Zpět na úvodní stranu sekce Další provozy

Hradec Králové

Popis :

Hradec Králové, krajské město stejnojmenného Královehradeckého kraje, leží na soutoku řek Labe a Orlice. Počet obyvatel činí 96 000 .

Hradec byl znám již v 10.století, jako osada. Roku 1225 se Hradec Králové stal svobodným královským městem. Ve 14.století prestiž města rostla.Roku 1762 vypukl v Hradci Králové požár, který zničil téměř polovinu města . Roku 1851 se Hradec stal samostatným městem. Rozvoj města přerušila až druhá světová válka .

Současný Hradec Králové je krajské město, velká dopravní křižovatka, sídlo mnoha úřadů a také univerzity. Turisté Hradec Králové navštěvují především díky historickému jádru, které bylo vyhlášenou městkou památkovou rezervací . Ve městě nalezneme významné architektonické památky od architektů Kotěry a Gočára. V neposlední řadě je také Hradec navštěvován díky mnoha cyklostezkám.

Historie hradecké MHD se začíná psát roku 1914 kdy byly na Pražském mostě položeny koleje budoucí tramvajové tratě . První světová válka, však stavbu tramvajové tratě zastavila . Opětovná výstavba již nezačala . Roku 1928 byly zavedeny první autobusové linky . Roku 1947 byl podán návrh na stavbu trolejbusové tratě . Návrh byl přijat a již o dva roky později, v roce 1949 vyjely do ulic Hradce Králové první trolejbusy. První trať vedla od nádraží do Nového Hradce. Postupem času byly zprovozňovány další tratě, až byl vytvořen obousměrný okruh kolem centra města. V 60. a 70.letech bylo rozhodnuto o zrušení trolejbusového provozu. Od zrušení se však naštěstí upustilo a trolejbusová síť se časem i nadále rozšiřovala, až do dnešní podoby. Poslední velkou investiční akcí se stala stavba Terminálu HD roku 2008, který nahradil dřívější nevyhovující terminál. Provozovatelem terminálu je hradecký DP. Na tomto terminálu byly v roce 2011 i představeny nové trolejbusy 31 Tr .

Dopravní podnik města Hradce Králové ( DPMHK ) k 26.5.2010 provozoval 34 trolejbusů. Jedná se o 4 vozy typu 14 Tr(M) (08 - vůz autoškoly, 28, 31, 32 ), 8 kloubových trolejbusů 15 Tr(M) ( 73, 77, 78, 83 – 86 ) a zbytek nebo-li 22 vozů, tvoří nejrozšířenější hradecký typ trolejbusu – Škoda 21 Tr ( AC / ACI ) ( 33 – 48, 51 – 55 ). Zajímavostí je, že vůz ev.č. 50 je původně plzeňský vůz 479. Autobusů bylo HK k 26.5.2010 v městské dopravě provozováno 92 počínaje Karosami B 941 přes Citybus / CITELIS 12, 18 až po SOR B 7,5. V zájezdové dopravě jsou provozovány další vozy značek Karosa, Man a Mercedes. Unifikovaný nátěr vozidel městské dopravy je červeno-žluto-bílý.

V roce 2011 byly do Hradce Králové dodávány trolejbusy 30 Tr a 31 Tr. S dodávkou nových trolejbusů logicky souvisí i vyřazování starších trolejbusů 14 Tr(M), 15 Tr(M) a 21 Tr. Stav hradeckých trolejbusů k 13.3.2012 je 1x 14 Tr ( 08 - vůz autoškoly ), 2x 14 Tr ( ev.č. 31, 32 ), 2x 15 Tr ( 77, 78 ), 12x 21 Tr ( ev.č. 33, 34, 37 - 40, 43 - 48 ), 1x 21 Tr ACI ( ev.č. 50 ), 5x 21 Tr AC ( ev.č. 51 - 55 ), 6x 30 Tr ( ev.č. 11 - 16 ) a 11x 30 Tr ( ev.č. 61 - 71 ), celkem tedy 40 vozů.

S trolejbusy se v Hradci Králové setkáme na 5 linkách : 1 – Terminál HD – Nový Hradec Králové – Kluky ; 2 - Terminál HD – Nový Hradec Králové ; 3 – Plačice – Slezské předměstí, Cihelna ; 6 - Terminál HD – Slezské předměstí, Cihelna a 7 - Terminál HD – Malšovice, U Čechů . Jak vidno čtyři z pěti linek startují v Terminálu HD a všech pět trolejbusových linek se setkává před hlavním vlakovým nádražím . Může se zdát, že linky 1 a 2 jezdí po stejné trase, ale každá linka obsluhuje jinou část města a ve společných úsecích jezdí ve vzájemném prokladu . Autobusových linek je 19 + 2 noční . Ještě zmíním zajímavost hradeckého DP. Tou je, že tento DP si vyrábí vlastní označníky i čekárny pro cestující . Ty jsou dokonce dodávány i do dalších měst ( včetně Plzně ) .

Ve hradeckém trolejbusovém provozu v současnosti není připravováno další rozšíření trolejbusové sítě . Naopak různé odbočky a objízdné trasy v centru města jsou postupně snášeny.

Fotogalerie ( 14.3.2011 ) :

Pohled na odstavnou plochu Terminálu HD mimo jiné s vozem ev.č. 78. - 14.3.2011 Pohled na zrezlé dveře vozu 15 Tr. - 14.3.2011 Škoda 21 Tr ev.č. 43 ve výstupní zastávce Terminálu HD. - 14.3.2011 Škoda 21 Tr ev.č. 43 se otáčí na Terminálu HD. - 14.3.2011 Škoda 21 Tr ev.č. 40 opouští Terminál HD. - 14.3.2011 Škoda 15 Tr ev.č. 78 opouští Terminál HD. - 14.3.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 84 v Sladkovského ulici. - 14.3.2011 Škoda 21 Tr ev.č. 39 projíždí kolem hlavního nádraží. - 14.3.2011 Pohled do interiéru trolejbusu 15 TrM. - 14.3.2011 Škoda 15 Tr ev.č. 78 v zastávce Zvonička. - 14.3.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 82 v poslední týdny provozu přijíždí k zastávce Zvonička. - 14.3.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 82 brzdí do zastávky Zvonička. - 14.3.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 83 v poslední týdny provozu vjíždí do zastávky Zvonička. - 14.3.2011 Karosa B 941 ev.č. 263 jako náhradní doprava za trolejbus zachycena na točce Nový Hradec Králové. - 14.3.2011 Škoda 15 Tr ev.č. 77 na konečné Nový Hradec Králové ( zadní čelo vozu je bíle díky nedávno odstraněné CVR ). - 14.3.2011 Škoda 15 Tr ev.č. 77 odpočívá na konečné Nový Hradec Králové. - 14.3.2011 Škoda 15 Tr ev.č. 77 odpočívá na konečné Nový Hradec Králové. - 14.3.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 86 v poslední týdny provozu odpočívá na obratišti Nový Hradec Králové. - 14.3.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 86 odpočívá na obratišti Nový Hradec Králové. - 14.3.2011 Škoda 21 Tr ev.č. 43 vyjíždí ze zastávky Adalbertinum. - 14.3.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 86 v Brněnské ulici. - 14.3.2011 Škoda 15 Tr ev.č. 78 nasazená na linku 2 projíždí Komenského ulicí. - 14.3.2011 Škoda 21 Tr ev.č. 46 v Nezvalově ulici. - 14.3.2011 Karosa B 941 ev.č. 263 jako náhradní doprava za trolejbus v Komenského ulici. - 14.3.2011 Škoda 21 Tr ev.č. 43 odpočívá na obratišti Slezské předměstí - cihelna. - 14.3.2011 Vozy 43, 55 a 265 na konečné Slezské předměstí - cihelna. - 14.3.2011 Škoda 15 TrM ev.č 85 při zkušební jízdě na točce Slezské předměstí - cihelna. - 14.3.2011 Škoda 15 TrM ev.č 85 projíždí zastávku Slezské předměstí - cihelna. - 14.3.2011 Škoda 21 Tr ev.č. 40 míří k zastávce Muzeum. - 14.3.2011 Škoda 21 Tr ev.č. 47 míří k zastávce Obchodní dům TESCO. - 14.3.2011 Škoda 21 Tr ev.č. 38 na konečné Plačice. - 14.3.2011 Škoda 21 Tr ev.č. 38 na konečné Plačice. - 14.3.2011 Škoda 21 Tr ev.č. 39 manipulačně přijíždí ke konečné Malšovice. - 14.3.2011 Škoda 21 Tr ev.č. 40 míří na konečnou Malšovice. - 14.3.2011 Škoda 21 Tr ev.č. 39 v ulici Na Drahách. - 14.3.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 82 na třídě Československé armády. - 14.3.2011 Škoda 21 Tr ev.č. 43 v Pospíšilově ulici. - 14.3.2011 Škoda 21 Tr AC ev.č. 55 vjíždí do zastávky Škola SNP. - 14.3.2011 Vozy 44 a 55 v zastávce Škola SNP. - 14.3.2011 Škoda 21 Tr ev.č. 42 vjíždí do zastávky Dopravní podnik. - 14.3.2011 Škoda 21 Tr AC ev.č. 55 stanicuje v zastávce Dopravní podnik. - 14.3.2011 Škoda 21 Tr ev.č. 38 projíždí Buzuluckou ulicí. - 14.3.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 78 opustila zastávku Komenského. - 14.3.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 32 v ulici Československé armády. - 14.3.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 32 zatáčí do Pospíšilovy ulice. - 14.3.2011 Pohled do interiéru vozu 14 TrM. - 14.3.2011 Pohled do interiéru vozu 14 TrM. - 14.3.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 32 zachycena na konečné Slezské předměstí - cihelna. - 14.3.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 32 odpočívá na točce Slezské předměstí - cihelna. - 14.3.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 32 odpočívá na točce Slezské předměstí - cihelna. - 14.3.2011 32 najíždí do nástupní zastávky Slezské předměstí - cihelna. - 14.3.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 32 opustila zastávku Muzeum. - 14.3.2011 Trejsiny 40 a 35 v zastávce Centrál. - 14.3.2011 Škoda 21 Tr ev.č. 35 stanicuje v zastávce Centrál. - 14.3.2011 Škoda 21 Tr ev.č. 48 opouští Terminál HD. - 14.3.2011 Odstavené autobusy spolu s 15 TrM ev.č. 84 na Terminálu HD. - 14.3.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 84 v poslední týdny provozu opouští Terminál HD. - 14.3.2011 Škoda 15 Tr ev.č. 78 přijíždí na konečnou Terminál HD. - 14.3.2011 Karosa Citybus ev.č. 119 v Puškinově ulici. - 14.3.2011 Škoda 15 Tr ev.č. 77 vyjíždí ze zastávky Hlavní nádraží. - 14.3.2011 Škoda 21 Tr ev.č. 35 zatáčí k zastávce Hlavní nádraží. - 14.3.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 82 zatáčí k zastávce Hlavní nádraží. - 14.3.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 85 zatáčí do zastávky Hlavní nádraží. - 14.3.2011 Královehradecká Škoda 15 Tr ev.č. 78 odpočívá na terminálu HD. - 14.3.2011

Fotogalerie ( 4.8.2009 ) :

Škoda 21 Tr AC ev.č. 54 v zastávce Hlavní nádraží. - 4.8.2009 Škoda 21 Tr AC ev.č. 54 v zastávce Hlavní nádraží. - 4.8.2009 Iveco Citelis ev.č. 149 v zastávce Hlavní nádraží. - 4.8.2009 Irisbus CITYBUS 18 ev.č. 270 v zastávce Hlavní nádraží. - 4.8.2009 Pohled na tabuli s odjezdy MHD a vlaků před hlavním nádražím. - 4.8.2009 Škoda 21 Tr ev.č. 44 vjíždí do zastávky Hlavní nádraží ( všimněte si křížení trolejí k předjíždění tbusů stanicujících v zastávce ). - 4.8.2009  Pohled na upevnění trolejí v prostoru Terminálu HD. - 4.8.2009 CITELIS ev.č. 152 v prostoru zastávky Hlavní nádraží. - 4.8.2009 Škoda 21 Tr AC ev.č. 51 zatáčí k zastávce Hlavní nádraží. - 4.8.2009 CITYBUS ev.č. 125 vjíždí do zastávky Hlavní nádraží. - 4.8.2009 Škoda 14 TrM ev.č. 31 v zastávce Hlavní nádraží. - 4.8.2009  Škoda 14 TrM ev.č. 31 opouští zastávku Hlavní nádraží ( všimněte si křížení trolejí k předjíždění tbusů stojících v zastávce ) . - 4.8.2009 Škoda 14 TrM ev.č. 31 opouští zastávku Hlavní nádraží ( všimněte si křížení trolejí k předjíždění tbusů stojících v zastávce ) . - 4.8.2009 Škoda 21 Tr AC ev.č 51 zatahující do vozovny projíždí zastávky Hlavní nádraží. - 4.8.2009 CITYBUS 18 ev.č. 272 opopuští zastávku Hlavní nádraží. - 4.8.2009 CITYBUS ev.č. 272 přijíždí do prostoru zastávky Hlavní nádraží. - 4.8.2009 Škoda 21 Tr ev.č. 39 v zastávce Hlavní nádraží. - 4.8.2009 Škoda 21 Tr ev.č. 39 přijíždí do prostoru zastávky Hlavní nádraží. - 4.8.2009 Pohled na rozjezdovou výhybku v prostoru Hlavního nádraží. - 4.8.2009 Škoda 21 Tr ev.č. 48 zatáčí k Terminálu HD. - 4.8.2009 CITELIS ev.č. 220 vjíždí do Terminálu HD. - 4.8.2009 Strakatá Škoda 21 Tr ev.č. 36 vjíždí do Terminálu HD. - 4.8.2009 Škoda 21 Tr ev.č. 47 ve výstupní stanici Terminálu HD. - 4.8.2009 Škoda 21 Tr ev.č. 44 ve výstupní stanici Terminálu HD. - 4.8.2009 Škoda 21 Tr AC ev.č. 54 opouští výstupní zastávku Terminálu HD. - 4.8.2009 Citelis ev.č. 150 v odpočinkovém prostoru Terminálu HD. - 4.8.2009  Škoda 21 Tr AC ev.č. 54 a 14 TrM ev.č. 31 odpočívají na smyčce Nový Hradec. - 4.8.2009 Škoda 21 Tr AC ev.č. 54 přijíždí do nástupní zastávky smyčky Nový Hradec. - 4.8.2009 Škoda 14 TrM ev.č. 31 odpočívá na fotogenické smyčce Nový Hradec. - 4.8.2009 Škoda 14 TrM ev.č. 31 odpočívá na fotogenické smyčce Nový Hradec. - 4.8.2009 Škoda 14 TrM ev.č. 31 odpočívá na fotogenické smyčce Nový Hradec. - 4.8.2009 Karosa CITYBUS ev.č. 101 opouští smyčku Nový Hradec jako náhrada za trolejbus . - 4.8.2009  Pohled na stříšku na smyčce Nový Hradec ( z této zast. jezdí každou hodinu spoj do Kluků na dieselagregát . Nejačastěji je vedený 21 Tr ACI ev.č. 50 nebo autobusy ) . - 4.8.2009 Škoda 21 Tr ev.č. 39 přijíždí do nástupní zastávky smyčky Nový Hradec. - 4.8.2009 Pohled na královehradecký jízdní řád. - 4.8.2009 Pohled na upevnění trolejí. - 4.8.2009 Pohled na královehradecký označník. - 4.8.2009  Škoda 21 Tr ev.č. 36 míří k zastávce Zvonička. - 4.8.2009 Škoda 21 Tr ev.č. 47 vjíždí do zastávky Zvonička. - 4.8.2009 Škoda 21 Tr ev.č. 36 v zastávce Zvonička. - 4.8.2009 Škoda 21 Tr AC ev.č. 54 míří k zastávce Zvonička. - 4.8.2009 Škoda 21 Tr ev.č. 34 na Dukelské třídě míří k zastávce Obchodní dům TESCO. - 4.8.2009 CITELIS ev.č. 165 míří k zastávce Obchodní dům TESCO. - 4.8.2009 Škoda 21 Tr ev.č. 45 na Dukelské třídě míří k zastávce Obchodní dům TESCO. - 4.8.2009 Škoda 21 Tr ev.č. 41 vyjíždějící z vozovny míjí odstavenou 33. - 4.8.2009  Škoda 21 Tr ev.č. 41 vyjíždí z vozovny. - 4.8.2009 Odstavená 21 Tr pod budovou královehradeckého DP. - 4.8.2009 Škoda 21 Tr ev.č. 38 opustila zastávku Dopravní podnik. - 4.8.2009 Škody 21 Tr ev.č. 33 a 51 před vozovnou. - 4.8.2009 Škody 21 Tr ev.č. 33 a 51 před vozovnou. - 4.8.2009 Škody 21 Tr ev.č. 33 a 51 spolu s CITYBUSEM ev.č. 136 před vozovnou. - 4.8.2009 Škody 21 Tr ev.č. 33 a 51 před vozovnou. - 4.8.2009 Škoda 21 Tr ev.č. 42 vjíždí do zastávky Dopravní podnik. - 4.8.2009  Škoda 21 Tr ev.č. 41 vjíždí do zastávky Dopravní podnik. - 4.8.2009 Škoda 21 Tr ev.č. 41 v zastávce Dopravní podnik aneb kolikrát naleznete logo DP :-). - 4.8.2009 Škoda 21 Tr ev.č. 34 v zastávce Slezské Předměstí, cihelna. - 4.8.2009 Škoda 21 Tr ev.č. 46 zatáčí do nástupní zastávky smyčky Slezské Předměstí, cihelna ( všimněte si teprve nabíhajícího cíle na BUSE ) . - 4.8.2009 Škoda 21 Tr ev.č. 34 vjíždí do zastávky Hypernova. - 4.8.2009 Škoda 21 Tr ev.č. 40 míří k zastávce Hypernova. - 4.8.2009 Škoda 21 Tr ev.č. 40 míří k zastávce Hypernova. - 4.8.2009 Škoda 21 Tr ev.č. 45 vjíždí do zastávky Hypernova. - 4.8.2009 Škoda 21 Tr ev.č. 40 odpočívá v zastávce Hypernova. - 4.8.2009 Škoda 21 Tr ev.č. 40 vjíždí do zastávky Hypernova. - 4.8.2009

Zpět do České republiky