Zpět na úvodní stranu

Aktuálně (srpen - říjen 2010)

Rekonstrukce Skupovy ulice

Škoda 15 TrM ev.č. 469 projíždí kolem budoucí zastávky Šimerova. - 1.3.2011 Od 26.10.2010 do přibližně 23.8.2011 probíhal přesun zastávky Šimerova z důvodu rekonstrukce Skupovy ulice. Více ZDE.

Rekonstrukce Heyrovského ulice

Od podzimu roku 2009 probíhá rekonstrukce Heyrovského ulice v úseku od křižovatky Heyrovského x Raisova ke křižovatce Heyrovského x Skupova.Tato rekonstrukce se drobně dotkla i trolejbusové dopravy. Mimo ochrany sloupů na křižovatce ulic Skupova x Heyrovského, byly na této křižovatce také pro trolejbusy odbočující do Skupovy ulice posunuty troleje v oblouku více do středu silnice (viz foto níže). Pro připomenutí na této křižovatce nebyla před rekonstrukcí ideální situace - zatáčející kloubové trolejbusy jedoucí proti sobě, se do křižovatky v jeden okamžik nevešly, jeden vůz musel dávat přednost druhému. Vzhledem k tomu, že v další etapě rekonstrukce Heyrovského ulice se počítá s rekonstrukcí až ke křižovatce s ulicí Edvarda Beneše, tak tato rekonstrukce ještě trolejbusy v budoucnu omezí. Ještě zmíním, že celá rekonstrukce Heyrovského ulice by měla skončit v září 2010. Rekonstrukce Heyrovského ulice skončila v polovině října 2010. Na rekonstrukci Heyrovského ulice navazuje rekonstrukce nedaleké Skupovy ulice (více ZDE).


Události související s rekonstrukcí Heyrovského ulice jsou řazeny od nejnovějších nahoře po nejstarší dole.


Od pondělí 18.10.2010 je pak již zrekonstruovaná zastávka U Teplárny zprovozněna v obou směrech a provizorní zastávky jsou odstraněny.

Škoda 25 Tr ev.č. 521 stanicuje v již zprovozněné zastávce U Teplárny. - 19.10.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 522 stanicuje v již zprovozněné zastávce U Teplárny. - 19.10.2010 Škoda 27 Tr ev.č. 525 zastavila v zastávce U Teplárny. - 19.10.2010 Škoda 27 Tr ev.č. 525 v první den provozu stanicuje v zastávce U Teplárny. - 19.10.2010 Pohled na prostor bývalé provizorní zastávky. - 19.10.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 466 projíždí prostory bývalé provizorní zastávky U Teplárny. - 26.10.2010 Pohled na prostory bývalé provizorní zastávky U Teplárny směr Šimerova. - 26.10.2010


Dne 17.10.2010 je již vše téměř dokončeno, v zastávkách jsou již označníky, lidé stojí i přes upozornění o přesunu i na nové zastávce, některé trolejbusy staví v provizorní zast., některé v nové zast. a některé v obou. Dne 16.10.2010 probíhalo navrácení trolejí do finální polohy (opět na 16 trolejbusy s dieselagregátem).

Škoda 14 TrM ev.č. 435 spolu s 515 v provizorní zastávce U Teplárny v poslední den provozu této provizorní zastávky. - 17.10.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 435 v Heyrovského ulici. - 17.10.2010 Pohled na provizorní nástupiště zastávky U Teplárny. - 17.10.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 489 projíždí zastávku U Teplárny. - 17.10.2010 Pohled na oblouk trolejí z Heyrovského do Šimerovy ulice s již vrácenými trolejemi na svoji polovinu vozovky. - 17.10.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 412 projíždí zastávku U Teplárny (směr Šimerova). - 17.10.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 430 stanicuje v provizorní zastávce U Teplárny. - 17.10.2010 Pohled na Heyrovského ulici s již vrácenými trolejemi na svoji polovinu vozovky. - 17.10.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 513 stanicuje v poslední den provozu provizorní zastávky U Teplárny. - 17.10.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 412 projíždí zastávku U Teplárny (směr Ul. 17. listopadu). - 17.10.2010

Škoda 15 TrM ev.č. 467 projíždí zastávku U Teplárny. - 12.10.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 475 zatáčí do Heyrovského ulice. - 12.10.2010 Škoda 27 Tr ev.č. 526 v provizorní zastávce U Teplárny. - 12.10.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 475 v Heyrovského ulici.- 12.10.2010 Vozy 526 a 475 v Heyrovského ulici.- 12.10.2010 Škoda 27 Tr ev.č. 526 projíždí zastávku U Teplárny. - 12.10.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 490 projíždí zastávku U Teplárny. - 12.10.2010 Pohled na zastávkový záliv U Teplárny. - 12.10.2010


V září 2010 je už jedna polovina vozovky ul. Heyrovského hotova, a tak se kyvadlový provoz přesunul do druhé poloviny (trolejbusy směřující na smyčku Bory, Heyrovského jezdí jako by v protisměru). Proto se dne 4.9.2010 opět na lince 16 objevily výhradně trolejbusy s dieselagregátem, protože se opět přesouvaly troleje (troleje pro oba směry byly přesunuty z jedné poloviny vozovky na druhou). Při tomto přesunu již byly troleje upevňovány na nové převěsy. V říjnu je už položen asfaltový koberec i na druhé polovině vozovky.

Škoda 15 Tr ev.č. 465 spolu s 524 v provizorní zastávce U Teplárny. - 30.9.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 465 spolu s 524 v provizorní zastávce U Teplárny. - 30.9.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 450 projíždí zastávku U Teplárny. - 19.9.2010 Pohled na zastávkový záliv zastávky U Teplárny. - 19.9.2010 Heyrovského ulice - stav k 19.9.2010. Pohled na trolejové vedení již na nových převesech. - 19.9.2010 Heyrovského ulice - stav k 19.9.2010. Škoda 14 TrM ev.č. 449 projíždí volnou polovinou Heyrovského ulice. - 19.9.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 518 projíždí zastávku U Teplárny. - 19.9.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 510 projíždí protisměrnou zastávku U Teplárny. - 19.9.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 495 projíždí zastávku U Teplárny. - 19.9.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 495 stanicuje v provizorní zastávce U Teplárny. - 19.9.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 463 projíždí zastávku U Teplárny. - 21.9.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 469 po VP v provozu přijíždí k provizorní zastávce U Teplárny.  - 21.9.2010

Škoda 15 TrM ev.č. 468 míří k provizorní zastávce U Teplárny (vlevo si všimněte budoucího zastávkového zálivu). - 30.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 473 a 474 v prostoru provizorní zastávky U Teplárny. - 25.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 473 míří k provizorní zastávce U Teplárny. - 25.8.2010 Pohled na rozjezdovou a sjezdovou výhybku nad provizorní zastávku U Teplárny. - 25.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 467 v Heyrovského ulici. - 25.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 514 projíždí zastávku U Teplárny. - 25.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 476 projíždí prostor zastávky U Teplárny. - 25.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 473 projíždí zastávku U Teplárny. - 25.8.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 473 v provizorní zastávce U Teplárny. - 25.8.2010 Pohled na strarší používaný a nový připravený převěs.  - 25.8.2010 Pohled na nové a staré úchyty trolejí a převěsy v Heyrovského ulici. - 25.8.2010 Pohled na prostor zastávky U Teplárny. - 25.8.2010

Škoda 15 Tr ev.č. 464 projíždí zastávku U Teplárny. - 20.7.2010  Pohled na zastávku U Teplárny. - 20.7.2010  Pohled na zastávku U Teplárny. - 20.7.2010  Škoda 25 Tr ev.č. 524 projíždí zastávku U Teplárny. - 20.7.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 478 opustila zastávku U Teplárny. Na druhé řadě úchytů trolejí si všimnětě již připraveného nového lana pro převěs. - 20.7.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 514 zatáčí k zastávce U Teplárny. - 20.7.2010 Škoda 15 Tr ev.č. 463 opustila zastávku U Teplárny. - 20.7.2010


S pokračující rekonstrukcí Heyrovského ulice došlo od 10.7.2010 do ukončení stavebních prací opět k přesunutí zastávek U Teplárny k provizorním nástupištím. Dne 10.7.2010 byly na linku 16 nasazeny výhradně trolejbusy s dieselagregátem, poněvadž se přesouvaly troleje v obou směrech na jednu poloviny vozovky. Nástupiště byla umístěna v prostoru křižovatky ulic Heyrovského a Edvarda Beneše. V prostoru zastávky U Teplárny směr centrum se nyní pracuje na novém chodníku. Probíhá také pokládka nového asfaltového koberce. V zastávce v opačném směru se neděje zatím nic a to i proto, že díky opravám je polovina vozovky uzavřena a tak musí být druhá polovina volná. Provoz v tomto úseku je řízen kyvadlově přenosnými semafory. Díky uzavírce jedné poloviny vozovky muselo být upraveno i trolejové vedení (ve směru centrum muselo být vedení přemístěno blíže do protisměru). Zárověň je důležité zmínit, že po vrácení vedení zpět bude toto vedení upraveno opět - budou zde nové převěsy, na které jsou zde již nyní připraveny lana.

Škoda 25 Tr ev.č. 522 stanicuje v provizorní zastávce U Teplárny. - 13.7.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 478 stanicuje v provizorní zastávce U Teplárny. - 13.7.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 468 vjíždí do provizorní zastávky U Teplárny. - 13.7.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 466 projíždí zastávku U Teplárny. - 13.7.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 projíždí zastávku U Teplárny. - 13.7.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 478 míří k zastávce U Teplárny (vlevo nahoře si všimnětě původních úchytů trolejí). - 13.7.2010 Pohled na provizorní nástupiště zastávky U Teplárny (směr Ulice 17.listopadu / Gigant). - 13.7.2010 Pohled na provizorní nástupiště zastávky U Teplárny (směr Ulice 17.listopadu / Gigant). - 13.7.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 468 stanicuje v provizorní zastávce U Teplárny. - 13.7.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 466 stanicuje v provizorní zastávce U Teplárny. - 13.7.2010 Pohled na ověšený provizorní oznnačník zastávky U Teplárny. - 13.7.2010 Pohled na provizorní nástupiště zastávky U Teplárny (směr Šimerova). - 13.7.2010 Pohled na upravené trolejové vedení v Heyrovského ulici. - 13.7.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 480 spolu s 478 v provizorní zastávce U Teplárny. - 12.7.2010 Pohled na právě opravovaný prostor zastávky U Teplárny. - 12.7.2010 Pohled na upozornění o přesunutí zastávky U Teplárny. - 12.7.2010


Od pondělí 31.5.2010 do středy 2.6.2010 byla zastávka U Teplárny ve směru centrum opět přesunuta k provizorně vybudované zastávce u křižovatky Skupova x Heyrovského. Důvodem byly pokračující stavební práce v Heyrovského ulici.

Škoda 14 TrM ev.č. 457 stanicuje v provizorní zastávce U Teplárny. - 1.6.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 519 projíždí zastávku U Teplárny. - 1.6.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 519 stanicuje v provizorní zastávce U Teplárny aneb porovnání stávající a provizorní zastávky. - 1.6.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 stanicuje v provizorní zastávce U Teplárny. - 1.6.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 475 stanicuje v provizorní zastávce U Teplárny. - 1.6.2010 Pohled na označník + čekárnu zastávky U Teplárny. - 1.6.2010


Od čtvrtka 29.4.2010 byla také zastávka U Teplárny ve směru centrum krátkodobě přesunuta k provizorně vybudované zastávce, která se nacházela blíže ke křižovatce Skupova x Heyrovského.Toto přesunutí trvalo přibližně týden.

Škoda 14 TrM ev.č. 455 projíždí místy původní provizorní zastávky U Teplárny. - 8.5.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 492 stanicuje v původní zastávce U Teplárny. - 8.5.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 517 opustila zastávku U Teplárny. - 8.5.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 na Borech. Vlevo nahoře si všimněte úchytů trolejí původního oblouku. - 28.4.2010

Pohled na zastávku U Teplárny spolu s vozem 433. - 22.5.2010 Celkový pohled na posunuté troleje v oblouku na křižovatce ulic Heyrovského a Skupova. - 22.5.2010 Pohled na provizorně chráněný sloup na křižovatce ulic Heyrovského a Skupova. - 22.5.2010 Pohled na již zrekonstruovanou část Heyrovského ulice. - 22.5.2010

Nová reklamní poutka (nejen) v trolejbusech

Ve vozech plzeňské MHD, tedy i v trolejbusech se od října 2010 začínají objevovat nová reklamní poutka. Pro připomenutí držátka s prostorem pro reklamu se v Plzni objevily již jednou, a to v roce 2008. Jednalo se o průhledné držátka, v nich byla umístěna reklama. Od těchto držátek se po čase ustoupilo a tak se cestující setkávali pouze s obyčejnými poutky. Od října 2010 se, ale ve vozech objevují opět nová držka. Ty jsou žluté barvy a jsou více podobné klasický držátkům, pouze mají v horní části prostor pro reklamu. Nyní jsou v některých vozech držátka "namixovány," v některých vozech se objevují pouze reklamní. Nabízí se otázka, zda-li tato držátka "nebouchají" vyšší cestující do hlavy, ale tuto otázku už nechám na vás. Držátka lépe přibližují fotky pod tímto textem. Od poloviny listopadu 2010 jsou do poutek umisťovány i reklamy. Jedná se zatím pouze o !reklamu na reklamu, " neboli na Rencar, který tento prostor nabízí za 3 Kč/den.

Pohled na nová reklamní poutka, která se v nejen v trolejbusech objevují od října 2010. - 11.10.2010 Pohled na klasická poutka, zde např. v trolejbusu typu 21 Tr ACI. - 27.6.2009 Pohled na držátka, která se nejen v trolejbusech objevují v roce 2008. - 25.4.2008

Reklamní čekárny

Čekárny na zastávkách MHD někdy využil snad každý. V poslední době jsou však využívány i jako prostředek pro reklamu, či výtvarnou činnost. Nemyslím tím vandaly, kteří zastávky sprejují apod. Myslím tím různé projekty, které se snaží "nudné čekárny oživit" a zpříjemnit čekání na MHD. V Plzni již před pár lety (cca 2007) probíhala akce, při níž studenti z několika škol dle svých návrhů pomalovali některé vybrané čekárny. A takto pomalovaných čekáren nalezneme i nyní dost. Namátkou např. autobusové zast. U Gery, K nemocnici, trolejbusová zast. Tyršův most, Ke Špitálskému lesu a mnohé další. V rámci kandidatury města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015 byly vyzdobeny i další zastávky. Jedná se např. o trolejbusovou zastávku Náměstí Milady Horákové, či autobusovou zastávku Fakultní nemocnice, Lochotín. Čekárny v těchto zastávkách jsou vymalovány do barev kandidatury. I v Plzni se lze již také čas od času setkat s čekárnami, které jsou navlečeny celé do reklamního. V roce 2010 byla k tomuto účelu dvakrát využita zastávka Hlavní nádraží ČD, Americká. Zdejší čekárna v červenci 2010 zvala do Havana Clubu, v prosinci 2010 pak do Pilsner Urguelu.

Pohled na zastávku Náměstí Milady Horákové vyzbodebné v rámci kanditatury města Plzně na Evropské hl. město kultury 2015. - 4.10.2010 Informace o ekologické-výtvarné soutěži. - 4.10.2010 Pohled na vyzdobený přístřešek zastávky Tyršův most. - 17.10.2010 Reklamní čekárna zastávky Hlavní nádraží ČD, Americká. - 17.10.2010 Pohled na obyčejný nereklamní zastávkový přístřešek, zde např. v zastávce U Teplárny. - 17.10.2010

Oprava zastávky U Plynárny (směr centrum)

Od pondělí 27.9.2010 po dobu stavebních prací (cca 10 dnů) byla opravována zastávka linek 10, 13 a 14 U Plynárny ve směru centrum. Oprava zastávky U Plynárny navazuje na opravu zastávky U Plynárny v opačném směru, na které probíhaly opravy předcházející týden 20.9.2010 - 26.9.2010 - viz níže. Oprava zastávky U Plynárny směr centrum nezahrnovala jen výměnu povrchu zastávky, ale také výměnu odvodňovacích lišt v zastávce. Provizorní zastávka U Plynárny ve směru centrum byla zřízena o cca 100 metrů vpřed (mezi výjezd z Lidlu a Plynární ulici).

Trejsina 492 projíždí zastávku U Plynárny. V popředí si všimněte připravených nových odvodňovacích lišt. - 27.9.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 stanicuje v provizorní zastávce U Plynárny. - 27.9.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 499 stanicuje v provizorní zastávce U Plynárny. - 27.9.2010 Pohled na uzavřený zastávkový záliv U Plynárny směr centrum. - 27.9.2010

Dopravní nehoda v Domažlické ulici

Pohled na místo nehody v Domažlické ulici. Všimněte si naražených kamionů. - 21.9.2010 Dne 21.9.2010 v přibližně v 16:30 se stala dopravní nehoda v Domažlické ulici v Plzni. Srazily se zde dvě nákladní auta. Díky nehodě byla Domažlická ulice obtížně průjezdná a trolejbusy nemohly naražené vozy objíždět, aniž by jim vypadly sběrače proudu. Trolejbusy na lince 12 tak jely k CAN, kde se otočily, jely zpět, odbočily do Koperníkovy ulice a po nové trolejbusové trati přes Borská pole na Novou Hospodu. Poprvé se TT na BP ukázala i jako dobrá objízdná trasa. V neobsluhovaném úseku Nová Hospoda - Zátiší - Skvrňany - CAN byla zřízena náhradní autobusová doprava, kterou zajišťovalo několik autobusů (spatřena byla např. Karosa B 732).

Oprava zastávky U Plynárny (směr Doudlevce)

Od pondělí 20.9.2010 po dobu stavebních prací (cca 5 dnů) byla opravována zastávka linek 10, 13 a 14 U Plynárny ve směru Doudlevce. Oprava zastávky U Plynárny navazuje na opravu nedaleké zastávky Zimní stadion, na které probíhaly opravy v předcházejích dvou týdnech dříve (6.9.2010 - 19.9.2010) - viz níže. Provizorní zastávka U Plynárny ve směru Doudlevce byla zřízena o cca 100 metrů zpět (pod úroveň vjezdu do plynárny) do vyblokovaných parkovacích stání. Po opravě zastávky U Plynárny směr Doudlevce následuje v dalším týdnu oprava zastávky U Plynárny v opačném směru (směr centrum) (viz výše).

Škoda 24 Tr ev.č. 500 stanicuje v provizorní zastávce U Plynárny. - 21.9.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 492 stanicuje v provizorní zastávce U Plynárny. - 21.9.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 446 projíždí zastávku U Plynárny. - 21.9.2010 Pohled na rekonstruovaný a uzvařený záliv zastávky U Plynárny. - 21.9.2010 Pohled na upozornění o přesunu. - 21.9.2010

Oprava zastávky Zimní stadion (směr Doudlevce)

Od pondělí 13.9.2010 po dobu stavebních prací (cca 4 dny) byla opravována zastávka linek 10, 13 a 14 Zimní stadion ve směru Doudlevce. Oprava zastávky ve směru Doudlevce navazuje na opravu v opačném směru, která probíhala o týden dříve (6.9.2010) - viz níže. Provizorní zastávka Zimní stadion ve směru Doudlevce byla zřízena o cca 50 metrů dál do vyblokovaných parkovacích stání. Po opravě zastávky Zimní stadion následuje v dalším týdnu oprava zastávky U Plynárny (směr Doudlevce) - viz výše .

Škoda 14 TrM ev.č. 458 v provizorní zastávce Zimní stadion. - 14.9.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 411 vjíždí do provizorní zastávky Zimní stadion. - 14.9.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 411 v provizorní zastávce Zimní stadion. - 14.9.2010 Pohled na provizorní zastávku Zimní stadion. - 14.9.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 stanicuje v provizorní zastávce Zimní stadion. - 14.9.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 projíždí zastávku Zimní stadion. - 14.9.2010 Pohled na opravovanou zastávku Zimní stadion. - 14.9.2010 Pohled na upozornění o přesunu. - 14.9.2010

Oprava zastávky Zimní stadion (směr centrum)

Od pondělí 6.9.2010 po dobu stavebních prací (cca 4 - 5 dní) byla opravována zastávka linek 10, 13 a 14 Zimní stadion ve směru centrum. Provizorní zastávka byla zřízena o cca 50 metrů zpět u provizorního nástupiště. Zajímavostí je, že přímo nad provizorní zastávkou se nachází rozjezdová výhybka do vozovny, takže si řidiči zastavujících trolejbusů museli dávat pozor i na to, aby nezastavili na výhybce a neuvízli. Oprava zastávky nezahrnovala jen výměnu povrchu zastávky, ale také výměnu odvodňovacích lišt v zastávce. Po směru centrum byla další dny zastávka Zimní stadion opravována v opačném směru (viz výše).

Škoda 14 TrM ev.č. 444 stanicuje v přesunuté zastávce Zimní stadion. - 8.9.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 487 projíždí zastávku Zimní stadion. - 8.9.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 487 stanicuje v provizorní zastávce Zimní stadion. - 8.9.2010 Pohled na upozornění o přesunu zastávky. - 8.9.2010

Přesun zastávky Sladkovského

Od středy 8.9.2010 do ukončení stavebních prací probíhá krátkodobý přesun zastávky Sladkovského. Zastávka linky 12 ve směru Božkov byla z důvodu opravy chodníku přesunuta o cca 20 metrů blíže ke křižovatce s Božkovskou ulicí. Přesun zastávky přibližují fotky níže.

Škoda 14 TrM ev.č. 404 stanicuje v provizorní zastávce Sladkovského. - 10.9.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 404 projíždí zastávku Sladovského. - 10.9.2010 Pohled na přesunutou zastávku Sladkovského. V pozadí opravovaná původní zastávka.Všimněte si, že ikdyž se jedná o trolejbusovou zastávku, je na provizorní zastávce použit autobusový označník - 10.9.2010

Oprava zastávky Fakultní nemocnice, Bory (směr Bory)

Od čtvrtka 5.8.2010 je z důvodu opravy povrchu zastávkového zálivu přesunuta zastávka Fakultní nemocnice, Bory ve směru Ulice 17.listopadu (resp. Bory). Zastávka je přesunuta o přibližně 70 metrů zpět, k provizorně vybudovanému nástupišti na úrovni mezi vjezdem do FN, Bory a zastávkou FN, Bory v opačném směru. Pro připomenutí zastávku Fakultní nemocnice, Bory využívá trolejbusová linka 16 a autobusové linky 22, 72, N1 a N4. Zastávka bude přesunuta po dobu přibližně jednoho měsíce. Na konci srpna je již povrch zastávkového zálivu opraven, ale přesunutí zastávky trvá až do cca 10.9.2010.

Škoda 14 TrM ev.č. 417 stanicuje v vrácené zastávce Fakultní nemocnice, Bory. - 11.9.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 projíždí zastávku Fakultní nemocnice, Bory. - 29.8.2010 Pohled na uzavřený zastávkový záliv Fakultní nemocnice, Bory. - 29.8.2010 Pohled na uzavřený zastávkový záliv Fakultní nemocnice, Bory. - 29.8.2010 Pohled na upozornění o přesunutí. - 29.8.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 524 stanicuje v provizorní zastávce Fakultní nemocnice, Bory. - 5.8.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 524 vyjíždí z provizorní zastávky Fakultní nemocnice, Bory. - 5.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 460 stanicuje v provizorní zastávce Fakultní nemocnice, Bory. - 7.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 486 projíždí zastávku Fakultní nemocnice, Bory. - 7.8.2010 Pohled na provizorní nástupiště zastávky Fakultní nemocnice, Bory. - 7.8.2010

Optimalizace plzeňské MHD - II.fáze

V sobotu 28.8.2010 proběhla největší změna v plzeňské MHD za posledních 20 let v podobě II. fáze optimalizace plzeňské MHD. My se zaměříme na to, jak se dotkla trolejbusů. Především byla otevřena trolejbusová trať na Borská pole. Více o provozu na TT na BP naleznete na stránce trolejbusové trati na BP. Na Borská pole byla z Lobez prodloužena linka 15, která ob spoj zajíždí na smyčku Nová Hospoda nebo Borská pole, Teslova. Ve špičkách "patnáctku" doplňuje 17 z Doubravky na N. Hospodu a 18 z CAN, Husovy na BP, Teslovu. Staronově byla zavedena linka 10, která dříve vedla z Doubravky na CAN, Husovu. Nyní linka jezdí od CAN, Husovy na Čechurov, s tím, že několik spojů v ranní špičce zajíždí na smyčku v Černicích. Změnami prošla i linka 14. Téměř zrušeno bylo otáčení spojů na obratišti Tyršův most (před II. fází se zde otáčelo asi 6 spojů, po II. fázi se zde otáčí pouze první dva ranní spoje). Zároveň bylo změněno i otáčení čtrnáctky v centru města. Dříve se otáčela blokově Goethovou ulicí - Anglickým nábřežím a Americkou, nyní se otáčí po Anglickém nábřeží, kolem " Bohemky", dále Sirkovou ulicí do zast. Hlavní nádraží ČD, Americká, kde jako-by linka končí, ale hned odjíždí po Americké do Prokopovy a dále směr Bory. Z linka 14 je tak polokružní linka. Omezeno bylo také zajíždění linky 12 na Novou Hospodu, kdy polovina spojů o víkendu a v sedle pracovního dne končí na smyčce Zátiší, Línská.

Linkové vedení po II. fázi optimalizace - 10 - (Černice) - Čechurov - CAN, Husova - (Skvrňany, Škoda VII.brána); 11 - Ústřední hřbitov II - CAN, Husova; 12 - (Letkov) - Božkov - Nová Hospoda; 13 - Černice, NZ - Černice - Doubravka, Na Dlouhých; 14 - Bory, Heyrovského - Goethova - Hlavní nádraží ČD, Americká - Bory, Heyrovského ; 15 - Lobzy, Pod Vrchem - Borská pole, Teslova / Nová Hospoda; a konečně 16 - Doubravka, Zábělská - Bory, Heyrovského.

Škoda 21 Tr ACI ev.č. 492 projíždí kolem opuštěného bunkru na smyčce Borská pole, Teslova. - 29.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 490 na lince 10 v Tylově ulici. V pozadí si všimněte autobusu ev.č. 486 na nově zavedné lince lince 35. - 30.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 519 na lince 10 odpočívá v zastávce CAN, Husova. - 30.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 519 na lince 10 odpočívá v zastávce CAN, Husova. - 30.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 519 na lince 10 odpočívá v zastávce CAN, Husova. - 30.8.2010 10 ČECHUROV, ROZCESTÍ. - 30.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 519 na znovuzavedené lince 10 v zastávce Mrakodrap. - 30.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 452 na lince 15 směr Nová Hospoda na Americké. - 30.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 491 v Sirkové ulici. - 30.8.2010
Škoda 21 Tr ACI ev.č. 491 v Sirkové ulici. - 30.8.2010
Škoda 21 Tr ACI ev.č. 491 v Sirkové ulici. - 30.8.2010
Škoda 21 Tr ACI ev.č. 491 na lince 14 v zastávce Hlavní nádraží ČD, Americká. - 30.8.2010 Vozy 487, 479 a 519 na smyčce Čechurov,  rozcestí.- 30.8.2010 Vozy 487, 479 a 519 na smyčce Čechurov,  rozcestí.- 30.8.2010 Vozy 487, 479 a 519 na smyčce Čechurov,  rozcestí.- 30.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 487 spolu s 519 na smyčce Čechurov. - 30.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 519 spolu s 479 na smyčce Čechurov. - 30.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 519 spolu s 479 na smyčce Čechurov. - 30.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 519 odpočívá na smyčce Čechurov, rozcestí. - 30.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 opustila zastávku Hlavní nádraží ČD, Americká. - 3.9.2010 Pohled na označník zastávky Mrakodrap s již seřazenými čísly linek po II. fázi optimalizace. - 4.9.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 412 odpočívá na smyčce Zátiší, Línská. - 11.9.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 412 odpočívá na smyčce Zátiší, Línská. - 11.9.2010

Optimalizace plzeňské MHD - Několik fotek před zahájením II.fáze

Fotografie níže vám přiblíží plzeňské trolejbusy před druhou fází optimalizace plzeňské MHD, která byla naplánována na 28.8.2010. Pro připomenutí první fáze optimalizace proběhla dne 7.11.2009 a více o ní naleznete ZDE ve spodní části stránky. Druhá fáze optimalizace byla především ve znamení zprovoznění trolejbusové tratě na Borských polích, kterou doposud obsluhovaly výhradně autobusy. Více o autobusových linkách na BP před II. fází naleznete na stránce o TT na BP.

Nyní se podíváme na linkové vedení před II. fázi optimalizace - 10 - linka zrušena; 11 - Ústřední hřbitov II - CAN, Husova; 12 - (Letkov) - Božkov - Nová Hospoda; 13 - Černice, NZ - Černice - Doubravka, Na Dlouhých; 14 - Bory, Heyrovského - Goethova - Prokopova - Bory, Heyrovského ; 15 - Lobzy, Pod Vrchem - CAN, Husova - (Skvrňany, Škoda VII.brána); a konečně 16 - Doubravka, Zábělská - Bory, Heyrovského.

Škoda 14 TrM ev.č. 452 na konečné zastávce CAN, Husova (všimněte si, že linka 15 už není psána na označníku). - 27.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 452 na konečné zastávce CAN, Husova. - 27.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 442 na lince 15 v Husově ulici. - 27.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 442 na lince 15 v Husově ulici. - 27.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 442 vjíždí do zastávky CAN, Husova. - 27.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 442 v poslední den linky 15 kolem CAN. - 27.8.2010 15 CAN, Husova - s tímto cílem se pravděpodobně už nesetkáme. - 27.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 445 na lince 12 odpočívá na obratišti Nová Hospoda (po II. fázi se na tomto obratiši už více trolejbusů na 12 často nesetká). - 10.8.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 445 na lince 12 odpočívá na obratišti Nová Hospoda.(po II. fázi se na tomto obratiši už více trolejbusů na 12 často nesetká) - 10.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 484 zatáčí na Anglické nábřeží (od II. fáze optimalizace bude zahýbat - z našeho pohledu - vpravo). - 15.7.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 483 na lince 14 na Americké. - 26.5.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 483 na lince 14 na Anglickém nábřeží. - 26.5.2010   Škoda 21 Tr ACI ev.č. 483 na lince 14 v zastávce Goethova. - 26.5.2010  Škoda 14 TrM ev.č. 411 na lince 15 v zastávce CAN, Husova. - 1.2.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 496 v zastávce Tyršův most. Na této smyčce se od II. fáze otpimalizace budou otáčet pouze první dva ranní spoje. - 16.11.2009

Odklon linky 13 při Pilsner Festu

Z důvodu konání Pilsner Festu byla od pátku 27.8.2010 do rána neděle 29.8.2010 odkloněna linka 13 po Americké. Ulice U Prazdroje totiž byla pro veškerý provoz uzavřena. Dá se říct, že uzavření ulice U Prazdroje způsobilo v plzeňských ulicích dopravní kolaps, především pak v páteční odpolední špičce, kdy celá Americká, Šumavská, Prokopova a přilehlé ulice stály. Trolejbusy tak nabíraly někdy i poměrné značné zpoždění (ostré obraty na konečných bez přestávek nebyly výjimkou). Linka 13 místo zastávek Goethova, Anglické nábřeží a U Prazdroje obsluhovaly zastávky Šumavská a Hlavní nádraží ČD, Americká. Ve směru Doubravka byla využívána i manipulační zastávka Prokopova. Linka 13 se tak krátkodobě vrátila na trasu přes I. fázi optimalizace plzeňské MHD (7.11.2009). O odklonu byli cestující i dobře informováni. Na zastávkách visela upozornění, na BUSE panelech trolejbusů bylo upozornění o vedení spoje po Americké.

Škoda 24 Tr ev.č. 507 na odkloněné lince 13 vjíždí do zastávky Hlavní nádraží ČD, Americká. - 28.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 511 zatáčí do Wenzigovy ulice. - 27.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 na lince 13 míří k zastávce Šumavská (za trolejbusem si všimněte fronty aut způsobné uvařením ulice U Prazdroje). - 27.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 490 v Wenzigově ulici. - 27.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 490 v Wenzigově ulici. - 27.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 498 na odkloněné lince 13 v zastávce Šumavská. - 27.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 499 uvízla ve frontě v Šumavské ulici. - 27.8.2010 Odkloněna byla také autobusová linka 28, na snímku Karosa B 732 ev.č. 421 vyjíždí ze zastávky Šumavská. - 27.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 499 v zastávce Šumavská. - 27.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 499 vjíždí do zastávky Šumavská. - 27.8.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 na odkloněné lince 13 v zastávce Hlavní nádraží ČD, Americká. Všimněte si kolon aut na Americké. - 27.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 503 na odkloněné lince 13 vyjíždí ze zastávky Hlavní nádraží ČD, Americká. - 27.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 510 na odkloněné lince 13 v zastávce Hlavní nádraží ČD, Americká. - 27.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 499 jako linka 13 na Americké. - 27.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 503 na odkloněné lince 13 na Wilsonově mostě. - 27.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 503 na odkloněné lince 13 na Wilsonově mostě. - 27.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 498 stanicuje v manipulační zastávce Prokopova. - 27.8.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 504 v zastávce Prokopova. - 27.8.2010 Pohled na upozornění o odklonu. - 27.8.2010 Pohled na BUSE panel s informací o odklonu po Americké. - 27.8.2010

Archiv událostí:

| Víkend s historickými trolejbusy - 23. a 24.9.2006 | říjen 2007 - duben 2009 | Rekonstrukce Americké třídy | květen 2009 - červen 2009 | Oslavy 110 let MHD v Plzni | červenec 2009 - říjen 2009 | listopad 2009 - březen 2010 | duben 2010 - červenec 2010 | srpen 2010 - říjen 2010 | říjen 2010 - leden 2011 | únor 2011 - červen 2011 | Oslavy 70 let zahájení provozu trolejbusů v Plzni | červen 2011 - červenec 2011 | srpen 2011 - říjen 2011 | listopad 2011 - únor 2012 | březen 2012 - červen 2012 | červenec 2012 - říjen 2012 | říjen 2012 - prosinec 2012 | leden 2013 - květen 2013 | červen 2013 - září 2013 | září 2013 - prosinec 2013 | 2014 | Oslavy 115 let MHD v Plzni | leden 2015 - ..... |