Zpět na úvodní stranu sekce Další provozy

Opava

Popis :

Opava je statutární město ležící nedaleko Ostravy v Moravskoslezském kraji. Lze-ho považovat za centrum Slezska. Počet obyvatel je přibližně 60 000. Město leží na řece Opavě.

První zmínky o městě pocházejí z roku 1195, první pozůstatky osídlení jsou však značně starší ( již z doby kamenné ). Město poblíž Jantarové stezky získalo městská práva v roce 1234. V roce 1689 Opavu zasáhl velký požár. Do roku 1928 byla Opava hlavním městem československého Slezska. Za husitských válek bylo město dobyto a vypáleno. Při druhé světové válce bylo město osvobozeno v dubnu 1945, a však s velkými škodami. Téměř jedna třetina města byla zničena.

V Opavě je zastoupen například strojírenský ( Ostroj Opava ), textilní, potravinářský ( Opavia Opava ),či papírenský průmysl . Nejvíce památek ve městě nalezneme v centru města na Horním a Dolním náměstí. Jmenujme například Konkatedrálu Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Vojtěcha či Slezské divadlo.

Počátky pravidelné městské dopravy v Opavě sahají do roku 1905, kdy zde byla po několika letech vybudována jako v jednom z posledních českých měst tramvajová síť. Základní trať vedla z Východního nádraží k Nemocnici, v centru města se tratě dále dělily například do Kateřinek či k městskému hřbitovu. Od nádraží k vozovně byla provozována i nákladní doprava. Po druhé světové válce, kdy byla poškozena tramvajová síť docházelo k postupnému útlumu dopravy. V roce 1950 bylo rozhodnuto o nahrazení opavských tramvají trolejbusy. Poslední tramvaj vyjela do opavských ulic v roce 1956. První trolejbusy vyjely stejně jako tramvaje po trase Východní nádraží - Nemocnice. V dalších letech následovalo rozšíření sítě do Jaktaře či Kateřinek. V 70. letech bylo vlivem rekonstrukcí dočasně zastavováno obsluhování některých čtvrtí trolejbusy. Mezi relativně nové stavbypatří točka Bílovecká nebo také nová vozovna v Kylešovicích, která nahradila původní tramvajovou vozovnu v Krnovské ulici. Nejnovějším rozšířením trolejbusové sítě v Opavě bylo krátké prodloužení k Hypernově nebo také z točky Ostroj ke Globusu. Plánována byla i další prodloužení, za zmínku stojí především meziměstská trať do Hradce nad Moravicí.

Městský dopravní podnik Opava ( MDPO ) provozuje v současnosti 34 trolejbusů. Jedná se o jeden vůz 14 Tr ( ev.č. 52 ), deset vozů 14 TrM ( ev.č. 73 - 82 ), jeden vůz 21 Tr ( ev.č. 83 ), šestnáct vozů Solaris Trollino 12 ( ev.č. 84 - 99 ) a šest vozů Škoda 26 Tr ( ev.č. 301 - 306 ). O zkoušení trolejbusů 26 Tr pro Opavu v Plzni naleznete více ZDE. Autobusů je v Opavě provozováno 33. Zastoupeny jsou typy Karosa B 731/732, B 931; Sor B 9.5, B 10,5, Renault Citybus 12, Solaris Urbino 12 a v roce 2011 také nově dodané autobusy Irisbus Citelis. Opavský unifikovaný nátěr je červeno-bílý, naprostá většina trolejbusů 14 TrM však nese barevný lak jako pozůstatek celovozových reklam.

V Opava potkáme trolejbusy na celkem 11 linkách : 201 - Bílovecká - Městský hřbitov; 202 - Globus – Kateřinky; 203 - Jaktař - Globus ; 204 - Bílovecká – Hypernova; 205 - Kateřinky – Jaktař; 206 - Jaktař - Bílovecká ; 207 - Bílovecká – Kateřinky; 208 - Kateřinky – Englišova; 209 - Globus - Městský hřbitov; 210 - Globus - Bílovecká ; 221 - Kylešovice škola – Hypernova. Linka 221 vybočuje z souvislé číselné řady, poněvadž se jednalo o původně autobusovou linku, která byla převedena na trolejbusovou využitím trolejbusů s dieselagregátem ( Solaris Trollino 12, Škoda 26 Tr ). Trolejbusy dieselagregát využívají v úsecích Kylešovice škola - Bílovecká a Ratibořská - U Cukrovaru - Divadlo.

Zajímavostí zdejšího provozu je odbavovací systém. Tím je pokladna, umístěná u předních dveří kam se hodí určená částka. Nástup je tak možný pouze předními dveřmi, čímž je MHD trochu zpomalována.

Fotogalerie ( 15.7.2011 ) :

Solaris Trollino 12 AC ev.č. 96 stanicuje v zastávce Východní nádraží ( všimněte si, že trolejbusy zastavují hned vedle vlakového nástupiště ). - 15.7.2011 Pohled na černo-zeleného jezevčíka na čele Solarisu Trollino. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 97 v Janské ulici. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 97 stanicuje v zastávce Východní nádraží. - 15.7.2011 Škoda 26 Tr ev.č. 303 opustila zastávku Východní nádraží. - 15.7.2011 Pohled na opavský označník zastávky Horní schody. - 15.7.2011 Pohled na opavské jízdní řády. - 15.7.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 78 v Janské ulici. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 97 v Bílovecké ulici. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 97 stanicuje v zastávce Stadion. - 15.7.2011 Sor B 10.5 ev.č. 137 stanicuje v zastávce Stadion. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 95 stanicuje v zastávce Stadion. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 95 opustil zastávku Stadion. - 15.7.2011 Škoda 26 Tr ev.č. 306 v Bílovecké ulici. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 95 projíždí Bíloveckou ulicí. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 95 stanicuje v zastávce Vaníčkova. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 95 v Bílovecké ulici. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 91 na dieselagregát vjíždí do zastávky Bílovecká. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 91 stanicuje v zastávce Bílovecká. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 91 projíždí na dieselagregát Bíloveckou ulicí. - 15.7.2011 Škoda 26 Tr ev.č. 306 stanicuje v zastávce Bílovecká. - 15.7.2011 Škoda 26 Tr ev.č. 306 vyjíždí ze zastávky Bílovecká. - 15.7.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 78 přijíždí na točku Bílovecká. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 91 na dieselagregát přijíždí z Kylešovic k točce Bílovecká. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 91 po cestě na dieselagregát nasazuje sběrače v Bílovecké ulici. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 91 přijíždí do zastávky Bílovecká. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 91 vjíždí do zastávky Bílovecká. - 15.7.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 78 odpočívá na točce Bílovecká. - 15.7.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 78 odpočívá na točce Bílovecká. - 15.7.2011 Pohled do interiéru trolejbusu 14 TrM. - 15.7.2011 Sor B 9,5 ev.č. 134 přijíždí na Dolní náměstí. - 15.7.2011 Škoda 26 Tr ev.č. 304 v Sněmovní ulici. - 15.7.2011 Irisbus Citelis 12 ev.č. 155 vyjíždí ze zastávky Dolní náměstí. - 15.7.2011 Škoda 26 Tr ev.č. 302 vyjíždí ze zastávky Dolní náměstí. - 15.7.2011 Trolejbusy ev.č. 302 a 306 v Sněmovní ulici ( na této fotografii lze také dobře rozpoznat odlišné vyřešení zadního prostoru u vozů 26 Tr s a bez dieselagregátu ). - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 88 s CVR Globus v Sněmovní ulici. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 88 s CVR Globus v Sněmovní ulici. - 15.7.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 75 stanicuje v zastávce Dolní náměstí. - 15.7.2011 Vozy 75 a 76 v prostoru zastávky Dolní náměstí. - 15.7.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 76 přijela do zastávky Dolní náměstí. - 15.7.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 76 opouští Dolní náměstí. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 86 přijíždí do zastávky Dolní náměstí. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 II ev.č 143 stanicuje v zastávce Dolní náměstí. - 15.7.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 81 stanicuje v zastávce Dolní náměstí. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 99 v ulici Mezi Trhy. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 99 přijíždí na Dolní náměstí. - 15.7.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 78 přijíždí na Dolní náměstí. - 15.7.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 77 v ulici Mezi Trhy. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 97 jedoucí na dieselagregát v ulici U Jaktařské brány. - 15.7.2011 Vzpomínka na tramvaje v Opavě. - 15.7.2011 Vzpomínka na tramvaje v Opavě. - 15.7.2011 Pohled na rušnou zastávku Divadlo v době začínající odpolední špičky. - 15.7.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 77 v ulici U Jaktařské brány. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 97 jedoucí na dieselagregát v Pekařské ulici. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 97 míří na dieselagregát k zastávce Divadlo. - 15.7.2011 Pohled na natrolejovací stříšku v zastávce Divadlo. - 15.7.2011 Škoda 26 Tr ev.č. 306 přijíždí k zastávce Divadlo. - 15.7.2011 Škoda 26 Tr ev.č. 306 stanicuje v zastávce Divadlo. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 99 odpočívá na točce Jaktař. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 99 odpočívá na točce Jaktař. - 15.7.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 76 se otáčí na kruhovém objezdu v blízkosti zastávky Jaktař. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 86 v Krnovské ulici. - 15.7.2011 Pohled na nezvyklé uchycení trolejí v Krnovské ulici. - 15.7.2011 Irisbus Citelis 12 ev.č. 149 v Krnovské ulici. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 86 v Krnovské ulici. - 15.7.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 77 vjíždí do zastávky Jaktař. - 15.7.2011 Pohled do interiéru opavského trolejbusu 26 Tr ( všimněte si zajímavého vyřešení sklápěcích sedaček v prostoru pro kočárek ). - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 85 spolu s 302 na obratišti Globus. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 85 stojí v zastávce Globus. - 15.7.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 75 stanicuje v zastávce Těšínská. - 15.7.2011 Škoda 26 Tr ev.č. 302 míří k zastávce Těšínská. - 15.7.2011 Škoda 26 Tr ev.č. 302 stanicuje v zastávce Těšínská. - 15.7.2011 Škoda 26 Tr ev.č. 302 v Těšínské ulici. - 15.7.2011 Sor B 9,5 ev.č. 138 odpočívá v zastávce Zimní stadion. - 15.7.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 78 v Sněmovní ulici čeká na odbočení do Praskovy. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 99 v Komenského ulici. - 15.7.2011 Karosa B 731 ev.č. 126 míjí Sor B 9,5 ev.č. 138 v Komenského ulici. - 15.7.2011 Karosa B 731 ev.č. 126 v Komenského ulici. - 15.7.2011 Solaris Trollino 12 AC ev.č. 85 stanicuje v zastávce Zimní stadion. - 15.7.2011 Škoda 26 Tr ev.č. 306 opustila zastávku Východní nádraží. - 15.7.2011

Zpět do České republiky