Zpět na úvodní stranu

Aktuálně (červenec - říjen 2012)

Přesun zastávky Stavební stroje (směr Doubravka)

Od 8.10. do 10.10.2012 probíhá z důvodu stavebních prací v zastávkovém zálivu přesun zastávky Stavební stroje ve směru Doubravka. Provizorní nástupiště je zřízeno přibližně 30 metrů před původní zastávkou.

Škoda 27 Tr ev.č. 541 projíždí uzavřenou zastávku Stavební stroje. - 9.10.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 541 zastavila v provizorní zastávce Stavební stroje. - 9.10.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 487 stanicuje v dočasné zastávce Stavební stroje. - 9.10.2012 Pohled na opravený zastávkový záliv Stavební stroje. - 9.10.2012

Škoda 27 Tr ev.č. 543 projíždí kolem připraveného provizorního nástupiště zastávky Stavební stroje. - 5.10.2012 Provizorní sypané nástupiště je v Jateční ulici připraveno minimálně od 5.10.2012. Přenosný označník je zatím umístěn v stálé zastávce.


Neizolovaná křížení tramvají a trolejbusů na křižovatce Mikulášská x Americká x Sirková x Šumavská

V průběhu roku 2012 probíhá na křižovatce Mikulášská x Americká x Sirková x Šumavská (u Tesca) výměna původních křížení tramvajových a trolejbusových trolejí za nová rychloprůjezdná neizolovaná z produkce firmy Elektroline. Tato křížení umožňují v libovolném místě křížení jízdu pod proudem. První dvě křížení se mění na trolejbusových trolejích z Božkova k Americké o víkendu 10. a 11.3.2012 při denní napěťové výluce. Výměna je součástí stavby TT v ulici U Trati, při kterých se provádí úpravy právě i na křižovatce u Tesca. Podrobnosti o dalších činnostech na křižovatce naleznete na stránce TT U Trati a Koterovské. Na křižovatce zbývají ještě čtyři další křížení (trolejbusové troleje Americká - Šumavská a naopak s tramvajovými trolejemi Mikulášská - Sirková a naopak). Tato křížení jsou téměř kolmá, proto je použití nových křížení složitější (z principu fungování těchto křížení nemohou být křížící se troleje zcela kolmé). Přesto jsou křížení vyměněna. Nejprve dvojice na tramvajové troleji směr Slovany při noční výluce 17.5.2012. Na tramvajové troleji ve směru do centra se křížení s trolejbusovými trolejemi z Šumavské na Americkou a zpět měnila až v noci 2.10.2012. V současnosti se tak na křižovatce u Tesca nachází nejvíce nových křížení v Plzni, celkem šest.

Pohled na neizolovaná křížení tramvajových a trolejbusových trolejí na křižovatce Mikulášská x Americká x Sirková x Šumavská. - 5.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 491 projíždí křižovatkou Šumavská x Sirková x Americká x Mikulášská. - 4.5.2013 Na křižovatce Mikulášská x Americká x Sirková x Šumavská je nyní celkem šest křížení tramvajových a trolejbusových trolejí. - 5.1.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 534 na křižovatce Mikulášská x Americká x Sirková x Šumavská s novými neizolovanými kříženími. - 29.12.2012 Neizolovaná křížení tramvajových a trolejbusových trolejí na křižovatce Mikulášská x Americká x Sirková x Šumavská. - 29.12.2012 Bližší pohled na neizolovaná křížení. - 29.12.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 521 na dieselagregát projíždí vyfrézovaným úsekem v Mikulášské ulici. Všimněte si nových (vpravo) a původních (vlevo) křížení tramvajových a trolejbusových trolejí. - 16.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 517 projíždí křižovatkou Mikulášská x Americká x Sirková x Šumavská s vyměněnou dvojicí křížení. - 12.7.2012 Pohled na montážní plošinu PMDP při pracích na výhybce na Americké, v popředí první dvě neizolovaná křížení. - 17.3.2012 Montážní plošina Elektroline při odstraňování starých úchytů trolejí. Troleje budou zatím zavěšeny provizorně. - 10.3.2012 Montážní plošiny Elektroline na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. Plošina v popředí pracuje na novém neizolovaném křížení trolejbusových a tramvajové troleje. - 10.3.2012 Montážní plošiny na křižovatce u nádraží pracovaly až do večerních hodin. - 10.3.2012

Škoda 9 Tr ev.č. 323 na oslavách 110 let MHD v Mariánských Lázních

Na konci září 2012, konkrétně v sobotu 29.9.2012 probíhají v Mariánských Lázních oslavy 110 let MHD a 60 let od zahájení provozu trolejbusů. Na tyto oslavy je od PMDP zapůjčen historický trolejbus Škoda 9 Tr ev.č. 323 a z Sokolova historický RTO-LUX. Ačkoliv výročí zahájení provozu tramvají i trolejbusů připadá na jarní měsíce (trolejbusy duben, tramvaje květen) uskutečnily se oslavy až v září.

Na úvod stručně o dopravě v tomto městě. Historie městské dopravy se začíná psát v květnu 1902, kdy do ulic vyjíždí první tramvaje spojující vzdálené nádraží s centrem města. Stejně jako další malé tramvajové provozy byl i zde zvolen rozchod 1000 mm. K tramvajím se mezi válkami připojují i autobusy. Po skončení druhé světové války se uvažovalo o nahrazení tramvají modernějšími trolejbusy. V dubnu 1952 nastává zlom, zastaralé tramvaje jsou nahrazeny trolejbusy. Ty poprvé vyjely 27.4.1952. Trolejbusová trať kopírovala tramvajovou, ale byla prodloužena až ke Kolonádě. Dokonce i původní tramvajová vozovna byla využívána jako trolejbusová vozovna. Dopravu zahajovaly trolejbusy 7 Tr (ev.č. 1-5) resp. později přestavěné na 8 Tr. Další 8 Tr nesou čísla 6-10. Od roku 1962 se v Mariánských Lázních objevují trolejbusy 9 Tr (ev.č. 11-21, 24-32). Zajímavostí je vůz 32, který před provozem v ML krátkodobě jezdil v Plzni pod ev.č. 313. Trolejbusová síť je rozšířena do Úšovic, v 80. letech pak na Panská pole a do nedaleké Velké Hleďsebe. Trolejbusy tak obsluhují téměř celé Mariánské Lázně. V 70. letech se v ML testovaly prototypy 14 Tr (ev.č. 22, 23). Další, později dodané, trolejbusy 14 Tr nesou čísla 33-50 (zajímavostí jsou druhá obsazení ev.č. 47 a 48, což jsou bývalé plzeňské 14 TrM ev.č. 417 (47) a 439 (48), které sem byly z Plzně odprodány na konci roku 2011). Po listopadu 1989 a ukončení odborářských rekreací nastává útlum MHD, v následujících letech až do přelomu tisíciletí byly nakupovány jen nové autobusy. Začalo se vážně uvažovat o zrušení mariánskolázeňských trolejbusů. Od roku 1996 nebyla obsluhována trolejbusová točka Lesní pramen (odpojené troleje ale stále v Třebízského ulici byly, sneseny byly až v červenci 2012). Obavy nad budoucností mariánskolázeňského provozu rozptýlily nové trolejbusy 24 Tr (ev.č. 51-57) nakoupené v letech 2004-2006. Od roku 2006 je provozovatelem MHD v Mariánských Lázních společnost MDML s.r.o. V současnosti zajišťuje provoz 9 trolejbusů (14 TrM č. 47, 48; 24 Tr č. 51-57) a čtyři autobusy (Karosa B932 ev.č. 30; Citybusy ev.č. 31 a 32; Sor B 10.5 ev.č. 33). Trolejbusy jsou provozovány na čtyřech linkách. Jedná se o polokružní linky 3 - Antoníčkův pramen - Kolonáda - Antoníčkův pramen; 5 - Panská Pole - Kolonáda - Panská Pole; 6 - City service - Velká Hleďsebe - Klimentov - Centrum a 7 - Antoníčkův pramen - Kolonáda - Antoníčkův pramen. Linky 6 a 7 pojíždí část své trasy (u zastávky Kaufland a Tesco) na pomocný dieselagregát. Autobusy jsou provozovány na celkem 3 linkách. Více o mariánskolázeňském provozu, který se pyšní hned několika nej (například nejmenší či nejvýše položený trolejbusový provoz v ČR), naleznete v sekci Další města.


Trolejbus 9 Tr ev.č. 323 byl do Mariánských Lázní přetažen na tyči za podnikovým tahačem PMDP Tatra 815-1 TNH v dopoledních hodinách dne 27.9.2012, tedy poslední všední den před oslavami (28.9. je státní svátek). Transport využil silnic č. 605 a 230, což obnáší mimo jiné i černošínské serpentiny, odkud pocházi i většina fotografií.

Škoda 9 Tr ev.č. 323 opouští brány plzeňské trolejbusové vozovny. Nyní ji čeká cesta na oslavy 110 let MHD do Mariánskách Lázní. - 27.9.2012 Trolejbus stojící v zastávce U Apolla ve Skvrňanech. I tento nezvyklý pohled se naskytl při přetahu 9 Tr na oslavy 110 let MHD do Mariánských Lázní. - 27.9.2012 Tatra 815-1 TNH s 9 Tr ev.č. 323 pozuje v plzeňské zastávce U Apolla. - 27.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 při přetahu do Mariánských Lázní klesá černošínskými serpentinami. - 27.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 je tažena směrem Mariánské Lázně. - 27.9.2012 Nezvyklé setkání historického trolejbusu a linkového autobusu Mercedes Inoturo v černošínských serpentinách. - 27.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 je tažena do Mariánských Lázní. - 27.9.2012 Tatra 815-1 TNH s 9 Tr ev.č. 323 stoupá černošínskými serpentinami. - 27.9.2012 Tatra 815-1 TNH táhnoucí 9 Tr klesá černošínskými serpentinami. - 27.9.2012 Transport 9 Tr do Mariánských Lázní zastavil v černošínských serpentinách. - 27.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 při přetahu do Mariánských Lázní na oslavy 110 let MHD pozuje v černošínských serpentinách. - 27.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 při přetahu do Mariánských Lázní zachycena v černošínských serpentinách. - 27.9.2012


V pátek 28.9.2012 probíhaly v Mariánských Lázních oslavy Dne železnice v Karlovarském kraji (ML byly hlavním střediskem oslav v kraji). Při té příležitosti například jezdily parní vlaky nebo byly na nádraží v ML vystaveny lokomotivy a vagony. Oslav se účastnila i řada významných hostů, pro které byla připravena projíždka právě historickou 9 Tr. Trolejbus by v Mariánských Lázních jinak jezdil jen v sobotu 29.9.2012, ale po dohodě byl využit i v pátek. 9 Tr č. 323 vykonala tři kola jízd převážně s VIP železničními hosty. Na prvním pátečním spoji odjížděla od Nádraží ČD v 13:15 a směřovala k Goethovu náměstí, kde byla na 30 minut odstavena, aby si hosté prohlédli Kolonádu a fontánu. Následně trolejbus odvezl VIP hosty do zastávky Cristal, kam hosté šli na oběd. Aby trolejbus hodinu zbytečně nestál, udělal jedno kolo historických jízd pro cestující (14:20 od Nádraží ČD ke Kolonádě a zpět u nádraží v 14:45). Poté trolejbus opět s cestujícími dojel do zastávky City service (původně měla být tato jízda jen manipulační, ale pro velký zájem se změnila na veřejnou) , odkud po otočení pokračoval manipulačně do zastávky Cristal, kde vyzvedl VIP hosty, které odvezl zpět na nádraží. Kolem čtvrt na čtyři trolejbus zatáhl do vozovny.


Samotné oslavy 110 let MHD a 60 let trolejbusů se konají v sobotu 29.9.2012. Zapůjčeny jsou krom plzeňské 9 Tr ještě sokolovské RTO a z Škoda-bus klubu přijela Karosa ŠL 11 (plzeňské ev.č. 282) s montážní věžkou Praga V3S, kterou ŠBK získal právě z Mariánských Lázních (a to nedávno, na konci roku 2011). Centrum oslav je zrekonstruovaný terminál před nádražím. Zde jsou vystaveny některé panely z výstavy k 70. letům plzeňských trolejbusů (z května 2012), „pragovka“ a dle vytíženosti i ŠL. ŠL se totiž spolu s RTO střídala na historické lince 2 (Nádraží - Centrum - Kolonáda - Krakonoš - City service - Nádraží). Na Krakonoši v tento den probíhal V. ročník svatováclavského setkání lidí dobré vůle, což znamenalo zvýšené přepravní nároky ke Krakonoši. Mimo historických a běžných spojů (linka 13) byla zavedena posilová linka 7X z velké části kopírující trasu linky 7, ale pokračující dále na Krakonoš. Ale zpět k 9 Tr. Ta jezdila na mimořádné lince č. 1 po trase Nádraží - Centrum - Kolonáda - Velká Hleďsebe - City service - Panská pole - Nádraží. Cestující tak kromě ramene k Antoníčkovu prameni projeli za jedno kolo celou mariánskolázeňskou síť. Trolejbus zastavoval ve všech zastávkách po trase. Linka 1 dříve v ML znamenala linku Nádraží - (dnešní) Goethovo náměstí, nyní linku 1 již v Mariánských Lázních nenajdeme. Jízdné v historickém trolejbusu a autobusu bylo oproti klasickému tarifu (12 Kč resp. snížené 6 Kč) zvýšeno na 30 Kč. Výjimku tvořili cestující do 10 let, ti měli jízdu historickými vozy zdarma. Jízdenku bylo možné použít do obou historických vozů (přípoje v zastávce City service) a ke každé jízdence navíc cestující obdržel drobný dárek (propisku, letáček o historii MHD v Mariánských Lázních, případně i jízdní řády MDML). První spoj historické linky 1 s 9Tr vyjížděl od nádraží v 9:30, další spoje po 60 minutách, poslední v 17:30 (výjimka v 12:30, kdy byla hodinová polední pauza u nádraží, celkem tedy 9 Tr vykonala osm spojů). Jízda po zmiňované trase od nádraží ke Kolonádě, do Velké Hleďsebe a přes City service zpět na Panská pole (resp. nádraží) zabrala přibližně 55 minut, takže u nádraží vycházela přestávka přibližně 5 minut. Po 18:30 trolejbus zatáhl od nádraží do úšovické vozovny.

U příležitosti oslav bylo vytvořeno i logo, v kterém byla hlavním motivem právě 9 Tr. Informovanost cestujících o oslavách byla dobrá. Celkově si oslavy zaslouží kladné hodnocení. Oslavy do Mariánských Lázní přilákali i množství zájemců o dopravu, ať již z Plzně, severních Čech, ale i z Německa. Fotografie níže zachycují výhradně trolejbus 9 Tr v Mariánských Lázních. Pro další fotografie z 29.9.2012 navšivte sekci Další města, kde jsou například zachyceny i vyřazené 14 Tr ev.č. 45 a 49 či další trolejbusy v úšovické vozovně.

Škoda 9 Tr ev.č. 323 nasvícená ranním sluncem projíždí zrekonstruovaným přednádražím. Všimněte si zajímavých krytů výložníků. - 29.9.2012  Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí zrekonstruovaným přednádražím. Všimněte si zajímavých krytů výložníků. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 Husovou ulicí směřuje k nádraží, kde nabere cestující na svoji první sobotní jízdu. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 zapůjčena na oslavy 110 let MHD a 60 let trolejbusů zatáčí na Nádražní náměstí. - 29.9.2012 Setkání historických plzeňských vozů (ŠL 11 ev.č. 282, 9 Tr ev.č. 323) před mariánskolázeňským nádraží. - 29.9.2012 Bližší pohled na ceduli s linkou 1, která obvykle v Mariánských Lázních nejezdí. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 nabírá zájemce o historickou jízdu v zastávce Nádraží. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí zrekonstruovaným přednádražním prostorem. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí zrekonstruovaným mariánskolázeňským autobusovým terminálem. - 29.9.2012 Pohled na označník s jízdními řády historických linek 1 (trolejbusová) a 2 (autobusová). - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 při oslavách 110 let MHD v Mariánských Lázních zatáčí na Hlavní třídu. - 29.9.2012 Zapůjčená plzeňská 9 Tr ev.č. 323 projíždí Poštovní ulicí v Mariánských Lázních. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí Poštovní ulicí. - 29.9.2012 Lázeňská atmosféra s 9 Tr. - 29.9.2012 Plzeňská Škoda 9 Tr ev.č. 323 následovaná sokolovským RTO projíždí Hlavní třídou v Mariánských Lázních. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr v zastávce Centrum čeká na přípoj linky 2 v podobě sokolovského RTO. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 zatáčí k City servicu. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 stanicuje v zastávce City service. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí kolem asi nejznámějšího místa v Mariánských Lázních, Kolonády. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 po Hlavní třídě směřuje k zastávce Knihovna. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 stanicuje v zastávce Knihovna. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí podzimními Mariánskými Lázněmi. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí podzimními Mariánskými Lázněmi. - 29.9.2012 Míjení plzeňské 9 Tr č. 323 a mariánskolázeňské 24 Tr ev.č. 53 v Chebské ulici. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí po meziměstké trati z Velké Hleďsebe zpět do Mariánských Lázní. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 v Chebské ulici. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 přijíždí na točku Panská pole. - 29.9.2012 Plzeňská Škoda 9 Tr ev.č. 323 vjíždí do zastávky Panská pole. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 na točce Panská pole. - 29.9.2012 Plzeňská Škoda 9 Tr ev.č. 323 se z Velké Hleďsebe vrací zpět do Mariánských Lázní. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 v podzimních Mariánských Lázních. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí po Hlavní třídě. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 zastavila v zastávce Chebská křižovatka. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 v Nehrově ulici. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 stanicuje v zastávce Velká Hleďsebe - Prádelna. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí Velkou Hleďsebí.Všimněte si zajímavého provedení trolejového vedení s dvojitým pružným uchycením. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 zachycena v obci Velká Hleďsebe. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 zatáčí k zastávce Velká Hleďsebe - Prádelna. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 zatáčí do ulice Pohraniční stráže ve Velké Hleďsebi. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 stanicuje v zastávce City service. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 stanicuje v zastávce City service. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 v zastávce Mírové náměstí. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí podzimními Mariánskými Lázněmi. - 29.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 vracející se po odjetí historických jízd zpět do vozovny zachycena v podzimně vybarvené Palackého ulici. - 29.9.2012

Zpět do Plzně byl trolejbus 9 Tr odvezen dne 1.10.2012 v dopoledních hodinách.


Předvolební reklamy

S blížícími se krajskými a senátními volbami (12. a 13.10.2012) se od září 2012 na prostředcích MHD objevují ve zvýšené míře předvolební reklamy. Krom letáků v interiérech se jedná o nalepené boční reklamy. Boční reklamy jsou oblíbené i na trolejbusech, konkrétně se nyní objevují na 14 TrM (převážně ODS), 15 TrM a 21 Tr (převážně TOP 09). Reklamy jsou umístěny v polovině vozu, na straně bez dveří a propagují kandidáty do krajských voleb. „Odvrácenou tváří“ předvolebních reklam je jejich následné špatné odstraňování, kdy se s reklamou častou odtrhne i vrchní vrstva laku (viz dřívější foto 445 či 453).

Bližší pohled na boční předvolební reklamu na vozu 446. - 3.10.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 446 opatřená reklamami zachycena na konečné Bory, Heyrovského. - 3.10.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 488 opatřená předvolební reklamou vyjíždí ze zastávky Gambrinus. - 21.9.2012 Odpolední dopravní špička v zastávce Hlavní nádraží ČD, Americká. V popředí vůz 486. - 21.9.2012 Trolejbusy typu 21 Tr ev.č. 480 a 494 opatřené bočními předvolebmími reklamami stanicují zastávce Hlavní nádraží ČD, Americká. - 21.9.2012 Vozy 487 a 443 s bočními předvolebními reklamami jsou zachycena v zastávce Hlavní nádraží ČD, Americká. - 21.9.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 433 stanicuje v zastávce Hlavní nádraží ČD, Americká. - 10.9.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 450 opatřená bočními reklamami zatáčí na Americkou. - 10.9.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 407 v poslední týdny provozu před vyřazením zachycena v zastávce Pietas. - 7.9.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 437 opatřená předvolební reklamamou klesá Malostranskou ulicí. - 4.9.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 455 opatřená předvolební reklamou zachycena v Folmavské ulici. - 3.9.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 433 v zastávce Malostranská. - 3.9.2012

Jízdy historických vozidel dne 15.9.2012

V sobotu 15.9.2012 se konaly jízdy historických tramvají a trolejbusu. Pro připomenutí poslední jízdy historických vozů se konaly 16. a 17.6.2012, což znamená větší mezeru mezi jízdami než v roce 2011, kdy byly jízdy i na konci července a srpna. Historická vozidla se méně častými jízdami stanou „vzácnějšími.“ Tramvaje nyní reprezentovaly vozy č. 18 (Křižík), 121 (T1) a 133 (T2), trolejbusy pak vůz 9 Tr č. 323. „Křižík“ objížděl kolečko historickým centrem města (U Synagogy, Palackého - Náměstí Republiky - Zvon - Náměstí Republiky - U Synagogy, Palackého), tramvaje T1 a T2 se během dne střídaly na delší trase (U Synagogy, Palackého - Bory - Náměstí Republiky - Mikulášské náměstí - Náměstí Republiky - U Synagogy, Palackého). Trolejbus 9 Tr ev.č. 323 jezdil po okružní trase Muzeum - Americká - Tylova - Jižní předměstí - Edvarda Beneše - Tyršův most - Doudlevce - Doudlevecká - Prokopova - Anglické nábřeží - U Prazdroje - Těšínská - Doubravka, Zábělská (zde měl krátkou přestávku) - Těšínská - U Prazdroje - Anglické nábřeží - Muzeum. V centru města, tedy i u zastávky Muzeum probíhaly Dny vědy a techniky, proto se ve městě pohybovalo více lidí, což by logicky znamenalo i více cestujících v historických vozech, ty však stejně jezdily téměř prázdné, a to i přes vyvěšené plakáty na frekventovaných zastávkách informující o jízdách. Příčinou mohla být i vyšší cena (40 Kč plné jízdné pro jednu osobu, 20 Kč zlevněné pro děti a seniory či rodinná jízdenka za 90 Kč (2 dospělí a 2 děti)). Historická vozidla jezdila od 10 do 16 hodin. První kolo začínala 9 Tr v 9:50 u rybárny v Goethově ulici (z vozovny troleje neumožňují krátký výjezd k zastávce Muzeum, bylo by nutné objíždět přes Doubravku), dalších šest kol (10:50 - 15:50) již začínala v zastávce Muzeum. Další jízdy „devítku“ čekají za dva týdny, v sobotu 29.9.2012 v Mariánských Lázních. Případné jízdy historických vozidel v dalších letech budou poznamenány přebráním údržby vozidel MHD Škodovkou, což bude znamenat složitější organizací jízd.

Škoda 9 Tr ev.č. 323 zachycena v Doudlevcích. - 15.9.2012 Historická 9 Tr ev.č. 323 projíždí zastávku Průmyslová. - 15.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 v Průmyslové ulici. - 15.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 při historických jízdách projíždí křižovatkou V Bezovce x Klatovská x Dobrovského. - 15.9.2012 Setkání nejstaršího a nejnovějšího plzeňského trolejbusu, 323 a 546 v zastávce Dobrovského. - 15.9.2012 Historická T1 ev.č. 121 zastavila v zastávce U Práce, Klatovská. - 15.9.2012 Pohled na T1 směřující do Sadů Pětatřicátníků. - 15.9.2012 Pohled na vyvěšené informace o provozu historických linek. - 15.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 při přestávce mezi jízdami zachycena v zastávce Muzeum v pozadí s budovou hlavního vlakového nádraží, kterou odkryl zbouraný Dům kultury. - 15.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 nabírá cestující v výchozí zastávce Muzeum. - 15.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 zachycena v zastávce Muzeum. - 15.9.2012 Škoda 9 Tr ev.č. 323 zatočila do Goethovy ulice. - 15.9.2012

Změny v provozu od 3.9.2012

V pondělí 3.9.2012 byl s novým školním rokem zahájen plný provoz na trolejbusových linkách. A co je nového? Po dvouměsíční přestávce se navrací linka 10, která po delší době navíc využívá Prokopovy ulice (před prázdninami byla linka vedena odklonem ulicí U Trati). Na linkách 11 a 18 byly drobně změněny časové polohy vybraných spojů v odpoledních hodinách pracovního dne. Linky 12, 13 a 16 jezdí dle školních jízdních řádů (pro linky 12 a 16 zkrácení intervalů, pro linku 13 naopak prodloužení v souvislosti s prokladem obnovené linky 10). Za zmínku stojí, že linka 13 po změně jízdních řádů stále není celá garantovaně nízkopodlažní, přitom chybí nasadit jen jedno nízkopodlažní vozidlo a to jen na ranní část jednoho kurzu (konkrétně 13/9). I když jsou i na tento kurz nenízkopodlažní vozidla vypravována jen zcela mimořádně. Jízdní řád linky 13 by tak přišel o hromadu piktogramů vozíčkářů u téměř všech spojů (krom asi tří spojů vykonaných ranní části zmiňovaného kurzu 13/9). Linka 14 beze změn. Některé spoje linky 15 byla v souvislosti s posílením linky 17 (podrobněji za chvíli) v odpolední špičce přesměrovány z konečné Nová Hospoda na točku Borská pole, Teslova.

Škoda 14 TrM ev.č. 449 na polookružní lince 10 zatočila na most U Jána. - 3.9.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 433 v první den provozu linky 10 po prázdninách přijíždí na konečnou Čechurov, rozcestí. - 3.9.2012 Jaký je nejobvyklejší trolejbus na lince 10 snad ani po zhlédnutí tohoto snímku nemá cenu psát, samozřejmě se jedná o 14 TrM. Na snímku zachyceny trolejbusy č. 452, 433 a 458 na točce Čechurov, rozcestí. - 3.9.2012 S začínajícím školním rokem se vrací linka 10, na kterou je nasazen i vyfocený vůz 449. - 3.9.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 433 v poslední týdny provozu před vyřazením na znovuobnovené lince 10 stanicuje v zastávce Malostranská. - 3.9.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 433 klesá Malostranskou ulicí. - 3.9.2012

Největší změnou poprázdninových jízdních řádů je zmiňované posílení linky 17 v odpoledních hodinách pracovního dne. Konkrétně se jedná o jeden pár nových spojů v ranní špičce (v 5:19 z Doubravky, v 6:03 z Nové Hospody) a čtyři nové páry odpoledních spojů (v 13:37 z Doubravky resp. v 14:19 z Nové Hospody (vykonán 16/6); v 15:17 z Doubravky resp. 16:09 z NH (16/12); v 15:28 resp. 16:19 z NH (16/6) a v 17:00 z Doubravky, Zábělské resp. 17:43 z NH (opět 16/6)). Proběhly také posuny časů odjezdů dalších spojů linky 17 (největší změna asi posun odjezdu z 17:35 na 17:12 z Doubravky resp. z 18:11 na 17:52 z Nové Hospody). Změna je také v obsluze tohoto spoje, původně byl vykonáván kurzem 16/14 nyní 16/12. Lince 17 zůstal i jeden nešvar v podobě spojů v 18:17 a 22:37 z Doubravky, které odjíždí do vozovny jako spoje označené 17X. Jedná se o zbytečné matení cestujících, protože vozy jedou po stejné trase jako spoje 16X (pod linku 16 zatahující vozy stejně kmenově patří). Ale zpět k změnám. Protože linka 17 je zajišťována přejezdy z linky 16, drobné změny nastávají i na lince 16, kde je v odpoledních hodinách u vybraných spojů posunuta časová poloha (v odpolední špičce interval mírně prodloužen z 5 na 5-6 minut). Víkendový provoz trolejbusových linek zůstává beze změn.

Škoda 27 Tr ev.č. 541 na odpoledním přidaném spoji linky 17 stanicuje v zastávce Borská pole, Folmavská. - 3.9.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 541 na prvním přidaném spoji linky 17 po 16. hodině (z Nové Hospody v 16:09) vjíždí do téměř prázdné zastávky U Nové Hospody. - 3.9.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 529 na odpoledním přidaném spoji linky 17 zachycena v Folmavské ulici. - 3.9.2012 Druhý přidaný spoj linky 17 v 16. hodin (16:19 z Nové Hospody) v první den provozu ještě moc cestujících nepřilákal, za pár dní bude jistě obsazenější. Na snímku vůz projíždí prázdnou zastávku Borská pole, Folmavská. - 3.9.2012

Pilsner fest

Přelom srpna a září patří každoročně svátku plzeňského piva. Stejně tomu bylo v roce 2012, kdy Pilsner fest začal v pátek 31.8.2012. Od páteční 21. hodiny do 5. hodiny ranní dne 2.9.2012 byla pro dopravu uzavřena ulice U Prazdroje (mezi křižovatkou s Lobezskou ulicí a křižovatkou s Sirkovou a Tyršovou ulicí). Veškerá doprava byla odkloněna do souběžně vedoucí Šumavské ulice. Stejné omezení platilo i pro linku 13. Náhradou za neobsluhované zastávky U Prazdroje; Anglické nábřeží; Muzeum/Goethova byly obsluhovány zastávky Šumavská; Hlavní nádraží ČD, Americká; Prokopova. Zastávka Prokopova je obvykle obsluhována jen ve směru Černice, kvůli odklonu však byla využita i manipulační zastávka v Prokopově ulici v opačném směru. Na zastávkách visely upozornění o odklonu, na čelních panelech trolejbusů však chyběly informace o vedení spoje odklonem. Kvůli zvýšenému provozu v Šumavské ulici nabíraly spoje MHD několikaminutová zpoždění. Oproti minulým ročníkům však už uzavírka neprobíhala i v době páteční dopravní špičky, což by znamenalo mnohem větší kolony.

Škoda 24 Tr ev.č. 508 na odkloněné lince 13 zachycena na Wilsonově mostě. - 1.9.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 511 na odkloněné lince 13 se vrací na kruhovém objezdu na Americké na svoji obvyklou trasu. - 1.9.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 503 stanicuje v provizorní zastávce Prokopova. - 1.9.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 501 na odkloněné lince 13 v zastávce Hlavní nádraží ČD, Americká. - 1.9.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 502 na odkloněné lince 13 zachycena na Americké třídě. - 1.9.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 502 projíždí kolem dopravní značky informující o uzavřené ulici U Prazdroje, což je i důvod odklonu linky 13. - 1.9.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 511 na odkloněné lince 13 opustila zastávku Hlavní nádraží ČD, Americká. - 1.9.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 503 na lince 13 projíždí křižovatkou Šumavská x Sirková x Americká x Mikulášská. V Šumavské ulici si všimněte zvýšeného provozu odkloněného z uzavřené ulice U Prazdroje. - 1.9.2012


Svátek piva také znamená zvýšené nároky na přepravu MHD. Na večerní tramvajové spoje byly místo sólo vozů vypraveny soupravy, na noční linky pak kloubové autobusy. O víkendu 1. a 2.9.2012 byly na linkách 1 a 2 opět vypraveny tramvajové soupravy a namísto sólo trolejbusů se na lince 16 objevily výhradně kloubové trolejbusy. Krom Pilsner festu se totiž do Plzně tento víkend vrací po prázdninách i mnoho studentů. Toto posílení dopravy v minulých ročnících Pilsner festu chybělo. Rozhodně je lepší, aby se vozokm za kloubové vozy (1,5 obvyklého vozu) projely při těchto akcích, než aby byly vyjížděny na konci roku, kdy taková frekvence cestujících není.

Škoda 27 Tr ev.č. 535 na víkendové liduprázdné Americké. - 1.9.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 527 vjíždí do zastávky Hlavní nádraží ČD, Americká. - 1.9.2012 Kloubová posila linky 16 o víkendu v podání vozu 542 vyjíždějícího z zastávky u hlavního nádraží. - 1.9.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 529 jako kloubová posila linky 16 při Pilsner festu směřuje k zastávce Hlavní nádraží ČD, Americká. - 1.9.2012

Opravy zastávek na Americké

Od 11.8. do 24.8.2012 probíhají opravy zastávkových zálivů Mrakodrap a U Práce, Americká na před několika lety rekonstruované Americké třídě. Ačkoliv se může na první pohled zdát, že se jedná o špatně provedenou práci firmy, navíc když zastávky na Americké byly opravovány i v létě 2010 (viz archiv) , skutečnost je jiná. Zastávky na Americké jsou extrémně zatěžované, dokonce nejzatíženější v celé republice. Navíc trolejbusy jsou těžší než autobusy, takže dávají zastávce ještě více zabrat. Při rozjíždění a brzdění vozidel z/do zastávky působí na povrch zastávky velmi intenzivní síly, které povrch samozřejmě ničí. Při opravě byly "koleje" z propadnutých kostek, podsypány a znovu vydlážděny. Práce byly prováděny v rámci záruky. Práce se prováděly vždy v polovině zastávkového zálivu, vozy MHD využívaly druhou polovinu (nejprve ve směru Tylova přední polovinu zálivu, ve směru Hl. nádraží ČD, Americká zadní polovinu, po cca 17.8. opačně, jen zastávkový záliv Mrakodrap směr nádraží byl po 17.8. již zcela otevřen). Vzhledem k tomu, že obě zastávky jsou nejfrekventovanější plzeňské zastávky MHD (ve špičce projede trolejbus po Americké průměrně každých 38 vteřin (tzn. celkem denně cca 1410 průjezdů)), vznikaly krátkodobě i kolony, volná polovina zastávky někdy prostě všem vozidlům nestačila. Povrch zastávkových zálivů by měl vydržet opět přibližně dva roky.

Škoda 27 Tr ev.č. 528 vyjíždí z volné poloviny zastávky Mrakodrap. - 14.8.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 443 stanicuje ve volné polovině zastávky U Práce, Americká. - 16.8.2012

Škoda 14 TrM ev.č. 435 stanicuje v volné části zastávky U Práce, Americká. - 21.8.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 487 projíždí uzavřenou část zastávky U Práce, Americká. - 21.8.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 519 projíždí přední části zastávky U Práce, Americká. - 21.8.2012 Pohled na uzavřenou část zastávky U Práce, Americká (směr Tylova). - 21.8.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 540 objíždí uzavřenou část zastávky U Práce, Americká. - 21.8.2012 Volná polovina zastávky někdy všem vozům nestačila a tak čas od času vznikaly i krátké kolony. - 21.8.2012 Pohled na uzavřenou část zastávky U Práce, Americká (směr Mrakodrap). - 21.8.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 501 objíždí uzavřenou část zastávky U Práce, Americká. - 23.8.2012 Pohled na zastávkový záliv Mrakodrap směr Hl. nádr. ČD, Americká, který byl po opravě jedné poloviny opět celý otevřený. - 23.8.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 501 stanicuje v volné části zastávky Mrakodrap. - 24.8.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 542 vyjíždí z volné části zastávkového zálivu Mrakodrap. - 24.8.2012 Pohled na opravovanou část zastávky Mrakodrap. - 24.8.2012

Přesun zastávky NC Folmavská (směr centrum)

Od 22.8. do 26.8.2012 byl z důvodu stavebních prací uzavřen zastávkový záliv NC Folmavská směr centrum (resp. Lobzy). Provizorní zastávka byla zřízena o cca 50 metrů zpět (před zastávkovým zálivem). Zajímavostí je, že nebylo zřízeno provizorní štěrkové nástupiště, ale cestující vystupovali přímo na trávník. Při pracích v Folmavské ulici byl i vyměněn povrch jízdního pruhu sousedícího s zastávkovým zálivem.

Škoda 21 Tr ev.č. 488 projíždí zastávku NC Folmavská. - 24.8.2012 Pohled na uzavřený zastávkový záliv NC Folmavská. - 24.8.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 486 stanicuje v provizorní zastávce NC Folmavská. - 24.8.2012 Škoda 26 Tr ev.č. 531 stanicuje v provizorní zastávce NC Folmavská. - 24.8.2012

Přetržený převěs zastavil dopravu

Dne 7.8.2012 kolem 8:45 zastavil vůz 27 Tr ev.č. 538 (nasazený na 12/14) provoz tramvají a trolejbusů v Mikulášské ulici. Na nových trolejích, instalovaných sem jen před několika týdny, vypadnul vozu jedoucímu z Božkova sběrač, který kmitem ze zdi vytrhl převěs. Převěs držel nejen trolejbusové, ale i tramvajové troleje. Právě volně visící minorok závěsy tramvajových trolejí poškodily sběrače hned tři tramvají (souprava 219+220 zůstala s poškozenými sběrači stát v Mikulášské ulici, dříve jedoucí KT8D5-RN2P ještě odjela o kus dál). Zastaven byl provoz tramvají na Slovany a Světovar, vozy se od Bolevce a Skvrňan otáčely u Zvonu. Dál pokračovaly autobusy. Trolejbusová linka 12 byla vedena v úseku Nová Hospoda - Mrakodrap a zpět. Od Mrakodrapu do Božkova jezdily trolejbusy s dieselagregátem, případně narychlo stažené autobusy z jiných linek (např. Solaris Urbino 18 ev.č. 512). Hned se začalo s opravováním převěsu, která však nebyla jednoduchá, protože byl vytržen úchyt převěsu i s cihlami. Převěs byl převěšen na nepoužívaný úchyt na stejném domě. Na opravě se podílela tři montážní vozidla horního vedení. Provoz tramvají a trolejbusů byl plně obnoven v 10:30. Za povšimnutí stojí, že trolejbusové sběrače vypadly na trolejích, které sem byly instalovány jen před několika týdny. Nejedná se o první vypadnutí sběračů v tomto místě, ale první s závažnějšími následky.

Škoda 27 Tr ev.č. 538 odstavená v Mikulášské ulici vyfocena v pozadí se spouští, kterou napáchala vypadnutým sběračem, který ze zdi vytrhl převěs. - 7.8.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 443 stojí před přetrženým převěs v Mikulášské ulici (všimněte si volně visících minoroků a pružných závěsů). - 7.8.2012 Vypadnutý trolejbusový sběrač měl opravdu velkou silu, převěs vytrhl ze zdi, jak dokazují vlevo na snímku cihly a omítka na chodníku, tak především samotný převěs (visící v pravé části snímku) s úchytem a cihlou. - 7.8.2012 Pohled do Mikulášské ulice s přetrženým převěsem, před kterým stojí 443 (zřetelné jsou prověšené závěsy trolejí) zatímco v popředí se manipuluje s poškozeným sběračem vozu 220. - 7.8.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 487 na dieselagregát zatáčí do protisměru Mikulášské ulice, aby se vyhnula poškozené tramvaji a montážním věžkám spravujícím přetržený převěs. - 7.8.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 487 projždí protisměrem v Mikulášské ulici. Vpravo si všimněte poškozeného sběrače tramvaje. - 7.8.2012 Operativně byla zajištěna náhradní doprava autobusy staženými z jiných linek. Na snímku do Božkova směřuje Solaris Urbino 18 ev.č. 512. - 7.8.2012 Tramvajová souprava 219 + 220 s poškozenými pantografy obou vozů v Mikulášské ulici. - 7.8.2012

Prázdninové jízdní řády

Od 30.6.2012 platí na trolejbusových linkách 12, 13, 16 a 17 prázdninové jízdní řády. Do 2.9.2012 je zastaven provoz linky 10. A jaké změny přinášejí prázdninové jízdní řády? Na linkách 12 a 16 se jedná o prodloužení intervalů v sedle i ve špičce pracovního dne (z 7,5 na 10 minut, příp. z 5 na 7,5). Linka 13 byla naopak v pracovní dny posílena jako náhrada za linku 10, která o prázdninách nejezdí. Z 15 minut byl interval zkrácen na 10, ve špičce pak z 10 na 7,5. Od 1.8.2012 linka 13 jezdí podle nového grafikonu, ve všední den byl přidán spoj v 5:23 z Černic. Na linku 13 se o prázdninách vrací trolejbusy 14 TrM. V školním roce je totiž kromě ranní části dělené směny 13/9 linka 13 celá garantově nízkopodlažní. O prázdninách 14 TrM patří celodenní kurzy 13/9, 13/10 a odpolední šejdry 13/12, 13/13 a 13/14. Od 30.6. do 11.7.2012 byly na lince 12 jako nízkopodlažní garantovány všechny spoje (kvůli odklonu (rekonstrukce tram. trati v Mikulášské ulici) nasazeny jen trolejbusy s dieselagregátem, které jsou vždy nízkopodlažní), od 12.7.2012 pak opět jízdní řád nabízí garantovaných spojů méně. Na linku 12, konkrétně kurzy 12/12, 12/13 a 12/14 jsou o prázdninách vypravovány kloubové trolejbusy. Všechny tři pořadí jsou nízkopodlažní garantovaná, na lince 12 se tak již nemůže objevit ani poslední provozní 15 TrM ev.č. 473. Provoz dle prázdninových jízdních řádů končí 2.9.2012.

Škoda 27 Tr ev.č. 537 projíždí po Domažlické. - 22.8.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 537 jako kloubový trolejbus na lince 12 opouští obratiště Nová Hospoda. - 22.8.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 537 zatáčí na Domažlickou. - 22.8.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 448 odpočívá na točce Černice. - 3.8.2012 Pohled na bok bez dveří vozu 448. - 3.8.2012 Na tomto snímku se nám naskýtá pohled na zadní čelo a bočnici bez dveří vozu 448. - 3.8.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 448 odpočívá na točce Černice. - 3.8.2012 Na točně Černice se setkaly trolejbusy 448, 504 a 457. - 3.8.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 433 stanicuje v zastávce Černice, náves. - 3.8.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 433 zatáčí do ulice K Cihelnám. - 3.8.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 444 po SP v provozu odpočívá na točce Černice. - 3.8.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 444 odpočívá na točce Černice. - 3.8.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 407 vypravená na linku 13 zatáčí z Radiové do Mohylové. - 2.8.2012 Na linku 13 se trolejbusy 14 TrM dostanou v podstatě jen o prázdninách. Pohled na vůz 14 TrM (na snímku konkrétně ev.č. 407) na konečné Doubravka, Na Dlouhých se tak stává vzácnější a vzácnější. Vozu 407 dělají společnost trolejbusy 24 Tr, které na lince 13 převládají. - 2.8.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 459 zatahující z linky 13 do vozovny zachycena na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova. - 27.7.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 457 na prázdninové lince 13 v rozkopané Štefánikově ulici. - 27.7.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 457 na lince 13 projíždí kolem prací v Štefánikově ulici. - 27.7.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 530 nasazená na prázdninové lince 12 zachycena na Zátiší. - 24.7.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 527 jako kloubový trolejbus vypravený na prázdninovou linku 12 opouští točku Božkov. - 24.7.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 521 na dieselagregát projíždí vyfrézovaným úsekem v Mikulášské ulici. - 16.7.2012 Kvůli připrávám na frézování a uzavírce vozovky jezdily trolejbusy krátkodobě i po tramvajovém pásu, jako i na snímku vůz 540. - 13.7.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 540 projíždí po tramvajovém tělese v Mikulášské ulici. - 13.7.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 524 při zatáčení do Mikulášské ulice projíždí kolem hotové tramvajové tati v popředí. - 12.7.2012 Kolem čerstvě zrekonstruované tramvajové trati v Mikulášské ulici projíždí vůz 530. - 12.7.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 529 na dieselagregát projíždí pod finálně uchycenými trolejemi v Mikulášské ulici. - 11.7.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 437 nasazená na lince 13 zachycena v zastávce U Prazdroje. - 9.7.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 521 nasazená na linku 12 zachycena v zastávce U Práce, Americká. - 9.7.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 437 vypravená na prázdninové lince 13 směřuje k zastávce U Prazdroje. - 9.7.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 540 na odkloněné lince 12 zachycena v Mikulášské ulici s již položeným asfaltem jako podkladem pro BKV panely. - 4.7.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 540 zachycena v Mikulášské ulici s již položeným asfaltem jako podkladem pro BKV panely. - 4.7.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 540 při zátahu do vozovny jako linka 12X využívá na odklonové trase dieselagregát. Na snímku vůz zatáčí z ulice U Trati do Doudlevecké. - 4.7.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 527 na odkloněné lince 12 stanicuje v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 4.7.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 527 na odkloněné lince 12 na dieselagregát projíždí ulicí U Trati. - 4.7.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 520 na odkloněné lince 12 zachycena na Slovanské. - 2.7.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 520 na dieselagregát přijíždí k zastávce Mikulášské náměstí. - 2.7.2012

Prázdninové opravy nejen tramvajových tratí v Mikulášské a Sirkové - omezení trolejbusové dopravy

S letními prázdninami začínají i opravy, v první polovině července 2012 se jedná o opravy tramvajových tratí v centru města, přesněji řečeno výměnu sjezdové výhybky na Mikulášském náměstí, opravu tramvajové trati v Mikulášské ulici (mezi Mikulášským náměstí a křižovatkou s ulicí U Trati) a opravu tramvajové trati na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. Všechny práce začínají dne 30.6.2012. V ten den samozřejmě začínají i omezení dopravy. Místo tramvají jezdí od Zvonu na Slovany a Světovar autobusy náhradní dopravy 1A a 2A. Tramvaje jsou po dobu oprav (necelé dva týdny) odříznuty od vozovny a musí nocovat na konečných. V Bolevci byla vytvořena i montážní jáma pro prohlížení souprav. Mikulášská a Slovanská ulice je od křižovatky s ulicí U Trati do křižovatky s ulicí Sladkovského zjednosměrněna (směr Slovany). Odkloněna musela být linka 12 ve směru Nová Hospoda (z zastávky Sladkovského jely trolejbusy na dieselagregát Koterovskou ulicí, následně ulicí U Trati, obsluha zastávky Hlavní nádraží ČD, U Ježíška, na dieselagregát dále ulicí U Trati pod nedávno postavenou trolejbusovou tratí, pak do znovuzprovozněné Prokopovy ulice, kde v manipulační zastávce řidiči nasadili sběrače a pokračovali po trase na Novou Hospodu). V opačném směru byla linka vedena po Americké, dále Mikulášskou a Slovanskou až ke křižovatce s Sladkovského ulicí, odkud trolejbusy pokračovaly Sladkovského ulicí ke křižovatce s Koterovskou a dále po svojí trase. I v tomto směru musely trolejbusy používat dieselagregát, protože v Mikulášské ulici byly kvůli pracím na tramvajové trati troleje odstraněny. Na linku 12 tak musely být nasazeny výhradně trolejbusy s dieselagregátem. Zajímavostí je zatahování trolejbusů do vozovny ve směru z Božkova, kdy trolejbusy 12X pokračují ze zastávky Hlavní nádraží ČD, U Ježíška pod trolejbusovou tratí přímo do Doudlevecké ulice a dále do vozovny. Další komplikací trolejbusové dopravy byl uzavřený průjezd křižovatkou Americká - Šumavská. Trolejbusy ve směru Doubravka byly odkloněny přes Anglické nábřeží a ulici U Prazdroje, ve směru Mrakodrap byly trolejbusové linky 11,15, 16 a 17 odkloněny ulicí U Prazdroje, Sirkovou a dále po svojí trase Americkou. Výluka tramvajové dopravy a odklony trolejbusových linek trvají do 11.7.2012, dne 12.7.2012 se provoz vrací do normálu. V dalších dnech jsou pak trolejbusy omezovány ještě výměnou asfaltu v Mikulášské a Sirkové ulici. Do 30.7.2012 je nově vyasfaltována Mikulášská ulice a na linku 12 se opět začínají vypravovat i trolejbusy bez dieselagregátu a omezení červencovými opravami tak pro trolejbusy končí.


Popis průběhu je řazen od nejnovějšího nahoře po nejstarší dole.


V Mikulášské ulici je již položen nový asfalt, po kterém projíždí i vůz 26 Tr ev.č. 533. Spolu s výměnou asfaltu skončila také potřeba nasazovat na linku 12 výhradně trolejbusy s dieselagregátem, jak dokazuje právě i tento snímek, vůz 533 totiž dieselagregátem vybaven není. - 31.7.2012 Dne 30.7.2012 již skončily veškeré práce v Mikulášské ulici, které by omezovaly trolejbusy, a tak na linku 12 mohou být opět vypravovány i trolejbusy bez dieselagregátu (14 TrM, 26 Tr). Končí tak období celonízkopodlažní linky 12, které začalo 30.6.2012 spolu s pracemi na tramvajových tratích.

V neděli 29.7.2012 je v Mikulášské ulici ve směru na Slovany ve vyfrézovaných úsecích položena již spodní vrstva asfaltu. Povrch se nevyměňuje v celém uzavřeném úseku, v několika částech (např. mezi železničními viadukty) zůstal původní asfalt. Dále se také asfaltují úzké pruhy při nových tramvajových přejezdech na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. Ještě do ukončení nedělního provozu probíhá odklon linky 12 ve směru Božkov ulicemi Prokopova a U Trati.

Škoda 24 Tr ev.č. 506 na odkloněné lince 12 zatáčí do ulice U Trati. - 29.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 506 zatočila do ulice U Trati. - 29.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 500 na odkloněné lince 12 zachycena v ulici U Trati. - 29.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 500 na odkloněné lince 12 zachycena v ulici U Trati (všimněte si, že na horním mostu vedou troleje). - 29.7.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 488 na odkloněné lince 12 zachycena v ulici U Trati. - 29.7.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 488 na odkloněné lince 12 stanicuje v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 29.7.2012 Asfalt nebyl vyměňován v celé délce Mikulášské ulice, část vozovky mezi nádražními mosty zůstala. - 29.7.2012 V Mikulášské ulici je již položena spodní vrstva asfaltu. - 29.7.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 488 projíždí v Mikulášské ulici kolem položené spodní vrstvy asfaltu. - 29.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 507 zatáčí z ulice U Trati na svoji obvyklou trasu do Mikulášské ulice. - 29.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 507 po návratu na svoji obvyklou trasu na dieselagregát projíždí Mikulášskou ulicí. - 29.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 506 na odkloněné lince 12 zachycena v ulici U Trati. - 29.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 499 na odkloněné lince 12 projíždí pod horním mostem Milénia v ulici U Trati. - 29.7.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 488 stanicuje v dočasné zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 29.7.2012 Pohled na odpojené troleje v Mikulášské ulici. - 29.7.2012
Škoda 14 TrM ev.č. 449 projíždí vyfrézovaným pruhem u tramvajových přejezdů na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Doudlevecká. - 29.7.2012


Poslední akcí, která omezuje trolejbusy je výměna povrchu vozovky v Mikulášské ulici ve směru od Tesca k Slovan v úseku od křižovatky s Sirkovou, Šumavskou a Americkou ke křižovatce s ulicí U Trati. Práce probíhají od pátku 27.7. do neděle 29.7.2012. V pátek začínají přípravné práce až po skončení odpolední špičky přibližně kolem 17. hodiny, kdy je Mikulášské ulice pro auta ve směru Slovany uzavřena. Trolejbusy mají průjezd ještě umožněn, ne však na dlouho, jen do 17:30. Poté se před výhybkou angličan v Mikulášské ulici a u zastávky Mikulášská přerušují troleje, aby úsek kde se bude pracovat nebyl pod proudem. Následně se začíná s frézováním vozovky. Trolejbusy jsou ve směru Božkov odkloněny z zastávky Mrakodrap Prokopovou ulicí, kde odbaví ve stejnojmenné zastávce a ulicí U Trati, kde byla dočasně zřízena zastávka Hlavní nádraží ČD, U Ježíška (směr Božkov). Z ulice U Trati se trolejbusy vrací odbočením na svoji obvyklou trasu do Mikulášské ulice. Ačkoliv jsou v ulici U Trati nataženy troleje, trolejbusy projíždí spodní částí ulice U Trati, kudy troleje v tomto směru zčásti nevedou. Na linku 12 tak musely být nasazeny výhradně trolejbusy s dieselagregátem. Ve směru Nová Hospoda projíždí trolejbusy Mikulášskou ulicí bez omezení.

V Mikulášské ulici byl po dobu frézování umožněn provoz jen ve směru od Slovan/Světovaru. Kolem zákazu vjezdu projíždí Škoda 24 Tr ev.č. 497. - 27.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 500 v uzavřené Mikulášské ulici objíždí přípravné práce před frézováním. - 27.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 502 na odkloněné lince 12 projíždí na dieselagregát ulicí U Trati. - 27.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 502 na odkloněné lince 12 zachycena v ulici U Trati. - 27.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 502 stanicuje na odkloněné lince 12 v dočasné zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 27.7.2012 Pohled na upozornění o odklonu linky 12 v zastávce Hlavní nádraží ČD, Americká, které se linka při odklonu vyhýbá. - 27.7.2012 Montážní věžka PMDP při odpojování napájení trolejí na Mikulášském náměstí. - 27.7.2012 Pohled na dočasnou zastávku Hlavní nádraží ČD, U Ježíška ve směr Božkov. - 27.7.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 na odkloněné lince 12 projíždí na dieselagregát ulicí U Trati. - 27.7.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 495 stanicuje na odkloněné lince 12 v dočasné zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 27.7.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 494 na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova nezvykle zatáčí z Prokopovy do ulice U Trati. - 27.7.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 494 na odkloněné lince 12 zatáčí do ulice U Trati. - 27.7.2012


Ve dnech 19. a 20.7.2012 probíhá v Sirkové (od pivovaru k nádraží) a Mikulášské ulici (pod železničími viadukty směr k Tescu) pokládka nového asfaltového povrchu. Po dobu pokládání povrchu byly samozřejmě na dotčené linky (12, 14) vypravovány trolejbusy s dieselagregátem. Na fotografiích je zachycen již nový asfaltový povrch.

V Mikulášské ulici je položen nový asfalt, který využívá i vyfocený vůz 495. - 23.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 506 projíždí po novém asfaltu v Mikulášské ulici. - 23.7.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 483 projíždí po novém asfaltu v Sirkové ulici. - 23.7.2012 Pohled na nový asfalt v Sirkové ulici. - 23.7.2012


Frézování vozovky pokračuje i 17.7.2012. V dopoledních hodinách se frézuje vozovka v Sirkové ulici ve směru na Slovany. Doprava je svedena do levého pruhu. Kvůli pohybu frézy a dalších pracovních strojů musely být nad dotčeným místem vypnuty troleje. Na trolejbusovou linku 14 tak musely být vypraveny trolejbusy s dieselagregátem. Dne 18.7.2012 byly odizolovány troleje linky 12 pod železničními viadukty v Mikulášské ulici směr k Tescu.

Škoda 21 Tr ACI ev.č. 495 na dieselagregát objíždí v Sirkové ulici frézovací práce. - 17.7.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 495 na dieselagregát objíždí v Sirkové ulici frézovací práce. - 17.7.2012


Dne 16.7.2012 se trolejbusy ve směru do Božkova vrátily do Mikulášské ulice na nový asfalt. Naopak začalo frézování vozovky v Mikulášské ulici mezi hlavním vlakovým nádražím a křižovatkou Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská ve směru od Slovan k Sirkové ulici. Část mezi chodníkem a tramvajovými kolejemi pod prvním železničním viadkutem byla vyfrézována v předstihu, nyní se frézují oba pruhy pod druhým (širším) železničním viaduktem a před zmiňovanou křižovatkou s Šumavskou, Americkou a Sirkovou. Kvůli frézování musely být ve směru od Božkova v Mikulášské ulici vypnuty troleje. Na linku 12 tak musely být nasazeny trolejbusy s dieselagregátem, které by sem ale stejně musely být vypraveny, protože frézovací práce musely vozy objíždět (s pomocí dieselagregátu) po tramvajových kolejích, případně krátkodobě i pod mostem v protisměru.

Škoda 21 Tr ev.č. 495 projíždí po novém asfaltu v Mikulášské ulici. - 16.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 503 projíždí po novém asfaltu v Mikulášské ulici. - 16.7.2012 Pohled na přerušené troleje v Mikulášské ulici. - 16.7.2012 Pohled na dopravu v Mikulášské ulici svedenou na tramvajové koleje kvůli frézování vozovky. - 16.7.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 495 na dieselagregát objíždí frézovací práce v Mikulášské ulici. - 16.7.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 487 objíždí protisměrem frézovací práce pod železničním viaduktem. - 16.7.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 487 objíždí vyfrézovanou vozovku po tramvajových kolejích. - 16.7.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 521 na dieselagregát projíždí vyfrézovaným úsekem v Mikulášské ulici. - 16.7.2012


Dne 14.7.2012 v odpoledních hodinách začíná v již vyfrézované Mikulášské ulici (v úseku Mikulášská x U Trati až Mikulášská x Mikulášské náměstí) pokládání nového asfaltu. Trolejbusy linky 12 jsou ve směru Božkov stále vedeny odklonem. Pokládání asfaltu mírně komplikuje tramvajová doprava, která kolem prací projíždí cca každé 3-4 minuty. Dne 15.7.2012 jsou práce v Mikulášské ulici dokončeny. Odklon trolejbusů končí s večerním ukončením provozu dne 15.7.2012.

V Mikulášské ulici byla při výměně povrchu ponechána i tramvajová doprava jak dokazuje i snímek vozu 334. - 14.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 501 projíždí vyfrézovanou Mikulášskou ulicí. - 14.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 501 projíždí vyfrézovanou Mikulášskou ulicí. - 14.7.2012 Pohled do již vyfrézované Mikulášské ulice. - 14.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 497 projíždí kolem prací na pokládání nového asfaltu v Mikulášské ulici. - 14.7.2012 Pohled do již vyfrézované Mikulášské ulice, ve které právě probíhá pokládání asfaltu. - 14.7.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 490 projíždí kolem finišeru při pokládání asfaltu v Mikulášské ulici. - 14.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 510 stanicuje v mimořádně zřízené zastávce Železniční. - 14.7.2012


Rekonstrukce tramvajové trati v Mikulášské ulici již sice skončila, naplánována je však výměna povrchu vozovky v Mikulášské ulici. Každou akci financuje jiný subjekt (tramvajovou trať město, silnici Ředitelství silnic a dálnic), i přesto na sebe obě opravy plynule navazují. S přípravami na frézování se v Mikulášské ulici začíná 13.7.2012 kolem 17. hodiny. Odklon trolejbusů je naplánován až od 17:30, proto trolejbusy ve směru Božkov uzavřenou vozovku objíždí po tramvajovém pásu. Před 17:30 také v Mikulášské ulici pracovníci horního vedení odpojují troleje, aby nedošlo ke kontaktu napájených trolejích s korbou nákladního auta či frézou. Od 17:30 jsou pak trolejbusy na lince 12 odkloněny ze zastávky Hlavní nádraží ČD, Americká Šumavskou, Lobezskou a Železniční ulicí zpět na svoji trasu do Koterovské. Náhradou za neobsluhovanou zastávku Mikulášská stanicují trolejbusy v dočasné zastávce Železniční (zastávkový záliv je v Železniční ulici připraven pro budoucí trolejbusovou trať). Tato zastávka však nebyla vyblokována od stojících aut. Na odkloněné trase musely trolejbusy využívat dieselagregát. Ve směru z Božkova trolejbusy v Mikulášské ulici projížděly nerušeně po tramvajovém pásu. Otázkou je, zda-li by nemohl jeden trolejbus za 15 minut projet po tramvajovém pásu i ve směru Božkov, čímž by byl celý odklon vyřešený a zbytečný. Hned po 17:30 začíná frézování starého asfaltu.

Kvůli připrávám na frézování a uzavírce vozovky jezdily trolejbusy krátkodobě i po tramvajovém pásu, jako i na snímku vůz 540. - 13.7.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 540 projíždí po tramvajovém tělese v Mikulášské ulici. - 13.7.2012 Pohled na uzavřenou vozovku Mikulášské ulice s probíhajícími připravami na frézování. - 13.7.2012 Vzhledem k uzavření vozovky projíždí vůz 499 po tramvajové trati v Mikulášské ulici. - 13.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 499 na dieselagregát projíždí po tramvajové trati v Mikulášské ulici. Vozovka je již uzavřena. - 13.7.2012 Montážní věžka PMDP při odizolování trolejbusových trolejí v Mikulášské ulici. - 13.7.2012 Pohled na přerušené a odizolované troleje v Mikulášské ulici. - 13.7.2012 Pohled do Mikulášské ulice s uzavřenou vozovkou. - 13.7.2012
Ve směru do centra byla v Mikulášské ulici doprava ponechána. Důkazem je i snímek vozu 504. - 13.7.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 488 na dieselagregát projíždí po tramvajovém tělese v Mikulášské ulici. - 13.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 501 projíždí na dieselagregát na odkloněné lince 12 pod trolejbusovou tratí v Koterovské ulici. - 13.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 501 na odkloněné lince 12 projíždí Koterovskou ulicí. - 13.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 501 se vrací na svoji původní trasu v Koterovské ulici. - 13.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 503 projíždí na dieselagregát na odkloněné lince 12 pod trolejbusovou tratí v Koterovské ulici. - 13.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 498 při odklonu stanicuje v nevyblokované zastávce Železniční. - 13.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 498 opouští zastávku Železniční. - 13.7.2012 Zastávka Železniční nebyla po dobu odklonu vyblokována od parkujících vozů. - 13.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 506 stanicuje v provizorní zastávce Železniční. - 13.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 504 na odkloněné lince 12 projíždí Železniční ulicí. - 13.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 510 na odkloněné lince 12 v Lobezské ulici. - 13.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 510 zatáčí do Železniční ulice. - 13.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 505 se zařazuje do Lobezské ulice. - 13.7.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 488 na odkloněné lince 12 v Šumavské ulici. - 13.7.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 488 na dieselagregát zatáčí z Šumavské do Lobezské ulice. - 13.7.2012


Tramvaje se do Mikulášské ulice vrátily 12.7.2012. Ten den končí také odklon trolejbusových linek ulicí U Prazdroje a odklon linky 12. Trolejbusy v Mikulášské ulici samozřejmě již využívají nové troleje. V Mikulášké ulici nenavazuje původní asfalt na nové BKV panely, asfalt však bude měněn o víkendu od 13. do 15.7.2012. Na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská jsou dokončeny přejezdové panely, položen je i asfalt v blízkosti panelů. Mezi křižovatkou a železničním viaduktem v Mikulášské ulici je část vozovky vyfrézována a připravena na plánovanou výměnu asfaltu.

Škoda 24 Tr ev.č. 517 přejíždí přes tramvajovou trať po nových přejezdových panelech. - 12.7.2012 Pohled na nové přejezdové panely a vyasfaltování kolem na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 12.7.2012 Souprava 282 + 283 projíždí po částečně rekonstruované (nové zákrytové panely, ale staré koleje) tramvajové trati v Sirkové ulici. - 12.7.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 524 při zatáčení do Mikulášské ulice projíždí kolem hotové tramvajové tati v popředí. - 12.7.2012 Po zrekonstruované tramvajové trati v Mikulášské ulici projíždí vůz 311 nasazený na linku 2. - 12.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 509 projíždí po zrekonstruované tramvajové trati v Mikulášské ulici. - 12.7.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 482 zachycena v Mikulášské ulici s již zrekonstruovanou tramvajovou tratí. - 12.7.2012 Kolem čerstvě zrekonstruované tramvajové trati v Mikulášské ulici projíždí vůz 530. - 12.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 500 při zatáčení na Mikulášské náměstí za okamžik využije nová neizolovaná křížení tramvajových a trolejbusových trolejí. - 12.7.2012 Pohled na novou (v Plzni první) obloukovou sjezdovou výhybku v Mikulášské ulici. - 12.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 510 projíždí vyfrézovaným úsekem v Mikulášské ulici. - 13.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 510 přejíždí přes nové gumové přejezdy tramvajové trati na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 13.7.2012 Škoda 26 Tr ev.č. 533 projíždí přes nové gumové přejezdy tramvajové trati na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 13.7.2012 Pohled na již nově zakrytou zprovozněnou tramvajovou trať v zastávce Hlavní nádraží ČD, Sirková. - 13.7.2012


Poslední den výluky tramvají a odklonu trolejbusů, 11.7.2012, probíhají již převážně dokončovací práce. Všechny troleje v Mikulášské ulici jsou již finálně uchyceny, nainstalována jsou i rychloprůjezdná neizolovaná křížení. Prostor mezi kolejemi sjezdové výhybky na Mikulášském náměstí se postupně asfaltuje. Stejně tak je vyasfaltován prostor mezi kolejemi v Mikulášské ulici před křižovatkou Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. Tramvajová trať v Sirkové ulici je už zcela zakryta novými panely. Vše už je připraveno na zkušební jízdy tramvaje a trolejbusu, které mají proběhnout 11.7.2012 kolem 17. hodiny. Trolejbusová zkušební jízda je nutná kvůli nově nataženým trolejím a křížením. Tramvajová zkušební jízda skutečně proběhne, vozem KT8D5-RN2P ev.č. 299 (resp. před tramvají jela ještě nakolejená montážní věžka PMDP), který projíždí tramvajovou trať od Slovan, po otočení v centru města zpět po Mikulášské, po otočení Radyňskou a projetí sjezdové výhybky ve směru od Světovaru pak vůz couvá Slovanskou zpět do vozovny. Trolejbusová zkušební jízda v Mikulášské ulici byla kvůli čerstvě položenému asfaltu na rohu Mikulášské a Mikulášského náměstí odložena do nočních hodin, nakonec byla provedena přibližně v 2 hodiny v noci 12.7.2012 vozem 24 Tr ev.č. 507.

Náhradní dopravu za tramvaje zajišťovaly na linkách 1A a 2A všechny typy autobusů od Sor B 9,5 až po Solarisy Urbina 18. Na snímku zachycen Solaris Urbino 15 ev.č. 536 a Karosa B 732 ev.č. 428 na konečné Náměstí Milady Horákové. - 11.7.2012 Pohled na tramvajovou trať s novými přejezdy a vyasfaltovaným prostorem mezi kolejemi. - 11.7.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 473 na odkloněné lince 16 zachycena v Sirkové ulici. - 11.7.2012 Pohled na nově zakrytou tramvajovou trať v Sirkové ulici. - 11.7.2012 Všimněte si, že trolejbusové troleje jsou uchyceny téměř nad chodníkem. - 11.7.2012 Pohled do Mikulášské ulice s již opravenou tramvajovou tratí a uchycenými trolejemi. - 11.7.2012 Pohled na již finálně uchycené troleje v Mikulášské ulici. Všimněte si uchycení trolejí i pomocí delta závěsů. - 11.7.2012 Pohled na uchycení a křížení trolejbusových trolejí v oblouku z Mikulášské na Mikulášské náměstí. - 11.7.2012 Pohled na nové neizolované křížení tramvajové a trolejbusových trolejí. - 11.7.2012 Pohled na uchycení trolejí v ostrém oblouku do Mikulášské ulice. - 11.7.2012 Pohled na neizolovaná křížení tramvajových a trolejbusových trolejí. Na pravé tramvajové troleji je křížení nainstalováno nově. - 11.7.2012 Pohled na neizolovaná křížení tramvajových a trolejbusových trolejí. Na pravé tramvajové troleji je křížení nainstalováno nově. - 11.7.2012 Pohled do Mikulášské ulice s již finálně uchycenými trolejemi. - 11.7.2012 V prostoru nad zastávkou Mikulášská je již odstraněna původní trolej do Božkova, která byla blíže středu vozovky. - 11.7.2012 Pokračující práce na sjezdové výhybce v Mikulášské ulici. - 11.7.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 529 na dieselagregát projíždí pod finálně uchycenými trolejemi v Mikulášské ulici. - 11.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 511 projíždí v Mikulášské ulici kolem již natažených a uchycených trolejí i křížení. - 11.7.2012 Vozu 299 dělala při zkušební jízdě předvoj nakolejená montážní věžka PMDP. - 11.7.2012 KT8D5-RN2P ev.č. 299 pozuje při zkušební po opravené tramvajové trati v Mikulášské ulici. - 11.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 505 spolu s 299 konající zkušební jízdu po opravené tramvajové trati v Mikulášské ulici. - 11.7.2012


V noci na úterý 10.7.2012 jsou v Mikulášské ulici natahovány trolejbusové troleje. Ty se v průběhu úterý finálně uchycují. Během dne se také pracuje na nových převěsech, které drží trolejové vedení.Pro pracovníky horního vedení byl náročnější ostrý oblouk z Mikulášského náměstí do Mikulášské. V opačném směru, z Mikulášské na Mikulášské náměstí se na tramvajové troleji od Slovan k nádraží objevuje druhé rychloprůjezdné neizolované křížení (pro připomenutí první, mírně odlišné, křížení s tramvajovou trolejí směr Slovany/Světovar bylo nainstalováno jako první křížení tohoto typu v ČR v srpnu 2008). Kvůli tomuto křížení a následnému prudkému oblouku trolejbusových trolejí na Mikulášské náměstí byly troleje nad zastávkou Mikulášská přesunuty více ke kraji vozovky, aby byl oblouk mírnější. V samotné Mikulášské ulici jsou trolejbusové troleje uchyceny jak pružným zavěšením, tak i delta závěsy. Zajímavostí je, že ve směru od Božkova k nádraží vede trolejbusová stopa v Mikulášské ulici téměr nad chodníkem (v blízkosti jsou totiž i tramvajové troleje). Na druhém staveništi, křižovatce u nádraží, se asfaltuje prostor mezi novými kolejemi. Za zmínku stojí, že na nových trolejích v ostrém oblouku z Mikulášského náměstí do Mikulášské trolejbusům relativně často vypadávají sběrače, dne 7.8.2012 dokonce vypadnutý sběrač trolejbusu vytrhl ze zdi převěs, což zastavilo dopravu skoro na 2 hodiny.

Pohled na spojení nových ještě neoježděných trolejí a původních v Mikulášské ulici. - 10.7.2012 Pohled na provizorně uchycené trolejbusové troleje v Mikulášské ulici pod mostem Milénia. - 10.7.2012 Montážní plošina PMDP zachycena při pracích na převěsech na rohu Mikulášského náměstí a Mikulášské. - 10.7.2012 V zastávce Mikulášská se obě stopy opět setkávají. - 10.7.2012 Pohled na troleje u zastávky Mikulášská. Všimněte si posunutí stopy směr Božkov (na snímku levá) více ke kraji vozovky z důvodu přidání nového neizolovaného křížení s tramvajovými trolejemi a následným prudkým obloukem. - 10.7.2012 Kromě věžek PMDP se na pracích na trolejovém vedení podílí i věžka Elektroline. - 10.7.2012 Montážní plošiny zachyceny na rohu Mikulášské a Mikulášského náměstí při pracích na převěsech trolejového vedení. - 10.7.2012 Montážní plošiny zachyceny na rohu Mikulášské a Mikulášského náměstí při pracích na převěsech trolejového vedení. - 10.7.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 491 projíždí kolem montážních plošin pracujících v Mikulášské ulici. - 10.7.2012 Montážní plošiny PMDP a Elektroline zachyceny v Mikulášské ulici. - 10.7.2012 Pohled na provizorně uchycené trolejbusové troleje spolu s již finálně uchycenými tramvajovými trolejemi v Mikulášské ulici. - 10.7.2012 Pohled na provizorně uchycené trolejbusové troleje v Mikulášské ulici v oblouku na Mikulášské náměstí. - 10.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 498 je na odkloněné lince 12 brzděna mixem v Mikulášské ulici. - 10.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 505 projíždí kolem asfaltování prostoru mezi kolejemi v Mikulášské ulici. - 10.7.2012


V neděli 8.7.2012 v Mikulášské ulici pracovala gumozatlačovačka, což znamená, že koleje jsou už finálně uloženy do BKV panelů. Dokončeny byly i koleje obloukové výhybky na Mikulášském náměstí. V noci a dopoledních hodinách 9.7.2012 se natahují tramvajové troleje, které jsou v průběhu dne finálně uchycovány. Odstraňovány jsou následně i nosná lana, která držela ukončené troleje pod mostem Milénia. Kromě PMDP se na pracích na trolejovém vedení podílí i firma Elektroline. V Mikulášské ulici jsou kromě tramvajových trolejí připraveny i úchyty pro trolejbusové troleje. Vše drží nové převěsy a nosná lana. Zajímavé jsou pak především úchyty trolejí v ostrém oblouku z Mikulášského náměstí do Mikulášské. Na tramvajové trati na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská se instalují gumové přejezdy. Zakrývání tramvajové tratě v Sirkové ulici novými panely je již v polovině. Kromě fotek pokračujících prací naleznete v galerii i fotografie kloubových trolejbusů na odkloněné lince 16 v spodní části ulice U Prazdroje, kde se jinak kloubové trolejbusy takřka neobjevují.

Odkloněná linka 15 v podání vozu 519 stoupajícího ulicí U Prazdroje. - 9.7.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 522 na odkloněné lince 16 zachycena v ulici U Prazdroje. - 9.7.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 541 na odkloněné lince 16 směřuje k zastávce U Prazdroje. - 9.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 514 po své první SP v provozu směřuje na odkloněné lince 15 k zastávce U Prazdroje. - 9.7.2012 Tramvajová trať v Mikulášské a Sirkové ulici s již položenými gumovými přejezdy. - 9.7.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 522 projíždí kolem již položených gumových přejezdů na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 9.7.2012 Pohled na již položené zákrytové panely tramvajové trati v Sirkové ulici. - 9.7.2012 Pohled do Mikulášské ulice s připravenými úchyty trolejbusových trolejí a již nataženými tramvajovými trolejemi. - 9.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 504 zachycena na Mikulášské s již nataženými tramvajovými trolejemi. - 9.7.2012 Pohled na připravené úchyty trolejí v Mikulášské ulici. - 9.7.2012 Bližší pohled na dvojitý zátočinový izolátor. - 9.7.2012 Pohled na provizorně uchycenou tramvajovou trolej. - 9.7.2012 Pohled na novou obloukovou sjezdovou výhybku na Mikulášském náměstí (všimněte si uchycení kolejí do panelů). - 9.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 506 projíždí kolem nové obloukové výhybky v Mikulášské ulici. - 9.7.2012 Pohled na nakolejené věžky PMDP při natahování trolejí v Mikulášské ulici. - 9.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 498 projíždí kolem prací na natahování trolejí v Mikulášské ulici. - 9.7.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 zachycena na Mikulášské s již připravenými úchyty trolejbusových trolejí. - 9.7.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 zachycena na Mikulášské. - 9.7.2012 Pohled na připravené úchyty trolejí v Mikulášské ulici. - 9.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 497 zatáčí do Mikulášské ulice v popředí již s novými tramvajovými kolejemi. - 9.7.2012 Trejsina 479 na odkloněné lince 11 vjíždí do zastávky U Prazdroje. - 9.7.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 540 na odkloněné lince 16 zachycena v zastávce U Prazdroje. - 9.7.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 540 v ulici U Prazdroje. - 9.7.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 542 na odkloněné lince 16 zachycena v zastávce U Prazdroje. - 9.7.2012 Místo tramvají jezdily na Slovany a na Světovar autobusy, jako i na snímku zachycený vůz 498 nasazený na lince 2A v Mikulášské ulici. - 9.7.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 493 projíždí křižovatkou U Trati x Mikulášská s montážními věžkami PMDP. - 9.7.2012 Montážní věžky Elektroline a PMDP zachyceny při pracích na tramvajovém trolejovém vedení v Mikulášské ulici. - 9.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 497 projíždí kolem věžky Elektroline v Mikulášské ulici. - 9.7.2012


Dne 7.7.2012 jsou koleje v Mikulášské ulici již komplet uloženy v nových BKV panelech. Podkladové panely se objevují také v prostoru budoucí sjezdové výhybky na Mikulášském náměstí. V odpoledních hodinách byla výhybka přivezena a postupně se instaluje (koleje budou uchyceny přímo k panelům). Jedná se o první obloukovou tramvajovou výhybku v Plzni. Na druhém staveništi, v Sirkové ulici se původní tramvajová trať zakrývá novými panely. Tramvajová trať v relaci Sirková - Mikulášská je již po podbetonování téměř dokončena. Původní propad kolejí v Sirkové ulici je nyní nahrazen rovnoměrnějším stoupáním do Mikulášské ulice pod železniční viadukty.

Škoda 24 Tr ev.č. 497 projíždí kolem již podbitých kolejí v Mikulášské ulici. - 7.7.2012 Pohled na nové již podbité koleje tramvajové trati v Sirkové a Mikulášské ulici. - 7.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 506 projíždí v Mikulášské ulici kolem již podbitých kolejí. - 7.7.2012 Pohled na práce na pokládání nových krycích panelů v Sirkové ulici. - 7.7.2012 Pohled na nové krycí panely (bohužel) původní tramvajové trati v Sirkové ulici. - 7.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 517 projíždí kolem připravených zákrytových panelů v Sirkové ulici. - 7.7.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 459 na odkloněné lince 15 zachycena v Sirkové ulici. - 7.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 497 objíždí práce na tramvajové trati v Mikulášské ulici. - 7.7.2012 Práce na tramvajové trati v Mikulášské ulici pod mostem ulice U Trati. - 7.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 509 projíždí křižovatkou U Trati x Mikulášská. - 7.7.2012 Pohled na nově položené koleje do BKV panelů v Mikulášské ulici. - 7.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 502 projíždí v Mikulášské ulici kolem kolejí položených do BKV panelů. - 7.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 498 projíždí kolem části nové sjezdové výhybky. - 7.7.2012 Pohled na připravené panely v prostoru budoucí sjezdové výhybky. Vlevo si všimněte části výhybky. - 7.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 510 na Slovanské projíždí kolem kamionu s částí tramvajové výhybky. - 7.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 510 stanicuje v tramvajové zastávce Mikulášské náměstí. - 7.7.2012


Dne 5.7.2012 pokračují práce na pokládání BKV panelů na Mikulášské. Provizorně jsou do panelů uloženy i první koleje. Rušno je především ale u křižovatky Sirková - Mikulášská. Operuje zde totiž traťová podbíječka (i když se jedná o krátký úsek, byla použita pravděpodobně pro urychlení prací).

Škoda 24 Tr ev.č. 502 na dieselagregát projíždí křižovatkou U Trati x Mikulášská. - 5.7.2012 Pohled na nově položené BKV panely spolu s připravenými kolejnicemi. - 5.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 499 projíždí v Mikulášské ulici kolem nových BKV panelů a kolejnic. - 5.7.2012 Pohled na nové BKV panely s položenými kolejemi v Mikulášské ulici. - 5.7.2012 Podloží budoucí sjezdové výhybky na Mikulášském náměstí. - 5.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 498 na odkloněné lince 12 na dieselagregát projíždí ulicí U Trati. - 5.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 498 na odkloněné lince 12 na dieselagregát projíždí ulicí U Trati. - 5.7.2012 Podbíječka zachycena v Sirkové ulici. - 5.7.2012 Pohled na podsypané a podbité koleje v Mikulášské ulici. - 5.7.2012 Zastávka Hlavní nádraží ČD, Sirková - stav k 5.7.2012. Všimněte si, že jsou ponechány původní tramvajové koleje. Škoda 24 Tr ev.č. 514 po SP v provozu na odkloněné lince 16 projíždí kolem podbíječky v Sirkové ulici. - 5.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 514 zachycena v zastávce Hlavní nádraží ČD, Americká. Všimněte si omezení dopravy na Americké v opačném směru. - 5.7.2012


Ve středu 4.7.2012 je v Mikulášské ulici položen asfalt jako podkladová vrstva pod BKV panely, které byly v středečních odpoledních hodinách vykládány a usazovány na svá místa. Připraveny jsou už i žlábkové kolejnice. Na sloupech čekají na použití i nová nosná lana pro troleje. V blízkosti měněné sjezdové výhybky v Mikulášské ulici jsou rozbity betonové panely ve směru ze Slovan. V prostoru samotné sjezdové výhybky se chystá nové podloží. Práce pokračují také na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. Na nové podloží se usazují pražce a koleje. Z zastávky Hlavní nádraží ČD, Sirková jsou odstraněny původní panely, které nahradí nové zákrytové panely, jež jsou u zastávky už připraveny. Je škoda, že probíhá jen výměna panelů a ne i tramvajové tratě. Vyloučení tramvajové dopravy na Slovany a Světovar umožňuje i drobné opravy tramvajových tratí.

Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 na odkloněné lince 12 směřuje k zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 4.7.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 na odkloněné lince 12 na dieselagregát projíždí ulicí U Trati. - 4.7.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 na dieselagregát projíždí ulicí U Trati. - 4.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 506 na odkloněné lince 12 opouští zastávku Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 4.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 506 na dieselagregát projíždí pod trolejemi v ulici U Trati. - 4.7.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 540 na odkloněné lince 12 zachycena v Mikulášské ulici s již položeným asfaltem jako podkladem pro BKV panely. - 4.7.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 540 zachycena v Mikulášské ulici s již položeným asfaltem jako podkladem pro BKV panely. - 4.7.2012 Pohled na nové připravené tramvajové koleje v Mikulášské ulici. - 4.7.2012 Pohled na připravená lana pro nové převěsy trolejí v Mikulášské ulici. - 4.7.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 524 na dieselagregát projíždí Mikulášskou ulicí. Vpravo si všimněte připravených lan pro nové převěsy trolejí. - 4.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 501 projíždí Mikulášskou ulicí, kde je již položen asfalt jako podklad pro BKV panely. - 4.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 504 na odkloněné lince 12 zatáčí z ulice U Trati do Prokopovy. - 4.7.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 540 při zátahu do vozovny jako linka 12X využívá na odklonové trase dieselagregát. Na snímku vůz zatáčí z ulice U Trati do Doudlevecké. - 4.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 499 projíždí kolem rozbitých panelů na Slovanské. - 4.7.2012 Vůz 502 využívající dieselagregát zachycen na křižovatce Sladkovského x Radyňská. - 4.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 504 na odkloněné lince 12 zachycena v Sladkovského ulici. - 4.7.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 496 na odkloněné lince 12 zachycena na Slovanské. V popředí si všimněte rozbitých betonových panelů. - 4.7.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 496 na odkloněné lince 12 zachycena na Slovanské. - 4.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 510 projíždí kolem vyhloubeného prostoru budoucí nové sjezdové výhybky na Mikulášském náměstí. - 4.7.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 495 na odkloněné lince 12 zachycena na Mikulášské. V popředí si všimněte prací na podloží sjezdové výhybky. - 4.7.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 na dieselagregát zatáčí do Mikulášské ulice. V popředí si všimněte připravených kolejí a pražců. - 4.7.2012 Pokládání nových kolejnic na pražce na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 4.7.2012 Pracovní stroje v zastávce Hlavní nádraží ČD, Sirková. - 4.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 506 projíždí v Mikulášské ulici kolem vykládání nových BKV panelů. - 4.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 499 projíždí v Mikulášské ulici kolem prací na podloží budoucí tramvajové sjezdové výhybky. - 4.7.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 527 na odkloněné lince 12 stanicuje v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 4.7.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 527 na odkloněné lince 12 na dieselagregát projíždí ulicí U Trati. - 4.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 499 na odkloněné lince 12 zatáčí z ulice U Trati do Prokopovy. - 4.7.2012


V první všední den odklonu, dne 2.7.2012 se vlivem dopravních opatření začínají tvořit kolony. Jedná se především o křižovatku U Trati x Mikulášská a Sladkovského x Koterovská. Vozy MHD na odklonových trasách nabírají několikaminutová zpoždění. A co se děje na opravovaných tramvajových tratích? Jak v Mikulášské ulici tak na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská se bagruje a odstraňuje původní podloží trati. V blízkosti zastávky Hlavní nádraží ČD, Sirková jsou už připraveny nové přejezdové panely pro přejezd Americká - Šumavská.

Škoda 25 Tr ev.č. 520 na odkloněné lince 12 zachycena na Slovanské. - 2.7.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 520 na dieselagregát přijíždí k zastávce Mikulášské náměstí. - 2.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 509 zachycena na Slovanské třídě, z které jsou již odstraněny tramvajové koleje i betonové panely. - 2.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 505 projíždí Mikulášskou ulicí, z které jsou již odstraněny tramvajové koleje i betonové panely. - 2.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 505 projíždí Mikulášskou ulicí, z které jsou již odstraněny tramvajové koleje i betonové panely. - 2.7.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 523 v popředí s odstraněnými kolejemi na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 2.7.2012 Odstraňování původního podloží pod tramvajovou tratí v Mikulášské a Sirkové ulici. - 2.7.2012 Zastávka Hlavní nádraží ČD, Sirková - stav k 2.7.2012. Pohled na připravené nové panely pro tramvajovou trať na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 2.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 506 zachycena na zjednosměrněné Slovanské třídě. - 2.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 506 stanicuje v zastávce Mikulášské náměstí. - 2.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 506 na odkloněné lince 12 zatáčí z Slovanské do Sladkovského ulice. - 2.7.2012 Autobusy náhradní dopravy za tramvaje 1A a 2A zachyceny v Sladkovského ulici. - 2.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 500 na odkloněné lince 12 zachycena na křižovatce Sladkovského x Koterovská. - 2.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 506 nezvykle projíždí na křižovatce Koterovská x Barrandova přímo, obvykle by trolejbus zatočil (na snímku doprava). - 2.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 506 na dieselagregát projíždí Koterovskou ulicí. - 2.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 497 na odkloněné lince 12 zachycena v Koterovské ulici. Všimněte si trolejí v opačném směru. - 2.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 497 na odkloněné lince 12 zachycena v Koterovské ulici. Všimněte si trolejí v opačném směru. - 2.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 497 zatáčí z Koterovské do ulice U Trati. - 2.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 500 na odkloněné lince 12 sjíždí k křižovatce Mikulášská x U Trati. - 2.7.2012 Vůz 498 jedoucí na dieselagregát zatáčí z Koterovské do ulice U Trati, resp. její spodní rampy ke křižovatce s Mikulášskou. V Koterovské ulici si všimněte trolejí natažených v opačném směru. - 2.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 498 klesá ulicí U Trati ke křižovatce s Mikulášskou. - 2.7.2012


Dne 1.7.2012 jsou již odstraněny tramvajové koleje i betonové panely a odstraňuje se i podloží. V Mikulášské ulici pod železničmím viaduktem (blíže mostu Milénia) se frézuje prostor mezi chodníkem a tramvajovými kolejemi směrem k zastávce Hlavní nádraží ČD, Sirková. V rámci plánované výměny povrchu v Mikulášské a Sirkové ulici byl již nebyla možná uzavírka této části ulice (Mikulášská směr ze Slovan), proto bylo přistoupeno k tomuto rannímu frézování. Z křižovatky Sirková x Šumavská x Mikulášská x Americká v průběhu dne zmizely koleje i pražce.

V Mikulášské ulici jsou již odstraněny koleje i betonové panely. - 1.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 511 na odkloněné lince 12 projíždí vyfrézovaným úsekem na křižovatce U Trati x Mikulášská. - 1.7.2012 Pohled na práce na odstraňování kolejí v Mikulášské a Sirkové ulici. - 1.7.2012 Pohled na odstraňování kolejí z křižovatky Americká x Mikulášská x Sirková x Šumavská. - 1.7.2012 V druhý den odklonu zatáčí 24 Tr ev.č. 498 z Americké do Mikulášské. V popředí si všimněte, postupného odstraňování kolejí. - 1.7.2012 Škoda 26 Tr ev.č. 532 projíždí kolem zastávky autobusových linek 1A a 2A v Sirkové ulici. - 1.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 502 zatáčí do Mikulášské ulice. V popředí si všimněte, že jsou již odstraněny koleje i betonové panely. - 1.7.2012 Pohled do Mikulášské ulice s již odstraněnými kolejemi. - 1.7.2012


V nočních hodinách na 30.6.2012 byly z Mikulášské ulice odstraněny troleje a převěsy, které by omezovaly pracovní stroje. Dopoledne jsou již z Mikulášské ulice odstraněny koleje a odstraňují se BKV panely. U sjezdové výhybky na Mikulášském náměstí se rozrušuje asfalt v prostoru výhybky. V Sirkové ulici jsou rozrušovány betonové panely a v Mikulášské ulici mezi železničním mostem a křižovatkou s Americkou, Šumavskou a Sirkovou jsou vytrhávány koleje. I nad tramvajovými kolejemi na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská jsou trolejbusové troleje odizolovány, aby neomezovaly pracovní stroje.

Škoda 24 Tr ev.č. 507 na odkloněné lince 12 zachycena v ulici U Trati. - 30.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 507 na dieselagregát zachycena v Prokopově ulici. - 30.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 510 na odkloněné lince 12 zatáčí z ulice U Trati do Prokopovy. - 30.6.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 488 na dieselagregát směřuje k zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 30.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 505 jedoucí na dieselagregát na odkloněné lince 12 zachycena v ulici U Trati. - 30.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 505 jedoucí na dieselagregát zastavila v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 30.6.2012 V Mikulášské ulici jsou již odstraněné koleje a odvážejí se i betonové panely. - 30.6.2012 Pohled na zakončení trolejí v Sirkové ulici. - 30.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 498 na dieselagregát projíždí pod zakončením trolejí v Sirkové ulici. - 30.6.2012 Pohled na pozůstatky zavěšení trolejbusových trolejí v Barrandově ulici. - 30.6.2012 Pohled na ukončené troleje v Barrandově ulici. - 30.6.2012 Ostraňování asfaltu v prostoru sjezdové výhybky na Mikulášské náměstím. - 30.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 510 na odkloněné lince 12 projíždí zjednosměrněnou Slovanskou. - 30.6.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 488 projíždí Mikulášskou ulicí, kde jsou právě odstraňovány betonové panely, z kterých již byly odstraněny koleje. - 30.6.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 488 v Mikulášské ulici. Všimněte si panelů, z kterých jsou již odstraněny koleje. - 30.6.2012 Sor NB 12 ev.č. 534 na náhradové lince 2A projíždí Mikulášskou ulicí, z které jsou právě odstraňovány betonové panely. - 30.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 498 na dieselagregát projíždí Koterovskou třídou. Všimněte si trolejí v opačném směru. - 30.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 498 zatočila do ulice U Trati. - 30.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 505 projíždí kolem prací na na odstraňování panelů v Mikulášské ulici. - 30.6.2012 Pohled na odstraňování panelů v Mikulášské ulici. V popředí si všimněte ukončených trolejí. - 30.6.2012 Pohled na uzavřený průjezd křižovatkou ve směru Americká - Šumavská. - 30.6.2012 Pohled na první práce na rekonstrukci propadlé tramvajové trati v Mikulášské ulici. Mírný propad ulice lze rozpoznat i na snímku. - 30.6.2012 Pohled tramvajovou trať v Sirkové ulici s porušenými prostředními panely. - 30.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 518 zatáčí z Sirkové na Americkou. - 30.6.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 455 na odkloněné lince 16 zatáčí z Sirkové na Americkou. - 30.6.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 455 přijíždí do zastávky Hlavní nádraží ČD, Americká. Všimněte si usměrnění dopravy na Americké jen na odbočení doprava. - 30.6.2012 Pohled na přerušení trolejí vlevo před křížením. - 30.6.2012 Pohled na odstraňování kolejí v Sirkové ulici. - 30.6.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 457 na odkloněné lince 15 zatáčí z Sirkové na Americkou. Všimněte si, že na BUSE panelu není zmínka Nová Hospoda přes Borská pole. - 30.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 502 projíždí kolem odstraňování kolejí v Sirkové ulici. - 30.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 507 na odkloněné lince 12 projíždí zjednosměrněnou Slovanskou. V popředí si všimněte kusů asfaltu odstraněného z sjezdové výhybky. - 30.6.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 451 na odkloněné lince 16 zachycena v Sirkové ulici. - 30.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 519 na odkloněné lince 11 směřuje k zastávce U Prazdroje. - 30.6.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 479 na odkloněné lince 15 míří k zastávce U Prazdroje. - 30.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 515 na odkloněné lince 16 zachycena v pozadí s katedrálou sv. Bartoloměje. - 30.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 518 na odkloněné lince 11 čeká na křižovatce U Jána. - 30.6.2012 Škoda 26 Tr ev.č. 531 na odkloněné lince 16 zatočila na most U Jána. - 30.6.2012 Po dobu výluky jsou tramvaje v centru města ukončeny na obratišti Zvon, odkud dál na Slovany a Světovar pokračují autobusy. Na snímku je v zastávce Zvon zachycen vůz 294. - 30.6.2012

Drobný střet vozu 527 v Heldově ulici

Dne 25.7.2012 kolem 13:15 se vůz 27 Tr ev.č. 527 vyjíždějící z haly denní údržby na linku 12 (kurz 12/12) střetl v Heldově ulici s nevhodně zaparkovaným automobilem. V této jednosměrné ulici jsou parkující auta pro trolejbusy čas od času problémem, zvláště při vyjíždění kloubového trolejbusu z oblouku z haly údržby přes křižovatku. Trolejbus nebyl střetem poškozen v podstatě vůbec, automobil odnesl střet škrábanci a ohnutým zpětným zrcátkem.

Škoda 27 Tr ev.č. 527 při vyjíždění z vozovny odřela nevhodně zaparkovaný automobil Heldově ulici. - 25.7.2012 Snímek po středu odstaveného vozu 527 dokazuje, že v Heldově ulici je pro trolejbusy, natož kloubové díky zaparkovaným autům skutečně málo místa. - 25.7.2012 Odstavená Škoda 27 Tr ev.č. 527 po drobné nehodě s zaparkovaným autem v Heldově ulici. - 25.7.2012

Trolejbusy s dieselagregátem na lince 13

Škoda 24 Tr ev.č. 507 na dieselagregát objíždí práce na kanalizaci na křižovatce Slovanská x Malostranská. - 24.7.2012 Z důvodu prací na kanalizaci na křižovatce Slovanská x Malostranská dne 24.7.2012 musely být na linku 13 vypraveny trolejbusy s dieselagregátem. Při objíždění uzvařeného místa by totiž docházelo k velkému vychýlení sběračů.

Pátek třináctého

Pátek třináctého (13.7.2012) dostál svojí pověsti a přinesl sebou hned dvě vážné nehody, které silně omezily provoz trolejbusů.

První nehoda se stala 13.7.2012 již kolem páté hodiny ráno. Kamion jedoucí po Rokycanské třídě ve směru od Prahy se na křižovatce u Stavebních strojů (Rokycanská x Jateční) z neznámých důvodů (spekuluje se o mikrospánku řidiče) převrátil na bok do protisměru. Cestou ještě kamion přerazil jeden semafor a zarazil se právě až o konstrukci portálu druhých semaforů v Rokycanské ulici ve směru od pivovaru. Návěs kamionu a vysypaný náklad zablokoval všech pět pruhů, po prvotním odklizení nákladu byl s opatrností průjezný alespoň jeden jízdní pruh. Doprava na Rokycanské ve směru na Prahu tak byla na chvíli zcela zastavena, i po uvolnění jednoho pruhu se však před místem nehody tvořily dlouhé kolony. Kolem půl osmé byl tahač kamionu odklizen do vedlejší ulice. Po vykládce zboží z převráceného návěsu se návěs podařilo vrátit na kola po 9:45. Kolem poledne již byla křižovatka opět zcela průjezdná, jen místo poškozených semaforů museli dopravu řídit policisté.

A jak byly nehodou omezeny doubravecké a lobezské trolejbusové linky 11, 13, 15, 16 a 17? Nejprve byl provoz ve směru Doubravka/Lobzy krátkodobě zastaven, po uvolnění jednoho jízdního pruhu byly linky 11 a 15 odkloněny Jateční a Těšínskou ulicí na konečnou Doubravka, Na Dlouhých. Na křižovatce Stavební stroje se totiž trolejbusové linky dělí - linky 13, 16 a 17 na křižovatce zatáčí doleva, do Jateční ulice, linky 11 a 15 pokračují rovně Rokycanskou. Kvůli převrácenému návěsu byl po trolejích provoz možný jen do Jateční ulice a to ještě s velkým vychýlením sběračů při objíždění návěsu. Dál po Rokycanské se kolem kamionu dostaly jen trolejbusy s dieselagregátem (kterých bylo zrovna na linky 11 a 15 vypraveno naprosté minimum, protože v podvečer začínal odklon linky 12, kde byly trolejbusy s dieselagregátem zapotřebí). Odkloněné linky 11 a 15 byly ukončeny na točce Doubravka, Na Dlouhých. Z ze zastávky Na Dlouhých pokračovaly do Lobez a na Ústřední hřbitov autobusy náhradní dopravy. Ty využily Masarykovu ulici (úsek mezi Těšínskou a Rokycanskou), kudy dříve trolejbusy také jezdily, nyní jsou zde ale snesené troleje. Autobusy na náhradní dopravě byly zastoupeny typy Karosa Citybus (ev.č. 451, 486) a Irisbus Citelis (491, 521, 527, 528). Interval na náhradní autobusové dopravě byl nepravidelný (2-15 minut). Linky 13, 16 a 17 byly ve směru na Doubravku nehodou postiženy "jen" zpožděním kvůli kolonám (zpoždění řádově dosahovalo i 15-20 minut). Během zvedání a vracení návěsu na kola v 9:45 byl provoz po Rokycanské směr Praha veden od křižovatky u Hornbachu ke křižovatce Stavební stroje protisměru (každý směr měl jeden jízdní pruh). Do protisměru se dostaly jen trolejbusy s dieselagregátem, zbývající trolejbusy musely čekat na zprovoznění ulice, které přišlo kolem 10. hodiny. Autobusy náhradní dopravy byly z pomocného ramene linek 11 a 15 stahovány, plynule se však přesunuly k druhé právě probíhající mimořádnosti, nehodě v Koperníkově ulici, o které se dozvíte v dalším odstavci. Nyní však přicházejí na řadu fotky jak náhradní autobusové dopravy, tak samozřejmě i z místa nehody.

Karosa Citybus ev.č. 451 na náhradě za linku 15 zachycena v zastávce U Pietasu. - 13.7.2012 Irisbus Citelis ev.č. 527 zachycen v Masarykově ulici. - 13.7.2012 Irisbus Citelis ev.č. 521 na náhradě za linku 15 směřuje do Masarykovy ulice. - 13.7.2012 Autobus 521 projíždí Masarykovou ulicí. - 13.7.2012 Irisbus Citelis ev.č. 528 na náhradové lince 11 zachycen v zastávce Na Dlouhých. - 13.7.2012 Irisbus Citelis 528 zatáčí do Masarykovy ulice. - 13.7.2012 Vůz 491 nasazený na náhradní lince 15 do Lobez vyjíždí ze zastávky Na Dlouhých. - 13.7.2012 Trolejbusy 517 a 514 na odkloněné lince 15 přijíždí do zastávky Na Dlouhých. - 13.7.2012 V mimořádném přestupním uzlu Na Dlouhých se sjely trolejbusy 514 a 517 na odkloněné lince 15 spolu s autobusy náhradní dopravy 527 a 451 na náhradním rameni linky 15. - 13.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 514 na odkloněné lince 15 spolu s autobusem 527 na náhradní lince 15 v zastávce Na Dlouhých. - 13.7.2012 Autobusy náhradní dopravy 486 a 521 se míjejí v ulici Na Dlouhých. - 13.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 517 na odkloněné lince 15 přijíždí k zastávce Na Dlouhých. - 13.7.2012 Pohled na převrácený návěs kamionu v křižovatce u Stavebních strojů. - 13.7.2012 Vůz 455 opatrně projíždí kolem převráceného návěsu. - 13.7.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 455 na odkloněné lince 11 zatáčí do Jateční ulice. - 13.7.2012 Vůz 491 jedoucí na dieselagregát pokračuje po Rokycanské po trase linky 11 narozdíl od vozů bez agregátu, které jsou odkloněny na konečnou Na Dlouhých. - 13.7.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 491 díky dieselagregátu pomocí kterého objela převrácený návěs pokračuje po Rokycanské třídě směrem na Ústřední hřbitov. - 13.7.2012 Pohled na odstavený havarovaný tahač. - 13.7.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 486 opatrně projíždí kolem převráceného návěsu v Rokycanské ulici. - 13.7.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 486 projíždí kolem převráceného návěsu kamionu v Rokycanské ulici. - 13.7.2012 Kamion ve své cestě porazil semafor a pokračoval po trávníku. - 13.7.2012 Pohled na převrácený návěs kamionu v Rokycanské ulici na křižovatce u Stavebních strojů. - 13.7.2012 Vykládání nákladu z převráceného návěsu. - 13.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 497 opatrně projíždí kolem převráceného návěsu kamionu. - 13.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 497 míjí převrácený návěs kamionu na křižovatce u Stavebních strojů. - 13.7.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 454 na odkloněné lince 15 zatáčí z Rokycanské do Jateční ulice. - 13.7.2012 Doprava na Rokycanské byla svedena jen do jednoho pruhu a je jasné, že se především v ranní špičce tvořily dlouhé kolony. Na snímku zachyceny vozy 458, 493 a 523. - 13.7.2012 Při vracení návěsu na kola byla doprava odkloněna do protisměru. Na dieselagregát protisměrem Rokycanské třídy vůz 24 Tr ev.č. 511 (vlevo si všimněte návěsu již na kolech). - 13.7.2012


První mimořádnost ještě ani neskončila a už se stala druhá nehoda. Tato nehoda, které opět omezila provoz trolejbusů, se stala v 9:28 na křižovatce ulic Koperníkova a Bendova. Řidička osobního automobilu Peugot při vyjíždění z vedlejší Bendovy ulice nedala přednost linkovému autobusu (Sor CN 12 5P3 7698 ČSAD Autobusy Plzeň). Řidič rozjetého autobusu se snažil střetu s vozem vyhnout a tak řízení stočil doprava, kde porazil lampu veřejného osvětlení a zastavil se až o dům. Padající lampa ještě stihla strhnout převěs trolejového vedení. Peugot po střetu s autobusem ještě mírně poškodil další osobní automobil. Vozidla po srážce nebránily provozu (pomineme-li vyteklé pohoné hmoty), trolejbusům však bránil v provozu přetržený převěs a prověšené troleje. Od 9:28 byl zastaven provoz linek 15 a 16 v Koperníkově ulici. Ve směru od Tylovy ulice se trolejbusy nashromáždily u úsekového děliče u křižovatky Koperníkova x Plachého, později byly ale linky 16 a 15 (směr BP, Teslova) na pokyn dispečinku otáčeny na obratišti CAN, Husova (linka 15 směr Nová Hospoda byla odkloněna po trase linky 12 přes Zátiší). Ve směru od Borských polích se dva vozy (ev.č. 514, 517) sjely v Borské ulici. Ve směru od Bor se trolejbusy na lince 16 nashromáždily před úsekovým děličem v ulici Edvarda Beneše (u zastávky Fakultní nemocnice Bory), jen vůz ev.č. 541 uvízl v zastávce Jižní předměstí. Při opravování převěsu (cca od 10:00 do 10:25) bylo samozřejmě vypnuto napájení trolejí. Náhradou za zastavené linky 15 a 16 vyjely v úseku Mrakodrap - Bory, Heyrovského (resp. Mrakodrap - Borská pole, Teslova) autobusy náhradní dopravy (které se na tuto výluku plynule přesunuly z právě skončené náhradní dopravy kvůli převrácenému kamionu u Stavebních strojů) a několik trolejbusů vybavených dieselagregátem. Místo střetu objížděly vozy odklonem Hálkovou, Korandovou a Tylovou (příp. Plachého) ulicí (touto trasou již byly trolejbusy na dieselagregát odkloněny například i v listopadu 2001). Po opravě převěsu a zapnutí napájení byl v 10:40 obnoven provoz. Jako první místem nehody projel vůz 24 Tr ev.č. 514. Zajímavostí je, že v koloně uvízlých trolejbusů zůstal stát i zkoušený trolejbus BredaMenarinibus Avancity +SF pro italský Řím.

Mimořádnostmi pátku třináctého byla nejvíce postižena linka 15 - nejprve od cca 5. hodiny do 10. hodiny odkloněna z Lobez na Doubravku (kvůli převrácenému kamionu), navíc zpožděna kolonami, od 9:30 do 10:40 pak provoz linky 15 v podstatě zcela zastaven nehodou v Koperníkově ulici. Především druhá páteční nehoda s více než hodinovým zastavením provozu silně "zamíchala" s jízními řády linek 15 a 16. Pátek třináctého už naštěstí další nehody nepřinesl.

Škoda 27 Tr ev.č. 538 v čele uvízlých trolejbusů v Koperníkově ulici. - 13.7.2012 Pohled do uzavřené Koperníkovy ulice. - 13.7.2012 Kromě autobusu a Peugotu, který nehodu zavinil byl poškozen ještě další osobní vůz. - 13.7.2012 Spravování lampou přetrženého převěsu montážním vozidlem PMDP Nisan Cabstar s teleskopickým ramenem. - 13.7.2012 Pohled na prověšený převěs bez uchycení k domu. - 13.7.2012 Pohled na nabouraný Ekobus Sor CN 12 v Koperníkově ulici spolu s montážním vozidlem vybaveným plošinou opravující lampou přetržený převěs. - 13.7.2012 Pohled na nabouraný Ekobus Sor CN 12 v Koperníkově ulici. - 13.7.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 520 na dieselagregát zatáčí do Hálkovy ulice. - 13.7.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 520 na dieselagregát zatočila do Hálkovy ulice. - 13.7.2012 Do Hálkovy ulice zatáčí na odkloněné lince 16 autobus Irisbus Citelis ev.č. 527. - 13.7.2012 Do Hálkovy ulice zatáčí na odkloněné lince 16 autobus Irisbus Citelis ev.č. 527. - 13.7.2012 Irisbus Citelis ev.č. 527 jako náhradní doprava za trolejbusy na odkloněné lince 16 v Hálkově ulici. - 13.7.2012 V Borské ulici jsou odstavené trolejbusy 514 a 517. - 13.7.2012 V zastávce Jižní předměstí po vypnutí proudu uvízla 27 Tr ev.č. 541. - 13.7.2012 Irisbus Citelis ev.č. 528 na náhradové lince 16 zachycen v Němejcově ulici. - 13.7.2012 Před zavřenou Koperníkovou ulicí jsou odstaveny trolejbusy 514 a 517. - 13.7.2012 Trejsina 482 na dieselagregát předjíždí v Němejcově ulici odstavené vozy 514 a 517, které dieselagregátem vybaveny nejsou. - 13.7.2012 Irisbus Citelis ev.č. 527 na náhradě za linku 16 zachycen v Hálkově ulici. - 13.7.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 520 na odkloněné lince 16 na dieselagregát projíždí Hálkovou ulicí. - 13.7.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 520 se vrací na svoji původní trasu do Němejcovy ulice. - 13.7.2012 Pohled na nabouraný Ekobus Sor CN 12 (5P3 7698) v Koperníkově ulici. - 13.7.2012 Pohled na opravený převěs (nové uchycení ke zdi). - 13.7.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 514 po obnovení provozu projíždí jako první trolejbus kolem havarované Sorky. - 13.7.2012 Škoda 26 Tr ev.č. 534 projíždí zprůjezdněnou Koperníkovou ulicí. - 13.7.2012 V koloně nehodou zastavených trolejbusů zůstal stát i trolejbus BredaMenarinibus Avancity +SF pro Řím č. 44. Na snímku vůz zachycen po obnovení provozu. - 13.7.2012 Škoda 27 T r ev.č. 541 v Koperníkově ulici projíždí kolem nabouraného autobusu Sor CN 12. - 13.7.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 523 projíždí kolem nabouraného autobusu v Koperníkově ulici. - 13.7.2012 Autobus náhradní dopravy za linku 15 projíždí již otevřenou Koperníkovou ulicí. - 13.7.2012

Rekonstrukce zastávky Bory, Heyrovského

Od 16.5.2012 probíhá přesun zastávek Bory, Heyrovského. Výstupní i nástupní zastávky jsou v Heyrovského ulici přesunuty o cca 60 metrů dál od trolejbusové točky. Důvodem je rekonstrukce zastávkových zálivů, které již opravu potřebovaly. Záliv výstupní zastávky bude drobně rozšířen na úkor chodníku. Provizorní zastávky jsou zřízeny v zatáčce, což si vyžádalo umístění zrcadla k výstupní zastávce (výstup cestujících v "vnějším oblouku"). Mezi provizorními zastávkami jsou uprostřed vozovky umístěny dopravní značky (aby nedocházelo k předjíždění v nepřehledné zatáčce), které ale komplikují průjezd kloubovým trolejbusům a autobusům Solaris Urbino 15 a 18. Polovina vozovky v oblouku je totiž dost úzká. Rekonstrukce zastávky by měla skončit na přelomu června a července 2012.

Na přelomu června a července 2012 jsou zrekonstruované zálivy zprovozněny. Za několik dní budou odstraněny i původní provizorní zastávky v Heyrovského ulici.

Škoda 14 TrM ev.č. 433 stanicuje v již zrekonstruované zastávce Bory, Heyrovského. - 2.7.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 544 přijela do znovuzprovozněné zastávky Bory, Heyrovského. - 2.7.2012 Pohled na prostor již zrekonstruované výstupní zastávky Bory, Heyrovského. - 2.7.2012 Pohled na prostor již nepoužívané provizorní zastávky v Heyrovského ulici. - 2.7.2012


Dne 26.6.2012 je již kromě zastávkových zálivů dokončeno i jejich okolí, především pak chodníky. Zálivy však stále zůstavají uzavřené. Po dokončení je nyní dobře patrné drobné rozšíření zastávkového zálivu výstupní zastávky na úkor chodníku. Termín zprovoznění zrekonstruovaných zálivů je přelom června a července 2012.

Škoda 27 Tr ev.č. 538 projíždí zrekonstruovanou zastávku Bory, Heyrovského. - 26.6.2012 Pohled na již dokončenou zastávku Bory, Heyrovského (směr Šimerova). - 26.6.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 530 projíždí opravené zastávky Bory, Heyrovského. - 26.6.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 535 projíždí zrekonstruovanou výstupní zastávku Bory, Heyrovského. - 26.6.2012 Výstupní zastávky Bory, Heyrovského byla při rekonstrukci rozšířena, jak dokazuje i lom chodníku. - 26.6.2012 Pohled na tabuli s informacemi o stavbě. - 26.6.2012


Dne 15.6.2012 jsou již oba zastávkové zálivy zrekonstruovány a pracuje se jen na přilehlých chodnících, kde bude nově podél nástupní hrany vytvořený červený pruh z dlažebních kostek.

Škoda 14 TrM ev.č. 407 projíždí zrekonstruovanou zastávku Bory, Heyrovského. - 17.6.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 496 projíždí opravovanou výstupní zastávku Bory, Heyrovského. - 17.6.2012 Pohled na již zrekonstruovaný zastávkový záliv výstupní zastávky Bory, Heyrovského. - 17.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 513 projíždí kolem zrekonstruované zastávky Bory, Heyrovského. - 17.6.2012


Dne 9.6.2012 od 7. do cca 19. hodiny probíhal krátkodobý odklon linky 16 na Borech. Namísto klasické trasy Skupovou ulicí a ulicí U Borského Parku byla linka 16 vedena Heyrovského ulici (po obvyklé trase linky 30, která však tento den byla odkloněna Skupovou ulicí). Důvodem odklonu bylo uzavření Heyrovského ulice kvůli pokládce nového asfaltového povrchu. Pokládka nového povrchu souvisí s rekonstrukcí trolejbusových zastávek Bory, Heyrovského. Náhradou za zrušené zastávky U Teplárny a Šimerova stanicovaly trolejbusy na odklonové trase v zastávce U Teplárny BUS. Zastávka Bory, Heyrovského pak byla přesunuta přímo do obratiště (nástupní zastávka) a Heyrovského ulice (výstupní zastávka). Trolejbusy na odklonové trase využívaly dieselagregát, přednostně byly na linku 16 vypraveny kloubové trolejbusy s dieselagregátem, které však byly doplňovány i 12-metrovými trolejbusy s pomocným dieslovým pohonem. Zajímavostí je, že totožný odklon linky 16 Heyrovského ulicí již probíhal i 20.8.2011.

Škoda 25 Tr ev.č. 524 na dieselagregát zatáčí do Heyrovského ulice. - 9.6.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 530 na odkloněné 16 v Heyrovského ulici. - 9.6.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 530 na odkloněné lince 16 stanicuje v zastávce U Teplárny BUS. - 9.6.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 530 na dieselagregát opouští Heyrovského ulici. - 9.6.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 520 stanicuje v zastávce U Teplárny BUS. - 9.6.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 488 na odkloněné lince 16 projíždí na dieselagregát Heyrovského ulicí. - 9.6.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 527 na odkloněné lince 16 v Heyrovského ulici. - 9.6.2012 Míjení vozů 524 a 527 jedoucích na dieselagregát v Heyrovského ulici. - 9.6.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 479 stanicuje v přesunuté výstupní zastávce Bory, Heyrovského. - 9.6.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 479 kvůli pracem v Heyrovského ulici zatáčí z odklonové trase na obratiště. - 9.6.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 527 stanicuje v přesunuté nástupní zastávce přímo v točce Bory, Heyrovského. - 9.6.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 527 po nehodě opět v provozu opouští při odklonu linky 16 točku Bory, Heyrovského. - 9.6.2012 Pohled na Heyrovského ulici při pokládání nového povrchu. Všimněte si opravovaných zastávek. - 9.6.2012 Pohled na Heyrovského ulici s položeným novým povrchem. Na rekonstruované zastávce si všimněte rozšíření na úkor chodníku. - 9.6.2012 Pohled na opravovanou zastávku Bory, Heyrovského. - 9.6.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 496 nezvykle zatáčí na točku Bory, Heyrovského. - 9.6.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 přijíždí do provizorní výstupní zastávky Bory, Heyrovského. - 9.6.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 496 na odkloněné lince 16 v Heyrovského ulici. - 9.6.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 480 na diseselagregát směřuje k obratišti Bory, Heyrovského. - 9.6.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 480 přijíždí k provizorní výstupní zastávce Bory, Heyrovského. - 9.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 506 vjíždí do zastávky U Teplárny BUS. - 9.6.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 506 zachycena mezi zastávkami U Teplárny BUS a Bory, Heyrovského. - 9.6.2012 Na odkloněné lince 16 je nasazen i vůz 21 Tr ev.č. 493 zachycený v Heyrovského ulici. - 9.6.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 530 na odkloněné lince 16 zachycena v Heyrovského ulici. - 9.6.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 482 na odkloněné lince 16 zachycena v Heyrovského ulici. - 9.6.2012  Solaris Urbino 15 ev.č. 536 na odkloněné lince 30 přijíždí k zastávce Šimerova. - 9.6.2012


Na přelomu května a června 2012 se v obou zastávkových zálivech pracuje na novém spodním šterkovém podloží, na které přijde železobeton. Nad uzavřeným výstupním zálivem se nachází rozjezdová výhybka do obratiště. Především pravá trolej (používaná linkou 16) tak znamená značné vychýlení sběračů.

Škoda 25 Tr ev.č. 524 projíždí opravovanou výstupní zastávku Bory, Heyrovského (všimněte si vychýlení sběračů). - 1.6.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 542 projíždí opravovanou zastávku Bory, Heyrovského. - 1.6.2012 Pohled na opravovanou zastávku Bory, Heyrovského. Všimněte si rozšíření zastávky na úkor chodníku. - 1.6.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 538 projíždí opravovanou zastávku Bory, Heyrovského. - 1.6.2012


V první dny přesunu jsou odstraňovány dlažební kostky a obrubníky z zastávkového zálivu směr Šimerova. I druhý záliv je však připraven k uzavření.

Škoda 27 Tr ev.č. 539 přijíždí do provizorní výstupní zastávky Bory, Heyrovského. - 18.5.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 539 v provizorní zastávce Bory, Heyrovského. - 18.5.2012 Pohled na provizorní zastávku Bory, Heyrovského vybavenou i zrcadlem. - 18.5.2012 Pohled na přesunutou zastávku Bory, Heyrovského. - 18.5.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 528 projíždí uzavřenou zastávku Bory, Heyrovského. - 18.5.2012 Pohled na upozornění o přesunu zastávky Bory, Heyrovského. - 18.5.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 525 projíždí uzavřený zastávkový záliv Bory, Heyrovského. - 18.5.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 529 projíždí uzavřený zastávkový záliv Bory, Heyrovského. - 18.5.2012 Pohled na přesunutou zastávku Bory, Heyrovského s vozem 524. - 18.5.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 524 stanicuje v provizorní zastávce Bory, Heyrovského. - 18.5.2012


Ačkoliv byl původně přesun zastávky naplánován již od 15.5.2012, přesun skutečně začal až dne 16.5.2012. Dne 15.5.2012 jsou již připraveny provizorní zastávky a jsou odstraňovány betonové panely, které nahrazuje štěrk.

Škoda 27 Tr ev.č. 544 projíždí kolem prací na odstraňování panelů z provizorní zastávky Bory, Heyrovského. - 15.5.2012  Odstraňování panelů z provizorní zastávky Bory, Heyrovského. - 15.5.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 539 projíždí kolem připravované provizorní zastávky Bory, Heyrovského. - 15.5.2012 Pohled na provizorní zastávku Bory, Heyrovského. - 15.5.2012

Archiv událostí:

| Víkend s historickými trolejbusy - 23. a 24.9.2006 | říjen 2007 - duben 2009 | Rekonstrukce Americké třídy | květen 2009 - červen 2009 | Oslavy 110 let MHD v Plzni | červenec 2009 - říjen 2009 | listopad 2009 - březen 2010 | duben 2010 - červenec 2010 | srpen 2010 - říjen 2010 | říjen 2010 - leden 2011 | únor 2011 - červen 2011 | Oslavy 70 let zahájení provozu trolejbusů v Plzni | červen 2011 - červenec 2011 | srpen 2011 - říjen 2011 | listopad 2011 - únor 2012 | březen 2012 - červen 2012 | červenec 2012 - říjen 2012 | říjen 2012 - prosinec 2012 | leden 2013 - květen 2013 | červen 2013 - září 2013 | září 2013 - prosinec 2013 | 2014 | Oslavy 115 let MHD v Plzni | leden 2015 - ..... |