Zpět na úvodní stranu

Aktuálně ( Víkend s historickými trolejbusy - 23.9. a 24.9.2006 )

K výročí 65 let od vyjetí prvního trolejbusu s cestujícími do plzeňských ulic a 70 let od zahájení výroby trolejbusů Škoda byl ve dnech 23. a 24.9.2006 uspořádán Víkend s historickými trolejbusy. Akce byla pořádána v souvislosti s akcí Dny vědy a techniky v ulicích Plzně jako osvěta veřejné dopravy veřejnosti. Na akci se podíleli PMDP, SPVD, město Plzeň, TMB ( Tech. muzem Brno ), Škoda-bus klub a další. Mediálním partnerem byl Plzeňský deník, který k výročí vydal zvláštní novinovou přílohu o historii trolejbusové dopravy Plzni.

Přivezení historických trolejbusů ( 22.9.2006 )

Škoda T11 ev.č. 248 v den přivezení z Brna ve vozovně Cukrovarská. - 22.9.2006 Základem celé akce bylo zapůjčení dvou bývalých plzeňských unikátní vozů Škoda 6 Tr ( ev.č. 135 ) a Škoda T11 ( ev.č. 248 ) Technickým muzeem Brno. Oba trolejbusy byly z Brna do Plzně přepraveny po železnici na plošinových vozech, do Plzně vozy dorazily v ranních hodinách 22.9.2006. Vozy byly skládány v Plzni-Koterově, odkud byly tahačem převezeny do vozovny Cukrovarská, kde byly oživeny. Trolejbusy byly z Brna doprovázeny i techniky Dopravního podniku města Brna. V odpoledních hodinách 22.9.2006 se všechny tři trolejbusy v plzeňských ulicích objevily na zkušební jízdě. Třetí historický trolejbus byl vůz 17 Tr ( původně ostravský, ev.č. 3901 ) patřící muzeu Škoda, který byl do Plzně nedávno přivezen ( v 07/2006 ).

Jízdy historických vozidel dne 23.9.2006

Den D nastal v sobotu 23.9.2006. Škoda Holding pořádala den otevřených dveří. Zpřístupněny byly Škoda Transportation a Škoda Power ( obojí v hlavním areálu Škody na Karlově ) a také výroba trolejbusů Škoda Electric ( v Doudlevcích ). Mezi zpřístupněnými budovami na Karlově a hlavním vchodem do Škody ( v Tylově ulici u CAN ) pendlovaly autobusy Sor B 9,5 patřící PMDP. U hlavního vchodu do Škody byla výstava SPVD. Byla zde také možnost zakoupit si jízdenky na noční a nedělní historické jízdy trolejbusů. V muzeu Škoda jsme mohli vidět fotografickou výstavu z historie trolejbusů Škoda nebo modelovou trolejbusovou dráhu. Jako poutač pak před muzeem stál nový trolejbus 24 Tr. V doudlevecké Škodě Electric pak byly k vidění trolejbusy 24 Tr pro Mariánské Lázně, rozpracované trolejbusy 25 Tr pro Ústí nad Labem či 24 Tr pro Plzeň. Úkolem historických trolejbusů 6 Tr, T11 a 17 Tr bylo především spojení hlavního vstupu do Škody a areálem doudlevecké Škody Electric ( resp. až na točku Tyršův most ). Tuto dopravu zajišťovala linka D1, na kterou byly nasazeny dne 23.9.2006 trolejbusy 6 Tr, 17 Tr a jako posila také historický autobus ŠL 11 ( ev.č. 282 ). Trolejbus T11 pak jezdil na lince D2 od hlavní škodovácké brány na Doubravku, Zábělskou , kde připomínal, že právě tato trolejbusová trať byla v Plzni otevřena jako první. Linka D1 byla provozována od 9 do 15 hodin, poté se i vozy 6 Tr a 17 Tr přesunuly na linku D2. Zmíním ještě linku D3 z Náměstí Republiky k hlavní bráně Škody, kde byl provozován autobus RTO patřící ČSAD autobusy Plzeň.

Škoda T11 ev.č. 248 v Tylově ulici. V pozadí další historické vozy např. 17 Tr či 6 Tr. - 23.9.2006 Pohled na informace o vozu T11 spolu s linkovou orientací D2. - 23.9.2006 Škoda 17 Tr ev.č. 3901 spolu s 6 Tr ev.č. 135 v Tylově ulici. - 23.9.2006 Škoda 17 Tr ev.č. 3901 spolu s ŠLkou ev.č. 282 v Tylově ulici. - 23.9.2006 Škoda 6 Tr ev.č. 135 nabírá cestující v zastávce CAN, Tylova. - 23.9.2006 Škoda 6 Tr ev.č. 135 v zastávce CAN, Tylova. - 23.9.2006 Pohled na 6 Tr v Tylově ulici. - 23.9.2006 Škoda T11 ev.č. 248 v Tylově ulici. - 23.9.2006 Škody 24 Tr pro Mariánské Lázně v areálu Škody Electric. - 23.9.2006 Škody 24 Tr pro Mariánské Lázně v areálu Škody Electric. - 23.9.2006 Škoda 24 Tr pro Jihlavu v Škodě Electric. - 23.9.2006 Škoda 25 Tr pro Ústí nad Labem v areálu Škody Electric. - 23.9.2006 Škoda 25 Tr pro Ústí nad Labem vystavená v Škodě Electric. - 23.9.2006 Ústecké 25 Tr v Škodě Electric. - 23.9.2006 Ústecké 25 Tr v Škodě Electric. - 23.9.2006 Škoda 25 Tr pro Ústí nad Labem během výroby v Škodě Electric. - 23.9.2006 Trolejbusy Škoda 24 Tr pro Plzeň během výroby v Škodě Electric. - 23.9.2006 Škoda 22 TrAC přetažená do Škody Electric z Škody Ostrova. Později byl tento trolejbus odprodán do Szegedu. - 23.9.2006 Škoda 22 TrAC přetažená do Škody Electric z Škody Ostrova. Později byl tento trolejbus odprodán do Szegedu. - 23.9.2006 Škoda 22 TrAC přetažená do Škody Electric z Škody Ostrova. Později byl tento trolejbus odprodán do Szegedu. - 23.9.2006 Celkový pohled na dvůr Škody Electric s vozy 24 pro Mariánské Lázně a 25 Tr pro Ústí nad Labem. - 23.9.2006 Škoda 17 Tr ev.č. 3901 stanicuje v zastávce Průmyslová. - 23.9.2006 Škoda 17 Tr ev.č. 3901 přijíždí k obratišti Tyršův most. - 23.9.2006 Škoda 17 Tr ev.č. 3901 vyjíždí z obratiště Tyršův most. - 23.9.2006 Škoda 17 Tr ev.č. 3901 projíždí kolem 452 a 434 v zastávce CAN, Husova. - 23.9.2006 Škoda 17 Tr ev.č. 3901 v zastávce Těšínská. - 23.9.2006

Noční jízda ( 23.9.2006 )

V sobotu večer, kolem 22. hodiny, vyjely historické trolejbusy na avizovanou noční jízdu. Naprostá většina míst v trolejbusech byla vyprodána. Trasa trolejbusů vedla od Mrakodrapu k CAN, kde se otočily, aby zamířily na fotogenickou trať do Černic, kde proběhla fotozastávka. Další zastávkou trolejbusů v noční Plzni bylo jinak nepoužívané obratiště Sladkovského, Hospic.

Škoda T11 ev.č. 248 během noční fotojízdy v Černicích. - 23.9.2006 Škoda 6 Tr ev.č. 135 přibližně v 22:45 v Černicích. - 23.9.2006 Škoda T11 ev.č. 248 během noční fotojízdy v Černicích. - 23.9.2006 Škoda T11 ev.č. 248 během noční fotojízdy v Černicích. - 23.9.2006 Historické trolejbusy Škoda 6 Tr ev.č. 135 a T11 ev.č. 248 na smyčce Černice. - 23.9.2006 Škoda 6 Tr ev.č. 135 přibližně v 23:30 na smyčce Sladkovského, Hospic. - 23.9.2006 Škoda T11 ev.č. 248 při noční fotojízdě na obratišti Sladkovského, Hospic. - 23.9.2006

Jízdy historických vozidel dne 24.9.2006

Neděle 24.9.2006 byla již klidnější, historické trolejbusy kroužily od 10 do 18 na dvou linkách A a B. Linka A vedla od Mrakodrapu na točku Bory, Heyrovského, pak kolem točny Tyršův most, přes Doudlevce a centrum města na smyčku Doubravka, Zábělská a pak zpět přes Anglické nábřeží k Mrakodrapu. Linka B vedla od Mrakodrapu na točku Zátiší, Línská, kde se vozy otočily a přes centrum města jely do Božkova, aby se po otočení opět vrátily k Mrakodrapu. Trolejbusy se na linkách A a B střídaly vždy po každém kole ( k Mrakodrapu přijel z Doubravky vůz na lince A a po krátké pauze pokračoval jako B na Zátiší a naopak ). V provozu byly opět všechny tři trolejbusy - 6 Tr, T11 a 17 Tr. O jízdy byl opět velký zájem, především mezi rodinami s dětmi. Při jízdách se konaly i krátké fotozastávky. Zmíním ještě, že ve všech historických vozech chodili průvodčí procvakávající staré lepenkové jízdenky .

Všechny tři historické trolejbusy jezdící o víkendu 23. - 24.9.2006 na Americké. - 24.9.2006 Škoda 6 Tr ev.č. 135 v zastávce Mrakodrap. - 24.9.2006 Pohled na vozy T11 a 17 Tr na Americké. - 24.9.2006 Škoda 17 Tr ev.č. 3901 na obratiši Bory, Heyrovského. - 24.9.2006 Vozy 135 a 484 na konečné Bory, Heyrovského. - 24.9.2006 Škoda 6 Tr ev.č. 135 na obratiši Bory, Heyrovského. - 24.9.2006 Zastávka Tyršův most s původně ostravským vozem 3901. - 24.9.2006 Škoda 6 Tr ev.č. 135 zachycena na smyčce Doubravka, Zábělská. - 24.9.2006 Škoda 17 Tr ev.č. 3901 na mostě U Jána. - 24.9.2006 Škoda 17 Tr ev.č. 3901 zatáčí na Anglické nábřeží. - 24.9.2006 Škoda 17 Tr ev.č. 3901 na Anglickém nábřeží. - 24.9.2006 Škoda 17 Tr ev.č. 3901 vyjíždí ze zastávky Anglické nábřeží. - 24.9.2006 Škoda 6 Tr ev.č. 135 na smyčce Zátiší, Línská. - 24.9.2006 Obratiště Zátiší, Línská s vozy 135 a 3901. - 24.9.2006 Škoda 17 Tr ev.č. 3901 během fotozastávky v Lobezské ulici. - 24.9.2006 Škoda 17 Tr ev.č. 3901 zatáčí do Sušické ulice. - 24.9.2006 Škoda 6 Tr ev.č. 135 spolu s 17 Tr během fotozastávky v Sušické ulici. - 24.9.2006 Škoda 6 Tr ev.č. 135 spolu s 17 Tr během fotozastávky v Sušické ulici. - 24.9.2006 Škoda 6 Tr ev.č. 135 během fotozastávky v Sušické ulici. - 24.9.2006 Škoda 6 Tr ev.č. 135 na smyčce Božkov. - 24.9.2006 Škoda 6 Tr ev.č. 135 se otáčí na smyčce Božkov. - 24.9.2006 Škoda 6 Tr ev.č. 135 vyjíždí z obratiště Božkov. - 24.9.2006 Škoda T11 ev.č. 248 odpočívá na smyčce Božkov. - 24.9.2006 Škoda T11 ev.č. 248 odpočívá na smyčce Božkov. - 24.9.2006 Škoda 6 Tr ev.č. 135 přijíždí do zastrávky Mrakodrap. - 24.9.2006 Škoda T11 ev.č. 248 se staženými tykadly spolu s 6 Tr na Americké. - 24.9.2006 Škoda T11 ev.č. 248 při odpočinku mezi jednotlivými jízdami zachycena na Americké. - 24.9.2006 Škoda 6 Tr ev.č. 135 s 17 Tr odpočívá na smyčce Zátiší, Línská. - 24.9.2006 Škoda 6 Tr ev.č. 135 na obratišti Božkov. - 24.9.2006 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 479 v pozadí s 6 Tr na smyčce Božkov. - 24.9.2006 Škoda T11 ev.č. 248 na točce Zátiší, Línská. - 24.9.2006 Unifikace autobus - trolejbus v praxi aneb ŠL 11 a T11 zachyceny na obratišti Zátiší, Línská. - 24.9.2006 Škoda T11 ev.č. 248 spolu ŠL ev.č. 282 pozují na obratišti Božkov. - 24.9.2006 Škoda T11 ev.č. 248 spolu ŠL ev.č. 282 v zastávce Mikulášská. - 24.9.2006

Odvoz trolejbusů 6 Tr a T1 zpět do Brna ( 25.9.2006 )

Dne 25.9.2006 pak byly trolejbusy 6 Tr a T11 tahačem přetaženy do Koterova, naloženy na vagony a odvezeny zpět do Brna. Krátké vrácení vozů 6 Tr a T11 do svého domovského města tak skončilo. Nezbývá než doufat, že vozy se do Plzně ještě někdy, alespoň při historických jízdách podívají...

Archiv událostí :

| Víkend s historickými trolejbusy - 23. a 24.9.2006 | říjen 2007 - duben 2009 | Rekonstrukce Americké třídy | květen 2009 - červen 2009 | Oslavy 110 let MHD v Plzni | červenec 2009 - říjen 2009 | listopad 2009 - březen 2010 | duben 2010 - červenec 2010 | srpen 2010 - říjen 2010 | říjen 2010 - leden 2011 | únor 2011 - červen 2011 | Oslavy 70 let zahájení provozu trolejbusů v Plzni | červen 2011 - červenec 2011 | srpen 2011 - říjen 2011 | listopad 2011 - únor 2012 | březen 2012 - červen 2012 | červenec 2012 - říjen 2012 | říjen 2012 - prosinec 2012 | leden 2013 - květen 2013 | červen 2013 - ..... |