Zpět na úvodní stranu sekce Další provozy

Banská Bystrica

Popis:

Banská Bystrica, krajské město Banskobystrického kraje leží na středním Slovensku. Počet obyvatel činí 79 000. Město leží v Zvolenské kotlině, na řece Hron, na úpatí Kremnických vrchů.

První písemná zmínka o městě pochází z roku 1255. Do Banské Bystrice se díky těžbě surovin stěhovali nejen řemeslníci a město vzkvétalo. Byla zde jedna z největších těžebních společností ve světe. Po vyčerpání zásob mědi se v Banské Bystrici začala více rozvíjet výroba papíru a zpracování dřeva. Z novodobých dějin stojí za zmínku především Slovenské národní povstání při druhé světové válce. Banská Bystrica byla totiž centrem povstání.

Banská Bystrica je díky výhodné nedaleko Nízkých Tater vyhledávaným místem turistů, ať již v létě pro turistiku či v zimě pro lyžování apod. Dále stojí za návštěvu i historické centrum města, které bylo již v roce 1955 vyhlášeno za městskou památkovou rezervaci. V centru města nalezneme např. Městský hrad, kostel Nanebevzetí Panny Marie, katedrálu svatého Františka Xaverského, nově zrekonstruovanou radnici i domy bohatých měšťanů. V blízkosti centra města se také nachází Památník SNP, který jistě zaujme svým vzhledem.

Historie MHD v Banské Bystrici se začíná psát roku 1949, kdy byl založen podnik „Hostiteľské závody mesta Banskej Bystrice“. Ten však provozoval pouze autobusy. Sice se v Banské Bystrici uvažovalo o trolejbusech již od roku 1935 (bylo uvažováno i meziměstské trati), Banská Bystrica se však trolejbusů dočkala až v roce 1989. Tehdy ji zavedlo ČSAD Banská Bystrica. Konkrétně první trolejbus s cestujícími vyjel do ulic Banské Bystrice dne 24.8.1989. I přes snížení dotací i nadále pokračovala výstavba trolejbusových tratí. Již od 1.3.1994 byl v Banské Bystrici zaveden nástup předními dveřmi, který zůstal dodnes. Po roce 2000 postupně začaly klesat ujeté výkony městské dopravy. V Banské Bystrici byl již několikrát provoz trolejbus "na hraně." Asi nejdelší období bez trolejbusů bylo od 1.1.2006 do 10.11.2007. Důvodem bylo převedení veřejné dopravy v Banské Bystrici na SAD Zvolen (Slovenská autobusová doprava Zvolen). Ta začala provozovat MHD v BB právě od 1.1.2006. Do 31.12.2005 byla provozovatelem trolejbusů v Bystrici firma SAD BBDS (Banskobystrická dopravní společnost). Posledním dnem trolejbusů tak byl 31.12.2005, kdy fandové uspořádali i rozlučkovou jízdu s trolejbusy. Zrušení trolejbusů se však setkalo s ostrým nesouhlasem nejen odborníků, a tak vznikla petice s několika tisíci podpisů za obnovení trolejbusového provozu. V roce 2007 si firma MHDBB pronajala od SAD Zvolen trolejbusy a trolejbusové tratě. Jednalo se o trolejbusy ev.č. 1001, 1003 - 1007 (typ 14 Tr - celkem 6 vozů) a ev.č. 1501 - 1503, 1505 - 1507, 1509, 1510, 1512, 1514 - 1516, 1518, 1520 - 1524, 1527 (15 Tr - celkem 19 vozů). A od 10.11.2007 opět trolejbusy vyjíždí do ulic Banské Bystrice. Provoz nebyl obnoven ještě na všech linkách (trolejbusy jezdily zpočátku pouze na dvou linkách, postupně byly však v prosinci 2007 obnoveny i zbývající linky). Dne 1.7.2009 pak byla zavedena ještě linka 8. Stále však není vyhráno, poněvadž plynové autobusy Citelis, které jsou nakupovány, se trolejbusům téměř vyrovnají i z ekologického hlediska. V roce 2010 bylo firmou MHDBB od SAD BBDS odkoupeno 25 trolejbusů a trolejbusové tratě.

K 1.8.2010 je v Banské Bystrici provozováno celkem 27 trolejbusů (6 vozů 14 Tr 1001, 1003 - 1007; 19 vozů 15 Tr ev.č. 1501 - 1503, 1505 - 1507, 1509, 1510, 1512, 1514 - 1516, 1518, 1520 - 1524, 1527; 2 vozy 15 TrM ev.č. 1528 a 1529). V roce 2011 je postupně doplňují také zbrusu nové trolejbusy 30 Tr. Nejprve v počtu dvou kusů (ev.č. 3001 a 3003) ve zkušebním provozu. Trolejbusy Škoda 30 Tr jsou krom prototypu montovány externě přímo v B. Bystrici (více na stránce dodávky 30 Tr pro BB). Na jaře roku 2010 byl v Banské Bystrici na předváděcích jízdách trolejbus SOR CITY TNB 12. Tento trolejbus je krom výzbroje téměř stejný jako právě dodávané 30 Tr. Všech 19 nových trolejbusů 30 Tr bylo představeno dne 30.6.2011. Trolejbusy byly seřazeny v areálu vozovny Krennička (viz foto 1, foto 2). V provozu s cestujícími se pak všech devatenáct trolejbusů objevilo dne 1.7.2011. V ten den již do banskobystrických ulic nevyjel žádný starý trolejbus 14 Tr nebo 15 Tr(M). Trolejbusy 14 Tr slouží především jako zálohy v případě neprovozuschopnosti 30 Tr, trolejbusy 15 Tr(M) pak v školním roce v době přepravní špičky doplňují na třech kurzech flotilu devatenácti trolejbusů 30 Tr (mimo školní rok trolejbusy 30 Tr se svými devatenácti vozy pokryjí potřebu vypravených vozů samy). Po zařazení nových trolejbusů je stav vozového parku následující: 4x 14 Tr (ev.č. 1001, 1003, 1005, 1007), 4x 15 Tr (1501, 1512, 1518, 1523), 2x 15 TrM (1528, 1529) a 19x 30 Tr (ev.č. 3001 - 3019), celkem tedy 29 vozů. Jak vidno, za 19 nových 30 Tr byly vyřazeny 2 14 Tr (ev.č. 1004, 1006) a 15 vozů 15 Tr (1502, 1503, 1505 - 1507, 1509, 1510, 1514 - 1516, 1520 - 1522, 1524, 1527).

V Banské Bystrici je provozováno i mnoho autobusů, s výraznou převahou vedou vozy Karosa (typy B 732 - B 961), které jsou doplněny plynovými autobusy Irisbus Citelis (v variantách 10,5; 12 a 18) a také několika minibusy Iveco. Zdejší unifikovaný nátěr, kterým je opatřena naprostá většina vozidel, je červeno-bílý (u trolejbusů 14 Tr a 15 Tr s lomeným pruhem).

Trolejbusy jsou provozovány na osmi linkách (1 - Železničná stanica - Rooseveltova nemocnica; 2 - Železničná stanica - Vozovňa Kremnička; 3 - Vozovňa Kremnička - Rooseveltova nemocnica; 4 - Železničná stanica - TESCO hypermarket; 5 - TESCO hypermarket - Rooseveltova nemocnica; 6 - Železničná stanica - Tulská - Železničná stanica (polokružní linka); 7 - Železničná stanica - Internátna; 8 - Železničná stanica - Tulská - Železničná stanica (polokružní linka)). Jak vyplývá z linkového vedení, tak většina linek začíná na Železniční stanici. Za zmínku stojí i linky o totožné trase provozované autobusy, které mají před označením trolejbusové linky ještě číslo 1 (tudíž linky 11 - 18). Tyto linky byly provozovány především o víkendech, kdy nebyly vypravovány trolejbusy.

V banskobystrické MHD je odbavovací systém stále založen na vstupu předním dveřmi, kde je umístěna pokladna. Obyvatelům B. Bystrice s čipovou kartou je pak nástup umožněn i dalšími dveřmi, přesto většina lidí nastupuje předními dveřmi, čímž je MHD trochu zpomalována.

Úvahy o konci trolejbusů v Banské Bystrici se objevují stále, doufejme však, že i díky novým trolejbusům 30 Tr je provoz trolejbusů v Banské Bystrici opět na několik desítek let uchráněn.

Fotogalerie (11.8.2011 - 13.8.2011):

V srpnu 2011 již trolejbusový provoz zajišťují téměř výhradně nové 30 Tr. Trolejbusy 14 Tr se dostanou ke slovu v případě poruchy či dílenské prohlídky 30 Tr. Ve školním roce v přepravních špičkách jsou vypravovány ještě tři kloubové 15 Tr(M). Starých trolejbusů rapidně ubylo, za 19 nových 30 Tr byly vyřazeny 2 14 Tr a 15 vozů 15 Tr. Vozový park trolejbusů od 1.7.2011 je tak tento: 4x 14 Tr (ev.č. 1001, 1003, 1005, 1007), 4x 15 Tr (1501, 1512, 1518, 1523), 2x 15 TrM (1528, 1529) a 19x 30 Tr (ev.č. 3001 - 3019), celkem 29. S novými trolejbusy 30 Tr je zavedena ještě jedna novinka, poptávkové otevírání dveří. Nástup všemi dveřmi je ale umožněn jen cestujícím s čipovou kartou, lidé bez jízdenky si ji musí koupit u řidiče při nástupu prvními dveřmi. Změnou oproti dřívějšku je také vypravování trolejbusů i o víkendech. Autobusy za trolejbusy nyní nevyjíždí vůbec.

Škoda 30 Tr ev.č. 3016 stanicuje v zastávce Národná. - 13.8.2011 V sobotním ránu odpočívají na obratišti Železničná stanica trolejbusy 3012 a 3007. - 13.8.2011 Karosa B 952E (SPZ ZV-169BH) odpočívá na točce Železničná stanica. - 13.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3018 přijela do výstupní zastávky Železničná stanica. - 13.8.2011


Škoda 30 Tr ev.č. 3006 stanicuje v zastávce Tulská. - 12.8.2011 Irisbus Citelis 12 CNG (SPZ ZV-156CA) v zastávce Internátna, Astra. - 12.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3004 na Kyjevském náměstí. - 12.8.2011 Pohled na sloup s výložníkem v ulici Internátna. - 12.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3001 v ulici Internátna. - 12.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3001 na konečné Internátna, otočka. - 12.8.2011 Pohled do interiéru trolejbusu 30 Tr. - 12.8.2011 Pohled na reklamní obrazovku. - 12.8.2011 Pohled do zadní části trolejbusu 30 Tr. - 12.8.2011 Pohled na upozornění na madle v bezprostřední blízkosti dveří. - 12.8.2011 Pohled na informace o dotykovém otvírání dveří. - 12.8.2011 Pohled na informace o nových trolejbusech umístěné v každé banskobystrické 30Tr. - 12.8.2011 Pohled do přední části trolejbusu 30 Tr. - 12.8.2011 Pohled na ne zcela ideální umístění bočního panelu přímo za okenní sloupek. - 12.8.2011 Pohled na nalepené informace o financování trolejbusů. - 12.8.2011 Pohled na řídíčí pult trolejbusu 30 Tr. - 12.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3001 odpočívá na konečné Internátna, otočka. - 12.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3001 pozuje v zastávce Internátna, otočka. - 12.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3001 opouští točku Internátna. - 12.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3006 stanicuje v zastávce Tulská, Boneta. - 12.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3006 stopá Tulskou ulicí. - 12.8.2011 Pohled na uchycení trolejí v oblouku. - 12.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3012 přijíždí do zastávky Tulská, u Kucbela. - 12.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3012 se rojíždí ze zastávky Tulská, u Kucbela. - 12.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3012 opustila zastávku Tulská, u Kucbela. - 12.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3011 v Tulské ulici. - 12.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3006 zatáčí v Tulské ulici. - 12.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3006 v Tulské ulici. - 12.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3012 klesá k zastávce Nad Moskovskou. - 12.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3012 klesá k zastávce Nad Moskovskou. - 12.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3011 opustila zastávku Nad Moskovskou. - 12.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3004 míří k zastávce Sládkovičova. - 12.8.2011 Škoda 14 Tr ev.č. 1001 v zastávce Roosveltova nemocnica. - 12.8.2011 Pohled do interiéru vozu 14 Tr ev.č. 1001. - 12.8.2011 Pohled do interiéru vozu 14 Tr ev.č. 1001. - 12.8.2011 Škoda 14 Tr ev.č. 1001 na točce Roosveltova nemocnica. - 12.8.2011 Škoda 14 Tr ev.č. 1001 odpočívá na konečné Roosveltova nemocnica. - 12.8.2011 Škoda 14 Tr ev.č. 1001 odpočívá na konečné Roosveltova nemocnica. - 12.8.2011 Setkání nejnovějšího a nejstaršího banskobystrického trolejbusu (ev.č. 3019 a 1001) na obratišti Roosveltova nemocnica. - 12.8.2011 Škoda 14 Tr ev.č. 1001 stanicuje v zastávce Roosveltova nemocnica. - 12.8.2011 Škoda 14 Tr ev.č. 1001 vyjíždí ze zastávky Roosveltova nemocnica. - 12.8.2011 Škoda 14 Tr ev.č. 1001 opustila zastávku Roosveltova nemocnica. - 12.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3019 odpočívá na točce Roosveltova nemocnica. - 12.8.2011 Iveco Stratos L27 (SPZ  BB-359CK) na náměstí Š. Moyzesa. - 12.8.2011 Karosa B732 (SPZ  ZV-594BC) stanicuje v zastávce Námestie slobody. - 12.8.2011 Karosa B 952E (SPZ ZV-165BH) opustila zastávku Námestie slobody. - 12.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3016 opustila zastávku Námestie slobody. - 12.8.2011


Roztykadlená Škoda 30 Tr ev.č. 3005 odstavená na obratišti Železničná stanica. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3012 odpočívá na konečné Železničná stanica. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3014 vyjíždí ze zastávky Národná. - 11.8.2011 Pohled z profilu na vůz 30 Tr (konkrétně ev.č. 3005) v zastávce Národná. - 11.8.2011 Pohled na banskobystrické jízdní řády i se schématem trolejbusových linek. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3011 odpočívá na fotogenickém obratišti Rooseveltova nemocnica. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3016 ve výstupní zastávce Rooseveltova nemocnica. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3016 na obratišti Rooseveltova nemocnica. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3016 odpočívá na obratišti Rooseveltova nemocnica. - 11.8.2011 Karosa B 932E (SPZ BB- 245AY) na lince 13 opustila zastávku Rooseveltova nemocnica. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3015 míří k zastávce Rooseveltova nemocnica. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3015 míří k zastávce Rooseveltova nemocnica. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3018 mezi zastávkami Tajovského, SOU a Rooseveltova nemocnica. - 11.8.2011 Karosa B 961E (SPZ ZV- 318BI) klesá k zastávce Tajovského, SOU. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3016 mezi zastávkami Rooseveltova nemocnica a Tajovského, SOU. - 11.8.2011 Pohled na zajímavé uchycení (resp. výměnu) trolejí. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3015 projíždí mezizastávkovým úsekem Rooseveltova nemocnica - Tajovského, SOU.  - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3008 opouští zastávku Tajovského, SOU. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3008 opustila zastávku Tajovského, SOU a míří na konečnou Rooseveltova nemocnica. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3018 zatáčí do Tajovského ulice. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3018 zatočila do Tajovského ulice. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č 3017 na kruhovém objezdu na Tajovského ulici. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3008 opustila kruhový objezd a klesá k zastávce Plážové kúpalisko. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3003 odpočívá na konečné Tesco. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3003 v nástupní zastávce Tesco. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3003 se otáčí na točce Tesco. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3003 opouští točku Tesco. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3009 na Zvolenské cestě. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3009 na Zvolenské cestě. - 11.8.2011 Karosa B 961E (SPZ ZV- 317BI) v ulici Sládkovičova. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3008 směřuje k zastávce Podháj, SZÚ. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3010 přijíždí k zastávce Podháj, SZÚ. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3010 stanicuje v zastávce Podháj, SZÚ. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3015 opustila zastávku Podháj, SZÚ. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3015 opustila zastávku Podháj, SZÚ. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3003 v Sládkovičově ulici. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3002 v Sládkovičově ulici. - 11.8.2011 Irisbus Citelis 12M CNG (SPZ ZV- 170CA) přijíždí k zastávce Sládkovičova. - 11.8.2011 Karosa B 961E (SPZ ZV- 314BI) přijíždí k zastávce Sládkovičova. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3009 v Sládkovičově ulici. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3002 přijíždí k zastávce Sládkovičova. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3002 v Sládkovičově ulici. - 11.8.2011 Setkání čtyř trolejbusů 30 Tr na konečné Železničná stanica. - 11.8.2011 Trolejbusy 30 Tr ev.č. 3016 a 3012 v zastávce Železničná stanica. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3018 odpočívá na točce Železničná stanica. - 11.8.2011 Setkání 30 Tr ev.č. 3005, 3008 a 3018 na točce Železničná stanica. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3005 opouští obratiště Železničná stanica. - 11.8.2011 Škoda 30 Tr ev.č. 3011 vjíždí do zastávky Národná. - 11.8.2011 Karosa B 961E (SPZ ZV- 669CE) vjíždí do zastávky Národná. - 11.8.2011 Podvečerní slunce se odráží v 30 Tr ev.č. 3009 v zastávce Národná. - 11.8.2011

Fotogalerie (4.7.2010 - 8.7.2010):

Při první návštěvě v červenci 2010 jsou trolejbusy často nahrazovány autobusy. O víkendu trolejbusy do ulic nevyjíždí vůbec, ve všední dny je již situace lepší, přesto ale ani prázdninovou výpravu všechny provozní trolejbusy nepokryjí a musí vyjíždět autobusy. Nejčastěji se jedná o typy Karosa B932 či B952. Autobusové linky nahrazující trolejbusy mají shodnou trasu, jen mají v názvu ještě 1 (tedy linky 11 - 18). Ve vozovém parku je v létě 2010 vedeno 27 trolejbusů (6 vozů 14 Tr 1001, 1003 - 1007; 19 vozů 15 Tr ev.č. 1501 - 1503, 1505 - 1507, 1509, 1510, 1512, 1514 - 1516, 1518, 1520 - 1524, 1527; 2 vozy 15 TrM ev.č. 1528 a 1529).

Informace resp. pokyny pro cestující, které nalezneme snad v každém trolejbusu a autobusu MHD v banské Bystrici. - 8.7.2010 Jediný plynový CITELIS 10,5 (SPZ ZV-166CA) před banskobystrickým nádražím. - 8.7.2010 Irisbus Citelis CNG 10,5, Karosa B 932 a 15 Tr ev.č. 1510 v zastávce Železničná stanica. - 8.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1510 odpočívá v zastávce Železničná stanica. - 8.7.2010 Jediný plynový CITELIS 10,5 (SPZ ZV-166CA) před banskobystrickým nádražím. - 8.7.2010 Jediný plynový CITELIS 10,5 (SPZ ZV-166CA) před banskobystrickým nádražím. - 8.7.2010


Pohled na informační tabuli na obratišti Rooseveltova nemocnica. - 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1514 opustila zastávku projíždí parkovištěm aby se otočila v blízkosti zastávky Rooseveltova nemocnica. - 7.7.2010 Pohled na konečnou Rooseveltova nemocnica v době mimo dopravní špičku. - 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1523 stanicuje v zastávce Rooseveltova nemocnica. - 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1523 vyjíždí ze zastávky Rooseveltova nemocnica. - 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1523 opustila zastávku Rooseveltova nemocnica. - 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1512 opustila zastávku Rooseveltova nemocnica a zatáčí se otočit přes parkoviště. - 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1512 vjíždí na parkoviště v blízkosti zast. Rooseveltova nemocnica, aby se otočila. - 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1514 odpočívá na obratišti Rooseveltova nemocnica. - 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1512 objíždí 1514 v prostoru obratiště Rooseveltova nemocnica. - 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1512 objíždí 1514 v prostoru obratiště Rooseveltova nemocnica. - 7.7.2010 Irisbus Citelis CNG (SPZ ZV-165CA) spolu s 15 Tr odpočívají v prostoru obratiště Rooseveltova nemocnica. - 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1510 v prostoru obratiště Rooseveltova nemocnica. - 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1514 objíždí vytykadlenou 1510 v prostoru obratiště Rooseveltova nemocnica. - 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1510 v prostoru obratiště Rooseveltova nemocnica. - 7.7.2010 Pohled na zadní směrovou ceduli linky 1. - 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1510 odpočívá v prostoru obratiště Rooseveltova nemocnica. - 7.7.2010 Pohled na rozjezdovou výhybku na obratišti Rooseveltova nemocnica. - 7.7.2010 Pohled na obloukové uchycení trolejí na obratišti Rooseveltova nemocnica. - 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1523 ve výstupní zastávce Rooseveltova nemocnica. - 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1523 v prostoru obratiště Rooseveltova nemocnica. - 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1523 v prostoru obratiště Rooseveltova nemocnica. - 7.7.2010 Karosa B 952E (SPZ BB-756BX) na lince 12 zatáčí z ulice Československej armády na Nám. slobody. - 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1514 zatáčí z ulice Československej armády na Nám. slobody. - 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1523 míří k zastávce Náměstie slobody. - 7.7.2010 Karosa B 952E (SPZ ZV-165BH) opustila zastávku Námestie slobody. - 7.7.2010 Karosa B 952E (SPZ ZV-365BI) opustila zastávku Námestie slobody. - 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1512 vjíždí na Námestie slobody.- 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1523 opustila zastávku Námestie slobody.- 7.7.2010 Setkání nejkratšího a nejdelšího typu autobusů v banské Bystrici v zastávce Úsvit. - 7.7.2010 Karosa B 961E (SPZ ZV-312BI) v zastávce Úsvit. - 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1514 stanicuje v zastávce Úsvit. - 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1510 zatáčí z Wolkerovy ulice do ulice Kapitána Nálepku. - 7.7.2010 Karosa B 961E (SPZ ZV-312BI) v ulici Jana Švermu. - 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1523 v ulici Jana Švermu. - 7.7.2010 Míjení Karosy B 952E a Irisbusu Citelis CNG v ulici Jana Švermu. - 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1514 klesá od zastávky Úsvit. - 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1510 stoupá k zastávce Úsvit. - 7.7.2010 Pohled na jízní řád spojené trolejbusové a autobusové linky. - 7.7.2010 Karosa B 952E na lince 15 resp. 5 odpočívá v konečné zastávce Tesco. - 7.7.2010 Karosa B 952E na lince 15 resp. 5 projíždí kolem Tesca. - 7.7.2010 Pohled na poměrné novou trolejbusovou trať k Tescu, i zde se však často objevují místo trolejbusů autobusy. - 7.7.2010 Pohled na (ne zrovna ideální) prostor zastávky Moskovská, rázcestie. - 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1512 míří k zastávce Moskovská, rázcestie. - 7.7.2010 Karosa B 932 (SPZ BB-028AG) přijíždí k zastávce Nad Moskovskou. - 7.7.2010 Karosa B 932 (SPZ BB-028AG) stanicuje v zastávce Nad Moskovskou. - 7.7.2010 Karosa B 932 (SPZ BB-028AG) na trolejbusové lince 8 opouští zastávku Nad Moskovskou. - 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1503 míří k zastávce Kyjevské námestie. - 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1503 vyjíždí ze zastávky Kyjevské námestie. - 7.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1503 opustila zastávku Kyjevské námestie. - 7.7.2010 Karosa B 932 (SPZ BB-630AS) míří k zastávce Kyjevské námestie. - 7.7.2010 Turistický vláček Pretorium odpočívá na Námestie SNP. - 7.7.2010 Turistický vláček Pretorium odpočívá na Námestie SNP. - 7.7.2010 Turistický vláček Pretorium na Námestie SNP. - 7.7.2010


Škoda 15 Tr ev.č. 1514 ve Wolkerově ulici. - 6.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1514 ve Wolkerově ulici. - 6.7.2010 Pohled na úsekový dělič. - 6.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1509 ve Wolkerově ulici míří k zastávce Úsvit. - 6.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1523 ve Wolkerově ulici. - 6.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1527 ve Wolkerově ulici. - 6.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1512 opustila zastávku Úřad PV SR. - 6.7.2010 Iveco Stratos L27 (SPZ BB-317CK) opustilo zastávku Úřad PV SR. - 6.7.2010 Karosa B 961E v ulici Nové Kaliště. - 6.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1527 opustila zastávku Nové Kaliště . - 6.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1527 opustila zastávku Nové Kaliště . - 6.7.2010 Karosa B 932 jako náhrada za trolejbus na lince 5 resp. 15 míří k zastávce Nové Kaliště. - 6.7.2010 Pohled na úsekový dělič v blízkosti zastávky Nové Kaliště. - 6.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1527 přijíždí k zastávce Nové Kaliště. - 6.7.2010 Karosa B 952E (SPZ ZV-168BH) v zastávce Internátna, Astra.- 6.7.2010 Pohled na rozjezdovou výhybku v blízkosti zastávky Moskovská. - 6.7.2010 Škoda 14 Tr ev.č. 1007 přijíždí k zastávce Moskovská. - 6.7.2010 Škoda 14 Tr ev.č. 1007 stanicuje v zastávce Moskovská. - 6.7.2010 Škoda 14 Tr ev.č. 1007 opouští zastávku Moskovská. - 6.7.2010 Škoda 14 Tr ev.č. 1007 opustila zastávku Moskovská. - 6.7.2010 Vytykadlený vůz 15 Tr ev.č. 1509 v zastávce Železničná stanica. - 6.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1509 spolu s plynovým Irisbusem Citelis v zastávce Železničná stanica. Nabízí se otázka, s čím se budeme setkávat na tomto místě za 10 let. S trolejbusy nebo pouze s (plynovými) autobusy ?- 6.7.2010 Škody 15 Tr ev.č. 1509 a 1510 odpočívají před banskobystrickým nádražím. - 6.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1510 nabírá cestující v zastávce Železničná stanica. - 6.7.2010 Pohled na odpočívající trolejbusy před nádražím. - 6.7.2010 Trolejbusy 15 Tr ev.č. 1509 a 1523 spolu s 14 Tr ev.č. 1007 odpočívají v zastávce Železničná stanica. - 6.7.2010 Čela 15 Tr před banskobystrickým nádražím. - 6.7.2010 Pohled do zadní části 15 Tr. - 6.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1512 míří k zastávce Partizánska cesta. - 6.7.2010 Iveco Stratos L27 (SPZ BB-359CK) opustila zastávku Ulice 29.augusta. - 6.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1512 opustila zastávku Ulice 29.augusta. - 6.7.2010 Pohled na spojené jízní řády linek jedoucích stejným směrem. - 6.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1514 míří k zastávce Partizánska cesta. - 6.7.2010 Karosa B 932 (SPZ BB-632AS) míří k zastávce Partizánska cesta. - 6.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1509 zastavila v zastávce Partizánska cesta. - 6.7.2010 Míjení 14 Tr ev.č. 1007 a 15 Tr ev.č. 1509 v blízkosti zastávky Partizánska cesta. - 6.7.2010 Škoda 14 Tr ev.č. 1007 opustila zastávku Štefánikovo nábrežie. - 6.7.2010 Karosa B 961E (SPZ ZV-317BI) se zajímavou reklamou stanicuje v zastávce Národná. - 6.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1527 vjíždí do zastávky Národná. - 6.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1514 na Štádlerovo nábreží. - 6.7.2010 Karosa B 961E (SPZ ZV-306BI) vjíždí do zastávky Národná. - 6.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1527 jedoucí po Štádlerovo nábreží vjíždí do zastávky Národná. - 6.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1523 vjíždí do zastávky Štefánikovo nábrežie. - 6.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1512 vyjíždí ze zastávky Štefánikovo nábrežie. - 6.7.2010


Irisbus Citelis 12 CNG (SPZ ZV-168CA) míří k zastávce Kremnička, TWD (všimněte si nepoužívaného trolejového vedení, které slouží jako zadní výjezd z vozovny). - 5.7.2010 Irisbus Citelis 12 CNG (SPZ ZV-168CA) zatáčí do ulice Kremnička. - 5.7.2010 Přes víkend jsou trolejbusy odstavené ve vozovně a jezdí místo nich autobusy. Na snímku v popředí vozy 15 Tr ev.č. 1502 a 1515 spolu s jednou z dvou 15 TrM ev.č. 529 (na převěsech trolejí si všimněte štítků s číslem vozu, který by zde měl být zaparkován). - 5.7.2010 Škody 15 Tr ev.č. 1505 a 1506 v čele dalších odstavených trolejbusů ve vozovně Kremnička. - 5.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 1502 odstavená v areálu vozovny Kremnička (na převěsech trolejí si všimněte štítků s číslem vozu, který by zde měl být zaparkován) . - 5.7.2010 Škoda 14 Tr ev.č. 1005 odstavená v areálu vozovny Kremnička (napravo si všimněte jedné ze dvou banskobystrických 15 TrM - ev.č. 1529). - 5.7.2010 Pohled na výměnu napínaných trolejí v blízkosti zastávky Vozovňa Kremnička. - 5.7.2010 Pohled na označník zastávky Vozovňa Kremnička. - 5.7.2010 Irisbus Citelis 12 CNG (SPZ ZV-154CA) míří k zastávce Vozovňa Kremnička. - 5.7.2010 Irisbus Citelis 12 CNG spolu s Karosou B 952E odpočívají v zastávce Železničná stanica. - 5.7.2010 Karosy B 952E (jedna ve vlastnictví DPMBB, druhá patřící SAD Zvolen - viz rozdílné nátěry) odpočívají v zastávce Železničná stanica. - 5.7.2010 Prostor před banskobystrickým nádražím zaplňují o víkendech pouze autobusy. Na snímku nejtypičtější autobusy pro Banskou Bystricu - Karosy B 952E, B 931 a plynový Irisbus Citelis. - 5.7.2010 Před nádražím v Banské Bystrici odpočívá Karosa B 952 
(SPZ BB-692BI). - 5.7.2010 Iveco Stratos L27 (SPZ BB-457CK) odpočívá na parkovišti v ulici Hronské predmestie. - 5.7.2010


Karosa B 932 (SPZ BB-028AG) jako víkendová náhrada za trolejbusy vjíždí do zastávky Národná. - 4.7.2010

Zpět na Slovensko