Zpět na úvodní stranu

Aktuálně (leden - květen 2013)

Povoďně 2013

Neustávající vytrvalý déšť na přelomu května a června 2013 zvedal hladiny řek. Plzni, rozkládající se hned na čtyřech řekách, se velká voda také nevyhnula. Díky vodní nádrži České údolí se naštěstí dařilo kontrolovat hladinu Radbuzy. Proto nemusel být provoz trolejbusů nijak omezován. Asi nejblíže k vylití a zastavení provozu měla Radbuza v centru Plzně u mostu U Jána. Fotografie zachycují provoz odpoledne v pondělí 3.6., kdy byla Radbuza na třetím stupni povodňové aktivity a kulminovala. Provoz trolejbusů však byl celý den komplikován extrémními kolonami kvůli uzavřeným cestám. Některé spoje nabíraly v odpolední špičce zpoždění blížící se 30 minutám.

Po Anglickém nábřeží kolem stoupající Radbuzy projíždí 14 TrM ev.č. 452. - 3.6.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 452 projíždí po mostu U Jána nad rozvodněnou Radbuzou. - 3.6.2013 Nad rozvodněnou Radbuzou projíždí 14 TrM ev.č. 455. - 3.6.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 492 projíždí po mostu U Jána nad rozvodněnou Radbuzou. - 3.6.2013 Rozvodněná Radbuza ještě před kulminací. - 3.6.2013 Všude ve městě se tvořily nekonečné kolony, trolejbusy nabíraly zpoždění blížící se i k 30 minutám. - 3.6.2013

Krátkodobá omezení provozu dne 11.5.2013

V sobotu 11.5.2013 byl trolejbusový provoz hned několikrát krátce přerušen. Poprvé se zastavily trolejbusy na lince 13 krátce před 10. hodinou z důvodu konání cyklistického závodu Škoda Bike marathon. Od 9:52 byla uzavřena Malostranská a Zborovská ulice. Vozům MHD byl za policejní pásku vjezd dovolen, stejně ale musely počkat na uvolnění ulice. Start závodu trval asi 20 minut, v obou směrech se tak nashromáždily dva trolejbusy (na 13) a několik autobusů. V 10:15 byl provoz v Malostranské ulici obnoven, trolejbusy byly zpožděné maximálně 20 minut. Trolejbusy směřující do Černic se však s závodníky setkaly ještě jednou. Provoz byl omezen u zastávky Černice, náves. Cyklisté projížděli Štefánikovou ulicí od Podhájí a dále pokračovali ulicí K Cihelnám. Zde trolejbusy nabraly dalších několik minut zpoždění.

Vozy 530 a 499 čekají před uzávěrou v Malostranské. - 11.5.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 499 vjíždí do uzavřené Malostranské ulice. - 11.5.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 499 v zastávce Malostranská, v pozadí si všimněte uzávěry ulice. - 11.5.2013 Vůz 499 je spolu s 530 zastaven cyklistickým závodem. - 11.5.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 512 přijíždí k uzávěře Malostranské ulice. - 11.5.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 512 vjíždí do uzavřené Malostranské ulice. - 11.5.2013 Cyklistický závod zastavil linky 13 a 30. - 11.5.2013 Vozy 499 a 512 při zastavení provozu cyklistickým závodem. - 11.5.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 512 po obnovení provozu. - 11.5.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 501 objíždí zaparkovaná auta v Malostranské ulici. - 11.5.2013

Druhé omezení provozu přišlo krátce před 14. hodinou. To se z Mikulášského náměstí do centra města vydal nahlášený demonstrační Průvod za svobodu projevu a právo na smích. O průvodu a jeho účastnících si můžete udělat obrázek sami dle přiložených fotografií. Díky vytrvalému dešti pochodovalo jen asi 150 lidí, ale i tak byl provoz MHD omezen. Průvod z Mikulášského náměstí prošel Mikulášskou ulicí ke křižovatce u nádraží, odsud po Americké, k Západočeskému muzeu, kde se na chvíli zastavil. Od muzea pokračovali alkoholem či drogami podpoření účastníci na náměstí Republiky a Roosveltovou ulicí až pod most generála Pattona. Pochod zabíral celou šířku ulice, proto byl po dobu průchodu provoz operativně zastavován. Trolejbusový provoz byl zdržen v Mikulášské ulici (linky 12, 13) a na Americké (linky 11, 12, 15 a 16). Celkově byl provoz trolejbusů omezen od cca 13:50 do 14:15. Na několik minut byl provoz trolejbusů zastaven ještě před 15. hodinou v Šumavské ulici při průchodu fanoušků Slavie od hlavního vlakového nádraží do pivovaru a ve večerních hodinách při cestě fanoušků zpět.

Zastávka Hlavní nádraží ČD, Americká během průvodu. - 11.5.2013 Průvodem zabrané Kopeckého sady. - 11.5.2013 Pochod směřuje k náměstí Republiky. - 11.5.2013 Průvod na náměstí Republiky. - 11.5.2013

Omezení provozu - Pietní akt u památníku Díky Ameriko

Kromě konvoje historických vozidel je se Slavnostmi svobody každoročně spojen i pietní akt u památníku Díky Ameriko. V roce 2013 probíhá v pondělí 6.5. od 15:30. Kvůli přípravným pracem před pietním aktem je od ranní výpravy 6.5.2013 přesunuta zastávka U Práce, Americká (směr Mrakodrap) do Tylovy ulice nedaleko vjezdu na tržiště. Přesun zastávky skončil po pietním aktu, tedy před 19. hodinou.

Škoda 24 Tr ev.č. 517 projíždí kolem uzavřené zastávky U Práce, Americká. - 6.5.2013 Uzavřený zastávkový záliv U Práce, Americká, v pozadí pódium pro pietní akt. - 6.5.2013 Pohled na dočasnou zastávku U Práce, Americká. - 6.5.2013

Odklon probíhá od 15:30 do 18:45. Jedná se o největší trolejbusový odklon v celém roce, započítáme-li i dlouhodobou uzavírku Prokopovy ulice, zůstala svojí pravidelné trase věrná jen linka 18. Samotný pietní akt omezil linky 11, 12, 14, 15, 16 a 17. Linka 11 byla od Ústředního hřbitova ukončena na kruhovém objezdu na Americké (v přesunuté zastávce Mrakodrap). Linka 12 byla rozdělena na dvě větve. První je Božkov - Mrakodrap, druhá Nová Hospoda - CAN - Bory, Heyrovského (jako náhrada linky 16). Linka 14 byla po dobu odklonu zrušena, protože ji zastupovala v celé trase linka 16 (odkloněná v úseku Gambrinus - Bory, Heyrovského ulicemi Mikulášskou, U Trati, Doudleveckou, Průmyslovou, Zborovskou a Edvarda Beneše). Na linkách 15 a 17 byly provozovány trolejbusy s dieselagregátem, kvůli vedení ulicemi U Trati a Borskou. V části ulic U Trati a Borské není nataženo trolejové vedení, trolejbusová trať je zde zatím jen plánována. Dieselagregát byl také využit při odbočování trolejbusů z Šumavské do Mikulášské ulice či z ulice U Trati do Mikulášské. V ulicích U Trati a Borská byly zřízeny dočasné zastávky. První v Borské ulici ve směru centrum hned za křižovatkou s Němejcovou ulicí, další v zastávkovém zálivu Radobyčická v ulici U Trati v obou směrech a poslední v ulici U Trati na úrovni zast. Hlavní nádraží ČD, U Ježíška v opačném směru (tj. k nádraží). Linky 15 a 17 ve směru z Lobez/Doubravky využily ještě zastávku Hlavní nádraží ČD, Šumavská. K odklonům bylo namluveno i hlášení. Trolejbusy v Koperníkově a Borské ulici nabíraly zpoždění kvůli kolonám aut vyhýbajících se zúžené Klatovské. Na prodlouženou větev linky 12 (Nová Hospoda - Bory, Heyrovského) byly vypraveny trolejbusy navíc (např. pořadí 12/18 a trolejbusy z linky 14).

Škoda 14 TrM ev.č. 453 při odklonu linky 12 zatáčí z Tylovy do Koperníkovy ulice. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 486 při odklonu linky 12 zachycena na křižovatce Koperníkova x Tylova. - 6.5.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 452 na odkloněné lince 12 využívá jinak nepoužívané troleje od CAN do Tylovy ulice. - 6.5.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 502 stanicuje v zastávce Tylova. - 6.5.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 502 na odkloněné lince 12 zatáčí z Koperníkovy do Husovy ulice. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 486 na odkloněné lince 12 obsluhuje zastávku Jižní předměstí. - 6.5.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 528 při odklonu pokračuje Borskou ulicí. - 6.5.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 528 stanicuje v dočasné zastávce v Borské ulici. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 494 na odkloněné lince 15 stojí v koloně v Borské ulici. - 6.5.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 518 na odkloněné lince 12 projíždí Němejcovou ulicí. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 492 při odklonu nezvykle pokračuje Borskou ulicí přímo. - 6.5.2013 Dočasná zastávka v Borské ulici nebyla vyblokována a cestující tak vystupovali mezi parkující auta či popelnici. - 6.5.2013 V koloně v Borské ulici postává 492. - 6.5.2013 Borskou ulicí na dieselagregát projíždí 21 Tr ev.č. 488. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 492 při odklonu zachycena v Borské ulici. - 6.5.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 510 v Borské ulici. - 6.5.2013 Škoda 25 Tr ev.č. 520 na odkloněné lince 17 popojíždí v koloně v Borské ulici. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 482 na odkloněné lince 15 projíždí ulicí U Trati. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 482 v ulici U Trati. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 489 projíždí zastávkový záliv v ulici U Trati. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 490 v ulici U Trati. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 490 stanicuje v dočasné zastávce v zálivu Radobyčická. - 6.5.2013 Náhradní zastávka v zastávkovém zálivu Radobyčická. - 6.5.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 525 při odklonu zatáčí z ulice U Trati do Doudlevecké. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 488 stanicuje v dočasné zastávce v zastávkovém zálivu Radobyčická. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 488 při odklonu projíždí křižovatkou U Trati x Doudlevecká x Prokopova přímo, tedy pokračuje ulicí U Trati. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 488 projíždí ulicí U Trati. - 6.5.2013 Na křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova se setkaly vozy 492 a 500. - 6.5.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 499 při odklonu projíždí křižovatkou U Trati x Doudlevecká x Prokopova přímo, tedy pokračuje ulicí U Trati. - 6.5.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 540 na odkloněné lince 16 zachycena v ulici U Trati. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 482 stanicuje v dočasné zastávce v ulici U Trati. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 482 stanicuje v dočasné zastávce v ulici U Trati. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 482 pod mostem Milénia. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 482 při odklonu zatáčí z ulice U Trati do Mikulášské. Vyvěsit v tomto směru troleje namísto objíždění po Koterovské a Mikulášské neumožňoval již tak stísněný prostor této křižovatky a trolejí, kam by se další křížení nevešla. - 6.5.2013 Škoda 25 Tr ev.č. 521 na odkloněné lince 16 v Mikulášské ulici. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 483 stanicuje v přesunuté zastávce Mrakodrap. - 6.5.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 458 se otáčí na kruhovém objezdu na Americké. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 496 na odkloněné lince 15 zatáčí nezvykle z Šumavské do Mikulášské ulice. - 6.5.2013 Škoda 25 Tr ev.č. 524 na odkloněné lince 16 zatáčí z Mikulášské ulice zpět na svoji trasu do Šumavské. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 490 obsluhuje zastávku Hlavní nádraží ČD, Šumavská. - 6.5.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 526 na odkloněné lince 16 v Průmyslové ulici. - 6.5.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 528 na odkloněné lince 16 zachycena v zastávce Doudlevce ETZ. - 6.5.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 535 zatáčí do Zborovské ulice. - 6.5.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 536 na odkloněné lince 16 přijíždí do zastávky Révová. - 6.5.2013 Škoda 25 Tr ev.č. 524 na odkloněné lince 16 zatáčí do Heyrovského ulice. - 6.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 486 při odklonu přijíždí jako linka 12 na Bory. - 6.5.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 532 na odkloněné lince 12 zatáčí do ulice Edvarda Beneše. - 6.5.2013 Vůz 538 vypravený na 16 zachycen spolu s 453 na 12 na konečné Bory, Heyrovského. - 6.5.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 546 na odkloněné lince 12 nezvykle na Borech. - 6.5.2013 V zastávce Šimerova stanicuje vůz 546 na lince 12. - 6.5.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 456 na odkloněné lince 12 křižuje Klatovskou třídu. - 6.5.2013

Omezení provozu - Convoy of Liberty

Každoroční oslavy osvobození probíhají v letošním roce především o víkendu 4. a 5.5.2013. Nedělní dopoledne je ve znamení kolony historických vojenských vozidel Convoy of Liberty. Kvůli konvoji byla uzavřena Klatovská třída a Sady Pětatřicátníků. Většina plzeňských trolejbusových linek přejíždí Klatovskou na křižovatce U Práce, která je také zablokována. Omezení trolejbusů začíná před 10:30. Linka 16 je vedena odklonem v úseku Gambrinus - U Teplárny (od Gambrinusu dále do zastávky U Prazdroje, Sirkovou ulicí k zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška, následně Doudleveckou ulicí do Doudlevec a ulicí Edvarda Beneše zpět na svoji trasu na Bory, obdobně v opačném směru). Zastávky Ulice 17. listopadu - Jižní předměstí nejsou obsluhovány. Linky 11, 12 a 15 jsou ve směru od Božkova/Letné ukončeny na kruhovém objezdu na Americké. Na výjezdu z kruhového objezdu je zřízena provizorní zastávka. Linky 12 a 15 mají ještě druhou větev (od Borských polí/Nové Hospody), ukončenou na CAN. Odklon skončil kolem 12:30. V neobsluhovaných zastávkách Mrakodrap a U Práce, Americká informovaly o zrušení i panely inteligentních zastávek. K odklonům bylo namluveno i hlášení.

Škoda 21 Tr ev.č. 487 vjíždí do zastávky Mrakodrap. Jedná se o jeden z posledních vozů, který projel před uzavřením křižovatky U Práce. Inteligentní zastávka už informuje, že zastávka je přesunuta na výjezd z kruhového objezdu. - 5.5.2013 Inteligentní zastávka informuje o přesunu zastávky. - 5.5.2013 Inteligentní zastávka informuje o přesunu zastávky. - 5.5.2013 Inteligentní zastávka u mrakodrapu informuje o krátkodobém zrušení zastávky. - 5.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 493 stanicuje v dočasné zastávce Mrakodrap zřízené na výjezdu z kruhového objezdu. - 5.5.2013 Vůz 457 nasazený na linku 15 se otáčí na kruhovém objezdu na Americké. - 5.5.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 502 se na lince 12 ukončené v zastávce Mrakodrap otáčí na kruhovém objezdu na Americké. - 5.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 485 při odklonu projíždí Sirkovou ulicí. - 5.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 488 na odkloněné lince 16 zachycena v Mikulášské. - 5.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 488 zatáčí z Mikulášské do Šumavské ulice. - 5.5.2013 Odkloněná 26 Tr ev.č. 545 projíždí Mikulášskou ulicí. - 5.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 491 při odklonu linky 16 zatáčí z Mikulášské ulice do ulice U Trati. - 5.5.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 453 na odkloněné lince 16 zachycena v ulici U Trati. - 5.5.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 504 se mimořádně otáčí na Husově náměstí. - 5.5.2013 Do své mimořádné konečné CAN, Husova přijíždí linka 15 reprezentovaná vozem 444. - 5.5.2013 Vůz 444 na odkloněné lince 15 nabírá cestující v zastávce CAN, Husova. - 5.5.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 500 na odkloněné lince 12 odjíždí od autobusového nádraží. - 5.5.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 449 na lince 15 ukončené mimořádně na autobusovém nádraží projíždí Husovou ulicí. - 5.5.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 458 na odkloněné lince 16 vjíždí do zastávky Doudlevce ETZ. - 5.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 485 nově vybavená držáky vlaječek projíždí Zborovskou ulicí. - 5.5.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 531 na odkloněné lince 16 projíždí Zborovskou ulicí. - 5.5.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 531 na odkloněné lince 16 projíždí Zborovskou ulicí. - 5.5.2013 Linka 16 je odkloněna přes Doudlevce. Na snímku vůz 480 stanicuje v zastávce Révová. - 5.5.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 545 na odkloněné lince 16 v zastávce Zimní stadion. - 5.5.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 453 na odkloněné lince 16 zatáčí do Doudlevecké ulice. - 5.5.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 531 na odkloněné lince 16 projíždí ulicí U Trati. - 5.5.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 492 na odkloněné lince 16 zachycena v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 5.5.2013 Convoy of Liberty v Sadech Pětatřicátníků. - 5.5.2013

Jízdy historických vozidel dne 4.5.2013

V sobotu 4.5.2013 probíhají jízdy historických vozidel PMDP. Cestující se mohou svézt všemi trakcemi, historickými tramvajemi č. 18 a 121 (T1), trolejbusem 9 Tr ev.č. 323 i nově zrenovovaným autobusem Škoda 706 RTO ev.č. 51. Vůz 18 jezdí po okruhu historickým jádrem města, T1 spojuje Bory, centrum města a Mikulášské náměstí. Trasa autobusu a trolejbusu je zčásti společná. „Erťák“ z výchozí zastávky Goethova směřoval na náměstí Republiky, dále přes Sady Pětatřicátníků, Klatovskou, z Chodského náměstí ulicí Edvarda Beneše na obratiště Tyršův most, kde byla naplánovaná krátká přestávka. Obratiště Tyršův most tak nakrátko našlo své uplatnění. Krom prvních dvou ranních spojů linky 14 totiž toto nedávno vybudované obratiště nepoužívá žádný pravidelný spoj. Z Tyršova mostu autobus pokračoval Doudlevcemi, Révovou, Průmyslovou a Doudleveckou ulicí. Kvůli uzavřené Prokopově ulici se ani historickým vozům nevyhnul odklon ulicí U Trati. Z Mikulášské ulice už vůz po Americké dojel zpět do Goethovy ulice. Trolejbus byl limitován trolejemi, proto jeho trasa vedla z Goethovy ulice po Anglickém nábřeží, Sirkovou, Mikulášskou ulicí do ulice U Trati a dále po Doudlevecké, Průmyslové a Zborovské na obratiště Tyršův most. Odsud po cca desetiminutové přestávce pro vyfocení či prohlídku vozu odjel trolejbus po stejné trase přes Doudlevce zpět do centra města. I přes relativně vysoké jízdné (dospělí 40 Kč, senioři a děti 20 Kč, rodinná jízdenka 90 Kč) byl o historické vozy velký zájem, především díky Slavnostem svobody a tím pádem zvýšenému množství lidí v centru města. Historická vozidla jezdila celé sobotní odpoledne, od 12:30 až do 18:45, konkrétně trolejbus 9 Tr měl první odjezd v 12:45 a celkem vykonal osm kol (poslední odjezd 18:20).

Na točně Tyršův most se setkaly historické vozy RTO ev.č. 51 a 9 Tr č. 323. - 4.5.2013 Nepočítáme-li jízdu na konferenci Chytrá a zdravá městská veřejná doprava, zažívá dnes zrenovovaný autobus RTO ev.č. 51 svoji veřejnou premiéru. - 4.5.2013 Škoda 9 Tr ev.č. 323 přijíždí na konečnou Tyršův most. - 4.5.2013 Devítka na konečné Tyršův most. - 4.5.2013 Škoda 9 Tr ev.č. 323 při prvních veřejných jízdách v roce 2013 odpočívá na točce Tyršův most. - 4.5.2013 Škoda 9 Tr ev.č. 323 čerpá pauzu na konečné Tyršův most. - 4.5.2013 Škoda 9 Tr ev.č. 323 opouští jinak téměř nevyužívané obratiště Tyršův most. - 4.5.2013 O jízdy historických vozidel byl velký zájem, jak dokazuje i snímek z točny Tyršův most. - 4.5.2013 Škoda 9 Tr ev.č. 323 zatáčí do Zborovské ulice. - 4.5.2013 Škoda 9 Tr ev.č. 323 zatáčí do Zborovské ulice. - 4.5.2013 Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí Zborovskou ulicí. - 4.5.2013 Průmyslovou ulicí projíždí 9 Tr ev.č. 323. - 4.5.2013 Škoda 9 Tr ev.č. 323 při historické jízdě zachycena v zastávce Hlavní nádraží ČD, U Ježíška. - 4.5.2013 Historické tramvaje reprezentovaly vozy č. 18 a 121 (T1). - 4.5.2013 Škoda 9 Tr ev.č. 323 projíždí Sirkovou ulicí. - 4.5.2013 Škoda 706 RTO ev.č. 51 zachycen v Mikulášské ulici. - 4.5.2013

Oprava zastávky Těšínská (směr Doubravka)

Od 2.5.2013 je opravován zastávkový záliv Těšínská (směr Doubravka). Provizorní zastávka pro linky 13, 16 a 17 je zřízena o cca 50 metrů vpřed, u provizorního nástupiště z betonových panelů. Provizorní nástupiště je v Těšínské ulici připraveno již několik dnů před zahájením přesunu. Oprava zastávky by měla trvat přibližně dva měsíce. V květnu 2013 se nejedná o jediný opravovaný záliv na Doubravce, opravou prochází i zastávka Těšínská v opačném směru či zastávka IV. poliklinika (směr centrum).

Škoda 14 TrM ev.č. 458 projíždí zastávku Těšínská. - 11.5.2013 Ze zastávky Těšínská směr Doubravka byly odstraněny dlažební kostky. - 11.5.2013 U provizorního nástupiště v Těšínské ulici zastavila 26 Tr ev.č. 532. - 11.5.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 503 v přesunuté zastávce Těšínská. - 11.5.2013

V polovině května 2013 je zastávkový záliv opět vydlážděn. Od 10.6.2013 bude zastávka opět užívána.

Škoda 24 Tr ev.č. 508 projíždí opravovanou zastávku Těšínská. - 20.5.2013 Pohled na již opravenou zastávku Těšínská. - 20.5.2013

Pouťová posila linky 16

O víkendu 27. a 28.4.2013 jsou na linku 16 vypraveny kloubové trolejbusy namísto klasických 12-metrových vozů. Důvodem je zvýšená přepravní poptávka kvůli pouti u Jiřího na Doubravce. Linka 16 je díky vypraveným 25 Tr a 27 Tr zcela nízkopodlažní.

Škoda 25 Tr ev.č. 523 přijíždí na konečnou Bory, Heyrovského. - 27.4.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 537 vypravená kvůli pouti u Jiřího na linku 16 i o víkendu zatáčí do ulice V Bezovce. - 27.4.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 529 projíždí v ulici Edvarda Beneše kolem kvetoucích sakur. - 27.4.2013 Do ulice Edvarda Beneše zatáčí vůz 527. - 27.4.2013 Škoda 25 Tr ev.č. 522 vypravená i o víkendu na linku 16 projíždí ulicí Edvarda Beneše. - 27.4.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 538 vypravená kvůli pouti u Jiřího na linku 16 i o víkendu zachycena v zastávce Ulice 17. listopadu. - 27.4.2013 Škoda 25 Tr ev.č. 521 v druhý den provozu s cestujícími po střední prohlídce zachycena v zastávce Ulice 17. listopadu. - 27.4.2013 Škoda 25 Tr ev.č. 521 v ulici Edvarda Beneše. - 27.4.2013

Krátkodobé uzavření Cukrovarské ulice

V posledních měsících roku 2012 probíhala obnova kanalizace v Cukrovarské ulici (více o této akci naleznete v archivu). Po výkopu v Cukrovarské ulici zůstal v úzké části jen zpevněný povrch. Ten je nyní, v dubnu 2013, nahrazen novým asfaltovým povrchem. Přesněji řečeno nových povrch je pokládán v celém pruhu Doudlevecké ulice ve směru od zimního stadionu k vozovně. Pokládka nového povrchu si vyžádala ve dnech 18. a 19.4.2013 uzavření Cukrovarské ulice ve směru od Doudlevecké ulice k vozovně. Všechny trolejbusy zatahující do vozovny byly v tyto dny odkloněny Presslovou a Černickou ulicí. Trolejbusy vyjíždějící z vozovny Cukrovarskou ulicí na 10, 13 a 14 uzavírka neomezila.

Pohled na uzavřenou část Cukrovarské ulice. - 19.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 506 je kvůli uzavřené Cukrovarské ulici odkloněna do Černické. - 19.4.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 488 při krátké přestávce před zátahem do vozovny zachycena v Černické ulici. - 19.4.2013 Černickou ulicí do vozovny směřuje 14 TrM ev.č. 458. - 19.4.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 446 zatahující do vozovny nezvykle projíždí Doudleveckou ulicí přímo. Obvykle by zatočila do Cukrovarské ulice (na snímku vlevo). - 19.4.2013 Vozy 446 a 437 zatahující do vozovny Černickou ulicí. - 19.4.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 543 zachycena v Černické ulici. - 19.4.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 543 směřuje z Černické ulice do Cukrovarské (k myčce). - 19.4.2013

Oprava zastávky Těšínská (směr centrum)

Od 17.4.2013 probíhá oprava zastávkového zálivu Těšínská ve směru centrum. Zastávka Těšínská se nachází v klesání, proto při brzdění trolejbusů dostává povrch zastávky zabrat. Provizorní zastávka pro linky 13, 16 a 17 je zřízena o cca 100 metrů vpřed u provizorního nástupiště z betonových panelů. Provizorní nástupiště se v Těšínské ulici připravovalo již několik dnů před zahájením přesunu. Dočasná zastávka v jízdním pruhu zpomaluje provoz v Těšínské ulici, kdy osobní vozy musí chvíli počkat, až vůz obslouží zastávku. V prvních dnech přesunu jsou odstraněny původní dlažební kostky, v kterých se už tvořily propadliny od brzdících trolejbusů. Oprava zastávky by měla trvat přibližně dva měsíce (do 17.6.2013). V květnu 2013 se nejedná o jediný opravovaný záliv na Doubravce, opravou prochází i zastávka IV. poliklinika (směr centrum) a Těšínská (směr Doubravka).

Škoda 21 Tr ev.č. 485 stanicuje v dočasné zastávce Těšínská. - 21.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 497 stanicuje v dočasné zastávce Těšínská. - 21.4.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 489 projíždí opravovanou zastávku Těšínská. - 21.4.2013 Pohled na opravovanou zastávku Těšínská. - 21.4.2013

Na začátku května probíhá dláždění zastávky. Nyní se zhruba měsíc čeká na zatuhnutí betonu. Od 10.6.2013 pak bude zastávka vrácena do provozu.

Zastávka Těšínská ve směru centrum je již nově vydlážděna. - 11.5.2013 Pohled na již opravenou zastávku Těšínská. - 20.5.2013

Oprava zastávky IV. poliklinika (směr centrum)

Od 10.4.2013 probíhá oprava zastávky IV. poliklinika ve směru centrum. Tuto zastávku využívají trolejbusové linky 16 a 17 a autobusové linky 29, 30 (dlouhodobě odkloněna), N3 a N6. Provizorní zastávka je zřízena o 40 metrů vpřed, za křižovatkou Masarykova x V Homolkách. Zastávka s vyježděnými „kolejemi“ v dlažebních kostkách si již opravu zasloužila. Hned v první dny opravy jsou dlažební kostky odstraněny. Oprava zastávky by měla trvat necelé dva měsíce (do 31.5.2013). V květnu 2013 se nejedná o jediný opravovaný záliv na Doubravce, opravou prochází i zastávka Těšínská (v obou směrech).

Škoda 27 Tr ev.č. 543 projíždí opravovanou zastávku IV. poliklinika. - 12.4.2013 Škoda 25 Tr ev.č. 522 stanicuje v přesunuté zastávce IV. poliklinika. - 12.4.2013 Provizorní zastávka je zřízena cca 50 metrů před původní zastávkou. - 12.4.2013 Ze zastávky IV. poliklinika byly odstraněny původní dlažební kostky. - 12.4.2013

Na konci dubna 2013 je zastávkový záliv nově vybetonován. Litý beton není jako povrch zastávek v Plzni často využíván, z trolejbusových zastávek ho nalezneme jen v zastávkách Šimerova a CAN, Husova. Beton bude nyní přibližně měsíc tvrdnout, následně bude zastávka zprovozněna.

Škoda 25 Tr ev.č. 523 objíždí opravovanou zastávku IV. poliklinika. - 29.4.2013 Kvůli parkujícím automobilům musí občas vozy v dočasné stanici zastavit dále od chodníku. - 29.4.2013 Pohled na vybetonovaný zakrytý prostor zastávky IV. poliklinika. - 29.4.2013 Nově vybetonovaná zastávka IV. poliklinika. - 29.4.2013

Zastávka je do užívání předána v předstihu, od 1.6.2013.

Pohled na opravenou a zprovozněnou zastávku IV. poliklinika. - 15.6.2013 V opravené zastávce IV. poliklinika stanicuje 24 Tr ev.č. 505. - 15.6.2013

Konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava

Na začátku dubna 2013, konkrétně 9. a 10.4., probíhá v Plzni druhý ročník konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava. Konferenci pořádanou PMDP hostí stejně jako v roce 2011 Parkhotel v plzeňské čtvrti Bory. Přednášky na konferenci jsou rozděleny do čtyř tématických bloků (Dopravní telematika pro inteligentní město, Udržitelná městská doprava pro 21. století, Technologie ve vozidlech a na tratích městské veřejné dopravy, Marketing a ekonomika městské veřejné dopravy). Tyto čtyři bloky ukrývají celkem 24 přednášek. Konferenci navštívilo více než 300 hostů (i ze zahraničí). Pro hosty byl připraven i zajímavý doprovodný program, v kterém „účinkovaly“ i trolejbusy. I z reakcí účastníků bylo zřejmé, že konference je i v tomto roce na velmi vysoké úrovni.

Pohled do sálu Parkhotelu při konferenci Chytrá a zdravá městská veřejná doprava. - 9.4.2013 Pohled na konferenční sál. - 9.4.2013 Moderátoři konference Nora Fridrichová a Karel Šístek v stejnokrojích PMDP. - 9.4.2013 Jedna z celkem 24 přednášek na konferenci Chytrá a zdravá městská veřejná doprava. - 10.4.2013 Konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava probíhá v plzeňském Parkhotelu. - 9.4.2013 Konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava. - 9.4.2013 Při pohledu na prezentaci firmy Happy model zaplesalo srdce každého fandy. - 9.4.2013 Krasavice z trolejových armatur - prezentace firmy Elektroline. - 9.4.2013 Pohled na prezentaci firmy ESKO. - 10.4.2013 Generální ředitel PMDP Michal Kraus při ukončení konference. - 10.4.2013

Po skončení přednášek prvního dne konference v úterý 9.4.2013 v 17. hodin byl před Parkhotelem přistaven trolejbus 27 Tr ev.č. 530, který účastníky konference odvezl do plzeňského pivovaru, do restaurace Na Spilce, kde byla připravena večeře spolu s vystoupením tria Infla Granti a školou o čepování a uchování piva. Trolejbus z ulice U Borského parku zatočil do Skupovy ulice, odkud pokračoval přes Tyršův most, Doudlevce, ulicí U Trati, Mikulášskou, Šumavskou až do ulice U Prazdroje, kde ve stejnojmenné zastávce účastníci vystoupili a trolejbus odjel do vozovny. Na části trasy využívala 27 Tr i dieselagregát. Krom trolejbusů byly pro převoz účastníku připraveny historické tramvaje T1 a T2 a autobus Solaris Urbino 18. Autobus nakonec nebyl zapotřebí, účastníci dali přednost trolejbusu a především pak historickým tramvajím.

Škoda 27 Tr ev.č. 530 čeká v ulici U Borského parku na účastníky konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava, které odveze do pivovaru. - 9.4.2013 530 čeká mimo obvyklou trasu trolejbusů. - 9.4.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 530 vyčkává na účastníky konference. - 9.4.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 530 vyčkává na účastníky konference. - 9.4.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 530 přivezla účastníky konference do plzeňského pivovaru. - 9.4.2013 Po odvozu účastníků konference směřuje 530 do vozovny. - 9.4.2013

I druhý den byl po skončení přednášek připraven zajímavý doprovodný program. Hosté si vybírali mezi jízdou historickými vozidly, exkurzí v plzeňském pivovaru či Bohemia Sektu v Starém Plzenci. Historická vozidla reprezentoval trolebus Škoda 9 Tr ev.č. 323 a také nově zrenovaný autobus Škoda 706 RTO MTZ ev.č. 51. RTO odvezlo zájemce do plzeňského pivovaru. Jednalo se o první jízdu autobusu po renovaci. Do Bohemia Sektu hosty odvezl moderní autobus Sor NB 12 (ev.č. 555). Historický trolejbus zájemce povozil po okružní trase Bory, Heyrovského - centrum - Nová Hospoda a zpět. Při cestě zpět na Bory jel trolejbus delší trasou po Americké, přes Doudlevce a Tyršův most. Pro 9 Tr to byla první jízda po zimní přestávce. Všechna vozidla se od Parkhotelu rozjela krátce po čtvrt na pět. Vůz 323 okruh na Novou Hospodu zvládl za necelou hodinu a půl, kolem 17:40 vysadil účastníky na Borech a odjel do vozovny.

Škoda 9 Tr ev.č. 323 odstavená v zastávce Bory, Heyrovského. - 10.4.2013 Škoda 9 Tr ev.č. 323 odstavená v zastávce Bory, Heyrovského. - 10.4.2013 Historická 9 Tr ev.č. 323 čeká na borské točce na účastníky konference. - 10.4.2013 Škoda 25 Tr ev.č. 520 objíždí odstavenou 9 Tr ev.č. 323 na konečné Bory, Heyrovského. - 10.4.2013 Škoda 9 Tr ev.č. 323 po zimní přestávce opět v provozu projíždí zastávku Šimerova. - 10.4.2013 Po skončení vyjížďky s účastníky konference zastavila 323 na konečné Bory, Heyrovského. - 10.4.2013 Škoda 9 Tr ev.č. 323 odpočívá na točně Bory, Heyrovského. - 10.4.2013 Škoda 9 Tr ev.č. 323 opouští točku Bory, Heyrovského. - 10.4.2013

Nově zrenovovaný historický autobus Škoda 706 RTO ev.č. 51 pózuje v plzeňském pivovaru, kam přivezl účastníky konference. - 10.4.2013 Stanoviště řidiče v zrekonstruovaném RTO. - 10.4.2013 Pohled do zadní části interiéru RTO. - 10.4.2013 Škoda 706 RTO odstavená před Parkhotelem. - 10.4.2013

Uzavírka Prokopovy ulice

Škoda 24 Tr ev.č. 503 zatáčí z ulice U Trati na svoji původní trasu do Doudlevecké ulice. Všimněte si, že Prokopova ulice je první den pro auta ještě průjezdná a ani v ní nebyly odstřiženy troleje. - 1.4.2013 V pondělí 1.4.2013 začal 2,5 měsíční odklon trolejbusů ulicí U Trati. Odklon je opatřeními v provozu shodný s loňským. Podrobnosti naleznete na stránce TT v ulici U Trati a Koterovské či v novější stránce této rubriky.

Výstava Plzeň jede s Evropou

Ve dnech 30.3. až 19.4.2013 probíhá v mázhausu plzeňské radnice výstava Plzeň jede s Evropou s podtitulem Plzeň z pohledu nádražáka, trolejbusáka, motoristy, cyklisty a pěšáka, aneb v čem předbíháme a nebo kulháme za Evropou? Organizátory jsou Společnost pro veřejnou dopravu a sdružení Plzeňsko na kole. V mázhausu radnice si návštěvnící mohou prohlédnout celkem 30 panelů zaměřených na MHD, železniční, automobilovou a cyklistickou dopravu, ale i parkování či pěší chůzi. Několik panelů pak návštěvníky seznámí i s méně známými pojmy jako elektromobilita, modal split či intermodalita. Na panelech je i hodnoceno, jak si v dané problematice vede město Plzeň. Vernisáž výstavy proběhla v úterý 2.4.2013.

Výstava Plzeň jede s Evropou v mázhausu radnice. - 2.4.2013 Výstava Plzeň jede s Evropou v mázhausu radnice. - 2.4.2013 Ukázka panelů zaměřených na městskou dopravu. - 2.4.2013 Stylové zahájení vernisáže výstavy. - 2.4.2013

Krom výstavy je připraven i doprovodný program. Ten zahrnuje cykloprohlídku Plzně, besedu o plzeňské veřejné dopravě a cyklodopravě, pochod za mašinkou do Bezdružic či den otevřených dveřích na dynamickém dispečinku PMDP. A právě poslední zmíněné akci se zde budeme věnovat.

Dynamický dispečink sídlící v budově PMDP na Denisově nábřeží byl vybudován a spuštěn v letech 2009 a 2010. Spuštění dispečinku předcházelo vybavení všech vozidel MHD novými palubními počítači. Dispečeři mají nyní přehled o aktuální poloze všech vozů MHD v Plzni (data jsou odesílána každých 10 sekund). U každého vozu si mohou zobrazit podrobnosti jako např. jízdní řád či jméno řidiče. Dispečeři mají také přístup k městskému kamerovému systému. Dnem otevřených dveří na dispečinku je sobota 6.4.2013. Komentované prohlídky probíhají od 10 do 15 hodin každých 20-30 minut. Od spuštění dispečinku se jedná o první otevření pro veřejnost (dříve proběhlo jen několik exkurzí pro fandy dopravy), což se projevilo na návštěvnosti. Mezi Plzeňany byl o akci značný zájem, dispečink navštívily necelé tři stovky zájemců.

Pracoviště dynamického dispečinku. - 6.4.2013 Dynamický dispečink. - 6.4.2013 Mapa s aktuální polohou všech vozů MHD v Plzni. - 6.4.2013 Víkendová výprava vozů. Podbarvení obdelníčků znamená aktuální polohu vozu vzhledem k JŘ. - 6.4.2013 Pohled na schéma rozložení vozů na lince. Zde například tramvajová linka č. 1. - 6.4.2013 Pohled na jednu z kamer kamerového systému. Na snímku zrovna dispečer sleduje přípravy pro zvedání železničního mostu v Prokopově ulici. - 6.4.2013

Velikonoční kloubové posily na lince 11

Každoroční tradicí je velikonoční posilování linky 11 kloubovými trolejbusy z důvodu zvýšených přepravních nároků na Ústřední hřbitov. Nejinak tomu je i v letošním roce. O prodlouženém velikonočním víkendu 30.3. - 1.4.2013 jsou na linku 11 vypravovány kloubové trolejbusy 25 Tr a 27 Tr. Patnáctiminutový interval zůstal nezměněn.

Škoda 25 Tr ev.č. 522 na lince 11 zachycena na Husovo náměstí. - 31.3.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 530 jako velikonoční posila linky 11 zatáčí do Husovy ulice. - 31.3.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 530 přijíždí na konečnou CAN, Husova. - 31.3.2013 Vůz 530 projíždí kolem opravované zastávky CAN, Tylova. - 31.3.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 529 vypravená na linku 11 projíždí Husovou ulicí. - 31.3.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 529 stanicuje v dočasné zastávce CAN, Tylova. - 31.3.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 530 najíždějící z vozovny na linku 11 zatáčí z Koterovské do Barrandovy. - 1.4.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 530 najíždějící na linku 11 zachycena v Barrandově ulici. - 1.4.2013

Práce na trolejovém vedení na náměstí Milady Horákové

Velikonoční Bílá sobota 30.3.2013 se nesla ve znamení výluky tramvajové dopravy. Linky 1 a 2 byly mezi Sady 35 a Slovany resp. Světovarem nahrazeny autobusy. Důvodem byly v první řadě práce na tramvajové trati v lokalitě U Zvonu. Této výluky využila také údržba horního vedení k výměně trolejových armatur na náměstí Milady Horákové. Konkrétně byla měněna trolejbusová rozjízdná výhybka (směr centrum/do manipulační točky) a křížení tramvajové a trolejbusových trolejí na křižovatce Malostranská x Slovanská. Od 7:00 do cca 13:30 byla zavedena napěťová výluka trolejbusů v sekcích náměstí Milady Horákové - Malostranská a Malostranská - Zborovská. Trolejbusy jezdily na dieselagregát mezi zastávkami Ulice U Školky - Doudlevce ETZ (resp. Samaritská). Na linku 13 jsou trolejbusy s dieselagregátem vypravovány stejně kvůli zajíždění k černické nákupní zóně. Na výměně armatur pracovaly tři montážní věžky PMDP, včetně nejnovější, nedávno pořízené, věžky Renault Midlum 220.15 (RZ 5P5 5839).

Přípravy k výměně výhybky probíhaly už na začátku března, konkrétně 7.3.2013 se na náměstí Milady Horákové objevují připravená nová nosná lana. V průběhu března jsou nainstalovány přijímače systému VETRA, nový ukazatel směru výhybky, ovládácí skříň či také nová nosná lana. Původní podvěsná výhybka Esko je 30.3. měněna za podvěsnou výhybku Elektroline. Výhybky Elektroline umožňují vyšší pojížděcí rychlost a jejich hlavní výhodou je propojení s systémem Vetra, který před trolejbusem automaticky přehazuje výhybky dle zadané linky. Obdobně jako výhybka na náměstí Milady Horákové byly v poslední době měněny výhybky na Doubravce, Čechurově či Božkově.

Krom výhybky byla také měněna křížení trolejí tramvají a trolejbusů. Na náměstí Milady Horákové se trolejbusové a tramvajové troleje kříží celkem pětkrát (2x na křižovatce Malostranská x Slovanská a 3x při křížení tramvajového oblouku do točky s Nepomuckou (resp. trolejí do trolejbusové smyčky)). Tři křížení tramvajového oblouku byla vyměněna již v létě 2011 při rekonstrukci tramvajové tratě. Použita byla nová rychloprůjezdná neizolovaná křížení z produkce firmy Elektroline. Zbývající dvě křížení v ústí Malostranské ulice byla zatím původní, izolovaná (foto 1, 2, 3, 4, 5), což vedlo občas k uvíznutí tramvaje a následným komplikacím provozu (viz foto). Tyto křížení jsou měněna až nyní, na konci března 2013. Opět jsou nahrazena novýrmi rychloprůjezdnými neizolovanými kříženími od Elektroline. Zkušební jízdu po nových kříženích vykonal tramvajový vůz č. 175, z trolejbusů jako první křížení využil v 12:39 vůz 24 Tr ev.č. 503 (vůz jel na dieselagregát, ale s nasazenými sběrači) ve směru Doubravka. Ve směru do Černic patří prvenství 498.

Montážní věžka PMDP při pracích na výměně výhybky na náměstí Milady Horákové. - 30.3.2013 Montážní věžka PMDP při pracích na výměně výhybky na náměstí Milady Horákové. - 30.3.2013 Pohled na původní odstřižená lana. - 30.3.2013 Vůz 511 objíždí montážní věžku PMDP na náměstí Milady Horákové. - 30.3.2013 Vůz 502 jedoucí na dieselagregát míjí 552 na náhradové dopravě za tramvaj. - 30.3.2013 Nově natažená tramvajová trolej zatím visí pod trolejbusovou. - 30.3.2013 Rozpracovaná výměna výhybky na náměstí Milady Horákové. - 30.3.2013 Manuální nasazování sběračů vozu 502 v zastávce Doudlevce ETZ. - 30.3.2013 Na pracích se podílela i nejnovější věžka PMDP, vůz 5P5 5839 (v popředí). - 30.3.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 503 na dieselagregát objíždí montážní plošiny při výměně křížení na náměstí Milady Horákové. - 30.3.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 505 na dieselagregát objíždí montážní plošiny na náměstí Milady Horákové. - 30.3.2013 Montážní věžky PMDP při pracích na instalaci nových neizolovaných křížení. - 30.3.2013 Pohled na obě nová neizolovaná křížení na náměstí Milady Horákové. - 30.3.2013 Pohled na obě nová neizolovaná křížení na náměstí Milady Horákové. - 30.3.2013 Bližší pohled na nové neizolované křížení. Všimněte si, že tramvajová trolej byla natažena nově, trolejbusové troleje jsou původní. - 30.3.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 505 na dieselagregát projíždí pod novými neizolovanými kříženími. - 30.3.2013 Zkušební jízdu po nových kříženích vykonává pracovní vůz č. 175, který byl celé dopoledne odstaven na Slovanské třídě. - 30.3.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 503 jako první trolejbus s nasazenými sběrači (ale jedoucí na dieselagregát) projíždí novým křížením na náměstí Milady Horákové. - 30.3.2013 Vůz 498 jako první trolejbus ve směru Černice projíždí novým neizolovaným křížením na náměstí Milady Horákové. - 30.3.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 511 za pár okamžiků projede novým neizolovaným křížením na náměstí Milady Horákové. - 30.3.2013 Bližší pohled na novou výhybku Elektroline. - 30.3.2013 Pohled na již vyměněnou výhybku Elektroline na náměstí Milady Horákové. - 30.3.2013

Přeprava nadměrného nákladu

Převozy nadměrných nákladů krom asistence Policie ČR většinou při průjezdu Plzní potřebují i asistenci PMDP resp. údržby horního vedení. Nejinak tomu bylo i v noci z 26.3. na 27.3.2013, kdy byly po půlnoci do plzeňského pivovaru přiváženy tři nové tanky. Při výšce tanků hrozil kontakt s trolejemi a převěsy, proto byly pracovníky PMDP převěsy operativně zvedány. Tři kamiony s tanky byly doprovázeny všemi pěti velkými montážními věžkami PMDP. Komplikovaný byl průjezd transportu ulicí U Prazdroje. Kamiony musely jet protisměrem, musely být zvedány převěsy a i tak byl průjezd po nadchodem pro pěší jen „tak tak.“

Přepravu nadměrného nákladu doprovázelo všech pět velkých montážních věžek PMDP. - 27.3.2013 Nadměrný náklad pivovarských tanků přejíždí na Karlovarské za asistence Policie a PMDP z protisměru zpět do správného směru. - 27.3.2013 Montážní věžky PMDP musí zvedat troleje (resp. převěsy), aby projel nadměrný náklad. Všimněte si, že průjezd pivovarského tanku pod nadchodem pro pěší je jen velmi těsný. - 27.3.2013 Průjezd nadměrného nákladu ulicí U Prazdroje v protisměru. - 27.3.2013

Výměna trolejového vedení na Nepomucké

V prvním čtvrtletí 2013 probíhá výměna trolejí a převěsů na Nepomucké třídě v napájecím úseku ohraničeném sekcemi na náměstí Milady Horákové a u zastávky Čechurov, rozcestí (cca 1700 m). Troleje a převěsy nejsou měněny jen na krátkém, cca 250 metrů dlouhém, úseku mezi zastávkou ČSAD Ulice U Školky (směr Olympie) a křižovatkou Nepomucká x Za Vodárnou. Zde bylo totiž trolejové vedení měněno při rekonstrukci Nepomucké a Jasmínové ulice v druhé polovině roku 2006. V tomto úseku tak nyní dochází jen k výměně úchytů trolejí. V roce 2013 je nejprve měněno trolejové vedení mezi čechurovským děličem a křižovatkou Nepomucké s ulicí Za Vodárnou. Následuje úsek od náměstí Milady Horákové k autobusové zastávce Ulice U Školky. Později jsou vyměněny i převěsy. Jako poslední jsou měněny úchyty trolejí u zastávky Ulice U Školky.

Přípravné práce před výměnou trolejí a převěsů probíhají v týdnu od 7.1.2013. Mezi úsekovým děličem u zastávky Čechurov, rozcestí (resp. v blízkosti křižovatky Nepomucká x Lomená x K Rozhraní) a křižovatkou Nepomucká x Za Vodárnou se na všech převěsech objevují nové háčky pro DELTA závěsy. Na některých převěsech mají stejné polohy jako původní úchyty, jinde je poloha úchytů (resp. trolejí) pozměněna. Dále se na všechny sloupy po levé straně Nepomucké (tzn. levá strana ve směru od Slovan na Čechurov) instalují nová lana pro převěsy, které budou také vyměněny. Použita jsou nerezová lana.

Pohled na napájení trolejí s připravenými háčky pro nové úchyty na Nepomucké třídě. Tento převěs bude první měněný ve směru od Čechurova. - 9.1.2013 Pohled na Nepomuckou třídu s původními trolejemi a úchyty, které budou v blízké době vyměněny. - 9.1.2013 Bližší pohled na pružný úchyt trolejí spolu s připravenými háčky pro nové úchyty. - 9.1.2013 Nissan Cabstar 35.11 při instalaci nových lan pro převěsy zachycen na Nepomucké třídě. - 9.1.2013 Původní pružné uchycení trolejí na Nepomucké třídě. - 9.1.2013 Pohled na převěs na Nepomucké třídě s připravenými háčky nových úchytů trolejí. - 9.1.2013 Na tomto převěsu u zastávky Bručná jsou háčky pro nové úchyty těsně u spojení lan starého převěsu. Vyměňovány však budou i převěsy. - 9.1.2013 Poslední převěs, kam až budou vyměňovány troleje, je v blízkosti křižovatky Nepomucká x Za Vodárnou. - 9.1.2013

První práce na samotné výměně trolejí na Nepomucké třídě probíhají v sobotu 12.1.2013. Nové troleje jsou nataženy od úsekového děliče u zastávky Čechurov, rozcestí ke křižovatce Nepomucká x Za Vodárnou (cca 1250 metrů). Práce probíhají v nočních, ranních a dopoledních hodinách. Po dobu výměny trolejí je zavedena napěťová výluka, při které trolejbusy od náměstí Milady Horákové jezdí na dieselagregát až k černické nákupní zóně. Na některých převěsech se změnila poloha úchytů trolejí (opačný rozkmit). Využito je výhradně nových DELTA závěsů, které mimo jiné umožňují i vyšší pojížděcí rychlost (až 60 km/h). Dalším důvodem k výměně trolejí bylo celkové stáří. Nový měděný trolejový drát má větší průřez (100 mm2, původní 80 mm2). Kromě trolejí byl vyměněn i sekční dělič u zastávky Čechurov, rozcestí (jen ve směru na Slovany, v opačném směru bude dělič vyměněn spolu s trolejemi o týden později). Práce byly ukončeny kolem 13:30. Na Nepomucké třídě nastává v týdnu od 12. do 19.1.2013 zajímavá situace, kdy troleje ve směru na Slovany jsou nově nataženy a uchyceny, zatímco v opačném směru jsou stále původní.

Výměna trolejí ve směru Slovany skončila před převěsem u křižovatky Nepomucká x Za Vodárnou. - 12.1.2013 Spojení původního a nového trolejového drátu. - 12.1.2013 Nové háčky pro DELTA závěsy umístěné hned vedle stávajících úchytů. - 12.1.2013 Porovnání nového DELTA závěsu a původního uchycení. - 12.1.2013 Nové troleje ve směru na Slovany (vlevo) jsou již kompletně uchyceny, v opačném směru zatím původní troleje na výměnu čekají. - 13.1.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 503 využívá nové, ještě lesknoucí se, troleje na Nepomucké třídě. - 13.1.2013 Porovnání nového DELTA závěsu a původního uchycení. - 13.1.2013 Pohled na Nepomuckou třídu s vyměněnými trolejemi ve směru Slovany. - 13.1.2013 Pohled na nové troleje uchycené pomocí DELTA závěsů. - 12.1.2013 Porovnání propojení trolejí u DELTA závěsů a původního pružného úchytu. - 12.1.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 499 zachycena na Nepomucké třídě. Tento spoj jako cca třetí projíždí po nových trolejích v této ulici. Troleje byly měněny od úsekového děliče u zastávky Čechurov, rozcestí ke křižovatce Nepomucká x Za Vodárnou. Nově jsou použity výhradně DELTA závěsy. Všimněte si, že v opačném směru jsou troleje také připraveny na výměnu, jak dokazují připravené háčky pro nové úchyty. - 12.1.2013 Nepomucká třída u zastávky U Kasáren. - 12.1.2013 Pohled na připravené lano pro nový převěs. - 12.1.2013 Při výměně se polohy trolejí na některých převěsech měnily (opačný rozkmit), což dokazuje i poloha nového DELTA závěsu a původních odstrižených úchytů. - 12.1.2013 Vyměněné troleje v zastávce Bručná. - 12.1.2013 Nepomucká třída s novými trolejemi ve směru Slovany. - 12.1.2013 Na Nepomucké třídě jsou nově využity DELTA závěsy. - 12.1.2013 Výměna trolejí začala před úsekovým děličem u zastávky Čechurov, rozcestí. Vyměněn byl i samotný úsekový dělič (vpravo původní). - 12.1.2013

Další práce na trolejovém vedení na Nepomucké probíhají o týden později, v sobotu 19.1.2013. Měněny jsou troleje ve směru ze Slovan na Čechurov (v úseku od křižovatky Nepomucká x Za Vodárnou k úsekovému děliči u zastávky Čechurov, rozcestí). Troleje jsou nataženy v nočních a ranních hodinách, dopoledne jsou uchyceny pomocí DELTA závěsů finálně. Obdobně jako v opačném směru, nebyly ani zde zachovány původní polohy trolejí. V směru od Slovan je vyměněn úsekový dělič u zastávky Čechurov, rozcestí. Nové troleje se na původní napojují právě těsně za tímto děličem. Po dobu prací na trolejovém vedení byla zavedena napěťová výluka, při které trolejbusy na lince 13 využívaly dieselagregát v úseku mezi zastávkami Náměstí Milady Horákové - Černice (resp. Černice, nákupní zóna (v úseku Černice - Černice, nákupní zóna je jízda na dieselagregát nutností)). Práce na trolejovém vedení byly v sobotu dokončeny kolem 13. hodiny.

Pohled na vyzkratování trolejí a spojení původních a nových trolejových drátů. - 19.1.2013 V této části Nepomucké jsou již troleje uchyceny pomocí DELTA závěsů v obou směrech. - 19.1.2013 Uchycování nových trolejí na Nepomucké třídě. - 19.1.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 507 při výměně trolejí na Nepomucké třídě zachycena v zastávce U Kasáren. - 19.1.2013 Montážní věžka PMDP při uchycování nově natažených trolejí na Nepomucké třídě (u zastávky U Kasáren). - 19.1.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 499 jedoucí na dieselagregát míjí montážní plošinu na Nepomucké třídě. - 19.1.2013 Pohled na vysoko uchycený převěs, který však pro DELTA závěsy není překážkou. Na sloupu vpravo si všimněte připraveného nosného lana pro výměnu převěsu. - 19.1.2013 Pohled na převěs u zastávky U Kasáren s trolejemi uchycenými pomocí DELTA závěsů v obou směrech. - 19.1.2013 Provizorně uchycené troleje ve směru Čechurov vyfoceny na převěsu na Bručné. - 19.1.2013 Bližší pohled na provizorní uchycení trolejí. - 19.1.2013 Montážní věžka PMDP na Nepomucké třídě při uchycování nově natažených trolejí. - 19.1.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 512 objíždí montážní věžku PMDP při výměně trolejí na Nepomucké třídě. - 19.1.2013 Kvůli výměně trolejí byla zavedena napěťová výluka, během které trolejbusy na lince 13 používaly dieselagregát, jak nám ukazuje i snímek 500 na Bručné. - 19.1.2013 Budoucí propojení trolejí kabely. Pravé troleje jsou zatím uchyceny jen provizorně. - 19.1.2013 Zatímco ve směru Slovany (troleje vpravo) jsou již troleje týden nově uchyceny, v opačném směru jsou troleje přichyceny provizorně a v průběhu dne budou uchyceny finálně. - 19.1.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 507 při napěťové výluce kvůli vyměňování trolejí na Nepomucké třídě. - 19.1.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 501 při výměně trolejí využívá dieselagregát. Na snímku vůz zachycen v zastávce Bručná. Vlevo nahoře si všimněte provizorně uchycených trolejí. - 19.1.2013 Provizorní uchycení trolejí v porovnání s novým DELTA závěsem. Všimněte si, že v obou směrech byly změněny polohy trolejí, jak dokazují původní odstřižené úchyty. - 19.1.2013 Provizorně spojené nové a původní troleje. Za pár hodin bude v tomto místě nainstalován úsekový dělič. - 19.1.2013 Montážní věžka při pracích na úsekovém děliči na Nepomucké třídě v blízkosti zastávky Čechurov, rozcestí. - 19.1.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 512 objíždí montážní věžku pracující na úsekovém děliči na Nepomucké třídě. - 19.1.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 512 bude v jízdě na dieselagregát pokračovat až k černické Olympii. - 19.1.2013

Práce na trolejovém vedení mezi úsekovým děličem na náměstí Milady Horákové a zastávkou ČSAD Ulice U Školky směr Olympie (jen cca 200 metrů dlouhý úsek) probíhají v noci na čtvrtek 31.1.2013 během noční napěťové výluky (cca 0:30 - 4:00). Měněny jsou jen troleje ve směru z Slovan na Čechurov (opačný směr bude měněn další noc). Nově natažené troleje jsou uchyceny výhradně pomocí DELTA závěsů. Na Nepomucké jsou tak ve čtvrtek 31.1.2013 v každém směru uchyceny troleje jinak. Zajímavý je pohled i na sloup mezi křižovatkami Nepomucká x Plzeňská cesta a Nepomucká x U Školky, kde jsou krátkodobě připevněny dva výložníky. Na každém výložníku jsou uchyceny troleje v jednom směru. Spolu s trolejemi byl vyměněn i úsekový dělič na náměstí Milady Horákové (původní a nové troleje se napojují těsně před tímto děličem). Troleje jsou vyměňovány v takto krátkém úseku, protože v úseku mezi zastávkou ČSAD (směr Olympie) a křižovatkou Nepomucká x Za Vodárnou byly troleje měněny při rekonstrukci Nepomucké a Jasmínové ulice v druhé polovině roku 2006.

Nové troleje se na původní napojují těsně před úsekovým děličem. - 31.1.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 548 zachycena na Nepomucké třídě. Všimněte si zajímavé situace, kdy je jeden směr trolejí uchycen pomocí DELTA závěsů, zatímco druhý ještě pomocí pružných závěsů. Hned další den jsou již troleje v obou směrech uchyceny pomocí DELTA závěsů. - 31.1.2013 Ze snímku to není moc patrné, ale každý směr trolejí je uchycen na jiném výložníku. - 31.1.2013 Jeden sloup, dva výložníky. Na každém výložníku jsou uchyceny troleje v jednom směru (po dokončení výměny trolejí zůstane spodní výložník). - 31.1.2013 Měněn byl jen krátký úsek trolejí, od vyfoceného převěsu k úsekovému děliči (u semaforu v pozadí). - 31.1.2013 Napojení původních a nových trolejí nezvykle mezi úchyty DELTA závěsu. - 31.1.2013

Poslední práce na výměně trolejí na Nepomucké probíhají v noci z 31.1. na 1.2.2013. Měněny jsou troleje ve směru z Čechurova na Slovany v úseku mezi autobusovou zastávkou Ulice U Školky (směr Olympie) a úsekovým děličem na náměstí Milady Horákové. Měněn je i samotný úsekový dělič. Při pracích je odstraněn i původní výložník na (výše zmiňovaném) sloupu mezi křižovatkami Nepomucká x Plzeňská cesta a Nepomucká x U Školky. Výměna trolejí na Nepomucké je tímto dokončena a nyní již chybí jen vyměnit převěsy.

Pohled na Nepomuckou třídu s trolejemi uchycenými DELTA závěsy v obou směrech. - 2.2.2013 Na Nepomucké třídě zůstal již jen nový sklolaminátový výložník. - 2.2.2013 Uchycení trolejí DELTA závěsy v obou směrech. - 2.2.2013 Bližší pohled na odstřižené původní úchyty trolejí. - 2.2.2013 Po Nepomucké třídě s nově nataženými a uchycenými trolejemi projíždí 24 Tr č. 499. - 9.2.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 500 projíždí po Nepomucké třídě s nedávno vyměněnými trolejemi. - 9.2.2013

První nová lana pro převěsy se objevují na Nepomucké třídě 7.2.2013 a to jen v úseku náměstí Milady Horákové - zastávka Ulice U Školky. Hned v noci z 8. na 9.2.2013 byl vyměněn převěs nejblíže úsekovému děliči na náměstí Milady Horákové. Další lana na sloupech zůstávají až do 26.2., kdy jsou v noci na 27.2.2013 vyměňovány převěsy od nám. M. Horákové k autobusové zastávce Ulice U Školky. Vyměněny jsou také první dva převěsy u křižovatky Nepomucká x Za Vodárnou (odtud byly v lednu měněny troleje). Výměna převěsů probíhá v nočních hodinách, ale ještě i před ukončením provozu trolejbusů. Již od cca 23. hodiny je 26.2.2013 zavedena napěťová výluka, při které trolejbusy na lince 13 v úseku Náměstí Milady Horákové - Fialková využívají dieselagregát. Na výměně pracovaly minimálně tři montážní věžky PMDP. Výluka byla ukončena s ranním výjezdem trolejbusů kolem 4. hodiny. Další převěsy na Nepomucké (v úseku od křižovatky Nepomucká x Za Vodárnou až na Čechurov) na výměnu zatím čekají.

Připravené nové lano pro převěs na sloupu na Nepomucké. - 8.2.2013 Práce na výměně převěsů probíhají po ukončení provozu trolejbusů (tj. mezi 0. a 4. hodinou v noci). Na snímku je v 1:15 zachycena montážní věžka při pracích na uchycení trolejí k novému převěsu na Nepomucké třídě. - 9.2.2013 První vyměněný převěs ve směru od náměstí Milady Horákové, je zatím i jediným vyměněným. - 9.2.2013 Pohled na odstřižené lano původního převěsu. - 9.2.2013 Nepomucká třída se v úseku mezi náměstím Milady Horákové a zastávkou Ulice U Školky již pyšní novými převěsy. Původní převěsy zatím připomínají neodstraněná krajní lana. - 27.2.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 509 zachycena na Nepomucké. Všimněte si původních převěsů (včetně odstřižených úchytů). Zatím zde nejsou ani připravena nová nosná lana. - 27.2.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 457 stanicuje v zastávce Bručná. Všimněte si původních převěsů (včetně odstřižených úchytů). - 27.2.2013 Pohled na provizorní sloup na Nepomucké u křižovatky s ulicí Na Brázdě (při instalaci nového sloupu byl vyměněn i převěs). - 27.2.2013

Na začátku března jsou v nočních hodinách vyměněny převěsy mezi křižovatkou Nepomucká x Za Vodárnou a zastávkou U Kasáren (směr Čechurov). Vyměněny jsou také dva převěsy v blízkosti zastávky U Kasáren (směr centrum). V prvním březnovém týdnu jsou připravena nová lana pro převěsy na sloupech v úseku mezi zastávkami U Kasáren - Bručná. U křižovatky Nepomucká x Na Brázdě byl vyměněn sloup a při té příležitosti i převěs. V druhém březnovém týdnu se objevují připravená lana pro nové převěsy od zastávky Bručná až k čechurovskému úsekovému děliči.

Pohled na připravená nová nerezová lana pro převěsy na Bručné. - 8.3.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 514 projíždí po Nepomucké s novými trolejemi, ale zatím původními převěsy (první vyfocený převěs byl jako jediný vyměněn, kvůli instalaci nového sloupu). - 8.3.2013 Výměna převěsů zatím skončila u zastávky U Kasáren směr Čechurov. - 14.3.2013 V blízkosti zastávky U Kasáren směr centrum ještě většina převěsů vyměněna není. - 14.3.2013 Troleje už nově uchyceny jsou, teď zbývá jen vyměnit převěsy. - 14.3.2013 Pohled na jeden z mála vyměněných převěsů u zastávky Bručná. - 14.3.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 503 směřuje k zastávce Bručná. Na sloupu vlevo si všimněte připraveného nosného lana. - 14.3.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 455 projíždí po Nepomucké s původními převěsy. - 14.3.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 455 projíždí po Nepomucké s původními převěsy. - 14.3.2013 Původní převěs na Nepomucké. Na sloupech jsou již připravena nová lana. - 14.3.2013

Jak již bylo uvedeno, v průběhu března se na Nepomucké třídě objevují připravené nové převěsy. K samotné výměně dalších převěsů dochází v nočních hodinách z 25. na 26.3. a z 27. na 28.3.2013. Od 23. hodiny do cca 4. hodiny jsou zavedeny napěťové výluky. Trolejbusy na 13 tak před ukončením provozu musí využívat dieselagregát. Převěsy jsou nyní měněny v úseku od zastávky U Kasáren k zastávce Čechurov, rozcestí. Výměna trolejí a převěsů na Nepomucké třídě je tak takřka dokončena. Nejsou vyměněny jen dva převěsy. První u křižovatky Nepomucká x Pod Bručnou, kde nyní dochází k výměně sloupu. Následně bude vyměněn i převěs. Od začátku roku bylo na Nepomucké vyměněno více sloupů. Další nevyměněný převěs je na sloupu mezi křižovatkami Nepomucká x Na Brázdě a Nepomucká x Na Mezi.

Na úseku Nepomucké třídy v blízkosti zastávky Ulice U Školky nebyly nyní troleje a převěsy měněny, neboť výměna proběhla již v roce 2006 při rekonstrukci křižovatky Jasmínová x Nepomucká. Na snímku tímto úsekem projíždí vůz 547. - 15.4.2013 Pohled na již vyměněný převěs mezi zastávkami Ulice U Školky a U Kasáren. - 15.4.2013 Nepomucká třída je již vybavena výhradně DELTA závěsy a novými převěsy. To dokazuje i snímek vozu 498. - 15.4.2013 Pohled na Nepomuckou třídu na Bručné s vyměněnými trolejemi a převěsy. - 15.4.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 443 projíždí po Nepomucké s již vyměněnými trolejemi a převěsy. - 15.4.2013 Pohled na provizorní sloup s betonovou patkou u křižovatky s ulicí Pod Bručnou. Všimněte si, že tento převěs ještě nebyl vyměněn.- 15.4.2013 Nepomucká třída u zastávky Bručná s již vyměněnými trolejemi a převěsy. - 15.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 502 opustila zastávku Bručná. - 15.4.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 513 projíždí po Nepomucké. - 15.4.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 488 projíždí po Nepomucké třídě s již vyměněnými trolejemi a převěsy. - 15.4.2013 Na Bručné již není vyměněn jen tento převěs mezi křižovatkami Nepomucká x Na Brázdě a Nepomucká x Na Mezi. - 15.4.2013 Po Nepomucké třídě již s novými trolejemi projíždí 14 TrM ev.č. 446. - 15.4.2013

Ve zbývajícím úseku Nepomucké třídy, mezi zastávkou ČSAD Ulice U Školky (směr Olympie) a křižovatkou Nepomucká x Za Vodárnou, byly převěsy a troleje měněny při rekonstrukci Nepomucké a Jasmínové ulice v druhé polovině roku 2006. Nyní jsou měněny jen úchyty trolejí a to původní pružné za nové DELTA závěsy umožňující vyšší rychlost. Pružné úchyty jsou ponechány jen na trolejích ve směru Černice na třech převěsech v blízkosti zastávkového zálivu Ulice U Školky. Výměna probíhá na přelomu dubna a května 2013.

Škoda 14 TrM ev.č. 443 projíždí po Nepomucké třídě. - 7.6.2013 Nepomucká třída s nově vyměněnými závěsy trolejí. - 7.6.2013 Úchyty nejsou měněny v zálivu Ulice U Školky (směr Černice). - 7.6.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 499 projíždí po Nepomucké třídě s vyměněnými úchyty trolejí. - 7.6.2013 Zde jsou vyměněny úchyty jen ve směru do centra. - 13.6.2013 Převěsy původní, troleje původní, jen úchyty jsou nové. - 7.6.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 507 vjíždí do zastávky Ulice U Školky. - 7.6.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 488 zachycena v zastávce Ulice U Školky. - 7.6.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 488 na Nepomucké třídě nově s DELTA závěsy. - 7.6.2013 Škoda 24 Tr ev.č. 514 na Nepomucké s vyměněnými úchyty trolejí. - 7.6.2013 Po Nepomucké třídě s novými úchyty trolejí projíždí 26 Tr č. 548. - 13.6.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 449 projíždí křižovatkou Nepomucká x Jasmínová s novými úchyty trolejí. - 13.6.2013 Nové DELTA závěsy na Nepomucké. - 13.6.2013 Uchycení pomocí DELTA závěsů na křižovatce Nepomucká x Jasmínová. - 13.6.2013 Nepomucká třída - pohled směrem na Bručnou - 7.6.2013 Nepomucká třída - pohled směrem na Slovany. - 7.6.2013

Krátkodobé omezení provozu dne 21.3.2013

Ve čtvrtek 21.3.2013 byl před 17. hodinou zkomplikován provoz trolejbusů na Americké třídě. Od cca 16:40 byly z důvodu závady troleje na Wilsonově mostě odkloněny trolejbusové linky 11, 12, 15, 16 a 17 směr Božkov/Doubravka přes Anglické nábřeží a ulici U Prazdroje resp. v případě linky 12 Sirkovou ulicí do Božkova. Po původní trase po Americké jezdily jen trolejbusy s dieselagregátem. V opačném směru byl provoz trolejbusů po Americké zachován bez omezení. Kolem 17:15 bylo trolejové vedení opraveno. Provoz byl ale zkomplikován v opačném směru. Vůz 480 zůstal stát na Wilsonově mostě a blokoval provoz. Povoláno bylo pohotovostní vozidlo. Po 17:20 byl obnoven provoz v obou směrech.

Montážní věžka právě opravila závadu na trolejích na Americké. - 21.3.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 480 svojí poruchou zablokovala provoz trolejbusů na Wilsonově mostě. - 21.3.2013 Vůz 541 v čele (porouchanou 480) zastavených trolejbusů. - 21.3.2013 Škoda 27 Tr ev.č. 541 na Wilsonově mostě objíždí porouchanou 480. - 21.3.2013

Oprava zastávky CAN, Tylova (směr Tylova)

Od 18.3.2013 probíhá oprava zastávky CAN, Tylova ve směru Tylova. Náhradní zastávka je zřízena o cca 50 metrů zpět. Zastávkový záliv z dlažebních kostek již po opravě volal delší dobu. V zastávce byly už znatelné „koleje“ od stanicujících vozů (viz foto). Pro opravu byly zabrány oba jízdní pruhy směrem k Husovu náměstí. Doprava tak byla svedena do protisměru (v každém směru vedena jedním pruhem). To si vyžádalo přesun trolejí (ve směru k Husovu náměstí) blíže středu vozovky (nad levý jízdní pruh). Přesun trolejí probíhal v noci z 17. na 18.3.2013. V první dny prací byly ze zastávky odstraněny původní dlažební kostky.

Škoda 14 TrM ev.č. 451 stanicuje v dočasné zastávce CAN, Tylova. - 22.3.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 496 v dočasně přesunuté zastávce CAN, Tylova. - 22.3.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 548 projíždí kolem opravované zastávky CAN, Tylova. - 22.3.2013 Pohled na opravovanou zastávku CAN, Tylova. - 22.3.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 532 projíždí kolem opravované zastávky CAN, Tylova. - 22.3.2013 Troleje v Tylově ulici jsou kvůli rekonstrukci zastávky přesunuty blíže středu vozovky. - 22.3.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 435 se vrací zpět do svého jízdního pruhu. - 22.3.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 444 vyjíždí z úseku svedeného do protisměru. - 22.3.2013

Na konci března se již rýsuje nový zastávkový záliv, který je zřízen blíže středu vozovky, resp. v místě původního pravého pruhu. Po rekonstrukci zastávky dojde k zúžení Tylovy ulice (v místě původního zastávkového zálivu bude nyní chodník, v místě budoucího zastávkového zálivu byl dříve jízdní pruh).

Škoda 27 Tr ev.č. 529 stanicuje v dočasné zastávce CAN, Tylova. - 31.3.2013 Vůz 530 projíždí kolem opravované zastávky CAN, Tylova. - 31.3.2013 Stav prací na zastávce CAN, Tylova k 31.3.2013 Posunutí zastávky CAN, Tylova resp. zúžení Tylovy ulice. - 31.3.2013

V průběhu dubna je oprava zastávky dokončena. Kolem 12.4. je již vydlážděn nový zastávkový záliv. Ten je posunut blíže k středu vozovky a Tylova ulice tak přichází o jeden pruh ve směru k Husovo náměstí. Chodník je naopak rozšířen o šířku původního zálivu. Při stavbě se upravuje odvodnění komunikace. Troleje ve směru do centra jsou posunuty dále od středu vozovky (ke středu vozovky byly přemístěny na začátku opravy). Opravená zastávka CAN, Tylova byla zprovozněna od konce dubna, cca od 29.4.2013. Cena stavby činí přibližně 1 180 000 Kč.

Pohled na již opravenou, ale zatím stále uzavřenou zastávku CAN, Tylova. - 26.4.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 488 zastavila v opravené zastávce CAN, Tylova. - 29.4.2013 Škoda 26 Tr ev.č. 534 stanicuje v opravené zastávce CAN, Tylova. - 29.4.2013 Pohled na již opravený zastávkový záliv CAN, Tylova. - 29.4.2013 Pohled na již opravený zastávkový záliv CAN, Tylova. - 29.4.2013 Na tomto snímku je dobře patrné zúžení Tylovy ulice. Nově vydlážděný chodník byl původně zastávkový záliv a nynější zastávkový záliv byl dříve jizdní pruh. - 29.4.2013

Výměna trolejového vedení na Rokycanské

Kromě výměny trolejového vedení na Nepomucké probíhá na přelomu ledna a února 2013 také výměna trolejí na krátkém úseku Rokycanské třídy u točky Ústřední hřbitov. Přesněji řečeno měněn je cca 420 metrů dlouhý úsek mezi křižovatkou Rokycanská x Hřbitovní x Vyhlídková a označníkem manipulační zastávky na točně Ústřední hřbitov. Měněny jsou troleje jen ve směru z centra. Použit je klasický měděný drát o průřezu 100 mm2. K uchycení trolejí v rovném úseku je nově použito DELTA závěsů. Tento způsob uchycení se v Plzni používá stále častěji (např. Borská pole, U Trati, Mikulášská, Nepomucká). V oblouku do točny Ústřední hřbitov byly použity nové pružné úchyty s obloukovými svorkami (původní úchyty z r. 1992 na točně byly již zrezlé). Převěsy na Rokycanské nejsou měněny, jen je změněna poloha jejich úchytů na sloupech.

Háčky naznačující chystanou výměnu trolejí se na Rokycanské třídě objevují přibližně od 31.1.2013. V týdnu od 4.2.2013 jsou změněny polohy úchytů převěsů na sloupech.

Montážní věžka PMDP při instalaci háčků pro nové úchyty trolejí na Rokycanské třídě. - 31.1.2013 Pohled na připravené háčky nových úchytů na Rokycanské. - 31.1.2013
Škoda 21 Tr ev.č. 491 projíždí po Rokycanské třídě. Na převěsech si všimněte připravených háčků pro nové úchyty. - 11.2.2013 Pohled na Rokycanskou třídu s připravenými háčky pro nové úchyty na převěsech. - 11.2.2013

Samotná výměna trolejí probíhá v týdnu od 11.2.2013. K výměně došlo pravděpodobně v druhé polovině týdne (cca čtvrtek 14.2. či pátek 15.2.2013). Na některých převěsech na Rokycanské se ještě nacházejí odstřižené původní úchyty. Ty jsou po několika týdnech také odstraněny. Výměnu trolejí by si zasloužil i zatím neměněný úsek na točně Ústřední hřbitov, kde jsou již také zrezlé úchyty. Není se čemu divit, jedná se o původní troleje z roku 1992. Zajímavostí je, že na Rokycanské třídě jsou nyní troleje v každém směru uchyceny odlišným způsobem (směr na hřbitov pomocí DELTA závěsů, ve směru do centra klasickými pružnými úchyty).

Výměna trolejí a úchytů na Rokycanské začala od prvního převěsu na snímku. - 16.2.2013 Změněny byly polohy převěsů. - 16.2.2013 Výměna trolejí začala na křižovatce Rokycanská x Hřbitovní x Vyhlídková. - 16.2.2013 Původní odstřižený úchyt spolu s novým DELTA závěsem. - 16.2.2013 Troleje ve směru na konečnou Ústřední hřbitov jsou uchyceny pomocí DELTA závěsů, v opačném směru zůstavají původní pružné úchyty. - 16.2.2013 Rokycanská třída s trolejemi uchycenými pomocí DELTA závěsů. - 16.2.2013 Škoda 21 Tr ev.č. 482 využívá nových trolejí na Rokycanské třídě. - 16.2.2013 Bližší pohled na odstřiženou původní trolej spolu s úchytem. - 16.2.2013 Pohled na nové troleje nad výstupní zastávkou Ústřední hřbitov II. - 16.2.2013 Pohled na nové troleje i úchyty na vjezdu do točky Ústřední hřbitov. - 16.2.2013 Před prvním úchytem si na snímku všimněte spojení původních a nových trolejí. - 16.2.2013 Bližší pohled na spojení původních a nových trolejí na točce Ústřední hřbitov II. Všimněte si rezavých obloukových svorek původního úchytu. - 16.2.2013

25 let linky 16

Na konci ledna 2013 uplynulo 25 let od zahájení provozu na páteřní trolejbusové lince 16. Pojďme si v tomto článku si život linky 16 stručně připomenout.

Linka 16 byla do provozu uvedena 30.1.1988. Spojovala borské a doubravecké sídliště s centrem města, přesněji řečeno trolejbusy jezdily po trase Bory, Heyrovského - Jižní předměstí - centrum - Těšínská - Doubravka, Na Dlouhých. Nová linka nahrazovala legendární autobusovou linku 29. Na linku 16 byly nasazovány trolejbusy 9 Tr a 14 Tr. V Plzni se, ale už zkoušela i kloubová verze legendárního typu 14 Tr, sice 15 Tr. S novou trolejbusovou tratí na točky Bory, Heyrovského a Doubravka, Na Dlouhých souviselo ještě zprovoznění spojky z Koperníkovy ulice na točku Husovo náměstí. Práce na trolejovém vedení probíhaly v roce 1987, na začátku roku 1988 již bylo vše připraveno pro zavedení linky 16. Tato trať bylo nadlouho posledním výraznějším rozšířením trolejbusové sítě v Plzni.

Karosa B 731 ev.č. 319 nasazená na linku 29 v poslední dny jejího provozu, než ji nahradí nová trolejbusová linka 16, zachycena na konečné Doubravka, Na Dlouhých. - 01/1988 Škoda 14 Tr ev.č. 411 v první den provozu nové linky 16 zachycena na trolejbusové konečné Doubravka, Na Dlouhých. - 30.1.1988 Pohled na točku Bory, Heyrovského v popředí s 14 Tr č. 401 v první den provozu trolejbusové linky 16. - 30.1.1988 Linková orientace nové linky 16. - 30.1.1988

15.7.1988 se na lince 16 poprvé objevil kloubový trolejbus, konkrétně 15 Tr č. 414. Pro linku 16 byly následně objednány nové kloubové trolejbusy 15 Tr a 15 TrM. Ty byly dodávány až do roku 1996 (celkem 18 vozů: ev.č. 461 - 478). Kloubové trolejbusy zajišťovaly většinu spojů linky 16. Dne 15.5.1993 došlo k výměně linek na doubraveckém sídlišti, na konečnou Na Dlouhých nově zajížděla linka 10, zatímco linka 16 byla přesměrována na konečnou Doubravka, Zábělská, kam jezdí dodnes. V letech 1995 a 1996 byl na lince 16 zkoušen nízkopodlažní trolejbus 22 Tr. Na začátku 90. let byla linka 16 odkloněna z Šumavské ulice do ulice U Prazdroje.

Prototypová Škoda 15 Tr ev.č. 414 nasazená na lince 16 odpočívá na konečné Na Dlouhých. - 1989 Škoda 15 Tr ev.č. 465 stanicuje v zastávce u hlavního vlakového nádraží. - ??.2.1994

Na přelomu nového tisíciletí začaly trolejbusy 15 Tr a 15 TrM na lince 16 doplňovat i první nízkopodlažní trolejbusy 21 Tr. Ty se osvědčují především při výlukách, kdy mohou na dieselagregát jezdit i mimo trolejové vedení. V roce 2000 probíhají i dílčí, krátkodobé odklony, kdyby byla například 9.9.2000 linka 16 odkloněna na konečnou Sladkovského, Hospic. V roce 2001 byla linka 16 odkloněna z Šumavské ulice do ulic U Prazdroje a Sirkové, kvůli výstavbě přemostění nádraží.

Škoda 15 TrM ev.č. 466 na odkloněné lince 16 zatáčí na Mikulášské náměstí. - 9.9.2000 15 TrM ev.č. 471 na odkloněné lince 16 zachycena na Mikulášském náměstí. - 9.9.2000 Škoda 21 Tr ev.č. 482 na odkloněné lince 16 projíždí Korandovou ulicí. - 24.11.2001 21 Tr č. 483 v první den provozu s cestujícími zachycena na konečné Bory, Heyrovského. - 12.1.2002

V létě roku 2002 probíhá rekonstrukce Heyrovského ulice. Při té příležitosti jsou měněny i troleje na točně Bory, Heyrovského. Linka 16 je krátkodobě nahrazována autobusy.

Škoda 15 Tr ev.č. 461 stanicuje v zastávce Bory, Heyrovského zřízené přímo v obratišti. - 27.3.2002 Škoda 15 TrM ev.č. 470 na lince 16 projíždí Tylovou ulicí. - 20.5.2002 Montážní věžky při pracích na trolejovém vedení ve vyfrézované Heyrovského ulici. - 29.6.2002 Instalace nových trolejí v Heyrovského ulici. - 29.6.2002 Montážní věžka Nissan spolu s dalšími při zavěšování nových trolejí na konečné Bory, Heyrovského. - 29.6.2002 Po dobu výluky byl provoz na lince 16 zajišťován autobusy. - 29.6.2002

Od 3.5. do 11.12.2004 probíhal odklon linky 16 z konečné Doubravka, Zábělská na konečnou Doubravka, Na Dlouhých (kam v počátcích svého provozu pravidelně jezdila). Důvodem byla rekonstrukce Masarykovy a Zábělské ulice. V roce 2004 byl na lince zkoušen nový trolejbus 25 Tr č. 996. V roce 2003 se na 16 ukázal také například Solaris Trollino 12.

Škoda 14 Tr ev.č. 431 na smyčce Bory, Heyrovského - ??.??.2004 - ??.??.2005 Škoda 14 Tr ev.č. 422 odpočívá na smyčce Doubravka, Zábělská - ??.??.2004 - ??.??.2005 Škoda 15 Tr ev.č. 461 v zastávce Radiová - ??.??.2004 - ??.??.2005 Škoda 14 Tr ev.č. 406 na odkloněné lince 16 zachycena v zastávce Radiová - ??.??.2004 - ??.??.2005 Škoda 15 TrM ev.č. 472 v ul. Edvarda Beneše - ??.??.2004 - ??.??.2005 Škoda 15 TrM ev.č. 468 v zastávce Ke špitálskému lesu - ??.??.2004 - ??.??.2005 Škoda 25 Tr ev.č. 996 na Americké - ??.??.2004 - ??.??.2005 Škoda 25 Tr ev.č. 996 na smyčce Bory, Heyrovského - ??.??.2004 - ??.??.2005

V dalších letech není provoz linky 16 kromě krátkodobých odklonů a výluk nikterak zajímavý.

Škoda 21 Tr ev.č. 484 přijíždí k zastávce Ulice Družby. - 1.9.2007 Škoda 15 TrM ev.č. 468 vjíždí do zastávky Bory , Heyrovského. - 10.2.2008 Škoda 15 TrM ev.č. 469 odpočívá na točně Doubravka, Zábělská. - 17.2.2008  Škoda 15 Tr ev.č. 465 míří k zastávce U Teplárny. - 8.4.2008

V roce 2008 (přesněji 21.4. - 22.12.2008) je linka 16 z důvodu rekonstrukce Americké třídy odkloněna v úseku Mrakodrap - Bory, Heyrovského přes Doudlevce. Často jsou také trolejbusy na 16 nahrazovány autobusy z důvodů napěťových výluk či větších odklonů.

Karosa B 732 ev.č. 425 v zastávce Hlavní nádraží ČD, Americká na lince 16.- 19.4.2008 Škoda 15 TrM ev.č. 472 na odkloněné lince 16 v zastávce Doudlevce . - 25.4.2008 Škoda 14 TrM ev.č. 450 na odkloněné lince 16 v Průmyslové ulici . - 25.4.2008 Karosy 420, 403 a 404 odpočívají na konečné Bory, Heyrovského. - 10.5.2008 Škoda 14 TrM ev.č. 405 projíždí středem budoucí kruhového objezdu na Americké. - 1.8.2008 Karosa B 731 ev.č. 404 v ulici U Trati. - 2.8.2008 Karosa B 731 ev.č. 381 odpočívá na smyčce Doubravka, Zábělská. - 3.8.2008 Škoda 21 ab ev.č. 471 v ulici Edvarda Beneše. - 8.8.2008 Škoda 15 TrM ev.č. 471 na odkloněné lince 16 opouští zastávku Tyršův most. - 24.10.2008  Škoda 15 Tr ev.č. 465 v zastávce Muzeum. - 29.10.2008 Škoda 15 TrM ev.č. 474 na odkloněné lince 16 opustila zastávku U Plynárny. - 19.10.2008 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 480 míří k zastávce Gigant. - 4.10.2008

V roce 2009 jsou do Plzně dodány nové kloubové trolejbusy 25 Tr (ev.č. 520 - 524). Jejich působištěm je samozřejmě linka 16. Od optimalizace 7.11.2009 se na lince 16 o víkendu objevují solo trolejbusy namísto kloubových. Ve všední dny se naopak na lince 16 už solo trolejbusy objevují jen mimořádně. "Usměrněny" jsou intervaly na víkendových taktových 7,5 minut a ve všední dny v sedle 10 minut.

Škoda 15 TrM ev.č. 478 v zastávce Šumavská. - 12.5.2009 Škoda 25 Tr ev.č. 520 zatáčí do zastávky U Teplárny. - 13.9.2009 Škoda 25 Tr ev.č. 520 přijíždí k zastávce Stavební stroje. - 13.9.2009 Škoda 25 Tr ev.č. 523 odpočívá na smyčce Doubravka , Zábělská. - 25.9.2009 Škoda 14 TrM ev.č. 458 jako solo na lince 16 v Těšínské ulici . - 7.11.2009 Škoda 14 TrM ev.č. 435 zatáčí do Těšínské ulice .- 7.11.2009

V roce 2010 začíná dodávka nových trolejbusů 27 Tr. Postupně se začíná s vyřazováním starších 15 Tr a 15 TrM. Linka 16 je v provozu krom krátkodobých odklonů po klasické trase Bory, Heyrovského - Doubravka, Zábělská. Jedinou komplikací je rekonstrukce zastávky U Teplárny.

Škoda 15 TrM ev.č. 476 na odkloněné lince 16 přijíždí k zastávce U Plynárny. - 6.5.2010 Škoda Škoda 25 Tr ev.č. 522 stanicuje v provizorní zastávce U Teplárny. - 13.7.2010 Škoda 27 Tr ev.č. 525 jako kloubový trolejbus o víkendu na 16 odpočívá na smyčce Doubravka, Zábělská. - 5.12.2010

Od 14.2. do 20.3.2011 se na lince 16 zkoušel nový trolejbusy 31 Tr pro Hradec Králové. Vůz obdržel ev.č. 393. Na Borech v roce 2011 probíhá rekonstrukce zastávky Skupova. Krátkodobé odklony linku 16 zavedou na Anglické nábřeží, Klatovskou třídu nebo do Doudlevec.

Škoda 14 TrM ev.č. 456 přijíždí k zastávce Bory, Heyrovského. - 9.1.2011 Škoda 31 Tr ev.č. 393 v Těšínské ulici. - 21.2.2011 Škoda 31 Tr ev.č. 393 zkoušená v provozu s cestujícími na lince 16 stanicuje v zastávce IV. poliklinika. - 20.2.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 476 projíždí volnou polovinou vozovky Skupovy ulice. - 13.4.2011 Škoda 25 Tr ev.č. 520 v Skupově ulici. - 26.4.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 476 na odkloněné 16 vjíždí do zastávky Tyršův most. - 6.5.2011 Škoda 15 TrM ev.č. 476 stanicuje v zastávce Tyršův most. - 6.5.2011 Míjení vozů 458 a 488 na odkloněné lince 16 na Anglickém nábřeží. - 18.6.2011 Škoda 21 Tr ACI ev.č. 492 projíždí kolem účastníků Běhu pro život na Anglickém nábřeží. - 18.6.2011 Škoda 24 Tr ev.č. 505 na odkloněné lince 16 na Klatovské. - 3.9.2011

V roce 2012 je již linka 16 obsluhována převážně nízkopodlažními kloubovými trolejbusy 25 Tr a 27 Tr (5x 25 Tr + 16x 27 Tr), od března je jediným vysokopodlažním kloubovým trolejbusem 15 TrM ev.č. 473. Ten slouží převážně jako záloha. Denní výprava linky 16 ve všední dny činí 18 vozů. Naposledy v provozu s cestujícími se 15 TrM ev.č. 473 objevil 20.12.2012. Od tohoto dne se na lince 16 objevují ve všední dny vysokopodlažní trolejbusy jen mimořádně. Trolejbusy s dieselagregátem umožňují odklony i mimo trolejové vedení, například do ulice U Trati či Heyrovského (v nezatrolejovaném úseku). Od března do června 2012 byly trolejbusy najíždějící a zatahující z linky 16 odkloněny přes most Milénia.

Škoda 14 TrM ev.č. 460 v mrazivé sobotní poledne stanicuje v zastávce IV. poliklinika. - 4.2.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 535 na lince 16X zachycena v ulici U Trati. - 13.4.2012 Škoda 25 Tr ev.č. 524 zatáčí při odklonu 16 z Prokopovy do ulice U Trati. - 6.5.2012 Na točce Doubravka, Zábělská byly zachyceny trolejbusy 27 Tr ev.č. 537, 530 a 539. - 23.5.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 535 najíždějící na linku 16 zatáčí z ulice U Trati do Koterovské. - 6.6.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 530 na odkloněné lince 16 stanicuje v zastávce U Teplárny. - 9.6.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 540 na odkloněné lince 16 zachycena v zastávce U Prazdroje. - 9.7.2012 Škoda 14 TrM ev.č. 458 nasazené mimořádně na garantovaném nízkopodlažním kurzu 16/17 ve společnosti kloubových trolejbusů na konečné Zábělská. - 2.11.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 527 zatáčí z Těšínské do Masarykovy ulice. - 9.12.2012 Škoda 27 Tr ev.č. 543 na lince 16 byla kvůli výpadku napájení na Doubravce mimořádně odkloněna do Božkova. Tento vůz totiž není vybaven dieselagregátem. Na snímku se vůz 543 vrací z božkovské větve zpět na Americkou. - 15.12.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 473 vypravená v poslední den klasického provozu na kurz 16/16 zachycena v Těšínské ulici. - 20.12.2012 Škoda 15 TrM ev.č. 473 naposledy vyjíždí z Bor, aby po čtvrt hodině zátahla do vozovny. Další den vůz ještě čeká rozlučková jízda a tím bude provoz 15 TrM v Plzni definitivně ukončen. - 20.12.2012

Rok 2013 je teprve na začátku. Již nyní ale lze říci, že šance setkat se na lince 16 s vysokopodlažním trolejbusem je opravdu minimální. Ve všední dny je šance nulová, o víkendu je ještě několik 14 Tr na 16 vypraveno, přednostně jsou však vypravovány nízkopodlažní trolejbusy. Linka 16 i po 25 letech provozu jezdí téměř po totožné trase jako při zahájení, největším odlišností je změna konečné na Doubravce z konečné Na Dlouhých na Zábělskou (provedena v r. 1993).

Škoda 24 Tr ev.č. 514 odpočívá na konečné Doubravka, Zábělská. - 26.1.2013 Škoda 14 TrM ev.č. 458 nasazená na lince 16 opouští točku Doubravka, Zábělská. - 26.1.2013 26 Tr ev.č. 548 v zastávce Habrmannovo náměstí. - 26.1.2013 Škoda 25 Tr ev.č. 521 vypravená na linku 16 zachycena v zastávce Jižní předměstí. - 31.1.2013

Archiv událostí:

| Víkend s historickými trolejbusy - 23. a 24.9.2006 | říjen 2007 - duben 2009 | Rekonstrukce Americké třídy | květen 2009 - červen 2009 | Oslavy 110 let MHD v Plzni | červenec 2009 - říjen 2009 | listopad 2009 - březen 2010 | duben 2010 - červenec 2010 | srpen 2010 - říjen 2010 | říjen 2010 - leden 2011 | únor 2011 - červen 2011 | Oslavy 70 let zahájení provozu trolejbusů v Plzni | červen 2011 - červenec 2011 | srpen 2011 - říjen 2011 | listopad 2011 - únor 2012 | březen 2012 - červen 2012 | červenec 2012 - říjen 2012 | říjen 2012 - prosinec 2012 | leden 2013 - květen 2013 | červen 2013 - září 2013 | září 2013 - prosinec 2013 | 2014 | Oslavy 115 let MHD v Plzni | leden 2015 - ..... |