Zpět na úvodní stranu

Aktuálně (Oslavy 115 let MHD v Plzni - 05-06/2014)

V roce 2014 uplynulo 115 let od zahájení provozu MHD (resp. tramvají) v Plzni. Zároveň se připomíná 85 let provozu autobusů. O plzeňských autobusech je vydána dokonce kniha. Akce spojené s těmito výročími probíhají v květnu a červnu. Hlavním dnem oslav je sobota 7.6.2014, kdy jsou zpřístupněny vozovny (i nové depo na Karlově) a probíhají jízdy historických autobusů. Kromě PMDP v tento den otevírá svoje „dveře“ i výrobce tramvají Škoda Transportation.

Výstava v mázhausu radnice (17.5. - 6.6.2014)

Přibližit Plzeňanům vývoj plzeňské MHD od počátků až do dnešních dnů. Přesně to je cíl výstavy připravené PMDP ve spolupráci s Jiřím Riegrem. Výstava je volně přístupná od 17.5. do 6.6.2014 v mázhasu plzeňské radnice každý den od 8:00 do 18:00. Na celkem 29 obrazově-textových panelech je zmapován vývoj všech trakcí (autobusy, trolejbusy, tramvaje), ale i technického zázemí či odbavování cestujících ve vozidlech. Výstava je obohacena o modely vozidel MHD v plzeňském provedení. Slavnostní vernisáž výstavy spojená s křtem nové publikace věnované autobusům (85 let autobusové dopravy v Plzni) proběhla v pondělí 19.5. od 16:30. Křtu knihy se účastnil i generální ředitel PMDP Michal Kraus. Po křtu si zájemci mohli knihu nechat podepsat od autora Ondřeje Lišky.

Výstava k 115 letům MHD v Plzni v mázhausu plzeňské radnice. - 19.5.2014 Výstava k 115. výročí provozu MHD v Plzni. - 19.5.2014 Výstava k 115. výročí provozu MHD v Plzni. - 19.5.2014 Výstava k 115. výročí provozu MHD v Plzni. - 19.5.2014 Výstava k 115 letům MHD v Plzni - prodej nové knihy věnované autobusům - 19.5.2014 Výstava k 115. výročí provozu MHD v Plzni. - 19.5.2014 Výstava k 115. výročí provozu MHD v Plzni. - 19.5.2014 Výstava k 115. výročí provozu MHD v Plzni. - 19.5.2014 Výstava k 115. výročí provozu MHD v Plzni. - 19.5.2014 Modely trolejbusů na výstavě k 115 letům provozu městské hromadné dopravy v Plzni. - 19.5.2014 Modely trolejbusů na výstavě k 115 letům provozu městské hromadné dopravy v Plzni. - 19.5.2014 Modely trolejbusů na výstavě k 115 letům provozu městské hromadné dopravy v Plzni. - 19.5.2014

Den otevřených dveří PMDP + Škody Transportation (7.6.2014)

Hlavním dnem oslav 115 let MHD je sobota 7.6.2014. Plzeňské městské dopravní podniky zpřístupňují tramvajové depo Slovany, inteligentní dispečink na Denisovo nábřeží a především nově vybudovanou technickou základnu pro autobusy a trolejbusy na Karlově. Z nového depa lze volně přejít do areálu Škody Transportation, který je tento den také volně přístupný. Jednotlivá depa a centrum města spojují zvláštní autobusové linky. Mezi Techmanií a novým depem na Karlově se mohou návštěvníci přepravit hybridním nebo bateriovým autobusem od Škody Electric. Do vozoven i areálu Škody se mezi 9. a 17. hodinou přišlo podívat minimálně 15 tisíc lidí (nad očekávání pořadatelů). Celá akce byla perfektně zorganizovaná a navíc se vyvedlo krásné počasí. Plzeň se v tento den stala cílem pro dopravní fandy (nejen) z České republiky či Slovenska.

Nejzajímavějším místem při dni otevřených dveří bylo bezesporu nové depo na Karlově. Přístup do depa byl od jižního výjezdu (Emilova). Na odstavné ploše pro autobusy mohli návštěvníci zaparkovat svoje auta. Kolem měnírny, nepřístupné čerpací stanice a dalších odstavných stání pro autobusy návštěvníci přichází po čtyřproudé komunikaci k hlavnímu prostranství, označovanému jako Václavák. Toto „náměstí“ (či též koridor) od sebe odděluje dvě hlavní budovy nového depa - jižní a severní haly. Zajímavé je provedení trolejí, kdy se před vjezdem na Václávák všechny troleje sbíhají do jedné, aby se následně pomocí 14 výhybek rozdělily na jednotlivé stopy do jednotlivých hal. Jižní hala se skládá z objektů lehké opravny B a těžké opravny. Severní hala je tvořena lehkou opravnou A, halami pro ruční čištění a halami pro krytý odstav trolejbusů. Na haly navazuje na východní straně krytá zkušební trať a administrativní budova. Pro veřejnost byly přístupné všechny objekty kromě těžké údržby, části zkušební trati a administrativních budov. Do jižní haly lehké opravy byly umístěny panely s informacemi o novém depu a výstava o MHD z mázhausu plzeňské radnice. Pro představu sem bylo umístěno několik kloubových autobusů Solaris. V severní hale lehké opravny bylo také pro představu umístěno několik vozidel - čtveřice kloubových trolejbusů 25 Tr. Obdobně jako autobusy se vozidla v prostoru obrovské haly téměř ztrácela. V severní hale mezi 4. a 7. stopou bylo umístěno občerstvení, WC a další zázemí pro návštěvníky. V hale pro 8. až 12. stopu probíhala výstava provozních trolejbusů a autobusů. Trolejbusy zastupovaly vozy 14 TrM #446, 21 Tr #494, 24 Tr #497 (Agora) a 504 (Citelis), 25 Tr #524, 26 Tr #546 a 27 Tr #530. Zastoupeny byly všechny provozní typy. Obdobně tomu je i autobusů. Vyjma provozních vozidel byla vystavena i vozidla z depozitáře - budoucí historická vozidla PMDP, která čekají na renovaci. Kromě autobusů ŠL a ŠM, vlečného vozu Jelcz, či vozu Praga pro natahování trolejí, zde byly umístěny i dva trolejbusy - 15 Tr #414 (třetí prototyp 15 Tr) a 14 Tr #429 (doteď dlouhodobě deponována v Muzeu dopravy ve Strašicích). Jak vypadají historická vozidla po renovaci demonstroval trolejbus 9 Tr #323 a autobusy RTO, ŠD 11, B 731 a 21 Ab. Po průchodu částí zkušební kryté trati se dostaneme na nejsevernější prostranství depa, odkud můžeme projít do areálu Škody.

Plán depa Karlov. - 7.6.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 446 vystavená v depu Karlov. - 7.6.2014 Přehlídka provozních trolejbusů v depu Karlov. - 7.6.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 494 vystavená v hale krytého odstavu trolejbusů. - 7.6.2014 Den otevřených dveří v novém depu Karlov. - 7.6.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 530 vystavená v depu Karlov. - 7.6.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 497 vystavená v depu Karlov. - 7.6.2014 Ukázka letáku o provozním trolejbusu. - 7.6.2014 V novém depu byl vystaven i vůz 504. - 7.6.2014 Den otevřených dveří v novém depu Karlov. - 7.6.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 546 vystavená v depu Karlov. - 7.6.2014 Přehlídka provozních trolejbusů v depu Karlov. - 7.6.2014 Den otevřených dveří v depu Karlov. - 7.6.2014 Den otevřených dveří v depu Karlov. - 7.6.2014 Den otevřených dveří v novém depu Karlov. - 7.6.2014 Na renovaci čeká i Praga V3S s úpravou pro natahování trolejového vedení. - 7.6.2014  width= Škoda 15 Tr ev.č. 414 v depu Karlov. - 7.6.2014 Vozidla čekající na renovaci - 15 Tr #414 a 14 Tr #429. - 7.6.2014 Škoda 15 Tr ev.č. 414 v depu Karlov. - 7.6.2014 Vozidla čekající na renovaci - 15 Tr #414 a 14 Tr #429. - 7.6.2014 Informace o vozidlu z depozitáře. - 7.6.2014 Vlečný vůz Jelcz. - 7.6.2014 Karosa ŠL 11. - 7.6.2014 Karosa ŠM 11 v čele budoucích historických vozů PMDP. - 7.6.2014 Škoda 9 Tr ev.č. 323 vystavená v depu Karlov. - 7.6.2014 Vystaven byl i vůz typu Karosa B 732, který v Plzni v květnu skončil svůj provoz. - 7.6.2014 Den otevřených dveří v depu Karlov. - 7.6.2014 Mezi návštěvníky zavítal i generální ředitel PMDP Mgr. Michal Kraus. - 7.6.2014 Karosa ŠD 11 spolu s dalšími historickými vozy v depu Karlov. - 7.6.2014 Jižní hala lehké opravy. - 7.6.2014 Do haly lehké opravy byla umístěna výstava k 115 letům MHD (z mázhausu radnice). - 7.6.2014 Panely o novém depu Karlov. - 7.6.2014 Panely o novém depu Karlov. - 7.6.2014 Panely o novém depu Karlov. - 7.6.2014 Panely o novém depu Karlov. - 7.6.2014 Panely o novém depu Karlov. - 7.6.2014 Panely o novém depu Karlov. - 7.6.2014 Panely o novém depu Karlov. - 7.6.2014

Škoda Transportation připravila ve svém areálu na Karlově bohatý program. V první řadě se jednalo o možnost nahlédnout do výrobních hal, kde se vyrábí nové tramvaje. O kus dále byly vystavené už dokončené tramvaje 15T pro Prahu, 26T pro Miskolc a 28T pro Konyu. Velký zájem byl o vystavené vlaky z produkce Škody Transportation - lokomotiva ř. 380 ČD, 71 em; elektrické jednotky CityElefant a Regiopanter. V rámci oslav byl z Prahy do areálu Škody vypraven zvláštní vlak tažený parní lokomotivou Šlechtična (ř. 475). Dceřiná společnost Škoda Electric na Karlově vystavila nové trolejbusy 26 Tr pro Burgas, 27 Tr pro Ústí nad Labem a Iveco Crealis Neo pro Bolognu. Poslední jmenovaný trolejbus budil svým atraktivním designem největší zájem. Toto vozidlo zde má premiéru, zkušební jízdy jej teprve čekají. Další produkty Škody Electric - hybridbus (H12) a bateriobus (26 BB HE - Perun) spojovaly Techmanii (V. bránu) s novým depem PMDP. V rámci doprovodného programu probíhaly v Techmanii po celý den zdarma odborné přednášky (př. Trendy v elektromobilitě Škoda, Nové trendy ve vývoji lokomotiv,...). Pro malé návštěvníky byla připravená soutěž o ceny, fotostěny a dětský stan. Během dne v areálu Škody proběhla i autogramiáda plzeňských hokejistů.

Den otevřených dveří v areálu Škody na Karlově. - 7.6.2014 Prototyp metra typu 6MT. - 7.6.2014 Při dnu otevřených dveří v areálu Škody si svoji premiéru odbyl trolejbus Iveco Crealis Neo pro italskou Bolognu. - 7.6.2014 O trolejbus pro Bolognu byl mezi návštěvníky velký zájem. - 7.6.2014 Stanoviště řidiče v trolejbusu Iveco Crealis - všimněte si zajímavého provedení sedačky. - 7.6.2014 Prosvětlení prostoru pro kočárky či vozíčkáře. - 7.6.2014 Iveco Crealis Neo pro Bolognu. - 7.6.2014 Trolejbus Burgas 10 vystavený v areálu Škody na Karlově. - 7.6.2014 Škoda 26 Tr pro Burgas. - 7.6.2014 Pohled do interiéru 26 Tr pro Burgas. - 7.6.2014 První Škoda 27 Tr pro Ústí nad Labem vystavená při dnu otevřených dveří v areálu Škody. - 7.6.2014 Škoda 27 Tr pro Ústí nad Labem. - 7.6.2014 Stanoviště řidiče v ústecké 27 Tr. - 7.6.2014 Pohled do interiéru ústecké 27 Tr. - 7.6.2014 Tramvaj 28T poputuje do tureckého města Konya. - 7.6.2014 Tramvaj 15T pro Prahu. - 7.6.2014 O prohlídku vystavené lokomotivy řady 380 byl velký zájem. - 7.6.2014 V Techmanii probíhaly zajímavé přednášky. Zde Ing. Jan Vejbor při přednášce Trendy v elektromobilitě Škoda. - 7.6.2014  width= Bateriobus Škoda Perun zachycen u V. brány. - 7.6.2014 Škoda Perun (26 BB HE) dovezl návštěvníky k novému depu PMDP. - 7.6.2014 Škoda H12 převáží návštěvníky v areálu Škody. - 7.6.2014 Mezi Techmanií a depem PMDP pendlovaly bateriobus Perun a hybridbus Škoda H12 #300. - 7.6.2014 Škoda 26 Tr pro Burgas po skončení výstavy opouští na dieselagregát areál Škody. - 7.6.2014 Trolejbus Iveco Crealis je po skončení výstavy odtahován zpět do Škody Electric. - 7.6.2014

Dopravu mezi Karlovem, centrem města a vozovnou na Slovanech zajišťovaly tři zvláštní autobusové linky. Linka H spojovala depo Karlov s vozovnou Slovany (bez dalších zastávek). Provoz na této lince byl zajišťován šesti historickými autobusy, které vždy jezdily v intervalu 20 minut po dvojicích: Škoda 706 RO (#206) a Karosa ŠM 11 #7135 (oba zapůjčené z Muzea MHD v Praze-Střešovicích), Karosa B 731 #348 (PMDP) a C 734 (Škoda-bus klub), Karosa ŠL 11 (#282) a Škoda 21 ab (#474) (oba v majetku Škoda-bus klubu). Linky K a S byly obslouženy současnými autobusy Solaris Urbino 18. Linka K spojovala centrum města (Sady 35, U Práce, Mrakodrap) s depem Karlov, linka S pak s tramvajovou vozovnou na Slovanech. PMDP ještě provozovaly autobus Sor NB 12 na posilové lince od V. brány ulicí U Trati do centra. Je škoda, že se do termínu dne otevřených dveří nestihlo zkolaudování trolejového vedení v depu na Karlově Drážním úřadem a troleje tak nesměly být pojížděny. Na obdobě linky K totiž mohly jezdit historické trolejbusy Tatra T400 či 15 Tr #464.

Škoda 706 RO nasazená na lince H mezi vozovnami Slovany a Karlov. - 7.6.2014 Karosa ŠM 11 zapůjčená ze střešovického muzea zachycena v tramvajové vozovně Slovany. - 7.6.2014 Historické Karosy přijely do tramvajové vozovny Slovany. - 7.6.2014 Centrum města a nové depo spojovala zvláštní linka K. - 7.6.2014 Autobusy Škoda-bus klubu na lince H opouští depo Karlov. - 7.6.2014 Pražská ŠMka přivezla na Karlov další návštěvníky. - 7.6.2014 Solaris Urbino 18 ev.č. 564 na zvláštní lince K spojující depo na Karlově s centrem města. - 7.6.2014 Historická Karosa B 731 ev.č. 348 zachycena v areálu nového depa Karlov. - 7.6.2014

V tramvajové vozovně Slovany na návštěvníky čekala přehlídka historických i současných tramvají. Dále se zájemci mohli podívat na technická vozidla (měřicí vůz, montážní věžka, čisticí vůz,..). Každou celou hodinu probíhala prohlídka vozovny s průvodcem.

Přehlídka tramvají ve vozovně Slovany. - 7.6.2014 Přehlídka tramvají ve vozovně Slovany. - 7.6.2014 Tramvajová vozovna Slovany. - 7.6.2014 Tramvajová vozovna Slovany. - 7.6.2014 Tramvajová vozovna Slovany. - 7.6.2014 Výstavka pracovních mechanismů v tramvajové vozovně Slovany. - 7.6.2014

Zakončením oslav dne 7.6. byla večerní projížďka historickými autobusy. Ve 22 hodin z Černické ulice (od depa Cukrovarská) vyjela pětice autobusů - RO, RTO, ŠL 11, B 731 a neoficiálně ještě ŠM 11. Místa v autobusech si cestující mohli předem zarezervovat. O vyjížďku autobusy byl vcelku velký zájem. První zastávka byla na trolejbusové točně Čechurov. Po vyfocení se autobusy vydaly přes Slovany a Lobzy na točnu Doubravka. Další zastávkou byla bolevecká točna. Jízda skončila na náměstí Republiky krátce před posledním nočním rozjedem tramvají.

Historické autobusy pózují na trolejbusové točce Čechurov. - 7.6.2014 Karosa ŠL 11 #282 při večerní jízdě zachycena na Čechurově. - 7.6.2014 Na Doubravce se historické autobusy při večerní jízdě setkaly s 24 Tr #517. O tu ale šotouši zájem nemají :). - 7.6.2014 Historické autobusy při večerní jízdě pózují na točně Doubravka. - 7.6.2014 Pohled na autobusy zapůjčené z pražského muzea MHD ve Střešovicích - ŠM 11 a 706 RO. - 7.6.2014 Karosa B 731 ev.č. 348 v čele historických autobusů při večerní jízdě. - 7.6.2014 Na konečné Bolevec pózují ŠM 11 a ŠL 11. - 7.6.2014 Historický autobus RTO #51 zachycen na náměstí Republiky. - 7.6.2014 Kolona historických autobusů pózuje na náměstí Republiky. - 7.6.2014 Kolona historických autobusů pózuje na náměstí Republiky. - 7.6.2014

Noční prohlídky vozovny Cukrovarská (11.6. + 14.6.2014)

Pro srovnání nového depa s původní vozovnou připravily PMDP v červnu 2014 prohlídky staré vozovny Cukrovarská. Nezvykle byla zvolena forma nočních exkurzí, aby návštěvníci viděli noční ruch v depu a především, aby si udělali představu o kapacitních problémech staré vozovny. Především autobusy se odstavují na každém volném místě. Exkurze se konaly dvě, první v noci ze středy 11.6. na čtvrtek, a druhá ze soboty 14.6. na neděli. Na exkurze se museli zájemci registrovat přes internet. O prohlídky byl mezi veřejností velký zájem, kapacita 60 účastníků na noc se rychle naplnila. Prohlídka začínala ve 23:30 ve vrátnici Cukrovarská. Po seznámení s bezpečnostními pokyny a prezenci návštěvníků v hale lehké údžby trolejbusů se skupina vydala pod dohledem tří průvodců směrem k spodní odstavné ploše. Cestu doplňoval podrobný výklad. Kolem myčky, přesuvny a kotelny se návštěvníci dostávají na spodní odstavnou plochu pro trolejbusy přezdívanou hřiště (dle původního využití této plochy pro fotbalové hřiště). Trolejbusy jsou zde deponovány pod širým nebem. Během výkladu a focení ještě dojíždí poslední trolejbusy z denních linek. V odstavených trolejbusech probíhá úklid před ranním výjezdem. Následuje přesun k autobusové odstavné ploše (u Presslovy ulice). Kolem čerpací stanice a přesuvny se pak exkurze vrací zpět k horní vrátnici Cukrovarská. Délka prohlídky se pohybovala kolem 1 hodiny. Možnost prohlídky staré vozovny těsně před jejím opuštěním všichni návštěvníci uvítali. Autobusy se z vozovny Cukrovarská do nového depa na Karlově stěhují 18.7., trolejbusy pak 23.8.2014. Další využití areálu staré vozovny mezi Černickou ulicí a řekou Radbuzou ještě není přesně známo. Probíhá architektonická studie, plánuje se stavba domů a sportovního zázemí. Historické haly by měly sloužit (namísto areálu Světovar) pro kulturní akce v rámci Plzně - Evropského hlavního města kultury 2015. Jedním z původních plánu bylo i využití haly lehké údržby trolejbusů jako depozitáře muzea MHD.

Hala LOT (lehkých oprav trolejbusů). Tato hala pamatuje i provoz tramvají (tramvaje od roku 1899, trolejbusy od r. 1949) - 11.6.2014 O prohlídky byl mezi lidmi velký zájem. Vlevo v popředí jeden z tří průvodců - Václav Příbek, vedoucí servisních služeb PMDP. - 11.6.2014 Prezence návštěvníků v hale lehké údržby. - 11.6.2014 Hala lehké údržby trolejbusů. - 11.6.2014 Hala lehké údržby trolejbusů. Povšimněte si málo místa mezi trolejbusy pro pohyb řidiče. - 11.6.2014 Vůz 488 po návratu z linky 15 odstaven v hale denní údržby. - 11.6.2014 Tahač Tatra 815 je kdykoliv připraven k výjezdu. - 11.6.2014 Každý trolejbus vracející se do depa musí zastavit ve vrátnici, aby zde řidiči odevzdali „noty“. To je případ i vozu 506 zatahujícího z linky 13. - 11.6.2014 Odstavené autobusy u přesuvny. V popředí pozůstatky tramvajového kolejiště. - 11.6.2014 Především s autobusy se kvůli nedostatku místa parkuje všude, kde se dá. - 11.6.2014 Odstavené autobusy Solaris Urbino 18. - 11.6.2014 Modře zářící ukazatele výhybek. Výhybky zde rozdělují troleje na 6 stop (+1 jedna slepě ukončená). - 11.6.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 437 pózuje před vjezdem na odstavnou plochu. - 11.6.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 437 pózuje před vjezdem na odstavnou plochu. - 11.6.2014 Trolejbusy odstavené na spodní ploše depa přezdívané hřiště (dle fotbalového hřiště, které se zde do 90. let nacházelo). - 11.6.2014 Odstavná plocha pro trolejbusy ve vozovně Cukrovarská. - 11.6.2014 Trolejbusy vracející se z linek se zařazují na konec řady. - 11.6.2014 Trolejbusy vracející se z linek se zařazují na konec řady. - 11.6.2014 Mezi odstavovanými trolejbusy je ponechán minimální prostor pro pohyb řidičů či úklidových čet. - 11.6.2014 Během nočního odstavu probíhá úklid trolejbusů. - 12.6.2014 Během nočního odstavu probíhá úklid trolejbusů. - 12.6.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 435 je jedním z 87 trolejbusů, které ve vozovně nocují. - 12.6.2014 Vyřazené trolejbusy 454 a 456 jsou stále odstaveny ve vozovně a čekají na přesun k novému majiteli. - 12.6.2014 Vůz 456 již do provozu nezasahuje. - 12.6.2014 Odstavené kloubové trolejbusy 27 Tr. - 12.6.2014 Vozy 486 a 505 v čele odstavených vozů v depu Cukrovarská. - 12.6.2014 Vozy 486 a 505 v čele odstavených vozů v depu Cukrovarská. - 12.6.2014 Odstavené trolejbusy v depu Cukrovarská krátce po půlnoci. - 12.6.2014 Odstavná plocha je v noci kompletně zaplněna trolejbusy. - 12.6.2014 Na odstavné ploše se připravuje vůz 476 k výjezdu na noční linku N3. - 12.6.2014 Odstavené autobusy Sor B 9,5. - 12.6.2014 Noční exkurze pro veřejnost do vozovny Cukrovarská. - 12.6.2014 Pohled na spodní vrátnici vozovny (Presslova). - 12.6.2014 Autobusy odstavené v blízkosti výjezdu Presslova. - 12.6.2014 Autobusy odstavené ve vozovně Cukrovarská. - 12.6.2014 Čerpací stanice situovaná v blízkosti výjezdu Presslova. - 12.6.2014 Pohled na myčku vozidel, která je v provozu od roku 1988. V popředí pozůstatky tramvajové manipulační tratě. - 12.6.2014 Vůz 518 zachycen ve vjezdu do vozovny před ukončením manipulační tramvajové tratě. - 12.6.2014 Škoda 25 Tr ev.č. 524 zastavila ve vjezdu do vozovny Cukrovarská. - 12.6.2014 Trolejbusy odstavené v hale lehké údržby. - 12.6.2014 Trolejbusy odstavené v hale lehké údržby. - 12.6.2014 Budova lehkých oprav trolejbusů. - 12.6.2014 Exkurze skončila v horní vrátnici krátce před půl jednou. - 12.6.2014 Trolejbusy odstavené v hale lehké údržby. - 12.6.2014 Noční exkurze do depa Cukrovarská - hala denní údržby. - 12.6.2014 Odstavené vozy 498 a 460 v hale lehké údržby. - 12.6.2014 Hala lehkých oprav trolejbusů s vozy 501, 444 a 503. - 12.6.2014 Hala lehkých oprav trolejbusů s vozy 501, 444 a 503. - 12.6.2014

Trolejbusy odstavené na ploše u řeky Radbuzy. Místo v popředí zaplní vozidla, která ještě dojíždí na denních linkách. - 14.6.2014 Trolejbusy jsou odstavovány se zdviženými sběrači, aby nedocházelo ke zbytečnému namáhání pružin při uchycení sběračů do háků. - 14.6.2014 Pohled na odstavené kloubové trolejbusy 25 Tr a 27 Tr. - 14.6.2014 Vůz 507 zachycen při čerpání paliva do dieselagregátu. - 14.6.2014 Autobusy Sor NB 12 připravené k vyjetí na noční linky zachyceny na odstavné ploše. - 14.6.2014 Horní část odstavné plochy je zaplněna autobusy. - 14.6.2014 Přesuvna u haly těžké údržby. - 15.6.2014 Vůz 453 zachycen ve vjezdu do vozovny. - 15.6.2014


Archiv událostí:

| Víkend s historickými trolejbusy - 23. a 24.9.2006 | říjen 2007 - duben 2009 | Rekonstrukce Americké třídy | květen 2009 - červen 2009 | Oslavy 110 let MHD v Plzni | červenec 2009 - říjen 2009 | listopad 2009 - březen 2010 | duben 2010 - červenec 2010 | srpen 2010 - říjen 2010 | říjen 2010 - leden 2011 | únor 2011 - červen 2011 | Oslavy 70 let zahájení provozu trolejbusů v Plzni | červen 2011 - červenec 2011 | srpen 2011 - říjen 2011 | listopad 2011 - únor 2012 | březen 2012 - červen 2012 | červenec 2012 - říjen 2012 | říjen 2012 - prosinec 2012 | leden 2013 - květen 2013 | červen 2013 - září 2013 | září 2013 - prosinec 2013 | 2014 | Oslavy 115 let MHD v Plzni | leden 2015 - ..... |