Zpět na úvodní stranu sekce Další provozy

Košice

Popis :

Košice, druhé největší město Slovenska, nalezneme na východním Slovensku. Počet obyvatel činí 235 000. Město je krajským městem stejnojmenného Košického kraje. Město leží v severní části Košické kotliny na řece Hornád.

První zmínka o Košicích pochází z roku 1230. Městská práva Košice získalo kolem roku 1241. V 16.stoletím začal význam Uher, tedy i Košic upadat . V 19.stoletím se město opět pozvedlo, rozšířil se průmysl, který ve městě ve větší či menší míře vydržel do dnešních dnů. V 60.letech minulého století byly vybudovány Východoslovenské železárny. Nová pracovní místa v železárnách si vyžádala výstavbu nových, rozsáhlých sídlišť.

Košice jsou v současnosti častým cílem turistů především díky historickému centra města, které bylo zrekonstruováno . V centru města nalezneme mimo nepoužívaných tramvajových kolejí třeba také Dóm svaté Alžběty, Kapli svatého Michala, košickou zpívající fontánu a Urbanovu věž. Město je také významnou dopravní křižovatku, mimo velkého vlakového a autobusové nádraží zde najdeme i mezinárodní letiště . V Košicích je nejvíce zastoupen hutnický a strojařský průmysl, především díky Východoslovenské železárny, ke kterým mimochodem vede i tramvajová rychlodráha.

Historie MHD v Košicích se začíná psát roku 1891, kdy v Košicích vyjela koněspřežná tramvaj. Košická MHD je tak nejstarší na Slovensku . Již o dva roky později, v roce 1893, vyjela do košických ulic parní tramvaj. Provoz jak koněspřežné, tak parní tramvaje byl ukončen roku 1914. Elektrické tramvaje se v Košicích poprvé objevily roku 1913 . Jednalo se však o tramvaje nákladní . O rok později vyjely i tramvaje osobní. Tramvajová doprava se nadále vyvíjela, stavěly se nové tratě, až dosáhl tramvajový provoz do dnešní podoby. Trolejbusy vyjely do košických ulic až roku 1993. Výstavbou trolejbusových tratí se reagovalo na velký podíl autobusové dopravy, který bylo nutné snížit . Postupně byly vybudovány trolejbusové tratě, které zůstaly do dnešní podoby a nová vozovna v, příznačně pojmenované, Trolejbusové ulici. Tato vozovna slouží dodnes.

Dopravný podnik mesta Košice ( DPMK ) provozuje v současnosti 27 trolejbusů .Jedná se o 7 trolejbusů typu 14 TrM ( 2001 – 2007 ) a 20 trolejbusů typu Škoda 15 Tr(M) ( 1001 – 1020 ). Autobusů je v současnosti provozováno 345 počínaje Karosami B 732 přes Ikarus, Novoplany a konče Solarisy Urbiny a plynovými Tedomy. Tramvají je provozováno 118 . Jedná se o vozy T3 v různých modifikacích, KT8D5 a T6A5. Košický unifikovaný nátěr je zeleno-bílý ( autobusy + některé tramvaje ) nebo červeno-bílý ( trolejbusy + některé tramvaje ) . I na zdejších vozech však nalezneme CVR.

Trolejbusy potkáme v Košicích pouze na dvou linkách : 71 – Lingov - KVP, kláštor ; 72 – Lingov – Grunt. Zapomněl jsem ještě zmínit noční trolejbusovou linku N71 jedoucí po stejné trase jako linka 71 . Tramvaje jsou provozovány na 15 linkách, autobusových linek je 40. Trolejbusové linky jedou ve vzájemném prokladu ve většině tras obou linek – Lingov – Diamantová.

Vzhledem k absenci nízkopodlažních trolejbusů se na trolejbusových linkách pravidelně setkáváme s autobusy na garantovaných nízkopodlažních spojích . Vzhledem k tomu, že v nejbližší době košický DP neplánuje nákup nových, nízkopodlažních trolejbusů, je budoucnost zdejšího provozu nejistá. Trolejbusy se totiž na celkové přepravě cestujících podílejí jen z 6%. Nejčastěji je jako rok konce košických trolejbusů zmiňován rok 2013, kdy končí práh životnosti vozů 14 Tr a 15 Tr(M). Podobný problém řeší i Žilina. Následující fotografie zachycují provoz v Košicích v sprnu roku 2010 a 2009 .

Fotogalerie ( 16.8.2010 ) :

Tramvaje typu T3 ev.č. 386 a 395 na Staničném námestie. - 16.8.2010 T3 ev.č. 382 na lince 4 přijíždí na Staničné námestie. - 16.8.2010 Tedom C12 G ev.č. 5608 v čele odpočívajících autobusů na Staničném námestie. - 16.8.2010 Iveco Citelis 18M CNG ev.č. 3301 na Staničném námestie. - 16.8.2010 Tétrojka ev.č. 404 míří k Staničnému námestie. - 16.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 1016 míří k zastávce Jakabov palác. - 16.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 1016 přijíždí k zastávce Jakabov palác. - 16.8.2010 Karosa ev.č. 6242 v zastávce Jakabov palác. - 16.8.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1004 stanicuje v zastávce Jakabov palác. - 16.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 1020 odpočívá na obratišti Myslava, Grunt. - 16.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 1017 přijíždí na konečnou Myslava, Grunt. - 16.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 1017 stanicuje ve výstupní zastávce fotogenického obratiště Myslava, Grunt. - 16.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 1017 odpočívá na obratišti Myslava, Grunt. - 16.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 1017 zatáčí k nástupní zastávce Grunt. - 16.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 2006 přijíždí k obratišti Myslava, Grunt. - 16.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 2006 přijíždí k obratišti Myslava, Grunt. - 16.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 2005 v zastávce Diamantová. - 16.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 1016 na Moskovské triede. - 16.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 1016 zastavila v zastávce Diamantová. - 16.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 1016 opustila zastávku Diamantová. - 16.8.2010 Karosa B 732 ev.č. 6272 odpočívá na smyčce Sídlisko KVP, Kláštor. - 16.8.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1004 zachycena na smyčce Sídlisko KVP, Kláštor. - 16.8.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1004 zachycena na smyčce Sídlisko KVP, Kláštor. - 16.8.2010 Téměř již historický kousek v podobě Ikarusu 280 ev.č. 4206 na smyčce Sídlisko KVP, Kláštor. - 16.8.2010 Ikarus 280 ev.č. 4206 přijíždí do nástupní zastávky smyčky Sídlisko KVP, Kláštor. - 16.8.2010 Ikarus 435 ev.č. 4301 přijíždí do obratiště Sídlisko KVP, Kláštor. - 16.8.2010 Košický Solaris URBINO 12 ev.č. 5103 na smyčce Sídlisko KVP, Kláštor. - 16.8.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1011 se otáčí v obratiši Sídlisko KVP, Kláštor. - 16.8.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1015 v Ulici Jána Pavla II. - 16.8.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1015 stanicuje v zastávce Húskova. - 16.8.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1003 v ulici Toryská. - 16.8.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1008 opustila zastávku Ružová. - 16.8.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1008 opustila zastávku Ružová. - 16.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 1018 v ulici Toryská. - 16.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 1018 stoupá k zastávce Ružová. - 16.8.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1004 stanicuje v zastávce Námestie osloboditeľov. - 16.8.2010 Pohled na upozornění o tramvajové výluce. - 16.8.2010 Souprava T6A5 ev.č. 620 a 621 odpočívá v obratišti Staničné námestie. - 16.8.2010 Pohled na zadní vůz soupravy T6A5 ev.č. 620 a 621 s zaslepenými světly. - 16.8.2010

Fotogalerie ( 24.8.2009 ) :

Škoda 15 Tr ev.č. 1003 přijíždí k zastávce Jakabov palác. - 24.8.2009 Škoda 14 TrM ev.č. 2004 v blízkosti zastávky Jakabov palác. - 24.8.2009 Souprava T3 ev.č. 408 + 409 odpočívá na Staničném námestí. - 24.8.2009 Pohled na košický označník. - 24.8.2009 Pohled na košické jízdní řády. - 24.8.2009 Škoda 15 Tr ev.č. 1010 v zastávce Jakabov palác. - 24.8.2009 CITELIS ev.č. 3309 na lince 71 jako nízkopodlažní spoj v ulici Námestie Osloboditeľov. - 24.8.2009 Souprava 415 + 416 v zastávce Dom Umenia. - 24.8.2009 Karosa B 941 ev.č. 3215 jako náhrada na trolejbusové lince 71opouští zastávku Dom Umenia. - 24.8.2009 Škoda 15 Tr ev.č. 1003 na Námestie Osloboditeľov. - 24.8.2009 T6A5 ev.č. 607 opouští stanici Námestie Osloboditeľov. - 24.8.2009 KT8D5 - RN2 ev.č. 531 míří k zastávce Námestie Osloboditeľov. - 24.8.2009 Škoda 15 Tr ev.č. 1008 v zastávce Magistrát mesta Košice. - 24.8.2009 Pohled na uchycení trolejí. - 24.8.2009 Škoda 15 TrM ev.č. 1017 míří k zastávce Dargov. hrdinů, Miestny úrad. - 24.8.2009 Škoda 15 Tr ev.č. 1007 míří k zastávce Dargov. hrdinů, Miestny úrad. - 24.8.2009 Solaris URBINO 15  ev.č. 3514 na Třídě arm. gen . L . Svobodu. - 24.8.2009 Tedom ev.č. 5603 na Třídě arm. gen . L . Svobodu. - 24.8.2009 Odstavená Škoda 15 Tr ev.č. 1003 odpočívá na smyčce Lingov. - 24.8.2009 Odstavená Škoda 15 Tr ev.č. 1003 odpočívá na smyčce Lingov. - 24.8.2009 Škoda 15 Tr ev.č. 1004 v Charkovské ulici. - 24.8.2009 Škoda 15 Tr ev.č. 1010 vjíždí na smyčku Lingov. - 24.8.2009 Škoda 15 Tr ev.č. 1015 vjíždí na smyčku Lingov. - 24.8.2009 Škoda 15 Tr ev.č. 1008 odpočívá na smyčce Lingov. - 24.8.2009 Škoda 15 Tr ev.č. 1004 odpočívá na smyčce Lingov. - 24.8.2009 Pohled na uchycení trolejí. - 24.8.2009 Škoda 14 TrM ev.č. 2006 opouští smyčku Lingov. - 24.8.2009 Karosa B 932 ev.č. 5216 odpočívá na smyčce Lingov. - 24.8.2009  Odpočívající trolebusy na smyčce Lingov. - 24.8.2009 Odpočívající trolebusy na smyčce Lingov. - 24.8.2009 Škoda 15 Tr ev.č. 1008 vjíždí do zastávky Kalinovská. - 24.8.2009 Škoda 15 Tr ev.č. 1004 na Třídě arm. gen . L . Svobodu. - 24.8.2009 Škoda 15 Tr ev.č. 1004 na Třídě arm. gen . L . Svobodu. - 24.8.2009 Škoda 14 TrM ev.č. 2006 na Třídě arm. gen . L . Svobodu. - 24.8.2009 Škoda 14 TrM ev.č. 2004 na Třídě arm. gen . L . Svobodu. - 24.8.2009 T3 ev.č. 380 opouští Staničné námestie. - 24.8.2009 Míjení Tedomů ev.č. 5614 a 5607 na Staničném námestí. - 24.8.2009 Ikarus 280 ev.č. 4212 odpočívá na Staničném námestí. - 24.8.2009

Zpět na Slovensko