Zpět na úvodní stranu

Aktuálně (listopad 2011 - únor 2012)

Práce na trolejbusové trati v ulici U Trati

Škoda 26 Tr ev.č. 533 projíždí kolem montážní plošiny PMDP na křižovatce Koterovská x Barrandova. - 22.2.2012 V druhé polovině února a celý březen 2012 se pracovalo na trolejbusové trati v ulici U Trati a Koterovské. Součástí stavby byly také úpravy trolejového vedení na křižovtkách Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská a Doudlevecká x U Trati x Prokopova. Více ZDE.

Nedostatek provozuschopných kloubových trolejbusů

V týdnu od 20.2.2012 v plzeňské MHD nastal nedostatek provozuschopných kloubových trolejbusů. Potřeba trolejbusů na linku 16 v pracovní den je 18 vozů. Stav vozového parku je 6x 15 TrM (ev.č. 466, 468, 469, 472, 473, 478), 5x 25 Tr (ev.č. 520 - 524) a 11x 27 Tr (ev.č. 525 - 539). Některé trolejbusy 27 Tr jsou však pro závadu odstaveny. Pro závadu je odstaven také vůz 15 TrM č. 472. Závada se totiž díky blížícímu se vyřazení nevyplatí opravovat. Pro závadu byl záhy odstaven i vůz 478. Původně měly být trolejbusy 466, 468, 469, 472 a 478 odstaveny do března 2012, díky opožděnému předání nových pěti vozů 27 Tr (ev.č. 540 - 544) však trolejbusy v provozu stále jezdí. V posledních týdnech provozu dojíždí 466, 468 a 472. Z důvodu nedostatku kloubových trolejbusů, se na několika šejdrových (dělených) pořadích linky 16 objevují i krátké trolejbusy (zpravidla 14 TrM). Stalo se tak například ve dnech 21.2. - 25.2.2012. Dne 23.2.2012 se jednalo o vozy 458 a 460. 12-metrové trolejbusy svojí kapacitou ve špičce samozřejmě nedostačovaly, proto byla snaha co nejdříve vypravit opět výhradně kloubové trolejbusy. To se povedlo už dne 28.2.2012, kdy byla do provozu urychleně uvedena 27 Tr ev.č. 544, kterou o den později následovala opět urychleně připravená 542.

Škoda 14 TrM ev.č. 458 mimořádně vypravená na linku 16 ve všední den jako krátký trolejbus míří k zastávce U Teplárny. - 23.2.2012 Pohled na točku Bory, Heyrovského s trolejbusy 473 a 458 vypravenými na linku 16. - 23.2.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 458 mimořádně vypravená na linku 16 ve všední den jako krátký trolejbus odpočívá na točce Bory, Heyrovského. - 23.2.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 458 mimořádně vypravená na linku 16 ve všední den jako krátký trolejbus opouští točku Bory, Heyrovského. - 23.2.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 458 stanicuje v zastávce Bory, Heyrovského. - 23.2.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 478 v poslední dny svého provozu vyjíždí ze zastávky U Teplárny. - 23.2.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 468 stanicuje v zastávce Fakultní nemocnice Bory. - 23.2.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 469 v poslední týdny svého provozu v zastávce Jižní předměstí. - 23.2.2012 Plně obsazená Škoda 14 TrM ev.č. 458 mimořádně vypravená na linku 16 ve všední den jako krátký trolejbus v zastávce Jižní předměstí. - 23.2.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 466 v poslední týdny provozu s cestujícími stanicuje v zastávce Hlavní nádraží ČD, Americká. - 23.2.2012

Změny trolejbusového provozu dne 2.1.2012

Rok 2012 přináší změny v trolejbusovém provozu. Nejcitelnější je změna trasy linky 10, která dříve jezdila po trase Čechurov - CAN, Husova / Skvrňany, Škoda VII. brána (několik spojů v ranní špičce zajíždělo z Čechurova až do Černic). Od 2.1.2012 jezdí linka 10 po polokružní trase Černice - Čechurov - Goethova - Anglické nábřeží - Hl. nádraží ČD, Americká - Prokopova - Čechurov - Černice. Byla tak zrušena obsluha linkou 10 v úseku Mrakodrap - CAN, Husova / Skvrňany, Škoda VII. brána (více o posledních dnech provozu linky 10 v tomto úseku naleznete v článku níže). Naopak byly všechny spoje linky 10 v ranní i odpolední špičce prodlouženy až na konečnou Černice. V dopoledním sedle spoje linky 10 končí na točce Čechurov a linka 13 ob spoj na konečné Černice. Zlepšení dopravní obslužnosti Černic ve špičkách byl hlavní důvod pro změny na linkách 10 a 13. Vzhledem k tomu, že linka 10 je nyní řešena jako polokružní, ve špičkách nastává problém na jediné konečné této linky - v Černicích. Na nejmenší trolejbusovou točku v střední Evropě se ve špičce musí vejít při přestávkách až tři 12-metrové trolejbusy. Situace je zpravidla řešena tak, že na samotnou točku vjedou dva trolejbusy a třetí čeká v ulici K Cihelnám. Při troše umu řidičů, se však na točku vejdou i tři trolejbusy. Protože točku Černice ve špičce "zabrala" linka 10, na linku 13 by zde nezbylo místo, a tak jsou všechny spoje, které by končily v Černicích prodlouženy až do zastávky Černice, K Cihelnám, kam již musí jezdit na dieselagregát (i když bylo plánováno prodloužení trolejbusové trati z Černic až k Cihelnám). Ve špičce se jedná o každý druhý spoj (zbývající spoje jezdí přes zastávku K Cihelnám až do zastávky Černice, nákupní zóna). Na linku 13 tak musí být kromě dopolední části kurzu 13/9 vypravovány výhradně trolejbusy s dieselagregátem (což vede k častějšímu vypravování méně výkonných trolejbusů 21 Tr k Olympii, i když u cihelen leckdy stojí výkonější 24 Tr). Na dopolední část 13/9 může být nasazen i vysokopodlažní trolejbus, velmi často je zde však nasazen také nízkopodlažní trolejbus. Kurz však není garantován jako nízkopodlažní, kdyby byl, pak by byla garantovaně nízkopodlažní celá linka 13 a v jízdních řádech by mohly odpadnout poznámky o nízkopodlažnosti u každého spoje, které by nahradila jedna poznámka v záhlaví jízdního řádu. Počet vozů vypravovaných v pracovní den na linku 13 se zvýšil z 10 na 11. Ještě zmíním, že na linku 10 jsou nyní vypravovány především trolejbusy 14 TrM doplněné 24 Tr či 26 Tr. Sluší se dodat, že do zastávky Černice, K Cihelnám skoro nikdo nejezdí a obsazenost spojů linky 13 z / do zastávky Černice, K Cihelnám se pohybuje kolem 1 cestujícího. V době, kdy jsou všechny změny v plzeňské MHD prováděné pro co nejefektivněji využití vozokilometrů se cca 1,5 km projetých "zbytečně" od točky Černice do točky Černice, K Cihelnám na každém spoji jeví přinejmenším rozporuplné. A obsazenost spojů v úseku Černice - Čechurov, kde je nyní nově zaveden ve špičce interval 5 minut (prokladem linek 10 a 13 obě v intervalu 10 minut) namísto dřívějších 10 minut ? Zpravidla do deseti cestujících, kteří by se vešli i do spojů po 10 minutách. Lidé z Čechurova a Černic přišly "díky" změně linky 10 o přímé spojení s přestupními uzly Mrakodrap; U Práce a CAN. Další věci k zamyšlení je také to, že linka 10 je jen zkrácenou verzí linky 13, která se v trase linky 13 liší jen jednou (!) zastávkou (Hl. nádr. ČD, Americká - kde se linka otáčí, aby jela opět směrem Černice). Nestálo by proto linku 10 přeznačit na linku 13, pro větší přehlednost - například linka 15 je také opoznámkována, jestli jede spoj na BP, Teslova nebo Novou Hospodu). K zamyšlení také stojí, že na poměrně nedávno vybudované točce CAN, Husova (v roce 2002) zůstala po změně jen linka 11 doplněná ve špičce 18. Celkově mi organizace linek 10 a 13 po změně 2.1.2012 nepřijde ideální a osobně doufám v změnu.

Drobné změny jízdních řádů proběhly na všech trolejbusových linkách kromě linky 14 (10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 a 18). U linek 15 a 18 proběhly posuny odjezdů některých spojů (v případé linky 15 také přesměrování několika spojů z Nové Hospody na BP, Teslova). U linky 17 byly v ranní špičce přidány další dva spoje zajištěné přejezdy z linky 16.

Škoda 14 TrM ev.č. 437 na přesměrované lince 10 zatáčí z Anglického nábřeží na most U Jána. - 20.1.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 435 na přesměrované lince 10 zatáčí do Sirkové ulice. - 20.1.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 435 na přesměrované lince 10 projíždí Sirkovou ulicí. - 20.1.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 435 na přesměrované lince 10 v Sirkové ulici. - 20.1.2012

Škoda 24 Tr ev.č. 512 míří ke své konečné zastávce Černice, K Cihelnám (zajímavostí je, že zatímco prázdná 24 Tr končí u cihelen,  méně výkoná 21 Tr obsazená o poznání více jede až k Olympii). - 13.1.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 499 míří ke své konečné zastávce Černice, K Cihelnám. - 13.1.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 484 na lince 13 v ulici k Cihelnám. - 13.1.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 484 na lince 13 přijíždí k trolejbusu končícímu u cihelen (zatímco prázdná 24 Tr končí u cihelen, méně výkoná 21 Tr obsazená o poznání více jede až k Olympii) . - 13.1.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 484 na lince 13 opustila zastávku Černice, K Cihelnám. - 13.1.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 484 na dieselagregát míří k zastávce Černice, K Radyni. - 13.1.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 479 nasazená na linku 13 projíždí na dieselagregát ulicí k Cihelnám. - 13.1.2012 Obratiště Černice s vozy 457 a 407. - 13.1.2012 Trolejbusy 14 TrM ev.č. 457, 407 a 454 nasazené na linku 10 na obratišti Černice. - 13.1.2012 Při troše umu a snahy se na točku Černice vejdou i tři trolejbusy. - 13.1.2012 Trolejbusy 14 TrM ev.č. 457, 407 a 454 nasazené na linku 10 na obratišti Černice. - 13.1.2012 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 479 nasazená na linku 13 přijela do zastávky Černice. - 13.1.2012 Škoda 21 Tr ev.č. 495 na lince 13 stoupá na dieselagregát do zastávky Černice. - 13.1.2012 Pohled do interiéru trolejbusu na lince 10 mapující obsazenost této linky. Tato obsazenost vydržela trolejbusu z černické návsi až do zastávky Fialková. - 13.1.2012

Škoda 24 Tr ev.č. 501 projíždí točku Černice obsazenou spoji linky 10 a směřuje na točku Černice, K Cihelnám. - 6.1.2012 Na točce Černice se sjely 450 a 459. - 6.1.2012 Snímek vozu 508 nasazujícího sběrače v zastávce Černice přibližuje obsazenost spojů z/do zastávky Černice, K Cihelnám. Trolejbus na snímku veze 1 cestujícího ! - 6.1.2012 Trolejbusy 14 TrM ev.č. 450 a 459 nasazené na linku 10 při odpočinku na točce Černice. - 6.1.2012 Trolejbusy 14 TrM ev.č. 450, 459 a 437 zachyceny při odpočinku na točce Černice. - 6.1.2012 Pohled na točku Černice s třemi trolejbusy 14 TrM na lince 10. V minulých letech pohled nevídaný, po 2.1.2012 naprosto běžný. - 6.1.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 437 odpočívá v ulici K Cihelnám, protože na točce Černice stojí již další dva spoje linky 10. - 6.1.2012 Setkání vozů 501 a 498 na občasné konečné Černice, K Cihelnám. - 6.1.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 512 projíždí kolem 501 na konečné Černice, K Cihelnám. 512 zde však nekončí, ale jede až k nákupnímu centru. - 6.1.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 501 odpočívá na konečné Černice, K Cihelnám. Všude pusto, prázdno, ale i přesto ve špičce interval 10 minut... - 6.1.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 501 odpočívá na konečné Černice, K Cihelnám. - 6.1.2012 Škoda 24 Tr ev.č. 501 odpočívá na konečné Černice, K Cihelnám. - 6.1.2012

Po přesměrování linky 10 k nádraží na točce CAN, Husova zůstaly jen linky 11 a 18. - 6.1.2012

Trolejbusy 24 Tr spolu s jedinou možnou 14 TrM na lince 13 na konečné Doubravka, Na Dlouhých. - 2.1.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 443 objíždí 24 Tr ev.č. 508 na obratišti Doubravka, Na Dlouhých. - 2.1.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 443 na jediném vysokopodlažním kurzu linky 13 (13/9) v zastávce Doubravka, Na Dlouhých. - 2.1.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 454 na polookružní lince 10 přijela do zastávky Hlavní nádraží ČD, Americká. - 2.1.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 454 na lince 10 s již přehozeným cílem směr Čechurov, rozcestí. - 2.1.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 407 na lince 10 v Kopeckého sadech. - 2.1.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 407 na lince 10 zatáčí na Anglické nábřeží. - 2.1.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 407 na lince 10 na Wilsonově mostě. - 2.1.2012 Škoda 26 Tr ev.č. 532 na lince 10 zatáčí z Anglického nábřeží na most U Jána. - 2.1.2012 Škoda 26 Tr ev.č. 532 na lince 10 na mostě U Jána. - 2.1.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 407 v první den provozu změněné linky 10 v Sirkové ulici. - 2.1.2012

Poslední dny linky 10 v úseku Mrakodrap - CAN, Husova / Skvrňany, Škoda VII. brána

Poslední prosincové dny byly také posledními dny linky 10 v úseku Mrakodrap - CAN, Husova / Skvrňany, Škoda VII. brána. Přesněji řečeno linka 10 v úseku Mrakodrap - CAN, Husova jezdily naposledy dne 23.12.2011, v úseku Mrakodrap - CAN, Tylova - Skvrňany, Škoda VII. brána pak trolejbusy na 10 dojezdily o týden později, dne 30.12.2011. Týdenní rozdíl byl způsoben prázdninovými vánočními jízdními řády, které znamenají jen dvojici spojů linky 10 v úseku Černice - Skvrňany, Škoda VII. Brána ve všední prázdninový den. Tyto jízdní řády pro linku 10 platily od 27.12.2011 do 30.12.2011. V tyto dny se již na zastávkových označnících linky 10 ve zmíněném úseku objevily upozornění o změně trasy linky 10. Pátek 30.12.2011 byl tedy definitivně posledním dnem provozu linky 10 v úseku Mrakodrap - CAN - Skvrňany, Škoda VII. brána. V tichosti byl dne 30.12.2011 spojem linky 10 v 14:15 vedeného vozem 24 Tr ev.č. 514 ukončen provoz obratiště Skvrňany, Škoda VII. brána, které je od této chvíle využíváno jen jako manipulační. Okolí tohoto obratiště je již zpustlé, spoje končící na tomto obratišti se již dávno neplnily davy končících Škodováků. Pro připomenutí toto obratiště bylo v současné podobě vybudováno v květnu 1992 (první obratiště se však v těchto místech nacházelo již od roku 1948) a od té doby bylo využíváno jako obratiště dělnických spojů linky především linky 10, ale v 80. a 90. letech například i pro přímé spoje linky 13. Zajímavostí je, že na obratišti byla u druhá slepá stopa pro případné předjíždění příp. odstavování trolejbusů.

Škoda 14 TrM ev.č. 407 v předposlední den zajíždění linky 10 do Skvrňan stanicuje v zastávce III. brána, Domažlická. - 29.12.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 514 ve výstupní zastávce točky Skvrňany, Škoda VII. brána. - 30.12.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 514 jako poslední spoj přijíždí na obratiště Skvrňany, Škoda VII. brána. - 30.12.2011 Poslední spoj linky 10 je zároveň i posledním spojem na obratišti Skvrňany, Škoda VII. brána. - 30.12.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 514 jako poslední spoj linky na obratišti Skvrňany, Škoda VII. brána. - 30.12.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 514 jako poslední spoj linky 10 na obratišti Skvrňany, Škoda VII. brána. - 30.12.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 514 jako poslední spoj linky 10 na obratišti Skvrňany, Škoda VII. brána v ulici Na Stráních. - 30.12.2011 Pohled na BUSE panel s cílem Skvrňany, Škoda VII. brána, který se již stává minulostí. - 30.12.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 514 jako poslední spoj linky na obratišti Skvrňany, Škoda VII. brána. - 30.12.2011 Poslední spoj na obratišti Skvrňany, Škoda VII. brána v podání vozu 514. - 30.12.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 514 jako poslední spoj opouští obratiště Skvrňany, Škoda VII. brána. Od této chvíle obratiště slouží již jen jako manipulační. - 30.12.2011 Pohled na obratiště  Skvrňany, Škoda VII. brána i s pravou, slepou odstavnou trolejí. - 30.12.2011 Pohled na upozornění o změně trasy linky 10. - 29.12.2011 Pohled na manipulační označník zastávky Skvrňany, Škoda VII. brána. - 30.12.2011 Pohled na označník zastávky Skvrňany, Škoda VII. brána. - 3.12.2011

V poslední den plného provozu linky 10 do zastávky CAN, Husova v této zastávce odpočívá 14 TrM ev.č. 460. - 23.12.2011 V poslední den plného provozu linky 10 do zastávky CAN, Husova v této zastávce odpočívá 14 TrM ev.č. 460. - 23.12.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 514 na lince 10 v Tylově ulici. - 23.12.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 514 míří k zastávce Tylova. - 23.12.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 519 v poslední den zajíždění linky 10 do zastávky CAN, Husova zatáčí do Husovy ulice. - 23.12.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 517 na lince 10 stanicuje v zastávce U Práce, Americká. - 23.12.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 519 v poslední den plného provozu linky 10 v úseku Mrakodrap - CAN, Husova projíždí křižovatkou U Práce. - 23.12.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 517 v poslední den plného provozu linky 10 v úseku Mrakodrap - CAN, Husova stanicuje v zastávce Mrakodrap. - 23.12.2011

V poslední den provozu vysokopodlažních na lince 13 stanicuje vůz 453 v zastávce U Kasáren. - 30.12.2011 Se změnou trasy linky 10 souvisí také drobné změny na lince 13. Především téměř končí negarantovaná (vysokopodlažní) pořadí na lince 13 ve školním roce. Jedná se o tři šejdrová pořadí 13/8; 13/9 a 13/10 (z celkem 10 pořadí na lince 13), na která byly vypravovány vysokopodlažní trolejbusy. Od 2.1.2012 musí být na všechny kurzy linky 13 nasazovány jen trolejbusy s dieselagregátem, vyjma dopolední části děleného kurzu 13/9 (na odpolední část 13/9 musí být opět nasazen vůz s dieselagregátem). V době školních prázdnin (červenec, srpen, poslední týden v prosinci) se pak na lince 13 negarantovaná pořadí budou objevovat i nadále, a to na kurzech 13/9; 13/10, 13/12; 13/13 a 13/14.

Vánoční jízdní řády

Ve dnech 24.12.2011 až 1.1.2012 jezdila plzeňská MHD podle vánočních jízdních řádů. V článku se zaměříme na změny resp. omezení v trolejbusovém provozu. Vánoční jízdní řády na zastávkových označnících visely již dne 22.12.2011, což bylo pro některé cestující matoucí, podle platné legislativy však musí být jízdní řády vyvěšeny na zastávkách minimálně den před prvním dnem platnosti. Ještě zmíním, že ve dnech 24. - 26.12. a 31.12.2011, 1.1.2012 byly na linku 11 vypraveny kloubové trolejbusy (viz článek níže).

Pohled na prázdninové linky 10 umístěné na označníku v předstihu. V spodní části označníku si všimněte informací i o nové 24 hodiné SMS jízdence. - 22.12.2011 Pohled na vánoční a silvestrovský jízdní řád linky 13 platný od 24.12. umístěný na zastávku v předstihu. - 22.12.2011

Dne 24.12.2011 jezdily trolejbusy podle sobotních jízdních řádů až do cca 19. hodin. Již od 15. hodin nezajížděly trolejbusy na lince 13 na konečnou Černice, nákupní zona, ale končily již v zastávce Černice, K Cihelnám. Od 18. hodin pak již trolejbusy na 13 nekončily ani u cihelen, ale hned na konečné Černice. Zpět však k změnám na všech trolejbusových linkách po 19. hodině. V tuto dobu byl ukončen provoz linky 11. Téměř až do půlnoci jezdily trolejbusy také na linkách 12 a 15. Provoz hlavních linek 13 a 16 byl zajištěn celou noc (od 19. do 04. hodin) v intervalu 50 - 60 minut. Zajištění celonočního provozu na 13 a 16 znamenalo dva trolejbusy na každé lince.

Neděle 25.12.2011 byla do cca 5 hodin ve znamení dojíždění nočních linek (viz info 24.12.). Provoz na linkách 12, 13, 15 a 16 byl zahájen v 04 hodin podle nedělních jízdních řádů. Linka 11 svůj provoz zahájila až kolem osmé hodiny ranní. Linka 13 celodenně nezajížděla na točku Černice, nákupní zona, protože Olympie byla zavřená. Trolejbusy tak končily v jinak téměř nepoužívané točce Černice, K Cihelnám. I sem však trolejbusy musely zajíždět na dieselagregát, což bylo v podstatě zbytečné, neboť drtivá většina cestujících vystoupila v Černicích a k cihelnám tak trolejbusy jen "vozily vzduch." Nutno však zmínit, že dne 25.12.2011 byly celkově všechny trolejbusové linky méně vytížené než obvykle.

Škoda 24 Tr ev.č. 499 odpočívá na konečné Černice, K Cihelnám. - 25.12.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 499 odpočívá ve výstupní zastávce Černice, K Cihelnám. - 25.12.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 499 se neobvykle otáčí na konečné Černice, K Cihelnám. - 25.12.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 507 stanicuje ve výstupní zastávce Černice, K Cihelnám. - 25.12.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 507 odpočívá na konečné Černice, K Cihelnám. - 25.12.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 507 odpočívá na konečné Černice, K Cihelnám. - 25.12.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 507 se otáčí na kruhovém objezdu u zastávky Černice, K Cihelnám. - 25.12.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 503 odpočívá na konečné Černice, K Cihelnám. - 25.12.2011

V pondělí 26.12.2011 jezdily trolejbusy na všech linkách podle nedělních jízdních řádů. Od úterý 27.12.2011 do pátku 30.12.2011 probíhal na linkách 10, 12, 13 a 16 provoz dle prázdninových jízdních řádů. U linky 10 to znamenalo jen dvojici spojů v ranní a odpolední špičce. Linka 10 v těchto dnech také jezdila poslední dny po trase Čechurov - CAN - Skvrňany, neboť od 2.1.2012 byla linka 10 přesměrována od Mrakodrapu na Anglické nábřeží. U linky 13 prázdninové jízdní řády znamenaly zkrácení intervalů (z důvodu absence prokladu s 10). Dny 27. - 30.12.2011 byly také poslední dny, kdy se na lince 13 objevovala vysokopodlažní (negarantovaná) pořadí. Na linkách 12 a 16 byly intervaly prodlouženy. Na linku 12 byly navíc na tři šejdrová pořadí (12/12; 12/13 a 12/14) vypraveny kloubové trolejbusy.

Škoda 27 Tr ev.č. 537 na lince 12 na Domažlické třídě. - 30.12.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 537 jako kloubový trolejbus na lince 12 přijíždí do zastávky CAN, Tylova. - 30.12.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 472 stanicuje v zastávce III. brána, Domažlická. - 29.12.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 522 stanicuje v zastávce CAN, Tylova. - 29.12.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 472 v Lobezské ulici. - 29.12.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 524 se zařazuje na linku 12. - 27.12.2011 Pohled na obratiště Nová Hospoda, na kterém se sjelo celkem pět trolejbusů. - 27.12.2011 Setkání kloubových trolejbusů ev.č. 524 a 478 na točce Nová Hospoda. - 27.12.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 468 na lince 12 opouští točku Nová Hospoda. - 27.12.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 527 jako kloubový trolejbus na lince 12 o prázdninách ve výstupní zastávce Nová Hospoda. - 27.12.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 502 spolu s 527 v téměř prázdné Domažlické ulici. - 27.12.2011

Dne 31.12.2011 probíhal večerní a noční provoz ve stejném rozsahu jako dne 24.12.2011. Dne 1.11.2012 pak ve stejném rozsahu jako dne 25.12.2011. Linka 13 byla dne 1.12.2012 opět celodenně ukončena v zastávce Černice, K Cihelnám.

Vánoční a silvestrovské kloubové posily na lince 11

Ve dnech 24.12. - 26.12.2011, 31.12.2011 a 1.1.2012 byly na linku 11 vypravovány kloubové trolejbusy jako klasická vánoční resp. silvestrovská posila z důvodu zvýšené přepravní frekvce na Ústřední hřbitov. Jeden kloubový trolejbus se na lince 11 objevil již i 23.12.2011. Konkrétně se jednalo o vůz 25 Tr ev.č. 522 na 11/3. V dalších, již výše zmiňovaných, dnech pak byly na linku vypravovány výhradně nízkopodlažní kloubové trolejbusy 27 Tr a to i na negarantované (nenízkopodlažní) kurzy. Kloubové trolejbusy jezdící na 11 v klasickém víkendovém intervalu 15 minut zvýšenou přepravní potřebu bez problému uspokojily. Zajímavostí je, že ve dnech 27.12. - 30.12.2011 se kloubové trolejbusy objevovaly v rámci prázdninových jízdních řádů také na lince 12, což znamenalo, že kloubové trolejbusy se v krátké době objevily hned na čtyřech linkách (11, 12, 16 a 17).

Škoda 27 Tr ev.č. 530 jako kloubová silvestrovská posila linky 11 odpočívá v zastávce CAN, Husova. - 31.12.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 530 na lince 11 v Šumavské ulici. - 31.12.2011 Trolejbusy 27 Tr na linkách 16 a 11 v zastávce Šumavská (o normálním víkendu by na obou linkách byly o víkendu 12-metrové trolejbusy). - 31.12.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 530 jako kloubová vánoční posila linky 11 stanicuje v zastávce Ústřední hřbitov II. - 26.12.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 530 opustila zastávku Ústřední hřbitov II. - 26.12.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 538 jako kloubová vánoční posila linky 11 přijíždí do zastávky Ústřední hřbitov I. - 26.12.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 527 jako kloubová vánoční posila linky 11 stanicuje v zastávce Stavební stroje, Rokycanská. - 26.12.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 527 opustila zastávku Stavební stroje, Rokycanská. - 26.12.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 528 jako kloubová vánoční posila linky 11 míří k zastávce Stavební stroje, Rokycanská. - 26.12.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 528 přijíždí k zastávce Stavební stroje, Rokycanská. - 26.12.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 538 jako kloubová vánoční posila linky 11 stanicuje v zastávce Stavební stroje, Rokycanská. - 26.12.2011

Škoda 25 Tr ev.č. 522 jako kloubový trolejbus na lince 11 na Americké. - 23.12.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 522  jako kloubový trolejbus na lince 11 stanicuje v zastávce CAN, Husova. - 23.12.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 522 na kruhovém objezdu u CAN. - 23.12.2011

Kloubové trolejbusy na 16 i o víkendu

Po všechny prosincové víkendy roku 2011 (3. - 4.12., 10. - 11.12., 17. - 18.12., 24. - 26.12. a 31.12.2011) se na lince 16 objevují kloubové trolejbusy i o víkendu na místo obvyklých 12-metrových sólo vozů. Důvodem je potřeba vyjezdit zbývající vozokilometry. Každý rok je totiž při objednávaní vozokilometrů počítáno s rezervami (mimořádnosti, výluky, náhradové dopravy). Zbývající vozokilometry by v případě neproježdění samozřejmě propadly. Ze stejného důvodu jsou na tramvajových linkách o víkendu provozovány i soupravy na místo sólo vozů. Kloubový trolejbus je počítán jako 1,5 trolejbusu, proto kilometry projezdí rychleji než krátký trolejbus. Kloubové trolejbusy na lince 16 lze brát jako předvánoční posily, i když nutno dodat, že linka 16 je při víkendovém intervalu 7,5 minut a kloubovými trolejbusy předimenzovaná a trolejbusy jezdí poloprázdné. O některých víkendech by se kloubové trolejbusy uživily více na lince 11 k Ústřednímu hřbitovu. I přesto, že o víkendech jinak kloubové trolejbusy nevyjíždí a k dispozici tak byly všechny kloubové trolejbusy, byla o těchto prosincových víkendech snaha na linku 16 co nejvíce nasazovat kloubové vozy ev.č. 465, 467, 474, 476 těsně před vyřazením, které proběhlo v druhé polovině prosince 2011.

Škoda 27 Tr ev.č. 537 na víkendové lince 16 následovaná další 27 Tr a to na lince 11 v Šumavské ulici. - 31.12.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 468 v Koperníkově ulici. - 31.12.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 527 jako kloubový trolejbus na lince 16 o víkendu v ulici V Bezovce. - 31.12.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 478 jako kloubový trolejbus na lince 16 o víkendu (resp. ve svátek) stanicuje v zastávce Stavební stroje. - 26.12.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 476 v posledních dnech provozu s cestujícími stanicuje v zastávce Bory, Heyrovského. - 17.12.2011 Škoda 15 Tr ev.č. 465 stanicuje v zastávce Gambrinus - 17.12.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 520 jako kloubový trolejbus na lince 16 o víkendu stanicuje v zastávce Šumavská. - 17.12.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 527 stanicuje v zastávce Šumavská. - 17.12.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 473 jako kloubový trolejbus na lince 16 o víkendu zastavuje v zastávce Šumavská. - 17.12.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 466 projíždí v aprílovém prosincovém počasí Šumavskou ulicí. - 17.12.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 530 jako kloubový trolejbus na lince 16 o víkendu projíždí Šumavskou ulicí. - 17.12.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 524 na Wilsonově mostě v pozadí s Domem kultury. - 17.12.2011 Škoda 15 Tr ev.č. 465 v posledních dnech provozu v Těšínské ulici. - 10.12.2011 Škoda 15 Tr ev.č. 465 v posledních dnech provozu v Těšínské ulici. - 10.12.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 467 v Těšínské ulici. - 10.12.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 524 jako předvánoční kloubová víkendová posila linky 16 opouští točku Bory, Heyrovského. - 3.12.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 524 v zastávce Bory, Heyrovského. - 3.12.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 476 v poslední týdny provozu odpočívá na točce Bory, Heyrovského. - 3.12.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 472 jako předvánoční kloubová víkendová posila linky 16 přijíždí do zastávky Bory, Heyrovského. - 3.12.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 472 odpočívá na točce Bory, Heyrovského. - 3.12.2011 Vozy 476 a 472 na víkendové lince 16 na obratišti Bory, Heyrovského. - 3.12.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 472 na víkendové lince 16 zatáčí z Skupovy do Heyrovského ulice. - 3.12.2011 Škoda 15 Tr ev.č. 465 v Koperníkově ulici. - 3.12.2011

Uctění památky Václava Havla

Škoda 21 Tr ev.č. 494 drží minutu smutku v zastávce Mrakodrap. - 23.12.2011 Dne 23.12.2011 úderem 12. hodiny skončil třídenní státní smutek za zesnulého českého prezidenta Václava Havla. PMDP se k uctění památky V. Havla připojily v pravé poledne dne 23.12.2011, kdy se na minutu zastavily všechny vozy plzeňské MHD. Řidiči MHD dojeli v 12:00 na nejbližší možné místo k zastavení a minutu počkali.

Přesun zastávky Mikulášská (směr centrum)

Z důvodu výkopových prací na přípojce v prostoru zastávky Mikulášská byla od soboty 19.11.2011 tato zastávka ve směru centrum přesunuta o cca 100 metrů zpět, do Barrandovy ulice před dům č.p. 5. V průběhu měsíčního přesunu zastávky však byla zastávka přesunuta blíže k původní zastávce, před dům č.p. 3. Uzavření a ohražení zastávkového zálivu Mikulášská znamenalo také přesun trolejí ve směru centrum více do středu vozovky. Z důvodu stavebních prací související se stavbou přípojky v prostoru Mikulášského náměstí a zvýšeného množství stavebních mechanismů byly na lince 12 ve dnech 19. a 20.11.2011 nasazeny výhradně trolejbusy s dieselagregátem. Vzhledem k tomu, že dne 20.11.2011 musely být krom 12 nasazeny vozy s dieselagregátem i na linky 11, 13 a 15, byly na linku 11 nasazeny i dva kloubové trolejbusy s dieselagregátem (25 Tr ev.č. 523, 27 Tr ev.č. 527). Dne 10.12.2011 je povrch zastávkového zálivu Mikulášská opět již vydlážděn dlažebními kostkami. Původní zastávka je v provozu přibližně od 22.12.2011, kdy se i troleje vrátily do svojí původní polohy.

Škoda 14 TrM ev.č. 460 stanicuje v již vrácené zastávce Mikulášská. - 22.12.2011

Škoda 21 Tr ev.č. 492 projíždí uzavřenou zastávku Mikulášská. - 10.12.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 498 stanicuje v provizorní zastávce Mikulášská. - 10.12.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 498 objíždí uzavřenou zastávku Mikulášská. - 10.12.2011 Pohled na uzavřenou zastávku Mikulášská. - 10.12.2011

Škoda 21 Tr ev.č. 483 stanicuje v přesunuté zastávce Mikulášská. - 20.11.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 512 stanicuje v přesunuté zastávce Mikulášská. - 20.11.2011 Pohled na provizorní zastávku Mikulášská. - 20.11.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 512 objíždí uzavřenou zastávku Mikulášská. - 20.11.2011 Pohled na uzavřenou zastávku Mikulášská. - 20.11.2011 Pohled na přesunuté troleje nad zastávkou Mikulášská. - 20.11.2011 Pohled na uzavřenou zastávku Mikulášská. - 20.11.2011 Pohled na upozornění o přesunu. - 20.11.2011

Mikulášův trolejbus

Je již tradicí, že na Mikuláše vyjíždí do Doubravky Mikulášův trolejbus. Stejně tak tomu bylo i letos, v neděli 4.12.2011. Letos byl vybrán vůz 27 Tr ev.č. 530, narozdíl od minulých let, kdy se na této akci objevovaly 15 TrM nebo 25 Tr. Z důvodu méně místa v prostoru pro kočárky u druhých dveří v 27 Tr bylo změněno "pracoviště" Mikuláše a také postupování dětí trolejbusem (letos nástup předními dveřmi, výstup třetími). Po výjezdu z vozovny Cukrovarská se lano jednoho sběrače po špatném odbočení (trolejbus zatáčel doprava, sběrače pokračovaly doleva) zaklínílo pod úchyt troleje. "Vyprošťování" zdrželo trolejbus přibližně 20 minut. Zpožděný trolejbus tak přijel na svoje první stanoviště, Doubravka, Na Dlouhých přibližně v 14:20. Na konečné linky 13 mikulášský trolejbus zůstal až do 16. hodiny, kdy se přesunul na obratiště linky 15 Lobzy, Pod Vrchem. V Lobzích Mikuláš naděloval do 17:20. Poté následoval přesun na poslední konečnou, Doubravka, Zábělská, kde trolejbus zůstal přibližně do 18:40. Posádku trolejbusu tvořili jeden Mikuláš, dva čerti a dva andělé. I přes větrné a deštivé počasí byl o akci pořádanou PMDP, SPVD, Škoda-Bus klubem a ÚMO Plzeň 4 ze strany obyvatel Doubravky velký zájem, rozdáno bylo přibližně 330 balíčků. Větší zájem byl o akci i proto, že "skutečný Mikuláš" chodí až 5.12., tedy o den později.

Škoda 27 Tr ev.č. 530 vyzdobená jako mikulášský trolejbus vyčkává v hale údržby ve vozovně Cukrovarská. - 4.12.2011 Vyzdobená 27 Tr ev.č. 530 opouští halu údržby ve vozovně Cukrovarská. - 4.12.2011 Mikulášský trolejbus v podání 27 Tr ev.č. 530 v Heldově ulici. - 4.12.2011 Uvízlý mikulášský trolejbus 27 Tr ev.č. 530 v Doudlevecké ulici. - 4.12.2011 Uvízlý mikulášský trolejbus 27 Tr ev.č. 530 v Doudlevecké ulici. - 4.12.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 504 objíždí mikulášský trolejbus v Doudlevecké ulici. - 4.12.2011 Již vyproštěný mikulášský trolejbus v podání 27 Tr ev.č. 530 stojí v Doudlevecké ulici. - 4.12.2011 Již vyproštěná 27 Tr ev.č. 530 směřuje na Doubravku. - 4.12.2011 Mikulášský trolejbus na konečné Doubravka, Na Dlouhých. - 4.12.2011 Mikulášský trolejbus na konečné Doubravka, Na Dlouhých. - 4.12.2011 Mikulášský trolejbus v podání vozu 530 na konečné Doubravka, Na Dlouhých. - 4.12.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 530 na konečné Doubravka, Na Dlouhých. - 4.12.2011 Pohled na krytý výstup z trolejbusu, aby ve voze nebyl průvan. - 4.12.2011 Mikuláš s andělem při vzácné chvilce odpočinku v mikulášském trolejbusu. - 4.12.2011 Pohled na výkresy dětí. - 4.12.2011 Prostor u druhých dveří patřil v mikulášském trolejbusu čertovi. - 4.12.2011 Prostor u druhých dveří patřil v mikulášském trolejbusu čertovi. - 4.12.2011 Pohled na jednoho z čertů v mikulášském trolejbuse. - 4.12.2011 Pohled do vyzdobeného interiéru mikulášského trolejbusu 27 Tr ev.č. 530. - 4.12.2011 Pohled na vyzdobené stanoviště řidiče. - 4.12.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 530 jako mikulášský trolejbus na obratišti Lobzy, Pod vrchem. - 4.12.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 530 jako mikulášský trolejbus na obratišti Lobzy, Pod vrchem. - 4.12.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 530 jako mikulášský trolejbus na obratišti Lobzy, Pod vrchem. - 4.12.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 530 jako mikulášský trolejbus na obratišti Lobzy, Pod vrchem. - 4.12.2011 Mikulášský trolejbus 27 Tr ev.č. 530 na obratišti Doubravka, Zábělská. - 4.12.2011 Mikulášský trolejbus v podání 27 Tr ev.č. 530 na točce Doubravka, Zábělská. - 4.12.2011 Mikulášský trolejbus 27 Tr ev.č. 530 spolu s 468 na obratišti Doubravka, Zábělská. - 4.12.2011 Mikulášský trolejbus v podání 27 Tr ev.č. 530 na točce Doubravka, Zábělská. - 4.12.2011

Zpoždění linek MHD dne 2.12.2011

Škoda 21 Tr ACI ev.č. 479 projíždí ucpanou křižovatkou U Práce. - 2.12.2011 Z důvodu dopravní nehody pěti dopravních aut v Sadech Pětatřicátníků se dne 2.12.2011 od 14. hodiny v celém centru města tvořily kolony aut. V páteční odpolední špičce byl omezen průjezd Sady 35 směrem na Koštuku (zúžení o jeden jízdní pruh). Tvořily se tak kolony na Klatovské. Řidiči také v značné míře porušovaly předpisy, když vjížděli po Klatovské vjžděli do křižovatky U Práce, i když věděli, že v ní zůstanou stát. Blokován tak byl i provoz na Americké třídě, hlavní trolejbusové třídě. V neposlední řadě se kolony tvořily také v Husově ulici na křižovatce u divadla J. K. Tyla. A díky kolonám v Husově ulice se auta nahromadily i v ulici Kardinála Berana a tudíž i v Tylově ulici, kde byly opět zpožďovány trolejbusy. Celkově trolejbusy v oblasti nabíraly zpoždění cca 15 - 20 minut. Dovolím si říct, že průlomem v informování cestujících bylo zobrazování omluvy cestujícím na vnitřním BUSE panelu v interiéru. Přesněji řečeno, mezi zobrazením příští zastávky a konečné stanice běžel také info text, ve kterém se PMDP omlouvaly za zpoždění na linkách MHD z důvodu nehody v Sadech 35. Pravděpodobně poprvé tak byly vnitřní panely BUSE použity pro informování cestujících o mimořádnostech dynamickým dispečinkem, což lze brát jako další posun v kvalitní veřejné dopravě.

Výměna povrchu v Rokycanské ulici

Dne 20.11.2011 probíhala výměna povrchu Rokycanské ulice v úseku mezi křižovatkou Stavební stroje (Rokycanská x Jateční) a mostem přes Úhlavu. Povrch byl měněn jen ve směru k ústřednímu hřbitovu. V dopoledních hodinách probíhaly práce na výměně povrchu v pravém pruhu, což znemožnilo obsluhování zastávkového zálivu Stavební stroje, Rokycanská (směr Letná). Zastávka tak byla přesunuta o cca 200 metrů dopředu, za most přes řeku Úhlavu. V odpoledních hodinách pak probíhaly práce v levém pruhu, což už trolejbusy nikterak neomezovalo. Trolejové vedení na Rokycanské však bylo už od křižovatky Stavební stroje ve směru Letná odizolováno. Hrozil kontakt mechanismů pro obnovu povrchu s trolejovým vedením. Na linky 11 a 15 tak musely být dne 20.11.2011 nasazeny výhradně trolejbusy s dieselagregátem. Protože dne 20.11.2011 musely být trolejbusy s dieselagregátem nasazeny i na linky 12 a 13, objevily se z nedostatku krátkých trolejbusů s dieselagregátem, i dva kloubové trolejbusy (ev.č. 523 a 527). Oba byly nasazeny na linku 11, kde doplňovaly trolejbusy 21 Tr.

Škoda 21 Tr ev.č. 479 na dieselagregát projíždí pod izolovaným úsekem trolejového vedení na Rokycanské. - 20.11.2011 Škoda 21 Tr ev.č. 479 na dieselagregát vyjíždí ze zastávky Stavební stroje, Rokycanská. - 20.11.2011 Škoda 21 Tr ev.č. 495 na dieselagregát opustila zastávku Stavební stroje, Rokycanská. - 20.11.2011 Škoda 21 Tr ev.č. 495 na dieselagregát projíždí po Rokycanské. - 20.11.2011 Škoda 21 Tr ev.č. 488 stanicuje v zastávce Stavební stroje, Rokycanská při pokládání nového asfaltu na Rokycanské. - 20.11.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 527 jako jeden z dvou kloubových trolejbusů na lince 11 na dieselagregát projíždí po Rokycanské. - 20.11.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 523 jako jeden z dvou kloubových trolejbusů na lince 11 na diesealgregát opustila zastávku Stavební stroje, Rokycanská. - 20.11.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 523 na lince 11 projíždí na dieselagregát po Rokycanské. - 20.11.2011 Pohled na provizorní označník který během dne sloužil k operativním přesunům zastávky. - 20.11.2011 Pohled na odizolování resp. vyzkratování trolejového vedení na Rokycanské. - 20.11.2011

Panely odjezdů na CAN

Škoda 21 Tr ACI ev.č. 489 projíždí kolem budovy centrálního autobusového nádraží již s informačním Panelem odjezdů. - 2.12.2011 Dne 16.11.2011 se na plzeňském centrálním autobusovém nádraží objevily obrazovky panelu odjezdů jako předzvěst inteligentních zastávek, které by se v Plzni měly objevit v první polovině roku 2012. Od ledna 2012 se na zastávkových označnících objevují také tzv. iTAGy. Více na stránce o inteligentních zastávkách.

Výměna Cardmanů ve vozech MHD

Od listopadu 2011 probíhá ve vozech plzeňské MHD výměna starého typu odbavovacích Cardmanů za nový typ PT 02. Starý typ Cardmanů je ve všech vozech plzeňské MHD od 1.1.2005, kdy byl systém Plzeňské karty zahájen. Oficiální informace hovoří, že od 1.1.2005 autobusy, trolejbusy a tramvaje vozí celkem 646 Cardmanů. Do začátku výměny Cardmanů bylo provozování celkem 843 Cardmanů starého typu. Ačkoliv stav starého typu Cardmanů plně dostačoval, bylo v roce 2011 přistoupeno k výměně za nový typ. Hlavním důvodem pro výměnu by měla být schopnost nových Cardmanů komunikovat i s dalšími plánovanými typy karet (nová technologie Plzeňských karet se spouští v roce 2014). Od 20.3.2012 jsou nové Cardmany díky nasazení nového odbavovacího systému využívány pro nákupy dalších typů jízdenek a to pro vnější zónu (v souvislosti se změnami tarifních zón od 1.4.2012). Nově lze zakoupit jízdenku pro vnější zónu nebo smíšenou (vnitřní + vnější). Změnou oproti starým Cardmanům je nemožnost koupit více jízdenek při jednom přiložení karty. Pro případný další nákup je nyní potřeba opět zvolit jen jednu jízdenku a přiložit kartu. Mezi výhody nového typu Cardmanů patří rychlejší tiskárna jízdních dokladů, jasnější a čitelnější displej (i na fotkách lze poznat, že displeje nových Cardmanů jsou kontrastnější a více "svítí") a také i menší rozměry. Zajímavostí je, že typ Cardmanů PT 02 je vybaven barevnými displeji, které jsou však v plzeňských vozech nastaveny na černobílé.

Poprvé se Cardmany PT 02 objevily ve zkušebním provozu ve vozu 21 Tr ev.č. 495 od června do července 2011 a také v několika tramvajích. Nové Cardmany se také objevily rovnou z výroby v trolejbusech 26 Tr a 27 Tr dodaných na podzim 2011 (ev.č. 532 - 539). Na začátku listopadu 2011 pak začíná masivní výměna všech Cardmanů. Výměna probíhá v dopoledních hodinách, aby vozy mohly být v ranních a odpoledních špičkách k dispozici. Výměna jednoho Cardmanu trvá asi 40 minut, za všední tak pracovníci firmy Mikroelektronika, stihnou vyměnit Cardmany přibližně v šesti vozech. O víkendech pak samozřejmě více, přibližně dvanáct vozů. Do 12-metrového vozu jsou zapotřebí dva Cardmany, do 18-metrového pak tři (celkem se tedy jedná o instalaci přibližně 198 Cardmanů do všech plzeňských trolejbusů). V prosinci 2011 jsou pak postupně měněny Cardmany také, ale již v pomalejším tempu. Výměna Cardmanů ve všech vozech probíhá do ledna 2012. Zajímavostí je, že nové Cardmany byly v listopadu 2011 nelogicky instalovány i do trolejbusu 15 TrM ev.č. 467, který bude v prosinci 2011 vyřazen. Do ostatních vozů navržených na vyřazení, však naštěstí nové Cardmany instalovány nebyly. Otázkou k zamyšlení je, jestli byla vůbec výměna Cardmanů po šesti letech provozu starého typu nezbytná, poněvadž starý typ Cardmanů žádné výrazné chyby v provozu nevykazoval. V březnu 2012 jsou staré vyměněné Cardmany nabízeny k odprodeji. Celkem je nabízeno 843 kusů.

Pohled od interiéru trolejbusu 14 TrM již s novými Cardmany. - 13.1.2012 Pohled od interiéru trolejbusu 15 TrM již s novými Cardmany. - 27.12.2011 Cardmany PT 02 se v trolejbusech 26 Tr objevují krom vozu 531 přímo z výroby. - 24.11.2011 Pohled na displej nového typu Cardmanů. - 24.11.2011 Bližší pohled na nový Cardman PT 02 v trolejbusu 24 Tr. - 18.11.2011 Nové Cardmany PT 02 v trolejbusu 24 Tr. - 18.11.2011 Pohled do interiéru trolejbusu 15 TrM s trojicí nových Cardmanů PT 02. - 15.11.2011 Pohled na nový Cardman PT 02 v trolejbusu 21 Tr. - 14.11.2011 Pohled na nový Cardman PT 02. - 11.11.2011 Pohled na jeden z dvou nových Cardmanů PT 02 ve voze 495. V červenci 2011 byly tyto Cardmany z vozu 495 vymontovány, aby se do něj v listopadu opět vrátily. - 21.6.2011

Pohled na starý typ Cardmanu v trolejbusu 27 Tr. - 4.12.2011 Pohled na starý typ Cardmanu ve voze 21 Tr. - 4.12.2011 Pohled na klasický Cardman používaný ve vozech MHD. - 15.10.2011 Kombinace starého typu Cardmanu a plastových sedaček se objevila jen v trolejbusu 26 Tr ev.č. 531. - 27.9.2011

Přesun zastávky Gambrinus (směr Doubravka)

Od 1.11.2011 přibližně do 1.12.2011 probíhal přesun zastávky trolejbusových linek 11, 13, 15, 16 a 17 Gambrinus (směr Doubravka). Důvodem byly výkopové práce v zastávkovém zálivu. Provizorní zastávka byla zřízena o cca 300 metrů (!) zpět v nevyužívaném zastávkovém zálivu v ulici U Prazdroje před prodejnou Euronics a Penny (nedaleko křižovatky s Švihovskou ulicí). Tento záliv byl dříve (před opravami ulice U Prazdroje v roce 2010) využíván autobusy ČSAD. Jak již bylo psáno, provizorní zastávka byla zřízena ve značné vzdálenosti od původní zastávky. Pro zákazníky obchodů Penny, Euronics apod. bylo zřízení provizorní zastávky výhodné, značně se zkrátila docházková vzdálenost k obchodu. Hlavním problémem případného trvalého přesunutí zastávky do tohoto zálivu by bylo problematické přejíždění trolejbusů na krátké vzdálenosti z levého pruhu přes další, frekventovaný pruh do zastávky. Zpět však k opravě zastávky. Výkop v zastávce Gambrinus zmizel přibližně 15.11.2011, v dalších dnech byl pak zastávkový záliv vydlážděn. V dalších dnech byl záliv přikryt modrou ochrannou folií. Pro plný provoz byl původní záliv otevřen přibližně dne 1.12.2011.

Škoda 21 Tr ev.č. 486 projíždí uzavřenou zastávku Gambrinus. - 20.11.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 508 projíždí opravovanou zastávku Gambrinus. - 20.11.2011 Pohled na zastávkový záliv Gambrinus s ochrannou folií. - 20.11.2011

Škoda 21 Tr ACI ev.č. 494 stanicuje v přesunuté zastávce Gambrinus. - 11.11.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 523 projíždí zastávku Gambrinus. - 11.11.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 522 projíždí zastávku Gambrinus. - 11.11.2011 Pohled na výkopové práce v zastávce Gambrinus. - 11.11.2011

Škoda 15 TrM ev.č. 468 projíždí zastávku Gambrinus. - 4.11.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 489 projíždí uzavřenou zastávku Gambrinus. - 4.11.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 474 projíždí uzavřenou zastávku Gambrinus. - 4.11.2011 Pohled na rozkopanou zastávku Gambrinus. - 4.11.2011 Pohled na upozornění o přesunu zastávky Gambrinus. - 4.11.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 492 stanicuje v provizorní zastávce Gambrinus. - 4.11.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 453 v první dny provozu po VP opouští zastávku Gambrinus. - 4.11.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 453 v první dny provozu po VP stanicuje v provizorní zastávce Gambrinus. - 4.11.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 526 stanicuje v provizorní zastávce Gambrinus. - 4.11.2011 Škoda 27 Tr ev.č. 526 opouští provizorní zastávku Gambrinus. - 4.11.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 473 stanicuje v provizorní zastávce Gambrinus. - 4.11.2011 Pohled na provizorní zastávku Gambrinus. - 4.11.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 485 přijíždí do provizorní zastávky Gambrinus. - 4.11.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 485 stanicuje v provizorní zastávce Gambrinus. - 4.11.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 435 stanicuje v provizorní zastávce Gambrinus. - 4.11.2011

Odklon linek 13 a 14 po Americké a Anglickém nábřeží

Od 9.11.2011 do 15.11.2011 byly trolejbusové linky 13 a 14 v obou směrech vedeny odklonem po Americké a Anglickém nábřeží namísto obvyklé trasy Goethovou ulicí a Kopeckého sady. Důvodem byla výměna dlažebních kostek v Kopeckého sadech, která znemožňovala dostatečně nadjetí trolejbusu k odbočení z/do Goethovy ulice. Namísto neobsluhovaných zastávek Muzeum a Goethova byly zřízeny stejnojmenné provizorní zastávky (zast. Goethova (směr Doubravka) v manipulační zastávce Prokopova, zast. Muzeum (směr Černice) na Anglickém nábřeží pod budovou Komerční banky (ve stejném místě byla zastávka zřízena i při rekonstrukci Americké v roce 2008)). Zajímavostí je zřízení provizorní zastávky Goethova v manipulační zastávce Prokopova, což znamenalo dva označníky pro jednu zastávku. Autobusové linky vedené Goethovou ulicí jezdily beze změn. Zajímavostí je, že linka 13 se na odklonové trase přes Americkou a Anglické nábřeží objevovala poměrně nedávno - od 7.11.2009 do 22.5.2010.

Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 na odkloněné lince 14 na Anglickém nábřeží. - 11.11.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 na odkloněné lince 14 na Anglickém nábřeží. - 11.11.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 509 na odkloněné lince 13 míří k zastávce Muzeum (za normálních okolností by vůz zatočil vpravo z pohledu řidiče). - 11.11.2011 Pohled na provizorní označník zastávky Goethova a označník manipulační zastávky Prokopova. - 11.11.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 483 stanicuje v provizorní zastávce Goethova resp. Prokopova. - 11.11.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 500 stanicuje v provizorní zastávce Goethova. - 10.11.2011 Pohled na upozornění o přesunu zastávky Goethova. - 10.11.2011 Důvod odklonu, oprava povrchu na křižovatce Goethova x Kopeckého sady. - 10.11.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 516 by za normálních okolností zahla doprava (z pohledu řidiče), díky odklonu však pokračuje rovně. - 10.11.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 516 stanicuje v provizorní zastávce Muzeum. - 10.11.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 498 na odkloněné lince 13 na Americké. - 10.11.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 509 na odkloněné lince 13 v první den odklonu čeká na odbočení na Anglické nábřeží. - 9.11.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 509 na odkloněné lince 13 zatáčí z Americké na Anglické nábřeží. - 9.11.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 505 na odkloněné lince 13 zatáčí na Americkou. - 9.11.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 499 na odkloněné lince 13 přijíždí k zastávce Muzeum. - 9.11.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 499 po VP v provozu s cestujícími na odkloněné lince 13 stanicuje v provizorní zastávce Muzeum. - 9.11.2011

Oprava zastávky Malostranská (směr Čechurov)

Od 7.11.2011 7:00 do 8.11.2011 18:00 byla z důvodu opravy zastávkového zálivu Malostranská (směr Čechurov) přesunuta tato zastávka v Mostní ulici o cca 40 metrů zpět (před zastávkový záliv). Dlažební kostky v zastávce Malostranská (směr nám. M. Horákové resp. Čechurov) jsou značně namáhany vozidly MHD rozjíždějícími se do kopce. Proto se zde opravy propadlé dlažby provadí téměř každý rok (více o předchozích opravách např. ZDE nebo ZDE). Při nynější opravě v listopadu 2011 jsou však dlažební kosty v nejnamáhanější části zálivu nahrazeny asfaltem. Jestli je toto řešení výhodnější se ukáže až časem...

Škoda 14 TrM ev.č. 453 stanicuje v zastávce Malostranská. - 11.11.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 497 opouští opravenou zastávku Malostranská. - 11.11.2011 Pohled na zastávku Malostranská již s asfaltem v části zálivu. - 11.11.2011 Pohled na zastávku Malostranská již s asfaltem v části zálivu. - 11.11.2011

Škoda 14 TrM ev.č. 459 projíždí opravovanou zastávku Malostranská. - 7.11.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 458 přijíždí do provizorní zastávky Malostranská. - 7.11.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 458 stanicuje v provizorní zastávce Malostranská. - 7.11.2011 Škoda 14 TrM ev.č. 458 projíždí opravovanou zastávku Malostranská. - 7.11.2011 Pohled na provizorní zastávku Malostranská. - 7.11.2011 Pohled na opravovanou zastávku Malostranská. - 7.11.2011 Pohled na opravovanou zastávku Malostranská. - 7.11.2011 Pohled na upozornění o přesunu. - 7.11.2011

Archiv událostí:

| Víkend s historickými trolejbusy - 23. a 24.9.2006 | říjen 2007 - duben 2009 | Rekonstrukce Americké třídy | květen 2009 - červen 2009 | Oslavy 110 let MHD v Plzni | červenec 2009 - říjen 2009 | listopad 2009 - březen 2010 | duben 2010 - červenec 2010 | srpen 2010 - říjen 2010 | říjen 2010 - leden 2011 | únor 2011 - červen 2011 | Oslavy 70 let zahájení provozu trolejbusů v Plzni | červen 2011 - červenec 2011 | srpen 2011 - říjen 2011 | listopad 2011 - únor 2012 | březen 2012 - červen 2012 | červenec 2012 - říjen 2012 | říjen 2012 - prosinec 2012 | leden 2013 - květen 2013 | červen 2013 - září 2013 | září 2013 - prosinec 2013 | 2014 | Oslavy 115 let MHD v Plzni | leden 2015 - ..... |