Zpět na úvodní stranu

Aktuálně (říjen 2010 - leden 2011)

Přesun zastávky Škoda VII. brána (směr centrum)

V týdnu od 14. do 21.1.2011 probíhal přesun zastávky Škoda VII. brána ve směru do centra. Provizorní zastávka byla posunuta dopředu o cca 5 metrů ve směru jízdy. Důvodem přesunu byl výkop kvůli havárii plynu.

Škoda 14 TrM ev.č. 454 stanicuje v přesunuté zastávce Škoda, VII. brána. - 20.1.2011 Zastávka Škoda, VII. brána s provizorním i stálým označníkem. V zastávkovém zálivu si před úrovní trolejbusu všimněte výkopu způsobujícího přesun. - 20.1.2011 Pohled na zastávkový záliv Škoda, VII. brána se stálým a provizorním označníkem. - 20.1.2011 Pohled na stálý a provizorní označník zastávky Škoda, VII. brána. - 20.1.2011

Kloubové trolejbusy na 16 i o víkendu

Od soboty 27.11.2010 se na lince 16 začínají objevovat kloubové trolejbusy i o víkendu. Ve všední den jsou kloubáče na "šestnáctce" samozřejmostí, ale o víkendu se zde objevují poprvé od I. fáze optimalizace (7.11.2009). Dne 27.11.2010 se na lince 16 objevovaly klasické krátké trolejbusy, které doplňovalo několik kloubáčů (např. 522). O dalších víkendech (např. 4. - 5.12.2010) jsou však na 16 výhradně kloubové trolejbusy. Interval zůstal nezmeněn (7,5 minuty). Kloubové vozy slouží jako předvánoční posila a také k vyježdění zbývajících vozokilomterů před koncem roku (kloubový trolejbus je počítán jako 1,5 vozu). Ze stejného důvodu jsou také před Vánoci nasazené o víkendech tramvajové soupravy (2x T3) místo solovozů. V období Vánoc (např. na Štědrý den) se kloubové trolejbusy krom 16 objevují i na lince 11 (jako posila na Ústřední hřbitov).

Škoda 15 TrM ev.č. 474 na Wilsonově mostě. - 18.12.2010 Škoda 27 Tr ev.č. 529 opouští Wilsonův most. - 18.12.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 468 vyjíždí z kruhového objezdu na Americké. - 18.12.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 473 stanicuje v provizorní zastávce Šimerova. - 18.12.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 475 odpočívá na smyčce Doubravka, Zábělská. - 5.12.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 475 odpočívá na smyčce Doubravka, Zábělská. - 5.12.2010 Vozy 475 a 467 při odpočinku na konečné Doubravka, Zábělská. - 5.12.2010 Vozy 475 a 467 při odpočinku na konečné Doubravka, Zábělská. - 5.12.2010 Vozy 522, 525 a 468 na obratišti Doubravka, Zábělská. - 5.12.2010 Vozy 522, 525 a 468 na obratišti Doubravka, Zábělská. - 5.12.2010 Škoda 27 Tr ev.č. 525 jako kloubový trolejbus o víkendu na 16 odpočívá na smyčce Doubravka, Zábělská. - 5.12.2010 Škoda 27 Tr ev.č. 525 odpočívá na smyčce Doubravka, Zábělská. - 5.12.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 466 v zastávce IV. poliklinika. - 5.12.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 522 jako kloubový trolejbus o víkendu na 16 vyjíždí ze zastávky U Práce, Americká. - 27.11.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 445 jako krátký trolejbus na 16 míjí kloubovou 522 taktéž na 16. - 27.11.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 519 jako krátký trolejbus na 16 v zastávce Hlavní nádraží ČD, Americká. - 27.11.2010

Opravy zastávek Tyršův most (směr Bory) + FN, Bory (směr centrum)

Od soboty 11.12. do 14.12.2010 probíhaly drobné opravy zastávkových zálivů. Přesněji řečeno, jednalo se o zastávky Tyršův most (směr U Teplárny) a Fakultní nemocnice Bory (směr centrum). Oba zastávkové zálivy byly uzavřené a byly zřízeni provizorní zastávky. U Tyršova mostu o cca 40 metrů vpřed, u FN Bory naopak o cca 40 metrů zpět.

Škoda 15 TrM ev.č. 470 stanicuje v již vrácené zastávce Fakultní nemocnice, Bory. - 14.12.2010 Pohled na již vrácenou zastávku Fakultní nemocnice Bory na přechodu mezi dlaždbou v zastákovém zálivu a asfaltem si všimněte čerstvého asfaltu. - 14.12.2010 Již vrácená zastávka Fakultní nemocnice Bory ještě s provizorním označníkem. - 14.12.2010 Pohled na prostor bývalé provizorní zastávky Fakultní nemocnice Bory. - 14.12.2010

Škoda 21 Tr ACI ev.č. 486 stanicuje v provizorní zastávce Tyršův most. - 13.12.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 486 projíždí zastávku Tyršův most. - 13.12.2010 Pohled na probíhající práce v zastávkovém zálivu Tyršův most. - 13.12.2010 Pohled na provizorní zastávku Tyršův most. - 13.12.2010

Mikulášův trolejbus

Stejně jako v předešlých letech i letos vyjel do ulic Doubravky Mikulášský trolejbus. Stalo se tak v neděli 5.12.2010 v odpoledních hodinách. Trolejbus typu Škoda 25 Tr ev.č. 521 pod vedením čerta přijel nejdříve na konečnou Doubravka, Na Dlouhých. Zajímavostí je, že vůz 521 byl pro účely Mikulášova trolejbusu zvolen i v roce 2009. Osádku trolejbusu tvořili dva čerti, Mikuláš a tři andělé. Na konečné Doubravka, Na Dlouhých byl trolejbus od přibližně 14:15 do téměř 16:00. Následoval přesun na konečnou Lobzy, Pod vrchem, kde trolejbus zůstal přibližně do 17:20. Poté vůz přejel na poslední konečnou Doubravka, Zábělská, kde zůstal od 17:30 přibližně do 18:30. O akci byl jako každoročně velký zájem ze strany občanů Doubravky. Přišlo přibližně 300 dětí s jejich rodinnými příslušníky. Děti, které Mikulášovi do trolejbusu přinesly hezký obrázek nebo zarecitovaly básničku, odcházeli s červeným bahotem PMDP nebo ovocem či sladkostmi. Akci Mikulášův trolejbus pořádají PMDP, SPVD, Škoda Bus klub a ÚMO Plzeň 4.

Škoda 25 Tr ev.č. 521 jako Mikulášův trolejbus na obratišti Doubravka, Na Dlouhých. - 5.12.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 jako Mikulášův trolejbus na obratišti Doubravka, Na Dlouhých. - 5.12.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 jako Mikulášův trolejbus na obratišti Doubravka, Na Dlouhých. - 5.12.2010 O Mikulášský trolejbus byl jako vždy značný zájem. - 5.12.2010 Pohled na vyzdobení Mikulášského trolejbusu. - 5.12.2010 Pohled na vyzdobení Mikulášského trolejbusu. - 5.12.2010 Mikuláš s andělem. - 5.12.2010 Recitování básničky v Mikulášově trolejbusu. - 5.12.2010 Pohled na dekoraci v Mikulášově trolejbusu. - 5.12.2010 Pohled na dekoraci v Mikulášově trolejbusu. - 5.12.2010 Pohled na dekoraci v Mikulášově trolejbusu. - 5.12.2010 Pohled na krabici s dárkami pro děti - červené batohy PMDP. - 5.12.2010 Pohled na vnitřní BUSE panel v Mikulášově trolejbusu. - 5.12.2010 Pohled na BUSE Mikulášova trolejbusu. - 5.12.2010 Pohled na leták informující o Mikulášském trolejbusu. - 5.12.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 494 objíždí 521 na konečné Doubravka, Na Dlouhých. - 5.12.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 507 objíždí 521 na obratišti Doubravka, Na Dlouhých. - 5.12.2010 Vozy 521 a 500 na konečné Doubravka, Na Dlouhých. - 5.12.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 jako Mikulášův trolejbus na obratišti Doubravka, Na Dlouhých. - 5.12.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 jako Mikulášův trolejbus na obratišti Doubravka, Na Dlouhých. - 5.12.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 jako Mikulášův trolejbus na obratišti Doubravka, Na Dlouhých. - 5.12.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 jako Mikulášův trolejbus na obratišti Doubravka, Na Dlouhých. - 5.12.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 jako Mikulášův trolejbus na obratišti Doubravka, Na Dlouhých. - 5.12.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 jako Mikulášův trolejbus na obratišti Doubravka, Na Dlouhých. - 5.12.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 jako Mikulášův trolejbus na obratišti Doubravka, Na Dlouhých. - 5.12.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 jako Mikulášův trolejbus na obratišti Doubravka, Na Dlouhých. - 5.12.2010 Andělská 521 na Doubravce. - 5.12.2010 Fotka s andílky před trolejbusem je jistě hezkou památkou...... - 5.12.2010 .....stejně tak i fotka s čertem. - 5.12.2010 Osádka Mikulášova trolejbusu před 521. - 5.12.2010 Osádka Mikulášova trolejbusu před 521. - 5.12.2010 Osádka Mikulášova trolejbusu u 521. - 5.12.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 během přesunu mezi konečnými v Radiové ulici. - 5.12.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 v Mohylové ulici. - 5.12.2010 I v Lobzích čekalo na Mikulášův trolejbus mnoho zájemců. - 5.12.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 jako Mikulášův trolejbus na obratišti Lobzy, Pod Vrchem. - 5.12.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 jako Mikulášův trolejbus na obratišti Lobzy, Pod Vrchem. - 5.12.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 jako Mikulášův trolejbus na obratišti Lobzy, Pod Vrchem. - 5.12.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 jako Mikulášův trolejbus na obratišti Lobzy, Pod Vrchem. - 5.12.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 jako Mikulášův trolejbus na obratišti Lobzy, Pod Vrchem. - 5.12.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 jako Mikulášův trolejbus na smyčce Lobzy, Pod vrchem. - 5.12.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 jako Mikulášův trolejbus na smyčce Lobzy, Pod vrchem. - 5.12.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 jako Mikulášův trolejbus na smyčce Lobzy, Pod vrchem. - 5.12.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 jako Mikulášův trolejbus na smyčce Lobzy, Pod vrchem. - 5.12.2010 Mikulášův trolejbus v podobě ev.č. 521 na konečné Lobzy, Pod Vrchem. - 5.12.2010 Mikulášův trolejbus v podobě ev.č. 521 na konečné Lobzy, Pod Vrchem. - 5.12.2010 Mikulášův trolejbus v podobě ev.č. 521 na konečné Lobzy, Pod Vrchem. - 5.12.2010 Nasazování tykadel trolejbusu ev.č. 521 na konečné Lobzy, Pod Vrchem. - 5.12.2010 Mikulášův trolejbus v podobě ev.č. 521 na konečné Doubravka, Zábělská. - 5.12.2010 I na Zábělské nebylo o malé návštěvníky nouze. - 5.12.2010 Mikulášův trolejbus v podobě ev.č. 521 na konečné Doubravka, Zábělská.- 5.12.2010 Mikulášův trolejbus v podobě ev.č. 521 na konečné Doubravka, Zábělská. - 5.12.2010

Sněhová kalamita

Stručný přehled události způsobených sněhovou kalamitou především dne 1.12.2010.

Události jsou řazeny v pořadí, v jakém se staly (nejstarší nahoře, nejnovější dole). Některé informace nemusí být na 100% přesné.

 • Sníh resp. namráza se projevil asi poprvé dne 25.11.2010 kdy byl od cca 6:30 na 1,5 hodiny zastaven provoz trolejbusů 13 a 16 na Doubravku z důvodu nehody aut v Těšínskě ulici. Po chvíli od nehody byly spoje linek 13 a 16 ve směru z centra odkláněny na konečnou Lobzy.
 • Další komplikace zapříčinil komplikace v dopravě již 29.11.2010, kdy z důvodu špatně sjízdné Skupovy ulice na Borech nabíraly trolejbusy na 14 a 16 i více než 10-minutové zpoždění. Silnice nemohla být dobře udržována protože je pro ostatní provoz uzvařena a MHD jezdí kyvadlově pouze po polovině vozovky.
 • "Pravá sněhová kalamita" však přišla až dne 1.12.2010 v odpoledních hodinách. Dopravně provozní ředitel PMDP Václav Zikmund tento den přirovnal k povodním 2002. My se na sněhovou kalamitou podíváme pouze z "trolejbusového hlediska." První problém nastal krátce po 14.hodině, kdy se srazil trolejbus (ev.č. ???) na křižovatce Tylova x Kardinála Berana s osobním autem.
 • Další nehoda, která zpozdila trolejbusový provoz se stala kolem 15. hodiny na kruhovém objezdu "U Makra" na Borských polích. Zde se srazily osobní auta a v následných pomalu jedoucích kolonách uvízly i trolejbus na 12 a 15.
 • Z důvodu nesjízdné komunikace byly krátkodobě trolejbusy jedoucí po Rokycanské směr Letná (15 a 11) odkloněny na Doubravku. Stejně tak nastal nějaký problém v Božkově (pravděpodobně v stoupání v Sušické ulici).
 • Asi největším "hřebíčkem do rakve pravidelnosti provozu" bylo zastavení provozu trolejbusů na více než 30 minut na kruhovém objezdu na Americké. Přibližně v 15:20 přetrhl trolejbus 411 na lince 13 jedoucí z Goethovy do Prokopovy ulice trolejový převěs na kruhovém objezdu na Americké. I přes rychlý příjezd montážní plošiny a následných pracích na rychlém odstranění problému se vytvořily velké fronty, které navíc ještě blokovaly trolejbusy bez proudu. Operativně však bylo využito obratišť v centru města a tak se trolejbusy z Doubravky a z Lobez (11, 13, 15, 16) otáčely přes jinak trolejbusy nepoužívanou Sirkovou ulici (otáčení probíhalo po trase U Prazdroje - Šumavská - Sirkova - U Prazdroje). Linka 14 s vozy na dieselagregát byla odkloněna na most Milénia. Stejně tak bylo využito obratiště CAN, Husova a otáčení přes vozovnu. Americkou se snažily projet trolejbusy s dieselagregátem, ale stejně uvízly v kolonách. Provoz se podařilo obnovit před 16. hodinou. V této době byly také již dispečinkem zrušené jízdní řády a vozy jezdily z konečné pouze v určitém intervalu po předchozím trolejbusu. Některé trolejbusy totiž měly zpoždění blížící se i 60 minutám.

  Škoda 15 TrM ev.č. 466 uvízla za úsekovým děličem v Prokopově ulici. - 1.12.2010 Trolejbus, který za to může - 411 uvíznul na kruhovém objezdu na Americké. - 1.12.2010 Montážní plošina PMDP při spravování přetrženého lana na kruhovém objezdu na Americké. - 1.12.2010 Montážní plošina PMDP při spravování přetrženého lana na kruhovém objezdu na Americké. - 1.12.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 jedoucí na diselagregát stojí za taktéž na DA jedoucí trejsinou na Americké. - 1.12.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 jedoucí na dieselagregát po Americké. - 1.12.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 472 uvízla na kruhovém objezdu na Americké (vpravo si všimněte aut objíždějích 472). - 1.12.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 472 uvízla na kruhovém objezdu na Americké. - 1.12.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 467 na 16 se mimořádně otáčí v Sirkové ulici. - 1.12.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 522 na 16 se mimořádně otáčí v Sirkové ulici. - 1.12.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 522 v Sirkové ulici. - 1.12.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 503 na odkloněné lince 14 míří k nádraží a dále přes most Milénia. - 1.12.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 503 na odkloněné lince 14 míří k nádraží a dále přes most Milénia. - 1.12.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 435 na lince 13 zatáčí z Šumavské do Sirkové ulice. - 1.12.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 435 v Sirkově ulici. - 1.12.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 zatáčí do Sirkové ulice. - 1.12.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 zatáčí do Sirkové ulice. - 1.12.2010 Trolejbusy otáčející se mimořádně v Sirkově ulici. - 1.12.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 407 jako poslední trolejbus v zastávce Hlavní nádraží ČD, Americká. - 1.12.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 450 v čele zastavených trolejbusů v zastávce Hlavní nádraží ČD, Americká. - 1.12.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 450 v čele zastavených trolejbusů v zastávce Hlavní nádraží ČD, Americká. - 1.12.2010 Uvízlé trolejbusy v zastávce Hlavní nádraží ČD, Americká v čele s 450. - 1.12.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 454 uvízla na Americké. - 1.12.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 454 uvízla na Americké. - 1.12.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 475 uvízla na Americké. - 1.12.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 453 zůstala stát na Americké. - 1.12.2010 Trejsina 487 uvízla na Wilsonově mostě. - 1.12.2010 Trejsina 487 uvízla na Wilsonově mostě. - 1.12.2010 Uvízlá 437 na Wilsonově mostě. - 1.12.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 502 jedoucí na dieselagregát uvízla díky kolonám na Wilsonově mostě. - 1.12.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 502 jedoucí na dieselagregát uvízla díky kolonám na Wilsonově mostě. - 1.12.2010 Kruhový objezd na Americké se opět pomalu rozjíždí. - 1.12.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 491 jedoucí na dieselagregát v zastávce Goethova. - 1.12.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 466 jako první trolejbus po znovuobnovení provozu na kruhovém objezdu na Americké. - 1.12.2010 Trejsina na lince 10 se otáčí na kruhovém objezdu na Americké. V tomto místě kruhového objezdu obvykle 10 nepotkáme. - 1.12.2010

 • Přibližně kolem 18. hodiny se stala drobná nehoda trolejbusu na 12 na Mikulášském náměstí. Na lince 12 pravděpodobně také nastal problém u několika spojů pokračujících do Letkova z důvodu velkého stoupání a horší sjízdnosti komunikace.
 • Asi posledním větším problémem dne 1.12.2010 byly uvízlé kamiony na Rokycanské, které přibližně od 20.hodiny blokovaly provoz linek 15 a 11. Trolejbusy byly odkloněny na Doubravku.
 • Přesun zastávky Dobrovského (směr Bory)

  O víkendu 20. a 21.11.2010 probíhal drobný přesun zastávky Dobrovského ve směru Bory. Zastávka byla přesunuta o cca 3 metry dopředu. Důvodem přesunu bylo umístění kontejneru (resp. probíhající práce v blízkosti) zadní části zastávkového zálivu.

  Škoda 14 TrM ev.č. 445 stanicuje v drobně přesunuté zastávce Dobrovského. - 20.11.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 486 objíždí uavřenou část zastávky Dobrovského. - 20.11.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 486 stanicuje v drobně přesunuté zastávce Dobrovského. - 20.11.2010 Pohled na označík obyčejné a drobně přesunuté zastávky Dobrovského. - 20.11.2010 Pohled na práce v uzavřené části zastávky Dobrovského. - 20.11.2010

  Přesun zastávky Letkov

  Od úterý 9.11.2010 probíhá přesun nástupní a výstupní zastávky Letkov. Důvodem jsou výkopové práce v prostoru výstupní zastávky v Letkově, následné uzavření a ulice a znemožnění otáčení v prostoru výstupní zastávky. Vzhledem k tomu, že do Letkova zajíždí pouze trolejbusy s dieselagregátem, tak změna otáčení nebyla problém. Trolejbusy se otáčejí v zadní části "návsi" u kapličky až kolem domu č. 1 a 18. Provizorní zastávka byla zřízena před domem č. 15.

  Škoda 24 Tr ev.č. 499 vyjíždí z provizorní zastávky Letkov. Z obyvklé nástupní zastávky by trolejbus vyjížděl z pravé strany snímku. - 9.11.2010 Pohled na prostor klasické nástupní zastávky (vpravo) a provizorní zastávky (s trolejbusem). - 9.11.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 499 stanicuje v provizorní zastávce Letkov. - 9.11.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 499 stanicuje v provizorní zastávce Letkov. - 9.11.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 499 stanicuje v provizorní zastávce Letkov. - 9.11.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 499 zatáčí k nástupní zastávce Letkov. - 9.11.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 499 při otáčení na nezvyklém místě kvůli výkopovým pracím v prostoru smyčky v Letkově. - 9.11.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 499 při otáčení na jakési návsi v Letkově, kam se trolejbusy jinak nepodívají. - 9.11.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 499 se jede otočit po vystoupení cestujících v Letkově. - 9.11.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 499 v provizorní výstupní zastávce Letkov. - 9.11.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 499 vysazuje cestující v provizorní výstupní zastávce v Letkově. - 9.11.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 499 zastavila v provizorní výstupní zastávce Letkov. - 9.11.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 499 přijíždí do prostoru provizorní zastávky v Letkově. - 9.11.2010 Pohled na výkopové práce v blízkosti výstupní zastávky. - 9.11.2010 Pohled na prostor provizorní zastávky Letkov. - 9.11.2010 Pohled na prostor provizorní zastávky Letkov. - 9.11.2010 Pohled na upozornění o přesunu. - 9.11.2010

  Oprava zastávky Tyršův most (směr Révová)

  Od pondělí 8.11.2010 po dobu cca 3 týdnů byla opravována zastávka trolejbusové linky 14 a autobusových linek 23, 30 a 32 Tyršův most ve směru Révová / Radobyčice. Oprava zastávky si vynutila zřízení provizorní zastávky o cca 40 metrů zpět pod železničním mostem. Vzhledem k tomu, že přes provizorní zastávku neprojíždí první dva ranní spoje linky 14, které se na obratiši Tyršův most otáčejí (ano za celý den se na této poměrně nově vybudované smyčce otáčí pouhé dva spoje), nastupují případní cestující do prvních dvou ranních spojů (4:45, 5:10) již ve výstupní zastávce.

  Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 stanicuje v provizorní zastávce Tyršův most. - 11.11.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 projíždí uzavřenou zastávku Tyršův most. - 11.11.2010 Pohled na uzavřený zastávkový záliv Tyršův most. - 9.11.2010 Pohled na uzavřený zastávkový záliv Tyršův most. - 9.11.2010 Pohled na upozornění o přesunu. - 9.11.2010

  Dušičkové posily linky 11

  Stejně jako každý rok se na lince 11 objevují od 28.10. do cca 2.11.2010 kloubové trolejbusy jako posily pro zvýšený nápor cestujících na Ústřední hřbitov v rámci svátku Dušiček. Tato posila měla však hned několik nej. Zaprvé se na ní poprvé v některé dny objevují výhradně nízkopodlažní kloubové trolejbusy (např. dne 28.10.2010 se jednalo o 4 vozy 25 Tr). S výhradně nízkopodlažními vozy jsme se však mohli setkat pouze o víkendech a státním svátku, neboť ve všední dny jsou nízkopodlažní kloubové trolejbusy na lince 16. Také se na lince 11 poprvé objevily vozy typu Škoda 27 Tr (asi poprvé vůz 525 dne 30.10.2010, vůz 526 pak 1.11.2010). Posledním "nej" byly přejezdy na linku 18. Na linku 18 totiž ve špičkách přejíždějí z linky 11 trolejbusy. Za klasických okolností se zde objevují krátké vozy, ale kvůli dušičkovým posilám se na lince 18 poprvé objevily kloubové trolejbusy. Nyní následuje několik fotek z linky 11.

  Škoda 27 Tr ev.č. 526 na lince 11 stanicuje v zastávce CAN, Tylova. - 1.11.2010 Škoda 27 Tr ev.č. 525 jako 11X vjíždí do zastávky Gambrinus. - 30.10.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 jako linka 11 na smyčce Ústřední hřbitov II. - 30.10.2010 Škoda 27 Tr ev.č. 525 na Americké míjí 524. - 30.10.2010 Škoda 27 Tr ev.č. 525 vyjíždí ze zastávky Mrakodrap. - 30.10.2010 Škoda 27 Tr ev.č. 525 jako linka 11 v mlhavém dopoledni stanicuje v zastávce Mrakodrap. - 30.10.2010 Škoda 27 Tr ev.č. 525 jako linka 11 v mlhavém dopoledni stanicuje v zastávce Mrakodrap. - 30.10.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 522 jako dušičková posily linky 11 v zastávce Mrakodrap. - 28.10.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 na Americké. - 28.10.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 na lince 11 stanicuje v zastávce Mrakodrap. - 28.10.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 524 jako linka 11 v zastávce Hlavní nádraží ČD, Americká. - 28.10.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 524 odpočívá na smyčce Ústřední hřbitov II. - 28.10.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 520 na Rokycanské. - 28.10.2010 Pohled na značné množství cestujících, které přivezla 520. - 28.10.2010 Pohled na značné množství cestujících, které přivezla 520. - 28.10.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 520 zatáčí na smyčku Ústřední hřbitov II. - 28.10.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 520 na smyčce Ústřední hřbitov II. - 28.10.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 522 opustila zastávku Hřbitovní. - 28.10.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 520 klesá k zastávce Hřbitovní. - 28.10.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 520 zastavila v zastávce Hřbitovní. - 28.10.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 520 sjíždí po Rokycanské na Letnou. - 28.10.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 jako linka 11 stoupá po Rokycanské. - 28.10.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 vjíždí do zastávky Hřbitovní. - 28.10.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 na Rokycanské. - 28.10.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 v Husově ulici. - 28.10.2010 Škoda 25 Tr ev.č. 521 odpočívá v zastávce CAN, Husova. - 28.10.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 469 po skončení průvodu v čele rozjíždějících se trolejbusů. - 28.10.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 469 zastavená Průvodem světel v Tylově ulici. - 28.10.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 469 jako dušičková posily linky 11 v konvoji trolejbusů zastaveném Průvodem světel. - 28.10.2010

  Omezení trolejbusů Průvodem světel

  Stejně jako každý rok se i letos konal dne 28.10.2010 Průvod světel. Průvod šel po z Masarykova náměstí po Klatovské, dále přes Smetanovy sady na náměstí Republiky. Trolejbusový provoz byl Průvodem světel omezen na křižovatce U Práce. Jako poslední před průvodem projely vozy 508 a 513 na lince 16. Již těsně před průvodem pak projela 434 na 12. Křižovatka U Práce byla ve směru za Americké uzavřena od 18:34 do 18:49. V zastávce U Práce, Americká se sjely tři trolejbusy v čele s 447 na 12. Další trolejbusy uvízly v následné frontě na Americké. V Tylově ulici se pak nashromáždilo pět trolejbusů a jeden autobus (linka 35). Po skončení uzavření se jako první rozjel vůz 447.

  Škoda 14 TrM ev .č. 447 zastavená Průvodem světel v zastávce U Práce, Americká. - 28.10.2010 Škoda 14 TrM ev .č. 447 zastavená Průvodem světel v zastávce U Práce, Americká. - 28.10.2010 Škoda 14 TrM ev .č. 447 zastavená Průvodem světel v zastávce U Práce, Americká. - 28.10.2010 Škoda 14 TrM ev .č. 447 zastavená Průvodem světel v zastávce U Práce, Americká. - 28.10.2010 Škoda 14 TrM ev .č. 447 zastavená Průvodem světel v zastávce U Práce, Americká. - 28.10.2010 Pohled na část průvodu světel, v pozadí Citybus v čele zastavených vozidel. - 28.10.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 469 zastavená Průvodem světel v Tylově ulici. - 28.10.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 469 jako dušičková posily linky 11 v konvoji trolejbusů zastaveném Průvodem světel. - 28.10.2010 Karosa Citybus ev.č. 456 jako linka 35 v čele zastavených vozidel v Tylově ulici. - 28.10.2010 Celkový pohled na konvoj zastavených vozidel - 1 autobus a 5 trolejbusů. - 28.10.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 460 v koloně zastavených trolejbusů v Tylově ulici. - 28.10.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 469 po skončení průvodu v čele rozjíždějících se trolejbusů. - 28.10.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 514 po skončení průvodu v čele rozjíždějících se trolejbusů. - 28.10.2010 Pohled na plný zastávkový záliv U Práce, Americká, do kterého se 448 už nevejde. - 28.10.2010

  Oprava zastávky Malostranská (směr Černice)

  Od úterý 26.10.2010 do 28.10.2010 probíhal drobný přesun zastávky linek 10, 13, 22, 29 a 30 Malostranská směr náměstí Milady Horákové. Provizorní zastávka byla zřízena o přibližně 5 metrů níž, v spodní části zast. zálivu. Důvodem přesunu byla výměna propadlých dlažebních kostek v zastávce, která je značně namáhána rozjezdy autobusů a trolejbusů do stoupání. Podobné opravy se tak konají relativně často, předchozí probíhala na přelomu května a černva roku 2009 (více ZDE).

  Škoda 24 Tr ev.č. 506 objíždí uzavřenou část zastávkového zálivu Malostranská. - 26.10.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 504 stanicuje v přesunuté zastávce Malostranská. - 26.10.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 492 stanicuje v přesunuté zastávce Malostranská. - 26.10.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 492 stanicuje v přesunuté zastávce Malostranská. - 26.10.2010 Pohled na uzavřenou část zastávkového zálivu Malostranská. - 26.10.2010

  Přesun zastávky Náměstí Milady Horákové (směr centrum)

  Od pondělí 4.10.2010 probíhá přesun zastávky linek 10 a 13 Náměstí Milady Horákové ve směru centrum. Důvodem je pokračující rekonstrukce Slovanské třídy. V rámci této rekonstrukce byla totiž polovina vozovky pro jízdu ve směru do centra uzavřena už od prostoru zast. Náměstí Milady Horákové. Provizorní zastávka byla zřízena o cca 50 metrů zpět u privozorního nástupiště. Díky zřízení této provizorní zastávky muselo být částečně demontováno i zábradlí na n. M. Horákové. Již v první den provozu byl prostor původní zastávky vyfrézován. Zatímco veškerý provoz vyfrézovaný úsek obdjížděl, trolejbusy jako jediné, projížděly prostory původní zastávky. Troleje to ani trolejbusům jinudy neumožňovaly. V opačném směru jezdil veškerý provoz (vč. trolejbusů) po tramvajových kolejích. Uspořádání provozu při této fázi rekonstrukce není zrovna ideální, ale lépe to nejde. Ve špičkách se ve směru o Slovanské aleje tvoří větší fronty aut, ve kterých se dá čas od času napočítat i šest uvízlých autobusů.

  Přibližně od 26.10.2010 již trolejbusy stanicují trolejbusy v původní, již vrácené zastávce Náměstí Milady Horákové. Celkvoá rekonstrukce Slovanské třídy pak končí dne 1.11.2010.

  Škoda 24 Tr ev.č. 500 stanicuje v již vrácené zastávce Náměstí Milady Horákové. - 27.10.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 479 projíždí prostor bývalé provizorní zastávky Náměstí Milady Horákové. - 27.10.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 479 stanicuje v již vrácené zastávce Náměstí Milady Horákové. - 27.10.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 479 stanicuje v již vrácené zastávce Náměstí Milady Horákové. - 27.10.2010 Pohled na prostor zastávky Náměstí Milady Horákové. - 30.10.2010

  Ve dnech 21.10. a 23.10.2010 probíhaly asfaltovací práce v prostoru původní zastávky Náměstí Milady Horákové. Z toho důvodu byl uzvařen prostor této zastávky. Trolejbusy by sice v této zastávce stejně nestanicovaly, problémem však bylo, že objíždění uzavřeného pruhu neumožňovaly troleje. Proto musely být po oba dny, kdy probíhalo asfaltování, na linky 10 a 13 vypravovány pouze trolejbusy s dieselagregátem. Jedná se o trolejbusy typu 21 Tr ACI a 24 Tr.

  Škoda 24 Tr ev.č. 502 již na dieselagregát stanicuje v provizorní zastávce Náměstí Milady Horákové. - 21.10.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 502 čeká na odbočení do Mostní ulice. - 21.10.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 484 na dieselagregát objíždí uzavřenou zastávku Náměstí Milady Horákové. - 21.10.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 484 odbočuje do Mostní ulice. - 21.10.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 491 na dieselagregát objíždí uzavřenou zastávku Náměstí Milady Horákové. - 21.10.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 491 na dieselagregát klesá k zastávce Malostranská. - 21.10.2010 Pohled na uzavřený prostor zastávky Náměstí Milady Horákové. - 21.10.2010 Pohled na nově vyasfaltovanou zastávku Náměstí Milady Horákové. - 21.10.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 objíždí uzavřenou zastávku Náměstí Milady Horákové (vlevo nahoře si všimněte trolejí, které by takovéto objíždění neumožňovaly). - 21.10.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 481 objíždí uzavřenou zastávku Náměstí Milady Horákové (vpravo nahoře si všimněte trolejí, které by takovéto objíždění neumožňovaly). - 21.10.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 496 stanicuje v provizorní zastávce Náměstí Milady Horákové. - 21.10.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 496 ještě na tykadla opouští provizorní zastávku Náměstí Milady Horákové. - 21.10.2010

  Škoda 21 Tr ACI ev.č. 496 stanicuje v provizorní zastávce Náměstí Milady Horákové. - 4.10.2010 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 496 projíždí již vyfrézovanou zastávku Náměstí Milady Horákové. - 4.10.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 444 stanicuje v provizorní zastávce Náměstí Milady Horákové. - 4.10.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 444 projíždí zastávku Náměstí Milady Horákové. - 4.10.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 444 odbočuje do Mostní ulice. - 4.10.2010 Pohled na provizorní zastávku Náměstí Milady Horákové. - 4.10.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 450 stanicuje v provizorní zastávce Náměstí Milady Horákové. - 4.10.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 452 projíždí zastávku Náměstí Milady Horákové. - 4.10.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 500 projíždí zastávku Náměstí Milady Horákové. - 4.10.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 500 čeká na odbočení do Mostní ulice. - 4.10.2010 Škoda 24 Tr ev.č. 498 projíždí již vyfrézovanou zastávku Náměstí Milady Horákové. - 4.10.2010 Pohled na zastávku Náměstí Milady Horákové. - 4.10.2010 Pohled na upozornění o přesunu. - 4.10.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 430 jedoucí po tramvajových kolejích na náměstí Milady Horákové. - 4.10.2010

  Rekonstrukce Černické ulice

  Od léta 2010 do listopadu 2010 probíhala rekonstrukce Černické ulice. Touto ulicí sice žádná trolejbusová linka nejezdí, ale přesto uzavření této ulice přineslo trolejbusům potíže. Černická ulice totiž vede kolem vozovny Cukrovarská. Při přejezdech trolejbusů z odstavné plochy dole "u hřiště" do haly údržby nyní trolejbusy nemohou jet Černickou ulicí a díky nemožnosti odbočení z Presslovy ulice k vozovně po Doudlevecké (nejsou zde troleje) se trolejbusy musí jet otočit na kruhový objezd na Americkou. Stejný problém nastává i u výjezdů trolejbusů na linky 10, 13 a 14 ve směru Doudlevce. Trolejbus buď může vyjet na linku přímo z haly údržby nebo se opět musí otočit na Americké. Vyjímkou jsou trolejbusy s dieselagregátem, které mohou zatočit rovnou. Při rekonstruci Černické ulice také zanikl další kus historie MHD v Plzni. Tím byly tramvajové koleje ve vjezdu do busové vozovny v Cukrovarské ulici. Tyto koleje byly při rekonstrukci na podzim odstraněny a ve vjezdu je tak již pouze jednolitý asfalt. Za zmínku stojí ještě instalace zatravňovací mřížky na pravé straně vozovky (směr od centra k vozovně), aby se nechodilo po trávě, ale právě po nově položené mřížce.

  Škoda 21 Tr ACI ev.č. 483 čeká v Černické ulici jako záloha na výjezd na linku 10. - 16.6.2011 Pohled na vjezd do vozovny Cukrovarská již bez nepoužívaných tramvajových kolejí. - 9.12.2010 Pohled na již otevřenou Černickou ulici. - 9.12.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 466 zatáčí z Presslovy do Doudlevecké. - 27.11.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 466 v Doudlevecké ulici. - 27.11.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 466 po otočení na Americké zpět v Doudlevecké ulici. - 27.11.2010 Škoda 15 TrM ev.č. 466 v Doudlevecké ulici. - 27.11.2010 Pohled na vjezd do vozovny Cukrovarská již bez manipulačních tramvajových kolejí. - 17.11.2010 Černická ulice - stav k 17.11.2010. Škoda 14 TrM ev.č. 435 se přijíždí otočit na kruhový objezd na Americké kvůli rozkopané Černické. - 4.11.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 417 se přijíždí otočit na kruhový objezd na Americké. - 4.11.2010 Škoda 14 TrM ev.č. 417 se otáčí na kruhovém objezdu na Americké. - 4.11.2010 Již otočená Škoda 14 TrM ev.č. 417 vyjíždí z kruhového objezdu na Americké. - 4.11.2010 Škoda 27 Tr ev.č. 525 ve vjezdu do vozovny Cukrovarská. - 21.10.2010 Pohled na uzavřenou Černickou ulici. - 9.10.2010 Černická ulice - stav k 9.10.2010. Černická ulice - stav k 9.10.2010. Pohled na uzavřenou Černickou ulici. - 9.10.2010 Pohled na křižovatku Heldova x Černická. - 9.10.2010 Pohled na křižovatku Heldova x Černická. - 9.10.2010 Pohled na křižovatku Heldova x Černická. - 9.10.2010 Pohled na křižovatku Heldova x Černická. - 9.10.2010 Černická ulice - stav k 9.10.2010. Černická ulice - stav k 9.10.2010. Černická ulice - stav k 9.10.2010. Uzavřená Černická ulice spolu s Citelisem přijíždějícím do vozovny. - 9.10.2010 Částečně uzavřená Cukrovarská ulice. - 9.10.2010 Pohled na vjezd do vozovny Cukrovarská ještě s manipulačními tramvajovými kolejemi. - 9.10.2010 Vjezd do vozovny Cukrovarská byl stále funkční. - 9.10.2010 Škoda 14 Tr M ev.č. 459 na kruhovém objezdu na Americké. - 5.6.2010

  Archiv událostí:

  | Víkend s historickými trolejbusy - 23. a 24.9.2006 | říjen 2007 - duben 2009 | Rekonstrukce Americké třídy | květen 2009 - červen 2009 | Oslavy 110 let MHD v Plzni | červenec 2009 - říjen 2009 | listopad 2009 - březen 2010 | duben 2010 - červenec 2010 | srpen 2010 - říjen 2010 | říjen 2010 - leden 2011 | únor 2011 - červen 2011 | Oslavy 70 let zahájení provozu trolejbusů v Plzni | červen 2011 - červenec 2011 | srpen 2011 - říjen 2011 | listopad 2011 - únor 2012 | březen 2012 - červen 2012 | červenec 2012 - říjen 2012 | říjen 2012 - prosinec 2012 | leden 2013 - květen 2013 | červen 2013 - září 2013 | září 2013 - prosinec 2013 | 2014 | Oslavy 115 let MHD v Plzni | leden 2015 - ..... |