Zpět na úvodní stranu

Ikarus - Škoda Tr 187.2 pro Szeged

Typ:
Ikarus - Škoda Tr 187.2
Pro město (stát):
Szeged (Maďarsko)
Termíny dodávek:
07+12/2013, 01/2014, 03-04/2014, 07-08/2014
Celkem vozů dodáno:
13
Nátěr:
červený
Poznámky:

Popis typu

Ikarus - Škoda Tr 187.2 je kloubový trolejbus, na kterém se podílejí společnosti Škoda Electric a maďarský Ikarus. Jedná se o první větší spolupráci těchto dvou firem. Výroba karoserie probíhá ve společnosti Magyar Trolibusz Kft. sídlící v průmyslové zóně Ikarus v maďarském městě Székesfehérvár. Z Maďarska následně karoserie putuje do Škody Electric, kde do ní Škoda Electric namontuje elektrovýzbroj. Po odzkoušení v plzeňských ulicích jsou trolejbusy expedovány zpět do Maďarska, konkrétně do Szegedu. Finálním dodavatelem je společnost Ikarus.

Čtyřdveřové trolejbusy pojmou 124 cestujících, z toho 37 sedících a zbytek, neboli 87 stojících. Dveře se otevírají dovnitř. Plně nízkopodlažní vozy mají v druhých dveřích vyklápěcí plošinu pro vozíčkáře. Trolejbusy mají velká šoupací okna, především jsou ale plně klimatizované pomocí tří klimatizačních jednotek Konvekta (2x salon pro cestující, 1x stanoviště řidiče). Topení trolejbusu je řešeno jako horkovzdušné (v České republice zpravidla používáno horkovodní, naopak v Szegedu jen horkovzdušené). Trolejbusy jsou vybaveny novým informačním systémem od srbské firmy Novatronic. V trolejbusech nalezneme kamerový systém. Kromě interiéru sleduje jedna z kamer i sběrače. Poloautomatické sběrače proudu jsou kombinací Esko/Lekov (typ TSS 10.5). Maximální rychlost trolejbusu činí 65 km/h. Šířka činí 2,55 metru, délka je 18,75 metrů. Hmotnost vozu činí cca 18 tun. Hmotnost zvyšují lithium-iontové trakční baterie, které jsou schovány ve dvou boxech. Dojezd trolejbusu na baterie je až 7 kilometrů. Využití trakčních baterií v trolejbusech není zcela obvyklé, v Szegedu sice již jezdí hybridní trolejbus (přestavba z autobusu Škoda 21 ab), který používá trakční baterii, ta má však dojezd jen max 2 km a používá se jen při mimořádnostech, Škoda Electric ale často baterie do trolejbusů nemontuje. Krátce před montáží do prvního vozu pro Szeged jsou ale baterie použity také u trolejbusu Solaris Trollino 12 pro švédskou Landskronu.

Popis dodávky

Prototyp trolejbusu Ikarus - Škoda Tr 187.2 je právě první vůz pro Szeged. V Szegedu jezdí již jeden podobný trolejbus, který je také vybaven trakčním motorem od Škody Electric. Typové označení vozu je SZKT-ARC Tr187. Tento trolejbus byl vyroben v Maďarsku již v roce 2009, evidenční číslo v Szegedu T-660. Výběrové řízení na dodávku 10 (+5 opčních) nových kloubových trolejbusů vypsalo město Szeged v září 2010. Vítěz, konsorcium Škoda-Ikarus, byl znám v lednu 2011. Dodávka se zpozdila kvůli vyšetřování zakázky maďarskými úřady. Hodnota zakázky na 13 trolejbusů je více než 250 milionů Kč (jeden trolejbus cca 19 milionů Kč). Dodávka je financována z fondů Evropské unie. Trolejbusy jsou pořizovány především pro novou trolejbusovou trať (linka 10). Typové označení nových trolejbusů je Ikarus - Škoda Tr 187.2 (odvozeno od autobusové karoserie Ikarus V187). Finálním dodavatelem je společnost Ikarus. Před koncem roku 2012 mohli obyvatelé Szegedu hlasovat o nátěru nových trolejbusů. Vybírat mohli z několika variant (I, II a III). Obyvatelé dali přednost červenému nátěru (60% varianta I) před klasickým zeleno-bílým nátěrem, kterým jsou opatřeny trolejbusy v Szegedu nyní (25% varianta II). Stav vozového parku trolejbusů v Szegedu je na dobré úrovni, zdejší dopravní podnik dokonce přestavuje některé autobusy na trolejbusy. Tento osud potkal i několik plzeňských autobusů Škoda 21 ab, které byly do Szegedu odprodány.


05-06/2013

Výroba prvního trolejbusu začíná v březnu 2013 v maďarském Székesfehérváru. Do plzeňské Škody Electric je trolejbus přivezen v ranních hodinách 22.5.2013. Do karoserie byla dosazena elektrická výzbroj a prototyp putuje (bez zkušebních jízd v Plzni) 23.6.2013 zpět do Maďarska. Následně je v Székesfehérváru montován interiér vozidla. Během dokončování vozidla v Maďarsku v průběhu července ještě na trolejbusu probíhalo dolaďování elektrovýzbroje techniky Škody Electric. V noci z 30. na 31.7. byl trolejbus převezen do Szegedu a předán zákazníkovi. Po nezbytném doladění elektrovýzbroje vyjíždí 13.8.2013 trolejbus na první zkušební jízdu ve vozovně (zcela první (několikametrová) testovací jízda vozidla v režimu na baterie proběhla 7.8.). Nový trolejbus byl zástupcům médií představen 20. září 2013. Následně prototyp absolvuje intenzivní zkušební jízdy. Prototyp obdržel ev.č. T-450. Do provozu s cestujícími je trolejbus zařazen spolu s novou trolejbusovou tratí 20.12.2013. Tato nová trolejbusová linka 10 spojuje náměstí Víztorony s klinikou v jižní části města. Troleje byly nataženy již v roce 2010, se zprovozněním se ale čekalo na zpožděnou dodávku nových trolejbusů.

Kamion s prvním trolejbusem Škoda-Ikarus pro maďarský Szeged zachycený při vjezdu do Škody Electric. - 22.5.2013 Do Škody Electric je přivážena první karoserie trolejbusu pro maďarský Szeged. - 22.5.2013


10-12/2013

Na karoserii druhého trolejbusu se v Maďarsku pracuje od července 2013. Do Plzně je karoserie na podvalníku přivezena v druhé polovině října 2013. Po namontování elektrovýzbroje vyjíždí trolejbus na zkušební jízdy do plzeňských ulic poprvé 10.12.2013. Jedná se o první vůz, který absolvuje zkušební jízdy v Plzni. Vozidlo v ulicích díky atraktivnímu designu budí pozornost. Po rychlém odzkoušení je opožděně vyrobený trolejbus expedován do Szegedu, kam dorazil 23.12.2013. Trolejbus obdržel ev.č. T-451 a do provozu s cestujícími je zařazen 15.1.2014.

Druhý vyrobený trolejbus Ikarus - Škoda Tr 187.2 pro Szeged pózuje v zastávce Škoda V. brána (resp. Techmania). - 12.12.2013 První trolejbus pro Szeged testovaný v Plzni (tj. celkově druhý vyrobený) projíždí Tylovou ulicí. - 15.12.2013 Škoda-Ikarus Tr187 pro maďarský Szeged při zkušební jízdě zachycen v Němejcově ulici. - 15.12.2013


12/2013-01/2014

Sériová výroba čtyř maďarských vozidel ve Škodě Electric probíhá od prosince 2013. Vůz Szeged 3 se na zkušební jízdě objevuje 11.1.2014. Další vozidla absolvují testy krátce po něm. Poslední vůz z této etapy dodávky (Szeged 6) se testuje 21.1.2014. Trolejbusy jsou kvůli zpoždění při výrobě během velmi krátké doby odváženy na podvalnících přímo do Szegedu. Do konce ledna je v Szegedu už šest nových trolejbusů (T-450 - T-455). Nově dodaná vozidla jsou rychle zařazena do provozu s cestujícími.

Třetí trolejbus Ikarus - Škoda Tr 187.2 opatřený ochrannou fólií na střešních plentách při zkušební jízdě zachycen na mostě Ivana Magora Jirouse. - 11.1.2014 Třetí trolejbus Ikarus - Škoda Tr 187.2 opatřený ochrannou fólií na střešních plentách při zkušební jízdě zachycen na mostě Ivana Magora Jirouse. - 11.1.2014 Kloubový trolejbus Škoda-Ikarus při jízdě na baterie zatáčí z Tylovy do Koperníkovy ulice. - 21.1.2014 Ikarus - Škoda Tr 187.2 pro Szeged č. 6 (poslední z této etapy dodávky) projíždí křižovatkou u III. brány. - 21.1.2014 Trolejbus Škoda-Ikarus se setkal s autobusem Solaris Urbino 18. - 21.1.2014 Šestý trolejbus Ikarus - Škoda Tr 187.2 pro Szeged odpočívá v zastávce CAN Husova. - 21.1.2014 Šestý trolejbus Ikarus - Škoda Tr 187.2 pro Szeged odpočívá v zastávce CAN Husova. - 21.1.2014 Pohled na zadní část vozidla. Všimněte si ještě nedodělaných sedaček. - 21.1.2014 Šestý trolejbus Ikarus - Škoda Tr 187.2 pro Szeged odpočívá v zastávce CAN Husova. - 21.1.2014 Ikarus - Škoda Tr 187.2 pro Szeged č. 6 zachycen na náměstí Emila Škody. - 21.1.2014


02-04/2014

Další čtveřice trolejbusů pro Szeged se ve Škodě Electric vyrábí v březnu 2014. Karoserie trolejbusů jsou z Maďarska přivezeny na přelomu února a března. Testování vozidel Szeged 7 - 10 probíhá v druhé polovině března. Trolejbusy jsou po otestování opět velmi rychle odvezeny do Maďarska. Na přelomu března a dubna už tato vozidla jezdí v ulicích v Szegedu. Čísla nových trolejbusů navazují na dříve dodané, tzn. T-456 - T-459.

Ikarus - Škoda Tr 187.2 pro Szeged č. 10 při jízdě na baterie zachycen v Prokopově ulici. - 27.3.2014 Desátý trolejbus Ikarus - Škoda Tr 187.2 pro Szeged zachycen na kruhovém objezdu na Americké. - 27.3.2014 Ikarus - Škoda Tr 187.2 pro Szeged č. 10 projíždí Tylovou ulicí. - 27.3.2014 Ikarus - Škoda Tr 187.2 zatáčí do Koperníkovy ulice. - 27.3.2014


06-08/2014

V létě 2014 zakázka pro Szeged končí dodáním posledních tří vozidel. Dvě karoserie jsou do Škody Electric přivezeny v druhé polovině června. Po montáži výzbroje vyjíždí jako první vůz Szeged 11, a to 14.7.2014. Škoda Electric v tomto období díky mnoha zakázkám dokončuje trolejbusy v průměrném tempu 1,5 vozidla každý všední den. Trolejbus Szeged 12 na testování vyjíždí dne 16.7.2014. V tuto dobu se s montáží výzbroje začíná na poslední karoserii. Ta je vlivem celozávodní dovolené ve Škodě Electric dokončena 18.8.2014. Trolejbus Szeged 11 je už po osmi dnech od otestování v ulicích Plzně skládán v Szegedu. Dvanáctý vůz je do Szegedu přivezen 15.8.2014. Do konce srpna je dodán i třináctý vůz. Vozidla jsou dne 20.9.2014 slavnostně představena a uvedena do provozu. Součástí představení je i impozantní jízda trolejbusů v konvoji (viz video). Představením nových trolejbusů končí šestiletý projekt na obnovu elektrické dopravy v Szegedu, financovaný Evropskou unií téměř 100 miliony Eur. Nově dodané trolejbusy v číslování navazují na dříve dodané, tj. T-460 až T-462 (všechna vozidla tak obsazují čísla T-450 až T-462).

Jedenáctý vůz Ikarus - Škoda Tr 187.2 pro Szeged projíždí Tylovou ulicí. - 14.7.2014 Ikarus - Škoda Tr 187 projíždí zastávku CAN Tylova. - 14.7.2014 Jedenáctý trolejbus pro Szeged projíždí po Domažlické třídě. - 14.7.2014 Ikarus - Škoda Tr 187.2 pro Szeged č. 11 odpočívá na obratišti Borská pole. - 14.7.2014 Ikarus - Škoda Tr 187.2 pro Szeged č. 11 odpočívá na obratišti Borská pole. - 14.7.2014 Ikarus - Škoda Tr 187.2 pro Szeged č. 11 odpočívá na obratišti Borská pole. - 14.7.2014 Ikarus - Škoda Tr 187.2 zatáčí do ulice U Nové Hospody. - 14.7.2014 Boční pohled na trolejbus Ikarus-Škoda při průjezdu křižovatkou U Jána. - 14.7.2014 Předposlední trolejbus Škoda - Ikarus pro Szeged projíždí po Americké třídě. - 16.7.2014 Dvanáctý trolejbus Ikarus-Škoda pro Szeged zachycen v zastávce CAN Husova. - 16.7.2014 Ikarus - Škoda Tr 187.2 pro Szeged č. 12 čeká na odbočení do Tylovy ulice. - 16.7.2014

Zpět na Zkoušené trolejbusy - další typy

Zpět na Zkoušené trolejbusy