Zpět na úvodní stranu

Aktuálně (říjen 2007 - duben 2009)

Zrušení zastávky Doudlevce

Škoda 15 Tr ev.č. 464 v zastávce Doudlevce. - 25.4.2008 Od 22.12.2008 je pro trolejbusy zrušena zastávka Doudlevce. Tuto zastávku využívala linka 14, v roce 2008 i odkloněná linka 16. V opačném směru zastávka zůstává. Při rekonstrukci v roce 2009 je však opět prostor pro zastávku připraven a od 15.2.2010 je tato zastávka opět zprovozněna i ve směru Bory. V roce 2009 byla také zastávka přejmenována z Doudlevce na Révová a převedena do režimu na znamení. Od 15.12.2010 je pak zastávka opět v režimu stále zastávky.

Uzavírka Tylovy ulice

Z důvodu uzavírky Tylovy ulice v úseku Koperníkova - Klatovská ve dnech 15. - 17.11. a 6. - 7.12.2008 byly trolejbusy na lince 12 a autobusy na linkách 19, 20, 33, N1 a N2 vedeny odklonem Husovo ulicí. Zastávka Tylova (směr Americká) byla již od 8.11.2008 přesunuta před křižovatku s Koperníkovo ulicí, takže jediná zastávky bez náhrady byla zast. U Práce, Tylova. Místo ní zastavovaly autobusy a trolejbusy v zastávce linky 41 Divadlo Josefa Kajetána Tyla. Důvodem uzavírky Tylovy ulice byly výkopové práce.

Škoda 24 Tr ev.č. 506 opustila zastávku Smetanovy sady. - 16.11.2008 Karosa Citybus ev.č. 486 na lince 19 na křižovatce Klatovská x Tylova. - 16.11.2008 Irisbus Citelis ev.č. 517 na lince 19 odkloněné do Husovy ulice. - 16.11.2008 Škoda 24 Tr ev.č. 501 projíždí Koperníkovo ulicí, aby zabočila do Husovy. - 16.11.2008 Škoda 24 Tr ev.č. 501 na odkloněné lince 12 zatáčí do Husovy ulice. - 16.11.2008 Karosa Citybus ev.č. 486 přejíždí z Tylovy do Husovy ulice. - 16.11.2008 Karosa Citybus ev.č. 486 v přesunuté zastávce Tylova. - 16.11.2008 Pohled na uzvařenou část Husovy ulice. - 16.11.2008

Nahrazení trolejbusů na lince 15 autobusy

Po všechny listopadové víkendy (8.- 9.11, 15.- 17.11, 22. - 23.11, 29. - 30.11.2008) byly na trolejbusovou linku 15 vypraveny autobusy. Obvykle na této lince jezdí trolejbusy. Důvodem výluky byly práce na křižovatce u III. brány (o prodlouženém víkendu 15. - 17. zastávka III. brána, Domažlická zrušena). Na lince 15 se jako náhrada za trolejbusy nejčastěji objevovaly Karosy B 731 / 732, Karosy B 931, které na garantovaných nízkopodlažních spojích doplňovaly autobusy Škoda 21 ab. U některých "absin" se jednalo o poslední výkony před prodáním do maďarského Szegedu (odprodány byly vozy ev.č. 465 - 470).

Karosa B 732 ev.č. 400 na lince 15 v Koperníkově ulici. - 16.11.2008 Karosa B 731 ev.č. 392 na lince 15 vjíždí na vyfrézovanou část křižovatky u III. brány. - 16.11.2008 Karosa B 732 ev.č. 425 vjíždí do zastávky III. brána, Domažlická. - 16.11.2008

Karosa B 931 ev.č. 440 vjíždí do zastávky U Teplárny. - 9.11.2008 Karosa 417 vjíždí do zastávky U Teplárny jako linka 15. - 9.11.2008 Škoda 21 ab ev.č. 466 přijíždí k zastávce U Teplárny. - 9.11.2008 Karosa B 731 ev.č. 393 jako trolejbusová linka 15 na Borech. - 9.11.2008 Trolejbusová linka 15 v podání Karosy 440 na Borech. - 9.11.2008 Karosa B 931 ev.č. 439 zastavila v zastávce Šimerova. - 9.11.2008 Karosa 393 na lince 15 v zastávce Šimerova. - 9.11.2008 Karosa B 931 ev.č. 440 vyjíždí ze zastávky Bory, Heyrovského. - 8.11.2008 Karosa B 931 ev.č. 440 stanicuje v zastávce Bory, Heyrovského. - 8.11.2008 Karosa B 931 ev.č. 439 vjíždí do zastávky Koperníkova. - 8.11.2008 Karosa B 931 ev.č. 437 stanicuje v zastávce Tylova. - 8.11.2008 Karosa 441 jako linka 15 vyjíždí ze zastávky CAN, Husova. - 8.11.2008 Vozy 441 a 393 v zastávce CAN, Husova. - 8.11.2008 Karosa B 931 ev.č. 439 stanicuje v zastávce CAN, Tylova. - 8.11.2008 Karosa B 931 ev.č. 440 jako linka 15 stanicuje v zastávce CAN, Husova. - 8.11.2008

Obdobné nahrazení trolejbusů na lince 15 autobusy proběhlo i v sobotu 25.10.2008. Tentokrát byly důvodem práce v Dobrovského ulici.

Škoda 21 ab ev.č. 467 ve výstupní zastávce Bory, Heyrovského. - 25.10.2008 Škoda 21 ab ev.č. 471 na lince 15 v zastávce Šimerova. - 25.10.2008 Škoda 21 ab ev.č. 474 na lince 15 stanicuje v zastávce Dobrovského. - 25.10.2008 Pohled na výkopové práce v Dobrovského ulici. - 25.10.2008 Škoda 21 ab ev.č. 467 v Dobrovského ulici. - 25.10.2008 Škoda 21 ab ev.č. 471 v přesunuté zastávce Dobrovského. - 25.10.2008

Dušičkové posily linky 11

Na přelomu října a listopadu 2008 byly jako každoročně na linku 11 nasazeny kloubové trolejbusy. Tentokrát bylo kloubové posílení odlišné od předcházejících. Mohla za to rekonstrukce Americké třídy a související změny v linkovém vedení. Linka 11 tak byla vedena jako polookružní linka Ústřední hřbitov - Letná - U Prazdroje - Anglické nábřeží - Muzeum - Hlavní nádraží ČD, Americká - Letná - Ústřední hřbitov. Kloubové trolejbusy byly doplněny nízkopodlažním krátkým trolejbusem 24 Tr (kurz 11/1) a na šejdru ještě dalším krátkým trolejbusem.

 Škoda 15 Tr ev.č. 465 na mostě U Jána. - 2.11.2008 Škoda 24 Tr ev.č. 513 jako krátký nízkopodlažní trolejbus na lince 11 projíždí kolem pivovaru. - 2.11.2008 Škoda 15 TrM ev.č. 470 projíždí kolem pivovaru. - 2.11.2008 Škoda 15 TrM ev.č. 470 míří k mostu U Jána. - 2.11.2008 Škoda 15 Tr ev.č. 464 vjíždí do zastávky Anglické nábřeží. - 2.11.2008 Škoda 15 TrM ev.č. 467 v zastávce Muzeum. - 2.11.2008 Škoda 14 TrM ev.č. 458 jako šejdrový krátký trolejbus v zastávce Letná. - 2.11.2008 Škoda 14 TrM ev.č. 407 zatáčí ve všední den na smyčku Ústřední hřbitov II. - 29.10.2008

Nové neizolované křížení trolejí na Mikulášském náměstí

Pohled na neizolované křížení tramvajové troleje s trolejbusovými na Mikulášském náměstí. - 5.10.2011 Od 28.7.2008 se na Mikulášském náměstí objevilo neizolované křížení tramvajové troleje s trolejbusovými. Křížení bylo umístěno na tramvajovou trolej směr Slovany / Světovar a trolejbusové troleje směr Božkov. Křížení s tramvajovou trolejí směr centrum bylo ponecháno (důvodem je větší úhel mezi trolejemi - téměř 90°, což již neumožňuje tento typ křížení použít). Nové křížení je z produkce firmy Elektroline. Křížení bylo do Plzně dodáno jako součást dodávky výhybek pro kruhový objezd na Americké. Zajímavostí je, že v žádné místě tohoto rychloprůjezdného neziolovaného křížení není vozidlo bez proudu (princip celého křížení, kdy jsou vozidla na obou trakcích při projíždění křížením stále pod proudem : trolejbusové troleje vedou nerušeně v žlábku, zatímco tramvajový trolejový drát je ohnut vžy při kraji žlábku, takže sběrač tramvaje se vždy dotýká části drátu). Proto lze toto křížení použít jen na křížení trolejí v úhlech 15° - 65°. Princip křížení je také patrný s fotografie vlevo od tohoto textu. Novému křížení na Mikulášském náměstí patří i několik prvenství. Jedná se o první takovéto neizolované křížení od Elektroline nejen v Plzni, ale i v České republice. Další trojice obdobných křížení se v Plzni objevují na náměstí Milady Horákové od srpna 2011. Další křížení se objevují v roce 2012 na křižovatce Americká x Sirková x Šumavská x Mikulášská.

Přesun zastávky Dobrovského (směr Bory)

Od 21.7.2008 je přesunuta zastávka Dobrovského ve směru Bory. Zastávka je přesunuta z důvodu výkopových prací. Provizorní zastávka je zřízena před křižovatskou s Klatovskou třídou v ulici V Bezovce. Ačkoliv bylo přesunutí zastávky naplánováno na tři týdny, nakonec byla zastávka přesunuta až do 18.8.2009 Více o vrácení zastávka nalezenete ZDE.

Dne 11.9.2008 probíhá z důvodu pokračujících stavebních prací nahrazení trolejbusů na lince 15 autobusy. Od 11.9.2008 je pak přeložena i zastávka Dobrovského ve směru centrum. Zastávka je přesunuta o cca 80 metrů zpět (blíže k ulici Edvarda Beneše). I tato zastávka je vrácena na své místo až 18.8.2009.

Škoda 21 ab ev.č. 471 v provizorní zastávce Dobrovského. - 25.10.2008 Škoda 15 TM ev.č. 471 v provizorní zastávce Dobrovského Pohled na bývalou zastávku Dobrovského v první den přesunutí. - 21.7.2008 Pohled na upozornění o přesunu. - 21.7.2008

Škoda 15 Tr ev.č. 465 projíždí budoucí zastávku Dobrovského (směr centrum) Škoda 21 Tr ACI ev.č. 485 v provizorní zastávce Dobrovského (směr centrum)

Oprava zastávky Černice, náves (směr Černice)

Z důvodu opravy zastávky Černice, náves a budování dělícího ostrůvku je od 21.7.2008 do ukončení stavebních prací přesunuta zastávka Černice, náves ve směru Černice. Zastávka je přesunuta o přibližně 50 metrů zpět, před prodejnu automobilů.

Od 24.9. do 29.9.2008 je pak z důvodu pokračující rekonstrukce komunikace přesunuta i zastávka Černice (směr centrum).

Škoda 14 TrM ev.č. 442 opouští provizorní zastávku Černice, náves. - 21.7.2008 Pohled na zastávkový záliv zastávky Černice, náves v první den rekonstrukce. - 21.7.2008

Vůz 504 zablokoval dopravu na Anglickém nábřeží

Porouchaná Škoda 24 Tr ev.č. 504 blokuje dopravu na Anglickém nábřeží. - 2.7.2008 Dne 2.7.2011 přibližně v 9:10 se porouchal trolejbus 24 Tr ev.č. 504 při odbočování z Pražské ulice na Anglické nábřeží. Vůz se zastavil v tak nešťastné poloze, že zablokoval krom autobusů i trolejbusů jedoucích na dieselagregát i tramvaje (ve směru Slovany). Zablokováno bylo celkem 6 tramvají, 1 trolejbus na lince 12 a 2 autobusy. Přivolán byl i tahač PMDP k odtáhnutí vozu, nakonec se však v 9:34 vůz 504 vlastní silou opět rozjel.

Zastávka Černice, K Cihelnám v režimu na znamení

 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 488 v zastávce Černice, K Cihelnám. - 23.6.2008 Od 28.6.2008 jsou do režimu na znamení převedeny některé "stálé zastávky." U trolejbusů byla do režimu na znamení převedena pouze zastávka Černice, K Cihelnám. Jedná se o logické rozhodnutí, protože tato zastávka je využívána minimálně a trolejbusy zde tak zbytečně zastovavaly.

Stávka odborových organizací

Dne 24.6.2008 proběhla stávka odborových organizací proti vládě. K této stávce se připojili i odborové organizace řidičů PMDP. Tramvajová organizace stávkovala zastavením provozu po dobu 60 minut, autobusová a trolejbusová pak zastavením na 15 minut. Stávka začala v 13:00. Většina řidičů se zapojila do stávky, nestávkující řidiči pak především zajišťovali náhradní dopravu za tramvaje na linkách 2 a 4 velkokapacitnými autobusy. Stávkující trolejbusy a autobusy se rozjely už v 13:15, tramvaje pak až v 14:00.

 Škoda 14 TrM ev.č. 451 po skončení stávky do 13:15 na náměstí Milady Horákové. - 24.6.2008 Škoda 14 TrM ev.č. 448 po skončení stávky do 13:15 na náměstí Milady Horákové . - 24.6.2008 Pohled na upozornění o zastavení dopravy při stávce. - 24.6.2008

Přesun zastávky Prokopova (směr Doudlevce)

Od 13.5.2008 po dobu přibližně tří měsíců byla zastávka linek 13 a 16 Prokopova ve směru Doudlevce přesunuta k provizornímu nástupišti zřízenému dále od křižovatky s Americkou. Důvodem byla pokračující rekonstrukce Americké třídy.

Škoda 15 TrM ev.č. 474 v přesunuté zastávce Prokopova 
. - 14.5.2008 Škoda 15 TrM ev.č. 474 v přesunuté zastávce Prokopova. - 14.5.2008

Rekonstrukce Americké třídy

Škoda 14 TrM ev.č. 405 projíždí středem budoucí kruhového objezdu na Americké. - 1.8.2008 Od dubna do prosince 2008 probíhala rekonstrukce Americké třídy. To si vyžádalo změny v linkovém vedení trolejbusů a také převážně víkendová nahrazení trolejbusů autobusy. Podrobněji na stránce rekonstrukce Americké třídy.

Velikonoční kloubové posily na lince 11

Stejně jako každý rok se i letos na lince 11 objevují v odbobí Velikonoc kloubové trolejbusy. Ve dnech dnech 22. - 24.3.2008 mezi 9. - 17. hodinou byl navíc upraven interval na 10 minut (místo obvyklých 15 minut). I přes nasazení většiny kloubových trolejbusů, byly na některé "šejdrové" spoje nasazeny krátké, dvanáctimetrové trolejbusy (14 TrM).

 Škoda 15 TrM ev.č. 477 odpočívá v zastávce CAN, Husova. - 23.3.2008 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 493 jako krátký trolejbus na konečné Ústřední hřbitov. - 23.3.2008 Škoda 15 Tr ev.č. 463 odpočívá na smyčce Ústřední hřbitov. - 23.3.2008 Škoda 15 Tr ev.č. 463 odpočívá na smyčce Ústřední hřbitov. - 23.3.2008 Škoda 15 TrM ev.č. 468 opouští smyčku Ústřední hřbitov. - 23.3.2008  Škoda 24 Tr ev.č. 506 jako další krátký trolejbus na lince 11. - 23.3.2008  Škoda 14 TrM ev.č. 424 jako další krátký trolejbus na lince 11. - 23.3.2008

Přeložení zastávky Fialková (směr Černice)

Škoda 14 TrM ev.č. 417 v zastávce Fialková. - 23.6.2008 Od 3.3.2008 stanicují trolejbusy na lince 13 na nově vybudovaném nástupišti zastávky Fialková směr Černice. Od 23.10.2007 probíhala oprava zastávkového zálivu Fialková směr centrum.

Odklon linky 14

Od 5.11.2007 probíhá nahrazení trolejbusů na lince 14. Důvodem je rekonstrukce Průmyslové ulice. Autobusy na lince 14 jezdí odklonem přes Mlýnské nábřeží. Namísto zrušených zastávek Révová a Průmyslová stanicují v zastávce linky 30 Mlýnské nábřeží. Na náhradní autobusovou dopravu jsou nasazeny především autobusy Karosa B 731, B 732. Trolejbusy se do Průmyslové ulice vrátily dne 21.4.2008. Nejednalo se však o trolejbusy na lince 14, nýbrž na lince 16, která byla před Doudlevce odkloněna kvůli rekonstrukci Americké. Linka 14 byla po dobu rekonstrukce zrušena. Trolejbusy na lince 14 se tak do Průmyslové ulice vrátily až 22.12.2008.

Karosa B 732 ev.č. 412 ve výstupní zastávce smyčky Bory, Heyrovského. - 4.3.2008 Karosa 412 opouští na lince 14 obratiště Bory, Heyrovského. - 4.3.2008 Karosa B 732 ev.č. 412 na odkloněné lince 14 (za normálních okolností by linka 14 zahýbala k levé straně snímku). - 4.3.2008 Karosa B 731 ev.č. 387 projíždí odklonem přes Mlýnské nábřeží. - 4.3.2008 Pohled na prostor budoucí zastávky Průmyslová. - 4.3.2008 Pohled k uzvařené části Průmyslové ulice. - 4.3.2008 Karosa B 731 ev.č. 409 na lince 14 stanicuje ve výstupní zastávce Goethova. - 3.3.2008

Dušičkové kloubové posily linky 11

Dne 3.11.2007 byly na linku vypraveny kloubové trolejbusy jako každoroční kloubová posila linky 11. Na garantovaných nízkopodlažních pořadí se však musely namísto 15 TrM objevit 21 Tr. Zajímavostí je, že přímo na Svátek všech svatých, dne 2.11.2007 byly na linku 11 vypraveny jen krátké trolejbusy. Na lince 11 byly také na přelomu října a listopadu 2007 zkráceny intervaly z 15 na 10 minut, kdy například dne 3.11.2007 bylo na linku 11 vypraveno minimálně 7 vozů, namísto 4 (resp. 5) vozů jako o obvyklém víkendu (4 vozy linky 11 a 1 vůz jako přejezd z linky 10).

Škoda 15 TrM ev.č. 466 v zastávce Tylova. - 3.11.2007 Škoda 15 TrM ev.č. 472 jako kloubová posila linky 11 stojí v zastávce CAN, Tylova. - 3.11.2007 Škoda 15 TrM ev.č. 468 stanicuje v zastávce U Práce, Americká. - 3.11.2007 Škoda 21 Tr ev.č. 484 jako krátký nízkopodlažní trolejbus na lince 11 stanicuje v zastávce Gambrinus. - 3.11.2007

Zvýšení počtu zastávek na znamení

Pohled na leták o zvýšení počtu zastávek na znamení. - 7.10.2007 Dne 1.10.2007 byl zvýšen počet zastávek na znamení. Z původně jedné trolejbusové zastávky na znamení (Černice, K Cihelnám) na deset zastávek na znamení (Černice, K Cihelnám; Gigant; Průmyslová; Samaritská; Stadion Lokomotivy; Škoda, VII. brána; U přejezdu (jen směr Božkov); Zátiší, U hřbitova; Zátiší, U panelárny). U autobusů došlo k navýšení z 9 na 51). Důvodem byla minimální frekvence cestujících v těchto zastávkách a zbytečné zastavování vozů. Cestující na zastávce dávají znamení zvednutím ruky, cestující ve voze stisknutím tlačítka STOP (případně poptávkovkého otevírání dveří).

Od 1.10.2007 také končí v plzeňské MHD platnost ručně vypisovaných jednodenních jízdenek. Naopak novinkou od 1.10.2007 je pět nových samoobslužných terminálů Plzeňské karty (na nádraží Českých drah, na slovanské a lochotínské radnici, na Západočeské univerzitě na Borech a na tramvajové konečné Bory). Tyto samoobslužné zóny se v dalších letech rozšířily na další přestupní uzly a důležitá místa.

Archiv událostí:

| Víkend s historickými trolejbusy - 23. a 24.9.2006 | říjen 2007 - duben 2009 | Rekonstrukce Americké třídy | květen 2009 - červen 2009 | Oslavy 110 let MHD v Plzni | červenec 2009 - říjen 2009 | listopad 2009 - březen 2010 | duben 2010 - červenec 2010 | srpen 2010 - říjen 2010 | říjen 2010 - leden 2011 | únor 2011 - červen 2011 | Oslavy 70 let zahájení provozu trolejbusů v Plzni | červen 2011 - červenec 2011 | srpen 2011 - říjen 2011 | listopad 2011 - únor 2012 | březen 2012 - červen 2012 | červenec 2012 - říjen 2012 | říjen 2012 - prosinec 2012 | leden 2013 - květen 2013 | červen 2013 - září 2013 | září 2013 - prosinec 2013 | 2014 | Oslavy 115 let MHD v Plzni | leden 2015 - ..... |