Zpět na úvodní stranu

Aktuálně (září - prosinec 2013)

Vánoční jízdní řády

Během vánočních svátků je snížená poptávka po přepravě, proto se každoročně zavádí prázdninové jízdní řády. Letos platí od soboty 21.12.2013 do neděle 5.1.2014. O sobotách a nedělích je provoz klasický, jen jsou na linky 11 a 16 vypravovány kloubové trolejbusy. Jednak jako posila a také pro vyježdění zbývajících vozokm. Ve všední dny jezdí linky 12, 13, 16 a 17 podle prázdninových grafikonů. Linka 10 není v provozu. Na linku 12 jsou dle prázdninových jízdních řádů vypravovány i kloubové trolejbusy, na linku 13 ve větší míře vozy bez dieselagregátu (14 TrM příp. 26 Tr). U linek jsou dle prázdninových grafikonů prodlouženy intervaly (vyjma linky 13, která nahrazuje i linku 10 a tak je interval naopak zkrácen).

Na konečné Nová Hospoda se setkaly vozy 521 a 541. - 31.12.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 538 ve výstupní zastávce Nová Hospoda. - 31.12.2013 Na konečné Nová Hospoda se v poslední den roku 2013 setkaly vozy 521 a 541. - 31.12.2013 Jeden z kloubových trolejbusů vypravených na linku 12, vůz 538, odpočívá na konečné Nová Hospoda. - 31.12.2013

Vůz 457 na konečné Na Dlouhých předjíždí přestávkující 512. - 27.12.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 457 opouští konečnou Na Dlouhých. - 27.12.2013 Vůz 457 na 13/9 zachycen na náměstí Milady Horákové. - 27.12.2013 Do zastávky Slovany přijíždí vůz 452. - 27.12.2013 Na další šejdrová pořadí linky 13 jsou vypravované i 26 Tr, jako na snímku zachycená 532. - 27.12.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 452 nasvícená nízkým zimním sluncem projíždí po Nepomucké. - 27.12.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 452 vypravená na 13/10 přijíždí do zastávky Čechurov. - 27.12.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 443 obsluhuje zastávku Čechurov. - 31.12.2013

Zvláštní grafikony platí na Štědrý den a Silvestr. Od 16. hodiny nezajíždí linka 13 k černické nákupní zóně, ale končí v zastávce K Losiné. Provoz linky 11 (příp. 14, 17, 18) končí po 19. hodině, linek 12 a 15 po 23. hodině. Na linkách 13 a 16 je zaveden celonoční provoz v intervalu 50-60 minut (na každé lince jsou nasazeny dva trolejbusy). Podrobnosti o jednotlivých odjezdech jsou k nalezení v tomto souboru. Na Boží hod a Nový rok jezdí MHD podle nedělních jízdních řád. Vzhledem k zavřené Olympii v Černicích je linka 13 celodenně ukončena v zastávce K Losiné.

Škoda 24 Tr ev.č. 502 odpočívá v zastávce K Losiné. - 25.12.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 502 odpočívá v zastávce K Losiné. - 25.12.2013 Spoje linky 13 jsou na Boží hod celodenně ukončeny v zastávce K Losiné. - 25.12.2013 Vozy 500 a 502 se setkaly v ulici K Cihelnám. - 25.12.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 500 v ulici K Cihelnám. - 25.12.2013 Vůz 498 na lince 13 ukončené celodenně v zastávce K Losiné obsluhuje předposlední zastávku na svoji trase - Černice. - 25.12.2013

Porouchaná výhybka omezila provoz

Ani o vánočních svátcích se trolejbusovému provozu nevyhýbají komplikace. Jedna takováto mimořádnost, kterou cestující naštěstí téměř nepocítili, se stala 25.12.2013. V odpoledních hodinách došlo k poruše srdcovky sjízdné výhybky v Doudlevecké ulici (ze směru od Prokopovy ulice a od Belánky). Většině spojů linky 13 při průjezdu výhybkou vypadly sběrače. Některé vozy místo projížděly na dieselagregát. Až ve 23:30 jednomu z projíždějících trolejbusů sběrače vypadly tak nešťastně, že přetrhly převěs, který následně vyzkratoval troleje. Provoz posledních spojů linky 13 byl díky trolejbusům s dieselagregátem zachován. Vozy zatahující z linek do vozovny, které dieselagregátem vybaveny nejsou, musely v Prokopově ulici čekat na opravu výhybky. Po opravě převěsu a výhybky byl těmto trolejbusům umožněn průjezd. Zkušební jízda byla provedena před 2 hodinou.

Většina spojů do vozovny zajela s pomocí dieselagregátu, několik spojů bez pomocného pohonu muselo v Prokopově ulici čekat na opravu převěsu a výhybky. V čele uvízlých vozů je 517. - 25.12.2013 Spravování přetrženého převěsu v Doudlevecké ulici. Pod viaduktem uvízlo několik trolejbusů. - 25.12.2013 Noční spravování přetrženého převěsu v Doudlevecké ulici. - 25.12.2013

Kloubové trolejbusy na 11 a 16 v prosinci

V prosinci se, jako každoročně, objevují o víkendech na linkách 11 a 16 kloubové trolejbusy. Na linku 11 jsou kloubové vozy vypravovány v období kolem Vánoc a Silvestra, na linku 16 také první a třetí prosincový víkend. Kloubové trolejbusy lépe zvládnou zvýšenou přepravní poptávku v předvánočním období (rozvícení vánočního stromu, vánoční nákupy,...) a také slouží k vyježdění zbývajících vozokilometrů. Město uzavírá s PMDP každý rok smlouvy na ujetí určitého počtu km. Kvůli výlukám, mimořádnostem se musí počítat s rezervou. Aby vozokm „nepropadly“, vyjíždí se právě na konci roku kloubovými trolejbusy (jako 1,5 obyčejného vozu) a soupravami tramvají namísto sólo vozů.

Škoda 25 Tr ev.č. 523 vypravená na linku 16 o víkendu zachycena v zastávce Stavební stroje. - 1.12.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 540 obsluhuje zastávku Prazdroj. - 15.12.2013 Zastávku Pietas opouští 27 Tr č. 529. - 21.12.2013 Vůz 530 projíždí po Rokycanské třídě. - 21.12.2013

Změny v jízdních řádech od 15.12.2013

Polovina prosince přináší každoročně celostátní změny jízdních řádů jak u vlaků, autobusů, tak i v MHD. V plzeňské MHD dochází k změnám všech jízdních řádů kvůli velkému přejmenování zastávek (podrobněji informujeme ZDE). Rozsah trolejbusových spojů se kromě linek 12 a 13 nemění. U linky 12 dochází na základě požadavků občanů k úpravám odjezdů některých spojů v ranní špičce pracovního dne. Ve večerním provozu ve všední dny je několik spojů s odjezdem kolem 22. hodiny z Božkova ukončeno na Zátiší (původně až na Nové Hospodě). U linky 13 dochází na základě požadavku objednavatele provozu (města Plzně) ke zkrácení některých spojů z Doubravky do Černic. Spoje ukončené původně v zastávce Černice, K Cihelnám nyní končí už v zastávce Čechurov. Pro připomenutí větší množství spojů linky 13 je na konečné Černice, K Cihelnám ukončováno od 2.1.2012 (podrobnosti ZDE). Tehdy byla linka 10 změněna na polookružní a kvůli většímu množství trolejbusů na točně Černice, by se sem spoje linky 13 nevešly, a tak byly vedeny až do zastávky Černice, K Cihelnám, i když sem spoje jezdily téměř vždy prázdné. Kvůli této změně navíc musela být linka 13 zajišťována jen trolejbusy s dieselagregátem. Od 15.12.2013 na lince 13 opět nalezneme i negarantované („vysokopodlažní“) pořadí 13/9.

V souvislosti s převedením provozu do nové autobusové a trolejbusové vozovny Karlov v roce 2014 a prodloužením manipulačních jízd z vozovny na linky je potřeba šetřit vozokilometry. Právě proto bylo přistoupeno k té nejméně bolestivé změně v podobě ukončení některých spojů 13 už na Čechurově. Dopravní obslužnost čtvrti Černice se zhorší o jeden spoj za 20 minut ve špičce pracovního dne. S omezením provozu musí potýkat i autobusy a tramvaje.

Škoda 24 Tr ev.č. 505 přijíždí na točnu Čechurov, v první den ukončování vybraných spojů linky 13 na této točně. - 16.12.2013 Vůz 505 osvícený posledními paprsky zapadajícího slunce opouští točnu Čechurov. - 16.12.2013 Vůz 488 přijíždí k točně Čechurov, na které je znovu ukončena i linka 13. - 16.12.2013 Především v první dny změny cestující nastoupili bez rozmyslu do spoje končícího na Čechurově, kde pak museli vystoupit a čekat na další spoj do Černic. To zachycuje i snímek vozu 488. - 16.12.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 508 na lince 13 ukončené nově na konečné Čechurov. - 20.12.2013 Vůz 435 zatáčí na točnu Čechurov. - 20.12.2013 435 vysazuje cestující na čechurovské točně. - 20.12.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 435 vypravená na 13/9 odpočívá na konečné Čechurov. - 20.12.2013

Obratiště Černice, K Cihelnám resp. K Losiné už v současnosti bude využívat jen několik spojů časně ráno, proto následuje pár fotografií z dnů, kdy zde ve špičce končil každý druhý spoj linky 13.

Škoda 24 Tr ev.č. 508 na spoji ukončeném v zastávce Černice, K Cihelnám. - 6.12.2013 Vůz 508 odpočívá v konečné zastávce Černice, K Cihelnám (resp. K Losiné). - 6.12.2013 Ze zastávky Černice bude 497 pokračovat ke kruhovému objezdu u cihelen. - 13.12.2013 Vůz 497 odpočívá v konečné zastávce Černice, K Cihelnám. - 13.12.2013 Vůz 497 odpočívá v konečné zastávce Černice, K Cihelnám v poslední den, kdy je v této stanici ukončeno větší množstí spojů. - 13.12.2013 Vůz 511 směřující k černickému nákupnímu centru míjí 497 ukončenou v zastávce Černice, K Cihelnám. - 13.12.2013

Přejmenování zastávek

Škoda 26 Tr ev.č. 546 v zastávce Folmavská rondel. - 23.12.2013 K 15.12.2013 změnilo svůj název celkem 188 z 341 zastávek MHD v Plzni. U trolejbusů se změnilo 60 názvů stanic (z 91). Mezi Plzeňany vyvovalo přejmenování zastávek diskuze, mnozí jej považují jen za zbytečné vyhazování peněz. Nové názvy ale například pomohou při vyhledávání spojení přes internet. Odstraněny jsou podobné, téměř duplicitní, názvy stanic či neručité názvy podle jedné dlouhé ulice. Podrobnosti naleznete na stránce Přejmenování zastávek.

Zrušení zastávky U přejezdu (směr centrum)

Se změnou jízdních řádů 15.12.2013 dochází k zrušení zastávky U přejezdu ve směru do centra. Tuto zastávku na Domažlické třídě ve Skvrňanech obsluhuje linka 12. Před zrušením zastávky je tato stanice unikátní tím, že ve směru na Novou Hospodu je v režimu stálá, zatímco ve směru do centra v režimu na znamení. Zastávka ve směru do centra je využívána minimálně, především díky nedaleké zastávce Skvrňany, Škoda VII. brána (po přejmenování 15.12.2013 Škoda VII. brána). Vzdálenost mezi těmito stanicemi (jen 150 metrů) je nejkratším mezizastávkovým úsekem v plzeňském trolejbusovém provozu (pomineme-li jen cca 110 metrovou vzdálenost mezi výlukovou stanicí Hlavní nádraží ČD, Šumavská a Šumavská - tato vzdálenost od 15.12. ale také neplatí). Druhá zastávka (Skvrňany, Škoda VII. brána) byla zřízena především kvůli dřívějšímu ukončování některých spojů na blízké točně (z obratiště už nemohla být zastávka U přejezdu obsloužena). Několik týdnů před zrušením zastávky U přejezdu je již na označníku přelepen název zastávky. V opačném směru (na Zátiší) zůstává stanice zachována, jen bude přejmenována na Škoda VII. brána.

V průběhu ledna 2014 je z prostoru zrušené zastávky odstraněn označník (viz foto). Zastávkový záliv bude zatím ponechán.

Zastávku U přejezdu, které zbývá už jen několik týdnů provozu, obsluhuje vůz 493. - 29.11.2013 V posledních týdnech provozu zastávky U přejezdu je v této stanici zachycen vůz 485. - 29.11.2013 Většina spojů zastávku U přejezdu ve směru do centra projíždí, jako i zvěčněný vůz 456. - 29.11.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 483 obsluhuje zastávku U přejezdu. - 29.11.2013 Pohled na zastávku U přejezdu směr centrum. - 29.11.2013 Blízkému konci zastávky nasvědčuje odstraněný název zastávky z označníku. - 29.11.2013 Blízkému konci zastávky nasvědčuje odstraněný název zastávky z označníku. - 29.11.2013 Následující zastávka je od zastávky U přejezdu vzdálena jen 150 metrů, jak ukazuje i tento snímek. - 29.11.2013 I jízdní řády naznačují, že zastávka Skvrňany, Škoda VII. brána je od zastávky U přejezdu vzdálena jen kousek. - 29.11.2013 Zastávka ve směru Nová Hospoda je už přejmenována na Škoda VII. brána. Oproti tomu stanici v opačném směru zbývá už jen pár týdnů provozu, a tak již byl název zastávky z označníku odstraněn. - 29.11.2013

Prodloužení nádražního podchodu do Šumavské ulice

V první polovině prosince vrcholí práce na prodloužení nádražního podchodu do Šumavské ulice. Prodloužení podchodu od prvního nástupiště do Šumavské ulice výrazně zkrátí docházkovou vzdálenost k vlakovému nádraží. Podchod ústí hned u trolejbusové zastávky Hlavní nádraží ČD, Šumavská (resp. Hlavní nádraží). Na prodloužený podchod navazuje nově vybudovaný přechod s dělicím ostrůvkem v Šumavské ulici a také přechod v Sirkové ulici k tramvajovým zastávkám. Stavba je budována v rámci rekonstrukce železničního uzlu Plzeň. V roce 2014 bude podchod protažen i na druhou stranu, do Železniční ulice, k vybudované, ale nepoužívané trolejbusové stanici Železniční. Podchod do Šumavské je pro cestující otevřen v podvečer 15.12.2013.

Při úpravě chodníku v místě připojení podchodu byl omezen provoz trolejbusů. Od 7.12. byl stavebními pracemi komplikován průjezd Šumavskou ulicí ve směru od Americké k Wenzigově. Doprava musela stavební práce objíždět protisměrem, navíc v místě nového dělicího ostrůvku. U trolejbusů by docházelo k velkému vychýlení sběračů, proto jsou troleje (ve směru k Wenzigově ulici) přesunuty více do středu vozovky. Trolejbusy by z protisměru nestihly přejet k označníku zastávky Hlavní nádraží ČD, Šumavská, proto je tato zastávka posunuta o označník výše (cca 20 metrů) v rámci zastávkového zálivu. Přesun zastávky je naplánován až do 13.12., již 11.12. je pro trolejbusy průjezdný pravý pruh a tím potřeba dočasné zastávky odpadá. Zajímavostí je, že od 15.12. je zastávka Hlavní nádraží ČD, Šumavská (resp. Hlavní nádraží) trvale přesunuta k prostřednímu označníku v zastávkovém zálivu. Po navrácení trolejbusových linek odkloněných kvůli rekonstrukci Wilsonova mostu na jaře 2014 bude tato zastávka hlavním přestupním uzlem a označník v spodní části zastávky by znemožňoval zastavení více spojů za sebou.

Vůz 507 objíždí protisměrem práce na vyústění podchodu v Šumavské ulici. - 8.12.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 507 stanicuje u horního označníku zastávky Hlavní nádraží ČD, Šumavská. - 8.12.2013 Vůz 499 obsluhuje zastávku Hlavní nádraží ČD, Šumavská zřízenou kvůli pracem v zálivu o označník výše. - 8.12.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 495 objíždí stavební práce v Šumavské ulici. - 8.12.2013 Trolejbusy objíždí práce protisměrem, proto musely být troleje přesunuty více do středu vozovky. - 8.12.2013 Práce na vyústění nádražního podchodu do Šumavské ulice. - 8.12.2013

Škoda 14 TrM ev.č. 443 objíždí dělicí ostrůvek v Šumavské ulici již ve správném pruhu. - 11.12.2013 Pohled na nový vznikající přechod pro chodce v Šumavské ulici. - 11.12.2013 Vyústění prodlouženého nádražního podchodu do Šumavské ulice. - 21.12.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 453 v zastávce Hlavní nádraží trvale přesunuté o označník výše (v místě původní zastávky stanicuje autobus ČSAD). - 31.12.2013

Sníh a náledí zkomplikoval dopravu

V pátek 6.12.2013 pokryla Plzeň první vrstva sněhu a především náledí. Právě náledí silně komplikovalo dopravu. Od časných ranních hodin byl pro prostředky MHD problém vyjet větší kopce. Jako nejproblematičtější lokalita se jeví Doubravka. Od ranní výpravy a uvíznutí prvních spojů (kolem 5. hodiny) jsou spoje linek 13 a 16 vedeny místo Těšínskou ulicí po Rokycanské. Spoje vybavené dieselagregátem pokračují Masarykovou ulicí dále po svoji trase, vozy bez dieselagregátu končí v Lobzích. Těšínskou ulici se podařilo zprůjezdnit před půl osmou. V tu dobu měly problémy hlavně autobusy, u kterých se zpoždění blížilo i 30 minutám. U trolejbusů nebyla zpoždění tak výrazná. Linka 13 se na Doubravce kolem 8. hodiny zastavila ještě jednou. Důvodem byl nesjízdný výjezd z konečné Doubravka, Na Dlouhých resp. Popelnicová ulice. V ulici Na Dlouhých se nashromáždilo asi pět spojů. Provoz byl obnoven kolem 8:30. Z důvodu zhoršené sjízdnosti komunikací a námrazy na trolejovém vedení docházelo celé ráno i dopoledne k zpoždění trolejbusových spojů cca do 10 minut.

Rychlostní ukazatele u výhybek

Od poloviny září 2013 jsou v Plzni osazovány ukazatele maximální průjezdné rychlosti u vybraných výhybek. Zvoleny byly některé nové tahové rychloprůjezdné výhybky z produkce firmy Elektroline, které jsou používány na nových trolejbusových tratích či při výměnách stávajících výhybek. Větší množství těchto výhybek bylo vyměněno na podzim 2012. Ukazatele se objevují především na hlavních tazích, kde trolejbusy projíždějící výhybkou zbytečně pomalu brzdí ostatní provoz. Řidiči trolejbusů totiž i přes rychloprůjezdné výhybky jezdí stále opatrně. Nové ukazatele zobrazují v závislosti na přestavení výhybky maximální průjezdnou rychlost v daném směru, kterou může řidič využít (40, 45 či 50 km/h). Návěstidlo rychlosti je umístěno hned vedle ukazatele směru výhybky. Na některých místech jsou přijímače signálu VETRA umístěny blízko u výhybky, a tak řidiči trolejbusů stejně musí zpomalit, aby zkontrolovali správné automatické přestavení výhybky.

První ukazatel se objevil v polovině září ve Folmavské ulici na rozjezdové výhybce od centra na Novou Hospodu resp. do Teslovy. Jako na jediné výhybce v Plzni zde byla v obou směrech je dovolena rychlost 50 km/h. Po několika týdnech provozu byla rychlost snížena na 40 km/h.

Nové výhybky lze projíždět až 50 kilometrovou rychlostí. - 7.10.2013 Vůz 453 projíždí v Folmavské ulici přes výhybku, která je nově doplněna o ukazatel maximální průjezdné rychlosti. - 7.10.2013 Rozjezdová výhybka s ukazatelem rychlosti ve Folmavské. - 7.10.2013 Na rozjezdové výhybce ve Folmavské ulici byla rychlost snížena z 50 na 40 km/h. - 17.12.2013

Druhou výhybkou vybavenou ukazatelem rychlosti se v druhé polovině září stává výhybka na Rokycanské třídě na Letné (směr Lobzy/Ústřední hřbitov). Přikázané rychlosti jsou 45 km/h při jízdě přímo a 40 při jízdě do odbočky (Lobzy).

Krom směru přestavení výhybky je nově zobrazována i maximální rychlost pro průjezd. - 7.10.2013 Pohled na jeden z prvních ukazatelů rychlosti u výhybky na Letné. - 7.10.2013 Jedním z prvních míst, kde se rychlostní ukazatel objevil, byla výhybka pod zastávkou Letná. - 7.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 517 využívá výhybku u zastávky Letná. - 7.10.2013

Kolem 25. října se ukazatel rychlosti objevuje v ulici U Prazdroje u výhybky ve směru z centra na Rokycanskou/Lobezskou. O několik dnů později je další ukazatel osazen u výhybky v blízkosti zastávky Gambrinus ve směru do centra (U Prazdroje/Lobezská). U obou těchto symetrických výhybek je stanovena rychlost 40 km/h.

Nově osazený ukazatel rychlosti u výhybky v ulici U Prazdroje. - 27.10.2013
Vůz 504 v ulici U Prazdroje využil výhybku, která je nově doplněna o ukazatel rychlosti. - 27.10.2013 Bližší pohled na nové rychlostní návěstidlo. - 27.10.2013 Na Rokycanské třídě u zastávky Gambrinus jsou návěstidla dosti vzdálena od samotné výhybky. - 27.10.2013

Další ukazatele rychlosti nalezneme v Šumavské ulici (směr Sirková/Americká), u Stavebních strojů (směr Jateční/Rokycanská), na Folmavské (směr z Nové Hospody do Teslovy/Folmavské), v ulici U Trati (od mostu Milénia přímým směrem ulicí U Trati/doleva do Doudlevecké) či na výhybce typu angličan v blízkosti zastávky U Prazdroje. Signalizovaná rychlost je zpravidla 40 km/h.

Vyměněná výhybka spolu s ukazatelem rychlosti v Šumavské ulici. - 1.11.2013 U výhybky u Stavebních strojů je ukazatel rychlosti poměrně vzdálen od samotné výhybky. - 2.11.2013 Rozjízdná tahová výhybka s rychlostním ukazatelem ve Folmavské ulici od Nové Hospody. - 15.11.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 543 využívá ve Folmavské ulici výhybku vybavenou ukazatelem rychlosti. - 15.11.2013 Rychlostní ukazatel u výhybky v ulici U Trati. - 22.11.2013 Pohled na ukazatel rychlosti u výhybky angličan před zastávkou U Prazdroje. - 8.12.2013

Nová zastávka Železniční poliklinika

Od začátku listopadu 2013 probíhá výstavba nové trolejbusové zastávky. Ta vznikne v Lobezské ulici resp. ve spojnici Wenzigovy ulice a ulice U Prazdroje. Zastávka vznikla jako reakce na četné stížnosti občanů na špatnou dostupnost Polikliniky Plzeň známější spíše pod původním názvem Železniční poliklinika. Právě kvůli známému původnímu názvu zdravotnického zařízení se zastávka bude pro lepší orientaci jmenovat „postaru“ Železniční poliklinika. Ze současné nejbližší zastávky (Šumavská) musí pacienti k poliklinice ve Švihovské ulici ujít přes 300 metrů. Z nové zastávky to bude asi jen necelých 120 metrů. Nová zastávka bude zprovozněna 15.12. (resp.) 21.12.2013.

Zastávka Železniční poliklinika bude v jízdních řádech existovat od jejich změny 15.12.2013, fakticky se ale bude jednat o zastávku Šumavská (resp. po přejmenování 15.12. Hlavní nádraží) do které bude zastávka Železniční poliklinika administrativně přesunuta. Vybudovaná zastávka Železniční poliklinika bude do provozu uvedena 21.12.2013. Tento den dojde k zrušení původní zastávky v Šumavské ulici (Šumavská resp. Hlavní nádraží).

Pro rychlé vyřešení špatné dostupnosti zdravotnického zařízení byla od 19.10. zřízena zastávka Švihovská pro autobusovou linku 28. Zastávka se nachází v ulici U Prazdroje v nevyužívaném zastávkovém zálivu ve směru Doubravka. I když kolem zastávky jezdí i trolejbusy, neobsluhují ji (viz foto). Zastávka bude sloužit jen do doby ukončení uzavírky Wilsonova mostu (jaro 2014). Trolejbusy by tuto zastávku nyní obsluhovat mohly, po vrácení na klasickou trasu by ale obsluha byla komplikována špatným přejížděním z levého pruhu (na křižovatce U Prazdroje x Lobezská) do zastávky na krátké vzdálenosti.

Nově budovaná zastávka mezi výjezdy z mostu přes nádraží bude po zprovoznění sloužit jen lince 12 ve směru z Božkova. Po otevření Wilsonova mostu budou tuto zastávku obsluhovat linky 11, 15, 16 a 17 ve směru Doubravka/Lobzy.

Práce na zastávce začínají v listopadu. V polovině listopadu je vyfrézován asfalt z pravého pruhu ulice a pokládají se obrubníky. Původní úzký chodník do křižovatky (na který měli chodci vstup zakázán) bude rozšířen o třetinu. Práce probíhají bez narušení provozu linky 12.

V Lobezské ulici vzniká nová zastávka Železniční poliklinika. - 15.11.2013 Práce na nové zastávce Železniční poliklinika. - 16.11.2013 Vůz 546 projíždí kolem nově vznikající zastávky Železniční poliklinika. - 16.11.2013 Zatím je do této ulice chodcům vstup zakázán. - 16.11.2013 Pohled na staveniště zastávky Železniční poliklinika. Porovnejte zámkovou dlažbu současné úzké cesty a nově položené obrubníky zastávky. - 16.11.2013 Kvůli nové zastávce bude rozšířen chodník. - 16.11.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 497 projíždí kolem budované zastávky Železniční poliklinika. - 16.11.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 497 v Lobezské ulici. - 16.11.2013

Na začátku prosince je stavba zastávky u konce. Chodník byl rozšířen, za označníkem se zúžuje zpět na úzký pruh dlažby. Vstupu chodců dále do křižovatky bude bránit zábradlí. Pro cestující je vybudována nová čekárna, vzhledem k absenci bočních stěn, ale lze o jejím přínosu diskutovat. V zastávce tuhne zálivka mezi dlažebními kostkami, proto je celá zastávka ohraničena a doprava využívá levý pruh. V druhém prosincovém týdnu je na své místo osazen označník stanice. Označník není nový, dosazen byl jeden z označníků ze zastávkového zálivu v Šumavské ulici.

Škoda 24 Tr ev.č. 508 projíždí kolem budoucí zastávky Železniční poliklinika. - 8.12.2013 Při pohledu na novou zastávku si vlevo všimněte zábradlí zabraňujícího chodcům ve vstupu do křižovatky. - 8.12.2013 Pohled na čekárnu v nové zastávce. Absenci bočních stěn cestující při dešti jistě neocení. - 8.12.2013 Nová zastávka Železniční poliklinika. - 8.12.2013

Od 15.12.2013 v jízdních řádech linky 12 sice nalezneme zastávku Železniční poliklinika, trolejbusy ale nově budovanou zastávku v Lobezské ulici neobsluhují. Kvůli zdržení schvalovacího procesu je zastávka Železniční poliklinika od 15. do 20.12. administrativně přesunuta do zastávky Šumavská (resp. Hlavní nádraží). Nastává tak zajímavá situace, kdy zatímco trolejbus ohlašuje zastávku Železniční poliklinika, označník oponuje názvem Hlavní nádraží. Spoje linky 12 takto krátkodobě obsluhují dvě zastávky s totožným názvem Hlavní nádraží.

Vůz 531 projíždí zastávku Železniční poliklinika. Již od zítřka bude zastávka obsluhována. - 20.12.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 545 obsluhuje zastávku Železniční poliklinika (přesunutou do zastávky Šumavská (resp. Hlavní nádraží)). - 20.12.2013

V sobotu 21.12.2013 je nově vybudovaná zastávka uvedena do pravidelného provozu. Po dobu uzavírky Wilsonova mostu nelze očekávat velké využití této zastávky, protože jsou tudy vedeny jen spoje linky 12 z Božkova.

Škoda 24 Tr ev.č. 511 obsluhuje zastávku Železniční poliklinika. - 21.12.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 453 obsluhuje zastávku Železniční poliklinika v první den provozu zastávky. - 21.12.2013 Pohled na zprovozněnou zastávku Železniční poliklinika. - 21.12.2013 Plzeňské trolejbusy mají novou zastávku Železniční poliklinika. - 21.12.2013

Po otevření Wilsonova mostu 1.4.2014 je zastávka Železniční poliklinika využívána linkami 11, 15, 16 a 17 (ve směru Doubravka/Lobzy). Konečně se tak k zastávce můžeme trolejbusem dostat přímo z Americké třídy. Je otázkou času, než si cestující na novou, výhodnější polohu zastávky zvyknou, zatím je využívána spíše méně. Zastávka Švihovská pro linku 28 se ruší.

Do zastávky Železniční poliklinika přijíždí 21 Tr #488. - 9.4.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 544 obsluhuje zastávku Železniční poliklinika. Po ukončení uzavírky Wilsonova mostu zastávku obsluhují linky 11, 15, 16 a 17. - 9.4.2014

Dopravní kolaps

V pátek 15.11.2013 zažila Plzeň opravdový dopravní kolaps. Důvod je celkem nenápadný, uzavření jednoho pruhu v Sadech Pětatřicátníků směrem na Košutku kvůli přípravným pracem k výměně tramvajové sjízdné výhybky. Už v dopoledních hodinách se tvořily kolony především na Klatovské a Přemyslově třídě. Ty trolejbusovou dopravu naštěstí neomezovaly. Se začátkem odpolední špičky se fronty aut od Sadů Pětatřicátníků postupně začaly rozšiřovat na celé Jižní předměstí. Výčet všech ulic s nekonečnými kolonami aut zde nemá cenu uvádět, tak zmiňme jen ty, v kterých jsou vedeny trolejbusy. Provoz se tak takřka zastavil v Borské, Mánesově, Koperníkově (v celé délce), Husově a Tylově (už před autobusovým nádražím). Nepřemýšlející řidiči na Klatovské trvale ucpávali křižovatku U Práce, když vjeli do křižovatky i přes to, že nemohli dále pokračovat v jízdě (kolona za křižovatkou). V důsledku se tak kolony tvořily i na Americké, Anglickém nábřeží či v Prokopově ulici. Další omezení dopravy probíhalo v Sirkové ulici, kde je kvůli výměně povrchu sveden provoz do jednoho pruhu. Toto omezení způsobilo kolony především v Mikulášské či Slovanské. Ani alternativě Slovanské, tedy Doudlevecké se Zborovskou se kolony nevyhnuly. Výrazně tak byl zkomplikován provoz MHD po celém městě. Zpoždění se běžně pohybovalo kolem 25 minut, rozestupy mezi spoji nemohly být dodržovány. Smutné je, že celý kolaps byl zbytečný, přípravné práce na výhybce mohly proběhnout až v podvečerních pátečních hodinách.

V pondělí 18.11. probíhají dokončovací práce po výměně výhybky, opatření jsou stejná jako v pátek, důsledky bohužel také. I kolem 17. hodiny se zpoždění spojů blížila půl hodině (viz foto).

V koloně v Tylově ulici uvízla mj. i cvičná jízda na voze #456. - 15.11.2013 Fronty se nevyhnuly ani Husově a Tylově ulici. - 15.11.2013

Výpadek napájení

Provoz v páteční odpolední špičce dne 1.11.2013 zkomplikoval výpadek napájení. Kolem 14:30 se bez proudu ocitlo celé centrum města. Trolejbusy se zastavily v Tylově ulici, na Americké, v Prokopově, v Mikulášské, ale i na Jateční či Rokycanské. Paralyzovány tak byly téměř všechny trolejbusové linky (kromě linky 18). Trolejbusy vybavené dieselagregátem se snažily i přes hustý provoz uvízlé vozy objíždět. Výpadek se dodavateli energie podařilo odstranit po 20 minutách, kolem 14:50 se provoz opět začal rozjíždět. Zpoždění některých spojů přesahovalo i 25 minut. Ještě dlouho po výpadku se vozy srovnávaly s jízdními řády.

Vůz 542 uvízl při výpadku napájení v Tylově ulici. - 1.11.2013 Vůz 498 objíždí v Tylově ulici uvízlou 542 bez napájení. - 1.11.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 527 projíždí na dieselagregát křižovatkou U Práce kolem uvízlých trolejbusů. - 1.11.2013 Vůz 511 v koloně trolejbusů po obnovení napájení zachycen na Anglické nábřeží. - 1.11.2013 Po obnovení napájení dojela kolona trolejbusů na Anglické nábřeží. - 1.11.2013 Po obnovení napájení dojela kolona trolejbusů na Anglické nábřeží. - 1.11.2013

Oprava zastávky Doudlevce ETZ (směr Slovany)

Od 6.11.2013 probíhá přesun zastávky Doudlevce ETZ ve směru Slovany/Bory. Důvodem je oprava propadlých dlažebních kostek v přední části zastávky. Dočasná zastávka je zřízena v zadní polovině zastávkového zálivu. Přesun končí 18.11.2013.

Vůz 453 obsluhuje dočasnou zastávku v zadní části zastávkového zálivu Doudlevce ETZ. - 6.11.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 508 stanicuje v zadní části zálivu Doudlevce ETZ. - 6.11.2013 Propadlé dlažební kostky v zastávce Doudlevce ETZ. - 6.11.2013 Propadlé dlažební kostky v zastávce Doudlevce ETZ. - 6.11.2013

Dušičkové posily 2013

Na přelomu října a listopadu je každoročně posilována linka 11 na Ústřední hřbitov kloubovými trolejbusy. I když, je Památka zesnulých 2.11., zvýšená přepravní frekvence nastává už od druhé poloviny října. V roce 2013 jsou na linku 11 vypravovány především kloubové trolejbusy s dieselagregátem kvůli probíhajícím pracem na Rokycanské třídě. Kloubové trolejbusy jsou na linku 11 vypraveny ve dnech 19. + 20.10., 26. - 28.10. a 1. - 3.11.2013. Kloubové trolejbusy vypravené na linku 11 v pracovní dny chybí na lince 16, a tak musí být na několik pořadí této linky nasazeny 12-metrové vozy (viz foto).

Škoda 27 Tr ev.č. 540 projíždí levým pruhem vyfrézované Rokycanské třídy. - 20.10.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 540 projíždí levým pruhem vyfrézované Rokycanské třídy. - 20.10.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 529 za chvilku využije nové křížení trolejí na křižovatce Pietas. - 27.10.2013 Vůz 528 projíždí po nově vyasfaltované části Rokycanské třídy. - 27.10.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 528 přijíždí do zastávky Letná. - 27.10.2013 Zastávku Letná obsluhuje 529 vypravená jako dušičková posila linky 11. - 27.10.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 528 obsluhuje zastávku U Prazdroje. - 27.10.2013 Škoda 25 Tr ev.č. 524 vypravená na linku 11 zachycena na Husovo náměstí. - 27.10.2013 Škoda 25 Tr ev.č. 524 odjíždí od autobusového nádraží. - 27.10.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 539 projíždí kolem připravených policejních vozidel na náměstí Emila Škody. - 28.10.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 537 zastavená Průvodem světel čeká v zastávce U Práce, Americká. - 28.10.2013 Kolem finišeru při pokládání nového asfaltu projíždí 541. - 1.11.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 527 míjí asfaltovací práce na Rokycanské třídě. - 1.11.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 540 projíždí po Rokycanské třídě při asfaltování pravého pruhu. - 2.11.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 527 při asfaltování Rokycanské. - 2.11.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 540 v zastávce Stavební stroje, Rokycanská. - 2.11.2013

Omezení provozu dne 28.10.2013

Státní svátek 28.10.2013 přinesl hned dvě omezení provozu trolejbusů. První omezení způsobil protestní prochod, druhé pak tradiční lampionový průvod.

Protestní pochod, jehož celý název zní Pochod proti porušování práv slušných občanů České republiky a proti upřednostňování jedné skupiny osob, byl dopředu nahlášen a tak se PMDP mohly v předstihu připravit. Trasa pochodu byla naplánována z náměstí Emila Škody u autobusového nádraží Tylovou ulicí, dále Koperníkovou, Němejcovou, Mánesovou a Čermákovou do parku Hvězda. Odsud se měl pochod vrátit Schwarzovou ulicí zpět do Němejcovy a dále pak po stejné trase k autobusovému nádraží. Omezení provozu se očekávalo především v Koperníkově ulici, proto byly na linky využívající tuto ulici (15, 16) vypraveny trolejbusy s dieselagregátem.

Počet účastníků pochodu byl oproti očekávání výrazně menší. Místo očekávané účasti až tří stovek protestujících pochodovalo asi jen 60 lidí. Policie, která nechtěla pochod podcenit, byla v jednoznačné přesile. Protestní akce začala na náměstí Emila Škody v 14:00 proslovy organizátorů. V 14:35 se pochod vydal na svoji trasu. Nejrizikovějším místem bylo Husovo náměstí, kde probíhala romská protiakce. Policie od sebe oba tábory oddělovala. Protestní pochod pomalu následoval spoj linky 12 směřující do Božkova. Spoje 11 a 12 směrem k CAN byly zastaveny v Tylově ulici. V 14:35 začal i odklon linek 15 a 16. Ty byly místo Koperníkovy, Němejcovy a Mánesovy ulice vedeny Klatovskou a Borskou (linka 15) resp. Klatovskou a ulicí Edvarda Beneše (l. 16). Na odklonové trase spoje obsluhovaly zastávku nočních autobusových linek na Masarykovo náměstí a linka 16 také ještě nevyužívanou autobusovou zastávku na Chodském náměstí. Jak již bylo uvedeno, linky 15 a 16 byly zajištěny výhradně trolejbusy s dieselagregátem. V 14:50 pochod uvolnil Tylovu ulici a tak mohl být onoven provoz linek 11 a 12. V 15:15 končí odklon linek 15 a 16 po Klatovské. V tu dobu je protestní pochod v parku Hvězda na Borech. Zde svolavatel pochod ukončil. Účastníci se vydali zpět k autobusovému nádraží (stejnou trasou jako přišli, tedy mj. Mánesovou ulicí oproti původně předpokládané Schwarzově). Nyní už šli po chodníku a doprovod jim dělalo asi 13 policejních vozidel. Spoje linek 15 a 16 směrem z centra projížděly kolem pochodu, několik spojů směrem do centra bylo odkloněno aby nebylo zdržováno pomalu jedoucím konvojem policejních vozů. Na několik minut byl zastaven provoz ještě v Tylově ulici kolem 15:40. Krátce po 15:45 dorazil pochod na náměstí Emila Škody, čímž celá akce definitivně končí. Připomeňme, že podobný protestní pochod proběhl v Plzni 24.8.2013 (více informací zde).

Škoda 27 Tr ev.č. 539 projíždí kolem připravených policejních vozidel na náměstí Emila Škody. - 28.10.2013 Začátek pochodu byl na náměstí Emila Škody. - 28.10.2013 Protestní pochod prochází Tylovou ulicí. Pochod pomalu následuje 14 TrM na 12. - 28.10.2013 Vůz 495 na odkloněné lince 15 projíždí po Klatovské třídě. - 28.10.2013 Vůz 495 na odkloněné lince 15 projíždí po Klatovské třídě. - 28.10.2013 Vůz 495 na odkloněné lince 15 projíždí po Klatovské třídě. - 28.10.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 527 je kvůli protestnímu pochodu odkloněna na Klatovskou třídu. - 28.10.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 527 se na křižovatce U Práce vrátí na svoji obvyklou trasu. - 28.10.2013 Vůz 521 obsluhuje zastávku Masarykovo náměstí. - 28.10.2013 Škoda 25 Tr ev.č. 521 při odklonu projíždí po Klatovské třídě. - 28.10.2013 Uzavřenému okolí nádraží Jižní předměstí kvůli protestnímu pochodu se výhýbá vůz 521. - 28.10.2013 Kvůli protestnímu pochodu je vůz 529 odkloněn na Klatovskou třídu. Na odklonové trase spoje obsluhovaly i zastávky na Masarykovo a Chodském náměstí. - 28.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 481 v zastávce Masarykovo náměstí. - 28.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 497 obsluhuje zastávku nočních linek na Masarykovo náměstí. - 28.10.2013 Po Klatovské třídě projíždí vůz 530 na odkloněné lince 16 kvůli protestnímu pochodu. - 28.10.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 530 obsluhuje zastávku Chodské náměstí. - 28.10.2013 Při odklonu jsou spoje linky 16 odkloněny přes Chodské náměstí. Trolejbusy zde obsloužily i jinak nevyužívanou zastávku, jako i zachycená 530. - 28.10.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 540 při odklonu linky 16 projíždí ulicí Edvarda Beneše. - 28.10.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 540 stanicuje v zastávce Chodské náměstí před SPŠ stavební. - 28.10.2013 Škoda 25 Tr ev.č. 523 odbočuje na Chodském náměstí do ulice Edvarda Beneše. - 28.10.2013 Protestní pochod v Mánesově ulici. - 28.10.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 527 projíždí „ostře sledovanou“ Němejcovou ulicí. - 28.10.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 529 zatáčí do Borské ulice, aby nebyla zdržována pochodem. - 28.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 500 projíždí v Koperníkově ulici kolem protestního pochodu doprovázeného policií. - 28.10.2013 Zpět se pochod vracel už po chodníku, ale stále v doprovodu policejních vozů. - 28.10.2013 Protestní pochod na křižovatce Koperníkova x Tylova. - 28.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 489 čeká na průchod pochodu z Koperníkovy do Tylovy ulice. - 28.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 489 čeká na průchod pochodu z Koperníkovy do Tylovy ulice. - 28.10.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 548 v Tylově ulici těsně po průchodu pochodu. - 28.10.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 537 v Tylově ulici následuje policejní vozidla. - 28.10.2013

Druhé, kratší, omezení provozu způsobil tradiční Průvod světel. Ten vychází z Masarykova náměstí po Klatovské a dále Smetanovými sady na náměstí Republiky. Křižovatka U Práce byla policií uzavřena v 18:42. Po průchodu pochodu byl provoz trolejbusů obnoven v 18:56.

Průvod světel na křižovatce U Práce. - 28.10.2013 Průvod světel na křižovatce U Práce. - 28.10.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 537 zastavená Průvodem světel čeká v zastávce U Práce, Americká. - 28.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 494 v čele trolejbusů zastavených Průvodem světel čeká v Tylově ulici. - 28.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 494 v čele trolejbusů zastavených Průvodem světel čeká v Tylově ulici. - 28.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 494 čeká na průchod Průvodu světel křižovatkou U Práce. - 28.10.2013

Výměna povrchu na Rokycanské třídě

Od druhé poloviny září do začátku listopadu 2013 probíhá na Rokycanské třídě výměna povrchu vozovky. Práce na výměně povrchu se dotkly také trolejbusové dopravy. Poprvé zde bude pokládán „tichý“ asfalt, který dokáže snížit hluk o dva decibely. Měněn je povrch v úseku od Baumaxu (most přes Úslavu) k čerpací stanici za hypermarketem Tesco (celkem cca 2,5 km), ale jen ve směru na Prahu. Asfalt v jízdních pruzích směrem do centra by mohl být měněn příští rok. Zhotovitelem stavby je společnost Eurovia CS. Za opravu zaplatí Ředitelství silnic a dálnic 28 milionů korun. Práce měly začít už v srpnu, kvůli delšímu výběrovému řízení se ale stavba zpozdila. Výměna povrchu je rozdělena do 4 etap „na přeskáčku.“ Začíná se na křižovatce Pietas, odkud je povrch měněn až k křižovatce s Hřbitovní. V další etaptě se pokračuje od Hřbitovní k čerpací stanici za Tescem. Následuje poslední úsek od Baumaxu k Pietasu. Krom výměny povrchu bude upravena křižovatka Pietas (Rokycanská x Masarykova x Dlouhá). Odstraněn bude odbočovací pruh na Rokycanské ve směru od Stavebních strojů doprava do Dlouhé. Pruh je odstraněn kvůli přiliš dlouhému přechodu pro chodce.

Práce na Rokycanské třídě začínají v sobotu 21.9.2013. Frézování starého asfaltu odstartovalo za křižovatkou Pietas ve směru na Prahu. V průběhu soboty se frézuje pravý pruh až ke křižovatce s Hřbitovní ulicí. Trolejbusy i ostatní doprava jsou svedeny do levého pruhu. Sběrače trolejbusů by na troleje dosáhly i z levého pruhu, kvůli bezpečnosti byla ale celá napajecí sekce až ke hřbitovu vypnuta. U Pietasu byly troleje přerušené a vyzkratované. Na linku 11 musely být nasazeny trolejbusy s pomocným dieselagregátem (21 Tr, 24 Tr). Jako nevhodný krok se ukázalo vypravení trolejbusů 21 Tr. Tento typ trolejbusů má málo výkonný dieselagregát a při jízdě do táhlého stoupání Rokycanské třídy se za ním tvořily kolony aut. Během neděle je vyfrézován levý pruh. Doprava je vrácena zpět do pravého pruhu a trolejbusy opět mohou využívat napájení z trolejí.

Vůz 483 z levého pruhu zatáčí do zastávky Pietas. - 21.9.2013 Čerstvě vyfrézovanou zastávku Pietas obsluhuje 21 Tr č. 483. - 21.9.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 483 při výjezdu ze zastávky Pietas zdolává „schod“ z vyfrézovaného úseku. - 21.9.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 483 objíždí uzavřený pravý pruh. - 21.9.2013 Vyfrézovaná zastávka Pietas. - 21.9.2013 Frézování pravého pruhu. - 21.9.2013 Kvůli frézování je vypnuto napájení a uzavřen pravý pruh. 24 Tr č. 503 tak s pomocí dieselagregátu využívá levý pruh. - 21.9.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 499 vyjíždí ze zastávky Hřbitovní a zařazuje se zpět do levého pruhu. - 21.9.2013 Přerušení (odizolování) trolejí na křižovatce Pietas. - 21.9.2013 V sobotní odpoledne je již pravý pruh ve směru na Prahu vyfrézován v celé šíři. - 21.9.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 486 jedoucí na dieselagregát stoupá Rokycanskou třídou. Na trolejích si v levé části snímku všimněte vyzkratování. Za povšimnutí stojí také kolona aut vzniklá za pomalu jedoucím trolejbusem. - 21.9.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 486 s pomocí dieselagregátu šnečím tempem stoupá Rokycanskou. - 21.9.2013 Kolem frézování vozovky v blízkosti křižovatky Rokycanská x Hřbitovní projíždí 24 Tr č. 503. I když má vůz nasazené sběrače, využívá dieselagregát, neboť napájení je kvůli frézování vypnuto. - 21.9.2013 Kolem prací na frézování vozovky projíždí vůz 499. - 22.9.2013 Vyfrézovaným pruhem Rokycanské projíždí 21 Tr #495. - 22.9.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 497 stoupá vyfrézovanou Rokycanskou třídou. - 22.9.2013

Po vyfrézování starého povrchu a dalších pracech přichází na řadu pokládka nových vrstev asfaltu. Začíná se v levém pruhu ve směru na Prahu, pro dopravu tak zbývá pravý pruh. V přepravních špičkách se tvoří kolony aut už od zastávky Letná. V zúženém úseku se jezdí pomalu, dopravu zdržují semafory na křižovatce Rokycanská x Hřbitovní a také kamiony rozjíždějící se do táhlého stoupání. Spoje linky 11 nabírají ve špičce zpoždění i 10 minut. První vrstvy nového povrchu se pokládají 24.9., v pátek 27.9.2013 je již levý pruh hotov. Na linku 11 jsou v těchto dnech vypravovány 21 Tr, i když jejich dieselagregát není využit.

Škoda 21 Tr ev.č. 483 na Rokycanské třídě projíždí kolem nově vyasfaltovaného levého pruhu. - 24.9.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 483 na Rokycanské třídě projíždí kolem nově vyasfaltovaného levého pruhu. - 24.9.2013 V spodní části levého pruhu je položena první vrstva asfaltu. - 24.9.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 486 se při výjezdu ze zastávky Hřbitovní vyhýbá nevyfrézované části vozovky. - 26.9.2013 V koloně vozidel popojíždí 21 Tr č. 486. - 26.9.2013 V levém pruhu ve směru na Prahu jsou již položeny obě vrstvy asfaltu. Kvůli svedení dopravy do jednoho pruhu dochází především v odpoledních hodinách ke kolonám už od zastávky Letná. Spoje nabírají zpoždění kolem 10 minut. - 27.9.2013

Od soboty 28.9.2013 je doprava svedena do levého pruhu. Zde je již položen nový „tichý“ asfalt. Trolejbusové troleje jsou vedeny nad pravým pruhem, sběrače trolejbusů na troleje dosáhnou i z levého pruhu a tak není potřeba využívat dieselagregát. Pro jistotu jsou ale stejně na linku 11 vypravovány trolejbusy 21 Tr a 24 Tr vybavené pomocným dieselovým pohonem.

Vybočení sběračů při jízdě levým pruhem zachycuje snímek 497. - 29.9.2013 Nově vyasfaltovaným levým pruhem projíždí 24 Tr č. 497. - 29.9.2013 Zatímco levý pruh je již nově vyasfaltován, pravý na nový povrch teprve čeká. Na snímku jím projíždí 485. - 29.9.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 508 využivá nově vyasfaltovaný pruh na Rokycanské třídě u křižovatky Pietas. - 29.9.2013

V pondělí 30.9.2013 se začíná s asfaltováním pravého pruhu. Z bezpečnostních důvodů (nákladní vozy korbou mohou zachytit o troleje, pohyb finišeru) je vypnuta celá napájecí sekce od Pietasu k Ústřednímu hřbitovu, přerušené a odizolované jsou i troleje od křižovatky Pietas k sekčnímu děliči. Na linku 11 jsou vypraveny výhradně trolejbusy 24 Tr. Stejná situace se opakuje i 1.10., kdy je pokládána vrchní vrstva asfaltu. Asfaltují se i zastávkové zálivy Pietas a Hřbitovní (oba ve směru na Ústřední hřbitov), krátkodobě je tak ztížena obsluha zastávek. V úseku Pietas - Hřbitovní po vyasfaltování zbývají už jen menší práce a tak se nyní hlavním dějištěm prací stává úsek od křižovatky s Hřbitovní k čerpací stanici za hypermarketem Tesco.

Škoda 24 Tr ev.č. 500 s využitím dieselagregátu stoupá nově vyasfaltovanou Rokycanskou třídou. - 1.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 500 s využitím dieselagregátu stoupá nově vyasfaltovanou Rokycanskou třídou. - 1.10.2013 V zastávce Hřbitovní chybí položit ještě vrchní vrstvu asfaltu. - 1.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 508 na dieselagregát projíždí levým pruhem Rokycanské. - 1.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 505 obsluhuje zastávku Pietas, v které je právě pokládán nový asfalt. - 1.10.2013 Po nově vyasfaltované Rokycanské třídě na dieselagregát projíždí 24 Tr č. 498. - 1.10.2013 Asfaltování zastávkového zálivu Pietas. - 1.10.2013 Kolem válce vyhlazujícího čerstvě položený afalt projíždí vůz 499. - 1.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 499 obsluhuje čerstvě vyasfaltovanou zastávku Pietas. - 1.10.2013 Asfaltování zastávkového zálivu Pietas. - 1.10.2013

Práce na Rokycanské se přesunují do úseku od křižovatky s Hřbitovní k čerpací stanici za hypermarketem Tesco. Na začátku října je vyfrézován povrch obou pruhů ve směru na Prahu. Při frézování pravého pruhu (3.10.) je potřeba trolejbusů s dieselagregátem. Na linku 11 jsou nyní stále vypravovány trolejbusy 21 Tr příp. 24 Tr. O víkendu 5. a 6.10.2013 jsou na linku 11 vypraveny autobusy z důvodu prací na trolejovém vedení na křižovatce Prokopova x U Trati x Doudlevecká.

Irisbus Citelis č. 516 při zatáčení na točnu Ústřední hřbitov opouští vyfrézovaný úsek. - 5.10.2013 Starý asfalt je vyfrézován až k čerpací stanici za obchodním domem. - 5.10.2013 Irisbus Citelis ev.č. 527 jako náhradní doprava za trolejbus na 11 projíždí vyfrézovanou Rokycanskou třídou. - 5.10.2013 Irisbus Citelis ev.č. 527 jako náhradní doprava za trolejbus na 11 projíždí vyfrézovanou Rokycanskou třídou. - 5.10.2013

Po vyfrézování obou pruhů doprava využívá levý pruh. Doprava je svedena do jednoho pruhu těsně před křižovatkou Rokycanská x Hřbitovní, kvůli semaforům se tak tvoří dlouhé kolony (už od křižovatky Pietas), v kterých v odpolední špičce trolejbusy nabírají zpoždění i přes 15 minut, což znamená ostrý obrat (bez přestávky) na konečné Ústřední hřbitov. Kvůli vyfrézování zálivu výstupní zastávky Ústřední hřbitov II. trolejbusy tuto zastávku projíždí a cestující vysazují až v prostoru obratiště. V pondělí 7.10.2013 se v pravém pruhu začíná s pokládáním spodní vrstvy asfaltu. Napájení je vypnuto a trolejbusy využívají dieselagregát. Stejně tak je tomu i při pokládání druhé vrstvy.

Škoda 24 Tr ev.č. 512 na dieselagregát projíždí levým pruhem Rokycanské třídy. - 7.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 512 neobsluhuje výstupní zastávku Ústřední hřbitov a veze cestující až do točky. - 7.10.2013 Výstupní zastávka není obsluhována. - 10.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 500 zdolává schody mezi vyfrézovanou vozovkou na křižovatce Rokycanská x U Zahrádek. - 7.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 500 zdolává schody mezi vyfrézovanou vozovkou na křižovatce Rokycanská x U Zahrádek. - 7.10.2013 Pokládání nového asfaltu na Rokycanské třídě. - 7.10.2013

V pondělí 7.10.2013 se s pracemi začíná na křižovatce Pietas (Rokycanská x Dlouhá x Masarykova). Výměny povrchu na Rokycanské třídě je využito k úpravám právě křižovatky Pietas. Na křižovatce (konkrétně na Rokycanské ve směru od Stavebních strojů) se nachází dlouhý přechod pro chodce (přes čtyři jízdní pruhy, délka téměř 20 metrů, viz foto), který může pro chodce představovat nebezpečí. Při rekonstrukci silnic je maximální délka přechodu dle současných norem 12 metrů. Přechod bude zkrácen odebráním pravého odbočovacího pruhu (do Dlouhé) a celkovým zúžením Rokycanské ulice (z původních čtyř pruhů budou nyní tři (dva přímé resp. jeden přímý, přímý s odbočením do prava, dále pruh pro odbočení doleva)).

Úpravy probíhají v cca 130 metrů dlouhém úseku od výjezdu ze zastávky Letná až do prostoru křižovatky. Upravován je i výjezd ze zastávky Letná. Původní vyjíždění trolejbusů ze zastávky přímo do pruhu bude nahrazeno klasickým pomalejším vyjížděním jako ze zastávkového zálivu. Místo rozbíhajících se tří pruhů jsou v místě výjezdu stále dva pruhy. Kousek za koncem zastávkového zálivu se komunikace rozšíří na tři pruhy. Upravena musí být geometrie oblouku z Rokycanské (od Stavebních strojů) doprava do Dlouhé. Posunu se dočká přechod pro chodce na Rokycanské. Výjezd do Dlouhé ulice už odpovídá plánované rekonstrukci této ulice. Zrušení odbočovacího pruhu znamená i posuny trolejí na Rokycanské a v oblouku z Rokycanské do Dlouhé. Před zahájením prací, v noci z 6. na 7.10., jsou troleje ve směru Lobzy + Ústřední hřbitov převěšovány na nové úchyty. Polohu původních trolejí v porovnání s novými připravenými úchyty ukazují následující fotografie (foto 1, 2). Během několika týdnů bude vyměněno křížení trolejí ve směru od Lobez a na hřbitov.

Práce začínají 7.10. frézováním pravých pruhů, z nichž jeden bude odstraněn zcela a druhý zúžen. Protože troleje byly v noci z 6. na 7.10. přesunuty více do středu vozovky, nemusí být na linku 15 vypraveny trolejbusy s dieselagregátem a provoz je zachován bez omezení. Na linku 11 jsou trolejbusy s alternativním pohonem vypravovány kvůli pracem na horní části Rokycanské třídy.

Vůz 449 projíždí kolem uzavřených pravých pruhů Rokycanské na křižovatce Pietas. Tyto pruhy budou zrušeny. Kvůli zrušení pruhů musely být přesunuty i troleje, všimněte si nového uchycení. - 7.10.2013 Frézování pravých pruhů na křižovatce Pietas. Tyto pruhy budou zrušeny. - 7.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 502 projíždí kolem čerstvě vyfrézovaných jízdních pruhů. - 7.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 502 projíždí kolem čerstvě vyfrézovaných jízdních pruhů. - 7.10.2013

V průběhu druhého říjnového týdne je doprava na Rokycanské u Ústředního hřbitova svedena do pravého pruhu, v kterém je již položeno několik vrstev nového asfaltu. Pokládku asfaltu v levém pruhu komplikuje nepříznivé počasí, proto stavba nabírá zpoždění. I když jsou trolejbusy vedeny v pravém pruhu, stále neobsluhují výstupní zastávku Ústřední hřbitov II. a cestující vysazují až v prostoru obratiště. Na linku 11 jsou vypravovány trolejbusy 21 Tr, jejich dieselagregát ale zatím není potřeba. Práce postupují také u Pietasu, kde je odstraněno podloží vyfrézovaných pruhů.

Vůz 479 přiváží cestující nezvykle až na obratiště Ústřední hřbitov. - 10.10.2013 Kvůli výměně povrchu vysazuje vůz 479 cestující až v prostoru obratiště Ústřední hřbitov. - 10.10.2013 Povrch se mění až k čerpací stanici za hypermarketem Tesco. - 10.10.2013 V pravém pruhu je položen nový asfalt. - 10.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 493 projíždí po novém asfaltu na Rokycanské u hřbitova. - 11.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 493 projíždí po novém asfaltu na Rokycanské u hřbitova. - 11.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 516 v provizorním zúženém pruhu před křižovatkou Pietas. - 11.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 493 projíždí kolem vyfrézovaného pruhu na Rokycanské. - 11.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 493 projíždí kolem vyfrézovaného pruhu na Rokycanské. - 11.10.2013 Původní plynulý výjezd ze zastávky Letná se stane minulostí. Zastávka bude pojata jako klasický záliv. - 11.10.2013

Po pokládce spodních vrstvev asfaltu v obou jízdních pruzích přichází na řadu vrchní vrstva s „tichým“ asfaltem. Ta se pokládá současně v obou jízdních pruzích. Práce jsou naplánovány na neděli 13.10.2013. Nejprve se pokládá asfalt na křižovatce Rokycanská x Hřbitovní. V 9:30 uzavírají oba jízdní pruhy Rokycanské ve směru na Prahu v úseku od křižovatky s Hřbitovní k čerpací stanici za Tescem. Doprava je svedena do protisměrného pásu (v každém směru dočasně zúženo na jeden pruh). Pro trolejbusy odpadá možnost zatočit na obratiště Ústřední hřbitov (mezi protisměrnými pásy je travnatý pás). Linka 11 tedy pokračuje až k hypermarketu Tesco, kde zabočí do ulice U Zahrádek, v které je nad kruhovým objezdem zřízena dočasná zastávka Ústřední hřbitov II. (pro oba směry tj. výstupní i nástupní). Spoje dále pokračují, již bez cestujících, do Nákupní ulice, kde se otočí na obratišti Na Švabinách. Tato točna je využívána autobusy ČSAD (nákupní linky do obchodní zóny). V budoucnu se zde plánuje prodloužit trolejbusovou trať ze současné točny Ústřední hřbitov (v celém úseku jsou již připraveny sloupy). Trolejbusy se tak na obratiště podívaly už nyní alespoň v rámci výluky s pomocí dieselagregátu.

Jak již bylo uvedeno, výluka začíná v 9:30, první spoj se po novém asfaltu projel v 11:08. Po dobu asfaltování křižovatky Rokycanská x U Zahrádek (cca od 12:00) bylo několik spojů vedeno odklonem Nákupní ulicí dále, po silnici z Božkova na Červný Hrádek k Hradecké Myslivně, kde se trolejbusy zapojily na Rokycanskou třídu kterou se vrátily zpět do Plzně. Tento odklon skončil před 13. hodinou. Po dobu asfaltování bylo na horní části Rokycanské třídy vypnuto napájení. Na linku 11 jsou v neděli 13.10. vypraveny jen trolejbusy 24 Tr vybavené silnějším dieselagregátem.

Pokládka asfaltu na křižovatce Rokycanská x Hřbitovní. - 13.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 512 projíždí kolem pokládky nového povrchu na křižovatce Rokycanská x Hřbitovní. - 13.10.2013 Průjezd k Rokycanské je dovolen jen trolejbusům. - 13.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 500 v dočasně přesunuté zastávce Ústřední hřbitov. - 13.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 500 v dočasně přesunuté zastávce Ústřední hřbitov. - 13.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 500 projíždí Nákupní ulicí. - 13.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 507 při odklonu projíždí Nákupní ulicí. - 13.10.2013 Bývalou autobusovou zastávku na Švabinách projíždí 507. - 13.10.2013 Dočasnou zastávku Ústřední hřbitov II. v ulici U Zahrádek obsluhuje vůz 507. - 13.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 512 při odklonu nezvykle projíždí ulicí U Zahrádek i ve směru z centra. - 13.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 498 projíždí protisměrným pásem na Rokycanské. - 13.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 498 projíždí protisměrným pásem na Rokycanské. - 13.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 500 na odkloněné lince 11 projíždí ulicí U Zahrádek. - 13.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 500 odpočívá na točně Na Švabinách. - 13.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 500 odpočívá na točně Na Švabinách. - 13.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 500 odpočívá na točně Na Švabinách. - 13.10.2013 Na obratišti Na Švabinách odpočívá 24 Tr č. 500 ve společnosti Tescobusu ČSAD. - 13.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 507 zatáčí na točnu Na Švabinách. - 13.10.2013 Vůz 507 se na obratišti Na Švabinách setkal s autobusy ČSAD. - 13.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 507 byla mimořádně vedena odklonem až kolem Hradecké Myslivny. Na snímku se vůz vrací Rokycanskou třídou do Plzně. - 13.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 507 byla mimořádně vedena odklonem až kolem Hradecké Myslivny. Na snímku se vůz vrací Rokycanskou třídou do Plzně. - 13.10.2013 Pokládka nového asfaltu probíhá současně v obou jízdních pruzích. - 13.10.2013

Vozovka v horní části Rokycanské u Ústředního hřbitova a hypermarketu Tesco je již hotova, a tak se práce přesunují na poslední chybějící úsek, od mostu přes Úslavu u Baumaxu ke křižovatce Pietas. Ve čtvrtek 17.10.2013 se začíná s frézováním levého pruhu v úseku od mostu přes Úslavu k zastávce Letná. Trolejbusy nejsou těmito pracemi nijak omezeny a tak mohou být na linky 11 a 15 vypraveny libovolné vozy. Práce postupují i před křižovatkou Pietas v místě zrušeného odbočovacího pruhu. Na své místo se usazují nové obrubníky a připravuje se přesunutí přechodu.

Škoda 24 Tr ev.č. 519 projíždí Rokycanskou, na které je již vyfrézován levý jízdní pruh. - 18.10.2013 Vyfrézování končí v blízkosti zastávky Letná, kam právě přijíždí 513. - 18.10.2013 Položené obrubníky naznačují, že původní rovný výjezd ze zastávky Letná bude nahrazen klasickým výjezdovým klínem. - 18.10.2013 Původní křížení trolejí na křižovatce Pietas v poslední den svého provozu. Nové křížení bude posunuto mírně vlevo, jak naznačují připravené úchyty trolejí. - 18.10.2013

V sobotu 19.10. je doprava svedena do levého, již vyfrézovaného pruhu a s odstraňováním starého asfaltu se začíná v pruhu pravém. Po celou sobotu je při frézování vypnuta napájecí sekce a trolejbusy využívají dieselagregát. Na linku 11 jsou vypraveny dokonce kloubové trolejbusy s dieselagregátem. Na linku 15 jsou vypraveny trolejbusy 24 Tr. Tyto vozy chybí na lince 13 a tak jsou pro pokrytí výpravy na několik pořadí linky 13 nezvykle i o víkendu nasazeny vozy 21 Tr (foto). V noci z 18. na 19.10.2013 je vyměněno křížení trolejí na křižovatce Pietas (troleje směrem z centra na Ústřední hřbitov a z Lobez do centra). S novým křížením se posouvají i troleje. Doprava je levým pruhem vedena i 20.10.2013, další den je svedena do pravého.

Škoda 27 Tr ev.č. 540 projíždí levým pruhem vyfrézované Rokycanské třídy. - 20.10.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 540 projíždí levým pruhem vyfrézované Rokycanské třídy. - 20.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 497 projíždí na Rokycanské kolem posunutých obrubníků určujících zúženou vozovku. - 20.10.2013 Nové křížení trolejí na křižovatce Pietas. - 20.10.2013

V polovině dalšího týdne je již levý pruh nově vyasfaltován. Svedení dopravy do jednoho pruhu v spodní části Rokycanské třídy způsobuje v odpolední špičce pracovních dnů kolony už od obchodního domu Hornbach. Zpoždění nabírají linky 11, 13, 15, 16, 17 a autobusová 28. Zpoždění na linkách 11 a 15 přesahuje i 10 minut, na ostatních linkách cca do 5 minut.

Vůz 486 projíždí kolem nově položeného asfaltu v levém pruhu Rokycanské. - 23.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 493 na Rokycanské. - 23.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 489 vjíždí do opravovaného úseku. - 23.10.2013 Kvůli pracem na Rokycanské se tvořily dlouhé kolony, které se nevyhnuly ani vozu 525. - 23.10.2013

Od 24.10. je doprava na Rokycanské vedena levým pruhem. Sběrače trolejbusů na troleje dosáhnou i z levého pruhu a tak není potřeba vozů s alternativním pohonem. Velké dopravní komplikace způsobuje uzavření levého pruhu především v pátek 25.10. odpoledne. Fronty před zúžením sahaly až ke křižovatce U Jána (cca 1,3 km). Zpoždění trolejbusových linek 11, 13, 15, 16 a 17 přesahovalo i 15 minut. Především na lince 15 se zpoždění přenášelo i do opačného směru. Vyjímkou nebylo ani 10 minut na odjezdu 15 z Lobez zpět do centra. V pátek zbývá původní asfalt na Rokycanské jen v pravém pruhu od zastávky Letná ke křižovatce Pietas. Z levých pruhů už byl odfrézován, z pravého nemohl být vyfrézován kvůli provozu trolejbusů. Dopravu v levém pruhu zpomaluje právě i přejíždění „schodů“ z nově položeného asfaltu do vyfrézované části.

Pravý pruh Rokycanské je vyfrézovaný, doprava využívá levý. - 25.10.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 449 projíždí na Rokycanské levým pruhem, v kterém je již položen nový asfalt. - 25.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 516 projíždí křižovatkou s Revoluční. - 25.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 479 na Rokycanské. - 25.10.2013 V koloně na Rokycanské třídě pomalu popojíždí vůz 443. - 25.10.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 443 projíždí přes vyfrézované schody do zastávky Letná. - 25.10.2013 U zastávky Letná končí vyfrézování pravého pruhu a začíná naopak v levém. - 25.10.2013 Přes vyfrézované schody projíždí 515 směřující do zastávky Letná. - 25.10.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 452 opustila zastávku Letná. - 25.10.2013 Levý pruh je už vyfrézován, pravým pruhem s původním asfaltem projíždí 481. - 25.10.2013 Škoda 21 Tr č. 495 projíždí posledním pruhem s původním asfaltem. - 25.10.2013 V páteční odpolední špičce se na Rokycanské tvořily dlouhé kolony. V popředí si všimněte jediného pruhu původního asfaltu. - 25.10.2013

O víkendu 26. a 27.10.2013 jsou na linky 11 a 15 vypraveny trolejbusy s dieselagregátem. Na linku 11 jsou vypraveny kloubové trolejbusy kvůi zvýšené přepravní frekvenci na ústřední hřbitov před Dušičkami. Trolejbusy 24 Tr nasazené na 15 opět chybí na několika pořadí linky 13, kde je nahrazují 21 Tr (viz foto). Důvodem pro vypravení trolejbusů s alternativním pohonem jsou práce v pravém pruhu Rokycanské třídy, které probíhají především v sobotu 27.10. V úseku od mostu přes Úslavu až k zastávce Letná se v pravém pruhu pokládá nový asfalt, v úseku od zastávky Letná ke křižovatce Pietas se naopak frézuje původní povrch vozovky.

Škoda 24 Tr ev.č. 504 zatáčí z Rokycanské do Dlouhé ponovu z průběžného pruhu. - 27.10.2013 Vůz 500 projíždí po vyfrézované Rokycanské. - 27.10.2013 Vůz 528 projíždí po nově vyasfaltované části Rokycanské třídy. - 27.10.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 528 přijíždí do zastávky Letná. - 27.10.2013

V pondělí 29.10.2013 probíhá dláždění upraveného výjezdu ze zastávky Letná. Trolejbusy krátkodobě zastavují přímo v silnici. Na linku 15 jsou nyní vypravovány i trolejbusy bez dieselagregátu.

Škoda 21 Tr ev.č. 486 opatrně projíždí staveništěm na Rokycanské. - 29.10.2013 Vůz 481 projíždí kolem prací na Rokycanské třídě. - 29.10.2013 Původní přechod se stane minulostí, jak naznačuje nový snížený obrubník posunutý níže. - 29.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 491 obsluhuje zastávku Letná. V zastávkovém zálivu probíhá dláždění výjezdu. - 29.10.2013

Pátek 1.11. je ve znamení pokládky spodní vrstvy asfaltu v levém pruhu Rokycanské třídy. Asfaltuje se od křižovatky Pietas k zastávce Letná. Trolejbusy nejsou pracemi omezeny, není potřeba vozů vybavených dieselagregátem.

Kolem nově vyasfaltovaného levého pruhu projíždí 491. - 1.11.2013 Kolem finišeru při pokládání nového asfaltu projíždí 541. - 1.11.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 527 míjí asfaltovací práce na Rokycanské třídě. - 1.11.2013 Upraven je poloměr levého odbočovacího oblouku. Přechod pro chodce bude posunut níže. - 1.11.2013

O víkendu 2. a 3.11.2013 probíhá asfaltování posledního zbývajícího úseku, tedy od zastávky Letná ke křižovatce Pietas. Po dobu pokládky asfaltu v pravém pruhu nemůže být obsluhována zastávka Letná ve směru Lobzy/Ústřední hřbitov. Zastávka je zrušena bez náhrady. Celý víkend jsou na linky 11 a 15 vypraveny trolejbusy s dieselagregátem (na linku 11 kloubové). Z bezpečnostních důvodu je vypnuto napájení trolejí. Po položení asfaltu již chybí nastříkat dopravní značení, dodělat chodníky na křižovatce Pietas a další drobné práce, a oprava Rokycanské třídy je dokončena.

Škoda 27 Tr ev.č. 540 projíždí po Rokycanské třídě při asfaltování pravého pruhu. - 2.11.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 540 opouští úsek, v kterém probíhá výměna povrchu. - 2.11.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 527 při asfaltování Rokycanské. - 2.11.2013 Zastávka Letná není kvůli pokládání asfaltu obsluhována. - 2.11.2013 V pravém pruhu je čerstvě položen asfalt, proto 511 zastávku Letná projíždí bez zastavení. - 2.11.2013 Vůz 507 projíždí při asfaltování Rokycanské třídy levým pruhem. - 2.11.2013

Na začátku listopadu po pokládce asfaltu už probíhají převážně dokončovací práce. Rokycanská třída je následně předána do plného užívání. Snadno rozpoznatelný je rozdíl mezi původním a novým (tichým) asfaltem. Odstranění pravého odbočovacího pruhu u křižovatky Pietas naštěstí nezpůsobuje komplikace v dopravě. Následující fotografie zachycují běžný provoz po nově vyasfaltované Rokycanské třídě. Ve směru do centra by se povrch Rokycanské měl měnit v roce 2014.

Škoda 21 Tr ev.č. 483 opouští zastávku Letná, která je nově ukončena jako zastávkový záliv. Před zúžením se ze zastávky vyjíždělo přímo do dalšího jízdního pruhu. - 16.11.2013 Hlína naznačuje odstraněný jízdní pruh. - 16.11.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 496 projíždí zúženou Rokycanskou třídou. - 16.11.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 496 projíždí Rokycanskou třídou, z které byl odstraněn pravý jízdní pruh. - 16.11.2013 Kvůli změně trasování oblouku musela být změněna poloha přechodu na Rokycanské ve směru od Stavebních strojů. - 16.11.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 515 zatáčí z Rokycanské do Dlouhé nově trasovaným obloukem. - 16.11.2013 Zastávku Pietas opouští 27 Tr č. 529. - 21.12.2013 Vůz 530 projíždí po Rokycanské třídě. - 21.12.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 491 projíždí po Rokycanské třídě. - 31.1.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 491 projíždí po Rokycanské třídě. - 31.1.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 486 projíždí zúženým úsekem Rokycanské třídy. - 31.1.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 486 přijela do výstupní zastávky Ústřední hřbitov. - 31.1.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 460 vypravená na jediném negarantovaném celodenním pořadí linky 11 (11/4) přijela do výstupní zastávky Ústřední hřbitov. - 31.1.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 486 zatáčí na točnu Ústřední hřbitov. - 31.1.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 488 projíždí po Rokycanské třídě. - 9.2.2014 Pohled na Rokycanskou třídu od zastávky Hřbitovní. - 9.2.2014

Na podzimní výměnu povrchu Rokycanské třídy ve směru z města navazují v květnu 2014 asfaltovací práce v prostoru křižovatky Pietas. Nový asfalt se pokládá v křižovatce jen ve dvou pruzích ve směru z centra k Ústřednímu hřbitovu. Práce na vyfrézování starého povrchu a pokládce nového probíhají v noci z 21.5. na 22.5.2014. Během prací (cca od 21:30 do 4:00) je zavedena napěťová výluka. Na linku 15 jsou vypraveny výhradně trolejbusy 24 Tr, které jezdí na dieselagregát v úseku Divadlo Alfa - Lobzy a zpět. Linka 11 už takto večer není v provozu. Vlivem pohybu pracovních mechanismů dochází k mírnému zpožďování večerních spojů linky 15.

Škoda 24 Tr ev.č. 497 při napěťové výluce obsluhuje zastávku U Pietasu. - 21.5.2014 Vůz 498 při napěťové výluce kvůli frézování Rokycanské obsluhuje zastávku U Pietasu. - 21.5.2014 Pracovní mechanismy odstavené v Dlouhé ulici v blízkosti křižovatky Pietas. - 21.5.2014 Frézování vozovky v křižovatce Pietas. - 21.5.2014

Oprava zastávky Ulice 17. listopadu (směr Bory)

Škoda 27 Tr ev.č. 535 obsluhuje zastávku Ulice 17. listopadu, v které je nově vydlážděn chodník. - 21.10.2013 V sobotu 19.10.2013 probíhá oprava chodníku v zastávce Ulice 17. listopadu směr Bory. Trolejbusy odbavují vždy ve volné polovině zálivu.

Předvolební reklamy

Na konci října 2013 se konají předčasné parlamentní volby. To znamená i masivní kampaně politických stran mj. i na prostředcích MHD. Krom reklamních panelů v interiéru jsou oblíbené boční reklamní polepy. Od začátku října jsou trolejbusy opatřovány bočními reklamami ODS, v polovině října se připojuje i ČSSD. V průběhu října probíhají po městě i různé předvolební kampaně, součástí jedné z nich byl i červený dvoupatrový autobus odstavený v zastávce Muzeum. S koncem voleb 26.10. mizí také volební reklamy.

Škoda 14 TrM ev.č. 453 v zastávce Zátiší, Línská. - 4.10.2013 Vůz 453 projíždí Zátiším. - 4.10.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 451 opatřená boční předvolební reklamou obsluhuje zastávku Mikulášská. - 4.10.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 451 na Mikulášském náměstí. - 4.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 490 projíždí po mostě U Jána. - 4.10.2013 Předvolební propagace je v plném proudu, důkazem je i vůz 495. - 4.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 489 opatřená bočními reklamami obsluhuje zastávku Letná. - 11.10.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 452 v zastávce Náměstí Milady Horákové. - 11.10.2013 Vůz 504 objíždí červený doubledecker umístěný v rámci předvolební kampaně do zastávky Muzeum. - 16.10.2013 Bližší pohled na boční předvolební reklamu ČSSD, která se objevuje na vozech 24 Tr. - 16.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 499 v zastávce U plynárny. - 16.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 505 opatřená předvolební reklamou stanicuje v zastávce Malostranská. - 16.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 503 obsluhuje zastávku Černice, K Plzenci. - 17.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 501 v zastávce Muzeum s novým zastávkovým přístřeškem. - 18.10.2013 Vůz 443 v zastávce Zimní stadion. - 23.10.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 444 v Cukrovarské ulici. - 23.10.2013

Doubravecké opravy

V průběhu léta a podzimu 2013 probíhají ve čtvrti Doubravka dvoje práce na komunikacích, které jsou využívány trolejbusovou linkou 13. Konkrétně se jedná o rekonstrukci ulici Na Dlouhých a stavební práce v Radiové ulici.

Rekonstrukce ulice Na Dlouhých trolejbusy výrazněji neomezuje. Ostatní doprava je v úseku od křižovatky se Smrkovou ulicí ke křižovatce s Mohylovou z ulice vyloučena. Rekonstrukce ulice začíná 26.8.2013. V první fázi jsou opravovány chodníky a připravuje se prostor pro nová podélná parkovací místa. Při asfaltování povrchu v průběhu září jezdí trolejbusy volnou polovinou vozovky s využitím dieselagregátu. Na konci září je již rekonstrukce u svého konce.

Krom trolejbusů je ostatní doprava z ulice Na Dlouhých vyloučena. - 29.8.2013 Vůz 534 projíždí opravovanou ulicí Na Dlouhých. - 29.8.2013 V ulici Na Dlouhých jsou nejprve rozkopány chodníky, jak dokazuje i snímek vozu #500. - 29.8.2013 Vůz 534 projíždí opravovanou ulicí Na Dlouhých. - 29.8.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 457 v ulici Na Dlouhých, v které začíná rekonstrukce. - 29.8.2013 Vůz 505 projíždí kolem prací v ulici Na Dlouhých. - 29.8.2013  Vůz 509 projíždí opravenou ulicí Na Dlouhých. - 21.9.2013  V ulici Na Dlouhých vznikla nová parkovací místa. Vyměněn byl povrch vozovky. - 21.9.2013

Stavební práce v Radiové ulici narozdíl od rekonstrukce ulice Na Dlouhých trolejbusy omezují. V sobotu 14.9.2013 dopoledne probíhaly v Radiové ulici výkopové práce (první výkop u křižovatky Radiová x Popelnicová, druhý pak u křižovatky Radiová x Mohylová). Důvodem je ukládání elektrických kabelů. Výkop je v celé šíři vozovky, Radiová ulice je tak neprůjezdná. Trolejbusy jsou vedeny odklonem souběžnou Lesní ulicí (po trase Na Dlouhých – Popelnicová – Lesní – Mohylová – Na Dlouhých). Na objízdné trase trolejbusy využívají dieselagregát. Na křižovatce Popelnicová x Lesní jsou vyblokována parkovací místa pro bezpečný průjezd trolejbusů. Práce na výkopech končí v sobotu kolem poledne. Výkopy nejsou zaasfaltovány, jen zpevněny. Po zpevněných výkopech jezdí trolejbusy tři týdny, v sobotu 12.10.2013 probíhá asfaltování. Trolejbusy jsou celé dopoledne opět vedeny odklonem Lesní ulicí.

Vůz 502 se vrací na svoji obvyklou trasu, která je uzavřena kvůli asfaltování výkopu. - 12.10.2013 Asfaltování výkopu v Radiové ulici. - 12.10.2013 Vůz 508 zatáčí z Lesní do Mohylové. - 12.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 508 v Mohylové ulici. - 12.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 510 při odklonu projíždí Lesní ulicí. - 12.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 499 při odklonu projíždí Lesní ulicí. - 12.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 499 zatáčí z Lesní do Mohylové. - 12.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 507 zatáčí z Popelnicové do Lesní. Na této křižovatce musela být vyblokována parkovací místa, aby trolejbusy mohle dobře zatáčet. - 12.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 507 v Lesní ulici. - 12.10.2013 Kvůli asfaltování výkopu je linka 13 vedena odklonem Popelnicovou ulicí, v které je právě zachycen vůz 503. - 12.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 503 zatáčí z Popelnicové do Lesní. Všimněte si vyblokovaných parkovacích míst v křižovatce pro bezproblémový průjezd trolejbusů. - 12.10.2013 Výkop na křižovatce Radiová x Popelnicová již je vyasfaltován. - 12.10.2013 Kvůli neprůjezdné Radiové ulici pokračuje vůz 509 rovně Popelnicovou ulicí. - 12.10.2013 Kvůli neprůjezdné Radiové ulici pokračuje vůz 509 rovně Popelnicovou ulicí. - 12.10.2013

Hromadná nehoda na křižovatce U Trati

V pátek 11.10.2013 byl provoz v odpolední špičce výrazně omezen nehodou hned čtyř vozidel na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova. Nehoda se stala kolem 13:20. Sanitka jedoucí se zapnutými majáky vjížděla do křižovatky na červenou a dodávka bezpečnostní agentury převážející peníze nestihla na mokré vozovce zastavit. Po střetu dodávka nabourala ještě další dva vozy. Sanitka zůstala vprostřed křižovatky, ostatní tři vozidla pak u rohu Doudlevecké a ulice U Trati (ve směru k mostu Milénia). Omezen tak byl průjezd především z Doudlevecké ulice do všech směrů, a ulicí U Trati od Belánky k mostu Milénia.

Trolejbusy mohly havarovaná vozidla objíždět jen s pomocí dieselagregátu. Vozy s dieselagregátem byly nasazeny na linkách 13 a 14. Pro linku 10 bylo místo nehody neprůjezdné. Spoje linky 10 byly po chvíli ukončeny v zastávce Zimní stadion s otočením přes vozovnu v Cukrovarské ulici. V Doudlevecké ulici před místem nehody uvízly čtyři trolejbusy z toho dva na lince 10 a dva najíždějící na odpolední dělenou směnu linky 12. Další spoje vyjíždějící z vozovny na odpolední šejdry byly odkloněny přes Doudlevce a Bory. Kvůli omezenému průjezdu místem nehody se v páteční odpolední špičce tvořily před křižovatkou dlouhé kolony. Například ve směru z Doudlevec začínala fronta aut již na úrovni Fodermayerova pavilonu. Zpoždění spojů linek 10, 13 a 14 přesahovalo i 25 minut.

Nabouraný vůz bezpečnostní agentury převážel několik desítek milonů korun, proto bylo vozidlo hlídáno policisty. Další policisté řídili provoz. Před půl čtvrtou byla z křižovatky odstraněna sanitka, která nejvíce blokovala provoz. Místo je tak s opatrností průjezdné i pro trolejbusy bez dieselagregátu. Po deseti minutách, v 15:40, jsou odvezena i ostatní nabouraná vozidla a křižovatka je opět plně průjezdná. Řidiči trolejbusů se ale asi ještě další dvě hodiny srovnávali do časů podle jízdních řádů. Dodejme, že v pátek se nejednalo o jedinou nehodu, další hromadná nehoda (pět vozidel) se odehrála v ulici U Prazdroje ve směru z Doubravky. Zde byl provoz veden jedním pruhem a spoje nabíraly zpoždění několik minut. Zajímavostí je také to, že velmi podobná nehoda (střet vozidla jedoucího s zapnutými majáky a dalších aut) se na křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova odehrála před necelými třemi týdny (viz ZDE).

Škoda 21 Tr ev.č. 496 na dieselagregát objíždí havarovanou sanitu. - 11.10.2013 Na křižovatce se srazily celkem čtyři vozy. - 11.10.2013 Nehoda na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova. - 11.10.2013 Jedním z havarovaných vozů je i sanitka. - 11.10.2013 Havarovaná vozidla na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova. - 11.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 496 na dieselagregát objíždí havarovanou sanitku. - 11.10.2013 Vůz 507 zachycený v koloně v Prokopově ulici. - 11.10.2013 Nehoda zastavila i trolejbusy vyjíždějící z vozovny na odpolední šejdry. - 11.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 515 čekající na odstranění nehody. - 11.10.2013 Vůz 449 v čele trolejbusů zastavených dopravní nehodou čtyř vozidel. - 11.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 511 na dieselagregát objíždí odstavené trolejbusy. - 11.10.2013 Kolona aut na Doudlevecké sahala až k Fodermayerovu pavilonu. - 11.10.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 454 se kvůli nehodě otáčí přes vozovnu. Na snímku vůz zatáčí z Doudlevecké do Cukrovarské. - 11.10.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 454 musela zastavit v Cukrovarské ulici kvůli přehození sběračů. - 11.10.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 454 se jede otočit do vozovny. - 11.10.2013 Vůz 454 po otočení přes vozovnu zatáčí do Černické ulice. - 11.10.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 454 v Černické ulici. - 11.10.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 452 se kvůli nehodě otočila přes vozovnu. - 11.10.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 452 se po otočení přes vozovnu vydává na cestu zpět do Černic. - 11.10.2013 Vůz 501 na dieselagregát projíždí kolem odstraňování následků nehody. - 11.10.2013

Přesun zastávky Dobrovského (směr Bory)

Od 1.10. do 8.11.2013 probíhá přesun zastávky Dobrovského směr Bory. Důvodem je oprava domu v sousedství zastávky resp. zábor chodníku lešením. Zastávka je pro linky 16, 22 a 72 přesunuta o cca 120 metrů zpět, do ulice V Bezovce před křižovatku s Klatovskou. Zajímavostí je, že noční linky N1 a N4 odbavují nadále v původní zastávce.

Škoda 14 TrM ev.č. 437 obsluhuje přesunutou zastávku Dobrovského. - 20.10.2013 Vůz 519 v dočasné zastávce Dobrovského. - 20.10.2013 Zastávka Dobrovského není obsluhována kvůli záboru chodníku lešením. - 20.10.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 528 projíždí neobsluhovanou zastávku Dobrovského. - 21.10.2013

Práce na trolejovém vedení na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova

O víkendu 5. a 6.10.2013 probíhají na křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova práce na trolejovém vedení. Připojovány jsou troleje od Belánky. Kromě původních oblouků do Doudlevecké ulice vedou troleje nově i přímo ulicí U Trati. Během víkendu musí být veškerý provoz zajišťován trolejbusy s dieselagregátem, na lince 11 pak autobusy. V neděli v podvečer testuje průjezd novými trolejemi a kříženími vůz 495. Více informací naleznete na stránce TT U Trati - Borská.

Škoda 24 Tr ev.č. 502 na lince 13 objíždí pomocí dieselagregátu montážní plošinu v Doudlevecké ulici. - 5.10.2013 V ulici U Trati pracovalo naráz až šest vozidel. - 5.10.2013 Podzimní nízké slunce v posledních okamžicích osvětluje montážní plošiny pracující na napínání lan pro zavěšení křížení. - 6.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 495 testuje troleje z ulice U Trati do Doudlevecké. - 6.10.2013

Odklon linek při Pilsner Festu

Tradiční svátek plzeňského piva, Pilsner Fest, jako každoročně způsobil odklonění trolejbusových linek v centru města. Letošní odklon byl zajímavý hned dvakrát. Místo obvyklého termínu na konci srpna se Pilsner Fest konal až na začátku října, přesněji 5.10.2013. Krom Pilsner Festem uzavřené ulice U Prazdroje je dlouhodobě uzavřen i Wilsonův most. Kvůli uzavírce Wilsonova mostu jezdí většina linek odklonem právě ulicí U Prazdroje, která se také uzavírá. Trolejbusy tak musí doslova „kličkovat“ mezi uzavírkami. Linky 11, 13, 15, 16 a 17 jsou odkloněny po trase Anglické nábřeží - most U Jána - Sirková - Šumavská - U Prazdroje (obdobně i v opačném směru). Zatáčení z Sirkové ulice doleva do Šumavské, a z Sirkové doleva na most U Jána neumožňuje trolejová síť a tak musí trolejbusy využívat dieselagregát. Náhradou za zrušenou zastávku U Prazdroje obsluhují trolejbusy zastávku Šumavská. Linka 12 je odkloněna po trase Anglické nábřeží - most U Jána - Sirková - Mikulášská. I na tuto linku musely být nasazeny výhradně trolejbusy s dieselagregátem (chybí troleje z Mikulášské přímo do Sirkové, a z Sirkové doleva na most U Jána). Kvůli zkrácení trasy linky vyjíždí spoje z Božkova o 3 minuty později. Celá trolejbusová výprava tak byla v sobotu 5.10. zajištěna trolejbusy s alternativním pohonem (resp. na lince 11 autobusy). Toho bylo využito ještě pro práce na trolejovém vedení na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova (více podrobností ZDE). Odklon trolejbusových linek z ulice U Prazdroje trvá od 0:15 5.10.2013 do 4:00 6.10.2013. Krom trolejbusů je do Sirkové a Šumavské ulice odkloněna i veškerá tranzitní doprava. Křižovatka u vlakového nádraží nemá takovou kapacitu a tak se tvoří kolony, v kterých spoje nabírají i 5 minut zpoždění.

Kvůli Pilsner Festu je uzavřena ulice U Prazdroje. - 5.10.2013 Ulice U Prazdroje je uzavřena, a tak musí jet 491 odklonem Šumavskou ulicí. - 5.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 497 zachycena na lince 13 odkloněné kvůli Pilsner Festu do Šumavské ulice. - 5.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 508 na odkloněné lince 13 zatáčí z Šumavské do Wenzigovy ulice. - 5.10.2013 Křižovatkou Mikulášská x Šumavská x Sirková x Americká projíždí 21 Tr ev.č. 493 nezvykle přímo. - 5.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 484 projela z Mikulášské do Sirkové. - 5.10.2013 Kvůli odklonu jsou na linku 11 vypraveny autobusy. Jeden z nich, 528, právě zatáčí do Šumavské ulice. - 5.10.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 529 při odklonu projíždí Šumavskou ulicí. - 5.10.2013 Linka 13 je nezvykle vedena Sirkovou a Šumavskou ulicí. Tuto trasu využívá i 24 Tr č. 502. - 5.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 481 na odkloněné lince 16 zatáčí z Sirkové do Šumavské. - 5.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 501 na lince 15 vedené odklonem Sirkovou ulicí. - 5.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 509 nezvykle zatáčí z Sirkové na most U Jána. - 5.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 501 na odkloněné lince 15 zatáčí z Sirkové do Šumavské. - 5.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 502 se na odkloněné lince 13 zařazuje do odbočovacího pruhu do Šumavské. - 5.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 504 nezvykle projíždí křižovatkou přímo z Mikulášské do Sirkové. - 5.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 512 na odkloněné lince 13 zatáčí z Šumavské do Sirkové. - 5.10.2013 Irisbus Citelis ev.č. 528 vypravený jako náhrada za trolejbus na linku 11 vedenou kvůli Pilsner Festu odklonem Šumavskou ulicí. - 5.10.2013 Zastávku Hlavní nádraží ČD, Šumavská odkloněné linky neobsluhovaly. - 5.10.2013 Vůz 509 na odkloněné lince 15 projíždí Šumavskou ulicí. - 5.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 497 na odkloněné lince 13 projíždí Šumavskou ulicí. - 5.10.2013 Škoda 25 Tr ev.č. 524 vedená odklonem projíždí Sirkovou ulicí. - 5.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 488 na lince 15 odkloněné do Sirkové ulice. - 5.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 488 na lince 15 odkloněné do Sirkové ulice. - 5.10.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 502 na lince 13 odkloněné kvůli Pilsner Festu se vrací na svoji obvyklou trasu. - 5.10.2013 Vůz 484 čeká na odbočení z Sirkové k mostu Jána. - 5.10.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 529 zatáčí z Sirkové k mostu U Jána. - 5.10.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 496 na odkloněné lince 15 zatočila do Sirkové ulice. - 5.10.2013 Pilsner Fest uzavřel ulici U Prazdroje. - 5.10.2013

Převrácený domíchávač betonu na Borských polích

Přesně týden po nehodě na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova byl trolejbusový provoz opět omezen nehodou. Ta se stala 2.10.2013 krátce po 15. hodině na křižovatce Folmavská x U Letiště. Domíchávač betonu jedoucí po Folmavské třídě od Nové Hospody při odbočování do leva nezvládl zatáčku a převrátil se na bok. Při zásahu záchranných složek byl na cca 20 minut zastaven provoz linek 15, 17 a 18 ve směru do centra. Po odvozu zraněného řidiče náklaďáku a zasypání uniklých provozních kapalin byl provoz obnoven. Doprava na křižovatce byla řízena policisty, i přesto se ale tvořily kolony. Průjezd trolejbusů do centra byl komplikován zasahujícím hasičským vozem, který vozy musely objíždět protisměrnem, což znamenalo velké vychýlení sběračů. Kolem 18:45 se začalo s vyprošťováním havarovaného vozu. Z bezpečnostních důvodů bylo vypnuto napájení trolejí. Trolejbusy byly v obou směrech odkloněny na Domažlickou třídu přes Zátiší. Krátce po 19. hodině byla křižovatka opět plně průjezdná.

Škoda 25 Tr ev.č. 521 opatrně projíždí kolem převráceného nákladního vozu na křižovatceFolmavská x U Letiště. - 2.10.2013 Hasičský vůz zasahující u převráceného vozu objíždí 24 Tr ev.č. 518. - 2.10.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 548 projíždí kolem nehody na křižovatce Folmavská x U Letiště. - 2.10.2013 Na křižovatce Folmavská x U Letiště se převrátil domíchávač betonu. - 2.10.2013 Na křižovatce Folmavská x U Letiště se převrátil domíchávač betonu. - 2.10.2013 Převrácený domíchávač betonu. - 2.10.2013 Převrácený domíchávač betonu. - 2.10.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 545 zachycena na křižovatce Folmavská x U Letiště v pozadí s převráceným nákladním vozem. - 2.10.2013

Archiv událostí:

| Víkend s historickými trolejbusy - 23. a 24.9.2006 | říjen 2007 - duben 2009 | Rekonstrukce Americké třídy | květen 2009 - červen 2009 | Oslavy 110 let MHD v Plzni | červenec 2009 - říjen 2009 | listopad 2009 - březen 2010 | duben 2010 - červenec 2010 | srpen 2010 - říjen 2010 | říjen 2010 - leden 2011 | únor 2011 - červen 2011 | Oslavy 70 let zahájení provozu trolejbusů v Plzni | červen 2011 - červenec 2011 | srpen 2011 - říjen 2011 | listopad 2011 - únor 2012 | březen 2012 - červen 2012 | červenec 2012 - říjen 2012 | říjen 2012 - prosinec 2012 | leden 2013 - květen 2013 | červen 2013 - září 2013 | září 2013- prosinec 2013 | 2014 | Oslavy 115 let MHD v Plzni | leden 2015 - ..... |