Zpět na úvodní stranu

Aktuálně (2014)

Zasněžené komunikace v Letkově

V samém závěru roku 2014 se Plzeň dočkala sněhové pokrývky. Zasněžené komunikace byly poměrně rychle uklízeny a provoz MHD se tak obešel bez komplikací. Jedinou komplikací byla námraza trolejového vedení v časných ranních hodinách. Zatímco na území Plzně byl sníh z tras pojížděných MHD rychle odklízen, v obcích kolem Plzně už byla situace horší. Spoje trolejbusové linky 12 zajišťující obsluhu místní části V Podlesí (obec Letkov) si musely poradit s neudržovanými komunikacemi. Od odbočky z hlavní komunikace za mostem přes Božkovský potok až do konečné stanice Letkov, V Podlesí pokrývala komunikace v Letkově takřka neporušená vrstva sněhu. V největším stoupání (mezi zastávkou Letkov, U Studánky a kruhovým objezdem) byla silnice alespoň ošetřena posypem. Řidiči trolejbusů projížděli po komunikacích s maximální opatrností. Trolejbusy do lokality V Podlesí zajíždějí od 1.9.2014, situace v zimním období se zde tak musí řešit poprvé. Vedení obce Letkov ujišťovalo, že při prodloužení spojů linky 12 bude úklid komunikací až do lokality V Podlesí zajištěn. Již několikrát si ale řidiči trolejbusů museli stěžovat dispečinku na obtížně sjízdné komunikace (kromě sněhu byla opakovaným problémem i námraza na vozovce).

Zimní idylka v Letkově. - 31.12.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 498 zachycena v konečné stanici Letkov, V Podlesí. - 31.12.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 498 po zasněžené silnici dojela do zastávky Letkov, V Podlesí. - 31.12.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 498 zachycena v konečné stanici Letkov, V Podlesí. - 31.12.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 498 po zasněžené silnici dojela do zastávky Letkov, V Podlesí. - 31.12.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 498 zachycena v konečné stanici Letkov, V Podlesí. - 31.12.2014 Vůz 498 narušil zimní letkovskou idylku. - 31.12.2014 Neudržované silnice v Letkově. - 31.12.2014 Zasněžené silnice v letkovské části Podlesí. V popředí kruhový objezd. - 31.12.2014 Ve stoupání je komunikace alespoň posypána. - 31.12.2014 Zasněžená zastávka Letkov, U Studánky. - 31.12.2014 Vůz 498 opatrně sjíždí po zasněžené komunikaci k zastávce Letkov, U Studánky. - 31.12.2014 Vůz 498 opatrně sjíždí po zasněžené komunikaci k zastávce Letkov, U Studánky. - 31.12.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 498 obsluhuje zastávku Letkov, U Studánky. - 31.12.2014

Vánoční a silvestrovský provoz

Vánoční svátky a silvestr znamenají kromě jiného i každoroční opatření v provozu MHD. Nejinak je tomu i v roce 2014. Prázdninové grafikony platí od 22.12.2014 do 2.1.2015.

Ve všední dny (od 22.12.) jezdí MHD dle prázdninových jízdních řádů. U trolejbusů platí prázdninové grafikony na linkách 12, 13, 16 a 17, provoz linky 10 je zcela zastaven. U linek 12, 16 a 17 dochází k prodloužení intervalů. Na tři dělené směny linky 12 jsou vypravovány kloubové trolejbusy (12/13, 12/14 a 12/15). Před spojem vedeným kloubovým vozidlem je prodloužen interval (z 7,5 na 10 minut) a dochází tak k úspoře vozidla s řidičem. K zajímavé situaci dochází ve všední dny před 15. hodinou, kdy z Božkova odjíždí dva ze tří kloubových trolejbusů jako následující spoje v rozestupu 10 minut.

Setkání dvou ze tří kloubových trolejbusů nasazených na linku 12 se uskutečnilo na točně Božkov. - 23.12.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 539 obsluhuje zastávku Na Spojce. - 23.12.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 541 vypravená na linku 12 obsluhuje zastávku Pařížská. - 29.12.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 530 zachycena ve výstupní zastávce Božkov. - 29.12.2014

Škoda 14 TrM ev.č. 459 vypravená na linku 13 obsluhuje zastávku Anglické nábřeží. - 23.12.2014 U linky 13 dochází při prázdninových jízdních řádech, jako u jediné linky, ke zkrácení intervalů. 13 totiž na černické větvi nahrazuje i linku 10, která o prázdninách není v provozu vůbec. Intervaly linky 13 jsou zkráceny z 15 na 10 minut (v sedle) a z 10 na 7,5 minuty (ve špičce). Při započtení prokladu spojů 10+13 dochází na černické větvi k prodloužení intervalů (z 7,5 na 10 v sedle, z 5 na 7,5 ve špičce). Při prázdninových grafikonech jsou na linku 13 častěji vypravovány 14 TrM a další trolejbusy bez dieselagregátu.
Vůz 524 vypravený na linku 16 i o povánočním víkendu projíždí křižovatkou u hlavního nádraží. - 28.12.2014 V průběhu vánočních svátků (až do konce roku 2014) jsou na linku 16 vypravovány kloubové trolejbusy i o sobotách a nedělích (případně státních svátcích). Kloubová vozidla slouží jako posílení při zvýšené přepravní poptávce a zároveň se upotřebí zbývající vozokm objednané městem. Vozokilometry na konci roku zbývají, protože je v objemu ročně objednávaných kilometrů nutné počítat s rezervou na výluky či mimořádnosti. Jeden kilometr kloubového vozu se počítá jako 1,5 vozokm.
Jeden z pěti trolejbusů, který zajišťoval provoz o štědrovečerní noci, 25 Tr #522, právě obsluhuje zastávku Mrakodrap na liduprázdné Americké třídě. - 25.12.2014 Během Štědrého dne jezdí MHD dle klasických víkendových jízdních řádů až do 19. hodiny, kdy je provoz většiny linek MHD ukončen. U trolejbusů je po 19. hodině ukončen provoz linky 11, po 23. hodině provoz linek 12 a 15. Na linkách 13 a 16 je zaveden celonoční provoz (19. - 4. hodina) v intervalu 50 minut. Během noci z 24. na 25.12. je tak mezi 0 - 4. hodinou v provozu hned 5 trolejbusů (2 na 13, 2 na 16, 1 na N7). Provoz nočních linek beze změn. Ranní výjezd a denní provoz 25.12. je dle klasických víkendových řádů. Jedinou změnou na Boží hod je, že linka 13 celodenně nezajíždí k (uzavřené) černické nákupní zóně, ale je ukončena na obratišti K Cihelnám.

Během vánočních svátků dochází k tradičnímu posílení linky 11 k ústřednímu hřbitovu nasazením kloubových vozidel namísto sólo vozů. Kloubové trolejbusy jsou vypravovány v období od 24.12. do 28.12.2014 a také nezvykle dne 1.1.2015. Interval 15 minut mezi jednotlivými spoji je ponechán.

Vůz 522 zachycen na konečné Ústřední hřbitov v pozadí s novou budovou. - 25.12.2014 Vůz 530 vypravený na linku 11 projíždí Šumavskou ulicí. - 28.12.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 530 jako posila linky 11 po vánočních svátcích odpočívá na konečné Ústřední hřbitov. - 28.12.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 530 jako posila linky 11 po vánočních svátcích odpočívá na konečné Ústřední hřbitov. - 28.12.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 530 jako posila linky 11 po vánočních svátcích odpočívá na konečné Ústřední hřbitov. - 28.12.2014 Vůz 530 projíždí kolem nové budovy v blízkosti konečné Ústřední hřbitov. - 28.12.2014

V dalších dnech je provoz MHD řízen platnými prázdninovými či víkendovými jízdními řády. Dne 31.12.2014 jezdí MHD dle prázdninových jízdních řádů až do 19. hodiny. Následně jsou ukončeny linky 11, 14, 17 a 18, po 23. hodině pak linky 12 a 15. Stejně jako v noci z 24. na 25.12. je i nyní na linkách 13 a 16 zaveden celonoční provoz v intervalu 50 minut. Dne 1.1.2015 je organizace provozu stejná jako 25.12.2014 (včetně nezajíždění linky 13 k černické Olympii). Od 3.1.2015 (resp. 5.1.) je na všech linkách obnoven plný provoz.

Mimořádný odklon linek 13 a 14 kvůli dvěma batohům s podezřelým obsahem

V pátek 19.12.2014 po 21. hodině byl policisty při běžné kontrole u muže zjištěn podezřelý předmět, který připomínal výbušný systém. Mladík je policií zajištěn, k dvěma batohům s podezřelým obsahem je povolán pyrotechnik. Policie okamžitě uzavírá okolí místa zásahu - Štefánikovo náměstí u zimního stadionu. Neprůjezdná je Doudlevecká třída mezi Benešovou školou a zimním stadionem. Mezi křižovatkami Doudlevecká x Hankova a Doudlevecká x Heldova provádí policie odklon dopravy do Černické a Plovární ulice. Jednosměrná Černická ulice je výjimečně projížděna v obou směrech. Odklonovou trasou ulicemi Hankova - Plovární - Černická - Heldova/Presslova jsou vedeny také trolejbusové linky 13 a 14. Na obou linkách jsou nasazeny trolejbusy s dieselagregátem, takže operativní odklon není problém. Zrušena je obsluha zastávky Zimní stadion, která se nachází v oblasti zásahu. Spoje MHD po průjezdu oblastí nabírají zpoždění do 10 minut. Díky odklonu se krátkodobě vrátily trolejbusy do Černické ulice, která není od vyklizení vozovny Cukrovarská v srpnu 2014 trolejbusy používána. Pyrotechnik po prohlédnutí batohů oznámil, že se nejedná o nástražný systém a odvezl obsah k dalšímu zkoumání. Krátce po 22:45 (po více než 1,5 hodině) je provoz Doudleveckou ulicí obnoven.

Doudlevecká třída je uzavřena kvůli nálezu dvou podezřelých batohů. - 19.12.2014 Vůz 503 projíždí při odklonu mimořádně protisměrem jednosměrnou Černickou ulicí. - 19.12.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 501 projíždí při odklonu Černickou ulicí, v které běžně už trolejbusy nepotkáme. - 19.12.2014 Místo zásahu u zimního stadionu. - 19.12.2014 Vozidlo pyrotechnika odstavené v Doudlevecké ulici. - 19.12.2014 Doudlevecká třída je uzavřena kvůli nálezu dvou podezřelých batohů. - 19.12.2014 Vůz 503 při odklonu zatáčí z Plovární do Hankovy ulice. - 19.12.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 503 z Hankovy ulice zatáčí na svoji běžnou trasu v Doudlevecké. - 19.12.2014 Vůz 506 při mimořádném odklonu zatáčí z Hankovy do Plovární ulice. - 19.12.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 506 při odklonu projíždí Plovární ulicí. - 19.12.2014

Střet trolejbusu 526 s dívkou

Vůz 526 je po střetu s mladou dívkou odstavený v zastávce Mrakodrap. - 11.12.2014 Ve čtvrtek 11.12.2014 krátce po 18. hodině došlo ke střetu trolejbusu s čtrnáctiletou dívkou. Vůz 526 dívku srazil při vjíždění do zastávkového zálivu Mrakodrap (směr U Práce). Dívka se pravděpodobně nerozhlédla a chtěla přejít vozovku. Dívka byla transportována do nemocnice, naštěstí utrpěla jen odřeniny a šok. Po dobu vyšetřování nehody byl vůz 526 odstaven v zastávce Mrakodrap a v závěru odpolední špičky tak komplikoval obsluhu této frekventované stanice dalšími spoji. Podrobnosti o nehodě přináší Krimi Plzeň.

I když střety vozidel MHD s chodci nejsou zrovna častým jevem, vůz 526 už podobnou nehodu absolvoval v roce 2011, kdy jen o několik desítek metrů výše na Americké třídě srazil nepozorného muže. V nedávné době byl vůz 526 účastníkem další nehody, při které mu malý školák rozbil skleněnou výplň dveří. Navíc, pokud sečteme cifry 526, dostáváme se na nešťastné číslo 13. Vůz 526 tak můžeme s trochou nadsázky označit za smolný, či dokonce strašidelný trolejbus. Jeden ze čtenářů Krimi-Plzeň na základě článku o „strašidelném“ voze 526 vyjádřil svoji představu tohoto vozu :) - viz facebooková stránka Krimi-Plzeň.

Oprava zastávky Prokopova (směr U Radbuzy)

Vůz 457 obsluhuje opravovanou zastávku Prokopova. - 8.12.2014 V první polovině prosince 2014 probíhá oprava trhlin v přední části zastávkového zálivu Prokopova (směr U Radbuzy). Vozidla odbavují v zadní polovině zálivu, případně zastavují ve vozovce. Vybetonování trhlin proběhlo přibližně 8.12.2014.

Porucha trolejového vedení na kruhovém objezdu na Americké

V pátek 21.11.2014 po 18:10 dochází na kruhovém objezdu na Americké k přetržení převěsu (u odbočky do Prokopovy ulice) a vyzkratování trolejového vedení. Převěs přetrhl vypadlý sběrač trolejbusu odbočujícího do Prokopovy ulice. Kruhový objezd na Americké je nejnáchylnějším místem trolejbusového provozu v Plzni, při závadě se zastaví provoz všech trolejbusových linek kromě linky 18. Trolejbusy odstavené na Americké třídě blokují i provoz automobilů, ty je musí složitě objíždět přes středový dělicí ostrůvek. Autobusy uvízlé v koloně trolejbusů jsou za asistence dispečera otáčeny v zastávce Mrakodrap. Situace je o to komplikovanější, že na Americkou třídu jsou kvůli uzavírce křižovatky Anglické nábřeží x Pražská vlivem rekonstrukce tramvajové trati, odkloněny také autobusové linky 20, 33, 40 a je tudy vedena i náhradní autobusová doprava za tramvaje 1/2A.

Na kruhový objezd okamžitě vyráží pracovníci horního vedení a začíná oprava trolejového vedení. Než se povede závadu opravit, nashromáždí se v centru města téměř celá trolejbusová výprava. Trolejbusy stojí na celé Americké třídě, v Tylově ulici sahá kolona až za křižovatkou s Koperníkovou. Některé spoje vedené trolejbusy s dieselagregátem jsou odkloněny do ulice U Trati. Provoz trolejbusů přes kruhový objezd je obnoven přibližně po hodině, v 19:20. Dalších několik hodin trvá srovnání vozidel s jízdními řády, které byly už tak narušené kolonami kvůli uzavírce křižovatky Anglické nábřeží x Pražská, ve kterých spoje MHD nabíraly odpoledne zpoždění i 30 minut.

Opravování přetrženého převěsu na kruhovém objezdu na Americké. - 21.11.2014 Trolejbusy odstavené na Americké třídě kvůli přetrženému převěsu na kruhovém objezdu. - 21.11.2014 Trolejbusy odstavené na Americké třídě kvůli přetrženému převěsu na kruhovém objezdu. - 21.11.2014 Otáčení autobusu v zastávce Mrakodrap za asistence dispečera. - 21.11.2014 Vůz 511 odstavený v zastávce Mrakodrap. Autobusy se v prostoru zastávky za asistence dispečera otáčejí. - 21.11.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 489 zachycena v koloně na Americké. - 21.11.2014 Kolona autobusů uvízlých na Americké třídě. - 21.11.2014 Kolona trolejbusů uvízlých v Tylově ulici kvůli přetrženému převěsu na kruhovém objezdu na Americké. - 21.11.2014 Vůz 460 zachycen v koloně trolejbusů kvůli přetrženému převěsu na kruhovém objezdu na Americké. - 21.11.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 527 v koloně trolejbusů v Tylově ulici. - 21.11.2014 Kolona trolejbusů uvízlých v Tylově ulici kvůli přetrženému převěsu na kruhovém objezdu na Americké. - 21.11.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 459 odstavená v Tylově ulici kvůli přetrženému převěsu na kruhovém objezdu na Americké. - 21.11.2014

Předvánoční posily linky 16

Vůz 538, vypravený na linku 16 o adventním víkendu jako posila, zachycen v zastávce Mrakodrap. - 30.11.2014 Od poloviny listopadu až do konce roku 2014 jsou na linku 16 vypravovány kloubové trolejbusy i o sobotách a nedělích (případně státních svátcích). Kloubová vozidla slouží jako posílení při zvýšené přepravní poptávce v adventním čase a zároveň se upotřebí zbývající vozokm objednané městem. Vozokilometry na konci roku zbývají, protože je v objemu ročně objednávaných kilometrů nutné počítat s rezervou na výluky či mimořádnosti. Jeden kilometr kloubového vozu se počítá jako 1,5 vozokm.

Omezení trolejbusů vlivem tramvajové výluky v Pražské ulici

Od konce března 2014 probíhá v lokalitě u Zvonu a v Pražské ulici celková rekonstrukce. Mění se prostorové uspořádání ulic, chodníků a kompletně se předělává tramvajová trať včetně manipulačního obratiště. Dne 28.6. je zahájena výluka, při které jsou tramvaje linek 1 a 2 od Petrohradu ukončeny v zastávce Prešovská (nutnost použití obousměrných tramvají). Od 7.7. je provoz tramvají staveništěm veden jednokolejně po vybudované provizorní koleji. Stávající dvojkolejná trať v Pražské ulici je odstraněna. Během podzimu je vystavěna nová tramvajová trať. Připojování nově dokončených kolejí v Pražské ulici na stávající trať na mostu U Jána a odstranění provizorně vybudované třetí koleje vyžaduje výluku tramvajové dopravy a uzavírku křižovatky Anglické nábřeží x Pražská. Tato výluka, probíhající ve dnech 15. - 22.11.2014, přináší omezení i pro trolejbusový provoz. Po ukončení výluky je provoz tramvají vrácen do normálu, jen není obsluhována zastávka na Anglickém nábřeží. Termín dokončení stavby je stanoven na květen 2015.

Trolejbusový provoz je rekonstrukcí Pražské ulice mírně omezován už od května 2014. V tuto dobu probíhají v křižovatce Anglické nábřeží x Pražská x Fügnerova výkopové práce kvůli inženýrským sítím. Trolejbusy ve směru od Doubravky při objíždění výkopu částečně zasahují do protisměru. Během června je místo výkopu v křižovatce zasypáno a zpevněno. Další komplikace provozu přichází v první polovině srpna. Kvůli postupující rekonstrukci tramvajové tratě je vykopáno těleso trati (kolej směr do centra) hluboko do křižovatky Anglické nábřeží x Pražská x Fügnerova (až k hranici mostu U Jána). Trolejové vedení trolejbusů ve směru z Doubravky do centra není nad výkopem upraveno (i kvůli dvěma křížením trolejí v těsné blízkosti) a trolejbusy tak musí projíždět místem velmi opatrně, s velkým vychýlením sběračů. Často dochází k vypadávání sběračů.

Škoda 24 Tr ev.č. 506 zatáčí na Anglické nábřeží. - 19.5.2014 Vůz 500 objíždí na předpolí mostu U Jána výkop související s rekonstrukcí tramvajové trati U Zvonu. - 19.5.2014 Pohled na výkop kvůli potrubí na předpolí mostu U Jána. - 19.5.2014 Vůz 307 obsluhuje původní zastávku Anglické nábřeží. V okolí již probíhají přípravné práce před rekonstrukcí. - 19.5.2014 Vůz 505 objíždí stavební práce v křižovatce Anglické nábřeží x Pražská. - 6.6.2014 Vůz 504 se na mostě U Jána setkal s 296 jedoucí po „nesprávné“ koleji. Tramvaje jsou kvůli rekonstrukci kolejiště u Zvonu nezvykle vedeny obousměrně po koleji směrem z centra. - 4.7.2014 Vůz 437 projíždí přes zpevněný povrch na křižovatce Anglické nábřeží x Pražská. - 4.7.2014 Vůz 298 projíždí po nesprávné koleji v Pražské ulici v poslední den provozu po této koleji. Tramvaje jsou nyní obousměrně vedeny po koleji ve směru z centra, vpravo je patrná dočasná třetí kolej, na kterou bude provoz po výluce 5. a 6.7. v obou směrech převeden. - 4.7.2014 Vůz 519 obsluhující zastávku U Práce se setkal s autobusem 524 na výlukové lince 2A. Během víkendu 5. a 6.7. probíhá v tramvajovém provozu výluka při výluce (kvůli rekonstrukci kolejiště u Zvonu). Především pro cesty ze Slovan, Petrohradu či v centru města je vlivem mnoha uzavírek v centru nyní výhodnější použít trolejbusovou dopravu. - 6.7.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 498 zatáčí na most U Jána. V pozadí probíhá rekonstrukce tramvajové trati. - 15.7.2014 Pro zajištění tramvajového provozu je při rekonstrukci v Pražské ulici vybudována dočasná třetí kolej, po které je veden provoz obousměrných tramvají do konečné stanice Prešovská. Ráno a večer tuto kolej využívají i spoje linek 1/2 a 4 při přesunech z/do vozovny. - 15.7.2014 Pohled na křižovatku Anglické nábřeží x Pražská s vozem 24 Tr #504. Práce na rekonstrukci tramvajové trati už zasahují i do prostoru křižovatky. Trolejbusy musí výkop objíždět s velkým vychýlením sběračů. - 7.8.2014 Pohled na staveniště v Pražské ulici. - 7.8.2014 Pohled na staveniště v Pražské ulici. - 7.8.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 532 opatrně projíždí kolem výkopu zasahujícího do křižovatky Anglické nábřeží x Pražská. - 7.8.2014 Vůz 505 opatrně projíždí kolem výkopu zasahujícího do křižovatky Anglické nábřeží x Pražská. - 7.8.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 498 projíždí křižovatkou Anglické nábřeží x Pražská, ve které probíhá rekonstrukce tramvajové tratě. - 7.8.2014 Výkop kvůli rekonstrukci tramvajové tratě zasahuje až pod trolejbusové troleje. - 8.8.2014 Vůz 503 opatrně projíždí kolem výkopu na předpolí mostu U Jána. - 8.8.2014 Inka 362 projíždí prostorem u zvonu. Zatím jsou tímto místem vedeny dvě koleje, ve finálním stavu kolej blíže k nám zmizí. Tramvaje tudy budou jezdit jen ve směru z centra (dočasně jsou tudy po dobu výluky vedeny tramvaje oběma směry). - 15.9.2014

Hlavní tramvajová výluka probíhá od 15. do 22. listopadu 2014. Po dobu konání výluky jsou tramvaje linek 1 a 2 ve směru od Slovan (resp. Světovaru) ukončeny v zastávce Hlavní nádraží. Odtud pokračují do Sadů Pětatřicátníků autobusy náhradní dopravy (linka 1/2A). Ze Sadů 35 pokračují tramvaje linek 1/2 a 4. Při výluce není možné stahovat tramvaje z 1/2 a 4 do vozovny, proto jsou přes noc odstavovány na konečných. Od zahájení výluky je uzavřena křižovatka Anglické nábřeží x Pražská x Fügnerova, na které probíhá připojování tramvajové tratě. Práce na trati probíhají rychle, koleje jsou propojeny během několika dnů. Následují dokončovací práce jako například asfaltování křižovatky. Na Anglickém nábřeží je u křižovatky s Pražskou vybudován nový dělicí ostrůvek. Při výluce se pracuje také na tramvajové trati na náměstí Republiky, z toho důvodu jsou autobusové linky 20, 33, 40, N1 a N4 vedeny odklonem.

Vozy 482 a 494 předjíždí 548 nasazený na výlukovou linku 1/2A. - 16.11.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 534 v zastávce Pařížská objíždí Solaris Urbino 18 #548 na výlukové lince 1/2A vyčkávající na čas odjezdu dle jízdního řádu. - 16.11.2014 Tramvajové linky 1 a 2 od Slovan resp. Světovaru končí po dobu výluky v zastávce Hlavní nádraží. - 16.11.2014 Neprůjezdné Anglické nábřeží. - 16.11.2014 Práce v křižovatce Anglické nábřeží x Pražská, kde vznikne nový dělicí ostrůvek. - 16.11.2014 Práce v křižovatce Anglické nábřeží x Pražská, kde vznikne nový dělicí ostrůvek. - 16.11.2014 Rekonstrukce tramvajové tratě v Pražské ulici. - 16.11.2014 Rekonstrukce tramvajové tratě v Pražské ulici. - 16.11.2014 Rekonstrukce tramvajové tratě v lokalitě u zvonu. - 16.11.2014 Práce na napojení rekonstruované tramvajové trati v Pražské ulici. - 20.11.2014 Práce na napojení rekonstruované tramvajové trati v Pražské ulici. - 20.11.2014 Budoucí tramvajová zastávka Anglické nábřeží. - 20.11.2014 Práce na tramvajové trati u zvonu. - 21.11.2014 Nově vyasfaltovaný prostor Anglického nábřeží s novým dělicím ostrůvkem. - 21.11.2014

Od 15. do 22.11.2014 je kvůli výluce uzavřena křižovatka Anglické nábřeží x Pražská x Fügnerova. Je nutné upravit provoz trolejbusových linek 10, 13 a 14. Linka 13 je z Anglického nábřeží a ulice U Prazdroje odkloněna do ulic Americká a Šumavská. Náhradou za zastávky Goethova, Anglické nábřeží a Prazdroj stanicuje na objízdné trase v zastávkách Prokopova (zastávka dočasně zřízena i ve směru Doubravka), Pařížská, Hlavní nádraží a Železniční poliklinika (jen směr Doubravka). U polookružních linek 10 a 14 je upraveno otáčení v centru. Z trasy Prokopova - Goethova - Anglické nábřeží - Sirková - Americká jsou trolejbusy vedeny odklonem po trase U Trati - Koterovská - Mikulášská - Americká. Ze zastávky U Radbuzy tak spoje linek 10 a 14 pokračují ulicí U Trati, přes most Milénia do zastávky Mikulášská a dále, jako linka 12, do stanice Pařížská a odtud už po svojí běžné trase do Prokopovy ulice a zpět do Černic resp. na Bory. Krátkodobě je tedy opět využivána trolejbusová trať přes most Milénia. Kvůli pracem na tramvajové trati v Pražské je vyzkratováno trolejové vedení na Anglickém nábřeží, pod napětím zůstává jen úsek od Kopeckého sadů k Americké využívaný pro otáčení noční trolejbusové linky N7.

Škoda 24 Tr ev.č. 503 na lince 13 odkloněné po Americké objíždí autobus náhradní dopravy 1/2A vyčkávající na čas odjezdu v zastávce Pařížská. - 16.11.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 506 při odklonu obsluhuje zastávku Hlavní nádraží. - 16.11.2014 Vůz 503 na odkloněné lince 13 obsluhuje zastávku Hlavní nádraží. - 16.11.2014 Pohled na výlukový jízdní řád linky 13. - 16.11.2014 Vůz 511 na odkloněné lince 13 projíždí po Americké třídě. - 16.11.2014 Vůz 500 obsluhuje dočasně zřízenou zastávku Prokopova (ve směru z Doudlevec). - 16.11.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 545 na odkloněné lince 10 projíždí ulicí U Trati. - 20.11.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 545 na odkloněné lince 10 projíždí ulicí U Trati. - 20.11.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 446 na odkloněné lince 10 zachycena v Mikulášské ulici. - 20.11.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 479 na odkloněné lince 14 obsluhuje zastávku Mikulášská. - 20.11.2014 Vůz 479 odbočuje do Mikulášské. - 20.11.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 443 na odkloněné lince 10 přijíždí na Mikulášské náměstí. - 20.11.2014 Vůz 484 na odkloněné lince 10 zachycen na mostu Milénia. - 20.11.2014 Vůz 484 na odkloněné lince 10 zachycen na mostu Milénia. - 20.11.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 446 zatáčí z ulice U Trati do Koterovské. - 20.11.2014 Vůz 446 na odkloněné lince 10 vyčkává v Mikulášské ulici na odbočení na Americkou. - 20.11.2014 Vůz 514 na odkloněné lince 13 projíždí křižovatkou Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 20.11.2014 Vůz 501 na odkloněné lince 13 čeká na uvolnění křižovatky. - 21.11.2014

Spoje vyjíždějící z vozovny se na linky 10, 13 a 14 zařazují v zastávce Prokopova (směr Černice, Bory) a Pařížská (směr Doubravka). Aby mohl být zachován první ranní spoj linky 10 ze zastávky Pařížská do Černic (zajištěn kurzem 10/3), je nájezd spoje z depa Karlov do zastávky Pařížská veden po dobu výluky manipulačně, bez cestujících, ulicemi Borská, U Trati a Mikulášská. Trolejbus s pomocí dieselagregátu jede přímo ulicí U Trati, zabočí k hlavníhu vlakovému nádraží a zařadí se na linku v zastávce Pařížská. Kromě 10/3 při ranním výjezdu stejnou trasu při nájezdu využívá i směna 14/2 při odpoledním výjezdu. Na obě směny musí být nasazeny trolejbusy s dieselagregátem kvůli jízdě ulicemi Borská a U Trati, kde není dokončena trolejbusová trať.

Škoda 21 Tr ev.č. 487 vyjíždějící z depa na odpolední část směny 14/2 projíždí na dieselagregát Borskou ulicí. Důvodem je uzavírka mostu U Jána, která neumožnuje obsloužení zastávky Pařížská přes Anglické nábřeží. Jedinou variantou při výjezdu z depa je tedy manipulační jízda na dieselagregát ulicemi Borská, U Trati a Mikulášská. Kromě odpolední části směny 14/2 stejný scénař platí i pro kurz 10/3. - 21.11.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 487 vyjíždějící z depa na odpolední část směny 14/2 projíždí na dieselagregát Borskou ulicí. Důvodem je uzavírka mostu U J	ána, která neumožnuje obsloužení zastávky Pařížská přes Anglické nábřeží. Jedinou variantou při výjezdu z depa je tedy manipulační jízda na dieselagregát ulicemi Borská, U Trati a Mikulášská. Kromě odpolední části směny 14/2 stejný scénař platí i pro kurz 10/3. - 21.11.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 487 projíždí křižovatkou Belánka. - 21.11.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 487 projíždí křižovatkou Belánka. - 21.11.2014

Uzavření průjezdu na Anglické nábřeží (od Tyršovy ulice a mostu U Jána) znamená dopravní komplikace. Automobily uzavřenou křižovatku objíždí po Americké třídě, která je již tak na hranici svých možností. Nejhorší situace je v první pracovní den od zahájení uzavírky, tj. v úterý 18.11. Už během dopoledne dochází ke zpožďování spojů MHD přes 20 minut. Kolony se tvoří především na Americké třídě mezi kruhovým objezdem a křižovatkou u vlakového nádraží (v obou směrech). Během odpolední špičky, mezi 14. a 17. hodinou je situace nejhorší, ucpaná je Americká třída ve směru od nádraží k Wilsonovu mostu. Kolona sahá až do křižovatky Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská, vozidla v prostoru křižovatky silně blokují provoz celé křižovatky. Kolona pokračuje až za zastávku Hlavní nádraží v Šumavské ulici. Zpoždění na linkách projíždějících po Americké třídě přesahuje i 30 minut. Podle jízdních řádů se nedá orientovat, řidiči na konečné dodržují spíše rozestup před předchozím spojem. V dalších dnech se zlepšuje situace v dopoledních hodinách, kdy se nárazově tvoří jen kolona na Wilsonově mostě, zpoždění spojů je do 5 minut. V odpolední špičce je situace ve všech dnech obdobná a zpoždění na téměř všech trolejbusových linkách (kromě linky 18) běžně atakuje 30 minut. Na okružní lince 1/2A (náhradní autobusová doprava za tramvaj) zpoždění jednotlivých vozů přesahuje i 100 minut.

V Mikulášské ulici se kvůli koloně snadno dojely dva spoje linky 12. - 20.11.2014 Vůz 546 obsloužil zastávku Pařížská a zařazuje se do kolony. - 20.11.2014 Vůz 483 se zařazuje do kolony na Americké. - 20.11.2014 Kolona na Americké třídě. - 20.11.2014 Vůz 435 popojíždí v koloně na Americké. - 20.11.2014 Vůz 522 v prostoru křižovatky vyčkává na uvolnění Americké třídy. - 20.11.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 450 v prostoru křižovatky vyčkává na uvolnění Americké třídy. - 20.11.2014 Kvůli ucpané Americké třídě blokují vozidla i prostor křižovatky. - 20.11.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 541 v čele kolony čeká na uvolnění prostoru křižovatky. - 20.11.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 541 v čele kolony čeká na uvolnění prostoru křižovatky. - 20.11.2014 Vůz 541 kvůli ucpané Americké blokuje tramvaj na křižovatce u nádraží. - 20.11.2014 Vůz 494 zachycen v koloně v Šumavské ulici. - 20.11.2014 Vůz 548 v čele vozidel čekajících v Mikulášské na zařazení na ucpanou Americkou třídu.  - 20.11.2014 Vůz 548 v čele vozidel čekajících v Mikulášské na zařazení na ucpanou Americkou třídu.  - 20.11.2014 Vůz 444 v Mikulášské ulici čeká na zařazení na ucpanou Americkou třídu. - 20.11.2014 Vůz 549 dojel kolonu před křižovatkou u nádraží. - 20.11.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 449 popojíždí v koloně na Americké třídě. - 20.11.2014 Vůz 486 zachycený v koloně na Americké třídě. - 20.11.2014 Vůz 479 zachycený v koloně na Americké třídě. - 20.11.2014 Trolejbusy uvízlé v koloně na Americké třídě kvůli uzavření mostu U Jána. - 20.11.2014 Vůz 523 popojíždí v koloně na Americké třídě. - 20.11.2014 Kolona sahá až do Šumavské. - 21.11.2014 Vůz 515 čeká v prostoru křižovatky na uvolnění Americké. - 21.11.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 540 v prostoru křižovatky čeká na uvolnění Americké. - 21.11.2014

V neděli 23.11. je po výluce obnoven běžný provoz na tramvajových linkách a také končí odklon linky 13. V pondělí na svoje obvyklé trasy vyjedou i linky 10 a 14. Nově jsou v prostoru křižovatky Anglické nábřeží x Pražská instalována neizolovaná křížení tramvajových a trolejbusových trolejí (montáž proběhla v noci z 20. na 21.11.). Na Anglickém nábřeží je před křižovatkou vybudován nový dělicí ostrůvek. Ani ostrůvek, ani chodníky ještě nejsou vydlážděny. Další práce na rekonstrukci Pražské ulice by již trolejbusový provoz neměly omezovat, termín dokončení rekonstrukce je stanoven na květen 2015.

Vůz 499 projíždí kolem nového, ještě nedodělaného, dělicího ostrůvku na Anglickém nábřeží. - 8.12.2014 Budoucí tramvajová zastávka Anglické nábřeží. - 8.12.2014 Pohled na křižovatku Pražská x Anglické nábřeží s novými kříženími trolejí a novým dělicím ostrůvkem. - 8.12.2014 Dvě nová křížení trolejí na předpolí mostu U Jána. - 13.12.2014 Bližší pohled na dvojici nových křížení trolejbusových a tramvajových trolejí. - 13.12.2014 Vůz 510 za okamžik využije nová neizolovaná křížení trolejí na křižovatce Anglické nábřeží x Pražská. - 13.12.2014

Dláždění chodníků v Pražské ulici probíhá na začátku roku 2015. Následně se práce soustřeďují především na oblast tramvajového obratiště Zvon. Od 1.4.2015 odbavují tramvaje v zrekonstruovaných zastávkách Anglické nábřeží. Zastávky jsou nově situovány přímo u chodníků, a ne u ostrůvků, jako tomu bylo před rekonstrukcí. Dokončená stavba je slavnostně předána dne 28.4.2015. Náklady na celou stavbu činily necelých 90 milionů Kč bez DPH.

Škoda 24 Tr ev.č. 510 projíždí kolem nově vybudovaného dělicího ostrůvku na Anglickém nábřeží. - 10.4.2015 Vůz 551 zatáčí z Anglického nábřeží na most U Jána. - 10.4.2015 Nový dělicí ostrůvek na Anglickém nábřeží. - 10.4.2015 Astra č. 309 v zrekonstruované Pražské ulici. - 10.4.2015 Tramvajové zastávky Anglické nábřeží zprovozněné po rekonstrukci. - 2.4.2015 Tramvajové zastávky Anglické nábřeží zprovozněné po rekonstrukci. - 2.4.2015 Tramvajové zastávky Anglické nábřeží zprovozněné po rekonstrukci. - 2.4.2015 Pohled na zrekonstruovaný prostor U Zvonu. - 2.4.2015

Přesun zastávky Tylova (směr U Práce)

Od 10.11. (8:00) do 8.12.2014 probíhá přesun zastávky Tylova ve směru ke křižovatce U Práce. Dočasná zastávka je zřízena vyblokováním o cca 70 metrů vpřed u domu Tylova č. p. 19. Při vyjíždění z dočasné zastávky musí řidiči trolejbusů dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k úsekovému děliči v těsné blízkosti zastávky. Zastávka je přesunuta z důvodu opravy domu v blízkosti původní zastávky a záboru části nástupiště lešením.

Škoda 14 TrM ev.č. 453 obsluhuje dočasnou zastávku Tylova. - 11.11.2014 Pohled na přenosný označník frekventované zastávky Tylova. - 11.11.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 543 obsluhuje dočasnou zastávku Tylova (v popředí si všimněte úsekového děliče v těsné blízkosti zastávky). - 11.11.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 459 v čele vozidel obsluhujících dočasnou zastávku Tylova. - 14.11.2014 Vůz 437 v dočasné zastávce Tylova. - 11.11.2014 Vůz 437 projíždí kolem původní zastávky Tylova uzavřené kvůli opravě domu. - 11.11.2014 Vůz 532 projíždí uzavřenou zastávku Tylova. - 14.11.2014 Zastávka Tylova je uzavřena kvůli opravě domu a záboru chodníku lešením. - 11.11.2014

Mimořádný odklon linky 16 kvůli nálezu granátu

V pondělí 27.10.2014 byl krátce před půl osmou ráno na linku městské policie nahlášen nález granátu v blízkosti obchodního domu Centrum v Plzni na Doubravce. Obratem je zahájena evakuace obchodního domu i blízkého okolí. Zcela uzavřena je Masarykova ulice v úseku mezi křižovatkami s Těšínskou a s Mohylovou. Trolejbusové linky 16 a 17 jsou vedeny odklonem ulicí Na Dlouhých na stejnojmennou konečnou linky 13. Vozy odbavují v zastávkách na trase. Spoje vedené trolejbusy s dieselagregátem pokračují z ulice Na Dlouhých Mohylovou k IV. poliklinice a dále po svojí trase na točnu Doubravka. Ulicemi Na Dlouhých a Mohylová jsou odkloněny i autobusové linky 29 a 30. V Mohylové ulici v blízkosti křižovatky s Masarykovou zajišťují dispečeři operativní stanicování odkloněných spojů. Kolem 9. hodiny na místo dorazil policejní pyrotechnik, po potvrzení, že se jedná o ostrý ruční granát, jej odváží k likvidaci. Provoz MHD Masarykovou ulicí je obnoven v 9:35.

Masarykova ulice uzavřená kvůli nálezu granátu. - 27.10.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 530 při odklonu kvůli nálezu granátu zachycena v Mohylové ulici. - 27.10.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 530 při odklonu kvůli nálezu granátu zachycena v Mohylové ulici. - 27.10.2014 Vůz 530 zatáčí do Masarykovy ulice na svoji běžnou trasu. - 27.10.2014 Vůz 509 na lince 30 odkloněné do Mohylové ulice. - 27.10.2014 Solaris Urbino 18 #530 při odklonu projíždí Mohylovou ulicí. - 27.10.2014 Vůz 541 zatočil do Mohylové ulice. - 27.10.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 536 při odklonu kvůli nálezu granátu směřuje na konečnou Na Dlouhých. - 27.10.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 536 při odklonu kvůli nálezu granátu směřuje na konečnou Na Dlouhých. - 27.10.2014 Vůz 536 na lince 16 ukončené nezvykle v zastávce Na Dlouhých. - 27.10.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 542 na lince 16 ukončené kvůli nálezu granátu v obratišti Na Dlouhých. - 27.10.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 542 na lince 16 ukončené kvůli nálezu granátu v obratišti Na Dlouhých. - 27.10.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 542 při odklonu projíždí Radiovou ulicí. - 27.10.2014 Vůz 525 čeká na odbočení z Radiové do Mohylové. - 27.10.2014 Vůz 524 při odklonu zatáčí přes kruhový objezd do Mohylové ulice. - 27.10.2014 Škoda 25 Tr ev.č. 524 při odklonu kvůli nálezu granátu projíždí Mohylovou ulicí. - 27.10.2014 Škoda 25 Tr ev.č. 524 při odklonu kvůli nálezu granátu projíždí Mohylovou ulicí. - 27.10.2014 Škoda 25 Tr ev.č. 524 při odklonu kvůli nálezu granátu projíždí Mohylovou ulicí. - 27.10.2014 Vůz 527 na dieselagregát projíždí Mohylovou ulicí. - 27.10.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 536 na odkloněné lince 16 zachycena v zastávce Ke Špitálskému lesu. - 27.10.2014

Dušičkové posily 2014

V souvislosti s Památkou zesnulých 2.11. dochází na konci října k nasazení kloubových trolejbusů na linku 11. Interval 15 minut mezi spoji zůstává nezměněn. Kloubové vozy jsou vypraveny ve dnech 25., 26. a 28.10.2014. Dne 26.10. musí být vypraveny kloubové trolejbusy s dieselagregátem kvůli výměně sjízdné výhybky u Pietasu.

Škoda 25 Tr ev.č. 520 zachycena na Rokycanské třídě při jízdě na dieselagregát kvůli napěťové výluce při výměně výhybky u Pietasu. - 26.10.2014 Škoda 25 Tr ev.č. 521 při jízdě na dieselagregát zachycena na Rokycanské třídě. - 26.10.2014 Škoda 25 Tr ev.č. 521 při jízdě na dieselagregát zachycena na Rokycanské třídě. - 26.10.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 530 obsluhující linku 11 zachycena v zastávce Pařížská. - 28.10.2014

Výměna sjízdné výhybky u Pietasu

V neděli 26.10.2014 probíhá výměna sjízdné výhybky v křižovatce Pietas (Rokycanská x Dlouhá x Masarykova). Při napěťové výluce jsou nejprve odstřiženy staré troleje a snesena původní podvěsná výhybka. Následně je nataženo několik metrů nových trolejí ve směru od ústředního hřbitova a malý kousek trolejí od Lobez (troleje od Lobez byly v křižovatce vyměněny v roce 2013 při změně polohy trolejí kvůli úpravám Rokycanské třídy) a samozřejmě je instalována nová tahová sjízdná výhybka (od společnosti Elektroline). Na linky 11 a 15 jsou nasazeny trolejbusy s dieselagregátem (na linku 11 kloubové, kvůli blížící se Památce zesnulých). Nová výhybka je v křižovatce Pietas uchycena s ohledem na plánované obnovení trolejbusové tratě v Masarykově ulici (mezi křižovatkami s Rokycanskou a s Těšínskou). Tato trať umožní zavedení noční trolejbusové linky po trase denní linky 16 se závlekem do Lobez (po vzoru stávající N3). S obnovou tratě (která je administrativně stále vedena jako provozní) se vyčkává na rekonstrukci Masarykovy ulice.

Montážní věžky při pracích na výměně sjízdné výhybky na Rokycanské třídě. - 26.10.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 497 opatrně projíždí kolem montážní plošiny při výměně sjízdné výhybky na Rokycanské třídě. - 26.10.2014 Práce na výměně sjízdné výhybky na Rokycanské třídě. - 26.10.2014 Škoda 25 Tr ev.č. 520 zachycena na Rokycanské třídě při jízdě na dieselagregát kvůli napěťové výluce při výměně výhybky. - 26.10.2014 Vůz 520 na dieselagregát projíždí kolem montážních věžek na Rokycanské třídě. - 26.10.2014 Škoda 25 Tr ev.č. 521 při jízdě na dieselagregát zachycena na Rokycanské třídě. - 26.10.2014 Vůz 524 jako první trolejbus projíždějící přes nově nainstalovanou sjízdnou výhybku. - 26.10.2014 Nová sjízdná výhybka v křižovatce Pietas. - 27.10.2014

S využitím informací od Pavla Pirnera (PMDP)

Oprava zastávky Doubravka (výstupní)

Během první poloviny října 2014 probíhá oprava zálivu výstupní zastávky Doubravka. Vzhledem k tomu, že se jedná o výstupní zastávku, není přesně stanovena náhradní stanice. Trolejbusy tak operativně stanicují za uzavřeným zálivem, případně vysazují cestující přímo do vozovky.

Škoda 27 Tr ev.č. 535 objíždí uzavřenou část zálivu Doubravka. - 13.10.2014 Kvůli opravě je uzavřen záliv výstupní zastávky Doubravka. - 13.10.2014 Vůz 520 v zastávce Doubravka vysazuje cestující do vozovky kvůli opravě zálivu. - 13.10.2014 Vůz 529 operativně vysazuje cestující za konečnou zastávkou kvůli uzavřenému zálivu. - 13.10.2014

Odklon při Plzeňském půlmaratonu

V sobotu 4.10.2014 se uskutečnil 7. ročník Plzeňského půlmaratonu. Oproti minulým ročníkům, kdy bylo dějištěm centrum města, se nyní závodníci přesunuli na Borská pole. Celkem se závodů zúčastnilo více než 600 sportovců. Trasa hlavního závodu vedla od Západočeské univerzity Univerzitní, Daimlerovou a Teslovou ulicí na točnu MHD Borská pole, odkud závodníci pokračovali ulicemi U Nové Hospody a Podnikatelská (závlek do Univerzitní a Teslovy) zpět k univerzitě. Z celé trasy závodu byla vyloučena doprava. Omezen byl provoz trolejbusové linky 15 a autobusových 24, 29 a 30. Omezení trvá od 12. do 16. hodiny. Spoje linky 15 směr Borská pole pokračují ze zastávky U Nové Hospody na točnu Nová Hospoda. Místo obvyklého provozu, kdy jsou spoje 15 střídavě ukončovány na Borských polích a Nové Hospodě tak všechny spoje jezdí na Novou Hospodu. První spoj linky 15 odkloněný z Borských polí na Novou Hospodu odjížděl z Lobez v 11:03, poslední pak v 15:33. Autobusové linky 24 a 30 jsou vedeny odklonem Folmavskou ulicí. Linky 29 a 30 jsou namísto v zastávce Borská pole ukončeny v zastávce U Nové Hospody (v případě potřeby sociálního zařízení zajedou řidiči manipulačně na točnu Nová Hospoda). V sobotu 4.10.2014 se nejedná o jediný odklon trolejbusové dopravy, probíhá také odklon linky 13 kvůli Pilsner Festu.

Na točně Nová Hospoda se kvůli odklonu setkaly nezvykle hned dva trolejbusy na lince 15, konkrétně vozy 455 a 481. - 4.10.2014 Na točně Nová Hospoda se kvůli odklonu setkaly nezvykle hned dva trolejbusy na lince 15, konkrétně vozy 455 a 481. - 4.10.2014 Vůz 550 přijíždí do výstupní zastávky Nová Hospoda. - 4.10.2014 Na točně Nová Hospoda se setkaly vozy 550 a 549, oba na lince 15. - 4.10.2014 Na točně Nová Hospoda se vůz 513 setkal s autobusem 511 na lince 30, který sem dojel ze své dočasné konečné stanice U Nové Hospody kvůli sociálnímu zařízení. - 4.10.2014 Kvůli odklonu linky 15 se na Nové Hospodě setkaly hned tři trolejbusy. - 4.10.2014 Solaris Urbino 18 ev.č. 565 směřuje na obratiště Nová Hospoda. - 4.10.2014 Solaris č. 503 v zastávce Folmavská rondel čekal na čas na odjezdu a ze zastávky vyjíždí spolu s 549 na 15. - 4.10.2014 Spoje linek 29 a 30 jsou ukončeny v zastávce U Nové Hospody. - 4.10.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 550 na spoji vedeném na Novou Hospodu namísto na Borská pole. - 4.10.2014 Ulice U Nové Hospody uzavřená kvůli půlmaratonu. - 4.10.2014 Běžci v ulici U Nové Hospody. - 4.10.2014 Běžci půlmaratonu v Podnikatelské ulici. - 4.10.2014 Běžci v ulici U Nové Hospody. - 4.10.2014

Pilsner Fest

V sobotu 4.10.2014 probíhá akce Pilsner Fest. Svátek plzeňského piva každoročně přiláká více než 40 tisíc návštěvníků. Akce se koná nejen v areálu pivovaru, ale i v přilehlé ulici U Prazdroje (je zde postaveno jedno z pódií). Ulice U Prazdroje je tak v úseku mezi křižovatkami se Sirkovou a s Lobezskou ulicí od 4.10. 4:00 do 5.10. 7:00 zcela uzavřena. Linka 13 je z ulic U Prazdroje a Anglické nábřeží odkloněna do ulic Šumavská a Americká. Náhradou za zrušené zastávky Prazdroj, Anglické nábřeží a Goethova obsluhují trolejbusy na objízdné trase zastávky Železniční poliklinika (jen směr Doubravka), Hlavní nádraží, Pařížská a Prokopova (oba směry - zastávka dočasně zřízena i ve směru Doubravka). Do Šumavské ulice je odkloněn i veškerý tranzit z ulice U Prazdroje, vzhledem k nízké propustnosti křižovatky Šumavská x Sirková x Americká x Mikulášská a pohybu velkého množství chodců se v Šumavské tvoří kolony, ve kterých spoje linek 11, 13, 15 a 16 nabírají zpoždění 5-10 minut. Kvůli velkému množství lidí ve městě jsou v sobotu na některé spoje linky 16 vypraveny kloubové trolejbusy. Kloubová vozidla jsou nasazena i na noční linky. V sobotu 4.10. se nejedná o jediný odklon trolejbusové dopravy, probíhá také odklon linky 15 na Borských polích.

Vůz 498 na lince 13 odkloněné do Šumavské ulice. - 4.10.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 540 vypravená na linku 16 popojíždí v koloně v Šumavské ulici. - 4.10.2014 Kolona v Šumavské ulici před křižovatkou s Americkou a Sirkovou. - 4.10.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 506 přijíždí k zastávce Hlavní nádraží. - 4.10.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 502 na odkloněné lince 13 zachycena v Šumavské ulici. - 4.10.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 499 projíždí Šumavskou ulicí. - 4.10.2014 Pilsner Fest probíhající i v ulici U Prazdroje. - 4.10.2014 Vůz 504 na odkloněné lince 13 zachycen ve stanici Pařížská. - 4.10.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 511 na odkloněné lince 13 obsluhuje zastávku Pařížská. - 4.10.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 502 obsluhuje dočasně zřízenou zastávku Prokopova (ve směru Doubravka). - 4.10.2014

Výměny trolejí a nosných sítí

Nové troleje a převěs v Husově ulici. - 25.9.2014 V září 2014 dochází v rámci průběžné obnovy trolejbusových tratí k výměně trolejí a nosných sítí trati z Koperníkovy do Husovy ulice v úseku od sekčního děliče (za zastávkou Tylova pro linku 18) k sjezdové výhybce na Husovo náměstí. Práce probíhají v nočních hodinách při přestávce provozu mezi cca 0:30 - 4:00. Během léta a podzimu proběhla výměna trolejí a nosných sítí také na náměstí Milady Horákové (včetně obratiště).

Prodloužení trasy linky 12 v Letkově

Od 30.8.2014 dochází ke změnám provozu linky 12 v Letkově vzešlých na základě požadavků obce. Trolejbusy zajíždí do nové zástavby v lokalitě V Podlesí. Upraveny jsou časové polohy jednotlivých spojů, o víkendu je pak provoz v úseku Božkov - Letkov zcela zastaven.

Obec Letkov zažívá v posledních letech velký přiliv obyvatel, v roce 2009 byla vyhlášena nejrychleji rostoucí obcí v ČR. Z velké části za to mohou developerské projekty společnosti Výstavba Pubec s.r.o. V letech 1998-2003 bylo v rámci projektu Letkov, V Podlesí I zhotoveno 88 parcel na 15 hektarech severovýchodně od Letkova. Pro velký úspěch navazuje od roku 2012 druhá etapa. V rámci této stavby bylo zhotoveno 111 zasíťovaných parcel na pozemcích mezi domy z první etapy projektu, lesem a místní vodní nádrží. Tyto parcely převzala obec Letkov v květnu 2014. Obec Letkov má nyní 620 obyvatel, po výstavbě domů na parcelách z druhé etapy se počet zvýší o dalších několik stovek.

S rostoucím počtem obyvatel vyvstává i potřeba kvalitní veřejné dopravy (pro majitele novostaveb je auto samozřejmostí, ale například odvoz jejich dětí do školy zajistí spíše veřejná doprava). Proto probíhá na jaře 2014 mezi obyvateli Letkova několik anket, nejprve na téma jestli je investice na zajíždění linky 12 do Letkova účelná a následně (po schválení zastupitelstvem obce dne 24.4.2014 prodloužení linky 12 do lokality V Podlesí) v jakém rozsahu by měl být provoz zajišťován. Obyvatelé jsou zde dotazováni na polohu školy svých dětí, na vlastnictví předplatného MHD pro vnější zónu, a také na to, které spoje (z tehdejšího jízdního řádu) považují za zbytečné. Přílohou ankety jsou počty obyvatel v Letkově (tříděné dle věku a částí obce), počty cestujících ve spojích linky spojích 12 do Letkova (data z června 2012) a především současný jízdní řád (linky 12 + autobusové linky ČSAD 450554 (Plzeň - Letkov - Tymákov - Starý Plzenec)), do kterého obyvatelé mají zapsat svoje návrhy časových poloh jednotlivých spojů tak, jak by jim vyhovovaly. S prodloužením linky 12 se počítá od 1.9.2014 nebo 1.1.2015. Dle vyjádření obce je primárním cílem doprava dětí a mládeže z/do škol v Plzni (18 – 23% z celkového počtu obyvatel) a dále zachování spojů využívaných pro cesty do Plzně např. k lékaři, za nákupem či na úřady. Málo využívané spoje budou zrušeny, a takto ušetřené finance se použijí na pokrytí zvýšených nákladů při prodloužení 12 do lokality V Podlesí (nárůst o 2,9 km na každém spoji).

Změny v provozu linky 12 vstupují v platnost 30.8.2014. Původní rozsah šesti spojů ve všední dny (odjezdy z Letkova 8:30, 10:45, 13:50, 16:48, 20:32, 23:48) a čtyř spojů o víkendech (8:35, 16:35, 20:27, 23:48) je změněn na sedm spojů ve všední dny (odjezdy ze zastávky Letkov, V Podlesí 7:11, 8:24, 10:39, 13:46, 15:28, 16:38 a 18:34). Víkendový provoz je zrušen. Jak vidíme, došlo k posílení dopravy v ranní a odpolední špičce na úkor večerních spojů. Dopravní obslužnost Letkova zajišťuje i linka ČSAD 450554. Ta je nepostradatelná především o víkendu, ale i v časných ranních či pozdějších večerních hodinách. O víkendových nocích obsluhuje Letkov ještě noční autobusová linka PMDP N11. I když změny platí od 30.8., na první spoj si obyvatelé Letkova museli počkat až do pondělí 1.9., protože o víkendu byl provoz linky 12 do Letkova zrušen. První spoj do zastávky Letkov, V Podlesí vedl trolejbus 24 Tr #504. Už v prvním spoji bylo několik cestujících a to jak do Letkova, tak z Letkova do Plzně (především školáci). Na historicky první spoj do Podlesí se přišel podívat starosta Letkova Ing. Rostislav Kotil. Obsluhu Letkova zajišťují výhradně trolejbusy 24 Tr díky výkonějšímu dieselagregátu. Směny, které do Letkova zajíždí, jsou 12/1, 12/6, a 12/12.

Z původní konečné na návsi v Letkově je linka 12 prodloužena do vilové čtvrti V Podlesí. Po příjezdu do Letkova trolejbusy neodbočují ke kapličce, ale pokračují přímo, zde odbaví v autobusové zastávce Letkov. Po průjezdu centrem obce zabočujeme doleva, směrem k silnici 180 na Kyšice, po krátké chvilce ale zatáčíme doprava a prostřední cestou směřujeme k místní vodní nádrži. Cesta je úzká, štěrková, již v minulých letech měla být při výstavbě kanalizace cesta rozšířena a vyasfaltována, ale kvůli obstrukcím několika občanů se tak stále neděje (aktuálně se hovoří o novém vyasfaltování na jaře 2015). Na starou cestu navazuje nová široká silnice vybudovaná už v rámci developerského projektu. Krátce po vjezdu na novou silnici odbavuje trolejbus v zastávce Letkov, U Studánky pojmenované podle blízkého vodního pramenu. Po odjezdu ze zastávky vůz projíždí okrajem malého lesa a dostává se do budoucí obytné čtvrti. Rozparcelované pozemky s elektrickými skříňkami dávají tušit, že zde všude budou stát nové domy. Na kruhovém objezdu se trolejbus vydá třetím výjedem a už se blíží k zastávbě z první etapy projektu. Zde je, u domů č. 252 a 276, zřízen zastávkový záliv Letkov, V Podlesí. Zastávka je zároveň nástupní i výstupní, trolejbusy zde mají 10-15 minut přestávku pro ochlazení dieselagregátu. Po odjezdu ze zastávky pokračují trolejbusy Stříbrnou ulicí přímo k dalšímu kruhovému objezdu, zde se otočí, projedou kolem zastávky a vydají se po stejné trase zpět k zastávce Letkov, U Studánky a dále směr Plzeň. Celou trasu zachycuje toto instruktážní video.

Nové spoje 12 do Letkova si díky svým výhodným časovým polohám rychle nachází své cestující. Pokud jedou z Plzně krátce po sobě trolejbus, i autobus ČSAD (v přepravní špičce obvyklá situace), často obyvatelé Letkova volí spíše trolejbus, který je zaveze blíže domovu než spoj ČSAD, který zastavuje jen na návsi.

Je krátce před 7. hodinou ranní a do zastávky Letkov, U Studánky právě přijel první spoj linky 12 do lokality V Podlesí. - 1.9.2014 Je krátce před 7. hodinou ranní a do zastávky Letkov, U Studánky právě přijel první spoj linky 12 do lokality V Podlesí. - 1.9.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 504 jako první spoj v zastávce Letkov, V Podlesí. - 1.9.2014 Vůz 504 na historicky prvním spoji do lokality V Podlesí. - 1.9.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 504 obsluhuje zastávku Letkov, U Studánky. - 1.9.2014 Vesnická idylka s vozem 504 v Letkově. - 1.9.2014 Vůz 504 pózuje na komunikaci z lokality V Podlesí do Letkova. Dle plánů má být cesta nově vyasfaltována a rozšířena. - 1.9.2014 Vůz 504 směřuje z Podlesí do Letkova. - 1.9.2014 Kromě trolejbusů zajišťují obsluhu Letkova i autobusy ČSAD (linka 450554 Plzeň - Tymákov - Starý Plzenec). - 1.9.2014 Označník ČSAD je využit i pro trolejbusovou linku 12 a noční autobusovou N11. - 1.9.2014 Nové jízdní řády trolejbusů jsou vyvěšeny na úřední desce OÚ. - 1.9.2014 Vůz 499 projíždí Letkovem. - 1.9.2014 Zastávka Letkov, V Podlesí slouží jako výstupní i nástupní zároveň. - 1.9.2014 Vůz 499 jako druhý spoj v nové stanici Letkov, V Podlesí. - 1.9.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 499 obsluhuje zastávku Letkov, U Studánky. - 1.9.2014 Poetický název Letkov, U Studánky. - 1.9.2014 Vůz 505 přijíždí do zastávky Letkov, U Studánky. - 4.9.2014 Na točně Božkov míjí 507 odstavenou 515. Stejně jako trolejbus směřuje do Letkova i autobus ČSAD. Vlivem 10 minutového zpoždění autobusu jedou oba spoje ve stejném čase. - 5.9.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 507 odpočívá na konečné stanici Letkov, V Podlesí. - 5.9.2014 Klid vilové čtvrti V Podlesí krátkodobě narušuje projíždějící 507. - 5.9.2014 Vůz 507 se otáčí na nejvzdálenější části celé trasy -  kruhovém objezdu v lokalitě V Podlesí. - 5.9.2014 Vůz 507 opouští kruhový objezd V Podlesí. - 5.9.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 507 opustila zastávku Letkov, U Studánky. - 5.9.2014 Dálnice, solární panely, chce se řici klasická česká scenérie, doplněná vozem 506 stoupajícím do lokality V Podlesí. - 5.9.2014 Vůz 506 projíždí kolem pozemků připravených pro výstavbu domů V Podlesí. - 5.9.2014 Vůz 506 směřuje ke své cílové stanici Letkov, V Podlesí. - 5.9.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 506 projíždí lokalitou V Podlesí. Na všech pozemcích je plánovaná výstavba domů, jak nasvědčují i připravené elektro skříně. - 5.9.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 506 projíždí lokalitou V Podlesí. Na všech pozemcích je plánovaná výstavba domů, jak nasvědčují i připravené elektro skříně. - 5.9.2014 Vůz 506 projíždí kolem elektrických skříní, které čekají na výstavbu dalších domů. - 5.9.2014 Na spoj do Letkova v Božkově čeká velké množství cestujících. - 10.9.2014

Školák rozbil sklo trolejbusu

Rozbitá výplň dveří na vozu 526. - 7.10.2014 Teprve asi deselitetý školák nejspíše z nudy hodil kamínek do dveří trolejbusu. Konkrétně se jednalo o vůz 526 odbavující 7.10.2014 v zastávce Náměstí Českých bratří. Jeden z cestujících viníka spatřil a na místě ho zadržel do příjezdu Městské policie. Škoda na trolejbusu byla vyčíslena na cca 30 tisíc Kč, rozbita je výplň jednoho křídla čtvrtých dveří. Provoz na lince 16 nebyl výrazněji omezen. Podrobnosti o události přináší portál Krimi Plzeň.

Kloubové trolejbusy na lince 16 i o víkendu

Škoda 27 Tr ev.č. 537 vypravená i o víkendu na linku 16 projíždí Šumavskou ulicí. - 30.8.2014 Na linku 16 jsou v běžném provozu nasazovány kloubové trolejbusy ve všední dny a sólo (12-metrové) vozy o víkendech. Během konce srpna a v druhé polovině září jsou na 16 hned dvakrát vypraveny kloubové trolejbusy i o víkendu jako posílení. Poprvé se tak děje o víkendu 30. a 31.8.2014 vlivem začátku školního roku, se kterým souvisí návrat obyvatel z dovolených a přesuny studentů na internáty. Podruhé je linka 16 posílena dne 21.9.2014 a to kvůli fotbalovému utkání FC Viktorie Plzeň. Kromě linky 16 je posílena i tramvajová linka 1/2 vypravením souprav místo sól.

Zpoždění trolejbusů kvůli padajícímu kamení

Ve čtvrtek 11.9.2014 byl v odpoledních hodinách uzavřen pravý jízdní pruh v ulici U Prazdroje pod železničním mostem. Důvodem bylo drobné kamení padající z mostu. Na mostě byly při opravě odkryty otvory, kterými při průjezdu vlaků propadávalo kamení na vozovku a chodník. Po svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu se začaly vytvářet kolony. Na průtahu městem sahala kolona vozidel až k parkovacímu domu Rychtářka. Trolejbusy linek 11, 12, 15, 16 a 17 v kolonách popojíždí od křižovatky U Prazdroje x Lobezská, v tomto relativně krátkém úseku spoje nabírají zpoždění do pěti minut. Horší je situace na lince 13, která do kolony vozidel vjíždí už na křižovatce U Jána. I zde ale zpoždění nepřesahuje 10 minut. Uzavírka pravého pruhu pokračuje i v dalších dnech.

Vůz 544 v ulici U Prazdroje. - 12.9.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 526 se kvůli padajícímu kamení z železničního mostu zařazuje do levého pruhu. - 12.9.2014 Vůz 527 se kvůli padajícímu kamení z mostu řadí do levého pruhu ulice U Prazdroje. - 12.9.2014 Vůz 525 se řadí do levého pruhu, kvůli uzavírce části vozovky po padání kamení z železničního mostu. - 12.9.2014

Noční trolejbusová linka N7

V noci z 29. na 30.8.2014 vstupují v platnost trvalé změny v provozu nočních linek. Zavedena je nová noční trolejbusová linka N7 (Nová Hospoda - Mrakodrap (přes NC Borská pole)). Autobusová noční linka N1, která Novou Hospodu obsluhovala do teď (trasa Bolevec - Mrakodrap - Nová Hospoda) je nově ukončena na točce Bory, jen poslední spoj (ve 4:30 od Mrakodrapu) jede až do zastávky Panasonic. Úkolem nové linky N7 je obsloužit depo Karlov, které je v noci nejvýznamnějším cílem v okolí.

Další změnou je posun rozjezdu nočních linek ze zastávky Mrakodrap z 20. minuty na 30. (N1 - N3 (+N7)) a z 50 na 00 (víkendové N4-N6). Trolejbus N7 přijíždí na rozjezd nočních linek jako první (už v 26. minutu), po výstupu cestujících vůz odjede do zastávky Goethova, kde řidič odklepne ukončení jízdy a začátek jízdy (nutné pro správné přehození výhybek na kruhovém objezdu na Americké), vyčká na rozjezd nočních linek (30. minuta) a blokově se otočí po trase Goethova - Kopeckého sady - Anglické nábřeží - Americká (v denním provozu troleje z Kopeckého sadů doprava na Anglické nábřeží a dále na Americkou žádná linka nevyužívá). Zastávku Mrakodrap trolejbus opouští minutu po rozjezdu nočních autobusových linek N1, N2 a N3, tedy 0:31, 1:31, 2:31, 3:31 a 4:31 (tento spoj jede jen do zastávky Techmania a dále do depa). Spoje N7 odbavují ve všech zastávkách jako linka 15 (Mrakodrap - Nová Hospoda). Na točně Nová Hospoda má trolejbus přestávku 28 minut (odjezdy 1:12, 2:12, 3:12 a 4:14). První spoj (směr Mrakodrap) zařazuje z depa Karlov v zastávce Techmania v 0:21. Linka N7 je v provozu celotýdenně.

Informace ke změnám nočního provozu od 30.8.2014.

Provoz noční linky je zajištěn pokračováním směny 15/3. Na N7 jsou vypravovány přednostně trolejbusy 21 Tr (díky uzavřené kabině a dieselagregátu). Na lince není při běžném provozu dieselagregát potřeba, ale stejně jsou zde vozidla s agregátem nasazována, aby při napětových výlukách a údržbě měníren či tratí nedocházelo ke zbytečným komplikacím s výměnou vozů. Při zavedení linky N7 není zvýšena noční potřeba trolejbusových řidičů, provoz je zajišťován místo služby noční trolejbusové zálohy (dříve směna 13/3). Počet vozokm se oproti původnímu stavu mění jen minimálně. Naopak dojde k úspoře nákladů (elektrická energie má nižší náklady než nafta). Trolejová síť je pod napětím udržována nonstop z bezpečnostních důvodů. Noční trolejbusová linka N7 kromě obsluhy depa Karlov přináší i další výhodu, nepřetržitým provozem dojde k redukci námrazy na trolejích, která je především v lokalitě Borských polí velkým problémem. Pro obyvatele Nové Hospody dojde k výraznému zkrácení cestovního času (z 26 minut na 13). Nevýhodou zavedení linky N7 a zkrácení linky N1 je zhoršení obsluhy lokalit Zeleného trojúhelníku a Zátiší, v obou těchto lokalitách ale v noci dochází k minimálnímu obratu cestujících. Do Zátiší by trolejbus teoreticky zajíždět mohl, problémem jsou neexistující trolejové propojky na točce Zátiší, které by trolejbusu umožňovaly otočit se ve směru jízdy z Nové Hospody (od kruhového objezdu u Makra). Provoz na dieselagregát by v noci rušil obyvatele a nasazování sběračů by bylo pro řidiče rizikové.

Noční provoz trolejbusů od 30.8.2014 je v Plzni znovu zaveden po 20 letech. Dříve jezdily trolejbusy v nočním provozu na linkách 12, 13 a 16. Nepřetržitý na těchto linkách byl ukončen při zavádění autobusových linek N1 - N3 v noci ze 7. na 8.11.1994. Od té doby jezdily trolejbusy v celonočním provozu jen v svátečních nocích z 24. na 25.12. a z 31.12. na 1.1. na linkách 13 a 16. Po zavedení linky N7 je v plánu ještě vytvořit noční trolejbusovou linku po trase denní linky 16, zde je komplikací snesená část trolejbusové trati v Masarykově ulici (mezi Těšínskou a Rokycanskou), kvůli nutnému závleku do Lobez po vzoru stávající autobusové linky N3 (provoz na dieselagregát by byl komplikovaný). Následně zůstanou zachovány dvě autobusové linky, které budou spojovat Bolevec/Košutku s Černicemi/Skvrňany.

V první noc provozu N7 (z 29. na 30.8.2014) ještě nebyla v palubním počítači vozu 492 (který službu 15/3 resp. N7 zajišťoval) nahrána aktuální data s linkou N7, proto jezdily spoje označené jako linka 15. Ještě v průběhu noci byla data zaktualizována a vůz už jezdil se správnou linkovou orientací.

První noc provozu linky N7 byly spoje kvůli absenci dat v palubním počítači označeny jako linka 15. První noc službu na N7 zajišťoval vůz 492. - 30.8.2014 První noc provozu linky N7 byly spoje kvůli absenci dat v palubním počítači označeny jako linka 15. První noc službu na N7 zajišťoval vůz 492. - 30.8.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 492 na nové noční trolejbusové lince N7 zachycena ve výstupní zastávce Nová Hospoda. - 7.9.2014 Vůz 492 na noční trolejbusové lince N7. - 7.9.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 492 při přestávce na točně Nová Hospoda. - 7.9.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 492 při přestávce na točně Nová Hospoda. - 7.9.2014 Na konečné Nová Hospoda má každý spoj přestávku 28 minut. - 7.9.2014 Vůz 492 obsluhuje nástupní zastávka Nová Hospoda. - 7.9.2014 Spoj N7 z Nové Hospody jede s cílem Mrakodrap, po odbavení v zastávce Mrakodrap a ukončení jízdy se cíl změní na Goethova. - 7.9.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 492 přijela do své konečné zastávky Mrakodrap. - 7.9.2014 Trolejbus na N7 po dobu rozjezdu nočních autobusů ve stanici Mrakodrap vyčkává v zastávce Goethova. I přes cíl N7 Goethova se cestující do této zastávky legálně nemohou svézt (jako výstupní stanice je uveden Mrakodrap). S cílem Mrakodrap taky N7 jede od Nové Hospody až na Americkou. Po obsluze zastávky Mrakodrap a odklepnutí ukončení jízdy se cíl změní na Goethova (opatření kvůli přehazování výhybek na kruhovém objezdu na Americké). - 7.9.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 492 na lince N7 obsluhuje zastávku Mrakodrap. - 7.9.2014

Provozní změny u trolejbusů po převedení do depa Karlov

Změna vozovny přináší i změny v organizaci provozu trolejbusů. Od 23.8.2014 platí nové grafikony zohledňující depo Karlov. Spoje vyjíždějící z depa začínají v zastávce Techmania. Cílovou stanicí pro spoje 10X - 18X je také stanice Techmania, příp. Ke Karlovu. U většiny linek dochází, v porovnání se starou vozovnou Cukrovarská, k prodloužení vzdáleností mezi výjezdem z depa a první zastávkou dané linky. Polohy spojů zůstaly nezměněny, pouze byly vlivem delšího přesunu prodlouženy směny řidičům. Podrobnosti o změnách jsou k dispozici na stránce depa Karlov.

Škoda 21 Tr ev.č. 485 zatáčí z Emilovy do Borské. - 28.8.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 495 vyjíždí z depa Karlov na odpolední směnu 13/14. - 28.8.2014 Vůz 536 na spoji vyjíždějícím z depa Karlov. Spoj končí v zastávce Mrakodrap, na kruhovém objezdu se bez cestujících otočí a dále bude pokračovat jako linka 12 na Novou Hospodu. - 26.8.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 488 jako 14X projíždí po Americké třídě. - 25.8.2014 Spoje zatahující z centra do depa Karlov jsou označeny cílovou stanicí Techmania. To je i případ vozu 494 vracejícího se z linky 13. - 25.8.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 455 v čele vozidel směřujících Borskou ulicí do depa Karlov. - 26.8.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 543 směřuje do depa Karlov. - 25.8.2014 Vůz 446 zatahuje ze směny 18/2 (dříve 11/5) do depa Karlov. - 26.8.2014

Stěhování trolejbusů z vozovny Cukrovarská do nového depa na Karlově

V průběhu léta 2014 dochází ke stěhování autobusů, trolejbusů a jejich technického zázemí z vozovny Cukrovarská do nově vybudovaného depa Karlov. Jako první se stěhují autobusy, a to 18.7.2014. Trolejbusy se přesunují 22.8.2014. Krátce po trolejbusech se přestěhuje i údržba, čímž vozovna Cukrovarská definitivně osiří. Myčka vozidel (a časem nejspíše i odstavná plocha) bude pronajímána logistické firmě C.S.CARGO a.s. Snesení trolejí ve vozovně se původně plánovalo do konce září, dle aktuálních informací práce začnou nejdříve v listopadu. Troleje v okolních ulicích (např. Černická) i v hale lehké údržby trolejbusů budou ponechány. Do konce září bude areál vozovny kompletně vyklizen a předán Správě veřejného statku města Plzně, která s ním bude dále disponovat. S dvěma budovami ve vozovně (dílny těžké údržby a hala těžké údržby autobusů) se po investicích cca 7 milionů počítá jako s dějištěm kulturních akcí v rámci Evropského hlavního města kultury 2015 (původní kulturní centrum na Světovaru se nestihne vybudovat kvůli kontaminaci areálu). Haly budou využity pro výstavy designu a fotografií, ale i pro živé umění. Zatím je zapůjčení budov dohodnuté do konce roku 2017. Probíhající architektonické studie plánují na pozemcích vozovny stavbu domů a sportovního zázemí. Jedním z původních plánu bylo i využití haly lehké údržby trolejbusů jako depozitáře muzea MHD. V září jsou na radě městského obvodu Plzeň 3 projednávána různá využití staré vozovny, například pronájem spodní odstavné plochy logistické firmě pro odstav kamionů. Zajímavým nápadem je zpřístupnění plochy při hokejových zápasech pro parkování vozidel fanoušků. V blízkosti zimního stadionu je při domácích zápasech velmi obtížné zaparkovat.

Pohled na areál vozovny Cukrovarská, kterou využívají už jen trolejbusy. - 21.8.2014 Spodní (na snímku levá) část vozovny patří trolejbusům, horní část obývaly do července autobusy. - 21.8.2014 Letecký pohled na vozovnu Cukrovarská v poslední den, kdy v ní jsou trolejbusy deponovány. - 21.8.2014 Odstavná plocha pro trolejbusy se nachází blízko řeky Radbuzy. - 21.8.2014 Letecký pohled na trolejbusy odstavené ve vozovně Cukrovarská. - 21.8.2014 Letecký pohled na trolejbusy odstavené ve vozovně Cukrovarská. - 21.8.2014 Vůz 531 se stal posledním trolejbusem, který prošel vyšším stupněm dílenské prohlídky v dílnách vozovny Cukrovarská. Po 531 v dílnách zbyla jen 487 na opravě zadní nápravy. Na snímku vůz zatáčí z Heldovy do Doudlevecké. - 21.8.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 533 vjíždí do myčky ve vozovně Cukrovarská. - 21.8.2014

Podívejme se nyní podrobněji na průběh provozu v pátek 22.8.2014, posledního dne trolejbusů ve staré vozovně Cukrovarská. Do přibližně 0:40 dojíždí do vozovny poslední spoje z čtvrteční výpravy. Během následujících několika hodin je ve vozovně relativně klid, probíhá úklid vozidel a příprava na ranní výjezd. V areálu vozovny je přibližně 80 trolejbusů, některé nepojízdné trolejbusy byly na Karlov odtaženy už v předchozích dnech. Jako první páteční spoj opouští vozovnu kolem 3:30 vůz 501. Tento vůz jede manipulačně jako noční služební trolejbus do zastávky Prokopova, kde pro řidiče ranních směn dělá přípoj k rozjezdu nočních autobusových linek . Ve 3:40 trolejbus odjíždí z Prokopovy zpět k vozovně. Po výstupu řidičů u vrátnice vozovny má trolejbus v Černické ulici přibližně 30 minut přestávku. Během přestávky se na voze vystřídají řidiči (noční řidič je střídán řidičem směny 13/3). Ve 4:13 se trolejbus vydává na cestu ze zastávky Zimní stadion jako první 13 do Černic. V ten samý čas odjíždí ze zastávky U Radbuzy vůz 533 na 16/17, který vyjížděl z haly lehké údržby. Po této dvojici prvních ranních spojích už v krátkém sledu následují další a další. Během cca 80 minut (4:10 - 5:30) opustí při prázdninové výpravě ve všední den vozovnu Cukrovarská 53 trolejbusů (+vůz z nočního služebního trolejbusu). Intenzitu vyjíždění ilustruje následující video. Výjezdem spoje linky 15 v 5:34 ranní výprava končí.

Vůz 501 jako noční služební trolejbus v zastávce Prokopova vyčkává na řidiče z rozjezdu nočních linek ve 3:40, které odveze do vozovny na nástup směny. Noční služební vůz je prvním trolejbusem, který vyjíždí z vozovny Cukrovarská. - 22.8.2014 Vůz 501 po vykonání nočního služebního vozu (odvoz řidičů do vozovny z rozjezdu nočních linek ve 3:40 od Mrakodrapu) vyčkává v Černické ulici na svůj odjezd v 4:13 jako první 13 do Černic. - 22.8.2014 Vůz 501 po vykonání nočního služebního vozu (odvoz řidičů do vozovny z rozjezdu nočních linek ve 3:40 od Mrakodrapu) vyčkává v Černické ulici na svůj odjezd v 4:13 jako první 13 do Černic. - 22.8.2014 Hodinky ukazují 4:16 a z vozovny Cukrovarská do ulic vyjíždí první ranní trolejbusy. Dnes naposledy. Na snímku vyjíždí z haly denní údržby 538. - 22.8.2014 Vůz 452, který vyjel z haly denní údržby, pouští na křižovatce Doudlevecká x Presslova vůz 539 vyjíždějící ze spodní odstavné plochy. Zajímavostí je, že oba vozy jsou na lince 16, ale každý směřuje na opačnou konečnou. - 22.8.2014 Trolejbusy po výjezdu z vozovny odbavují v zastávce U Radbuzy. - 22.8.2014 Kolem 4:38 jsou výjezdy trolejbusů nejintenzivnější. - 22.8.2014 Během cca 80 minut opustí při prázdninové výpravě vozovnu Cukrovarská 53 trolejbusů. - 22.8.2014 Škoda 25 Tr ev.č. 521 pózuje ve vrátnici vozovny Cukrovarská v poslední den provozu vozovny. - 22.8.2014 Při posledním ranním výjezdu z vozovny Cukrovarská je zachycen vůz 517 čekající na odbočení do Doudlevecké. - 22.8.2014

Krátce po 6:40 zastavuje ve vrátnici vozovny Cukrovarská první zatahující spoj z ranní směny. Jedná se o 524 z 11/6. Řidič i s vozidlem projede vozovnou Cukrovarská a směřuje do depa Karlov. Zde vrátnicí projíždí v 7:17. Tento postup budou opakovat i další spoje vracející z ranní směny. Vybraní řidiči ze zatahujících ranních dělených směn po příjezdu do vozovny Cukrovarská vyplní jízdní výkazy a dle pokynů výpravčího odstaví svůj ranní vůz, přejdou do určeného vozu a ten převezou na Karlov, případně do nového depa pokračují přímo svým ranním vozem. Před cestou na Karlov řidiči nastaví cíl MANIPULAČNÍ JÍZDA. Trasa měřící 3,4 km vede z vozovny Cukrovarská ulicemi Presslova, Doudlevecká, Prokopova, Americká, Tylova, Koperníkova, Borská, Emilova až do depa Karlov. Ranní zátahy jsou nejitenzivnější mezi 8. a 9. hodinou, v tuto dobu se tak stěhuje více než desítka trolejbusů. Celkově je během rána a dopoledne i s pomocí záloh na Karlov přepraveno až 20 vozů.

Hodinky ukazují 7:17 a do depa Karlov právě přijíždí první trolejbus, který se po skončení ranní směny otočil přes starou vozovnu. Jedná se o vůz 524 ze směny 11/6. Tato směna se s novým depem stane minulostí, bude přeznačena na 18/1. - 22.8.2014 Hodinky ukazují 7:17 a do depa Karlov právě přijíždí první trolejbus, který se po skončení ranní směny otočil přes starou vozovnu. Jedná se o vůz 524 ze směny 11/6. Tato směna se s novým depem stane minulostí, bude přeznačena na 18/1. - 22.8.2014 Jedním z prvních trolejbusů přesunujících se v pátek ráno z vozovny Cukrovarská na Karlov se stala 446. - 22.8.2014 Vůz 549 dosloužil na směně 15/10 a po průjezdu vozovnou Cukrovarská zamíří na Karlov. Na snímku opouští areál vozovny spodní vrátnicí. - 22.8.2014 Z ranní části dělené směny linky 16 do vozovny zatahuje vůz 543. - 22.8.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 452 jako 16X zatáčí do Cukrovarské ulice. - 22.8.2014 Vozy 529 a 522 čekají v Cukrovarské ulici na vjezd do vozovny. - 22.8.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 529 ve vrátnici vozovny Cukrovarská. - 22.8.2014

Kromě vozidel se ze staré vozovny stěhuje i vybavení. Stroje, náhradní díly, pneumatiky, nábytek a další, se musí přestěhovat spolu s trolejbusy. Během dopoledne i odpoledne tak mezi Cukrovarskou a Karlovem pendlují vozidla společnosti Bammer Trade (příp. další stěhovací vozy).

Stěhování vybavení vozovny Cukrovarská. - 22.8.2014 V hale lehké údržby mají nad trolejbusy přesilu stěhovací vozidla. - 22.8.2014 V této části haly LOT zbývá už jen poslední vůz, 14 TrM #444. - 22.8.2014 V hale LOT už žádný trolejbus opravován nebude... - 22.8.2014 Před prázdnou halou lehké údržby stojí 499. Tento vůz vyčká na průjezd posledního trolejbusu z linky, následně se do něj přestěhují věci z objetku a odjede na Karlov. Bude to tedy poslední vůz, který opustí vozovnu Cukrovarská. - 22.8.2014 Opuštěná výpravna. - 22.8.2014 Odvážení pneumatik z haly lehké údržby. - 22.8.2014 Tramvajové koleje připomínající minulost vozovny (manipulační spojku z náměstí Republiky do vozovny). - 22.8.2014 Pohled na budovu myčky. Ta bude po vystěhování trolejbusů pronajímána logistické firmě. - 22.8.2014 Vyklízení vozovny Cukrovarská. - 22.8.2014 Vůz 529 zachycen v areálu vozovny Cukrovarská. - 22.8.2014 Manipulace s 31 Tr pro Bratislavu v areálu vozovny Cukrovarská. - 22.8.2014 Manipulace s 31 Tr pro Bratislavu v areálu vozovny Cukrovarská. - 22.8.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 484 sjíždí na odstavnou plochu. - 22.8.2014

Výjimku ze stěhování mají dílny těžké údržby, které se mají vystěhovat až týden po trolejbusech (tedy do 29.8.). Poslední trolejbus, který prošel dílenskou prohlídkou vyššího stupně, je 26 Tr #531. Dílny opustil ve středu 20.8., stejně tak jako poslední tramvaj, která zde byla na prohlídce (střední článek KT8D5 #289). Až do pátečního poledne v hale těžkých oprav vydržel vůz 21 Tr #487, kterému zde byla opravována zadní náprava. Po poledni vůz vlastní silou odjíždí do depa Karlov. Tento vůz se tak stal definitivně posledním trolejbusem v dílnách staré vozovny. Dílny těžké údržby byly v provozu celých 82 let (od roku 1934).

Vlevo těžké opravny, vpravo cesta na odstavnou plochu. - 22.8.2014 Posledním trolejbusem v dílnách vozovny Cukrovarská se stala 21 Tr #487. - 22.8.2014 Pohled do prázdných dílen. - 22.8.2014 Vybavení dílen se vystěhuje do příštího týdne. - 22.8.2014 Dílny, ve kterých probíhala těžká údržba. - 22.8.2014 Dílny ve staré vozovně už jsou skoro prázdné, z vozidel zde zbývá jen 21 Tr #487. - 22.8.2014 Dílny, ve kterých probíhala těžká údržba. - 22.8.2014 Pohled do prázdných dílen. - 22.8.2014 Dílny ve staré vozovně už jsou skoro prázdné, z vozidel zde zbývá jen 21 Tr #487. - 22.8.2014 Přesuvna před těžkou údržbou. - 22.8.2014 Přesuvna před těžkou údržbou. - 22.8.2014 Stěhování vybavení a náhradních dílů z haly těžké údržby. - 22.8.2014 Stěhování do depa Karlov. - 22.8.2014 Pohled na budovu dílen vystavěnou v roce 1934. - 22.8.2014

Během pátečního dopoledne se naskýtá poslední šance vidět odstavnou plochu vozovny Cukrovarská zaplněnou trolejbusy. Na ploše přezdívané „hřiště“ jsou trolejbusy připravené k vyjetí na odpolední části dělených směn. Další odstavená vozidla budou odpoledne převezena na Karlov. Dopoledne se naposledy po „hřišti“ projely trolejbusy testované Škodou Electric, konkrétně se jednalo o dvě bratislavské 31 Tr. Zkoušky nutné před vyjetím do ulic budou u zkušebních trolejbusů nově probíhat také v depu Karlov. Stačí popojít pár metrů od odstavné plochy trolejbusů, a hned nám prázdné nádvoří vozovny ukazuje, jak osiřele bude už zítra vypadat celá areál. Plocha mezi vrátnicí Presslova a halou těžké údržby autobusů byla vždy plná vozidel, nyní zde autobusy připomínají jen skvrny od oleje. Budovu těžké údržby místo autobusů obývají vlaštovky.

Škoda 14 TrM ev.č. 455 opouští vozovnu Cukrovarská a směřuje do depa Karlov. - 22.8.2014 Ještě před dvěma měsíci byl tento prostor plný autobusů... - 22.8.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 437 vracející se z 14/2 přijíždí k spodní odstavné ploše vozovny Cukrovarská. - 22.8.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 437 vracející se z 14/2 přijíždí k spodní odstavné ploše vozovny Cukrovarská. - 22.8.2014 Plzeňské trolejbusy (spolu s jedním „vetřelcem“) odstavené ve vozovně Cukrovarská. - 22.8.2014 Trolejbusy odstavené ve vozovně Cukrovarská v poslední den provozu této vozovny. - 22.8.2014 Část odstavné plochy už dopoledne zůstala prázdná. Přesně takto bude večer vypadat celá vozovna. - 22.8.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 437 po příjezdu ze směny 14/2. - 22.8.2014 Trolejbusy 484 a 437 jsou po ranní části směn odstavené ve staré vozovně. - 22.8.2014 Vozy 525 a 495 jsou naposledy odstaveny ve vozovně Cukrovarská. - 22.8.2014 Odstavené trolejbusy čekají na přesun do nového depa Karlov. - 22.8.2014 Poslední den trolejbusů ve vozovně Cukrovarská. - 22.8.2014 Trolejbusy na odstavné ploše čekají na výjezd na odpolední směnu. Při návratu z odpolední pak už jen starou vozovnou projedou a zamíří na Karlov. - 22.8.2014 Vůz 443 osaměle stojí ve vozovně Cukrovarská. - 22.8.2014 Vůz 500 v čele odstavených trolejbusů ve vozovně Cukrovarská. - 22.8.2014 Nádvoří vozovny bylo vždy plné autobusů... Ty jsou nyní už deponovány na Karlově. - 22.8.2014 Nádvoří vozovny bylo vždy plné autobusů... Ty jsou nyní už deponovány na Karlově. - 22.8.2014 Nádvoří vozovny bylo vždy plné autobusů... Ty jsou nyní už deponovány na Karlově. - 22.8.2014 Opuštěná hala autobusových dílen. Místo autobusů nyní halu obývají vlaštovky. - 22.8.2014 Opuštěná hala autobusových dílen. Místo autobusů nyní halu obývají vlaštovky. - 22.8.2014

Mezi 12:28 a 13:48 opustily vozovnu Cukrovarská trolejbusy odpolední směny. Celkem se jedná o 17 vozů. Všechna vozidla vyjížděla ze spodní odstavné plochy až na vůz 522, který jako poslední pravidelný spoj vyjel z haly lehké údržby. Po něm následovala jen 487 přesunující se z dílen (poslední vůz v dílnách těžké údržby) do nového depa Karlov. Jako poslední opustil během odpoledne halu lehké údržby používanou od roku 1899 tramvajemi, od roku 1949 trolejbusy, vůz 444, který při svém manipulačním přesunu na Karlov posloužil i jako stěhovací vozidlo na nábytek. Pokud nepočítáme řidičský svoz z vozovny do Lobez vedený jako linka 15 ve 23:55, stal se posledním trolejbusem vyjíždějícím z vozovny na pravidelný spoj vůz 443 ve 13:48 na službě 13/14. Ve 14. hodin zbývá v areálu celé vozovny už jen 7 trolejbusů (5 na spodní odstavné ploše, 1 v hale lehké údržby trolejbusů (LOT) - zmiňovaná 444, 1 před halou LOT).

Je 12:33 a do Heldovy ulice z haly lehké údržby přijíždí poslední trolejbus vyjíždějící na pravidelný spoj. Je jím 522 na 16/14. - 22.8.2014 Je 12:33 a do Heldovy ulice z haly lehké údržby přijíždí poslední trolejbus vyjíždějící na pravidelný spoj. Je jím 522 na 16/14. - 22.8.2014 Škoda 25 Tr ev.č. 522 vyjíždějící na 16/14 ve 12:34 je posledním pravidelným spojem vyjíždějícím Heldovou ulicí. Na snímku vůz zachycen při přendavání sběračů. - 22.8.2014 Škoda 25 Tr ev.č. 522 zatáčí z Heldovy do Doudlevecké. - 22.8.2014 Vůz 487 se ještě dopoledne nacházel v dílnách jako poslední vůz vůbec. Po 13. hodině už vlastní silou projíždí Černickou ulicí. - 22.8.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 487 opouští halu lehké údržby a vyjíždí do Heldovy ulice. V hale už zbyla jen 14 TrM #444, která bude přestěhována do několika hodin. 487 je tak předposledním trolejbusem, který touto ulicí projíždí. - 22.8.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 490 zatáčí z Presslovy do Černické ulice. Jedná se o poslední trolejbus, který Černickou ulicí projede. - 22.8.2014 Posledním trolejbusem vyjíždějícím z vozovny Cukrovarská na pravidelný denní spoj se stal vůz 443 na směně 13/14 ve 13:48. Pro úplnost dodejme, že krátce před půlnocí ještě vozovnu opustil spoj linky 15 sloužící převážně pro rozvoz řidičů. - 22.8.2014 Pohled do prázdné haly lehké údržby. - 22.8.2014 Stěhování nábytku do vozu 444. - 22.8.2014

Krátce po 16:30 projíždí branou vozovny první trolejbus zatahující z odpolední směny. Řidič zastaví v horní vrátnici, dostane pokyny k přesunu do depa Karlov, následně projede vozovnou Cukrovarská a vydá se směrem na Karlov. Tento postup budou opakovat všechny další dojíždějící spoje až do ukončení provozu. Důvod proč řidiči zatahují přes starou vozovnu je dodržování jízdních řádů, které se spoji zatahujícími do vozovny počítají. Změna jízdních řádů zohledňující depo Karlov začne platit až o den později, 23.8.2014. Kromě projíždějících trolejbusů v areálu vozovny zbývá v pátek v podvečer už jen jediný trolejbus, 24 Tr #499, který před halou lehké údržby vyčká na průjezd posledního spoje. Následně se do něj přestěhuje inventář z výpravny a do depa Karlov odjede také. Záložní trolejbusy jsou už nyní připravené k vyjetí z depa Karlov. Mezi 17. a 20. hodinou se do nového depa stěhuje nejvíce trolejbusů, a to celkem 31 vozů. Během večera postupně svoji službu na lince končí další vozy.

Vůz 485 ve vrátnici vozovny Cukrovarská. - 22.8.2014 Před prázdnou halou lehké údržby stojí 499. Tento vůz vyčká na průjezd posledního trolejbusu z linky, následně se do něj přestěhují věci z objetku a odjede na Karlov. Bude to tedy poslední vůz, který opustí vozovnu Cukrovarská. - 22.8.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 543 vyčkává na uvolnění vjezdu do vozovny. - 22.8.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 443 přijíždí do vrátnice vozovny Cukrovarská, kde se dozví pokyny před cestou na Karlov. - 22.8.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 532 projela prázdnou vozovnou Cukrovarská a směřuje na Karlov. - 22.8.2014 Vůz 443 zastavil na opuštěném „hřišti“. - 22.8.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 443 naposledy projíždí odstavnou plochou vozovny Cukrovarská. - 22.8.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 443 směřuje k vrátnici Presslova. - 22.8.2014 Vůz 529 projíždí prázdnou vozovnou Cukrovarská. - 22.8.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 529 opouští vozovnu Cukrovarská a vydává se vstříc depu Karlov. - 22.8.2014 Kolem 18. hodiny se v krátkém sledu z Cukrovarské na Karlov stěhovalo hned několik trolejbusů zatahujících z denních linek. Na snímku jsou při stěhování v Presslově ulici zachyceny vozy 541 a 519. - 22.8.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 435 v 18:24 opouští areál vozovny Cukrovarská. Kromě trolejbusů projíždějících vozovnou je v celém areálu už jen jeden trolejbus - 24 Tr #499, který vyčkává na průjezd posledního nočního spoje. - 22.8.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 435 vyjíždí vstříc depu Karlov. - 22.8.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 542 zatáčí k vrátnici Presslova. - 22.8.2014

V novém depu příjíždějící trolejbusy navigovali zaměstanci PMDP. Na průjezd trolejbusů sítí výhybek dohlíželi i pracovníci horního vedení. Řidiči zatím výhybkami projížděli velmi opatrně. První noc trolejbusů v novém depu přišla vyfotografovat regionální média.

Nejvíce trolejbusů do depa Karlov zamířilo mezi 17. a 19. hodinou. - 22.8.2014 Trolejbusy byly v depu Karlov při stěhování navigovány zaměstnanci. - 22.8.2014 Škoda 25 Tr ev.č. 522 projíždí novým depem. - 22.8.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 484 čeká na odbočení k depu Karlov. Zatímco trolejbusy se v novém depu teprve budou zabydlovat, autobusy jej využívají už více než měsíc. - 22.8.2014 Vůz 493 zatáčí k cíli své cesty - depu Karlov. - 22.8.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 495 přijíždí do depa Karlov. - 22.8.2014 Vůz 531 ze směny 15/7 čeká na odbočení k novému depu. - 22.8.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 531 Emilovou ulicí přijíždí do nového depa na Karlově. - 22.8.2014

Na poslední trolejbus ve vozovně Cukrovarská musíme počkat na sobotu 23.8.2014. V 0:36 do Cukrovarské ulice přijíždí vůz 501 ze směny 13/3. Ještě přehodit sběrače, zapózovat přítomným fotografům a hurá na Karlov. Zajímavostí je, že vůz 501 byl prvním vozem, který v pátek ráno vozovnu opustil jako noční služební trolejbus, a nyní je posledním pravidelným spojem končícím ve vozovně Cukrovarská. Na dojezd posledního spoje čeká osádka vozu 499, do kterého byl přestěhován inventář z výpravny. Vůz 499 se tak stane definitivně posledním trolejbusem ve vozovně Cukrovarská. Po průjezdu osamělou vozovnou trolejbus zastaví fotografům ve spodní vrátnici Presslova. Poslední rozhlédnutí řidiče na plochu „hřiště“, která byla vždy plná vozidel. V 0:56 opouští vůz areál vozovny Cukrovarská a vydává se vstříc depu Karlov. Stará vozovna definitivně osiřela. Za tři hodiny už začnou vyjíždět trolejbusy sobotní ranní výpravy z nového depa...

V 0:36 je vůz 501 zachycen při přendavání sběračů v Cukrovarské ulici. Jedná se o poslední trolejbus, který přijíždí do vozovny Cukrovarská. - 23.8.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 501 ze směny 13/3 je posledním trolejbusem, který přijel do vozovny Cukrovarská. Je 0:40 a vůz už má nastavený cíl MANIPULAČNÍ JÍZDA, se kterým projede centrem města do nového depa na Karlově. - 23.8.2014 Dříve nemyslitelné, aby ve vozovně Cukrovarská byly po půlnoci jen dva trolejbusy, se stalo skutečností. Vůz 501 odjíždí na Karlov, vůz 499 (v levé části snímku) se chystá na odjezd za ním. Tím pak celá vozovna definitivně osiří. - 23.8.2014 Vůz 499 couvá od haly lehké údržby. - 23.8.2014 Poslední zátah pravidelného spoje opustil vozovnu, vůz 499 vycouval od haly lehké údržby, přendal sběrače a chystá se na cestu na Karlov. - 23.8.2014 Vůz 499 jako poslední trolejbus pózuje na opuštěné ploše vozovny Cukrovarská. - 23.8.2014 Vůz 499 po průjezdu zcela prázdným „hřištěm“ pózuje ve vrátnici Presslova. Jedná se o poslední trolejbus, který opouští starou vozovnu. Trolejbus projíždí bránou vozovny v 0:56, tímto okamžikem se definitivně uzavírá jedna éra v historii plzeňských trolejbusů. - 23.8.2014 Vůz 499 po průjezdu zcela prázdným „hřištěm“ pózuje ve vrátnici Presslova. Jedná se o poslední trolejbus, který opouští starou vozovnu. Trolejbus projíždí bránou vozovny v 0:56, tímto okamžikem se definitivně uzavírá jedna éra v historii plzeňských trolejbusů. - 23.8.2014

Přesun zastávky Borská pole (směr centrum)

Od 20.8.2014 probíhá přesun nástupní zastávky Borská pole (směr centrum). Zastávka je z ulice U Nové Hospody přesunuta o cca 70 metrů zpět do Teslovy ulice (výjezd z točny) před křižovatku s ulicí U Nové Hospody. Důvodem přesunu jsou stavební práce na chodníku v ulici U Nové Hospody, konkrétně výstavba nového přístřešku pro cestující v prostoru zastávky. Obdobná čekárna v srpnu 2014 vzniká i v zastávce NC Borská pole (směr z centra) - foto. Nové čekárny kazí jen skutečnost, že nejsou vybaveny bočními stěnami a při dešti tak nemohou poskytnout dostatečnou ochranu pro cestující.

Škoda 26 Tr ev.č. 548 obsluhuje dočasnou zastávku Borská pole v Teslově ulici. - 26.8.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 548 obsluhuje dočasnou zastávku Borská pole v Teslově ulici. - 26.8.2014 Pohled na zastávku Borská pole. Trolejbus na snímku právě obsluhuje dočasnou zastávku zřízenou v Teslově ulici (kvůli výstavbě čekárny, která započne v příštích dnech) a původní zastávku už pak jen projede. - 26.8.2014 Upozornění o přesunu zastávky. - 26.8.2014 Nová čekárna v zastávce Borská pole. - 25.9.2014 Vůz 514 projíždí zastávku Borská pole, ve které je nově umístěn příštřešek pro cestující. - 25.9.2014

V prostoru uzavřené zastávky se velmi dlouhou dobu nic neděje. Na začátku prosince je nově vyasfaltována část vozovky u nástupiště. Od 5.12.2014 je zastávka vrácena do užívání a přesun stanice tak po více než třech měsících končí.

Vůz 531 projíždí kolem ještě nezprovozněné zastávky Borská pole. - 12.11.2014 Pohled na zastávku Borská pole s novou čekárnou. - 12.11.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 452 objíždí uzavřenou zastávku Borská pole. - 3.12.2014 Zastávka Borská pole uzavřená kvůli asfaltování. - 3.12.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 494 obsluhuje zastávku Borská pole nově vybavenou přístřeškem pro cestující. - 18.12.2014 Nová čekárna v zastávce Borská pole. - 18.12.2014

Drobné opravy zastávek Zátiší a Domažlická rondel (oba směry)

V průběhu srpnových víkendů dochází k drobným opravám zastávkových zálivů linky 12 na Domažlické (Domažlická rondel a Zátiší (obě stanice v obou směrech)). Při opravách povrchu je pro odbavování trolejbusů ponechána jedna polovina zastávky. O víkendu 2. a 3.8.2014 probíhá oprava zadních částí zálivů Domažlická rondel, o týden později se opravují zadní části zastávky Zátiší. Během víkendu 16. a 17.8. jsou pro opravy uzavřeny přední části zastávek Domažlická rondel. Práce končí víkendem 23. a 24.8., kdy probíhá oprava předních částí zastávky Zátiší. V průběhu srpna je na Domažlické třídě opravována i zastávka Škoda VII. brána (podrobnosti zde).

Škoda 24 Tr ev.č. 508 stanicuje v zadní části zálivu Zátiší. - 23.8.2014 Vůz 508 projíždí kolem prací v zastávce Zátiší. - 23.8.2014 Opravy v přední části zastávky Zátiší. - 23.8.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 504 objíždí práce v zastávce Zátiší. - 23.8.2014 Vůz 506 objíždí uzavřenou část zastávky Zátiší. - 23.8.2014 Opravený povrch zastávky Domažlická rondel. - 23.8.2014

Oprava zastávky Škoda VII. brána (směr centrum)

Dne 7.8.2014 začíná oprava zastávky Škoda VII. brána ve směru do centra. Opravuje se přední část vydlážděného zálivu. Při opravě jsou vyjmuty dlažební kostky a upraveno podloží. Provizorní zastávka pro linku 12 je zřízena o cca 25 metrů zpět v zadní části zastávkového zálivu (na úrovni označníku pro ČSAD). Oprava zastávky je dokončena po více než dvou týdnech.

Vůz 459 při výjezdu z dočasné zastávky Škoda VII. brána zřízené kvůli opravě povrchu zálivu. - 7.8.2014 Oprava přední části zastávkového zálivu Škoda VII. brána. - 7.8.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 449 obsluhuje dočasnou zastávku Škoda VII. brána. - 7.8.2014 Vůz 517 kvůli opravě povrchu zastávky Škoda VII. brána odbavuje v zadní části zálivu. - 7.8.2014 Pohled na dočasnou zastávku zřízenou na úrovni zastávky pro ČSAD. Nástupiště bylo před přesunem stanice zpevněno. - 7.8.2014 Oprava přední části zastávkového zálivu Škoda VII. brána. - 7.8.2014

Uvízlému trolejbusu pomohli strážníci

Situace, kdy trolejbusu vypadnou sběrače či uvízne na malém úseku troleje bez napětí (výhybka, křížení), se stávají celkem často. Už méně často se stává, aby takto uvízlý trolejbus, zachraňovali strážníci Městské policie. Dne 7.8.2014 při zatáčení od autobusového nádraží do Tylovy ulice spadly sběrače 24 Tr na lince 11. Vůz zůstal stát v prostoru křižovatky a sběrače nebylo možné nasadit z důvodu velké vzdálenosti od trolejí. V Tylově ulici už se začala tvořit kolona vozidel. Kolem ale projížděla hlídka Městské policie. Strážnící neváhali a ve dvou trolejbus dotlačili na místo, kde již mohl bezpečně nasadit sběrače. Podrobnější informace včetně snímku zveřejnil portál Krimi Plzeň.

Zaplavená zastávka Generála Lišky

Silné letní bouřky, které se nad Plzní během konce července objevují, provoz MHD výrazněji neomezují. Vyšší srážkové úhrny ale přesto lokálně způsobují nepříjemnosti. Například dne 30.7. se byla při jedné z bouřek zaplavena zastávka Generála Lišky ve směru do Černic. Zastávku zaplavila voda stékající z blízkého pole. Kalná voda se hnala z polní cesty přes Štefánikovu ulici dále do černické zástavby. Řidiči trolejbusů operativně zastavovali v okolí zastávky, aby se cestující nemuseli brodit řečištěm. Když proud vody trochu zeslábl, začaly trolejbusy opět zajíždět do zastávkového zálivu. Při silných deštích spoje MHD obvykle nabírají zpoždění do cca 5 minut z důvodu opatrnější jízdy po mokrých vozovkách.

Vůz 500 kvůli proudu vody při silné bouřce neobsluhuje zastávku Generála Lišky. - 30.7.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 500 kvůli přivalům vody z blízkého pole při bouřce nemůže obsloužit zastávku Generála Lišky. Vozy operativně zastavovaly v okolí zastávky, aby se cestující nemuseli brodit „řekou“. - 30.7.2014 Pohled na zaplavenou zastávku Generála Lišky. - 30.7.2014 Štefánikova ulice je zaplavena vodou z blízkého pole. - 30.7.2014 Vůz 452 se při bouřce brodí vodou tekoucí z pole. - 30.7.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 501 i přes proud vody z blízkého pole obsluhuje zastávku Generála Lišky. - 30.7.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 505 brodí vodou při vjezdu do zastávky Generála Lišky. - 30.7.2014 Vůz 444 brodí vodou při vjezdu do zastávky Generála Lišky. - 30.7.2014 Vůz 511 projíždí vodou tekoucí z blízkého pole, aby obsloužil zastávku Generála Lišky. - 30.7.2014 Vůz 511 se při výjezdu ze zastávky Generála Lišky brodí vodou tekoucí z blízkého pole. - 30.7.2014

Oprava zastávek U Práce, Mrakodrap (oba směry)

V průběhu letních prázdnin probíhají opravy trolejbusových zastávek na Americké třídě U Práce a Mrakodrap. Opravy probíhají v zálivech v obou směrech. Povrch těchto zastávek je od rekonstrukce Americké (2008) opravován každé dva roky (2010, 2012). Zastávky U Práce a Mrakodrap jsou nejfrekventovanějšími zastávkami v Plzni. Ve špičce projede trolejbus po Americké průměrně každých 38 vteřin (tzn. celkem denně cca 1410 průjezdů). Zastávka U Práce je navíc ve svahu, takže zde těžká vozidla MHD působí na povrch zastávky ještě většími silami. Jako první se pracuje na zastávce U Práce, a to od 14.7.2014 po dobu 4 týdnů. Následně se práce přesunují do zastávky Mrakodrap.

V první etapě opravy zastávek (od 14.7.) jsou uzavřeny zadní části obou zálivů U Práce. Aby nedocházelo k blokování Americké třídy před křižovatkou (směr od Mrakodrapu) vozidly MHD, která se nevejdou do volné poloviny zálivu, je pro trolejbusy zastávka směr Tylova přesunuta do Tylovy ulice (cca 50 metrů za křižovatku s Klatovskou). Autobusové linky odbavují ve volné polovině opravované zastávky. Tímto opatřením se ulehčí provozu v zastávkách (kapacitní problémy, některé autobusové linky by nemohly obsloužit zastávku v Tylově ulici protože odbočují k Sadům 35), nicméně cestujícím dvě různá nástupiště přinášejí spíše komplikace a zmatky. Dočasná zastávka trolejbusů je zřízena v blízkosti původní stálé zastávky U Práce, Tylova, která přestala být obsluhována 21.4.2008 při zahájení rekonstrukce Americké třídy. Při rekonstrukci byla pro směr z centra zřízena nová zastávka na Americké třídě a původní zastávka v Tylově ulici už nebyla potřeba. Původní zastávku v Tylově ulici stále připomínají dlažební kostky a pozůstatky vodorovného dopravního značení.

Škoda 26 Tr ev.č. 532 projíždí kolem prací v zastávce U Práce. - 15.7.2014 Vůz 529 projíždí zastávku U Práce. Pro trolejbusy je zastávka přesunuta do Tylovy ulice, zatímco autobusy odbavují ve volné polovině zastávky na Americké. - 15.7.2014 Vůz 527 čeká na uvolnění zálivu U Práce zkráceného kvůli opravě povrchu. - 14.7.2014 Vůz 547 objíždí práce v zadní části zastávkového zálivu U Práce. - 18.7.2014 Nový design upozornění o přesunu zastávky. - 24.7.2014 Oprava probíhá současně v zálivech v obou směrech.  V přední části pravého zálivu jsou patrné již provedené opravy. - 23.7.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 543 obsluhuje zastávku U Práce dočasně zřízenou v Tylově ulici. - 16.7.2014 Trolejbusy 501 a 538 zachyceny v dočasné zastávce U Práce. Zadní vůz se do zastávky kvůli zaparkovaným autům už nevejde. - 24.7.2014

Dne 23.7.2014 vstupují práce do další etapy. Začínají se opravovat přední poloviny obou zálivů zastávky U Práce. Ve směru Mrakodrap odbavují trolejbusy i autobusy v zadní, opravené, části zálivu. Ve směru Tylova/Sady 35 odbavují autobusy v zadní části zastávky na Americké, trolejbusy pak zůstávají v dočasné zastávce v Tylově ulici. Provoz v opravených zastávkách U Práce je obnoven 4.8.2014, kdy se práce přesunují do zastávky Mrakodrap.

Škoda 25 Tr ev.č. 520 projíždí uzavřenou zastávku U Práce. - 23.7.2014 Pro autobusy je zastávka U Práce (směr CAN/Sady 35) ponechána ve volné části zálivu. - 24.7.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 519 objíždí uzavřenou část zastávky U Práce. - 24.7.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 446 stanicuje v zadní části zálivu U Práce. - 24.7.2014

Dne 4.8.2014 se práce na opravách povrchu zastávek přesunují ze stanice U Práce do stanice Mrakodrap. Nejprve jsou opravovány zadní poloviny zastávek (v obou směrech). Trolejbusy odbavují ve zkrácené přední části zálivu, bez nutnosti přesunu označníku. Vozidla při najíždění do zastávky nemohou kvůli uzavření poloviny zálivu najet zadními dveřmi až k nástupní hraně. Do zkrácené zastávky se nárazově nevejdou všechna vozidla MHD a tak trolejbusy čekající na odbavení krátkodobě blokují provoz na Americké třídě. Práce v zadních částech zálivů končí 11.8.2014.

Vůz 548 projíždí kolem prací v zadní části zastávky Mrakodrap. - 4.8.2014 Vůz 540 nemůže kvůli uzavřené polovině zálivu zajet až k nástupní hraně. - 5.8.2014 Vůz 545 objíždí uzavřenou část zastávky Mrakodrap. - 4.8.2014 Kvůli uzavření poloviny zastávky nemohou kloubová vozidla zajet až k nástupní hraně. - 4.8.2014

Od 12.8.2014 probíhá poslední etapa prací na Americké třídě. Opravují se přední části zastávek Mrakodrap v obou směrech. Trolejbusy stanicují u přenosného označníku v zadní části zastávkového zálivu. Stejně jako v předchozí etapě dochází nárazově ke kumulaci vozidel MHD a blokování provozu na Americké trolejbusy čekajícími na uvolnění zastávky. Trolejbusy musí ze zálivu vyjíždět opatrně, vozidla totiž při prudkém výjezdu zasahují do protisměru. Do plného užívání po opravě je zastávka Mrakodrap uvedena 21.8.2014.

Vůz 437 stanicuje v dočasné zastávce Mrakodrap přesunuté do zadní části zálivu. - 13.8.2014 Vůz 516 stanicuje v zadní části zálivu Mrakodrap. - 13.8.2014 Opravovaná zastávka Mrakodrap. - 13.8.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 493 při vyjíždění z dočasné zastávky musí zasahovat do protisměru. - 13.8.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 542 opatrně vyjíždí z dočasné zastávky Mrakodrap. - 13.8.2014 Práce probíhají současně v zálivech v obou směrech. - 13.8.2014 Kvůli uzavření poloviny zálivu Mrakodrap dochází na Americké k nárazovým kolonám trolejbusů čekajících na uvolnění zastávky. - 13.8.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 530 stanicuje ve vjezdu do zastávky Mrakodrap (vůz stanicoval jako druhý v pořadí, snímek pořízen po odjezdu prvního vozu). - 13.8.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 495 objíždí opravovanou část zastávky Mrakodrap. - 13.8.2014 Opravovaná zastávka Mrakodrap. - 13.8.2014

Oprava zastávky Gigant (směr Tyršův most)

Ve druhé polovině července a první polovině srpna 2014 probíhá oprava chodníku v ulici Edvarda Beneše. Konrkétně se opravuje pravý chodník (ve směru z centra) v úseku od borského sídliště (křižovatka U Teplárny) až k obratišti Tyršův most (resp. k mostu železniční trati na Klatovy). Opravy se nevyhnuly ani nástupišti zastávky Gigant (směr Tyršův most). Dle aktuálního postupu prací odbavují trolejbusy ve volné polovině zastávky. Chodník (včetně nástupiště) je po vzoru původního opět vyasfaltován.

Škoda 14 TrM ev.č. 457 obsluhuje zastávku Gigant, ve které právě probíhá oprava chodníku. - 28.7.2014 Opravovaná zastávka Gigant. - 28.7.2014 Pohled na opravovaný chodník v prostoru zastávky Gigant. - 28.7.2014 Chodník je v ulici Edvarda Beneše opravován od Tyršova mostu až k borskému sídlišti. - 28.7.2014

Oprava zastávky Stadion Lokomotivy (směr Božkov)

Od 16. do 20.7.2014 probíhá oprava zastávky linky 12 Stadion Lokomotivy ve směru do Božkova. Nástupiště je nově vyasfaltováno, stejně tak i blízká část vozovky. Vyměněn je nástupní obrubník. Po dobu prací odbavují trolejbusy u dočasného nástupiště zřízeného o cca 200 metrů zpět.

Škoda 27 Tr ev.č. 541 obsluhuje dočasnou zastávku Stadion Lokomotivy. - 18.7.2014 Pohled na provizorně zřízenou zastávku Stadion Lokomotivy. - 18.7.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 486 projíždí kolem opravované zastávky Stadion Lokomotivy. - 18.7.2014 Opravovaná zastávka Stadion Lokomotivy. - 18.7.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 513 projíždí kolem opravené zastávky Stadion Lokomotivy. - 24.7.2014 Na nástupišti a blízké části vozovky byl položen nový asfalt, dále byl vyměněn obrubník. - 24.7.2014

Víkendový odklon linky 13

O víkendu 21. a 22.6.2014 probíhá odklon linky 13. Důvodem je výměna povrchu dvou jízdních pruhů v křižovatce U Jána (ve směru ze Sirkové do Tyršovy). V celé křižovatce je umožněno jen pravé odbočení (+ze Sirkové doleva, z Tyršovy rovně). Pro trolejbusy není možný průjezd U Prazdroje - Pražská a zpět. Z ulic U Prazdroje, Pražská a Anglické nábřeží je linka 13 odkloněna do Šumavské a Americké. Náhradou za neobsluhované zastávky Prazdroj, Anglické nábřeží a Muzeum/Goethova odbavují trolejbusy na odklonové trase ve stanicích Železniční poliklinika (jen ve směru Doubravka), Hlavní nádraží, Pařížská a Prokopova. Zastávka Prokopova je jako náhrada za zastávku Goethova zřízena i ve směru do Doubravky (v místě manipulační zastávky naproti Komornímu divadlu). Kvůli pracem v křižovatce je odkloněna také autobusová linka 28 ve směru na Doubravku (odklon přes Anglické nábřeží, Americkou a Sirkovou).

Vůz 511 při odklonu zatáčí na Americkou. - 21.6.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 504 na odkloněné lince 13 projíždí po Americké třídě. - 21.6.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 504 na odkloněné lince 13 projíždí po Americké třídě. - 21.6.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 507 na odkloněné lince 13 opouští zastávku Hlavní nádraží. - 21.6.2014 V křižovatce U Jána probíhá výměna povrchu dvou jízdních pruhů v relaci Sirková - Tyršova. - 21.6.2014 Kromě trolejbusové 13 byla odkloněna i autobusová linka 28. Odklonová trasa ve směru na Bukovec vedla přes Anglické nábřeží, Americkou a Sirkovou. - 21.6.2014

Výměny výhybek u Tyršova mostu

V průběhu jara 2014 dochází k výměně dvou rozjezdových výhybek v lokalitě Tyršova mostu. V druhé polovině března je vyměněna výhybka ve Zborovské ulici (ve směru Edvarda Beneše/obratiště). Původní podvěsná výhybka od společnosti Esko je nahrazena rychloprůjezdnou tahovou od Elektroline. V polovině června je obměněna rozjezdová výhybka v ulici České údolí oddělující dvě stopy obratiště Tyršův most. Podvěsnou výhybku od Eska nahradila podvěsná výhybka od Elektroline. Obě vyměněné výhybky jsou propojeny se systémem stavění cesty Vetra. Podvěsné výhybky Esko z plzeňské trolejové sítě mizí od podzimu 2012, kdy probíhala masivní obměna výhybek. V současnosti jsou výhybky od Eska k nalezení např. na Zátiší, na vjezdu do točny Škoda VII. brána, v křižovatce U Teplárny, u autobusového nádraží a především ve staré vozovně Cukrovarská (a v jejím okolí).

Nová tahová výhybka ve Zborovské ulici. - 28.3.2014 Nová tahová výhybka ve Zborovské ulici. - 28.3.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 484 využije vyměněnou rozjezdovou výhybku ve Zborovské ulici. - 29.4.2014 Pohled na původní výhybku Esko. - 27.5.2014 Bližší pohled na novou podvěsnou výhybku Elektroline. - 18.6.2014 Vyměněná výhybka na vjezdu do točny Tyršův most. - 18.6.2014

Mezinárodní folklorní Festival

Od 11. do 15.6.2014 v Plzni probíhá 18. ročník mezinárodního folklorního festivalu CIOFF. Dopravu účinkujících zajišťuje převážně Škoda-bus klub. Pro dopravu exotických souborů po dobu hlavního festivalového vystoupení v podvečer v pátek 13.6. byl objednán historický trolejbus 9 Tr. Trolejbus jezdil po trase Goethova - Borská pole a zpět.

Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí po Americké. - 13.6.2014 Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí po Americké. - 13.6.2014 Škoda 9 Tr ev.č. 323 v Goethově ulici čeká na účastníky folklorního festivalu. - 13.6.2014 Škoda 9 Tr ev.č. 323 v Goethově ulici čeká na účinkující folklorního festivalu. - 13.6.2014

Výměna povrchu v křižovatce Pietas

Na výměnu povrchu Rokycanské třídy ve směru z města, která probíhala na podzim 2013, navazují v květnu 2014 asfaltovací práce v prostoru křižovatky Pietas. Nový asfalt se pokládá v křižovatce jen ve dvou pruzích ve směru z centra k Ústřednímu hřbitovu. Práce na vyfrézování starého povrchu a pokládce nového probíhají v noci z 21.5. na 22.5.2014. Během prací (cca od 21:30 do 4:00) je zavedena napěťová výluka. Na linku 15 jsou vypraveny výhradně trolejbusy 24 Tr, které jezdí na dieselagregát v úseku Divadlo Alfa - Lobzy a zpět. Linka 11 už takto večer není v provozu. Vlivem pohybu pracovních mechanismů dochází k mírnému zpožďování večerních spojů linky 15.

Škoda 24 Tr ev.č. 497 při napěťové výluce obsluhuje zastávku U Pietasu. - 21.5.2014 Vůz 498 při napěťové výluce kvůli frézování Rokycanské obsluhuje zastávku U Pietasu. - 21.5.2014 Pracovní mechanismy odstavené v Dlouhé ulici v blízkosti křižovatky Pietas. - 21.5.2014 Frézování vozovky v křižovatce Pietas. - 21.5.2014

Odklon linek 15 a 16

V sobotu 10.5.2014 probíhá odklon linek 15 a 16 v oblasti Jižního předměstí. Důvodem je uzavírka Koperníkovy ulice v úseku mezi křižovatkami s Tylovou a s Plachého ulicí. Koperníkova ulice je uzavřena kvůli pracem na kanalizačním poklopu ve středu vozovky. Odklon trolejbusů začíná v 7 hodin a končí kolem 16. hodiny (původní předpoklad ukončení byla 22. hodina). Trolejbusové linky 15 a 16 jsou mezi zastávkami Tylova a Jižní předměstí vedeny odklonem ulicemi Tylova, Korandova, Hálkova. Na obě linky musí být vypraveny trolejbusy s dieselagregátem (na linku 16 přednostně kloubové). U linky 15 probíhá tento den ještě napěťová výluka na Karlově z důvodu připojování trolejí do nové vozovny. Trolejbusy s dieselagregátem našly v sobotu 10.5. na lince 15 uplatnění i při mimořádnosti - od cca 19:50 do 20:51 probíhal obousměrný odklon linky 15 ulicemi Folmavská, Sukova, Klatovská, Mánesova z důvodu požáru nákladního vozu v Borské ulici u Techmanie. Zastávka Jižní předměstí (směr centrum) je kvůli odklonu linek 15 a 16 přesunuta z Koperníkovy do Hálkovy ulice, zastávka Tylova (směr Bory) je přesunuta do zastávky Tylova pro linky 11 a 12 (směr CAN). Po skončení prací v Koperníkově ulici je kolem kanalizačního poklopu pouze zpevněný povrch, který bude později nahrazen asfaltem.

Škoda 21 Tr ev.č. 490 se Hálkovou ulicí vrací na svoji obvyklou trasu. - 10.5.2014 Vůz 479 vjíždí do dočasné zastávky Jižní předměstí. - 10.5.2014 Vůz 499 zatáčí z Korandovy do Hálkovy ulice. - 10.5.2014 Na linku 16 jsou kvůli odklonu Korandovou ulicí vypraveny i kloubové trolejbusy s dieselagregátem. - 10.5.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 483 projíždí Korandovou ulicí. - 10.5.2014 Vůz 491 na lince 16 vedené odklonem Korandovou ulicí. - 10.5.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 481 při odklonu projíždí Korandovou ulicí. - 10.5.2014 Vůz 502 při odklonu projíždí kolem areálu Škodových závodů. - 10.5.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 482 na lince 15 nezvykle přijíždí z Tylovy ulice. - 10.5.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 530 na odkloněné lince 16 obsluhuje zastávku Tylova. - 10.5.2014 Vůz 484 v zastávce Tylova stahuje sběrače. Dále už musí jet na dieselagregát. - 10.5.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 484 při odklonu zatáčí z Korandovy do Tylovy ulice. - 10.5.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 485 na lince 16 vedené odklonem Korandovou ulicí. - 10.5.2014 Vůz 530 na dieselagregát projíždí Korandovou ulicí. - 10.5.2014 Koperníkova ulice byla uzavřena kvůli pracem na kanalizaci. - 10.5.2014 Koperníkova ulice byla uzavřena kvůli pracem na kanalizaci. - 10.5.2014 Vůz 479 obsluhuje přesunutou zastávku Jižní předměstí. - 10.5.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 490 zatáčí do Hálkovy ulice. - 10.5.2014

Omezení provozu - Pietní akt u památníku Díky Ameriko

Po akci Convoy of Liberty je druhým omezením provozu trolejbusů v rámci Slavností svobody Pietní akt u památníku Díky Ameriko dne 6.5.2014. Již od ranní výpravy 6.5. je zastávka U Práce (směr Mrakodrap) přesunuta do Tylovy ulice. Zastávkový záliv je zabrán organizátory pietního aktu. Po dobu konání pietního aktu (od 15:30 do cca 18:30) je uzavřena Americká třída u křižovatky s Klatovskou. Uzavírka znamená omezení v provozu trolejbusových linek 11, 12, 15, 16 a 17. Linka 11 jezdí v jen v úseku Ústřední hřbitov - Mrakodrap (dočasná zastávka umístěná na výjezdu z kruhového objezdu na Americké). Linka 12 je v úseku Pařížská - Tylova vedena odklonem přes Doudlevce, Bory a Jižní předměstí. Pro představu délky odklonu: linka 12 urazí úsek mezi zastávkami Pařížská - Tylova po Americké za 6 minut, při odklonu přes Doudlevce a Bory je jízdní doba mezi těmito zastávkami 25 minut. Jízdní dobu navíc prodlužovaly kolony v Mánesově ulici. Ve směru na Novou Hospodu musí být linka 12 vedena u autobusového nádraží Husovou ulicí (namísto Tylovy). Linky 15 a 17 jsou v úseku Pařížská - Jižní předměstí vedeny odklonem ulicemi Prokopova, U Trati a Borská (s využitím dieselagregátu). Linka 16 je v úseku Pařížská - U Teplárny vedena odklonem přes Doudlevce (v trase totožné s linkou 14, která po dobu odklonu nebyla zrušena). Úsek Adelova - Jižní předměstí obsluhovala místo linky 16 linka 12. Bez obsluhy zůstal jen úsek Mrakodrap - U Práce - Tylova.

První z odkloněných trolejbusů - 14 TrM #449 zachycen na Doudlevecké. - 6.5.2014 Vůz 529 na odkloněné lince 16 projíždí po Doudlevecké. - 6.5.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 549 na odkloněné lince 12 obsluhuje zastávku Zimní stadion. - 6.5.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 544 na odkloněné lince 16 obsluhuje zastávku Zimní stadion. - 6.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 497 v první dny provozu po SP zachycena v Mánesově ulici. - 6.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 497 na odkloněné lince 12 zachycena v Mánesově ulici. - 6.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 518 na lince 12 odkloněné přes Jižní předměstí. - 6.5.2014 Vůz 489 nezvykle pokračuje Borskou ulicí přímo. - 6.5.2014 Vůz 489 obsluhuje dočasnou zastávku Jižní předměstí. - 6.5.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 489 dojíždí kolonu v Borské ulici. - 6.5.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 496 se z Borské ulice vrací na svoji obvyklou trasu. - 6.5.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 450 na odkloněné lince 12 zachycena v Němejcově ulici. - 6.5.2014 Vůz 490 při odklonu projíždí Borskou ulicí, v které už jsou připraveny sloupy pro trolejbusovou trať. - 6.5.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 479 projíždí Borskou ulicí. - 6.5.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 479 na dieselagregát projíždí křižovatkou Belánka. - 6.5.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 485 projíždí křižovatkou Belánka. - 6.5.2014 Škoda 25 Tr ev.č. 521 vypravená na linku 17 ulicí U Trati směřuje do centra. - 6.5.2014 Pod ukončením trolejí na Belánce projíždí 495. - 6.5.2014 Vůz 489 na dieselagregát projíždí ulicí U Trati. - 6.5.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 496 projíždí ulicí U Trati. - 6.5.2014 Vůz 490 projíždí na dieselagregát Borskou ulicí. - 6.5.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 479 na lince 15 vedené odklonem Borskou ulicí. - 6.5.2014 Vůz 485 při odklonu projíždí Borskou ulicí. - 6.5.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 484 projíždí Borskou ulicí. - 6.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 511 na lince 12 obsluhuje zastávku Adelova. - 6.5.2014 Vůz 548 na lince 12 obsluhuje zastávku Adelova. - 6.5.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 449 při odklonu linky 12 projíždí ulicí Edvarda Beneše. - 6.5.2014  Nezvykle vytížená trať od Tyršova mostu. Na odbočení k borskému sídlišti čekají vozy 535 a 459. - 6.5.2014 Vůz 437 na odkloněné lince 12 zachycen v ulici Edvarda Beneše. - 6.5.2014 Škoda 25 Tr ev.č. 524 zatáčí na borské sídliště nezvykle od Tyršova mostu. - 6.5.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 550 na odkloněné lince 12 projíždí křižovatkou U Teplárny přímo. - 6.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 508 projíždí nezvykle ulicí Edvarda Beneše přímo. - 6.5.2014

Omezení provozu - Convoy of Liberty

Májové Slavnosti svobody každoročně zasahují do provozu MHD. V letošním roce omezení provozu trolejbusů připadají na 4.5. a 6.5.2014. Na neděli 4.5. je naplánována jízda historických vojenských vozidel Convoy of Liberty. Po dobu průjezdu konvoje (10:20 - 12:20) je uzavřena Klatovská třída a Sady Pětatřicátníků. Trolejbusy neprojedou přes křižovatky U Práce a Dobrovského x Klatovská x V Bezovce. Linka 11 je ve směru od Ústředního hřbitova ukončena na kruhovém objezdu na Americké. Na výjezdu z kruhového objezdu je zřízena dočasná zastávka (Mrakodrap). Na kruhovém objezdu končí také linky 12 a 15 (od Božkova resp. Lobez). Tyto linky jsou rozděleny na dvě části. Druhá ramena těchto linek začínají na autobusovém nádraží a končí na Nové Hospodě resp. Borských polích. Linka 16 je v úseku Mrakodrap - U Teplárny obousměrně vedena odklonem přes Doudlevce (Doudlevecká, Zborovská, Průmyslová, Edvarda Beneše). Doprava v úsecích Mrakodrap - Tylova a Adelova - Jižní předměstí není zajištěna. PMDP cestujícím pro přesuny po městě doporučovaly využití páteřní linky 30, která se vyhýbá centru. Provoz trolejbusů křižovatkou U Práce je obnoven v 12:20.

Do zastávky Tyršův most přijíždí 24 Tr ev.č. 519 na odkloněné lince 16. - 4.5.2014 V zastávce Tyršův most se setkala 24 Tr ev.č. 519 se Solarisem ev.č. 510. - 4.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 513 stoupá na Bory. - 4.5.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 460 zachycena mezi zastávkami Gigant a Tyršův most. - 4.5.2014 Vůz 548 při odklonu opouští borské sídliště. - 4.5.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 549 na odkloněné lince 16 projíždí ulicí Edvarda Beneše. - 4.5.2014 Vůz 482 při obsluze dočasné zastávky Mrakodrap umístěné na výjezdu z kruhového objezdu. - 4.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 513 v zastávce Prokopova. - 4.5.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 532 na odkloněné lince 16 obsluhuje zastávku Prokopova. - 4.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 517 na lince 12 ukončené na kruhovém objezdu na Americké. - 4.5.2014 Vůz 517 obsluhuje dočasnou zastávku Mrakodrap. - 4.5.2014 Očekávání příjezdu konvoje historických vozidel na Palackého náměstí. - 4.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 504 na lince 12 přechodně ukončené v zastávce CAN Husova. - 4.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 504 na lince 12 přechodně ukončené v zastávce CAN Husova. - 4.5.2014 Spoj linky 15 vedený 496 odjíždí od autobusového nádraží, kde se běžně s 15 nesetkáme. - 4.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 501 zatáčí z náměstí Emila Škody do Tylovy ulice. - 4.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 501 zatáčí z náměstí Emila Škody do Tylovy ulice. - 4.5.2014 Linka 12 je ukončena od Nové Hospody na CAN, proto se vůz 515 otáčí na Husovo náměstí. - 4.5.2014 Vůz 490 vypravený na linku 15, přechodně ukončenou u autobusového nádraží, zatáčí do Husovy ulice. - 4.5.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 490 na lince 15 zatáčí nezvykle z Tylovy do Koperníkovy ulice. - 4.5.2014

Jízdy historických vozidel dne 3.5.2014

V sobotu 3.5.2014 se poprvé po zimní přestávce konají jízdy historických vozidel PMDP. Několik dnů před jízdami se už 9 Tr po zimním odstavení objevuje na zkušební jízdě (foto). Jízdy historických vozidel začínají v sobotu v 13:00. Vypraveny jsou tramvajové vozy č. 18 a 121, trolejbus 9 Tr (ev.č. 323) a autobus RTO (ev.č. 51). Tramvaje jezdí klasický velký (Sady 35 - Bory - Sady 35 - Mikulášské náměstí - Sady 35) a malý okruh (Sady 35 - Zvon a zpět), autobus jezdí od Muzea na Bílou horu a zpět. Trasa trolejbusu vede ze zastávky Muzeum přes Americkou, Tylovu a Domažlickou na obratiště Škoda VII. brána. Tato točna již není v běžném provozu využívána a kvůli rekonstrukci železniční trati a přeložce Domažlické ulice bude v blízké době zcela zrušena. Po krátké přestávce na nafocení vozu se trolejbus vydává zpět do centra po stejné trase, pokračuje dále přes Wilsonův most a Šumavskou ulici, následně odbočí do ulice U Prazdroje a vrátí se do zastávky Muzeum. Trolejbus odjížděl od Muzea poprvé v 13:10, dále po 45 minutách až do 19:05.

Škoda 9 Tr ev.č. 323 zatáčí do ulice Na Stráních. - 3.5.2014 Škoda 9 Tr ev.č. 323 při přestávce na konečné Škoda VII. brána. - 3.5.2014 Škoda 9 Tr ev.č. 323 při přestávce na konečné Škoda VII. brána. - 3.5.2014 Škoda 9 Tr ev.č. 323 pózuje na obratišti Škoda VII. brána. - 3.5.2014 Škoda 9 Tr ev.č. 323 pózuje na obratišti Škoda VII. brána. - 3.5.2014 Škoda 9 Tr ev.č. 323 zatáčí do ulice Na Výspě. - 3.5.2014 Vůz 323 opouští točnu Škoda VII. brána. - 3.5.2014 V zastávce Muzeum se setkali veteráni RTO č. 51 a 9 Tr č. 323. - 3.5.2014 V Kopeckého sadech se setkaly 323 a 512. - 3.5.2014 V Kopeckého sadech se setkaly 323 a 512. - 3.5.2014 Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí po zrekonstruovaném Wilsonově mostě. - 3.5.2014 Historický tramvajový vůz č. 18 zachycen v lokalitě Zvon, kde postupně probíhá rekonstrukce. - 3.5.2014

Úpravy Malostranské ulice

Od dubna 2014 probíhají práce na úpravách Malostranské ulice. Oprava čeká celý úsek ulice od mostu přes řeku Radbuzu až k náměstí Milady Horákové. Kompletně se vymění povrch vozovky i chodníku. Překládat se budou inženýrské sítě. V úseku Doudlevce - měnírna Slovany proběhne rekonstrukce napájecích kabelů pro MHD. Současně budou v Malostranské ulici vyměněny troleje a nosná lana (nejedná se o součást stavby, ale o paralelně běžící projekt). Zastávka Vodárna (dříve Malostranská) se přesune ze současné polohy v cca polovině kopce (u křižovatky Malostranská x Jasanová) o přibližně 290 metrů níže, ke Škoda sport parku. V ulici vzniknou nové středové dělicí ostrůvky a na chodníku pruh pro cyklisty. Práce začnou ve spodní části ulice, u sportovního parku, kde se musí vybudovat opěrná zeď pro posunutou zastávku MHD. Termín dokončení oprav je srpen 2014. Zhotovitelem stavby je Sdružení Malostranská Plzeň (Berger Bohemia, a.s. + Elkov Trakmatol s.r.o.). Z celkové ceny stavby 22 milionů Kč jsou 4 miliony financovány Plzeňským krajem, zbytek městem.

Práce v Malostranské ulici začínají 10.4.2014 vyfrézováním chodníku v úseku od Škoda sport parku až na náměstí Milady Horákové. Původní povrch je zatím ponechán v prostoru zastávky Vodárna (směr Černice). Hned o den později, v pátek 11.4.2014, probíhají práce na vyfrézování povrchu vozovky v cca 140 metrů dlouhém úseku od křižovatky Malostranská x Květná. Frézování probíhá v celé šířce vozovky, ale díky použití úzké frézy sběrače trolejbusů dosáhnou na troleje. Pro jistotu jsou na linky 10 a 13 v pátek v co největší možné míře vypraveny trolejbusy s dieselagregátem.

Škoda 24 Tr ev.č. 500 vjela do vyfrézované části Malostranské ulice. - 12.4.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 503 projíždí vyfrézovaným úsekem Malostranské ulice. - 12.4.2014 Konec vyfrézování vozovky v Malostranské ulici. Chodník je vyfrézován v celé délce až na náměstí Milady Horákové. - 12.4.2014

Vyfrézování vozovky nutí zpomalovat řidiče všech projíždějících vozidel. Nájezdový schod do vyfrézovaného úseku je moc vysoký. I bez omezení počtu jízdních pruhů se tak před vyfrézovaným úsekem začínají tvořit kolony, především ve směru z centra - ulice Mostní a Zborovská. V dopoledním sedle nabírají linky 10 a 13 po průjezdu daným úsekem zpoždění do 5 minut. V odpolední špičce se kolony tvoří až za křižovatku Samaritská x Zborovská, zpoždění tak nabírá i trolejbusová linka 14. U linek 10 a 13 zpoždění často přesahuje 10 minut. Ještě horší je situace na autobusových linkách 22 a 29, kde se zpoždění kvůli ucpané Samaritské ulici pohybuje často i kolem 15 minut. Otázkou je, zda-li bylo vyfrézování asfaltu v celé šíři vozovky nutné už v této fázi prací a nestačilo by vyfrézovat pruh u chystané zastávky pro MHD (jízdní pruh směr do centra). Vozidla si budou na schodu vyfrézování ničit tlumiče a uchycení náprav dlouhé týdny, stejně tak se budou zpožďovat linky MHD. Pokládka nového asfaltu přijde na řadu až v závěru prací.

Co se týče postupu prací, probíhají v polovině dubna přípravné práce před výstavbou zastávky resp. opěrné zdi v blízkosti křižovatky Malostranská x Květná. Součástí investiční akce Malostranská ulice je rekonstrukce napájecích kabelů pro MHD v úseku Doudlevce - měnírna Slovany. Výkopové práce kvůli napájecím kabelům postupují od Průmyslové ulice přes Zborovskou a Mostní směrem k Homolce.

Škoda 24 Tr ev.č. 500 opouští vyfrézovaný úsek Malostranské ulice. V levé části snímku si všimněte připravných prací pro výstavbu nové zastávky. - 18.4.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 533 popojíždí v koloně kvůli odfrézování povrchu Malostranské ulice. - 18.4.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 533 vjíždí do vyfrézované části Malostranské ulice. - 18.4.2014 V blízkosti křižovatky Malostranská x Květná se pracuje na opěrné zdi pro budoucí zastávku MHD. - 18.4.2014 V křižovatce Zborovská x Mostní je zachycen vůz 507 popojíždějící v koloně kvůli odfrézování povrchu Malostranské ulice. - 18.4.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 444 popojíždí v koloně. - 18.4.2014 Ve špičkách se kolony kvůli vyfrézování Malostranské ulice tvoří až za křižovatku Zborovská x Samaritská. - 18.4.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 449 popojíždí v koloně ve Zborovské ulici. - 18.4.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 451 projíždí kolem výkopových prací kvůli rekonstrukci napájecích kabelů pro MHD v Průmyslové ulici. - 18.4.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 451 projíždí kolem výkopových prací v Průmyslové ulici. - 18.4.2014

Přibližně od 22.4.2014 je doprava v Malostranské ulici svedena do jednoho pruhu pro každý směr. Ve směru z centra na Slovany tak dochází k omezení z 2 na 1 pruh. Jízdní pruh do centra je uzavřen a provoz musí využívat protisměrný pruh (ex levý pruh na Slovany). Troleje ve směru do centra musí být přesunuty více do středu vozovky. V uzavřeném jízdním pruhu probíhá montáž betonových patek a dočasných sloupů pro trolejové vedení. Původní sloupy na kraji silnice by bránily výstavbě nové zastávky ve směru do centra. V noci z 25. na 26.4.2014 probíhá přepojování převěsů na dočasné sloupy. V dalších dnech jsou staré sloupy vyjmuty. V prostoru chodníku v Malostranské ulici probíhají práce na napájecích kabelech pro MHD. Chodci musí místo obcházet souběžnou ulicí. Kvůli kabelům se kope také v Mostní a Útušické ulici.

Vůz 499 projíždí Malostranskou ulicí. - 26.4.2014 Vůz 499 projíždí Malostranskou ulicí. - 26.4.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 505 v Malostranské ulici. - 26.4.2014 V těchto místech bude zřízena nová zastávka. - 26.4.2014 Z původních sloupů byly převěsy přepojeny na dočasné. Původní sloupy budou vyjmuty a začne se naplno s terénními úpravami pro novou zastávku. - 26.4.2014 Z původních sloupů jsou převěsy přepojeny na dočasné. - 26.4.2014 Vůz 500 projíždí kolem provizorních sloupů s betonovými patkami v Malostranské ulici. - 26.4.2014 Rekonstrukce napájecích kabelů - Mostní ulice. - 26.4.2014 Rekonstrukce napájecích kabelů - Mostní ulice. - 26.4.2014 Rekonstrukce napájecích kabelů - Útušická ulice. - 26.4.2014 Původní sloupy byly vyjmuty a položeny, aby se mohlo pracovat na úpravách terénu pro zastávku MHD. - 30.4.2014 Původní sloupy byly vyjmuty a položeny, aby se mohlo pracovat na úpravách terénu pro zastávku MHD. - 30.4.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 459 projíždí vyfrézovaným úsekem Malostranské ulice. - 30.4.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 549 v Malostranské ulici. - 30.4.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 510 projíždí zúženým úsekem Malostranské ulice. - 30.4.2014 Pohled na připravené napájecí kabely. - 30.4.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 492 v Malostranské ulici. - 30.4.2014 Vůz 545 projíždí vyfrézovaným úsekem Malostranské ulice. - 30.4.2014

V první polovině května 2014 probíhají v Malostranské ulici především práce na napájecích kabelech. Chodník je rozkopán od Škoda sport parku až na náměstí Milady Horákové. Vzhledem k tomu, že trasa napájecích kabelů vede i zastávkovým zálivem Vodárna (ve směru Slovany), dochází od 9.5. do 15.5.2014 k přesunu této zastávky. Dočasná zastávka je zřízena o cca 40 metrů níže. Po skončení prací je výkop zasypán. Zvýšený zpevněný povrch neumožňuje zajet vozidlům MHD až k nástupní hraně zastávky.

Při přípravách před výstavbou opěrné zdi bylo zjištěno, že zemina v základové spáře opěrné zdi má jiné vlastnosti (nižší únosnost) než předpokládala projektová dokumentace (a to i přes provedený geologický průzkum při zpracování projektu). Zhotovitel na projekt podává námitku. Je nutné provést nový geologický posudek (a stanovit vlastnosti zemin odebraných přímo ze základové spáry opěrné zdi). Než bude vyhotoven nový posudek, není možné pracovat na výstavbě zdi (resp. celé pravé straně Malostranské ulice (ve směru do centra)).

Výkop pro napájecí kabely MHD v Malostranské ulici. - 6.5.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 458 projíždí kolem výkopu v Malostranské ulici. - 13.5.2014 Chodník v Malostranské ulici je uzavřen kvůli výkopu pro napájecí kabely. - 13.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 509 projíždí uzavřenou zastávku Vodárna. - 13.5.2014 Výkop kvůli napájecím kabelům v zastávkovém zálivu Vodárna. - 13.5.2014 Výkop kvůli napájecím kabelům v zastávkovém zálivu Vodárna. - 13.5.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 458 projíždí kolem zastávky Vodárna. - 13.5.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 449 obsluhuje přesunutou zastávku Vodárna. - 13.5.2014 Vůz 511 přijíždí do dočasné zastávky Vodárna. - 13.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 508 projíždí Malostranskou ulicí. V popředí prostor budoucí přesunuté zastávky. - 15.5.2014 Kvůli zvýšenému zpevněnému povrchu nemůže vůz 458 zastavit až u nástupní hrany. - 16.5.2014 Zpevněný povrch v zastávce Vodárna. - 16.5.2014

V druhé polovině května se mnoha řidičům projíždějícím Malostranskou ulicí alespoň trochu ulevilo. Kolem 20.5.2014 dochází ke zmírnění vyfrézovaného schodu. Nepochopitelné vyfrézování vozovky v celé šíři, navíc s vysokým nájezdovým schodem, musí řidiči snášet už více než měsíc. Díky zmírnění vyfrézování už v Malostranské nedochází k takovému zdržování provozu. Otázkou je proč zmírnění přišlo až po více než měsíci od vyfrézování. V polovině června se u sport parku začíná rýsovat nová zastávka pro MHD ve směru na Slovany.

Vlivem stáří napájecích kabelů a pohybu stavební techniky dochází v polovině června k několika poruchám kabelů v Malostranské ulici současně. Dne 13.6. mezi 7. a cca 9. hodinou dochází k omezení provozu linek 10, 13 a 14 vlivem poruchy kabelů a následného výpadku napájení v Doudlevcích. Následně byl provoz obnoven. Druhý, delší výpadek napájení trvá od noci z 13. na 14.6. až do poledních hodin pondělí 16.6. Provoz linek 10 a 13 je zajišťován výhradně trolejbusy s dieselagregátem (21 Tr na 10, 24 Tr na 13). Cestující nepociťují žádné omezení. Vozidla jezdí na pomocný dieselagregát v úseku mezi zastávkami Doudlevce ETZ - U Školky. Bez proudu je napájecí úsek v Malostranské ulici a na náměstí Milady Horákové. V dalších dnech už k poruchám nedochází, přesto jsou především na linku 10 stále preventivně vypravovány trolejbusy s dieselagregátem. Na linku 13 jsou vozidla s agregátem nasazována stále kvůli zajíždění k černické nákupní zóně.

Vůz 484 projíždí opravovanou Malostranskou ulicí. - 27.5.2014 Bližší pohled na zmírnění vyfrézování. - 27.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 510 před zmírněním vyfrézování. - 14.6.2014 Vůz 498 na dieselagregát projíždí Doudlevcemi. - 14.6.2014 Budoucí přesunutá zastávka u Škoda sport parku. - 14.6.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 506 projíždí kolem budované zastávky u Škoda sport parku. - 16.6.2014 Připravené sloupy pro trolejové vedení. - 14.6.2014 Vůz 495 projíždí přes zmírnění vyfrézovaného schodu v Malostranské. - 16.6.2014 Chodník bude rozšířen, v části ale vznikne cyklostezka. - 14.6.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 497 obsluhuje zastávku Vodárna. Kvůli poruše na napájecích kabelech musí vůz využívat dieselagregát. - 14.6.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 495 projíždí kolem rozkopaného chodníku v Malostranské. - 16.6.2014 Napájecí kabely na náměstí Milady Horákové. - 16.6.2014 Vůz 488 při nasazování sběračů v zastávce Slovany. - 16.6.2014 Linka 10 je kvůli poruše napájecích kabelů obsluhována nezvykle trolejbusy 21 Tr. Na točce Černice se tak mohly setkat vozy 495 a 482. - 16.6.2014

V průběhu první poloviny července se práce soustřeďují především na dláždění chodníku. Nový chodník a cyklostezka povede od Sport parku až na náměstí Milady Horákové. Chodník se zatím nebuduje v blízkosti původní zastávky Vodárna (směr Slovany), protože tato zastávka se do několika měsíců přestane používat a při rušení zálivu by se musel chodník upravovat. Od cca 7.7. jsou v Malostranské ulici připraveny nové úchyty trolejí. Po výměně převěsů v únoru a březnu 2014 je nyní v plánu měnit úchyty trolejí a trolejové vedení. Troleje a úchyty se vymění až před dokončením opravy Malostranské ulice. Výměna trolejí a nosných sítí není součástí rekonstrukce ulice, ale současně běžící projekt s dobrým načasováním. Během druhé poloviny července se začíná s budováním opěr pro novou (přesunutou) zastávku u Sport parku ve směru do centra. Zpoždění stavby kvůli jiným vlastnostem zeminy (nižší únosnost) v základech opěrné zdi a nutnému zpracování nového geologického posudku tak dosahuje 70 dnů (květen-červenec). Termín dokončení stavby je ze srpna posunut na polovinu října (přesněji 17.10.2014). Za toto prodlení nebude zhotovitel sankcionován, neboť se nejedná o chybu na jeho straně.

Škoda 24 Tr ev.č. 510 objíždí levým pruhem práce na dláždění chodníku v Malostranské ulici. - 11.7.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 511 klesá Malostranskou ulicí, v které jsou připraveny nové úchyty pro troleje. - 11.7.2014 Připravené úchyty pro nové troleje v Malostranské ulici. - 11.7.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 457 obsluhuje zastávku Vodárna. - 11.7.2014 Součástí nového chodníku bude pruh pro cyklisty. - 11.7.2014 Vůz 509 obsluhuje původní zastávku Vodárna. - 23.7.2014 Pohled na připravené úchyty pro nové troleje. - 23.7.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 508 projíždí Malostranskou ulicí. Na převěsech si všimněte připravených nových úchytů. - 23.7.2014 Nově vydlážděný chodník. - 23.7.2014 Vůz 452 projíždí staveništěm v Malostranské ulici. - 23.7.2014 Vůz 452 projíždí kolem nově vydlážděného chodníku v Malostranské ulici. - 23.7.2014 Vůz 501 projíždí kolem připravovaného zálivu nové zastávky. - 23.7.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 435 projíždí staveništěm v Malostranské ulici. - 23.7.2014 V místě budoucí zastávky ve směru do centra probíhá výstavba opěr. - 23.7.2014

V závěru července je vybetonován nový zastávkový záliv u Sport parku směr Slovany. V opačném směru pokračuje výstavba základů opěrných zdí. Kvůli novým zastávkám a úpravě trasování Malostranské ulice v blízkosti Sport parku dochází ke změnám poloh sloupů pro trolejové vedení, resp. jsou osazeny nové sloupy. Postupně jsou na ně převěšována nosná lana.

Vůz 481 obsluhuje zastávku Vodárna obklopenou stavebními pracemi. - 28.7.2014 Původní sloup by překážel v chodníku u přesunuté zastávky. Proto je již vlevo připraven nový. - 30.7.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 480 projíždí Malostranskou ulicí. - 30.7.2014 Vybetonovaný základ zastávkového zálivu. - 30.7.2014 Výstavba opěr pro přesunutou zastávku MHD. - 30.7.2014 Výstavba opěr u křižovatky Malostranská x Květná. - 30.7.2014

Původní zastávka Vodárna směr Slovany (v blízkosti křižovatky s Jasanovou ulicí) od výkopových prací v květnu připomínala spíše než zastávku staveniště. Kvůli zvýšenému zpevněnému povrchu a občasným výkopovým pracem v těsné blízkosti zastávky nemohla vozidla MHD zajíždět až k nástupní hraně. Po dokončení oprav Malostranské ulice bude tato zastávka přesunuta ke Sport parku, dláždit znovu původní záliv u vodárny po pracích už tak bylo zbytečné. Původní zastávku Vodárna směr Slovany vozidla MHD naposledy obsluhovala 17.8.2014. O den později je záliv uzavřen a začíná se s jeho likvidací. Místo zálivu zde bude jen chodník. Dočasná zastávka je zřízena o cca 40 metrů zpět od původní zastávky. Zastávka u Sport parku ještě nemůže být používána, záliv je sice vydlážděn, ale z komunikace není přístupný (trasování vozovky v místě zastávky bude ještě upravováno). Původní zastávka Vodárna ve směru do centra je stále v provozu.

Původní zastávka Vodárna u křižovatky s Jasanovou ulicí bude zrušena. - 18.8.2014 Vůz 490 obsluhuje přesunutou zastávku Vodárna zřízenou jako náhrada za rušenou zastávku. - 18.8.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 499 obsluhuje přesunutou zastávku Vodárna. - 18.8.2014 V tomto místě bude upraveno trasování Malostranské ulice. - 18.8.2014 Vůz 511 projíždí kolem nově vydlážděného zastávkového zálivu u Sport parku. - 18.8.2014 Prostor budoucí zastávky u Sport parku (směr Slovany). - 18.8.2014 Výstavba opěrné zdi pro zastávku u Sport parku. - 18.8.2014 Rušení zastávky Vodárna. - 20.8.2014

Ve dnech 4. a 5.9.2014 probíhá v Malostranské ulici odstraňování starého povrchu. Frézování navazuje na původní úsek vyfrézovaný už v dubnu (od křižovatky Malostranská x Květná do cca třetiny kopce v Malostranské). Tento původní úsek byl na obou stranách rozšířen, a to k hraně mostu přes řeku Radbuzu na straně jedné, a ke křižovatce Malostranská x Slovanská (náměstí Milady Horákové) na straně druhé. Vyfrézován je tak už celý, cca 670 metrů dlouhý, úsek Malostranské ulice, který je předmětem rekonstrukce. Při frézování není potřeba trolejbusů s dieselagregátem díky použití úzké frézy. S obnovou povrchu v horní části Malostranské ulice (pod náměstím Milady Horákové) se čekalo na dokončení úprav křižovatky Malostranská x Jasanová. Nově zde vznikl dělicí ostrůvek, který chodcům ulehčí přecházení frekventované Malostranské. Ve spodní části Malostranské ulice nadále probíhá výstavba opěrné zdi pro novou zastávku MHD.

Vůz 495 opouští vyfrézovaný úsek Malostranské. - 5.9.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 450 na začátku vyfrézovaného úseku Malostranské ulice. - 5.9.2014 Vůz 444 ve vyfrézované Malostranské ulici míjí nový dělicí ostrůvek u křižovatky s Jasanovou ulicí. - 5.9.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 498 projíždí kolem nového dělicího ostrůvku v Malostranské ulici. - 5.9.2014 Úpravy křižovatky Malostranská x Jasanová. - 5.9.2014 Nový dělicí ostrůvek v blízkosti křižovatky Malostranská x Jasanová. - 5.9.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 532 ve vyfrézované Malostranské ulici. - 5.9.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 435 objíždí stavební práce. V těchto místech se ještě před měsícem nacházel zastávkový záliv Vodárna, nyní jej zde už nic nepřipomíná. - 5.9.2014 Vůz 546 obsluhuje původní zastávku Vodárna. Ve spodní části ulice už probíhají práce na vzniku nové zastávky. - 5.9.2014 Pohled na staveniště v Malostranské ulici s vznikajícími zastávkami pro MHD. - 5.9.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 450 projíždí vyfrézovanou Malostranskou ulicí. - 5.9.2014 Vůz 513 projíždí místem, kde bude mírně upraveno trasování Malostranské ulice, jak už nyní naznačuje vedení cyklostezky. - 5.9.2014 Betonování opěrné zdi. - 5.9.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 495 zachycena na konci vyfrézovaného úseku u Sport parku. - 5.9.2014

Hned další den po vyfrézování se v Malostranské pokládá nový asfaltový koberec. Práce probíhají od rána 6.9.2014. Asfalt se pokládá v cirka 480 metrů dlouhém úseku od třetiny kopce (v místě, kde bylo ukončeno vyfrézování z dubna) až k náměstí Milady Horákové. Během dopoledne nový povrch získala poloviny vozovky ve směru z Doudlevec na Slovany, odpoledne se práce přesunuly do druhé poloviny. Po dobu prací byla zavedena napěťová výluka (možnost kontaktu zvednuté korby nákladních vozů s trolejemi). Trolejbusy projíždí místem na dieselagregát, se staženými sběrači. Doprava je svedena do volné poloviny vozovky, s kyvadlovým řízením. Kvůli dlouhému úseku se střídavým jednosměrným provozem dochází i přes slabší sobotní provoz ke kolonám a zdržení. U linky 13 se zpoždění po průjezdu úsekem pohybuje mezi 5-10 minutami. Po dobu prací zajišťují dispečeři PMDP operativní obsluhu zastávky Vodárna. Spodní část Malostranské ulice zůstává vyfrézovaná, protože se bude mírně měnit trasování vozovky a chodníků. Pokládka asfaltu u dělicího ostrůvku v blízkosti křižovatky Malotranská x Jasanová nebyla provedena kvalitně, povrch vozovky je zde zvlněný. Asfalt byl položen přes špatně zakrytý překop.

Setkání vozů 498 a 288 na náměstí Milady Horákové. - 6.9.2014 Vůz 498 při napěťové výluce zachycen v zastávce Slovany. - 6.9.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 505 zachycena při obsluze zastávky Vodárna. - 6.9.2014 Vůz 512 na dieselagregát projíždí Malostranskou ulici protisměrem. - 6.9.2014 Vůz 512 za asistence dispečerů operativně obsluhuje zastávku Vodárna. - 6.9.2014 Vůz 512 na dieselagregát projíždí Malostranskou ulici protisměrem. - 6.9.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 502 projíždí při pokládání nového asfaltu Malostranskou ulici protisměrem. - 6.9.2014 Asfalt je nejprve pokládán ve směru od Doudlevec na Slovany. - 6.9.2014 Pokládka nového asfaltu v Malostranské ulici. - 6.9.2014 Vůz 503 na dieselagregát objíždí práce na pokládce nového asfaltu v Malostranské ulici. - 6.9.2014 Vůz 505 při pokládce nového asfaltu v Malostranské ulici zastavuje pod dohledem dispečera v místě stanice Vodárna. - 6.9.2014 Vůz 505 projíždí protisměrem Malostranskou ulicí. - 6.9.2014 Vůz 498 pod dohledem dispečera zastavuje pro výstup cestujících v zastávce Vodárna. - 6.9.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 498 při pokládce nového povrchu v Malostranské ulici projíždí protisměrem.  - 6.9.2014 Vůz 511 při jízdě protisměrem míjí zastávku Vodárna pro opačný směr. - 6.9.2014 Vůz 511 projíždí kolem finišeru při asfaltování Malostranské ulice. - 6.9.2014 Asfaltování Malostranské ulice. - 6.9.2014 Asfaltování Malostranské ulice. - 6.9.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 503 zachycena v Malostranské ulici už s novým asfaltem. - 6.9.2014 Vůz 504 dojíždí kolonu při kyvadlovém řízení provozu. - 6.9.2014 Setkání vozu 502 (odstaveného pro poruchu) a 503 v zastávce Slovany při napěťové výluce kvůli asfaltování Malostranské. - 6.9.2014 Vůz 503 projíždí po novém asfaltu v Malostranské ulici. - 6.9.2014

Po vyasfaltování probíhají práce v Malostranské ulici opět spíše pomalejším tempem. Od druhé poloviny září probíhá navážka materiálu do prostoru mezi komunikaci a nově vybudovanou opěrnou zeď. Dne 6.10. jsou do základů u opěrné zdi vsazeny sloupy pro trolejové vedení. V následujících dnech jsou na ně převěšena nosná lana z dočasných sloupů. Ukazuje se, že ani posunutý termín dokončení (17.10.2014) sdružení firem Berger Bohemia, a.s. a Elkov Trakmatol s.r.o. nestihne, nový termín je stanoven na konec října. Jako důvody prodlení jsou uváděny nevhodné klimatické podmínky, nutnost úpravy nivelety vozovky či doplnění konstrukčních vrstev v některých částech vozovky. Zhotoviteli hrozí za každý den zpoždění pokuta půl procenta z celkových nákladů stavby, pro představu by sankce na den měla činit přibližně sto tisíc korun.

Vůz 517 projíždí Malostranskou ulicí, v které je nově zasypán prostor mezi komunikací a opěrnou zdí. - 6.10.2014 Dokončená opěrná zeď. - 6.10.2014 Zasypaný prostor mezi komunikací a opěrnou zdí. - 6.10.2014 Prostor vzniklý mezi komunikací a opěrnou zdí poslouží pro zastávkový záliv. - 6.10.2014 Pohled na vybudovanou zastávku. Nově je nástupiště osazeno zábradlím. - 6.10.2014 Vůz 513 projíždí kolem budoucí zastávky ve směru do Černic. - 6.10.2014 Vůz 513 projíždí kolem budoucí zastávky ve směru do Černic. - 6.10.2014 Pohled na staveniště v Malostranské ulici. Kromě provizorních sloupů jsou v blízkosti opěrné zdi osazeny už i nové. - 6.10.2014

V pátek 10.10.2014 probíhá odstraňování dočasných sloupů. Nosné sítě už byly převěšeny na nové sloupy usazené k opěrné zdi. Po odstranění dočasných sloupů a rozměrných betonových patek je možné mírně rozšířit jízdní pruhy pro průjezd staveništěm. V následujícím týdnu je v křižovatce Malostranská x Květná budován dělicí ostrůvek na komunikaci ke sport parku resp. vodárně (pokračování Květné ulice). Po položení obrubníků a vydláždění bylo zjištěno, že kolem ostrůvku velmi obtížně projedou kamiony zásobující vodárnu materiálem pro úpravu vody. Následně, cca po 8 dnech, byl ostrůvek odstraněn a po vyasfaltování komunikace je nahrazen vodorovným dopravním značením. V budoucí zastávce ve směru do centra probíhá ukládání výztuží před vybetonováním.

Nakládání dočasných sloupů na návěs kamionu. - 10.10.2014 Vůz 444 projíždí kolem prací na nakládání a odvážení sloupů. - 10.10.2014 Nakládání sloupů před odvozem. - 10.10.2014 Pohled na staveniště v Malostranské ulici po odstranění dočasných sloupů. - 16.10.2014 Budovaný dělicí ostrůvek na odbočce ke Sport parku. Po položení obrubníků a dlažby bylo zjištěno, že kolem ostrůvku velmi obtížně projedou kamiony zásobující vodárnuy a tak byl ostrůvek po cca 8 dnech odstraněn. - 16.10.2014 Vůz 490 projíždí kolem budované zastávky u Sport parku. - 16.10.2014 Opěrná zeď vybudovaná kvůli nové zastávce. - 16.10.2014 Výztuže povrchu budované zastávky. - 16.10.2014

Kvůli opravám Malostranské ulice dochází už od zahájení stavby ke každodenním kolonám v přepravních špičkách. Příčinou je především pomalý průjezd přes vyfrézovaný úsek u sport parku. Od 13.10.2014 se situace v Doudlevcích ještě více zkomplikovala. V tento den totiž začíná uzavírka Tyršova mostu. Most spojující Doudlevce a lokalitu Na Výsluní resp. Radobyčice čeká nutná výměna mostních ložisek, která jsou už v havarijním stavu. Most je uzavřen pro veškerou dopravu (vyjma chodců). V podstatě jediným výjezdem z Doudlevec je tak Malostranská ulice. Do Malostranské se musí vrátit i řidiči z Černic, kteří se cestou přes Tyršův most a Radobyčice vyhýbali kolonám právě v Malostranské ulici. Ve výsledku se tak každý den před staveništěm u sport parku tvoří dlouhé kolony. V ranní špičce sahají kolony až na náměstí Milady Horákové, odpoledne až za zastávku Samaritská ve Zborovské ulici resp. až za křižovatku Samaritská x Edvarda Beneše. Na lince 13 dochází po průjezdu oblastí ke zpoždění 5 až 10 minut, na lince 10 je situace vlivem polookružního charakteru linky ještě horší. Linka 10 je opožděna už při jízdě do centra, v úseku Prokopova - Čechurov (směr z centra), v kterém má tvořit s linkou 13 proklad po 5 minutách, tak pravidelně dochází k situacím, kdy jedou krátce po sobě oba spoje (10 a 13) a následně 10 minut nic. U autobusové linky 29 je situace se zpožděním kritická, na obratiště Doubravka přijíždějí autobusy se zpožděním i 30 minut. Uzavírka Tyršova mostu byla naplánována s ohledem na posunutý termín dokončení oprav Malostranské 17.10. (v době uzavření mostu už měl být v Malostranské ulici položen nový povrch vozovky a průjezd staveništěm by tak byl mnohem plynulejší). Vzhledem k prodlení zhotovitele oprav Malostranské ulice a výslednému souběhu staveb ale nastává situace, kdy každý den dochází při průjezdu oblastí k pravidelnému zpožďování nejen spojů MHD... Uzavírka Tyršova mostu je ukončena 31.10.2014.

Vůz 459 popojíždí v koloně ve Zborovské ulici. Trolejbus za ním je spoj linky 13, mezi oběma spoji má být inerval 5 minut. Kolony sahají až za zastávku Samaritská. - 17.10.2014 Vůz 507 v koloně popojíždí křižovatkou Zborovská x Samaritská. - 17.10.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 450 v koloně v Doudlevecké ulici. - 17.10.2014 Fronty ve Zborovské ulici jsou po dobu oprav Malostranské každodenním standardem. - 17.10.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 458 míjí původně plzeňský autobus Škoda 21 ab. - 17.10.2014 Renault Citybus #452 popojíždí ucpanou Samaritskou ulicí. - 17.10.2014 Kolony sahající až na náměstí Milady Horákové (v ranní špičce) či až za křižovatku Zborovské se Samaritskou (v odpolední špičce). Každodenní kolorit rozkopané Malostranské ulice. - 22.10.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 550 popojíždí v koloně v Malostranské ulici. - 22.10.2014 Vůz 533 popojíždí v koloně v Malostranské ulici. - 22.10.2014 Vůz 533 popojíždí v koloně v Malostranské ulici. - 22.10.2014 Vůz 497 v ranní špičce popojíždí v koloně v Malostranské ulici. - 22.10.2014 Vůz 497 v ranní špičce popojíždí v koloně v Malostranské ulici. - 22.10.2014

V týdnu od 13.10. probíhá výměna hlavic veřejného osvětlení na sloupech v Malostranské ulici. V blízkosti nově vybudované zastávky (směr Černice) se připravuje mírná úprava trasy komunikace (ulice bude mírně posunuta od areálu vodárny). V noci z 22. na 23.10.2014 je v Malostranské ulici zahájena výměna trolejového vedení. Nosné sítě byly vyměněny v únoru a březnu 2014, nové úchyty pro troleje jsou na převěsech připraveny od léta. Výměna probíhá ve více než 600 metrů dlouhém úseku od konce Malostranského mostu až k náměstí Milady Horákové. Vzhledem k délce úseku lze za jednu noc (resp. přestávku trolejbusového provozu 0. - 4. hodina) vyměnit jen jeden trolejový drát. Původní trolej je snesena, natažen je nový drát, který musí být finálně uchycen. V noci z 22. na 23.10.2014 je vyměněna pravá trolej ve směru do Černic. Nové trolejové vedení bude umístěno blíže kraji vozovky, což přechodně (než bude vyměněn druhý drát) znamená větší rozestup mezi trolejemi. Trolejbusy tak musí úsekem projíždět se zvýšenou opatrností vzhledem k většímu roztažení sběračů. Největší rozteč mezi trolejemi (více než metr) je v místě nové zastávky u sport parku (nová trolej zohledňuje zastávkový záliv). Při výměně trolejí dochází k přesunu úsekového děliče u sport parku. Ten by se totiž nacházel přímo v nově postavených zastávkách. Nově bude zřízen o dva převěsy výše (směr Černice). Úsekový dělič je posunován (resp. ve směru z centra měněn) postupně spolu s trolejemi. Hned následující noc, z 23. na 24.10., probíhá výměna levé troleje ve směru do Černic. Výměna trolejí a nosných sítí není součástí rekonstrukce ulice, ale paralelně běžící projekt.

Výměna trolejí končí u náměstí Milady Horákové. - 23.10.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 435 projíždí Malostranskou ulicí, v které jsou po etapách vyměňovány troleje (proto je mezi nimi přechodně tak velká rozteč). - 23.10.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 455 projíždí Malostranskou ulicí s nezvyklým rozestupem trolejí kvůli jejich postupné výměně. - 23.10.2014 Vůz 511 projíždí Malostranskou ulicí. Zřetelný je nový lesknoucí se pravý trolejový drát. - 23.10.2014 Velký rozestup mezi trolejemi při jejich postupné výměně. - 23.10.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 499 s nezvykle roztaženými sběrači kvůli postupné výměně trolejí projíždí Malostranskou ulicí. - 23.10.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 485 projíždí kolem nového dělicího ostrůvku. - 23.10.2014 Nový dělicí ostrůvek a zvětšení křižovatky Malostranská x Jasanová. - 23.10.2014 Vůz 490 s roztaženými sběrači kvůli postupné výměně trolejí projíždí Malostranskou ulicí. - 23.10.2014 Vůz 453 projíždí Malostranskou ulicí. - 23.10.2014 Mírná úprava trasy komunikace. Původní komunikaci naznačuje výkop mezi chodníkem (resp. obrubníky) a stávající komunikací. - 23.10.2014 Vůz 510 projíždí Malostranskou ulicí, v které mají troleje kvůli výměně nezvykle velkou rozteč. Ze snímku je také patrná mírná úprava trasování komunikace. Původní komunikaci naznačuje výkop mezi chodníkem (resp. obrubníky) a stávající komunikací. - 23.10.2014 Vůz 510 projíždí Malostranskou ulicí, v které mají troleje kvůli výměně nezvykle velkou rozteč. - 23.10.2014 Při výměně trolejí se postupně přesunuje sekční dělič nad budovanou zastávku. Na vyměněném drátu je už patrný, postupně bude při výměně nový dělič osazen i na zbývající. Na sloupu jsou připravené odpojovače, které ale zatím nejsou v provozu (kabely nejsou propojeny). - 23.10.2014 Děliče z původní sekce s výměnou trolejí postupně mizí, resp. se přesouvají výše. - 23.10.2014 Vůz 495 projíždí Malostranskou ulicí, v které probíhá postupná výměna a přesun trolejí. - 23.10.2014 Vůz 484 projíždí kolem prací na odstraňování starého asfaltu. Nově bude v tomo místě ještě zastávkový záliv. - 23.10.2014 Vůz 485 s nezvykle roztaženými sběrači kvůli postupné výměně trolejí projíždí kolem budoucí zastávky u sport parku. - 23.10.2014 Vůz 435 projíždí Malostranskou ulicí, v které probíhá postupná výměna trolejí. Při výměně je upravena i poloha trolejí, proto má vůz takto roztažené sběrače. - 23.10.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 481 projíždí kolem budované zastávky. - 23.10.2014

Troleje ve směru z Černic do centra jsou měněny po etapách v noci z 27. na 28.10. (pravá trolej ve směru do centra) a z 28. na 29.10. (levá trolej). Stejně jako v opačném směru zde větší rozteč mezi trolejemi zůstala jen jeden den. Nově jsou v rovných úsecích Malostranské ulice (v horní a střední části ulice) použity delta závěsy. Při výměně jsou troleje přesunuty více ke kraji vozovky, což by mělo usnadnit projíždění oblouků (troleje jsou více ve vnitřní části oblouku). Vzhledem ke zpoždění stavby se na Malostranské pracuje i ve státní svátek 28.10., ale i tak není termín dokončení do 31.10. reálný. Nový termín je odhadován na polovinu listopadu 2014. Zastávka ve směru do centra je zčásti vydlážděna, buduje se nové schodiště k domům u spodní komunikace Malostranská. V opačném směru proběhlo betonování upraveného výjezdu ze zastávky.

Napojení původního a nového drátu u náměstí Milady Horákové. Ze snímku je patrné i to, že jsou vyměněny už 3 ze 4 trolejí. - 28.10.2014 Velká rozteč mezi trolejemi při postupné výměně. - 28.10.2014 V rovných úsecích Malostranské ulice jsou nově použity delta závěsy. - 28.10.2014 Vůz 511 s roztaženými sběrači projíždí Malostranskou ulicí. - 28.10.2014 Vůz 511 s roztaženými sběrači projíždí Malostranskou ulicí. - 28.10.2014 Porovnání uchycení nového (pravého) drátu a původního. Připravený úchyt naznačuje, že se poloha trolejí při výměně mění. - 28.10.2014 Postupná výměna trolejí v Malostranské ulici. Dne 28.10. už zbývá vyměnit jen druhou trolej zprava. - 28.10.2014 Nový sekční dělič vzniklý o dva převěsy dále od původního (ve směru od mostu přes Radbuzu). - 28.10.2014 Nový sekční dělič vzniklý o dva převěsy dále od původního (ve směru od mostu přes Radbuzu). Dělič bude při výměně přesunut i na poslední zbývající trolej (2. zprava). - 28.10.2014 Vůz 507 projíždí staveništěm v Malostranské ulici. - 28.10.2014 Vůz 511 projíždí Malostranskou ulicí s roztaženými sběrači kvůli postupné výměně trolejí. - 28.10.2014 Vůz 511 projíždí Malostranskou ulicí s roztaženými sběrači kvůli postupné výměně trolejí. - 28.10.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 510 projíždí kolem původního sekčního děliče. Při výměně trolejí je přesunut o dva převěsy dále, aby se nenacházel v prostoru zastávky. - 28.10.2014 Vůz 498 s roztaženými sběrači projíždí Malostranskou ulicí. - 28.10.2014 Práce na dláždění zastávky probíhají kvůli zpoždění stavby i ve státní svátek. - 28.10.2014 Budované schodiště ke spodní komunikaci Malostranská. - 28.10.2014 Dláždění nové zastávky ve směru do centra. - 28.10.2014 Vyasfaltovaný prostor komunikace ke sport parku. V tomto místě byl při stavbě vybudován dělicí ostrůvek. Ostrůvek ale velmi těžko objížděly kamiony obsluhující vodárnu, proto byl ostrůvek odstraněn. - 28.10.2014

Vůz 450 popojíždí v křižovatce Zborovská x Mostní v koloně způsobené pracemi ve vozovce a kyvadlovým řízením provozu v odpolední špičce. Spoj linky 13 a 10 dělí v koloně jen několik vozidel. Podle grafikonu měl tento spoj 10 jet před předchozím spojem 13, tedy před 15 minutami! Samozřejmě i spoj linky 13 je mírně zpožděný, na lince 10 se tak výsledné zpoždění pohybuje i přes 20 minut. - 30.10.2014 Ve čtvrtek 30.10.2014 probíhaly v Malostranské ulici práce ve vozovce, které si vyžádaly kyvadlové řízení dopravy. Během dopoledne, ale i začínající odpolední špičky, tak byl provoz v úseku u sport parku řízen dělníky. Kolony sahají až na náměstí Milady Horákové a v opačném směru až za hotel Hazuka. Spoje MHD jsou po průjezdu Doudlevcemi opožděny o 10 minut, na polookružní lince 10 tak zpoždění přesahuje i 20 minut. Spoje linek 10 a 13 jezdí nepravidelně, řidiči mají kratší přestávky na konečných. Práce ve vozovce vyžadující kyvadlový provoz je běžné provádět o víkendu, či v nočních hodinách, ale určitě ne ve špičce pracovního dne.

Na přelomu října a listopadu jsou v Malostranské ulici vybudovány dva nové dělicí ostrůvky. První z nich se nachází v těsné blízkosti křižovatky Malostranská x Květná, druhý, protáhlejší, pak v Malostranské na úrovni začátku resp. konce nově vybudovaných zastávek. V sobotu 1.11. je z důvodu úprav povrchu vozovky provoz sveden opět do jedné poloviny komunikace s kyvadlovým řízením. Trolejbusy a autobusy v oblasti nabírají kvůli kolonám zpoždění kolem 10 minut. Po dobu prací jsou vyzkratovány troleje, trolejbusy projíždí úsekem na pomocný dieselagregát.

Kolony vznikající v sobotu při kyvadlovém řízení provozu v Malostranské ulici. Pracovníci řídící provoz nepreferovali vozy MHD. - 1.11.2014 Nový dělicí ostrůvek v křižovatce Malostranská x Květná. - 1.11.2014 Vůz 502 na dieselagregát objíždí protisměrem práce v Malostranské ulici. - 1.11.2014 Nový dělicí ostrůvek v Malostranské ulici. - 1.11.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 507 na dieselagregát popojíždí v koloně kvůli pracem v Malostranské ulici. - 1.11.2014 Vůz 512 vyjíždí ze zastávky Vodárna. V koloně si všimněte dalšího trolejbusu. Mezi oběma spoji má být interval 15 minut. Spoj vedený 512 je opožděný už z průjezdu Malostranské ve směru do Černic. - 1.11.2014 Vůz 512 v Malostranské ulici přejíždí do protisměru. - 1.11.2014 Míjení vozů 498 a 500 při napěťové výluce v Malostranské ulici. Spoj z centra je po průjezdu staveništěm zpožděn 13 minut. - 1.11.2014 Pohled na nové troleje lesknoucí se v podzimním slunci. Nově je v rovných úsecích použito delta závěsů. - 1.11.2014 Opětovné vyfrézování vozovky u dělicího ostrůvku Malostranská x Jasanová. Povrch vozovky položený v září byl v tomto místě zvlněný. - 1.11.2014

V neděli 2.11.2014 probíhá v Malostranské ulici pokládka nového asfaltu. Konkrétně se asfalt pokládá v úseku od konce mostu přes Radbuzu do cca třetiny kopce (odkud už navazuje nový asfalt položený v září) a u dělicího ostrůvku v blízkosti křižovatky Malostranská x Jasanová (zde byl asfalt položený už v září, ale povrch vozovky byl následně zvlněný, proto je vyfrézován a pokládán znovu). Po více než půl roce tak bude průjezd Malostranskou ulicí plynulejší, odpadá nutnost zpomalovat na přechodu vyfrézovaní. V kombinaci s otevřením Tyršova mostu (od 1.11.2014) by tak měl být průjezd Doudlevcemi už bezproblémový. Dodělávací práce na zastávkách MHD, dopravním značení a dělicích ostrůvcích by provoz neměly výrazněji omezovat. Asfalt je v neděli nejprve pokládán ve směru z centra na Slovany, později i v opačném směru. Po dobu prací jsou vyzkratovány troleje.

Vůz 505 na dieselagregát projíždí Malostranskou ulicí. - 2.11.2014 Vůz 502 kvůli asfaltovacím pracem projíždí Malostranskou ulicí protisměrem. - 2.11.2014 Ve směru z centra je už nový povrch položen, nyní se práce přesunují do opačného směru. - 2.11.2014 Pokládka asfaltu v Malostranské ulici (všimněte si kontaktu korby nákladního vozu s trolejemi, které jsou samozřejmě bez napětí). - 2.11.2014 Vůz 510 projíždí kolem finišeru v Malostranské ulici. - 2.11.2014 Pokládka asfaltu v Malostranské ulici. - 2.11.2014

S využitím informací od Milana Archmana (SVSMP)

Připojení vozovny Karlov k Borské ulici

Na přelomu března a dubna 2014 začínají práce na připojení nově postavené trolejbusové a autobusové vozovny Karlov k Borské ulici. Vybudují se dva výjezdy, kromě prvního (jižního, trolejbusového) výjezdu do Borské se vybuduje ještě druhý (západní, převážně autobusový (příp. záložní pro trolejbusy)), který bude ústit do ulice Na Pomezí (a dále opět do Borské). Práce na výjezdu v Borské ulici (Borská x Emilova) se dotýkají i stávajícího trolejbusového provozu. Připojení vozovny bude dokončeno v průběhu května 2014. Nová vozovna se začne naplno užívat v červenci 2014. Pro veřejnost bude otevřena 7.6.2014.

Vjezd pro trolejbusy se nachází v místě původního připojení cesty na zpevněnou plochu v blízkosti zastávky Karlov (dříve Lodní). Původní připojení by svojí šířkou nedostačovalo provozu MHD, a také zcela nenavazuje na vrátnici vozovny. Celá křižovatka bude zvětšena. Jedním z původních plánů bylo vybudování kruhového objezdu (pro zajištění lepšího výjezdu vozidel MHD na frekventovanou Borskou ulici), nakonec bylo přistoupeno k variantě klasické křižovatky osazené semafory. Spojnice Borské ulice a vozovny je označována jako Emilova ulice (vede místy původní Emilovy ulice za staré zástavby Karlova). V průběhu března 2014 probíhá v Borské ulici v blízkosti plánovaného připojení depa usazování nových sloupů, případně výměna stávajících sloupů za silnější. Budoucí rozsáhlejší trolejová křižovatka potřebuje více opor pro vyvěšení.

Pohled na původní křižovatku Borské ulice a místní komunikace. - 4.2.2014 Pohled směrem k vrátnici nové vozovny. - 4.2.2014

V týdnu od 31.3. je vyfrézována vozovka Borské ulice v cca 150 metrů dlouhém úseku od zastávek Karlov k odbočce k autoopravně. Frézování je prováděno po částech, aby nebyla omezena MHD. Provoz je po vyfrézování sveden do pravé poloviny vozovky (ve směru do centra). Do volné poloviny vozovky musí být přesunuty troleje z opačného směru (na Borská pole). Dopravu řídí kyvadlově semafory s krátkým cyklem. I přes krátký cyklus se především v odpolední špičce tvoří v Borské ulici kolony, ve kterých spoje MHD nabírají zpoždění do 5 minut. Prostor chodníku při škodovácké zdi je vybagrován a probíhá zde překládka kabelů. V místě napojení vrátnice depa na nově budovanou silnici se upravuje terén.

Práce na vjezdu do nového depa. - 4.4.2014 Pohled na jeden z nových sloupů v místě budoucího připojení vozovny Karlov. Všimněte si, že troleje jsou kvůli pracem přesunuty do volné poloviny vozovky. - 4.4.2014 Práce na vjezdu do nového depa. - 4.4.2014 Připravené sloupy pro trolejové vedení do vozovny Karlov. - 4.4.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 545 projíždí volnou polovinou Borské ulice. - 4.4.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 483 objíždí práce v Borské ulici volnou polovinou vozovky. - 4.4.2014 Práce na připojení vjezdu do vozovny Karlov k Borské ulici. - 4.4.2014 Vůz 517 projíždí Borskou ulicí zůženou kvůli pracem na připojení vozovny Karlov. - 4.4.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 519 v Borské ulici míjí nové sloupy instalované kvůli připojení vozovny Karlov. - 4.4.2014 Překládání kabelů v Borské ulici. - 4.4.2014 Překládání kabelů v Borské ulici. - 4.4.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 482 projíždí vyfrézovanou Borskou ulicí. - 4.4.2014

Po několika dnech se už rýsuje tvar nového vjezdu do depa, především díky položeným obrubníkům. Křižovatka bude zvětšena, přibude nový odbočovací resp. připojovací pruh.

Škoda 24 Tr ev.č. 518 objíždí protisměrem práce v Borské ulici. - 9.4.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 518 projíždí vyfrézovanou Borskou ulicí. - 9.4.2014 V Borské ulici probíhají práce na připojení depa Karlov. - 9.4.2014 Budoucí vjezd do depa Karlov. - 9.4.2014 Připojení depa Karlov k Borské ulici. - 9.4.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 483 projíždí zúženým úsekem Borské ulice, ve kterém probíhají práce na novém vjezdu do depa. - 9.4.2014

Od 23.4.2014 je provoz v obou směrech veden pravou polovinou vozovky ve směru na Borská pole. Tato polovina je již upravena (rozšířena) pro novou křižovatku a je zde položena spodní vrstva asfaltu. V druhé polovině vozovky se nyní bude pracovat především na dělicím ostrůvku a úpravách chodníku (nové přechody). V noci z 22. na 23.4.2014 probíhal přesun trolejí v obou směrech do druhé poloviny vozovky.

Škoda 26 Tr ev.č. 547 projíždí volnou polovinou Borské ulice. - 25.4.2014 Vůz 446 objíždí protisměrem práce v Borské ulici. - 25.4.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 449 v Borské ulici. - 25.4.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 487 zachycena v Borské ulici. - 25.4.2014 V Borské ulici se práce přesunuly do druhé poloviny vozovky. - 25.4.2014 Pohled na napojení vjezdu do vozovny k Borské ulici. - 25.4.2014

V neděli 27.4.2014 probíhá asfaltování vozovky v Borské ulici. Ráno se začíná s polovinou vozovky blíže areálu Škody (směr Borská pole). Trolejbusy musí projíždět volnou polovinou vozovky na dieselagregát (troleje pro oba směry jsou přesunuté nad právě asfaltovanou částí). Z bezpečnostních důvodů jsou stejně troleje vyzkratovány. Na linku 15 jsou nasazeny výhradně trolejbusy s dieselagregátem. Postupně se během dne asfaltuje také zbývající polovina Borské ulice a ulice Emilova k vrátnici depa.

Vůz 479 opouští zastávku Karlov. - 27.4.2014 Pokládka nového asfaltu v Borské ulici v místě připojení vozovny Karlov. - 27.4.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 487 na dieselagregát projíždí Borskou ulicí. - 27.4.2014 Vůz 487 projíždí kolem nově položeného asfaltu v Borské ulici v místě připojení vozovny Karlov. - 27.4.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 490 na dieselagregát projíždí Borskou ulicí. - 27.4.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 490 na dieselagregát projíždí Borskou ulicí. - 27.4.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 484 s pomocí dieselagregátu objíždí práce na pokládce nového povrchu v Borské ulici. - 27.4.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 479 projíždí na dieselagregát kolem asfaltovacích prací v Borské ulici. - 27.4.2014

Od 30.4.2014 je provoz v Borské ulici vrácen do celé šířky vozovky. Průjezd ulicí je tak nyní již bez omezení. Kromě rozšíření vozovky v ulici nově vznikl i středový dělicí ostrůvek. V blízkosti křižovatky jsou umístěny sloupy pro světelnou signalizaci. Na přelomu dubna a května probíhá v prostoru křižovatky Borská x Emilova natahování nosných lan pro vyvěšení nových trolejí do vozovny.

Škoda 21 Tr ev.č. 495 projíždí Borskou ulicí v první den navrácení provozu do celé šířky ulice. - 30.4.2014 V Borské ulici nově vznikl středový dělicí ostrůvek. - 30.4.2014 V Borské ulici se už jezdí ve spravném směru. Postupně se natahují nová nosná lana pro troleje do vozovny. - 30.4.2014 Nová komunikace do depa. - 30.4.2014

V sobotu 3.5.2014 jsou natahovány první troleje do nové vozovny. Práce začínají krátce před půlnocí v noci z 2.5. na 3.5. Natahují se „malé obloučky“ - troleje ve směru od Techmanie do depa Karlov (cca 80 metrů) a z depa Karlov směrem na Borská pole (cca 70 metrů). Provizorně uchycené troleje jsou následně během dne uchycovány finálně. Nové troleje končí ve vrátnici depa, kde budou pomocí děliče propojeny s již nataženými trolejemi v areálu vozovny. Přeuchycují se i původní přímé troleje Borskou ulicí. Zde jsou také osazeny nové tahové výhybky (1x rozjezdová, 1x sjezdová) od společnosti Elektroline. Po celou dobu prací je v Borské ulici zavedena napěťová výluka. Na linku 15 (a 17) tak musí být vypraveny trolejbusy s pomocným pohonem.

Zatím jsou nataženy jen malé obloučky (z centra do vozovny, z vozovny na Borská pole). Vlevo nahoře si všimněte připravených úchytů pro troleje z Borských polí do depa, které budou nataženy o týden později. - 3.5.2014 Práce na úsekovém děliči ve vrátnici nové vozovny. - 3.5.2014 Montážní věžka pracuje na finálním uchycení přímých trolejí v Borské ulici. - 3.5.2014 Montážní věžka pracuje na finálním uchycení přímých trolejí v Borské ulici. - 3.5.2014 Vůz 482 při napěťové výluce objíždí montážní věžku v Borské ulici. - 3.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 502 při napěťové výluce obsluhuje zastávku Karlov. - 3.5.2014 Montážní věžka pracuje na sjezdové výhybce v Borské ulici. - 3.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 499 na dieselagregát projíždí kolem montážní věžky v Borské ulici. - 3.5.2014

V průběhu týdne od 5.5. jsou do prostoru křižovatky Borská x Emilova montovány úchyty trolejí pro velké oblouky (Borská pole - depo, depo - Techmania). Během týdne jsou na troleje v Emilově ulici k vozovně instalovány výhybky právě pro velké oblouky. Samotné troleje „velkých oblouků“ se budou natahovat 10.5. V pátek 9.5. probíhají práce na novém napájecím bodu (v Borské ulici u vozovny vznikne nový napájecí úsek) či malování dopravního značení na křižovatce Borská x Emilova.

Škoda 14 TrM ev.č. 449 projíždí Borskou ulicí. - 9.5.2014 V Emilově ulici se do nově natažených trolejí přidá sjezdová výhybka. - 9.5.2014 Práce na budoucím napájecím bodu v Borské ulici. - 9.5.2014 Vůz 449 opatrně projíždí kolem prací na malování dopravního značení v Borské ulici. - 9.5.2014 Pohled na připravené úchyty trolejí od vozovny do Borské. - 9.5.2014 Vůz 479 projíždí křižovatkou Borská x Emilova, na které jsou připraveny úchyty pro nové troleje. - 9.5.2014

Poslední práce na trolejovém vedení v prostoru křižovatky Borská x Emilova probíhají o víkendu 10. a 11.5.2014. Práce začínají dne 9.5.2014 v 23:30. Při napěťové výluce po ukončení provozu se natahují troleje ve „velkých obloucích“ (z Borské od Borských polí doleva do depa, z depa doleva do Borské k Techmanii). Během soboty 10.5. se natažené troleje finálně uchycují. Pracuje se také na systému automatického stavění výhybek Vetra. Na stavbě pracují jak PMDP, tak Elektroline. Instalované armatury pocházejí právě od společnosti Elektroline. Na lince 15 (+17) jsou po celý víkend vypraveny trolejbusy s dieselagregátem (v sobotu navíc ještě odklon linky 15 Korandovou ulicí). Neděle patří pracem na křížení trolejí. Nejobtížnější je správně nainstalovat křížení hned tří párů trolejí na malém prostoru. Po skončení prací je v neděli odpoledne spuštěno napájení a krátce po 17. hodině provádí vůz 508 zkušební jízdu po nových trolejích. Nejprve testuje přímý průjezd Borskou ulicí (v obou směrech), poté malé oblouky (od Techmanie do depa, z depa na Borská pole) a nakonec velké oblouky (Borská pole - depo, depo - Techmanie). Aby trolejbus nemusel jezdit až na obratiště na Borských polích, otáčí se s využitím dieselagregátu na točně autobusové linky 22 Škoda VIII. brána. I otáčení v areálu nového depa na Karlově musí probíhat v režimu jízdy na dieselagregát. Nová měnírna v depu ještě není zprovozněna a ve vrátnici není propojen úsekový dělič.

Montážní věžky PMDP pracují na trolejovém vedení na křižovatce Borská x Emilova. - 10.5.2014 Práce na systému stavění výhybek VETRA. - 10.5.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 489 projíždí kolem prací v křižovatce Borská x Emilova. - 10.5.2014 Vůz 497 protisměrem objíždí práce na trolejích v Borské ulici. - 10.5.2014 Vůz 492 na dieselagregát projíždí Borskou ulicí. - 10.5.2014 Vůz 499 protisměrem objíždí práce na trolejích v Borské ulici. - 10.5.2014 Montážní plošina Elektroline zachycena při pracích na rozjezdové výhybce od vozovny. - 10.5.2014 Troleje jsou zatím přes sebe volně nataženy, ještě se musí doplnit křížení. - 10.5.2014 Vůz 497 projíždí na dieselagregát pod nataženými trolejemi na křižovatce Borská x Emilova. - 10.5.2014 Práce na rozjezdové výhybce od Borských polí. - 10.5.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 482 na dieselagregát projíždí v Borské ulici kolem prací na horním vedení. - 10.5.2014 Montážní věžka při připojování napájení trolejí. - 10.5.2014

Montážní věžka Elektroline při pracích na trolejových křížích. - 11.5.2014 Vůz 479 objíždí práce na trolejovém vedení v křižovatce Borská x Emilova. - 11.5.2014 Práce na křížení trolejí na křižovatce Borská x Emilova. - 11.5.2014 Práce na křížení trolejí na křižovatce Borská x Emilova. - 11.5.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 493 projíždí „slavobránou“ montážních věžek na křižovatce Borská x Emilova. - 11.5.2014 Nová trolejová síť musí být pořádně vyvěšena na sloupy. - 11.5.2014 Nově natažené lesknoucí se troleje v Borské ulici. - 11.5.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 488 na dieselagregát projíždí pod rozjezdovou výhybkou do nového depa. - 11.5.2014 Nová rozjezdová výhybka v Borské ulici (směr Borská pole/depo). - 11.5.2014 V Borské ulici u depa vznikl nový napájecí úsek - zde nový úsekový dělič. - 11.5.2014 Nové troleje odbočující do depa Karlov. - 11.5.2014 Troleje z Borské z centra do nového depa. - 11.5.2014 Sjízdná výhybka v Emilově ulici. - 11.5.2014 Rozjezdová výhybka v Emilově ulici. - 11.5.2014 Emilova ulice. - 11.5.2014 Emilova ulice. - 11.5.2014 Úsekový dělič ve vrátnici nového depa ještě není propojen. V depu ještě není zprovozněna měnírna. - 11.5.2014 Pohled do areálu nového depa. - 11.5.2014 Pohled na nové křížení trolejí na křižovatce Borská x Emilova. - 11.5.2014 Trolejové kříže na křižovatce Borská x Emilova. - 11.5.2014 Dokončené trolejové křížení na křižovatce Borská x Emilova. - 11.5.2014 Sjízdná výhybka v Borské ulici ve směru do centra. - 11.5.2014 Sjízdná výhybka v Borské ulici ve směru do centra. - 11.5.2014 Sjezdová výhybka od depa a Borské z centra. - 11.5.2014 Vyvěšení trolejí řetězovkou. - 11.5.2014 Rozjezdová výhybka v Borské ulici ve směru od Borských polí. - 11.5.2014

Škoda 24 Tr ev.č. 508 při zkušební jízdě testuje nová křížení trolejí na křižovatce Borská x Emilova. - 11.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 508 při zkušební jízdě testuje nová křížení trolejí na křižovatce Borská x Emilova. - 11.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 508 zachycena v ulici Na Pomezí. - 11.5.2014 Vůz 508 nejprve testuje přímý průjezd Borskou ulicí. - 11.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 508 zatáčí z Borské do Emilovy. - 11.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 508 zatáčí z Borské do Emilovy. - 11.5.2014 Testování trolejí v Emilově ulici. - 11.5.2014 Vůz 508 před vjezdem do depa Karlov musí stáhnout sběrače (úsekový dělič ve vrátnici ještě není dokončený). - 11.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 508 při zkušební jízdě zachycena v depu Karlov. - 11.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 508 při zkušební jízdě zachycena v depu Karlov. - 11.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 508 při zkušební jízdě zachycena v depu Karlov. - 11.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 508 při zkušební jízdě zachycena v depu Karlov. - 11.5.2014 Vůz 508 opouští areál depa Karlov. - 11.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 508 při zkušební jízdě zachycena v Emilově ulici. - 11.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 508 při zkušební jízdě zachycena v Emilově ulici. - 11.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 508 zatáčí z Emilovy do Borské. - 11.5.2014 Vůz 508 díky zkušební jízdě zavítal na autobusovou točnu Škoda VIII. brána. - 11.5.2014 Vůz 508 díky zkušební jízdě zavítal na autobusovou točnu Škoda VIII. brána. - 11.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 508 při zkušební jízdě zachycena v Borské ulici. - 11.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 508 při zkušební jízdě zachycena v Borské ulici. - 11.5.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 508 zatáčí z Borské do Emilovy ulice k depu Karlov. - 11.5.2014 Vůz 508 testuje průjezd z depa Karlov doleva do Borské ulice. - 11.5.2014 Vůz 508 testuje průjezd z depa Karlov doleva do Borské ulice. - 11.5.2014 Vůz 508 testuje průjezd z depa Karlov doleva do Borské ulice. - 11.5.2014

Škoda 26 Tr ev.č. 545 projíždí dokončenou křižovatkou Borská x Emilova. - 7.6.2014 Jižní vjezd do nového depa je v květnu 2014 dokončen. Druhý, západní vjezd, který má sloužit autobusům a pro trolejbusy bude jako záložní, se bude v ulici Na Pomezí budovat od června. Termín dokončení je plánován na srpen 2014. Záložní vjezd je u takto velkého depa samozřejmostí, v případě nehody na křižovatce Borská x Emilova by jinak bylo paralyzováno celé depo.

Přesunutí zastávky Nová Hospoda (směr centrum)

Od 2.5. do cca 9.5.2014 probíhá přesun nástupní zastávky Nová Hospoda. Důvodem je rekonstrukce kanalizačního potrubí v blízkosti zastávky. Dočasná zastávka je zřízena v zadní části zálivu (o cca 12 metrů zpět). Travnatý prostor obratiště Nová Hospoda se změnil v odkladiště materiálu.

Škoda 26 Tr ev.č. 533 obsluhuje dočasně přesunutou zastávku Nová Hospoda. - 2.5.2014 V dočasné zastávce nemohou trolejbusy zastavit zadními dveřmi u obrubníku. - 2.5.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 437 v dočasně přesunuté zastávce Nová Hospoda. - 2.5.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 437 v Dopravní ulici. - 2.5.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 489 projíždí kolem výkopových prací na Nové Hospodě. - 2.5.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 542 opouští točnu Nová Hospoda. - 2.5.2014 Travnatý prostor smyčky Nová Hospoda slouží k odkládání materiálu. - 2.5.2014 Výkopové práce v těsné blízkosti zastávky Nová Hospoda. - 2.5.2014 Výkopové práce v těsné blízkosti zastávky Nová Hospoda. - 2.5.2014 Připravené betonové patky pro dočasný sloup v Dopravní ulici. - 2.5.2014

Velikonoční kloubové posily na lince 11

Z důvodu zvýšené přepravní poptávky na ústřední hřbitov jsou na linku 11 o prodlouženém velikonočním víkendu 19. - 21.4.2014 vypraveny velkokapacitní kloubové trolejbusy.

Škoda 27 Tr ev.č. 544 vypravená na linku 11 zachycena na Americké třídě. - 20.4.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 528 opouští zastávku Pařížská. - 20.4.2014 Velikonoční kloubová posila linky 11 v podobě 527 odpočívá na točně Ústřední hřbitov. - 20.4.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 527 najíždí do nástupní zastávky Ústřední hřbitov. - 20.4.2014

Komplikace provozu na Americké

Montážní věžka PMDP dočasně opravuje rozjezdovou výhybku na kruhovém objezdu na Americké. - 18.4.2014 V pátek 18.4.2014 byl dvakrát zkomplikován provoz trolejbusů na Americké třídě. První problém nastává po 9. hodině, kdy se porouchala rozjezdová výhybka na výjezdu k zastávce Mrakodrap (směr U Práce) na kruhovém objezdu. Pracovníci horního vedení výhybku provizorně opravili (přestavili do směru U Práce). Trolejbusy linek 10, 13 a 14 a spoje směřující do vozovny, které po kruhovém objezdu pokračují dále, musely místem projet na dieselagregát nebo po průjezdu výhybkou zastavit, aby došlo k ručnímu přesunutí sběračů na správnou stopu (příp. ještě pomocí středových trolejí na objezdu). Po 10. hodině je na výhybku osazen nový motorek. Druhý problém nastává kolem 14. hodiny. Z důvodu odtahu pracovního stroje docházelo na všech linkách projíždějících po Americké ke zpoždění až 20 minut.

Odklon linky 13

Od 24.3. do 11.5.2014 probíhají práce na výměně tramvajových kolejí v oblouku z Sirkové ulice na most U Jána. Vzhledem k tomu, že nebylo povoleno výměnu provést v několikadenní nepřetržité výluce (s částečným uzavřením křižovatky U Jána), jsou práce rozděleny do šesti etap. Práce začínají na koleji ve směru do centra a postupují ve směru od zastávky Hlavní nádraží k mostu U Jána. Na koleji z centra postupují práce ve směru od mostu U Jána k zastávce Hlavní nádraží. Výměny kolejí probíhají v nočních hodinách, odkrývání resp. asfaltování kolejiště pak během dne. Po dobu trvání 2. a 5. etapy není možný průjezd od mostu U Jána (Pražské ulice) přímo do ulice U Prazdroje. Linka 13 musí být ve směru na Doubravku vedena odklonem ulicemi Americká a Šumavská. Dva krátkodobé odklony krátce po sobě (při 2. a 5. etapě) by byly pro cestující zbytečně matoucí, proto odklon linky 13 trvá i při 3. a 4. etapě, kdy je průjezd křižovatkou U Jána v potřebném směru možný. Odklon linky 13 tedy probíhá od 7.4. do 4.5.2014.

Náhradou za vynechané zastávky Goethova, Anglické nábřeží a Prazdroj obsluhuje linka 13 na odklonové trase stanice Prokopova (dočasná zastávka zřízená v manipulační zastávce nedaleko Komorního divadla v Prokopově ulici), Pařížská, Hlavní nádraží a Železniční poliklinika. Zajímavostí je, že na odklon linky 13 upozorňují hlášením kromě spojů linky 13 také tramvajové linky 1 a 2. Ve směru z Doubravky jezdí linka 13 bez omezení. Stejně tak pracemi nejsou omezeny linky 10 a 14 (průjezd od mostu U Jána do Sirkové je možný ve všech etapách prací). U linek 10 a 14 ale dochází ke zpoždění kvůli silnému provozu v Pražské a Sirkové ulici (při 2. a 5. etapě je do Sirkové svedena doprava od mostu U Jána směrem na Doubravku).

Při první a poslední etapě probíhají práce v kolejišti nejblíže tramvajové zastávce Hlavní nádraží. Při těchto etapách už linka 13 projíždí po své obvyklé trase. - 30.3.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 512 na odkloněné lince 13 obsluhuje zastávku Železniční poliklinika. - 9.4.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 490 na odkloněné lince 13 přijíždí do zastávky Železniční poliklinika. - 9.4.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 515 na lince 10 projíždí kolem měněných tramvajových oblouků na křižovatce U Jána. Linky 10 a 14 přes tramvajové koleje v křižovatce nepřejíždí, proto se jich práce nijak nedotýkají.  - 11.4.2014 Mezi kolejemi vyměněnými v první etapě opět nalezneme dlažební kostky. V prostoru křižovatky bude nově použit asfalt. - 11.4.2014 Od mostu U Jána lze kvůli pracem na tramvajových přejezdech odbočit jen doprava. Linka 13 ve směru na Doubravku tudy projet nemůže a tak je vedena odklonem po Americké. - 11.4.2014 Ve směru od mostu U Jána je v Pražské ulici pro potřeby stavby zabrán pruh ve směru na Doubravku. - 11.4.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 506 na odkloněné lince 13 projíždí křižovatkou Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská. - 12.4.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 498 projíždí kolem odkrytých kolejí v Pražské ulici. - 20.4.2014 Při třetí a čtvrté etapě prací je možné z Pražské ulice pokračovat rovně na Doubravku. Aby krátkodobé odklony linky 13 zbytečně nemátly cestující, je linka vedena odklonem i v těchto etapách, kdy může křižovatkou projíždět v potřebném směru. - 20.4.2014 Na křižovatce U Jána jsou nyní odkryty koleje ve směru z centra. Provoz tramvají je zachován po celou dobu prací. - 20.4.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 506 na odkloněné lince 13 projíždí po Americké. - 20.4.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 459 projíždí kolem vyměněných a nově zaasfaltovaných kolejí. - 25.4.2014 Kromě kolejí se mění i povrch přejezdů. Dlažební kostky střídá asfalt. - 25.4.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 505 na lince 13 vedené ve směru na Doubravku odklonem přes Wilsonův most. - 26.4.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 502 na odklonové trase obsluhuje zastávku Pařížská. - 27.4.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 499 obsluhuje dočasnou zastávku Prokopova. - 29.4.2014 Spoje linek 10 a 14 zastávku v Prokopově ulici projíždí. - 29.4.2014

Stržený převěs na kruhovém objezdu na Americké

Dne 8.4.2014 způsobil přetržený převěs na kruhovém objezdu na Americké přibližně 40-minutové zastavení provozu trolejbusových linek. Převěs strhl v 16:43 sběrač vozu 516 vypraveného na linku 10 po vypadnutí na rozjezdové výhybce do Prokopovy ulice. Došlo k vyzkratování trolejí. V ten okamžik se zastavily trolejbusy v centru města - Prokopova, Americká, Tylova. Kruhový objezd na Americké je nejzranitelnější místo v plzeňské trolejbusové síti. V důsledku nehody byly omezeny všechny trolejbusové linky (10-18). Provoz byl alespoň v omezené míře zajišťován trolejbusy s dieselagregátem. Tyto spoje ale stejně nabíraly zpoždění v kolonách kvůli odstaveným trolejbusům bez proudu. Nejhorší situace byla na kruhovém objezdu na Americké, kde byl zablokován výjezd do Prokopovy ulice. Trolejbusy musely projíždět na dieselagregát protisměrem kruhovým objezdem. Po spravení závady bylo v 17:24 obnoveno napájení. Trolejbusy se následně snažily srovnat se svými jízdními řády a proto jely některé vozy manipulačně z konečné zpět do centra.

Při výpadku proudu kvůli stržení převěsu projíždí 25 Tr ev.č. 522 na dieselagregát Šumavskou ulicí. - 8.4.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 510 na dieselagregát projíždí po Americké třídě. - 8.4.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 510 na dieselagregát projíždí po Americké třídě. - 8.4.2014 Odstavené trolejbusy při výpadku proudu po stržení převěsu na kruhovém objezdu na Americké. - 8.4.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 525 při výpadku napájení uvízla na Americké třídě. - 8.4.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 525 při výpadku napájení uvízla na Americké třídě. - 8.4.2014 Vůz 528 na dieselagregát objíždí odstavenou 525 bez proudu. - 8.4.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 485 na dieselagregát objíždí uvízlé trolejbusy na Wilsonově mostě. - 8.4.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 517 odstavená na Wilsonově mostě. - 8.4.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 517 v čele uvízlých trolejbusů na Americké třídě. - 8.4.2014 Krátce před obnovením provozu se na Wilsonově mostě setkala 25 Tr #520 jedoucí na dieselagregát s odstavenou 517. - 8.4.2014 Provoz byl zastaven kvůli strženému převěsu na kruhovém objezdu na Americké a následnému výpadku proudu. - 8.4.2014 Vůz 516 po stržení převěsu vypadlým sběračem uvízl na výjezdu do Prokopovy ulice. - 8.4.2014 Odstavené vozy 518 a 513 v Prokopově ulici. - 8.4.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 489 projíždí kolem prací na opravě přetrženého převěsu na kruhovém objezdu na Americké. - 8.4.2014 Kvůli spravování převěsu musí 487 na kruhovém objezdu jet protisměrem. - 8.4.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 498 mimořádně projíždí kruhový objezd na Americké v protisměru. - 8.4.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 498 projíždí protisměrem Prokopovu ulici. - 8.4.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 457 odstavená v zastávce Mrakodrap. - 8.4.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 486 jedoucí na dieselagregát míjí odstavenou 457. - 8.4.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 486 popojíždí v koloně na Americké. - 8.4.2014 Aby se trolejbusy po 40-minutovém zastavení provozu opět srovnaly se svými jízdními řády, jely z konečné jako manipulační jízda zpět do centra, odkud pokračovaly (už s cestujícími) dle svých jízdních řádů. Na snímku 544 manipulačně směřuje do centra. - 8.4.2014

Návrat trolejbusových linek na zrekonstruovaný Wilsonův most

V úterý 1.4.2014 se zrekonstruovaný Wilsonův most po více než osmi měsících otevírá pro MHD. Jako první jej krátce po půlnoci využívají noční autobusové linky. Zahájení trolejbusového provozu po 4. hodině předchází ještě připojení trolejí na Americké třídě směrem na most. Znovuotevřený Wilsonův most využívají trolejbusové linky 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 a 18. Končí tak odklony linek přes Anglické nábřeží a v případě linek 10 a 14 také přes most Milénia. S návratem trolejbusových linek na Americkou a Šumavskou se pojí další provozní události. Začíná se obsluhovat zastávka s novým názvem Pařížská (do 15.12. Hlavní nádraží ČD, Americká). Plné využití nachází zastávka Hlavní nádraží zprovozněná u nově vybudovaného prodloužení nádražního podchodu do Šumavské ulice a také zastávka Železniční poliklinika. I přes zúžení Wilsonova mostu zatím naštěstí probíhá míjení vozidel MHD na mostě takřka bez komplikací. Jediným problémem jsou neukáznění chodci, kvůli kterým na mostě musí od pátku 4.4. intenzivně hlídkovat městská policie. Více podrobností naleznete na stránce o rekonstrukci Wilsonova mostu. Další práce na mostě už probíhají za provozu MHD (př. dláždění chodníků).

Škoda 25 Tr ev.č. 520 vjíždí do zastávky Pařížská v první den opětovného provozu trolejbusů po Wilsonově mostě. - 1.4.2014 Vůz 490 směřuje do zastávky Pařížská. - 1.4.2014 Do zastávky Pařížská přijíždí 27 Tr ev.č. 536. - 1.4.2014 Pohled na zastávku Pařížská po navrácení trolejbusových linek na Wilsonův most. - 1.4.2014 Vůz 492 míjí zákazovou značku na Americké třídě. - 1.4.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 533 projíždí po Wilsonově mostě v první den provozu trolejbusů na mostě po rekonstrukci. - 1.4.2014 I přes obavy o úzké vozovce probíhá míjení trolejbusů na zrekonstruovaném Wilsonově mostě bez problémů. - 1.4.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 531 v první den opětovného provozu trolejbusů po Wilsonově mostě. - 1.4.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 529 v první den opětovného provozu trolejbusů po zrekonstruovaném Wilsonově mostě. - 1.4.2014 Se zprovozněním Wilsonova mostu se objevuje nový cíl linek 10 a 14 - Pařížská. Tento cíl cestujícím moc neřekne o přítomnosti vlakového nádraží, to by vyřešil například přidaný piktogram lokomotivy na čelním panelu. - 1.4.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 549 spolu s dalšími vozy zachycena při obsluze zastávky Hlavní nádraží. - 4.4.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 511 na lince 12 zatáčí na Americkou třídu. - 4.4.2014 Vůz 459 na lince 10 zatáčí se Sirkové na Americkou. - 4.4.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 459 obsluhuje zastávku Pařížská. - 9.4.2014 Trolejbus vyhýbající se chodcům. I přes zákaz vstupu je tato situace na Wilsonově mostě celkem běžná (pokud na mostě zrovna nehlídkují strážníci). - 11.4.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 537 objíždí zákazovou značku na křižovatce Americká x Pařížská. - 11.4.2014

Rozlučka s trolejbusovým řidičem

V každé profesi je běžná obměna zaměstnanců. Nejinak je tomu i u řidičů trolejbusů. Noví, mladí řidiči nastupují za starší, kteří odcházejí do důchodu. Tento proces mlčky probíhá každý rok. V pátek 28.3.2014 ale bylo vše trochu jinak... S dlouholetým řidičem „tykadláků“ Čeňkem Daňhelem se na poslední směnu přišla rozloučit parta přátel. Běžná jízda vozu 531 na ranní části 12/14 se před půl desátou v zastávce Mrakodrap změnila na nezapomenutelný zážitek nejen pro řidiče. Do vozidla nastoupili jeho přátelé a nic netušícím cestujícím začali na počest řidiče nabízet pohoštění. Pivo, ořechovku, ale třeba i sušenky. Po dojezdu do Božkova se trolejbus vydal do vozovny, kde se všichni účastníci vyfotili. Více informací o akci naleznete v článku v Plzeňském deníku.

Kamarádi připravili řidiči trolejbusu rozlučku přímo ve voze - Plzeňský deník Kamarádi připravili řidiči trolejbusu rozlučku přímo ve voze - Plzeňský deník Kamarádi připravili řidiči trolejbusu rozlučku přímo ve voze - Plzeňský deník Kamarádi připravili řidiči trolejbusu rozlučku přímo ve voze - Plzeňský deník

Uzavření předpolí Wilsonova mostu - přesun zastávky Goethova

Od 10.3. do 1.4.2014 probíhá uzavírka předpolí Wilsonova mostu. V křižovatce Americká x Anglické nábřeží probíhají stavební úpravy. Trolejbusové linky 11, 12, 15, 16 a 17 jsou z části Americké a Anglického nábřeží odkloněny do Goethovy ulice a Kopeckého sadů. Především Goethova ulice na takto silný provoz není dimenzována a silný provoz trolejbusů zde vyžaduje zvýšenou opatrnost a ohleduplnost mezi řidiči. Ve špičce na provoz dohlíží městská policie. Více podrobností o odklonu i průběhu prací na Wilsonově mostě naleznete na stránce o rekonstrukci Wilsonova mostu.

Škoda 27 Tr ev.č. 542 zatáčí do Kopeckého sadů. Obvykle by odkloněná linka 16 pokračovala rovně po Anglickém nábřeží, nyní zatáčí do Kopeckého sadů - 14.3.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 435 kličkuje mezi autobusy v Goethově ulici. - 14.3.2014 Ve špičce usnadňují strážníci městské policie výjezd kloubových trolejbusů z Goethovy ulice. Trolejbusy si potřebují najet do protisměru, což by bylo při nepřetržitém provozu aut takřka nemožné. - 14.3.2014 Úzká Goethova ulice při silném provozu vyžaduje vzájemné pouštění trolejbusů. - 14.3.2014 Uzavřená křižovatka Anglického nábřeží a Americké. - 14.3.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 510 na odkloněné lince 16 vyjíždí z Goethovy ulice na Americkou. - 15.3.2014 Odkloněné linky 11, 12, 15, 16 a 17 neobsluhují zastávku Muzeum, jak dokazuje i snímek vozu 550. - 15.3.2014 Vůz 491 na odkloněné lince 11 zastávku Muzeum neobsluhuje a tak musí počkat, až stanicování ukončí 506 na 13. - 15.3.2014

Pro lepší propustnost Goethovy ulice, do které je odkloněna veškerá doprava z Americké, bylo od 10.3. do 1.4. přistoupeno k přesunutí zastávky linek 10, 13 a 14 Goethova do Prokopovy ulice. Trolejbusy odbaví už v Prokopově ulici a nebudou obsluhou zastávky zdržovat provoz v Goethově. Dočasná zastávka je zřízena v Prokopově ulici v místě dřívější zastávky Prokopova (nyní manipulační) na úrovni domu č. 23. I když je na domě umístěn označník, je sem pro usnadnění orientace dodán ještě přenosný označník. V opačném směru nemusí být prováděna žádná opatření (zastávka Muzeum je provedena jako zastávkový záliv a zastávka Prokopova je už mimo exponovaný úsek).

Škoda 24 Tr ev.č. 502 obsluhuje přesunutou zastávku Goethova. - 10.3.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 548 zachycena při obsluze zastávky Goethova dočasně přesunuté do Prokopovy ulice. - 24.3.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 501 projíždí dočasně zrušenou (resp. přesunutou) zastávku Goethova. - 15.3.2014

Omezení provozu protestním pochodem

Na první březnový den je v Plzni naplánován protestní pochod. Trasa pravicově orientovaného pochodu s oficiálním názvem Za dodržování práv všech slušných občanů této země a proti financování rasistického a protičeského o.s. Romea vládou České republiky vedla z náměstí Republiky Františkánskou a Martinskou ulicí na Americkou třídu. Dále se pokračovalo ke křižovatce U Práce a Tylovou ulicí na náměstí Emila Škody. Podle původních plánů měla trasa pochodu vést i k Anglickému nábřeží, ale po jednání organizátorů pochodu se zástupci města (a mimo jiné i PMDP) byla trasa upravena, aby se nábřeží vyhnula. Důvodem bylo hrozící výrazné narušení trolejbusové dopravy (na Anglické nábřeží jsou dlouhodobě odkloněny všechny trolejbusové linky kvůli rekonstrukci Wilsonova mostu). V úseku Americké třídy od kruhového objezdu ke křižovatce U Práce sice pochod také naruší provoz MHD, ale zde alespoň existuje alternativní trasa ulicí U Trati.

Kvůli pochodu a plánovanému krátkodobému odklonu vypravují PMDP v sobotu 1.3.2014 na všechny linky trolejbusy s dieselagregátem (i kloubové). Vyjímkou jsou odpolední šejdry na linkách 16 a 12, kam jsou vypraveny i 14 Tr. Radikálové se na náměstí Republiky začali scházet před 14. hodinou. Samotný pochod z náměstí Republiky vychází krátce před 14:45. Necelá stovka radikálů je doprovázena výraznou policejní přesilou. Jakmile se pochod přiblíží k Martinské ulici, zavírá se Americká třída (14:46). Trolejbusové linky 11, 12, 15 a 16 z Americké třídy uhýbají do Prokopovy, dále na pomocný dieselagregát ulicemi U Trati a Borská. U nádraží Jižní předměstí pokračuje linka 15 Borskou ulicí přímo, linka 16 zatáčí doleva k náměstí Českých Bratří a linky 11 a 12 zatáčí doprava na most Ivana Magora Jirouse. Stejná trasa platí i pro trolejbusy v opačném směru. Některé trolejbusy jsou v Koperníkově ulici operativně otáčeny. Přibližně v 15:15 policie po průchodu pochodu otevírá Tylovu ulici a Americkou. Uzavřeno zůstává Husovo náměstí. Toto místo je na trase pochodu kritické, probíhá zde protiakce k pochodu. Provoz linek 11 a 12 je zastaven, trolejbusy ve směru CAN/Zátiší čekají v Korandově ulici, v opačném směru v zastávce CAN Tylova. Provoz přes Husovo náměstí je obnoven přibližně v 15:25. Zpoždění některých spojů dosahuje i 20 minut. Protestní pochod se obešel bez větších problémů, za přestupky byli zatčeni dva účastníci. Podobné protestní pravicové pochody proběhly v Plzni v roce 2013 (v srpnu a v říjnu).

Škoda 24 Tr ev.č. 509 projíždí kolem připravených policejních jednotek v Goethově ulici. - 1.3.2014 Protestní pochod přichází z Martinské na Americkou třídu. - 1.3.2014 Vozy 488 a 512 zastavily na Americké třídě pro výstup cestujících kvůli protestnímu pochodu. - 1.3.2014 Dispečer udává pokyny vozu 512 - 1.3.2014 Po Americké právě prochází protestní pochod, proto musí 488 jet odklonem Prokopovou a ulicí U Trati. - 1.3.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 512 musí kvůli uzavření Americké třídy pokračovat do Prokopovy ulice. - 1.3.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 491 se Prokopovou ulicí vrací z odklonové trasy. - 1.3.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 528 při odklonu kvůli protestnímu pochodu projíždí ulicí U Trati. - 1.3.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 493 opouští Borskou ulici. - 1.3.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 493 odkloněná kvůli protestnímu pochodu zatočila do Němejcovy ulice. - 1.3.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 481 na odkloněné lince 11 zatáčí do Borské ulice. - 1.3.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 481 na odkloněné lince 11 zatáčí do Borské ulice. - 1.3.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 493 bude odbočovat z Koperníkovy do Bendovy. - 1.3.2014 Vůz 493 odkloněný do Bendovy ulice. - 1.3.2014 Vůz 497 se otáčí v prostoru křižovatky Koperníkova x Bendova. - 1.3.2014 Vůz 530 se otočí ulicemi Hálkova, Břeňkova, Borská, aby mohl ulicí U Trati pokračovat směrem na Doubravku. - 1.3.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 530 v Hálkově ulici. - 1.3.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 530 na lince 16 se po otočení Břeňkovou ulicí dostala nezvykle do Borské. - 1.3.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 530 na lince 16 se po otočení Břeňkovou ulicí dostala nezvykle do Borské. - 1.3.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 503 na odkloněné lince 12 projíždí po mostu Ivana Magora Jirouse. - 1.3.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 527 na odkloněné lince 16 projíždí Borskou ulicí. - 1.3.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 485 zatáčí z Němejcovy do Borské. - 1.3.2014 Vůz 495 dostává pokyny od dispečera. - 1.3.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 498 zablokovaná policejními vozidly na náměstí Emila Škody. - 1.3.2014 Vozy 503 a 493 vyčkávají v Korandově ulici na otevření Husova náměstí. - 1.3.2014 Obrněný transportér míjí trolejbusy odstavené v Korandově ulici. - 1.3.2014 Uzavřená Husova ulice. - 1.3.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 490 po obnovení provozu projíždí ostře střeženým Husovo náměstím, na kterém probíhala protiakce k pochodu. - 1.3.2014

Stržení trolejí na křižovatce Anglické nábřeží x Americká

Montážní plošina upravuje troleje na začátku Wilsonova mostu po stržení druhého páru trolejí bagrem. - 13.2.2014 Ve čtvrtek 13.2.2014 je krátce po 15:45 omezen provoz trolejbusových linek v centru města. Bagr pracující na stavbě Wilsonova mostu strhl trolejové vedení na předpolí mostu na křižovatce Anglick nábřeží x Americká. Následný výpadek napájení zastavil trolejbusy v centru města. Omezen je provoz všech linek. Zachovány jsou pouze spoje vedené trolejbusy s pomocným dieselagregátem. Po opravě trolejového vedení je provoz obnoven v 16:22.

Výměna závěsů trolejí na Rokycanské

V průběhu ledna a února 2014 probíhá výměna závěsů trolejí na Rokycanské třídě. Výměna pružných svorek za delta závěsy probíhá jen ve směru do centra, v opačném směru byly závěsy a troleje měněny před rokem, na začátku roku 2013 (více zde). Nyní je nejprve měněn úsek od křižovatky Rokycanská x U Zahrádek (u obchodního domu Tesco) k zastávce U Václava. Na začátku února 2014 jsou úchyty trolejí měněny od zastávky U Václava ke křižovatce Rokycanská x Hřbitovní. Celý úsek měří přibližně 500 metrů, závěsy nejsou měněny v blízkosti zastávky U Václava. Rychloprůjezdné delta závěsy jsou použity v přímém úseku. S výměnou závěsů trolejí souvisí úprava výškové polohy převěsů na Rokycanské třídě.

Montážní věžka pracuje na Rokycanské třídě. - 9.2.2014 Rokycanská třída nově s delta závěsy i ve směru od hřbitova do centra. - 9.2.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 481 projíždí po Rokycanské třídě opatřené nově delta závěsy trolejí. - 9.2.2014 Delta závěsy začínají za křižovatkou Rokycanská x U Zahrádek a končí u křižovatky Rokycanská x Hřbitovní. - 14.2.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 479 projíždí po Rokycanské třídě opatřené nově delta závěsy i ve směru do centra. - 14.2.2014 Rokycanská třída s delta závěsy ve směru do centra. - 14.2.2014 Delta závěsy na Rokycanské třídě nalezneme nově i ve směru do centra. - 14.2.2014 Nové závěsy trolejí v blízkosti zastávky U Václava. - 14.2.2014 Nové delta závěsy zatím končí u křižovatky Rokycanské s Hřbitovní. - 14.2.2014 Při výměně závěsů trolejí byla snižována pozice převěsů. - 14.2.2014

Nehoda autojeřábu ve Štefánikově ulici

Ve čtvrtek 23.1.2014 byl provoz trolejbusových linek 10 a 13 narušen nehodou autojeřábu ve Štefánikově ulici. Autojeřáb jedoucí od Černic na Čechurov se v Štefánikově ulici v blízkosti zastávky Generála Lišky pravděpodobně vyhýbal protijedoucímu vozidlu, sjel ale po krajnici do příkopu a zastavil se až o sloup trolejbusové trati. Betonový sloup se po střetu zlomil a opřel o jeřáb. Troleje naštěstí nehodou nebyly poškozeny. Nehoda se stala krátce před 13. hodinou. Linka 13 byla z Štefánikovy ulice odkloněna na Nepomuckou třídu (z Čechurova rovnou do černické nákupní zóny). Několik spojů zajíždělo obsloužit zastávku Fialková, většina odkloněných spojů ale improvizovaně zastavila na křižovatce Nepomucká x Fialková. Linka 13 je obsluhována takřka výhradně trolejbusy s dieselagregátem, proto operativní odklon nebyl problém. Linka 10 je v tuto dobu ještě pravidelně ukončena na točně Čechurov a mimořádnost by se jí tak nedotkla. Kvůli nevhodně umístěnému úsekovému děliči těsně před točnou Čechurov je ale krátkodobě zastaven i provoz linky 10 a to sice při vypnutí napájení (při vypnutí napájení Černic je bez proudu také točna Čechurov) od 13:52 do cca 14:30. Napájení musí být vypnuto při odstraňování výložníku, sloupu a následném vyprošťování autojeřábu. Při nedostupné točně Čechurov jsou trolejbusy odstavovány na Nepomucké třídě v jednotlivých zastávkách (vždy jeden vůz ve stanici). Po obnovení provozu jsou troleje bez odstraněného sloupu více prověšené, trolejbusy projíždí místem se sníženou rychlostí. Týden po nehodě je už na místo instalován nový železný sloup (viz foto). V úseku Štefánikovy ulice mezi stanicemi Generála Lišky a K Plzenci se nejedná o první nehodu, v září 2011 se téměř na stejném místě utrhla krajnice pod trolejbusem #502.

Při odstraňování následků nehody je Štefánikova ulice uzavřena. Vůz 508 tak musí couvat ke křižovatce s ulicí K Plzenci, aby místo objel po Nepomucké třídě. - 23.1.2014 Při odstraňování následků nehody je Štefánikova ulice uzavřena. Vůz 508 tak musí couvat ke křižovatce s ulicí K Plzenci, aby místo objel po Nepomucké třídě. - 23.1.2014 Vyprošťování sloupu po havárii s autojeřábem ve Štefánikově ulici. - 23.1.2014 Vyprošťování sloupu po havárii s autojeřábem ve Štefánikově ulici. - 23.1.2014 Pohled na pozůstatky po uchycení trolejí k výložníku, který byl odstraněn. - 23.1.2014 Vyprošťování sloupu po havárii s autojeřábem ve Štefánikově ulici. - 23.1.2014 Vůz 506 vysazuje cestující v improvizované stanici u křižovatky Nepomucká x Fialková. - 23.1.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 506 nezvykle pokračuje po Nepomucké až do Olympie. - 23.1.2014 Nezvyklé množství trolejbusů na točně Čechurov po obnovení napájení. - 23.1.2014 Nehoda autojeřábu v Štefánikově ulici umožnila toto zajímavé setkání na točně Čechurov. V době, kdy je na této točce ukončena linka 13 už 10 končí v Černicích. Proto je setkání 437 na 10 s 496 na 13 unikátní. - 23.1.2014 Torzo původního betonového sloupu. - 23.1.2014 Pohled na místo nehody. Nabouraný sloup byl již odstraněn. Rozoraná hlína naznačuje trasu autojeřábu. - 23.1.2014

Archiv událostí:

| Víkend s historickými trolejbusy - 23. a 24.9.2006 | říjen 2007 - duben 2009 | Rekonstrukce Americké třídy | květen 2009 - červen 2009 | Oslavy 110 let MHD v Plzni | červenec 2009 - říjen 2009 | listopad 2009 - březen 2010 | duben 2010 - červenec 2010 | srpen 2010 - říjen 2010 | říjen 2010 - leden 2011 | únor 2011 - červen 2011 | Oslavy 70 let zahájení provozu trolejbusů v Plzni | červen 2011 - červenec 2011 | srpen 2011 - říjen 2011 | listopad 2011 - únor 2012 | březen 2012 - červen 2012 | červenec 2012 - říjen 2012 | říjen 2012 - prosinec 2012 | leden 2013 - květen 2013 | červen 2013 - září 2013 | září 2013 - prosinec 2013 | 2014 | Oslavy 115 let MHD v Plzni | leden 2015 - ..... |

/