Zpět na úvodní stranu sekce Další provozy

Mariánské Lázně

Popis:

Léčivé účinky zdejších pramenů jsou známy již od 16.století. O vznik a rozvoj lázní se nejvíce zasloužil Josef Jan Nehr. Město Mariánské Lázně založil Karel Kašpar Reitenberger roku 1812. Roku 1818 bylo město vyhlášeno za veřejné lázně. Po otevření železniční tratě Plzeň – Mariánské Lázně – Cheb byly lázně ještě známější. Po odsunu německých obyvatel po druhé světové válce a po výměně obyvatelstva se Mariánské Lázně staly chátrajícím městem. Obrat však nastal v roce 1989 a za posledních 15 let došlo k velkému pokroku.

Mariánské Lázně dnes žijí především cestovním ruchem a lázeňstvím .Dalšími ekonomickými odvětvími jsou např.. zemědělství, či potravinářství. V Mariánských Lázních nalezneme mnoho parků, které městu přisoudily post jednoho z nejhezčích zahradních měst Evropy. Z památek nesmím zapomenout na kolonádu a zpívající fontánu.

Historie městské dopravy se začíná psát v květnu 1902, kdy do ulic vyjíždí první tramvaje spojující vzdálené nádraží s centrem města. Stejně jako další malé tramvajové provozy byl i zde zvolen rozchod 1000 mm. K tramvajím se mezi válkami připojují i autobusy. Po skončení druhé světové války se uvažovalo o nahrazení tramvají modernějšími trolejbusy. V dubnu 1952 nastává zlom, zastaralé tramvaje jsou nahrazeny trolejbusy. Ty poprvé vyjely 27.4.1952. Trolejbusová trať kopírovala tramvajovou, ale byla prodloužena až ke Kolonádě. Dokonce i původní tramvajová vozovna byla využívána jako trolejbusová vozovna. Dopravu zahajovaly trolejbusy 7 Tr (ev.č. 1-5) resp. později přestavěné na 8 Tr. Další 8 Tr nesou čísla 6-10. Od roku 1962 se v Mariánských Lázních objevují trolejbusy 9 Tr (ev.č. 11-21, 24-32). Zajímavostí je vůz 32, který před provozem v ML krátkodobě jezdil v Plzni pod ev.č. 313. Trolejbusová síť je rozšířena do Úšovic, v 80. letech pak na Panská pole a do nedaleké Velké Hleďsebe. Trolejbusy tak obsluhují téměř celé Mariánské Lázně. V 70. letech se v ML testovaly prototypy 14 Tr (ev.č. 22, 23). Další, později dodané, trolejbusy 14 Tr nesou čísla 33-50 (zajímavostí jsou druhá obsazení ev.č. 47 a 48, což jsou bývalé plzeňské 14 TrM ev.č. 417 (47) a 439 (48), které sem byly z Plzně odprodány na konci roku 2011). Po listopadu 1989 a ukončení odborářských rekreací nastává útlum MHD, v následujících letech až do přelomu tisíciletí byly nakupovány jen nové autobusy. Začalo se vážně uvažovat o zrušení mariánskolázeňských trolejbusů. Od roku 1996 nebyla obsluhována trolejbusová točka Lesní pramen (odpojené troleje ale stále v Třebízského ulici byly, sneseny byly až v červenci 2012). Obavy nad budoucností mariánskolázeňského provozu rozptýlily nové trolejbusy 24 Tr (ev.č. 51-57) nakoupené v letech 2004-2006. Od roku 2006 je provozovatelem MHD v Mariánských Lázních společnost MDML s.r.o.

Dopravní Podnik Mariánské Lázně (DPML) k 27.7.2010 provozoval 9 trolejbusů. Jedná se o 2 záložní trolejbusy 14 Tr (45, 49) a 7 nových trolejbusů 24 Tr (51 – 57). Vůz ev.č. 51 byl prototyp trolejbusu 24 Tr, vůz 52 původem zlínský vůz. Zbývajících 5 vozů s karoserií Citelis byl dodáno Škodou ELECTRIC v roce 2006 přímo na objednávku Mariánských Lázní. Z dodávky pěti vozů jsou tři dodány s dieselagregátem (53, 55, 56). Autobusy jsou provozovány 4 (Karosa B932 ev.č. 30; Citybusy ev.č. 31 a 32; Sor B 10.5 ev.č. 33). Trolejbusy jsou krom vozů 51 a 52 v unifikovaném, modro-bílo-žlutém nátěru.

Změna vozového parku nastává v prosinci 2011, kdy jsou vyřazeny trolejbusy 14 Tr ev.č. 45 a 49. Náhradou za ně jsou zařazeny bývalé plzeňské trolejbusy 417 a 439, které jsou v ML označeny 47 (ex 417) a 48 (ex 439). U trolejbusů proběhly před zařazením do provozu i úpravy, například odstranění přepážky v prvních dveřích mezi kabinou řidiče a salonem pro cestující.

Trolejbusy jsou provozovány na čtyřech linkách. Jedná se o polokružní linky 3 - Antoníčkův pramen - Kolonáda - Antoníčkův pramen ; 5 - Panská Pole - Kolonáda - Panská Pole; 6 - City service - Velká Hleďsebe - Klimentov - Centrum a 7 - Antoníčkův pramen - Kolonáda - Antoníčkův pramen. Linky 6 a 7 pojíždí část své trasy (u zastávky Kaufland a Tesco) na pomocný dieselagregát. Autobusy jsou provozovány na celkem 3 linkách. Mariánskolázeňský provoz se pyšní hned několika nej (například nejmenší či nejvýše položený trolejbusový provoz v ČR.

Zajímavostí zdejšího provozu je odbavovací systém. Tím je pokladna, umístěná u předních dveří, kam se hodí určená částka. Nástup je tak možný pouze předními dveřmi, čímž je MHD trochu zpomalována. Další zajímavostí jsou v současnosti již „muzejní“ stále používané armatury výhybek i úchytů trolejí, které se zde nacházejí od zahájení provozu.

Fotogalerie (28.2.2013):

Během návštěvy v poslední únorový den roku 2013 se povedlo zdokumentovat provoz bývalé plzeňské 14 TrM ev.č. 417 (v Mariánských Lázních jezdící pod ev.č. 47). Trolejbus byl vypraven na linku 5 (Panská pole - Kolonáda a zpět). Bývalé plzeňské vozy 14 TrM slouží jako záložní, nejčastěji se v provozu objevují právě v zimním období (náhrada za porouchané 24Tr, lepší jízdní vlastnosti při námraze (na trolejích)). Krom linky 3 se „čtrnáctky“ mohou objevit ještě na lince 5. Ostatní linky jsou pro ně zapovězeny kvůli nutnosti využívat dieselagregát. 14 TrM se tak nejčastěji objevují na dělené směně linky 3, protože je snaha, aby staré vozy „strašily“ v ulicích lázeňského města co nejméně. V fotogalerii je také podrobněji zachyceno trvalé „dočasné“ řešení otáčení trolejbusů na ploše pro zásobování za obchodním domem Tesco.

Škoda 24 Tr ev.č. 57 zatáčí do ulice U Pily. - 28.2.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 47 přijíždí na konečnou Panská pole. - 28.2.2013 Bývalá plzeňská 14 TrM ev.č. 417 při odpočinku na točně Panská pole. - 28.2.2013 Čelní pohled na bývalou plzeňskou 417. - 28.2.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 47 nezvykle vypravená na linku 5 zachycena na konečné Panská pole. - 28.2.2013 Pohled na poptávkové otevírání dveří, které v Mariánských Lázních není používáno. Nástup tj. otevírání dveří zvenku by navíc probíhalo stejně jen u předních dveří a na snímku jsou zachyceny třetí dveře (určené jen pro výstup). - 28.2.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 47 na konečné Panská pole. - 28.2.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 47 odpočívá na konečné Panská pole. - 28.2.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 47 odpočívá na konečné Panská pole. - 28.2.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 47 odpočívá na konečné Panská pole. - 28.2.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 47 zatáčí do ulice U Pily. - 28.2.2013 Vybrané spoje linek 6 a 7 na dieselagregát zajíždí k obchodnímu domu Tesco, jako i zachycená 24 Tr ev.č. 55. - 28.2.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 55 zatáčí na točku zřízenou na ploše pro zásobování Tesca. - 28.2.2013 Otáčení trolejbusů za obchodním domem Tesco se zdá jako trvalé „dočasné“ řešení. - 28.2.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 55 opouští točku za obchodním domem Tesco. - 28.2.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 55 se otočila za obchodním domem Tesco. - 28.2.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 55 na dieselagregát směřuje k zastávce Tesco. - 28.2.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 55 obsluhuje zastávku Tesco. - 28.2.2013 Bývalá plzeňská 14 TrM ev.č. 417 vjíždí do zastávky Nádraží. - 28.2.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 47 nezvykle vypravená na linku 5 projíždí zrekonstruovaným terminálem před nádražím. - 28.2.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 47 projíždí přednádražním terminálem. - 28.2.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 47 (ex PMDP 417) obsluhuje zastávku Klas. - 28.2.2013 Na Úšovické křižovatce se nachází asi nejnovější mariánskolázeňská rozjezdová výhybka (ve směru Panská pole x Antoníčkův pramen). - 28.2.2013 Bližší pohled na novější výhybku na Úšovické křižovatce. - 28.2.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 47 vypravená na linku 5 stanicuje v zastávce Chebská křižovatka. - 28.2.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 47 v zastávce Chebská křižovatka pouští Karosu B 932 ev.č. 30. - 28.2.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 47 čeká u semaforu na Chebské křižovatce. - 28.2.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 47 vjíždí do zastávky Slovan. - 28.2.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 52 zachycena v zastávce Centrum. - 28.2.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 57 vjíždí na kruhový objezd v blízkosti zastávky City service. - 28.2.2013 Prototypová Škoda 24 Tr ev.č. 51 zachycena v pozadí s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. - 28.2.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 51 v Reitenbergerově ulici. - 28.2.2013 Bývalá plzeňská 14 TrM ev.č 417 v pozadí s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. - 28.2.2013 Bývalá plzeňská 14 TrM ev.č 417 projíždí kolem Kolonády. - 28.2.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 47 klesá Reitenbergerovou ulicí. - 28.2.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 54 přijíždí na Goethovo náměstí. - 28.2.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 47 (ex PMDP 417) zachycena v zastávce Nádraží. - 28.2.2013 Renault Citybus 12 ev.č. 31 střídající svačiny na lince 5 obsluhuje zastávku Nádraží. - 28.2.2013

Fotogalerie (30.11.2012):

Mariánské Lázně byly na konci listopadu 2012 již pod sněhem. V následujícím pozdravu z Mariánských Lázní od spolupracovníka nalezneme fotografii i nejnovější změny v mariánskolázeňské MHD, totiž zajíždění linek 6, 7,10 a 16 k obchodnímu domu Tesco od 17.11.2011. Prostor pro otáčení vozů MHD u Tesca má spíše dočasný charakter. Jedná se totiž primárně o plochu určenou pro zásobování obchodního domu.

Vůz 56 v zasněžených Mariánských Lázních zatáčí do Husovy ulice. - 30.11.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 56 zatáčí k Tescu. Zajíždění k Tescu (od 17.11.2011) je poslední novinkou MHD v Mariánských Lázních. - 30.11.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 56 před cestou do Velké Hleďsebe nasazuje sběrače na Chebské třídě. - 30.11.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 52 projíždí Husovou ulicí. - 30.11.2012

Fotogalerie (29.9.2012):

V sobotu 29.9.2012 se v Mariánských Lázních konají oslavy 110 let MHD a 60 let trolejbusů. Ačkoliv výročí zahájení provozu tramvají i trolejbusů připadá na jarní měsíce (trolejbusy duben, tramvaje květen) uskutečnily se oslavy až v září. Zapůjčeny jsou krom plzeňské 9 Tr (ev.č. 323 (více o 9 Tr v Mariánských Lázních v sekci Aktuálně)) ještě sokolovské RTO a z Škoda-bus klubu přijela Karosa ŠL 11 (plzeňské ev.č. 282) s montážní věžkou Praga V3S, kterou ŠBK získal právě z Mariánských Lázních (a to nedávno, na konci roku 2011). 9 Tr ev.č. 323 se ve městě objevila již v pátek v rámci VIP jízd pro hosty Dne železnice, nakonec se ale, pro velký zájem, jezdilo i s cestujícími. Centrum sobotních oslav je zrekonstruovaný terminál před nádražím. Zde jsou vystaveny některé panely z výstavy k 70. letům plzeňských trolejbusů (z května 2012), "pragovka" a dle vytíženosti i ŠL. ŠL se totiž spolu s RTO střídala na historické lince 2 (Nádraží - Centrum - Kolonáda - Krakonoš - City service - Nádraží). Na Krakonoši v tento den probíhal V. ročník svatováclavského setkání lidí dobré vůle, což znamenalo zvýšené přepravní nároky ke Krakonoši. Mimo historických a běžných spojů (linka 13) byla zavedena posilová linka 7X z velké části kopírující trasu linky 7, ale pokračující dále na Krakonoš. Ale zpět k 9 Tr. Ta jezdila na mimořádné lince č. 1 po trase Nádraží - Centrum - Kolonáda - Velká Hleďsebe - City service - Panská pole - Nádraží. Cestující tak kromě ramene k Antoníčkovu prameni projeli za jedno kolo celou mariánskolázeňskou síť. Trolejbus zastavoval ve všech zastávkách po trase. Linka 1 dříve v ML znamenala linku Nádraží - (dnešní) Goethovo náměstí, nyní linku 1 již v Mariánských Lázních nenajdeme. Jízdné v historickém trolejbusu a autobusu bylo oproti klasickému tarifu (12 Kč resp. snížené 6 Kč) zvýšeno na 30 Kč. Výjimku tvořili cestující do 10 let, ti měli jízdu historickými vozy zdarma. Jízdenku bylo možné použít do obou historických vozů (přípoje v zastávce City service) a ke každé jízdence navíc cestující obdržel drobný dárek (propisku, letáček o historii MHD v Mariánských Lázních, případně i jízdní řády MDML). První spoj historické linky 1 s 9Tr vyjížděl od nádraží v 9:30, další spoje po 60 minutách, poslední v 17:30 (výjimka v 12:30, kdy byla hodinová polední pauza u nádraží, celkem tedy 9 Tr vykonala osm spojů). Jízda po zmiňované trase od nádraží ke Kolonádě, do Velké Hleďsebe a přes City service zpět na Panská pole (resp. nádraží) zabrala přibližně 55 minut, takže u nádraží vycházela přestávka přibližně 5 minut. Po 18:30 trolejbus zatáhl od nádraží do úšovické vozovny. U příležitosti oslav bylo vytvořeno i logo, v kterém byla hlavním motivem právě 9 Tr. Informovanost cestujících o oslavách byla dobrá. Celkově si oslavy zaslouží kladné hodnocení. Oslavy do Mariánských Lázní přilákali i množství zájemců o dopravu, ať již z Plzně, severních Čech, ale i z Německa.

Následující fotografie přibližují víkendový provoz v Mariánských Lázních, který je zajišťován jen dvěma trolejbusy s dieselagregátem na lince 7 a několika autobusy. V sobotu 29.9.2012 byl provoz, jak již bylo psáno, ozvláštněn historickými linkami a posilovou linkou X7 na Krakonoš. Krom toho jsou zde zveřejněny také fotografie z úšovické vozovny, kde jsou zachyceny mimo jiné i oba bývalé plzeňské trolejbusy (ev.č. 417 a 439 resp. 47 a 48) a také 14 Tr č. 45 a 49, které byly právě s příchodem bývalých plzeňských vozů definitivně vyřazeny a odstaveny v areálu vozovny. Nově je také zdokumentován zrekonstruovaný přednádražní prostor, se zajímavými výložníky trolejového vedení. Zajímavostí je, že na natahování nových trolejích před nádražím se podílely i montážní věžky PMDP. Další novinkou v Mariánských Lázních je zajíždění linek 6, 7,10 a 16 k obchodnímu domu Tesco (nedaleko Kauflandu, kam také zajíždějí vybrané spoje MHD) od 17.11.2011. Dotčené trolejbusové spoje k Tescu zajíždějí na pomocný dieselagregát. Poslední mariánskolázeňskou novinkou je snesené trolejové vedení v Třebízského ulici k smyčce Lesní pramen, které bylo sneseno v červenci 2012.

Pohled na zajímavé výložníky (resp. kryty výložníků) v zrekonstruovaném prostoru před nádražím. - 29.9.2012  Pohled na zajímavé krytí výložníků u zrekonstruovaného přednádraží. - 29.9.2012 Karosa ŠL 11 ev.č. 282 plzeňského Škoda-bus klubu odstavená v zrekonstruovaném prostoru před nádražím. - 29.9.2012 24 Tr ev.č. 53 objíždí ŠL 11 u mariánskolázeňského nádraží. - 29.9.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 55 projíždí zrekonstruovaným přednádražím. - 29.9.2012 Pohled na připravené panely z výstavy o trolejbusech k 70. letům plzeňských trolejbusů. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 nasvícená ranním sluncem projíždí zrekonstruovaným přednádražím. Všimněte si zajímavých krytů výložníků. - 29.9.2012  Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí zrekonstruovaným přednádražím. Všimněte si zajímavých krytů výložníků. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 Husovou ulicí směřuje k nádraží, kde nabere cestující na svoji první sobotní jízdu. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 zapůjčena na oslavy 110 let MHD a 60 let trolejbusů zatáčí na Nádražní náměstí. - 29.9.2012 Setkání historických plzeňských vozů (ŠL 11 ev.č. 282, 9 Tr ev.č. 323) před mariánskolázeňským nádraží. - 29.9.2012 Bližší pohled na ceduli s linkou 1, která obvykle v Mariánských Lázních nejezdí. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 nabírá zájemce o historickou jízdu v zastávce Nádraží. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí zrekonstruovaným přednádražním prostorem. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí zrekonstruovaným mariánskolázeňským autobusovým terminálem. - 29.9.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 53 stanicuje v zastávce Klas. - 29.9.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 53 projíždí kolem bývalé mariánskolázeňské montážní věžky Praga vystavené u vlakového nádraží. - 29.9.2012 Montážní věžka Praga V3S, která byla Škoda-bus klubem získána právě z Mariánských Lázních je vystavena u nádraží. - 29.9.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 55 pózuje v zrekonstruovaném autobusovém terminálu. - 29.9.2012 Pohled na zadní partie RTO-LUX. - 29.9.2012 RTóčko vyjíždí ze zastávky Nádraží. - 29.9.2012 RTO-LUX na historické autobusové lince 2 zachycen u nádraží. - 29.9.2012 Bližší pohled na logo výročí 110 let mariánskolázeňské MHD. - 29.9.2012 Pohled na označník s jízdními řády historických linek 1 (trolejbusová) a 2 (autobusová). - 29.9.2012 Pohled na pevně uchycené troleje v oblouku ve vozovně. - 29.9.2012 Pohled na křížení pevně uchycených trolejí ve vozovně. - 29.9.2012 Pohled na křížení trolejí v mariánskolázeňské vozovně. - 29.9.2012 Pohled na jednu z nyní téměř již muzejních (ale v ML stále provozních) rozjezdových výhybek. - 29.9.2012 Pohled do haly vozovny. - 29.9.2012 V mariánskolázeňské modré, bílé a žluté vyčnívá plzeňská zeleno-bílá. - 29.9.2012 Porovnání zadního prostoru trolejbusů 24 Tr - ev.č. 56 s dieselagregátem a 51 s baterií. - 29.9.2012 Pohled na prázdný zadní prostor bez dieselagregátu v 24 Tr. - 29.9.2012 Pohled na porouchaný, odstavený vůz 24 Tr č. 52 ve vozovně. - 29.9.2012 Odkrytá elektronika na stanovišti řidiče opravovaného vozu 24 Tr č. 52. - 29.9.2012 Vyřazené vozy 45 a 49 se stále nacházejí ve vozovně. - 29.9.2012 Škoda 14 Tr ev.č. 49 ve vozovně. - 29.9.2012 Pohled na odstavený vůz 14 Tr ev.č. 49 ve vozovně. - 29.9.2012 Pohled na odstavený vůz 14 Tr ev.č. 45 ve vozovně Úšovice. - 29.9.2012 Vozy 45 a 49, které byly nahrazeny plzeňskými 417 a 439, jsou stále odstavené ve vozovně. - 29.9.2012 Vůz 45 bez stahováků a navíjecích lan, které byly použity na 48 (ex 439). - 29.9.2012 Vůz 49 odstavený ve vozovně. - 29.9.2012 Pohled na vůz 49 bez stahováků, se sběrači přichycenými k nárazníku. - 29.9.2012 Pohled na přenosné označníky uschované ve vozovně. - 29.9.2012 Pohled na současnou montážní věžku MDML. - 29.9.2012 Vozy 54 a 31 odstavené ve vozovně. - 29.9.2012 Pohled na 24 Tr č. 54 a Citybus č. 31 ve vozovně. - 29.9.2012 Bývalý plzeňský vůz 417 (u MDML ev.č. 47) zachycen ve vozovně Úšovice. - 29.9.2012 Pohled na informace o mariánskolázeňském tarifu na bývalém plzeňském vozu 417. Všimněte si poptávkového otevírání dveří, které se v ML nepoužívá. - 29.9.2012 Pohled na upravenou kabinu bývalého plzeňského vozu 417. Přepážka mezi kabinou a prostorem pro cestující přes polovinu předních dveří byla odstraněna a místo ní byla nainstalována jen tato drobná přepážka. - 29.9.2012 Pohled na stanoviště řidiče vozu 47 (ex 417 PMDP), všimněte si drobných úprav jako například dosazení digitálního ukazatele jízdenkového automatu a času (na snímku 1146) či některých přelepených tlačítek Nepoužívat. - 29.9.2012 Pohled do interiéru vozu 47 od stanoviště řidiče. - 29.9.2012 Pohled na tlačítka STOP a Poptávkého otevírání dveří. Druhé jmenované se v Mariánských Lázních nepoužívá. - 29.9.2012 Pohled do interiéru 14 TrM ev.č. 47 (ex PMDP 417). Všimněte si prázdných ještě plzeňských reklamních držátek. - 29.9.2012 Pohled na vůz 47 ve vozovně Úšovice. - 29.9.2012 Bývalá plzeňská 439 alias nynější mariánskolázeňská 48 odstavená ve vozovně. - 29.9.2012 Vůz 48 ve vozovně - pohled ze strany bez dveří. - 29.9.2012 Pohled na logo oslav 110 let MHD v Mariánských Lázních na bývalém plzeňském voze 439. - 29.9.2012 Pohled na upravenou kabinu bývalého plzeňského vozu 439. Přepážka mezi kabinou a prostorem pro cestující přes polovinu předních dveří byla odstraněna a místo ní byla nainstalována jen tato drobná přepážka. - 29.9.2012 Pohled do interiéru vozu 48 (ex 439) od stanoviště řidiče. - 29.9.2012 Pohled na vůz č. 48 v úšovické vozovně. Všimněte si vyměněných modrobílých stahováků. - 29.9.2012 Pohled na rez a škrábanec v bočnici 48 u zadní nápravy. - 29.9.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 48 v mariánskolázeňské vozovně. - 29.9.2012 Karosa ŠL 11 ev.č. 282 před mariánskolázeňskou vozovnou. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 při oslavách 110 let MHD v Mariánských Lázních zatáčí na Hlavní třídu. - 29.9.2012 Zapůjčená plzeňská 9 Tr ev.č. 323 projíždí Poštovní ulicí v Mariánských Lázních. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí Poštovní ulicí. - 29.9.2012 Karosa ŠL 11 ev.č. 282 v Anglické ulici. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí kolem asi nejznámějšího místa v Mariánských Lázních, Kolonády. - 29.9.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 53 v podzimní Reitenbergerově ulici. - 29.9.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 53 zatáčí k City servicu. - 29.9.2012 Lázeňská atmosféra s 9 Tr. - 29.9.2012 Plzeňská Škoda 9 Tr ev.č. 323 následovaná sokolovským RTO projíždí Hlavní třídou v Mariánských Lázních. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr v zastávce Centrum čeká na přípoj linky 2 v podobě sokolovského RTO. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 zatáčí k City servicu. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 stanicuje v zastávce City service. - 29.9.2012 Karosa B 932 ev.č. 30 nabírá cestující v zastávce City service. - 29.9.2012 Sor B 10.5 ev.č. 33 opustila zastávku Knihovna. - 29.9.2012 Sor B 10.5 ev.č. 33 projíždí po Hlavní třídě. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 po Hlavní třídě směřuje k zastávce Knihovna. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 stanicuje v zastávce Knihovna. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí podzimními Mariánskými Lázněmi. - 29.9.2012 Pohled na odstavené pohotovostní vozidlo MDML. - 29.9.2012 Karosa Citybus ev.č. 32 na posilové lince X7 vjíždí do zastávky Knihovna. - 29.9.2012 Škoda 706 RTO LUX projíždí po Hlavní třídě. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí podzimními Mariánskými Lázněmi. - 29.9.2012 Míjení plzeňské 9 Tr č. 323 a mariánskolázeňské 24 Tr ev.č. 53 v Chebské ulici. - 29.9.2012 Karosa Citybus ev.č. 31 na posilové lince X7 opouští Husovu ulici. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí po meziměstké trati z Velké Hleďsebe zpět do Mariánských Lázní. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 v Chebské ulici. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 přijíždí na točku Panská pole. - 29.9.2012 Plzeňská Škoda 9 Tr ev.č. 323 vjíždí do zastávky Panská pole. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 na točce Panská pole. - 29.9.2012 Plzeňská Škoda 9 Tr ev.č. 323 se z Velké Hleďsebe vrací zpět do Mariánských Lázní. - 29.9.2012 Mariánskolázeňská MHD nově obsluhuje i supermarket Tesco, na snímku zachycen vůz č. 30 na lince 16. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 v podzimních Mariánských Lázních. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí po Hlavní třídě. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 zastavila v zastávce Chebská křižovatka. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 v Nehrově ulici. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 stanicuje v zastávce Velká Hleďsebe - Prádelna. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí Velkou Hleďsebí.Všimněte si zajímavého provedení trolejového vedení s dvojitým pružným uchycením. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 zachycena v obci Velká Hleďsebe. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 zatáčí k zastávce Velká Hleďsebe - Prádelna. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 zatáčí do ulice Pohraniční stráže ve Velké Hleďsebi. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 stanicuje v zastávce City service. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 stanicuje v zastávce City service. - 29.9.2012 Pohled do Třebízského ulice, z které bylo odstraněno trolejové vedení k smyčce Lesní pramen. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 v zastávce Mírové náměstí. - 29.9.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 55 projíždí Palackého ulici. - 29.9.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 53 na lince 7 zatáčí do Palackého ulice. - 29.9.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 53 v podzimní Palackého ulici. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí podzimními Mariánskými Lázněmi. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 vracející se po odjetí historických jízd zpět do vozovny zachycena v podzimně vybarvené Palackého ulici. - 29.9.2012

Fotogalerie (25.6.2012):

Při návštěvě na konci června 2012 je hlavním cílem bývalý plzeňský vůz 439, který v Mariánských Lázních slouží pod číslem 48. Krom 439 MDML v prosinci 2011 odkoupilo i plzeňskou 14 TrM č. 417, která obdržela ev.č. 47. U trolejbusů došlo před zařazením do provozu k úpravě kabiny. Polovina dveří by pro celodenní nástup předními dveřmi nebyla dostačující, proto je přepážka mezi kabinou řidiče a salonem pro cestující odstraněna. Trolejbusy 14 Tr slouží převážně jako záloha v případě neschopnosti provozu 24 Tr. Vypraveny mohou být jen na linky 3 nebo 5. Na první jmenovanou linku, tj. 3, byl vůz 48 vypraven i 25.6.2012. Na lince 3 v ten den sloužil i autobus ev.č. 32 jako náhradní doprava za trolejbus. Tento vůz je jako jediný mariánskolázeňský prostředek MHD opatřen celovozovou reklamou. V galerii je zachycen i zrekonstruovaný přednádražní prostor či autobus Karosa B 932 ev.č. 30, který v roce 2011 prošel větší opravou.

Škoda 24 Tr ev.č. 55 přijíždí k zrekonstruovanému přednádražnímu prostoru. - 25.6.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 48 opouští zastávku Úšovická křižovatka. - 25.6.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 48 zachycena na Úšovické křižovatce. - 25.6.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 48 zachycena na Úšovické křižovatce. - 25.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 52 zatočila na Hlavní třídu. - 25.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 52 přijíždí do zastávky Úšovická křižovatka. - 25.6.2012 Dvojité pružné zavěšení trolejí. - 25.6.2012 Bývalá plzeňská 14 TrM ev.č. 439 slouží dále v Mariánských Lázních pod číslem 48. Na snímku vůz zachycen v zastávce Lékárna. - 25.6.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 48 v Palackého ulici. - 25.6.2012 V nástupní zastávce Antoníčkův pramen se setkaly vozy 52 a 53. - 25.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 53 následuje Tepelskou ulicí 52. - 25.6.2012 Napájení trolejí v pevném závěsu. - 25.6.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 48 odpočívá na obratišti Antoníčkův pramen. - 25.6.2012 Trolejbusu byly dosazeny stahováky z vozu 45. Pod novým evidenčním číslem jsou znatelné pozůstatky původní plzeňské nálepky. - 25.6.2012 Tlačítko poptávkového otevírání dveří (spodní žluté) není v Mariánských Lázních používáno. - 25.6.2012 Přepážka oddělující kabinu a salon pro cestující až ke dveřím byla v Mariánských Lázních odstraněna. - 25.6.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 48 zachycena ve výchozí zastávce Antoníčkův pramen. - 25.6.2012 Renault Citybus ev.č. 32 s celovozovou reklamou odpočívá na konečné Antoníčkův pramen. - 25.6.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 48 (ex PMDP 439) projíždí Palackého ulicí. - 25.6.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 48 projíždí Palackého ulicí. - 25.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 52 projíždí Palackého ulicí. - 25.6.2012 Náhradní doprava za trolejbus na lince 3 v podobě vozu 32. - 25.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 51 zachycena v zastávce Chebská křižovatka. - 25.6.2012 Porouchanou 24 Tr ev.č. 51 objíždí 57. - 25.6.2012 Setkání vozů 48 a 57 na Hlavní třídě. - 25.6.2012 Pohled na rozbité rohy karoserie z najíždění do zastávek. - 25.6.2012 V zastávce Chebská křižovatka došlo k setkání obou mariánskolázeňských 24 Tr s karoserií Citybus. - 25.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 51 odstavená v zastávce Chebská křižovatka. - 25.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 51 odstavená v zastávce Chebská křižovatka. - 25.6.2012 Karosa B 932 ev.č. 30 po opravě v r. 2011 projíždí po Hlavní třídě. - 25.6.2012 Karosa B 932 ev.č. 30 v zastávce Chebská křižovatka. - 25.6.2012 Montážní plošina MDML zatáčí na Hlavní třídu. - 25.6.2012 Montážní plošina MDML zatočila na Hlavní třídu. - 25.6.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 48 (ex PMDP #439) projíždí po Hlavní třídě. - 25.6.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 48 zatáčí do Poštovní ulice. - 25.6.2012 Karosa B 932 ev.č. 30 zatáčí do Poštovní ulice. - 25.6.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 48 přijíždí do zastávky City Service. - 25.6.2012 Renault Citybus ev.č. 32 jako náhrada za trolejbus na lince 3 obsluhuje zastávku Centrum. - 25.6.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 48 (ex PMDP 439) v provozu v Mariánských Lázních projíždí kolem Kolonády. - 25.6.2012 Pohled do interiéru vozu 33 (Sor B 10.5). - 25.6.2012 Pohled na zrekonstruované přednádraží. - 25.6.2012 Zrekonstruované napojení Husovy ulice před nádražím. - 25.6.2012

Fotogalerie (27.6.2011):

Při návštěvě v červnu 2011 je hlavním cílem 14 Tr č. 45. V Mariánských Lázních jsou ve stavu MDML vedeny už jen dva vozy 14 Tr (ev.č. 45 a 49). Vůz 49 je pro špatný technický stav od konce roku 2010 odstaven. 45 plní funkci záložního vozu a vyjíždí jen v případě poruch trolejbusů 24 Tr. Nejčastěji je v provozu v zimním období. Čas od času je 14 Tr č. 45 vypravena i v létě, jako dne 27.6.2011, kdy je vůz vypraven na dělenou směnu linky 3 (5:11 - 8:18, 13:20 - 17:02). Na tomto pořadí se 14 Tr objevuje nejčastěji. U mariánskolázeňských 14 Tr stojí za povšimnutí netypické umístění linkové orientace na předním čele, původní interiér s koženkovými sedačkami či upravená kabina řidiče (dosazené malé dveře). Krom 14 Tr ev.č. 45 dokumentuje tato galerie ještě původní stav Nádražního náměstí, které prochází od konce října 2011 rekonstrukcí. Vůz 45 v provozu vydržel už jen půl roku, v prosinci 2011 byl pro závadu brzd vyřazen. Končí tak éra cedulových trolejbusů v Mariánských Lázních. Jako náhrada za vozy 45 a 49 byly v prosinci 2011 zakoupeny bývalé plzeňské 14 TrM ev.č. 417 (nyní ev.č. 47) a 439 (48).

Škoda 24 Tr ev.č. 57 přijíždí k zastávce Nádraží. - 27.6.2011 Nádražním náměstím projíždí 24 Tr ev.č. 57 následovaná 53. - 27.6.2011 Pohled na výjezd z Nádražního náměstí, které čeká rekonstrukce. - 27.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 54 zachycena na Nádražním náměstí. - 27.6.2011 Prototypová 24 Tr ev.č. 51 zachycena v Palackého ulici. - 27.6.2011 Prototypová 24 Tr ev.č. 51 zachycena v Palackého ulici. - 27.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 56 zatáčí do Palackého ulice. - 27.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 57 vypravená na linku 5 projíždí po Hlavní třídě. - 27.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 53 jedoucí na dieselagregát kvůli zajíždění ke Kauflandu směřuje k zastávce Chebská. - 27.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 53 jedoucí na dieselagregát kvůli zajíždění ke Kauflandu směřuje k zastávce Chebská. - 27.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 56 přijíždí k zastávce Dopravní podnik. - 27.6.2011 Škoda 14 Tr ev.č. 45 opouští areál s vozovnou MDML a zařazuje se na odpolední část dělené směny na lince 3. - 27.6.2011 Škoda 14 Tr ev.č. 45 vyjíždí z vozovny na šejdr linky 3. - 27.6.2011 Mariánskolázeňská 14 Tr č. 45 v Tepelské ulici. - 27.6.2011 Škoda 14 Tr ev.č. 45 vypravená na linku 3 stanicuje v zastávce Dopravní podnik. - 27.6.2011 Pohled do interiéru 45 s původními koženkovými sedačkami. - 27.6.2011 Upravená kabina řidiče ve vozu 45. - 27.6.2011 Pohled zezadu na 14 Tr ev.č. 45. - 27.6.2011 Škoda 14 Tr ev.č. 45 zatáčí k zastávce City service. - 27.6.2011 Klasická fotografie z Mariánských Lázní s vozem 45 a Kolonádou. - 27.6.2011 Škoda 14 Tr ev.č. 45 na Hlavní třídě. - 27.6.2011 Na lince 6 nasazená 24 Tr ev.č. 53 zachycena na chebské křižovatce. - 27.6.2011 Škoda 14 Tr ev.č. 45 na chebské křižovatce. - 27.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 55 při zkušební jízdě projíždí po Hlavní třídě. - 27.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 54 opouští zastávku Úšovická křižovatka. - 27.6.2011 Citybus č. 32 jako náhrada za trolejbus na lince 7 zachycen na úšovické křižovatce. - 27.6.2011 Škoda 14 Tr ev.č. 45 opouští zastávku Úšovická křižovatka. - 27.6.2011 Škoda 14 Tr ev.č. 45 na úšovické křižovatce. - 27.6.2011 Škoda 14 Tr ev.č. 45 zatočila do Palackého ulice. - 27.6.2011 V krátkém úseku Palackého ulice připomínajícím meziměstskou trať je zachycena 14 Tr č. 45. - 27.6.2011 Kryty výzbroje lze použít jako reklamní prvek, jak dokazuje i snímek vozu 56. - 27.6.2011 Škoda 14 Tr ev.č. 45 na konečné Antoníčkův pramen. - 27.6.2011 V Mariánských Lázních zbývají už jen dvě 14 Tr. Jedna z nich, 14 Tr ev.č. 45, je zachycena na točně Antoníčkův pramen. - 27.6.2011 Škoda 14 Tr ev.č. 45 stanicuje v zastávce Škola. - 27.6.2011 Škoda 14 Tr ev.č. 45 zatahující do vozovny zachycena na Školním náměstí. - 27.6.2011 Podvečerním sluncem nasvícená 24 Tr ev.č. 51 projíždí Masarykovou ulicí. - 27.6.2011

Fotogalerie (27.7.2010):

Fotografie pocházející z července 2010 zachycují místa, která nebyla zaznamenána při návštěvě v roce 2009 (například Panská pole, Husova ulice, trať do Velké Hleďsebe). Vyfoceno je také trolejové vedení v Třebízského ulici (k smyčce Lesní pramen), které je sice už od roku 1996 nepoužívané, odpojené od ostatní sítě, ale troleje a převěsy zde stále fyzicky jsou.

Škoda 24 Tr ev.č. 57 stanicuje v zastávce Nádraží. - 27.7.2010 Škody 24 Tr ev.č. 51 a 57 před mariánskolázeňským nádražím. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 51 v zastávce Nádraží. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 51 jako linka 5 v Husově ulici. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 51 jako linka 5 v Husově ulici. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 55 zatáčí do Husovy ulice - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 55 v Husově ulici. - 27.7.2010 Pohled na stříšku k nasazování tykadel na konečné Panská pole. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 57 přijíždí na konečnou Panská pole. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 57 odpočívá na obratišti Panská pole. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 57 odpočívá na obratišti Panská pole. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 57 v ulici U Pily. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 57 v ulici U Pily. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 51 jako linka 5 v Husově ulici. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 51 jako linka 5 v Husově ulici. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 51 stanicuje v zastávce Husova. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 55 projíždí na dieselagregát Husovou ulicí. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 55 projíždí na dieselagregát Husovou ulicí. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 55 míří k zastávce Kaufland. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 55 přijíždí na dieselagregát do zastávky Chebská. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 55 nasazuje tykadla v zastávce Chebská. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 55 s již nasazenými tykadly v zastávce Chebská. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 55 na lince 7 v Chebské ulici. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 55 stanicuje v zastávce Cristal. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 55 na Hlavní třídě. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 55 na Hlavní třídě. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 54 na Hlavní třídě. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 51 na Hlavní třídě. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 51 stanicuje v zastávce Cristal. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 51 na Hlavní třídě. - 27.7.2010 Turistický vláček ČSAD Karlovy Vary na Hlavní třídě. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 54 na Hlavní třídě. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 52 přijíždí na Hlavní třídu. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 54 jako linka 3 na Hlavní třídě. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 55 jako linka 6 v Chebské ulici. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 55 opouští Mariánské Lázně vstříc Velké Hleďsebi. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 55 opouští Mariánské Lázně vstříc Velké Hleďsebi. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 55 na meziměstské trati z M. Lázní do Velké Hleďsebe míří k Mariánským Lázním. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 55 na meziměstské trati z M. Lázní do Velké Hleďsebe míří k Mariánským Lázním. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 55 v Chebské ulici přijíždí do Mariánských Lázní. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 54 přijíždí k zastávce Chebská křižovatka. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 54 stanicuje v zastávce Chebská křižovatka. - 27.7.2010 Pohled na odpojené trolejové vedení v Třebízského ulici (k smyčce Lesní pramen). - 27.7.2010 Pohled na odpojené trolejové vedení na Hlavní třídě (k smyčce Lesní pramen). - 27.7.2010 Pohled na odpojení trolejového vedení k smyčce Lesní pramen od ostatní sítě (trolej vlevo). - 27.7.2010 Pohled na odpojené trolejové vedení v Třebízského ulici (k smyčce Lesní pramen). - 27.7.2010 Pohled na bývalý zastávkový záliv v bezporstřední blízkosti smyčky Lesní pramen. - 27.7.2010 Pohled na prostor odpojené smyčky Lesní pramen. - 27.7.2010 Pohled na prostor odpojené smyčky Lesní pramen. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 54 na Hlavní třídě. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 54 zatáčí k zastávce Mírové náměstí. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 53 přijíždí do zastávky Mírové náměstí. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 53 v zastávce Mírové náměstí. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 53 vyjíždí ze zastávky Mírové náměstí. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 57 stanicuje v zastávce Mírové náměstí. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 57 v Nehrově ulici. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 52 v Masarykově ulici. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 54 projíždí kolem Kolonády. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 51 v Reitenbergerově ulici. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 55 zatáčí k zastávce City service. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 55 stanicuje v zastávce City service. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 53 vjíždí do zastávky City service. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 53 stanicuje v zastávce City service. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 57 vjíždí do zastávky City service. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 52 vjíždí do zastávky City service. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 52 stanicuje v zastávce City service. - 27.7.2010 Pohled na odbavovací zařízení pro výdej jízdenek v předních dveřích trolejbusu typu 24 Tr. - 27.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 55 přijíždí do zastávky Centrum. - 27.7.2010

Fotogalerie (8.7.2009):

Následující fotografie zachycují provoz všedního dne v červenci 2009. Všechny výkony trolejbusových linek jsou zajišťovány vozy 24 Tr, krom linky 6, na které je nasazen autobus Citybus č. 32 jako náhrada za porouchanou 24 Tr s dieselagregátem.

Pohled na typický označník v Mariánských Lázních. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 52 v zastávce Knihovna. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 52 v zastávce Cristal. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 52 na Hlavní třídě. - 8.7.2009 Pohled na retro sloup na Hlavní třídě. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 53 v zastávce Pošta. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 53 míří k zastávce CITY SERVICE. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 54 opustila zastávku Centrum na Hlavní třídě. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 54 opustila zastávku Centrum na Hlavní třídě. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 54 projíždí kolem Kolonády. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 54 opustila Goethovo náměstí. - 8.7.2009 Pohled na smyčku Antoníčkův pramen spolu s 52. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 52 opouští smyčku Antoníčkův pramen. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 52 v nástupní zastávce smyčky Antoníčkův pramen. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 53 mezi zastávkami Dopravní podnik a Antoníčkův pramen. - 8.7.2009 Karosa CITYBUS ev.č. 32 opustila vozovnu najíždí na linku 6 jako náhrada za trolejbus. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 53 opustila zastávku Dopravní podnik (v popředí si všimněte bývalé smyčky a v pozadí vjezd do vozovny). - 8.7.2009 Pohled na jízdní řády. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 52 přijíždí do zastávky Sídliště. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 56 v zastávce Kaufland. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 56 v zastávce Kaufland. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 56 jedoucí na dieselagregát opouští zastávku Kaufland. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 56 jedoucí na dieselagregát projíždí kolem Kauflandu. - 8.7.2009 Karosa CITYBUS ev.č. 32 vjíždí do zastávky Kaufland jako náhrada za trolejbus. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 56 jedoucí na dieselagregát v Chebské ulici. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 56 zatočila do Husovy ulice. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 55 na křižovatce Chebská - Hlavní třída. - 8.7.2009 Sor B 10 ,5 ev.č. 33 na křižovatce Chebská - Hlavní třída. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 51 na křižovatce Chebská - Hlavní třída. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 53 opouští zastávku Chebská křižovatka. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 54 opouští zastávku Chebská křižovatka. - 8.7.2009 Detail jedné z výhybek na Hlavní třídě. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 51 na Hlavní třídě. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 52 na Hlavní třídě. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 57 na Hlavní třídě. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 55 na Hlavní třídě. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 56 na Hlavní třídě. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 54 na Hlavní třídě. - 8.7.2009 Škoda 24 Tr ev.č. 56 zatáčí k zastávce Nádraží. - 8.7.2009 Pohled na manipulační trolej sloužící k otáčení v zastávce Nádraží. - 8.7.2009

Zpět do České republiky