Snímek v opravené Tylově ulici zachytil trolejbusy Škoda 27 Tr č. 527 a 544.
Po dvouměsíční opravě se trolejbusy se začátkem září vrací do Tylovy ulice. Jeden z hlavních trolejbusových koridorů v Plzni prošel během dvouměsíční uzavírky opravou v úseku mezi křižovatkou s Koperníkovou ulicí a křižovatkou se Skrétovou ulicí. Dřívější špatný, často lokálně opravovaný, povrch vozovky s deformacemi byl odfrézován. Došlo k přespádování sklonu vozovky pro lepší odvodnění komunikace. Pod zastávkou Tylova byl opraven vodovod, v křižovatce Tylova x Koperníkova byly vyměněny semafory. S ohledem na rozsah prací lze vnímat dva měsíce jako poměrně štědrý časový prostor. Částečně byly opravovány také chodníky, nicméně zde oprava ani po dvou měsících není kompletně dokončena (v prostoru u nově osazených semaforů). Za poměrně neobvyklé projektantské řešení lze považovat nově realizovaný asfaltovobetonový povrch zastávky Tylova (směr U Práce) – povrch zastávky tak bude shodný s povrchem komunikace (dříve byla zastávka tvořena dlažebními kostkami). Jak Správa veřejného statku města Plzně uvádí, je zastávka Tylova jednou z nejfrekventovanějších zastávek, ve které denně v jednom směru odbavuje 689 spojů veřejné dopravy. Jak si konvenční asfaltový kryt vozovky poradí s mnoha brzdícími a rozjíždějícími se těžkými vozidly se lze jen domýšlet. Snímek v opravené Tylově ulici zachytil trolejbusy Škoda 27 Tr č. 527 a 544.
Sep 02, 2020 6:08:05pm
S návratem klasického plného provozu od 1. září dochází kromě ukončení výluky v Tylově ulici také k ukončení uzavírky obratiště Zátiší. To bylo pro trolejbusy uzavřeno od 2.3.2020. Nácestné obratiště Zátiší v běžném provozu využívají jen vybrané spoje linky 12, přibližně každý druhý o víkendu (zejména během dne) a dále dva spoje po 22. hodině v pracovní dny. Po dobu uzavírky obratiště byly všechny dotčené spoje prodlouženy na "kmenové" obratiště linky 12 - Nová Hospoda. Příčinou uzavírky obratiště byla revitalizace území Zátiší a související práce. V Línské ulici probíhaly zejména práce na inženýrských sítích (vyžadující výkopy), dále dochází i k úpravám místních komunikací. Změnou nejviditelnější, která však na provoz trolejbusů takový vliv nemá, je zbourání původních bytových domů z 50. let a zahájení výstavby nových obytných jednotek, ve kterých budou městské byty. Ačkoliv je již umožněn návrat trolejbusů do obratiště, práce na revitalizaci zdaleka ještě hotovy nejsou (ani co se týče úprav komunikací). Na začátku září probíhají stavební (částečně reklamační) práce, v rámci kterých je odfrézována vozovka Línské ulice v blízkosti výstupní zastávky Zátiší, dále bude v pondělí a úterý 7. + 8. září vyhlouben překop Línské ulice (po polovinách), na který by měla navázat pokládka nového povrchu komunikace. Tyto stavební práce by provoz trolejbusů omezit neměly, neboť budou probíhat v době, kdy jsou spoje linky 12 vedeny až na Novou Hospodu (denní hodiny pracovního dne). Pro večerní spoje v pracovní dny by místo mělo být vždy zprůjezdněno. Snímek v Línské ulici zachytil vůz Škoda 26 Tr č. 564. V prachu komunikace je částečně patrný nový asfaltový pás po výkopu (po délce ulice), v pozadí jsou nepřehlédnutelné nově budované obytné domy. Do komentáře je umístěn srovnávací snímek zachycující stejné místo prakticky přesně před půl rokem.
S návratem klasického plného provozu od 1. září dochází kromě ukončení výluky v Tylově ulici také k ukončení uzavírky obratiště Zátiší. To bylo pro trolejbusy uzavřeno od 2.3.2020. Nácestné obratiště Zátiší v běžném provozu využívají jen vybrané spoje linky 12, přibližně každý druhý o víkendu (zejména během dne) a dále dva spoje po 22. hodině v pracovní dny. Po dobu uzavírky obratiště byly všechny dotčené spoje prodlouženy na "kmenové" obratiště linky 12 - Nová Hospoda. Příčinou uzavírky obratiště byla revitalizace území Zátiší a související práce. V Línské ulici probíhaly zejména práce na inženýrských sítích (vyžadující výkopy), dále dochází i k úpravám místních komunikací. Změnou nejviditelnější, která však na provoz trolejbusů takový vliv nemá, je zbourání původních bytových domů z 50. let a zahájení výstavby nových obytných jednotek, ve kterých budou městské byty. Ačkoliv je již umožněn návrat trolejbusů do obratiště, práce na revitalizaci zdaleka ještě hotovy nejsou (ani co se týče úprav komunikací). Na začátku září probíhají stavební (částečně reklamační) práce, v rámci kterých je odfrézována vozovka Línské ulice v blízkosti výstupní zastávky Zátiší, dále bude v pondělí a úterý 7. + 8. září vyhlouben překop Línské ulice (po polovinách), na který by měla navázat pokládka nového povrchu komunikace. Tyto stavební práce by provoz trolejbusů omezit neměly, neboť budou probíhat v době, kdy jsou spoje linky 12 vedeny až na Novou Hospodu (denní hodiny pracovního dne). Pro večerní spoje v pracovní dny by místo mělo být vždy zprůjezdněno. Snímek v Línské ulici zachytil vůz Škoda 26 Tr č. 564. V prachu komunikace je částečně patrný nový asfaltový pás po výkopu (po délce ulice), v pozadí jsou nepřehlédnutelné nově budované obytné domy. Do komentáře je umístěn srovnávací snímek zachycující stejné místo prakticky přesně před půl rokem.
Sep 05, 2020 5:58:44pm
S nizozemským Arnhemem se rozloučíme pohledem na dva zdejší klenoty. Nejstarší dochovaný trolejbus v Arnhemu, vůz č. 101, byl zachycen při průjezdu v blízkosti kostela sv. Walburga, nejstaršího arnhemského dochovaného kostela (vybudovaného ve 14. století). Trolejbus typu BUT 9721T-EEC/Verheul č. 101 byl prvním z osmi trolejbusů, které v roce 1949 zahajovaly zdejší trolejbusový provoz. Trolejbusy byly v Arnhemu zřízeny v závěru 40. let v reakci na velmi výrazné poničení zdejšího tramvajového provozu během druhé světové války (tramvajový provoz už obnoven nebyl). V provozu v Arnhemu sloužilo celkem 36 trolejbusů typu BUT 9721T-EEC/Verheul, a dalších sedm strojů v mírné modifikaci (tento typ zastupuje už představený vůz č. 139). Směrovou orientací „1 Velp“ zachycený vůz 101 odkazuje na první arnhemskou trolejbusovou linku, která spojovala nedalekou obec Velp s arnhemským nádražím a lokalitou u ulice Oranjestraat. Do dnešních dnů se podařilo zachovat vozy č. 101 a 139 (z toho vůz č. 101 je vlastněn provozovatelem arnhemských trolejbusů, vůz 139 pak muzejním sdružením), oba opečovávané trolejbusy jsou bez nadsázky historickými perlami.
S nizozemským Arnhemem se rozloučíme pohledem na dva zdejší klenoty. Nejstarší dochovaný trolejbus v Arnhemu, vůz č. 101, byl zachycen při průjezdu v blízkosti kostela sv. Walburga, nejstaršího arnhemského dochovaného kostela (vybudovaného ve 14. století). Trolejbus typu BUT 9721T-EEC/Verheul č. 101 byl prvním z osmi trolejbusů, které v roce 1949 zahajovaly zdejší trolejbusový provoz. Trolejbusy byly v Arnhemu zřízeny v závěru 40. let v reakci na velmi výrazné poničení zdejšího tramvajového provozu během druhé světové války (tramvajový provoz už obnoven nebyl). V provozu v Arnhemu sloužilo celkem 36 trolejbusů typu BUT 9721T-EEC/Verheul, a dalších sedm strojů v mírné modifikaci (tento typ zastupuje už představený vůz č. 139). Směrovou orientací „1 Velp“ zachycený vůz 101 odkazuje na první arnhemskou trolejbusovou linku, která spojovala nedalekou obec Velp s arnhemským nádražím a lokalitou u ulice Oranjestraat. Do dnešních dnů se podařilo zachovat vozy č. 101 a 139 (z toho vůz č. 101 je vlastněn provozovatelem arnhemských trolejbusů, vůz 139 pak muzejním sdružením), oba opečovávané trolejbusy jsou bez nadsázky historickými perlami.
Sep 05, 2020 8:10:51pm
Opět jedno „náhodné setkání“ z ulic Plzně. Plzeňský trolejbus Škoda 27 Tr č. 530 odbavující v zastávce NC Borská pole pomalu dojíždí nový trolejbus Škoda 31 Tr pro Prešov (vůz č. 3) na testovací jízdě. V rámci zkušebních jízd musí každý nový trolejbus vyrobený ve společnosti Škoda Electric ujet v plzeňské síti stanovený počet kilometrů bez cestujících (nejčastěji 150 km). O obdobná setkání tak pod plzeňskými trolejemi není nouze. Zajímavostí je, že pro provoz v plzeňské síti je krátkodobě na každý nový škodovácký trolejbus instalován systém Vetra pro ovládání výhybek.
Opět jedno „náhodné setkání“ z ulic Plzně. Plzeňský trolejbus Škoda 27 Tr č. 530 odbavující v zastávce NC Borská pole pomalu dojíždí nový trolejbus Škoda 31 Tr pro Prešov (vůz č. 3) na testovací jízdě. V rámci zkušebních jízd musí každý nový trolejbus vyrobený ve společnosti Škoda Electric ujet v plzeňské síti stanovený počet kilometrů bez cestujících (nejčastěji 150 km). O obdobná setkání tak pod plzeňskými trolejemi není nouze. Zajímavostí je, že pro provoz v plzeňské síti je krátkodobě na každý nový škodovácký trolejbus instalován systém Vetra pro ovládání výhybek.
Sep 05, 2020 11:02:42pm
Letní výluka spojená s uzavírkou Tylovy ulice znamenala také častější využití natrolejovacích stříšek pro snadnější manipulaci se sběrači. Natrolejovací "korýtka" byla instalována také v zastávkách Mrakodrap (směr Pařížská) a Dobrovského (směr Nemocnice Bory). Ponechány byly také stříšky v zastávce CAN Husova. V zastávkách Dobrovského a Mrakodrap musela stříška sloužit jak kloubovým, tak sólo trolejbusům, to obvykle znamenalo zastavování sólo trolejbusů dále od označníku. Při natrolejovacím manévru po jízdě na bateriový pohon byl v zastávce Mrakodrap zachycen vůz Škoda 27 Tr č. 584.
Letní výluka spojená s uzavírkou Tylovy ulice znamenala také častější využití natrolejovacích stříšek pro snadnější manipulaci se sběrači. Natrolejovací "korýtka" byla instalována také v zastávkách Mrakodrap (směr Pařížská) a Dobrovského (směr Nemocnice Bory). Ponechány byly také stříšky v zastávce CAN Husova. V zastávkách Dobrovského a Mrakodrap musela stříška sloužit jak kloubovým, tak sólo trolejbusům, to obvykle znamenalo zastavování sólo trolejbusů dále od označníku. Při natrolejovacím manévru po jízdě na bateriový pohon byl v zastávce Mrakodrap zachycen vůz Škoda 27 Tr č. 584.
Sep 07, 2020 7:03:26pm
A zatímco kloubové trolejbusy pro Prešov jsou intenzivně testovány v ulicích Plzně, výroba sólo vozidel nadále pokračuje. Jedna z karoserií nové prešovské 30 Tr byla zachycena při převozu od výrobce SOR Libchavy k montáži elektrovýzbroje do Škody Electric. Transport je zachycen na Nepomucké třídě krátce před koncem své cesty v doudlevecké továrně. Do třetího největšího slovenského města zamíří celkem 6 kloubových vozů Škoda 31 Tr a 4 sólo vozy 30 Tr.
A zatímco kloubové trolejbusy pro Prešov jsou intenzivně testovány v ulicích Plzně, výroba sólo vozidel nadále pokračuje. Jedna z karoserií nové prešovské 30 Tr byla zachycena při převozu od výrobce SOR Libchavy k montáži elektrovýzbroje do Škody Electric. Transport je zachycen na Nepomucké třídě krátce před koncem své cesty v doudlevecké továrně. Do třetího největšího slovenského města zamíří celkem 6 kloubových vozů Škoda 31 Tr a 4 sólo vozy 30 Tr.
Sep 07, 2020 8:01:42pm
V nedělních pohledech "jinam" se tentokrát přeneseme poměrně nedaleko Plzně, do Mariánských Lázní. Jeden z nejmenších trolejbusových provozů v Česku prošel letos na jaře významnou proměnou a omlazením vozového parku v podobě dodání osmi nových trolejbusů Škoda 30 Tr. Jeden z nově dodaných trolejbusů, konkrétně vůz s nejnižším evidenčním číslem, 58, byl zachycen v nástupní zastávce obratiště linky 5 Panská pole. S ohledem na plánované posílení role linky 7 měl být význam linky 5 značně snížen, nicméně v důsledku rekonstrukce Chebské ulice (a snahy o eliminaci zpoždění spojů, které by nastávalo při vedení spojů linky 7 rekonstruovaným úsekem) zůstává linka 5 zatím nadále významnou spojnicí Panských polí, nádraží a centra města.
V nedělních pohledech "jinam" se tentokrát přeneseme poměrně nedaleko Plzně, do Mariánských Lázní. Jeden z nejmenších trolejbusových provozů v Česku prošel letos na jaře významnou proměnou a omlazením vozového parku v podobě dodání osmi nových trolejbusů Škoda 30 Tr. Jeden z nově dodaných trolejbusů, konkrétně vůz s nejnižším evidenčním číslem, 58, byl zachycen v nástupní zastávce obratiště linky 5 Panská pole. S ohledem na plánované posílení role linky 7 měl být význam linky 5 značně snížen, nicméně v důsledku rekonstrukce Chebské ulice (a snahy o eliminaci zpoždění spojů, které by nastávalo při vedení spojů linky 7 rekonstruovaným úsekem) zůstává linka 5 zatím nadále významnou spojnicí Panských polí, nádraží a centra města.
Sep 07, 2020 8:17:33pm
Jedním z nejčerstvějších přírůstku plzeňské trolejové sítě je obratiště Panelárna, které bylo zprovozněno v červenci 2019 v rámci úpravy trasování Domažlické ulice (vybudování nového přemostění přes domažlickou železniční trať a související úpravy okolí). Obratiště vzniklo díky vybudování nového kruhového objezdu, trolejové vedení umožňuje otáčení trolejbusů jedoucích od Nové Hospody. Stejně jako u obratiště Slovany se tak jedná o obratiště pro otáčení ve směru jízdy z koncového úseku zpět do koncového úseku (tj. odlišně od klasických nácestných obratišť pro otáčení spojů jedoucích z centra - tj. „běžný“ pásmový provoz). S obratištěm Panelárna prakticky sousedí obratiště Zátiší, které je orientováno už „klasicky“ pro otáčení spojů z centra. Jak točna Panelárna, tak Slovany, nejsou v pravidelném provozu využívány a slouží jen pro služební jízdy. Obvykle tak bývají využívány při cvičných jízdách nových řidičů, testování nových trolejbusů ze Škody Electric, případně také při objednaných jízdách. To je i případ zachycený na snímku, kdy obratiště Panelárna využil vůz 15 Tr č. 464 v rámci soukromé jízdy. Samotný muzejní trolejbus Škoda 15 Tr č. 464, který je v majetku Škoda-bus klubu, oproti původním předpokladům zůstává nadále v Plzni v areálu depa Karlov a nebude zatím přepravován zpět do Muzea dopravy ve Strašicích. Minimálně v příštím roce by Škoda 15 Tr č. 464 měla vyjet i na nostalgické jízdy pro širokou veřejnost.
Jedním z nejčerstvějších přírůstku plzeňské trolejové sítě je obratiště Panelárna, které bylo zprovozněno v červenci 2019 v rámci úpravy trasování Domažlické ulice (vybudování nového přemostění přes domažlickou železniční trať a související úpravy okolí). Obratiště vzniklo díky vybudování nového kruhového objezdu, trolejové vedení umožňuje otáčení trolejbusů jedoucích od Nové Hospody. Stejně jako u obratiště Slovany se tak jedná o obratiště pro otáčení ve směru jízdy z koncového úseku zpět do koncového úseku (tj. odlišně od klasických nácestných obratišť pro otáčení spojů jedoucích z centra - tj. „běžný“ pásmový provoz). S obratištěm Panelárna prakticky sousedí obratiště Zátiší, které je orientováno už „klasicky“ pro otáčení spojů z centra. Jak točna Panelárna, tak Slovany, nejsou v pravidelném provozu využívány a slouží jen pro služební jízdy. Obvykle tak bývají využívány při cvičných jízdách nových řidičů, testování nových trolejbusů ze Škody Electric, případně také při objednaných jízdách. To je i případ zachycený na snímku, kdy obratiště Panelárna využil vůz 15 Tr č. 464 v rámci soukromé jízdy. Samotný muzejní trolejbus Škoda 15 Tr č. 464, který je v majetku Škoda-bus klubu, oproti původním předpokladům zůstává nadále v Plzni v areálu depa Karlov a nebude zatím přepravován zpět do Muzea dopravy ve Strašicích. Minimálně v příštím roce by Škoda 15 Tr č. 464 měla vyjet i na nostalgické jízdy pro širokou veřejnost.
Sep 07, 2020 8:24:47pm
Trolejbus Škoda 24 Tr č. 511 sloužil od roku 2014 do roku 2020 jako nosič celovozové reklamy na asijskou restauraci Zlatý drak. Při strhnutí hnědého reklamního polepu na začátku června 2020 došlo k porušení zeleného nátěru ve spodní části vozu. Mírně "oškubaný" trolejbus do provozu zasahoval od června do začátku srpna, během srpna prošel obnovou laku u vybraných částí. Po obnově nátěru je vůz v provozu opět od začátku září, kdy tak mohl být zachycen při odjezdu z točny Božkov jako 12X do vozovny.
Trolejbus Škoda 24 Tr č. 511 sloužil od roku 2014 do roku 2020 jako nosič celovozové reklamy na asijskou restauraci Zlatý drak. Při strhnutí hnědého reklamního polepu na začátku června 2020 došlo k porušení zeleného nátěru ve spodní části vozu. Mírně "oškubaný" trolejbus do provozu zasahoval od června do začátku srpna, během srpna prošel obnovou laku u vybraných částí. Po obnově nátěru je vůz v provozu opět od začátku září, kdy tak mohl být zachycen při odjezdu z točny Božkov jako 12X do vozovny.
Sep 11, 2020 3:07:45pm
365 dní v roce, 7 dní v týdnů, 24 hodin denně. Trolejbusy v Plzni jsou pro cestující k dispozici zkrátka kdykoliv..., a také prakticky za jakéhokoliv počasí. Navzdory intenzivní letní dešťové přeháňce tak mohl být trolejbus Škoda 26 Tr č. 553 zachycen na Americké třídě krátce po odjezdu ze zastávky Pařížská.
365 dní v roce, 7 dní v týdnů, 24 hodin denně. Trolejbusy v Plzni jsou pro cestující k dispozici zkrátka kdykoliv..., a také prakticky za jakéhokoliv počasí. Navzdory intenzivní letní dešťové přeháňce tak mohl být trolejbus Škoda 26 Tr č. 553 zachycen na Americké třídě krátce po odjezdu ze zastávky Pařížská.
Sep 11, 2020 3:24:58pm
Jak jsme avizovali, po kloubových trolejbusech Škoda 31 Tr probíhá ve společnosti Škoda Electric aktuálně výroba trolejbusů Škoda 30 Tr. Trolejbusy obou typů jsou určeny pro stejného zákazníka, a to pro Dopravný podnik mesta Prešov. První ze čtveřice „krátkých“ trolejbusů Škoda 30 Tr určených pro Prešov během dnešního dne intenzivně najížděl zkušební kilometry pod plzeňskými trolejemi. S ohledem na krásné slunečné počasí byl dnes vůz vděčným cílem řady fotografů. Snímek stroj „Prešov 7“ zachytil v Borské ulici při průjezdu kolem zastávky Jižní předměstí.
Jak jsme avizovali, po kloubových trolejbusech Škoda 31 Tr probíhá ve společnosti Škoda Electric aktuálně výroba trolejbusů Škoda 30 Tr. Trolejbusy obou typů jsou určeny pro stejného zákazníka, a to pro Dopravný podnik mesta Prešov. První ze čtveřice „krátkých“ trolejbusů Škoda 30 Tr určených pro Prešov během dnešního dne intenzivně najížděl zkušební kilometry pod plzeňskými trolejemi. S ohledem na krásné slunečné počasí byl dnes vůz vděčným cílem řady fotografů. Snímek stroj „Prešov 7“ zachytil v Borské ulici při průjezdu kolem zastávky Jižní předměstí.
Sep 14, 2020 6:27:31pm
Pražský trolejbus čeká nucená odstávka provozu. Bývalý plzeňský trolejbus Škoda 24 Tr č. 500, který po odprodeji a opravách slouží u Dopravního podniku hlavního města Prahy jako ev. č. 9508, vyjede tuto sobotu na nějaký čas naposledy. Pravidelný provoz pražské zvláštní trolejbusové linky 58 (každé sobotní odpoledne) bude přibližně na dva měsíce pozastaven. Důvodem je kompletní rekonstrukce Prosecké ulice, která startuje v pondělí 21. září 2020. Do 15. listopadu 2020 bude kompletně zrekonstruován úsek mezi křižovatkou s ulicí Františka Kadlece a křižovatkou s ulicí Na Labuťce. Dojde ke kompletní obnově povrchu vozovky, chodníků, ale také úpravám odvodnění (zkapacitnění kanalizace). Na rok 2021 je naplánována rekonstrukce navazujícího úseku mezi křižovatkou s ulicí Na Labuťce a s ulicí Na Rozhraní (tj. prakticky celé stoupání Prosecké ulice), i v příštím roce tak lze očekávat několikaměsíční přerušení provozu pražského trolejbusu. Prosecká ulice v současnosti představuje lokalitu hlavní (defakto jediné) trolejbusové trati v Praze, v táhlém stoupání je obousměrně nataženo trolejové vedení (v každém směru v délce přes 800 metrů). V rámci prací na inženýrských sítích je už v současnosti Prosecká ulice obsazena několika zábory s výkopy. Tyto zábory zatím provoz trolejbusu výrazněji neomezují, při stoupání dosažitelnost trolejového vedení neomezují, při klesání není možné jet s nasazenými sběrači v blízkosti zastávky Kundratka, nicméně natrolejování trolejbusu při jízdě ve směru Palmovka (klesáním) není obvykle vůbec prováděno. Po dobu uzavírky Prosecké ulice bude provoz trolejbusové linky 58 pozastaven, autobusová linka 140 by měla být místo na Palmovce ukončena už v Letňanech. Snímek plzeňsko-pražský trolejbus Škoda 24 Tr nasazený na lince 58 zachytil při objíždění výkopu v blízkosti zastávky Kundratka, snímek také ilustruje nedosažitelnost trolejového vedení u tohoto záboru komunikace. Během nucené přestávky provozu by pražský trolejbus měl být prezentován na Autobusovém dnu PID v Letňanech v sobotu 3. října 2020.
Pražský trolejbus čeká nucená odstávka provozu. Bývalý plzeňský trolejbus Škoda 24 Tr č. 500, který po odprodeji a opravách slouží u Dopravního podniku hlavního města Prahy jako ev. č. 9508, vyjede tuto sobotu na nějaký čas naposledy. Pravidelný provoz pražské zvláštní trolejbusové linky 58 (každé sobotní odpoledne) bude přibližně na dva měsíce pozastaven. Důvodem je kompletní rekonstrukce Prosecké ulice, která startuje v pondělí 21. září 2020. Do 15. listopadu 2020 bude kompletně zrekonstruován úsek mezi křižovatkou s ulicí Františka Kadlece a křižovatkou s ulicí Na Labuťce. Dojde ke kompletní obnově povrchu vozovky, chodníků, ale také úpravám odvodnění (zkapacitnění kanalizace). Na rok 2021 je naplánována rekonstrukce navazujícího úseku mezi křižovatkou s ulicí Na Labuťce a s ulicí Na Rozhraní (tj. prakticky celé stoupání Prosecké ulice), i v příštím roce tak lze očekávat několikaměsíční přerušení provozu pražského trolejbusu. Prosecká ulice v současnosti představuje lokalitu hlavní (defakto jediné) trolejbusové trati v Praze, v táhlém stoupání je obousměrně nataženo trolejové vedení (v každém směru v délce přes 800 metrů). V rámci prací na inženýrských sítích je už v současnosti Prosecká ulice obsazena několika zábory s výkopy. Tyto zábory zatím provoz trolejbusu výrazněji neomezují, při stoupání dosažitelnost trolejového vedení neomezují, při klesání není možné jet s nasazenými sběrači v blízkosti zastávky Kundratka, nicméně natrolejování trolejbusu při jízdě ve směru Palmovka (klesáním) není obvykle vůbec prováděno. Po dobu uzavírky Prosecké ulice bude provoz trolejbusové linky 58 pozastaven, autobusová linka 140 by měla být místo na Palmovce ukončena už v Letňanech. Snímek plzeňsko-pražský trolejbus Škoda 24 Tr nasazený na lince 58 zachytil při objíždění výkopu v blízkosti zastávky Kundratka, snímek také ilustruje nedosažitelnost trolejového vedení u tohoto záboru komunikace. Během nucené přestávky provozu by pražský trolejbus měl být prezentován na Autobusovém dnu PID v Letňanech v sobotu 3. října 2020.
Sep 15, 2020 8:04:33pm
MHD je taková, jakou si ji uděláme…Slogan nedávné reklamní kampaně Sdružení dopravních podniků ČR není příznačný jen pro osazenstvo cestující ve voze, ale také na městskou samosprávu a její činnosti. Provoz městské dopravy v Plzni je poslední týdny komplikován zvýšenou hustotou provozu i některými stavebními činnostmi (uzavírka Husova náměstí, práce na městském průtahu). Řadu opatření lze pochopit a zpožďování spojů víceméně akceptovat. To však není případ situace na Domažlické třídě. Příklad špatné praxe dopravně-inženýrského opatření lze od včerejšího dne opět spatřit v křižovatce u škodovácké III. brány (Tylova x Domažlická x Vejprnická x Skvrňanská). Ve Skvrňanské ulici byl v průběhu srpna (v souvislosti s rekonstrukcí tramvajové trati) sveden provoz ze dvou jízdních pruhů do jednoho, od včerejšího dne je provoz kvůli překopu komunikace opětovně sveden do jednoho jízdního pruhu ze dvou. Vzhledem k tomu, že je úsek s jedním pruhem v těsné blízkosti křižovatky u III. brány, je pochopitelné, že je doprava svedena do jednoho jízdního pásu už v předcházejících komunikacích ústících do křižovatky (Domažlická, Vejprnická). Co však pochopitelné není, zejména na Domažlické ulici, je ponechání provozu přímo (do zúžené Skvrňanské) a vpravo (do Tylovy) v jednom jízdním pruhu při současném vyblokování sousedícího přímého jízdního pásu. Ve výsledku je tak propustnost křižovatky značně snížena a dochází ke zcela zbytečnému zdržení při jízdě v provozu vpravo. Pokud by byl provoz přímo sveden do nyní vyblokovaného jízdního pásu, a pravý pás určen jen pro odbočení vpravo (oddělení dopravních směrů), je velmi pravděpodobné, že by se propustnost křižovatky značně zvýšila. Zdržení všech účastníků silničního provozu by se snížilo (zejména provoz ve směru do Tylovy ulice by byl prakticky bez zdržení), a z pohledu městské dopravy by došlo k minimalizaci zpoždění trolejbusové linky 12. Linka 12 jezdí dotčeným úsekem v přepravní špičce v intervalu 5 minut a přepravuje řadu pracovníků z průmyslových podniků... V přepravních špičkách stojí před křižovatkou několikasetmetrové kolony a každý spoj linky 12 zde zcela zbytečně nabírá zpoždění 10-15 minut. Na dojezdu do Božkova se tak zpoždění spojů pohybuje i kolem 20 minut. Snímek při výjezdu z Domažlické ulice zachytil vůz 574, v pozadí jsou patrné další dva spoje 12 popojíždějící v koloně. Nezbývá si než položit otázku, zdali jsou takováto nešťastná dopravně-inženýrská opatření zcela zbytečně a významně zdržující provoz městské dopravy, znakem „Smart city Plzeň“. Jak město samo uvádí: „Uděláme z Plzně evropský příklad města s dopravou bezpečnou, efektivní, atraktivní a ekologickou.“ Je „chytré město“ o zavádění nových technologiích nebo i o "selském rozumu" a odstraňování nenápadných každodenních drobností komplikujících provoz?
MHD je taková, jakou si ji uděláme…Slogan nedávné reklamní kampaně Sdružení dopravních podniků ČR není příznačný jen pro osazenstvo cestující ve voze, ale také na městskou samosprávu a její činnosti. Provoz městské dopravy v Plzni je poslední týdny komplikován zvýšenou hustotou provozu i některými stavebními činnostmi (uzavírka Husova náměstí, práce na městském průtahu). Řadu opatření lze pochopit a zpožďování spojů víceméně akceptovat. To však není případ situace na Domažlické třídě. Příklad špatné praxe dopravně-inženýrského opatření lze od včerejšího dne opět spatřit v křižovatce u škodovácké III. brány (Tylova x Domažlická x Vejprnická x Skvrňanská). Ve Skvrňanské ulici byl v průběhu srpna (v souvislosti s rekonstrukcí tramvajové trati) sveden provoz ze dvou jízdních pruhů do jednoho, od včerejšího dne je provoz kvůli překopu komunikace opětovně sveden do jednoho jízdního pruhu ze dvou. Vzhledem k tomu, že je úsek s jedním pruhem v těsné blízkosti křižovatky u III. brány, je pochopitelné, že je doprava svedena do jednoho jízdního pásu už v předcházejících komunikacích ústících do křižovatky (Domažlická, Vejprnická). Co však pochopitelné není, zejména na Domažlické ulici, je ponechání provozu přímo (do zúžené Skvrňanské) a vpravo (do Tylovy) v jednom jízdním pruhu při současném vyblokování sousedícího přímého jízdního pásu. Ve výsledku je tak propustnost křižovatky značně snížena a dochází ke zcela zbytečnému zdržení při jízdě v provozu vpravo. Pokud by byl provoz přímo sveden do nyní vyblokovaného jízdního pásu, a pravý pás určen jen pro odbočení vpravo (oddělení dopravních směrů), je velmi pravděpodobné, že by se propustnost křižovatky značně zvýšila. Zdržení všech účastníků silničního provozu by se snížilo (zejména provoz ve směru do Tylovy ulice by byl prakticky bez zdržení), a z pohledu městské dopravy by došlo k minimalizaci zpoždění trolejbusové linky 12. Linka 12 jezdí dotčeným úsekem v přepravní špičce v intervalu 5 minut a přepravuje řadu pracovníků z průmyslových podniků... V přepravních špičkách stojí před křižovatkou několikasetmetrové kolony a každý spoj linky 12 zde zcela zbytečně nabírá zpoždění 10-15 minut. Na dojezdu do Božkova se tak zpoždění spojů pohybuje i kolem 20 minut. Snímek při výjezdu z Domažlické ulice zachytil vůz 574, v pozadí jsou patrné další dva spoje 12 popojíždějící v koloně. Nezbývá si než položit otázku, zdali jsou takováto nešťastná dopravně-inženýrská opatření zcela zbytečně a významně zdržující provoz městské dopravy, znakem „Smart city Plzeň“. Jak město samo uvádí: „Uděláme z Plzně evropský příklad města s dopravou bezpečnou, efektivní, atraktivní a ekologickou.“ Je „chytré město“ o zavádění nových technologiích nebo i o "selském rozumu" a odstraňování nenápadných každodenních drobností komplikujících provoz?
Sep 16, 2020 7:49:51pm
Jeden z nových trolejbusů Škoda 32 Tr pro Jihlavu byl v druhé polovině července zvěčněn při opouštění depa Karlov nezvykle ulicí Na Pomezí (tj. po vyjetí z "autobusového výjezdu"). Nyní je tento nový bateriový trolejbus společně s dalšími devíti vozy už dodán na Vysočinu. Konkrétně do Jihlavy celkem zamířily tři trolejbusy Škoda 32 Tr v provedení bez pomocných baterií a sedm vozů v provedení s pomocnými bateriemi pro jízdu mimo trolejové vedení. Oba typy trolejbusů si už nedávno v jihlavských ulicích odbyly svoji premiéru s cestujícími, u nebateriových vozů se tak stalo v závěru první poloviny srpna. Bateriové trolejbusy v Jihlavě poprvé do provozu zasáhly tento týden, zatím v rámci klasických linek. Svoji opravdovou premiéru si však bateriové trolejbusy v Jihlavě odbydou už tuto sobotu, kdy bude v sobotní poledne slavnostně zahájen provoz na prodloužené lince C ke Kauflandu, a to u příležitosti oslav 111 let jihlavské MHD. Vybrané stávající spoje linky C budou od 19.9. s využitím bateriových trolejbusů prodlouženy od sídliště Březinova ke Kauflandu (na trase linky E). S ohledem na "pouhé" chybějící trolejové propojky v trase současného prodloužení linky C je tato trasa vhodná pro úvodní provoz bateriových trolejbusů a ověření jejich vlastností před zavedením bateriových trolejbusů do okolí Jihlavy. O víkendu 19. + 20.9. budou v rámci doprovodného programu oslav výročí zdejší MHD připraveny jízdy bateriových trolejbusů také na zvláštní lince "HaF" k městskému útulku v Pístově. V rámci samotných oslav je připraven bohatý, a profesionálně zorganizovaný program, zahrnující mimo jiné jízdní řady historických trolejbusů a autobusů. Lákadlem oslav je například také premiéra trolejbusu Škoda 14 TrM v částečně fiktivním jihlavském provedení. Rozhodně se vyplatí Jihlavu tento víkend navštívit! Řadu podrobností k oslavám lze najít na stránce http://www.dpmj.cz/111
Jeden z nových trolejbusů Škoda 32 Tr pro Jihlavu byl v druhé polovině července zvěčněn při opouštění depa Karlov nezvykle ulicí Na Pomezí (tj. po vyjetí z "autobusového výjezdu"). Nyní je tento nový bateriový trolejbus společně s dalšími devíti vozy už dodán na Vysočinu. Konkrétně do Jihlavy celkem zamířily tři trolejbusy Škoda 32 Tr v provedení bez pomocných baterií a sedm vozů v provedení s pomocnými bateriemi pro jízdu mimo trolejové vedení. Oba typy trolejbusů si už nedávno v jihlavských ulicích odbyly svoji premiéru s cestujícími, u nebateriových vozů se tak stalo v závěru první poloviny srpna. Bateriové trolejbusy v Jihlavě poprvé do provozu zasáhly tento týden, zatím v rámci klasických linek. Svoji opravdovou premiéru si však bateriové trolejbusy v Jihlavě odbydou už tuto sobotu, kdy bude v sobotní poledne slavnostně zahájen provoz na prodloužené lince C ke Kauflandu, a to u příležitosti oslav 111 let jihlavské MHD. Vybrané stávající spoje linky C budou od 19.9. s využitím bateriových trolejbusů prodlouženy od sídliště Březinova ke Kauflandu (na trase linky E). S ohledem na "pouhé" chybějící trolejové propojky v trase současného prodloužení linky C je tato trasa vhodná pro úvodní provoz bateriových trolejbusů a ověření jejich vlastností před zavedením bateriových trolejbusů do okolí Jihlavy. O víkendu 19. + 20.9. budou v rámci doprovodného programu oslav výročí zdejší MHD připraveny jízdy bateriových trolejbusů také na zvláštní lince "HaF" k městskému útulku v Pístově. V rámci samotných oslav je připraven bohatý, a profesionálně zorganizovaný program, zahrnující mimo jiné jízdní řady historických trolejbusů a autobusů. Lákadlem oslav je například také premiéra trolejbusu Škoda 14 TrM v částečně fiktivním jihlavském provedení. Rozhodně se vyplatí Jihlavu tento víkend navštívit! Řadu podrobností k oslavám lze najít na stránce http://www.dpmj.cz/111
Sep 17, 2020 6:31:49pm
Další pohled do Mariánských Lázní nám přiblíží Chebskou ulici. Ta od jara prochází kompletní rekonstrukcí. S ohledem na střídavý provoz volnou polovinou vozovky a střídání tří směrů (kromě hlavního směru jízdy od/k Hlavní třídě je v rámci cyklu zařazován také výjezd z parkoviště obchodního domu Kaufland) se tato rekonstrukce provozu v lázeňském městě značně dotýká. Střídání tří směrů znamená dlouhou čekací dobu na zelenou pro každý směr (dlouhý signální cyklus), tj. vytváření kolon, které zejména v Chebské ulici ve směru z centra Mariánských Lázní vedou i k zahlcování Hlavní třídy. Dochází ke zpožďování spojů, zejména těch, které projíždí přímo Chebskou ulicí, tj. hlavně trolejbusové linky 6. Zde trolejbus v dopravní špičce projede ve směru od centra i na třetí cyklus, což znamená zpoždění přesahující i deset minut, ve směru jízdy z Velké Hleďsebe je obvykle už čekání kratší. Provoz trolejbusové linky 6 je tak v pracovní dny po většinu dne poměrně nepravidelný. Ze stejného důvodu jsou ponechány v provozu linky 3 a 5 namísto původně plánovaného posílení významu linky 7 (linka 7 by úsekem projížděla také, linky 3 a 5 se problémovému místu vyhýbají). Rekonstrukce Chebské ulice přináší také zajímavost v podobě nasazování trolejbusu Škoda 24 Tr na linku 6. Je snaha nové trolejbusy Škoda 30 Tr šetřit a proto je pro projížděnými vyfrézovanými úseky komunikace a jízdu na pomocný pohon jako vhodnější považován starší trolejbus Škoda 24 Tr. Snímek ze srpna zachytil trolejbus Škoda 24 Tr č. 56 nasazený na linku 6 při popojíždění v koloně před rekonstruovaným úsekem. Situace se zlepšila v září, kdy od 1.9.2020 došlo k úpravám grafikonů vč. linky 6. Dne 10.9.2020 dále vstoupila rekonstrukce Chebské do další etapy (uzavření úseku mezi ulicemi Husova a Chebská, tj. úseku, ve kterém byl pořízen i tento snímek), v rámci které je linka 6 (společně s dalšími linkami) vedena odklonem nedalekou Komenského ulicí. Pomyslné nahrazení kyvadlového provozu odklonem paralelní ulicí také prakticky eliminovalo vznikající zdržení, a spoje linky 6 nyní jezdí bez výraznějších zpoždění.
Další pohled do Mariánských Lázní nám přiblíží Chebskou ulici. Ta od jara prochází kompletní rekonstrukcí. S ohledem na střídavý provoz volnou polovinou vozovky a střídání tří směrů (kromě hlavního směru jízdy od/k Hlavní třídě je v rámci cyklu zařazován také výjezd z parkoviště obchodního domu Kaufland) se tato rekonstrukce provozu v lázeňském městě značně dotýká. Střídání tří směrů znamená dlouhou čekací dobu na zelenou pro každý směr (dlouhý signální cyklus), tj. vytváření kolon, které zejména v Chebské ulici ve směru z centra Mariánských Lázní vedou i k zahlcování Hlavní třídy. Dochází ke zpožďování spojů, zejména těch, které projíždí přímo Chebskou ulicí, tj. hlavně trolejbusové linky 6. Zde trolejbus v dopravní špičce projede ve směru od centra i na třetí cyklus, což znamená zpoždění přesahující i deset minut, ve směru jízdy z Velké Hleďsebe je obvykle už čekání kratší. Provoz trolejbusové linky 6 je tak v pracovní dny po většinu dne poměrně nepravidelný. Ze stejného důvodu jsou ponechány v provozu linky 3 a 5 namísto původně plánovaného posílení významu linky 7 (linka 7 by úsekem projížděla také, linky 3 a 5 se problémovému místu vyhýbají). Rekonstrukce Chebské ulice přináší také zajímavost v podobě nasazování trolejbusu Škoda 24 Tr na linku 6. Je snaha nové trolejbusy Škoda 30 Tr šetřit a proto je pro projížděnými vyfrézovanými úseky komunikace a jízdu na pomocný pohon jako vhodnější považován starší trolejbus Škoda 24 Tr. Snímek ze srpna zachytil trolejbus Škoda 24 Tr č. 56 nasazený na linku 6 při popojíždění v koloně před rekonstruovaným úsekem. Situace se zlepšila v září, kdy od 1.9.2020 došlo k úpravám grafikonů vč. linky 6. Dne 10.9.2020 dále vstoupila rekonstrukce Chebské do další etapy (uzavření úseku mezi ulicemi Husova a Chebská, tj. úseku, ve kterém byl pořízen i tento snímek), v rámci které je linka 6 (společně s dalšími linkami) vedena odklonem nedalekou Komenského ulicí. Pomyslné nahrazení kyvadlového provozu odklonem paralelní ulicí také prakticky eliminovalo vznikající zdržení, a spoje linky 6 nyní jezdí bez výraznějších zpoždění.
Sep 17, 2020 7:47:41pm
S postupným najížděním kilometrů trolejbusy musí absolvovat periodické prohlídky vyššího stupně. V nedávné době se tak po rozsáhlejších dílenských prohlídkách objevují v provozu například bateriové trolejbusy Škoda 26 Tr (řada 57x), dále například vůz 26 Tr č. 557 či 27 Tr č. 536. Právě poslední ze jmenovaných vozů byl zachycen v první dny provozu po dílenské prohlídce, při které mimo jiné obdržel nový lak. Vůz č. 536 byl konkrétně zvěčněn při odbavování v zastávce U Panasoniku. S ohledem na přijatá koronavirová opatření nyní vozy MHD opět mají odbavovat v zastávkách na znamení jako ve stálých zastávkách. Trolejbus č. 536 má svůj provozní život pod plzeňskými trolejemi ozvláštněn zejména vážnější nehodou z posledního srpnového dne roku 2017, při které se v Koperníkově ulici střetl s poštovní dodávkou.
S postupným najížděním kilometrů trolejbusy musí absolvovat periodické prohlídky vyššího stupně. V nedávné době se tak po rozsáhlejších dílenských prohlídkách objevují v provozu například bateriové trolejbusy Škoda 26 Tr (řada 57x), dále například vůz 26 Tr č. 557 či 27 Tr č. 536. Právě poslední ze jmenovaných vozů byl zachycen v první dny provozu po dílenské prohlídce, při které mimo jiné obdržel nový lak. Vůz č. 536 byl konkrétně zvěčněn při odbavování v zastávce U Panasoniku. S ohledem na přijatá koronavirová opatření nyní vozy MHD opět mají odbavovat v zastávkách na znamení jako ve stálých zastávkách. Trolejbus č. 536 má svůj provozní život pod plzeňskými trolejemi ozvláštněn zejména vážnější nehodou z posledního srpnového dne roku 2017, při které se v Koperníkově ulici střetl s poštovní dodávkou.
Sep 17, 2020 10:16:21pm
Provoz linky 12 byl dnes neplánovaně zkomplikován. V oblasti Husova náměstí probíhá dlouhodobě obnova kanalizace a vodovodu. Jednotlivé etapy částečně omezují provoz městské dopravy. V současnosti práce probíhají v západní části Husova náměstí (spojnice ulic Kotkova a Korandova), dále je vyhlouben také překop Tylovy ulice (u Korandovy). V současnosti je Tylova ulice v oblasti Husova náměstí průjezdná jen pro městskou dopravu. Pravděpodobně z důvodu špatné komunikace došlo dnes k rozšíření překopu z poloviny šířky komunikace do cca 2/3, nicméně akce nebyla předem ohlášena, a tak nedošlo k přizpůsobení výpravy trolejbusů na linku 12. Na několik pořadí linky 12 byly jako každý den nasazeny trolejbusy bez alternativního pohonu, které by při objíždění rozšířeného výkopu nedosáhly na trolejové vedení. Dispečinku tak nezbylo nic jiného, než po 8. hodině ranní vyhlásit mimořádný odklon linky 12 ve směru na Novou Hospodu. Shodou náhod se výkop nachází v ulici, kterou je možné ideálně objet paralelní Husovou ulicí - linka 12 tak po odbavení v zastávce Tylova pokračovala po trase linky 11 do Husovy ulice, odbavila v nástupní zastávce CAN Husova a dále se na náměstí Emila Škody zařadila na svoji trasu. Na neobsluhovanou zastávku CAN Tylova (směr Nová Hospoda) byla rychle umístěna operativně zhotovená informační cedule (vč. naznačení náhradní polohy zastávky), což lze velmi pochválit. V opačném směru trolejbusy překop Tylovy ulice objížděly, pro bezproblémový průjezd byla odstraněna blízká dopravní značka a byl dosypán štěrk pro nájezd na chodník. Při průjezdu kolem překopu byl zachycen trolejbus Škoda 26 Tr č. 562, jeden z mála trolejbusů bez alternativního pohonu vypravených dnes na linku 12. Jak je ze snímku patrné, průjezd v opačném směru by nebyl možný bez opuštění trolejí. Mimořádný odklon byl ukončen kolem 16:30, kdy byl překop částečně zasypán, a trolejbusy tak mohly v obou směrech projíždět bez problémů.
Provoz linky 12 byl dnes neplánovaně zkomplikován. V oblasti Husova náměstí probíhá dlouhodobě obnova kanalizace a vodovodu. Jednotlivé etapy částečně omezují provoz městské dopravy. V současnosti práce probíhají v západní části Husova náměstí (spojnice ulic Kotkova a Korandova), dále je vyhlouben také překop Tylovy ulice (u Korandovy). V současnosti je Tylova ulice v oblasti Husova náměstí průjezdná jen pro městskou dopravu. Pravděpodobně z důvodu špatné komunikace došlo dnes k rozšíření překopu z poloviny šířky komunikace do cca 2/3, nicméně akce nebyla předem ohlášena, a tak nedošlo k přizpůsobení výpravy trolejbusů na linku 12. Na několik pořadí linky 12 byly jako každý den nasazeny trolejbusy bez alternativního pohonu, které by při objíždění rozšířeného výkopu nedosáhly na trolejové vedení. Dispečinku tak nezbylo nic jiného, než po 8. hodině ranní vyhlásit mimořádný odklon linky 12 ve směru na Novou Hospodu. Shodou náhod se výkop nachází v ulici, kterou je možné ideálně objet paralelní Husovou ulicí - linka 12 tak po odbavení v zastávce Tylova pokračovala po trase linky 11 do Husovy ulice, odbavila v nástupní zastávce CAN Husova a dále se na náměstí Emila Škody zařadila na svoji trasu. Na neobsluhovanou zastávku CAN Tylova (směr Nová Hospoda) byla rychle umístěna operativně zhotovená informační cedule (vč. naznačení náhradní polohy zastávky), což lze velmi pochválit. V opačném směru trolejbusy překop Tylovy ulice objížděly, pro bezproblémový průjezd byla odstraněna blízká dopravní značka a byl dosypán štěrk pro nájezd na chodník. Při průjezdu kolem překopu byl zachycen trolejbus Škoda 26 Tr č. 562, jeden z mála trolejbusů bez alternativního pohonu vypravených dnes na linku 12. Jak je ze snímku patrné, průjezd v opačném směru by nebyl možný bez opuštění trolejí. Mimořádný odklon byl ukončen kolem 16:30, kdy byl překop částečně zasypán, a trolejbusy tak mohly v obou směrech projíždět bez problémů.
Sep 18, 2020 7:31:31pm
Stačí chvilku pozorovat provoz trolejbusů, a člověk neomylně zjistí, že se blíží volby. Aneb, jak velmi trefně glosovali kolegové z @[248076312198032:274:Jihlavský MHD]: " To víte, kdy politik využije MHD? No přeci před volbami, aby na ni hodil svoji kampaň." Za nás dodáváme čest případným výjimkám, kteří městskou dopravu využívají (a že v Plzni takové výjimky skutečně jsou)... U trolejbusů je v letošním roce pro umístění politických sdělení nejčastěji využíváno polepu zadního okna (u nebateriových trolejbusů Škoda 26 Tr a vozů 27 Tr). Několik vozů Škoda 24 Tr je také opatřeno bočními reklamami. S ohledem na celkové nižší množství reklam oproti minulým rokům zatím nedochází k situacím, kdy by se na jednom trolejbusu sešlo více sdělení odlišných (až protichůdných) politických stran. Snímek přibližuje trolejbus Škoda 24 Tr č. 517 opatřený bočním předvolebním polepem při výjezdu ze zastávky CAN Husova.
Stačí chvilku pozorovat provoz trolejbusů, a člověk neomylně zjistí, že se blíží volby.

Aneb, jak velmi trefně glosovali kolegové z Jihlavský MHD:
" To víte, kdy politik využije MHD?
No přeci před volbami, aby na ni hodil svoji kampaň."

Za nás dodáváme čest případným výjimkám, kteří městskou dopravu využívají (a že v Plzni takové výjimky skutečně jsou)...

U trolejbusů je v letošním roce pro umístění politických sdělení nejčastěji využíváno polepu zadního okna (u nebateriových trolejbusů Škoda 26 Tr a vozů 27 Tr). Několik vozů Škoda 24 Tr je také opatřeno bočními reklamami. S ohledem na celkové nižší množství reklam oproti minulým rokům zatím nedochází k situacím, kdy by se na jednom trolejbusu sešlo více sdělení odlišných (až protichůdných) politických stran. Snímek přibližuje trolejbus Škoda 24 Tr č. 517 opatřený bočním předvolebním polepem při výjezdu ze zastávky CAN Husova.
Sep 18, 2020 9:13:24pm
První čtyři škodovácké trolejbusy už dorazily do norského Bergenu.
Sep 21, 2020 3:06:25pm
Výroba a testování trolejbusů pro slovenský pro Prešov je ve společnosti Škoda Electric. prakticky u konce. Ve slunečném odpoledni minulého týdne tak mohl být během zkušební jízdy zvěčněn osmý trolejbus z letošní dodávky, konkrétně tedy druhý letošní vůz 30 Tr. Snímek vznikl v ulici U Nové Hospody na Borských polích. Pro připomenutí na východ Slovenska putuje v těchto dnech celkem 6 vozů 31 Tr a 4 30 Tr. Po krátké přestávce započne testování trolejbusů Solaris Trollino 12 pro francouzské město Saint-Étienne.
Výroba a testování trolejbusů pro slovenský pro Prešov je ve společnosti Škoda Electric. prakticky u konce. Ve slunečném odpoledni minulého týdne tak mohl být během zkušební jízdy zvěčněn osmý trolejbus z letošní dodávky, konkrétně tedy druhý letošní vůz 30 Tr. Snímek vznikl v ulici U Nové Hospody na Borských polích. Pro připomenutí na východ Slovenska putuje v těchto dnech celkem 6 vozů 31 Tr a 4 30 Tr. Po krátké přestávce započne testování trolejbusů Solaris Trollino 12 pro francouzské město Saint-Étienne.
Sep 21, 2020 5:40:36pm
Trolejbus Škoda 14 TrE z amerického Daytonu je od letošního června vystaven v Muzeu městské hromadné dopravy v pražských Střešovicích. Společně s letošní návštěvnickou sezónou pražského muzea se ke svému konci chýlí i možnost spatřit česko-americký trolejbus. @[104291384387729:274:Muzeum MHD Praha] je veřejnosti přístupné každý víkend od 10 do 17. hodiny až do 29. listopadu 2020, nicméně trolejbus by expozici v areálu vozovny Střešovice měl opustit už dříve, a to během měsíce listopadu. Zájemcům tak lze pro jeho zhlédnutí doporučit návštěvu v měsíci říjnu. Počínaje příštím rokem bude trolejbus k vidění v Muzeu dopravy v obci Strašice na pomezí Plzeňského a Středočeského kraje. Přiložený snímek zachytil česko-americký trolejbus Škoda 14 TrE "vykukující" z areálu střešovického Muzea MHD.
Trolejbus Škoda 14 TrE z amerického Daytonu je od letošního června vystaven v Muzeu městské hromadné dopravy v pražských Střešovicích. Společně s letošní návštěvnickou sezónou pražského muzea se ke svému konci chýlí i možnost spatřit česko-americký trolejbus. Muzeum MHD Praha je veřejnosti přístupné každý víkend od 10 do 17. hodiny až do 29. listopadu 2020, nicméně trolejbus by expozici v areálu vozovny Střešovice měl opustit už dříve, a to během měsíce listopadu. Zájemcům tak lze pro jeho zhlédnutí doporučit návštěvu v měsíci říjnu. Počínaje příštím rokem bude trolejbus k vidění v Muzeu dopravy v obci Strašice na pomezí Plzeňského a Středočeského kraje. Přiložený snímek zachytil česko-americký trolejbus Škoda 14 TrE "vykukující" z areálu střešovického Muzea MHD.
Sep 26, 2020 8:50:29pm
Další pohled do mariánskolázeňského trolejbusového provozu nás zavede do Velké Hleďsebe. Trolejbus Škoda 24 Tr č. 56 nasazený na linku 6 byl 12. srpna 2020 zachycen právě při příjezdu do Velké Hleďsebe. V pozadí nelze přehlédnout lázeňský autobus Irisbus Citelis č. 37 (dříve v provozu u PMDP pod ev. č. 520). Autobus, nabízený v místním autobazaru k odprodeji, byl několik dnů po vyfocení snímku dopraven zpět do vozovny dopravního podniku, kde krátkodobě sloužil jako provozní záloha s ohledem na odstavení autobusu Renault Citybus. S ohledem na neideální technický stav se však Citelis po několika dnech do autobazaru vrátil. Nyní bychom už autobus v místě nenalezli, byl odprodán novému majiteli, a v provozu na silnicích už se stroj pravděpodobně neobjeví. Ani zachycený trolejbus 24 Tr č. 56 už mariánskolázeňskými ulicemi nyní nejezdí. Trolejbus byl vyřazen a nyní čeká spolu s dalšími vozy na svého nového majitele. Jednání o odkupu už proběhla, a tak brzy o mariánskolázeňských trolejbusech určitě ještě uslyšíme, a to v souvislosti s bulharským městem Chaskovo.
Další pohled do mariánskolázeňského trolejbusového provozu nás zavede do Velké Hleďsebe. Trolejbus Škoda 24 Tr č. 56 nasazený na linku 6 byl 12. srpna 2020 zachycen právě při příjezdu do Velké Hleďsebe. V pozadí nelze přehlédnout lázeňský autobus Irisbus Citelis č. 37 (dříve v provozu u PMDP pod ev. č. 520). Autobus, nabízený v místním autobazaru k odprodeji, byl několik dnů po vyfocení snímku dopraven zpět do vozovny dopravního podniku, kde krátkodobě sloužil jako provozní záloha s ohledem na odstavení autobusu Renault Citybus. S ohledem na neideální technický stav se však Citelis po několika dnech do autobazaru vrátil. Nyní bychom už autobus v místě nenalezli, byl odprodán novému majiteli, a v provozu na silnicích už se stroj pravděpodobně neobjeví. Ani zachycený trolejbus 24 Tr č. 56 už mariánskolázeňskými ulicemi nyní nejezdí. Trolejbus byl vyřazen a nyní čeká spolu s dalšími vozy na svého nového majitele. Jednání o odkupu už proběhla, a tak brzy o mariánskolázeňských trolejbusech určitě ještě uslyšíme, a to v souvislosti s bulharským městem Chaskovo.
Sep 26, 2020 9:15:33pm
Další pohled představí mariánskolázeňský trolejbus Škoda 24 Tr č. 54. Stejně jako další lázeňské trolejbusy 24 Tr bez pomocného pohonu byl i tento vůz odstaven z provozu v březnu v souvislosti s omezením přepravní nabídky jako důsledek opatření pro zamezení šíření koronaviru a očekáváním příchodu nových trolejbusů. Při příchodu nových trolejbusů Škoda 30 Tr se s dalšími 24 Tr ocitl na odstavném parkovišti v Plzeňské ulici jako "vyřazený", nicméně narozdíl od ostatních vozů je osud 54 zajímavější. Během léta byl tento trolejbus vytipován dopravním podnikem jako kandidát pro zachování pro případné technické či muzejní účely. A to zejména pro svůj lepší technický stav (po vážné nehodě v roce 2017 u mariánskolázeňského vlakového nádraží absolvoval opravu předního čela v plzeňském depu Karlovu, oproti ostatním trolejbusům má také nejméně najetých kilometrů). Trolejbus byl v červenci přetažen zpět do areálu vozovny MDML. Stroj, který byl dodán bez pomocného dieselagregátu, obdržel pomocný pohon z vyřazeného vozu č. 53 a při té příležitosti prošel také menší celkovou opravou. Poprvé po opravě (a s dieselagregátem v zádi vozidla) svezl vůz 54 své cestující dne 12.8.2020, tedy přesně po pěti měsících od odstavení (tehdy byl vůz naposledy v provozu 12.3.). Premiéru si vůz odbyl "zkušebně" na lince 5, kde nemusel využívat dieselagregát, následně vůz už čekaly směny zejména na lince 6 do Velké Hleďsebe. Trolejbus by měl být do provozu nasazován spíše příležitostně, do budoucna lze předpokládat jeho využití pro technické, či posléze muzejní účely. Držme palce ať to vyjde... Snímek trolejbus č. 54 zachytil v první den provozu po opravě, 12.8.2020, v slunný letní podvečer při odbavování v zastávce Hlavní nádraží.
Další pohled představí mariánskolázeňský trolejbus Škoda 24 Tr č. 54. Stejně jako další lázeňské trolejbusy 24 Tr bez pomocného pohonu byl i tento vůz odstaven z provozu v březnu v souvislosti s omezením přepravní nabídky jako důsledek opatření pro zamezení šíření koronaviru a očekáváním příchodu nových trolejbusů. Při příchodu nových trolejbusů Škoda 30 Tr se s dalšími 24 Tr ocitl na odstavném parkovišti v Plzeňské ulici jako "vyřazený", nicméně narozdíl od ostatních vozů je osud 54 zajímavější. Během léta byl tento trolejbus vytipován dopravním podnikem jako kandidát pro zachování pro případné technické či muzejní účely. A to zejména pro svůj lepší technický stav (po vážné nehodě v roce 2017 u mariánskolázeňského vlakového nádraží absolvoval opravu předního čela v plzeňském depu Karlovu, oproti ostatním trolejbusům má také nejméně najetých kilometrů). Trolejbus byl v červenci přetažen zpět do areálu vozovny MDML. Stroj, který byl dodán bez pomocného dieselagregátu, obdržel pomocný pohon z vyřazeného vozu č. 53 a při té příležitosti prošel také menší celkovou opravou. Poprvé po opravě (a s dieselagregátem v zádi vozidla) svezl vůz 54 své cestující dne 12.8.2020, tedy přesně po pěti měsících od odstavení (tehdy byl vůz naposledy v provozu 12.3.). Premiéru si vůz odbyl "zkušebně" na lince 5, kde nemusel využívat dieselagregát, následně vůz už čekaly směny zejména na lince 6 do Velké Hleďsebe. Trolejbus by měl být do provozu nasazován spíše příležitostně, do budoucna lze předpokládat jeho využití pro technické, či posléze muzejní účely. Držme palce ať to vyjde... Snímek trolejbus č. 54 zachytil v první den provozu po opravě, 12.8.2020, v slunný letní podvečer při odbavování v zastávce Hlavní nádraží.
Sep 27, 2020 9:26:26am
Poslední pohled do Mariánských Lázní dokumentačně zachycuje dříve naprosto běžné, ale poslední měsíce už poměrně vzácné, setkání dvou vypravených trolejbusů Škoda 24 Tr. Vůz č. 54 (jehož osud jsme podrobněji přiblížili minulý týden) při svém prvním "zkušebním" nasazení po osazení dieselagregátu vypravený na linku 5 zapózoval v zastávce City service společně s místním turistickým vláčkem a zejména vozem č. 56 zajišťujícím svůj obvyklý výkon linky 6. Po zařazení nových trolejbusů Škoda 30 Tr na jaře letošního roku je provoz mariánskolázeňských trolejbusů Škoda 24 Tr redukován zejména na zajištění jedné směny linky 6, zatímco provoz linek 3 a 5 je ponechán v režii nových trolejbusů Škoda 30 Tr. Vůz č. 54 po prvním "zkušebním" nasazení vzácně na linku 5 následně začal zajišťovat provoz linky 6, po několika dnech od vyfocení snímku (12.8.2020) tak už trolejbus 24 Tr č. 56 svezl své poslední cestující (byl nahrazen právě 54) a jako vyřazený čeká na svůj další osud. Ten bude spojen s bulharským trolejbusovým provozem Chaskovo, kam zamíří společně s dalšími trolejbusy Škoda 24 Tr ze západočeských trolejbusových provozů.
Poslední pohled do Mariánských Lázní dokumentačně zachycuje dříve naprosto běžné, ale poslední měsíce už poměrně vzácné, setkání dvou vypravených trolejbusů Škoda 24 Tr. Vůz č. 54 (jehož osud jsme podrobněji přiblížili minulý týden) při svém prvním "zkušebním" nasazení po osazení dieselagregátu vypravený na linku 5 zapózoval v zastávce City service společně s místním turistickým vláčkem a zejména vozem č. 56 zajišťujícím svůj obvyklý výkon linky 6. Po zařazení nových trolejbusů Škoda 30 Tr na jaře letošního roku je provoz mariánskolázeňských trolejbusů Škoda 24 Tr redukován zejména na zajištění jedné směny linky 6, zatímco provoz linek 3 a 5 je ponechán v režii nových trolejbusů Škoda 30 Tr. Vůz č. 54 po prvním "zkušebním" nasazení vzácně na linku 5 následně začal zajišťovat provoz linky 6, po několika dnech od vyfocení snímku (12.8.2020) tak už trolejbus 24 Tr č. 56 svezl své poslední cestující (byl nahrazen právě 54) a jako vyřazený čeká na svůj další osud. Ten bude spojen s bulharským trolejbusovým provozem Chaskovo, kam zamíří společně s dalšími trolejbusy Škoda 24 Tr ze západočeských trolejbusových provozů.
Sep 27, 2020 9:54:04am
České trolejbusy Škoda 24 Tr zamíří do Bulharska. Radní města Chaskovo (někdy též zvaného Haskovo), ležícího na jihu Bulharska, v pátek odsouhlasili přidělení finančních prostředků pro nákup pěti ojetých trolejbusů z České republiky. Pořízení ojetých trolejbusů má vyjít na 150 000 bulharských lev, tj. více než 2 miliony Kč. Nové trolejbusy by měly výrazně zlepšit kulturu cestování (např. přinést bezbariérovost), zvýšit provozní spolehlivost chaskovských trolejbusů, a díky vybavení pomocným dieselagregátovým pohonem je uvažováno i o prodloužení trolejbusové linky do nezatrolejovaného úseku k oblíbeným obchodním centrům. Pětici ojetých trolejbusů Škoda 24 Tr tvoří tři původem mariánskolázeňské trolejbusy (24 Tr Citelis - dle dostupných informací vozy č. 55, 56, 57) a dále se má jednat o dva trolejbusy z Plzně (24 Tr Citybus). Do Bulharska by měly konkrétně zamířit bývalé plzeňské vozy č. 498 a 503 (503 byla původně určena pro jiné využití, nicméně jako zdroj náhradních dílů pro plzeňský Bammer Trade poslouží namísto 503 havarovaná 499). V současné době jsou budoucí bulharské trolejbusy ještě ve svých vozovnách České republice, po nezbytných formalitách lze očekávat transporty v následujících týdnech. Přiložený snímek zachytil vyřazený trolejbus Škoda 24 Tr č. 498, tedy jeden z vozů, který do Bulharska zamíří. Tento vůz je Plzeňákům znám zejména svoji žluto-šedo-zelenou reklamou, kterou na sobě trolejbus vozil neuvěřitelných více než 13 let, od léta roku 2006 až do svého vyřazení v prosinci 2019. Po ukončení aktivní služby byla z trolejbusu reklama odstraněna a ke svému novému majiteli tak vůz zamíří v klasickém zelenobílém plzeňském schématu.
České trolejbusy Škoda 24 Tr zamíří do Bulharska. Radní města Chaskovo (někdy též zvaného Haskovo), ležícího na jihu Bulharska, v pátek odsouhlasili přidělení finančních prostředků pro nákup pěti ojetých trolejbusů z České republiky. Pořízení ojetých trolejbusů má vyjít na 150 000 bulharských lev, tj. více než 2 miliony Kč. Nové trolejbusy by měly výrazně zlepšit kulturu cestování (např. přinést bezbariérovost), zvýšit provozní spolehlivost chaskovských trolejbusů, a díky vybavení pomocným dieselagregátovým pohonem je uvažováno i o prodloužení trolejbusové linky do nezatrolejovaného úseku k oblíbeným obchodním centrům. Pětici ojetých trolejbusů Škoda 24 Tr tvoří tři původem mariánskolázeňské trolejbusy (24 Tr Citelis - dle dostupných informací vozy č. 55, 56, 57) a dále se má jednat o dva trolejbusy z Plzně (24 Tr Citybus). Do Bulharska by měly konkrétně zamířit bývalé plzeňské vozy č. 498 a 503 (503 byla původně určena pro jiné využití, nicméně jako zdroj náhradních dílů pro plzeňský Bammer Trade poslouží namísto 503 havarovaná 499). V současné době jsou budoucí bulharské trolejbusy ještě ve svých vozovnách České republice, po nezbytných formalitách lze očekávat transporty v následujících týdnech. Přiložený snímek zachytil vyřazený trolejbus Škoda 24 Tr č. 498, tedy jeden z vozů, který do Bulharska zamíří. Tento vůz je Plzeňákům znám zejména svoji žluto-šedo-zelenou reklamou, kterou na sobě trolejbus vozil neuvěřitelných více než 13 let, od léta roku 2006 až do svého vyřazení v prosinci 2019. Po ukončení aktivní služby byla z trolejbusu reklama odstraněna a ke svému novému majiteli tak vůz zamíří v klasickém zelenobílém plzeňském schématu.
Sep 27, 2020 1:09:35pm
K poněkud paradoxní situaci došlo před několika měsíci na Bručné. S ohledem na rekonstrukci kanalizace a vodovodu na Nepomucké třídě došlo během jarních měsíců po dobu prací v prostoru stanice k přesunu zastávky U Kasáren ve směru Čechurov k provizorně vybudovanému betonovému nástupišti (na úrovni zastávky v opačném směru). Jak nás několik čtenářů upozornilo, místní si rychle zvykli na komfortnější vystupování na vyvýšené nástupiště z betonových panelů s pozvolnými štěrkovými přístupovými "rampami". Stálá zastávka U Kasáren (směr Čechurov) je totiž nevyhovující, cestující zde musí vystupovat přímo na úroveň vozovky, která se navíc ještě svažuje od vozu. To činí zejména seniorům obtíže. S ukončením prací byla provizorní zastávka zrušena a trolejbusy stanicují klasicky v původní zastávce (tj. s výstupem do vozovky), oproti provizorní zastávce tak paradoxně obnovením stálého stavu došlo zpět ke zhoršení. Nabízelo by se vybudování panelového nástupiště v místě stálé zastávky, nicméně to by znesnadňovalo vjezd do garáže domu sousedícího se zastávkou. Výhledově je plánována rekonstrukce zastávky (s rekonstrukcí bylo vyčkáváno právě na ukončení prací na inženýrských sítích), nezbývá tedy než doufat, že se cestující v blízké době dočkají komfortnějšího vystupování. Stávající situaci neulehčuje ani to, že i na následující zastávce Bručná musí cestující vystupovat prakticky na úroveň vozovky. Při odjezdu z nevyhovující zastávky U Kasáren (už po skončení prací na inženýrských sítích a obnovení obsluhy původní zastávky) je zachycen vůz Škoda 26 Tr č. 594.
K poněkud paradoxní situaci došlo před několika měsíci na Bručné. S ohledem na rekonstrukci kanalizace a vodovodu na Nepomucké třídě došlo během jarních měsíců po dobu prací v prostoru stanice k přesunu zastávky U Kasáren ve směru Čechurov k provizorně vybudovanému betonovému nástupišti (na úrovni zastávky v opačném směru). Jak nás několik čtenářů upozornilo, místní si rychle zvykli na komfortnější vystupování na vyvýšené nástupiště z betonových panelů s pozvolnými štěrkovými přístupovými "rampami". Stálá zastávka U Kasáren (směr Čechurov) je totiž nevyhovující, cestující zde musí vystupovat přímo na úroveň vozovky, která se navíc ještě svažuje od vozu. To činí zejména seniorům obtíže. S ukončením prací byla provizorní zastávka zrušena a trolejbusy stanicují klasicky v původní zastávce (tj. s výstupem do vozovky), oproti provizorní zastávce tak paradoxně obnovením stálého stavu došlo zpět ke zhoršení. Nabízelo by se vybudování panelového nástupiště v místě stálé zastávky, nicméně to by znesnadňovalo vjezd do garáže domu sousedícího se zastávkou. Výhledově je plánována rekonstrukce zastávky (s rekonstrukcí bylo vyčkáváno právě na ukončení prací na inženýrských sítích), nezbývá tedy než doufat, že se cestující v blízké době dočkají komfortnějšího vystupování. Stávající situaci neulehčuje ani to, že i na následující zastávce Bručná musí cestující vystupovat prakticky na úroveň vozovky. Při odjezdu z nevyhovující zastávky U Kasáren (už po skončení prací na inženýrských sítích a obnovení obsluhy původní zastávky) je zachycen vůz Škoda 26 Tr č. 594.
Sep 27, 2020 9:12:38pm
Deštivý sváteční večer umožnil zachytit první z plzeňských bateriových trolejbusů, vůz Škoda 26 Tr č. 565, při odbavování v zastávce Slovany. První plzeňské bateriové trolejbusy jsou v provozu už přes čtyři roky, do provozu vyjely v únoru 2017. Od té doby jsou všechny nově pořizované trolejbusy do Plzně požadovány právě v provedení s pomocnými trakčními bateriemi.
Deštivý sváteční večer umožnil zachytit první z plzeňských bateriových trolejbusů, vůz Škoda 26 Tr č. 565, při odbavování v zastávce Slovany. První plzeňské bateriové trolejbusy jsou v provozu už přes čtyři roky, do provozu vyjely v únoru 2017. Od té doby jsou všechny nově pořizované trolejbusy do Plzně požadovány právě v provedení s pomocnými trakčními bateriemi.
Oct 01, 2020 10:25:46pm
Velmi zajímavý snímek plzeňského trolejbusu Škoda 14 Tr z 80. let, a to zejména díky zachycenému exotickému řidiči (řidičům). Lze se domnívat, že se jedná o zácvik personálu pro nově vznikající vzdálený trolejbusový provoz. Pokud má někdo více informací, budeme velmi rádi za postřehy a doplnění. Snímek zachycuje trolejbus Škoda 14 Tr č. 340 v dnešní Černické ulici (druhý dříve zveřejněný snímek je na žádost autora skryt).
Oct 02, 2020 10:26:03am
V Plzni byla dnes dopoledne novinářům a hostům představena posilová bateriová stanice umístěná na obratišti Sídliště Bory. V rámci projektu INTERREG EfficienCE probíhají od 3.9. do 23.10.2020 testy posilové bateriové stanice. Série testů obvykle znamená změnu vybraných faktorů (napájení ze vzdálenější měnírny, provoz bateriových trolejbusů), při kterých je vždy na 4-5 dnů vypnuta a následně zapnuta podpora bateriové stanice. Testování probíhá v koncovém úseku trolejbusové tratě na Borech - počínaje ulicí Edvarda Beneše (sekce u zastávky Nemocnice Bory) až do obratiště. Testy se dotýkají zejména provozu linky 16, případně také 14. Samotná bateriová stanice se na obratišti Sídliště Bory nachází od jara 2018, kdy sem byla umístěna v souvislosti s rekonstrukcí měnírny Bory. Cílem stanice je pomocí 40 olověných akumulátorů (v budoucnu je zvažována výměna za lithiové) vykrývat napájecí špičky a zlepšit napájecí situaci v koncovém úseku tratě (kde dochází při přenosu kabely z měníren k větším ztrátám). Nové trolejbusy jsou na pokles napájení citlivější než starší trolejbusy, a tak příležitostně docházelo v oblasti k výpadkům napájení a nutnosti restartovat trolejbus (pro nízké napájení). Stanici si PMDP pronajímají od výrobce Elektroline, jedná se po Zlíně o druhou bateriovou stanici v České republice. Nynější testování má za cíl odhalit vhodnost technologie bateriových stanic pro případné další rozšíření, či možnost napájet z posilovací stanice bateriové trolejbusy (např. na konečných nezatrolejovaných úseků). Kromě testování posilovací stanice v rámci evropského projektu dále v současnosti Gdaňská technická univerzita realizuje analýzu napájení plzeňských trolejbusových tratí. Díky projektu INTERREG EfficienCE se PMDP ocitají po boku prestižních dopravních podniků jako Wiener Linien či Budapesti Közlekedési Központ. Hostům byl při dnešním představení bateriové stanice k dispozici také bateriový trolejbus Škoda 26 Tr č. 577, který je zachycen v prostoru obratiště Sídliště Bory. Snímky bateriové stanice jsou umístěny v komentářích.
V Plzni byla dnes dopoledne novinářům a hostům představena posilová bateriová stanice umístěná na obratišti Sídliště Bory. V rámci projektu INTERREG EfficienCE probíhají od 3.9. do 23.10.2020 testy posilové bateriové stanice. Série testů obvykle znamená změnu vybraných faktorů (napájení ze vzdálenější měnírny, provoz bateriových trolejbusů), při kterých je vždy na 4-5 dnů vypnuta a následně zapnuta podpora bateriové stanice. Testování probíhá v koncovém úseku trolejbusové tratě na Borech - počínaje ulicí Edvarda Beneše (sekce u zastávky Nemocnice Bory) až do obratiště. Testy se dotýkají zejména provozu linky 16, případně také 14. Samotná bateriová stanice se na obratišti Sídliště Bory nachází od jara 2018, kdy sem byla umístěna v souvislosti s rekonstrukcí měnírny Bory. Cílem stanice je pomocí 40 olověných akumulátorů (v budoucnu je zvažována výměna za lithiové) vykrývat napájecí špičky a zlepšit napájecí situaci v koncovém úseku tratě (kde dochází při přenosu kabely z měníren k větším ztrátám). Nové trolejbusy jsou na pokles napájení citlivější než starší trolejbusy, a tak příležitostně docházelo v oblasti k výpadkům napájení a nutnosti restartovat trolejbus (pro nízké napájení). Stanici si PMDP pronajímají od výrobce Elektroline, jedná se po Zlíně o druhou bateriovou stanici v České republice. Nynější testování má za cíl odhalit vhodnost technologie bateriových stanic pro případné další rozšíření, či možnost napájet z posilovací stanice bateriové trolejbusy (např. na konečných nezatrolejovaných úseků). Kromě testování posilovací stanice v rámci evropského projektu dále v současnosti Gdaňská technická univerzita realizuje analýzu napájení plzeňských trolejbusových tratí. Díky projektu INTERREG EfficienCE se PMDP ocitají po boku prestižních dopravních podniků jako Wiener Linien či Budapesti Közlekedési Központ. Hostům byl při dnešním představení bateriové stanice k dispozici také bateriový trolejbus Škoda 26 Tr č. 577, který je zachycen v prostoru obratiště Sídliště Bory. Snímky bateriové stanice jsou umístěny v komentářích.
Oct 02, 2020 8:23:35pm
Poměrně nezvyklý pohled se mohl naskytnout dnes na obratišti Božkov. Všechny trolejbusy zde byly odstavené se staženými sběrači. Příčinou byla napěťová výluka na božkovské větvi. Výluka byla zavedena z důvodu opravy poškozeného mostního zábradlí v Sušické ulici na mostě přes železniční trať (zábradlí bylo poškozeno po havárii automobilu, který ze silnice spadl na železniční trať, dne 18.11.2019 - oprava zábradlí tak trvala takřka rok). Provoz byl v místě stavby veden kyvadlově, s ohledem na manipulaci s novými díly zábradlí byla vyžádána napěťová výluka. Konkrétně bylo napájení trolejí vypnuto mezi zastávkami Částkova a Božkov a to mezi 8. a 16. hodinou. S ohledem na vyzkratování trolejí musely trolejbusy místem projíždět se staženými sběrači na alternativní pohon. Provoz linky 12 tak dnes byl výhradně v režii trolejbusů s pomocným pohonem. Práce jsou naplánovány také na zítřejší den, kdy budou provozní opatření shodná s dnešními. Snímek dnes odpoledne v obratišti Božkov zachytil pětici trolejbusů v čele s vozem 24 Tr č. 512.
Poměrně nezvyklý pohled se mohl naskytnout dnes na obratišti Božkov. Všechny trolejbusy zde byly odstavené se staženými sběrači. Příčinou byla napěťová výluka na božkovské větvi. Výluka byla zavedena z důvodu opravy poškozeného mostního zábradlí v Sušické ulici na mostě přes železniční trať (zábradlí bylo poškozeno po havárii automobilu, který ze silnice spadl na železniční trať, dne 18.11.2019 - oprava zábradlí tak trvala takřka rok). Provoz byl v místě stavby veden kyvadlově, s ohledem na manipulaci s novými díly zábradlí byla vyžádána napěťová výluka. Konkrétně bylo napájení trolejí vypnuto mezi zastávkami Částkova a Božkov a to mezi 8. a 16. hodinou. S ohledem na vyzkratování trolejí musely trolejbusy místem projíždět se staženými sběrači na alternativní pohon. Provoz linky 12 tak dnes byl výhradně v režii trolejbusů s pomocným pohonem. Práce jsou naplánovány také na zítřejší den, kdy budou provozní opatření shodná s dnešními. Snímek dnes odpoledne v obratišti Božkov zachytil pětici trolejbusů v čele s vozem 24 Tr č. 512.
Oct 05, 2020 7:43:11pm
Další trolejbusy, které budou v následujících týdnech testovány v ulicích Plzně, jsou ty pro francouzské město Saint-Étienne. Po prvních deseti trolejbusech dodaných do Francie na přelomu let 2019 a 2020 v současnosti pokračuje výroba dalších strojů, z celkem 22 objednaných trolejbusů, které mají být dodány do roku 2022. Černo-šedo-zelené trolejbusy Solaris Trollino 12 s výzbrojí Škoda Electric jsou vyhotoveny v komfortní výbavě, zahrnující mimo jiné klimatizaci, kamerový systém, designové osvětlení či pomocné trakční baterie. Zajímavostí na vozidle jsou už také vyhotovené polepy dopravce či připravené reklamní boxy. Oproti většině vyráběných škodováckých trolejbusů se vozy pro Saint-Étienne odlišují také absenci lan ke sběracím tyčím. Snímek zachytil první z nových trolejbusů, vůz Saint-Étienne č. 11, při zkušební jízdě na Nepomucké třídě.
Další trolejbusy, které budou v následujících týdnech testovány v ulicích Plzně, jsou ty pro francouzské město Saint-Étienne. Po prvních deseti trolejbusech dodaných do Francie na přelomu let 2019 a 2020 v současnosti pokračuje výroba dalších strojů, z celkem 22 objednaných trolejbusů, které mají být dodány do roku 2022. Černo-šedo-zelené trolejbusy Solaris Trollino 12 s výzbrojí Škoda Electric jsou vyhotoveny v komfortní výbavě, zahrnující mimo jiné klimatizaci, kamerový systém, designové osvětlení či pomocné trakční baterie. Zajímavostí na vozidle jsou už také vyhotovené polepy dopravce či připravené reklamní boxy. Oproti většině vyráběných škodováckých trolejbusů se vozy pro Saint-Étienne odlišují také absenci lan ke sběracím tyčím. Snímek zachytil první z nových trolejbusů, vůz Saint-Étienne č. 11, při zkušební jízdě na Nepomucké třídě.
Oct 07, 2020 7:23:17pm
Snímek trolejbusu Škoda 26 Tr č. 548 připomene letní výluku způsobenou uzavírkou Tylovy ulice. Během července a srpna byla z důvodu rekonstrukce Tylovy ulice většina trolejbusových linek vedena odklonem ulicí U Trati. Oproti standardnímu "jednosměrnému" trasování linky 10 touto ulicí (pouze ve směru od Doudlevecké k Jižnímu předměstí) se cestující během dvou měsíců mohli svézt linkou 10 i v opačném směru (to je i případ zachycený na snímku), a to při nájezdech trolejbusů linky 10 z vozovny do Černic (obvykle trolejbusy vyjíždí přes Tylovu ulici, na pravidelnou trasu linky 10 se zařazují už na Jižním předměstí). Obdobná je situace i u spojů linek 13 a 14, které však zejména v ranních hodinách nájezdovou trasu ulicí U Trati využívají standardně. Oproti letním měsícům se nyní situace obrací, opravována bude právě „objízdná trasa“, a to ulice U Trati. Práce budou probíhat po etapách, za částečných uzavírek, výměna povrchu by měla být kompletně dokončena v polovině listopadu. Namísto klasického uspořádání 2+2 pruhy bude provoz v průběhu jednotlivých etap sveden do 1+1 pruhu. Práce na opravě ulice U Trati začnou zítra, lze tedy realisticky předpokládat, že zejména během zítřejšího dne bude provoz linky 10 poměrně nepravidelný, a to zejména vlivem kolon před křižovatkou Belánka v jednom pruhu (už za současného provozu spoje linky 10 nabírají ve špičce zpoždění i 15 minut).
Snímek trolejbusu Škoda 26 Tr č. 548 připomene letní výluku způsobenou uzavírkou Tylovy ulice. Během července a srpna byla z důvodu rekonstrukce Tylovy ulice většina trolejbusových linek vedena odklonem ulicí U Trati. Oproti standardnímu "jednosměrnému" trasování linky 10 touto ulicí (pouze ve směru od Doudlevecké k Jižnímu předměstí) se cestující během dvou měsíců mohli svézt linkou 10 i v opačném směru (to je i případ zachycený na snímku), a to při nájezdech trolejbusů linky 10 z vozovny do Černic (obvykle trolejbusy vyjíždí přes Tylovu ulici, na pravidelnou trasu linky 10 se zařazují už na Jižním předměstí). Obdobná je situace i u spojů linek 13 a 14, které však zejména v ranních hodinách nájezdovou trasu ulicí U Trati využívají standardně. Oproti letním měsícům se nyní situace obrací, opravována bude právě „objízdná trasa“, a to ulice U Trati. Práce budou probíhat po etapách, za částečných uzavírek, výměna povrchu by měla být kompletně dokončena v polovině listopadu. Namísto klasického uspořádání 2+2 pruhy bude provoz v průběhu jednotlivých etap sveden do 1+1 pruhu. Práce na opravě ulice U Trati začnou zítra, lze tedy realisticky předpokládat, že zejména během zítřejšího dne bude provoz linky 10 poměrně nepravidelný, a to zejména vlivem kolon před křižovatkou Belánka v jednom pruhu (už za současného provozu spoje linky 10 nabírají ve špičce zpoždění i 15 minut).
Oct 08, 2020 9:43:39am
Dnešním dnem naplno odstartovaly práce na opravě povrchu ulice U Trati. Provoz je obousměrně veden v jedné polovině vozovky (směr od Doudlevecké k Belánce), v druhé polovině probíhá odfrézování vrstev asfaltu. Během frézování byla požadována napěťová výluka, kromě ulice U Trati bylo napájení vypnuto také na Doudlevecké ulici. Provoz linek 10, 13 a 14 tak byl v režii výhradně trolejbusů s pomocným pohonem. Trolejbusy na alternativní pohon jely od zastávky Doudlevce ETZ do zast. Goethova (resp. Jižní předměstí), v opačném směru pak Prokopova - U Školky (resp. Průmyslová). Obdobné napěťové výluky nás čekají i v dalších týdnech, proto došlo k instalaci natrolejovacích stříšek v zastávce Jižní předměstí (pro linku 10). Samotné práce v ulici U Trati provoz městské dopravy výrazněji neovlivnily, problematičtější byla související akce v křižovatce Doudlevecká x U Trati. S ohledem na (velmi potřebnou) úpravu obruby z ulice U Trati vpravo do Doudlevecké je nyní místo osazeno dopravními značkami a pro bezpečné zatáčení vozidel byl vyblokován levý odbočovací pruh z Doudlevecké do ulice U Trati. Vyústění Doudlevecké (od Zimního stadionu) do křižovatky je tak řešeno jen jedním jízdním pruhem, což v přepravních špičkách vede k tvorbě kolon až za zastávku U Plynáren (do zalesněného úseku Doudlevecké ulice). Spoje linek 10, 13 a 14 ve špičkách nárazově nabíraly zpoždění 15-25 minut, nicméně celkově situace nebyla tak katastrofální, jak se dalo očekávat. Snímek zachytil v ulici U Trati vůz č. 514 jedoucí vzhledem k napěťové výluce na alternativní pohon. Patrné jsou také probíhající frézovací práce.
Dnešním dnem naplno odstartovaly práce na opravě povrchu ulice U Trati. Provoz je obousměrně veden v jedné polovině vozovky (směr od Doudlevecké k Belánce), v druhé polovině probíhá odfrézování vrstev asfaltu. Během frézování byla požadována napěťová výluka, kromě ulice U Trati bylo napájení vypnuto také na Doudlevecké ulici. Provoz linek 10, 13 a 14 tak byl v režii výhradně trolejbusů s pomocným pohonem. Trolejbusy na alternativní pohon jely od zastávky Doudlevce ETZ do zast. Goethova (resp. Jižní předměstí), v opačném směru pak Prokopova - U Školky (resp. Průmyslová). Obdobné napěťové výluky nás čekají i v dalších týdnech, proto došlo k instalaci natrolejovacích stříšek v zastávce Jižní předměstí (pro linku 10). Samotné práce v ulici U Trati provoz městské dopravy výrazněji neovlivnily, problematičtější byla související akce v křižovatce Doudlevecká x U Trati. S ohledem na (velmi potřebnou) úpravu obruby z ulice U Trati vpravo do Doudlevecké je nyní místo osazeno dopravními značkami a pro bezpečné zatáčení vozidel byl vyblokován levý odbočovací pruh z Doudlevecké do ulice U Trati. Vyústění Doudlevecké (od Zimního stadionu) do křižovatky je tak řešeno jen jedním jízdním pruhem, což v přepravních špičkách vede k tvorbě kolon až za zastávku U Plynáren (do zalesněného úseku Doudlevecké ulice). Spoje linek 10, 13 a 14 ve špičkách nárazově nabíraly zpoždění 15-25 minut, nicméně celkově situace nebyla tak katastrofální, jak se dalo očekávat. Snímek zachytil v ulici U Trati vůz č. 514 jedoucí vzhledem k napěťové výluce na alternativní pohon. Patrné jsou také probíhající frézovací práce.
Oct 09, 2020 10:51:05pm
Testování posilové bateriové stanice na obratišti Sídliště Bory se dnešním dnem posunulo do své závěrečné fáze. V rámci III. etapy bude vyhodnocováno chování bateriové stanice při zatížení testovaného úseku odběrem dobíjejících se bateriových trolejbusů. Od 12. do 16. října a dále od 19. do 23. října bude provoz linek 14 a 16 v co největší míře zajištěn bateriovými trolejbusy. V případě linky 16 se jedná o nasazení 8 bateriových kloubových trolejbusů (na celodenní pořadí) a dále 3 sólo bateriových trolejbusů (na sólo pořadí linky 16 ve špičce), stejně tak sólo bateriové trolejbusy zajišťují provoz obou pořadí linky 14. Cílem zavedených opatření při testování je, aby parciální trolejbusy do testovaného úseku přijely s takřka vybitou baterií, a v testovaném úseku se dobíjely. Běžní cestující prakticky nemají šanci testování postřehnout. Každý pracovní den testování nyní vyjíždí bateriové trolejbusy linky 16 z Doubravky na Bory už z Doubravky na bateriový pohon (s nasazenými sběrači, ale vypnutým odběrem z trolejí). Na začátku testovaného úseku, v zastávce Nemocnice Bory (směr Sídliště Bory), řidiči přepnou napájení z baterie klasicky na trolejové vedení, čímž dojde k dobíjení baterie (zvýšenému odběru). Obdobně je organizován i provoz linky 14, zde trolejbusy absolvují na bateriový pohon úsek Goethova - U Teplárny (při jízdě směr Sídliště Bory) - v případě souběhu s napěťovou výlukou v Doudlevecké ulici (při pracích na výměně povrchu vozovky v ulici U Trati) využívají trolejbusy linky 14 bateriový pohon ve většině své trasy a to v úseku (Doudlevce ETZ (směr centrum) - Goethova - U Teplárny). V prvním týdnu testování napájení bude vypnuta podpora bateriové stanice, v následujícím týdnu bude sledováno chování při zapnuté podpoře bateriové stanice. Dnešní snímek na obratišti Sídliště Bory zachytil při dobíjení hned tři bateriové trolejbusy – 26 Tr č. 568 na 14/1, vozy č. 586 a 578 nasazené na linku 16. S ohledem na nemožnost pokrýt bateriovými kloubovými trolejbusy celou výpravu linku 16 je dále zachycen „klasický“ trolejbus 27 Tr č. 525. Za vozem 586 se ukrývá i testovaná bateriová stanice (pronajatá od společnosti Elektroline), kterou jsme si už představili v minulosti.
Testování posilové bateriové stanice na obratišti Sídliště Bory se dnešním dnem posunulo do své závěrečné fáze. V rámci III. etapy bude vyhodnocováno chování bateriové stanice při zatížení testovaného úseku odběrem dobíjejících se bateriových trolejbusů. Od 12. do 16. října a dále od 19. do 23. října bude provoz linek 14 a 16 v co největší míře zajištěn bateriovými trolejbusy. V případě linky 16 se jedná o nasazení 8 bateriových kloubových trolejbusů (na celodenní pořadí) a dále 3 sólo bateriových trolejbusů (na sólo pořadí linky 16 ve špičce), stejně tak sólo bateriové trolejbusy zajišťují provoz obou pořadí linky 14. Cílem zavedených opatření při testování je, aby parciální trolejbusy do testovaného úseku přijely s takřka vybitou baterií, a v testovaném úseku se dobíjely. Běžní cestující prakticky nemají šanci testování postřehnout. Každý pracovní den testování nyní vyjíždí bateriové trolejbusy linky 16 z Doubravky na Bory už z Doubravky na bateriový pohon (s nasazenými sběrači, ale vypnutým odběrem z trolejí). Na začátku testovaného úseku, v zastávce Nemocnice Bory (směr Sídliště Bory), řidiči přepnou napájení z baterie klasicky na trolejové vedení, čímž dojde k dobíjení baterie (zvýšenému odběru). Obdobně je organizován i provoz linky 14, zde trolejbusy absolvují na bateriový pohon úsek Goethova - U Teplárny (při jízdě směr Sídliště Bory) - v případě souběhu s napěťovou výlukou v Doudlevecké ulici (při pracích na výměně povrchu vozovky v ulici U Trati) využívají trolejbusy linky 14 bateriový pohon ve většině své trasy a to v úseku (Doudlevce ETZ (směr centrum) - Goethova - U Teplárny). V prvním týdnu testování napájení bude vypnuta podpora bateriové stanice, v následujícím týdnu bude sledováno chování při zapnuté podpoře bateriové stanice. Dnešní snímek na obratišti Sídliště Bory zachytil při dobíjení hned tři bateriové trolejbusy – 26 Tr č. 568 na 14/1, vozy č. 586 a 578 nasazené na linku 16. S ohledem na nemožnost pokrýt bateriovými kloubovými trolejbusy celou výpravu linku 16 je dále zachycen „klasický“ trolejbus 27 Tr č. 525. Za vozem 586 se ukrývá i testovaná bateriová stanice (pronajatá od společnosti Elektroline), kterou jsme si už představili v minulosti.
Oct 12, 2020 7:39:02pm
Jak jsme už avizovali, dochází v těchto dnech k výměně povrchu ulice U Trati. Práce konkrétně probíhají v jízdních pruzích ve směru od Belánky k Doudlevecké. Po odfrézování původní vrstvy vozovky minulý pátek a sobotu nyní v během čtvrtka 15.10. a pátku 16.10. proběhne nové balení komunikace. To bude opět doprovázeno napěťovou výlukou v ulici U Trati a Doudlevecké. V minulých dnech mohly trolejbusy ulicí U Trati projíždět klasicky s odběrem z trolejí (ve směru od Doudlevec k Belánce). V opačném směru místem projíždí jen trolejbusy najíždějící z vozovny na své spoje směr Doudlevce a Černice, které s ohledem na svedení provozu do protisměru nedosáhnou na trolejové vedení, a zde přichází ke slovu alternativní pohon. Konkrétně se jedná o spoje linek 13 a 14 mezi 4. a 5. hodinou ranní (celkem šest spojů), dále jeden spoj linky 13 před 7. hodinou ranní a jeden spoj linky 13 před 14. hodinou. Právě poslední ze jmenovaných spojů, jediný, který lokalitou projíždí za denního světla, byl zachycen při jízdě po „nesprávné“ polovině vozovky ulice U Trati. Konkrétně je při nájezdu v rámci odpolední části směny 13/8 zachycen vůz 24 Tr č. 512. Po dobu prací na této polovině komunikace U Trati je dále zrušena zastávka Radobyčická (ve směru od Jižního předměstí).
Jak jsme už avizovali, dochází v těchto dnech k výměně povrchu ulice U Trati. Práce konkrétně probíhají v jízdních pruzích ve směru od Belánky k Doudlevecké. Po odfrézování původní vrstvy vozovky minulý pátek a sobotu nyní v během čtvrtka 15.10. a pátku 16.10. proběhne nové balení komunikace. To bude opět doprovázeno napěťovou výlukou v ulici U Trati a Doudlevecké. V minulých dnech mohly trolejbusy ulicí U Trati projíždět klasicky s odběrem z trolejí (ve směru od Doudlevec k Belánce). V opačném směru místem projíždí jen trolejbusy najíždějící z vozovny na své spoje směr Doudlevce a Černice, které s ohledem na svedení provozu do protisměru nedosáhnou na trolejové vedení, a zde přichází ke slovu alternativní pohon. Konkrétně se jedná o spoje linek 13 a 14 mezi 4. a 5. hodinou ranní (celkem šest spojů), dále jeden spoj linky 13 před 7. hodinou ranní a jeden spoj linky 13 před 14. hodinou. Právě poslední ze jmenovaných spojů, jediný, který lokalitou projíždí za denního světla, byl zachycen při jízdě po „nesprávné“ polovině vozovky ulice U Trati. Konkrétně je při nájezdu v rámci odpolední části směny 13/8 zachycen vůz 24 Tr č. 512. Po dobu prací na této polovině komunikace U Trati je dále zrušena zastávka Radobyčická (ve směru od Jižního předměstí).
Oct 12, 2020 8:06:46pm
Ač se to nemusí na první pohled zdát, dnešní den se stal velmi významným pro trolejbusovou dopravu v Plzni. Na území města Plzně byl pro trolejbusy vyhrazen první preferenční BUS pruh (po BUS pruhu na Karlovarské se jedná také o další preferenční pruh pro plzeňské autobusy). Dlužno dodat, že se tak stalo po velmi dlouhých jednáních, PMDP o vybudování vyhrazeného pruhu usilovaly řadu let. Preferenční pruh je vyznačen v Malostranské ulici (mezi křižovatkou s Jasanovou ulicí a vyústěním Malostranské na náměstí Milady Horákové). Vybudování preferenčního pruhu v tomto místě se opravdu nabízelo, neboť vyžadovalo jen mírnou úpravu dopravního značení, komunikace pro tento směr jízdy disponuje dvěma jízdními pruhy. V lokalitě často dochází k tvorbě kolon při zařazování provozu na náměstí Milady Horákové, zpoždění zde zejména v přepravních špičkách nabírají spoje trolejbusových linek 10 a 13 a autobusových linek 22, 29 a 30. Pro veřejnou dopravu je vyhrazen prostřední jízdní pruh (resp. levý ve směru jízdy na Slovany), vyznačený pruh začíná za středovým dělicím ostrůvkem pro chodce (za křižovatkou s Jasanovou), a končí přibližně po 100 metrech před vyústěním Malostranské na náměstí Milady Horákové. I tento relativně krátký vyhrazený pruh však dokáže vozům MHD ušetřit cenné minuty. Vyznačení preferenčního pruhu vodorovným a svislým dopravním značení v Malostranské ulici probíhalo během včerejšího a dnešního dopoledne, od dnešního dne mohou trolejbusy a autobusy preferenční pruh oficiálně využívat. Snímek z dnešního dopoledne zachycuje vůz 24 Tr č. 513, který BUS pruhem objíždí dočasně vyblokovaný pravý pruh, ve kterém je nanášeno dopravní značení upozorňující řidiče na zařazování autobusů a trolejbusů z vyhrazeného BUS pruhu do průběžného. Pro všechny účastníky silničního provozu v dané lokalitě je proto vhodné připomenout § 14 odstavec 2 Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, který stanovuje, že: "Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazen jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla. Řidič vozidla ve vyhrazeném jízdním pruhu je povinen dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče ostatních vozidel." Věřme tedy, že řidiči osobních automobilů budou v souladu se zákonem umožňovat bezproblémové zařazení vozům MHD, a že je tento preferenční pruh pomyslnou první vlaštovkou a město bude v preferenci městské dopravy nadále pokračovat.
Ač se to nemusí na první pohled zdát, dnešní den se stal velmi významným pro trolejbusovou dopravu v Plzni. Na území města Plzně byl pro trolejbusy vyhrazen první preferenční BUS pruh (po BUS pruhu na Karlovarské se jedná také o další preferenční pruh pro plzeňské autobusy). Dlužno dodat, že se tak stalo po velmi dlouhých jednáních, PMDP o vybudování vyhrazeného pruhu usilovaly řadu let. Preferenční pruh je vyznačen v Malostranské ulici (mezi křižovatkou s Jasanovou ulicí a vyústěním Malostranské na náměstí Milady Horákové). Vybudování preferenčního pruhu v tomto místě se opravdu nabízelo, neboť vyžadovalo jen mírnou úpravu dopravního značení, komunikace pro tento směr jízdy disponuje dvěma jízdními pruhy. V lokalitě často dochází k tvorbě kolon při zařazování provozu na náměstí Milady Horákové, zpoždění zde zejména v přepravních špičkách nabírají spoje trolejbusových linek 10 a 13 a autobusových linek 22, 29 a 30.

Pro veřejnou dopravu je vyhrazen prostřední jízdní pruh (resp. levý ve směru jízdy na Slovany), vyznačený pruh začíná za středovým dělicím ostrůvkem pro chodce (za křižovatkou s Jasanovou), a končí přibližně po 100 metrech před vyústěním Malostranské na náměstí Milady Horákové. I tento relativně krátký vyhrazený pruh však dokáže vozům MHD ušetřit cenné minuty. Vyznačení preferenčního pruhu vodorovným a svislým dopravním značení v Malostranské ulici probíhalo během včerejšího a dnešního dopoledne, od dnešního dne mohou trolejbusy a autobusy preferenční pruh oficiálně využívat. Snímek z dnešního dopoledne zachycuje vůz 24 Tr č. 513, který BUS pruhem objíždí dočasně vyblokovaný pravý pruh, ve kterém je nanášeno dopravní značení upozorňující řidiče na zařazování autobusů a trolejbusů z vyhrazeného BUS pruhu do průběžného.

Pro všechny účastníky silničního provozu v dané lokalitě je proto vhodné připomenout § 14 odstavec 2 Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, který stanovuje, že: "Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazen jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla. Řidič vozidla ve vyhrazeném jízdním pruhu je povinen dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče ostatních vozidel." Věřme tedy, že řidiči osobních automobilů budou v souladu se zákonem umožňovat bezproblémové zařazení vozům MHD, a že je tento preferenční pruh pomyslnou první vlaštovkou a město bude v preferenci městské dopravy nadále pokračovat.
Oct 13, 2020 8:22:47pm
Blížící se týden bude ve světě plzeňských trolejbusů poměrně náročný, a to vzhledem k souběhu řady omezení. Co konkrétně nás tedy čeká? 1) V pracovních dnech od 19. do 23.10. budou pokračovat testy bateriové posilovací stanice na obratišti Sídliště Bory (bateriové trolejbusy na lince 14 a na vybraných pořadích linky 16 (ideálně 8 kloubových pořadí + 3 pořadí pro sóla)). 2) Od pondělí 19.10. do 13.11. budou vypnuty semafory v křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova, provoz bude řízen policisty (důvodem je výměna světelné signalizace vč. řadiče - nový řadič umožní mimo jiné i dynamičtější cyklus křižovatky s preferencí vozů městské dopravy). Dále budou od 20.10. do 22.10. zavedeny napěťové výluky v ulici U Trati a Doudlevecké (tj. provoz linek 10, 13 a 14 zajištěn vozy s alternativním pohonem). Důvodem je balení povrchu vozovky v ulici U Trati, a dále převedení provozu do druhé poloviny vozovky (obousměrně v polovině od Belánky k Radobyčické), a naopak frézování asfaltu v této polovině vozovky. Od 21.10. bude s ohledem na převedení provozu do druhé poloviny vozovky nadále zajištěn provoz linky 10 trolejbusy s dieselagregátem (příp. bateriemi), nebude zajištěna obsluha zastávky Radobyčická směr Belánka. 3) Ve dnech 20. a 21.10. bude probíhat obnova povrchu na Husovo náměstí. Dne 20.10. jsou naplánovány práce v Tylově ulici - vzhledem k možné nedosažitelnosti trolejového vedení v průběhu prací bude provoz linek 11, 12 a 18 zajištěn trolejbusy s alternativním pohonem (AP). Jak je však z tohoto výčtu patrné, souběžné zajištění provozu linek 10,11,12,13,14,16 (v největší možné míře) a 18 v tento den trolejbusy s AP za plného rozsahu provozu pracovního dne není i přes vysoké množství plzeňských trolejbusů s AP možné zajistit, proto na vybraná pořadí linky 12 vyjedou dne 20.10. autobusy náhradní dopravy. Dne 21.10. bude už situace klidnější, výměna povrchu proběhne ve spodní části Husova náměstí (u ulice Husova). Práce si po oba dva dny vyžádají odklon linky 11 ve směru CAN Husova z Tylovy do Husovy ulice ulicí Koperníkova (spoje budou obsluhovat stanici Tylova namísto v Tylově ulici v Koperníkově ulici). Práce v ulici U Trati a na Husovo náměstí mohou být odloženy v závislosti na nepříznivých povětrnostních podmínkách. 4) Od 19.10. bude zahájena oprava centrální zastávky Mrakodrap (směr Pařížská), pro trolejbusy bude k dispozici vždy polovina zálivu, nárazově tak může docházet k nashromáždění vozů na Americké třídě. 5) Abychom nekončili negativně, můžeme na čtvrteční odpoledne 22.10., naznačit chystané překvapení týkající se plzeňských historických trolejbusů. Podrobnosti se v současné době ještě dolaďují, další informace vám ještě do čtvrtka přineseme. Přiložený snímek zachycuje trolejbus Škoda 24 Tr č. 501 při objíždění výkopových prací na Husovo náměstí. Práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v místě vyvrcholí právě výměnou povrchu příští týden.
Blížící se týden bude ve světě plzeňských trolejbusů poměrně náročný, a to vzhledem k souběhu řady omezení. Co konkrétně nás tedy čeká?

1) V pracovních dnech od 19. do 23.10. budou pokračovat testy bateriové posilovací stanice na obratišti Sídliště Bory (bateriové trolejbusy na lince 14 a na vybraných pořadích linky 16 (ideálně 8 kloubových pořadí + 3 pořadí pro sóla)).

2) Od pondělí 19.10. do 13.11. budou vypnuty semafory v křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova, provoz bude řízen policisty (důvodem je výměna světelné signalizace vč. řadiče - nový řadič umožní mimo jiné i dynamičtější cyklus křižovatky s preferencí vozů městské dopravy). Dále budou od 20.10. do 22.10. zavedeny napěťové výluky v ulici U Trati a Doudlevecké (tj. provoz linek 10, 13 a 14 zajištěn vozy s alternativním pohonem). Důvodem je balení povrchu vozovky v ulici U Trati, a dále převedení provozu do druhé poloviny vozovky (obousměrně v polovině od Belánky k Radobyčické), a naopak frézování asfaltu v této polovině vozovky. Od 21.10. bude s ohledem na převedení provozu do druhé poloviny vozovky nadále zajištěn provoz linky 10 trolejbusy s dieselagregátem (příp. bateriemi), nebude zajištěna obsluha zastávky Radobyčická směr Belánka.

3) Ve dnech 20. a 21.10. bude probíhat obnova povrchu na Husovo náměstí. Dne 20.10. jsou naplánovány práce v Tylově ulici - vzhledem k možné nedosažitelnosti trolejového vedení v průběhu prací bude provoz linek 11, 12 a 18 zajištěn trolejbusy s alternativním pohonem (AP). Jak je však z tohoto výčtu patrné, souběžné zajištění provozu linek 10,11,12,13,14,16 (v největší možné míře) a 18 v tento den trolejbusy s AP za plného rozsahu provozu pracovního dne není i přes vysoké množství plzeňských trolejbusů s AP možné zajistit, proto na vybraná pořadí linky 12 vyjedou dne 20.10. autobusy náhradní dopravy. Dne 21.10. bude už situace klidnější, výměna povrchu proběhne ve spodní části Husova náměstí (u ulice Husova). Práce si po oba dva dny vyžádají odklon linky 11 ve směru CAN Husova z Tylovy do Husovy ulice ulicí Koperníkova (spoje budou obsluhovat stanici Tylova namísto v Tylově ulici v Koperníkově ulici). Práce v ulici U Trati a na Husovo náměstí mohou být odloženy v závislosti na nepříznivých povětrnostních podmínkách.

4) Od 19.10. bude zahájena oprava centrální zastávky Mrakodrap (směr Pařížská), pro trolejbusy bude k dispozici vždy polovina zálivu, nárazově tak může docházet k nashromáždění vozů na Americké třídě.

5) Abychom nekončili negativně, můžeme na čtvrteční odpoledne 22.10., naznačit chystané překvapení týkající se plzeňských historických trolejbusů. Podrobnosti se v současné době ještě dolaďují, další informace vám ještě do čtvrtka přineseme.

Přiložený snímek zachycuje trolejbus Škoda 24 Tr č. 501 při objíždění výkopových prací na Husovo náměstí. Práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v místě vyvrcholí právě výměnou povrchu příští týden.
Oct 17, 2020 9:25:39pm
Právě končící víkend byl ve znamení prací na trolejovém vedení v Těšínské ulici. Pracovníci horního vedení v této ulici postupně během posledních týdnů provádí výměnu trolejového vedení a nosných sítí. Některé práce probíhají v nočních hodinách, tento víkend po oba dva dny probíhaly práce v Těšínské ulici také v denních hodinách, a to mezi 8. a cca 15. hodinou. Práce se soustředily na most přes řeku Úslavu, kde dnes probíhala výměna převěsů nesoucích trolejové vedení. Vyměněna už je také trolej v Těšínské ulici ve směru do centra, troleje jsou v Těšínské ulici k (postupně vyměňovaným) nosným lanům nově uchyceny také pomocí delta závěsů. Po dobu prací jsou zaváděny napěťové výluky, během tohoto víkendu tak byly zavedeny i denní napěťové výluky. Ty znamenaly zajištění provozu linek 13 a 16 trolejbusy s alternativním pohonem, které náhradní pohon využívaly v úseku Stavební stroje - Opavská a zpět (resp. Stavební stroje - Na Dlouhých a zpět). Snímek v Těšínské ulici zvěčnil 26 Tr č. 551 nasazenou na linku 16 při objíždění montážních plošin.
Právě končící víkend byl ve znamení prací na trolejovém vedení v Těšínské ulici. Pracovníci horního vedení v této ulici postupně během posledních týdnů provádí výměnu trolejového vedení a nosných sítí. Některé práce probíhají v nočních hodinách, tento víkend po oba dva dny probíhaly práce v Těšínské ulici také v denních hodinách, a to mezi 8. a cca 15. hodinou. Práce se soustředily na most přes řeku Úslavu, kde dnes probíhala výměna převěsů nesoucích trolejové vedení. Vyměněna už je také trolej v Těšínské ulici ve směru do centra, troleje jsou v Těšínské ulici k (postupně vyměňovaným) nosným lanům nově uchyceny také pomocí delta závěsů. Po dobu prací jsou zaváděny napěťové výluky, během tohoto víkendu tak byly zavedeny i denní napěťové výluky. Ty znamenaly zajištění provozu linek 13 a 16 trolejbusy s alternativním pohonem, které náhradní pohon využívaly v úseku Stavební stroje - Opavská a zpět (resp. Stavební stroje - Na Dlouhých a zpět). Snímek v Těšínské ulici zvěčnil 26 Tr č. 551 nasazenou na linku 16 při objíždění montážních plošin.
Oct 18, 2020 8:29:49pm
Přemýšlíte, co nadělit pod stromeček vašemu blízkému, který má rád dopravu či trolejbusy, anebo čím udělat radost sobě? Ideálním řešením je kalendář s trolejbusovou tématikou. Stránka Plzeňské trolejbusy premiérově přichází s nabídkou nástěnných kalendářů pro rok 2021. Kalendář je zaměřen na západočeské trolejbusové provozy – 13 snímků přiblíží zajímavosti z provozu trolejbusů v Plzni a v Mariánských Lázní, neopomeneme ani dopravní muzeum ve Strašicích na Rokycansku. A vzhledem k tomu, že si v roce 2021 trolejbusy v Plzni připomenou dvě významná jubilea, 85 let od zahájení výroby trolejbusů na území města Plzně a 80 let od vyjetí prvního trolejbusu na plzeňské pravidelné lince, je kalendář rozšířen o specialitu – některá významná trolejbusová výročí, související s každým z provozů. V průběhu jednotlivých měsíců kalendář připomene významné mezníky v rozvoji trolejbusové sítě v jednotlivých městech. Objednávky kalendáře přijímáme na emailu plzensketrolejbusy@email.cz do 30. listopadu 2020. Kalendář doporučujeme zakoupit ve formátu A3 (za cenu 199 Kč), ve kterém fotografie více vyniknou, případně je k dispozici také formát A4 (za 149 Kč). Kalendáře bude možné osobně vyzvednout na území města Plzně a (v ohlášeném termínu) také v Mariánských Lázních. Samozřejmě je možné také zaslání kalendáře poštou (doporučené psaní Česká pošta), zde je nutné k prodejní ceně připočítat náklady na poštovné a balné ve výši 70 Kč (formát A3) resp. 60 Kč (A4). Případně se lze domluvit individuálně. Při objednávkách z jiných měst doporučujeme hromadnou objednávku. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Další náhledy kalendáře jsou umístěny v komentářích. Těšíme se na vaše objednávky.
Přemýšlíte, co nadělit pod stromeček vašemu blízkému, který má rád dopravu či trolejbusy, anebo čím udělat radost sobě? Ideálním řešením je kalendář s trolejbusovou tématikou.

Stránka Plzeňské trolejbusy premiérově přichází s nabídkou nástěnných kalendářů pro rok 2021. Kalendář je zaměřen na západočeské trolejbusové provozy – 13 snímků přiblíží zajímavosti z provozu trolejbusů v Plzni a v Mariánských Lázní, neopomeneme ani dopravní muzeum ve Strašicích na Rokycansku. A vzhledem k tomu, že si v roce 2021 trolejbusy v Plzni připomenou dvě významná jubilea, 85 let od zahájení výroby trolejbusů na území města Plzně a 80 let od vyjetí prvního trolejbusu na plzeňské pravidelné lince, je kalendář rozšířen o specialitu – některá významná trolejbusová výročí, související s každým z provozů. V průběhu jednotlivých měsíců kalendář připomene významné mezníky v rozvoji trolejbusové sítě v jednotlivých městech.

Objednávky kalendáře přijímáme na emailu plzensketrolejbusy@email.cz do 30. listopadu 2020. Kalendář doporučujeme zakoupit ve formátu A3 (za cenu 199 Kč), ve kterém fotografie více vyniknou, případně je k dispozici také formát A4 (za 149 Kč). Kalendáře bude možné osobně vyzvednout na území města Plzně a (v ohlášeném termínu) také v Mariánských Lázních. Samozřejmě je možné také zaslání kalendáře poštou (doporučené psaní Česká pošta), zde je nutné k prodejní ceně připočítat náklady na poštovné a balné ve výši 70 Kč (formát A3) resp. 60 Kč (A4). Případně se lze domluvit individuálně. Při objednávkách z jiných měst doporučujeme hromadnou objednávku. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Další náhledy kalendáře jsou umístěny v komentářích. Těšíme se na vaše objednávky.
Oct 19, 2020 12:06:23pm
Zatímco většina zástupců trolejbusů Škoda 24 Tr v karoserii Citybus už pod plzeňskými trolejemi před nedávnem dosloužila, nebo nyní dosluhuje (vůz č. 501), opakem je vůz č. 497. Jako první ryze plzeňský zástupce typové řady Škoda 24 Tr byl vůz 497 vytipován jako kandidát pro muzejní uchování. I to byl důvod, proč trolejbus z roku 2004 od letošního července do nedávna absolvoval další dílenskou prohlídku vyššího rozsahu. Po absolvované dílenské prohlídce vůz svým leskem působí, jako by právě sjel z výrobní linky. Poprvé po dílenské prohlídce 497 vyjela v sobotu 17.10.2020 na odpolední směnu 11/5, na lince 11 se trolejbus objevoval také včera a dnes. Na snímku je v druhý den provozu 24 Tr č. 497 zachycen při stoupání Rokycanskou třídou. Za zády vůz nechává pohled plzeňský pivovar, centrum města, ale i městskou část Křimice.
Zatímco většina zástupců trolejbusů Škoda 24 Tr v karoserii Citybus už pod plzeňskými trolejemi před nedávnem dosloužila, nebo nyní dosluhuje (vůz č. 501), opakem je vůz č. 497. Jako první ryze plzeňský zástupce typové řady Škoda 24 Tr byl vůz 497 vytipován jako kandidát pro muzejní uchování. I to byl důvod, proč trolejbus z roku 2004 od letošního července do nedávna absolvoval další dílenskou prohlídku vyššího rozsahu. Po absolvované dílenské prohlídce vůz svým leskem působí, jako by právě sjel z výrobní linky. Poprvé po dílenské prohlídce 497 vyjela v sobotu 17.10.2020 na odpolední směnu 11/5, na lince 11 se trolejbus objevoval také včera a dnes. Na snímku je v druhý den provozu 24 Tr č. 497 zachycen při stoupání Rokycanskou třídou. Za zády vůz nechává pohled plzeňský pivovar, centrum města, ale i městskou část Křimice.
Oct 19, 2020 8:07:43pm
Jak bylo avizováno, probíhají dnes a zítra práce na Husovo náměstí. Dnes byla realizována výměna povrchu v křižovatkách Tylovy ulice, zítra se práce na pokládce nového asfaltu posunou do křižovatek Husovy ulice. Práce byly prováděny pod zapnutým trolejovým vedením, přesto byly na linky 11, 12 a 18 nasazeny trolejbusy s alternativním pohonem pro případné objetí pracovních strojů (mimo dosah trolejového vedení). Oproti původním předpokladům nakonec dnes nedošlo k nasazení autobusů na vybraná pořadí linky 12 z důvodu nedostatku trolejbusů s alternativním pohonem. Sólo trolejbusy s alternativním pohonem musely být dnes vypraveny na linky 10, 11, 12, 13, 14 a 18 (u linek 10, 13 a 14 se jedná o důsledek souběžně probíhající napěťové výluky v ulicích Doudlevecká a U Trati z důvodu výměny povrchu v ulici U Trati). Namísto původně plánovaného nasazení tří bateriových sólo trolejbusů na odpolední směny linky 16 (zde jsou bateriové trolejbusy nasazovány s ohledem na testování bateriové posilovací stanice na sídlišti Bory) sem byly nasazeny klasické sólo trolejbusy, čímž došlo k uvolnění trolejbusů s alternativním pohonem pro linku 12, a autobusy se tak ke slovu nedostaly. Snímek v Tylově ulici zachytil poměrně zajímavý konvoj. Trolejbus Škoda 24 Tr č. 509 nasazený na linku 11 právě projel vyfrézovaným prostorem křižovatky, kam bude v průběhu dne položen nový asfalt. 509 je následována trolejbusem Solaris Trollino 12 pro francouzské město Saint-Étienne (na zkušební jízdě), který úsekem "preventivně" projíždí na bateriový pohon. Trolejbusy následuje autobus Solaris Urbino 18 nasazený na linku 41, která je ve směru na Sady Pětatřicátníků (resp. Vinice) společně s linkou 28 mimořádně vedena odklonem ulicí Tylova. Důvodem je včerejší pád římsy domu v Husově ulici a následná uzavírka ulice Husovy ulice. Vzhledem k dnešním a zítřejším pracem na Husovo náměstí bylo přistoupeno k odklonu těchto autobusových linek ulicí Tylova, neboť obousměrný provoz tří autobusových linek Koperníkovou ulicí mezi ulicemi Husova a Tylova by s ohledem na prostorové uspořádání ulic byl problematický. Do Koperníkovy ulice je v tomto úseku dnes a zítra už odkloněna trolejbusová linka 11 (jednosměrně směr CAN Husova) a autobusová linka 35 (obousměrně). Zde jsou příčinou právě práce na Husovo náměstí.
Jak bylo avizováno, probíhají dnes a zítra práce na Husovo náměstí. Dnes byla realizována výměna povrchu v křižovatkách Tylovy ulice, zítra se práce na pokládce nového asfaltu posunou do křižovatek Husovy ulice. Práce byly prováděny pod zapnutým trolejovým vedením, přesto byly na linky 11, 12 a 18 nasazeny trolejbusy s alternativním pohonem pro případné objetí pracovních strojů (mimo dosah trolejového vedení). Oproti původním předpokladům nakonec dnes nedošlo k nasazení autobusů na vybraná pořadí linky 12 z důvodu nedostatku trolejbusů s alternativním pohonem. Sólo trolejbusy s alternativním pohonem musely být dnes vypraveny na linky 10, 11, 12, 13, 14 a 18 (u linek 10, 13 a 14 se jedná o důsledek souběžně probíhající napěťové výluky v ulicích Doudlevecká a U Trati z důvodu výměny povrchu v ulici U Trati). Namísto původně plánovaného nasazení tří bateriových sólo trolejbusů na odpolední směny linky 16 (zde jsou bateriové trolejbusy nasazovány s ohledem na testování bateriové posilovací stanice na sídlišti Bory) sem byly nasazeny klasické sólo trolejbusy, čímž došlo k uvolnění trolejbusů s alternativním pohonem pro linku 12, a autobusy se tak ke slovu nedostaly. Snímek v Tylově ulici zachytil poměrně zajímavý konvoj. Trolejbus Škoda 24 Tr č. 509 nasazený na linku 11 právě projel vyfrézovaným prostorem křižovatky, kam bude v průběhu dne položen nový asfalt. 509 je následována trolejbusem Solaris Trollino 12 pro francouzské město Saint-Étienne (na zkušební jízdě), který úsekem "preventivně" projíždí na bateriový pohon. Trolejbusy následuje autobus Solaris Urbino 18 nasazený na linku 41, která je ve směru na Sady Pětatřicátníků (resp. Vinice) společně s linkou 28 mimořádně vedena odklonem ulicí Tylova. Důvodem je včerejší pád římsy domu v Husově ulici a následná uzavírka ulice Husovy ulice. Vzhledem k dnešním a zítřejším pracem na Husovo náměstí bylo přistoupeno k odklonu těchto autobusových linek ulicí Tylova, neboť obousměrný provoz tří autobusových linek Koperníkovou ulicí mezi ulicemi Husova a Tylova by s ohledem na prostorové uspořádání ulic byl problematický. Do Koperníkovy ulice je v tomto úseku dnes a zítra už odkloněna trolejbusová linka 11 (jednosměrně směr CAN Husova) a autobusová linka 35 (obousměrně). Zde jsou příčinou právě práce na Husovo náměstí.
Oct 20, 2020 8:10:51pm
Historické trolejbusy PMDP v letošním roce neměly příliš příležitostí zpříjemnit Plzeňanům den. Kromě několika objednaných jízd v letošním roce trolejbusoví veteráni postávali ve vozovně. Před tím, než letošní historická sezóna skončí, vyjedou historické trolejbusy ještě jednou do ulic Plzně, potěšit všechny ty, kdo se budou vracet z práce, nákupu..., či z tepla domova pozorovat dění v ulicích. S ohledem na všechna vyhlášená opatření proti zamezení šíření epidemie koronaviru nebudou historické trolejbusy přepravovat cestující… věříme, že i samotná podívaná na historické exponáty, je drobným milým zpestřením v této nelehké době. Vozidla si můžete vyfotografovat, pozdravit zamáváním jejich řidiče, rozhodně vás ale prosíme o dodržování veškerých platných vládních nařízení, zejména povinnosti vyplývající z omezení pohybu osob na nezbytné výjimky (do práce, za rodinou, na nákup apod.), dále apelujeme také na dodržování zakrytí dýchacích cest a zákazu sdružování se. Historické trolejbusy svojí jízdou chtějí připomenout dvě zajímavá západočeská trolejbusová výročí, která na letošní rok připadají. V letošním roce uplynulo 70 let od zavedení provozu trolejbusů do plzeňské městské části Košutka (15. února 1950), a dále jen před několika málo dny, 15. října, uplynulo přesně 60 let od chvíle, kdy byl v továrně Škoda Ostrov dokončen první škodovácký trolejbus po přesunutí výroby z Plzně do Ostrova nad Ohří (konkrétně se jednalo o trolejbus typu Škoda 8 Tr). Dnešní jízdou bude také zahájena propagace záměru Trolejbusy 2021, který si klade za cíl mapovat právě osudy trolejbusů v Plzni ale také škodováckých trolejbusů, jež ze západu Čech zamířily do celého světa. Podrobnosti o tomto projektu jakožto i plánovaném termínu plzeňských trolejbusových oslav v příštím roce, budou představeny dnes odpoledne. Konkrétně během dnešního odpoledne vyjedou historické trolejbusy Škoda 9 Tr č. 323 a Škoda 14 Tr č. 429 (oba vozy přibližuje přiložený snímek z dnes už neobsluhované zastávky Muzeum). Vozidla bude možné v doznívající odpolední špičce spatřit zejména na nejfrekventovanějších plzeňských trolejbusových tepnách, na Americké třídě a v Tylově ulici, aby zpříjemnila den všem pracujícím, vracejícím se domů. Trolejbusy s úderem dnešní 16. hodiny opustí areál vozovny Karlov a projedou centrem města, ulicemi Koperníkova, Tylova a Americká do obratiště Terminál Hlavní nádraží. Odsud se vozy vydají (přibližně v 16:20-16:30) Americkou a Tylovou ulicí k autobusovému nádraží. Od autobusového nádraží budou po krátké přestávce trolejbusy přibližně v 16:50-17:00 pokračovat do obratiště Zátiší, odkud následně zamíří zpět do vozovny, kam dorazí přibližně mezi 17:30 a 18:00. Všechny uvedené časy berte jako orientační, s tolerancí +- 10 minut. Všem vám ještě jednou děkujeme za dodržování veškerých vládních opatření. Všichni, ti, kterým historické trolejbusy dnes kolem domova neprojedou, nemusí smutnit, v příštím roce, doufejme za příznivější epidemiologické situace, budou jízdy připraveny opět, pravděpodobně i s účastí trolejbusu 15 Tr č. 414.
Historické trolejbusy PMDP v letošním roce neměly příliš příležitostí zpříjemnit Plzeňanům den. Kromě několika objednaných jízd v letošním roce trolejbusoví veteráni postávali ve vozovně. Před tím, než letošní historická sezóna skončí, vyjedou historické trolejbusy ještě jednou do ulic Plzně, potěšit všechny ty, kdo se budou vracet z práce, nákupu..., či z tepla domova pozorovat dění v ulicích. S ohledem na všechna vyhlášená opatření proti zamezení šíření epidemie koronaviru nebudou historické trolejbusy přepravovat cestující… věříme, že i samotná podívaná na historické exponáty, je drobným milým zpestřením v této nelehké době. Vozidla si můžete vyfotografovat, pozdravit zamáváním jejich řidiče, rozhodně vás ale prosíme o dodržování veškerých platných vládních nařízení, zejména povinnosti vyplývající z omezení pohybu osob na nezbytné výjimky (do práce, za rodinou, na nákup apod.), dále apelujeme také na dodržování zakrytí dýchacích cest a zákazu sdružování se.

Historické trolejbusy svojí jízdou chtějí připomenout dvě zajímavá západočeská trolejbusová výročí, která na letošní rok připadají. V letošním roce uplynulo 70 let od zavedení provozu trolejbusů do plzeňské městské části Košutka (15. února 1950), a dále jen před několika málo dny, 15. října, uplynulo přesně 60 let od chvíle, kdy byl v továrně Škoda Ostrov dokončen první škodovácký trolejbus po přesunutí výroby z Plzně do Ostrova nad Ohří (konkrétně se jednalo o trolejbus typu Škoda 8 Tr). Dnešní jízdou bude také zahájena propagace záměru Trolejbusy 2021, který si klade za cíl mapovat právě osudy trolejbusů v Plzni ale také škodováckých trolejbusů, jež ze západu Čech zamířily do celého světa. Podrobnosti o tomto projektu jakožto i plánovaném termínu plzeňských trolejbusových oslav v příštím roce, budou představeny dnes odpoledne.

Konkrétně během dnešního odpoledne vyjedou historické trolejbusy Škoda 9 Tr č. 323 a Škoda 14 Tr č. 429 (oba vozy přibližuje přiložený snímek z dnes už neobsluhované zastávky Muzeum). Vozidla bude možné v doznívající odpolední špičce spatřit zejména na nejfrekventovanějších plzeňských trolejbusových tepnách, na Americké třídě a v Tylově ulici, aby zpříjemnila den všem pracujícím, vracejícím se domů. Trolejbusy s úderem dnešní 16. hodiny opustí areál vozovny Karlov a projedou centrem města, ulicemi Koperníkova, Tylova a Americká do obratiště Terminál Hlavní nádraží. Odsud se vozy vydají (přibližně v 16:20-16:30) Americkou a Tylovou ulicí k autobusovému nádraží. Od autobusového nádraží budou po krátké přestávce trolejbusy přibližně v 16:50-17:00 pokračovat do obratiště Zátiší, odkud následně zamíří zpět do vozovny, kam dorazí přibližně mezi 17:30 a 18:00. Všechny uvedené časy berte jako orientační, s tolerancí +- 10 minut.

Všem vám ještě jednou děkujeme za dodržování veškerých vládních opatření. Všichni, ti, kterým historické trolejbusy dnes kolem domova neprojedou, nemusí smutnit, v příštím roce, doufejme za příznivější epidemiologické situace, budou jízdy připraveny opět, pravděpodobně i s účastí trolejbusu 15 Tr č. 414.
Oct 22, 2020 12:20:23pm
Jak jsme avizovali, do ulic dnes odpoledne vyjely historické trolejbusy PMDP, aby zpříjemnily den všem, kdo dodržují platná vládní nařízení. Historické trolejbusy Škoda 9 Tr a 14 Tr projely v pozdním odpoledni trasu vozovna - Hlavní nádraží - CAN Husova - Zátiší - Panelárna - Borská pole - vozovna. Historické trolejbusy svojí jízdou připomínají dvě kulatá západočeská trolejbusová výročí. V letošním roce uplynulo 70 let od zavedení provozu trolejbusů do plzeňské městské části Košutka (15. února 1950), a dále jen před několika málo dny, 15. října, uplynulo přesně 60 let od chvíle, kdy byl v továrně Škoda Ostrov dokončen první škodovácký trolejbus po přesunutí výroby z Plzně do Ostrova nad Ohří (konkrétně se jednalo o trolejbus typu Škoda 8 Tr). Dnešní jízdou byla dále zahájena propagace záměru Trolejbusy 2021. Pod touto hlavičkou jsou v současné době intenzivně připravovány dvě publikace. V příštím roce si připomeneme výročí 85 let od zahájení výroby trolejbusů značky Škoda a také 80 let od zahájení provozu trolejbusů v Plzni, každá z budoucích publikací bude zaměřena na zmapování příslušné oblasti - tj. výroba trolejbusů Škoda v západních Čechách a provoz trolejbusů v městě Plzeň. Webové stránky projektu budou spuštěny v nejbližší době a o jejich spuštění vás budeme informovat. Dnes bylo v rámci prezentační jízdy představeno široké veřejnosti také logo projektu Trolejbusy 2021, a to na vozu 14 Tr. Trolejbus 9 Tr dále propagoval jednoho ze sponzorů záměru, společnost Elektroline. S dvojicí významných trolejbusových výročí v příštím roce se pojí také dopravácké oslavy pro veřejnost a představení nových trolejbusových publikací. Termín těchto oslav byl dnes na prezentační jízdě také představen. Vězte tedy, že oslavy dvojitého trolejbusového jubilea jsou připravovány na 19. června 2021. Doufejme, že je v příštím roce neohrozí nepříznivá epidemiologická situace... Na přípravách oslav si organizátoři dávají záležet, a rozhodně bude na co se těšit. Doporučujeme si tedy na sobotu 𝟏𝟗. 𝟔. 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐳𝐚𝐩𝐬𝐚𝐭 𝐝𝐨 𝐬𝐯𝐲́𝐜𝐡 𝐝𝐢𝐚́𝐫̌𝐮̊ "𝐏𝐥𝐳𝐞𝐧̌𝐬𝐤𝐞́ 𝐭𝐫𝐨𝐥𝐞𝐣𝐛𝐮𝐬𝐨𝐯𝐞́ 𝐨𝐬𝐥𝐚𝐯𝐲" a v příštím roce rozhodně dorazit. Snímek zachytil historické trolejbusy Škoda 9 Tr a Škoda 14 Tr opatřené propagačními polepy v rámci záměru Trolejbusy 2021 při pózování v areálu depa Karlov před výjezdem na spanilou jízdu do ulic Plzně.
Jak jsme avizovali, do ulic dnes odpoledne vyjely historické trolejbusy PMDP, aby zpříjemnily den všem, kdo dodržují platná vládní nařízení. Historické trolejbusy Škoda 9 Tr a 14 Tr projely v pozdním odpoledni trasu vozovna - Hlavní nádraží - CAN Husova - Zátiší - Panelárna - Borská pole - vozovna. Historické trolejbusy svojí jízdou připomínají dvě kulatá západočeská trolejbusová výročí. V letošním roce uplynulo 70 let od zavedení provozu trolejbusů do plzeňské městské části Košutka (15. února 1950), a dále jen před několika málo dny, 15. října, uplynulo přesně 60 let od chvíle, kdy byl v továrně Škoda Ostrov dokončen první škodovácký trolejbus po přesunutí výroby z Plzně do Ostrova nad Ohří (konkrétně se jednalo o trolejbus typu Škoda 8 Tr).

Dnešní jízdou byla dále zahájena propagace záměru Trolejbusy 2021. Pod touto hlavičkou jsou v současné době intenzivně připravovány dvě publikace. V příštím roce si připomeneme výročí 85 let od zahájení výroby trolejbusů značky Škoda a také 80 let od zahájení provozu trolejbusů v Plzni, každá z budoucích publikací bude zaměřena na zmapování příslušné oblasti - tj. výroba trolejbusů Škoda v západních Čechách a provoz trolejbusů v městě Plzeň. Webové stránky projektu budou spuštěny v nejbližší době a o jejich spuštění vás budeme informovat. Dnes bylo v rámci prezentační jízdy představeno široké veřejnosti také logo projektu Trolejbusy 2021, a to na vozu 14 Tr. Trolejbus 9 Tr dále propagoval jednoho ze sponzorů záměru, společnost Elektroline.

S dvojicí významných trolejbusových výročí v příštím roce se pojí také dopravácké oslavy pro veřejnost a představení nových trolejbusových publikací. Termín těchto oslav byl dnes na prezentační jízdě také představen. Vězte tedy, že oslavy dvojitého trolejbusového jubilea jsou připravovány na 19. června 2021. Doufejme, že je v příštím roce neohrozí nepříznivá epidemiologická situace... Na přípravách oslav si organizátoři dávají záležet, a rozhodně bude na co se těšit. Doporučujeme si tedy na sobotu 𝟏𝟗. 𝟔. 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐳𝐚𝐩𝐬𝐚𝐭 𝐝𝐨 𝐬𝐯𝐲́𝐜𝐡 𝐝𝐢𝐚́𝐫̌𝐮̊ "𝐏𝐥𝐳𝐞𝐧̌𝐬𝐤𝐞́ 𝐭𝐫𝐨𝐥𝐞𝐣𝐛𝐮𝐬𝐨𝐯𝐞́ 𝐨𝐬𝐥𝐚𝐯𝐲" a v příštím roce rozhodně dorazit.

Snímek zachytil historické trolejbusy Škoda 9 Tr a Škoda 14 Tr opatřené propagačními polepy v rámci záměru Trolejbusy 2021 při pózování v areálu depa Karlov před výjezdem na spanilou jízdu do ulic Plzně.
Oct 22, 2020 9:14:51pm
Dnes v noci si většina z nás o hodinu déle přispí. Pro řidiče nočních linek to naopak znamená o jeden pár spojů navíc, namísto pěti nočních rozjezdů v 30. minutu od Mrakodrapu (0:30 - 4:30) v noci na zítřek proběhne rozjezdů šest (ve 2:30 letního času a o hodinu později navíc také ve 2:30 zimního času). To je případ i noční trolejbusové linky N7. Na ní se v současnosti nejčastěji vyskytují trolejbusy Škoda 24 Tr. Příležitostně je na linku N7 vypravován také vůz č. 501 jako zástupce nejstaršího typu plzeňských trolejbusů (24 Tr v karoserii Citybus). Před nedávnem tak mohl být trolejbus zvěčněn ve výstupní zastávce obratiště Nová Hospoda. Nyní bychom 501 hledali v ulicích Plzně marně, po drobné nehodě vůz čeká v areálu depa na výměnu spodní boční části u levého zadního kola.
Dnes v noci si většina z nás o hodinu déle přispí. Pro řidiče nočních linek to naopak znamená o jeden pár spojů navíc, namísto pěti nočních rozjezdů v 30. minutu od Mrakodrapu (0:30 - 4:30) v noci na zítřek proběhne rozjezdů šest (ve 2:30 letního času a o hodinu později navíc také ve 2:30 zimního času). To je případ i noční trolejbusové linky N7. Na ní se v současnosti nejčastěji vyskytují trolejbusy Škoda 24 Tr. Příležitostně je na linku N7 vypravován také vůz č. 501 jako zástupce nejstaršího typu plzeňských trolejbusů (24 Tr v karoserii Citybus). Před nedávnem tak mohl být trolejbus zvěčněn ve výstupní zastávce obratiště Nová Hospoda. Nyní bychom 501 hledali v ulicích Plzně marně, po drobné nehodě vůz čeká v areálu depa na výměnu spodní boční části u levého zadního kola.
Oct 24, 2020 8:51:31pm
Podzim je neomylně tady. Mlhavá rána, hnědo-oranžově zbarvené stromy, jsou jasnými posly tohoto ročního období. I z dopravního hlediska lze neomylně poznat, že se blíží listopad. V předstihu před Památkou všech zesnulých 2.11. je tradičně zejména o víkendech posilován provoz linky 11 k Ústřednímu hřbitovu. Nejinak je tomu v letošním roce, kdy kloubové vozy navyšují přepravní kapacitu počínaje tímto víkendem. Kloubové trolejbusy budou na linku 11 nasazovány až do 2. listopadu (vždy o víkendech a dnech volna, případně také ve všední dny). Kromě linky 11 jsou kloubové trolejbusy tento víkend (a lze předpokládat, že jev bude následovat i následující víkendy) nasazeny také na linku 15, zde lze příčinu hledat ve snaze o zvýšení přepravní kapacity při návozech dělníků na Borská pole - tak, aby bylo možné ve vozidlech lépe dodržovat bezpečné rozestupy s ohledem na zamezení šíření koronaviru. Snímek ve slunečném podzimním odpoledni zachytil vůz 27 Tr č. 587 nasazený na linku 11, který se chystá opustit zastávku Letná.
Podzim je neomylně tady. Mlhavá rána, hnědo-oranžově zbarvené stromy, jsou jasnými posly tohoto ročního období. I z dopravního hlediska lze neomylně poznat, že se blíží listopad. V předstihu před Památkou všech zesnulých 2.11. je tradičně zejména o víkendech posilován provoz linky 11 k Ústřednímu hřbitovu. Nejinak je tomu v letošním roce, kdy kloubové vozy navyšují přepravní kapacitu počínaje tímto víkendem. Kloubové trolejbusy budou na linku 11 nasazovány až do 2. listopadu (vždy o víkendech a dnech volna, případně také ve všední dny). Kromě linky 11 jsou kloubové trolejbusy tento víkend (a lze předpokládat, že jev bude následovat i následující víkendy) nasazeny také na linku 15, zde lze příčinu hledat ve snaze o zvýšení přepravní kapacity při návozech dělníků na Borská pole - tak, aby bylo možné ve vozidlech lépe dodržovat bezpečné rozestupy s ohledem na zamezení šíření koronaviru. Snímek ve slunečném podzimním odpoledni zachytil vůz 27 Tr č. 587 nasazený na linku 11, který se chystá opustit zastávku Letná.
Oct 25, 2020 5:57:16pm
V plzeňské společnosti Škoda Electric nadále pokračuje výroba nových trolejbusů. Dokončovány jsou testy vozů pro francouzské město Saint-Étienne, naopak se rozbíhá testování nových trolejbusů pro Opavu. Do slezské metropole v následujících týdnech zamíří celkem pět nových trolejbusů Škoda 32 Tr, které posílí zdejší stávající flotilu 10 trolejbusů 32 Tr zařazených během podzimu 2018. Oproti dříve dodaným vozům se nové vozy odlišují absencí pomocné trakční baterie. Aktuálně vyráběné trolejbusy tak sice nabízí více místa k sezení pro cestující (není zde přítomna "motorová věž" v levé zadní části vozu), naopak ale budou upoutány k trolejovému vedení. Stroje budovou vyhotoveny jako plně klimatizované, vybavené jsou samozřejmě také informačním a kamerovým systémem. První z nových trolejbusů Škoda 32 Tr pro Opavu byl během najíždění prvních testovacích kilometrů zachycen dnes na Jižním předměstí při zatáčení z mostu Ivana Magora Jirouse do Borské ulice.
V plzeňské společnosti Škoda Electric nadále pokračuje výroba nových trolejbusů. Dokončovány jsou testy vozů pro francouzské město Saint-Étienne, naopak se rozbíhá testování nových trolejbusů pro Opavu. Do slezské metropole v následujících týdnech zamíří celkem pět nových trolejbusů Škoda 32 Tr, které posílí zdejší stávající flotilu 10 trolejbusů 32 Tr zařazených během podzimu 2018. Oproti dříve dodaným vozům se nové vozy odlišují absencí pomocné trakční baterie. Aktuálně vyráběné trolejbusy tak sice nabízí více místa k sezení pro cestující (není zde přítomna "motorová věž" v levé zadní části vozu), naopak ale budou upoutány k trolejovému vedení. Stroje budovou vyhotoveny jako plně klimatizované, vybavené jsou samozřejmě také informačním a kamerovým systémem. První z nových trolejbusů Škoda 32 Tr pro Opavu byl během najíždění prvních testovacích kilometrů zachycen dnes na Jižním předměstí při zatáčení z mostu Ivana Magora Jirouse do Borské ulice.
Oct 27, 2020 8:07:26pm
Oct 28, 2020 9:57:45am
Testy bateriové posilovací stanice na obratišti Sídliště Bory jsou už minulostí. Stanice byla testována minulé týdny, v závěrečné fázi probíhalo po 2x5 pracovních dnů testování napájení se zvýšeným odběrem bateriových trolejbusů, které do úseku záměrně přijížděly téměř s vybitou baterií, aby se v úseku začaly dobíjet. Bateriové trolejbusy byly nasazovány na vybraná pořadí linky 16 (až 8 kloubových vozů, 3 sólo vozy) a linky 14 (2 sólo vozy). Zejména u linky 14 absolvovaly trolejbusy v některých dnech jízdu na bateriový pohon po většině trasy (ze zastávky Doudlevce ETZ přes Pařížskou do zastávky U Teplárny), a to při souběhu testování bateriové stanice a napěťové výluky na Doudlevecké ulici (při výměně povrchu v ulici U Trati). Společně s koncem testů tak postupně mizí také bateriové trolejbusy z linky 14, nyní lince opět vládnou trolejbusy s pomocným dieselagregátovým pohonem, zejména vozy 24 Tr. I zachycený vůz 26 Tr č. 567 se tak do této části sítě opět na nějaký čas spíše nepodívá. Trolejbus byl v podzimní scenérii ulice Edvarda Beneše zachycen při stanicování v zastávce Gigant, pravděpodobně nejméně frekventované trolejbusové zastávce v plzeňské síti.
Testy bateriové posilovací stanice na obratišti Sídliště Bory jsou už minulostí. Stanice byla testována minulé týdny, v závěrečné fázi probíhalo po 2x5 pracovních dnů testování napájení se zvýšeným odběrem bateriových trolejbusů, které do úseku záměrně přijížděly téměř s vybitou baterií, aby se v úseku začaly dobíjet. Bateriové trolejbusy byly nasazovány na vybraná pořadí linky 16 (až 8 kloubových vozů, 3 sólo vozy) a linky 14 (2 sólo vozy). Zejména u linky 14 absolvovaly trolejbusy v některých dnech jízdu na bateriový pohon po většině trasy (ze zastávky Doudlevce ETZ přes Pařížskou do zastávky U Teplárny), a to při souběhu testování bateriové stanice a napěťové výluky na Doudlevecké ulici (při výměně povrchu v ulici U Trati). Společně s koncem testů tak postupně mizí také bateriové trolejbusy z linky 14, nyní lince opět vládnou trolejbusy s pomocným dieselagregátovým pohonem, zejména vozy 24 Tr. I zachycený vůz 26 Tr č. 567 se tak do této části sítě opět na nějaký čas spíše nepodívá. Trolejbus byl v podzimní scenérii ulice Edvarda Beneše zachycen při stanicování v zastávce Gigant, pravděpodobně nejméně frekventované trolejbusové zastávce v plzeňské síti.
Oct 29, 2020 8:31:38pm
Už máte objednaný západočeský trolejbusový kalendář? Ideální vánoční dárek pro každého správného trolejbusového fanouška. První várku objednávek uzavíráme ve středu 4. listopadu 2020, nyní je tedy pravý čas si objednat, pokud chcete mít kalendář u sebe už v polovině listopadu. Objednávky kalendáře přijímáme na emailu plzensketrolejbusy@email.cz či prostřednictvím zpráv naší stránce. Podrobnosti o cenách a možnostech předání jsou uvedeny níže. 𝗦𝘁𝗿𝗮́𝗻𝗸𝗮 𝗣𝗹𝘇𝗲𝗻̌𝘀𝗸𝗲́ 𝘁𝗿𝗼𝗹𝗲𝗷𝗯𝘂𝘀𝘆 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲́𝗿𝗼𝘃𝗲̌ 𝗽𝗿̌𝗶𝗰𝗵𝗮́𝘇𝗶́ 𝘀 𝗻𝗮𝗯𝗶́𝗱𝗸𝗼𝘂 𝗻𝗮́𝘀𝘁𝗲̌𝗻𝗻𝘆́𝗰𝗵 𝗸𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮́𝗿̌𝘂̊ 𝗽𝗿𝗼 𝗿𝗼𝗸 𝟮𝟬𝟮𝟭. Kalendář je zaměřen na západočeské trolejbusové provozy – 13 snímků přiblíží zajímavosti z provozu trolejbusů v Plzni a v Mariánských Lázní, neopomeneme ani dopravní muzeum ve Strašicích na Rokycansku. A vzhledem k tomu, že si v roce 2021 trolejbusy v Plzni připomenou dvě významná jubilea, 85 let od zahájení výroby trolejbusů na území města Plzně a 80 let od vyjetí prvního trolejbusu na plzeňské pravidelné lince, je kalendář rozšířen o specialitu – významná trolejbusová výročí. Kalendář Vám v průběhu jednotlivých měsíců kalendář připomene významné mezníky v rozvoji trolejbusové sítě v jednotlivých městech. Kalendář doporučujeme zakoupit ve formátu A3 (za cenu 199 Kč), ve kterém fotografie více vyniknou, případně je k dispozici také formát A4 (za 149 Kč). Kalendáře bude možné osobně vyzvednout na území města Plzně a (v ohlášeném termínu) také v Mariánských Lázních. Samozřejmě je možné také zaslání kalendáře poštou (doporučené psaní Česká pošta), zde je nutné k prodejní ceně připočítat náklady na poštovné a balné ve výši 70 Kč (formát A3) resp. 60 Kč (A4). V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Definitivně objednávky kalendářů uzavíráme 30. listopadu 2020.
Už máte objednaný západočeský trolejbusový kalendář? Ideální vánoční dárek pro každého správného trolejbusového fanouška.

První várku objednávek uzavíráme ve středu 4. listopadu 2020, nyní je tedy pravý čas si objednat, pokud chcete mít kalendář u sebe už v polovině listopadu. Objednávky kalendáře přijímáme na emailu plzensketrolejbusy@email.cz či prostřednictvím zpráv naší stránce. Podrobnosti o cenách a možnostech předání jsou uvedeny níže.

𝗦𝘁𝗿𝗮́𝗻𝗸𝗮 𝗣𝗹𝘇𝗲𝗻̌𝘀𝗸𝗲́ 𝘁𝗿𝗼𝗹𝗲𝗷𝗯𝘂𝘀𝘆 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲́𝗿𝗼𝘃𝗲̌ 𝗽𝗿̌𝗶𝗰𝗵𝗮́𝘇𝗶́ 𝘀 𝗻𝗮𝗯𝗶́𝗱𝗸𝗼𝘂 𝗻𝗮́𝘀𝘁𝗲̌𝗻𝗻𝘆́𝗰𝗵 𝗸𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮́𝗿̌𝘂̊ 𝗽𝗿𝗼 𝗿𝗼𝗸 𝟮𝟬𝟮𝟭. Kalendář je zaměřen na západočeské trolejbusové provozy – 13 snímků přiblíží zajímavosti z provozu trolejbusů v Plzni a v Mariánských Lázní, neopomeneme ani dopravní muzeum ve Strašicích na Rokycansku. A vzhledem k tomu, že si v roce 2021 trolejbusy v Plzni připomenou dvě významná jubilea, 85 let od zahájení výroby trolejbusů na území města Plzně a 80 let od vyjetí prvního trolejbusu na plzeňské pravidelné lince, je kalendář rozšířen o specialitu – významná trolejbusová výročí. Kalendář Vám v průběhu jednotlivých měsíců kalendář připomene významné mezníky v rozvoji trolejbusové sítě v jednotlivých městech.

Kalendář doporučujeme zakoupit ve formátu A3 (za cenu 199 Kč), ve kterém fotografie více vyniknou, případně je k dispozici také formát A4 (za 149 Kč). Kalendáře bude možné osobně vyzvednout na území města Plzně a (v ohlášeném termínu) také v Mariánských Lázních. Samozřejmě je možné také zaslání kalendáře poštou (doporučené psaní Česká pošta), zde je nutné k prodejní ceně připočítat náklady na poštovné a balné ve výši 70 Kč (formát A3) resp. 60 Kč (A4). V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Definitivně objednávky kalendářů uzavíráme 30. listopadu 2020.
Oct 30, 2020 8:15:17pm
Trolejbusové obratiště Zátiší by si v těchto týdnech stále někdo mohl splést se staveništěm nebo s výjevy z východních zemí. Provoz trolejbusů obratištěm byl sice obnoven 1. září 2020, nicméně v okolí komunikace nadále intenzivně pokračují stavební činnosti na výstavbě nových domů s městskými byty. Provoz trolejbusů v tomto místě je však poměrně řídký, v pracovní dny jsou zde ukončeny dva spoje linky 12 po 22. hodině, o víkendu zde v průběhu dne je ukončen přibližně každý druhý spoj linky 12 (tj. jeden trolejbus za 30 minut). Snímek při průjezdu Línskou ulicí zvěčnil ve sváteční den vůz 24 Tr č. 508.
Trolejbusové obratiště Zátiší by si v těchto týdnech stále někdo mohl splést se staveništěm nebo s výjevy z východních zemí. Provoz trolejbusů obratištěm byl sice obnoven 1. září 2020, nicméně v okolí komunikace nadále intenzivně pokračují stavební činnosti na výstavbě nových domů s městskými byty. Provoz trolejbusů v tomto místě je však poměrně řídký, v pracovní dny jsou zde ukončeny dva spoje linky 12 po 22. hodině, o víkendu zde v průběhu dne je ukončen přibližně každý druhý spoj linky 12 (tj. jeden trolejbus za 30 minut). Snímek při průjezdu Línskou ulicí zvěčnil ve sváteční den vůz 24 Tr č. 508.
Oct 31, 2020 7:26:58pm
Provoz linky 11 k Ústřednímu hřbitovu byl i tento víkend zajišťován kloubovými trolejbusy pro zvýšení přepravní nabídky v souvislosti se Svátkem zesnulých. Kapacita linky 11 byla posílena také předcházející víkend a také ve státní svátek 28.10. (jež letos připadl na středu). Provoz linky byl zajišťován kloubovými trolejbusy s automatickým sčítáním cestujících, zejména tedy novými trolejbusy Škoda 27 Tr v karoserii New Trollino (Urbino). Dva z těchto nových krasavců, vozy č. 587 a 590, na snímku pózují v podzimní scenérii obratiště Ústřední hřbitov. Trolejbusy jsou zachyceny krátce po předjížděcím manévru, ke kterému na tomto obratišti dochází v současné době pouze jednou denně o víkendových dnech,a to v rámci výjezdu odpolední směny 11/5 pro zajištění delších "svačinových" pauz v průběhu odpoledne.
Provoz linky 11 k Ústřednímu hřbitovu byl i tento víkend zajišťován kloubovými trolejbusy pro zvýšení přepravní nabídky v souvislosti se Svátkem zesnulých. Kapacita linky 11 byla posílena také předcházející víkend a také ve státní svátek 28.10. (jež letos připadl na středu). Provoz linky byl zajišťován kloubovými trolejbusy s automatickým sčítáním cestujících, zejména tedy novými trolejbusy Škoda 27 Tr v karoserii New Trollino (Urbino). Dva z těchto nových krasavců, vozy č. 587 a 590, na snímku pózují v podzimní scenérii obratiště Ústřední hřbitov. Trolejbusy jsou zachyceny krátce po předjížděcím manévru, ke kterému na tomto obratišti dochází v současné době pouze jednou denně o víkendových dnech,a to v rámci výjezdu odpolední směny 11/5 pro zajištění delších "svačinových" pauz v průběhu odpoledne.
Nov 01, 2020 6:47:43pm
Již třetím rokem se začátkem listopadu vyraší na čelech vozů MHD knírky. Nejinak je tomu i letos. Sdružení dopravních podniků ČR se touto formou připojuje ke kampani Movember upozorňující na problematiku mužského zdraví a snaží se zlepšit povědomí o nutnosti preventivních prohlídek mužských pohlavních orgánů. Oproti minulým rokům jsou knírky v souladu s platnými nařízeními opatřené také rouškami. Knírek si "oblékla" i 24 Tr č. 501. Ta se po opravě po nedávné drobné nehodě opět objevuje v provozu s cestujícími a během nedělní směny na lince 16 tak mohla být zachycena při výjezdu ze zastávky Habrmannovo náměstí.
Již třetím rokem se začátkem listopadu vyraší na čelech vozů MHD knírky. Nejinak je tomu i letos. Sdružení dopravních podniků ČR se touto formou připojuje ke kampani Movember upozorňující na problematiku mužského zdraví a snaží se zlepšit povědomí o nutnosti preventivních prohlídek mužských pohlavních orgánů. Oproti minulým rokům jsou knírky v souladu s platnými nařízeními opatřené také rouškami. Knírek si "oblékla" i 24 Tr č. 501. Ta se po opravě po nedávné drobné nehodě opět objevuje v provozu s cestujícími a během nedělní směny na lince 16 tak mohla být zachycena při výjezdu ze zastávky Habrmannovo náměstí.
Nov 02, 2020 7:43:01pm
Zkušební jízdy nových trolejbusů Škoda 32 Tr pro Opavu v plzeňských ulicích nadále pokračují. Na klasickém "zkušebním polygonu", tedy ustáleném okruhu, na kterém jsou testovací kilometry zkoušenými vozy ujety nejrychleji, tak mohl být zachycen třetí nový trolejbus pro Opavu. Stroj konkrétně projíždí kolem zastávky Techmania. Celkem do metropole Slezska zamíří pět nových klimatizovaných klasických trolejbusů.
Zkušební jízdy nových trolejbusů Škoda 32 Tr pro Opavu v plzeňských ulicích nadále pokračují. Na klasickém "zkušebním polygonu", tedy ustáleném okruhu, na kterém jsou testovací kilometry zkoušenými vozy ujety nejrychleji, tak mohl být zachycen třetí nový trolejbus pro Opavu. Stroj konkrétně projíždí kolem zastávky Techmania. Celkem do metropole Slezska zamíří pět nových klimatizovaných klasických trolejbusů.
Nov 05, 2020 8:51:31pm
Mlha, zima, brzká tma... kdo by (ne)měl rád listopad. Mlhavý podvečer zastihl 26 Tr při odjezdu ze stanice Hlavní nádraží.
Mlha, zima, brzká tma... kdo by (ne)měl rád listopad. Mlhavý podvečer zastihl 26 Tr při odjezdu ze stanice Hlavní nádraží.
Nov 06, 2020 9:15:44pm
Práce na opravě povrchu v ulici U Trati pokračují i o víkendech. O předcházejícím a tomto víkendu je ulice U Trati v úseku mezi křižovatkou s Prokopovou a křižovatkou s Klatovskou zcela uzavřena. Důvodem jsou práce na výměně povrchu vozovky právě v okolí těchto křižovatek (resp. vyústění ulice U Trati do každé z křižovatek). Minulý víkend probíhaly práce zejména na křižovatce Belánka (U Trati x Klatovská), tento víkend se práce soustředí na křižovatku U Trati x Prokopova x Doudlevecká, následující víkend bude v ulici U Trati za kompletní uzavírky nanášeno dopravní značení a proběhnou další dokončovací práce. Práce na výměně povrchu probíhají za napěťové výluky pro linku 13 (jízda na alternativní pohon teoreticky v úseku Doudlevce ETZ - Goethova resp. Prokopova - U Školky (z důvodu bezpečnější manipulace se sběrači)). Kompletní víkendové uzavírky ulice U Trati ovlivňují také trasu spojů linky 13 - komunikace je využívána při přesunech trolejbusů z vozovny na černickou větev a naopak. Spoje vyjíždějící z vozovny na linku 13 směr Černice jsou tak po oba víkendy vedeny odklonem ulicemi Koperníkova, Tylova, Americká, Prokopova, analogicky jsou odklonem přes Americkou vedeny spoje 13X z Černic do vozovny. Pro linku 13 se tak jedná o návrat na dřívější nájezdovou a zátahovou trasu před zprovozněním ulice U Trati. Snímek zachytil odkloněný spoj linky 13 z depa Karlov do Černic v podání vozu 575 při stanicování v zastávce Mrakodrap. Tato zastávka v minulých týdnech procházela lokálními opravami povrchu zastávkového zálivu, trolejbusy vždy odbavovaly ve volné polovině zastávky.
Práce na opravě povrchu v ulici U Trati pokračují i o víkendech. O předcházejícím a tomto víkendu je ulice U Trati v úseku mezi křižovatkou s Prokopovou a křižovatkou s Klatovskou zcela uzavřena. Důvodem jsou práce na výměně povrchu vozovky právě v okolí těchto křižovatek (resp. vyústění ulice U Trati do každé z křižovatek). Minulý víkend probíhaly práce zejména na křižovatce Belánka (U Trati x Klatovská), tento víkend se práce soustředí na křižovatku U Trati x Prokopova x Doudlevecká, následující víkend bude v ulici U Trati za kompletní uzavírky nanášeno dopravní značení a proběhnou další dokončovací práce. Práce na výměně povrchu probíhají za napěťové výluky pro linku 13 (jízda na alternativní pohon teoreticky v úseku Doudlevce ETZ - Goethova resp. Prokopova - U Školky (z důvodu bezpečnější manipulace se sběrači)). Kompletní víkendové uzavírky ulice U Trati ovlivňují také trasu spojů linky 13 - komunikace je využívána při přesunech trolejbusů z vozovny na černickou větev a naopak. Spoje vyjíždějící z vozovny na linku 13 směr Černice jsou tak po oba víkendy vedeny odklonem ulicemi Koperníkova, Tylova, Americká, Prokopova, analogicky jsou odklonem přes Americkou vedeny spoje 13X z Černic do vozovny. Pro linku 13 se tak jedná o návrat na dřívější nájezdovou a zátahovou trasu před zprovozněním ulice U Trati. Snímek zachytil odkloněný spoj linky 13 z depa Karlov do Černic v podání vozu 575 při stanicování v zastávce Mrakodrap. Tato zastávka v minulých týdnech procházela lokálními opravami povrchu zastávkového zálivu, trolejbusy vždy odbavovaly ve volné polovině zastávky.
Nov 07, 2020 7:48:41pm
Ještě jedním snímkem potěšíme všechny přiznívce nových opavských trolejbusů. Druhý z pětice nových trolejbusů Škoda 32 Tr pro slezskou metropoli byl zachycen v zastávce CAN Husova společně s plzeňským trolejbusem Škoda 26 Tr č. 556. Podobné vozy 26 Tr budou červeno-černo-bílému stroji dělat společnost i v jeho budoucím působišti.
Ještě jedním snímkem potěšíme všechny přiznívce nových opavských trolejbusů. Druhý z pětice nových trolejbusů Škoda 32 Tr pro slezskou metropoli byl zachycen v zastávce CAN Husova společně s plzeňským trolejbusem Škoda 26 Tr č. 556. Podobné vozy 26 Tr budou červeno-černo-bílému stroji dělat společnost i v jeho budoucím působišti.
Nov 09, 2020 5:50:55pm
Kompletní výměna povrchu v ulici U Trati je pomalu za námi. V minulých týdnech byl za napěťových výluk frézován původní povrch komunikace a následně pokládán nový. Provoz byl veden vždy ve volné polovině vozovky, což střídavě způsobovalo neobsluhování zastávky Radobyčická. Linka 10 byla po dobu prací zajišťována trolejbusy s alternativním pohonem (zejména s dieselagregátem). Alternativní pohon našel využití jak při napěťových výlukách v rámci stavebních prací (napěťové výluky zasáhly také linky 13 a 14 projíždějící po Doudlevecké třídě), tak také při přibližně dvoutýdenním vedení provozu obousměrně polovinou pro směr jízdy od Belánky k Doudlevecké. Trolejbusy linky 10 jedoucí v opačném směru (Radobyčická směr Belánka) se tak pohybovaly mimo dosah trolejového vedení. To je i případ zachyceného vozu 24 Tr č. 518, který na pomocný pohon stoupá ke křižovatce Belánka. V pozadí jsou zřetelné práce na pokládce nového asfaltového povrchu. Na trolejovém vedení pro směr jízdy k Belánce je také patrné vyzkratování pro bezpečnou stavební činnost. Naposledy by stavba do provozu trolejbusů měla zasáhnout blížící se víkend, kdy bude v ulici U Trati za kompletní uzavírky nanášeno dopravní značení a proběhnou další dokončovací práce. Spoje linky 13 vyjíždějící z depa Karlov do Černic a zatahující spoje 13X z Černic do depa Karlov budou stejně jako minulé víkendy vedeny odklonem po Americké třídě.
Kompletní výměna povrchu v ulici U Trati je pomalu za námi. V minulých týdnech byl za napěťových výluk frézován původní povrch komunikace a následně pokládán nový. Provoz byl veden vždy ve volné polovině vozovky, což střídavě způsobovalo neobsluhování zastávky Radobyčická. Linka 10 byla po dobu prací zajišťována trolejbusy s alternativním pohonem (zejména s dieselagregátem). Alternativní pohon našel využití jak při napěťových výlukách v rámci stavebních prací (napěťové výluky zasáhly také linky 13 a 14 projíždějící po Doudlevecké třídě), tak také při přibližně dvoutýdenním vedení provozu obousměrně polovinou pro směr jízdy od Belánky k Doudlevecké. Trolejbusy linky 10 jedoucí v opačném směru (Radobyčická směr Belánka) se tak pohybovaly mimo dosah trolejového vedení. To je i případ zachyceného vozu 24 Tr č. 518, který na pomocný pohon stoupá ke křižovatce Belánka. V pozadí jsou zřetelné práce na pokládce nového asfaltového povrchu. Na trolejovém vedení pro směr jízdy k Belánce je také patrné vyzkratování pro bezpečnou stavební činnost. Naposledy by stavba do provozu trolejbusů měla zasáhnout blížící se víkend, kdy bude v ulici U Trati za kompletní uzavírky nanášeno dopravní značení a proběhnou další dokončovací práce. Spoje linky 13 vyjíždějící z depa Karlov do Černic a zatahující spoje 13X z Černic do depa Karlov budou stejně jako minulé víkendy vedeny odklonem po Americké třídě.
Nov 09, 2020 7:57:38pm
Testování trolejbusů pro francouzské město Saint-Étienne v ulicích Plzně pro tuto chvíli pomalu ustává. Jednou z řady zajímavostí trolejbusů Solaris Trollino 12 určených pro Saint-Étienne je absence lan ke sběracím tyčím a navijáků. Pro manipulaci se sběrači je kromě poloautomatického stahování/nasazování (s natrolejovací stříškou) pro řidiče k dispozici teleskopická tyč. Tento způsob manipulace sebou přináší výhody (např. trolejbus lany nemůže zachytit o dopravní značku či překážku při objíždění), na druhou stranu může být manipulace se sběrači pomocí tyče časově náročnější než za pomocí klasických lan. Každý ze způsobů manipulace se sběrači má své zastánce i odpůrce. Snímek z náměstí Milady Horákové zachycuje setkání budoucího francouzského trolejbusu Solaris Trollino 12 s plzeňským trolejbusem Škoda 26 Tr. Výsledný obchodní název trolejbusu (Škoda 26 Tr / Solaris Trollino 12) se dle dohody společností Škoda a Solaris odvíjí od cílového trhu.
Testování trolejbusů pro francouzské město Saint-Étienne v ulicích Plzně pro tuto chvíli pomalu ustává. Jednou z řady zajímavostí trolejbusů Solaris Trollino 12 určených pro Saint-Étienne je absence lan ke sběracím tyčím a navijáků. Pro manipulaci se sběrači je kromě poloautomatického stahování/nasazování (s natrolejovací stříškou) pro řidiče k dispozici teleskopická tyč. Tento způsob manipulace sebou přináší výhody (např. trolejbus lany nemůže zachytit o dopravní značku či překážku při objíždění), na druhou stranu může být manipulace se sběrači pomocí tyče časově náročnější než za pomocí klasických lan. Každý ze způsobů manipulace se sběrači má své zastánce i odpůrce. Snímek z náměstí Milady Horákové zachycuje setkání budoucího francouzského trolejbusu Solaris Trollino 12 s plzeňským trolejbusem Škoda 26 Tr. Výsledný obchodní název trolejbusu (Škoda 26 Tr / Solaris Trollino 12) se dle dohody společností Škoda a Solaris odvíjí od cílového trhu.
Nov 09, 2020 8:21:53pm
Sychravé a mlhavé podzimní počasí společně s brzkým soumrakem příliš k pobytu venku nelákají. Pro ty, kteří se nenechají listopadovým počasím odradit, jsou odměnou nezvyklé pohledy na jinak běžná místa. I hlavní trolejbusová křižovatka v Plzni, kruhový objezd na Americké třídě, získává díky mlze zvláštní, ne-li tajemnou, atmosféru. Tu přibližuje i snímek vozu Škoda 26 Tr č. 553 nasazeného na linku 11, kterak si při výjezdu z okružní křižovatky razí cestu hustou mlhou.
Sychravé a mlhavé podzimní počasí společně s brzkým soumrakem příliš k pobytu venku nelákají. Pro ty, kteří se nenechají listopadovým počasím odradit, jsou odměnou nezvyklé pohledy na jinak běžná místa. I hlavní trolejbusová křižovatka v Plzni, kruhový objezd na Americké třídě, získává díky mlze zvláštní, ne-li tajemnou, atmosféru. Tu přibližuje i snímek vozu Škoda 26 Tr č. 553 nasazeného na linku 11, kterak si při výjezdu z okružní křižovatky razí cestu hustou mlhou.
Nov 10, 2020 10:58:03am
Kromě trolejbusů Škoda 24 Tr podporují kampaň Movember také některé plzeňské stroje Škoda 25 Tr. V rámci kampaně Movember vozidla MHD v českých mestěch už třetím rokem v listopadu "nosí" knírky, hlavní symbol kampaně upozorňující na problematiku mužského zdraví. Kampaň se snaží zlepšit povědomí o nutnosti preventivních prohlídek mužských pohlavních orgánů. Trolejbus č. 520 podporující kampaň byl zachycen ve slunečné podzimní odpoledne při odjezdu z výchozí zastávky Sídliště Bory. Tento vůz v Plzni započal už 12. rok své služby, první cestující svezl v září 2009.
Kromě trolejbusů Škoda 24 Tr podporují kampaň Movember také některé plzeňské stroje Škoda 25 Tr. V rámci kampaně Movember vozidla MHD v českých mestěch už třetím rokem v listopadu "nosí" knírky, hlavní symbol kampaně upozorňující na problematiku mužského zdraví. Kampaň se snaží zlepšit povědomí o nutnosti preventivních prohlídek mužských pohlavních orgánů. Trolejbus č. 520 podporující kampaň byl zachycen ve slunečné podzimní odpoledne při odjezdu z výchozí zastávky Sídliště Bory. Tento vůz v Plzni započal už 12. rok své služby, první cestující svezl v září 2009.
Nov 10, 2020 11:07:56pm
Najde se zájemce o schéma plzeňské MHD z roku 2008? V případě zájmu kontaktujte autora příspěvku.
Nov 11, 2020 5:53:52pm
Od 29.10. resp. 2.11.2020 jsou na linku 15 opětovně nasazovány kloubové trolejbusy v co největší míře. Děje se tak v důsledku redukce spojů na lince 16 (a potažmo tedy i posilových spojů linky 17) a zároveň jako opatření pro možnost dodržování větších rozestupů v trolejbusových spojích z/do průmyslové zóny Borská pole. Kapacita dočasně zrušených spojů linky 17 je kompenzována právě zvýšeným vypravováním kloubových trolejbusů na linku 15. Oproti jarní vlně epidemie a souvisejícím opatřením v provozu jsou nyní kloubové trolejbusy prioritně nasazovány na všech 12 pořadí linky 15 (od 2.11.2020). Naopak oproti jaru nejsou zřizovány mimořádné posilové spoje linky 15. V případě nedostatku kloubových trolejbusů jsou sólo vozy nejprve nasazeny na vytipovaná pořadí linky 16, aby byla prioritně zachována kapacity linky 15. Současná situace přináší i drobnou provozní zajímavost. Za běžného provozu často spoje linky 15 v odpolední špičce přijíždí na konečnou Lobzy se zpožděním i přes 10 minut. Proto jsou na tomto obratišti zavedeny ve špičce delší vyrovnávací pauzy, aby spoje z Lobez odjížděly včas. Nyní vzhledem k nižší intenzitě provozu na komunikacích jezdí spoje městské dopravy prakticky vždy na čas, trolejbusy tak v obratišti Lobzy využívají celý vyrovnávací čas a výjimečná nejsou ani setkání s dalším spojem. Odpoledne se tak na tomto (jinak spíše průjezdném) obratišti pravidelně setkávají i dva kloubové trolejbusy. Snímek v obratišti Lobzy zachytil trolejbusy Škoda 27 Tr č. 527 (nasazený na pořadí 15/12, kde si kloubové trolejbusy v pravidelném provozu odbývají premiéru) a 526 (vypravený na 15/11).
Od 29.10. resp. 2.11.2020 jsou na linku 15 opětovně nasazovány kloubové trolejbusy v co největší míře. Děje se tak v důsledku redukce spojů na lince 16 (a potažmo tedy i posilových spojů linky 17) a zároveň jako opatření pro možnost dodržování větších rozestupů v trolejbusových spojích z/do průmyslové zóny Borská pole. Kapacita dočasně zrušených spojů linky 17 je kompenzována právě zvýšeným vypravováním kloubových trolejbusů na linku 15. Oproti jarní vlně epidemie a souvisejícím opatřením v provozu jsou nyní kloubové trolejbusy prioritně nasazovány na všech 12 pořadí linky 15 (od 2.11.2020). Naopak oproti jaru nejsou zřizovány mimořádné posilové spoje linky 15. V případě nedostatku kloubových trolejbusů jsou sólo vozy nejprve nasazeny na vytipovaná pořadí linky 16, aby byla prioritně zachována kapacity linky 15. Současná situace přináší i drobnou provozní zajímavost. Za běžného provozu často spoje linky 15 v odpolední špičce přijíždí na konečnou Lobzy se zpožděním i přes 10 minut. Proto jsou na tomto obratišti zavedeny ve špičce delší vyrovnávací pauzy, aby spoje z Lobez odjížděly včas. Nyní vzhledem k nižší intenzitě provozu na komunikacích jezdí spoje městské dopravy prakticky vždy na čas, trolejbusy tak v obratišti Lobzy využívají celý vyrovnávací čas a výjimečná nejsou ani setkání s dalším spojem. Odpoledne se tak na tomto (jinak spíše průjezdném) obratišti pravidelně setkávají i dva kloubové trolejbusy. Snímek v obratišti Lobzy zachytil trolejbusy Škoda 27 Tr č. 527 (nasazený na pořadí 15/12, kde si kloubové trolejbusy v pravidelném provozu odbývají premiéru) a 526 (vypravený na 15/11).
Nov 11, 2020 8:05:31pm
Začaly v Plzni, skončí v Rivne. Konec trolejbusů Škoda 9 Tr pravidelném provozu? Vypadá to, že ano... Každý, kdo se chtěl v posledních letech svézt trolejbusem Škoda 9 Tr v běžném provozu, měl v hledáčku ukrajinské město Rivne. V běžném provozu zde i v roce 2020 bylo obvykle nasazováno 5-6 trolejbusů Škoda 9 Tr (velmi výjimečně však až 9 vozů v jeden den) z celkem 10 místních provozních trolejbusů Škoda 9 Tr (č. 085, 090, 091, 094, 097, 126, 129, 130, 135 a 137). V současnosti vše nasvědčuje tomu, že se provoz těchto legendárních trolejbusů nachýlil ke svému konci. První odstavení 9 Tr z provozu, trvající necelý měsíc, nastalo v souvislosti s koronavirovou epidemií letos na jaře. Na linku nebyla žádná rivenská 9 Tr vypravena počínaje 25.3.2020. Od 22.4.2020 se trolejbusy Škoda 9 Tr v provozu opět objevovaly, stále častěji však pro provoz byly postradatelné. Další provozní vyhlídky tohoto typu nevylepšila ani kuriozní nehoda rivenského vozu č. 129, který nekontrolovaně couval klesáním dne 26.5.2020 (způsobeno nedostatečnou znalostí ovládání 9 Tr novou řidičkou). V září letošního roku Rivne obdrželo další tři nové trolejbusy Dnipro T203, které prakticky znamenaly odsun 9 Tr do role rezervních vozidel. Už v průběhu září do provozu zasahoval obvykle jen jeden či dva vozy 9 Tr, a to obvykle v průměru jen 1-3x do týdne. Naposledy svezl cestující v pravidelném provozu rivenský trolejbus Škoda 9 Tr č. 085 dne 8.10.2020 na lince 1. Nenápadně došlo k odstavení těchto vozů z pravidelného provozu, čímž se v tichosti uzavírá provozní kapitola typu Škoda 9 Tr. Trolejbusy Škoda 9 Tr už v Rivne nyní nejsou pro provoz potřeba, desítka charakteristicky kulatých trolejbusů je zatím ponechána ve vozovně. Do budoucna nelze vyloučit nepravidelný provoz trolejbusů 9 Tr jako "retro" vozidel na speciální (příležitostné) lince, nicméně konkrétní obrysy, ani naklonění politické reprezentace města, zatím nejsou známy, a tak je obtížné předvídat. Proto lze u éry trolejbusů Škoda 9 Tr v Rivne psát otazník, nikoliv definitivní tečku. V tuto chvíli však vše nasvědčuje tomu, že do regulérního pravidelného linkového provozu trolejbusy Škoda 9 Tr už nezasáhnou. Pro úplnost dodejme, že v Rivne nadále slouží služební trolejbus Škoda 9 Tr a dále je zde pro muzejní účely zachován první rivenský trolejbus, dvoudveřový vůz 9 Tr č. 001. Teoreticky se tedy 8. října 2020 uzavřela éra trolejbusů Škoda 9 Tr v pravidelném provozu na běžných linkách s cestujícími. Třetí nejpočetnější typ trolejbusu na světě svoji provozní kapitolu zahájil v závěru listopadu roku 1960, kdy byl do linkového provozu zařazen prototyp typové řady Škoda 9 Tr. Stalo se tak v naší domovině, Plzni, a trolejbus obdržel ev. č. 166. Bez necelých dvou měsíců tak provozní éra trolejbusů Škoda 9 Tr trvala neuvěřitelných 60 let (od listopadu 1960 do října 2020). Provozní etapa 9 Tr byla v poslední době prodlužována zejména díky ukrajinským trolejbusovým provozům. Snímek z února letošního roku zachytil jednoho z posledních mohykánů tehdy sloužícího v Rivne, vůz Škoda 9 Tr č. 135, při výjezdu z obratiště РЗТА (přibližně přeloženo jako Závod traktorových agregátů). (Za spolupráci děkujeme Antonu Brynychovi.)
Začaly v Plzni, skončí v Rivne. Konec trolejbusů Škoda 9 Tr pravidelném provozu? Vypadá to, že ano...

Každý, kdo se chtěl v posledních letech svézt trolejbusem Škoda 9 Tr v běžném provozu, měl v hledáčku ukrajinské město Rivne. V běžném provozu zde i v roce 2020 bylo obvykle nasazováno 5-6 trolejbusů Škoda 9 Tr (velmi výjimečně však až 9 vozů v jeden den) z celkem 10 místních provozních trolejbusů Škoda 9 Tr (č. 085, 090, 091, 094, 097, 126, 129, 130, 135 a 137). V současnosti vše nasvědčuje tomu, že se provoz těchto legendárních trolejbusů nachýlil ke svému konci. První odstavení 9 Tr z provozu, trvající necelý měsíc, nastalo v souvislosti s koronavirovou epidemií letos na jaře. Na linku nebyla žádná rivenská 9 Tr vypravena počínaje 25.3.2020. Od 22.4.2020 se trolejbusy Škoda 9 Tr v provozu opět objevovaly, stále častěji však pro provoz byly postradatelné. Další provozní vyhlídky tohoto typu nevylepšila ani kuriozní nehoda rivenského vozu č. 129, který nekontrolovaně couval klesáním dne 26.5.2020 (způsobeno nedostatečnou znalostí ovládání 9 Tr novou řidičkou). V září letošního roku Rivne obdrželo další tři nové trolejbusy Dnipro T203, které prakticky znamenaly odsun 9 Tr do role rezervních vozidel. Už v průběhu září do provozu zasahoval obvykle jen jeden či dva vozy 9 Tr, a to obvykle v průměru jen 1-3x do týdne.

Naposledy svezl cestující v pravidelném provozu rivenský trolejbus Škoda 9 Tr č. 085 dne 8.10.2020 na lince 1. Nenápadně došlo k odstavení těchto vozů z pravidelného provozu, čímž se v tichosti uzavírá provozní kapitola typu Škoda 9 Tr. Trolejbusy Škoda 9 Tr už v Rivne nyní nejsou pro provoz potřeba, desítka charakteristicky kulatých trolejbusů je zatím ponechána ve vozovně. Do budoucna nelze vyloučit nepravidelný provoz trolejbusů 9 Tr jako "retro" vozidel na speciální (příležitostné) lince, nicméně konkrétní obrysy, ani naklonění politické reprezentace města, zatím nejsou známy, a tak je obtížné předvídat. Proto lze u éry trolejbusů Škoda 9 Tr v Rivne psát otazník, nikoliv definitivní tečku. V tuto chvíli však vše nasvědčuje tomu, že do regulérního pravidelného linkového provozu trolejbusy Škoda 9 Tr už nezasáhnou. Pro úplnost dodejme, že v Rivne nadále slouží služební trolejbus Škoda 9 Tr a dále je zde pro muzejní účely zachován první rivenský trolejbus, dvoudveřový vůz 9 Tr č. 001.

Teoreticky se tedy 8. října 2020 uzavřela éra trolejbusů Škoda 9 Tr v pravidelném provozu na běžných linkách s cestujícími. Třetí nejpočetnější typ trolejbusu na světě svoji provozní kapitolu zahájil v závěru listopadu roku 1960, kdy byl do linkového provozu zařazen prototyp typové řady Škoda 9 Tr. Stalo se tak v naší domovině, Plzni, a trolejbus obdržel ev. č. 166. Bez necelých dvou měsíců tak provozní éra trolejbusů Škoda 9 Tr trvala neuvěřitelných 60 let (od listopadu 1960 do října 2020). Provozní etapa 9 Tr byla v poslední době prodlužována zejména díky ukrajinským trolejbusovým provozům.

Snímek z února letošního roku zachytil jednoho z posledních mohykánů tehdy sloužícího v Rivne, vůz Škoda 9 Tr č. 135, při výjezdu z obratiště РЗТА (přibližně přeloženo jako Závod traktorových agregátů).

(Za spolupráci děkujeme Antonu Brynychovi.)
Nov 14, 2020 11:11:20pm
"Čechoameričan", trolejbus Škoda 14 TrE, se dnes vydal na další cesty. Po velké jarní cestě z Daytonu v americkém státu Ohio přes Atlantik do Prahy, kde se unikátní trolejbus stal pro letošní návštěvnickou sezónou lákadlem Muzea MHD v Praze-Střešovicích, následovala dnes cesta mezi metropolemi Česko-Slovenska. Ač byla tato cesta nesrovnatelně kratší, i tak byla s ohledem na atypické rozměry trolejbusu výzvou. Trolejbus se díky umu zúčastněných pracovníků podařilo ve stísněných podmínkách nádvoří pražského muzea otočit a naložit na připravený podvalník, ač se jednalo o časově náročnější operaci, než bylo původně předpokládáno. Areál Muzea MHD transport s Čechoameričanem opustil 17 minut po 14. hodině. Přibližně v těchto chvílích (21. hodina) by se daytonský trolejbus měl dotknout povrchu bratislavského asfaltu. Trolejbus 14 TrE bude v Bratislavě přibližně 14 dnů dokumentován v areálu společnosti pro vytvoření kompletního 3D modelu pro využití v dalších digitálních produkcích (trolejbus si tak v Bratislavě nebude možné prohlédnout veřejně). Na přelomu listopadu a prosince by se trolejbus ze slovenské metropole měl přesunout zpět do České republiky, konkrétně do Muzea dopravy v obci Strašice na Rokycansku (rozhraní Plzeňského a Středočeského kraje). Snímek trolejbus Škoda 14 TrE zachytil na nádvoří střešovického Muzea MHD během manipulace jejíž cílem bylo otočit trolejbus, tak aby na připravený návěs (v popředí) mohl být vůz nakládán pozadu.
"Čechoameričan", trolejbus Škoda 14 TrE, se dnes vydal na další cesty. Po velké jarní cestě z Daytonu v americkém státu Ohio přes Atlantik do Prahy, kde se unikátní trolejbus stal pro letošní návštěvnickou sezónou lákadlem Muzea MHD v Praze-Střešovicích, následovala dnes cesta mezi metropolemi Česko-Slovenska. Ač byla tato cesta nesrovnatelně kratší, i tak byla s ohledem na atypické rozměry trolejbusu výzvou. Trolejbus se díky umu zúčastněných pracovníků podařilo ve stísněných podmínkách nádvoří pražského muzea otočit a naložit na připravený podvalník, ač se jednalo o časově náročnější operaci, než bylo původně předpokládáno. Areál Muzea MHD transport s Čechoameričanem opustil 17 minut po 14. hodině. Přibližně v těchto chvílích (21. hodina) by se daytonský trolejbus měl dotknout povrchu bratislavského asfaltu. Trolejbus 14 TrE bude v Bratislavě přibližně 14 dnů dokumentován v areálu společnosti pro vytvoření kompletního 3D modelu pro využití v dalších digitálních produkcích (trolejbus si tak v Bratislavě nebude možné prohlédnout veřejně). Na přelomu listopadu a prosince by se trolejbus ze slovenské metropole měl přesunout zpět do České republiky, konkrétně do Muzea dopravy v obci Strašice na Rokycansku (rozhraní Plzeňského a Středočeského kraje). Snímek trolejbus Škoda 14 TrE zachytil na nádvoří střešovického Muzea MHD během manipulace jejíž cílem bylo otočit trolejbus, tak aby na připravený návěs (v popředí) mohl být vůz nakládán pozadu.
Nov 16, 2020 9:07:39pm
Trolejbusácká pohádka 4 aneb Yetti a trolejbusák S blížícím se aventem pro vás "básnící řidič trolejbusu" Milan Šnajdr připravil další pohádku. Vánoční atmosféra, prostředí hor, ale i Yetti nebo sněhuláci. Jak si se vším trolejbusák poradí? Milan Šnajdr Bylo nebylo, žil byl jeden trolejbusák. Skoro každý den jezdil se svým vozem přidělenou linku z centra města k úpatí velkého pohoří. Trolejbusák na lince znal každý metr trasy a postupem času také všechny pravidelné cestující. Čas plynul, přiblížily se Vánoce, letos poprvé trolejbusák sloužil i na Štědrý den. Časně ráno tedy trolejbusák navlékl svoji sváteční uniformu a usedl za volant. Ve vzduchu poletovaly první sněhové vločky, ulice se pyšnily sváteční výzdobou, a většina obyvatel se už doma pečlivě připravovala na nejkrásnější den v roce. Sváteční směna trolejbusákovi klidně ubíhala, při jedné z jízd ho na zastávce zaujal zvláštní cestující. Byl to velký chlap, dvoumetrový, svalnatý, ale měl bílé vlasy, vousy, obočí, a i přes bundu bylo patrné, že měl ruce poseté bílými chlupy. Nastoupil, vsoukal se pokorně na zadní sedadla a mlčky koukal z okna. Trolejbusák jej občas kontroloval ve zpětném zrcátku, všiml si, že vystoupil na zastávce u velkého nákupního centra. Když jel trolejbusák z centra zpět, dvoumetrový chlap už na zastávce opět čekal. Tentokrát byl ale obtěžkaný mnoha balíčky s vánočními dárky, tak tak, že je pobral. Na konečné bílý obr vystoupil, udělal pár kroků a zmizel v husté mlze. Trolejbusák šel zkontrolovat trolejbus a našel tam jeden balíček obalený vánočním papírem. Bylo jasné, komu vypadl. „Musím mu ho vrátit“, řekl si trolejbusák a vyběhl z trolejbusu ven do mlhy. Ovšem onen muž byl už pryč. Když se řidič vrátil zpátky k trolejbusu, spatřil kouzelného dědečka, kterého doteď vůbec nepostřehl… jako by byl neviditelný. Dal se s ním do řeči: „Viděl jste také toho divného velkého člověka?", ptá se trolejbusák. „Ano, ano, viděl, byl to sám sněžný muž Yetty!“, odpověděl mu kouzelný dědeček. „Za to, že jsi mne tak pěkně svezl, a že v dnešní sváteční den jezdíš trolejbusem, ti dám moji vizitku, a když budeš potřebovat, zavolej a splním Ti tři přání“, řekl a po těchto slovech zmizel. Trolejbusák si užasle promnul oči, ale palubní počítač už pípáním ohlašoval, že opět musí vyrazit na další jízdu. Balíček si tedy položil na palubní desku, a opět vyrazil brázdit vánočně vyzdobené ulice. Pořád, ale přemýšlel o zvláštním obřím cestujícím. Když svoji sváteční šichtu dojezdil, vzal balíček a chystal se vyrazit na konečnou hledat Yettiho, aby mu vrátil nalezený balíček. Dojel s kolegou trolejbusákem, se kterým se střídal, zpět na konečnou a řekl mu, kdybych se do tří dnů nevrátil, vyhlaste po mne pátrání. Hned za trolejbusovou konečnou se tyčilo velké pohoří. Vysoké bylo tak, že na některých vrcholcích celý rok zůstával sníh. Trolejbusák stoupal výš a výš, sněhu přibývalo, on se ale nenechal odradit a dál stoupal a podpaží nesl zapomenutý balíček. Na úzké cestě zasněženým lesem se náhle propadl do sněhu až po kolena. Zpoza stromů se vynořila banda sněhuláků. "Stůj ruce vzhůru!“ mířili na něho ledovými sněhovými koulemi. „Jsi náš zajatec a půjdeš s námi“ oznámil mu ledově velitel sněhuláků. Trolejbusákovi, při pohledu na sněhovou kulatou přesilu, nezbývalo než poslechnout a jít s nimi. Lesní pěšinou dovedli sněhuláci zajatého řidiče až ke svému sídlu – obřímu ledovému iglú. Každý dotek sněhuláků trolejbusáka mrazil. Jednou z místností iglú bylo také vězení. Sněhuláci sebrali trolejbusákovi dárkový balíček, strčili ho do žaláře, a řekli mu, že zítra proběhne ledový soud. „Co teď budu dělat?“, posteskl si trolejbusák. Najednou zašátral v kapse a našel zde vizitku pohádkového dědečka. Ze skryté náprsní kapsy vyndal svůj mobilní telefon, ten sněhuláci naštěstí neobjevili. K řidičově velké radosti měl mobil i v těchto nehostinných končinách signál. Zmrzlými prsty vyťukal na mobilu číslo, spojil se s dědečkem, vysvětlil mu, co se stalo a moc ho prosil o pomoc. „To nebude vůbec žádný problém, za pět minut budeš volný“, sdělil mu dědeček a zavěsil. Trolejbusák napjatě čekal co se bude dít a za chvíli se dole začal sypat ze stěny sníh a za chvíli viděl dvě chlupaté psí tlapky. A najednou byl uvnitř velký bernardýn se soudkem rumu na krku, který se skrz sněhovou krustu prohrabal dovnitř. Poté co dal trolejbusákovi napít ze soudku, promluvil k němu lidskou řečí: „Následuj mě, přišel jsem Tě vysvobodit“. Po chvilce byli oba venku na sněhové pláni pod hvězdnou noční oblohou. Trolejbusákovi už začínala být trochu zima, protože si nevzal kompletní zimní uniformu, ani boty, které vyfasoval ve skladu. „Půjdeme se ohřát k Yettimu“, navrhl bernardýn. „No jo, ale sněhuláci mají ten vánoční balíček“, odvětil trolejbusák. „Počkej tady chvilku na mě, já Ti ho přinesu“, řekl Bernardýn a vydal se zpět k iglú, u kterého hlídkovala dvojice sněhuláků. „Co tady pohledáváš?“ obořil se na bernardýna jeden ze sněhuláků. „Přinesl jsem vám rum, na zahřátí. Služba je dlouhá…“, řekl bernardýn a sundal si packami soudek z krku. Sněhuláci se na soudek lačně vrhli, všechno vypili, a v mžiku tvrdě usnuli. Bernardýn vzal balíček opatrně do tlamy a běžel zpátky za trolejbusákem. Když byl zpátky povídá: „Yetti bydlí v jeskyním městečku hluboko ve skále. Skalní brána je však zavřená, heslo pro otevření zná pouze Yetti, který ve městečku dělá starostu“, vysvětluje trolejbusákovi bernardýn. „Ale neboj… znám tajnou cestu, jak se do městečka dostat.“ Kousek odběhl, začal předními tlapkami hrabat ve sněhu a za chvíli se prohrabal k dávnému tajnému tunelu, který ústí kousek vedle náměstíčka, které leželo uprostřed Yettiho města. Trolejbusák lezl tunelem skrčený po čtyřech tunelem, ale postupovali rychle, za chvíli se ocitli u náměstíčka. Opatrně z úkrytu vykoukli k náměstí. Uprostřed zasněženého náměstí stál nádherně ozdobený vánoční stromeček. Kolem něho byli shromáždění všichni obyvatelé Yettiho městečka, a právě si rozdávali vánoční dárky. Každoročně to ve městě byla nejvýznamnější událost, na kterou se všichni obyvatelé moc těšili. Yetti si na tuto sváteční příležitost schovával speciální vánoční čepičku. Všichni měšťané zpívali koledy, společně se navečeřeli, a těšili se na rozdávání vánočních dárků. Všichni na náměstí postupně dostali dárek…všichni, až na jednu malou holčičku, která do poslední chvíle čekala, a stále nic nedostala. Yetti marně pátral pod vánočním stromečkem, odhrnoval sněhové závěje, dárek pod stromečkem prostě nebyl. „Přece jsem koupil v obchodu dárky všem, vždyť jsem to dvakrát kontroloval podle seznamu“, mručí si pro sebe Yetti. Pohled na Yettiho ve vánoční čepici zoufale hledajícího pod vánočním stromečkem však holčičku neuklidňoval, a spustila v usilovný pláč. Trolejbusák s bernardýnem se na sebe podívali, holčičky jim bylo velmi líto, trolejbusák tak vykročil ke shromáždění měšťanů u vánočního stromu. Trolejbusák přijde k zmatenému Yettimu, v ruce zapomenutý vánoční balíček a zeptá se jej: „Nehledáš náhodou toto?“. Místo poděkování se na něj Yetti oboří. „Jak si se sem dostal ty bídný člověčí červe?“ „No… kdybys nebyl roztržitý, tak bych tu nebyl. Dnes dopoledne jsem Tě vezl trolejbusem, a tys tam zapomněl tento balíček. Říkal jsem si, že bys ho rád měl zpět: “ odvětil trochu rozladěně řidič. Yetti se zastyděl, trolejbusákovi upřímně poděkoval, vzal si od trolejbusáka dáreček a předal ho holčičce. V tom okamžiku se jí oči rozjasnily, pláč utichl, a holčička se rychle pustila rozbalování. V balíčku se skrývala velká mrkací panenka. Toho večera byla holčička zdaleka nejšťastnější v celém městečku. Potom se Yetti omluvil trolejbusákovi, že něho tak zhurta vyjel: „Nesmíš se mi divit, že se skrýváme… Ani ne tak před lidmi, ale před bandou zlých sněhuláků, kteří chtějí ovládnout zdejší hory i naše městečko. Než sem sněhuláci přišli, vždycky tady v horách vládl klid a mír,“ pokračoval dál Yetti. „Co bych za to dal, kdyby nám někdo uměl pomoci,“ posteskl si Yetti. „Myslím, že Vám dokážu pomoci,“ řekl trolejbusák. Vylovil z kapsy mobil, vytočil číslo na kouzelného dědečka a vyslovil druhé přání. „Chtěl bych tady mít svůj trolejbus“, řekl dědečkovi. „To nebude žádný problém, jdi se podívat před jeskyni“, ozvalo se z mobilu. Yetti svojí čipovou kartou otevřel skálu, a tam stál nablýskaný bateriový Solaris a o co víc uvnitř seděla skupinka šoutoušů, které dědeček zmobilizoval, aby přišli trolejbusákovi na pomoc. No jo, ale cesta byla zavátá sněhem a trolejbus seděl ve sněhové peřině. Kola by v hlubokém sněhu jen prokluzovala a trolejbus by se bořil níž a níž. Yetti proto sedl do komunální sněhové rolby s velkou radlicí a pustil se do práce. Za chvíli byl sníh ze silnice odklizen a trolejbus se vydal na cestu ke sněhulákům. Šotouši si vše poctivě nafotili, a aby jim cesta pěkně ubíhala pustil jim trolejbusák z rádia známý hit: „Já jsem šotouš kdo je víc? Bylo rito, už je pryč? Já chci ještě jednůůůů… důba - důba -důůůů“. Osazenstvo celého vozu si píseň prozpěvovalo a cesta jim rychle utekla. Trolejbus zastavil před obřím iglú. Ještě se tu válela sněhuláčí hlídka zmožená obsahem soudku od bernardýna. Přijíždějící nezvané hosty však nepřehlédli jiní sněhuláci, kteří za chviličku zasypali trolejbus sprškou sněhových koulí. To ale neměli dělat, přicházející sněhuláci fotografujícím šotoušům narušili kompozici. No a protože šotouši nejsou také žádní slabí čajíčci, s výkřiky „Tys mi vlez do fotky!“ nebo „Kurník šopa to je výhas!“ odložili svoje fotoaparáty a pustili se do koulovačky se sněhuláky. Rychle tvořenými ledovými koulemi sněhulákům z hlav sráželi kastroly. To nemotorné uskupení sněhových koulí rozčilovalo, tak, že začali silně vztekle mručet. Když to uslyšel vrchní sněhulák, vztekle se vypotácel ven podívat se, co se to děje. Rozhlédl se a pochopil situaci. Nebývale rychle se vyřítil na trolejbusáka, který se před ním tak tak stihl zavřít do své velké kabiny. Uzavřel i svoji polovinu dveří, a tak na něj sněhulák marně koukal přes skleněnou výplň. Sněhuláka zpomalilo i to, že do přední poloviny dveří se nevešel, a tak musel nastoupit prostředními dveřmi. Jakmile byl sněhulák v trolejbusu, trolejbusák rychle zavřel všechny dveře a pustil na plné pecky topení. Sněhulák se v mžiku začal potit. Potil se, potil a za chvíli z něho zbyla na podlaze louže vody. Když ostatní sněhuláci viděli, že z jejich „neohroženého“ slovutného panovníka zbyla jen kaluž, v boji přestali. Nevěděli, co si bez velitele počít, a tak kapitulovali. Část sněhuláků se teplem, které sálalo z trolejbusu ještě rozpustila. Zbytek se šotoušům vzdal. Jeden ze sněhuláků rychle přinesl bílou vlajku, kterou mával na znak, že jsou poraženi. Šotouši radostně zakřičeli: „Hurá vyhráli jsme, už si to můžeme v klidu vyfotit.“ Po rozpuštěných sněhulácích posbírali uhlíky, ze kterých měli sněhuláci udělány oči, pusu a knoflíky a dali je trolejbusákovi, se slovy: „Budou se ještě hodit až sjedeš ty co máš v bidlech, v noci určitě bude námraza“. Poté co trolejbusák vytřel hadrem podlahu nastoupili všichni do trolejbusu a vydali se zpátky za Yettim. Trolejbusák jel pomalu, před trolejbusem spořádaně pochodovali zajatí sněhuláci a na jejich morálku dohlížel bernardýn. Když dojeli před jeskyni, skála se ihned otevřela, protože Yetti vše sledoval na kamerách, které má rozmístěny po celých horách. Sněhuláci pokorně vstoupili dovnitř, trolejbus je úzkou branou opatrně následoval, a jen co projel se skála opět tiše zavřela. Dojeli na náměstí Yettiho městečka. „Úkol splněn“, zahlásil trolejbusák, „navíc ti vezu pár sněhuláků na pomocné technické práce“. Slíbili, že už budou hodní. Yetti se na ně přísně podíval: „No… to bych jim radil. Jinak tu mám teplomety, co s nimi rychle zatočí.“ Jinak byl ale Yetti štěstím bez sebe a zeptal se: „Jak se Ti, řidiči, mohu odvděčit?“. Jenže trolejbusák byl skromný a nic nechtěl. V tom se před ním jako zázrakem objevila sličná dívka se soudkem od rumu na krku a trolejbusák z ní nemohl spustit oči. Trolejbusák přítelkyni ani děti neměl, a tak se na první pohled do dívky zamiloval. Ano, okouzlující slečna byla hlavním sněhulákem začarována do podoby psa. „Ráda jsem chodila do hor na běžky, ale jednou mě sněhuláci zajali a začarovali.“ Rozpuštěním hlavního sněhuláka se i moje kletba zrušila, jsi můj zachránce, vysvobodil jsi mne. Trolejbusák jí trochu stydlivě vyznal lásku a požádal ruku. „Ano ty můj zachránče“ a hned mu dala sladkou pusu. Trolejbusák se otočil na Yettiho a praví: „Nakonec bych na Tebe přeci jen měl jedno přání… mohl bys nám vystrojit svatbu?" „Co jsem slíbil to platí vystrojím Ti svatbu, jakou ještě žádný člověk neměl a osobně Vás oddám“. „Ale já nemám svatební šaty, jsem tady pouze v lyžařské kombinéze. Ty to máš snadné, k uniformě si jen vezmeš kravatu, ale co já", posmutněle prohlásila dívka. „Ale miláčku, to nebude žádný problém", řekl trolejbusák, vylovil mobil a vytočil známé číslo. Kouzelný dědeček mu řekl: „Jdi se podívat do trolejbusu.“ Na sedačce řidiče byl úhledný balíček. Byly v něm nádherné dámské svatební šaty. Dívka si je vzala na sebe a svatba mohla začít. Jako svatební pochod si vybrali známou písničku „Dej mi pusu, dej mi pusu na konečné trolejbusu, tjá da dá da da“. Jeden šotouš a jeden měšťan ze skalního města šli snoubencům za svědky. Jedlo se, pilo a hodovalo a celá svatba se protáhla přes celé vánoční svátky. Ostatní šotouši měli „žně“, celou svatbu poctivě nafotili. „Trolejbus v zasněženém Yettiho městečku, to jen tak někdo nemá“, radovali se. Všechno, ale pomalu a jistě končí, a tak 27.12. ráno Yetti protáhl silnici sněhovou rolbou, aby odhrabal sníh, odklízet sníh mu pomáhali i sněhuláci oblečení do slušivých reflexních vest, které Yettimu trolejbusák daroval. Svatebčané nastoupili do trolejbusu a vyrazili na cestu zase do světa lidí. Bylo to jen tak, tak protože se jelo na bateriový pohon a baterie se postupně vybíjela. Naštěstí ale cesta byla z kopce, a tak trolejbus mohl svoji energii i vracet do baterie. Opatrně sjeli celou úzkou cestu zpět k trolejbusové konečné, kde to vše začalo. Když dojeli na konečnou už svítila žlutá kontrolka, protože kapacita baterií byla pouze na 5 %. To jim však už nevadilo, protože byli už pod trolejemi, šotouši rychle nahodili bidla a vyrazili do vozovny a domů. Po čase se trolejbusákovi a jeho nevěstě narodily dvě děti, ty byly navíc nezvykle otužilé a nadané na zimní sporty. Všichni žili šťastně a spokojeně... Jen šotouši byli po návratu do svých domovů nemile překvapení. Když se chtěli svými fotografiemi pochlubit ostatním, zjistili, že jejich digitální karty byly prázdné. Z hor nezbyla jediná fotka. Rovněž trolejbusák se snažil několikrát dovolat kouzelnému dědečkovi, aby mu za vše poděkoval, ale v telefonu se ozývalo: „Omlouváme se, ale volané číslo neexistuje.“ Byla to jen náhoda nebo snad nějaké Yettiho kouzlo? Několik výprav šotoušů se snažilo v horách opět najít Yettiho a jeho městečko, ale jako by se po nich slehla zem a už ho nikdy nikdo neviděl. Mezi šotouši se však dodnes živě traduje, kudy trolejbus v horách jel, kde přesně jej fotili, i jak přemohli sněhuláky. Když se po návratu snažili dílenští ve vozovně vyčíst diagnostiku bateriového trolejbusu, pro tyto tři vánoční dny neobsahovala vůbec žádná data, jako by ji někdo očaroval. Naopak ale v jedné z přihrádek v řidičově kabině našli plno uhlíků, některé dokonce jako by měly tvar knoflíků sněhuláků. Tak, že by to vše přeci byla pravda… kdo ví? A tak zazvonil zvonek a pohádky je konec…
Trolejbusácká pohádka 4 aneb Yetti a trolejbusák

S blížícím se aventem pro vás "básnící řidič trolejbusu" Milan Šnajdr připravil další pohádku. Vánoční atmosféra, prostředí hor, ale i Yetti nebo sněhuláci. Jak si se vším trolejbusák poradí?

Milan Šnajdr

Bylo nebylo, žil byl jeden trolejbusák. Skoro každý den jezdil se svým vozem přidělenou linku z centra města k úpatí velkého pohoří. Trolejbusák na lince znal každý metr trasy a postupem času také všechny pravidelné cestující. Čas plynul, přiblížily se Vánoce, letos poprvé trolejbusák sloužil i na Štědrý den. Časně ráno tedy trolejbusák navlékl svoji sváteční uniformu a usedl za volant. Ve vzduchu poletovaly první sněhové vločky, ulice se pyšnily sváteční výzdobou, a většina obyvatel se už doma pečlivě připravovala na nejkrásnější den v roce.

Sváteční směna trolejbusákovi klidně ubíhala, při jedné z jízd ho na zastávce zaujal zvláštní cestující. Byl to velký chlap, dvoumetrový, svalnatý, ale měl bílé vlasy, vousy, obočí, a i přes bundu bylo patrné, že měl ruce poseté bílými chlupy. Nastoupil, vsoukal se pokorně na zadní sedadla a mlčky koukal z okna. Trolejbusák jej občas kontroloval ve zpětném zrcátku, všiml si, že vystoupil na zastávce u velkého nákupního centra. Když jel trolejbusák z centra zpět, dvoumetrový chlap už na zastávce opět čekal. Tentokrát byl ale obtěžkaný mnoha balíčky s vánočními dárky, tak tak, že je pobral. Na konečné bílý obr vystoupil, udělal pár kroků a zmizel v husté mlze. Trolejbusák šel zkontrolovat trolejbus a našel tam jeden balíček obalený vánočním papírem. Bylo jasné, komu vypadl. „Musím mu ho vrátit“, řekl si trolejbusák a vyběhl z trolejbusu ven do mlhy. Ovšem onen muž byl už pryč. Když se řidič vrátil zpátky k trolejbusu, spatřil kouzelného dědečka, kterého doteď vůbec nepostřehl… jako by byl neviditelný. Dal se s ním do řeči: „Viděl jste také toho divného velkého člověka?", ptá se trolejbusák. „Ano, ano, viděl, byl to sám sněžný muž Yetty!“, odpověděl mu kouzelný dědeček. „Za to, že jsi mne tak pěkně svezl, a že v dnešní sváteční den jezdíš trolejbusem, ti dám moji vizitku, a když budeš potřebovat, zavolej a splním Ti tři přání“, řekl a po těchto slovech zmizel. Trolejbusák si užasle promnul oči, ale palubní počítač už pípáním ohlašoval, že opět musí vyrazit na další jízdu. Balíček si tedy položil na palubní desku, a opět vyrazil brázdit vánočně vyzdobené ulice. Pořád, ale přemýšlel o zvláštním obřím cestujícím.

Když svoji sváteční šichtu dojezdil, vzal balíček a chystal se vyrazit na konečnou hledat Yettiho, aby mu vrátil nalezený balíček. Dojel s kolegou trolejbusákem, se kterým se střídal, zpět na konečnou a řekl mu, kdybych se do tří dnů nevrátil, vyhlaste po mne pátrání. Hned za trolejbusovou konečnou se tyčilo velké pohoří. Vysoké bylo tak, že na některých vrcholcích celý rok zůstával sníh. Trolejbusák stoupal výš a výš, sněhu přibývalo, on se ale nenechal odradit a dál stoupal a podpaží nesl zapomenutý balíček. Na úzké cestě zasněženým lesem se náhle propadl do sněhu až po kolena. Zpoza stromů se vynořila banda sněhuláků. "Stůj ruce vzhůru!“ mířili na něho ledovými sněhovými koulemi. „Jsi náš zajatec a půjdeš s námi“ oznámil mu ledově velitel sněhuláků. Trolejbusákovi, při pohledu na sněhovou kulatou přesilu, nezbývalo než poslechnout a jít s nimi.

Lesní pěšinou dovedli sněhuláci zajatého řidiče až ke svému sídlu – obřímu ledovému iglú. Každý dotek sněhuláků trolejbusáka mrazil. Jednou z místností iglú bylo také vězení.
Sněhuláci sebrali trolejbusákovi dárkový balíček, strčili ho do žaláře, a řekli mu, že zítra proběhne ledový soud. „Co teď budu dělat?“, posteskl si trolejbusák. Najednou zašátral v kapse a našel zde vizitku pohádkového dědečka. Ze skryté náprsní kapsy vyndal svůj mobilní telefon, ten sněhuláci naštěstí neobjevili. K řidičově velké radosti měl mobil i v těchto nehostinných končinách signál. Zmrzlými prsty vyťukal na mobilu číslo, spojil se s dědečkem, vysvětlil mu, co se stalo a moc ho prosil o pomoc. „To nebude vůbec žádný problém, za pět minut budeš volný“, sdělil mu dědeček a zavěsil. Trolejbusák napjatě čekal co se bude dít a za chvíli se dole začal sypat ze stěny sníh a za chvíli viděl dvě chlupaté psí tlapky. A najednou byl uvnitř velký bernardýn se soudkem rumu na krku, který se skrz sněhovou krustu prohrabal dovnitř. Poté co dal trolejbusákovi napít ze soudku, promluvil k němu lidskou řečí: „Následuj mě, přišel jsem Tě vysvobodit“. Po chvilce byli oba venku na sněhové pláni pod hvězdnou noční oblohou. Trolejbusákovi už začínala být trochu zima, protože si nevzal kompletní zimní uniformu, ani boty, které vyfasoval ve skladu.

„Půjdeme se ohřát k Yettimu“, navrhl bernardýn. „No jo, ale sněhuláci mají ten vánoční balíček“, odvětil trolejbusák. „Počkej tady chvilku na mě, já Ti ho přinesu“, řekl Bernardýn a vydal se zpět k iglú, u kterého hlídkovala dvojice sněhuláků. „Co tady pohledáváš?“ obořil se na bernardýna jeden ze sněhuláků. „Přinesl jsem vám rum, na zahřátí. Služba je dlouhá…“, řekl bernardýn a sundal si packami soudek z krku. Sněhuláci se na soudek lačně vrhli, všechno vypili, a v mžiku tvrdě usnuli. Bernardýn vzal balíček opatrně do tlamy a běžel zpátky za trolejbusákem. Když byl zpátky povídá: „Yetti bydlí v jeskyním městečku hluboko ve skále. Skalní brána je však zavřená, heslo pro otevření zná pouze Yetti, který ve městečku dělá starostu“, vysvětluje trolejbusákovi bernardýn. „Ale neboj… znám tajnou cestu, jak se do městečka dostat.“ Kousek odběhl, začal předními tlapkami hrabat ve sněhu a za chvíli se prohrabal k dávnému tajnému tunelu, který ústí kousek vedle náměstíčka, které leželo uprostřed Yettiho města. Trolejbusák lezl tunelem skrčený po čtyřech tunelem, ale postupovali rychle, za chvíli se ocitli u náměstíčka. Opatrně z úkrytu vykoukli k náměstí.

Uprostřed zasněženého náměstí stál nádherně ozdobený vánoční stromeček. Kolem něho byli shromáždění všichni obyvatelé Yettiho městečka, a právě si rozdávali vánoční dárky. Každoročně to ve městě byla nejvýznamnější událost, na kterou se všichni obyvatelé moc těšili. Yetti si na tuto sváteční příležitost schovával speciální vánoční čepičku. Všichni měšťané zpívali koledy, společně se navečeřeli, a těšili se na rozdávání vánočních dárků. Všichni na náměstí postupně dostali dárek…všichni, až na jednu malou holčičku, která do poslední chvíle čekala, a stále nic nedostala. Yetti marně pátral pod vánočním stromečkem, odhrnoval sněhové závěje, dárek pod stromečkem prostě nebyl. „Přece jsem koupil v obchodu dárky všem, vždyť jsem to dvakrát kontroloval podle seznamu“, mručí si pro sebe Yetti. Pohled na Yettiho ve vánoční čepici zoufale hledajícího pod vánočním stromečkem však holčičku neuklidňoval, a spustila v usilovný pláč.

Trolejbusák s bernardýnem se na sebe podívali, holčičky jim bylo velmi líto, trolejbusák tak vykročil ke shromáždění měšťanů u vánočního stromu. Trolejbusák přijde k zmatenému Yettimu, v ruce zapomenutý vánoční balíček a zeptá se jej: „Nehledáš náhodou toto?“. Místo poděkování se na něj Yetti oboří. „Jak si se sem dostal ty bídný člověčí červe?“ „No… kdybys nebyl roztržitý, tak bych tu nebyl. Dnes dopoledne jsem Tě vezl trolejbusem, a tys tam zapomněl tento balíček. Říkal jsem si, že bys ho rád měl zpět: “ odvětil trochu rozladěně řidič. Yetti se zastyděl, trolejbusákovi upřímně poděkoval, vzal si od trolejbusáka dáreček a předal ho holčičce. V tom okamžiku se jí oči rozjasnily, pláč utichl, a holčička se rychle pustila rozbalování. V balíčku se skrývala
velká mrkací panenka. Toho večera byla holčička zdaleka nejšťastnější v celém městečku.

Potom se Yetti omluvil trolejbusákovi, že něho tak zhurta vyjel: „Nesmíš se mi divit, že se skrýváme… Ani ne tak před lidmi, ale před bandou zlých sněhuláků, kteří chtějí ovládnout zdejší hory i naše městečko. Než sem sněhuláci přišli, vždycky tady v horách vládl klid a mír,“ pokračoval dál Yetti. „Co bych za to dal, kdyby nám někdo uměl pomoci,“ posteskl si Yetti. „Myslím, že Vám dokážu pomoci,“ řekl trolejbusák. Vylovil z kapsy mobil, vytočil číslo na kouzelného dědečka a vyslovil druhé přání. „Chtěl bych tady mít svůj trolejbus“, řekl dědečkovi. „To nebude žádný problém, jdi se podívat před jeskyni“, ozvalo se z mobilu. Yetti svojí čipovou kartou otevřel skálu, a tam stál nablýskaný bateriový Solaris a o co víc uvnitř seděla skupinka šoutoušů, které dědeček zmobilizoval, aby přišli trolejbusákovi na pomoc. No jo, ale cesta byla zavátá sněhem a trolejbus seděl ve sněhové peřině. Kola by v hlubokém sněhu jen prokluzovala a trolejbus by se bořil níž a níž. Yetti proto sedl do komunální sněhové rolby s velkou radlicí a pustil se do práce. Za chvíli byl sníh ze silnice odklizen a trolejbus se vydal na cestu ke sněhulákům. Šotouši si vše poctivě nafotili, a aby jim cesta pěkně ubíhala pustil jim trolejbusák z rádia známý hit: „Já jsem šotouš kdo je víc? Bylo rito, už je pryč? Já chci ještě jednůůůů… důba - důba -důůůů“. Osazenstvo celého vozu si píseň prozpěvovalo a cesta jim rychle utekla.

Trolejbus zastavil před obřím iglú. Ještě se tu válela sněhuláčí hlídka zmožená obsahem soudku od bernardýna. Přijíždějící nezvané hosty však nepřehlédli jiní sněhuláci, kteří za chviličku zasypali trolejbus sprškou sněhových koulí. To ale neměli dělat, přicházející sněhuláci fotografujícím šotoušům narušili kompozici. No a protože šotouši nejsou také žádní slabí čajíčci, s výkřiky „Tys mi vlez do fotky!“ nebo „Kurník šopa to je výhas!“ odložili svoje fotoaparáty a pustili se do koulovačky se sněhuláky. Rychle tvořenými ledovými koulemi sněhulákům z hlav sráželi kastroly. To nemotorné uskupení sněhových koulí rozčilovalo, tak, že začali silně vztekle mručet. Když to uslyšel vrchní sněhulák, vztekle se vypotácel ven podívat se, co se to děje. Rozhlédl se a pochopil situaci. Nebývale rychle se vyřítil na trolejbusáka, který se před ním tak tak stihl zavřít do své velké kabiny. Uzavřel i svoji polovinu dveří, a tak na něj sněhulák marně koukal přes skleněnou výplň. Sněhuláka zpomalilo i to, že do přední poloviny dveří se nevešel, a tak musel nastoupit prostředními dveřmi. Jakmile byl sněhulák v trolejbusu, trolejbusák rychle zavřel všechny dveře a pustil na plné pecky topení. Sněhulák se v mžiku začal potit. Potil se, potil a za chvíli z něho zbyla na podlaze louže vody.

Když ostatní sněhuláci viděli, že z jejich „neohroženého“ slovutného panovníka zbyla jen kaluž, v boji přestali. Nevěděli, co si bez velitele počít, a tak kapitulovali. Část sněhuláků se teplem, které sálalo z trolejbusu ještě rozpustila. Zbytek se šotoušům vzdal. Jeden ze sněhuláků rychle přinesl bílou vlajku, kterou mával na znak, že jsou poraženi. Šotouši radostně zakřičeli: „Hurá vyhráli jsme, už si to můžeme v klidu vyfotit.“ Po rozpuštěných sněhulácích posbírali uhlíky, ze kterých měli sněhuláci udělány oči, pusu a knoflíky a dali je trolejbusákovi, se slovy: „Budou se ještě hodit až sjedeš ty co máš v bidlech, v noci určitě bude námraza“. Poté co trolejbusák vytřel hadrem podlahu nastoupili všichni do trolejbusu a vydali se zpátky za Yettim. Trolejbusák jel pomalu, před trolejbusem spořádaně pochodovali zajatí sněhuláci a na jejich morálku dohlížel bernardýn.

Když dojeli před jeskyni, skála se ihned otevřela, protože Yetti vše sledoval na kamerách, které má rozmístěny po celých horách. Sněhuláci pokorně vstoupili dovnitř, trolejbus je úzkou branou opatrně následoval, a jen co projel se skála opět tiše zavřela. Dojeli na náměstí Yettiho městečka. „Úkol splněn“, zahlásil trolejbusák, „navíc ti vezu pár sněhuláků na pomocné technické práce“. Slíbili, že už budou hodní. Yetti se na ně přísně podíval: „No… to bych jim radil. Jinak tu mám teplomety, co s nimi rychle zatočí.“ Jinak byl ale Yetti štěstím bez sebe a zeptal se: „Jak se Ti, řidiči, mohu odvděčit?“. Jenže trolejbusák byl skromný a nic nechtěl.

V tom se před ním jako zázrakem objevila sličná dívka se soudkem od rumu na krku a trolejbusák z ní nemohl spustit oči. Trolejbusák přítelkyni ani děti neměl, a tak se na první pohled do dívky zamiloval. Ano, okouzlující slečna byla hlavním sněhulákem začarována do podoby psa. „Ráda jsem chodila do hor na běžky, ale jednou mě sněhuláci zajali a začarovali.“ Rozpuštěním hlavního sněhuláka se i moje kletba zrušila, jsi můj zachránce, vysvobodil jsi mne. Trolejbusák jí trochu stydlivě vyznal lásku a požádal ruku. „Ano ty můj zachránče“ a hned mu dala sladkou pusu. Trolejbusák se otočil na Yettiho a praví: „Nakonec bych na Tebe přeci jen měl jedno přání… mohl bys nám vystrojit svatbu?" „Co jsem slíbil to platí vystrojím Ti svatbu, jakou ještě žádný člověk neměl a osobně Vás oddám“. „Ale já nemám svatební šaty, jsem tady pouze v lyžařské kombinéze. Ty to máš snadné, k uniformě si jen vezmeš kravatu, ale co já", posmutněle prohlásila dívka. „Ale miláčku, to nebude žádný problém", řekl trolejbusák, vylovil mobil a vytočil známé číslo. Kouzelný dědeček mu řekl: „Jdi se podívat do trolejbusu.“ Na sedačce řidiče byl úhledný balíček. Byly v něm nádherné dámské svatební šaty. Dívka si je vzala na sebe a svatba mohla začít. Jako svatební pochod si vybrali známou písničku „Dej mi pusu, dej mi pusu na konečné trolejbusu, tjá da dá da da“. Jeden šotouš a jeden měšťan ze skalního města šli snoubencům za svědky. Jedlo se, pilo a hodovalo a celá svatba se protáhla přes celé vánoční svátky. Ostatní šotouši měli „žně“, celou svatbu poctivě nafotili. „Trolejbus v zasněženém Yettiho městečku, to jen tak někdo nemá“, radovali se.

Všechno, ale pomalu a jistě končí, a tak 27.12. ráno Yetti protáhl silnici sněhovou rolbou, aby odhrabal sníh, odklízet sníh mu pomáhali i sněhuláci oblečení do slušivých reflexních vest, které Yettimu trolejbusák daroval. Svatebčané nastoupili do trolejbusu a vyrazili na cestu zase do světa lidí. Bylo to jen tak, tak protože se jelo na bateriový pohon a baterie se postupně vybíjela. Naštěstí ale cesta byla z kopce, a tak trolejbus mohl svoji energii i vracet do baterie. Opatrně sjeli celou úzkou cestu zpět k trolejbusové konečné, kde to vše začalo. Když dojeli na konečnou už svítila žlutá kontrolka, protože kapacita baterií byla pouze na 5 %. To jim však už nevadilo, protože byli už pod trolejemi, šotouši rychle nahodili bidla a vyrazili do vozovny a domů. Po čase se trolejbusákovi a jeho nevěstě narodily dvě děti, ty byly navíc nezvykle otužilé a nadané na zimní sporty. Všichni žili šťastně a spokojeně...

Jen šotouši byli po návratu do svých domovů nemile překvapení. Když se chtěli svými fotografiemi pochlubit ostatním, zjistili, že jejich digitální karty byly prázdné. Z hor nezbyla jediná fotka. Rovněž trolejbusák se snažil několikrát dovolat kouzelnému dědečkovi, aby mu za vše poděkoval, ale v telefonu se ozývalo: „Omlouváme se, ale volané číslo neexistuje.“ Byla to jen náhoda nebo snad nějaké Yettiho kouzlo? Několik výprav šotoušů se snažilo v horách opět najít Yettiho a jeho městečko, ale jako by se po nich slehla zem a už ho nikdy nikdo neviděl. Mezi šotouši se však dodnes živě traduje, kudy trolejbus v horách jel, kde přesně jej fotili, i jak přemohli sněhuláky. Když se po návratu snažili dílenští ve vozovně vyčíst diagnostiku bateriového trolejbusu, pro tyto tři vánoční dny neobsahovala vůbec žádná data, jako by ji někdo očaroval. Naopak ale v jedné z přihrádek v řidičově kabině našli plno uhlíků, některé dokonce jako by měly tvar knoflíků sněhuláků. Tak, že by to vše přeci byla pravda… kdo ví?

A tak zazvonil zvonek a pohádky je konec…
Nov 17, 2020 9:55:16am
Ostře sledovaný českoamerický trolejbus Škoda 14 TrE během své včerejší velké cesty si připomene ještě jednou fotografií. Snímek zachytil spěchající transport trolejbusu v jednom z tunelů Pražského okruhu. Bratislava je v těchto dnech asi nejzajímavějším trolejbusovým provozem. Na území slovenské metropole se kromě česko-amerického trolejbusu 14 TrE nachází také aktuálně testovaný tříčlánkový trolejbus Solaris Trollino 24. Nicméně Čechoameričan je deponován v areálu produkční společnosti, a tak vzájemné setkání obou unikátních trolejbusů pravděpodobně nebude možné.
Ostře sledovaný českoamerický trolejbus Škoda 14 TrE během své včerejší velké cesty si připomene ještě jednou fotografií. Snímek zachytil spěchající transport trolejbusu v jednom z tunelů Pražského okruhu. Bratislava je v těchto dnech asi nejzajímavějším trolejbusovým provozem. Na území slovenské metropole se kromě česko-amerického trolejbusu 14 TrE nachází také aktuálně testovaný tříčlánkový trolejbus Solaris Trollino 24. Nicméně Čechoameričan je deponován v areálu produkční společnosti, a tak vzájemné setkání obou unikátních trolejbusů pravděpodobně nebude možné.
Nov 17, 2020 8:36:54pm
Plzeň si v příštím roce připomene dvě významná výročí trolejbusové dopravy. Na červen roku 2021 jsou chystány velkolepé oslavy tohoto výročí a také představení dvojice nových knih zaměřených na trolejbusy a město Plzeň. První z knih bude mapovat provoz trolejbusů v ulicích města Plzně, druhá z publikací je věnována výrobě trolejbusů značky Škoda. Vydání obou publikací zastřešuje projekt Trolejbusy 2021. Podrobnosti o záměru Trolejbusy 2021 i oslavách budou zveřejňovány na nově založené facebookové události https://www.facebook.com/events/295620245009542/ a také na webových stránkách projektu http://www.trolejbusy2021.spvd.cz/ Oslavme trolejbusy v červnu 2021!
Plzeň si v příštím roce připomene dvě významná výročí trolejbusové dopravy. Na červen roku 2021 jsou chystány velkolepé oslavy tohoto výročí a také představení dvojice nových knih zaměřených na trolejbusy a město Plzeň.

První z knih bude mapovat provoz trolejbusů v ulicích města Plzně, druhá z publikací je věnována výrobě trolejbusů značky Škoda. Vydání obou publikací zastřešuje projekt Trolejbusy 2021.

Podrobnosti o záměru Trolejbusy 2021 i oslavách budou zveřejňovány na nově založené facebookové události https://www.facebook.com/events/295620245009542/
a také na webových stránkách projektu http://www.trolejbusy2021.spvd.cz/

Oslavme trolejbusy v červnu 2021!
Nov 21, 2020 8:53:58pm
Slunečné listopadové odpoledne umožnilo zachytit trolejbus Škoda 26 Tr č. 559 vypravený na linku 16 při průjezdu ulicí Edvarda Beneše. Vůz 559 je aktuálně dalším z řady trolejbusů, které se po dílenské prohlídce vyššího stupně opět objevují v provozu s cestujícími. Současně vyššími dílenskými prohlídkami poprvé prochází také bateriové trolejbusy Škoda 26 Tr (zejména řada 57x). Je pravděpodobné, že s blížícím se adventním obdobím se namísto sólo trolejbusů začnou na lince 16 o víkendech objevovat i kloubové velkokapacitní trolejbusy jako tradiční předvánoční kapacitní posila.
Slunečné listopadové odpoledne umožnilo zachytit trolejbus Škoda 26 Tr č. 559 vypravený na linku 16 při průjezdu ulicí Edvarda Beneše. Vůz 559 je aktuálně dalším z řady trolejbusů, které se po dílenské prohlídce vyššího stupně opět objevují v provozu s cestujícími. Současně vyššími dílenskými prohlídkami poprvé prochází také bateriové trolejbusy Škoda 26 Tr (zejména řada 57x). Je pravděpodobné, že s blížícím se adventním obdobím se namísto sólo trolejbusů začnou na lince 16 o víkendech objevovat i kloubové velkokapacitní trolejbusy jako tradiční předvánoční kapacitní posila.
Nov 22, 2020 3:37:34pm
Kalendáře Západočeské trolejbusy 2021 z první etapy tisku už dělají radost u svých nových majitelů. Několik posledních kusů se ke svým majitelům vydá v následujících dnech. Ještě svůj kalendář nemáte? Objednávky na kalendář přijímáme ještě týden, do 30.11.2020 prostřednictvím emailu plzensketrolejbusy@email.cz . Novinkou je možnost zakoupit kalendáře Západočeské trolejbusy také přímo v centru Plzně! Kalendáře si lze osobně prohlédnout a zakoupit ve známé plzeňské prodejně kalendářů na náměstí Republiky v centru Plzně – provozovně Orin Tabák na náměstí Republiky 20 (v těsném sousedství tramvajové zastávky Náměstí Republiky směr Anglické nábřeží). Obchod je otevřen v pracovní dny mezi 7. a cca 16. hodinou, o víkendech mezi 8. a 11. hodinou. V prodeji jsou zde kalendáře Západočeské trolejbusy ve formátu A3. Tradiční stánek s kalendáři na tramvajové zastávce v centru Plzně letos s ohledem na vyhlášení opatření nenalezneme, široký výběr kalendářů je však možné zakoupit přímo v obchodu Orin Tabák. Kalendář lze prostřednictvím emailu objednat ve formátu A3 (za cenu 199 Kč), případně též ve formátu A4 (za cenu 149 Kč) do 30.11.2020. Kalendáře bude možné osobně vyzvednout na území města Plzně a (v ohlášeném termínu) také v Mariánských Lázních. Samozřejmě je možné také zaslání kalendáře poštou (doporučené psaní Česká pošta), zde je nutné k prodejní ceně připočítat náklady na poštovné a balné ve výši 70 Kč (formát A3) resp. 60 Kč (A4). Případně se lze domluvit individuálně. Kalendář je zaměřen na západočeské trolejbusové provozy – 13 snímků přiblíží zajímavosti z provozu trolejbusů v Plzni a v Mariánských Lázní, neopomeneme ani dopravní muzeum ve Strašicích na Rokycansku. A vzhledem k tomu, že si v roce 2021 trolejbusy v Plzni připomenou dvě významná jubilea, 85 let od zahájení výroby trolejbusů na území města Plzně a 80 let od vyjetí prvního trolejbusu na plzeňské pravidelné lince, je kalendář rozšířen o specialitu – některá významná trolejbusová výročí, související s každým z provozů. V průběhu jednotlivých měsíců kalendář připomene významné mezníky v rozvoji trolejbusové sítě v jednotlivých městech. Snímek zachycuje část kalendářů z první etapy objednávek před předáním novým majitelům.
Kalendáře Západočeské trolejbusy 2021 z první etapy tisku už dělají radost u svých nových majitelů. Několik posledních kusů se ke svým majitelům vydá v následujících dnech.

Ještě svůj kalendář nemáte? Objednávky na kalendář přijímáme ještě týden, do 30.11.2020 prostřednictvím emailu plzensketrolejbusy@email.cz .

Novinkou je možnost zakoupit kalendáře Západočeské trolejbusy také přímo v centru Plzně! Kalendáře si lze osobně prohlédnout a zakoupit ve známé plzeňské prodejně kalendářů na náměstí Republiky v centru Plzně – provozovně Orin Tabák na náměstí Republiky 20 (v těsném sousedství tramvajové zastávky Náměstí Republiky směr Anglické nábřeží). Obchod je otevřen v pracovní dny mezi 7. a cca 16. hodinou, o víkendech mezi 8. a 11. hodinou. V prodeji jsou zde kalendáře Západočeské trolejbusy ve formátu A3. Tradiční stánek s kalendáři na tramvajové zastávce v centru Plzně letos s ohledem na vyhlášení opatření nenalezneme, široký výběr kalendářů je však možné zakoupit přímo v obchodu Orin Tabák.

Kalendář lze prostřednictvím emailu objednat ve formátu A3 (za cenu 199 Kč), případně též ve formátu A4 (za cenu 149 Kč) do 30.11.2020. Kalendáře bude možné osobně vyzvednout na území města Plzně a (v ohlášeném termínu) také v Mariánských Lázních. Samozřejmě je možné také zaslání kalendáře poštou (doporučené psaní Česká pošta), zde je nutné k prodejní ceně připočítat náklady na poštovné a balné ve výši 70 Kč (formát A3) resp. 60 Kč (A4). Případně se lze domluvit individuálně.

Kalendář je zaměřen na západočeské trolejbusové provozy – 13 snímků přiblíží zajímavosti z provozu trolejbusů v Plzni a v Mariánských Lázní, neopomeneme ani dopravní muzeum ve Strašicích na Rokycansku. A vzhledem k tomu, že si v roce 2021 trolejbusy v Plzni připomenou dvě významná jubilea, 85 let od zahájení výroby trolejbusů na území města Plzně a 80 let od vyjetí prvního trolejbusu na plzeňské pravidelné lince, je kalendář rozšířen o specialitu – některá významná trolejbusová výročí, související s každým z provozů. V průběhu jednotlivých měsíců kalendář připomene významné mezníky v rozvoji trolejbusové sítě v jednotlivých městech.

Snímek zachycuje část kalendářů z první etapy objednávek před předáním novým majitelům.
Nov 23, 2020 7:41:10pm
Na obratišti Sídliště Bory dnes v dopoledních hodinách probíhala výměna bateriové stanice. Bateriová stanice vyrobená společností Elektroline je na obratišti Sídlišti Bory využívána od jara 2018, v průběhu uplynulých měsíců byla intenzivně testována v rámci projektu INTERREG EfficienCE. Dnes dopoledne došlo k osazení nové bateriové stanice a odvozu původní. Měněné stanice se na první pohled mohou jevit jako totožné, hlavní odlišností je použitý typ baterií. Zatímco původní bateriová stanice využívala olověné baterie, nová stanice využívá lithiové. Tyto použité baterie nabídnou lepší výkonové parametry. Konkrétně je nabíjecí výkon nové stanice oproti původní více než dvojnásobný a využitelná kapacita úložiště trojnásobná. Zcela přesně dle informací od PMDP (za které děkujeme) činí nabíjecí výkon nové verze 71 kW, vybíjecí pak 198 kW, ve špičce může bateriová stanice dodávat až 600 kW po dobu 5 sekund. Nově osazená stanice bude dále testována. Snímek z výměny bateriové stanice (konkrétně nakládání stanice s olověnými bateriemi) je přiložen v komentáři. Během manipulace s bateriovými stanicemi dnes dopoledne došlo také k odlišné organizaci provozu trolejbusových linek na obratišti Sídliště Bory. Zatímco v běžném provozu využívá linka 16 vnější oblouk (pravý), a linka 14 vnitřní (levý), po dobu prací tomu bylo přesně naopak. Vnější okruh byl zabrán nákladním vozem a jeřábem, sólo trolejbus linky 14 tak odstavoval v přední části vnějšího oblouku, kloubové trolejbusy linky pak 16 projížděly vnitřním obloukem. Na linky 14 a 16 byly pro případ dopolední operativní napěťové výluky v souvislosti s výměnou stanic nasazeny trolejbusy s pomocným alternativním pohonem. Snímek zachytil vozy 587 (na lince 16) a 514 (na lince 14) v opačných pozicích na točně Sídlišti Bory, než je tomu obvykle.
Na obratišti Sídliště Bory dnes v dopoledních hodinách probíhala výměna bateriové stanice. Bateriová stanice vyrobená společností Elektroline je na obratišti Sídlišti Bory využívána od jara 2018, v průběhu uplynulých měsíců byla intenzivně testována v rámci projektu INTERREG EfficienCE. Dnes dopoledne došlo k osazení nové bateriové stanice a odvozu původní. Měněné stanice se na první pohled mohou jevit jako totožné, hlavní odlišností je použitý typ baterií. Zatímco původní bateriová stanice využívala olověné baterie, nová stanice využívá lithiové. Tyto použité baterie nabídnou lepší výkonové parametry. Konkrétně je nabíjecí výkon nové stanice oproti původní více než dvojnásobný a využitelná kapacita úložiště trojnásobná. Zcela přesně dle informací od PMDP (za které děkujeme) činí nabíjecí výkon nové verze 71 kW, vybíjecí pak 198 kW, ve špičce může bateriová stanice dodávat až 600 kW po dobu 5 sekund. Nově osazená stanice bude dále testována. Snímek z výměny bateriové stanice (konkrétně nakládání stanice s olověnými bateriemi) je přiložen v komentáři.

Během manipulace s bateriovými stanicemi dnes dopoledne došlo také k odlišné organizaci provozu trolejbusových linek na obratišti Sídliště Bory. Zatímco v běžném provozu využívá linka 16 vnější oblouk (pravý), a linka 14 vnitřní (levý), po dobu prací tomu bylo přesně naopak. Vnější okruh byl zabrán nákladním vozem a jeřábem, sólo trolejbus linky 14 tak odstavoval v přední části vnějšího oblouku, kloubové trolejbusy linky pak 16 projížděly vnitřním obloukem. Na linky 14 a 16 byly pro případ dopolední operativní napěťové výluky v souvislosti s výměnou stanic nasazeny trolejbusy s pomocným alternativním pohonem. Snímek zachytil vozy 587 (na lince 16) a 514 (na lince 14) v opačných pozicích na točně Sídlišti Bory, než je tomu obvykle.
Nov 25, 2020 7:38:43pm
Českoamerický trolejbus Škoda 14 TrE, který v letošním roce absolvoval cestu přes oceán z Daytonu do Prahy je dnes opět na cestách. Před necelými dvěma týdny se trolejbus na podvalníku stěhoval mezi metropolemi Česka a Slovenska. Z Muzea MHD v Praze Střešovcích trolejbus zamířil do Bratislavy pro nasnímání vozidla společností věnující se 3D produkci. Z Bratislavy se trolejbus dnes vrací, jeho cílovou destinací je Muzeum dopravy ve Strašicích na Rokycansku, kde bude unikátní trolejbus nadále vystavován. V těchto chvílích už trolejbus naložený na podvalníku dorazil a kola Čechoameričana se poprvé dotkla půdy Plzeňského kraje. Snímek zachytil transport českoamerického trolejbusu 14 TrE na dálnici D1 (během dřívější cesty z Prahy do Bratislavy).
Českoamerický trolejbus Škoda 14 TrE, který v letošním roce absolvoval cestu přes oceán z Daytonu do Prahy je dnes opět na cestách. Před necelými dvěma týdny se trolejbus na podvalníku stěhoval mezi metropolemi Česka a Slovenska. Z Muzea MHD v Praze Střešovcích trolejbus zamířil do Bratislavy pro nasnímání vozidla společností věnující se 3D produkci. Z Bratislavy se trolejbus dnes vrací, jeho cílovou destinací je Muzeum dopravy ve Strašicích na Rokycansku, kde bude unikátní trolejbus nadále vystavován. V těchto chvílích už trolejbus naložený na podvalníku dorazil a kola Čechoameričana se poprvé dotkla půdy Plzeňského kraje. Snímek zachytil transport českoamerického trolejbusu 14 TrE na dálnici D1 (během dřívější cesty z Prahy do Bratislavy).
Nov 27, 2020 11:25:16am
Do ulic Plzně se dnes na krátkou služební jízdu vydal bývalý plzeňský trolejbus Škoda 15 Tr(M) č. 464, který po ukončení aktivní služby v roce 2011 přešel z majetku PMDP do vlastnictví Škoda-bus klub. Trasa trolejbusu zahrnovala také obratiště Petrohrad, které pro pravidelný provoz přestalo sloužit 30. června 2017 (nahrazeno bylo obratištěm Částkova). Od té doby je blokové obratiště na Petrohradu nevyužívané, jen velmi výjimečně je obratiště využito v rámci manipulačních či operativních účelů (část spojů linky 12 se zde otáčela např. 2.6.2020 kvůli cizí dopravní nehodě blokující Lobezskou třídu). Obratiště Petrohrad bylo pro trolejbusy pověstné obtížnější průjezdností vyvolanou automobily parkujícími po obou stranách jednosměrné komunikace, což s ohledem na fakt, že většinu roku bylo obratiště projížděno v časných ranních hodinách za tmy přinášelo rizikové situace. Trolejbus na snímku zapózoval v Plzenecké ulici krátce po opatrném průjezdu Guldenerovou ulicí. Díky nahraným starším datům v palubním počítači je možné zavzpomínat na původní název obratiště Petrohrad, a to Sladkovského, Hospic. Kromě obratiště Petrohrad dále kloubový trolejbus 15 Tr v rámci dnešní služební jízdy zavítal na černickou větev.
Do ulic Plzně se dnes na krátkou služební jízdu vydal bývalý plzeňský trolejbus Škoda 15 Tr(M) č. 464, který po ukončení aktivní služby v roce 2011 přešel z majetku PMDP do vlastnictví Škoda-bus klub. Trasa trolejbusu zahrnovala také obratiště Petrohrad, které pro pravidelný provoz přestalo sloužit 30. června 2017 (nahrazeno bylo obratištěm Částkova). Od té doby je blokové obratiště na Petrohradu nevyužívané, jen velmi výjimečně je obratiště využito v rámci manipulačních či operativních účelů (část spojů linky 12 se zde otáčela např. 2.6.2020 kvůli cizí dopravní nehodě blokující Lobezskou třídu). Obratiště Petrohrad bylo pro trolejbusy pověstné obtížnější průjezdností vyvolanou automobily parkujícími po obou stranách jednosměrné komunikace, což s ohledem na fakt, že většinu roku bylo obratiště projížděno v časných ranních hodinách za tmy přinášelo rizikové situace. Trolejbus na snímku zapózoval v Plzenecké ulici krátce po opatrném průjezdu Guldenerovou ulicí. Díky nahraným starším datům v palubním počítači je možné zavzpomínat na původní název obratiště Petrohrad, a to Sladkovského, Hospic. Kromě obratiště Petrohrad dále kloubový trolejbus 15 Tr v rámci dnešní služební jízdy zavítal na černickou větev.
Nov 29, 2020 8:25:35pm
Testovací provoz "megatrolejbusu" Solaris Trollino 24 ve slovenské metropoli dnešním dnem úspěšně končí. Doufejme, že se zde s tříčlánkovými vozidly setkáme v budoucnu v běžném provozu.
Dec 01, 2020 4:29:22pm
Trolejbus Škoda 24 Tr č. 503 byl během včerejšího dopoledne naložen v areálu depa Karlov na podvalník a kamionem byl odvezen vstříc svému novému působišti v bulharském městě Chaskovo, kam byl tento vůz společně s 24 Tr č. 498 v závěru října odprodán. Vůz č. 498 čeká cesta do Bulharska v blízké době. Zatímco trolejbus č. 498 své poslední cestující svezl v prosinci 2019, vůz 503 jej o čtyři měsíce "přežil", naposledy Plzeňany svezl na začátku března 2020. Od svého vyřazení byly trolejbusy opakovaně nabízeny k prodeji. V Chaskovu by tyto dva bývalé plzeňské vozy společně s dalšími vozy 24 Tr měly přispět k omlazení vozového parku místních trolejbusů a díky pomocnému dieselagregátu také k větší provozní flexibilitě zdejší trolejbusové dopravy. Trolejbusům 498 a 503 v novém působišti přejeme mnoho kilometrů bez nehod a závad, a těšíme se na snímky od místních. Snímek zachytil vůz 24 Tr č. 503 v aktivní službě při oddechu na obratišti Čechurov během zasněženého rána v lednu 2019.
Trolejbus Škoda 24 Tr č. 503 byl během včerejšího dopoledne naložen v areálu depa Karlov na podvalník a kamionem byl odvezen vstříc svému novému působišti v bulharském městě Chaskovo, kam byl tento vůz společně s 24 Tr č. 498 v závěru října odprodán. Vůz č. 498 čeká cesta do Bulharska v blízké době. Zatímco trolejbus č. 498 své poslední cestující svezl v prosinci 2019, vůz 503 jej o čtyři měsíce "přežil", naposledy Plzeňany svezl na začátku března 2020. Od svého vyřazení byly trolejbusy opakovaně nabízeny k prodeji. V Chaskovu by tyto dva bývalé plzeňské vozy společně s dalšími vozy 24 Tr měly přispět k omlazení vozového parku místních trolejbusů a díky pomocnému dieselagregátu také k větší provozní flexibilitě zdejší trolejbusové dopravy. Trolejbusům 498 a 503 v novém působišti přejeme mnoho kilometrů bez nehod a závad, a těšíme se na snímky od místních. Snímek zachytil vůz 24 Tr č. 503 v aktivní službě při oddechu na obratišti Čechurov během zasněženého rána v lednu 2019.
Dec 01, 2020 7:54:03pm
Díky široké fanouškovské komunitě se plzeňské trolejbusy stávají čas od času součástí také některých počítačových her. Takřka kompletní flotila současného vozového parku trolejbusů v Plzni je součástí českého simulátoru Simt, který usiluje o realistické simulace provozu autobusů, trolejbusů a tramvají. Včera, 2. prosince 2020, byla vydána nová verze tohoto simulátoru, která zásadně zvyšuje realističnost ježdění s "tykadláky". Simt se díky této aktualizaci stává v současnosti asi nejlépe propracovaným trolejbusovým simulátorem. A co vše tedy trolejbusy v Simtu umí? Svícení, otevírání dveří, hlášení zastávek či možnost jízdy na pomocný dieselagregát byly u trolejbusů známy už z minulé verze. Nyní se přidává propracovaný systém výhybek vč. úseků bez proudu, stejně tak jsou izolované úsekové děliče (na kterých hráč může uvíznout). Hráč má nejen pro tyto situace možnost volně manipulovat se sběrači trolejbusu. A pokud hráč s trolejbusem jede trolejovými oblouky či kříženími příliš rychle, obdobně jako ve skutečnosti jej nemine výpadek sběračů. Ježdění s trolejbusy tak opravdu poskytuje velmi realistický zážitek z pohledu chování sběračů a souvisejících činností. Na snímku zapózoval plzeňský trolejbus 15 Tr(M) č. 465 v obratišti Rolky, které s aktualizací také prošlo zásadní proměnou k lepšímu. Zachycená „roznožka“ sběračů ilustruje možnost volné manipulace se sběracími tyčemi. Více podrobností o hře vč. možnosti zakoupení naleznete na stránce https://simt-mhd.net/ či na profilu @[133586550052433:274:SIMT - simulátor MHD].
Díky široké fanouškovské komunitě se plzeňské trolejbusy stávají čas od času součástí také některých počítačových her. Takřka kompletní flotila současného vozového parku trolejbusů v Plzni je součástí českého simulátoru Simt, který usiluje o realistické simulace provozu autobusů, trolejbusů a tramvají. Včera, 2. prosince 2020, byla vydána nová verze tohoto simulátoru, která zásadně zvyšuje realističnost ježdění s "tykadláky". Simt se díky této aktualizaci stává v současnosti asi nejlépe propracovaným trolejbusovým simulátorem. A co vše tedy trolejbusy v Simtu umí? Svícení, otevírání dveří, hlášení zastávek či možnost jízdy na pomocný dieselagregát byly u trolejbusů známy už z minulé verze. Nyní se přidává propracovaný systém výhybek vč. úseků bez proudu, stejně tak jsou izolované úsekové děliče (na kterých hráč může uvíznout). Hráč má nejen pro tyto situace možnost volně manipulovat se sběrači trolejbusu. A pokud hráč s trolejbusem jede trolejovými oblouky či kříženími příliš rychle, obdobně jako ve skutečnosti jej nemine výpadek sběračů. Ježdění s trolejbusy tak opravdu poskytuje velmi realistický zážitek z pohledu chování sběračů a souvisejících činností. Na snímku zapózoval plzeňský trolejbus 15 Tr(M) č. 465 v obratišti Rolky, které s aktualizací také prošlo zásadní proměnou k lepšímu. Zachycená „roznožka“ sběračů ilustruje možnost volné manipulace se sběracími tyčemi.

Více podrobností o hře vč. možnosti zakoupení naleznete na stránce https://simt-mhd.net/ či na profilu SIMT - simulátor MHD.
Dec 03, 2020 6:27:58pm
Snímkem z roku 2011 si připomene tradiční Mikulášské jízdy pořádané Společností pro veřejnou dopravu. Tradice pořádání těchto jízd započala v Mariánských Lázních v roce 2003 v rámci aktivit na záchranu zdejšího trolejbusového provozu. Po třech úspěšných ročnících mariánskolázeňských mikulášských trolejbusů byly od roku 2006 pořádány jízdy Mikulášského trolejbusu v Plzni. Ty se vyznačovaly statičtějším pojetím akce (trolejbus byl přistavován na jednotlivé doubravecké konečné, kde Mikuláš se svými andělskými a čertovskými pomocníky úřadoval). Obyvatele Doubravky Mikulášské trolejbusy těšily každoročně až do roku 2011, od roku 2012 vyjíždí do ulic Plzně pod hlavičkou Společnosti pro veřejnou dopravu Mikulášská tramvaj. Všechny Mikulášské jízdy se každoročně těší velkému zájmu veřejnosti. Letošní rok je výjimečný v mnoha ohledech, i sedmnáctiletá tradice Mikulášských jízd byla letošním rokem narušena. Věřme, že příští rok bude moci Mikuláš opět v nějakém vozidle MHD, třeba i trolejbusu, úřadovat. 🙂 Snímek z poslední trolejbusové mikulášské jízdy z roku 2011 zachycuje vyzdobený vůz 27 Tr č. 530 krátce po výjezdu z vozovny Cukrovarská resp. Heldovy ulice.
Snímkem z roku 2011 si připomene tradiční Mikulášské jízdy pořádané Společností pro veřejnou dopravu. Tradice pořádání těchto jízd započala v Mariánských Lázních v roce 2003 v rámci aktivit na záchranu zdejšího trolejbusového provozu. Po třech úspěšných ročnících mariánskolázeňských mikulášských trolejbusů byly od roku 2006 pořádány jízdy Mikulášského trolejbusu v Plzni. Ty se vyznačovaly statičtějším pojetím akce (trolejbus byl přistavován na jednotlivé doubravecké konečné, kde Mikuláš se svými andělskými a čertovskými pomocníky úřadoval). Obyvatele Doubravky Mikulášské trolejbusy těšily každoročně až do roku 2011, od roku 2012 vyjíždí do ulic Plzně pod hlavičkou Společnosti pro veřejnou dopravu Mikulášská tramvaj. Všechny Mikulášské jízdy se každoročně těší velkému zájmu veřejnosti. Letošní rok je výjimečný v mnoha ohledech, i sedmnáctiletá tradice Mikulášských jízd byla letošním rokem narušena. Věřme, že příští rok bude moci Mikuláš opět v nějakém vozidle MHD, třeba i trolejbusu, úřadovat. 🙂 Snímek z poslední trolejbusové mikulášské jízdy z roku 2011 zachycuje vyzdobený vůz 27 Tr č. 530 krátce po výjezdu z vozovny Cukrovarská resp. Heldovy ulice.
Dec 05, 2020 11:58:54pm
Dec 06, 2020 10:38:07am
Ve společnosti Škoda Electric pozvolna startuje výroba nových trolejbusů pro bulharskou Sofii. Bulharská metropole se dočká tří desítek nových bateriových kloubových trolejbusů. První karoserie už jsou ve výrobní lince, další vozidla jsou postupně přivážena na montáž od výrobce karoserie, polského Solarisu. V průběhu uplynulého víkendu byly přivezeny další dvě karoserie budoucích bulharských trolejbusů, jež čekaly na pondělní převzetí trolejbusovým výrobcem. Při čekání mohly být zvěčněny v areálu společnosti Škoda Electric. Kromě charakteristických modro-žlutých trolejbusových karoserií na snímku zaujme v pozadí odstavený bateriový autobus Škoda 26 BB (ex PMDP č. 595) a dále předváděcí vůz nového strategického partnera Škodovky – tureckého výrobce autobusů Temsa (tento vůz však v Plzni nebyl vyroben).
Ve společnosti Škoda Electric pozvolna startuje výroba nových trolejbusů pro bulharskou Sofii. Bulharská metropole se dočká tří desítek nových bateriových kloubových trolejbusů. První karoserie už jsou ve výrobní lince, další vozidla jsou postupně přivážena na montáž od výrobce karoserie, polského Solarisu. V průběhu uplynulého víkendu byly přivezeny další dvě karoserie budoucích bulharských trolejbusů, jež čekaly na pondělní převzetí trolejbusovým výrobcem. Při čekání mohly být zvěčněny v areálu společnosti Škoda Electric. Kromě charakteristických modro-žlutých trolejbusových karoserií na snímku zaujme v pozadí odstavený bateriový autobus Škoda 26 BB (ex PMDP č. 595) a dále předváděcí vůz nového strategického partnera Škodovky – tureckého výrobce autobusů Temsa (tento vůz však v Plzni nebyl vyroben).
Dec 07, 2020 9:53:14pm
Do časů před zavedením bateriových trolejbusů se dnes částečně mohli vrátit cestující na lince 13. Poměrně neobvykle byly na linku dnes ve velkém množství nasazeny trolejbusy Škoda 24 Tr s pomocným dieselagregátem. Vozy 24 Tr byly nasazeny na všech sedm celodenních pořadích linky 13, na dělených "šejdrech" je pak doplňovaly tři klasické bateriové vozy 26 Tr. Příčina byla poměrně nezvyklá, bateriové trolejbusy Škoda 26 Tr v karoserii III. generace (tj. č. 565 - 582) byly v průběhu dnešního dopoledne fyzicky kontrolovány komisí v souvislosti s dotováním nákupu trolejbusů z nástroje ITI (Integrované územní investice) Evropské unie, a proto musely být vozy dopoledne přítomny v depu Karlov (do provozu mohly zasáhnout na dělených směnách mimo dopoledne). Z fondů Evropské unie bylo na pořízení 19 nových trolejbusů (z nichž drtivá většina je vybavena právě pomocnými bateriemi) v letech 2016 až 2018 vynaloženo přes 182,5 milionů korun (tj. 85 % kupní ceny vozidel). Na linku 13 dnes byly nasazeny zejména trolejbusy Škoda 24 Tr Citelis 1B (č. 511, 513 a výše), starší typ Citelis 1A zastupoval vůz č. 505. Pro něj se pravděpodobně jednalo o poslední vypravení k černické nákupní zóně. Snímek vůz č. 505 zachytil v obratišti Na Dlouhých společně s vozem č. 516, krátce před tím, než se oba trolejbusy postupně v rozmezí 12 minut vydají na další cestu k černické nákupní zóně. Jak k černické nákupní zóně, tak do Letkova už trolejbusy s dieselagregátem v běžném provozu zajíždějí za běžných okolností jen velmi výjimečně, provoz do těchto míst prioritně zajišťují trolejbusy s pomocným bateriovým pohonem.
Do časů před zavedením bateriových trolejbusů se dnes částečně mohli vrátit cestující na lince 13. Poměrně neobvykle byly na linku dnes ve velkém množství nasazeny trolejbusy Škoda 24 Tr s pomocným dieselagregátem. Vozy 24 Tr byly nasazeny na všech sedm celodenních pořadích linky 13, na dělených "šejdrech" je pak doplňovaly tři klasické bateriové vozy 26 Tr. Příčina byla poměrně nezvyklá, bateriové trolejbusy Škoda 26 Tr v karoserii III. generace (tj. č. 565 - 582) byly v průběhu dnešního dopoledne fyzicky kontrolovány komisí v souvislosti s dotováním nákupu trolejbusů z nástroje ITI (Integrované územní investice) Evropské unie, a proto musely být vozy dopoledne přítomny v depu Karlov (do provozu mohly zasáhnout na dělených směnách mimo dopoledne). Z fondů Evropské unie bylo na pořízení 19 nových trolejbusů (z nichž drtivá většina je vybavena právě pomocnými bateriemi) v letech 2016 až 2018 vynaloženo přes 182,5 milionů korun (tj. 85 % kupní ceny vozidel). Na linku 13 dnes byly nasazeny zejména trolejbusy Škoda 24 Tr Citelis 1B (č. 511, 513 a výše), starší typ Citelis 1A zastupoval vůz č. 505. Pro něj se pravděpodobně jednalo o poslední vypravení k černické nákupní zóně. Snímek vůz č. 505 zachytil v obratišti Na Dlouhých společně s vozem č. 516, krátce před tím, než se oba trolejbusy postupně v rozmezí 12 minut vydají na další cestu k černické nákupní zóně. Jak k černické nákupní zóně, tak do Letkova už trolejbusy s dieselagregátem v běžném provozu zajíždějí za běžných okolností jen velmi výjimečně, provoz do těchto míst prioritně zajišťují trolejbusy s pomocným bateriovým pohonem.
Dec 09, 2020 7:36:20pm
Vánoční trolejbusy i v letošním roce vyjíždí zpříjemnit adventní období v řadě měst. Který z letošních vánočních trolejbusů je nejhezčí? Který dopravní podnik si dal s výzdobou trolejbusu nejvíce záležet? Na webu Společnosti pro veřejnou dopravu je od včerejšího večera možné hlasovat v prvním ročníku ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus 2020. Hlas můžete udělit až třem trolejbusům, které se líbí právě Vám. Do prvního ročníku ankety bylo nominováno celkem 14 vánočních trolejbusů z 12 měst. Zastoupeny jsou vánoční trolejbus z České republiky, Slovenska, Maďarska, ale i Polska, Ruska či Brazílie. Hlasujte zde: http://spvd.cz/
Vánoční trolejbusy i v letošním roce vyjíždí zpříjemnit adventní období v řadě měst. Který z letošních vánočních trolejbusů je nejhezčí? Který dopravní podnik si dal s výzdobou trolejbusu nejvíce záležet? Na webu Společnosti pro veřejnou dopravu je od včerejšího večera možné hlasovat v prvním ročníku ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus 2020. Hlas můžete udělit až třem trolejbusům, které se líbí právě Vám. Do prvního ročníku ankety bylo nominováno celkem 14 vánočních trolejbusů z 12 měst. Zastoupeny jsou vánoční trolejbus z České republiky, Slovenska, Maďarska, ale i Polska, Ruska či Brazílie.

Hlasujte zde: http://spvd.cz/
Dec 10, 2020 9:03:15am
V tomto týdnu mizí poměrně málo známý svědek historie provozu trolejbusů v Plzni. V rámci kompletní rekonstrukce tramvajové vozovny na Slovanech dochází v těchto týdnech k prvním větším demoličním zásahům v areálu. Na místo původních nevyhovujících prostor vyroste moderní zázemí pro deponaci tramvají. Demolici po garážích a kotelně v areálu tramvajové vozovny v tomto týdnu prochází první větší objekt, a to budova využívaná vrchní stavbou, jež se nachází za "starou" neprůjezdnou tramvajovou halou (budova se nachází na jihovýchodní straně vozovenského areálu u Slovanské aleje). Právě tato nenápadná budova je však významným milníkem trolejbusových dějin. Od své výstavby v roce 1943 do roku 1949 tato budova sloužila jako zázemí pro první plzeňské trolejbusy. Kromě toho, že se jedná o první vybudovaný údržbářský objekt pro plzeňské trolejbusy se zejména jedná o vůbec první průjezdnou trolejbusovou vozovnu vybudovanou v českých zemích (tehdy existující trolejbusové vozovny v Praze vznikly adaptací tramvajových vozoven a byly řešeny jako neprůjezdné) - jedná se o vůbec první stavbu svého druhu určenou pro tento druh dopravy. Dnes jsou průjezdné trolejbusové vozovny samozřejmostí v každém českém dopravním podniku. Průjezdná cihlová budova určená pro deponaci a údržbu trolejbusů měřila 54,52 metrů, její podélná osa byla orientována ve směru sever – jih (kolmo na koleje v tramvajové hale) a byla řešena jako třístopá. Kromě hlavní průjezdné stopy (vedoucí středem), sloužily pro pohyb vozů dvě oboustranně ukotvené stopy. Pod oběma samostatnými stopami byly zřízeny montážní kanály (u obou vjezdů na délku jednoho vozu). Všechny tři páry trolejí vedly i mimo samotnou budovu, k tomu sloužily tři páry dvoukřídlých vrat na každé straně. Budova poskytovala zázemí pro údržbu tehdejších 10 trolejbusů Škoda 3 Tr (č. 101-110), ke kterým od r. 1947 přibývaly další vozy 3 Tr. Datum, kdy trolejbusy technologické zázemí ve vozovně Slovany využily naposledy není přesně znám, údržba a deponace trolejbusů se v roce 1949 (dle některých zdrojů však částečně už od r. 1948) přesunula do přestavěné bývalé tramvajové vozovny Cukrovarská, ve které byly trolejbusy deponovány až do roku 2014. Nejpozději od roku 1949 tak v budově v tramvajové vozovně Slovany trolejbusy deponovány nebyly. Není však vyloučeno, že trolejbusy dílenské zázemí na Slovanech využívaly ještě v druhé polovině 50. let (přesněji do r. 1961) při rekonstrukci Malostranské ulice. V pozdějších letech se trolejbusy do areálu vozovny Slovany částečně vrátily, v 80. letech zde byly odstavovány vraky vysloužilých trolejbusů 9 Tr a 14 Tr (první série). Odstavování trolejbusů probíhalo na volném prostranství, zde už „trolejbusová“ budova (později vrchní stavby) žádnou roli nehrála. Kolem bývalé trolejbusové haly postupně v areálu tramvajové vozovny vyrůstalo další zázemí pro tramvajovou dopravu, došlo např. i k zazdění jedněch pravých vjezdových vrat, na opačné straně byla budova propojena s "novou halou" (vybudovanou v r. 1964), v průběhu času byla „trolejbusová“ budova adaptována pro potřeby vrchní stavby došlo zde mimo jiné vybudování přepážek či též k položení kolejnic pro manipulaci s tramvajovými podvozky. Do dnešních dnů byla hnědošedá budova charakteristická dvojicí zelených dvoukřídlých vrat a vysloužilou cedulí s nápisem "vrchní stavba". Přítomnost trolejbusů v budově do dnešních dnů dosvědčuje jen několik málo prvků. Na čelech budovy nalezneme původní růžice úchytů trolejového vedení, jež sloužily pro ukotvení nosných lan trolejbusového vedení. Dále je v zachovaných rámech dvojice dvoukřídlých vrat je možné najít v horní části výřezy pro trolejbusové troleje. V prostředních dveřích není výřez příliš patrný, neboť je proveden v celé šířce trolejí, u krajních vrat však dva úzké výřezy odpovídající rozteči trolejí prozrazují, že tudy sběrače trolejbusů před desítkami let skutečně projížděly. Výřezy pro troleje nejsou na první pohled příliš zřetelné, neboť jsou z vnějšku budovy zavřeny plechy (zřetelné z fotografie v komentáři). U tohoto výřezu se též nachází dochovaný izolátor. Bývalá hala určená pro deponování trolejbusů je v souvislosti s rekonstrukcí tramvajové vozovny určena k demolici, v minulých týdnech byla budova vyklízena a částečně rozebírána (např. došlo k odstranění oken). V pondělí 7. prosince se do budovy zakousla lžíce demoličního bagru, největší část budovy byla zbourána 8. prosince. Z tohoto dne také pochází přiložený snímek, který zachycuje též poměrně zajímavou dobovou stropní konstrukci. Další snímky jsou umístěny v komentáři. Po zbourání přibližně poloviny budovy se demoliční práce soustřeďují k sousedícímu objektu původní ("staré") tramvajové haly. Zbývající část "trolejbusové" budovy by měla být odstraněna v únoru 2021. Za spolupráci při tvorbě textu děkujeme panu Ivanu Grisovi. I tato kapitola dějin plzeňské trolejbusové oslavy bude přiblížena v chystané knize k 80. výročí plzeňských trolejbusů, jejíž vydání je naplánováno na červen 2021 (v rámci projektu Trolejbusy 2021).
V tomto týdnu mizí poměrně málo známý svědek historie provozu trolejbusů v Plzni. V rámci kompletní rekonstrukce tramvajové vozovny na Slovanech dochází v těchto týdnech k prvním větším demoličním zásahům v areálu. Na místo původních nevyhovujících prostor vyroste moderní zázemí pro deponaci tramvají.

Demolici po garážích a kotelně v areálu tramvajové vozovny v tomto týdnu prochází první větší objekt, a to budova využívaná vrchní stavbou, jež se nachází za "starou" neprůjezdnou tramvajovou halou (budova se nachází na jihovýchodní straně vozovenského areálu u Slovanské aleje). Právě tato nenápadná budova je však významným milníkem trolejbusových dějin. Od své výstavby v roce 1943 do roku 1949 tato budova sloužila jako zázemí pro první plzeňské trolejbusy. Kromě toho, že se jedná o první vybudovaný údržbářský objekt pro plzeňské trolejbusy se zejména jedná o vůbec první průjezdnou trolejbusovou vozovnu vybudovanou v českých zemích (tehdy existující trolejbusové vozovny v Praze vznikly adaptací tramvajových vozoven a byly řešeny jako neprůjezdné) - jedná se o vůbec první stavbu svého druhu určenou pro tento druh dopravy. Dnes jsou průjezdné trolejbusové vozovny samozřejmostí v každém českém dopravním podniku.

Průjezdná cihlová budova určená pro deponaci a údržbu trolejbusů měřila 54,52 metrů, její podélná osa byla orientována ve směru sever – jih (kolmo na koleje v tramvajové hale) a byla řešena jako třístopá. Kromě hlavní průjezdné stopy (vedoucí středem), sloužily pro pohyb vozů dvě oboustranně ukotvené stopy. Pod oběma samostatnými stopami byly zřízeny montážní kanály (u obou vjezdů na délku jednoho vozu). Všechny tři páry trolejí vedly i mimo samotnou budovu, k tomu sloužily tři páry dvoukřídlých vrat na každé straně. Budova poskytovala zázemí pro údržbu tehdejších 10 trolejbusů Škoda 3 Tr (č. 101-110), ke kterým od r. 1947 přibývaly další vozy 3 Tr.

Datum, kdy trolejbusy technologické zázemí ve vozovně Slovany využily naposledy není přesně znám, údržba a deponace trolejbusů se v roce 1949 (dle některých zdrojů však částečně už od r. 1948) přesunula do přestavěné bývalé tramvajové vozovny Cukrovarská, ve které byly trolejbusy deponovány až do roku 2014. Nejpozději od roku 1949 tak v budově v tramvajové vozovně Slovany trolejbusy deponovány nebyly. Není však vyloučeno, že trolejbusy dílenské zázemí na Slovanech využívaly ještě v druhé polovině 50. let (přesněji do r. 1961) při rekonstrukci Malostranské ulice. V pozdějších letech se trolejbusy do areálu vozovny Slovany částečně vrátily, v 80. letech zde byly odstavovány vraky vysloužilých trolejbusů 9 Tr a 14 Tr (první série). Odstavování trolejbusů probíhalo na volném prostranství, zde už „trolejbusová“ budova (později vrchní stavby) žádnou roli nehrála.

Kolem bývalé trolejbusové haly postupně v areálu tramvajové vozovny vyrůstalo další zázemí pro tramvajovou dopravu, došlo např. i k zazdění jedněch pravých vjezdových vrat, na opačné straně byla budova propojena s "novou halou" (vybudovanou v r. 1964), v průběhu času byla „trolejbusová“ budova adaptována pro potřeby vrchní stavby došlo zde mimo jiné vybudování přepážek či též k položení kolejnic pro manipulaci s tramvajovými podvozky.

Do dnešních dnů byla hnědošedá budova charakteristická dvojicí zelených dvoukřídlých vrat a vysloužilou cedulí s nápisem "vrchní stavba". Přítomnost trolejbusů v budově do dnešních dnů dosvědčuje jen několik málo prvků. Na čelech budovy nalezneme původní růžice úchytů trolejového vedení, jež sloužily pro ukotvení nosných lan trolejbusového vedení. Dále je v zachovaných rámech dvojice dvoukřídlých vrat je možné najít v horní části výřezy pro trolejbusové troleje. V prostředních dveřích není výřez příliš patrný, neboť je proveden v celé šířce trolejí, u krajních vrat však dva úzké výřezy odpovídající rozteči trolejí prozrazují, že tudy sběrače trolejbusů před desítkami let skutečně projížděly. Výřezy pro troleje nejsou na první pohled příliš zřetelné, neboť jsou z vnějšku budovy zavřeny plechy (zřetelné z fotografie v komentáři). U tohoto výřezu se též nachází dochovaný izolátor.

Bývalá hala určená pro deponování trolejbusů je v souvislosti s rekonstrukcí tramvajové vozovny určena k demolici, v minulých týdnech byla budova vyklízena a částečně rozebírána (např. došlo k odstranění oken). V pondělí 7. prosince se do budovy zakousla lžíce demoličního bagru, největší část budovy byla zbourána 8. prosince. Z tohoto dne také pochází přiložený snímek, který zachycuje též poměrně zajímavou dobovou stropní konstrukci. Další snímky jsou umístěny v komentáři. Po zbourání přibližně poloviny budovy se demoliční práce soustřeďují k sousedícímu objektu původní ("staré") tramvajové haly. Zbývající část "trolejbusové" budovy by měla být odstraněna v únoru 2021.

Za spolupráci při tvorbě textu děkujeme panu Ivanu Grisovi. I tato kapitola dějin plzeňské trolejbusové oslavy bude přiblížena v chystané knize k 80. výročí plzeňských trolejbusů, jejíž vydání je naplánováno na červen 2021 (v rámci projektu Trolejbusy 2021).
Dec 11, 2020 8:13:58pm
Řada cestujících mohla být při příjezdu dnešních spojů linky 13 poměrně nesvá. Vůbec poprvé za dobu provozu linky 13 je dnes celá linka zajišťována výhradně kloubovými trolejbusy. Cílem nasazení velkokapacitních trolejbusů o tomto a následujícím adventním víkendu je nabídnout vyšší přepravní nabídku k černické obchodní zóně pro pohodlnější předvánoční nákupy. Kloubové trolejbusy jsou zejména na černické větvi sítě poměrně unikátem. Než si přiblížíme aktuálními fotkami dnešní nasazení, je vhodné podívat se do historie. Kloubové trolejbusy do Černic příležitostně zavítají při zkušebních jízdách nových trolejbusů ze Škody Electric, plzeňské kloubové trolejbusy pak zejména v rámci cvičných jízd nových řiidčů či případně během zvláštních/objednaných jízd pro dopravní fanoušky (kdy je tato točna pro jízdy s kloubovými trolejbusy naopak vyhledávána – například sem zavítal trolejbus 15 TrM č. 473 v roce 2012 při rozlučce s typem 15 TrM v Plzni). V běžném provozu se cestující kloubovým trolejbusem na lince 13. mohli svézt zejména v 90. let minulého století, kdy zde byl v ranní špičce zřízen posilový spoj pro odvoz školáků z Černic na Slovany. Provoz měl být zajištován tak, že se kloubový trolejbus sloužící v ranních hodinách na lince 16 z Americké třídy vydal jako linka 13 do Černic, odkud po 7. hodině ranní svezl školáky na Slovany, a následně pokračoval k Zimnímu stadionu a do vozovny, kde službu ukončil. Tehdy do Černic zajížděly trolejbusy typu 15 Tr(M). V celodenním provozu byl kloubový trolejbus nasazen na linku 13 pravděpodobně jen 26.9.2009. Jednalo se o tehdy zbrusu nový vůz 25 Tr č. 523, který zajišťoval jedno z pořadí zajíždějících k černické nákupní zóně. Nasazení kloubového trolejbusu na linku 13 se neopakovalo s ohledem na objednávání spojů k NC Černice provozovatelem tohoto centra (který objednává a financuje provoz sólo vozidel). Už více než 11 let starý snímek přibližuje vůz 25 Tr č. 523 při svém jediném nasazení na linku 13 v ulici V Hliníku (tehdy označené jen II/180). Jak je ze snímku patrné, linka 13 v této době jezdila ve své dřívější trase Lobzy, Pod Vrchem – Černice, nákupní zóna.
Řada cestujících mohla být při příjezdu dnešních spojů linky 13 poměrně nesvá. Vůbec poprvé za dobu provozu linky 13 je dnes celá linka zajišťována výhradně kloubovými trolejbusy. Cílem nasazení velkokapacitních trolejbusů o tomto a následujícím adventním víkendu je nabídnout vyšší přepravní nabídku k černické obchodní zóně pro pohodlnější předvánoční nákupy. Kloubové trolejbusy jsou zejména na černické větvi sítě poměrně unikátem. Než si přiblížíme aktuálními fotkami dnešní nasazení, je vhodné podívat se do historie.

Kloubové trolejbusy do Černic příležitostně zavítají při zkušebních jízdách nových trolejbusů ze Škody Electric, plzeňské kloubové trolejbusy pak zejména v rámci cvičných jízd nových řiidčů či případně během zvláštních/objednaných jízd pro dopravní fanoušky (kdy je tato točna pro jízdy s kloubovými trolejbusy naopak vyhledávána – například sem zavítal trolejbus 15 TrM č. 473 v roce 2012 při rozlučce s typem 15 TrM v Plzni). V běžném provozu se cestující kloubovým trolejbusem na lince 13. mohli svézt zejména v 90. let minulého století, kdy zde byl v ranní špičce zřízen posilový spoj pro odvoz školáků z Černic na Slovany. Provoz měl být zajištován tak, že se kloubový trolejbus sloužící v ranních hodinách na lince 16 z Americké třídy vydal jako linka 13 do Černic, odkud po 7. hodině ranní svezl školáky na Slovany, a následně pokračoval k Zimnímu stadionu a do vozovny, kde službu ukončil. Tehdy do Černic zajížděly trolejbusy typu 15 Tr(M). V celodenním provozu byl kloubový trolejbus nasazen na linku 13 pravděpodobně jen 26.9.2009. Jednalo se o tehdy zbrusu nový vůz 25 Tr č. 523, který zajišťoval jedno z pořadí zajíždějících k černické nákupní zóně. Nasazení kloubového trolejbusu na linku 13 se neopakovalo s ohledem na objednávání spojů k NC Černice provozovatelem tohoto centra (který objednává a financuje provoz sólo vozidel). Už více než 11 let starý snímek přibližuje vůz 25 Tr č. 523 při svém jediném nasazení na linku 13 v ulici V Hliníku (tehdy označené jen II/180). Jak je ze snímku patrné, linka 13 v této době jezdila ve své dřívější trase Lobzy, Pod Vrchem – Černice, nákupní zóna.
Dec 12, 2020 10:40:34am
Jak jsme už avizovali, na linku 13 byly dnes vůbec poprvé ve větší míře nasazeny kloubové trolejbusy. Provoz linky 13 zajišťovalo celkem sedm bateriových kloubových trolejbusů, tedy vozy Škoda 27 Tr v karoserii IV. generace. Nové bateriové trolejbusy jsou opatřeny také automatickým sčítáním cestujících, a tak bude možné vyhodnotit smysluplnost nasazení kloubových trolejbusů. S ohledem na zvýšenou přepravní poptávku k černické nákupní zóně v období adventních víkendů i snahu poskytnout cestujícím prostor pro udržování bezpečnějších rozestupů (pro zamezení šíření koronaviru), lze nasazení velkokapacitních trolejbusů už nyní vnímat jako velmi chvályhodné. Subjektivním pozorováním lze říci, že bylo nasazení kloubových trolejbusů zejména v odpoledních hodinách velmi vhodné, sólo trolejbusy by byly na těchto spojích nekomfortně plné. Hlasy volající po nasazení velkokapacitních trolejbusů na linku 13 zejména o adventních víkendech (namísto posilování linky 11) se ozývaly už několik let. Kromě linky 13 byly kloubové trolejbusy jako předvánoční posila nasazeny také na linku 16 a s ohledem na koronavirová opatření také na linku 15. Několik bateriových trolejbusů bylo během služby na lince 13 střídáno, a tak se v podvečerních hodinách na lince 13 objevily také dva trolejbusy Škoda 27 Tr s pomocným dieselagregátem, konkrétně vozy č. 530 (směna 13/1) a 540 (13/4). Snímek zachycuje trolejbus Škoda 27 Tr č. 588 nasazený na linku 13 stoupající ulicí K Cihelnám krátce před tím, než se na úrovni obratiště Černice odpojí z trolejového vedení a na bateriový pohon bude pokračovat k černické nákupní zóně.
Jak jsme už avizovali, na linku 13 byly dnes vůbec poprvé ve větší míře nasazeny kloubové trolejbusy. Provoz linky 13 zajišťovalo celkem sedm bateriových kloubových trolejbusů, tedy vozy Škoda 27 Tr v karoserii IV. generace. Nové bateriové trolejbusy jsou opatřeny také automatickým sčítáním cestujících, a tak bude možné vyhodnotit smysluplnost nasazení kloubových trolejbusů. S ohledem na zvýšenou přepravní poptávku k černické nákupní zóně v období adventních víkendů i snahu poskytnout cestujícím prostor pro udržování bezpečnějších rozestupů (pro zamezení šíření koronaviru), lze nasazení velkokapacitních trolejbusů už nyní vnímat jako velmi chvályhodné. Subjektivním pozorováním lze říci, že bylo nasazení kloubových trolejbusů zejména v odpoledních hodinách velmi vhodné, sólo trolejbusy by byly na těchto spojích nekomfortně plné. Hlasy volající po nasazení velkokapacitních trolejbusů na linku 13 zejména o adventních víkendech (namísto posilování linky 11) se ozývaly už několik let. Kromě linky 13 byly kloubové trolejbusy jako předvánoční posila nasazeny také na linku 16 a s ohledem na koronavirová opatření také na linku 15. Několik bateriových trolejbusů bylo během služby na lince 13 střídáno, a tak se v podvečerních hodinách na lince 13 objevily také dva trolejbusy Škoda 27 Tr s pomocným dieselagregátem, konkrétně vozy č. 530 (směna 13/1) a 540 (13/4). Snímek zachycuje trolejbus Škoda 27 Tr č. 588 nasazený na linku 13 stoupající ulicí K Cihelnám krátce před tím, než se na úrovni obratiště Černice odpojí z trolejového vedení a na bateriový pohon bude pokračovat k černické nákupní zóně.
Dec 12, 2020 7:58:14pm
Na cestu z Plzně do bulharského Chaskova se dnes na kamionu vydal i druhý z odprodaných trolejbusů Škoda 24 Tr, vůz č. 498. Stalo se tak přesně dva týdny po odvozu prvního stroje, 24 Tr č. 503. Oba trolejbusy čeká další nasazení do služby s cestujícími v ulicích bulharského města Chaskovo. Vůz č. 498 je znám jako dlouholetý nosič žluto-šedé reklamy, po vyřazení z provozu v prosinci loňského roku mu byla reklama odstraněna, do svého nového působiště tak vůz míří v klasickém zelenobílém provedení. Snímek trolejbus č. 498 ještě během aktivní služby v listopadu 2019 zachytil při obsluze zastávky U Duhy.
Na cestu z Plzně do bulharského Chaskova se dnes na kamionu vydal i druhý z odprodaných trolejbusů Škoda 24 Tr, vůz č. 498. Stalo se tak přesně dva týdny po odvozu prvního stroje, 24 Tr č. 503. Oba trolejbusy čeká další nasazení do služby s cestujícími v ulicích bulharského města Chaskovo. Vůz č. 498 je znám jako dlouholetý nosič žluto-šedé reklamy, po vyřazení z provozu v prosinci loňského roku mu byla reklama odstraněna, do svého nového působiště tak vůz míří v klasickém zelenobílém provedení. Snímek trolejbus č. 498 ještě během aktivní služby v listopadu 2019 zachytil při obsluze zastávky U Duhy.
Dec 14, 2020 7:43:14pm
Budoucí bulharské trolejbusy naše čtenáře velmi zaujaly, a tak si je představíme ještě jedním snímkem. Ten zachycuje další dvě karoserie nových trolejbusů Škoda 27 Tr pro bulharskou Sofii. Holé karoserie na podvalnících vyčkávají areálu přepravní společnosti na okraji Plzně na závěrečný několikakilometrový přesun k výrobci, společnosti Škoda Electric, kde proběhne montáž trakční výzbroje a celková kompletace a oživení vozidla. V popředí je zachycen osmý z celkem 30 nových bateriových klimatizovaných kloubových trolejbusů. Bližší pohled na nové trolejbusy prozrazuje, že bulharská metropole bohužel nadále setrvává ve svém svérázném zvyku vybavovat trolejbusy opatřené alternativním pohonem manuálními sběrači (dělo se tak u trolejbusů Škoda 26 Tr a Škoda 27 Tr v karoserii III. generace, jež byly opatřeny pomocným dieselagregátem). Háky pro uchycení sběračů nejsou ani u právě vyráběných trolejbusů automatické, a tedy neumožňují poloautomatické ovládání sběračů. To v praxi výrazně snižuje efektivitu bateriových trolejbusů (ruční manipulace se sběrači je časově náročnější a i pro stahování sběračů vyžaduje zastavení vozidla či přítomnost další osoby).
Budoucí bulharské trolejbusy naše čtenáře velmi zaujaly, a tak si je představíme ještě jedním snímkem. Ten zachycuje další dvě karoserie nových trolejbusů Škoda 27 Tr pro bulharskou Sofii. Holé karoserie na podvalnících vyčkávají areálu přepravní společnosti na okraji Plzně na závěrečný několikakilometrový přesun k výrobci, společnosti Škoda Electric, kde proběhne montáž trakční výzbroje a celková kompletace a oživení vozidla. V popředí je zachycen osmý z celkem 30 nových bateriových klimatizovaných kloubových trolejbusů. Bližší pohled na nové trolejbusy prozrazuje, že bulharská metropole bohužel nadále setrvává ve svém svérázném zvyku vybavovat trolejbusy opatřené alternativním pohonem manuálními sběrači (dělo se tak u trolejbusů Škoda 26 Tr a Škoda 27 Tr v karoserii III. generace, jež byly opatřeny pomocným dieselagregátem). Háky pro uchycení sběračů nejsou ani u právě vyráběných trolejbusů automatické, a tedy neumožňují poloautomatické ovládání sběračů. To v praxi výrazně snižuje efektivitu bateriových trolejbusů (ruční manipulace se sběrači je časově náročnější a i pro stahování sběračů vyžaduje zastavení vozidla či přítomnost další osoby).
Dec 15, 2020 6:56:39pm
K vážnějšímu střetu dvou trolejbusů došlo dnes v podvečer v prostoru obratiště Sídliště Bory. Trolejbus Škoda 27 Tr č. 537 před 18. hodinou narazil do vozu 27 Tr č. 529. Střet proběhl v relativně vyšší rychlosti, u obou trolejbusů došlo k rozbití skleněných výplní a dalšímu poškození vozů. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Střet na nějaký čas z provozu vyřadil dva kloubové trolejbusy, kterých je dlouhodobě spíše nedostatek. Nehoda je mrzutá i proto, že pro vůz č. 537 se jednalo o závěr směny a z místa střetu (obratiště Sídliště Bory) měl směřovat do vozovny. Provoz nebyl nehodou výrazněji omezen, trolejbusy linek 14 a 16 místo střetu objížděly volnou polovinou točky. Na snímku jsou trolejbusy po zdokumentování místa střetu (na vjezdu do obratiště) odstaveny v prostoru točny.
K vážnějšímu střetu dvou trolejbusů došlo dnes v podvečer v prostoru obratiště Sídliště Bory. Trolejbus Škoda 27 Tr č. 537 před 18. hodinou narazil do vozu 27 Tr č. 529. Střet proběhl v relativně vyšší rychlosti, u obou trolejbusů došlo k rozbití skleněných výplní a dalšímu poškození vozů. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Střet na nějaký čas z provozu vyřadil dva kloubové trolejbusy, kterých je dlouhodobě spíše nedostatek. Nehoda je mrzutá i proto, že pro vůz č. 537 se jednalo o závěr směny a z místa střetu (obratiště Sídliště Bory) měl směřovat do vozovny. Provoz nebyl nehodou výrazněji omezen, trolejbusy linek 14 a 16 místo střetu objížděly volnou polovinou točky. Na snímku jsou trolejbusy po zdokumentování místa střetu (na vjezdu do obratiště) odstaveny v prostoru točny.
Dec 17, 2020 9:30:22pm
I tento víkend jsou na linku 13 nasazeny kloubové trolejbusy jako velkokapacitní posila pro pohodlnější předvánoční nákupy v černické nákupní zóně. Provoz linky 13 v první řadě zajišťují nové kloubové bateriové trolejbusy Škoda 27 Tr, ty jsou však v případě potřeby doplněny také kloubovými trolejbusy s pomocným dieselagregátem (a ideálně také vybavené systémem sčítání cestujících). Minulou neděli tak jako linka 13 mohl být zvěčněn i 27 Tr č. 540 využívající dieselagregát při otáčení u černické nákupní zóny. Oproti minulému víkendu došlo ke změně v nasazení kloubových trolejbusů na jiné linky. Kloubové trolejbusy tento víkend vyjely nově na linku 11 (předvánoční posila k místní obchodní zóně a také k ústřednímu hřbitovu), nadále jsou v rámci koronavirových opatření jako posila nasazovány kloubové trolejbusy také na linku 15. Kloubové trolejbusy jsou i tento víkend nasazovány na linku 16, zde je však s ohledem na nemožnost pokrytí výhradně velkokapacitními vozy (s ohledem na nasazení na linky 11, 13 a 15) tento víkend zaveden smíšený provoz kloubových a sólo trolejbusů (trolejbusy jsou vypraveny obvykle na "střídačku" - tj. sólo, kloub, sólo, kloub...). Vůbec poprvé je tak dnes provoz všech linek do Doubravky a Lobez zajišťován kloubovými trolejbusy (11, 13, 15 a 16). Jedinou trolejbusovou linkou, která byla dnes v režii čistě sólo trolejbusů je linka 12.
I tento víkend jsou na linku 13 nasazeny kloubové trolejbusy jako velkokapacitní posila pro pohodlnější předvánoční nákupy v černické nákupní zóně. Provoz linky 13 v první řadě zajišťují nové kloubové bateriové trolejbusy Škoda 27 Tr, ty jsou však v případě potřeby doplněny také kloubovými trolejbusy s pomocným dieselagregátem (a ideálně také vybavené systémem sčítání cestujících). Minulou neděli tak jako linka 13 mohl být zvěčněn i 27 Tr č. 540 využívající dieselagregát při otáčení u černické nákupní zóny. Oproti minulému víkendu došlo ke změně v nasazení kloubových trolejbusů na jiné linky. Kloubové trolejbusy tento víkend vyjely nově na linku 11 (předvánoční posila k místní obchodní zóně a také k ústřednímu hřbitovu), nadále jsou v rámci koronavirových opatření jako posila nasazovány kloubové trolejbusy také na linku 15. Kloubové trolejbusy jsou i tento víkend nasazovány na linku 16, zde je však s ohledem na nemožnost pokrytí výhradně velkokapacitními vozy (s ohledem na nasazení na linky 11, 13 a 15) tento víkend zaveden smíšený provoz kloubových a sólo trolejbusů (trolejbusy jsou vypraveny obvykle na "střídačku" - tj. sólo, kloub, sólo, kloub...). Vůbec poprvé je tak dnes provoz všech linek do Doubravky a Lobez zajišťován kloubovými trolejbusy (11, 13, 15 a 16). Jedinou trolejbusovou linkou, která byla dnes v režii čistě sólo trolejbusů je linka 12.
Dec 19, 2020 7:41:52pm
Dnešním dnem se kloubové trolejbusy prozatím loučí s linkou 13. Tento víkend už linku 13 zajišťovaly výhradně nové bateriové trolejbusy Škoda 27 Tr (bez potřeby vozů s dieselagregátem). Vypravení kloubových trolejbusů na linku 13 se obešlo bez výraznějších obtíží (zprvu panovaly obavy z průjezdu některými problémovými místy). Asi největším řidičským zážitkem z tohoto nezvyklého vypravení je otáčení s kloubovým trolejbusem v Černicích. Točna Černice bývá označována jako nejmenší (či jedna z nejmenších) trolejbusových točen v České republice. Víkendové spoje linky 13 do obratiště zavítají pouze v ranních hodinách před otevřením černické nákupní zóny (cca do 8. hodiny ranní) a dále pak ve večerních hodinách (první spoj už po 20. hodině, další spoje 22. hodině - obvykle se jedná o spoje, které následně zatahují jako 13X do vozovny). Po většinu víkendu jsou všechny spoje linky 13 vedeny k NČ Černice, případně v ranních hodinách také do obratiště K Losiné. Snímek krátce po rozednění zachytil v obratišti Černice nezvykle „zalomený“ vůz Škoda 27 Tr č. 588.
Dnešním dnem se kloubové trolejbusy prozatím loučí s linkou 13. Tento víkend už linku 13 zajišťovaly výhradně nové bateriové trolejbusy Škoda 27 Tr (bez potřeby vozů s dieselagregátem). Vypravení kloubových trolejbusů na linku 13 se obešlo bez výraznějších obtíží (zprvu panovaly obavy z průjezdu některými problémovými místy). Asi největším řidičským zážitkem z tohoto nezvyklého vypravení je otáčení s kloubovým trolejbusem v Černicích. Točna Černice bývá označována jako nejmenší (či jedna z nejmenších) trolejbusových točen v České republice. Víkendové spoje linky 13 do obratiště zavítají pouze v ranních hodinách před otevřením černické nákupní zóny (cca do 8. hodiny ranní) a dále pak ve večerních hodinách (první spoj už po 20. hodině, další spoje 22. hodině - obvykle se jedná o spoje, které následně zatahují jako 13X do vozovny). Po většinu víkendu jsou všechny spoje linky 13 vedeny k NČ Černice, případně v ranních hodinách také do obratiště K Losiné. Snímek krátce po rozednění zachytil v obratišti Černice nezvykle „zalomený“ vůz Škoda 27 Tr č. 588.
Dec 20, 2020 8:19:26pm
Ještě před vánočními svátky se do ulic Plzně stihl podívat nový trolejbus Škoda 27 Tr pro bulharskou Sofii. První z 30 nových bateriových klimatizovaných kloubových trolejbusů pro bulharskou metropoli zahájil své testování dnes dopoledne. Na snímku je trolejbus během najíždění prvních zkušebních kilometrů zachycen v Koperníkově ulici. Příchod 30 nových trolejbusů Škoda 27 Tr do největšího bulharského města pravděpodobně ukončí provoz legendárních trolejbusů typu Ikarus 280T (v původní, příp. i modernizované verzi) - těch je zde nyní denně vypravováno do služby cca 15.
Ještě před vánočními svátky se do ulic Plzně stihl podívat nový trolejbus Škoda 27 Tr pro bulharskou Sofii. První z 30 nových bateriových klimatizovaných kloubových trolejbusů pro bulharskou metropoli zahájil své testování dnes dopoledne. Na snímku je trolejbus během najíždění prvních zkušebních kilometrů zachycen v Koperníkově ulici. Příchod 30 nových trolejbusů Škoda 27 Tr do největšího bulharského města pravděpodobně ukončí provoz legendárních trolejbusů typu Ikarus 280T (v původní, příp. i modernizované verzi) - těch je zde nyní denně vypravováno do služby cca 15.
Dec 21, 2020 7:15:24pm
Vánoční trolejbusy se v letošním roce stávají součástí adventu ve stále více českých městech. Vánočně vyzdobený trolejbus premiérově v Česku představil Dopravní podnik města Pardubice v závěru listopadu loňského roku. Krátce po Pardubicích svůj vánoční trolejbus představilo také Ústí nad Labem. V letošním roce kromě Pardubic a Ústí nad Labem trolejbus pro zpříjemnění adventního času ozdobil také Dopravní podnik města Hradce Králové a jako překvapení vyjel vánoční trolejbus též v Opavě. Ani ústecký dopravní podnik v letošním roce nezahálel, a jako překvapení pro cestující namísto jednoho vánočního trolejbusu (jak tomu bylo v r. 2019) pomocí světelných dekorací a polepů ozdobil trolejbusy hned dva. Oba ústecké vánoční trolejbusy v podání vozů typu Škoda 28 Tr (č. 412, 424) zachycuje přiložený snímek z obratiště Všebořice. Pro úplnost se sluší dodat, že další dopravní podniky provozující nejen trolejbusy do ulic vypravují zejména vánočně vyzdobené tramvaje (což je i případ Plzně). Podrobněji jsou české vánoční trolejbusy (a jako bonus též jeden slovenský) představeny v článku na webu Společnosti pro veřejnou dopravu (http://spvd.cz/). V závěru článku též můžete udělit hlas svému favoritovi v rámci soutěže Kde jezdí nejhezčí „Vánoční trolejbus 2020“?.
Vánoční trolejbusy se v letošním roce stávají součástí adventu ve stále více českých městech. Vánočně vyzdobený trolejbus premiérově v Česku představil Dopravní podnik města Pardubice v závěru listopadu loňského roku. Krátce po Pardubicích svůj vánoční trolejbus představilo také Ústí nad Labem. V letošním roce kromě Pardubic a Ústí nad Labem trolejbus pro zpříjemnění adventního času ozdobil také Dopravní podnik města Hradce Králové a jako překvapení vyjel vánoční trolejbus též v Opavě. Ani ústecký dopravní podnik v letošním roce nezahálel, a jako překvapení pro cestující namísto jednoho vánočního trolejbusu (jak tomu bylo v r. 2019) pomocí světelných dekorací a polepů ozdobil trolejbusy hned dva. Oba ústecké vánoční trolejbusy v podání vozů typu Škoda 28 Tr (č. 412, 424) zachycuje přiložený snímek z obratiště Všebořice. Pro úplnost se sluší dodat, že další dopravní podniky provozující nejen trolejbusy do ulic vypravují zejména vánočně vyzdobené tramvaje (což je i případ Plzně).

Podrobněji jsou české vánoční trolejbusy (a jako bonus též jeden slovenský) představeny v článku na webu Společnosti pro veřejnou dopravu (http://spvd.cz/). V závěru článku též můžete udělit hlas svému favoritovi v rámci soutěže Kde jezdí nejhezčí „Vánoční trolejbus 2020“?.
Dec 24, 2020 1:13:28pm
Každou chvíli začnou v mnoha rodinách slavnostní chvíle, na které se těšíme celý rok. Ať již trávíte Vánoce kdekoliv, dovolte nám popřát vám krásné prožití Vánoc, klidný, úspěšný a zejména zdravý rok 2021. Zejména v letošním roce, kdy člověk snadno podlehne trudomyslnosti, je důležité si připomínat, že ať Vás potká cokoliv, nikdy na to nejste sami, a všechny trampoty mají svůj konec. Speciální přání a poděkování si zaslouží všichni ti, kteří i během dnešního večera nesvléknou zelenošedou uniformu a neúnavně budou i dnes brázdit ulice trolejbusem pro všechny, co i v dnešní sváteční večer potřebují cestovat. Děkujeme.
Každou chvíli začnou v mnoha rodinách slavnostní chvíle, na které se těšíme celý rok. Ať již trávíte Vánoce kdekoliv, dovolte nám popřát vám krásné prožití Vánoc, klidný, úspěšný a zejména zdravý rok 2021. Zejména v letošním roce, kdy člověk snadno podlehne trudomyslnosti, je důležité si připomínat, že ať Vás potká cokoliv, nikdy na to nejste sami, a všechny trampoty mají svůj konec.

Speciální přání a poděkování si zaslouží všichni ti, kteří i během dnešního večera nesvléknou zelenošedou uniformu a neúnavně budou i dnes brázdit ulice trolejbusem pro všechny, co i v dnešní sváteční večer potřebují cestovat. Děkujeme.
Dec 24, 2020 4:11:49pm
Vánoční svátky jsou pomalu ale jistě za námi. Od zítřejšího dne je na trolejbusových linkách zaveden opět provoz dle prázdninových grafikonů (bylo tomu také už 23. prosince 2020). Prázdninové grafikony s ohledem na nižší přepravní poptávku znamená menší počet nasazovaných trolejbusů a delší intervaly mezi spoji. Prázdninové grafikony jsou zavedeny na trolejbusových linkách 12, 13, 15, 16 a 17. Linka 10 je po dobu platnosti vánočních prázdninových grafikonů zrušena. S ohledem na pozastavení provozu linky 10 dochází jako již tradičně na lince 13 s příchodem prázdninových grafikonů ke zkrácení intervalů mezi spoji (na rozdíl od ostatních linek) pro zajištění dostatečné obsluhy Černic. Prázdninové grafikony platí v letošním roce pět pracovních dnů, a to: 23.12., 28. – 31.12. (v tento den je provoz většiny linek mimořádně ukončen po 19. hodině (linky 11, 14, 17 a 18) resp. po 23. hodině (linky 12, 13, 15 a 16)). Snímek zachytil vůz Škoda 27 Tr č. 584 při odbavování v zastávce Pařížská, jejíž okolí je už tradičně opatřeno světelnými vánočními dekoracemi.
Vánoční svátky jsou pomalu ale jistě za námi. Od zítřejšího dne je na trolejbusových linkách zaveden opět provoz dle prázdninových grafikonů (bylo tomu také už 23. prosince 2020). Prázdninové grafikony s ohledem na nižší přepravní poptávku znamená menší počet nasazovaných trolejbusů a delší intervaly mezi spoji. Prázdninové grafikony jsou zavedeny na trolejbusových linkách 12, 13, 15, 16 a 17. Linka 10 je po dobu platnosti vánočních prázdninových grafikonů zrušena. S ohledem na pozastavení provozu linky 10 dochází jako již tradičně na lince 13 s příchodem prázdninových grafikonů ke zkrácení intervalů mezi spoji (na rozdíl od ostatních linek) pro zajištění dostatečné obsluhy Černic. Prázdninové grafikony platí v letošním roce pět pracovních dnů, a to: 23.12., 28. – 31.12. (v tento den je provoz většiny linek mimořádně ukončen po 19. hodině (linky 11, 14, 17 a 18) resp. po 23. hodině (linky 12, 13, 15 a 16)). Snímek zachytil vůz Škoda 27 Tr č. 584 při odbavování v zastávce Pařížská, jejíž okolí je už tradičně opatřeno světelnými vánočními dekoracemi.
Dec 27, 2020 6:15:33pm
Milan Šnajdr si připravil pro své čtenáře další pohádku. Silvestrovská sci-fi pohádka nás seznámí s až mimozemskými problémy. Přejeme hezké počtení. Trolejbusácká pohádka 5 aneb UFO a trolejbusák Bylo nebylo, žil byl jeden trolejbusák, který se svým vozem pravidelně vozil cestující. Tenhle trolejbusák měl kromě řízení trolejbusu další velký koníček, zajímal se o astronomii a někdy i o astrologii. Vzorečky jako E=m x c2 a celkově teorii relativity měl v malíku, dokázal o věcech hodně přemýšlet a mnoho toho věděl také o hvězdách na nebi. A tak vždy když se setmělo a měl na konečné chvilku, zaklonil hlavu a pozoroval hvězdnou oblohu. Se zájmem sledoval krátery na Měsíci, Večerku, Velký i Malý vůz, Polárku a další hvězdy a souhvězdí. Když byla příležitost, hvězdy ukazoval i dalším kolegům řidičům. Dny a týdny plynuly, trolejbusák si spokojeně jezdil a po večerech na konečných sledoval noční oblohu. Jednoho vlahého večera si při pozorování všiml jasného bodu, který se neustále přibližoval a přibližoval. „Že by nějaká kometa nebo meteorit?“: přemítal v duchu trolejbusák. Světlený bod se však stále přibližoval a zvětšoval, až nepředstavitelnou rychlostí prosvištěl nad konečnou a za doprovodu mohutné rány dopadl do nedalekého lesíku. Trolejbusák měl na konečné dlouhou pauzu, a tak zamkl trolejbus a šel se do lesa podívat. Když došel mezi stromy, byl ohromen údivem. Uviděl něco, co připomínalo ztroskotaný létající talíř. Když se odvážil blíže, spatřil dva podivné vysoké zelené mužíčky ve zvláštních uniformách… „no to musí být Ufoni“ pomyslel si. Na zvláštních hostech bylo vidět, že přistání nebylo podle jejich představ – takřka nehybně leželi u talíře a lapali po dechu. Trolejbusák jim improvizovaně poskytl první pomoc, a řekl jim, ať s ním jdou k trolejbusu, kde má lékárničku a může je lépe ošetřit. Trolejbusák už chtěl oba mužíky doprovodit k trolejbusu, když v tom si jeden z Ufonů vzpomněl, že podle mimozemských předpisů musí být nad havarovaným talířem vztyčeno silové pole, aby jej neokukovali nezvaní návštěvníci. To také hned Ufoni rychle vztyčili. Řidič Ufony v trolejbusu ošetřil, a přemýšlel co dál. Do nemocnice je odvézt nemohl, zpět k talíři už by je doprovodit nestihl, blížil se čas odjezdu. „No zatím zůstaňte se mnou v trolejbusu a pak uvidíme, nějak to vymyslíme“ rozhodl se. Koupil jim dvě jízdenky pro dospělé a usadil tak, aby na ně měl dohled. Trolejbusák už se na konečnou u lesíka nevrátil, z druhé konečné už jel do vozovny. Rozhodl se, že mimozemští návštěvníci přenocují u něj doma, než se dají trochu „do kupy“. Když rozespalá manželka doma viděla, koho si Trolejbusák přivedl, myslela si, že ještě sní. Spráskla ruce a udiveně se ptala „Koho si to vedeš k nám domů“. Trolejbusák se ji vše snažil rychle vysvětlil, ona na něj nevěřícně zírala, ale svolila, neočekávaným hostům připravila lože, dokonce jim ještě jednou rány vyčistila a obvázala. Všichni za krátko usnuli. Zatímco spali, bylo u havarovaného talíře nezvykle živo. Mohutná rána zaujala také mocného černokněžníka, který obýval zpustlý hrad na kopci za lesem. Havarovaný objekt si vyrazil prohlédnout, vůči silovému poli byl imunní. Při prohlídce objevil, že kromě zelených mužíků vesmírné plavidlo převáželo také uvězněného zlého robota. Černokněžník robota obhlížel, ale brzo poznal, že by se mu takový pomocník mohl hodit, a robotovi pomohl z vězení. Černokněžník už dlouho plánoval, jak by mohl ovládnout planetu a začít škodit více lidem. S pomocí robota by se mu to mohlo povést. Černokněžník robotovi poskytl útočiště ve svém zpustlém hradu. Když večer seděli u číše dobrého moku (no dobrého moku, robot popíjel olej do dieselového motoru, který tajně „vycucli“ zemědělcům z traktoru), plánoval černokněžník: „Já dám k dispozici svoje kouzla a ty mimozemské technologie a společně se staneme pány světa.“ Robot opáčil: „Já budu pánem všech galaxií a vesmíru a ty budeš můj podřízený a budeš mít na starosti vládu na zeměkouli.“ Ač bylo černokněžníkovo sídlo zpustlé, technologicky byl čaroděj vyspělý – měl připojení k elektřině, počítač a dokonce internet. Černokněžník půjčil robotovi svůj počítač a robot se pustil do práce. Začal programovat a vypouštět speciální škodlivé viry, které začaly rychle napadat další počítače v síti, ač se viry rychle rozšířily po celém internetovém světě. Po celém světě začalo docházet k „black outům“ – masivním výpadkům elektřiny. To mělo za následek výpadky semaforů, veřejného osvětlení, růst počtu dopravních nehod i kriminality. Černokněžník si spokojeně mnul ruce, jak lidem škodí. Jiné viry napadly stroje v továrnách, tak, že se všechny výrobní linky zastavily a továrny přestaly vyrábět. Robot vymyslel i vir, který maže data v počítači nebo takový, který dokáže vypnout všechna rozhlasová a televizní vysílání. Místo klasického vysílání robot všude vysílal svoji stanici ROBOT 1. Pomalu, ale jistě se robot s černokněžníkem v celosvětovém zmatku zmocňovali vlády nad Zemí. Mezitím se u trolejbusáka doma v poklidu doléčili dva Ufoni ze svých zranění a rozpovídali se o sobě. Vysvětlili trolejbusákovi, že jsou z planety ZX423AY v galaxii Andromeda, že jsou příslušníky vesmírné policie a že zatkli a převáželi zlého robota, který se vymkl kontrole a podmaňuje si všechny planety ve vesmíru. Jako poslední napadl robot „naši“ galaxii Mléčná dráha, kde se ho policistům po velkém úsilí podařilo zatknout. Při transportu na domovskou planetu však při průletu kolem Země motory UFA vypověděly službu… máme podezření, jestli v tom nemá prsty také převážený robot. „No jo, ale to takhle nemůžeme nechat, dochází k výpadkům dodávek elektrické energie a mnoho trolejbusů, kteří nemají alternativní pohon uvízlo na trase ve městě“, řekl naštvaně trolejbusák. „Cestující se nikam nedostanou a trolejbusáci musí hlídat opuštěná vozidla v potemnělých ulicích. A to nemluvím o tom, že nám robot také virem napadl trolejové výhybky, takže když proud je, naschvál se výhybky přehazují vždy na opačnou stranu, než máme jet.“ „Možná bych měl nápad“, prohlásil jeden z mimozemských policistů, a trolejbusákovi se hned rozjasnily oči. „Na palubě UFA je mezigalaktická vysílačka, tou by mělo jít povolat náš servisní talíř s mechaniky. A až budeme mít vesmírný koráb v pořádku, už s robotem zatočíme.“ Ufoni s trolejbusákem se tak vydali opět k havarovanému létajícími talíři. Kolem silového pole, které chránilo létající talíř, byla pošlapaná tráva a polámané větve stromů Bylo zřejmé, že se ke stroji snažilo dostat plno zvědavců, ale marně. „Jo jo, Silové pole je silové pole“, podotknul jeden z mimozemšťanů a speciálním signálem ho vypnul. Následně stačilo pár kroků a ocitli se opět u létajícího stroje. Jeden z Ufonů vlezl dovnitř a chtěl zavolat o pomoc, jenže vysílačka byla po nárazu nefunkční, vůbec nevysílala, jen chrčela. „Tak to jsme v černé díře, naše poslední naděje je pryč“, řekl Ufon a smutně se posadil na prstenec létajícího talíře. „Možná, že bych měl nápad zase já“ řekl trolejbusák a pokračoval: „znám jednoho šikovného elektromechanika, který by se na to mohl podívat a opravit.“ „Ty jsi blázínek“, svorně odpověděli oba mimozemšťané. „Na palubě máme plno mimozemských technologií – antigravitační reaktor, teleportační zařízení, urychlovače časoprostoru a plno dalších – a vše je poháněno antihmotou.“ Trolejbusák se ale nedal – ke svému elektromechanikovi měl důvěru, vždyť celá léta opravuje jeho trolejbus. Zavolal mu, za chvíli přijelo opravárenské auto a z něho vystoupil rozšafný bodrý chlapík. Ještě se ne rozkoukal a přivítal je se slovy „Tak co máte dnes za závadu hoši, snad ne nějakou jobovku? A co, že jste mě tahali sem do lesa.“ Trolejbusák jen ukázal rukou na havarovaný talíř opodál. Elektromechanik strnul v úžasu: „Tak tohle jsem nikdy neopravoval, a že za léta jsem se už setkal s ledasčím.“ „Když to neopravíš ty, tak nikdo, jsi naše poslední šance“ řekl trolejbusák a společně s Ufony na něj upřeně hleděli. Mechanik vlezl do létajícího talíře, odklopil kryty motorů a pustil se do práce. „Tohle mi na dílně nikdo neuvěří“, šeptal si pod vousy. Ale, byl to profesionál, za chvíli se zorientoval a s pomocí trolejbusákových znalostí fyziky se vrhl i na opravdu nádrží s antihmotou. Zkontroloval těsnost nádrží, přívodní potrubí, spleť kabelů a zapojení k jednotlivým agregátům, ale vše se zdálo v pořádku. I teleportační zařízení a urychlovač časoprostoru se zdály v pořádku. „A kde je antigravitační reaktor“ obrátil se opravář na Ufony. „Ten je tady v disku, jak na něm sedím“ ukazoval jeden z zelených mužíků. Společně odklopili víko. Opravář nakoukl dovnitř a zkušeně prohlásil: „Tak už jsme doma, máte ošoupané uhlíky!“ Sáhl do montážní kabely, vyklepl staré uhlíky a dal tam nové. Následně jeden z mimozemšťanů resetoval létající talíř na baterkách a létající talíř za chvilku naběhl na plný výkon a vydával známý spokojený bzukot. „Jo jo, sjeté uhlíky jsou sjeté uhlíky, máte velké štěstí, že často opravuju i trolejbusy“, podotknul opravář. Elektrikářovi poděkovali, a poprosili ho, jestli s nimi ještě zůstane na záchrannou výpravu. „No, tak to bychom měli, a co s robotem a černokněžníkem“ zeptal se trolejbusák sedíc v nastartovaném talíři. Ufoni měli jasný plán: „my poletíme létajícím korábem a vy pojedete k černokněžníkově hradu trolejbusem. Tady máte dva ruční paprskomety s antihmotou, a tady ještě velký laser, ten namontujte na střechu trolejbusu, možná se Vám bude hodit“, řekl jeden z Ufonů. Jak řekli, tak se také stalo. Ufoni nasedli do létajícího talíře a v mžiku byli nad sídlem černokněžníka. S pomocí robota i čaroděj dokázal nad svým zámkem vztyčit ochranné silové pole. Létající talíř tak nemohl až k zámku, mimozemšťané se pole snažili narušit svým laserovým dělem. Silové pole se prohýbalo pod náporem paprsku, ale vydrželo. Trolejbusák si s mechanikem jel do depa vypůjčit trolejbus s nejsilnějším dieselagregátem. Odjeli z vozovny, namontovali na střechu silné laserové dělo, a vyrazili k hradu. Když viděl létající talíř marně bojující se silovým polem, rychle přijel co nejblíže k poli a spustili své laserové dělo. Laserové dělo mělo velký odběr, dieselagregát skučel, otáčky motoru klesaly, ale silové pole nápor dvou laserových paprsků nevydrželo a zanedlouho se zhroutilo. Trolejbusák dělo rychle vypnul. Černokněžník, který dění zatím sledoval ukryt v hradu rychle vyběhl ven a kouzelnou hůlkou začal střílet elektrické paprsky na trolejbus. Trolejbusák se nebál, věděl, že trolejbus funguje jako Faradayova klec a blesky po karoserii jen sjedou. Trolejbusák počkal až se černokněžník přiblíží tak, že uvidí bělmo jeho očí, a rychle otevřel dveře a společně s opravářem černokněžníka zneškodnili ručními paprskomety. Nad hlavami je jistil létající talíř. Nyní se osádka trolejbusu vysílačkou spojila s mimozemšťany v talíři – „černokněžník je vyřízen, kdo jde na robota?“ „Toho nechte nám“ rychle reagovali Ufoni, a dodali „Vy nám kryjte záda“. Ufoni přistáli s talířem a vydali se do hradu. U vchodových dveří stáli dva strážní s laserovými meči. Ufoni se s nimi dali do nelítostného boje, blesky lítaly na všechny strany, boj to byl tuhý a dlouhý. Laserové meče se ovšem rychle vybíjely, za chvíli byly k ničemu a obě strany s nimi mohly bojovat leda jako s obušky Situace tedy byla nerozhodná. Když to viděl trolejbusák, schovaný v zákrytu, rychle do trolejbusu skočil pro železné kladivo na pneumatiky a vyrazil na ně. Jelikož je zvyklý, každé ráno kladivem poklepávat gumy, umí s kladivem mrštně zacházet, a tak v mžiku vyrazil oběma strážcům laserové meče z ruky a strážcům nezbývalo než se vzdát. Mechanik z kabely rychle vyndal náhradní lano k bidlům a přivázal je ke stromu. Ufoni si oddechli, vrátili se do talíře vyměnit baterie u svých paprskometů a vyrazili na robota. Běželi po schodech do hradní věže, kde měl robot zřízenou kancelář, kterou prozrazovaly hromady satelitů a solární panely. Laserovými paprskomety vypálili otvor do kovových dveří a stanuli uvnitř. Za stolem s počítačem seděl robot, a pomocí počítačových virů řídil chod světa. „Máme Tě, vzdej se, ruce vzhůru, nebo ti odstřihneme internet!“, křikl na něho velitel vesmírné policie. „Ha ha ha“ vysmál se jim robot do obličeje, vmžiku si ze šuplíku vzal laserovou zbraň a spustil palbu. Překvapení ufoni se museli stáhnout zpět na chodbu, v zákrytu palbu opětovali a několikrát zasáhli robota. Robot se však odporně chechtal čím dál tím víc, protože během svého pobytu u černokněžníka na hradě razantně vylepšil svoji ochranu. Byl odolný proti laserům, antihmotě, radioaktivitě a všem druhům záření včetně vesmírného záření. „Tak si pro mne pojďte“, chechtavě křičel robot a pálil do míst, kde se ufoni skrývali. „Co teď budeme dělat, robot je teď asi neporazitelný, a naše zbraně, ač velmi vyspělé na něho nestačí“ zoufale přemýšleli ufoni a ustupovali zpět, až do míst, kde se skrýval trolejbusák. Trolejbusák situaci rychle pochopil a nebojácně prohlásil: „Tak to teď chvíli nechte na nás, jenom zabavte robotovou pozornost, my na něj půjdeme z druhé strany.“ Mimozemšťanům nezbývalo než souhlasit. Trolejbusák viděl, že na nedaleké stěně visí vodní hasicí přístroj a potichu ho sundal a připravil k boji. S opravářem vyšli na přilehlý balkon, který sousedil s balkonem robotovy kanceláře. Takřka neslyšně přelezli zábradlí a za oknem uviděli robota. Zaradovali se, měli štěstí – robot měl kvůli lepšímu chlazení svých obvodů otevřené zadní dveře. Na nic nečekali, skočili dovnitř a trolejbusák do robota střílejícího po ufonech rychle vystříkal celý hasicí přístroj. Robot byl sice odolný proti všem technologickým zbraním, na ochranu proti obyčejné vodě H20 ale zapomněl. Voda rychle protékala do integrovaných obvodů. Tekutina syčela, z obvodů se náhle zajiskřilo a zakouřilo a robot ztuhnul. Mechanik duchapřítomně přiskočil k robotovi, vyndal šroubovák, odmontoval krytku na hlavě a vyndal hlavní řídící čip. Tímto robota definitivně vyřadil z provozu. Čip předal mimozemským policistům a ti nevěděli, jak jen poděkovat. „Teď dáme robota do šrotu a bude už konečně klid“ navrhl trolejbusák. „Ne, ne, ne, my si ho odvezeme zpátky na naši planetu v galaxii Andromedy, opravíme ho a bude ho čekat spravedlivý galaktický soud“, odvětil Ufon a dodal: „A ukažte nám ty vaše pozemské sítě, snad dokážeme pohromu po robotovi napravit.“ Mimozemšťanům se hlavní viry povedlo vypnout a smazat, svět se postupně začal vracet do normálu. Dodávky elektřiny byly opět pravidelné, stroje začaly opět pomalu vyrábět, rozhlasové a televizní vysílání bylo obnoveno. Znovu se rozjely i trolejbusy, a taktéž trolejbusové výhybky posílaly vozy opět správným směrem. Následně mimozemšťani robota naložili na palubu létajícího talíře, promíchali nádrže s antihmotou a nastartovali antigravitační generátor. Ještě jednou trolejbusákovi s elektromechanikem poděkovali a na rozloučenou velitel hvězdného korábu sáhl do kapsy a praví: „Za vaši velkou pomoc, a také protože vidím, že jste správní chlapi, kteří nezneužijí mimozemské technologie, věnuji vám speciální uhlíky z materiálu z naší galaxie. Takový materiál u vás na Zemi nemáte a pokud jej vložíte do sběrných tyčí, bude jezdit Váš trolejbus rychlostí světla. Dávám vám každému jeden a pamatujte na to, že uhlíky budou fungovat pouze společně.“ Předal jim uhlíky, oba nastoupili do létajícího talíře, naposledy zamávali oběma z okénka na cestu a v mžiku byl létající talíř pryč z dohledu. Mimozemšťané se před dlouho cestou zastavili na kávu a svačinu na orbitální stanici Země, kde místnímu osazenstvu ze všech koutů zeměkoule vyprávěli, co se stalo. Po krátké pauze se vrátili zpět do talíře, spustili teleportační zařízení a urychlovač časoprostoru a vydali se ke svému domovu. Rovněž trolejbusák s opravářem vyrazili vrátit trolejbus zpět do vozovny a domů. Uhlíky se nedovážili do hlavic sběračů nasadit, záznamy o rychlosti by byly patrné v diagnostice vozidla. Vystavili si je doma, ale stále přemýšleli, jestli se jim to vše jen nezdálo…nikde se o tom raději nezmiňovali, aby se jim někdo nevysmál... a na vše by se pomalu zapomnělo. Čas ale běžel dál, a k vozovně začaly sjíždět televizní štáby z celého světa a luxusní limuzíny s nejvyššími představiteli ze všech států a chtěli oběma chlapíkům poděkovat za záchranu světa. Osazenstvo orbitální stanice se totiž po svém návratu na Zem začalo pídit, kdo, že je to ten hrdinný trolejbusák a jeho pomocník, kteří zachránil svět. Tak že by to byla všechno pravda?
Milan Šnajdr si připravil pro své čtenáře další pohádku. Silvestrovská sci-fi pohádka nás seznámí s až mimozemskými problémy. Přejeme hezké počtení.

Trolejbusácká pohádka 5 aneb UFO a trolejbusák

Bylo nebylo, žil byl jeden trolejbusák, který se svým vozem pravidelně vozil cestující. Tenhle trolejbusák měl kromě řízení trolejbusu další velký koníček, zajímal se o astronomii a někdy i o astrologii. Vzorečky jako E=m x c2 a celkově teorii relativity měl v malíku, dokázal o věcech hodně přemýšlet a mnoho toho věděl také o hvězdách na nebi. A tak vždy když se setmělo a měl na konečné chvilku, zaklonil hlavu a pozoroval hvězdnou oblohu. Se zájmem sledoval krátery na Měsíci, Večerku, Velký i Malý vůz, Polárku a další hvězdy a souhvězdí. Když byla příležitost, hvězdy ukazoval i dalším kolegům řidičům.

Dny a týdny plynuly, trolejbusák si spokojeně jezdil a po večerech na konečných sledoval noční oblohu. Jednoho vlahého večera si při pozorování všiml jasného bodu, který se neustále přibližoval a přibližoval. „Že by nějaká kometa nebo meteorit?“: přemítal v duchu trolejbusák. Světlený bod se však stále přibližoval a zvětšoval, až nepředstavitelnou rychlostí prosvištěl nad konečnou a za doprovodu mohutné rány dopadl do nedalekého lesíku. Trolejbusák měl na konečné dlouhou pauzu, a tak zamkl trolejbus a šel se do lesa podívat. Když došel mezi stromy, byl ohromen údivem. Uviděl něco, co připomínalo ztroskotaný létající talíř. Když se odvážil blíže, spatřil dva podivné vysoké zelené mužíčky ve zvláštních uniformách… „no to musí být Ufoni“ pomyslel si. Na zvláštních hostech bylo vidět, že přistání nebylo podle jejich představ – takřka nehybně leželi u talíře a lapali po dechu. Trolejbusák jim improvizovaně poskytl první pomoc, a řekl jim, ať s ním jdou k trolejbusu, kde má lékárničku a může je lépe ošetřit. Trolejbusák už chtěl oba mužíky doprovodit k trolejbusu, když v tom si jeden z Ufonů vzpomněl, že podle mimozemských předpisů musí být nad havarovaným talířem vztyčeno silové pole, aby jej neokukovali nezvaní návštěvníci. To také hned Ufoni rychle vztyčili. Řidič Ufony v trolejbusu ošetřil, a přemýšlel co dál. Do nemocnice je odvézt nemohl, zpět k talíři už by je doprovodit nestihl, blížil se čas odjezdu. „No zatím zůstaňte se mnou v trolejbusu a pak uvidíme, nějak to vymyslíme“ rozhodl se. Koupil jim dvě jízdenky pro dospělé a usadil tak, aby na ně měl dohled.

Trolejbusák už se na konečnou u lesíka nevrátil, z druhé konečné už jel do vozovny. Rozhodl se, že mimozemští návštěvníci přenocují u něj doma, než se dají trochu „do kupy“. Když rozespalá manželka doma viděla, koho si Trolejbusák přivedl, myslela si, že ještě sní. Spráskla ruce a udiveně se ptala „Koho si to vedeš k nám domů“. Trolejbusák se ji vše snažil rychle vysvětlil, ona na něj nevěřícně zírala, ale svolila, neočekávaným hostům připravila lože, dokonce jim ještě jednou rány vyčistila a obvázala. Všichni za krátko usnuli.

Zatímco spali, bylo u havarovaného talíře nezvykle živo. Mohutná rána zaujala také mocného černokněžníka, který obýval zpustlý hrad na kopci za lesem. Havarovaný objekt si vyrazil prohlédnout, vůči silovému poli byl imunní. Při prohlídce objevil, že kromě zelených mužíků vesmírné plavidlo převáželo také uvězněného zlého robota. Černokněžník robota obhlížel, ale brzo poznal, že by se mu takový pomocník mohl hodit, a robotovi pomohl z vězení. Černokněžník už dlouho plánoval, jak by mohl ovládnout planetu a začít škodit více lidem. S pomocí robota by se mu to mohlo povést. Černokněžník robotovi poskytl útočiště ve svém zpustlém hradu. Když večer seděli u číše dobrého moku (no dobrého moku, robot popíjel olej do dieselového motoru, který tajně „vycucli“ zemědělcům z traktoru), plánoval černokněžník: „Já dám k dispozici svoje kouzla a ty mimozemské technologie a společně se staneme pány světa.“ Robot opáčil: „Já budu pánem všech galaxií a vesmíru a ty budeš můj podřízený a budeš mít na starosti vládu na zeměkouli.“ Ač bylo černokněžníkovo sídlo zpustlé, technologicky byl čaroděj vyspělý – měl připojení k elektřině, počítač a dokonce internet. Černokněžník půjčil robotovi svůj počítač a robot se pustil do práce. Začal programovat a vypouštět speciální škodlivé viry, které začaly rychle napadat další počítače v síti, ač se viry rychle rozšířily po celém internetovém světě. Po celém světě začalo docházet k „black outům“ – masivním výpadkům elektřiny. To mělo za následek výpadky semaforů, veřejného osvětlení, růst počtu dopravních nehod i kriminality. Černokněžník si spokojeně mnul ruce, jak lidem škodí. Jiné viry napadly stroje v továrnách, tak, že se všechny výrobní linky zastavily a továrny přestaly vyrábět. Robot vymyslel i vir, který maže data v počítači nebo takový, který dokáže vypnout všechna rozhlasová a televizní vysílání. Místo klasického vysílání robot všude vysílal svoji stanici ROBOT 1. Pomalu, ale jistě se robot s černokněžníkem v celosvětovém zmatku zmocňovali vlády nad Zemí.

Mezitím se u trolejbusáka doma v poklidu doléčili dva Ufoni ze svých zranění a rozpovídali se o sobě. Vysvětlili trolejbusákovi, že jsou z planety ZX423AY v galaxii Andromeda, že jsou příslušníky vesmírné policie a že zatkli a převáželi zlého robota, který se vymkl kontrole a podmaňuje si všechny planety ve vesmíru. Jako poslední napadl robot „naši“ galaxii Mléčná dráha, kde se ho policistům po velkém úsilí podařilo zatknout. Při transportu na domovskou planetu však při průletu kolem Země motory UFA vypověděly službu… máme podezření, jestli v tom nemá prsty také převážený robot. „No jo, ale to takhle nemůžeme nechat, dochází k výpadkům dodávek elektrické energie a mnoho trolejbusů, kteří nemají alternativní pohon uvízlo na trase ve městě“, řekl naštvaně trolejbusák. „Cestující se nikam nedostanou a trolejbusáci musí hlídat opuštěná vozidla v potemnělých ulicích. A to nemluvím o tom, že nám robot také virem napadl trolejové výhybky, takže když proud je, naschvál se výhybky přehazují vždy na opačnou stranu, než máme jet.“

„Možná bych měl nápad“, prohlásil jeden z mimozemských policistů, a trolejbusákovi se hned rozjasnily oči. „Na palubě UFA je mezigalaktická vysílačka, tou by mělo jít povolat náš servisní talíř s mechaniky. A až budeme mít vesmírný koráb v pořádku, už s robotem zatočíme.“ Ufoni s trolejbusákem se tak vydali opět k havarovanému létajícími talíři. Kolem silového pole, které chránilo létající talíř, byla pošlapaná tráva a polámané větve stromů Bylo zřejmé, že se ke stroji snažilo dostat plno zvědavců, ale marně. „Jo jo, Silové pole je silové pole“, podotknul jeden z mimozemšťanů a speciálním signálem ho vypnul. Následně stačilo pár kroků a ocitli se opět u létajícího stroje. Jeden z Ufonů vlezl dovnitř a chtěl zavolat o pomoc, jenže vysílačka byla po nárazu nefunkční, vůbec nevysílala, jen chrčela. „Tak to jsme v černé díře, naše poslední naděje je pryč“, řekl Ufon a smutně se posadil na prstenec létajícího talíře. „Možná, že bych měl nápad zase já“ řekl trolejbusák a pokračoval: „znám jednoho šikovného elektromechanika, který by se na to mohl podívat a opravit.“ „Ty jsi blázínek“, svorně odpověděli oba mimozemšťané. „Na palubě máme plno mimozemských technologií – antigravitační reaktor, teleportační zařízení, urychlovače časoprostoru a plno dalších – a vše je poháněno antihmotou.“

Trolejbusák se ale nedal – ke svému elektromechanikovi měl důvěru, vždyť celá léta opravuje jeho trolejbus. Zavolal mu, za chvíli přijelo opravárenské auto a z něho vystoupil rozšafný bodrý chlapík. Ještě se ne rozkoukal a přivítal je se slovy „Tak co máte dnes za závadu hoši, snad ne nějakou jobovku? A co, že jste mě tahali sem do lesa.“ Trolejbusák jen ukázal rukou na havarovaný talíř opodál. Elektromechanik strnul v úžasu: „Tak tohle jsem nikdy neopravoval, a že za léta jsem se už setkal s ledasčím.“ „Když to neopravíš ty, tak nikdo, jsi naše poslední šance“ řekl trolejbusák a společně s Ufony na něj upřeně hleděli. Mechanik vlezl do létajícího talíře, odklopil kryty motorů a pustil se do práce. „Tohle mi na dílně nikdo neuvěří“, šeptal si pod vousy. Ale, byl to profesionál, za chvíli se zorientoval a s pomocí trolejbusákových znalostí fyziky se vrhl i na opravdu nádrží s antihmotou. Zkontroloval těsnost nádrží, přívodní potrubí, spleť kabelů a zapojení k jednotlivým agregátům, ale vše se zdálo v pořádku. I teleportační zařízení a urychlovač časoprostoru se zdály v pořádku. „A kde je antigravitační reaktor“ obrátil se opravář na Ufony. „Ten je tady v disku, jak na něm sedím“ ukazoval jeden z zelených mužíků. Společně odklopili víko. Opravář nakoukl dovnitř a zkušeně prohlásil: „Tak už jsme doma, máte ošoupané uhlíky!“ Sáhl do montážní kabely, vyklepl staré uhlíky a dal tam nové. Následně jeden z mimozemšťanů resetoval létající talíř na baterkách a létající talíř za chvilku naběhl na plný výkon a vydával známý spokojený bzukot. „Jo jo, sjeté uhlíky jsou sjeté uhlíky, máte velké štěstí, že často opravuju i trolejbusy“, podotknul opravář. Elektrikářovi poděkovali, a poprosili ho, jestli s nimi ještě zůstane na záchrannou výpravu.

„No, tak to bychom měli, a co s robotem a černokněžníkem“ zeptal se trolejbusák sedíc v nastartovaném talíři. Ufoni měli jasný plán: „my poletíme létajícím korábem a vy pojedete k černokněžníkově hradu trolejbusem. Tady máte dva ruční paprskomety s antihmotou, a tady ještě velký laser, ten namontujte na střechu trolejbusu, možná se Vám bude hodit“, řekl jeden z Ufonů. Jak řekli, tak se také stalo. Ufoni nasedli do létajícího talíře a v mžiku byli nad sídlem černokněžníka. S pomocí robota i čaroděj dokázal nad svým zámkem vztyčit ochranné silové pole. Létající talíř tak nemohl až k zámku, mimozemšťané se pole snažili narušit svým laserovým dělem. Silové pole se prohýbalo pod náporem paprsku, ale vydrželo. Trolejbusák si s mechanikem jel do depa vypůjčit trolejbus s nejsilnějším dieselagregátem. Odjeli z vozovny, namontovali na střechu silné laserové dělo, a vyrazili k hradu. Když viděl létající talíř marně bojující se silovým polem, rychle přijel co nejblíže k poli a spustili své laserové dělo. Laserové dělo mělo velký odběr, dieselagregát skučel, otáčky motoru klesaly, ale silové pole nápor dvou laserových paprsků nevydrželo a zanedlouho se zhroutilo. Trolejbusák dělo rychle vypnul. Černokněžník, který dění zatím sledoval ukryt v hradu rychle vyběhl ven a kouzelnou hůlkou začal střílet elektrické paprsky na trolejbus. Trolejbusák se nebál, věděl, že trolejbus funguje jako Faradayova klec a blesky po karoserii jen sjedou. Trolejbusák počkal až se černokněžník přiblíží tak, že uvidí bělmo jeho očí, a rychle otevřel dveře a společně s opravářem černokněžníka zneškodnili ručními paprskomety. Nad hlavami je jistil létající talíř. Nyní se osádka trolejbusu vysílačkou spojila s mimozemšťany v talíři – „černokněžník je vyřízen, kdo jde na robota?“ „Toho nechte nám“ rychle reagovali Ufoni, a dodali „Vy nám kryjte záda“.

Ufoni přistáli s talířem a vydali se do hradu. U vchodových dveří stáli dva strážní s laserovými meči. Ufoni se s nimi dali do nelítostného boje, blesky lítaly na všechny strany, boj to byl tuhý a dlouhý. Laserové meče se ovšem rychle vybíjely, za chvíli byly k ničemu a obě strany s nimi mohly bojovat leda jako s obušky Situace tedy byla nerozhodná. Když to viděl trolejbusák, schovaný v zákrytu, rychle do trolejbusu skočil pro železné kladivo na pneumatiky a vyrazil na ně. Jelikož je zvyklý, každé ráno kladivem poklepávat gumy, umí s kladivem mrštně zacházet, a tak v mžiku vyrazil oběma strážcům laserové meče z ruky a strážcům nezbývalo než se vzdát. Mechanik z kabely rychle vyndal náhradní lano k bidlům a přivázal je ke stromu.

Ufoni si oddechli, vrátili se do talíře vyměnit baterie u svých paprskometů a vyrazili na robota. Běželi po schodech do hradní věže, kde měl robot zřízenou kancelář, kterou prozrazovaly hromady satelitů a solární panely. Laserovými paprskomety vypálili otvor do kovových dveří a stanuli uvnitř. Za stolem s počítačem seděl robot, a pomocí počítačových virů řídil chod světa.
„Máme Tě, vzdej se, ruce vzhůru, nebo ti odstřihneme internet!“, křikl na něho velitel vesmírné policie. „Ha ha ha“ vysmál se jim robot do obličeje, vmžiku si ze šuplíku vzal laserovou zbraň a spustil palbu. Překvapení ufoni se museli stáhnout zpět na chodbu, v zákrytu palbu opětovali a několikrát zasáhli robota. Robot se však odporně chechtal čím dál tím víc, protože během svého pobytu u černokněžníka na hradě razantně vylepšil svoji ochranu. Byl odolný proti laserům, antihmotě, radioaktivitě a všem druhům záření včetně vesmírného záření. „Tak si pro mne pojďte“, chechtavě křičel robot a pálil do míst, kde se ufoni skrývali. „Co teď budeme dělat, robot je teď asi neporazitelný, a naše zbraně, ač velmi vyspělé na něho nestačí“ zoufale přemýšleli ufoni a ustupovali zpět, až do míst, kde se skrýval trolejbusák. Trolejbusák situaci rychle pochopil a nebojácně prohlásil: „Tak to teď chvíli nechte na nás, jenom zabavte robotovou pozornost, my na něj půjdeme z druhé strany.“ Mimozemšťanům nezbývalo než souhlasit. Trolejbusák viděl, že na nedaleké stěně visí vodní hasicí přístroj a potichu ho sundal a připravil k boji. S opravářem vyšli na přilehlý balkon, který sousedil s balkonem robotovy kanceláře. Takřka neslyšně přelezli zábradlí a za oknem uviděli robota. Zaradovali se, měli štěstí – robot měl kvůli lepšímu chlazení svých obvodů otevřené zadní dveře. Na nic nečekali, skočili dovnitř a trolejbusák do robota střílejícího po ufonech rychle vystříkal celý hasicí přístroj. Robot byl sice odolný proti všem technologickým zbraním, na ochranu proti obyčejné vodě H20 ale zapomněl. Voda rychle protékala do integrovaných obvodů. Tekutina syčela, z obvodů se náhle zajiskřilo a zakouřilo a robot ztuhnul. Mechanik duchapřítomně přiskočil k robotovi, vyndal šroubovák, odmontoval krytku na hlavě a vyndal hlavní řídící čip. Tímto robota definitivně vyřadil z provozu. Čip předal mimozemským policistům a ti nevěděli, jak jen poděkovat. „Teď dáme robota do šrotu a bude už konečně klid“ navrhl trolejbusák. „Ne, ne, ne, my si ho odvezeme zpátky na naši planetu v galaxii Andromedy, opravíme ho a bude ho čekat spravedlivý galaktický soud“, odvětil Ufon a dodal: „A ukažte nám ty vaše pozemské sítě, snad dokážeme pohromu po robotovi napravit.“

Mimozemšťanům se hlavní viry povedlo vypnout a smazat, svět se postupně začal vracet do normálu. Dodávky elektřiny byly opět pravidelné, stroje začaly opět pomalu vyrábět, rozhlasové a televizní vysílání bylo obnoveno. Znovu se rozjely i trolejbusy, a taktéž trolejbusové výhybky posílaly vozy opět správným směrem. Následně mimozemšťani robota naložili na palubu létajícího talíře, promíchali nádrže s antihmotou a nastartovali antigravitační generátor. Ještě jednou trolejbusákovi s elektromechanikem poděkovali a na rozloučenou velitel hvězdného korábu sáhl do kapsy a praví: „Za vaši velkou pomoc, a také protože vidím, že jste správní chlapi, kteří nezneužijí mimozemské technologie, věnuji vám speciální uhlíky z materiálu z naší galaxie. Takový materiál u vás na Zemi nemáte a pokud jej vložíte do sběrných tyčí, bude jezdit Váš trolejbus rychlostí světla. Dávám vám každému jeden a pamatujte na to, že uhlíky budou fungovat pouze společně.“ Předal jim uhlíky, oba nastoupili do létajícího talíře, naposledy zamávali oběma z okénka na cestu a v mžiku byl létající talíř pryč z dohledu. Mimozemšťané se před dlouho cestou zastavili na kávu a svačinu na orbitální stanici Země, kde místnímu osazenstvu ze všech koutů zeměkoule vyprávěli, co se stalo. Po krátké pauze se vrátili zpět do talíře, spustili teleportační zařízení a urychlovač časoprostoru a vydali se ke svému domovu. Rovněž trolejbusák s opravářem vyrazili vrátit trolejbus zpět do vozovny a domů. Uhlíky se nedovážili do hlavic sběračů nasadit, záznamy o rychlosti by byly patrné v diagnostice vozidla. Vystavili si je doma, ale stále přemýšleli, jestli se jim to vše jen nezdálo…nikde se o tom raději nezmiňovali, aby se jim někdo nevysmál... a na vše by se pomalu zapomnělo. Čas ale běžel dál, a k vozovně začaly sjíždět televizní štáby z celého světa a luxusní limuzíny s nejvyššími představiteli ze všech států a chtěli oběma chlapíkům poděkovat za záchranu světa. Osazenstvo orbitální stanice se totiž po svém návratu na Zem začalo pídit, kdo, že je to ten hrdinný trolejbusák a jeho pomocník, kteří zachránil svět. Tak že by to byla všechno pravda?
Dec 31, 2020 1:28:08pm
V posledních chvílích roku 2020 nám dovolte poděkovat všem čtenářům za dosavadní přízeň. Zájem, podpora od fanoušků (jakožto i případná kritika) je pro nás důležitou zpětnou vazbou i také nenahraditelným impulsem pro další činnosti. Děkujeme! Tisíce fanoušků a desetitisíce uživatelů, kteří čtou příspěvky této facebookové stránky, jsou do jisté míry zavazující. Ač jsme si vědomi toho, že facebooková stránka není pro informování o aktualitách ideální platformou (narozdíl od plnohodnotné webové stránky), věříme, že informace si cestu k fanouškům vždy najdou. Facebooková stránka je v tuto chvíli jakýmsi dlouhodobým provizoriem, webová stránka by pro oživení potřebovala také zásadnější modernizaci, její design je poplatný vzniku před 11 lety. O letošním roku toho lze říci opravdu mnoho a lze najít řadu důvodů, co se nepovedlo, nebo záminek k hádkám a sporům. Rádi bychom na tomto místě připomněli několik pozitivních věcí, které se v letošním roce v trolejbusovém světě povedly: ◾️PMDP intenzivně testovaly provoz bateriových trolejbusů na lince 19 pro nahrazení autobusů linky 35 do Křimic a Malesic trolejbusy - výsledky tohoto úspěšného testování se, doufejme, projeví v následujícím roce. ◾️V Plzni vznikají preferenční opatření pro hladší a rychlejší provoz městské veřejné dopravy (vyblokování ulic pro vjezd automobilové dopravy, zřízení BUS pruhu v Malostranské ulici). ◾️Díky úspěšné veřejné sbírce iniciované časopisem Československý ◾️Dopravák byl z amerického Daytonu do České republiky převezen trolejbus Škoda 14 TrE č. 9803. ◾️Pražský dopravní podnik od května 2020 poprvé v novodobé historii opět vlastní svůj trolejbus (shodou okolností taktéž spojený s Plzní). ◾️V létě 2020 se pod plzeňskými trolejemi po takřka 9 letech opět vlastní silou projel trolejbus Škoda 15 Tr č. 464 spolku Škoda-bus klub (ten je také zachycen na přiloženém, vánočně laděném, snímku z obratiště Slovany ve společnosti Vánoční tramvaje PMDP). ◾️Během podzimu 2020 Společnost pro veřejnou dopravu během prezentační jízdy představila záměr vydání dvojice trolejbusových knih a souvisejících oslav dvojitého kulatého trolejbusového výročí, které jsou připravovány na 19. června 2021. Věřme, že tyto oslavy vstoupí do historie. Za českými hranicemi se povedlo v trolejbusovém světě také mnoho věcí, my si zde dovolíme zvýraznit dvě: ◾️Velice úspěšné testování tříčlánkového trolejbusu Solaris Trollino 24 ve slovenské Bratislavě, které může inspirovat i další dopravní podniky s velice frekventovanými linkami. ◾️Dále si na tomto místě zaslouží zmínit připomínka výročí 60 let od výjezdu prvního trolejbusu Škoda 9 Tr s cestujícími (v Plzni vůz č. 166), které si připomněli dne 30.11.2020 dopraváci v ukrajinském městě Rivne (kde trolejbusy Škoda 9 Tr do října 2020 pravidelně jezdily v provozu). I díky značnému mediálnímu zájmu o rozlučku bylo o den později rozhodnuto ředitelem zdejšího dopravního podniku trolejbusy Škoda 9 Tr v Rivne opět pravidelně nasazovat do provozu (v rozsahu 1-2 vozy v pracovní den) - z trolejbusů Škoda 9 Tr se za mnoho let provozu stal charakteristický symbol města Rivne, což si začínají uvědomovat i místní zástupci. Pozitivních trolejbusových událostí bylo však během roku 2020 mnohem více, věříme, že řada našich fanoušků si jistě vybaví další. Věřme, že rok 2021 nám opět přinese mnoho důvodů k úsměvu a radosti, ať již ve světě trolejbusů či mimo něj. Přejeme vám úspěšné vykročení (pro někoho možná spíše vjezd) do nového roku.
V posledních chvílích roku 2020 nám dovolte poděkovat všem čtenářům za dosavadní přízeň. Zájem, podpora od fanoušků (jakožto i případná kritika) je pro nás důležitou zpětnou vazbou i také nenahraditelným impulsem pro další činnosti. Děkujeme! Tisíce fanoušků a desetitisíce uživatelů, kteří čtou příspěvky této facebookové stránky, jsou do jisté míry zavazující. Ač jsme si vědomi toho, že facebooková stránka není pro informování o aktualitách ideální platformou (narozdíl od plnohodnotné webové stránky), věříme, že informace si cestu k fanouškům vždy najdou. Facebooková stránka je v tuto chvíli jakýmsi dlouhodobým provizoriem, webová stránka by pro oživení potřebovala také zásadnější modernizaci, její design je poplatný vzniku před 11 lety.

O letošním roku toho lze říci opravdu mnoho a lze najít řadu důvodů, co se nepovedlo, nebo záminek k hádkám a sporům. Rádi bychom na tomto místě připomněli několik pozitivních věcí, které se v letošním roce v trolejbusovém světě povedly:
◾️PMDP intenzivně testovaly provoz bateriových trolejbusů na lince 19 pro nahrazení autobusů linky 35 do Křimic a Malesic trolejbusy - výsledky tohoto úspěšného testování se, doufejme, projeví v následujícím roce.
◾️V Plzni vznikají preferenční opatření pro hladší a rychlejší provoz městské veřejné dopravy (vyblokování ulic pro vjezd automobilové dopravy, zřízení BUS pruhu v Malostranské ulici).
◾️Díky úspěšné veřejné sbírce iniciované časopisem Československý ◾️Dopravák byl z amerického Daytonu do České republiky převezen trolejbus Škoda 14 TrE č. 9803.
◾️Pražský dopravní podnik od května 2020 poprvé v novodobé historii opět vlastní svůj trolejbus (shodou okolností taktéž spojený s Plzní).
◾️V létě 2020 se pod plzeňskými trolejemi po takřka 9 letech opět vlastní silou projel trolejbus Škoda 15 Tr č. 464 spolku Škoda-bus klub (ten je také zachycen na přiloženém, vánočně laděném, snímku z obratiště Slovany ve společnosti Vánoční tramvaje PMDP).
◾️Během podzimu 2020 Společnost pro veřejnou dopravu během prezentační jízdy představila záměr vydání dvojice trolejbusových knih a souvisejících oslav dvojitého kulatého trolejbusového výročí, které jsou připravovány na 19. června 2021. Věřme, že tyto oslavy vstoupí do historie.

Za českými hranicemi se povedlo v trolejbusovém světě také mnoho věcí, my si zde dovolíme zvýraznit dvě:
◾️Velice úspěšné testování tříčlánkového trolejbusu Solaris Trollino 24 ve slovenské Bratislavě, které může inspirovat i další dopravní podniky s velice frekventovanými linkami.
◾️Dále si na tomto místě zaslouží zmínit připomínka výročí 60 let od výjezdu prvního trolejbusu Škoda 9 Tr s cestujícími (v Plzni vůz č. 166), které si připomněli dne 30.11.2020 dopraváci v ukrajinském městě Rivne (kde trolejbusy Škoda 9 Tr do října 2020 pravidelně jezdily v provozu). I díky značnému mediálnímu zájmu o rozlučku bylo o den později rozhodnuto ředitelem zdejšího dopravního podniku trolejbusy Škoda 9 Tr v Rivne opět pravidelně nasazovat do provozu (v rozsahu 1-2 vozy v pracovní den) - z trolejbusů Škoda 9 Tr se za mnoho let provozu stal charakteristický symbol města Rivne, což si začínají uvědomovat i místní zástupci.

Pozitivních trolejbusových událostí bylo však během roku 2020 mnohem více, věříme, že řada našich fanoušků si jistě vybaví další.

Věřme, že rok 2021 nám opět přinese mnoho důvodů k úsměvu a radosti, ať již ve světě trolejbusů či mimo něj. Přejeme vám úspěšné vykročení (pro někoho možná spíše vjezd) do nového roku.
Dec 31, 2020 9:50:38pm
Pokračovat na rok: 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023