Zpět na úvodní stranu

Aktuálně (červen - červenec 2011)

Jízdy historických vozidel dne 30.7.2011

V sobotu 30.7.2011 probíhaly v rámci ukončení festivalu Na Ulici jízdy historických vozidel. Jednalo se o trolejbus Škoda 9TrHT 26 ev.č. 323 a tramvaj T2 ev.č. 133. Původně bylo avizovány i jízdy historické tramvaje č. 18 "Křižík," ty se ale vzhledem k nepříznivému počasí nekonaly. Celý den totiž pršelo. I proto jezdila obě historická vozidla skoro prázdná a to i přes letáčky lákající na jízdy na zastávkách. Za jízdu se platilo jednorázově 40 Kč (příp. zlevněné 20 Kč nebo rodinné 90 Kč). Zajímavosti je, že při jízdách v rámci oslav 70. výročí trolejbusů v červnu 2011 se za 40 Kč dalo jezdit historickými vozidly celá den, při jízdách 30.7.2011 se 40 Kč platilo jen za jednu jízdu a v případě další jízdy se muselo platit opět. Trasa vozidel byla stejná jako při oslavách 70. výročí trolejbusů. Pro 9 Tr tedy trasa : Hlavní nádraží ČD, Šumavská - Americká - Prokopova - Doudlevecká - Doudlevce - Bory - Koperníkova - Tylova - Americká - Anglické nábřeží - Stavební stroje - Doubravka, Zábělská - Stavební stroje - Hlavní nádraží ČD, Šumavská (viz též mapa z webu PMDP). Vůz zastavoval ve všech zastávkách. Trolejbus jezdil od 11:30 v intervalu 1,5 hodiny až do 19:00 (trolejbus tak vykonal celkem šest jízd).

Škoda 9 TrHT 26 ev.č. 323 při historických jízdách na závěr festivalu Na Ulici odpočívá v zastávce Hlavní nádraží ČD, Šumavská. - 30.7.2011 Škoda 9 Tr ev.č. 323 odpočívá v zastávce Hlavní nádraží ČD, Šumavská. - 30.7.2011 Přendavání sběračů 9 Tr ev.č. 323 na z odpočinkové na správnou trolej v Šumavské ulici. - 30.7.2011 Škoda 9 Tr ev.č. 323 v Šumavské ulici. - 30.7.2011 Škoda 9 Tr ev.č. 323 v deštivé Šumavské ulici. - 30.7.2011 Škoda 9 Tr ev.č. 323 na mostě U Jána. - 30.7.2011 Škoda 9 Tr ev.č. 323 opustila most U Jána. - 30.7.2011 Škoda 9 Tr ev.č. 323 přijíždí k zastávce U Prazdroje. - 30.7.2011 Škoda 9 Tr ev.č. 323 přijíždí k zastávce U Prazdroje. - 30.7.2011 Škoda 9 Tr ev.č. 323 v zastávce U Prazdroje. - 30.7.2011 Škoda 9 Tr ev.č. 323 odpočívá na obratišti Doubravka, Zábělská. - 30.7.2011 Škoda 9 Tr ev.č. 323 při historických jízdách na závěr festivalu Na Ulici odpočívá na obratišti Doubravka, Zábělská. - 30.7.2011 Škoda 9 Tr ev.č. 323 odpočívá na obratišti Doubravka, Zábělská. - 30.7.2011 Škoda 9 Tr ev.č. 323 spolu s 21 Tr ev.č. 484 na točce Doubravka, Zábělská. - 30.7.2011 Škoda 9 TrHT 26 ev.č. 323 přijíždí do nástupní zastávky smyčky Doubravka, Zábělská. - 30.7.2011 Škoda 9 Tr ev.č. 323 opouští obratiště Doubravka, Zábělská. - 30.7.2011

Pohled na letáček informující o jizdách historické 9 Tr. - 30.7.2011 T2 ev.č. 133 míjí wanu 332 v zastávce Anglické nábřeží, Pražská. - 30.7.2011

Uzavírka Tylovy ulice (2.7. - 3.7.2011)

Z důvodu výkopových prací na horkovodní přípojce v Tylově ulici musela být o víkendu 2. - 3.7.2011 uzavřena Tylova ulice v úseku křižovatek Tylova x Koperníkova a Tylova x Skrétova. Linky projíždějící touto ulicí tak musely být odkloněny do Husovy ulice, která ovšem není zatrolejována, takže na linkách 11, 12, 15 a 16 musely být nasazeny výhradně trolejbusy s dieselagregátem. A protože o víkendu musí být trolejbusy s dieselagregátem nasazeny i na lince 13, byly tak všechny trolejbusy vypravené o tomto víkendu vybavené dieselagregátem. Což znamenalo na všech trolejbusových linkách 100% nízkopodlažností vypravenost. Poněvadž 12-metrové trolejbusy s dieselagregátem (21 Tr, 24 Tr) by víkendovou výpravu (36 vozů) nepokryly, musely být na linku 16 vypraveny i kloubové trolejbusy s dieselagregátem (25 Tr, 27 Tr). Linka 16 tak byla smíšená (12-metrové i 18-metrové trolejbusy).

Ve směru od Americké trolejbusy jezdily po odklonové trase Tylova - Skrétova (v této ulici byl po dobu odklonu obrácen směr jednosměrky) - Husova - Koperníkova (- Tylova). V zastávkách Koperníkova a Tylova pak trolejbusy opět nasadily sběrače a pokračovaly dál směrem Jižní předměstí / CAN. V opačném směru (k Americké) musela být krátkodobě přesunuta zastávka Tylova z Tylovy ulice do Koperníkovy ulice (do zastávky Tylova, kterou jinak využívá linka 18). Protože výkop z Tylovy ulice zasahoval i do křižovatky, musely trolejbusy využít dieselagregát již na křižovatce Koperníkova x Tylova. Z Koperníkovy ulice pak trolejbusy pokračovaly Husovou ulicí až ke křižovatce u divadla J. K. Tyla, kde trolejbusy zahnuly na Klatovskou třídu, pak do zastávky U Práce, Americká a odsud pak již bez využití dieselagregátu dále směrem Mrakodrap.

V neděli 3.7.2011 odpoledne byl již výkop zakryt. S prací na horkovodní přípojce souvisí i přesun zastávky Tylova ve směru CAN od 5.7.2011 ( viz výše ) . Další odklon trolejbusových linek Husovou ulicí související s pracemi na horkovodní přípojce se konal 13.8.2011.

Škoda 24 Tr ev.č. 501 zatáčí na dieselagregát z Tylovy do Koperníkovy ulice. - 3.7.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 492 přijíždí na dieselagregát na odkloněné lince 11 do zastávky Tylova. - 3.7.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 487 zatáčí do Husovy ulice. - 3.7.2011 Pohled na křižovatku Tylova x Koperníkova již s zakrytým výkopem. - 3.7.2011

Škoda 21 Tr ACI ev.č. 484 zatáčí na odkloněné lince 12 z Tylovy do Koperníkovy ulice. - 2.7.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 484 zastavuje v přesunuté zastávce Tylova. - 2.7.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 528 vjíždí do zastávky Tylova. - 2.7.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 491 zatáčí do Tylovy ulice. - 2.7.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 496 objíždí uzavřenou část Tylovy ulice. - 2.7.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 496 v Koperníkově ulici. - 2.7.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 521 zatáčí do Husovy ulice. - 2.7.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 521 v Husově ulici. - 2.7.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 521 zatáčí do Koperníkovy ulice. - 2.7.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 509 na odkloněné lince 12 v Husově ulici. - 2.7.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 479 v Husově ulici. - 2.7.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 498 na lince 16 zatáčí do Koperníkovy ulice. - 2.7.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 499 stanicuje v zastávce Tylova. - 2.7.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 523 na odkloněné lince 16 zatáčí z Husovy do Koperníkovy ulice. - 2.7.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 482 v Koperníkově ulici. - 2.7.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 482 na odkloněné lince 12 zatáčí do Tylovy ulice. - 2.7.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 520 projíždí na dieselagregát Koperníkovou ulicí. - 2.7.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 490 na odkloněné lince 15 v Koperníkově ulici. - 2.7.2011 Pohled na uzavřenou část Tylovy ulice. - 2.7.2011 Vozy 493 a 487 na křižovatce ulic Koperníkova a Tylova. - 2.7.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 492 na odkloněné lince 15 zatáčí z Koperníkovy do Husovy ulice. - 2.7.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 527 na odkloněné lince 16 v Skrétově ulici. - 2.7.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 527 na odkloněné lince 16 v Skrétově ulici. - 2.7.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 501 v Skrétově ulici. - 2.7.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 512 zatáčí z Skrétovy do Husovy ulice. - 2.7.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 521 v Husově ulici. - 2.7.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 509 odkloněné lince 12 v Husově ulici. - 2.7.2011 Porouchaná Škoda 21 Tr ACI ev.č. 483 v Tylově ulici. - 2.7.2011 Porouchaná Škoda 21 Tr ACI ev.č. 483 zatáčí z Tylovy do Skrétovy ulice. - 2.7.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 483 zatáčí nezvykle z Skrétovy do Husouvy ulice. - 2.7.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 484 zatáčí z Tylovy do Skrétovy ulice. - 2.7.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 524 nezvykle jako kloubový trolejbus na víkendové odkloněné lince 16 v Husově ulici. - 2.7.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 524 nezvykle jako kloubový trolejbus na víkendové odkloněné lince 16 v Husově ulici. - 2.7.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 490 v Husově ulici. - 2.7.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 490 v Husově ulici. - 2.7.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 491 zatáčí z Husovy ulice na Klatovskou. - 2.7.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 522 projíždí zastávku Divadlo J.K. Tyla. - 2.7.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 479 projíždí zastávku Divadlo J.K. Tyla. - 2.7.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 512 na Klatovské. - 2.7.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 522 spolu s dalšími odkloněnými trolejbusy na Klatovské. - 2.7.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 479 na odkloněné lince 15 na Klatovské. - 2.7.2011 Nasazování sběračů v zastávce U Práce, Americká. - 2.7.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 528 na odkloněné lince 16 zatočila na Klatovskou třídu. - 2.7.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 528 na odkloněné lince 16 na Klatovské. - 2.7.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 509 jedoucí již na dieselagregát vyjíždí ze zastávky U Práce, Americká. - 2.7.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 524 za jízdy stahuje sběrače v Tylově ulici. - 2.7.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 480 na odkloněné lince 11 na Klatovské třídě. - 2.7.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 480 se z Klatovské vrací na svoji původní trasu. - 2.7.2011

Prázdninové jízdní řády

Od pátku 1.7.2011 platí prázdninové jízdní řády. U trolejbusů je prázdninový provoz na linkách 10, 12, 13 a 16. Linky 11, 14, 15, 17 a 18 zůstaly beze zmeň. A co tedy prázdninové jízdní řády přinesly ?

Velmi značné omezení linky 10 (místo obsluhování sedmi vozy linku 10 obsluhuje jeden vůz a to na kurzu 10/5). Linka 10 je nyní v provozu jen po jednom spoji v ranní a v odpolední špičce v pracovních dnech. Spoj má trasu Černice - Skvrňany, Škoda VII. brána (odjezd z Černic v 5:23, 13:21) a zpět pak Skvrňany, Škoda VII. brána - Čechurov, rozcestí, odkud pak trolejbus pokračuje jako 10X do vozovny (odjezd z Skvrňan v 6:10, 14:15; odjezd 10X z Čechurova 6:38, 14:46 ) . Jedná se o nejkratší výkon (kurz 10/1) trolejbusu a řidiče v Plzni. Poprvé od provozu linky 10 trolejbusy jako linka 10 zajíždí na točku Černice i v odpolední špičce (během školního roku je točka Černice linkou 10 obsluhována jen v ranní špičce). Naopak vůbec není linkou 10 o prázdninách oblsuhována točka CAN, Husova. S rapidním prázdninovým omezením linky 10 souvisí i posílení linky 13 (linky 10 a 13 totiž na černické větvi jezdí v školním roce v sedle (dopoledne) v prokladu 7,5 minuty a při prázdninovém omezení linky 10 by tak celá větev byla obsluhována jen linkou 13 v intervalu 15 minut). Lince 13 tak byl v sedle pracovního dne zkrácen interval z 15 na 10 minut. Zkrácení intervalu si logicky vyžádalo i více vozů na linku 13, takže ta je nyní obsluhována 14 vozy (z toho 4 šejdry). Pro připomenutí ve školním roce je linka obsluhována jen 10 vozy (z toho 3 šejdry).

Další změny proběhly na lince 16 a s tím částečně souvisejí i změny na lince 12. V pracovní dny byl na lince 16 prodloužen interval v sedle z 7,5 na 10 minut a ve špičce z 5 na 7,5 minut. Celkem je tak ve všední den na linku 16 vypravováno o prázdninách 13 kloubových vozů namísto 18 "kloubů" ve školním roce. Tři takto ušetřené kloubové trolejbusy jsou vypravovány na linku 12. Kloubové trolejbusy jsou vypravovány na šejdrová (vyjíždí jen na ranní a odpolední špičku v pracovní dny) "vysokopodlažní" pořadí 12/12; 12/13 a 12/14. Pro připomenutí kloubové trolejbusy se na lince 12 jinak neobjevují, naposledy tomu tak bylo cca do roku 2003, kdy se kloubový vůz pravidelně objevoval na lince 12 / kurzu 17. O letních prázdninách se však na lince 12 objevovaly i 4 kloubové trolejbusy (opět cca do roku 2003). Nesmím však zapomenout i na 31.1.2011, kdy se na lince 12 také mimořádně objevilo několik kloubových trolejbusů. Ale zpět k prázdninovým změnám na 12. I na lince 12 byl totiž stejně jako na 16 prodloužen interval, v sedle z 7,5 na 10 minut, ve špičce z 5 na 7,5 minut.

Další drobnou, pro cestující nepostřehnutelnou, změnou související s prázdninovými jízdními řády je změna kurzů přejíždějících z linky 16 na 17. Spoj z Doubravky v 4:59 je o prázdninách namísto kurzu 16/11 zajišťován 16/8, spoj v 5:07 namísto kurzu 16/12 zajišťován kurzem 16/7, spoj v 5:23 namísto kurzu 16/3 zajišťován 16/14, spoj v 13:10 namísto kurzu 16/1 zajišťován 16/16 a konečně spoj v 17:35 namísto kurzu 16/18 zajišťován 16/14. Poslední změna proběhla na lince 16 a to na spojích vyjíždějících z vozovny na trasu. Trolejbusy vyjíždějící na linku 16 totiž stanicují v jinak nepoužívané zastávce Prokopova (směr Mrakodrap / Hl. nádr. ČD, Americká). Tím je výčet změn kompletní.

Od 1.9.2011 byl na trolejbusových linkách obnoven plný provoz. Na linkách 10, 13 a 16 byl provoz obnoven ve stejném rozsahu, lince 12 byly upraveny jízdní doby a linka jezdí ve všední dny podle nového grafikonu. Lince 16 bylo opět zrušeno obsluhování zastávky Prokopova při výjezdech z vozovny.

Škoda 25 Tr ev.č. 524 v první dny provozu s LED diodami vyjíždí ze zastávky Mikulášská. - 15.8.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 527 míří k zastávce Stadion Lokomotivy. - 3.8.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 466 stanicuje v zastávce Petřínská. - 3.8.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 513 spolu s 25 Tr ev.č. 521 na točce Nová Hospoda. - 28.7.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 521 v druhý den provozu s LED diodami ve výstupní zastávce Nová Hospoda. - 28.7.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 473 na lince 12 v Domažlické ulici. - 28.7.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 478 na lince 12 stoupá k zastávce Zátiší, U panelárny - 28.7.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 521 na 12X stanicuje v zastávce U Práce, Americká. - 28.7.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 476 vyjíždějící z vozovny na linku 12. - 25.7.2011  Škoda 15 TrM ev.č. 473 na lince 12 zatáčí k zastávce Hlavní nádraží ČD, Americká. - 21.7.2011  Škoda 27 Tr ev.č. 529 na lince 12 stanicuje v zastávce Skvrňany, Škoda VII. brána. - 21.7.2011  Škoda 15 TrM ev.č. 473 na lince 12 na Domažlické. - 21.7.2011  Škoda 27 Tr ev.č. 529 na kruhovém objezdu najíždí z vozovny na linku 12. - 21.7.2011  Škoda 15 TrM ev.č. 474 na lince 12 míří k zastávce Hlavní nádraží ČD, Americká. - 20.7.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 466 jako kloubový trolejbus na lince 12 v Tylově ulici. - 18.7.2011 Škoda 15 Tr ev.č. 465 na lince 12 v Tylově ulici. - 18.7.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 473 na lince 12 stanicuje v zastávce Zátiší, Línská. - 8.7.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 473 vyjíždí ze zastávky Zátiší, Línská. - 8.7.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 473 na Domažlické. - 8.7.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 474 na lince 12 na Domažlické. - 8.7.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 522 na 12/12 míří k zastávce Stadion Lokomotivy. - 7.7.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 522 míří k zastávce Stadion Lokomotivy. - 7.7.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 522 na lince 12 v Sušické ulici. - 7.7.2011 Škoda 15 Tr ev.č. 465 nasazená na prázdninové lince 12 stanicuje ve výstupní zastávce smyčky Božkov. - 7.7.2011 Škoda 15 Tr ev.č. 465 na točce Božkov. - 7.7.2011 Škoda 15 Tr ev.č. 465 zatáčí do nástupní zastávky smyčky Božkov. - 7.7.2011 Škoda 15 Tr ev.č. 465 nabírá cestující v nástupní zastávce smyčky Božkov. - 7.7.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 přijíždí na konečnou Božkov. - 7.7.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 odpočívá na točce Božkov. - 7.7.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 zatáčí k nástupní zastávce smyčky Božkov. - 7.7.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 na prázdninové lince 12 vyjíždí z obratiště Božkov. - 7.7.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 476 na lince 12 během ranní špičky stanicuje v zastávce Sladkovského, Hospic. - 1.7.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 523 na 12/14 přijíždí na točku Nová Hospoda. - 1.7.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 523 najíždí do zastávky Nová Hospoda. - 1.7.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 523 na lince 12 během ranní špičky  stanicuje v nástupní zastávce točky Nová Hospoda. - 1.7.2011

Škoda 14 TrM ev.č. 456 na prázdninovém spoji linky 10 do Černic v Štefánikově ulici. - 4.7.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 456 na prázdninovém spoji linky 10 v zastávce Generála Lišky. - 4.7.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 456 na lince 10 odpočívá na obratišti Černice. - 4.7.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 456 na lince 10 odpočívá na obratišti Černice. - 4.7.2011

Drobné víkendové práce v zastávkových zálivech

O víkendu 25. - 26.6.2011 probíhaly v zastávkách Gambrinus, U Plynárny a Zimní stadion drobné práce. V zastávkách U Plynárny a Zimní stadion se jednalo o výměnu asfaltu u kraje zastávkového zálivu, což krátkodobě vedlo k uzavíráním zastávek. V zastávce Gambrinus (směr centrum) pak již od 24.6.2011 probíhaly výkopové práce v zadní části zastávkového zálivu. Ačkoliv bylo původně avizováno zřízení provizorní zastávky o cca 5 metrů vpřed, nakonec k němu nedošlo a trolejbusy zastavovaly v přední části zastávkového zálivu.

Škoda 24 Tr ev.č. 508 projíždí kolem prací v zadní části zastávkového zálivu Gambrinus. - 25.6.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 454 projíždí kolem prací v zadní části zastávkového zálivu Gambrinus. - 25.6.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 454 vjíždí do přední části zastávkového zálivu Gambrinus. - 25.6.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 495 stanicuje v přední části zastávky Gambrinus. - 25.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 519 stanicuje v přední části zastávky Gambrinus. - 25.6.2011 Pohled na upozornění o přesunu spolu s provizorním označníkem. - 25.6.2011

Uzavření Americké třídy

Od soboty 18.6.2011 0:00 do 19.6.2011 4:00 byla z důvodu konání happeningu v rámci Evropského hlavního města kultury 2015 pořádána akce Den Meliny Mercoury . To si vyžádalo uzavření Americké třídy v úseku od Wilsonova mostu ke křižovatce s Sirkovou ulicí. To si vyžádalo odklonění trolejbusových linek 11, 12, 15 a 16 přes Anglické nábřeží a ulici U Prazdroje. Náhradou za neobsluhované zastávky Hlavní nádraží ČD, Americká a Šumavská byly využívány zastávky Anglické nábřeží a U Prazdroje. Linka 12 místo zastávky U Prazdroje využívala tramvajovou zastávku Hlavní nádraží ČD, Sirková, kam dojela na dieselagregát. Na linku 12 tak byla v sobotu 18.6.201 nasazeny výhradně nízkopodlažní trolejbusy s dieselagregátem. Americká třída byla z důvodu konání kulturní akce uzavřena i v roce 2010 (více ZDE).

Krátce po 15. hodině byly odkloněné trolejbusy zastaveny Během pro život. Viz níže.

Škoda 21 Tr ACI ev.č. 479 vjíždí do tramvajové zastávky Hlavní nádraží ČD, Sirková. - 18.6.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 479 na odkloněné lince 12 stanicuje v zastávce Hlavní nádraží ČD, Sirková. - 18.6.2011 Trejsina 479 na odkloněné lince 12 opustila zastávku Hlavní nádraží ČD, Sirková. - 18.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 511 na odkloněné lince 12 vjíždí do zastávky Hlavní nádraží ČD, Sirková. - 18.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 511 na odkloněné lince 12 stanicuje v zastávce Hlavní nádraží, Sirková. - 18.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 511 přejíždí z tramvajových kolejí zpět do svého pruhu. - 18.6.2011 Sor NB 12 ev.č. 539 na odkloněné lince 35. - 18.6.2011 Vozy 517 a 247 na křižovatce u pivovaru. - 18.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 517 na křižovatce u pivovaru. - 18.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 513 na odkloněné lince 11 míří k zastávce U Prazdroje (odbočný pruh je uzavřen kvůli akci Den Policie). - 18.6.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 485 opustila zastávku Hlavní nádraží ČD, Sirková. - 18.6.2011 Trejsina ev.č. 485 na odkloněné lince 12 míří k mostu U Jána. - 18.6.2011 Trejsina ev.č. 485 na odkloněné lince 12 míří k mostu U Jána. - 18.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 506 na lince 12 zatáčí k tramvajové zastávce Hlavní nádraží ČD, Sirková. - 18.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 506 na odkloněné lince 12 vjíždí do zastávky Hlavní nádraží ČD, Sirková. - 18.6.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 449 na odkloněné lince 15 přijíždí k zastávce U Prazdroje. - 18.6.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 454 na odkloněné 16 opustila most U Jána. - 18.6.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 458 vjíždí do zastávky U Prazdroje. - 18.6.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 452 zatáčí na most U Jána. - 18.6.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 452 na odkloněné lince 11. - 18.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 519 na odkloněné 15 v ulici U Prazdroje. - 18.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 519 na odkloněné 15 v ulici U Prazdroje. - 18.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 511 na lince 12 opouští zastávku Hlavní nádraží ČD, Sirková. - 18.6.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 496 na odkloněné lince 12 přijíždí k tramvajové zastávce Hlavní nádraží ČD, Sirková. - 18.6.2011 Pohled na upozornění o odklonech. - 18.6.2011 Pohled na zastávku Hlavní nádraží ČD, Americká při přípravách happeningu na Americké třídě. - 18.6.2011 Pohled na přípravy happeningu na Americké třídě. - 18.6.2011 Trolejbusy 21 Tr ACI ev.č. 479 a 481 při odklonu zatáčí z Americké na Anglické nábřeží. - 18.6.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 449 na odkloněné lince 15 na Anglickém nábřeží. - 18.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 516 spolu s 492 na Americké. - 18.6.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 489 na Anglickém nábřeží. - 18.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 513 na odkloněné lince 11 využívá jinak nepoužívané trolejové spojení na Anglickém nábřeží. - 18.6.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 488 zatáčí po jinak nepoužívaném trolejovém spojení na Anglické nábřeží. - 18.6.2011 Míjení vozů 458 a 488 na odkloněné lince 16 na Anglickém nábřeží. - 18.6.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 437 na odkloněné lince 11 na Anglickém nábřeží. - 18.6.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 485 opustila zastávku Hlavní nádraží ČD, Sirková. - 18.6.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 485 opustila zastávku Hlavní nádraží ČD, Sirková. - 18.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 511 na odkloněné lince 12 míjí 253. - 18.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 511 přejíždí z tramvajových kolejí zpět do svého pruhu. - 18.6.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 485 míří k zastávce Hlavní nádraží ČD, Sirková. - 18.6.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 485 přijíždí do zastávky Hlavní nádraží ČD, Sirková. - 18.6.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 489 vjíždí do zastávky Hlavní nádraží ČD, Sirková. - 18.6.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 489 stanicuje v zastávce Hlavní nádraží ČD, Sirková. - 18.6.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 489 na odkloněné lince 12 opustila zastávku Hlavní nádraží ČD, Sirková. - 18.6.2011


Dne 18.6.2011 krátce po 15. hodině došlo k krátkodobému zastavení provozu trolejbusů odkloněných přes Anglické nábřeží. Omezení se dotklo spojů ve směru k Mrakodrapu (z Doubravky, Lobez, Božkova). Vzhledem k tomu, že přes Anglické nábřeží tento den jezdily všechny trolejbusové linky (11, 12, 13, 15 a 16), krátkodobě se tak trolejbusy zastavily ve směru k Mrakodrapu úplně. Provoz byl zastaven přibližně od 15:00 do 15:20. Důvodem bylo konání akce Tesco běh pro život. Běžci běželi po Anglickém nábřeží ve směru od Štruncových sadů k Západočeskému muzeu. Byl pro ně proto vyhrazen jeden jízdí pruh. Trolejbusy ve směru na Doubravku / Božkov tak jezdily bez omezení. Zastavené trolejbusy z Doubravky čekaly nejprve v zastávce U Prazdroje, po čase pak přímo na mostě U Jána. Po přeběhnutí části závodníků bylo několik trolejbusů puštěno průběžně, před další běžce.

Škoda 21 Tr ACI ev.č. 488 jako jeden z posledních projíždějících trolejbusů před zastavením provozu na Anglickém nábřeží. - 18.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 516 projíždí kolem účastníků Běhu pro život na Anglickém nábřeží. - 18.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 497 projíždí kolem účastníků Běhu pro život na Anglickém nábřeží. - 18.6.2011 Pohled na Anglické nábřeží s učastníky Běhu pro život. - 18.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 518 projíždí kolem účastníků Běhu pro život na Anglickém nábřeží. - 18.6.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 492 projíždí kolem účastníků Běhu pro život na Anglickém nábřeží. - 18.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 498 spolu s dalšími trolejbusy vyjíždí ze zastávky U Prazdroje, kde vyčkávaly na přeběhnutí části účastníků. - 18.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 498 přijíždí k mostu U Jána. - 18.6.2011 Trolejbus ev.č. 498 čeká na mostě U Jána na přeběhnutí účastníků. - 18.6.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 491 v čele zpožděných trolejbusů míří na most U Jána. - 18.6.2011 Zastavené trolejbusy v čele s 24 Tr ev.č. 498 spolu s zastavenou wanou 323 na mostě U Jána. - 18.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 498 jako první puštěný trolejbus po přeběhnutí části účastníků. - 18.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 506 předjíždí trolejbusy na mostě U Jána. - 18.6.2011 Trolejbusy čekají na mostě U Jána na přeběhnutí účastníků. - 18.6.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 491 v čele trolejbusů zastavených Během pro život. - 18.6.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 491 se jako první z kolony zastavených trolejbusů rozjíždí směrem k zastávce Anglické nábřeží. - 18.6.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 491 vjíždí do zastávky Anglickém nábřeží. - 18.6.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 491 krátce po obnovení provozu vyjíždí ze zastávky Anglickém nábřeží. - 18.6.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 po obnovení provozu na Anglickém nábřeží. - 18.6.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 na odkloněné lince 16 po obnovení provozu stanicuje v zastávce Anglické nábřeží. - 18.6.2011

Oslavy 70 let zahájení provozu trolejbusů v Plzni

Škoda 9 Tr ev.č. 323 v Těšínské ulici. - 11.6.2011

Více o oslavách 70 let zahájení provozu trolejbusů v Plzni, které probíhaly ve dnech 10. - 12.6.2011 naleznete na zvláštní stránce. Na tuto stránku se dostanete kliknutím na tento odkaz.

Archiv událostí:

| Víkend s historickými trolejbusy - 23. a 24.9.2006 | říjen 2007 - duben 2009 | Rekonstrukce Americké třídy | květen 2009 - červen 2009 | Oslavy 110 let MHD v Plzni | červenec 2009 - říjen 2009 | listopad 2009 - březen 2010 | duben 2010 - červenec 2010 | srpen 2010 - říjen 2010 | říjen 2010 - leden 2011 | únor 2011 - červen 2011 | Oslavy 70 let zahájení provozu trolejbusů v Plzni | červen 2011 - červenec 2011 | srpen 2011 - říjen 2011 | listopad 2011 - únor 2012 | březen 2012 - červen 2012 | červenec 2012 - říjen 2012 | říjen 2012 - prosinec 2012 | leden 2013 - květen 2013 | červen 2013 - září 2013 | září 2013 - prosinec 2013 | 2014 | Oslavy 115 let MHD v Plzni | leden 2015 - ..... |